TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008"

Transkript

1 TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008

2 Indhold Indhold Forord...3 Mål og værdier Mål for ældreområdet...4 Principper for indsatsen...4 Formål med tilbuddene...4 Generel information Hvad omfatter tilbuddene?...5 Hvordan søger du om hjælp?...5 Hvem leverer hjælpen?...5 Dit hjem er en arbejdsplads...6 Fleksibel hjemmehjælp...6 Hvis du vil skifte leverandør?...6 Hvis der sker ændringer...6 Krav og forventninger til medarbejderne...7 Hvordan sikres kvaliteten af hjælpen?...7 Hvad koster hjælpen?...7 Hvis du ønsker at klage?...7 Kvalitetsstandarder Personlig pleje...8 Praktisk hjælp...11 Hjemmesygepleje...14 Mad og måltider...16 Træning...19 Aktivitet...21 Hjælpemidler og boligindretning...23 Omsorgstandpleje...25 Ældre og plejeboliger...26 Lovgrundlag Lov om social service...28 Sundhedsloven...28 Adresser Pensions og Omsorgskontorer...29 Klageinstanser...29 TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre i Københavns Kommune 2008

3 Kære borgere i Københavns Kommune [Forord af sundheds og omsorgsborgmester Mogens Lønborg] Forord 3 TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre i Københavns Kommune

4 Mål og værdier Mål og værdier Det er politikerne i Sundheds og Omsorgsudvalget i Københavns Kommune, der fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Politikerne har dermed også det overordnede ansvar for kommunens servicetilbud. Mål for ældreområdet Som grundlag for arbejdet på ældreområdet har Sundheds og Omsorgsudvalget formuleret en ældrepolitik. Ældrepolitikken vedrører alle borgere over 65 år, og den skal sikre, at der er tilbud både til de aktive ældre, der kan klare sig selv, og til de ældre, som har brug for at få hjælp fra kommunen. Fagligt dygtige medarbejdere, der sikrer en høj kvalitet i kommunens tilbud. Tæt samarbejde i kommunen på tværs af sektorer og i forhold til civilsamfund og erhvervsliv. Forskning og teknologi indgår aktivt i tilbud og udvikling. Formål med tilbuddene Københavns Kommunes servicetilbud skal være med til at opfylde de overordnede mål for ældreområdet for de borgere, som har brug for hjælp fra kommunen. De overordnede mål for ældreområdet er, at de ældre i København oplever flere gode leveår med godt helbred. oplever livskvalitet uanset livssituation. oplever at være en ressource, der bliver brugt. oplever at der tages hensyn til deres individuelle behov og ønsker. oplever muligheder for at indgå i velfungerende sociale fællesskaber. oplever kvalitet i mødet med kommunen. Principper for indsatsen Ældrepolitikken bygger på seks principper, som er grundlæggende for de beslutninger, der træffes på ældreområdet i København. Principperne er også retningsgivende for, hvordan de ældre møder kommunen, og hvordan hjælpen til de ældre tilrettelægges. Principper for indsatsen på ældreområdet Sundhedsfremme og forebyggelse er i fokus. Udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, individuelle behov og ønsker. Vægt på at skabe kontinuitet og tryghed i hverdagen. Kommunens servicetilbud skal sikre, at du modtager hjælp til de opgaver, som du ikke selv kan klare, og som der ikke er nogen i dit hjem, der kan hjælpe dig med. du modtager velkvalificeret hjælp med udgangspunkt i dine behov og ønsker. hjælpen er hjælp til selvhjælp, så du så vidt muligt fastholder eller forbedrer dine evner til at klare dig selv. du har valgmuligheder med hensyn til boligform og leverandør af hjælp. der er tryghed og tillid mellem dig og medarbejderne. Du kan læse om kommunens servicetilbud i de enkelte kvalitetsstandarder. 4 TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre i Københavns Kommune 2008

5 Generel information Hvad omfatter tilbuddene? Servicetilbuddene er beskrevet i de enkelte kvalitetsstandarder, hvor du bl.a. kan se, hvilken hjælp du kan forvente at få, hvis du har behov for hjælp. Øvrige tilbud Københavns Kommune har også andre tilbud til ældre. Det drejer sig f.eks. om forebyggende hjemmebesøg, pension og tillæg. Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til dig, som er over 75 år. Du får tilbudt to besøg om året. Under besøget kan du få en snak med en af kommunens forebyggende medarbejdere om servicetilbud, forebyggende aktiviteter og støttemuligheder. Er du fyldt 65 år, kan du få folkepension. Herudover kan du søge om tillæg, fx varme, helbreds og personlige tillæg samt boligydelse. Tillæggenes størrelse afhænger af din økonomiske situation. Dit lokale pensions og omsorgskontor kan rådgive dig om bl.a. boligydelse. Kontaktoplysningerne finder du under Adresser. Du kan læse mere om de øvrige tilbud på kommunens hjemmeside Københavns Kommunes servicetilbud til ældre omfatter: Personlig pleje Praktisk hjælp Hjemmesygepleje Mad og måltider Træning Aktivitet Hjælpemidler og boligindretning Omsorgstandpleje Ældre og plejeboliger Hvordan søger du om hjælp? Hvis du har brug for hjælp eller gerne vil vide mere om kommunens servicetilbud til ældre, kan du henvende dig til dit lokale pensions og omsorgskontor. Din familie, din læge eller sygehuset kan også kontakte pensions og omsorgskontoret på dine vegne. Kontaktoplysningerne til pensions og omsorgskontoret finder du under Adresser. Du skal være fyldt 65 år og have fast bopæl i Københavns Kommune for at kunne søge om hjælp. Når pensions og omsorgskontoret har modtaget din henvendelse, kontakter de dig for at aftale, hvornår du får besøg af en visitator i dit hjem. Visitatoren vil vurdere dit behov for hjælp sammen med dig. Du er velkommen til at invitere pårørende, bekendte eller en frivillig bisidder med til mødet. Visitator vil blandt andet lægge vægt på: Hvad kan du gøre selv? Er der en ægtefælle eller andre i dit hjem, som kan hjælpe dig med nogle af opgaverne? Hvad kan du gøre med støtte fra en medarbejder? Hvad kan du klare selv med et hjælpemiddel, træning eller en anden boligindretning? På baggrund af vurderingen af din samlede situation og dit behov for hjælp træffer visitator en afgørelse. I afgørelsen kan du se, hvad du kan få hjælp til, hvor meget hjælp du kan få, og hvad målet med hjælpen er. Hvem leverer hjælpen? Kommunen kan som udgangspunkt levere alle former for hjælp. For flere servicetilbud, fx personlig pleje, praktisk hjælp og madservice, kan du vælge mellem den kommunale leverandør og private leverandører. Generel information 5 TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre i Københavns Kommune

6 Generel information Hvis du modtager personlig pleje eller praktisk hjælp, kan du også vælge selv at udpege en person til at hjælpe dig. Visitatoren informerer dig om de leverandører, du kan vælge imellem, og udleverer informationsmateriale om leverandørerne. Du kan også finde informationen på Københavns Kommunes hjemmeside: fritvalg. Fleksibel hjemmehjælp Hvis du modtager personlig pleje eller praktisk hjælp, har du mulighed for at bytte til andre former for hjælp end den, du er bevilget. Det kan fx være, at et familiemedlem har gjort rent. Så kan du aftale med medarbejderen, at tiden bruges på noget andet. Du kan fx blive ledsaget på en lille gåtur. Det er medarbejderens ansvar at vurdere, om det er fagligt forsvarligt at bytte opgaver. Hvis medarbejderen vurderer, at det ikke er fagligt forsvarligt, får du den hjælp, du er bevilget. Når du har besluttet, hvem der skal udføre hjælpen for dig, bestiller pensions og omsorgskontoret hjælpen hos leverandøren. Derefter bliver du kontaktet af en medarbejder fra den leverandør, som du har valgt. De medarbejdere, som leverer hjælpen, har typisk en uddannelse inden for social og sundhedsområdet, men du kan også møde elever og studerende i forbindelse med oplæring. Alle medarbejdere har tavshedspligt. Og alle medarbejdere, som kommer i dit hjem, har et identitetskort med navn og billede, som de skal vise dig, hvis du beder om det. Hvis du modtager hjælp flere gange i døgnet, kan du få besøg af forskellige medarbejdere. Kommunen tilstræber at begrænse antallet af forskellige medarbejdere, der kommer i dit hjem. Dit hjem er en arbejdsplads Når du modtager hjælp i hjemmet, er dit hjem også medarbejdernes arbejdsplads. Det betyder, at arbejdsmiljøet skal være i orden. Derfor kan det være nødvendigt at flytte lidt rundt på møblerne, fjerne løse gulvtæpper eller installere hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp. Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem. Københavns Kommune henstiller samtidig til, at du ikke ryger, mens medarbejderne udfører arbejdet. Hvis du gennem længere tid bytter en opgave væk, kan det være tegn på, at dit behov for hjælp har ændret sig. Kommunen kan derfor sammen med dig revurdere dit behov for hjælp. Hvis du vil skifte leverandør? Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal du kontakte dit lokale pensions og omsorgskontor og oplyse dem om, hvem der skal levere din hjælp. Hvis der sker ændringer? Hjælpen må ikke aflyses af leverandøren. Det kan dog være nødvendigt at ændre tidspunktet for et planlagt besøg i forbindelse med akut opståede situationer, f.eks. sygdom hos andre borgere eller medarbejdere. Hvis hjælpen undtagelsesvist ikke kan leveres på det aftalte tidspunkt, kontakter leverandøren dig så hurtigt som muligt. Samtidig får du tilbudt et erstatningsbesøg. Hjælpen leveres kun, når du er hjemme. Derfor er det vigtigt, at du husker at melde afbud til leverandøren, hvis du ikke er hjemme. Har du ikke meldt afbud, og medarbejderen går forgæves, har kommunen pligt til at sikre, at du ikke er i nød. Medarbejderne vil bl.a. kontakte dine eventuelle pårørende. Hvis der er begrundet mistanke om, at der er noget galt, beder medarbejderne en låsesmed om at åbne døren til dit hjem. Hvis det viser sig, at du har glemt at aflyse besøget, så skal du betale for låsesmeden. 6 TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre i Københavns Kommune

7 Krav og forventninger til medarbejdere Københavns Kommune ønsker at levere hjælp med den kvalitet og mangfoldighed, som er beskrevet i kvalitetsstandarderne. Uanset om hjælpen bliver leveret af kommunen eller af en privat leverandør, forventes det derfor, at den enkelte medarbejder: står inde for ældreområdets mål og principper i praksis tager ansvar og handler inden for egen kompetence er fleksibel, fagligt dygtig, effektiv og åben over for nye initiativer. Derudover skal alle medarbejdere arbejde ud fra kommunens skriftlige afgørelser om hjælp, kvalitetsstandarder og arbejdspladsvurderinger. Hvordan sikres kvaliteten af hjælpen? Kommunen følger løbende op på den hjælp, du får, for at sikre, at kvalitetskravene til hjælpen overholdes, og at du er tilfreds med hjælpen. Herudover følger kommunen op på hjælpen for at sikre, at den svarer til dine behov. Kommunen gennemfører også tilfredshedsundersøgelser blandt modtagerne af hjælpen. Desuden fører kommunen tilsyn med leverandørerne. Tilfredshedsundersøgelser og tilsynsrapporter offentliggøres på kommunens hjemmeside. Du kan også få dem på dit lokale pensions og omsorgskontor. Kommunen følger mindst en gang årligt op på kvalitetsstandarderne, herunder mål for hjælpen og kvalitetskrav til leverandørerne. Kommunen er i løbende dialog med ældreråd, bruger og pårørenderåd og ældreorganisationer, som bl.a. bliver hørt i forbindelse med den årlige revision af kvalitetsstandarderne. Hvis du kun har brug for personlig pleje eller praktisk hjælp i en kortere periode, fx efter en operation eller sygdom, skal du selv betale for hjælpen. Betalingen afhænger af din og din eventuelle ægtefælles/samlevers indkomst. Du skal betale for madservice. Du skal betale for vaskeordning. Du skal betale for omsorgstandpleje. Du skal betale for døgnophold. Du kan få de aktuelle takster på dit lokale pensions og omsorgskontor. Du kan også finde taksterne på kommunens hjemmeside. Hvis du modtager hjælp fra en privat leverandør, har du mulighed for at købe ekstra hjælp. Kommunen må ikke tilbyde ekstra hjælp mod betaling. Hvis du indgår en aftale om køb af ekstra hjælp, så skal du selv betale for hjælpen. En sådan aftale er uvedkommende og uden økonomiske forpligtelser for kommunen. Hvis du ønsker at klage? Hvis du utilfreds med din afgørelse eller den hjælp, du modtager, skal du henvende dig til dit lokale pensions og omsorgskontor. Du kan klage mundtligt eller skriftligt. Hvis du vælger at klage, har det ikke betydning for din ret til at modtage hjælp. Alle klager besvares inden for 10 arbejdsdage med en bekræftelse på, at klagen er modtaget. Fristen for behandling af klager afhænger af klagens indhold. Du kan læse mere om klagemuligheder på kommunens hjemmeside: Du kan også få hjælp hos Borgerrådgiveren. Kontaktoplysninger til de forskellige klageinstanser finder du under Adresser. Generel information 7 Hvad koster hjælpen? Den hjælp, du modtager fra kommunen, er som udgangspunkt gratis. Der er dog enkelte undtagelser: TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre i Københavns Kommune

8 Kvalitetsstandarder Personlig pleje Du kan få personlig pleje, hvis du har behov for hjælp til for eksempel at vaske dig, at komme i bad eller gå på toilettet. Hvad er formålet? Målet med hjælpen er, at du får hjælp og støtte til opgaver, som du ikke eller kun vanskeligt kan udføre på egen hånd. Formålet er, at du kan leve så normalt og selvstændigt et liv som muligt. Den hjælp, du kan få, afhænger af, hvad du selv kan klare, og hvad andre i dit hjem kan hjælpe til med. Hjælpen er hjælp til selvhjælp, så du så vidt muligt selv hjælper med at løse opgaverne. Hvad er personlig pleje? Personlig pleje kan omfatte hjælp til at: blive vasket eller komme i bad få vasket og friseret hår komme på toilet tage tøj på og af tage proteser på og af tage medicin Den personlige pleje tilrettelægges i tæt samarbejde med dig, og plejen gives med respekt for din integritet og blufærdighed. Hvor ofte du kan modtage personlig pleje afhænger af dit konkrete behov. Hvordan søger du om hjælp? Hvis du vil søge om hjælp til personlig pleje, skal du henvende dig til dit lokale pensionsog omsorgskontor. Dine pårørende eller din læge kan også henvende sig på dine vegne. Kontaktoplysningerne til dit pensions og omsorgskontor finder du under Adresser. Hjælpen sættes i værk hurtigst muligt efter, at den er bevilget. Hvis du har brug for akut hjælp, sættes den i værk med det samme. Hvornår udføres hjælpen? Du kan modtage personlig pleje hele døgnet afhængigt af dine behov, men plejen bliver typisk udført om morgenen og om aftenen. Tidspunkterne aftaler du med leverandøren. Hvem udfører hjælpen? Når du er visiteret til personlig pleje, kan du selv vælge, hvem der skal levere hjælpen. Du har følgende muligheder: Den kommunale hjemmepleje. Private leverandører, som kommunen har godkendt. Egen hjælper: Du kan selv udpege en person til at udføre hjælpen. Hjælperen skal godkendes af dit lokale pensions og omsorgskontor og ansættes derefter i det antal timer, du har fået bevilget hjælp. Kontant tilskud: Hvis du har behov for personlig pleje og praktisk hjælp i mere end 20 timer om ugen, kan du få udbetalt et kontant tilskud til at købe hjælpen. For at du kan træffe beslutninger på et godt grundlag, får du information om de forskellige muligheder ved visitationsbesøget. Hvis du både får praktisk hjælp og personlig pleje, kan du også vælge at få den personlige pleje fra én leverandør og den praktiske hjælp fra en anden leverandør. Du kan læse mere på Når du søger om hjælp til personlig pleje, er der fastsat en tidsfrist på én uge fra pensions og omsorgskontoret modtager din ansøgning, til du får et svar. Når du har besluttet, hvem der skal udføre hjælpen for dig, bestiller pensions og omsorgskontoret hjælpen hos leverandøren. Derefter bliver du kontaktet af en medarbejder fra den leverandør, du har valgt. 8 TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre i Københavns Kommune 2008

9 De medarbejdere, som leverer hjælpen, har typisk en uddannelse inden for social og sundhedsområdet. Alle medarbejdere har tavshedspligt. Og alle medarbejdere, som kommer i dit hjem, har et identitetskort med navn og billede, som de skal vise dig, hvis du beder om det. Hvis du modtager hjælp til pleje flere gange i døgnet, kan du få besøg af forskellige medarbejdere. Kommunen tilstræber at begrænse antallet af forskellige medarbejdere, der kommer i dit hjem. Dit hjem er en arbejdsplads Når du modtager hjælp i hjemmet, er dit hjem også medarbejdernes arbejdsplads. Det betyder, at arbejdsmiljøet skal være i orden. Derfor kan det være nødvendigt at flytte lidt rundt på møblerne, fjerne løse gulvtæpper eller installere hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp. Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem. Københavns Kommune henstiller samtidig til, at du ikke ryger, mens medarbejderne udfører arbejdet. Hvis du gennem længere tid bytter en opgave væk, kan det være tegn på, at dit behov for hjælp har ændret sig. Kommunen kan derfor sammen med dig revurdere dit behov for hjælp. Hvis du vil skifte leverandør? Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal du kontakte dit lokale pensions og omsorgskontor og oplyse dem om, hvem du ønsker skal levere din hjælp. Du kan skifte leverandør med en måneds varsel fra den første i en måned. Hvis der sker ændringer? Hjælpen må ikke aflyses af leverandøren. Det kan dog være nødvendigt at ændre tidspunktet for et planlagt besøg i forbindelse med akut opståede situationer, f.eks. sygdom hos andre borgere eller medarbejdere. Hvis hjælpen undtagelsesvist ikke kan komme på det aftalte tidspunkt, bliver du kontaktet af leverandøren så hurtigt som muligt. Samtidig får du tilbudt et erstatningsbesøg. Kvalitetsstandarder Fleksibel hjælp Du har mulighed for at bytte dig til andre former for hjælp end den, du er bevilget. Det kan fx være, at et familiemedlem har hjulpet dig i bad. Så kan du aftale med medarbejderen, at tiden bruges til noget andet. Du kan fx få rullet dit hår op eller blive ledsaget på en lille gåtur. Du kan som udgangspunkt selv bestemme, hvilke opgaver du ønsker at bytte dig til. Din mulighed for at bytte opgaver gælder både for personlig pleje og praktisk hjælp. Hvis du vælger at bytte dig til opgaver, skal de kunne udføres inden for den afsatte tid. Det er medarbejderens ansvar at vurdere, om det er fagligt forsvarligt at bytte opgaver. Hvis medarbejderen vurderer, at det ikke er fagligt forsvarligt, leveres den hjælp, du har fået bevilget. Hjælpen leveres kun, når du er hjemme. Derfor er det vigtigt, at du husker at melde afbud til leverandøren, hvis du ikke er hjemme. Har du ikke meldt afbud, og medarbejderen går forgæves, har kommunen pligt til at sikre, at du ikke er i nød. Medarbejderne vil bl.a. kontakte dine eventuelle pårørende. Hvis der er begrundet mistanke om, at der er noget galt, beder medarbejderne en låsesmed om at åbne døren til dit hjem. Hvis det viser sig, at du har glemt at aflyse besøget, så skal du betale for låsesmeden. Hvad koster hjælpen? Personlig pleje er som hovedregel gratis. Hvis du kun skal have personlig pleje i en kortere periode, fx hvis du har brækket et ben, skal du betale for hjælpen. Betalingen TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre i Københavns Kommune

10 Kvalitetsstandarder afhænger af din og din eventuelle ægtefælles/samlevers indkomst. Du skal selv købe sæbe, plejemidler, håndklæder, vaskeklude mv. Hvis du ønsker at klage? Hvis du utilfreds med din afgørelse eller den hjælp, du modtager, skal du henvende dig til dit lokale pensions og omsorgskontor. Medarbejderne på pensions og omsorgskontoret vil så hjælpe dig med at klage. Klagerådet behandler klager om personlig pleje og praktisk hjælp. Klagerådet kan ikke ændre kommunens afgørelse, men rådet kan anbefale, at din sag bliver behandlet igen. Kontaktoplysningerne kan du finde under Adresser. Lovgrundlag Tildeling af personlig pleje sker i henhold til Lov om social service TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre i Københavns Kommune 2008

11 Praktisk hjælp Du kan få praktisk hjælp, hvis du har behov for hjælp til for eksempel at gøre rent, vaske tøj eller købe ind. Hvad er formålet? Målet med hjælpen er, at du får hjælp og støtte til opgaver, som du ikke eller kun vanskeligt kan udføre på egen hånd. Formålet er, at du kan leve så normalt og selvstændigt et liv som muligt. Den hjælp, du kan få, afhænger af, hvad du selv kan klare, og hvad andre i dit hjem kan hjælpe til med. Hjælpen er hjælp til selvhjælp, så du så vidt muligt selv hjælper med at løse opgaverne. Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp til rengøring, tøjvask og indkøb. Rengøring Du kan få hjælp til rengøring af daglige opholdsrum svarende til en ældrebolig med opholdsstue, soveværelse, køkken, bad og entré (ca. 65 m2). Rengøring kan fx omfatte hjælp til at: støvsuge tæpper, gulve og de mest anvendte møbler tørre støv af på flader i nåhøjde inkl. vindueskarme vaske gulv i stue, entré, soveværelse og køkken gøre rent på badeværelse gøre rent i køkken skifte sengetøj Du kan som regel få gjort rent hver 14. dag. Tøjvask Tøjvask kan fx omfatte hjælp til at: sortere vasketøj vaske og tørretumble tøj hænge tøj til tørre, tage det ned igen, lægge det sammen og på plads Du kan få hjælp til at vaske tøj hver anden uge. Hvis du har et særligt problem, f.eks. inkontinens eller øget svedtendens, kan du få hjælp til tøjvask oftere. Indkøb Indkøb kan fx omfatte hjælp til at: skrive en indkøbsliste købe dagligvarer via indkøbsordning sætte varer på plads hente medicin og gå i banken Du kan få hjælp til at købe ind hver uge eller hver anden uge. Hvis du har særlige behov, fx pga. sygdom, kan du få hjælp til indkøb oftere. Hvordan søger du om hjælp? Hvis du vil søge om praktisk hjælp, skal du henvende dig til dit lokale pensions og omsorgskontor. Dine pårørende eller din læge kan også henvende sig på dine vegne. Kontaktoplysningerne til dit pensions og omsorgskontor finder du under Adresser. Når du søger om hjælp til praktisk hjælp, er der fastsat en tidsfrist på én uge fra pensions og omsorgskontoret modtager din ansøgning, til du får et svar. Hjælpen sættes i værk hurtigst muligt efter, at den er bevilget. Hvornår udføres hjælpen? Du kan modtage praktisk hjælp hele dagen afhængigt af dit behov, men hjælpen udføres typisk sent om formiddagen og over middag. Tidspunkterne aftaler du med leverandøren. Hvem udfører hjælpen? Når du er visiteret til praktisk hjælp, kan du selv vælge, hvem der skal levere hjælpen. Kvalitetsstandarder 8 TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre i Københavns Kommune

12 Kvalitetsstandarder Du har følgende muligheder: Den kommunale hjemmepleje. Private leverandører, som kommunen har godkendt. Egen hjælper: Du kan selv udpege en person til at udføre hjælpen. Hjælperen skal godkendes af dit lokale pensions og omsorgskontor og ansættes derefter i det antal timer, du har fået bevilget hjælp. Kontant tilskud: Hvis du har behov for personlig pleje og praktisk hjælp i mere end 20 timer om ugen, kan du få udbetalt et kontant tilskud til at købe hjælpen. For at du kan træffe beslutninger på et godt grundlag, får du information om de forskellige muligheder ved visitationsbesøget. Hvis du både får praktisk hjælp og personlig pleje, kan du også vælge at få den personlige pleje fra én leverandør og den praktiske hjælp fra en anden leverandør. Du kan læse mere på Når du har besluttet, hvem der skal udføre hjælpen for dig, bestiller pensions og omsorgskontoret hjælpen hos leverandøren. Derefter bliver du kontaktet af en medarbejder fra den leverandør, du har valgt. De medarbejdere, som leverer hjælpen, har typisk en uddannelse inden for social og sundhedsområdet. Alle medarbejdere har tavshedspligt. Og alle medarbejdere, som kommer i dit hjem, har et identitetskort med navn og billede, som de skal vise dig, hvis du beder om det. Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem. Københavns Kommune henstiller samtidig til, at du ikke ryger, mens medarbejderne udfører arbejdet. Fleksibel hjælp Du har mulighed for at bytte dig til andre former for hjælp end den, du er bevilget. Det kan for eksempel være, at et familiemedlem har gjort rent. Så kan du aftale med medarbejderen, at tiden bruges på noget andet, fx små reparationer af tøj eller en gåtur. Du kan som udgangspunkt selv bestemme, hvilke opgaver du ønsker at bytte. Du kan dog ikke bytte praktisk hjælp til personlig pleje, medmindre du er visiteret til personlig pleje. Hvis du vælger at bytte dig til opgaver, skal de kunne udføres inden for den afsatte tid. Det er medarbejderens ansvar at vurdere, om det er fagligt forsvarligt at bytte opgaver. Hvis medarbejderen vurderer, at det ikke er fagligt forsvarligt, leveres den hjælp, du har fået bevilget. Hvis du gennem længere tid bytter en opgave væk, kan det være tegn på, at dit behov for hjælp har ændret sig. Kommunen kan derfor sammen med dig revurdere dit behov for hjælp. Hvis du vil skifte leverandør? Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal du kontakte dit lokale pensions og omsorgskontor og oplyse dem om, hvem du ønsker skal levere din hjælp. Dit hjem er en arbejdsplads Når du modtager hjælp i hjemmet, er dit hjem også medarbejdernes arbejdsplads. Det betyder, at arbejdsmiljøet skal være i orden. Derfor kan det være nødvendigt at flytte lidt rundt på møblerne, fjerne løse gulvtæpper eller installere hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp. Du kan skifte leverandør med en måneds varsel fra den første i en måned. Hvis der sker ændringer? Hjælpen må ikke aflyses af leverandøren. Det kan dog være nødvendigt at ændre tidspunktet for et planlagt besøg i forbindelse med akut opståede situationer, f.eks. sygdom hos andre borgere eller medarbejdere. 12 TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre i Københavns Kommune 2008

13 Hvis hjælpen undtagelsesvist ikke kan komme på det aftalte tidspunkt, bliver du kontaktet af leverandøren så hurtigt som muligt. Samtidig får du tilbudt et erstatningsbesøg. Hjælpen leveres kun, når du er hjemme. Derfor er det vigtigt, at du husker at melde afbud til leverandøren, hvis du ikke er hjemme. Lovgrundlag Tildeling af praktisk hjælp sker i henhold til Lov om social service 83. Kvalitetsstandarder Har du ikke meldt afbud, og medarbejderen går forgæves, har kommunen pligt til at sikre, at du ikke er i nød. Medarbejderne vil bl.a. kontakte dine eventuelle pårørende. Hvis der er begrundet mistanke om, at der er noget galt, beder medarbejderne en låsesmed om at åbne døren til dit hjem. Hvis det viser sig, at du har glemt at aflyse besøget, så skal du betale for låsesmeden. Hvad koster hjælpen? Praktisk hjælp er som udgangspunkt gratis. Hvis du kun har behov for hjælp i en kortere periode, fx hvis du har brækket et ben, skal du betale for hjælpen. Betalingen afhænger af din og din eventuelle ægtefælles/ samlevers indkomst. Du skal som udgangspunkt selv købe miljøvenlige rengøringsmidler, vaskepulver, støvsuger (inkl. engangsposer), koste og spande. Hvis du ønsker at klage? Hvis du utilfreds med din afgørelse eller den hjælp, du modtager, skal du henvende dig til dit lokale pensions og omsorgskontor. Medarbejderne på pensions og omsorgskontoret vil så hjælpe dig med at klage. Klagerådet behandler klager om personlig pleje og praktisk hjælp. Klagerådet kan ikke ændre kommunens afgørelse, men rådet kan anbefale, at din sag bliver behandlet igen. Kontaktoplysningerne kan du finde under Adresser. TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre i Københavns Kommune

14 Kvalitetsstandarder Hjemmesygepleje Du kan få hjælp fra hjemmesygeplejen, hvis du har behov for sygepleje og behandling ved akut eller kronisk sygdom, eller hvis du har et vanskeligt sygdomsforløb. Hvad er formålet? Formålet med hjemmesygeplejen er, at du kan blive i dit hjem, når du er alvorligt syg, hvad enten der er tale om sygdom af midlertidig eller kronisk art. Hjemmesygeplejen skal også være med til at forebygge sygdom og bidrage til, at du får et sammenhængende plejeforløb i overensstemmelse med dit behov. Hjemmesygeplejen ydes med henblik på, at du så vidt muligt skal være selvhjulpen. Hvad er hjemmesygepleje? Hjemmesygepleje er hjælp, som kræver en sygeplejefaglig viden, fx: Pleje og behandling i forbindelse med diabetes, dårligt kredsløb eller kræft. Sammenhængende forløb ved lægeordineret behandling, som du har modtaget på hospital, hos speciallæge eller egen læge, fx smertebehandling. Råd og vejledning om håndtering af nye livssituationer, som er opstået i forbindelse med sygdom. Hjælp til at bestille/ophælde medicin. Hvordan får du hjemmesygepleje? Du kan blive henvist til hjemmesygepleje af din praktiserende læge eller af en speciallæge. Du kan også blive henvist af en hospitalslæge, når du bliver udskrevet fra et hospital. Herudover kan du selv henvende dig til dit lokale pensions og omsorgskontor. Dine pårørende kan også henvende sig på dine vegne. Derefter tager pensions og omsorgskontoret stilling til, om og hvilken sygepleje du kan få. Kontaktoplysningerne til dit pensions og omsorgskontor finder du under Adresser. Hjemmesygeplejen sættes i værk hurtigst muligt efter, at den er bevilget ud fra dit konkrete behov. Hvis du har behov for sygepleje, kan du også opsøge en af kommunens sygeplejeklinikker. Sygeplejeklinikkerne kan bl.a. vejlede dig om sygdomme og sundhedsfremmende tiltag, der kan bevare og styrke dit helbred. Sygeplejeklinikkernes kontaktoplysninger finder du under Adresser. Hvornår udføres hjemmesygepleje? Hjemmesygeplejen kan efter behov komme på besøg i alle døgnets timer. Hvem udfører hjemmesygepleje? Hjemmesygepleje udføres enten af sygeplejersker eller af social og sundhedsassistenter, som har de faglige kvalifikationer, der skal til for at kunne udføre hjemmesygepleje. Hjemmesygelejen har også til opgave at uddanne sundhedsfaglige medarbejdere, og derfor kan du også møde studerende og elever. Alle medarbejdere har tavshedspligt. Og alle medarbejdere, som kommer i dit hjem, har et identitetskort med navn og billede, som de skal vise dig, hvis du beder om det. Dit hjem er en arbejdsplads Når du modtager hjælp i hjemmet, er dit hjem også medarbejdernes arbejdsplads. Det betyder, at arbejdsmiljøet skal være i orden Derfor kan det være nødvendigt at flytte lidt rundt på møblerne, fjerne løse gulvtæpper eller installere hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp. Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem. Københavns Kommune henstiller samtidig til, at du ikke ryger, mens medarbejderne udfører arbejdet. 14 TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre i Københavns Kommune 2008

15 Hvis der sker ændringer? Hjælpen må ikke aflyses af leverandøren. Det kan dog være nødvendigt at ændre tidspunktet for et planlagt besøg i forbindelse med akut opståede situationer, f.eks. sygdom hos andre borgere eller medarbejdere. Hvis hjælpen undtagelsesvist ikke kan komme på det aftalte tidspunkt, bliver du kontaktet så hurtigt som muligt. Kvalitetsstandarder Hjælpen leveres kun, når du er hjemme. Derfor er det vigtigt, at du husker at melde afbud til pensions og omsorgskontoret, hvis du ikke er hjemme. Har du ikke meldt afbud, og medarbejderen går forgæves, har kommunen pligt til at sikre, at du ikke er i nød. Medarbejderne vil bl.a. kontakte dine eventuelle pårørende. Hvis der er begrundet mistanke om, at der er noget galt, beder medarbejderne en låsesmed om at åbne døren til dit hjem. Hvis det viser sig, at du har glemt at aflyse besøget, så skal du betale for låsesmeden. Du kan modtage hjemmesygepleje i alle landets kommuner. Hvis du skal på ferie eller i en periode skal opholde dig i en anden kommune end København, kan dit lokale pensions og omsorgskontor hjælpe dig med at bestille sygepleje. Hvad koster det? Hjemmesygepleje er gratis. Hvis du ønsker at klage? Du kan klage over hjemmesygeplejen til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn eller til Embedslægeinstitutionen Hovedstaden. Kontaktoplysningerne kan du finde under Adresser. Lovgrundlag Tildeling af hjemmesygepleje sker i henhold til Sundhedsloven og Bekendtgørelse om hjemmesygepleje. TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre i Københavns Kommune

16 Kvalitetsstandarder Mad og måltider Du kan få ét eller flere af dagens måltider, hvis du ikke er i stand til selv at lave mad. Du kan også få støtte og vejledning, hvis du vejer for lidt eller mangler appetit. Hvad er formålet? Formålet er, at du får hjælp til de opgaver omkring mad og måltider, som du ikke eller kun vanskeligt kan klare på egen hånd. Målet er at sikre dig bedst mulig trivsel, og gøre dig i stand til at leve så normalt og selvstændigt et liv som muligt. De tilbud du kan få, afhænger af, hvad du selv kan klare, og hvad andre i dit hjem kan hjælpe til med. Tilbuddene er hjælp til selvhjælp, så du så vidt muligt selv hjælper til med opgaverne omkring mad og måltider. Hvad er mad og måltider? Madservice med udbringning Du kan få et eller flere af dagens måltider leveret i dit hjem. Hver dag kan du vælge mellem et antal retter, og du kan vælge at supplere hovedretten med dessert eller forret afhængig af dagens menu. Du vælger også, om maden skal leveres varm eller kold. Hvis du vejer for lidt, har lille appetit, eller hvis du har behov for diabetes eller hjertevenlig diæt, kan du få mad, der tager hensyn til dette. Ved andre sygdomme eller ved allergi over for bestemte fødevarer skal du have en lægeordination for at få særlig diætmad. Madservice uden udbringning Du kan få dagens hovedmåltid uden for dit hjem, hvis du fx ønsker at spise i selskab med andre. Måltidet tilbydes i caféer eller andre spisesteder, som er godkendt til at levere tilbuddet. Du får én varm hovedret og én biret, som kan være en forret eller en dessert. Du kan ikke forvente, at du kan få særlig mad ved sygdom eller allergi. Mad og måltider kan fx omfatte: Madservice med udbringning Madservice uden udbringning Tilberedning af morgenmad og kold mad inkl. mellemmåltider Opvarmning af tilberedt mad Hjælp til at spise og drikke Ernæringspleje Du kan få flere tilbud på én gang. Det er for eksempel muligt at supplere tilbuddet om ernæringspleje med madservice med udbringning. Maden følger de officielle anbefalinger for kost til ældre. Endvidere overholder maden den gældende fødevarelovgivning. Kommunens medarbejdere tilbereder ikke varm mad i dit hjem og rydder ikke op efter gæster. Tilberedning af morgenmad og kold mad inkl. mellemmåltider Du kan få hjælp til tilberedning og anretning af morgenmad, kold mad, mellemmåltider og drikkevarer samt hjælp til afrydning og opvask. Opvarmning af tilberedt mad Du kan få hjælp til opvarmning, anretning og udskæring af tilberedt mad, servering af drikkevarer og mellemmåltider samt hjælp til afrydning og opvask. Hjælp til at spise og drikke Du kan få hjælp og støtte til at spise og drikke. Ernæringspleje Du kan få vejledning og hjælp til at komme op i vægt og rådgivning omkring måltider og indkøb, hvis du vejer for lidt, mangler appetit eller har tabt dig efter sygdom eller et hospitalsophold. Hvordan søger du om hjælp? Hvis du vil søge om hjælp i forbindelse med mad og måltider, skal du henvende dig til dit lokale pensions og omsorgskontor. 16 TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre i Københavns Kommune 2008

17 Dine pårørende eller din læge kan også henvende sig på dine vegne. Kontaktoplysningerne til dit pensions og omsorgskontor finder du under Adresser. Når du søger om hjælp til mad og måltider, er der fastsat en tidsfrist på én uge fra pensions og omsorgskontoret modtager din ansøgning, til du får et svar. Hvornår foregår leveringen? Mad leveres til dit hjem i dagtimerne. Mad i cafeer eller på andre spisesteder leveres typisk midt på dagen. De nøjagtige tidspunkter kan du se i leverandørernes informationsmateriale. Du kan modtage ernæringspleje i en begrænset periode med udgangspunkt i dine behov. Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem. Københavns Kommune henstiller samtidig til, at du ikke ryger, mens medarbejderne udfører arbejdet. Hvis du vil skifte leverandør? Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal du kontakte dit lokale pensions og omsorgskontor og oplyse dem om, hvem du ønsker skal levere din hjælp. Du kan skifte leverandør med en måneds varsel fra den første i en måned. Hvis der sker ændringer? Tilbud om mad og måltider må ikke aflyses af leverandøren. Hvis der bliver ændret i en aftale, får du telefonisk eller skriftlig besked af leverandøren. Kvalitetsstandarder De øvrige tilbud om støtte til mad og måltider kan du efter behov modtage flere gange dagligt på alle årets dage. Hvem kan levere maden? Du kan vælge mellem de leverandører, der er godkendt af kommunen. For at du kan træffe beslutninger på et godt grundlag, får du information om de forskellige leverandører ved visitationsbesøget. Når du har besluttet, hvem der skal udføre hjælpen, bestiller pensions og omsorgskontoret hjælpen hos leverandøren. De medarbejdere, der laver maden, er uddannet eller under uddannelse inden for madområdet. De medarbejdere, der leverer hjælp i dit hjem, er typisk uddannet eller under uddannelse inden for social og sundhedsområdet. Alle medarbejdere har tavshedspligt. Og alle medarbejdere, som kommer i dit hjem, har et identitetskort med navn og billede, som de skal vise dig, hvis du beder om det. Dit hjem er en arbejdsplads Når du modtager hjælp i hjemmet, er dit hjem også medarbejdernes arbejdsplads. Det betyder, at arbejdsmiljøet skal være i orden. Hvis du ønsker at afbestille maden eller ændre i menuen eller leveringen, skal du give besked til leverandøren. Tidsfristen står i det materiale, du får udleveret. Det er vigtigt, at du husker at melde afbud til leverandøren, hvis du ikke er hjemme på det tidspunkt, hvor du får leveret mad eller støtte til mad og måltider. Har du ikke meldt afbud, og medarbejderen går forgæves, har kommunen pligt til at sikre, at du ikke er i nød. Medarbejderne vil bl.a. kontakte dine eventuelle pårørende. Hvis der er begrundet mistanke om, at der er noget galt, beder medarbejderne en låsesmed om at åbne døren til dit hjem. Hvis det viser sig, at du har glemt at aflyse besøget, så skal du betale for låsesmeden. Hvad koster det? Du betaler en fast takst for de måltider, du bestiller. Du får et tilskud til maden, så du ikke betaler den fulde pris. Taksterne fastsætter politikerne én gang årligt. De øvrige tilbud om støtte i forbindelse med mad og måltider er gratis. TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre i Københavns Kommune

18 Kvalitetsstandarder Hvis du ønsker at klage? Hvis du utilfreds med din afgørelse eller den hjælp, du modtager, skal du henvende dig til dit lokale pensions og omsorgskontor. Medarbejderne på pensions og omsorgskontoret vil så hjælpe dig med at klage. Kontaktoplysningerne til dit pensions og omsorgskontor finder du under Adresser. Lovgrundlag Tildeling af mad og måltider sker i henhold til Lov om social service 79, 83 og TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre i Københavns Kommune 2008

19 Træning Du kan få vejledning og tilbud om træning, hvis du for eksempel har brug for at styrke dine færdigheder eller komme til hægterne igen efter sygdom eller en ulykke. Hvad er formålet? Formålet med træning er, at du genvinder, vedligeholder eller styrker dine færdigheder og fastholder din evne til at klare hverdagens gøremål selv eller med mindst mulig hjælp. Målet er, at du har et selvstændigt og aktivt liv så længe som muligt. Den træning, du kan få, afhænger af, hvad du selv kan klare. Hvad er træning? Hvis du skal have genoptræning i Københavns Kommune, sender hospitalet din genoptræningsplan til Genoptræning København. Inden for en uge vil du modtage et brev fra kommunen, hvor det fremgår, hvor du skal modtage genoptræningen, og hvornår din træning starter. Med en genoptræningsplan kan du vælge at gå til træning i en anden kommune end København. Den anden kommune kan dog afvise at modtage dig som patient, hvis den mangler kapacitet. Genoptræningen foregår individuelt eller i grupper, og den finder sted på et af kommunens træningscentre eller i dit eget hjem. Genoptræning efter sygdom, som ikke har været behandlet på hospital Du kan få genoptræning, hvis du er midlertidigt svækket som følge af fx en faldulykke, influenza eller lignende. Kvalitetsstandarder Træning kan fx omfatte: Genoptræning efter udskrivning fra hospital Genoptræning efter sygdom, der ikke har været behandlet på hospital Vedligeholdelsestræning Døgnophold For at give dig det bedst mulige udbytte af træningen tilrettelægges den ud fra dine ressourcer, motivation og ønsker. Træning tilbydes og koordineres sammen med de øvrige servicetilbud. Træning kan også bestå af flere forløb, fx genoptræning efterfulgt af vedligeholdelsestræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital Når du bliver udskrevet fra hospitalet, kan din læge på hospitalet vælge at henvise dig til genoptræning. Du vil da få udleveret en genoptræningsplan på hospitalet. Det fremgår af planen, om træningen er specialiseret genoptræning på hospitalet eller almen genoptræning i en kommune. Genoptræningen foregår individuelt eller i grupper, og den finder sted på et af kommunens træningscentre eller i dit eget hjem. Vedligeholdelsestræning Du kan få vedligeholdelsestræning, hvis du har brug for at fastholde dine fysiske og psykiske færdigheder. Målet er, at du skal blive ved med at kunne klare dig selv mest muligt. Vedligeholdende træning foregår på kommunens daghjem, dagcentre eller i dit eget hjem. Træningen kan foregå individuelt eller på hold. Døgnophold Du kan få tilbud om et midlertidigt døgnophold (rehabiliteringsophold), hvis du har behov for genoptræning i mange af døgnets timer, eller hvis du i en periode har brug for hjælp til at klare dig hele døgnet, fx hvis du er svækket efter sygdom, dine pårørende er på ferie eller din bolig bliver renoveret. Du kan også få tilbudt et døgnophold, hvis du har behov for en vurdering af, om du kan klare dig i din nuværende bolig fremover, eller om du har behov for en anden type bolig. Du beholder din nuværende bolig, og du bor i en møbleret lejlighed under opholdet. TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre i Københavns Kommune

20 Kvalitetsstandarder Hvordan søger du om træning? Hvis du vil søge om et træningsforløb i Københavns Kommune, kan du henvende dig til dit lokale pensions og omsorgskontor. Dine pårørende eller din læge kan også henvende sig på dine vegne. Kontaktoplysningerne til pensions og omsorgskontoret finder du under Adresser. Hvis du skal have genoptræning efter udskrivning fra hospital, sender hospitalet din genoptræningsplan til Genoptræning København. Med en genoptræningsplan fra hospitalet kan du vælge at gå til træning i en anden kommune end København. Hvornår foregår træningen? Genoptræning og vedligeholdelsestræning foregår typisk i dagtimerne. Genoptræning tilbydes i en tidsbegrænset periode fra 3 uger til 3 måneder. Omfanget kan variere fra én til flere gange om ugen. Omfanget af vedligeholdelsestræning afhænger af dit behov. Hvem udfører træningen? De medarbejdere, som hjælper med træningen, har en uddannelse inden for socialog sundhedsområdet, typisk som fysio eller ergoterapeuter. Alle medarbejdere har tavshedspligt. Og alle medarbejdere, som kommer i dit hjem, har et identitetskort med navn og billede, som de skal vise dig, hvis du beder om det. Dit hjem er en arbejdsplads Når du modtager hjælp i hjemmet, er dit hjem også medarbejdernes arbejdsplads. Det betyder, at arbejdsmiljøet skal være i orden. Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem. Københavns Kommune henstiller samtidig til, at du ikke ryger, mens medarbejderne udfører arbejdet. Hvis der sker ændringer? Hjælpen må ikke aflyses af leverandøren. Det kan dog være nødvendigt at ændre tidspunktet for en planlagt træning. Det er vigtigt, at du husker at melde afbud til leverandøren, hvis du ikke er hjemme, når du skal modtage træning i dit hjem. Har du ikke meldt afbud, og medarbejderen går forgæves, har kommunen pligt til at sikre, at du ikke er i nød. Medarbejderne vil bl.a. kontakte dine eventuelle pårørende. Hvis der er begrundet mistanke om, at der er noget galt, beder medarbejderne en låsesmed om at åbne døren til dit hjem. Hvis det viser sig, at du har glemt at aflyse besøget, så skal du betale for låsesmeden. Hvad koster det? Træning er gratis. Du skal selv betale eventuelle udgifter til personlige materialer og forplejning. For et døgnophold skal du betale 106 kr. om dagen. Beløbet dækker sengetøj, håndklæder, mad og drikke. Hvis du ønsker at klage? Ønsker du at klage over træning, har du følgende muligheder. Sundhedsvæsenets Patientklagenævnet behandler sager vedrørende bl.a. lægefaglige vurderinger og afgørelser om dit genoptræningsbehov, som står i din genoptræningsplan fra hospitalet. Region Hovedstaden behandler sager om serviceniveauet i forbindelse med genoptræning på hospitaler. Pensions og omsorgskontoret behandler sager vedrørende genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommunen. Kontaktoplysninger til de forskellige klageinstanser finder du under Adresser. Lovgrundlag Tildeling af træning sker i henhold til Sundhedsloven 140 og Lov om social service 85 og TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre i Københavns Kommune 2008

21 Aktivitet Du kan få hjælp og støtte til at deltage i aktiviteter, hvis du af fysiske, psykiske eller sociale årsager ikke selv kan opfylde dit behov for aktiviteter og socialt samvær i hverdagen. Du kan også deltage i en række aktiviteter for alle over 65 år. Hvad er formålet? Formålet med aktiviteterne er at fremme din sundhed og livskvalitet. Aktiviteterne giver dig mulighed for at bruge dine ressourcer og færdigheder samt oplevelser og samvær med andre. Hvad er aktiviteter? Aktiviteter kan omfatte: Tilbud på dagcentre Tilbud på daghjem Andre aktiviteter Dagcentre Dagcentrene tilbyder en række aktiviteter, som fx hobbyarbejde, gymnastik, undervisning, studiekredse, film, foredrag, musik, underholdning, udflugter og ferieture. Du kan også købe varm mad på dagcentret. Dagcenteret sørger for transport, hvis du ikke selv kan komme derhen. Daghjem Daghjem findes på forskellige plejehjem. Hvis du er daghjemsgæst, kan du deltage i plejehjemmets aktiviteter og få den samme omsorg, pleje og træning som beboerne. Daghjemmet søger for transport. Trivsel og motion Voksenundervisning Københavns Kommune samarbejder med frivillige organisationer, som tilbyder forskellige aktiviteter, fx Samvirkende Menighedsplejer, Ældresagen, Hovedstadens Røde Kors, Pensionisternes Samvirke og Ældremobiliseringen. Du kan læse mere om de forskellige aktiviteter på Folkesundhed Københavns hjemmeside Kontaktoplysninger finder du under Adresser. Hvordan søger du om aktiviteter? Hvis du ønsker at deltage i aktiviteter i dagcenter eller daghjem, skal du henvende dig til dit lokale pensions og omsorgskontor. Dine pårørende eller din læge kan også henvende sig på dine vegne. Aktiviteter på daghjem og dagcenter tilbydes efter en konkret vurdering af dit behov for aktiviteter og samvær. Kontaktoplysningerne til dit pensions og omsorgskontor finder du under Adresser. Du kan frit opsøge øvrige aktiviteter i de forskellige klubber i kommunen og frivillige organisationer, uden at blive visiteret af en medarbejder fra dit pensions og omsorgskontor. Hvornår foregår aktiviteterne? Aktiviteter foregår primært i dagtimerne på hverdage. Kvalitetsstandarder Andre aktiviteter Københavns Kommune tilbyder en række andre aktiviteter til ældre over 65 år. Andre aktiviteter kan fx være: Besøgsven på et plejehjem Klubaktiviteter for ældre Mad og fællesspisning Hvem udfører aktiviteterne? De aktiviteter, som kommunen tilbyder, arrangeres af medarbejdere, der typisk har en uddannelse inden for social og sundhedsområdet. Alle medarbejdere har tavshedspligt. Hvis der sker ændringer? Hvis du ikke har mulighed for at deltage i dine aktivitetstilbud på dagcenter eller dag TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre i Københavns Kommune

22 Kvalitetsstandarder hjem, er det vigtigt, at du husker at melde afbud. Du kan se i din afgørelse, hvem du skal kontakte. Hvad koster det? Prisen for dagcenter og daghjem varierer alt efter, hvor ofte du kommer, og hvilke aktiviteter du deltager i. Du skal betale for eventuel transport og de aktiviteter, som du deltager i. Dit lokale pensions og omsorgskontor kan oplyse dig om priserne for de forskellige tilbud. Prisen for at deltage i frivillige tilbud varierer. Du kan forhøre dig om prisen på det enkelte aktivitetssted. Hvis du ønsker at klage? Hvis du utilfreds med din afgørelse eller aktiviteterne, skal du henvende dig til dit lokale pensions og omsorgskontor. Medarbejderne på pensions og omsorgskontoret vil så hjælpe dig med at klage. Kontaktoplysningerne til dit pensions og omsorgskontor finder du under Adresser. Lovgrundlag Tildeling af aktiviteter sker i henhold til Lov om social service 18, 79, 83, 84, 85 og TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre i Københavns Kommune 2008

23 Hjælpemidler og boligindretning Du kan låne et hjælpemiddel eller få hjælp til boligindretning, hvis du har et varigt psykisk eller fysisk handicap. Hvad er formålet? Formålet med hjælpemidlerne er at give dig støtte, så du får mulighed for at leve så normalt og selvstændigt et liv som muligt. De hjælpemidler, du kan få, afhænger af dine behov for støtte. Hjælpemidlerne er hjælp til selvhjælp, så du så vidt muligt bliver uafhængig af andre i din dagligdag. Hvad er hjælpemidler? Hvis du søger om personlige hjælpemidler, tekniske hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning, modtager du afgørelsen senest fire uger efter, at pensions og omsorgskontoret har modtaget din ansøgning. Hvis det drejer sig om udskiftning af et personligt hjælpemiddel, modtager du afgørelsen senest én uge efter din henvendelse. Hvornår leveres hjælpemidler? Hjælpemidlet leveres hurtigst muligt efter, at det er bevilget. Leveringstidspunktet afhænger af det konkrete hjælpemiddel og leverandøren. Kvalitetsstandarder Tilbud om hjælpemidler kan fx være: Tekniske hjælpemidler, fx rollatorer, badetaburetter, elkørestole og nødkaldeanlæg Personlige hjælpemidler, fx proteser, støttestrømper, parykker, diabeteshjælpemidler og ortopædisk fodtøj Engangshjælpemidler, fx bleer og urinposer Vejledning og hjælp til boligindretning, fx opsætning af greb på badeværelse og fjernelse af dørtrin Forbrugsgoder, fx opvaskemaskine Bil, hvis du har et særligt behov De tekniske hjælpemidler bliver genbrugt, når det er muligt. Derfor må du være indstillet på, at du kan låne et hjælpemiddel, som har været brugt. Hvordan søger du om hjælp? Hvis du ønsker at søge om et hjælpemiddel, boligindretning eller et forbrugsgode, skal du henvende dig til dit lokale til pensions og omsorgskontoret. Hvis du ønsker at søge om en bil, skal du henvende dig til Handicapkontoret. Dine pårørende eller din læge kan også henvende sig på dine vegne. Kontaktoplysningerne til dit pensions og omsorgskontor finder du under Adresser. Hvem leverer hjælpemidlerne? Kommunen leverer som udgangspunkt alle hjælpemidler. Hvis du har fået bevilget et personligt hjælpemiddel, kan du frit vælge den leverandør, du ønsker at benytte. Hjælpemidlet skal dog opfylde de almindelige krav til kvalitet, service og garanti. Kommunen har indgået aftaler med flere leverandører. Ønsker du ikke, at benytte en af kommunens leverandør af personlige hjælpemidler, kan du få et tilskud, som maksimalt svarer til kommunens indkøbspris. Tekniske hjælpemidler leveres af Hjælpemiddelcentret. Hjælpemiddelcentret har åbent for besøg hver torsdag mellem kl. 1517, hvor du kan se en udstilling af nogle af hjælpemidlerne. Du kan også få råd og vejledning af en af Hjælpemiddelcentrets terapeuter. Kontaktoplysningerne til Hjælpemiddelcenteret finder du under Adresser. Du kan læse mere på Hjælpemiddelcentrets hjemmeside Hvad koster det? Hjælpemidler er generelt gratis. Hvis du vælger at få personlige hjælpemidler fra en anden leverandør, end dem kommunen benytter, yder kommunen et tilskud til køb af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Er prisen højere, skal du betale differencen. TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre i Københavns Kommune

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG PERSONER MED HANDICAP

TILBUD TIL ÆLDRE OG PERSONER MED HANDICAP Social, Sundhed og Fritid Sundheds- og Ældreafdelingen TILBUD TIL ÆLDRE OG PERSONER MED HANDICAP Kvalitetsstandarder 2010 Praktisk hjælp Personlig pleje Aktivitet Boliger FORORD FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGETS

Læs mere

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Indhold Målsætning for hjemmeboende...1 Hvordan søger du om hjælp?...2 Hvad omfatter tilbuddene?...2 Journalføring...3 Visitationsbesøg...3

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset, og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Hvad tilbydes

Læs mere

Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune?

Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder. Det er Roskilde Kommunes mål at tilbyde hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. madordning i Odense Kommune

Kvalitetsstandard. for. madordning i Odense Kommune Kvalitetsstandard for madordning i Odense Kommune Den 9/1 2014 Lovgrundlag Lov om social service 83. Her står at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje 2) hjælp eller støtte til

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå på

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2016 Hvad er madservice? Formålet med madservice er, at du får en sund og velsmagende mad. Hjælpen skal understøtte, at du får nok at drikke, er velernæret

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad.

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad. Serviceinformation 2015-16 Praktisk hjælp til voksne Rehabiliteringsforløb ved praktisk hjælp til voksne Denne information beskriver de ydelser Vordingborg Kommune kan tilbyde til praktisk hjælp efter

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver Formål: Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige "Personlige hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2013 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2009 Praktisk hjælp Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan for eksempel gøre rent, vaske tøj eller købe ind og

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Rengøring

Kvalitetsstandarder for Rengøring Bilag: Kvalitetsstandard for rengøring 2016: Kvalitetsstandarder for Rengøring Målgruppe Borgere, som er ude af stand til at varetage opgaver i forbindelse med rengøring på grund af nedsat fysisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hvad er målet? Hvad er hjemmesygepleje? Målet er, at fremme sundhed, forebygge sygdom, og bidrage til at du får en sammenhængende pleje, og det bedst mulige sygdomsforløb.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7 Kvalitetsstandarder Bilag: G Side 1 af 7 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 Hvilken ydelse er omfattet? Praktisk hjælp Hvad er formålet med ydelsen? Hjælpen gives med det formål at

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014. Madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014. Madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014 Madservice efter Servicelovens 83 1 Indhold Forord... 3 Generelt om madservice... 4 Hvem kan få madservice?... 4 Formål med ydelsen madservice...

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2012 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Ud S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard for madservice i Morsø Kommune Maj 2011 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83. Hvad er formålet med ydelsen? At visiterede hjemmeboende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand November 2015 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Målgruppe Borgere der har gennemgået et forløb efter servicelovens 83 a og fortsat

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Bilag 2. Kvalitetsstandarder 2012. For beboere på plejehjem Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Døgnkost KLADDE.

Bilag 2. Kvalitetsstandarder 2012. For beboere på plejehjem Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Døgnkost KLADDE. Kvalitetsstandarder 2012 Bilag 2 For beboere på plejehjem Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Døgnkost KLADDE Indsæt billede Kvalitetsstandarder/ januar 2012 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord..

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Madservice efter Servicelovens 83

Madservice efter Servicelovens 83 Kvalitetsstandard 2016 Madservice efter Servicelovens 83 1 Indhold Forord... 3 Formål med ydelsen madservice... 3 Til borger... 4 Generelt om madservice... 4 Hvem kan søge om madservice?... 4 Opstart og

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2012 i

Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2012 i Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2012 i ET BEDRE LIV 2012 Kære medborger I Aarhus Kommune gør vi en stor indsats for at holde borgerne raske og selvhjulpne. Det, mener vi, er en meget vigtig

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010

Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010 Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010 Postadresse: Favrskov Kommune Social og Sundhed Sekretariatet Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Indholdsfortegnelse favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 1.0

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration Egebjerg kommune Aftale om hjemmehjælp Servicedeklaration Servicedeklaration: Hjælpen fra hjemmeplejen i Egebjerg kommune er baseret på et gensidig tillidsforhold mellem borgeren og hjemmehjælperen, og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand Januar 2013 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Modtager af indsatsområderne Borgere, der har brug for hjælp, på grund af en midlertidig

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 15-08-2014 2013-20465 2014-107974 Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp Køge Kommune har fokus på hverdagsliv,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Rudersdal kommune 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 3 Indhold... 3 Ældrepolitik... 4 Bevilling af hjælp...

Læs mere

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Kvalitetsstandard 2016 Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Indhold Forord... 3 Formål med ydelsen madservice... 3 Generelt om madservice... 4 Hvem kan søge om madservice og spisetilbud?...

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Ud S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard for madservice i Morsø Kommune Maj 2011 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83. Hvad er formålet med ydelsen? At visiterede hjemmeboende

Læs mere

Sundhed, træning, pleje og bolig

Sundhed, træning, pleje og bolig Sundhed, træning, pleje og bolig Kvalitetsstandarder 2015-2016 Hvidovre Kommune Indhold Indledning... 5 Aktivitetstilbud... 6 Aktivitetscenteret i Hvidovregade... 6 Pensionistforeninger og frivilligt socialt

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje

Kvalitetsstandard for sygepleje SYGEPLEJE 2014 Kvalitetsstandard for sygepleje Hvad er ydelsens grundlag Visitationskriterier Sundhedsloven 138. Bevilling af hjemmesygeplejerske i henhold til: Lovgrundlagsanvisningerne Jammerbugt Kommunes

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Mad på plejecenter Kvalitetsstandard 2015

Mad på plejecenter Kvalitetsstandard 2015 Mad på plejecenter Kvalitetsstandard 2015 Hvad indeholder mad og måltider? Det er plejecentrets ansvar at tilbyde en forplejning, som er sund og tilpasset dine individuelle behov. Derfor bevilges du døgnforplejning,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2016 Godkendt i KB den 30. marts 2016 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov for hjælp, men

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Rudersdal kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formålet med kvalitetsstandarderne:... 3 Mål:... 3 Indhold...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2 3.3 Levering af indsatsen...

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Behovet

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Hørsholm Kommune 2013. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand og træning

Hørsholm Kommune 2013. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand og træning Hørsholm Kommune 2013 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Personlig pleje, praktisk bistand og træning Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 3 Generel information... 3

Læs mere

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om personlig pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) madservice træning 2 Personlig pleje - praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Læs mere

Genoptræning efter hospitalsophold

Genoptræning efter hospitalsophold Kvalitetsstandard Sundhedslovens 140 Genoptræning efter hospitalsophold 1 Kommunal genoptræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Formålet er, at Tønder Kommune kan tilrettelægge og tilbyde borgerne sammenhængende

Læs mere

Indledning 3. Personlig hjælp og pleje 5. Praktisk hjælp 10. Praktisk hjælp udbragt mad 15. Plejebolig 19. Ældrebolig 21. Afløsning/aflastning 23

Indledning 3. Personlig hjælp og pleje 5. Praktisk hjælp 10. Praktisk hjælp udbragt mad 15. Plejebolig 19. Ældrebolig 21. Afløsning/aflastning 23 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Personlig hjælp og pleje 5 Praktisk hjælp 10 Praktisk hjælp udbragt mad 15 Plejebolig 19 Ældrebolig 21 Afløsning/aflastning 23 Aktivitetstilbud - 79 27 Omsorgstandpleje

Læs mere

Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016

Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016 Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015

Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015 Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015 1 Indhold 1. Hvad er kvalitetsstandarder på ældreområdet?... 3 2. Mariagerfjord Kommune overordnede målsætninger for Sundhed og Ældre.... 4 3. Implementeringen af

Læs mere

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen til Solkrogen 3 Praktiske oplysninger 4 Før du flytter ind 5 Når du flytter ind 6 Personalets arbejdsmiljø

Læs mere

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Revideret december 2013 1 Kvalitetsstandard for madservice Lovgrundlaget 83 i Lov om Social Service Formål Formålet med madservice er, at de ældre og handicappede

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard for Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard for Hjemmesygepleje 2007 Hvad er hjemmesygepleje? Funktionsområde. Hjemmesygeplejens funktionsområde er at fremme sundhed, forebygge sygdom, behandle, lindre og rehabilitere. Formålet.

Læs mere

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune I Odder Kommune er vores mål, at flest mulige borgere er selvhjulpne og bevarer en aktiv og selvstændig hverdag. Du kan her læse om vores tilbud

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 1 Indhold Kvalitetsstandard Personlig hygiejne, udskillelse, ernæring 3 Kvalitetsstandard Praktiske opgaver 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Hjælpen skal medvirke til at øge din livskvalitet og muligheden for, at du igen kan klare dig selv.

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning 1/15 Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven Sundhedsloven

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål.

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål. Kvalitetsstandard Madservice - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1)

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger.

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.3 CENTERPAKKER, C-pakker Hvem kan få hjælp? Der ydes hjælp efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 26. februar 2013 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere