I8910. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I8910. Brugervejledning"

Transkript

1 I8910 Brugervejledning

2 ii Om denne vejledning Læs dette først! Hvis du har brug for information, instruktioner og tips til at lære mere om din telefon, er der flere muligheder: Hjælpesystem (på din telefon) - Din telefon har funktionen Hjælp, som du kan få adgang til ved at vælge Værktøjer Hjælp. Du kan også vælge Valg Hjælp fra de fleste menuer. Dette integrerede, søgbare hjælpesystem beskriver, hvordan man bruger de forskellige programmer og funktioner. Brugervejledning (online) - På Samsungs hjemmeside kan du finde brugervejledningen i Adobe Acrobat-format (.pdf). Du kan enten få vist vejledningen online eller downloade og udskrive den efter behov. Brugervejledningen indeholder råd om avanceret brug og flere detaljer om din telefons specifikke funktioner. For at få vist filen skal du have installeret Adobe Reader eller Adobe Acrobat. Du kan downloade Adobe Reader gratis fra Adobes hjemmeside (www.adobe.com).

3 Hurtigstart (trykt) - Denne Hurtigstart er udviklet specielt til at guide dig gennem telefonens funktioner og muligheder. Den indeholder grundlæggende oplysninger om din telefon, dens funktioner samt råd om samlingen af telefonen. Der henvises til den integrerede hjælpefunktion som beskrevet ovenfor, hvis du har spørgsmål, der ikke besvares i denne vejledning. Vejledningens symboler Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen: Advarsel situationer, der kan føre til personskade. Forsigtig situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr. Bemærk bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger. Se sider med relaterede oplysninger, f.eks.: s. 12 (betyder "se side 12"). Efterfulgt af rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: I menutilstand: Vælg Meddelelser Ny meddelelse (betyder Meddelelser, efterfulgt af Ny meddelelse). [ ] Klammer taster på telefonen, f.eks.: [ ] (betyder knappen afslut og tænd/sluk). Om denne vejledning iii

4 Om denne vejledning Ophavsret og varemærker Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne telefon, tilhører de respektive ejere: Dette produkt indeholder software givet i licens af Symbian Ltd Symbian og Symbian OS er varemærker tilhørende Symbian Ltd. Java er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc. Windows Media Player er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi- Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance. DivX er et registreret varemærke tilhørende DivX, Inc. og bruges under licens. Bluetooth er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B iv

5 OM DIVX VIDEO DivX er et digitalt videoformat, der er skabt af DivX, Inc. Dette er en officiel DivX-certificeret enhed, der kan afspille DivX-video. Besøg for mere information samt software, der kan konvertere dine filer til DivXvideo. Enheder certeficeret til at afspille DivX video via Mobile Theater profilen: Du kan anvende det DivX-certificerede format til at afspille DivX -video i opløsning op til 640 x 480, inklusive indhold i høj kvalitet. OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND Denne DivX -certificerede enhed skal være registreret for at kunne afspille DivX Video-on- Demand-indhold (VOD). For at oprette en registreringskode skal du først finde afsnittet DivX VOD i enhedens opsætningsmenu. Gå til vod.divx.com med denne kode for at fuldende registreringsprocessen og lære mere om DivX VOD. Om denne vejledning v

6 vi Indhold Afhængigt af dit område eller din tjenesteudbyder, kan standardprogrammerne på din telefon variere. Kommunikation... 2 Meddelelser... 2 Log Multimedia Galleri MediaBrowser Communities Radio RealPlayer Videoafspiller Optager PC Studio Personlig produktivitet Navne Kalender Quickoffice Adobe PDF Noter Web Browse på en webside Skifte indstillinger i browseren Tilføje et bogmærke Bruge et bogmærke... 30

7 Overførsel af filer fra internettet Bruge RSS-læseren Forbindelse Adgangspunkter Trådløst LAN (WLAN) Bluetooth USB Forbundet hjemmenetværk RoadSync Øvrige programmer Lommeregner Ur Konvertering GPS-data Lokaliteter Smart reader Ordbog Udskriver Kompas Podcasts Samsung LBS Smart search Mobile sociale netværkstjenester Administratorer Filhåndtering Programstyring Zip Forbindelsesstyring Indstillinger Personlige indstillinger Telefonindstillinger Programstyring Opkaldsindstillinger Forbindelsesindstillinger Fejlsøgning... a Indeks... f vii Indhold

8 2 Kommunikation Telefonen gør det muligt at sende og modtage mange typer af meddelelser over mobilnetværket og internettet. Meddelelser Lær at bruge meddelelsesfunktionerne. Du kan få hjælp til indtastning af tekst i Hurtigstart. Beskedmapper Når du åbner Meddelelser, vises funktionen Ny meddelelse og en liste med mapper: Indbakke: Indgående meddelelser undtagen og gruppemeddelelser Postkasse: Indgående . Når du opretter en postkasse, vil det angivne navn blive vist her. Din tjenesteudbyders -konto vil blive vist her Sendt: De seneste sendte meddelelser Udkast: Meddelelser, der endnu ikke er sendt Udbakke: Bakke for meddelelser, der venter på at blive sendt Lev.rapporter: Leveringsrapporter for SMS- og MMS-meddelelser. Kræver, at du anmoder om en leveringsrapport i beskedindstillinger, før meddelelsen sendes

9 Mine mapper: Meddelelsesskabeloner og gemte meddelelser Meddelelser, der sendes via den trådløse Bluetooth-funktion gemmes ikke i Udkast eller mappen Sendt. Du modtager muligvis ikke en leveringsrapport for en MMS, hvis du sender den til en -adresse. Ikoner i Indbakke Følgende ikoner vises muligvis ved siden af dine meddelelser i Indbakke: Ikon Beskrivelse Ulæst SMS-meddelelse Meddelelse om MMS-meddelelse Ulæst MMS-meddelelse Ulæst smart-meddelelse Ulæst tjenestemeddelelse Ikon Beskrivelse Data modtaget via en Bluetoothforbindelse Ukendt meddelelsestype Status for Udbakke Når du er uden for mobilnettets dækningsområde eller ikke har forbindelse til netværket eller -serveren, tilbageholdes dine meddelelser i mappen Udbakke, indtil der igen er forbindelse. Status for Udbakke forklarer, hvorfor en meddelelse tilbageholdes i mappen Udbakke: Sender: Telefonen har forbindelse, og meddelelsen vil blive sendt Venter: Meddelelsen er i kø bag en anden meddelelse og bliver sendt så hurtigt som muligt Send igen kl. (tidspunkt): Meddelelsen kunne ikke sendes, og vil blive sendt igen på det nævnte tidspunkt 3 Kommunikation

10 Udskudt: Afsendelsen af meddelelsen er blevet udskudt til et senere tidspunkt Mislykket: Telefonen har forsøgt at sende telefonen flere gange uden held 2. Vælg en meddelelse Valg Kopiér Indbakke eller Mine mapper. Du kan nu få vist meddelelser fra mappen på din telefon. Kommunikation Tekstmeddelelser Du kan få hjælp til afsending og visning af tekstmeddelelser i Hurtigstart. SMS-meddelelser på over 160 tegn sendes som to eller flere meddelelser, hvilket kan koste mere. Hente meddelelser fra et SIM-kort eller et USIM-kort Hvis du har gemt SMS-meddelelser på et SIMkort eller et USIM-kort, skal du kopiere dem til telefonen, før du kan få dem vist. 1. I menutilstand: Vælg Meddelelser Valg SIM-meddelelser. MMS-meddelelser Før du kan sende MMS-meddelelser, skal du definere et adgangspunkt. Angive et adgangspunkt Din tjenesteudbyder kan sende dig indstillinger for et adgangspunkt via en smart-meddelelse. Yderligere oplysninger om automatisk angivelse af et adgangspunkt via en smart-meddelelse findes i "Gemme data eller indstillinger fra smart-meddelelser på din telefon." s. 12 Sådan angives et adgangspunkt manuelt 1. I menutilstand: Vælg Indstillinger Forbindelse Destinationer MMS-meddelelse. 4

11 2. Vælg Valg Nyt adgangspunkt. 3. Vælg indstillinger for adgangspunktet efter tjenesteudbyderens anvisninger. Send en MMS-meddelelse 1. I menutilstand: Vælg Meddelelser Ny meddelelse. 2. Vælg modtagerfeltet. For at vælge en kontakt skal du vælge. 3. Indtast et telefonnummer og vælg. 4. Vælg feltet til indtastning af tekst. 5. Indtast meddelelsesteksten, og vælg. 6. Vælg en medietype en mediefil. 7. Vælg for at sende meddelelsen. Redigere en MMS-meddelelse Du kan redigere en MMS-meddelelse, før du sender den: Hvis du vil føje felter til meddelelseshovedet, skal du vælge Valg Felter i meddelelse en felttype OK Vælg Valg Placer tekst sidst eller Placer tekst først for at ændre meddelelsens udseende Vælg Valg Fjern et objekt for at fjerne et objekt Du kan føje billeder, lyde og videoklip til et diasshow, men du kan kun tilføje én medietype pr. dias. Vis en MMS-meddelelse 1. I menutilstand: Vælg Meddelelser Indbakke. 2. Vælg en meddelelse. Lyt til telefonsvarer Hvis nummeret på din telefonsvarer er angivet af din tjenesteudbyder på forhånd, kan du få adgang til den ved at holde 1 nede. Kommunikation 5

12 Kommunikation Hvis nummeret på din telefonsvarer ikke er angivet eller hvis du vil ændre nummeret på telefonsvareren, skal du i 1. I menutilstand: Vælg Værktøjer Tlf.svarer. 2. Hvis du ændrer telefonnummer til telefonsvareren, skal du vælge Valg Skift nummer. 3. Vælg feltet til indtastning. 4. Indtast det nummer på telefonsvareren, som du har fået af tjenesteudbyderen, og vælg. 5. Vælg OK. Du kan nu få adgang til din telefonsvarer ved at trykke på 1 på opkaldsskærmen og holde den nede. Oprette en postkasse 1. I menutilstand: Vælg Meddelelser Valg Indstillinger Vælg Postkasser. 3. Vælg Valg Ny postkasse. 4. Vælg Start for at starte guiden til opsætning af postkasse, og følg vejledningen på skærmen. Den nye postkasse vises automatisk i Meddelelser. Hvis du vil skifte postkasse, skal du gå tilbage til -indstillinger og ændre postkassen i brug til en anden postkasse. Hvis du bruger POP3-protokollen, opdateres postkassen ikke automatisk, når du er online. Du skal afbryde forbindelsen og oprette den igen for at få vist nye meddelelser. Før du kan sende og modtage , skal du oprette en postkasse. Sende en 1. I menutilstand: Vælg Meddelelser en -konto. 6

13 2. Vælg modtagerfeltet. For at vælge en kontakt skal du vælge. 3. Indtast en -adresse, og vælg. 4. Vælg feltet til indtastning af emne. 5. Indtast et emne, og vælg. 6. Vælg feltet til indtastning af tekst. 7. Indtast meddelelsestypen, og vælg. 8. Vælg en medietype en mediefil. 9. Vælg for at sende meddelelsen. Hvis du er offline eller uden for dækningsområdet, gemmes meddelelsen i mappen Udbakke, indtil du igen er online og inden for dækningsområdet. Vise en Når du åbner en postkasse, kan du se s, som du har hentet på et tidligere tidspunkt, eller du kan oprette forbindelse til -serveren for at få vist nye meddelelser. Når du har hentet , kan du få dem vist offline. Sådan får du vist nye meddelelser online 1. I menutilstand: Vælg Meddelelser din indbakke. 2. Vælg Valg Opret forbindelse. 3. Vælg Valg Hent Nye eller Alle. Sådan får du vist nye meddelelser offline 1. Gentag trin 1-3 ovenfor. 2. Vælg Valg Afbryd forbindelsen. Vise eller gemme vedhæftede filer Vedhæftede filer i s kan indeholde virus, der kan beskadige din telefon. Beskyt telefonen ved kun at åbne vedhæftede filer fra personer, som du har tillid til. Sådan får du vist en vedhæftet fil 1. I en åben -meddelelse: Vælg Valg Vedhæftede filer. 2. Vælg en fil til vedhæftning. Den vedhæftede fil åbnes i det tilknyttede program. Kommunikation 7

14 Kommunikation Sådan gemmer du en vedhæftet fil 1. I en åben -meddelelse: Vælg Valg Vedhæftede filer. 2. Rul til den vedhæftede fil, og vælg Valg Gem. Slette en Du kan vælge kun at slette s på telefonen eller at slette dem på telefonen og på mailserveren. Sådan slettes en meddelelse på telefonen 1. I menutilstand: Vælg Meddelelser din indbakke. 2. Rul til en , og vælg Valg Slet Kun telefon. ens brevhoved bliver liggende i postkassen, indtil du sletter en fra mailserveren. Sådan slettes en meddelelse på telefonen og på mailserveren 1. I menutilstand: Vælg Meddelelser din indbakke. 2. Rul til en , og vælg Valg Slet Telefon og server. Hvis du er offline, slettes meddelelserne næste gang, du opretter forbindelse til serveren. Hvis du bruger POP3-protokollen, fjernes slettede meddelelser næste gang, du afbryder forbindelsen til postkassen. Chatmeddelelser Du kan sende og modtage chatmeddelelser, hvis tjenesteudbyderen understøtter denne funktion. Før du kan sende og modtage chatmeddelelser, skal du oprette en server. Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder. 8

15 Oprette en server 1. I menutilstand: Vælg Værktøjer Chat. 2. Du bliver spurgt, om du vil definere en server. Vælg Ja. (Hvis du ikke bliver spurgt, skal du vælge Valg Indstillinger Servere Valg Ny server). 3. Vælg serverindstillinger efter tjenesteudbyderens anvisninger. Logge på en chatserver 1. I menutilstand: Vælg Værktøjer Chat. 2. Hvis telefonen ikke logger på automatisk, skal du vælge Valg Log på. 3. Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og vælg OK. 4. Vælg Ja for at logge på automatisk næste gang, at du vælger Chat igen. 5. Vælg dit brugernavn og skift den måde, som andre chatkontakter ser dig på (hvis det er nødvendigt). 6. Vælg Valg Log af for at logge af. Starte en samtale 1. I menutilstand: Vælg Værktøjer Chat Samtaler. 2. Vælg Valg Ny samtale Indtast bruger-id. 3. Indtast en bruger-id og vælg OK. 4. Indtast din meddelelse og vælg Valg Send. 5. Afslut en samtale ved at vælge Valg Afslut samtale. Acceptere en invitation Når du henter en invitation, skal du vælge Samtaler invitationen Valg Slut til. Tilføje chatkontakter Du kan gemme chatkontaktoplysninger ved at vælge Valg Føj til Chatkontakter under en samtale. Du kan også føje oplysninger til chatkontakter ved at vælge Valg Ny chatkontakt. Kommunikation 9

16 Kommunikation Følgende ikoner vises muligvis sammen med dine chatkontakter: Hvis der ikke vises et ikon ved siden af navnet på en kontakt, er kontakten ukendt. Lydmeddelelser Du kan sende lydmeddelelser med stemmenotater eller lydklip. Oplysninger om optagelse af et stemmenotater eller lydklip findes i "Optager." s. 19 Sende en Lydmeddelelse 1. I menutilstand: Vælg Meddelelser Valg Opret meddelelse Lydmeddelelse. 10 Ikon Beskrivelse Er online Er offline Er blokeret 2. For at indsætte en eksisterende lydoptagelse skal du vælge Valg Indsæt lydklip Fra Galleri en lydoptagelse. 3. For at foretage og indsætte en ny lydoptagelse skal du vælge for at starte optagelsen. Vælg Stop, når optagelsen er færdig. 4. Vælg for at sende meddelelsen. Gruppemeddelelser Hvis tjenesteudbyderen understøtter denne funktion, kan du abonnere på gruppemeddelelser, der giver automatiske meddelelser og nyheder. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om tilgængelige gruppemeddelelser. Tilføje et gruppemeddelelsesemne 1. I menutilstand: Vælg Meddelelser Valg Gruppemeddelelse. 2. Vælg Valg Emne Tilføj manuelt. 3. Indtast emne og nummer, og vælg OK.

17 Abonnere på en gruppemeddelelse 1. I menutilstand: Vælg Meddelelser Valg Gruppemeddelelse. 2. Rul til et emne, og vælg Valg Abonner. Telefonen modtager nu automatisk nye meddelelser. 3. Hvis du vil ophæve et abonnement, skal du vælge Valg Ophæv abonnement. Nogle forbindelsesindstillinger kan blokere for gruppemeddelelser. Kontakt tjenesteudbyderen for at få de korrekte forbindelsesindstillinger. Vise et gruppemeddelelsesemne 1. I menutilstand: Vælg Meddelelser Valg Gruppemeddelelse. 2. Vælg en emnemappe. 3. Vælg et emne. Indstille automatisk meddelelse om nye cell broadcast-meddelelser 1. I menutilstand: Vælg Meddelelser Valg Gruppemeddelelser. 2. Rul til et emne, og vælg Valg Foretrukket. 3. Hvis du vil stoppe automatiske meddelelser, skal du vælge Valg Fjern foretrukket. Smart-meddelelse Din telefon kan modtage mange forskellige smart-meddelelser som visitkort, ringetoner, kalenderaktiviteter, bogmærker fra browseren og indstillinger. Tjenesteudbyderen kan sende dig smart-meddelelser, som du kan bruge til at indlæse indstillinger på din telefon. Kommunikation 11

18 Kommunikation Gemme data eller indstillinger fra smart-meddelelser på din telefon 1. I menutilstand: Vælg Meddelelser Indbakke. 2. Vælg en meddelelse. 3. Vælg Valg, og gem data eller indstillinger afhængigt af smart-meddelelsens type. Du modtager muligvis også en meddelelse om, hvor mange nye s, du har i din fjernpostkasse. Tjenestemeddelelser Måske modtager du tjenestemeddelelser fra din tjenesteudbyder, der slettes automatisk, når de udløber. Du kan få vist tjenestemeddelelser fra indbakken (du skal muligvis først downloade beskeden fra tjenesteudbyderen). Kontakt tjenesteudbyderen for yderligere oplysninger om tjenestemeddelelser. Push Med RoadSync kan du modtage , der overføres fra din -server til din telefon. For yderligere oplysninger henvises til "RoadSync" s. 39 Log Lær at få vist oplysninger fra loggen om opkald, pakkedata og andre kommunikationshændelser. Seneste opkald Du kan få vist og slette logger over de seneste ubesvarede, indgående og udgående opkald. Vise den seneste opkaldslog Sådan får du vist ubesvarede, indgående og udgående opkald 1. I menutilstand: Vælg Værktøjer Log Seneste opkald. 12

19 2. Vælg en opkaldstype. Hvis du vil ringe op til et nummer på opkaldsloggen, skal du rulle til nummeret og trykke på [ ]. Slette den seneste opkaldslog Du kan slette alle de seneste opkaldslogger på en gang, en enkelt opkaldslog eller et enkelt nummer i en log. Sådan slettes alle de seneste opkaldslogger 1. I menutilstand: Vælg Værktøjer Log Seneste opkald. 2. Vælg Valg Slet seneste opkald. 3. Vælg Ja for at bekræfte. Sådan slettes en enkelt opkaldslog 1. I menutilstand: Vælg Værktøjer Log Seneste opkald en opkaldstype. 2. Vælg Valg Ryd liste. 3. Vælg Ja for at bekræfte. Sådan slettes et enkelt nummer i en log 1. I menutilstand: Vælg Værktøjer Log Seneste opkald en opkaldstype. 2. Rul til et nummer, og vælg Valg Slet. 3. Vælg Ja for at bekræfte. Opkaldsvarighed Hvis du vil have vist varigheden af det seneste opkald, udgående, indgående eller alle opkald, skal du i menutilstand vælge Værktøjer Log Opkaldsvarighed. Pakkedata Hvis du vil have vist mængden af udgående og indgående pakkedata, skal du i menutilstand vælge Værktøjer Log Pakkedata. Kommunikation 13

20 Kommunikation Kommunikationslog Du kan få vist kommunikationsdetaljer og filtrere logge med kommunikationsloggen. Vise kommunikationsloggen 1. I menutilstand: Vælg Værktøjer Log. 2. Vælg for at skifte til kommunikationsloggen. Nogle hændelser, f.eks. opdeling af meddelelser, vises som en kommunikationshændelse. Filtrere loghændelser 1. I menutilstand: Vælg Værktøjer Log. 2. Vælg for at skifte til kommunikationsloggen. 3. Vælg Valg Filtrer. 4. Vælg en filtertype. Slette kommunikationsloggen Sådan slettes alt indhold i loggen permanent 1. I menutilstand: Vælg Værktøjer Log. 2. Vælg for at skifte til kommunikationsloggen. 3. Vælg Valg Ryd log. 4. Vælg Ja for at bekræfte. Varighed for log Du kan ændre, hvor længe kommunikationshændelser gemmes i loggen. Hændelserne slettes automatisk efter den valgte periode for at frigøre hukommelse. Sådan indstilles varigheden for en log 1. I menutilstand: Vælg Værktøjer Log. 2. Vælg Valg Indstillinger. 3. Vælg Varighed for log. 4. Vælg en varighed. Hvis du vælger Ingen log, gemmes der ikke kommunikationshændelser i loggen. 14

21 Multimedia Lær at bruge medieprogrammerne på din telefon: Galleri, MediaBrowser, Communities, Radio, RealPlayer, Videoafspiller, Optager og PC Studio. Galleri Du kan administrere alle multimediefilerne fra Galleri. Åbne en mediefil 1. I menutilstand: Vælg Galleri. Dine mediefiler organiseres automatisk efter filtype. 2. Vælg en mediemappe en mediefil. Kopiere og flytte en fil 1. I menutilstand: Vælg Galleri. 2. Vælg en mediemappe en mediefil. 3. Vælg Valg Organiser Kopiér eller Flyt. Man kan ikke flytte eller kopiere licensbeskyttede filer. 15

22 Multimedia Redigering af billeder 1. I menutilstand: Vælg Galleri Billeder & video et billede. 2. Vælg Valg Rediger. 3. Vælg Valg Tilføj effekt en indstilling. MediaBrowser Du kan få vist og kategorisere billeder og videoer. 1. I menutilstand: Vælg Multimedia MediaBrowser. 2. Drej telefonen mod uret for liggende format. 3. Vælg en ny visningstilstand for at skifte denne. 4. Rul til venstre eller højre for at gennemse billederne. Vip telefonen til venstre eller højre. Billederne vil automatisk blive bevæget til venstre eller højre. Communities Med Communities kan du overføre billeder og videoer til dine foretrukne hjemmesider og blogs og få de seneste opdateringer fra dem. Denne er kun tilgængelig, hvis den understøttes af din tjenesteudbyder. Oprette en ny destination 1. I menutilstand: Vælg Programmer Communities. 2. Vælg Ja for at indstille de foretrukne lister. 3. Vælg Acceptér (hvis det er nødvendigt). 4. Vælg Valg Indstillinger Preferred lists. 5. Vælg dine hjemmesider og blogs og vælg Gem. 16

23 Overføre en fil 1. I menutilstand: Vælg Programmer Communities. 2. Rul til en hjemmeside eller en blog. 3. Vælg Valg Overfør. 4. Vælg Tap to add og vælg et billede eller en video. 5. Vælg Valg Overfør. 6. Indtast en titel for billedet eller videoen og vælg Overfør. Du kan også overføre et billede eller en video fra Galleriet eller lige efter, at du har taget det. Radio Du kan lytte til dine foretrukne stationer med FM-radioen. Lyt til FM-radio 1. Sæt en høretelefon i multifunktionsstikket. 2. I menutilstand: Vælg Multimedia Radio. 3. Vælg eller for at søge gennem tilgængelige radiostationer. Oprette en liste over foretrukne radiostationer Når du har indstillet en liste med stationer, kan du få adgang til stationerne. Gemme radiostationer med automatisk indstilling 1. På radioskærmen: Vælg for at åbne listen over stationer. 2. Vælg Valg Gem kanaler automatisk. 3. Vælg Ja for at bekræfte (dette erstatter eksisterende stationer). Multimedia 17

24 Multimedia Gemme en radiostation manuelt 1. For at gå til den ønskede radiostation skal du vælge Valg Manuel indstilling og indtaste frekvensen. 2. Vælg Valg Gem kanal. 3. Vælg en tom placering. 4. Indtast et navn til stationen, og vælg OK. RealPlayer Telefonen indeholder RealPlayer til visning af mange typer mediefiler og streamingindhold fra internettet. RealPlayer understøtter følgende filtyper: 3gp, mp4, rm, rv, divx, avi og wmv. Afspille en mediefil i RealPlayer 1. I menutilstand: Vælg RealPlayer Videoklip eller Senest afspillet. 2. Vælg en mediefil. Tilføje et link til en stream på internettet 1. I menutilstand: Vælg RealPlayer Streaminglinks. 2. Vælg Valg Nyt link et hukommelsessted (hvis det er nødvendigt). 3. Indtast et navn og en internetadresse, og vælg OK. Afspille streamingindhold fra nettet med RealPlayer Når du åbner et link til streamingindhold på nettet via din browser, gemmer RealPlayer indholdet i sin buffer og afspiller det. Derefter kan du bruge tryk- og lydstyrketasterne til at vælge indstillinger for streamingindholdet. 18

25 RealPlayer kan stoppe, standse afspilningen eller vise ødelagte billeder, hvis du afspiller et videoklip med en høj billedhastighed eller bithastighed. Hvis der er flere åbne programmer i baggrunden, skal du lukke nogle af disse. Videoafspiller Du kan afspille videofiler og DivX vod-filer. 1. I menutilstand: Vælg Multimedia Videoafspiller. 2. Vælg et videoklip. 3. Brug knapperne på skærmen til at styre afspilningen. Optager Du kan optage og afspille stemmenotater og lydklip. Optage et taleklip 1. I menutilstand: Vælg Multimedia Optager. 2. Vælg for at starte optagelsen. 3. Vælg Stop, når optagelsen er færdig. Stemmeklippet gemmes automatisk. Afspille et stemmeklip 1. I menutilstand: Vælg Multimedia Optager. 2. Vælg Valg Gå til Galleri. 3. Vælg et stemmeklip. Afspilning starter automatisk. 4. Brug knapperne på skærmen til at styre afspilningen. Multimedia 19

26 Multimedia PC Studio PC Studio, der ligger på den medfølgende cdrom, er et Windows-baseret program, som gør det muligt at administrere dine personlige oplysninger og synkronisere filer på telefonen. Du kan få yderligere oplysninger ved at installere programmet og slå op i hjælp til PC Studio. Installere PC Studio 1. Sæt cd'en med PC Studio i en Windowskompatibel computer. 2. Vælg et sprog for installationsprogrammet. 3. Følg anvisningerne på skærmen. Under installationen installerer programmet automatisk de nødvendige USB-drivere. Bruge Samsung PC Studio Hvis du vil slutte telefonen til en computer med Samsung PC Studio, skal du skifte USBtilstand for telefonen (se "Bruge Samsung PC Studio" s. 37). 20

27 Personlig produktivitet Lær at administrere kontaktpersoner, planlægge aktiviteter i kalenderen, bruge Quickoffice, Adobe PDF og oprette noter. Navne Lær at oprette kontaktpersoner og grupper, hvor du kan gemme personlige oplysninger som navne, personnumre og adresser. Kopiere kontaktpersoner Sådan kopierer du kontaktpersoner fra en hukommelse til en anden 1. I menutilstand: Vælg Kontakter. 2. For at få vist kontaktpersonerne på et SIMeller et USIM-kort skal du vælge Valg Indstillinger Visning af kontakter SIM-hukommelse OK. 3. Vælg Tilbage. 4. Rul til en kontaktperson, og vælg Valg Kopiér Telefonhukom. eller SIM-hukom.. 21

28 Personlig produktivitet Angive et standardnummer eller en - adresse Nogle kontaktpersoner har flere telefonnumre og adresser. Sådan tildeler du et enkelt nummer eller en adresse som standard 1. I menutilstand: Vælg Kontakter. 2. Vælge en kontaktperson i telefonens hukommelse. 3. Vælg Valg Standard. 4. Vælg en standardtype. 5. Vælg et nummer eller en adresse. 6. Når du er færdig, skal du vælge Tilbage. Tildele et hurtigopkaldsnummer til en kontaktperson Du kan tildele op til otte hurtigopkaldsnumre (2 til 9); 1 er reserveret som hurtigopkald til telefonsvareren. Sådan tildeles et hurtigopkaldsnummer 1. I menutilstand: Vælg Kontakter. 2. Vælge en kontaktperson i telefonens hukommelse. 3. Rul til et telefonnummer, og vælg Valg Tildel hurtigkald. 4. Vælg et hurtigopkaldsnummer. 5. Vælg Tildel. 6. Vælg Ja for at aktivere hurtigopkaldsnummeret. Tildele en ringetone til en kontaktperson eller en gruppe Du kan tildele en kontaktperson eller en gruppe en ringetone. 1. I menutilstand: Vælg Kontakter. 2. Vælge en kontaktperson i telefonens hukommelse. 3. Vælg Valg Ringetone. 4. Vælg en ringetone. 22

29 Telefonen bruger den ringetone, der sidst blev tildelt en individuel kontaktperson. Hvis du f.eks. tildeler en ringetone til en gruppe og derefter tildeler en anden ringetone til en kontaktperson i den pågældende gruppe, bruger telefonen den ringetone, som du har tildelt kontaktpersonen. Oprette en kontaktgruppe Du kan oprette grupper med kontaktpersoner og sende meddelelser til hele gruppen. 1. I menutilstand: Vælg Kontakter. 2. Vælg. 3. Vælg Valg Ny gruppe. 4. Indtast et navn, og vælg OK. 5. Vælg den nye gruppe. 6. Vælg Valg Tilføj medlemmer. 7. Vælg hver kontaktperson, du ønsker at tilføje. 8. Når du er færdig med at vælge kontaktpersoner, skal du vælge OK for at gemme dem i gruppen. Synkronisere kontaktpersoner Sådan synkroniserer du dine kontaktpersoner med den aktuelle synkroniseringsprofil 1. I menutilstand: Vælg Kontakter. 2. Rul til en kontaktperson i telefonens hukommelse, og vælg Valg Synkronisering Start. 3. Vælg en synkroniseringsprofil eller opret en ny synkroniseringsprofil. Kalender Brug kalenderen til at holde styr på møder, noter, fødselsdage eller opgaver. Skifte kalendervisning 1. I menutilstand: Vælg Kontor Kalender. 2. Vælg Valg Skift visning en visningstype. 23 Personlig produktivitet

30 Personlig produktivitet Oprette en kalenderaktivitet 1. I menutilstand: Vælg Kontor Kalender. 2. Rul til en dato, og vælg Valg Ny post en begivenhedstype. Du kan også oprette et møde eller opgaver fra kalenderens visning ved at vælge og. 3. Udfyld felterne, og tilpas indstillingerne for din aktivitet. 4. Vælg Udført, når du er færdig for at gemme aktiviteten. I feltet Synkronisering kan du angive, om aktiviteten er Privat (kun synlig for dig), Offentlig (synlig for alle med adgang til dine data efter en synkronisering) eller Ingen (synkroniseres ikke). Stoppe en alarm Hvis du indstiller en alarm for en aktivitet i kalenderen, ringer alarmen i et minut på det valgte tidspunkt. Hvis du vil stoppe alarmen, skal du vælge Stop. Quickoffice Med Quickoffice kan du få vist filer fra Word, Excel og PowerPoint på telefonen. Du skal købe en licens for at oprette og redigere filer fra Word, Excel og PowerPoint. Oprette et Quickoffice-dokument 1. I menutilstand: Vælg Kontor Quickoffice. 2. Vælg Nyt dokument. 3. Vælg Dokument (Word), Projektmappe (Excel) eller Præsentation (PowerPoint). 4. Oprette et dokument og gemme det. 24

31 Åbne et Quickoffice-dokument 1. I menutilstand: Vælg Kontor Quickoffice. 2. Vælg en hukommelse. 3. Vælg et dokument. Opdatere Quickoffice Med Quickmanager kan du overføre programopdateringer, nye Quickofficeprodukter eller særlige tilbud. 1. I menutilstand: Vælg Kontor Quickoffice Diverse opdateringer. 2. Vælg et punkt i Quickmanager. Adobe PDF Med Adobe PDF kan du åbne og få vist PDFdokumenter. Du skal købe en licens for at oprette og redigere PDF-filer. 1. I menutilstand: Vælg Kontor Adobe PDF. 2. Vælg en hukommelse. 3. Vælg en fil. 4. Vælg Valg, når du får vist et dokument, for at bruge følgende funktioner: Funktion Beskrivelse Forstørrer en del af et Zoom dokument Søg Søger efter tekst Gå til Går til en anden side Personlig produktivitet 25

32 Noter Med Noter kan du oprette tekstnoter og synkronisere dem med andre enheder. Personlig produktivitet Oprette en note 1. I menutilstand: Vælg Kontor Noter. 2. Vælg Valg Ny note. 3. Vælg feltet til indtastning af tekst. 4. Indtast tekst og vælg. 5. Når du er færdig med at indtaste tekst, skal du vælge Udført for at gemme noten. Synkronisere noter med andre enheder 1. I menutilstand: Vælg Kontor Noter. 2. Rul til et notat, og vælg Valg Synkronisering Start. 3. Vælg en synkroniseringsprofil eller opret en ny synkroniseringsprofil. 26

I8910. Brugervejledning

I8910. Brugervejledning I8910 Brugervejledning ii Om denne vejledning Læs dette først! Hvis du har brug for information, instruktioner og tips til at lære mere om din telefon, er der flere muligheder: Hjælpesystem (på din telefon)

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG INNOV8 http://da.yourpdfguides.com/dref/1132589

Din brugermanual SAMSUNG INNOV8 http://da.yourpdfguides.com/dref/1132589 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GT-I8910/M16

Din brugermanual SAMSUNG GT-I8910/M16 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

World Wide Web http://www.samsungmobile.com Danish. 02/2008. Rev. 1.0

World Wide Web http://www.samsungmobile.com Danish. 02/2008. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på telefonen. Dette afhænger af, hvilken software du har installeret og din tjenesteudbyder. * Telefonen og dens tilbehør ser muligvis anderledes

Læs mere

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring Vigtige tip N91 og N91 8 GB - standardmodel Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimeret til håndtering af data på telefonens hukommelse [C:]. Nokia PC Suite anbefales til

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Brug af Office 365 på din Windows Phone

Brug af Office 365 på din Windows Phone Brug af Office 365 på din Windows Phone Startvejledning Tjek mail Sæt din Windows Phone op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr på,

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Brugervejledning til Connection Manager

Brugervejledning til Connection Manager Brugervejledning til Connection Manager 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om programmet til forbindelsesstyring 3 Kom i gang 3 Åbning af programmet til forbindelsesstyring 3 Visning af den aktuelle forbindelsesstatus

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Yderligere programmer

Yderligere programmer Yderligere programmer Nokia N91 8 GB Nokia N91-2 OM TILFØJELSESPROGRAMMER TIL NOKIA N91-2 I enhedens hukommelse og på den cd-rom, som leveres sammen med enheden, finder du tillægsprogrammer fra Nokia og

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

SGH-Z540 Brugervejledning

SGH-Z540 Brugervejledning SGH-Z540 Brugervejledning Vigtige sikkerhedsforskrifter Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt. Trafiksikkerhed Du må ikke betjene en håndholdt telefon, når du kører.

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG C6625 http://da.yourpdfguides.com/dref/2593078

Din brugermanual SAMSUNG C6625 http://da.yourpdfguides.com/dref/2593078 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Nokia Internet Modem Brugervejledning

Nokia Internet Modem Brugervejledning Nokia Internet Modem Brugervejledning 9216562 1. udgave DA 1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Google Apps til Office 365 til virksomheder

Google Apps til Office 365 til virksomheder Google Apps til Office 365 til virksomheder Skift nu Office 365 til virksomheder ser anderledes ud end Google Apps, så når du logger på, vil du få vist denne skærm for hjælpe dig med at komme i gang. Efter

Læs mere

Brug af Office 365 på din Android-telefon

Brug af Office 365 på din Android-telefon Brug af Office 365 på din Android-telefon Startvejledning Tjek mail Sæt din Android-telefon op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Marts 2015 Introduktion Din Vibe-administrator kan deaktivere mobiladgang til Novell Vibe-webstedet. Hvis du ikke har adgang til Vibemobilgrænsefladen som beskrevet

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG ULTRA TOUCH S8300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2596339

Din brugermanual SAMSUNG ULTRA TOUCH S8300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2596339 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Indhold 1. Installation... 3 1.1 Installation på telefon...3 1.2 Valg af koder... 5 2. Anvendelse...6 3. Fejlsøgning...9 4. Oprettelse af Google konto... 10

Læs mere

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9354083 Issue 2

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9354083 Issue 2 Installationsvejledning til PC Suite Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Home & Office watch Version 1.3

BRUGERVEJLEDNING Home & Office watch Version 1.3 BRUGERVEJLEDNING Home & Office watch Version 1.3 o GENERELT Log på 2 Log af 3 Start Cameramanager 3 o LIVE-VISNING Multivisning 4 Mine kameraer 5 Funktioner 5 Start/stop lokal optagelse Tag øjebliksbilleder

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Positionering 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Positionering Nokia N76-1

Positionering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SGH-I200 http://da.yourpdfguides.com/dref/783658

Din brugermanual SAMSUNG SGH-I200 http://da.yourpdfguides.com/dref/783658 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9356478 Issue 1

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9356478 Issue 1 Installationsvejledning til PC Suite DA 9356478 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen: Tips-ikoner

Læs mere

mobilguide Brugervejledning Version 2.0

mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MOBIL GUIDEN 7 FUNKTIONER

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Ændring af Datoformat og ugens første dag i kalenderen... 2 Opsætning af Outlook... 2 Signatur... 5 Organiser mails i mapper... 5 Opret etiketter... 5 Opret

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Printed in Korea Code No.:GH68-07452A Danish. 08/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-07452A Danish. 08/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. * Telefonen og dens tilbehør ser muligvis anderledes ud end på

Læs mere

Guide for oprettelse af login og anvendelse af Parrot Asteroid Market (Asteroid Smart og Asteroid Tablet).

Guide for oprettelse af login og anvendelse af Parrot Asteroid Market (Asteroid Smart og Asteroid Tablet). Før du kan downloade og installere applikationer på din Parrot Asteroid enhed, så skal du oprette et login til Parrot Asteroid Market, som gøres nemmest fra en computer. Bemærk at denne guide er lavet

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook Opsætning af e-mail mail-konti I dette kapitel vil jeg hjælpe dig med, hvordan du sætter Outlook 2007 op, så du får forbindelse til din e-mail-konto (eller flere) og en evt. HTTP-konto, som fx Windows

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder.

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

SAMSUNG GALAXY SIII... 1

SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GT-B2710 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378764

Din brugermanual SAMSUNG GT-B2710 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378764 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG GT-B2710 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD 1 SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD SYNKRONISERING MED KIES...2 FØRSTEGANGSOPSÆTNING...3 IKONER OG NAVIGATION...4 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...5 OPSÆTNING AF E-MAIL OG KALENDER...7 E-MAIL FUNKTIONER...9

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Eksport af kontaktpersoner fra one.com... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Outlook... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Firebird eller andre... 2 Import af

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Noget af indholdet i denne betjeningsvejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

Noget af indholdet i denne betjeningsvejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder. Noget af indholdet i denne betjeningsvejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder. Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

Brugervejledning. Xperia SmartTags NT1/NT2

Brugervejledning. Xperia SmartTags NT1/NT2 Brugervejledning Xperia SmartTags NT1/NT2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Kom godt i gang...4 Aktivering af funktionen NFC...4 NFC-detektionsområde...4 Brug af Smart Connect til at håndtere dine tags...4

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG OMNIA II http://da.yourpdfguides.com/dref/2593155

Din brugermanual SAMSUNG OMNIA II http://da.yourpdfguides.com/dref/2593155 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG OMNIA II i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Android 4.0 Brugervejledning

Android 4.0 Brugervejledning Android 4.0 Brugervejledning Hjælp til Android 4.0 Galaxy Nexus Indhold Kom godt i gang 2 Konfigurer din telefon 2 Hvorfor bør jeg bruge en Google-konto? 3 Find rundt 4 Tryk og indtast 6 Brug låseskærmen

Læs mere

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1 LG Nexus 5X Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. Indhold LG Nexus 5X... 1 Opsætning af telefonen...2 Forbind til trådløst netværk/wi-fi...4

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

GT-I8000 Brugervejledning

GT-I8000 Brugervejledning GT-I8000 Brugervejledning Læs dette først! Hvis du har brug for information, instruktioner og tips til at lære mere om din enhed, er der flere muligheder: Hjælpesystem (på din telefon) - din telefon har

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere