Kapacitetsundersøgelse af hallerne i Assens Kommune Notat m. resultater og kommentarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapacitetsundersøgelse af hallerne i Assens Kommune Notat m. resultater og kommentarer"

Transkript

1 Kapacitetsundersøgelse af hallerne i Assens Kommune Notat m. resultater og kommentarer af Jens Høyer-Kruse Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC), Syddansk Universitet Om undersøgelsen Undersøgelsens primære formål har været at kortlægge udnyttelsen af de udvalgte faciliteter til aktivitet i løbet af dagen/aftenen. Undersøgelsen giver ud over indsigt i kapacitetsudnyttelsen også interessante informationer om de aktiviteter, der foregår i de udvalgte faciliteter. F.eks. hvilken type aktivitet der er tale om, hvem der deltager i den, og hvem der arrangerer den. Dette er blevet undersøgt på de enkelte faciliteter over to uger, hvor der er blevet registreret aktivitet ved hjælp af en særlig registreringsformular. Kapacitetsudnyttelsesundersøgelsen er udviklet og testet af ph.d.-stipendiat Evald Bundgaard Iversen fra Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, på Syddansk Universitet (CISC). Metoden er brugt i lignende kapacitetsudnyttelsesundersøgelser i kommunerne Aalborg, Faaborg-Midtfyn og Rudersdal. Analytiker Peter Forsberg ved Idrættens Analyseinstitut har i samarbejde med CISC justeret og videreudviklet undersøgelsesmetoden for til dels at optimere undersøgelsen samt til dels tilpasse metoden til fremtidige undersøgelser. Undersøgelsesmetode Samlet set indgår 22 forskellige haller/lokaler i kapacitetsudnyttelsesundersøgelsen fordelt på 9 forskellige anlæg/centre/. Udvælgelsen af faciliteter er foretaget af Assens Kommune i samarbejde med KOARK. Udgangspunktet for kapacitetsudnyttelsesundersøgelsen er registrering af aktiviteter i tidsrummet fra kl i uge 9 og uge 12 i Tabel 1 viser en oversigt over de undersøgte faciliteter og de dage, der er undersøgt i. Registranterne var alle ansatte på kommunes idrætsfaciliteter og blev instrueret i registreringsproceduren af de ledende medarbejdere på de store idrætsanlæg. Lederne havde fået en forudgående instruktion af CISC i registreringsformularen, som registreringer blev udført ud fra. 1

2 Tabel 1. Hvilken idrætshal/idrætslokale registreres der i og hvilken uge? (antal registreringer). Uge 9 Uge 12 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Assens Arena - Hal Assens Arena - Hal Assens Arena - Gymnastiksal Assens Arena - Gymnastiksal Assens Arena - Teatersal Aarup - Hal Aarup - Hal Aarup - Hal 3 (Mini) Vissenbjerg - Hal Vissenbjerg - Hal Vissenbjerg - Stille rum Vissenbjerg - Store/høje rum Vissenbjerg - Kampsport etc Tommerup - Hal Tommerup - Kondirum Brylle - Hal Glamsbjerg - Hal Haarby - Hal Haarby - Minihal Ebberup - Hal Ebberup - Hal Salbrovad - Hal

3 Fokus på aktivitetsforløb Kapacitetsudnyttelsesundersøgelsen har udgangspunkt i aktivitetsforløb (eller aktiviteter). Et af de elementer, der blev tillagt særligt fokus i forbindelse med CISC s instruktion af de ledende medarbejdere, var, at undersøgelsen har udgangspunkt i aktiviteterne på de enkelte faciliteter og ikke det tidsrum/skema, som aktiviteterne er fordelt ud fra. I kapacitetsudnyttelsesundersøgelsen skulle der således udfyldes én registreringsformular for hvert aktivitetsforløb, der blev eller skulle have været afholdt uanset, hvor lang tid aktiviteten strakte sig over. Som nævnt var omdrejningspunktet for kapacitetsudnyttelsesundersøgelsen en registreringsformular, som blev udfyldt for hvert aktivitetsforløb, der blev eller burde have været afholdt på de udvalgte faciliteter. Ud over at registrere om der var aktivitet eller ej, indsamlede metoden også en række andre informationer om de aktiviteter, der blev afholdt i faciliteterne. Herunder f.eks. antallet af aktive, typen af aktivitet, aktivitetslængde og køn på udøverne. Et blik for hvilke informationer, der blev indsamlet kan fås ved et nærmere kig på registreringsformularen. Formularen er indeholdt og beskrevet nærmere i Appendix A. Samlet set er det CISC s vurdering, at kapacitetsundersøgelsen er udført tilfredsstillende. Og dermed at de udførte registreringer er udført tilpas konsistent, og at registreringer overordnet set er blevet udført i henhold til den foreskrevne metode. Det er dog væsentligt at huske på, at undersøgelsen kun er foretaget i to udvalgte uger i sæsonen. Analysen ville muligvis se anderledes ud, hvis den var foretaget i to andre uger. Efterbehandling/databehandling Efter at registranterne fra Assenss Kommune havde udfyldt registreringsformularerne stod CISC for den videre databehandling. Alle registreringsformularer blev gennemgået og fik tildelt et IDnummer, så det efterfølgende har været muligt at vende tilbage og kontrollere de enkelte registreringer, såfremt der har været uklarheder eller lignende. Resultaterne for hvert spørgsmål blev efterfølgende tastet ind i SurveyXact og herefter overført til SPSS og Excel, hvori alle analyser er foretaget. Datasættet består af aktivitetsforløb i alt. 3

4 Tidsregistrering For at kunne undersøge udnyttelsen af de enkelte faciliteter er de enkelte aktivitetsforløb blevet registreret i tidsblokke. Herved er det muligt at undersøge brugen af de enkelte faciliteter om de bruges til aktivitet eller ej. For at kunne foretage denne analyse har det været nødvendigt med en omfattende databehandling. De enkelte tidsrum registranterne har observeret aktivitet i tidsrummet fra kl. 8 til 22 er blevet delt op i 15 minutters blokke. Databehandlingen betyder således, at der er blevet registreret, om der har været aktivitet eller ej i faciliteterne. Langt fra alle aktiviteter er begyndt eller sluttet på tidspunkter, der passer præcist ind i 15 minutters intervallerne. Derfor er tiderne for de enkelte aktivitetsforløb blevet rundet ned eller op til nærmeste 15 minut. Hvis det angivne tidsrum f.eks. har været kl , så er aktiviteten blevet registreret til at starte kl og slutte kl I enkelte tilfælde har der været korte overlap i registreringstiderne, hvilket formentlig skyldes, at udøverne er blevet lidt i hallen efter endt aktivitet, og/eller at de næste udøvere er kommet lidt tidligere. I de få tilfælde, hvor der har været overlappende aktiviteter, er varigheden af aktiviteterne blevet tilpasset, så der ikke er overlap. Tallene for ovenstående angiver i rapporten således den præcise udnyttelse af faciliteterne. Tre typer af lokaler Selve aktivitetsanalysen tager udgangspunkt i de tre forskellige kommunale lokaletyper i Assens Kommune, som de 22 undersøgte haller/lokaler kan inddeles i. De 22 indendørslokaler kan deles op i hhv. store haller (800 m 2 eller større), små haller ( m 2 ) og idrætslokaler (299 m 2 eller mindre). Denne inddeling har været brugt i tidligere kapacitetsundersøgelser og danner også grundlag for Lokale- og Anlægsfondens facilitetsdatabase. Analysen tager afsæt i de tre lokaletyper samt i de enkelte faciliteter og anlæg/centre. Udøverne Det samlede antal udøvere i de afholdte aktivitetsforløb kan totalt set opgøres til i de 22 haller/lokaler. I gennemsnit er der 22,8 aktive udøvere pr. aktivitetsforløb. Der er dog ret store udsving på tværs af de enkelte lokaler i kommunen og mellem de tre forskellige lokaletyper. I forhold til lokaletype er der flest udøvere pr. aktivitetsforløb i de små haller, som gennemsnitligt huser 22 udøvere (se Tabel 2). Omtrent lige så mange udøvere er der i de store haller og 4

5 idrætslokaler med henholdsvis 20 og 19 udøvere i gennemsnit pr. aktivitetsforløb. Det interessante er her, at der gennemsnitlig ikke er stor forskel på antallet af brugere i lokaletyperne. Det kan muligvis hænge sammen med typerne af aktivitet, dvs. hvorvidt det er stillesiddende aktiviteter i de mindre idrætslokaler (som dermed ikke kræver så meget plads) eller om aktiviteterne i de store haller blot har større udsving i antallet af udøvere, som benytter dem (hvilket også antydes i Tabel 2). Tabel 2. Antal udøvere pr. aktivitetsforløb i de tre forskellige lokaletyper Hvor mange aktive personer, er der i lokalet/hallen under registreringsperioden? (fraregnet forløb med +80 deltagere) Gennemsn. Maximum Minimum Hal 800 m 2 eller større 20,0 80,0 2,0 Lille hal m 2 21,6 62,0 4,0 Idrætslokale (299 m 2 eller mindre) 18,7 75,0 6,0 Der er flest udøvere i gennemsnit pr. aktivitetsforløb i Store/høje rum i Vissenbjerg (30 aktive pr. forløb) samt i Hal 1 i Vissenbjerg (27 aktive pr. forløb) og Hal 1 i Ebberup (27 aktive pr. forløb). Der i gennemsnit er færrest aktive pr. forløb i Haarby Minihal (17 aktive pr. forløb), i Hal 1 i Salbrovad (15 aktive pr. forløb) og i kampsportslokalet i Vissenbjerg (10 aktive pr. forløb) (se Tabel 3). 5

6 Tabel 3. Antal udøvere pr. aktivitetsforløb i de 22 haller/lokaler. Hvor mange aktive personer, er der i lokalet/hallen under registreringsperioden? (fraregnet forløb med +80 deltagere) Genn.-snit Maximum Minimum Vissenbjerg - Store/høje rum 30,2 62,0 7,0 Vissenbjerg - Hal 1 27,3 80,0 5,0 Ebberup - Hal 1 27,2 76,0 10,0 Vissenbjerg - Stille rum 25,7 45,0 10,0 Aarup - Hal 3 (Mini) 22,5 48,0 10,0 Assens Arena - Teatersal 22,0 34,0 11,0 Ebberup - Hal 2 21,7 45,0 2,0 Tommerup - Hal 1 21,0 40,0 7,0 Glamsbjerg - Hal 1 19,9 46,0 6,0 Vissenbjerg - Hal 2 19,8 40,0 3,0 Haarby - Hal 1 19,6 79,0 5,0 Assens Arena - Hal 2 19,5 38,0 8,0 Assens Arena - Gymnastik-sal 2 19,2 75,0 6,0 Brylle - Hal 1 19,1 52,0 2,0 Assens Arena - Gymnastik-sal 1 19,1 50,0 8,0 Aarup - Hal 2 17,9 38,0 8,0 Aarup - Hal 1 17,8 38,0 4,0 Tommerup - Kondirum 17,4 35,0 8,0 Assens Arena - Hal 1 17,3 31,0 4,0 Haarby - Minihal 16,6 42,0 4,0 Salbrovad - Hal 1 14,7 34,0 6,0 Vissenbjerg - Kampsport etc. 10,3 18,0 6,0 De aktiviteter med flest aktive per. forløb er volleyball, gymnastik, handicapidræt og skoleidræt (se Tabel 5). Dette siger dog kun noget om, hvor mange deltagere, der gennemsnitlig er i forløbene og ikke hvad der bliver dyrket mest. Samlet set er det aktiviteterne skoleidræt med 218 forløb og 5402 deltagere, håndbold med 188 forløb og 3002 deltagere, badminton med 144 forløb og 2292 deltagere, gymnastik med 137 forløb og 3450 deltagere samt fodbold med 118 forløb og 2226 deltagere der tegner sig for langt størstedelen af udøverne i løbet af registreringsperioden. Analysen på baggrund af Tabel 3-5 viser, at gymnastik/dans til trods for i gennemsnit at have flest udøvere pr. aktivitetsforløb i lige så høj grad end f.eks. boldspil eller ketsjersport finder sted i de mindre haller og idrætslokaler. Det er dog ikke sikkert, at det er et problem for brugerne. Ofte er pladsen i idrætslokalerne tilstrækkelig eller ligefrem mere velegnet for gymnaster/dansere. Dette kan f.eks. undersøges ved at rådføre sig med de enkelte brugergrupper. 6

7 En sådan rundspørge kunne naturligt indgå sammen med en kvalitativ vurdering og tal om de enkelte forløb. En fordeling med afsæt i forventede antal deltagere og aktivitetstype behøver ikke alene være baseret på absolutte tal i den forstand, at antallet for at udløse en stor hal til fodbold godt kan sættes lavere end for gymnastik/dans. På den måde er det muligt også at medtage en kvalitativ vurdering af de enkelte aktiviteter og f.eks. deres pladsbehov. Ud over sammenhæng mellem antal udøvere pr. forløb og lokalestørrelse, er det i en vurdering af lokalfordeling også væsentligt at medtage aktivitetstypens særlige krav til lokalet. Boldspil og ketsjersport har typisk krav om specifikke banemål, streger på gulvet og bander/mål/net, mens standardiserede mål og opstregning ikke spiller en væsentlig rolle for andre aktiviteter. Det vil derfor også være naturligt at overveje, hvilke lokaler der egner sig til visse aktivitetstyper, lige som man kan overveje, om der med tiden har udviklet sig en vanetænkning i forhold til kravene til lokaler i afviklingen af de enkelte aktiviteter (se Tabel 4). Tabel 4. Aktiviteternes fordeling i de tre lokaletyper. Hal 800 m2 eller større Lille hal m2 Idrætslokale (299 m2 eller mindre) Count Row N % Count Row N % Count Row N % Fodbold ,6% 4 3,4% 0,0% Gymnastik 59 43,1% 49 35,8% 29 21,2% Håndbold ,9% 2 1,1% 0,0% Basketball 0,0% 3 100,0% 0,0% Volleyball 0,0% 1 100,0% 0,0% Badminton ,3% 14 9,7% 0,0% Tennis ,0% 0,0% 0,0% Bordtennis 0,0% 0,0% 0,0% Aerobic/Workout 4 23,5% 2 11,8% 11 64,7% Dans (alle former) 1 6,7% 5 33,3% 9 60,0% Yoga, afspænding, meditation 0,0% 0,0% 3 100,0% Boksning 0,0% 0,0% 2 100,0% Kampsport (karate, taekwondo, judo, brydning mv.) 0,0% 0,0% 4 100,0% Atletik 0,0% 0,0% 0,0% Skoleidræt ,6% 33 15,1% 5 2,3% Handicapidræt 0,0% 0,0% 1 100,0% Fester, børnefødselsdage mv. 0,0% 0,0% 0,0% Møder, generalforsamlinger mv ,0% 0,0% 0,0% Anden sports- og idrætsaktivitet 5 38,5% 2 15,4% 6 46,2% Aktivitet, som ikke er sport el. idrætsrelateret 0,0% 0,0% 0,0% Spontan aktivitet/leg 13 76,5% 1 5,9% 3 17,6% Anden aktivitet, der ikke normalt foregår på en gennemsnitsuge. 9 30,0% 16 53,3% 5 16,7% 7

8 Tabel 5. Antal aktive personer i lokalet/hallen under registreringsperioden (fraregnet forløb med +80 deltagere). Genn.- snit Minimum Maximum Samlet antal Skoleidræt 24,8 7,0 79,0 5402,0 Gymnastik 25,4 6,0 80,0 3450,0 Håndbold 16,1 5,0 60,0 3002,0 Badminton 15,9 2,0 76,0 2292,0 Fodbold 19,0 7,0 46,0 2226,0 Aerobic/Workout 21,6 10,0 52,0 367,0 Spontan aktivitet/leg 20,4 8,0 30,0 327,0 Dans (alle former) 20,5 8,0 34,0 266,0 Anden sports- og idrætsaktivitet 14,2 6,0 34,0 185,0 Tennis 6,6 2,0 19,0 105,0 Kampsport (karate, taekwondo, judo, brydning mv.) 12,3 8,0 18,0 49,0 Yoga, afspænding, meditation 13,3 10,0 20,0 40,0 Basketball 12,0 10,0 14,0 36,0 Volleyball 32,0 32,0 32,0 32,0 Boksning 16,0 16,0 16,0 32,0 Handicapidræt 25,0 25,0 25,0 25,0 Anden aktivitet, der ikke normalt foregår på en gennemsnitsuge. 24,9 8,0 75,0 497,0 Et interessant aspekt i relation til aktiviteterne i de enkelte lokaler er drenge/mænd og piger/kvinders anvendelse af lokalerne. Bruger såvel drenge/mænd som piger/kvinder lokalerne, og er der forskel på kønnenes brug af forskellige typer af lokaler? Disse spørgsmål kan aktivitetsanalysen til dels kaste lys over med udgangspunkt i de to undersøgte uger. Registranterne blev bedt om at notere, om den typiske deltager i de enkelte forløb enten var drenge/mænd, piger/kvinder eller fordelte sig med 25 %, 50 % eller 75 % i forhold til hinanden. Tabel 6 viser fordelingen af drenge/mænd og piger/kvinder i de registrerede aktivitetsforløb. Selvom der er lidt flere forløb, hvor drenge/mænd er den typiske udøver sammenlignet med piger/kvinder, indikerer analysen, at de kommunale idrætslokaler bruges i omtrent lige stort omfang af drenge/mænd og piger/kvinder. Der er dog forskel på, hvilke lokaletyper, drenge/mænd og piger/kvinder primært bruger (se Tabel 6). Der er flere aktivitetsforløb, hvor den typiske deltager er drenge/mænd end piger/kvinder i de store haller, mens det forholder sig omvendt i de små haller og mindre idrætslokaler. I stort set alle tilfælde gælder dog, at flest forløb er for både drenge/mænd og piger/kvinder. Samlet set er over hvert andet forløb kønsintegreret (54 pct.). 8

9 Tabel 6. Hvad er det typiske køn af udøverne? 100% mænd Ca. 75% mænd og ca. 25% kvinder Ca. 50% kvinder og ca. 50% mænd Ca. 75% kvinder og ca. 25% mænd 100% kvinder Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Hal 800 m 2 eller større ,2% ,6% ,6% 68 9,5% ,0% Lille hal m ,5% 10 7,6% 45 34,4% 25 19,1% 36 27,5% Idrætslokale (299 m 2 eller mindre) 9 11,5% 2 2,6% 14 17,9% 19 24,4% 34 43,6% Tabel 7. Hvad er den typiske alder af udøverne i forløbene? 0-15 år år år 60+ år Andet Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Hal 800 m 2 eller større % 90 13% % 20 3% 20 3% Lille hal m % 13 10% 27 20% 8 6% 17 13% Idrætslokale (299 m 2 eller mindre) 23 29% 5 6% 26 33% 8 10% 17 22% 9

10 Tabel 8. Fordeling mellem køn i forhold til valg af aktiviteter. 100% mænd Ca. 75% mænd og ca. 25% kvinder Ca. 50% kvinder og ca. 50% mænd Ca. 75% kvinder og ca. 25% mænd 100% kvinder Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Fodbold 68 60,2% 24 21,2% 1,9% 0,0% 20 17,7% Gymnastik 7 5,2% 9 6,7% 14 10,4% 40 29,6% 65 48,1% Håndbold 76 41,1% 0,0% 14 7,6% 13 7,0% 82 44,3% Basketball 2 66,7% 1 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% Volleyball 0,0% 0,0% 0,0% 1 100,0% 0,0% Badminton 21 14,7% 51 35,7% 53 37,1% 15 10,5% 3 2,1% Tennis 8 50,0% 0,0% 8 50,0% 0,0% 0,0% Bordtennis 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Aerobic/Workout 0,0% 0,0% 0,0% 3 17,6% 14 82,4% Dans (alle former) 0,0% 0,0% 2 15,4% 0,0% 11 84,6% Yoga, afspænding, meditation 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3 100,0% Boksning 0,0% 0,0% 2 100,0% 0,0% 0,0% Kampsport (karate, taekwondo, judo, brydning mv.) 3 75,0% 1 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% Atletik 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Skoleidræt 20 9,3% 36 16,7% ,0% 29 13,4% 10 4,6% Handicapidræt 0,0% 0,0% 0,0% 1 100,0% 0,0% Fester, børnefødselsdage mv. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Møder, generalforsamlinger mv. 0,0% 1 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% Anden sports- og idrætsaktivitet 1 7,7% 2 15,4% 6 46,2% 3 23,1% 1 7,7% Aktivitet, som ikke er sport el. idrætsrelateret 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Spontan aktivitet/leg 1 6,3% 5 31,3% 9 56,3% 1 6,3% 0,0% Anden aktivitet, der ikke normalt foregår på en gennemsnitsuge. 2 7,7% 7 26,9% 13 50,0% 3 11,5% 1 3,8% 10

11 Selvom der tegner sig et billede af, at en stor del af aktivitetsforløbene er kønsintegrerede og at både drenge/mænd og piger/kvinder bruger de kommunale anlæg i omtrent samme grad er der forskelle både i forhold til de enkelte haller samt den aktivitet, der afholdes. De ovenstående forskelle i Tabel 6 og Tabel 8 er interessante og indikerer, at omtrent lige deltagelse af drenge/mænd og piger/kvinder kræver lokaler af forskellig art. Det skyldes ikke mindst, at der er forskel på de aktiviteter, drenge/mænd og piger/kvinder vælger, og dermed også de lokaler, de benytter. Det er væsentligt, at man som kommune er opmærksom herpå og overvejer, hvordan man i den kommunale langtidsplanlægning af idrætsfaciliteter især i forbindelse med folkeoplysende aktiviteter tager højde for kønnenes forskellige lokalebrug og -behov. Forløb med piger/kvinder som det typiske køn foregår oftest i mindre lokaler (som idrætslokaler), mens forløb med drenge/mænd som det typiske køn oftere sker i de større haller. Skal både drenge/mænd og piger/kvinders ønsker tilgodeses, er det således væsentligt, at der tænkes både i mindre og større rum til aktiviteter. Ser man på den aldersmæssige fordeling, er tæt ved seks ud ti aktivitetsforløb alene for børn og unge under 15 år (59 %), og medtager man unge mellem år i analysen, afvikles mere end hvert 70 % af forløbene med børn og unge på 24 år eller derunder som deltagere (se Tabel 7). Mønstret for aldersprofilen på udøverne på tværs af de tre lokaletyper ligner på sin vis den for køn i den forstand, at store og små haller skiller sig ud og har en anden aldersprofil end idrætslokaler. Kigger man på alle aktivitetsforløb, er den største brugergruppe i store og små haller børn og unge på 15 år eller derunder, som udgør tæt ved hver anden udøver (hhv. 64 % og 51 %). Omvendt dominerer ældre aldersgrupper idrætslokalerne (se Tabel 7). Aktiviteternes organisering Langt hovedparten af aktivitetsforløbene i kapacitetsudnyttelsesanalysen afholdes af foreninger, og kapacitetsudnyttelsesundersøgelser er dermed langt hen ad vejen en undersøgelse af foreningernes brug af de kommunale idrætsfaciliteter (se Tabel 9). 11

12 Tabel 9. Er det kultur (forening, aftenskole eller lign.) eller kommunal institution (folkeskole, gymnasium, SFO eller lign.) og andre, der udfører? Kultur Kommunal og andet Antal % Antal % Assens Arena - Hal ,4% 14 20,6% Assens Arena - Hal ,7% 23 30,3% Assens Arena - Gymnastik-sal ,0% 8 50,0% Assens Arena - Gymnastik-sal ,9% 13 48,1% Assens Arena - Teatersal 4 30,8% 9 69,2% Aarup - Hal ,2% 8 17,8% Aarup - Hal ,3% 25 35,7% Aarup - Hal 3 (Mini) 28 65,1% 15 34,9% Vissenbjerg - Hal ,5% 15 37,5% Vissenbjerg - Hal ,2% 10 27,8% Vissenbjerg - Stille rum 7 77,8% 2 22,2% Vissenbjerg - Store/høje rum 20 83,3% 4 16,7% Vissenbjerg - Kampsport etc ,0% 0,0% Tommerup - Hal ,7% 7 33,3% Tommerup - Kondirum 0,0% ,0% Brylle - Hal ,4% 18 28,6% Glamsbjerg - Hal ,1% 39 61,9% Haarby - Hal ,0% 40 50,0% Haarby - Minihal 24 42,1% 33 57,9% Ebberup - Hal ,1% 24 42,9% Ebberup - Hal ,8% 27 42,2% Salbrovad - Hal ,2% 16 34,8% Udnyttelse i de enkelte haller/lokaler og lokaletyper I forhold til kapacitetsudnyttelse skulle de enkelte registranter vurdere, hvor stor en del af lokalets areal, de enkelte aktivitetsforløb gør brug af. Vurderingen skulle så vidt muligt foregå midt i aktivitetsforløbet med det formål at få blik for, hvor meget plads i lokalet, der reelt bruges. Dvs. at en bold på afveje, gang på tværs af lokalet eller lignende ikke skulle medregnes. Målet var således at få blik for, hvor meget lokaleareal, der reelt er behov for at gennemføre de enkelte aktivitetsforløb. Mere end 60 % af lokalearealet bliver udnyttet i mere end 90 % af aktivitetsforløbene på tværs af de enkelte faciliteter. Det betyder samtidig også, at der i næsten ikke er lokalearealet, som står ubenyttet hen under aktiviteterne (se Tabel 10). 12

13 Tabel 10. Udnyttelse af gulvareal i hallen/lokalet i løbet af aktivitetsforløbene. 20 % 40 % 60 % 80 % 100% Row N Row N Row N Row N Row N Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Assens Arena - Hal 1 1 1,5% 0,0% 0,0% 2 2,9% 65 95,6% Assens Arena - Hal 2 0,0% 0,0% 2 2,7% 8 10,8% 64 86,5% Assens Arena - Gymnastiksal 1 0,0% 0,0% 0,0% 1 6,7% 14 93,3% Assens Arena - Gymnastiksal 2 0,0% 0,0% 2 7,7% 2 7,7% 22 84,6% Assens Arena - Teatersal 0,0% 0,0% 1 11,1% 6 66,7% 2 22,2% Aarup - Hal 1 0,0% 1 2,2% 3 6,7% 3 6,7% 38 84,4% Aarup - Hal 2 0,0% 1 1,4% 1 1,4% 4 5,7% 64 91,4% Aarup - Hal 3 (Mini) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% % Vissenbjerg - Hal 1 0,0% 0,0% 1 2,5% 2 5,0% 37 92,5% Vissenbjerg - Hal 2 1 2,8% 1 2,8% 5 13,9% 2 5,6% 27 75,0% Vissenbjerg - Stille rum 0,0% 0,0% 0,0% 1 11,1% 8 88,9% Vissenbjerg - Store/høje rum 0,0% 0,0% 2 8,3% 0,0% 22 91,7% Vissenbjerg - Kampsport etc. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7 100% Tommerup - Hal 1 0,0% 0,0% 0,0% 3 14,3% 18 85,7% Tommerup - Kondirum 0,0% 1 5,3% 2 10,5% 3 15,8% 13 68,4% Brylle - Hal 1 0,0% 2 3,2% 3 4,8% 4 6,3% 54 85,7% Glamsbjerg - Hal 1 0,0% 4 7,4% 7 13,0% 6 11,1% 37 68,5% Haarby - Hal 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% % Haarby - Minihal 0,0% 3 5,7% 2 3,8% 2 3,8% 46 86,8% Ebberup - Hal 1 0,0% 1 1,8% 12 21,4% 2 3,6% 41 73,2% Ebberup - Hal 2 2 3,2% 9 14,3% 12 19,0% 14 22,2% 26 41,3% Salbrovad - Hal 1 0,0% 1 2,2% 1 2,2% 4 8,7% 40 87,0% I forhold til den tidsmæssige udnyttelse af hallerne/lokalerne hersker der ret stor forskel mellem de enkelte lokaler samt de tre lokaletyper. F.eks. er nogle store haller nærmest fuldt udnyttet på visse tidspunkter, mens andre kun er udnyttet under halvdelen af den tid, de står til rådighed. Tabel 11 herunder er en præsentation af hovedresultaterne fra kapacitetsudnyttelsesanalysen med udgangspunkt i de 22 forskellige haller/lokaler. Den 2., 5. og 8. kolonne viser det samlede antal timer, som hallen/lokalet har været brugt i de pågældende tidsrum (i løbet af de to uger). Den 3., 6. og 9. kolonne viser det gennemsnitlig tidsforbrug opdelt på dage. 4., 7. og 10 kolonne viser den procentvise udnyttelse af hallen/lokalet i de pågældende tidsrum set over alle dage i de to uger, hvor der blev registreret aktiviteter. Kolonnen yderst til højre viser den procentvise udnyttelse over hele dagen, dvs. i tidsrummet 8-22 mens den nederste række angiver det samlede gennemsnit af de forskellige kolonner. 13

14 Tabel 11. Tidsmæssig udnyttelse i de 22 haller/lokaler. Antal timer brugt fra kl per. Dag i gennemsnit %-vis udnyttelse Antal timer brugt fra kl per. Dag i gennemsnit %-vis udnyttelse Antal timer brugt fra kl per. Dag i gennemsnit %-vis udnyttelse Assens Arena - Hal 1 22,00 2,2 36,7 6,00,6 30,0 56,00 5,6 93,3 53,3 Assens Arena - Hal 2 25,00 2,5 41,7 9,00,9 45,0 55,00 5,5 91,7 59,4 Assens Arena - Gymnastiksal 1 7,50,8 12,5 2,00,2 10,0 20,00 2,0 33,3 18,6 Assens Arena - Gymnastiksal 2 5,25,5 8,8 5,00,5 25,0 30,00 3,0 50,0 27,9 Assens Arena - Teatersal 24,00 2,4 40,0 8,00,8 40,0 32,50 3,3 54,2 44,7 Assens Arena - gennemsnit 16,8 1,7 27,9 6,0,6 30,0 38,7 3,9 64,5 40,8 Aarup - Hal 1 9,50 1,0 15,8,00,0,0 52,00 5,2 86,7 34,2 Aarup - Hal 2 23,75 2,4 39,6 18,00 1,8 90,0 55,50 5,6 92,5 74,0 Aarup - Hal 3 (Mini) 17,00 1,7 28,3 2,00,2 10,0 40,00 4,0 66,7 35,0 Aarup - gennemsnit 16,8 1,7 27,9 6,7,7 33,3 49,2 4,9 81,9 47,7 Vissenbjerg - Hal 1 16,00 1,6 26,7 4,50,5 22,5 37,00 3,7 61,7 36,9 Vissenbjerg - Hal 2 8,75,9 14,6 5,50,6 27,5 31,25 3,1 52,1 31,4 Vissenbjerg - Stille rum 2,00,2 3,3,00,0,0 6,50,7 10,8 4,7 Vissenbjerg - Store/høje rum 3,75,4 6,3,25,0 1,3 26,00 2,6 43,3 16,9 Vissenbjerg - Kampsport etc.,00,0,0,00,0,0 7,00,7 11,7 3,9 Vissenbjerg - gennemsnit 6,1,6 10,2 2,1,2 10,3 21,6 2,2 35,9 18,8 Tommerup - Hal 1 6,00,6 10,0,75,1 3,8 24,50 2,5 40,8 18,2 Tommerup - Kondirum 4,00,4 6,7,00,0,0 15,50 1,6 25,8 10,8 Tommerup - gennemsnit 5,0,5 8,3,4,0 1,9 20,0 2,0 33,3 14,5 Brylle - Hal 1 22,00 2,2 36,7 7,75,8 38,8 50,25 5,0 83,8 53,1 Glamsbjerg - Hal 1 32,00 3,2 53,3 9,00,9 45,0 38,50 3,9 64,2 54,2 Haarby - Hal 1 25,75 2,6 42,9 14,00 1,4 70,0 44,25 4,4 73,8 62,2 Haarby - Minihal 33,00 3,3 55,0 11,00 1,1 55,0 48,25 4,8 80,4 63,5 Haarby - gennemsnit 29,4 2,9 49,0 12,5 1,3 62,5 46,3 4,6 77,1 62,8 Ebberup - Hal 1 35,75 3,6 59,6 7,25,7 36,3 50,00 5,0 83,3 59,7 Ebberup - Hal 2 37,0 3,7 61,7 12,00 1,2 60,0 50,00 5,0 83,3 68,3 Ebberup - gennemsnit 36,4 3,6 60,6 9,6 1,0 48,1 50,0 5,0 83,3 64,0 Salbrovad - Hal 1 13,5 1,4 22,5,0,0,0 33,3 3,3 55,4 26,0 Alle 17,3 1,7 28,8 5,7,6 28,4 36,7 3,7 61,2 39,5 Hele dagen (08-22)

15 Starter man med at se på udnyttelsen af en enkelt hal, såsom Hal 1 i Assens Arena, fremgår det af Figur 1, at det kan være svært at få udfyldt tiderne om formiddagen og tidlig eftermiddag. Til gengæld er graden af udnyttelse meget høj i eftermiddags- og aftentimerne i Hal 1. I de følgende figurer angiver de blå søjler den facilitet eller det anlæg, der er angivet, mens de røde søjler er den gennemsnitlige udnyttelse for alle 22 haller/lokaler i Assens Kommune. Figur 1. Tidsmæssig udnyttelse af Assens Arena Hal 1 (%). Assens Arena - Hal 1 Alle 93,3 61,2 36,7 28,8 30,0 28, Et lignende billede tegner sig, når man anskuer Assens Arena som et samlet anlæg. Formiddagstider og tidlig eftermiddag er svære at få afsat, resulterende i en stor del ledige tider. Aftentimerne i Assens Arena er stadig godt besat men her trækker de mindre lokaler den samlede udnyttelse ned selvom de to store haller er næsten fuldt udnyttede (se Figur 2). Således ligger Hal 1 i Assens Arena over gennemsnittet for kommunen mens Assens Arena som samlet anlæg kun klarer sig marginalt bedre end gennemsnittet alle haller/lokaler i Assens Kommune. Stort set det samme kan siges om Aarup Fritidscenter, hvor tiderne om formiddagen og tidlig eftermiddag er svære at få udfyldt mens udnyttelsen af eftermiddags- og aftentimer er meget høj. Som samlet anlæg klarer Aarup Fritidscenter sig også bedre end Assens Arena givetvis fordi der kun er tale om 3 lokaler, og fordi der ikke er små idrætslokaler, som trak ned i det samlede gennemsnit hos Assens Arena (se Figur 3). 15

16 Figur 2. Tidsmæssig udnyttelse af Assens Arena hele anlægget (%). Assens Arena - gennemsnit Alle 64,5 61,2 27,9 28,8 30,0 28, Figur 3. Tidsmæssig udnyttelse af Aarup Fritidscenter hele anlægget (%). Aarup - gennemsnit Alle 81,9 61,2 27,9 33,3 28,8 28,

17 Et andet sted i kommunen, i Ebberup Hallerne, er det nemmere at få udfyldt formiddagstimerne og de tidlige eftermiddagstimer. Som samlet anlæg klarer de to haller i Ebberup sig således markant bedre en gennemsnittet fra kommunen og bedre end en lang række af lignende haller. Figur 4. Tidsmæssig udnyttelse af Ebberup Hallerne hele anlægget (%). Ebberup - gennemsnit Alle 83,3 60,6 61,2 48,1 28,8 28, Det overordnede billede viser, at de store haller generelt har en god udnyttelse i eftermiddags- og aftentimer, hvorimod der er ledig kapacitet i de mindre haller og idrætslokaler det meste af dagen også om aftenen. På baggrund af ovenstående kan man foranlediges til at tro, at der er masser af ledig kapacitet i haller og idrætslokaler i Assens Kommune. I sene eftermiddagstimer og om aftenen er de fleste store haller optaget det meste af tiden men det vil ikke være umuligt at finde ledige tider. Langt nemmere vil det være at finde ledige tider til en masse forskellige aktiviteter om formiddagen og tidlig eftermiddag. Men her bør man være opmærksom på, at en stor del af hallerne benyttes af skoler, gymnasier, efterskoler og andre institutioner, hvilket indebærer, at de ikke er til rådighed for fritidsbrugerne i tidsrummet kl

18 Appendix A 18

19 19

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Formålet med analysen Formålet med undersøgelsen er at etablere et troværdigt

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004

IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004 IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004 Notat udarbejdet til Rambøll Management, som for Fyns Amt har foretaget en kortlægning og regionaløkonomisk analyse af Sport,

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Prognoser i Assens Kommune

Prognoser i Assens Kommune Prognoser i Assens Kommune Baggrund Dette dokument beskriver, hvordan vi beregner de forskellige typer af prognoser i Assens Kommune, og hvordan sammenhængen er mellem de forskellige prognoser. De forskellige

Læs mere

Du bedes udfylde skemaet og indsende det i vedlagte svarkuvert. inden onsdag d. 7. november «LBNR»

Du bedes udfylde skemaet og indsende det i vedlagte svarkuvert. inden onsdag d. 7. november «LBNR» UNDERSØGELSE AF BEFOLKNINGENS MOTIONS- OG SPORTSVANER SPØRGESKEMA TIL BØRN OG UNGE (7-15 ÅR) BESVARES MED HJÆLP FRA EN VOKSEN Du bedes udfylde skemaet og indsende det i vedlagte svarkuvert inden onsdag

Læs mere

IDRÆTSANLÆGS BENYTTELSE OG BRUGERNES TILFREDSHED. Jens Høyer-Kruse, Evald Bundgård Iversen og Peter Forsberg 2017:7

IDRÆTSANLÆGS BENYTTELSE OG BRUGERNES TILFREDSHED. Jens Høyer-Kruse, Evald Bundgård Iversen og Peter Forsberg 2017:7 IDRÆTSANLÆGS BENYTTELSE OG BRUGERNES TILFREDSHED Jens Høyer-Kruse, Evald Bundgård Iversen og Peter Forsberg 2017:7 Idrætsanlægs benyttelse og brugernes tilfredshed Jens Høyer-Kruse Evald Bundgård Iversen

Læs mere

Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder Instruktion til interviewerne på spørgeskemaundersøgelsen af voksne beboere i de udsatte boligområder 1 1. Indledning Det overordnede mål for spørgeskema-interviewene

Læs mere

Miljø, Teknik og Plan

Miljø, Teknik og Plan Miljø, Teknik og Plan Bustrafik af regional betydning Region Syddanmark Regional udvikling Damhaven 12 7100 Vejle regional.udvikling@regionsyddanmark.dk Bemærkninger til forslag om principper for bustrafik

Læs mere

Fordelingsregler. for Idrætsfaciliteterne. i Egedal kommune

Fordelingsregler. for Idrætsfaciliteterne. i Egedal kommune Sagnr. 09/7933 Fordelingsregler for Idrætsfaciliteterne i Egedal kommune Indholdsfortegnelse: Forord..... side: 03 1. Folkeoplysende foreninger side: 05 2. Vederlagsfrit versus leje. side: 05 3. Ansøgningsrunder

Læs mere

Frivillighed i fremtidens idræt

Frivillighed i fremtidens idræt Frivillighed i fremtidens idræt Er frivilligheden under pres? Hvordan ser fremtidens frivillighed ud? Kort præsentation Uddannet Cand.scient. Hovedfag i Idræt fra Syddansk Universitet Sidefag i Samfundsfag

Læs mere

Fremtidens senioridræt

Fremtidens senioridræt Fremtidens senioridræt Mellem ironman og stolemotion Vejen Idrætscenter 3. september 2013 Ditte Toft Idrættens Analyseinstitut +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk En befolkningsgruppe i vækst Over de kommende

Læs mere

Notat. Evaluering af haltilskudsmodellen 2014-2015. Baggrund for evalueringen. Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur

Notat. Evaluering af haltilskudsmodellen 2014-2015. Baggrund for evalueringen. Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur Notat Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur Evaluering af haltilskudsmodellen 2014-2015 Baggrund for evalueringen 28. maj 2015 Sags id: 14/7087 Kontaktperson: Bodil Christensen E-mail: bochr@assens.dk

Læs mere

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2009-2010. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2009-2010. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2009-2010 Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg 2 Velkommen i eliteidrætsklassen! I august 2008 tog Sønderbroskolen i Aalborg for første gang

Læs mere

Idræt om dagen. Idræt for seniorer i DGI s lokalforeninger. dgi.dk/senior

Idræt om dagen. Idræt for seniorer i DGI s lokalforeninger. dgi.dk/senior Idræt for seniorer i DGI s lokalforeninger Idræt om dagen Skab liv i dagtimerne ved at udvikle tilbud til seniorer i din forening. Med Idræt om dagen er der mange muligheder for at invitere en stadig større

Læs mere

IDRÆT OG BEVÆGELSE I BRØNDBY KOMMUNE

IDRÆT OG BEVÆGELSE I BRØNDBY KOMMUNE Peter Forsberg Analytiker Tlf.: 4088 5279 E: peter.forsberg@idan.dk IDRÆT OG BEVÆGELSE I BRØNDBY KOMMUNE Oplæg til debataften HVEM ER IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT? Selvejende institutioner under Kulturministeriet

Læs mere

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I SKANDERBORG KOMMUNE. KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER/SALE herunder svømmehaller/svømmesale

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I SKANDERBORG KOMMUNE. KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER/SALE herunder svømmehaller/svømmesale KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER/SALE herunder svømmehaller/svømmesale 1 Fordeling af timer i idrætshaller/sale og svømmehaller/svømmesale Udgangspunktet

Læs mere

Foreningsundersøgelsen Fynslund Boldklub 2014

Foreningsundersøgelsen Fynslund Boldklub 2014 Foreningsundersøgelsen Fynslund Boldklub 214 Lone Olsen 1. Svarpersoner 2. Anbefalinger 3. Handling her og nu 4. Gennemgang af undersøgelsen Svarpersoner Antal 383 gennemført Relation til foreningen 62

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Tendenser, tal og måling på idrætsog facilitetsområdet

Tendenser, tal og måling på idrætsog facilitetsområdet Netværksmøde for halledere i Thisted Kommune, Benchmarking og optimering af driften 22. september 2016 Peter Forsberg Analytiker og ph.d. Idrættens Analyseinstitut/ Syddansk Universitet T: 40885279 E:

Læs mere

Idræt i forandring faciliteter for fremtiden. Et et resumé

Idræt i forandring faciliteter for fremtiden. Et et resumé Idræt i forandring faciliteter for fremtiden Et et resumé 1. INDLEDNING I 2012 bestilte Rudersdal Kommune Idrættens Analyseinstitut (Idan) og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC)

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 3. Målsætninger og udmøntning af ForskEL 14 og ForskVE 14 4 4. Vurdering af projekternes miljøpåvirkninger 6 4.1

Læs mere

Gedser Idræts og Kulturhus. Workshop 1. Torsdag d. 09. februar

Gedser Idræts og Kulturhus. Workshop 1. Torsdag d. 09. februar Gedser Idræts og Kulturhus Workshop 1 Torsdag d. 09. februar Brugerinddragelse 1. workshop 9. februar 2. workshop 18. april kl. 17.00 19.30 Gennemgang af teammøder. 3. workshop 09. maj kl. 17.00 19.00

Læs mere

TEENAGERES IDRÆTSVANER

TEENAGERES IDRÆTSVANER TEENAGERES IDRÆTSVANER Notat på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2016 Steffen Rask Notat / Maj 2017 Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk TEENAGERES IDRÆTSVANER Idrættens

Læs mere

Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb

Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb Analyserapport nr. 1. April 29 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Formål side 1 Fremgangsmåde side 2 Afgrænsning og usikkerhed side 3 Kommunernes

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg. BookingPortal Brugervejledning

Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg. BookingPortal Brugervejledning Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg BookingPortal Brugervejledning 1 Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg Brugervejledning Til online BookingPortal http://su.bookingportal.com

Læs mere

Kriterier for tildeling af timer

Kriterier for tildeling af timer d. 4.3.2010 (rev. Sommer 2010) Kriterier for tildeling af timer Fordelingsmodel Der tildeles træningstider i Fredericia Kommunes indendørs idrætsfaciliteter (dog ikke svømmefaciliteter eller skydefaciliteter)

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

Notat. Metodeappendiks

Notat. Metodeappendiks Notat Til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Metodeappendiks Beregning af population og stikprøve Den samlede population er beregnet på baggrund af oplysninger,

Læs mere

Selvevaluering 2010/11

Selvevaluering 2010/11 Fra værdigrundlaget: Vi tilstræber at skabe rammer: for et rummeligt idrætsbegreb, der har fokus på sundhed og giver lyst til, muligheder for og kompetencer til et fortsat idrætsliv Selvevalueringen tager

Læs mere

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen.

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden TRÆNINGSPAVILLONER OG UDENDØRS AKTIVITETS- OMRÅDER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk

Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk Studieretninger med tilpasset skema til træning af idræt på eliteplan I sommeren 2008 begyndte vores første klasse på en særlig eliteidræts-studieretning,

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider Madkulturen - Madindeks 2015 69 4. Rammer for danskernes måltider 70 Madkulturen - Madindeks 2015 4. Rammer for danskernes måltider Dette kapitel handler om rammerne for danskernes måltider hvem de spiser

Læs mere

Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00. Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60. vestermarkskolen@svendborg.

Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00. Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60. vestermarkskolen@svendborg. Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00 Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60 vestermarkskolen@svendborg.dk www.vester-markskolen.dk Vestermarkskolen Vestermarkskolen

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg Indhold 1. Generelle regler...3 1.10. Indledning...3 1.11. Målsætning

Læs mere

Den kommunale idrætspolitiks betydning for foreningerne

Den kommunale idrætspolitiks betydning for foreningerne Den kommunale idrætspolitiks betydning for foreningerne Malene Thøgersen Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU mthogersen@health.sdu.dk 1 Introduktion Hvilke sammenhænge findes der

Læs mere

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 Eksempelprojekter Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 1 Udendørs mødested for ældre X X X I dag er tanken om et udendørs samlingssted med motion i fokus, hvor specielt

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Koncept for. idrætsskoler. i 0. - 6. klasse. Svendborg projektet

Koncept for. idrætsskoler. i 0. - 6. klasse. Svendborg projektet Koncept for idrætsskoler i 0. - 6. klasse Svendborg projektet Baggrund Svendborg Kommune er Team Danmark Elitekommune, og et af indsatsområderne er at etablere idrætsskoler. I 2008 oprettede Svendborg

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 21-03-2012 Side

Læs mere

Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse

Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 198 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse El Mange udsatte børn og unge får en god skolegang og kommer

Læs mere

I Haderslev Idrætsråd er vi meget glade for at samarbejdet med NORDEA, som gør det muligt at prisen også får et økonomisk indhold.

I Haderslev Idrætsråd er vi meget glade for at samarbejdet med NORDEA, som gør det muligt at prisen også får et økonomisk indhold. Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev september 2012 Årets bredde-idrætsforening Bestyrelsen i HIR har fundet årets bredde idrætsforening. Der var indkommet 13 meget fornemme og velbegrundede indstillinger til

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Siden 1938 har de danske kommuner haft pligt til årligt at indberette oplysninger om den kommunale rottebekæmpelse til de centrale myndigheder. Myndighederne anvender

Læs mere

Trygve Laub Asserhøj, Christian Gjersing Nielsen & Aline van Bedaf

Trygve Laub Asserhøj, Christian Gjersing Nielsen & Aline van Bedaf Fremtidens idrætsfaciliteter i svendborg kommune Trygve Laub Asserhøj, Christian Gjersing Nielsen & Aline van Bedaf Appendiks og bilagssamling / September 2016 FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I SVENDBORG

Læs mere

SKOVVANGSKOLENS SFO. Side 1 af 12

SKOVVANGSKOLENS SFO. Side 1 af 12 Side 1 af 12 VELKOMMEN TIL SKOVVANGSKOLENS SFO Skovvangskolens SFO (skole-fritids-ordning) er rammen om børnenes fritidsliv på Skovvangskolen. Børnene har mulighed for et aktivt fritidsliv efter skoletid,

Læs mere

Jobprofil. Projektmedarbejder til lokaleanvisningen i Kultursekretariatet

Jobprofil. Projektmedarbejder til lokaleanvisningen i Kultursekretariatet Jobprofil Projektmedarbejder til lokaleanvisningen i Kultursekretariatet Opgaven Rudersdal Kommunes Kulturområde varetager central anvisning af lokaler og udendørs anlæg til fritidsbrug på 12 folkeskoler,

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

SkolemælkCup er blevet til i et samarbejde mellem Laudrup & Høgh, Fodboldfabrikken, Mejeriernes skolemælksordning og Dansk Skoleidræt

SkolemælkCup er blevet til i et samarbejde mellem Laudrup & Høgh, Fodboldfabrikken, Mejeriernes skolemælksordning og Dansk Skoleidræt Afviklingsmateriale SkolemælkCup SkolemælkCup er en utraditionel indendørs fodboldturnering, hvor klasser og skoler kæmper imod hinanden på en sjov og anderledes måde, så alle fra 3-4 klasse kan være med.

Læs mere

På alle linjerne undervises i almindelige skolefag i det vejledende timetal. Alle linjerne følger de almindelige fagkrav og folkeskolens faglige mål

På alle linjerne undervises i almindelige skolefag i det vejledende timetal. Alle linjerne følger de almindelige fagkrav og folkeskolens faglige mål 4 linjer - 7. klasse er i gang i dette skoleår - de fortsætter i 8. og 9. klasse - de fortsætter i 8. og 9. klasse - efter sommerferien er det jeres tur! Du skal vælge den linje, der passer dig Linjerne

Læs mere

Motionslokalet i SIC Fremtidig brug og retningslinjer for motionslokalet i Solrød Idræts Center

Motionslokalet i SIC Fremtidig brug og retningslinjer for motionslokalet i Solrød Idræts Center SOLRØD KOMMUNE FRITID & KULTUR Motionslokalet i SIC Fremtidig brug og retningslinjer for motionslokalet i Solrød Idræts Center (Billede fra Solrød60+Motion) Baggrund Motionslokalet i Solrød Idræts Center

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

UDKAST Faglig Ledelse

UDKAST Faglig Ledelse UDKAST Faglig Ledelse Udvikling for Dagtilbud & Skole Projekt Faglig Ledelse handler om de nye udfordringer og krav til ledelse af velfærdsinstitutioner. Fokus flyttes fra all-round ledelse til pædagogisk

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 8+9 2011

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 8+9 2011 Fælles info Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 8+9 2011 Fastelavn. Der er tidligere udsendt særlig indbydelse/information om fastelavn. For god ordens skyld; Fastelavn afvikles mandag den 7. marts kl. 10.00 for

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vi får løbende mange nye børn og mange nye forældre i Andedammen. Derfor har vi i BjørneBanden valgt at lave et lille introduktionsbrev, for at give et indblik i hvad der foregår i hverdagen. Når man starter

Læs mere

Undersøgelse om arbejdstid

Undersøgelse om arbejdstid Undersøgelse om arbejdstid Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i begyndelsen af september måned 2014 gennemført en undersøgelse blandt lederne på efterskolerne. Formålet har været at danne

Læs mere

(Øster) Højst Aktiv Uge 36

(Øster) Højst Aktiv Uge 36 (Øster) Højst Aktiv Uge 36 Sommeren er snart ved at gå på hæld, vi går mod mørkere tider, og snart bliver aktivt udeliv erstattet af flere og flere indendørs aktiviteter. Men...inden vi tager definitivt

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra børnenes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for forskning

Læs mere

Haderslev Familie og Firma Sport Medlem af DFIF-HIR-SI Odinsvej 3 Postboks 132 6100 Haderslev Tlf.74 52 95 04

Haderslev Familie og Firma Sport Medlem af DFIF-HIR-SI Odinsvej 3 Postboks 132 6100 Haderslev Tlf.74 52 95 04 Haderslev Familie og Firma Sport Medlem af DFIF-HIR-SI Odinsvej 3 Postboks 132 6100 Haderslev Tlf.74 52 95 04 Haderslev Familie og Firma Sport er en forening med mange spændende aktiviteter. Se de følgende

Læs mere

BUM 2006 Slagelse. Hej med dig! Men hvad er det nu egentlig BUM er for noget??? Hvordan kan du deltage? Idrætsgrene.

BUM 2006 Slagelse. Hej med dig! Men hvad er det nu egentlig BUM er for noget??? Hvordan kan du deltage? Idrætsgrene. Hej med dig! BUM 2006 Vi har netop modtaget et brev fra Ahorn, Ringsted, som denne gang er vært for BUM 2006 i den 3.-5. november for Teenager BUM 14-18 år og 17.-19. november for Junior BUM 10-13 år.

Læs mere

Præsentation borger- og ungeundersøgelsen. Ruds Vedby

Præsentation borger- og ungeundersøgelsen. Ruds Vedby Præsentation borger- og ungeundersøgelsen Ruds Vedby Respondenterne og validitet 213 har svaret på borger undersøgelsen og 45 på unge undersøgelsen (7., 8. og 9. klasse). Tilfredsstillende resultat. Det

Læs mere

Idrætsskole i Gentofte

Idrætsskole i Gentofte Idrætsskole i Gentofte - et tilbud til unge talenter GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Velkommen på idrætsskolen! Det er med stor glæde, at jeg indbyder unge talenter i Gentofte Kommune til at søge

Læs mere

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Forord Forord kommer senere Indledning I Halsnæs Kommune har vi en kultur- og fritidspolitik, som løber frem til år 2020. Ligeledes er der for perioden 2015-2018 afsat

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 7.- 9. klasse - Håndboldteknik og spilstrategi Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE FORENINGER, FORENINGSLEDERE OG TRÆNERE. KÆRE SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund

Læs mere

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Indholdsfortegnelse: 1. Generelle bestemmelser 2. Hvem kan låne lokaler? Folkeoplysende foreninger Lokalelånsberettigede foreninger Foreninger

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 INTRODUKTION 2 Baggrund og formål Frederiksberg Kommune ønsker at udnytte parkeringsmulighederne bedst muligt til glæde for borgere og besøgende. Derfor har Frederiksberg

Læs mere

Udfordringer og muligheder ved implementering af 45 minutters motion og bevægelse i undervisningen

Udfordringer og muligheder ved implementering af 45 minutters motion og bevægelse i undervisningen Udfordringer og muligheder ved implementering af 45 minutters motion og bevægelse i undervisningen Et aktionsforskningsprojekt udført i et samarbejde mellem Bakkeskolen, Hørning, og Syddansk Universitet.

Læs mere

Løkken er Motion og Bevægelse

Løkken er Motion og Bevægelse Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Løkken d. 12/5-2015 Løkken er Motion og Bevægelse Formål Inddragelse og aktivt samlingspunkt for hele byen Multibanen i Løkken bliver byens nye samlingssted

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Det brændende spørgsmål Det bynære landdistrikts centrale karakteristika FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i det bynære landdistrikt? Definition af det

Læs mere

Vedr. afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet, lokalplan 176.

Vedr. afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet, lokalplan 176. Gyrstinge. d. 14. okt. 2013 Ringsted Kommune 4100 Ringsted Vedr. afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet, lokalplan 176. D. 12. sept. 2013 har Natur- og Miljøklagenævnet (herefter benævnt NMKN) truffet

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DSØ TIRSDAG D. 3.1.

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DSØ TIRSDAG D. 3.1. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DSØ TIRSDAG D. 3.1. PÅ DAGSORDENEN ER: 1. Repræsentantskabsmødet Beretning Alt er samlet og lagt ud til den sidste korrekturlæsning. Beretning, vedtægtsændringer, regnskab,

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

Spørgeskema til SFO/Fritidshjem vedr. Børn, Mad og Bevægelse. - med svarfordeling

Spørgeskema til SFO/Fritidshjem vedr. Børn, Mad og Bevægelse. - med svarfordeling Statens Institut for Folkesundhed Øster Farimagsgade 5 A, 2 1399 København K Tlf.: 3920 7777 - Fax 3920 8010 www.si-folkesundhed.dk Spørgeskema til SFO/Fritidshjem vedr. Børn, Mad og Bevægelse - med svarfordeling

Læs mere

Den nye skydebane. Vamdrup Jagtforening. Projektmappe

Den nye skydebane. Vamdrup Jagtforening. Projektmappe Vamdrup Jagtforening Den nye skydebane Projektmappe Øverst: Perspektivtegning fra arkitektfirmaet over etape 1 af det planlagte byggeri Nederst: Etape 1 som byggeriet ser ud nu, hvor det er taget i brug.

Læs mere

Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat

Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat Lene Jarlbæk, forsker, ph.d., overlæge Øster Farimagsgade 5 A, 2. DK-1553 København K ljarlbaek@sdu.dk www.pavi.dk Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat Tabellerne i dette dokument er

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

SportSSkoeneS Co aftryk 2 1

SportSSkoeneS Co aftryk 2 1 Sportsskoenes aftryk 1 Sportsskoenes aftryk Udarbejdet af: Cand.polyt.arch. Kirsten Priess Harving & cand.polyt.arch. Stine Jacobsen, 2009 2 Indhold Forord 5 Formål 6 Forudsætninger 8 Resultater Rytmisk

Læs mere

Forskellige deltagelsesformers betydning for deltagelsen i det lille og det store demokrati.

Forskellige deltagelsesformers betydning for deltagelsen i det lille og det store demokrati. Forskellige deltagelsesformers betydning for deltagelsen i det lille og det store demokrati. Oplæg ved konferencen Folkeoplysningens demokratiske værdi Onsdag den 13. maj 2015 På Syddansk Universitet (e-mail:

Læs mere

A - Generelt... 1. B - Principper for tildeling af lokaler og faciliteter... 2

A - Generelt... 1. B - Principper for tildeling af lokaler og faciliteter... 2 Lokaleudlånsregler Frederiksberg Kommune 28-05-2009 Sagsbeh: VF Sagsnr.: 1147-100482 Dokumentnr.: 1147-789690 Kulturdirektoratet A - Generelt... 1 B - Principper for tildeling af lokaler og faciliteter...

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011

UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011 UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011 2 Indledning Vores erfaringer viser, at atleter har behov for øget fleksibilitet, når de skal kombinere uddannelse og elitesport. Team Danmark og ungdomsuddannelserne

Læs mere

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen Godkendt Køge Byråd 27. november 2012 Retningslinjer for lån og leje af kommunale lokaler

Læs mere

Spørgeskema om børn og unges motionsog sportsvaner 2011

Spørgeskema om børn og unges motionsog sportsvaner 2011 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Spørgeskema om børn og unges motionsog sportsvaner 2011 Us. nr. 3019-2 Oktober 2011 + 0 + 0 Vejledning i udfyldelse af skema: Hvis du ombestemmer dig, efter at have sat et kryds,

Læs mere

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox.

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox. Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid Juni 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord

Læs mere

Nyhedsbrev. September 2008. Juniorklubberne. Langeskov - Kerteminde - Munkebo Nymarken & Dalby

Nyhedsbrev. September 2008. Juniorklubberne. Langeskov - Kerteminde - Munkebo Nymarken & Dalby Nyhedsbrev September 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo Nymarken & Dalby OBS.: Alle klubber lukker kl. 16.30 d. 11. september pga. kursus Strandgård Fest Torsdag den 4. sept. kl. 17-20.30

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

NYT AARHUS STADION - ET NYT OPLEVELSESRUM I SKOVEN

NYT AARHUS STADION - ET NYT OPLEVELSESRUM I SKOVEN - ET NYT OPLEVELSESRUM I SKOVEN Nyt Aarhus Stadion - et nyt oplevelsesrum i skoven udarbejder ideoplæg til et Nyt Aarhus Stadion i Marselisskoven. En idé, der bryder med den sædvanlige tanke om et stadion,

Læs mere

Hvad er EnergiCenter Voldparken? EnergiCenter Voldparken er rigtig mange ting. EnergiCenter Voldparken er: visionen

Hvad er EnergiCenter Voldparken? EnergiCenter Voldparken er rigtig mange ting. EnergiCenter Voldparken er: visionen Hvad er EnergiCenter Voldparken? EnergiCenter Voldparken er rigtig mange ting. EnergiCenter Voldparken er: visionen organisationen aktiviteterne faciliteterne som tog sin begyndelse i 2008, hvor det blev

Læs mere

14/15. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole;Jens Johansen. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

14/15. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole;Jens Johansen. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 14/15 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole;Jens Johansen Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer et indblik i

Læs mere