Bilag 1 - Beskedkoder i NemRefusion rev BeskedTekst 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 - Beskedkoder i NemRefusion rev. 04.04.2014. BeskedTekst 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan"

Transkript

1 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan 0 Fejl 1000 valideres 0 Fejl 1001 Der opstod en fejl ved forsøg på validering: {0} Indberetningen har ikke et 'MessageID' - anvender internt 0 Fejl 1002 sekvensnummer Indberetningen har ikke et 'MessageID' og der er intet internt sekvensnummer til bundtrækkefølgen - anvender 'MessageID' 0 Fejl 1003 værdien 0 (nul) Opdatering kunne ikke foretages grundet manglende 0 Fejl 1101 angivelse af token Opdatering kunne ikke foretages, da en anden bruger har opdateret. Indberetningen skal fremsøges igen før der kan 0 Fejl 1102 foretages rettelser Anmeldelsen kan ikke annulleres fordi den ikke er afhentet af 1 Validering 1103 kommunen Indberetningen kan ikke slettes fordi den ikke har tilstanden 1 Validering 1104 kladde Opdatering af signerede indberetninger kræver at de er af 1 Validering 1105 typen anmeldelse Oprettelse af anmodning/raskmelding kræver at der 1 Validering 1106 eksisterer en signeret anmeldelse Oprettelse af anmodning kræver at der ikke forekommer periode overlap eller huller i forhold til eksisterende anmodninger. Periode overlapper med Anmodming med 1 Validering 1107 startdato: {0} og slutdato: {1}. Refusionsperiodens startdato skal være senere end 1 Validering 1108 eksisterende refusionsperioders startdatoer Perioden for indberetningen overlapper med perioden for allerede eksisterende indberetninger. Indberetningen kan dog fortsættes. Periode overlapper med Anmodming med 3 Advarsel 1109 startdato: {0} og slutdato: {1}. Refusionsperioden for anmodningen er ugyldig fordi startdato 1 Validering 1110 er senere end slutdato. Startdato skal ligge før slutdato Refusionsperioden for sagen er ugyldig fordi startdato er tidligere end sagens startdato. Startdato skal ligge efter 1 Validering 1111 sagens startdato 1 Validering 1112 Anmeldelsen kan ikke signeres uden at p-nummer er angivet. 1 Validering 1113 Fraværet er afsluttet og kan derfor ikke opdateres Der eksisterer flere anmeldelser på kombinationen CVR, CPR og FørsteFraværsdato - anmodning/raskmelding kan derfor 1 Validering 1114 ikke oprettes i NemRefusion. 0 Fejl Advarsel 1121 Oprettelse af fravær kræver at der ikke forekommer periode overlap eller huller i forhold til eksisterende fravær. Fravær overlapper eller har hul med Fravær med UIID: {0}, Cvrnr: {1}, Pnr: {2}, AnsaettelseId: {3} og første fraværsdato: {4} Oprettelse af fravær kræver at der ikke forekommer periode overlap eller huller i forhold til eksisterende fravær. Fravær overlapper eller har hul med Fravær med UIID: {0}, Cvrnr: {1}, Pnr: {2}, AnsaettelseId: {3} og første fraværsdato: {4} Side 1 af 15

2 Anmodningen kan ikke annulleres fordi den endnu ikke er 0 Fejl 1123 afsendt til kommunen Kun den senest signerede anmodning kan annulleres 0 Fejl 1124 (RefusionUUIDIdentifikator må ikke medsendes) Det ikke muligt at annullere, da mindst en indberetning ikke 0 Fejl 1125 er sendt til kommunen Indberetningen findes ikke og transaktionskoden '{0}' kunne 0 Fejl 1200 derfor ikke gennemføres Indberetningen indeholder et eller flere nøglefelter som er blevet ændret, hvilket ikke er understøttet - opdateringen 0 Fejl 1201 blev ikke gennemført Indberetningens type er ændret fra '{0}' til '{1}', hvilket ikke 0 Fejl 1202 er understøttet, opdateringen blev ikke gennemført Et eller flere nøglefelter mangler, database opslaget vil ikke 0 Fejl 1203 blive forsøgt Transaktionskode er forskellig fra Opret og indberetningen 0 Fejl 1204 indeholder ikke et refusionsuuid Der opstod en fejl da indberetningen skulle gemmes i NemRefusion og den er derfor ikke blevet gemt. Prøv igen om 0 Fejl minutter. Teknisk information: {0} Der opstod en database fejl da indberetningen skulle opdateres i NemRefusion og den seneste rettelse er derfor 0 Fejl 1302 ikke blevet gemt. Prøv igen om 5 minutter Der skete en teknisk fejl i NemRefusion. Prøv igen senere. 0 Fejl 1303 Teknisk information: {0} CPR-nummeret {0} findes ikke i CPR-registret. Indtast et 0 Fejl 1304 gyldigt CPR-nummer (eksempelvis ) 0 Fejl 1305 CVR-nummeret {0} findes ikke i CVR-registret Indberetningen indholder mangelfulde data, og kan derfor 0 Fejl 1307 ikke gensendes. Teknisk information: {0} 0 Fejl 1308 Fejl i signatur: {0} Indberetningen indholder forkerte oplysninger, og kan derfor 0 Fejl 1309 ikke gensendes. Teknisk information: {0} Indberetningen har ikke været fremsendt til behandling i VAS 0 Fejl 1400 (Validering af Atypisk Sygefravær) Indberetningen er ikke beriget med et VAS advis, da funktionaliteten p.t. ikke er implementeret i VAS (Validering 0 Fejl 1401 af Atypisk Sygefravær) Indberetningen er ikke beriget med et VAS-advis, da VAS (Validering af Atypisk Sygefravær) midlertidigt er 0 Fejl 1402 utilgængeligt 0 Fejl 1501 Kun kommunen kan lukke en indberetning Der kan kun foretages rettelser til signerede anmeldelser og 1 Validering 1502 ikke til øvrige typer af indberetninger 0 Fejl 1503 Raskmelding og Samtaler kan ikke opdateres, kun oprettes. Transaktion 'RetSigneret' kan kun finde sted på anmeldelser 0 Fejl 1504 der er hentet af kommunen. 0 Fejl 1505 Udenlandsk adresse skal udfyldes før der signeres. Transaktion 'RetSigneret' er ikke mulig på en anmeldelse 0 Fejl 1506 efter en signeret anmodning. Transaktionen 'RetSigneret' kan ikke gennemføres, da 0 Fejl 1507 Anmeldelsen er anulleret af virksomheden Side 2 af 15

3 0 Fejl 1508 Indberetning er invalid og udbetalings specifikation blev ikke gemt. 0 Fejl 1509 Indberetningen er ugyldig. Den angivne sag eksisterer ikke Refusion er lukket da ophørsdato er den samme som slut dato 0 Fejl 1510 på refusion Det er ikke muligt at raskmelde på baggrund af 0 Fejl 1511 fraværsårsagkode {0} Der kan kun laves retsigneret på den seneste signerede 0 Fejl 1512 anmodning En eller flere af nøgleværdierne (AnsaettelseIdentifikator,CPRnummerIdentifikator,CVRnumm eridentifikator,pnummeridentifikator) matcher ikke tidligere 0 Fejl 1513 indberettede nøgleværdier 0 Fejl 1514 Ugyldig transaktionskode modtaget: {0} 0 Fejl 2001 Fravaer eller Refusion kunne ikke afgøres. 'FejlBeskedSamling' blev fjernet, da den ikke må anvendes i 2 Information 2002 indberetninger modtaget af NemRefusion 'ValideringBeskedSamling' blev fjernet, da den ikke må 2 Information 2003 anvendes i indberetninger modtaget af NemRefusion 'FormNoticeStructure' blev fjernet, da den ikke må anvendes i 2 Information 2004 indberetninger modtaget af NemRefusion 'UnderretningsbrevStruktur' blev fjernet, da den ikke må 2 Information 2005 anvendes i indberetninger modtaget af NemRefusion 'SagsbehandlingsresultatStruktur' blev fjernet, da den ikke 2 Information 2006 må anvendes i indberetninger modtaget af NemRefusion Refusionsdatoerne blev fjernet fra indberetningen, da de ikke 2 Information 2007 kan rettes via RetSigneret på anmeldelsen. 'SygdomsfravaerStruktur' er ikke indeholdt i indberetningen med 'Fravaer': {0}, hvorfor NemRefusion ikke 0 Fejl 2010 kunne bestemme fraværsdatoer 'BarselfravaerStruktur' er ikke indeholdt i indberetningen med 'Fravaer': {0}, hvorfor NemRefusion ikke kunne 0 Fejl 2011 bestemme fraværsdatoer 'AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur' er ikke indeholdt i indberetningen med 'Fravaer': {0}, hvorfor 0 Fejl 2012 NemRefusion ikke kunne bestemme fraværsdatoer Første fraværsdato {0} har en minimiumsværdi som ikke er 1 Validering 2013 tilladt 0 Fejl 2014 Første fraværsdato mangler 0 Fejl 2015 Kommunen kan ikke oprette en indberetning 1 Validering 2016 Anmeldelsen eksisterer i forvejen 1 Validering 2017 Samtalen eksisterer i forvejen IndberetningsUUID matcher ikke den logiske nøgle i 0 Fejl 2018 indberetningen Opdateringen kan ikke foretages da indberetningen er 0 Fejl 2019 signeret 0 Fejl 2020 NemRefusions regelmotor blev ikke kaldt 0 Fejl 2021 IndberetningUUIDIdentifikator skal angives ved opdatering. 0 Fejl 2022 Kun kommunesystemet kan sende transaktionen Behandlet. Side 3 af 15

4 0 Fejl 2023 Fraværet er annulleret og indberetningens transaktionskode er RetSigneret - indberetningen blev ikke opdateret i NemRefusion. Indberetninger af typen samtale understøttes ikke længere 0 Fejl 2024 fra og med d. {0} (baseret på første fraværsdato) 1 Validering 2025 Anmodning eksisterer i forvejen 1 Validering 2026 Refusion periode kan ikke være både løn og fleks Beregninger er ikke af samme type som tidligere signeret 0 Fejl 2027 indberetning 1 Validering 2028 Fravær der matcher indberetningens nøgler findes ikke. 1 Validering 2029 Operationskode {0} understøttes pt. ikke. Det refererede fravær ( UUID: {0}) matcher ikke 1 Validering 2030 indberetningens FravaerUUID ({1}). SE nummer på indberetning matcher ikke SE nummer på 1 Validering 2031 anmeldelse BarselOphoerskode og SygdomsOphoerskode må ikke angives 1 Validering 2032 sammentiddig 2 Information 2100 {0}-nummeret overholder ikke modulus 11 reglen 2 Information 2101 NemRefusion har dannet og tilføjet et UUID til indberetningen 2 Information 2102 NemRefusion har dannet og tilføjet et token til indberetningen 0 Fejl 2103 Indberetningen har et UUID format som ikke kan valideres 2 Information 2104 Indberetningen er oprettet/opdateret i NemRefusion 2 Information 2105 Indberetningen blev IKKE oprettet/opdateret i NemRefusion 0 Fejl 2106 PNummeret {0} findes ikke i cvr. PNummerets tilhørende cvr nummer {0} er forskellig fra det 0 Fejl 2107 angivne cvr nummer {1}. SE-nummeret er ikke på 8 cifre eller SE-nummeret opfylder 0 Fejl 2108 ikke modulus 11 check. NemRefusion kunne ikke få bekræftelse på ansættelsesforholdet fra SKAT/eIndkomst. NemRefusion har fundet navn og adresse i CPR, men du må som bruger kun se oplysningerne hvis NemRefusion har fået bekræftelse på ansættelsesforholdet. Der kan forekomme ustabilitet ved opslag i eindkomst. Det kan betyde at selvom medarbejderen er registreret korrekt i SKAT/eIndkomst, kan NemRefusion 2 Information 2201 ikke bekræfte ansættelsesforholdet. 2 Information 2202 Indberetningen er tidligere hentet af kommuneservice, 2 Information 2203 Fraværet blev lukket af NemRefusion. 2 Information 2204 Fraværet blev åbnet af NemRefusion. Anmeldelsen er fundet med AnsættelsesID = {0} og 2 Information 2205 anmodning/raskmelding kobles på dette fravær. Personen er registret død i cpr. Virksomhedens 2 Information 2206 beliggenhedskommune anvendes som modtagerkommune. Behandlet i NemRefusion jf. regler gældende FØR 2 Information 2301 lovændringer af {0} Behandlet i NemRefusion jf. regler gældende EFTER 2 Information 2302 lovændringer af {0} En eller flere frister er overskredet (denne tekst er 1 Validering 3001 utilstrækkelig og skal uddybes efter BRE implementation) Side 4 af 15

5 1 Validering 3100 Ansættelsesdato skal være udfyldt, hvis ansat mindre end {0} uger 1 Validering 3101 Ansættelsesdato skal ligge før indberetnings modtagelsesdato 1 Validering 3102 Ansættelsesdato skal ligge før første fraværsdato 1 Validering 3103 Ansættelsesdato skal ligge {0} uger før første fraværsdato Antal timer i ansættelsesperioden skal være et helt tal eller 1 Validering 3104 blank Forventet fødselsdato ligger mere end fire uger efter første 3 Advarsel 3130 fraværsdag. 1 Validering 3150 Samtaledato skal ligge efter dato for første fraværsdag Indlæggelsesperioden skal mindst være {0} dage for at give 3 Advarsel 3170 ret til dagpenge. Der kan højst ydes dagpenge i 52 uger inden for de 3 Advarsel 3171 forudgående 18 kalendermåneder. 1 Validering 3199 Ved refusionsanmodning skal refusion-fra-dato være udfyldt Ved refusionsanmodning, hvor refusion-fra-dato er udfyldt, 1 Validering 3200 skal refusion-til-dato også være udfyldt Der er anmodet om refusion fra første sygedag, men der kan 1 Validering 3201 først gives refusion fra 2. dag, jvf DPL 55 Ved 1. refusionsanmodning skal refusion-fra-dato være identisk med datoen for dagpengerettens indtræden som er 1 Validering 3202 {0} Ved refusionsanmodning skal refusion-fra-dato ligge efter 1 Validering 3203 datoen for dagpengerettens indtræden som er {0} Ved refusionsanmodning skal refusion-til-dato ligge efter 1 Validering 3204 datoen for dagpengerettens indtræden Refusion-til-dato skal ligge efter den dato, der sidst er ydet 1 Validering 3205 refusion til, nemlig {0} Ved refusionsanmodning skal refusion-fra-dato ligge før 1 Validering 3206 refusion-til-dato Hvis refusion-fra-dato angives, skal den være dagen efter 1 Validering 3207 sidste refusion Refusion-til-dato skal ligge før eller på samme dato som 1 Validering 3208 datoen for sidste fraværsdag 1 Validering 3209 Der må ikke anmodes om refusion efter sidste udbetalingsdag 1 Validering 3300 Der skal angives en arbejdstid Der skal angives en arbejdstid, dvs. et ugentligt gennemsnit 1 Validering 3301 for de sidste 4 uger Der skal angives en arbejdstid, antal uger i turnus samt 1 Validering 3302 startdato for turnus 1 Validering 3303 Der skal angives en arbejdstid Hvis der rettes i en signeret indberetning skal virkningsdato 1 Validering 3304 angives 1 Validering 3305 Aktuel løn skal angives som et helt tal uden decimaler 1 Validering 3306 For turnus gælder, at lønnen skal angives pr. time 1 Validering 3400 Sygeløn skal angives som et tal større end eller lig 0 Dato for ny løn skal angives og være en korrekt dato 1 Validering 3401 (eksempelvis ) Ved lønændring skal ændringsdatoen ligge efter datoen for 1 Validering 3402 dagpengerettens indtræden Side 5 af 15

6 Ved lønændring skal ændringsdatoen ligge før datoen for 1 Validering 3403 sidste fraværsdag Hvis der ændres i sygeløn på en signeret indberetning skal 1 Validering 3404 virkningsdato angives Du har angivet en sidste dag med løn, som ligger ud i fremtiden. Det betyder, at du ikke kan signere indberetningen. Hvis du vil signere indberetningen, skal du 1 Validering 3405 fjerne datoen for lønstop. 1 Validering 3406 Dato for refusion slut kan ikke være senere end ophørsdato 1 Validering 3500 Der skal anføres anden årsag Der skal anføres en årsag til, at der ikke er udbetalt 1 Validering 3501 sygedagpenge/løn i arbejdsgiverperioden Anfør en korrekt dato for ledigheds start. Må ikke være efter 1 Validering 3600 modtagelsesdatoen Anfør et timetal eller minuttal. Det skal være et helt tal større 1 Validering 3601 end 0 1 Validering 3602 Anfør et positivt beløb 1 Validering 3603 Der skal anføres anden årsag 1 Validering 3604 Ydelsesfradrag start datoen skal ligge før slut datoen Ydelsesfradrag start datoen skal ligge efter første dag for 1 Validering 3605 ledighed Ydelsesfradrag slut datoen skal ligge efter første dag for 1 Validering 3606 ledighed Der er skal angives et beløb for fulde 1 Validering 3609 arbejdsløshedsdagpenge/andre ydelser Den gennemsnitlige arbejdstid skal være minimum 18½ time, 3 Advarsel 3700 for at den kan kaldes 'Væsentligt omfang' 1 Validering 3702 Du skal angive om beløbet stammer fra løn eller dagpenge Det indtastede timetal er ikke gyldigt. Indtast et helt tal uden 1 Validering 3800 decimaler Det indtastede ugenr. er ikke gyldigt. Indtast et helt tal 1 Validering 3801 mellem 1 og 53 1 Validering 3802 Arbejdet kan ikke genoptages før første fraværsdag 1 Validering 3803 Arbejdet kan ikke genoptages efter sidste fraværsdato Datoen for første fraværsdag skal ligge før datoen for 1 Validering 3900 arbejdets genoptagelse Der må ikke raskmeldes på et allerede raskmeldt fravær. 1 Validering 3901 Fraværet er allerede raskmeldt til {0} Anmodning om refusion skal indgives senest {0} uger efter orlovperiodens udløb. En orlovsperiode anses for udløbet, når 3 Advarsel 4000 der i en uge ikke har været fravær grundet barsel etc. Anmodning om refusion skal indgives senest {0} uger efter 3 Advarsel 4001 fødslen eller barnets modtagelse. Anmeldelse skal indgives senest {0} uger efter 1. 3 Advarsel 4002 fraværsdato. 3 Advarsel 4003 Der blev ikke evalueret frister. Der kan ved anmodning om refusion kun ydes refusion for det tidsrum der ligger indtil {0} måneder forud for fremsættelse af krav, dvs.dato for sygedagpengerettens indtræden, eller 3 Advarsel 4004 seneste refusionsanmodning tildato. Side 6 af 15

7 Der kan ved anmodning om refusion maksimalt anmodes med {0} måneds mellemrum, dvs. der skal være mindst {0} 1 Validering 4005 måned mellem refusionsanmodningers modtagedato. Anmeldelsen skal indgives senest {0} uge efter sygedagpengerettens indtræden. Dvs. 1. eller 3. 3 Advarsel 4006 sygefraværsdag, afhængig af forsikringstype. Anmeldelsen skal indgives senest {0} uger efter 1. 3 Advarsel 4007 fraværsdato. Anmeldelse skal indgives senest {0} uge efter 1. 3 Advarsel 4008 fraværsdato. Anmodning om dagpenge eller refusion skal indgives senest 1 uge efter barnet er rask, hvis fraværet er påbegyndt før d. 1 dec Er fraværet påbegyndt derefter skal anmodningen 3 Advarsel 4009 indgives senest 8 uger efter første fraværsdato Anmeldelse skal indgives senest {0} uger efter 1. fraværsdag eller senest {0} uger efter at udbetaling fra arbejdsgiver er 3 Advarsel 4010 ophørt. Anmodning om refusion skal indgives senest {0} uger efter orlovperiodens udløb. En orlovsperiode anses for udløbet, når 3 Advarsel 4011 der i en uge ikke har været fravær grundet barsel etc. Sygefraværssamtale skal anmeldes senest {0} uger efter 3 Advarsel 4012 første fraværsdato. 3 Advarsel 4013 Anmeldelse skal indgives senest {0} uge efter lønstopdato. Anmodning om refusion skal indgives senest {0} måneder 3 Advarsel 4015 efter refusion-fra-dato. Anmodning om refusion skal indgives senest {0} uger efter 3 Advarsel 4016 fødslen eller barnets modtagelse Første fraværsdato må ikke være mere end {0} dage før dags 1 Validering 5000 dato. Første fraværsdato må ikke være mere end {0} dage efter 1 Validering 5001 dags dato. 0 Fejl 5002 Ugentligt arbejdstid og f?rste frav?rsdato matcher ikke Ved indsendelse af oplysninger om løntilskud må feltet '{0}' til brug for refusion ved fravær ikke anvendes. Brug venligst 0 Fejl 5100 feltet '{1}' vedrørende løntilskud Ved indsendelse af oplysninger om refusionstype ved 0 Fejl 5101 løntilskud må feltet '{0}' ikke have værdien '{1}' Strukturen/elementet '{0}' og strukturen/elementet '{1}' er 0 Fejl 5110 gensidigt udelukkende. Angiv venligst kun en af disse. Indberetningen er lagt i venteregistret indtil den {0}. 0 Fejl 6000 Indberetningen kan først signeres fra denne dato. 1 Validering 7000 Bemærk: CPR-nummer opfylder ikke modulus 11 kontrol Bemærk: for kontaktperson skal indeholde et snabel-a 1 Validering 7001 og minimum ét punktum (.) Bemærk: De angivne antal timer i ansættelsesperioden er 1 Validering 7002 større end det faktiske antal timer i perioden Bemærk: Hvis det ugentlige antal timer for genoptaget arbejde overstiger 34, betragtes arbejdet som fuldt 1 Validering 7003 genoptaget. Bemærk: Gennemsnitlig ugentlig antal timer for varierende 1 Validering 7004 arbejdstid overstiger 45 Side 7 af 15

8 1 Validering 7005 CVR-nr. skal udfyldes 1 Validering 7006 CVR-nr. skal udfyldes Det indtastede SE-nr. indeholder ikke 8 tal. SE-nr. skal bestå 1 Validering 7007 af 8 tal 1 Validering 7008 P-nr. skal udfyldes Det indtastede P-nr. indeholder ikke 10 tal. P-nr. skal bestå af 1 Validering tal 1 Validering 7010 CPR-nr. skal udfyldes Det indtastede CPR-nr. indeholder ikke 10 tal. CPR-nr. skal 1 Validering 7011 bestå af 10 tal (eksempelvis ) Dato for første fraværsdag skal udfyldes (eksempel på dato 1 Validering ) 1 Validering 7013 N/A Information om den fraværende får løn under fravær skal 1 Validering 7014 udfyldes 1 Validering 7015 Arbejdsskade ikke angivet 1 Validering 7016 Arbejdsskade anmeldt til ikke angivet 1 Validering 7017 Dato for anmeldelse af arbejdsskade ikke angivet 1 Validering 7018 Stillingsbetegnelse skal udfyldes 1 Validering 7019 Erhverv skal udfyldes Ansættelses-ID skal bestå af sammenhængende karakterer 1 Validering 7020 uden mellemrum. 1 Validering 7021 Fejl i udenlandsk adresse 1 Validering 7022 Første linie i udenlandsk adresse skal udfyldes 1 Validering 7023 Anden linie i udenlandsk adresse skal udfyldes 1 Validering 7024 Tredje linie i udenlandsk adresse skal udfyldes 1 Validering 7025 Ansættelsesdato skal udfyldes (eksempel på dato ) 1 Validering 7026 Antal timer i ansættelsesperioden skal bestå af et helt tal 1 Validering 7027 Ansættelsesdato skal ligge før dato for første fraværsdag Information om lønmodtageren har genoptaget arbejdet skal 1 Validering 7028 udfyldes Dato for sidste sygefraværsdag skal udfyldes (eksempel på 1 Validering 7029 dato ) Dato for sidste fraværsdag skal udfyldes (eksempel på dato 1 Validering ) Dato for hvornår arbejdet er delvist genoptaget skal udfyldes 1 Validering 7031 (eksempel på dato ) Ugenr., timer og minutter for delvist genoptaget arbejde skal 1 Validering 7032 udfyldes Samme ugenummer må ikke angives to gange for delvis 1 Validering 7033 genoptagelse af arbejde Periode for afholdt ferie skal udfyldes (eksempel på dato 01-1 Validering ) Fra-dato må ikke ligge før til-dato i den angivne ferieperiode 1 Validering 7035 (eksempel på dato ) 1 Validering 7036 Et eller flere felter i skema for fast arbejdstid skal udfyldes Alle felter i gennemsnitlig arbejdstid skal udfyldes korrekt. 1 Validering 7037 Blanke felter skal udfyldes med 0 Datoer for arbejdsturnus skal udfyldes (eksempel på dato 01-1 Validering ) 1 Validering 7039 Et eller flere felter i skema for arbejdsturnus skal udfyldes Side 8 af 15

9 1 Validering 7040 Et eller flere felter i tider for weekendarbejde skal udfyldes 1 Validering 7041 n af arbejdstid skal udfyldes 1 Validering 7042 Tider for delvist genoptaget arbejde skal udfyldes 1 Validering 7043 Information om vikar/løsarbejder skal udfyldes 1 Validering 7044 Vikar/løsarbejder ikke muligt ved fleksjob Dato for afholdelse af sygefraværssamtale skal udfyldes 1 Validering 7045 (eksempel på dato ) Information om det forventes at sygefraværet varer mere end 1 Validering skal udfyldes Information om muligheden for delvis genoptagelse af 1 Validering 7047 arbejde skal udfyldes 1 Validering 7048 Mulighed for omplacering: Ikke udfyldt Dato for hvornår arbejdet er delvist genoptaget skal udfyldes 1 Validering 7049 (eksempel på dato ) 1 Validering 7050 Navn på kontaktperson skal udfyldes Telefonnummer for kontaktperson skal bestå af 8 cifre 1 Validering 7051 (eksempel på telefonnummer ) for kontaktperson skal indeholde et snabel-a og 1 Validering 7052 minimum ét punktum (.) 1 Validering 7053 Sidste fraværsdag skal udfyldes 1 Validering 7054 Kontaktperson skal udfyldes 1 Validering 7055 Forsikringsgrad skal udfyldes 1 Validering 7056 Dato for første ledighedsdag skal udfyldes 1 Validering 7057 Dato for første ledighedsdag skal ligge før første fraværsdag Årsag til manglende ydelser før fraværet Lønbeløb er ikke 1 Validering 7058 udfyldt korrekt. Indtast venligst et tal mellem ,99 Information om fulde eller supplerende 1 Validering 7059 arbejdsløshedsdagpenge skal udfyldes Information om fulde arbejdsløshedsdagpenge skal bestå af 1 Validering 7060 et tal mellem 0 og Timer, minutter og beløb for ophørsugen i skema for 1 Validering 7061 supplerende dagpenge skal som minimum udfyldes 1 Validering 7062 Fejl i supplerende dagepenge tidsangivelse 1 Validering 7063 Årsag til fradrag i ydelse ikke angivet 1 Validering 7064 Årsag og periode for yderligere fradrag ikke udfyldt korrekt Perioden for yderligere fradrag skal ligge efter dato for første 1 Validering 7065 fraværsdag 1 Validering 7066 Fradrag til dato ikke udfyldt 1 Validering 7067 Yderligere fradrag skal udfyldes 1 Validering 7068 Udbetalt dagpenge indikator ikke specificeret 1 Validering 7069 Gennemsnitlig arbejdstid skal udfyldes Gennemsnitlig arbejdstid skal angives som et helt antal timer 1 Validering 7070 mellem 1 og Validering 7071 Kilde for anden indkomst skal udfyldes 1 Validering 7072 Indkomst fra andre arbejdsforhold skal udfyldes Beløb for anden indkomst skal bestå af et tal mellem 0 og 1 Validering Validering 7074 Ugentlig arbejdstid for andet arbejdsforhold skal udfyldes 1 Validering 7075 Dag for frivillig sikring skal udfyldes 1 Validering 7076 Sats for frivillig sikring skal udfyldes Side 9 af 15

10 1 Validering 7077 Graden for uarbejdsdygtighed skal udfyldes 1 Validering 7078 Ulykkestilfælde skal udfyldes 1 Validering 7079 Skadevolder policenummer skal udfyldes 1 Validering 7080 Skadevolder forsikringsselskab i skal udfyldes 1 Validering 7081 Skadevolder forsikringsselskab telefonnummer skal udfyldes 1 Validering 7082 Sygdommens art skal udfyldes 1 Validering 7083 Dato for sidste sygefraværsdag skal udfyldes 1 Validering 7084 Fraværsgrad skal udfyldes 1 Validering 7085 Barns CPR-nummer skal udfyldes Det indtastede CPR-nr. for barnet indeholder ikke 10 tal. CPRnr. 1 Validering skal bestå af 10 tal (eksempelvis ) Validering 7087 Forventet modtagelsesdato skal udfyldes 1 Validering 7088 Dato for sidste fraværsdag skal udfyldes Dato for sidste fraværsdag må ikke ligge efter dags dato og din indberetning kan derfor ikke signeres. Din indberetning vil 1 Validering 7089 fortsat ligge som kladde i NemRefusion. 1 Validering 7090 Gyldig indlæggelsesperiode skal udfyldes 1 Validering 7091 Barns CPr-nr. skal udfyldes 1 Validering 7092 Indlæggelsessted skal udfyldes 1 Validering 7093 Indlæggelses afdeling skal udfyldes 1 Validering 7094 Enlig forsørger skal udfyldes 1 Validering 7095 Information om dagpenge til anden forælder skal udfyldes 1 Validering 7096 Navn på anden forælder skal udfyldes Det indtastede CPR-nr. på anden forælder indeholder ikke 10 1 Validering 7097 tal. CPR-nr. skal bestå af 10 tal (eksempelvis ) 1 Validering 7098 CPR-nr. på anden forælder skal udfyldes 1 Validering 7099 Information om ændring i timeantal skal udfyldes 1 Validering 7100 Dato for ændring i timeantal skal udfyldes Alle felter i arbejdstidsskema skal udfyldes. Blanke felter skal 1 Validering 7101 udfyldes med 0 Information om den fraværende har været ansat i mere end 1 Validering uger skal udfyldes 1 Validering 7103 Information angående særlige ordninger skal udfyldes Information om den fraværende er vikar/løsarbejder skal 1 Validering 7104 udfyldes 1 Validering 7105 Ydelser før sygemelding skal udfyldes 1 Validering 7106 Ydelser før fravær skal udfyldes 1 Validering 7107 Selvstændig over seks måneder skal udfyldes 1 Validering 7108 Indkomst fra andre forhold skal udfyldes 1 Validering 7109 Frivillig sikring skal udfyldes 1 Validering 7110 Gennemsnitlig timeløn skal udfyldes 1 Validering 7111 Løninterval skal udfyldes 1 Validering 7112 Lønbeløb skal udfyldes 1 Validering 7113 Beløb for udbetaling skal udfyldes 1 Validering 7114 Dato for ændring i sygeløn skal udfyldes 1 Validering 7115 Dato for ændring i orlovsløn skal udfyldes Beløb for ændring af sygeløn skal bestå af et tal mellem 0 og 1 Validering Validering 7117 Beløb for ændring af orlovsløn skal udfyldes 1 Validering 7118 Dato for sidste dag med udbetaling skal udfyldes 1 Validering 7119 Udbetalingsfrekvens skal udfyldes 1 Validering 7120 Dato for ændring af aktuel løn skal udfyldes Side 10 af 15

11 1 Validering 7121 Beløb for ændring af aktuel løn skal udfyldes 1 Validering 7122 Varierende timeløn skal udfyldes 1 Validering 7123 Ændring i aktuel løn skal udfyldes 1 Validering 7124 Ændring i sygeløn skal udfyldes 1 Validering 7125 Ændring i orlovsløn skal udfyldes 1 Validering 7126 Fortsat udbetaling skal udfyldes 1 Validering 7127 Genoptaget udbetaling skal udfyldes 1 Validering 7128 Dato for genoptaget udbetaling skal udfyldes 1 Validering 7129 Årsag til stop i udbetaling skal udfyldes 1 Validering 7130 Dato for meddelelse af opsigelse skal udfyldes Dato for sidste dag med løn/sygedagpengeudbetaling skal 1 Validering 7131 ligge efter dato for første fraværsdag 1 Validering 7132 Anden årsag til stop i udbetaling ikke angivet 1 Validering 7133 Information om udbetaling for søgnehelligdage skal udfyldes 1 Validering 7134 Refusionsperiode skal udfyldes korrekt 1 Validering 7135 Andre årsager skal udfyldes 1 Validering 7136 Udbetaling i arbejdsgiverperiode skal udfyldes 1 Validering 7137 Årsag til ikke udbetalt refusion skal udfyldes 1 Validering 7138 Årsag til manglende udbetaling skal udfyldes 1 Validering 7139 Dato for meddelelse af opsigelse skal udfyldes 1 Validering 7140 Dato sidste dag med udbetaling skal udfyldes 1 Validering 7141 Forventet fødselsdato skal udfyldes 1 Validering 7142 Til og med dato for fraværsperiode skal udfyldes 1 Validering 7143 Fraværsårsag skal udfyldes 1 Validering 7144 Angivne fraværsårsag er ikke gyldig for mandlige fraværende 1 Validering 7145 Afholdt ferie skal udfyldes Dato for afholdelse af sygefraværssamtale må ikke ligge efter 1 Validering 7146 dags dato Vær opmærksom på, at hvis der er tale om et almindeligt barselforløb, dvs. der er ikke tale om fravær før fire uger før forventet fødsel (sygeligt forløbende graviditet, arbejdets særlige karakter eller offentligt fastsatte bestemmelser), kan første fraværsdag tidligst være fire uger før forventet fødsel, på trods af at lønmodtageren er gået fra mere end fire uger før. At lønmodtageren er gået på barsel mere end fire uger før, kan skyldes overenskomstmæssige regler, som ikke 2 Information 7147 berettiger til barseldagpenge. 1 Validering 7148 Samlet fast arbejdstid skal være større end 0 1 Validering 7149 Gennemsnitlig arbejdstid skal udfyldes. 1 Validering 7150 Samlet tid for arbejdsturnus skal være større end 0 1 Validering 7151 Samlet tid for weekendarbejde skal være større end 0 1 Validering 7152 Lønbeløb skal bestå af et tal mellem 0 og Validering 7153 Beløb skal bestå af et tal mellem 0 og Beløb for ændring af orlovsløn skal bestå af et tal mellem 0 1 Validering 7154 og Beløb for ændring af aktuel løn skal bestå af et tal mellem 0 1 Validering 7155 og Validering 7156 Varierende timeløn skal bestå af et tal mellem 0 og Validering 7157 Der skal mindst angives en enkelt ugentlig arbejdsdag Side 11 af 15

12 Det angivne antal timer for gennemsnitlig arbejdstid er for højt i forhold til antal markerede arbejdsdage (maks. 24 timer 1 Validering 7158 per dag) 1 Validering a-aftale skal udfyldes 1 Validering a-aftale og frivillig sikring kan ikke agives på samme tid 1 Validering 7161 Ansvarlig skadevolder skal angives. 1 Validering 7162 Skadevolder forsikringsselskab adresse skal angives. 1 Validering 7163 Skadevolder forsikringsselskab vejnavn skal angives. 1 Validering 7164 Skadevolder forsikringsselskab vejnummer skal angives. 1 Validering 7165 Skadevolder forsikringsselskab postnummer skal angives. 1 Validering 7166 Skadevolder forsikringsselskab by skal angives. 1 Validering 7170 Ansættelsesforhold ikke udfyldt 1 Validering 7171 Arbejdstidsforhold ikke udfyldt 482: Anmodning om dagpenge eller refusion skal indgives 1 Validering 7201 senest 8 uger efter første fraværsdato 400A: Anmeldelse skal indgives senest 2 uger efter 1. fraværsdag eller senest 2 uger efter at udbetaling fra 1 Validering 7202 arbejdsgiver er ophørt 400C: Anmodning om refusion skal indgives senest 8 uger efter fødslen eller barnets modtagelse - eller senest 8 uger 1 Validering 7203 efter første fraværsdag. 400B: Anmeldelse skal indgives senest 1 uge efter 1. 1 Validering 7204 fraværsdato. 2 Information 8000 Servicebesked fra Nemrefusion Servicebesked: Der er {0} nye meddelelser til dig i NemRefusion, hvoraf der i {1} er behov for din reaktion. Log 2 Information 8001 ind via 2 Information 8002 Bemærk: SE-nummer opfylder ikke modulus 11 kontrol Gennemsnitlig timeløn skal bestå af et tal mellem 0 og 1 Validering Information om den fraværende har været ansat i mere end 1 Validering uger skal udfyldes Information om den fraværende har været ansat i mere end 1 Validering uger må ikke udfyldes Information om den fraværende har været ansat i mere end 1 Validering uger må ikke udfyldes Information om udbetaling for søgnehelligdage må ikke 1 Validering 8007 udfyldes Dato for anmeldelse af sygefraværet til A-kassen/Jobnet skal 1 Validering 8008 udfyldes Dato for anmeldelse af sygefraværet til A-kassen/Jobnet må 1 Validering 8009 ikke ligge før første fraværsdato Dato for anmeldelse af sygefraværet til A-kassen/Jobnet må 1 Validering 8010 ikke ligge efter dags dato 1 Validering 8011 Den angivne værdi for ydelser før fravær er udgået 1 Validering 8012 Markering af supplerende arbejdsløshedsdagpenge mangler Dato for sidste sygefraværsdag skal være efter første 1 Validering 8013 sygefraværsdag 1 Validering 8014 Datoer skal være mellem og Det er ikke muligt at kombinere særlige ordninger med 1 Validering 8015 paragraf 56 Side 12 af 15

13 1 Validering 8016 Dato for sidste dag med lønudbetaling må ikke være fremtidig 1 Validering 8017 Timetal kan maksimalt være på 3 tegn 1 Validering a-aftale kan ikke udfyldes, når frivillig sikring er udfyldt 1 Validering 8019 Omplaceringsmulighed skal angives 1 Validering 8022 IkkePensionsgivendeGrundloen skal angives 1 Validering 8023 PensionsgivendeFunktionstillaeg skal angives 1 Validering 8024 IkkePensionsgivendeFunktionstillaeg skal angives 1 Validering 8025 Soegnehelligdagsbetaling skal angives Arbejdsgiverandel, Pensionsbidrag skal angives enten i 1 Validering 8026 procent eller beløb, samt dato 1 Validering 8027 PensionsgivendeFritvalgsordning skal angives 1 Validering 8028 IkkePensionsgivendeFritvalgsordning skal angives 1 Validering 8029 SaerligFeriegodtgoerelse skal angives 1 Validering 8030 ATPbidragArbejdsgiverandel skal angives 1 Validering 8031 Gruppelivsforsikring skal angives 1 Validering 8032 Arbejdsgiverudgift skal angives 1 Validering 8033 AndreOrdningerTilskudsberettiget skal angives 1 Validering 8034 Ikke pensionsgivende fritvalgsordning skal skal angives Det er ikke muligt at kombinere 1 Validering 8038 ArbejdsgiverandelPensionsbidrag procent med beløb Det er ikke muligt at kombinere 1 Validering 8039 PensionsgivendeFritvalgsordning procent med beløb Det er ikke muligt at kombinere 1 Validering 8040 IkkePensionsgivendeFritvalgsordning procent med beløb 1 Validering 8041 Feltet OverenskomstNavn må kun optræde en gang 1 Validering 8042 Feltet PensionsgivendeGrundloen må kun optræde en gang Feltet IkkePensionsgivendeGrundloen må kun optræde en 1 Validering 8044 gang Feltet PensionsgivendeFunktionstillaeg må kun optræde en 1 Validering 8046 gang Feltet IkkePensionsgivendeFunktionstillaeg må kun optræde 1 Validering 8048 en gang 1 Validering 8050 Feltet Soegnehelligdagsbetaling må kun optræde en gang Feltet ArbejdsgiverandelPensionsbidrag i procent må kun 1 Validering 8051 optræde en gang Feltet ArbejdsgiverandelPensionsbidrag i beløb må kun 1 Validering 8052 optræde en gang Feltet PensionsgivendeFritvalgsordning i procent må kun 1 Validering 8053 optræde en gang Feltet PensionsgivendeFritvalgsordning i beløb må kun 1 Validering 8054 optræde en gang Feltet IkkePensionsgivendeFritvalgsordning i procent må kun 1 Validering 8055 optræde en gang Feltet IkkePensionsgivendeFritvalgsordning i beløb må kun 1 Validering 8056 optræde en gang 1 Validering 8057 Feltet SaerligFeriegodtgoerelse må kun optræde en gang 1 Validering 8058 Feltet ATPbidragArbejdsgiverandel må kun optræde en gang 1 Validering 8059 Feltet Gruppelivsforsikring må kun optræde en gang 1 Validering 8060 Feltet Arbejdsgiverudgift må kun optræde en gang Side 13 af 15

14 Feltet AndreOrdningerTilskudsberettiget må kun optræde en gang 1 Validering Validering 8062 Procent skal være mellem 0 og Validering 8063 Dage skal være mellem 0 og Validering 8064 Refusionstartdato skal angives 1 Validering 8065 Refusionslutdato skal angives 1 Validering 8066 Lønstopdato skal angives 1 Validering 8067 Lønstopdato skal ikke angives 1 Validering 8068 Ansættelsesophørsdato skal angives 1 Validering 8069 Ansættelsesophørsdato skal ikke angives 1 Validering 8070 Ansættelsesophørsindikator skal angives 1 Validering 8071 Overarbejdeindikator skal angives 1 Validering 8072 Overarbejdestruktur skal udfyldes 1 Validering 8073 Overarbejdestruktur skal ikke udfyldes 1 Validering 8074 Overarbejdeansatteindikator skal angives Overarbejdekvantitet skal angives, og skal bestå af et tal 1 Validering 8075 mellem 0 og Validering 8076 Andetfraværindikator skal angives 1 Validering 8077 Andetfraværkvantitet skal angives 1 Validering 8078 Andetfraværkvantitet skal ikke angives 1 Validering 8079 Feriedageudenlønindikator skal angives 1 Validering 8080 Feriedageudenlønkvantitet skal angives 1 Validering 8081 Feriedageudenlønkvantitet skal ikke angives 1 Validering 8082 Feriedagemedlønindikator skal angives 1 Validering 8083 Feriedagemedlønkvantitet skal angives 1 Validering 8084 Feriedagemedlønkvantitet skal ikke angives 1 Validering 8085 Fraværindikator skal angives 1 Validering 8086 Løntilskudfraværtypekode skal angives 1 Validering 8087 Fraværmedlønindikator skal angives 1 Validering 8088 Sygelønbeløb skal angives 1 Validering 8089 Løntilskudfraværfelterstruktur skal angives 1 Validering 8090 Løntilskudfraværfelterstruktur skal ikke angives 1 Validering 8091 Løntilskudfraværstruktur skal udfyldes 1 Validering 8092 Det er ikke muligt at kombinere dage og timer 1 Validering 8093 Enten dage eller timer skal udfyldes 1 Validering 8094 Refusionslut dato skal ligge efter Refusionstart dato Transaktionskode er Annuller eller RetSigneret og enten 0 Fejl 8095 RefusionsUUID eller IndberetningsUUID mangler 0 Fejl 8096 Dato for refusion slut kan ikke være senere end ophørsdato FravaertimeFrekvensKvantitet skal angives, og skal bestå af 1 Validering 8097 et tal mellem 0 og Validering 8099 Feltet kvalifikationstillæg må kun optræde en gang. Frekvens og GaeldeneDato skal udfyldes for 1 Validering 8100 PensionsgivendeFunktionstillæg. Frekvens og GaeldeneDato skal udfyldes for 1 Validering 8101 Kvalifikationstillæg. Frekvens og GaeldeneDato skal udfyldes for 1 Validering 8102 IkkePensionsgivendeFunktionstillæg. Frekvens og GaeldeneDato skal udfyldes for 1 Validering 8103 Soegnehelligdagsbetaling. Frekvens og GaeldeneDato skal udfyldes for 1 Validering 8104 Gruppelivsforsikring. Side 14 af 15

15 1 Validering 8105 Frekvens, GaeldeneDato og Beskrivelsestekst skal udfyldes for Arbejdsgiverudgift. Frekvens, GaeldeneDato og Beskrivelsestekst skal udfyldes 1 Validering 8106 for AndreOrdningerPensionsgivendeTilskudsberettiget. Frekvens og GaeldeneDato skal udfyldes for 1 Validering 8107 ATPbidragArbejdsgiverandel. 1 Validering 8108 VEUIndikator skal angives. 1 Validering 8109 ArbejdstimerPrUgeKvantitet skal angives. ArbejdstimerPrUgeKvantitet skal være mellem 0 og Validering 8110 timer. Længden af feltet OverenskomstNavn overstiger det maximalt 2 Information 8111 tilladte (200 tegn) Længden af feltet BeregningBeskrivelse for AndreOrdningerTilskudsberettiget overstiger det maximalt 2 Information 8112 tilladte (200 tegn) 1 Validering 8199 Feltet kvalifikationstillæg skal angives. Du har oplyst, at der har været fravær pga. sygdom/barsel. Husk at anmelde fraværet og søge refusion indenfor de 2 Information 8200 gældende tidsfrister 2 Information 9000 Vær opmærksom på, ved almindeligt barselforløb, kan første fraværsdag tidligst være otte uger før forventet fødsel Vær opmærksom på, at hvis der er tale om et almindeligt barselforløb, dvs. der er ikke tale om fravær før fire uger før forventet fødsel (sygeligt forløbende graviditet, arbejdets særlige karakter eller offentligt fastsatte bestemmelser), kan første fraværsdag tidligst være fire uger før forventet fødsel, på trods af at lønmodtageren er gået fra mere end fire uger før. At lønmodtageren er gået på barsel mere end fire uger før, kan skyldes overenskomstmæssige regler, som ikke 1 Validering 9001 berettiger til barseldagpenge. Der er svaret nej til genoptagelse af arbejde. Sidste 1 Validering 9002 fraværsdato må ikke angives Ansættelsedato må ikke anvendes sammen med AnsatOverTrettenUgerIndikator eller 0 Fejl 9003 AnsatOverSeksogtyveUgerIndikator AnsaettelsesperiodeTimeKvantitet må ikke anvendes sammen med AnsatOverTrettenUgerIndikator eller 0 Fejl 9004 AnsatOverSeksogtyveUgerIndikator Der er svaret nej til genoptagelse af arbejde. Delvist 1 Validering 9005 genoptagetdato må ikke angives Der er svaret nej til genoptagelse af arbejde. 1 Validering 9006 GenoptagelseArbejdestuktur må ikke angives Der er svaret ja genoptagelse af arbejde. Delvist 1 Validering 9007 genoptagetdato må ikke angives Der er svaret ja genoptagelse af arbejde. 1 Validering 9008 GenoptagelseArbejdestuktur må ikke angives Der er svaret ja til delvis genoptagelse af arbejde. Sidste 1 Validering 9009 fraværsdato må ikke angives Side 15 af 15

NemRefusion Kommuneservice, snitfladebeskrivelse Version 2.2 gældende fra den 24.06.14

NemRefusion Kommuneservice, snitfladebeskrivelse Version 2.2 gældende fra den 24.06.14 Kommuneservice, snitfladebeskrivelse Version 2.2 gældende fra den 24.06.14 Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 8 1.1 Målgruppe... 8 1.2 Læsevejledning... 8 1.2.1 Illustration

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 8 1.1 Målgruppe... 8 1.2 Læsevejledning... 8 1.2.1

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Hvor digital indberetning

Hvor digital indberetning 1 Hvor digital indberetning En analyse fra 2002 viste, at mange regler og frister gør det svært at administrere for både virksomheder og kommuner. mange papirblanketter er forkert eller mangelfuldt udfyldte.

Læs mere

Appendix C - Databeskrivelse

Appendix C - Databeskrivelse Appendix C - Databeskrivelse D1: Entitet: Person En Person repræsenterer en borger, som anvender systemet. En Person har ved oprettelsen ingen Barselsforløb og orlovsperioder, men kan generelt have flere

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver Forord Jobcenter Esbjerg får mange henvendelser fra arbejdsgivere, der gerne vil høre nærmere om administration af fleksjob og løntilskud.

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

Appendix H - Funktioner & minispecs.

Appendix H - Funktioner & minispecs. Appendix H - Funktioner & minispecs. H.1) Funktionsoversigt (Borger) vwbarselsoversigt (borger): Log ind Log ud VælgBarselsforløb VælgOrlovsBlok VælgIndkomstBlok VælgRestOrlov Zoom tidslinie Scroll tidslinie

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION 1 Agenda Velkomst v. KOMBIT Baggrunden for NemRefusion Hvor er vi nu? Hvad byder fremtiden Hvad betyder NemRefusion for os som arbejdsgivere? 2 Hvem er KOMBIT som kunde?

Læs mere

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske.

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske. BEK nr 807 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027236

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge

Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge Arbejdsdirektoratet YU-Sekretariatet Att.: Majbritt Rothmar Stormgade 10 1009 Kbh. K Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge Arbejdsdirektoratet har ved mail af 4. januar 2008 anmodet om bemærkninger

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 871 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015258 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning Frivilligt Ulønnet Arbejde (FUA) Opretter: 30. juni 2015 Version: 1.0

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning Frivilligt Ulønnet Arbejde (FUA) Opretter: 30. juni 2015 Version: 1.0 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning Frivilligt Ulønnet Arbejde (FUA) Opretter: 30. juni 2015 Version: 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 1.1 FORRETNINGSMÆSSIG UNDERSTØTTELSE

Læs mere

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema Case: Sygedagpenge Case: Sygedagpenge Borger Anders kommer til skade i en fodboldkamp og det viser sig, at han udover trykkede ribben har brækket benet. Han er ansat som chauffør. Han er sygemeldt i mere

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Lønsikring Krifa Forsikring A/S

Lønsikring Krifa Forsikring A/S Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? 1. Hvornår har du tegnet forsikringen? 2. Hvornår er virksomheden startet som

Læs mere

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Indhold Generelt... 2 Hvor finder jeg skemaet, og hvornår skal jeg bruge det?... 2 Hvad skal jeg udfylde?... 2 Du kan gemme undervejs... 2 Du kan stadig bruge

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse. Ver sion 1.7 gæld er f r a 05/02-2013

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse. Ver sion 1.7 gæld er f r a 05/02-2013 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 1.7 gæld er f r a 05/02-2013 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 10 1.1 Målgruppe...

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Afsnit II Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Afsnit III Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Afsnit IV Kapitel

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152. Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. december 2011 12. december 2011. Nr. 1152. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge Herved bekendtgøres lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. august 2011,

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN De nye sygedagpengeregler Mandag den 8. december 2014 Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN FAKTA TAL FØR REFORMEN 400.000 personer modtager hvert år sygedagpenge

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 REGEL- OG BESLUTNINGSMODELLER... 5 3.1 BEREGN TIMETAL... 8 3.2 BEREGN YDELSE...

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

udbetaling danmark= Barseldagpenge - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1

udbetaling danmark= Barseldagpenge - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1 Barseldagpenge Samarbejdsprocesser mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1 Barseldagpenge overordnet fordeling af opgaver Den

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Masseindberetning i HR-Løn

Masseindberetning i HR-Løn Masseindberetning i HR-Løn Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede lønændringer til mange medarbejdere. Masseindberetning kunne fx være udbetaling

Læs mere

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Denne vejledning beskriver hvordan data trækkes ud af Jupiter når der skal sendes data til SKAT i forbindelse med indkrævningen af afgiften for

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007 FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgivere November 2007 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob skal ansættes på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Vejledning til indberetning af fravær, så der sikres korrekt refusion.

Vejledning til indberetning af fravær, så der sikres korrekt refusion. Vejledning til indberetning af fravær, så der sikres korrekt refusion. Opdateret den 20. oktober 2016 1 Indhold...1 1. Regler for refusion...3 1.2 Generelle regler for indberetning af fravær og refusion...3

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Oktober 2015 Kolofon Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 1. udgave Oktober 2015 Denne vejledning

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Du skal afkrydse om du søger om præmiefri dækning og/eller

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældrene ansætter en børnepasser, skal de overholde lovgivning, bl.a. om skat, ATP, forsikring, feriegodtgørelse mv. Vejledningen her

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Releasenote til Jobnet

Releasenote til Jobnet Releasenote til Jobnet Vejledning pr. til 12. Superbrugere november 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 9. november 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 9.

Læs mere

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data...

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug af feltbeskrivelsen... 3 2 Formål og beskrivelse... 4 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4 2.2 Modtagelse af data... 4 2.3 Begreber, definitioner

Læs mere

Praktikkonferencen 25.-26. april 2012. Orientering fra AER

Praktikkonferencen 25.-26. april 2012. Orientering fra AER Praktikkonferencen 25.-26. april 2012 Orientering fra AER Agenda Information omkring AER www.atp.dk Sket siden sidst Ændringer fra skolerne som har konsekvens for udbetalinger mv. Pixi udgave til ændring

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR SICKLEAVE Opsætning - virksomheden... 3 Opsætning - medarbejder... 4 Opsætning dagpengeskemakoder... 5

TEKNISK INFORMATION: LESSOR SICKLEAVE Opsætning - virksomheden... 3 Opsætning - medarbejder... 4 Opsætning dagpengeskemakoder... 5 MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Sickleave en fuldt integreret løsning... 3 LESSOR SICKLEAVE Opsætning - virksomheden... 3 Opsætning - medarbejder... 4 Opsætning dagpengeskemakoder...

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel Godt i gang med indberetning > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel 1 INDHOLD Det skal I indberette... Indberetning på www.industrienspension.dk... Ordforklaring til indberetning...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4 AMTSRÅDSFORENINGEN 33.06.4 Side 1 FORENINGEN AF YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Vejledning til csv-fil

Vejledning til csv-fil Vejledning til csv-fil Dokumentversion csv-version Dato Beskrivelse 3.00 1.0.0 17.03.2015 Afvisningsårsag UDBKONK kan angives af udbetaler Indhold Beskrivelse af felter i csv-filen... 2 Udbetaler SE-nr....

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Pr. 1. dec. skal al elektronisk fakturering til Holstebro Kommune være i formatet OIOUBL. Denne vejledning er til dig, der har brug

Læs mere

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Vejledning HR-centret 13.10.2014 Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Ansættelse af fast medarbejder både indenfor og udenfor overenskomst og forhåndsaftale. Med indenfor overenskomst og forhåndsaftale

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Anbefalinger til advisopsætning og -behandling Sygedagpenge. Deloitte Consulting 2. april 2014

Anbefalinger til advisopsætning og -behandling Sygedagpenge. Deloitte Consulting 2. april 2014 Anbefalinger til advisopsætning og -behandling Sygedagpenge Deloitte Consulting 2. april 2014 Sygedagpenge Indledning I det følgende præsenteres den anbefalede opsætning af adviser på sygedagpenge. Dette

Læs mere

Import af holdudbudsoplysninger fra studieadministrative systemer i UddannelsesGuiden 3.0

Import af holdudbudsoplysninger fra studieadministrative systemer i UddannelsesGuiden 3.0 Import af holdudbudsoplysninger fra studieadministrative systemer i UddannelsesGuiden 3.0 Dato 04-08-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Lars Ingesman Side 2 af 7 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m.

Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m. Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m. Formål... 1 Forudsætninger... 1 Generel navigation... 1 Indberetningsoversigt... 3 Søgefelter i oversigt... 4 Merarbejde... 6

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel LBK nr 1047 af 28/10/2004 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LOV Nr. 1424 af 22/12/2004 19 a LOV Nr. 1425 af 22/12/2004 LOV Nr. 304 af

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Kvikvejledning om barsel

Kvikvejledning om barsel April 2015 Kvikvejledning om barsel Orlovstyper og ret til fravær, løn, dagpenge, pension og ferie under barselsorlov for ansatte, omfattet af den statslige barselsaftale Denne kvikudgave af Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt 1. februar

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 1.9 gæld er f r a 18/06-2013 og d. 20/08-2013 (se nær m er e ver sionover sigt ) NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2016

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2016 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2016 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Værd at vide om. VAS - en guide til sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær

Værd at vide om. VAS - en guide til sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær Værd at vide om VAS - en guide til sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær Indhold: 1. Indledning 3 2. Kort om VAS 4 2.1 Formålet med VAS 4 2.2 VAS i samspil med sagsbehandlingen 5 2.3 Advis

Læs mere

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns Hospitalsindlæggelse Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år, hvor f.eks. serviceloven giver frihed eller barselslovens 26. Anvendes ikke ved

Læs mere

Vejledning til de 18 fejltyper ifm. kvalitetssikring af p-numre og antal tilbud november 2011 februar 2012.

Vejledning til de 18 fejltyper ifm. kvalitetssikring af p-numre og antal tilbud november 2011 februar 2012. Vejledning til de 18 fejltyper ifm. kvalitetssikring af p-numre og antal tilbud november 2011 februar 2012. 1. P-nummer er ikke indberettet På adresseblanketten skal du indberette tilbuddets produktionsenhedsnummer

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere