Nyhedsbrevet. Haruna møder sine danske sponsorer. tanzibarn.dk. Det er stadig muligt at købe foreningens støttevin til 50 kr. flasken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet. Haruna møder sine danske sponsorer. tanzibarn.dk. Det er stadig muligt at købe foreningens støttevin til 50 kr. flasken."

Transkript

1 EFTERÅR 2013 tanzibarn.dk Nyhedsbrevet STØTTEFORENINGEN FOR USA RIVER Det er stadig muligt at købe foreningens støttevin til 50 kr. flasken. Overskuddet fra salget går til foreningens arbejde. Læs mere på bagsiden... Haruna møder sine danske sponsorer Bent og Vibeke Larsen rejste i august måned til Tanzania og mødte i den forbindelse Haruna, deres sponsorbarn. De fortæller og viser billeder om deres oplevelse af centret, børnene og lokalsamfundet. Af Bent og Vibeke Larsen Haruna sammen med sine sponsorer, Bent og Vibeke. Smith Knudsen Advo- Vi har i august i år væ- gelig gård og et køkken. ren Daudi om centret og katfirma har generøst ret i Tanzania på ferie og Modsat bygningerne i sel- om fremtidsplanerne for sponsoreret trykning og besøgte ved den lejlighed ve byen, der mest lignede Haruna. De gør, hvad de udsendelse af foreningens vores sponsorbarn på Usa træskure med bliktage. Vi kan for at give børnene nyhedsbrev. River Children Center. var ventet, for alle børnene de bedste muligheder i En stor tak til dem! kaldte på Haruna og råbte, fremtiden for Haruna Vi var meget spændte at hans familie var her. er det via uddannelse. Vi på at skulle besøge vores følte os meget velkomne sponsorbarn Haruna for Haruna var en glad, høflig, på centret, og alle stil- Holstebro første gang. Vi havde kun set billeder fra centret på Tanzibarn.dk. Og det var en kæmpe oplevelse at være der selv! Vi kørte gennem Usa River, der så meget fattigt ud og meget anderledes, end ung mand på 16 år. Han viste os selv rundt på centret. Han talte godt engelsk, og det var let at kommunikere med ham. Han virkede glad for at se os Han så billeder fra Danmark, og lede op til fotografering, inden vi forlod centret. Centret og det faste personale virkede på os til at gøre en stor forskel for de børn, der bor på der. Vi er meget glade for noget man ser i Europa. viste os de få billeder han at kunne hjælpe vores Vi blev lukket ind på bør- havde fra sin barndom. sponsorbarn Haruna til nehjemmet, der bestod af en uddannelse og for- to sten-bygninger, en hyg- Bagefter fortalte lede- håbentlig give ham lidt

2 større muligheder i fremtiden. Og at det ikke skulle være os, men den Så da vi kom traskende op til centret at opleve kompromiserne blive skabt det var en kæmpe oplevelse at se og tanzanianske bestyrelse der skulle et kvarter for sent, havde Daudi, den og en stor accept af de løsninger, tale med Haruna. Vi er overbeviste komme frem til løsningerne, og vi fungerende leder og sekretær i besty- som den tanzanianske bestyrelse og om, at hjælpen fra Danmark gør primært skulle agere diskussions- og relsen allerede ringet efter os, mens den danske delegation kom frem til. en forskel for børnene på centret. sparringspartner, for at sikre løs- alle bestyrelsesmedlemmer var klar På baggrund af mødet blev det efter- ningsforslag og ideer, der fungerede til kamp med kalenderen fremme; nu følgende også besluttet at forsætte i det tanzanianske samfund samt gav skulle der puttes møder i kalenderen. med ofte at mødes med familier og mening for bestyrelsen dernede. børn i plenum, hvor problemstillinger Til vores store overraskelse var børn og løsninger kan drøftes, hvilket vi Vi var naturligvis klar på at lægge og familier allerede indkaldt til et naturligvis kun kunne være enige i. Store smil og stor virkelyst i Usa River kræfterne i, men var også spændte på situationen. Der gik dog ikke en dag før den snert af skepsis, som vi havde med os, blev gjort til skamme, og bestyrelsen havde vist et stort engagement og vilje til at finde nye løsninger på problemstillingerne. stormøde den følgende lørdag, hvor man ventede løsninger, der var lavet planer for at besøge børnene hjemme hos familierne og for at holde møder med de omkringliggende børnehjem og skoler i løbet af ugerne. Efter første møde havde vi Ledelse, familier og børn samlet til familiemøde i spisesalen Fra skepsis til entusiasme Vi steg på flyet i Nairobi lufthavn efter to hårde, men meget givende uger i Usa River og med en noget anden følelse i kroppen. til vores store overraskelse kalende- Centret var generelt præget af, at Et vigtigt familiemøde Den danske bestyrelse sendte i Tanzaniansk tid er lige på minuttet ren fuld af aftaler 14 dage frem og der ikke længere er en belastning Efter at have siddet i mange timer juli måned en lille delegation på en stærkt motiveret bestyrelse, der på 35 børn og unge, der boede tæt Et afgørende punkt på program- i et 30 grader varmt mødelokale to bestyrelsesmedlemmer ned på Vores oplevelse af tanzaniansk tid var klar til at smøge ærmerne op. sammen med medarbejdere og met var det store weekendmøde og diskuteret, forhandlet, fundet arbejdsrejse for at mødes med er som mange andre vestlige besø- volontører. Der var mere ro, mere med forældre, bedsteforældre, løsninger og ikke mindst grint sam- URCC s tanzanianske bestyrelse, gendes. Man kan snildt lægge en Børn og unge med vidt rent og bestyrelsen havde taget søskende eller hvem der nu havde men, er der skabt et fornyet sam- se på forholdene på centret og halv time (hvis ikke to) til det aftalte forskellige vilkår initiativ til, at der også var mere med børnene at gøre og naturligvis arbejde mellem de to bestyrelse. tage beslutninger om fremtiden. mødetidspunkt med en tanzanianer. grønt med beplantningen i gården. størstedelen af børnene, der kom Vi er kommet tættere på en fælles Det skal man ikke være i Tanzania i De 12 af børnene, som stadig bor på fra nær og fjern. De fleste af bør- forståelse af tingene og har ikke Af Kathrine Brejnrod og lang tid for at tage som en selvfølge. URCC, tog imod os med gensyns- På vores efterfølgende besøg hos nene ser hinanden i hverdagen, men mindst en fornyet tro på fremtiden. Anders Hjortskov Larsen, glæde og højt humør på første dag. forskellige børns familiemedlem- enkelte er flyttet til Arusha eller medlemmer af bestyrelsen mer så vi vidt forskellige vilkår, andre steder i forhold til familiens Der ligger masser af arbejde forude men blev også her varmt modta- bosted, og her var gensynsglæden selv uden at børnene bor samlet Vi glædede os til komme tilbage til get af alle familier. Bestyrelsen med de andre børn på centret stor. på et fysisk børnecenter, men vi er Tanzania igen for at arbejde med ville gerne vise os nogle af de fortrøstningsfulde omkring pro- børn, Staff og bestyrelse på Usa River hjem, hvor de unge ikke havde Chairman Munisi åbnede mødet jekter og kan se fremad mod en Children Centre, men havde også en mulighed for at sove i adskilte rum med en kristen bøn og fredshils- sundere organisation, hvor vi ar- hvis portion tvivl med i bagagen, da og hvor forholdene generelt var for nen Salam Aleikum for at være bejder tættere sammen med både vi steg af flyveren i Nairobi Airport dårlige til at børnene kunne bo der dækket helt ind i forhold til alle medarbejderne og bestyrelsen i syd. og tog en velkendt bustur sydpå, og passe deres skolegang ordentligt. deltagere og lagde ellers op til en over grænsen og ned til Arusha. Hvor meget kan vi udrette sammen med den tanzanianske bestyrelse på bare to uger? Kan vi finde et fælles ståsted i den turbulente tid? Ville det høje engagement, vi havde oplevet igennem vores korrespondancer det Men vi besøgte samtidig familiemedlemmer med fine hjem og et enkelt endda med kummefryser i huset. Det gav os et godt udgangspunkt for at diskutere og senere differentiere mellem de forskellige familiers forhold, og dermed tage beslutnin- god diskussion om især børnenes skolegang i fremtiden, Boarding Schools og mulighederne for tilskud til de dårligst stillede familier. Mødet var præget af god dialog mellem den tanzanianske bestyrelse, de ældste børn (som deltog aktivt i Hold øje med En ny og bedre hjemmeside er under opbygning... seneste halve år, skinne igennem? ger om den hjælp, som de tilknyt- diskussionerne) og familiemedlem- Vores indgangsvinkel til turen var, Leg ved vandtankene på centret tede børn og unge havde brug for. merne. Det var meget bekræftende

3 Børnenes leveforhold et ønske om, at børnene kunne igennem én person dernede, da de Beslutninger og løsninger for URCC På baggrund af den tanzanianske bestyrelses arbejde med kortlægning af de enkelte børns forhold, er børnenes familier blevet delt ind i tre grupper alt efter familiens forhold. komme på Boarding schools. Familierne mener dette vil give dem bedre mulighed for at koncentrere sig om studierne samt giver større sikkerhed, da de ikke skal gå frem og tilbage til skolen hver dag. andre ikke er i stand til at benytte computere og flere samtidig har et engelsk på et relativt lavt niveau. For at undgå svaghederne ved, at kommunikationen går igennem kun én person, vil den tanzanianske På baggrund af arbejdet på bestyrel- På baggrund af dette er det besluttet bestyrelse i løbet af det næste år sesrejsen har bestyrelserne i Tanza- at øge støtten til to af de tre grup- Den tanzanianske bestyrelse er modtage computer- og engelskun- nia og Danmark i fællesskab truffet per. En del af familierne modtager enige i forældrenes ræsonnement, dervisning, og vi håber således at en række store beslutninger om således ekstra støtte udover det og mener ligeledes det vil være deres engelsk- og computerkund- fremtiden for de børn og unge, der er månedlige økonomiske bidrag, dette bedst for børnene på flere planer. skaber kan bliver forbedret. tilknyttet Usa River Children Centre. er enten i form af penge eller mad. Boarding schools er som udgangspunkt dyrere end de almindelige Derudover er det vores håb, at Af næstformand Mette Falch Bache Gruppeinddelingen blev fremlagt skoler, men da børnene ikke bor bestyrelsen kan få en professionel på et familiemøde på URCC, imens på centret længere, er der andre indføring i forskellige organisations- Som det blev besluttet på generalforsamlingen, var udgangspunktet bestyrelsesrepræsentanterne var dernede. Alle familierne var enige i udgifter, der er blevet reduceret. Det er derfor blevet besluttet, at strukturer, projektledelse mv., for derigennem at give dem nogle værk- URCC s daglige leder Daudi, bestyrelsesmedlem George Jacob og Chairman Munisi, sammen med bestyrelsesmedlem Kathrine Brejnrod på URCC i august måned. for bestyrelses-rejsen, at der ved udgangen af 2013 ikke skulle bo børn på URCC længere, og vi skulle finde løsninger for hvordan vi forsat støttede børnene i fremtiden. Dette har dog vist sig sværere end som så. Flere af de børn, der bor på centret nu, skal færdiggøre 7. klasse ved udgangen af næste år. I Tan- både inddeling samt størrelsen af den ekstra støtte, og Kathrine og Anders oplevede på mødet, at der ikke sure miner over, at nogle familier modtage mere støtte end andre. Dette var dejligt at høre fra vores delegation, og bekræftede os i, at inddelingen var fair og retvisende. Derudover udtrykte familierne de børn, der i dag går i almindelige dagskoler og ønsker at komme på Boarding schools, kan få lov til dette fra januar 2014 (det tanzanianske skoleår går fra januar til januar). Flere ressourcer ind i bestyrelsen I dag foregår al kommunikation med den Tanzanianske bestyrelse tøjer til at lede og udbygge projektet, samt en indsigt i forskellige organisationsstrukturer, hvordan man kan opbygge en sund forening med medlemmer, demokrati og meget andet. Bestyrelsen er ved at undersøge mulighederne for dette i området samt de økonomiske aspekter af det. Familierne får sundhedsforsikring nene fik en sygeforsikring. Dette er blevet vedtaget i samråd med den danske bestyrelse, og ordningen er allerede så småt igangsat. Sundhedsforsikringen dækker ikke kun det enkelte barn som den tidligere ordning, men op til fem medlemmer i familien til behand- ling hos offentlige læger eller på sygehuse. Over de sidste par uger, har familierne således fået taget pasfotos, som skal bruges til ansøgningen, og vi er spændte på at få feedback på ordningen, når de begynder at tage den i brug. zania er der på dette klassetrin en stor afsluttende eksamen, som har Gennem årene har børnene været betydning for børnenes fremtidige tilknyttet en lokal læge i byen, hvor skolegang. Det betyder, at børnene børnene er blevet behandlet for ikke kan flytte skole, før eksamen alt fra malaria til en omgang jeg- er afsluttet, dels fordi det er svært vil-helst-ikke-i-skole ondt i maven. at få nye skoler til at optage dem, Dette er dog blevet vanskeliggjort og dels fordi det kan komme til at eftersom mange af børnene bor påvirke deres præstation i skolen. hos deres familier i dag, og flere i Det har ikke på noget tidspunkt fremtiden på Boarding schools, da været vores hensigt at finde for- de således ikke har mulighed for at hastede løsninger til børnene. Det komme til Usa for at gå til lægen. er derfor blevet besluttet, at de børn, der bor på centret pt. bliver Dette har affødt en masse diskus- boende indtil udgangen af 2014, sioner om, hvorledes børnene i hvor de største af børnene afslut- fremtiden fortsat kan blive støttet ter deres 7.klasses eksamen. Gruppebillede af staff og de børn, der endnu ikke er på boarding school. Foto: Bent og Vibeke Larsen med lægehjælpe, og den Tanzanianske Bestyrelse forslog, at bør- Vaskedag... Der poseres for fotografen

4 Hanne Johansen, kasserer Tak for din støtte og glædelig jul! Er du og dine venner medlem? Tanzibarn har hårdt brug for flere medlemmer, for at kunne fortsætte foreningens støtte af det gode arbejde i Usa River. Vi håber, du vil hjælpe os med at skaffe flere medlemmer og selv huske på at indbetale det årlige medlemskontingent på vedlagte girokort eller via netbank. Medlemskabet sikrer vores lille forenings overlevelse, så vi fortsat kan sikre uddannelse og derigennem en fremtid for de børn og unge der støttes gennem URCC. Mange tak for DIN støtte! tanzibarn.dk STØTTEFORENINGEN FOR USA RIVER Medlemskab Børnene på Usa River Children Centre, Tanzania, samlet foran Georg Jensen House. oktober 2010 Per & Marianne Hansen støtter med sit medlemskab Tanzibarn.dk s arbejde for børn og unge i Usa River, Tanzania, med kr. i året 2013/14 Med stor tak, på foreningens vegne Sportsklubben - langt mere end sport! Af Merete Høgh Jeppesen TANZANIA SPORTS SPORTS AND AND RIVER RIVER USA HOBBY HOBBY USA CLUB CLUB Oktober Støtteforeningen for Usa River. Frederiksøvej Kolding Køb vin med et smil... Det er stadig muligt at købe vores støttevin, prydet af Winnie Fridas smilende ansigt. En klassisk gave med et velgørende twist til venner og familie eller forretningsforbindelser. 50,- Vinen er fra Côtes de Ventoux og har vundet det franske landbrugsministeriums sølvmedalje i Én flaske koster 50 kroner og overskuddet fra salget går til foreningens arbejde i Usa River. Bestilling og afhentning af vinen kan aftales pr. mail på Gå ikke glip af fradrag for dine gaver i send oplysningerne nu : Jeg/vi giver herved tilladelse til, at gaver til Tanzibarn.dk indberettes til SKAT. (Hvis kun et CPR-nummer vil alle gaver blive indberettet på dette nummer). Udfyld venligst med BLOKBOGSTAVER. Kupon en sendes til kasserer Hanne Johansen, Lindelunden 5, 6705 Esbjerg Ø. Mail: CPR: - Navn: CPR: - Navn: Adresse: Postnr./ By: Telefon Dato/underskrift: Dato/underskrift: Medlemskab Kontingent pr. år: Minimum 300 kr Gavebrev over 10 år, min. 500 kr pr. år, (fuld fradragsret) Sponsor for et barn: 3.000,00kr pr. år Gavebrev over 10 år, (fuld fradragsret) Medlemskontingent og eventuelle gaver kan indbetales på foreningens bankkonto: Reg. nr.:7040 Konto nr.: Swift kode: SYBKDK22, Iban nr.: DK eller Indbetalingskort: +73< < Husk at opgive navn og adresse Har du spørgsmål, kan foreningen kontaktes på eller via formand Birthe Bache Frederiksøvej Kolding Telefon: Mobil: læs mere på Der sker store ting for udviklingsprojekterne i Usa River Youth and Development Organisation, hvor der er skaffet projektmidler til udviklingen af sportsaktiviteter, oplysningsvirksomhed for unge, men også låne-spare grupper og jobsøgningsprojekter har været et travlt år i sportsklubben. Vi har nemlig udvidet med både jobformidling og kursusvirksomhed. Det skete med den bevilling, som Danida har givet til vores projekt. Danida har bevilliget cirka d.kr. Vi søgte den ret store sum, fordi de cirka 300 medlemmer i Usa River igennem en årrække har beskrevet deres frustration over at mangle forsørgelsesmulighed. De unge ér motiverede, men har svært ved at se, hvordan de skal komme videre, når jobbene mangler. Med de nye midler kan vi støtte medlemmerne i at realisere deres ønsker om starte egne virksomheder, komme i praktik og få et arbejde. Derfor har projektgruppen i Tanzania inklusiv de projektansatte Issa og Daudi ved roret travlt. De organiserer eksempelvis kursus i at lave lædervarer, de arrangerer virksomhedsbesøg og de faciliterer låne-spare grupper. Men de står slet ikke alene. En ung pige fra klubben fortæller, at hun dagligt er i klubben, fordi hun her møder nye mennesker og får lov at tage ansvar for aktiviteter. En dejlig historie, der kun bliver bedre af, at pigen kommer fra bedre sociale kår end andre og bruger klubben til at dele ud af sit overskud. Beslutninger om aktiviteter og eksempelvis ansættelse af en vagtmand tages på fællesmøder af medlemmerne. Og alle aktiviteter lige fra fodbold til dans og volleyball har én ansvarlig blandt medlemmerne. Låne-spare grupper har succes Et eksempel på en af de nye aktiviteter er Vicoba, som er låne-spare-grupper. Her mødes medlemmerne en gang om ugen, og alle indbetaler det, de kan til en fælles opsparingspulje. I opstartsfasen tilbød vi rådgivning og sparring fra en uddannet vejleder. Fra opsparingspuljen kan Vicobas medlemmer låne penge, hvilket ellers er meget svært for en alminde-

5 TANZANIA lige borger i Usa River. Da medlemmerne låner af hinanden, har de stort motivation for at betale tilbage og føler samtidig et ansvar for grupperne, da tilbagebetalingen tidligere har været et af problemerne med lignende projekter, hvor lokale har lånt fra en vestlig donor. Efter en periode kan medlemmerne få udbetalt deres opsparing igen og nye sparegrupper kan opstå. Samværet og fællesskabet i Vicoba gør det nemmere for medlemmerne at spare op til eksempelvis skolepenge eller nyt udstyr til en cykelsmed. Og det er faktisk sådan, at nyeste forskning fra Rockwool-fonden viser, at låne-spare grupper har en positiv effekt på Afrikas økonomi. Et samlingssted og udgangspunkt Ved klubhuset syder det af aktive fodboldspillere på banen, hoppende bordtennisbolde og dygtige hip-hop-dansere. Den gode stemning gør det sjovere at modtager engelskundervisning og lettere at bryde tabuer om HIV/AIDS og alkohol. Det fortsatte fokus er, at sportsklubben skal give de unge mulighed for at tage ansvar og være en god platform for jobformidling og kursusvirksomhed, hvilket vi vil arbejde videre med i fremtiden. Dit bidrag betyder meget! Jo flere medlemmer vi har, jo mere stabilt et økonomisk fundament har vi. Du kan bidrage til projektet på flere måder. Bliv medlem for min. 200 kr om året, eller giv et gavebrev på minimum 500 kr. om året. i 10 år og træk det fulde beløb fra i skat. Du melder dig ind på følgende måde: 1. Indbetal penge på konto: Skriv dit navn og din adresse under Meddelelse til beløbsmodtager 3. Vi kontakter dig for at få din adresse og dit CPRnummer. For blot 200 kroner kan du blive støttemedlem se Kontakt os endelig med spørgsmål eller forslag på

Nyhedsbrevet. Store forandringer på vej... tanzibarn.dk. Det er stadig muligt at købe foreningens støttevin til 50 kr.

Nyhedsbrevet. Store forandringer på vej... tanzibarn.dk. Det er stadig muligt at købe foreningens støttevin til 50 kr. FORÅR 2013 tanzibarn.dk Nyhedsbrevet STØTTEFORENINGEN FOR USA RIVER Det er stadig muligt at købe foreningens støttevin til 50 kr. Overskuddet fra salget går til foreningens arbejde. Læs mere på bagsiden...

Læs mere

Betalings- Service eller ikke?

Betalings- Service eller ikke? EFTERÅR 2012 tanzibarn.dk Nyhedsbrevet STØTTEFORENINGEN FOR USA RIVER Indhold Nye medlemmer 1 findes med PR BetalingsService 2 eller ej? Livet i Usa River 3 Giv ikke en ged! 3 Nye medlemmer findes med

Læs mere

Nyhedsbrevet. Udviklingsarbejde. No. 1/Forår 2011. tanzibarn.dk. Indhold. Udviklingsarbejde 1. Karen Marie Thulstrup. 100 høns...

Nyhedsbrevet. Udviklingsarbejde. No. 1/Forår 2011. tanzibarn.dk. Indhold. Udviklingsarbejde 1. Karen Marie Thulstrup. 100 høns... Tak for din støtte og glædelig jul! Nyhedsbrevet No. 1/Forår 2011 Indhold Udviklingsarbejde Udviklingsarbejde 1 100 høns... 2 Workshop 3 Fagre nye verden 4 Sponserer udsendelsen af nyhedsbrevet Sponserer

Læs mere

Nyheder Efterår 2014

Nyheder Efterår 2014 Nyheder Efterår 2014 tanzibarn. dk I dette nyhedsbrev: Ekstraordinær Generalforsamling Kom med d. 22. november og giv din mening til kende omkring foreningens fremtid. Usa River Vi har i dette nyhedsbrev

Læs mere

Nyhedsbrevet. At krydse sit spor. No. 2/Efterår 2010. tanzibarn.dk. Indhold. At krydse sit spor 1

Nyhedsbrevet. At krydse sit spor. No. 2/Efterår 2010. tanzibarn.dk. Indhold. At krydse sit spor 1 Nyhedsbrevet tanzibarn.dk STØTTEFORENINGEN FOR USA RIVER No. 2/Efterår 2010 Indhold At krydse sit spor At krydse sit spor 1 Fundraiser søges 2 En hilsen fra URCC 3 Med mor i Tanzania 3 Besøg på Sortedamskolen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Afholdt 25. Juni 2011 på Kolding Bibliotek 1) Valg af dirigent Maren vælges Præsentationsrunde af alle fremmødte._ 2) Formandens

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Så er det igen blevet tid til et nyhedsbrev fra Mushemba folket. Det vi gerne vil dele med jer i dette nyhedsbrev, er bare en brøkdel af alt det, der

Læs mere

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen,

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Trinity Skolen: Kære Venner af og Trinity Skolen, Så står sommeren så småt for døren, og dermed er det også tid til årets 2. nyhedsbrev fra os. Juli 203 Der sker hele tiden nyt i takt med at tiden går.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen. Så er der igen tid til et lille nyhedsbrev fra Mushemba Foundation nu her hvor ferietiden rigtig er over Danmark. Også Jan & Birthe var

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Tanzibarn.dk. Vedtægter for TANZIBARN.DK. 1. Foreningens navn og hjemsted

Tanzibarn.dk. Vedtægter for TANZIBARN.DK. 1. Foreningens navn og hjemsted Vedtægter for TANZIBARN.DK 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er: tanzibarn.dk. Foreningens hjemsted er formandens adresse. 2 Formål Tanzibarn.dk s formål er at støtte socialt dårligt stillede

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania.

Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania. Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania www.fremtidoghaab.dk www.facebook.com/fremtidoghaab Drop-In Centret SUMBAWANGAS GADEBØRN På Drop-ln Centret prøver vi at hjælpe

Læs mere

Nyhedsbrev 13: Kontingent, Generalforsamling, Davidson Primary og Bushveld Mission

Nyhedsbrev 13: Kontingent, Generalforsamling, Davidson Primary og Bushveld Mission FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 13: Kontingent, Generalforsamling, Davidson Primary og Bushveld Mission Hvis man ikke allerede har gjort det, er det nu tid til indbetaling af kontingent

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 17 December 2015

Nyhedsbrev nr. 17 December 2015 Nyhedsbrev nr. 17 December 2015 Så er det jul - til lidt juleferielæsning! og nyhedsbrev nr. 17 (med kontingent opkrævning for 2016) er klar Projektbesøg: Siden sidste nyhedsbrev i juli 2015 har venskabsforeningen

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde

Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde Skolekode 280813 Tilsynsførende Klaus Eusebius Jakobsen, rektor emeritus. Undervisningen på Karrebæksminde

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Bishop University Land: Canada Periode: Fra: 10.01.12 Til: 01.05.12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2010

NYHEDSBREV OKTOBER 2010 NYHEDSBREV OKTOBER 2010 Kære Alle Nu er det igen blevet tid til lidt nyheder fra My African Child. I dette nyhedsbrev kan I bl.a. læse om formandens, Iben Hansen, tur til Tanzania, hvor hun besøgte foreningens

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Limerick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Limerick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Limerick Land: Irland Periode: Fra: 19. januar 2012 Til: 14. maj 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien Jeg, Rikke Stauning Klestrup sagskoordinator og socialrådgiver i DanAdopt, havde under mit sidste besøg I Etiopien i marts 2014, mulighed for

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Dagsorden. 1. Valg af dirigent Kim Rusholdt fastslog at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der var

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo Land: Norge Periode: Fra: Januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Undersøgelsen gennemføres over to gange i efteråret. Du vil blive bedt om at svare på et spørgeskema to gange i alt, hvor dette er den anden gang.

Undersøgelsen gennemføres over to gange i efteråret. Du vil blive bedt om at svare på et spørgeskema to gange i alt, hvor dette er den anden gang. Spørgeskema Du vil i dette skema få nogle spørgsmål omkring din undervisning. Resultaterne er en del af en undersøgelse, der fokuserer på folkeskolen og elevernes tanker om at gå i skole. Undersøgelsen

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Klubberne Samuelsgården Stedet hvor venner mødes.

Klubberne Samuelsgården Stedet hvor venner mødes. Brugerråd: Formand: Ib Jensen Bo Marcher Jonna Kobbelgaard SFO leder: Conny Andersen Samuelsgårdens venner: Formand: Leif Erichsen Næstforman: Jesper Nielsen Asta Nørregaard Kasser: Jette S. Lauridsen

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Projekt My African Child

Projekt My African Child Projekt My African Child Nyhedsbrev februar 2009 Mama Pendo (leder på Nkoaranga børnehjem) med Ebenesa (måske kommende sponsorbarn) Nye børn i skole Vi har siden sidst fået en del nye sponsorer, hvoraf

Læs mere

Referent: Pernille Glade børn lærer bedst Trivsel Samtale Skolen for livet Ansvarlighed Samarbejdsevne Initiativ Faglighed Fællesskab

Referent: Pernille Glade børn lærer bedst Trivsel Samtale Skolen for livet Ansvarlighed Samarbejdsevne Initiativ Faglighed Fællesskab Bestyrelsesmøde d. 10/10 2016 Mødested: Rødding Friskole Mødetidspunkt: 19.00 22.00 Deltagere: Maja, Tina, Ditte, Pehr, Henrik, Jens, Pernille (Kristen dukkede ikke op) Kaffe og andet godt: Ditte Referent:

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Indledningsvis indkalder vi til den årlige generalforsamling i Afrikaskolen. Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19:00

Indledningsvis indkalder vi til den årlige generalforsamling i Afrikaskolen. Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19:00 FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 19: Nyt fra Afrikaskolens besøg i Sydafrika Indledningsvis indkalder vi til den årlige generalforsamling i Afrikaskolen Tirsdag den 29. april 2014

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

2 3 Når en lang skoledag føles kort

2 3 Når en lang skoledag føles kort 2 3 Når en lang skoledag føles kort Helle Møller Ni e l s e n Sk o l e i n s p e k t ø r, Hem Sk o l e Tid er ikke bare tid Helhedsskolen handler ikke kun om struktur og mere tid, men det er en vigtig

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Sabanci University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Sabanci University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Sabanci University Land: Tyrkiet Periode: Fra:19.09.2011 Til:01.02.2012 Udvekslingsprogram: Political

Læs mere

Bilag 13: Meningskondensering af interview 2 med ung pige, udeboende

Bilag 13: Meningskondensering af interview 2 med ung pige, udeboende Bilag 13: Meningskondensering af interview 2 med ung pige, udeboende Overordnet kløft Viden Penge Konkret kløft Nutid hvordan bridger IP? Fortid hvilke erfaringer har IP med sig? Hvem kan IP tale økonomi

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: Institute of Education, University of London Land: England, United Kingdom Periode: Fra: 4. januar

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Nyheder for håndboldafdelingens Spillere, trænere og ledere

Nyheder for håndboldafdelingens Spillere, trænere og ledere 2015 Nyheder for håndboldafdelingens Spillere, trænere og ledere Lykke Burmølle Andersen Håndboldafdelingen Bjerregrav Boldklub 08-09-2015 Indhold Forord... 1 God jul & Godt Nytår... 2 Fotografering i

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Deltagere: Claus- Lena Michael Palle og Bo Fraværende: Søren 1. Godkendelse af referat Nr. 7 2. Orientering Meddelelser Referat Af 25. august 2015 Ingen

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Psykologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Psykologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: England Periode: Fra:10/1/2012 Til: 29/6/2012

Læs mere

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8)

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8) Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen (kit, nummer 8) 1) En beskrivelse af idéen 2) Et storyboard 3) En 3D model 4) En film af hver gruppe 5) Et podie til hver gruppe Alle elementer vedrørende hver gruppe samlet

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Faxe Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune

Partnerskabsaftale mellem Faxe Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune Partnerskabsaftale mellem Faxe Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune Følgende aftale om partnerskab indgås mellem: Danske Skoleelever Faxe Kommune, v/ projektmedarbejder Center

Læs mere

lfybeh-mfhsekb vtuj,hj,bc cfpjufljt,f

lfybeh-mfhsekb vtuj,hj,bc cfpjufljt,f lfybeh-mfhsekb vtuj,hj,bc cfpjufljt,f Årgang 15. nr. 2, juni 2014 Der samles affald i Georgien. 1 Georgiske børn skriver til Sydkystens Privatskole i Solrød. Siden sidst, har vi haft årsmøde der forløb

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ethiopiens Børn fredag den 16. april 2010 på Christianshavns Gymnasium

Referat af generalforsamling i Ethiopiens Børn fredag den 16. april 2010 på Christianshavns Gymnasium Referat af generalforsamling i Ethiopiens Børn fredag den 16. april 2010 på Christianshavns Gymnasium Der var 48 deltagere i generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Velkomst ved bestyrelsens formand, Jens Bencke.

Læs mere

Nyhedsbrev for August 2015

Nyhedsbrev for August 2015 Nyhedsbrev for August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Det er skønt at opleve SFO en fyldt med glade og nysgerrige børn. Sommerferien: Vi har haft en rigtig dejlig sommerferie sammen med afd. Eng.

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev maj 2005 Nyt fra Den Sikre Vej I dette nyhedsbrev kan jeg tilbyde en frisk opdatering på dagligdagen hos Camino Seguro, efter den nye skolebygning er taget i brug i en artikel skrevet af Anne

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013.

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Mit navn er Helle Maria Geertsen og fra den 4 marts til den 15 marts, var jeg sammen med, min hold kammeret Line Hansen, i Baskerlandet i praktik. Vi var 2 dage

Læs mere

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2009

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2009 BØRN I AFRIKA side 1 Allerød den 27. maj 2010 BØRN I AFRIKA Årsrapport 2009 Foreningsoplysninger: Børn i Afrika Dyssebakken 8 2900 Hellerup CVR nr. 28 01 87 54 Bestyrelsens sammensætning: Vagn Frikke-Schmidt,

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Ny sæson aktiviteter til din

Ny sæson aktiviteter til din Til alle basketballklubber Ny sæson aktiviteter til din klub i 2016/17 www.dgi.dk/basketball og www.basket.dk 2 I dette nyhedsbrev kan du læse om nogle af vores mange, spændende aktiviteter og ikke mindst

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De følgende sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver dygtige, sunde, hjælpsomme

Læs mere