IBM s Rational Team Concert holder IT-projekter på sporet Simon Christiansen, Project-/Program manager IBM IBM Corporation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IBM s Rational Team Concert holder IT-projekter på sporet Simon Christiansen, Project-/Program manager IBM. 2013 IBM Corporation"

Transkript

1 IBM s Rational Team Concert holder IT-projekter på sporet Simon Christiansen, Project-/Program manager IBM 2013 IBM Corporation

2 Agenda Simon hvem? Hvad forventer jeg at I kan tage med herfra? Projektet CLM Succes gennem samarbejde Anvendelsen af RTC, RRC og RQM i et kundeprojekt Lessons learned Spørgsmål (undervejs) Hvordan kommer I så videre? 2

3 Simon Christiansen Simon Christiansen Program manager Application Innovation Services GBS IBM Denmark LinkedIN Facebook Danish (native) English (fluent) Links Communication Key skills Delivery Excellence Project management Tools evangelist Mail: Telephone: Professional background Simon s IT industry career began in 1998 as a developer. Taking more responsibility in projects Simon quickly progressed to Team-lead, and later moved into project management. Initially as technical project manager, and later as delivery and client-facing project manager. In 2008, Simon became Program manager for all of IBM GBS s engagements with SKAT, the Danish Tax Administration. In his role as project manager Simon has lead or co-lead numerous successful projects. Besides being project- and program manager, Simon has also been certificed as scrum-master and as champion for several of IBM s tools for project-management and team-collaboration. A knowledge that Simon uses as a mentor for other IBM projects. Other Project- and program manager Certified Scrum Master, Scrum Alliance External speaker on project management and tools usage Tools-champion Head of Rational Center of Competence Father to Cecilie and Casper, aged 15 and 10 (wannebe) full time skiier Selected Experiences 2012 current SKAT eindkomst Transition Project Project description: Transition of SKAT eindkomst, gathering the system from from 3 vendors to 1 Role/responsibility: Program manager 10/ /2008 Danish Tax Administration, eindkomst Project description: Development of eindkomst step 1-4 projects Role/responsibility: Project manager with responsibility for delivering the projects to the Client. Increased focus on change-management, quality of code, and usage of SCRUM 01/ /2006 Healthcare-sector Frederiksborg, EPM 1.1 FA Project description: Development of EPJ for medication. Role/responsibility: Technical project manager 08/ /2006 Healtcare-sector Copenhagen, EPM 2.0 Project description: Development of EPJ for medication. Role/responsibility: Technical project manager, introducing SCRUM and Earned Value 09/ /2005 Danish Health and Medicines Authority, FLPR - Forløbsbaseret LandsPatientRegister Project description: A centralized databaseapplication, to which all Danish hospitals send data from their EPJ s Role/responsibility: Technical project manager Prior; Landbrugets rådgivningscenter, Ø90 Forsikringsbrancen, NICEWeb Nykredit, Flytteportal Landmandsportalen Kort & Matrikelstyrelsen, MIA - Matrikulært Informations- og Ajourføringssystem Danske fragtmænd, FBO Fragtbrevsoverførsel Danish Crown, Salg og debitor

4 Hvad forventer jeg at I kan tage med herfra? Her er hvad jeg håber I kan tage med herfra efter min præsentation: En erfaring/best practice på hvordan man starter og styrer et projekt Lessons learned gratis erfaring, begået af andre En case-study, som I kan bruge til at vurdere/evaluere jeres egne projekter imod Udvidelse af jeres netværk, inden for projektledelse og værktøjsunderstøttelse af udviklingsprojekter. 4

5 IBM s Rational Team Concert holder IT-projekter på sporet CLM succes gennem samarbejde Hvem har ikke hørt om et IT-projekt, der kører af sporet og går langt over budget? Hør, hvordan et nyt tiltag mellem SKAT og IBM GBS giver transparens i hele projektforløbet og sikrer både kunde og leverandør forudsigelighed i leverancen. Med samarbejdsværktøjet Rational Team Concert har leverandør og kunde adgang til samme projektstyringsværktøj. Dermed giver leverandøren sin kunde fuld synlighed af status og kunden har mulighed for at deltage i den agile styring af projektet. Disclaimer: Det var ikke alle dele af transitions-projektet der kørte agilt/scrum! Primært de deciderede udviklings-opgaver

6 Årsager til at projektet ryger af sporet og mitigerings-tiltag Typiske årsager til at projekter bliver troubled er bla.: Mangelfuld kravstyring (herunder ændrings-styring) Manglende forventningsafstemning (løbende eller i det hele taget) Hektisk opstart Mulige måder at mitigere disse årsager er bla.: Fokus på krav fra dag 1 Tæt og hyppig kommunikation tilgængelig for interessenter, når/hvor relevant Indsigt og inddragelse Åbenhed og synlighed 6

7 Projektet eindkomst konsolidering af 3 dele af et system, nu samlet hos en leverandør Fase-oversigt Transitions-projekt (cirka 9 måneder fra oktober 2012) 4 videreudviklingsopgaver (fra Q Q2-2014) Steady state (fra Q Q4-2016) 7

8 Systemejer Transition Projektleder Platform Applikation & Data Udviklings- opgaver Test & Overtagelse Samarbejde & Styring F. Etablering af alle miljøers platforme S. Opkobling til Kundens Leverandørn rn et U. Etablering af procedurer, kontroller og øvrige sikkerheds- tiltag V1. Gennemførelse af videndeling (herunder workshops, selvstudie undervis-ning ning i nødvendigt n omfang). W. jourføring ring af overblikket over de til Systemet anvendte licenser N. Etablering af Applikationen. CC. Etablering og opdatering af dokumentation i takt med etableringen af Systemet K. Efterprøvning af indlæsning af data, både back up og produktionsdata, DD. Indhentning af Kundens godkendelse af dokumentation. Z. Sikre, at Kunden flytter den senest opdaterede version af Systemets dokumentation Æ. Etablering af Leverandørens rens adgang til Kundens dokumentationssystem i henhold til Bilag 10 Dokumentation. BB. Flytning af produktionsdata til det hos Leverandøren ren etablerede System Y. Overflytning af regressionstestsuite for Systemet til Leverandøren ren, så den kan afspilles i Leverandørens rens eget teststyringssystem.. (AMS( AMS) L. Efterprøvning af Leverandørens rens egen back up og restore procedure V2. Gennem-førelse af videndeling (herunder workshops, selvstudie undervis-ning ning i nødvendigt n omfang). H. Etablering af en browser baseret testklient til Testmiljøet et til brug for test af web- servicegrænseflader I. Etablering af webservicen eskattekortabonneme nthent samt øvrige Transition Ind- aktiviteter J. Etablering funktionalitet til gennemførelse af belastningstest for Udstilling R. Etablering af integration mellem Leverandørens rens Service Management System og Kundens Service Management System G. Etablering af indberetningsløsning sning inklusive ny opsætning hos Indberetterne X. Gennemførelse af alle prøver ver/tests, som går g r forud for overtagelsestesten T. Sikre, at eventuelle åbne sager fra test i Transition Ind er ajourført rt som kendte fejl i Kundens Service Management System Ø. Første driftsplan og driftsinstruks udarbejdet Å. Udarbejdelse og test (skrivebord) af beredskabsplan for Systemet. AA. Indhentning af Kundens godkendelse af beredskabsplan. EE. Etablering & gennemførelse af Overtagelsestest FF. Indhentning af Kundens godkendelse af overtagelsestest HH. Indhentning af Kundens godkendelse af driftstest.. GG. Etablering & gennemførelse af Driftstest M. Etablering af Leverandørens rens driftsorganisation A. Etablering af Overtagelsesplan og detaljerede Tidsplan B. Indhentning af Kundens godkendelse af overtagelsesplan C. Udarbejdelse af risikohåndteringsplan D. Indhentning af Kundens godkendelse af risikohåndteringsplan E. Etablering af Transition Ind organisation O.Bemanding af samarbejdsfora P. Udarbejdelse af Samarbejdshåndbog Q. Indhentning af Kundens godkendelse af Samarbejdshåndbog ndbog.

9 Transition Ind Org. Styregruppe Transition Ind Gruppe DPE Simon Christiansen Transitionsleder Steffen K Löchte Innova./Arkitektur Ulrik Tetens PMO Platforme Mikkel Moulvad Annette Aagard Klausen Applikation & Data Kim Ovedahl Susanne Elken Thomsen Udviklingsproj. Kim Ovedahl Lene Stenskrog Overtagelse & Test Lene Hall Tina Hetherington Samarbejde/Styring Hans Otto Nielsen Steffen K Löchte

10 Projekt-opstart Vi var under tidspres allerede fra start som så mange projekter ofte er det Vi fik opstartshjælp fra IBM s Delivery Excellence team Vi benyttede os initielt af Smart Cloud Enterprise for at komme hurtigt igang med CLM Kontrakten bestod af ca krav Transitionsprojektet betod af ca. 600 af disse krav, og var indelt i 5 spor og 38 nummerede aktiviteter Det var vigtigt for at at sikre at vi var i kontrol med kravene og de krævede leverancer. Vores målsætning omkring kravene var: Sporbarhed Tydeligt ejerskab Samarbejde Synlighed og indsigt 10

11 Tools magic Collaborative Lifecycle Management (CLM)

12

13 Tools magic

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Lessons learned Opnåede vi vores mål omkring : Sporbarhed Tydeligt ejerskab Samarbejde Synlighed og indsigt Sporansvarlige skulle være ansvarlig for krav ikke team-medlemmer Du kan få tildelt et krav, uden du bliver notificeret ikke godt! Rapporteringsdelen nåede vi ikke at få med (RRDI) Krav burde blive gennemgået/fulgt op på hyppigere og tidligere (for nogle krav) Visuel fremdrift på kravs-status skulle være introduceret tidligere Ville også gerne have brugt CLM til risks og actions. Virkelig højt niveau af indsigt for kunden. De kunne se alt hvad der skete eller ikke skete! Super opslags-/søge funktionalitet Værktøjet erstatter selvsagt ikke projektledelses-disciplinen, og løser ikke alle leveranceissues, men det hjælper med at få få tingene frem i lyset Simon says: CLM har utvivlsomt været en væsentlig del af leverance-successen Men hvad siger SKAT? (desværre forhindret i at deltage i præsentation) 32

33 Hans Otto Nielsen SKAT Transitions projektleder Efter et par ganges introduktion og udarbejdede vejledninger, fandt vi det forholdsvis nemt at navigere i CLM. En af de ting jeg satte mest pris på ved værktøjet, var dets understøttelse af samarbejdet, blandt andet omkring håndtering af krav. Det var en langt mere elegant løsning end f.eks. frem- og tilbagesendelse af Excel-ark med krav og attributter. Her kunne begge parter ajourføre på samme tid, og vi fik en god proces etableret i forhold til kravsgodkendelse. 33

34 Kim Ovedahl Andersen SKAT eindkomst Systemejer Samarbejdet omkring f.eks. ændringssager fungerede rigtig fint i CLM, fordi man kommunikerer og fastholder kommunikationen nær den sag det handler om. På den måde er information og beslutninger let tilgængelig for alle interessenter. At al informationen så er samlet et sted, betyder dog ikke nødvendigvis at det er nemt at overskue, når det bliver komplicerede sager. Det løser værktøjet som sådan ikke for en. Men det gør det dog nemmere at overskue, end hvis informationen lå i talrige mails istedet. 34

35 Mikkel Moulvad SKAT eindkomst Platformsejer Med anvendelsen af CLM stillede IBM et værktøj til rådighed for projektet, som muliggjorde at SKAT kunne følge de enkelte aktiviteter og status på disse direkte, ligesom det gav indsigt i og tryghed for at alle krav var hægtet op på en aktivitet og blev adresseret. Eneste/primære anke var det default-print som løsningen tilbød det burde kunne tilpasses/formateres til noget mere præsentabelt (eksempelvis ændringsanmodnings-elementet, som ikke lignede kontraktens ændringsanmodnings-skabelon). 35

36 Hvordan kommer I så videre? Forslag: - Skriv eller ring til mig, for nærmere oplysninger og eventuelt en mere detaljeret gennemgang af den konkrete case - Kontakt IBM Rational Software (DevOps), som også kan medvirke til at besvare produkt-relaterede spørgsmål, og som også kan formidle kontakten til en nærmere præsentation - Kig forbi på DevOps-standen i Expoområdet Dit projekt her? 36

37 Tak for jeres opmærksomhed 2013 IBM Corporation

ProjektstyringsNYT Center for projekt- og porteføljestyring Efterår 2010

ProjektstyringsNYT Center for projekt- og porteføljestyring Efterår 2010 ProjektstyringsNYT Center for projekt- og porteføljestyring Efterår 2010 Side 2 - Projektværktøjer - hvad er det? Side 2. Artikel af Lars B. Møller. Et der et enkelt svar på ovenstående spørgsmål? Og får

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Involverende sagbehandling 4

Involverende sagbehandling 4 analogt magasin om digitalisering 4. udgave efteråret 2012 3 Digitalisering af arbejdsgange i Aarhus kommune Involverende sagbehandling 4 Mere naturbooking i Aarhus 6 5 Hr. & fru Jensen hjælper til med

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er procesrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning

TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning Thomas Bergstedt Kongens Lyngby 2007 IMM-B.Eng-2007-69 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321,

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Kritiske succesfaktorer

Kritiske succesfaktorer Kritiske succesfaktorer i IT outsourcing projekter Marie Viholt Oxfeldt Kongens Lyngby 2012 IMM-B.Eng-2010-78 Forord Forordet i min bacheloropgave vil jeg benytte til at takke de personer, der har været

Læs mere

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 l Kunde hos Statens It Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 Side 2 af 12 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Hvem er Statens It? 3 1.2 Kort om projekter 3 2 Kundeprojekter - samspillet mellem Statens It, kunden

Læs mere

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang!

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang! ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE Kom nemt i gang! Hvordan gør jeg? Vejledning til værktøjet Dette værktøj er udviklet af Quartz+Co til Dansk Byggeri og 3F. Det bygger videre på rapporten Øget Produktivitet

Læs mere

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5 Den sociale intranet fear factor Vi forsøger at aflive myterne om det sociale intranet. SIDE 8 Usability og intranet Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt?

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres DC Magazine oktober 2013 FORRETNINGSSYSTEMER Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres FORRETNINGSSYSTEMER side 18 Forøg konkurrencekraften med Datacon FORRETNINGSSYSTEMER side 14 Fakturaworkflow

Læs mere

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT UVNEWS NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte Gentofte Kommune har afviklet et udbud med henblik på at anskaffe og få udviklet et produkt, der kunne understøtte

Læs mere

OPTIMERING AF MEDTECH PROJEKTERS VÆRDI

OPTIMERING AF MEDTECH PROJEKTERS VÆRDI OPTIMERING AF MEDTECH PROJEKTERS VÆRDI 26-09-2013 Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes! En rapport baseret på 30 virksomhedsinterview med fokus på det kommercielle i et

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

På vej mod arbejdsmiljøvenlig ledelse af projekter? - hvordan IT-branchens ansatte opfatter arbejdsmiljøvenlig

På vej mod arbejdsmiljøvenlig ledelse af projekter? - hvordan IT-branchens ansatte opfatter arbejdsmiljøvenlig Det Danske Ledelsesakademis konference, Aalborg Universitet, 6.- 7. december, 2010 På vej mod arbejdsmiljøvenlig ledelse af projekter? - hvordan IT-branchens ansatte opfatter arbejdsmiljøvenlig projektledelse

Læs mere

2004 2009 HD(o), Strategisk Ledelse og Virksomhedsudvikling, Copenhagen Business School 2008 2009 Chefarkitekt, SAP PI, Segmenta A/S

2004 2009 HD(o), Strategisk Ledelse og Virksomhedsudvikling, Copenhagen Business School 2008 2009 Chefarkitekt, SAP PI, Segmenta A/S Curriculum Vitae Teddy K. Nielsen Mobil: +45 2144 1533 E-mail: teddy@nielsen.dk Web: www.teddynielsen.dk Bopæl: Amager, København S Fødselsdag: 19. juni 1978 Civilstatus: Bor sammen med frk. Bandy Børn:

Læs mere

Annoncering af opgave: Ny hjemmeside til Bygningsstyrelsen. 10. oktober 2012. ww.bygst.dk

Annoncering af opgave: Ny hjemmeside til Bygningsstyrelsen. 10. oktober 2012. ww.bygst.dk ww.bygst.dk Annoncering af opgave: Ny hjemmeside til Bygningsstyrelsen 10. oktober 2012 1. Introduktion Bygningsstyrelsen ønsker nyt grafisk design og IA til bygst.dk. Samtidig ønsker vi at anskaffe og

Læs mere

Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer

Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer Indhold Indledning... 3 Evalueringens hovedresultater... 3 Beskrivelse af innovationssamarbejdet... 3 Innovation... 4 Deltagere og

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering Kandidatspeciale af Palle Bisgaard 12-01-2012 TITELBLAD Speciale af Palle Bisgaard ved Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, med speciale

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere

Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke:

Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke: - Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke: Charlotte Gall, Digitaliseringsstyrelsen Dan Sten Rexen, Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 33 / 2013. Scrum-tema

KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 33 / 2013. Scrum-tema KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 33 / 2013 Scrum-tema 14 Måske Danmarks bedste Indhold Side 4-9 Scrum-novicer kan begynde her Problemer med release: nul En Scrum-veteran fra Saxo

Læs mere

Årsager til fejl i årsrapporter

Årsager til fejl i årsrapporter Årsager til fejl i årsrapporter Kortlægningsanalyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen September 2014 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere