Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv"

Transkript

1 Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv

2 Indhold 1. Indledning Idé Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase Støttepunkter for friluftsliv Nye aktiviteter Samarbejde med andre foreninger, skoler og børnehaver Intern organisering i KFUM Spejderne Tommerup Gruppe... 8 Højfyns Frilu scenter En stærk central base som er omdrejningspunkt for et aktivt friluftsliv med støttepunkter ude i landskabet. A 2

3 1. Indledning KFUM Spejderne Tommerup Gruppe begyndte i 2010 visionsprojektet Højfyns Friluftscenter, og er nu i fuld gang med etablering af Højfyns Friluftscenter. Projektet har været i dagspressen og fået kommunal opbakning. I 2013 har projektet modtaget de første afgørende økonomiske støttetilkendegivelser, men er ikke i mål endnu. Visionsgruppen har udviklet projektet til et trekantssamarbejde mellem KFUM Spejderne Tommerup Gruppe, Tommerup Skole og Gårdbørnehaven Overmarksgården. Vores vision: Vi ønsker et inkluderende fællesskab, hvor stærke og sunde individer vil udvikles. Friluftscenteret skal: Levere optimale rammer for friluftsliv og udeskole på Højfyn, så der skabes et top moderne skole- og fritidstilbud til børn og unge. Være et nyt samlingspunkt for familier, der ønsker nye fritidsmuligheder. Være katalysator for nye samarbejder mellem foreninger og mellem foreninger og skoler/børnehaver. Skabe nye læringsmiljøer for skoler og børnehaver i naturen. Disse nye faciliteter skal kunne bruges til eksempelvis udeskole undervisning. Være muligt fremtidigt opholdssted for Klubben som er Tommerup Skoles kommunalt støttede privatinitiativ til en eftermiddagsklub for klasses elever. Indgå i SFO samarbejde med Tommerup Skole, hvor friluftscentret er et nemt og nært udflugtsmål, hvor de små kun skal gå 500 meter. På idestadiet være en teenager klub for klasse på udvalgte aftener. Vi vil således etablere et friluftscenter, som åbner sig mod omverdenen og formår at skabe et nyt fællesskab for lokalområdet. Et fællesskab som bygger på nye konkrete muligheder for den enkelte borger, til at dyrke friluftsliv og opleve områdets natur. Projektet skal kendetegnes ved at have fokus på en høj kvalitet i alt hvad vi foretager os. 2. Idé Et aktivt friluftsliv foregår ude i naturen og landskabet. En vigtig forudsætning for at styrke områdets muligheder for friluftsliv, er derfor at åbne naturen op, så den almindelige borger får adgang til gode faciliteter, der kan inspirere og motivere til at dyrke friluftslivet. Herved får vi også nye målgrupper med. Der vil være brug for et stærkt centralt samlingspunkt, (Højfyns Friluftscenter) hvor borgere, foreninger og spejderne vil mødes, opbevare og låne grej, samt få inspiration og vejledning om friluftsliv og naturoplevelser. Et samlingspunkt og et center, der koordinerer og viser vej. Grundideen i dette projekt er derfor, at der etableres en stærk central base, suppleret af mindre decentrale støttepunkter, der åbner landskabet op, og giver mulighed for et forskelligartet friluftsliv. I første omgang vil vi etablere tre stærke decentrale støttepunkter. 3

4 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter KFUM Spejderne Tommerup Gruppe er initiativtager til det forpligtende samarbejde, der er skabt mellem spejderne, Tommerup Skole, byens to efterskoler, Gårdbørnehaven Overmarksgården (områdeinstitution der dækker to børnehaver) og kirken, som har givet os kontrakt på benyttelse af de to store stykker skov, den ejer. Vi har arbejdet målrettet mod at sikre, at en række forudsætninger er på plads: Vi har lavet en kontrakt med kirken om, at vi har brugsret til kirkens to skove. Det betyder, at vi kan etablere de to støttepunkter og bruge disse i overensstemmelse med vores ideer og visioner. Tommerup Skole er engageret i projektet. Tommerup Skole har fået eksterne midler og afset lærere til at indgå i projektet med udeskoleundervisning. Gårdbørnehaven Overmarksgårdens 7 tønder land skal danne base for naturværkstedet og de har påtaget sig den fremtidige drift. KFUM spejderne har opbygget den interne kapacitet med to uddannede træklatreinstruktører. Vi har byggetilladelse til at opføre det nye arkitektudviklede Højfyns Friluftscenter på grunden. Sådan realiseres ideen: Opbygge en central friluftsbase Højfyns Friluftscenter (Spejderhytten Hørhytten ombygges). Etablering af foreløbig 5 støttepunkter for friluftsliv i naturen omkring os. Aktiviteter på tværs af støttepunkterne. Yderligere opbygning af intern kapacitet Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase Det er afgørende for projektets videre udvikling, at der bliver etableret et naturligt samlings- og udgangspunkt, der kan understøtte det aktive friluftsliv på tværs af mange forskellige aktører. Basen skal være det centrale udgangspunkt for byens spejderliv, men også stedet hvor borgere kan søge inspiration til at dyrke friluftsliv på egen hånd. Projektgruppen ønsker et markant byggeri, som i sit udtryk, indretning og materialevalg klart afspejler formålet. I Højfyns Friluftscenter kan borgere, foreninger, spejdere mv. mødes, opbevare og låne grej, samt få inspiration og vejledning om friluftsliv og naturoplevelser. Gennem fællesskabet på tværs af flere brugergrupper, udnyttes faciliteterne til fulde. Arkitektudviklingen af Højfyns Friluftscenter vil tilgodese de forskellige behov og interesser. A 4

5 2.1.2 Støttepunkter for friluftsliv Der etableres en række nye støttepunkter i landskabet omkring Tommerup. De 5 decentrale støttepunkter bindes sammen, af eksisterende stier og trampe stier. De decentrale friluftsbaser ligger langs med og meget tæt på den nedlagte jernbane mellem Tommerup og Assens - de understøtter jernbanens nuværende brug, men også en eventuel fremtidig brug som en multifunktionel stiforbindelse. Hvert støttepunkt indrettes forskelligt, med fokus på forskellige brugergrupper. Vi arbejder med følgende støttepunkter: Naturværkstedet på Overmarksgården På børnehavens jord laves et naturværksted. På denne måde åbnes børnehavens 7 tønder land for byens børnefamilier. Her kan familien komme og blive klædt på til spændende friluftsaktiviteter. Dette i form af vejledning og lån af udstyr på denne decentrale friluftsbase. Dette støttepunkt vil derfor være målrettet mindre børn. Herved opnås den tilsigtede synergi, som også skal sikre den fremtidige drift. Hængekøjehotellet Det skal være muligt for foreninger og private, at overnatte på nogle af støttepunkterne. Flere af støttepunkterne har shelters. Herudover etableres et hængekøjehotel i skoven, hvor det er forberedt til let at hænge hængekøjer op. I Højfyns Friluftscenter vil man kunne leje hængekøjer. Gruppen råder pt. over 30 hængekøjer, der er beregnet til formålet. Fordybelsesbænk Projektet tilrettelægges, så den stille vandrer der søger fred og rum til fordybelse også imødekommes. Langs vandrestierne og i dele af Præstegårdsskoven, kan der på udvalgte steder placeres fordybelsesbænke. Vi ønsker igennem dette projekt at der udvikles formidlingsmateriale. Det skal fortælle om områdets historie og natur. På de fleste af støttepunkterne skal basale friluftsaktiviteter som bål, madlavning, madpakkespisning mv. være muligt. Det Naturlige Klasseværelse Der laves et læringsrum i skoven, som rummer faciliteter, der gør det egnet til undervisning. Det laves i samarbejde med skolen, og understøtter indførelsen og udbygning af udeskole-begrebet. Tommerup Skole har fået eksterne midler til udviklingen af læringskoncepter og er i fuld gang med dette arbejde. Aktivitetsbasen Dette aktivitetssted for større børn og unge rummer de mere fysisk udfordrende aktiviteter. Det er her der laves træklatring, svævebane mv. Gruppen har indtil videre 2 uddannede klatreinstruktører og en der må sikre. Højfyns Frilu scenter Støttepunkter placeret om Tommerup sammenbundet af stier. Her kan borgere, foreninger og institutioner få nye friluftsoplevelser. Deres udgangspunkt er Højfyns Friluftscenter i Tommerup. 5

6 2.1.3 Nye aktiviteter Udover at etablere gode faciliteter i Højfyns Friluftscenter og på de decentrale støttepunkter, er der igangsat aktiviteter, som skaber en rød tråd mellem støttepunkterne. Påtænkte og udførte aktiviteter: Skovens Dag / Vi Gør Hinanden Gode Der er to år i træk afholdt Skovens Dag, et arrangement der har fokus på hvordan skoven aktivt kan bruges til friluftsaktiviteter. Arrangementet blev skabt i samarbejde med foreninger og erhvervsdrivende i Tommerup og Tommerup St. Som et resultat af det nye samarbejde mellem byens daginstitutioner og KFUM Spejderne i Tommerup lavede vi i 2013 et større arrangement, Vi Gør Hinanden Gode som viste hvad der ligger i støbeskeen og hvad samarbejdet indebærer. Der deltog 150 personer fra lokalområdet. Geocatch City Tommerup Geocatching er en GPS skattejagt, som er udbredt over hele verdenen. I Tommerup gøres en ekstra indsats for at udlægge poster som kun kan findes ved at løse særlige opgaver mv. 46

7 2.1.4 Samarbejde med andre foreninger, skoler og børnehaver KFUM Spejderne Tommerup Gruppe er i dag en af Fyns største spejdergrupper, med lidt over 110 børn og unge og 25 aktive ledere. Dette projekt skal dog ikke kun tilgodese denne store forening, men også formå at være til gavn for andre foreninger, institutioner og den almindelige borger, der ikke nødvendigvis er tilknyttet foreningslivet. Det vil sikre, at spejdernes fokus på friluftsliv bliver udbredt, og det vil skabe et stærkere fundament for projektets fremtidige udvikling og drift. Centrale samarbejdspartnere i projektet: Kirken: Ejer af Præstegårdsskovene der indgår i projektet og en i forvejen tæt samarbejdspartner for KFUM Spejderne. Kirken kan via dette projekt, få en endnu mere central rolle og synlighed i lokalbefolkningens hverdag. Kirken får nye muligheder for at afholde friluftsgudtjeneste, arrangementer for menigheden mv. Skolen: Der er indgået en aftale med Tommerup Skole om udvikling af undervisnings koncepter til udeskoling og skolen har fået midler til at udvikle undervisningskoncept der understøtter brugen af området. Børnehaven: Den nye kommende institution i Tommerup, som omfatter Solbakken og Overmarksgården, vægter samarbejdet højt. Overmarksgården ønsker at åbne deres område for byens børnefamilier, og dette projekt kan realisere det ønske. Børnehavens ledelse deltager som en aktiv samarbejdspartner. Foreninger: Vi er begyndt at bygge bro mellem FDF Spejderne i Tommerup St. og os. Et arbejde som er startet bl.a. via samarbejdet omkring Skovens Dag, et arbejde der har skabt gode relationer og kontakter. Dette projekt skal også give dem nye faciliteter og muligheder for nye aktiviteter. Herudover skal samarbejdet føre til, at der sker en udveksling af erfaringer til alles fordel. Desuden vil vi afsøge muligheden for et samarbejde med andre relevante foreninger i området. 7

8 2013 KFUM Spejderne Tommerup Gruppe Visionsgruppen Intern organisering i KFUM Spejderne Tommerup Gruppe Dette projekt startede i 2010 som en del af et større strategiarbejde i KFUM Spejderne Tommerup Gruppe, hvor en stor og engageret lederflok (både ledere og grupperåd) satte nye mål for fremtiden. Der er løbende arbejdet fokuseret med at sikre fortsat fremgang, herunder en særlige indsats for at fastholde unge i spejderarbejdet. Realiseringen af dette projekt er et essentielt og afgørende skridt i den retning. Som et led i dette projekt har vi arbejdet med en intern kapacitetsopbygning. Der skal eksempelvis arbejdes med den interne organisering, ledelse, uddannelse af ledere og kommunikation. Vi er startet op med at uddanne 3 klatre instruktører (der er uddannet 2 og 1 der kan sikre). På kommunikationssiden har vi fået en ny aktiv hjemmeside og egen Facebook profil. På sigt bliver det muligt, gratis, at hente formidlingsmateriale samt booke grej mv. via hjemmesiden. KFUM Spejderne Tommerup Gruppe er allerede i dag en stærk forening med mange frivillige, som kan løfte denne opgave. Projektet er dog et væsentligt skridt til, at vi bliver endnu stærkere som forening og samarbejdspartner. A

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

10 gode råd. Udsatte børn og unges fritidsliv

10 gode råd. Udsatte børn og unges fritidsliv 10 gode råd Udsatte børn og unges fritidsliv Indhold Indledning 4 Råd nr. 1 Skab enighed om hvem målgruppen er 6 Råd nr. 2 Forankring af fritidspas i kultur- og fritidsforvaltningen 8 Råd nr. 3 Aktiv inddragelse

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Inspirationskatalog. Fra skole til skole

Inspirationskatalog. Fra skole til skole Inspirationskatalog Fra skole til skole Indhold Indledning 3 Motion og bevægelse 6 Varierede og anvendelsesorienterede undervisningsformer 15 Professionelle relationer 24 Mål og evaluering 33 Skole-hjem-samarbejde

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning Kapitel 20 Målopfyldelse, e r fa r i n g e r o g k a p a c i t e t s o p b y g n i n g Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning 219 KRAM-kommunernes opgave var at planlægge og gennemføre

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere