Bestyrelsesmøde. Dagsorden og referat. Mødereferat nr. 11/2009. Tid Mandag den 7. december 2009 kl. 19:30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde. Dagsorden og referat. Mødereferat nr. 11/2009. Tid Mandag den 7. december 2009 kl. 19:30"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde Mødereferat nr. 11/2009 Tid Mandag den 7. december 2009 kl. 19:30 Deltagere Camilla Antonsen (CA) Helle Dahl (HD) Ole Rosengreen (OR) Tommy Kok Annfeldt (TKA) Torsten Hasle Nielsen (THN) Fraværende Peder Nyborg Madsen (PNM) Kopi Deltagerne, fraværende og hjemmeside Referent THN Næste møde Mandag den 4. januar 2010 kl. 19:30 Dagsorden og referat 1) Dagsorden blev godkendt, der blev anvendt standard dagsorden. 2) Sidste mødereferat blev godkendt med en bemærkning, og det lægges på hjemmesiden. 3) Orientering ved formanden omtales under de efter følgende punkter. 4) På baggrund af Forstædernes Bank har nedsat foreningens kassekredit fra 6 mio. DKK til 2 mio. DKK samt anmodet om afvikling af denne blev der afholdt budgetmøde med Dan-E og revisor mandag den 30. november 2009, herunder blev omtalt nødvendigheden om forhøjelse af boligafgiften snarest. Torsdag den 3. november udarbejdede bestyrelsen et revideret udkast til budget 2010 (-2015), der er fremsendt til Nykredit og Dan-E. Der arbejdes på at afholde ordinær generalforsamling i marts for at kunne hæve boligafgiften pr. 1. april ) På grund af skattereformen hæver Københavns Energi varmeprisen med 20% for 2010, derfor er Dan-E blevet anmodet at foretage en revurdering af de nuværende á conto varmebidrag, således at der pr. 1. februar kan foretages nødvendige forhøjelser af á conto varmebidrag. 6) Efter ovennævnte møde har bestyrelsen fremsendt anmodning om tilbud på F5-lån hos Nykredit samt alternative låne-muligheder, der omfatter afdragsfrihed samt rentesikring. Der er planlægges afholdelse af 1/6

2 ekstra ordinær generalforsamling, når bestyrelsen har haft mulighed for at vurder de indkommende tilbud fra Nykredit. Da har været kontakt til Realkreditforeningen Danmark om overtagelse af den samlede låneportefølje, hvilket er ikke en mulig løsning på nuværende tidspunkt. 7) Efter ovennævnte møde er bestyrelsen indstillet på at afskaffe ventelisterne B og C pga. administrative, juridiske og omkostnings-forhold. Afskaffelse af ventelisterne B og C kræver en generalforsamlingssamlingsbeslutning herom. Listerne B og C holdes fortsat i bero. 8) Bestyrelsens konto i Amagerbanken er opgjort, og der blev overflyttet ca DKK til kassekreditten blev underskrevet. 9) Der er aftalt møde med Dan-E den 10. december om samarbejdsforhold. 10) Der afventes KM Gruppens opsætning af postkasser efter den 15. december. Der skal udarbejdes navneskilte, og monteres plastbånd over postkasserne frem til 1. januar ) Thinggaard Ejendoms Service har påbegyndt deres arbejde på ejendommen som servicefirma ej som vicevært. Der afholdes møde med firmaet i januar om opgaver. Henvendelse til firmaet sker ved anmeldelsessedler til vicevært. OR påtager sig opgaven med at aftale ekstra opgaver. 12) Servicefirmaets og lejers igangsættelse af håndværkerarbejder aftales fra gang til gang med bestyrelsen, og arbejder igangsættes i henhold til bestyrelsens håndværkerliste, som ejendommen benytter. 13) Der iværksættes rengøring omkring vinduesplader mv. som ekstra ydelse, og fra 1. december vaskes tapperne hver uge - i vinterperioden. 14) Trappevaske mv. skifter internt i bestyrelsen ansvarsområde, således at trappevask hører under Gård- og aktivitetsudvalg 15) Det undersøges, hvad DDC udfører for den store betaling de får for varmeaflæsning, da det er en viceværtopgave at aflæse målerne på ejendommen. 16) Varmecentraler skal efterse. Ejendommens VVS-firma kontaktes for gennemgang. Der skal indkøbes slanger til vandpåfyldning. 17) Foreningen mangler fortsat Energimærkning. Forskellige muligheder undersøges. 18) Der er behov for tømning af skralderummet for storskrald. Container bestilles af det nye ejendomsservicessfirma. 19) Istandsættelsen af bestyrelseslokaler mv. gennemføres fortsat som et gård-projekt. 20) Udskiftning af døre til skralderum afventer tilbud fra Gittermand. 2/6

3 21) Dødsbo Pragtstjerne 27 st. th. afventer skifteretten for det videre forløb. Køber haves. 22) To lejelejligheder skal sælges som andelslejligheder. 23) Andelshaver af lejligheden Pragtstjernevej 25 stuen th. ønsker at sælge. Naboen ønsker at overtage lejligheden for sammenlægning. Sagen ligger hos administrationen. 24) I forbindelse med overdragelse af Emdrupvej 173, 2. tv til foreningen ultimo november, forventes det at den kan sælges snarest. 25) Hjemmesiden er i drift igen efter virus angreb. Der udsendes et nyhedsbrev fra bestyrelsen ultimo december til ingliste. 26) Priserne for vaske vil blive forhøjet. Forhøjelse vil blive baseret på enten omkostninger eller et prisindeks fx 10 %. Der anvendes nu udelukkende svanemærket vaskemidler, og hele vaskeanlægget er blevet gennemgået. 27) Der er afholdt resultatløst møde med en lejer, Huslejenævnet, Dan- Ejendomme og bestyrelsen i bestyrelseslokalet om lejerens adfærd på og i ejendommen. 28) Forretningen Detalje overdrages til en sandwich -bar uden salg af alkoholiske drikke - konceptet virker ok, eftersom det er uden produktion af varm mad. Der er udarbejdet nye lejekontrakt som blev underskrevet af bestyrelsen. Ny lejer sikre lovlighed. Åbningstiderne er fornuftige. 29) Ny kontrakt med Kiosken er under udarbejdelse, for at gøre den mere tidssvarende. 30) Det blev konstateret, at Politiet er blevet mere aktive omkring Emdrup Torv i forbindelse med unges adfærd. 31) Der blev underskrevet: et andelsbevis diverse mindre regninger Godkendt den 2010 Camilla Antonsen Formand Peder Nyborg Madsen Næstformand 3/6

4 Tommy Kok Annfeldt Helle Dahl Ole Rosengreen Torsen Hasle Nielsen 4/6

5 Udestående fra tidligere møder Aktion Udarbejde forretningsorden for bestyrelsen Udarbejde procedure for salg af andelslejligheder til hjemmesiden Status Udkast foreligger. Skal i høring Udkast foreligger. Afventer hjemmesiden, og skal i høring i bestyrelsen Værktøjsliste udarbejdes til ophængning i viceværtens rum. Fra 1. juli 2009 er der krav om energimærkning ved overdragelse af andele. Reglerne gælder, når bygningen der udlejes eller overdrages, er 60 m 2 eller derover. Det er andelsforeningen, der er ansvarlig for at stille en gyldig energimærkning til rådighed. Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplan. Flytning af konto i Amagerbanken. Det checks om administrationen har svaret på brev fra Kiosken angående krav på erstatning af bløde omkostninger i forbindelse med udskiftning af vinduer og dør. Der indhentes tilbud på nye lette døre til affaldsrummene, da de nuværende døre har et for tungt design. Der indrettes et kælderrum for bestyrelsen nær ved viceværtkontoret. Tilbud fra Wormslev Rådgivende Ingeniører accepteret. Har ikke svaret tilbage. Pågår. OR og Jonas Fuldmagt udarbejdet THN Bestyrelsen har svaret Pågår. Der indkaldes til en indretningsaften. Igangsættelse af cykeloprydning i kældrene. Vaskeriet ombygges, så der fremover anvendes svanemærket vaskeprodukter. Er gjort Priser for vask hæves pr. 1. november, og der opsættes opslag i opgangene samt vaskeriet. Forhøjelse vil blive baseret på enten omkostninger eller et prisindeks. Der udarbejdes information til beboerne, der opsættes i opgangene angående den nye situation, hvor vi er uden vicevært samt anden relevant information fx ny vaskepriser pr. 1. november CA Fordeling af arbejdsopgaver: 1. Formand (CA): - Holder overblikket - Sørger for, at vi overholder vedtægterne - Daglig kontakt til administrator 2. Sekretariatet (THN): - Fungerer som referent - Føre mødeprotokol - Ad hoc økonomiopgaver 3. Drifts- og vedligeholdelse (OR): - Kontakt til vicevært 5/6

6 - Håndtere spørgsmål vedrørende vedligeholdelse og nybyg - Opfølgning på drifts- og vedligeholdelsesplan 4. Lejlighedsadministration (TKA): - Ventelister - Vurdering og fremvisning af lejligheder - Salg af lejligheder 5. IT og vaskeri (PNM): - Nye vaskekort - Kontakt til Elektrolux - Priser på vask - Opdaterer websiden - Håndtere spørgsmål vedr. web siden 6. Gård- og aktivitetsudvalg (HD): - Ad hoc projekter - Trappevask - Arbejdsweekender 6/6

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Afholdt d. 15/6-2015 Fremmødte: Anette Engelund Friis (Formand),, Morten Bay Knudsen (Kasserer), Jimmy Ude Pedersen (Referent/Husorden), Allan

Læs mere

Andelshaver i A/B Jæger

Andelshaver i A/B Jæger Andelshaver i A/B Jæger Forkortet udgave maj 2010 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Dette hæftes formål... 3 2 Gadens og foreningens historie... 3 3 Byggesager i gaden... 4 4 Organisation og kommunikation...

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Tilstede: Tanja, Ditte, Camilla, René, Mikkel, Thomas og Finn Referent: Finn 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj VEDTÆGTER Andelsboligforeningen Henrikshøj Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Henrikshøj. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN 5626-4 V E D T Æ G T E R for ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelskollegiet ved DTU - Kollegiebakken. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere