Udvikling i Auning ved jernbanens komme i 1876

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling i Auning ved jernbanens komme i 1876"

Transkript

1 Udvikling i Auning ved jernbanens komme i 1876 Af fhv. borgmester Hans Chr. Baltzer, Pindstrup Optakten til Randers Grenåbanen Auning som Stationsby Udviklingen på baneområdet tog rigtig fart efter krigen i Netop på denne tid begynder min artikel. Sådan som det var tilfældet i alle egne af Danmark, var der også på Djursland fremsynede folk, der så en udvikling i bygning af en jernbane. Da man havde oplevet, hvordan udviklingen langs jernbanen mellem Aarhus og Randers (anlagt i 1862) var blevet, blev interessen for en jernbane på Djursland vakt, og det var naturligt, at der fra flere sider kom ønsker om at anlægge en bane på Djursland med udgangspunkt i Randers og ud til Grenås isfri havn. Derfor nedsatte man i Randers i 1869 en jernbanekomite. I 1870 blev betænkningen færdig, Som en parentes, skal det dog bemærkes, at den såkaldte Fjordrute ikke var blandt de valgte, anbefalede løsninger men heldigt for bl.a. Auning, valgte man denne rute. I 1873 den 18. marts søgte man folketinget om bevilling, og der blev fremsat lovforslag, som folketinget vedtog den 23. marts Jernbanen var på den tid et stort fremskridt. Så med indvielsen den 24. august 1876 blev Auning Stationsby! Man havde oprettet et baneselskab ØJJ (Østjysk Jernbaneselskab) Selskabet havde det svært fra starten, og i 1881 overtog Staten selskabet. I udvalgsbehandlingen anbefalede man, at staten skulle overtage banen, under hensyn til, at disse sidebaner satte de større landdistrikter i forbindelse med købstæderne, og dermed også sidebanerne i forbindelse med Statsbanernes jernbanenet, (pris ca. 3,4mil) Posten før 1876 Auning Postbude Station foran posten stationen klar til omkring at rykke ud 1898 Slut påp en æra Auning var i 1864 blevet en del af den nye landevejsføring, landevejen som vi kender som A16 Ved vejen byggede man Gl. Estrup kro, og kroen var holdeplads for den daglige Postvogn Randers - Grenå. Det var derude ved kroen, Auning-borgerne skulle hente deres daglige post. 1

2 I begyndelsen var fremskridtet dog begrænset for persontrafikkens vedkommende, folk var jo vant til at gå til marked, og til Købstaden foregik det enten til fods eller med hest og vogn. Jernbanens ankomst gav store fordele for disse folk - ud og hjem samme dag. Der er ingen tvivl om, at der med jernbanens komme skete en rivende udvikling i Auning. Den første bebyggelse var en klynge huse omkring stationen (ny Auning) i modsætning til kirkebyen, (Gl. Auning), men der gik ikke mange år, før de to bebyggelser voksede sammen. Allerede ved indvielsen af banen, blev Auning kro (Alkoholfri Gæstgivergård) også indviet. Det var byens musiker, Palle Andersen, som byggede kroen, og kunne fejre åbningen af kroen samtidig med banens indvielse. Der blev næsten altid bygget en kro over for stationerne. Kroen blev udvidet i 1909 med en stor teatersal, som kunne rumme mennesker. I en menneskealder var ejeren Jens Dahl, der efter overtagelsen af kroen fik spiritusbevilling, på trods af megen modstand i visse kredse hos en bestemt del af sognets beboere. Da jernbanen kom, blev der udover Stationen bygget boliger til personel, og et bomhus ved landevejen. Stationsbyerne fik også et antal veluddannede medarbejdere, som var fastlønnet, altså en stabil indtægt, som blev omsat i byens forretninger, og ikke mindst som skat i kommunekassen. Derfor var der på den tid politiske slagsmål (krig), om at få jernbanen ført igennem netop deres kommune. Auning fik på stationen et godt samlingssted for byens folk, som traf hinanden på perronen eller i ventesalen. Borgerne kom for at træffe hinanden, og ikke mindst følge med i hvem, der rejste og kom til byen. (Man var ikke nysgerrig, men ville bare vide alt, hvad der foregik i byen) Udover kroen byggede Palle Andersen også en ejendom, som senere blev til manufakturforretning. (nuværende Djursland Bank). Der kom i løbet af ganske få år gang i byggeriet af butikker/forretninger, så inden for de første 25 år blev der bygget mange huse og forretninger. En lokal byggematador, som bl.a. havde en kolonialforretning og materialehandel, byggede inden for få år, et stort antal ejendomme i byen og på Tårup Mark. Allerede i 1876 var der nogen, som så mulighederne, da Auning blev stationsby, det var bl.a. bagermester O. Nielsen, som sammen med sine 2 sønner startede et bageri, men mange andre håndværkmestre så også mulighederne i Auning og bosatte sig. Før banens komme var der i 1874 oprettet Auning og Omegns Spare- og Lånekasse, der - som det hed sig, særligt var beregnet på at fremme sparsomligheden blandt de mindst bemidlede og dermed skaffe dem låne muligheder. Men som handel, håndværk og industri voksede i byen, blev der også behov for endnu en bank, så i 1906 oprettedes Rougsø - Sønderkald Herreds Folkebank 2

3 Udover de mange forretninger, som blev opført i Auning, skulle der også skabes arbejdspladser til de mennesker som søgte ind til byen. Auning Møbelfabrik En af dem var snedkermester N. Chr. Jensen, som skabte Auning Møbel & Madrasfabrik. Han havde udviklet en ny metode til at producere madrasser på, og fra 1901 udviklede han virksomheden til Aunings hidtil største virksomhed. I 1907 byggede han et værksted og antog medhjælp. Fabrikant N. Chr. Nielsen var afholdsmand, hvilket skabte mange forhindringer i forhold til bankerne, men han overvandt besværlighederne og skabte en stor virksomhed. Virksomheden blev bygget på Middelgade, og i 1930 blev der også bygget store lokaler syd for gaden. Forbindelsen mellem virksomhederne, var en bro over gaden. I 1931 brændte fabrikken ned, og man byggede den nye moderne fabrik på Vestergade (hvor der nu er STARK byggemarked, eller er der stadig byggemarked i skrivende stund?). Stifteren af virksomheden N. Chr. Nielsen blev forskånet for, at se sit livsværk blive saboteret i okt.1943, fordi man havde fremstillet møbler og madrasser til den Tyske værnemagt. Sønnen Robert Nielsen forsatte en del år med firmaet under navnet Auning Finerværk. Auning savværk En anden af de store arbejdspladser, som eksisterede i mange år var Auning Savværk, som blev grundlagt af greve Jørgen Skeel i Tømmeret fra de lokale skove blev forarbejdet her, og når tømmeret var blevet opskåret og forarbejdet blev det sendt med banen til de store byer. Auning savværk var en god arbejdsplads som beskæftigede ca. 50 medarbejdere, en del ufaglærte og kontorfolk. I 1906 overtog købmand C.F. Gerstrøm savværket. Gerstrøm var en meget foretagsom mand, hans formål med købet var at udbygge og forbedre virksomheden. Gerstrøm var også med til at starte Kartoffelmel Fabrikken. C.F. Gerstrøm, var i høj grad en af de personer, som var med til at forvandle Auning fra landsbyen ved landevejen til et handelscentrum, med en del industri. 3

4 Den kloge mand i Auning - Laust Nielsen Tværsige Der findes en mindesten i Auning over Laust Nielsen. Laust Nielsen var kendt over det ganske land som klog mand, som kunne helbrede med sine hænders magiske evner. Man kom fra nær og fjern, og banen fik også nogen betydning. Man siger i folkemunde, at hvis der blandt passagerer var patienter til den kloge mand, så stoppede man toget i nærheden af, hvor Laust Nielsen boede. Og med fløjten gjorde man opmærksom på standsning. Persontrafikken standser i 1971 Der var vemodigt for befolkningen og personalet, men der blev dog ikke lavet arrangementer af nogen art i forbindelse af den sidste togafgang med passagerer, udover at der var en del Auning borgere, som gerne ville med på den sidste tur fra Auning til Ryomgård. Efterskrift Der er ingen tvivl om, at jernbanen fik og havde stor betydning for Aunings udvikling fra 1876 til midt i 50'erne, da der var brug for banen til transport af varer bl.a. brændsel, tørv, forarbejdet tømmer, kartoffelmel o.a. Persontrafikken på banen var fra 50'erne faldende pga. af konkurrence fra rutebilerne, som kørte lige ind i centrum af Randers. Men Auning er et godt eksempel på, at lukning af banen ikke fik afgørende betydning for byens videre udvikling. Auning har formået at udvikle sig, og er blevet center by med alle de faciliteter, som hører sig til, et handelscenter med mange forretninger, lægecenter/sundhedshus, apotek, bibliotek, skole, idrætshaller (kulturcenter) banker, sparekasse osv. Hvis man ser på de andre byer langs Grenåbanen, vil man se en udpræget stagnation med byer, hvor der findes mange tomme butikslokaler, og del folkeskoler er lukkede osv. Kilder til Artiklen: Ohning Gu`bejrèt, Ejnar Thuesen Johansen, 1992 PÅ Sporet af Djurslands Jernbaner, Kirsten M. Frandsen m.fl., 2005 Artikel i Historisk Aarbog fra Randers Amt, Hans Chr. Baltzer,

5 Banesporet bliver i 2012 til en kultursti fra Ryomgård til Allingåbro med stier og bro over Allingå til Gl. Estrup Den store Jernbanetid Fra efteråret 1864 så man hver dag på egnene langs den jyske længdebane det imponerende syn, som et gammeldags damptog var. Lokomotivet kom med vældige røggasser efter sig, de hvide dampstråler og glimtene fra de åbne kedelluger. Efter den uendelige vognrækker. Personvogne med folk ud af vinduerne. Godsvogne med alskens varer. Røg, damp, støv og spektakel, men også en fjern klingende lyd af udve`. Mange hørte og fulgte denne tone og drog ikke bare til Hamburg eller København, Nej de fulgte den til verdens ende. Det var en prægtig tid, da lokomotiverne langsomt og majestætisk gled ind på stationerne, med hvæsen, og pift. Det var vemodigt at se toget forsvinde når skinnerne drejede. Ja, Damptoget lavede om på hele verden. Citat: H.P. Jensen, Haderslev 5

Hedensteds historiske udvikling

Hedensteds historiske udvikling Hedensteds historiske udvikling med særlig vægt på den del af udviklingen, der har haft betydning for Hedensted bymidte Indhold Hedensted i 1297...2 Hedensted omkring 1800...2 Hovedvejen mellem Horsens

Læs mere

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«.

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«. E. BODDUM Rønheden Følgende artikel handler om forfatterens barndomsland, Rønheden. Men det er ikke en traditionel barndomserindring. Den beretter om, hvordan udviklingen gennem beplantning, bebyggelse

Læs mere

125 år på Skiveegnen. Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001

125 år på Skiveegnen. Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 125 år på Skiveegnen Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 125 år på Skiveegnen Niels Mortensen 125 år på Skiveegnen Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 Salling Bank 2001 Udgivet af Salling Bank a/s

Læs mere

Denne artikel beskæftiger sig med den betydning,

Denne artikel beskæftiger sig med den betydning, 103 TIRSTRUP FLYVEPLADS OG DENS BETYDNING FOR ARBEJDS- MÆNDENE af Rita Stokholm Vinding Konkurrence er sundt. Det benyttede landarbejderne på Kalø Gods sig af til at presse store lønforhøjelser igennem,

Læs mere

Slangerupbanen. Gladsaxe Byarkiv

Slangerupbanen. Gladsaxe Byarkiv Gladsaxe Byarkiv Slangerupbanen 1 Indholdsfortegnelse Slangerupbanen... s.3 Historien før 1900... s.3 Jernbaneideen genopstår... s.3 Jernbaneskylden... s.3 En ny koncession bevilges... s.5 Banen finansieres...

Læs mere

Lokal. Historie. fra Sydøstjylland 2012

Lokal. Historie. fra Sydøstjylland 2012 Lokal Historie fra Sydøstjylland 2012 Lokal Historie fra Sydøstjylland 2012 Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2012 udgivet 4. oktober 2012. Historisk Samfund for Sydøstjylland og bidragyderne. Tryk: PrinfoVejle,

Læs mere

200 års JUBILÆUMSSKRIFT JUBILÆUMSFEST

200 års JUBILÆUMSSKRIFT JUBILÆUMSFEST 200 års JUBILÆUMSSKRIFT Grenaa Havn 200 års JUBILÆUMSFEST Siden 1813 PROFILAVIS 3. SEKTION DJURSLANDSPOSTEN 28. MAJ 2013 Grenaa Havn 200 års JUBILÆUMSFEST Siden 1813 GRENAA HAVN: Kenny Jensby Indhold En

Læs mere

Give-egnens Klondyke Jesper Bækgaard, Give-Egnens Museum

Give-egnens Klondyke Jesper Bækgaard, Give-Egnens Museum Give-egnens Klondyke Jesper Bækgaard, Give-Egnens Museum Artiklen er baseret på interviews med Marinus Sørensen og Hans Jørgen Lauritzen, begge Give Når man cyklede ud igennem Bæksgaard Mose til Vorslunde

Læs mere

Landsbyen bliver Stationsby

Landsbyen bliver Stationsby JENS GLOB SAMVIRKET og EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1984 Bind 1 (10. årgang ). Siderne 9-34 Landsbyen bliver Stationsby Af ERLING MORS NIELSEN I Egnshistorisk Forenings

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

For 100 år siden. Marts 1911

For 100 år siden. Marts 1911 For 100 år siden Her kan man læse div. lokale notitser og artikler fra Viborg Stiftstidende og Viborg Stifts Folkeblad, afskrevet af forfatteren Chr. Jacobsen i forbindelse med forarbejdet til Alheden

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 46 2007 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet. Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70

Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet. Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70 Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70 Forord Kærby Grundejerforening December 2005 3. december 2005 kan Kærby Grundejerforening

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

En lufthavn ved Århus - the never ending story

En lufthavn ved Århus - the never ending story En lufthavn ved Århus - the never ending story Af Martin Hansen Det fremgår af en redegørelse for Tirstrup Lufthavn fra 1971, at det fra dens ibrugtagning i 1946 var en forudsætning, at flyvepladsen kun

Læs mere

Find vej i. Holstebro historie-ruten. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i. Holstebro historie-ruten. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Holstebro historie-ruten Hvad er Find vej i Danmark? Find Vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb og du kan løbe eller gå turen helt efter dit eget ønske. På www.findveji.dk

Læs mere

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen De gule prikker illustrerer hvor, vi lavede surveyinterviews med borgerne i KlimaByen. Det oprindelige kort stammer fra hjemmesiden www.klima-byen.dk

Læs mere

Elforsyningen i Næstved 1909-2009

Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Næstved med strøm, de første 100 år Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Næstved med strøm, de første 100 år Udgiver: NKE Elnet A/S, Ærøvej

Læs mere

til stede hvor du bor Børn og unge på opdagelse i Holstebro, Norddjurs, Silkeborg, Aarhus og Skanderborg Kommune

til stede hvor du bor Børn og unge på opdagelse i Holstebro, Norddjurs, Silkeborg, Aarhus og Skanderborg Kommune sted+sans til stede hvor du bor Børn og unge på opdagelse i Holstebro, Norddjurs, Silkeborg, Aarhus og Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord og tak til... 7 Indledning... 11 Projektets struktur...

Læs mere

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede!

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Om busserne, ruterne, chaufførerne, og de steder de kom på deres vej bag rattet i en Rutebil, og hvor især Vognmand Lauritz Jacobsen og Odsherreds

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

Arbejderliv. Working life

Arbejderliv. Working life Arbejderliv - Tekstilarbejdere i Herning 1876-1930 Working life - Textile workers in Herning 1876-1930 Aarhus Universitet Institut for Historie og Områdestudier 2007 Rikke Mosegaard Jørgensen Årskortnr.:

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Tulstrup sogn HISTORIEN OM TULSTRUPVEJ 73 OG FAMILIEN KRAWCZYK. 16. årgang nr. 2 Marts 2014

Tulstrup sogn HISTORIEN OM TULSTRUPVEJ 73 OG FAMILIEN KRAWCZYK. 16. årgang nr. 2 Marts 2014 Til samtlige husstande i Tulstrup sogn Tulstrup sogn 16. årgang nr. 2 Marts 2014 HISTORIEN OM TULSTRUPVEJ 73 OG FAMILIEN KRAWCZYK Tekst: Kirsten Lund Philip Krawczyk siger straks ja, da jeg spørger, om

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Notat Dato. Byggesag/PLAN. 4. juni 2014 8297-14. Naboorientering/partshøring, fældning af avnbøg, Lokalplan 140

Notat Dato. Byggesag/PLAN. 4. juni 2014 8297-14. Naboorientering/partshøring, fældning af avnbøg, Lokalplan 140 Notat Dato 4. juni 204 Skrevet af Byggesag/PLAN Journal nr. 8297-4 Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge www.stevns.dk Naboorientering/partshøring, fældning af avnbøg, Lokalplan 40 Telefon: +45

Læs mere

Århus Godsbanegård historie og kulturarvsanbefalinger. Januar 2009

Århus Godsbanegård historie og kulturarvsanbefalinger. Januar 2009 Århus Godsbanegård historie og kulturarvsanbefalinger Januar Udarbejdet af Dansk Center for Byhistorie. Copyright til billeder og kort er angivet i rapportens bilagsmateriale. Materialet kan dog frit benyttes.

Læs mere

Friplejehjemmet Stauning

Friplejehjemmet Stauning Friplejehjemmet Stauning 2009 2010 De første spændende år Dansk Røde Kors Fra idé til virkelighed Selvom der er meget, der skal nås, er der altid tid til hyggelige bemærkninger til hinanden når f.eks.

Læs mere

1 Bilerne 9 0 6 1 9 1 5

1 Bilerne 9 0 6 1 9 1 5 1 9 0 6 Bilerne 1 9 1 5 Salling Bank forhøjede i 1913 bygningen i Frederiksgade med en førstesal i røde mursten og ombyggede stueetagen. Banken benyttede endnu ikke hele stueetagen til kontor. I vinduet

Læs mere