Vurdering og behandling af olecranonfrakturer hos hest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering og behandling af olecranonfrakturer hos hest"

Transkript

1 originalartikel Vurdering og behandling af olecranonfrakturer hos hest Casereport med beskrivelse af et nyt fikseringsprincip - Locking-Dynamic Compression Plate [ Jon Vedding Nielsen ] Dyrlæge, Ansager Dyrehospital ApS, Gartnerhaven 5, 6823 Ansager Indledning Olecranonfrakturer eller proksimale ulna frakturer er en hyppig og velbeskrevet fraktur ved traume mod hestens forben (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10). Lidelsen er hyppigst forekommende hos unge heste Summary Olecranon fractures are one of the most common long bone fractures in equine practice. Conservative as well as surgical treatment is being used to treat these fractures. The intern fixation techniques have through the last two decades evolved and increased the prognosis for olecranon fractures when treated surgically. The different surgical techniques include the use of lag screw, tension band wiring, pins, tension band plating and a combination of these techniques. The different techniques and their application are described with a description of the different fracture types and the tension forces applied to these. A case report describes the use of a new internal fixation system - Locking-Dynamic-Compression plate (LCP-plate). This article also reviews 6 cases of olecranon fractures with regards to type, treatment and outcome. Sammendrag Olecranonfrakturer er en af de hyppigste knoglefrakturer på de lange knogler ved hest. Der er forsøgt både konservativ og kirurgisk behandling, hvor der ved kirurgisk behandling bliver anvendt forskellige interne fikseringsmuligheder. Udviklingen i fikseringsteknikker har medført en betydelig forbedring i prognosen for olecranonfrakturer. De forskellige fikseringsmuligheder omfatter brug af lag screw, cerclage, intramedullære pins, AO/ASIF dynamisk kompressions skinner og kombinationer af de forskellige. Forud for gennemgang af disse teknikker gives en gennemgang af de forskellige frakturtyper og belastningsforhold. Ved en casereport beskrives brugen af et nyt internt fikseringssystem Locking-Dynamic-Compression skinne (LCP-skinne). Artiklen gennemgår yderligere 6 cases af olecranon frakturer med opgørelse af type, behandling og behandlingsresultat. som følge af tilstedeværelsen af aktive vækstlinjer. I alle tilfælde skyldes frakturen traume mod knoglen enten som følge af spark eller styrt, hvor kraftpåvirkningen på knoglen sammen med et patologisk træk gennem m. triceps brachii resulterer i avulsion af tuber olecrani (11). Oftest findes hesten på fold med andre heste, eller også er hesten set styrte eller blive sparket. Symptomerne er ved olecranonfrakturer ikke patognomoniske, men oftest findes hesten med en karakteristisk holdning af det afficerede ben, hvor benet ikke er vægtbærende med en sænket albue (dropped elbow). Symptomerne ses som følge af det manglende punkt for tilhæftning af m. triceps brachii, hvilket giver en manglende ekstension af albueleddet og heraf også carpalleddet (12). Symptomerne er derfor meget identiske med de symptomer, der ses ved radialisparalyse (6). Klassificering Typisk klassificeres olecranonfrakturer i 6 typer efter de to hyppigste vækstlinje frakturer (Salter-Harris I+II), samt hvorvidt frakturen er en intra-/ekstraartikulær fraktur, og om der er tale om en simpel/komminut fraktur (13,14) (fig. 1): Type 1a Ekstraartikulær fraktur gennem vækstlinjen (fysis). Type 1b Intrartikulær eller ekstraartikulær fraktur gennem vækstlinjen og det semilunare knoglefremspring. Type 2 Intraartikulær fraktur gennem det semilunare knoglefremspring. Type 3 Ekstraartikulær fraktur gennem den proksimale del af metafysen. Type 4 Komminut intraartikulær fraktur gennem basis af olecranon proksimal for radius vækstlinje gennem det semilunare knoglefremspring. Type 5 Intraartikulær eller ekstraartikulær fraktur gennem skaftet på ulna ved radius vækstlinje (ved sammenvoksningen mellem radius og ulna), som fortsætter proksimalt gennem det semilunære knoglefremspring. Konservativ behandling Konservativ behandling med boksro og NSAID har været forsøgt med et meget varierende resultat (15,6,14,16). 16

2 figur 1 De typer af frakturer, der er kandidater til konservativ behandling, er frakturer uden stor displacering, hvilket derfor typisk kun vil omfatte type 2 og 5 (14). Den hyppige displacering af frakturen som følge af trækket fra m. triceps brachii og den medfølgende instabilitet i muskeltilhæftningen og leddet giver en general dårlig prognose for olecranonfrakturer behandlet konservativt. Et retrospektivt studie konkluderede, at kun ekstraartikulære/ikke displacerede frakturer er kandidater til konservativ behandling (13). Brug af bandagering og ekstern skinne/cast er også et konservativt behandlingsforslag beskrevet til de intraartikulære/ikke displacerede. Skinnen/casten lægges fra albueled til hoven til fiksering af benet i ekstension til delvis vægtbæring (13). Konservativ behandling bør stadig kun vælges ved type 2 og 5 (fig. 1), hvor der samtidig er en økonomisk hindring for kirurgisk behandling (14,13,7). Intern fiksering Ønskes den bedste prognose for hesten, skal intern fiksering overvejes, hvor der foreligger forskellige muligheder afhængig af hestens alder og frakturtype. Da ulnas største kraftpåvirkning er trækket fra m. triceps brachii, og da selve vægtbelastningen på ulna er minimal, vil belastningen på ulnas kaudale flade næsten udelukkende være et træk i proksimodistal retning (2). Kravet til intern fiksering er at modsvare denne kraftpåvirkning til fiksering af frakturen. De forskellige metoder til intern fiksering af knoglefrakturer kan alle appliceres olecranonfrakturer i henhold til de forskellige frakturtyper og hestens alder. I det følgende gennemgås de forskellige fikseringsprincipper, hvor teknikker og metoder er beskrevet i henhold til the Association for the Study of Internal Fixation (AO/ASIF) (17). Herunder beskrives anvendelse af LCP skinner til intern fiksering af frakturer hos hest ved en casereport. Anvendelse af LCP skinner ved olecranonfrakturer er beskrevet i to tidligere artikler og med kun to tilfælde af olecranonfrakturer (Auer, 2003; Levine, 2007). Incision En passende kurveliniær incision gennem hud og subkutis foretages, som oftest påbegyndes 2-5 cm proksimalt for olecranon og fortsættes cm distalt afhængig af frakturtypen (5,18,2). Herefter dissekeres ned mellem m. ulnaris lateralis og det ulnare hoved af den dybe bøjesene. Frakturen opsøges, reduceres og holdes på plads med enten lag screw eller knogleholder/-lus (17). Cerclage Da kravet til fikseringen primært er at modstå kraftpåvirkningen i proksimodistal retning, er brugen af cerclage mulig, da styrken i dette materiale netop er i trækket. Den primære indikation for brug af cerclage er ved unge heste (<6 måneder), hvor brugen af ASIF skinne og skruer vil påvirke væksten i knoglen. In vitro belastningsforsøg har dog vist, at cerclage ikke kan modstå belastning over 250 kg, og at denne fikseringsmetode ikke giver den fornødne stabilitet ved intraartikulære frakturer (19). De typer af frakturer som typisk vil fikseres ved cerclage, er type 1 Salter-Harris frakturer (avulsionsfrakturer) samt simple ikke displacerede frakturer i niveau eller distal til det humororadialeled (7,17). Til placering af cerclagen anvendes der et 2,5-3,2 mm bor igennem ulna 2 cm proksimalt og distalt for frakturlinjen, efter at denne er reduceret med enten knogleholder/-lus eller lag screw. I ottetalsfigur anlægges 2-4 cerclager af 1,2-1,5 mm tykkelse, som torkveres til reducering og fiksering af frakturen (17). Cerclage/pins Ved frakturer proksimalt for det humeroradialeled anvendes samtidig steinmann pins 3-5 mm i diameteren afhængig af hestens størrelse, da disse giver større fiksering i kraniokaudal og lateromedial retning (7,20). Der anvendes to steinmann pins, hvor den første placeres gennem fragmentet centralt i ulna i en proksimodistal retning distalt ind i kortex uden at penetrere denne. Anden pin placeres på samme måde ved siden af første pin. Efterfølgende anlægges cerclage gennem huller boret 2 cm distalt for frakturlinjen i ottetalsfigur op omkring den proksimale del af de to steinmann pins, som klippes 6-8 mm proksimalt for olecranon (21,4). Brug > Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 1 Årgang 92 17

3 originalartikel Figur 2 Figur 3 Figur 4 af steinmann pins alene er reporteret, men oftest anvendes disse i kombination med cerclage (3,16). AO/ASIF dynamisk kompressionsskinne I de fleste tilfælde af olecranonfrakturer er skinne fiksering det mest oplagte valg til intern fiksering. Den sidste udvikling på dette område har muliggjort anvendelsen af henholdsvis limited contact dynamic compression plate(lc-dcp) samt locking compression plate (LCP). Princippet bag disse er i begge tilfælde at mindske kontaktfladen mellem skinnen og periosten med henblik på at bevare denne og nedsætte irritationen på periosten. LCP-skinnen er yderligere udviklet og er på mange områder et helt nyt princip. LCP-skinnen er udviklet således, at skinnen ikke alene fikseres til knoglen, men at skruerne også skrues fast i skinnen. LCP-skinnen er udformet med to huller i hvert hul med et hul til fiksering af låseskruer skruer samt et dynamisk kompressionshul (fig. 2). DCP og LC- DCP skinner opnår stabilitet ved pres af skinnen mod knogleoverfladen samt bicortical fiksering af skruer. LCP-skinnen kan alene ved unicortical fiksering opnå stabilitet som følge af skruernes fiksering i skinnen (fig. 3). Den unicortikale fiksering giver LCP-skinnen større interfragment fiksering, hvilket giver LCP-skinnen bedre stabilitet end DCP og LC-DCP ved både simple, men især komminutte frakturer. LCP-skinnen er nu accepteret af AO tekniske kommission som standard plade ved intern fiksering. En aluminiums skabelon med størrelse tilsvarende en 10 huls AO/ASIF dynamic compression plate/locking compression plate (DCP-skinne/LCP-skinne) lægges på den kaudale flade af ulna og trykkes helt ind mod knoglen til aftryk af dennes kontur. Den valgte skinne bøjes efter skabelonen, hvilket er essentielt ved brug af DCP-skinne, mens brug af LCP-skinner ikke betinger den samme grad af konturtilpasning. Skinnen pålægges ulna og fikseres uden at stramme med en kortexskrue proksimalt for frakturlinjen. Skinnen rettes, så den ligger præcis på den kaudale rand af ulna og trækkes distalt til, at skruen er proksimalt i det elipseformede hul i skinnen. Anden skrue sættes distalt for frakturlinjen i et af hullerne, hvor den ikke vil påvirke de øvrige skruer, der evt. skal placeres som lag screw. Anden skrue placeres distalt i det elipseformede hul i skinnen, og de to skruer strammes skiftevis, hvorved frakturen komprimeres (fig. 4). I de øvrige huller i skinnen placeres enten låseskruer (LCPskinne), kortexskruer eller lag screws i proksimodistal retning over frakturlinjen, hvor det er muligt (17,7,5). Ved heste i vækst <1 år er det vigtigt, at disse skruer ikke penetrerer den kaudale kortex på radius, da dette kan medføre albuedysplasi (22,23). I tilfælde hvor dette ikke kan undgås grundet krav til stabilitet, bør skruerne fjernes efter heling har fundet sted. Det anbefales at undgå at placere skruer i det interosseøse rum mellem ulna og radius (Spatium interosseum antebrachii proximale), da kar (A. interossea cranialis) løber igennem dette (17). Hook skinne Som et alternativ til DCP/LCP-skinnen kan AO/ASIF hook skinnen anvendes, hvor brugen mest er indikeret ved ulna frakturer ved immature og mindre heste. Hook skinnen er udformet som en DCP-skinne, men med den proksimale del udformet som en krog til forankring i tuber olecrani. Til placering af krogen i tuber olecrani foretages incission igennem insertionen af m. triceps brachii på langs og parallel med fibrene over olecranon. Frakturen reduceres, og med hammer forankres krogen i tuber olecrani, hvorefter skinnen placeres efter samme princip som DCP-skinnen (24). Hook skinnen er ikke ligeså stærk som DCP-skinnen og er mest af alt indikeret i de tilfælde med type 1 olecranonfrakturer (avulsionfrakturer), hvor fragmentet grundet størrelse ikke kan fikseres med skruer (24). Cases I perioden fra 2005 til 2007 blev seks olecranonfrakturer undersøgt og behandlet på Ansager Dyrehospital. Fem af disse blev behandlet kirurgisk, mens en blev aflivet på baggrund af en økonomisk betragtning. Fire ud af de seks frakturer var type 5 frakturer, mens to var type 4 frakturer. I et tilfælde trak skruerne sig ud af tuber olecrani under opvågningen og betingede efterfølgende aflivning af hesten. Casereport Anamnese En Dansk Varmblod hoppe 1½ år var på fold blevet akut halt på venstre forben og blev bragt til hospitalet den 22. december Symptomer Ved henvisning til klinikken var hesten 5/5 grader halt på venstre forben. I hvile stod hesten med benet i ikke vægtbærende position med sænket albue og let flekteret carpus. Hesten var hævet 18 Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 1 Årgang 92

4 omkring albueleddet og radius og var øm ved manipulation af albue/skulder og øm ved palpation omkring tuber olecrani. Røntgen Ved røntgenundersøgelse af venstre forbens albueregion konstateredes en distal intraartikulær fraktur af ulna, type 5 olecranonfraktur med let displacering af tuber olecrani i proksimal retning (fig. 5). Behandling Hesten blev den 23. december 2007 klargjort til operation med præmedikation (acepromazin, metadon, atropin og ampicillin). Til induktion af anæstesi blev der givet detomidin, ketamin og diazepam efterfulgt af inhalationsanæstesi med isofluran. Frakturen blev fikseret ved LCPskinne med procedure som beskrevet under internfiksering. Der blev til fiksering anvendt en 10 huls, 4,5 mm, smal, LCP-skinne. Proksimalt for frakturlinjen i hul 4 blev der i det dynamiske kompressions hul placeret en kortexskrue. Skinnen blev trukket distalt til placering af kortexskruen eccentrisk. Distalt for frakturlinjen i hul 7 blev der tilsvarende placeret en kortexskrue excentrisk til dynamisk kompression. I de resterende huller blev der isat locking skruer undtaget i hul 6, hvor frakturlinjen var placeret. Der blev under fikseringen placeret skruer gennem det interosseøse rum mellem ulna og radius. Intraoperativt blev der foretaget røntgen til verificering af korrekt placering af skruer (fig. 6). Resultat Postoperativ blev hesten behandlet med antibiotika og NSAID (gentamycin, penicillin og flunixin meglumin). I løbet af de fem første dage tog hesten fuld støtte på benet, og samme dag blev serum amyloid A målt til 354,60 mg/l. Operationssåret var postoperativt kun let hævet og let øm, og på dag 11 blev serum amyloid A målt til 1,09 mg/l, hvorefter antibiose NSAID blev seponeret. På dag 24 blev hesten afhentet på hospitalet. Figur 5 Figur 6 Opfølgning Hesten blev sendt hjem i boksro i otte uger, og efterfølgende fire uger med skridtmotion, hvor hesten var rengående i skridt. Efterfølgende kom hesten på fold, hvor den var rengående i både skridt og trav. Diskussion I perioden fra 2005 til 2007 blev der diagnosticeret i alt seks olecranonfrakturer. Fem af disse undergik kirurgisk behandling med intern fiksering. Fire af disse cases var type 5 frakturer, og to var type 4 frakturer, dvs. alle intraartikulære frakturer. Andre studier viser type 5 frakturer i henholdsvis 33 % (32/97;KI:24-42 %) (25), 34 % (26/77;KI:23-45 %) (12) og 29 % (10/34;KI:14-44 %) (14). Type 2 frakturer er i flere studier den hyppigst forekommende 56 % (14/25;KI:37-75 %) (8), 41 % (12/29;KI:23-59 %) (13) og 27 % (6/22;KI:8-46 %) (21). Til trods for at forskellene i prævalens mellem de enkelte frakturtyper er forsøgt forklaret i andre artikler ved den geografiske forskel i hestenes anvendelse, så er prævalenserne ikke signifikant forskellige. Gennemsnitsalderen på de fem cases, som blev behandlet ved intern fiksering med DCP- og LCP-skinner, var 1,9 år og var alle ungheste fra tre år og yngre. Der kan ikke drages konklusioner om fordelingen grundet dette begrænsede statistiske materiale, men tilsvarende overrepræsentation af ungheste gør sig også gældende i større undersøgelser, hvor der reporteres 83 % <2 år (n=41;ki:72-94 %) (14), 80 % <3 år (n=25; KI:64-96 %) (6), 53 % <4 år (n=17;ki:29-77 %) (9) og 55 % <4 år (n=29;ki:37-73 %) (13). Det er påvist, at prognosen for yngre heste er bedre (9), og dette kan sammen med de kirurgiske færdigheder være med til at forklare succesraten i de ovenfor beskrevne cases. Årsagen til en bedre prognose ved yngre heste kan skyldes de yngre hestes vækst og det heraf større osteogenetiske potentiale. Samtidig er vægten hos disse heste ofte mindre med heraf mindre belastning på frakturen post operativt. I de publicerede retrospektive studier angives henholdsvis 28 % (2/7;KI:-5-61%) (13) og 33 % (14/43;KI:19-47 %) (14) rengående efter konservativ behandling. Ved intern fiksering med DCP-skinner angives i studier 87 % (13/15;KI: %) (25), 80 % (16/20;KI:62-98 %) (8) 58 % (11/19;KI:36-80 %) (13) og 38 % (5/13;KI:12-64 %) (9), som overlevede den postoperative periode og efterfølgende var rengående. Opfølgningen med kontakt til ejer i de ovenstående cases viste, at 4/5 (80 %) overlevede > Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 1 Årgang 92 19

5 originalartikel og er rengående. Øvrige studier viser gennemsnitlig tilbagevenden til atletisk arbejde efter 3,6 måneder og 9,5 måneder til konkurrencebrug (25). Hestene i disse cases var ikke i arbejde inden operation, men tre heste har nået en alder, hvor de nu er sat i arbejde uden tegn på halthed, herunder en hest der har opnået kåring og vinder af unghestechampionatet. Type 4 og 5 olecranonfrakturer andrager typisk albueleddet meget distalt på ulna, og intraartikulært i dette område findes en synovial fossa og ikke vægtbærende hyalin brusk. Dette bevirker, at intraartikulære frakturer af type 4 og 5 har en god prognose også i de tilfælde, hvor mindre led inkongruens findes efter intern fiksering (25). Fire af de fem cases understøtter den gode prognose ved olecranonfrakturer og herunder også de intraartikulære frakturer. Direkte komplikationer som følge af fikseringsteknikken, herunder skruer der penetrerer leddet eller ulna dysplasi og subluxation, er ikke observeret ved de fem cases. Ulna dysplasi og subluxation ses ved heste under 1 år, hvor skruer gennem den kaudale kortex på radius låser vækstlinjen. I alle cases penetrerer skruer den kaudale kortex til optimal fiksering, men ingen af disse havde en aktiv vækstlinje i radius. Infektion omkring skinne og skruer forekom, og implantat blev som følge heraf fjernet seks måneder post operativt i et tilfælde. Som følge af stabiliteten ved brug af DCP-/LC-DCP-skinner heler en stor del af selv de inficerede frakturer, hvorfor skruer og skinne ved disse typisk kan fjernes 4-6 måneder postoperativt (25). Der foreligger dog modsat også artikler, som viser, at infektion omkring intraartikulære komminut frakturer giver en signifikant dårligere prognose (9). Der forekom yderligere tegn på infektion i såret i et tilfælde (feber, varme, hævelse), men ikke tegn på infektion omkring skinne og skruer. Tilfældet med infektion omkring implantatet viste, at med stabilitet omkring frakturen kunne infektionen behandles effektivt. Postoperativt kunne der have været lagt et aktivt suge dræn til at mindske hæmatom- og seromadannelse og den heraf følgende øgede infektionsrisiko. Ved brug af dræn vil det være nødvendigt i min. 2-3 dage med aktivt dræn for at undgå en retrograd kontamination, og antibiose bør fortsættes timer efter fjernelse af dræn (26,5). Der refereres i flere artikler til at forsøge at undgå det interosseøse rum mellem radius og ulna til trods for, at der i samme artikler vises mange cases, hvor der ikke er taget hensyn hertil. Ved de repræsenterede cases i denne artikel er der placeret skruer gennem til det interosseøse rum til optimal fiksering og stabilisering af frakturen. Der er ikke umiddelbart som følge heraf set komplikationer, som eksempelvis excessiv hæmorrhagi eller seromadannelse. Konklusion Intern fiksering med DCP-skinner er den mest brugte teknik ved fiksering af olecranonfrakturer grundet stabiliteten i fikseringen. Prognosen for olecranonfrakturer fikseret med DCP-skinner er god, hvilket understøttes af denne artikels fire cases (type 4 og 5). Valget af behandling konservativ/kirurgisk eller fikseringsmetode skal foretages ud fra frakturtypen og størrelsen af hesten. Brugen af intern fiksering med dynamisk kompressions skinner giver optimal fiksering, stabilitet og prognose for olecranonfrakturer. Denne artikel beskriver brugen af Locking-Compression-Plate (LCP-skinne) i et tilfælde af olecranonfraktur med god prognose. Referencer 1. Denny, H. R. The surgical treatment of fractures of the olecranon in the horse. Equine Vet.J. 1976;8(1); Fretz, P. B. Fractured ulna in the horse. Can.Vet.J. 1973;14(2); Arnbjerg, J. Fracture of ulna in the horse with case reports on three ponies. Nord. vet.med. 1969;(21); Monin, T. Repair of physeal fractures of the tuber olecrani in the horse, using a tension band method 3. J.Am.Vet.Med.Assoc. 1978;172(3); Colahan, P. T. and Meagher, D. M. Repair of comminuted fractures of the proximal ulna and olecranon in young horses using tension band plating. Vet. Surg. 1979;(8); Easley, K. J., Schneider, J. E., Guffy, M. M., and Boero, M. J. Equine ulnar fractures: a review of twenty five clinical cases. Equine vet.sci. 1983;(3); Turner, A. S. Fractures of the olecranon. Vet.Clin.North Am.Large.Anim Pract. 1983;5(2); Denny, H. R., Barr, A. R., and Waterman, A. Surgical treatment of fractures of the olecranon in the horse: a comparative review of 25 cases. Equine Vet.J. 1987;19(4); Anderson, D. E. Comminuted, articular fractures of the olecranon process in horses: 17 cases (1980 to 1990). Veterina- ry-and-comparative-orthopaedics-and- Traumatology 1995;8(3); Scott, E. A., Mattoon, J. S., Adams, J. G., Riebold, T. W., and Teshera, J. Surgical repair of bilateral comminuted articular ulnar fractures in a sevenmonth-old horse. J.Am.Vet.Med.Assoc. 1998;212(9); Richardson, D. W. Ulnar fractures. In: Current Practice of Equine Surgery. Ed. White, N. A. and Moore, J. N. Lippincott Company, Philadelphia pp Swor, T. M., Watkins, J. P., Bahr, A., and Honnas, C. M. Results of plate fixation of type 1b olecranon fractures in 24 horses 382. Equine Vet.J. 2003;35(7); Donecker, J. M. Retrospective analysis of 29 fractures of the olecranon process of the equine ulna 61. Journal-of-the-American-Veterinary- Medical-Association 1984;185(2); Wilson, D. G. and Riedesel, E. Nonsurgical management of ulnar fractures in the horse: a retrospective study of 43 cases. Vet.Surg. 1985;(14); Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 1 Årgang 92

6 15. Pettersson, H. Die konservative und chirurgische Versorgung der Ulnafraktur. Prakt Tierarzt 1981;(62); McGill, C. A. Internal fixation of fractures of the ulna in the horse. Australian-Veterinary-Journal 1982;58(3); Bramlage, L. R., Richardson, D. W., Markel, M. D., and Salis, B. von. AO Principles of Equine Osteosynthesis. Ed. Fackelman, G. E., Auer, J. A., and Nunamaker, D. M. Thieme, Stuttgart, New York pp Milne, D. W., Turner, A. S., and Gabel, A. A. Surgical approaches to certain long bones of the horse for application of tension band plates. J.Am.Vet.Med. Assoc. 1976;168(1); Hanson, P. D., Hartwig, H., and Markel, M. D. Comparison of three methods of ulnar fixation in horses. Vet. Surg. 1997;26(3); Honnas, C. M. Surgical treatment of selected musculoskeletal disorders of the forelimb: Ulnar fractures. In: Equine Surgery. Ed. Auer, J. A. Saunders, Philedelphia pp Martin, F., Richardson, D. W., Nunamaker, D. M., Ross, M. W., and Orsini, J. A. Use of tension band wires in horses with fractures of the ulna: 22 cases ( ). J.Am.Vet.Med.Assoc. 1995;207(8); Clem, M. F., Debowes, R. M., Douglass, J. P., Leipold, H. W., and Chalman, J. A. The effects of fixation of the ulna to the radius in young foals 11. Vet.Surg. 1988;17(6); Smith, B. L., Auer, J. A., Taylor, T. S., Hulse, D. S., and Longnecker, M. T. Use of orthopedic markers for quantitative determination of proximal radial and ulnar growth in foals 1. Am.J.Vet.Res. 1991;52(9); Murray, R. C., Debowes, R. M., Gaughan, E. M., and Bramlage, L. R. Application of a hook plate for management of equine ulnar fractures. Vet.Surg. 1996;25(3); Swor, T. M., Watkins, J. R., Bahr, A., Epstein, K. L., and Honnas, C. M. Results of plate fixation of type 5 olecranon fractures in 20 horses. Equine Vet.J. 2006;38(1); Bramlage, L. R. Surgical repair of long bone fractures 11. Athletic-injuries-inthe-performance-horse-Proceedingsof-the-Thirteenth-Bain-Fallon-Memorial-Lectures,-July-1991,-Melbourne,- Australia Dansk Veterinærtidsskrift januar Nummer 1 Årgang 92 21

Vurdering og behandling af olecranonfrakturer hos hest

Vurdering og behandling af olecranonfrakturer hos hest originalartikel Vurdering og behandling af olecranonfrakturer hos hest Casereport med beskrivelse af et nyt fikseringsprincip - locking-dynamic Compression plate [ Jon Vedding Nielsen ] Dyrlæge, Ansager

Læs mere

Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases

Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases fra 2005-2006 Jon Vedding Nielsen Dyrlæge Forekomst Overordnet en ikke hyppig lidelse Hyppigste fraktur af de lange knogler Anamnese Akut opstået støttehalthed

Læs mere

Vurdering og behandling af olecranonfrakturer hos hest. Casereport med beskrivelse af et nyt fikseringsprincip - Locking-Dynamic Compression Plate.

Vurdering og behandling af olecranonfrakturer hos hest. Casereport med beskrivelse af et nyt fikseringsprincip - Locking-Dynamic Compression Plate. Titelark: Forfatter: Jon Vedding Nielsen Vurdering og behandling af olecranonfrakturer hos hest. Casereport med beskrivelse af et nyt fikseringsprincip - Locking-Dynamic Compression Plate. Dyrlæge, Ansager

Læs mere

Morten Schultz Larsen Odense University Hospital

Morten Schultz Larsen Odense University Hospital Morten Schultz Larsen Odense University Hospital Objectives Distale tibia Behandling og resultater - historisk Moderne behandlingsprincipper Resultater Proksimale tibia Moderne behandlingsprincipper Mekaniske

Læs mere

Basale Osteosynteseprincipper

Basale Osteosynteseprincipper Basale Osteosynteseprincipper www.traumeselskab.dk A-kursus OUH 2014 Basale osteosyntese principper Præoperativ planlægning Behandlingsmål Bløddele Knogleheling Stabilitet Fraktur reponering Forsk. Osteosyntesemetoder

Læs mere

Operationsvejledning. Targeter System for 3.5mm Medial Distal Tibia Locking Plates

Operationsvejledning. Targeter System for 3.5mm Medial Distal Tibia Locking Plates Operationsvejledning Targeter System for 3.5mm Medial Distal Tibia Locking Plates PERI-LOC Periarticular Locked Plating System Targeter System for 3.5 mm Medial Distal tibia Locking Plates Surgical Technique

Læs mere

DISTALE RADIUSFRAKTURER

DISTALE RADIUSFRAKTURER DISTALE RADIUSFRAKTURER Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Morten Schultz Larsen FORMÅL Fraktur Klassifikation Diagnose Behandling NKR Funktionsniveau Operativ teknik Komplikationer og hvordan

Læs mere

Osteosynteseprincipper

Osteosynteseprincipper Osteosynteseprincipper www.traumeselskab.dk Workshop Dansk Ortopædisk Selskabs årsmøde oktober 2009 Dagens emner Behandlingsmål Bløddele Knogleheling Stabilitet Fraktur reponering Osteosyntesemetoder

Læs mere

Frakturtyper Adgange og Kirurgisk behandling. Michael Brix, Traumesektoren Ortopædisk afd. Odense Universitetshospital

Frakturtyper Adgange og Kirurgisk behandling. Michael Brix, Traumesektoren Ortopædisk afd. Odense Universitetshospital Frakturtyper Adgange og Kirurgisk behandling Universitetshospital 1 Når foredraget er slut skal du vide noget om: 1. Epidemiologi 2. Konservativ behandling og resultater 3. Indikationer for kirurgisk behandling

Læs mere

AO Basic 2015. Principper for behandling af diafysære frakturer

AO Basic 2015. Principper for behandling af diafysære frakturer AO Basic 2015 Principper for behandling af diafysære frakturer Afgrænsning Vi kommer ind på følgende: 1.Lange rørknoglers funktion og tolerance 2.Frakturtyper og skadesmekanisme 3.Vurdering af patienten

Læs mere

Fracture dislocation of the elbow. Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital

Fracture dislocation of the elbow. Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital Fracture dislocation of the elbow Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital AO Advanced Principles Course Middelfart 11-14. april 2016 Fracture dislocation of the elbow Albue

Læs mere

Frakturer i talus og calcaneus. Kjeld Andersen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afd. E Aarhus Universitetshospital

Frakturer i talus og calcaneus. Kjeld Andersen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afd. E Aarhus Universitetshospital Frakturer i talus og calcaneus Kjeld Andersen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afd. E Aarhus Universitetshospital AO Advanced Principles Course - Middelfart 11-14. april 2016 Fractura tali Fractura tali

Læs mere

Skinneosteosyntese - historie

Skinneosteosyntese - historie Skinneosteosyntese - historie Relativ stabilitet med vinkelstabil skinne Teori, udvikling og indikationer Lambotte - Lane - Eggers m. flere Spinkle skinner, ofte anvendt + gips Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk

Læs mere

Program Byggecentrum Middelfart 2. 5. april 2013

Program Byggecentrum Middelfart 2. 5. april 2013 14. AO-Basis Kursus: Principles in Operative Fracture Management Program Byggecentrum Middelfart 2. 5. april 2013 1 Kursets formål Kurset giver det teoretiske fundament indenfor behandlingsprincipperne

Læs mere

Camilla Ryge MD PhD Fagkonsulent i SST

Camilla Ryge MD PhD Fagkonsulent i SST Camilla Ryge MD PhD Fagkonsulent i SST NKR - baggrund Finanslov 2012 afsat 20 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til at udarbejde 50 nationale kliniske retningslinjer. En national klinisk retningslinje

Læs mere

Antebrachiumfrakturer Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange

Antebrachiumfrakturer Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Antebrachiumfrakturer Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange AO-Principles, Middelfart, April 2015 Marianne Vestergaard Lind, Overlæge Ortopædkirurgisk Klinik, Traumesektionen Rigshospitalet Skadesmekanisme

Læs mere

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan?

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB AO basale principper Middelfart, april, 2015 Learning outcomes Kende indikationer for implantatfjernelse

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 315 Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 315 Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 315 Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Introduktion til modul 6 Skulder us. metodik og teknik 26.04 2 L2.01 & 02 SAM Litteratur

Læs mere

Malleolfrakturer Instruks Hillerød A-kursus okt. 2012 o.l. Lasse Bayer

Malleolfrakturer Instruks Hillerød A-kursus okt. 2012 o.l. Lasse Bayer Malleolfrakturer Instruks Hillerød A-kursus okt. 2012 o.l. Lasse Bayer Klassifikation Lauge Hansen (SU, SA, PU, PA), mhp. at vurdere evt. ledsagende ligamentlæsioner og dermed vurdere stabiliteten af den

Læs mere

Quick Guide Acu Loc 2 Wrist Plating System

Quick Guide Acu Loc 2 Wrist Plating System Quick Guide Acu Loc Wrist Plating System Denne oversættelse er ikke et officielt Acumed dokument. Original operationsbrochure Acu Loc Volar Distal Radius Plating System kan rekvireres fra: Swemac Osmedic

Læs mere

Korsbåndsrekonstruktion

Korsbåndsrekonstruktion Patientinformation Korsbåndsrekonstruktion Behandling af skade på korsbåndet Kvalitet Døgnet Rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Korsbåndet Du har fået en skade i dit knæled, som har medført, at dit korsbånd

Læs mere

Måling af torsionskraften på tværfrakturer fikseret med henholdsvis 1,2 og 3 Steinmann søm.

Måling af torsionskraften på tværfrakturer fikseret med henholdsvis 1,2 og 3 Steinmann søm. Måling af torsionskraften på tværfrakturer fikseret med henholdsvis 1,2 og 3 Steinmann søm. Jacob Kjær Larsen DVM Cimbrer Dyrlægerne A/S Industrivej 4 9600 Aars Fagdyrlægekursus vedrørende sygdomme hos

Læs mere

Subklinisk fragmentation af distale patella efter desmotomi af ligamentum patellae mediale.

Subklinisk fragmentation af distale patella efter desmotomi af ligamentum patellae mediale. Subklinisk fragmentation af distale patella efter desmotomi af ligamentum patellae mediale. En retrospektiv undersøgelse af prævalensen hos et udsnit af heste i Danmark Hovedopgave Fagdyrlægeuddannelsen

Læs mere

NYT KORSBÅND PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - BOOKING@SKOERPING.

NYT KORSBÅND PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - BOOKING@SKOERPING. PATIENTINFORMATION NYT KORSBÅND PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - BOOKING@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET

Læs mere

Jack PCL-skinne. Brugsanvisning

Jack PCL-skinne. Brugsanvisning Brugsanvisning 1 2 Fastgørelse af skinnen 1. Forberedelse Justér længden på alle skinnens stropper til maksimum længde. Stropperne behøver ikke være trukket ud af deres huller. Slip de forreste stropper

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Suprakondylære humerusfrakturer. AOT Advanced Principles Course Middelfart april 2016

Suprakondylære humerusfrakturer. AOT Advanced Principles Course Middelfart april 2016 Suprakondylære humerusfrakturer Lasse Bayer AOT Advanced Principles Course Middelfart april 2016 Anatomi Triangular struktur skaber styrke Lateral column Medial column Trochlea Anatomi Trochlea er centrum

Læs mere

Repositionsteknikker. Specialespecifikt kursus i traumatologi, Odense, september 2014 Anders Jordy, Traumesektoren, Kolding Sygehus

Repositionsteknikker. Specialespecifikt kursus i traumatologi, Odense, september 2014 Anders Jordy, Traumesektoren, Kolding Sygehus Repositionsteknikker Anders Jordy, Traumesektoren, Kolding Sygehus OP plan: Rigtige indgreb til den rigtige patient Isenkram Adgang og lejring Repositionsteknik Ønsker til anæstesi Blodtomhed Blødning

Læs mere

Basale Osteosyntese Principper

Basale Osteosyntese Principper Basale Osteosyntese Principper Dansk Ortopædisk Traumeselskab og Det Danske AO Fakultet 2015 Redigeret af: Henrik Grønborg & Frank Damborg Indhold Introduktion, begreber og principper Side 3 Valg af osteosyntese-metode

Læs mere

Operation for kompression af nervus ulnaris

Operation for kompression af nervus ulnaris Patientinformation Operation for kompression af nervus ulnaris Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 Ortopædkirurgisk ambulatorium Kontaktsygeplejerske: 2 Operation for kompression af

Læs mere

Trokantært marvsøm. Carsten Fladmose Madsen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afdeling Odense Universitetshospital September 2013

Trokantært marvsøm. Carsten Fladmose Madsen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afdeling Odense Universitetshospital September 2013 Carsten Fladmose Madsen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afdeling Odense Universitetshospital September 2013 Bruger I det? Hvad bruger I det til? Kan I bruge det? Er det svært at bruge? Er der problemer

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer)

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) Anette Skjold Sørensen Ergoterapeut Odense Universitetshospital DSF Håndterapi Kolding d. 21.10.14 Nationale

Læs mere

Marvsømning Principp er Afdelinglæge Roland Knudsen, OUH.

Marvsømning Principp er Afdelinglæge Roland Knudsen, OUH. Marvsømning Principp er Afdelinglæge Roland Knudsen, OUH. Operations muligheder: Skinne Marvsømning Ekstern fiksation (K-tråde, Skruer, Allo mm) ??? Typiske indikation: Typiske indikation: Midt på en lang

Læs mere

Akut idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 9.10.2014. Problemer i ankel og fod

Akut idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 9.10.2014. Problemer i ankel og fod Akut idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 9.10.2014 Problemer i ankel og fod Sygehistorie: 26-årig kvinde, vrikket om på anklen for 2 timer siden. Har ligget med is. Der er betydelig hævelse lateralt og medialt.

Læs mere

Distale humerusfrakturer Korte Kliniske retningslinjer

Distale humerusfrakturer Korte Kliniske retningslinjer 1 Dansk Skulder og Albue Selskab Dansk Ortopædisk Traumeselskab Distale humerusfrakturer Korte Kliniske retningslinjer Epidemiologi Distal humerus fraktur hos voksne er en hyppig og kompleks fraktur, der

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer)

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer) 9. december 2013 j.nr. 4-1013-28/1/MAKN Baggrund og formål

Læs mere

Ortopædkirurgisk Afdeling. Kikkertoperation af knæled

Ortopædkirurgisk Afdeling. Kikkertoperation af knæled Ortopædkirurgisk Afdeling Kikkertoperation af knæled Du skal have foretaget en kikkertoperation (artroskopi) i dit knæled. Denne pjece fortæller dig lidt om, hvad en kikkertoperation er, hvordan det foregår,

Læs mere

Principper for ekstern fiksering

Principper for ekstern fiksering Principper for ekstern fiksering Indikationer og kliniske applikationer Anders Jordy, Traumesektoren, Kolding Sygehus Disposition Ordbog Opbygning Biomekanik Koniske vs. Lige pinde Indikation Final kirurgi

Læs mere

Seneskade kan hesten blive gående igen? Seneskade kan hesten blive gående igen? Seneskade kan hesten blive gående igen?

Seneskade kan hesten blive gående igen? Seneskade kan hesten blive gående igen? Seneskade kan hesten blive gående igen? Hestedoktorens 5 års jubilæum - Kan hesten blive gående igen? v. Ginnie Hørning Fagdyrlæge vedr. sygdomme hos heste Hvad er en sene? En sene forbinder muskel med knogle, og får knoglen til at bevæge sig

Læs mere

OPERATION FOR SLIDGIGT I ANKELLEDDET

OPERATION FOR SLIDGIGT I ANKELLEDDET OPERATION FOR SLIDGIGT I ANKELLEDDET Hans Bekkevolds Allé 2B, 2900 Hellerup Telefon: 3977 7070 Telefax: 3977 7071 www.cfrhospitaler.dk De indledende undersøgelser på CFR Hospitaler har vist, at du har

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 715 Efterår 2016

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 715 Efterår 2016 Emne Dato Lektion Nr. Introduktion til modul 6 Skulder us. metodik og teknik Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 715 Efterår 2016 Lokale Underviser 21.11 1-2 L2.01 & 02 SAM Litteratur

Læs mere

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik 90% af manglende og fejldiagnoser Klinisk og radiologisk diagnostik Diagnose Alder, køn Anamnese Henvisning Anatomisk lokalisation Anamnese Klinisk undersøgelse Klinisk undersøgelse Konklusion?? What to

Læs mere

Tibiaplataeu frakturer

Tibiaplataeu frakturer Tibiaplataeu frakturer Behandling med ringfiksation Juozas Petruskevicius Overlæge, Fagområde for traumatologi Aalborg Sygehus Hvorfor ringe? Hvorfor ringe? Introduktion Definition - frakturer sv.t. proximal

Læs mere

Kikkertoperation for:

Kikkertoperation for: Patientinformation Kikkertoperation for: 1. Indeklemningssmerter i skulderen (Impingement syndrom) 2. Slitage i kravebensleddet (artrose i akromioklavikulær leddet) 3. Sene beskadigelse/slitage (Rotatorcuff

Læs mere

Patientvejledning. Slidgigt i storetåen

Patientvejledning. Slidgigt i storetåen Patientvejledning Slidgigt i storetåen Slidgigt er den almindeligste form for gigt. Det er en nedbrydende (degenerativ) gigtform, der overvejende angriber leddene. Det er ofte en langsomt, fremadskridende

Læs mere

Operation for frossen skulder

Operation for frossen skulder Patientinformation Operation for frossen skulder Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 2 Rev. juni 2011 Operation for frossen skulder Du har en frossen skulder, der er præget af nedsat

Læs mere

Information om behandling af skade på bagerste korsbånd (PCL) med Jack skinne

Information om behandling af skade på bagerste korsbånd (PCL) med Jack skinne Information om behandling af skade på bagerste korsbånd (PCL) med Jack skinne Side 1 af 5 Tage- Hansens Gade 2 DK-8000 Aarhus C Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen Tlf. 7846 7350 Mail: fysergo@auh.rm.dk

Læs mere

Frakturer og luksationer. September 16

Frakturer og luksationer. September 16 Frakturer og luksationer. September 16 Radiolog rolle Gode henvisninger med oplysning om: 1: traumemekanisme og traume alder. 2:Symptomer 3: Punktum maximum, hvis muligt. Smerter. Obs svigt af osteosyntesemateriale..

Læs mere

Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren

Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren Behandling af forfangenhed er et meget omdiskuteret område. Hesteejere oplever ofte forskellige meldinger, afhængig af hvem

Læs mere

Antebrachium frakturer. Thomas Sandholdt Andreasen, afd.læge, afd. O, OUH Hoveduddannelse, traumatologi, OUH 2011

Antebrachium frakturer. Thomas Sandholdt Andreasen, afd.læge, afd. O, OUH Hoveduddannelse, traumatologi, OUH 2011 Antebrachium frakturer Thomas Sandholdt Andreasen, afd.læge, afd. O, OUH Hoveduddannelse, traumatologi, OUH 2011 AO/OTA-klassifikation Simple 2 2 Wedge Complex A B C Type A Simpel fraktur A-1 ulna # A-2

Læs mere

Primær knæledsprotese

Primær knæledsprotese Patientinformation Primær knæledsprotese - Førstegangs ledudskiftning af knæ Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Primær knæledsprotese (Førstegangs ledudskiftning af knæ). Vigtige oplysninger

Læs mere

Terapiafdelingen Rekonstruktion af flere ledbånd i knæet - Træningsplan

Terapiafdelingen Rekonstruktion af flere ledbånd i knæet - Træningsplan Terapiafdelingen Rekonstruktion af flere ledbånd i knæet - Træningsplan Patientvejledning www.koldingsygehus.dk Generel indledning Ved forvridning af knæleddet kan det indvendige sideledbånd og det udvendige

Læs mere

Fodens stilling i traumeøjeblikket

Fodens stilling i traumeøjeblikket Malleolfrakturer Fodens stilling i traumeøjeblikket Supination - laterale strukturer strammes Pronation - mediale strukturer strammes Afgør hvor skaden starter Deformerende kræfter Skaden bevæger sig

Læs mere

TINTA. Monteringsvejledning Guideline

TINTA. Monteringsvejledning Guideline TINTA Monteringsvejledning Guideline 1 Generelt Ved montering af et køkken er der nogle generelle regler som du altid skal huske. Disse står beskrevet i Installation af køkken - guideline som er et hæfte

Læs mere

Principper for ekstern fiksering

Principper for ekstern fiksering Principper for ekstern fiksering Indikationer og kliniske applikationer Anders Jordy, Traumesektoren, Kolding Sygehus Ordbog Pin, pins, pinde: Shantzskruer, Apexpinde, Orthofixpinde etc. Bars, rods, fixators

Læs mere

Patientinformation. Brystimplantater 3. Velkommen til Vejle Sygehus. Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Brystimplantater 3. Velkommen til Vejle Sygehus. Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling Patientinformation Brystimplantater 3 Velkommen til Vejle Sygehus Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling 1 2 Information om brystimplantater 3 Husk at du er velkommen til at tage en pårørende eller bekendt

Læs mere

Patientvejledning. Albueartroskopi. Kikkertoperation i albue

Patientvejledning. Albueartroskopi. Kikkertoperation i albue Patientvejledning Albueartroskopi Kikkertoperation i albue Hvis du har smerter i albuen, kan man ved en kikkertundersøgelse (artroskopi) i albuen vurdere om ledbånd, ledkapsel og brusk er beskadiget. Ordet

Læs mere

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner 20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner Symptomer Pain out of proportion Pressure (palpable painfull tenderness) Pain on passive stretch Paraesthesia Paresis Pulses present

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

How to place the pinns-temporær ekstern fiksation. Michael Brix, traumesektoren OUH. 1

How to place the pinns-temporær ekstern fiksation. Michael Brix, traumesektoren OUH. 1 How to place the pinns-temporær ekstern fiksation Michael Brix, traumesektoren OUH. 1 How to place the pinns Formål 1. Indikationer (hos hvem og hvornår) 2. Basisprincipper/biomekanik 3. Safe zones 4.

Læs mere

TRIATHLON og overbelastningsskader. Rie Harboe Nielsen Læge, phd studerende Institut for Idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 16.11.

TRIATHLON og overbelastningsskader. Rie Harboe Nielsen Læge, phd studerende Institut for Idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 16.11. TRIATHLON og overbelastningsskader Rie Harboe Nielsen Læge, phd studerende Institut for Idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 16.11.11 DISPOSITION Introduktion Triathlon skader Træningsmængde og overbelastning

Læs mere

Proksimal humerusfraktur

Proksimal humerusfraktur Proksimal humerusfraktur hos voksne Af Wjeha Malik og Anton Mitchell Ulstrup Biografi Wjeha Malik er reservelæge på Ortopædkirurgisk Afdeling, Holbæk Sygehus, og under uddannelse til ortopædkirurg. Anton

Læs mere

Patientvejledning. Falsk leddannelse i skulder. Pseudoartrose

Patientvejledning. Falsk leddannelse i skulder. Pseudoartrose Patientvejledning Falsk leddannelse i skulder Pseudoartrose Efter brud på kravebenet er der risiko for, at bruddet ikke heler normalt, hvorved der kan dannes et falsk led (pseudoartrose). Ofte skyldes

Læs mere

Sarkomer. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark. Sarkomer. Sarkomer. Bløddelssarkomer. Bløddelssarkomer. Definition.

Sarkomer. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark. Sarkomer. Sarkomer. Bløddelssarkomer. Bløddelssarkomer. Definition. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark 23. Januar 2013 DRS Årsmøde Michael Mørk Petersen Professor, overlæge, dr.med. Ortopædkirurgisk Klinik Rigshospitalet Definition Sarkomer Sarkomer er

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

Scaphoideum Pseudoartroser

Scaphoideum Pseudoartroser Scaphoideum Pseudoartroser Diagnostik og behandling Anders Ditlev Jensen Afdelingslæge Århus Sygehus Historisk perspektiv Operationer med knoglegrafter blev først f indført omkring 1930. Indtil da var

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Multibænk inkl. bænkpres stativ. Dansk Brugervejledning

Multibænk inkl. bænkpres stativ. Dansk Brugervejledning Multibænk inkl. bænkpres stativ Dansk Brugervejledning Sådan samler du din nye træningsbænk. Fastgør bagerste fod til ramme: 1. Fastgør bagerste fod til ramme vha. 1 stk. bolt (70 x 6 mm), 2 stk. spændeskiver

Læs mere

Bækken- og acetabulumfraktur. Definitiv behandling

Bækken- og acetabulumfraktur. Definitiv behandling Bækken- og acetabulumfraktur Definitiv behandling Bækkenring- & acetabulumfraktur Symfysen Linea terminalis SI-leddet Sacrum Bækkenring - landmarks Forreste søjle Bagerste søjle Forkanten Bagkanten Quadrilaterale

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Foredrag om hovsundhed ved barfodssmed Lioba Jung 28. marts 2009

Foredrag om hovsundhed ved barfodssmed Lioba Jung 28. marts 2009 Hesteklubben Equus April 2009 Foredrag om hovsundhed ved barfodssmed Lioba Jung 28. marts 2009 Lioba bor sammen med sin mand og fem heste på en gård i Slesvig-Holsten. Hun har redet, siden hun var seks

Læs mere

Galleriskinner og tilbehør

Galleriskinner og tilbehør Galleriskinner & billedophæng let at udskifte og justere billeder e.l. på vægen. De billigste samlede priser. Faste lave priser. Det største udvalg. Den bedste kvalitet og vejledning. Hurtig levering!

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Kinesisk cirkeltræning - arm og ben. Styrkeøvelse ben og knæ 4 FYSISK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Kinesisk cirkeltræning - arm og ben. Styrkeøvelse ben og knæ 4 FYSISK TRÆNING Nr.9753 Nr.9752 Alder: 15-40 år - Tid: 30 min. Styrkeøvelse ben og 4 Øvelsen udføres som vist i videoen. Det er vigtigt at begge fødder peger lige fremad, og at den bagerste fod kun sættes i på forfoden.

Læs mere

Pertrochantær fraktur Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS

Pertrochantær fraktur Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital (ÅKH) AO-kursus Middelfart 2015 Klassifikation AO/Evans - behandling Før ca. 1950 - konservativ

Læs mere

Patientvejledning. Skade på. Sideledbånd i tommelen

Patientvejledning. Skade på. Sideledbånd i tommelen Patientvejledning Skade på Sideledbånd i tommelen Ved slag, vrid eller overstrækning kan der opstå ledbånds skader i hånden og fingrene. Oftest er det tommelfingerens grundled, det går ud over, hvis du

Læs mere

What to look for!!!!!! 90% af alle manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik

What to look for!!!!!! 90% af alle manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik 90% af alle manglende og fejldiagnoser Klinisk og radiologisk diagnostik Diagnose Alder, køn Anamnese Anatomisk lokalisation Klinisk undersøgelse Konklusion? Henvisning Anamnese Klinisk undersøgelse? What

Læs mere

Patientvejledning. Kunstigt ankelled - ankelprotese

Patientvejledning. Kunstigt ankelled - ankelprotese Patientvejledning Kunstigt ankelled - ankelprotese Når smerter fra slidgigt i anklen ikke længere kan afhjælpes med indlæg, smertestillende medicin mm, kan en operation med et kunstigt ankelled blive aktuelt.

Læs mere

PELVISFRAKTUR. Akut stabilisering med bækkenslynge, C-clamp og eksternfiksation

PELVISFRAKTUR. Akut stabilisering med bækkenslynge, C-clamp og eksternfiksation PELVISFRAKTUR Akut stabilisering med bækkenslynge, C-clamp og eksternfiksation FORMÅL Anatomi og biomekanik Mekanisk stabilitet Hæmodynamisk stabilitet Initial behandling Frakturen Blødningen BONY STABILITY

Læs mere

Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen

Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen 1 Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen Der er tale om et vridtraume, når tilskadekomne har været udsat for en relevant belastning, der kan medføre et vrid i leddet. Der kan

Læs mere

INDSÆTTELSE AF KUNSTIGT KNÆLED

INDSÆTTELSE AF KUNSTIGT KNÆLED INDSÆTTELSE AF KUNSTIGT KNÆLED Knæleddet er et meget kompliceret led. Det er ikke et kugleled som skulder og hofte, det er heller ikke et hængselled som albue eller fingerled. Et knæled kan bedst sammenlignes

Læs mere

Hoftenære Frakturer, Evidens og Forskning

Hoftenære Frakturer, Evidens og Forskning Hoftenære Frakturer, og Forskning Søren Kring Traumesektionen Hvidovre Hospital Indhold (20 min) Formål: At skabe forståelse for evidens og forskning på hoftenære frakturer Indhold (20 min) Forskningsområder

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning A-kursus i Traumatologi, OUH Oktober 2011 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er der risiko for? Hvilket

Læs mere

Frakturklassifikation

Frakturklassifikation Frakturklassifikation og lidt om the COmprehensive Injury Automatic Classifier COIAC og lidt om DFDB! Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB AO basale principper Middelfart, april, 2015 Formål

Læs mere

Behandling af bruskskade i knæ med mikrofraktur - patellofemoralleddet

Behandling af bruskskade i knæ med mikrofraktur - patellofemoralleddet Behandling af bruskskade i knæ med mikrofraktur - patellofemoralleddet Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Før operationen Du må ikke være syg eller have sår, udslæt,

Læs mere

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK ALEXANDERTEKNIK OG POSTURAL MUSKELTONUS En artikel med titlen Increased dynamic regulation of postural tone through Alexander Technique training publiceret i Elsevier' s Human Movement Science beskriver,

Læs mere

Organkirurgisk Afdeling. Mavesår. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Organkirurgisk Afdeling. Mavesår. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Organkirurgisk Afdeling Mavesår Patientinformation www.koldingsygehus.dk Hvad er et mavesår? Sår i mavesæk eller tolvfingertarm. Hos raske personer er slimhinden i mavesæk og tolvfingertarm intakt og

Læs mere

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21.

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. februar 2014 Mette Werner Linderup, Uddannelsestandlæge Tand, mund og kæbekirurgisk afd., Århus 1 Program Ætiologi Undersøgelse Diagnostik og behandling Blødtvævsskader

Læs mere

OG FYSISK TRÆNING PÅ SKEMAET

OG FYSISK TRÆNING PÅ SKEMAET Beridereleverne følger med i instruktionerne fra Claus Toftgaard. Indimellem har vi haft elever, der var så usmidige, ukoordinerede og i en så generel dårlig fysisk form, at jeg har måttet ringe til uddannelsesstedet

Læs mere

De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer

De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer Hovedfunktionsniveau Skulder Diagnose Indgreb Skopisk/lukket Åbent DS420 Clavikel Reposition af KNBJ12 DS427A Multipel clavikel

Læs mere

Columna Cervicalis Operationsindikationer

Columna Cervicalis Operationsindikationer Columna Cervicalis Operationsindikationer Sygdomsgrupper Degenerative sygdomme Inflammatoriske (RA, Mb Bechterew) Udviklingsanomalier (Klippel-Feil, os odontoideum) Neoplasmer (primære, sekundære) Spondyliter

Læs mere

EN SAMLING AF DE BRAGTE MÅNEDENS MUSKEL UNDERARMEN

EN SAMLING AF DE BRAGTE MÅNEDENS MUSKEL UNDERARMEN EN SAMLING AF DE BRAGTE MÅNEDENS MUSKEL UNDERARMEN Månedens muskel er skrevet af fysioterapeut, David Petersen. Månedens muskel er et fast indslag i nyhedsbrevet fra Anatomic SITT. Nyhedsbrevet udkommer

Læs mere

Artroskopi af hofteled (Kikkertundersøgelse)

Artroskopi af hofteled (Kikkertundersøgelse) Artroskopi af hofteled (Kikkertundersøgelse) Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk 1 Information til patienter Vi byder Dem velkommen til

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

iaplataeu frakturer s Petruskevicius læge, Fagområde for traumatologi

iaplataeu frakturer s Petruskevicius læge, Fagområde for traumatologi iaplataeu frakturer s Petruskevicius læge, Fagområde for traumatologi rg Sygehus roduktion finition - frakturer sv.t. proximal tibia med involvering af knæled umemekanismen aksial overbelastning af tibiaplateau

Læs mere

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek.

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek. Øvelseskatalog A. Øvelse 1 Lig på ryggen. Læg rask sides hånd lige under kravebenet på opererede side. Hvil i stillingen i nogle minutter. Gentag på samme måde med hånden på arret samt under arret. A Øvelse

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

OPERATION FOR HAMMERTÆER

OPERATION FOR HAMMERTÆER OPERATION FOR HAMMERTÆER Hans Bekkevolds Allé 2B, 2900 Hellerup Telefon: 3977 7070 Telefax: 3977 7071 www.cfrhospitaler.dk De indledende undersøgelser på CFR Hospitaler har vist, at du har hammertæer i

Læs mere

Klinik: smerter over laterale humerusepikondyl som provokeres ved palpation og/eller dorsalflexion af håndleddet mod modstand.

Klinik: smerter over laterale humerusepikondyl som provokeres ved palpation og/eller dorsalflexion af håndleddet mod modstand. ALBUE-HÅND Lateral humerusepikondylit tendinit lokaliseret til håndledsextensorernes udspring på laterale humerusepikondyl, særligt m. extensor carpi radialis brevis. Bliver også kaldt tennis albue, selvom

Læs mere