Nyhedsbrevet. Haruna møder sine danske sponsorer. tanzibarn.dk. Det er stadig muligt at købe foreningens støttevin til 50 kr. flasken.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet. Haruna møder sine danske sponsorer. tanzibarn.dk. Det er stadig muligt at købe foreningens støttevin til 50 kr. flasken."

Transkript

1 EFTERÅR 2013 tanzibarn.dk Nyhedsbrevet STØTTEFORENINGEN FOR USA RIVER Det er stadig muligt at købe foreningens støttevin til 50 kr. flasken. Overskuddet fra salget går til foreningens arbejde. Læs mere på bagsiden... Haruna møder sine danske sponsorer Bent og Vibeke Larsen rejste i august måned til Tanzania og mødte i den forbindelse Haruna, deres sponsorbarn. De fortæller og viser billeder om deres oplevelse af centret, børnene og lokalsamfundet. Af Bent og Vibeke Larsen Haruna sammen med sine sponsorer, Bent og Vibeke. Smith Knudsen Advo- Vi har i august i år væ- gelig gård og et køkken. ren Daudi om centret og katfirma har generøst ret i Tanzania på ferie og Modsat bygningerne i sel- om fremtidsplanerne for sponsoreret trykning og besøgte ved den lejlighed ve byen, der mest lignede Haruna. De gør, hvad de udsendelse af foreningens vores sponsorbarn på Usa træskure med bliktage. Vi kan for at give børnene nyhedsbrev. River Children Center. var ventet, for alle børnene de bedste muligheder i En stor tak til dem! kaldte på Haruna og råbte, fremtiden for Haruna Vi var meget spændte at hans familie var her. er det via uddannelse. Vi på at skulle besøge vores følte os meget velkomne sponsorbarn Haruna for Haruna var en glad, høflig, på centret, og alle stil- Holstebro første gang. Vi havde kun set billeder fra centret på Tanzibarn.dk. Og det var en kæmpe oplevelse at være der selv! Vi kørte gennem Usa River, der så meget fattigt ud og meget anderledes, end ung mand på 16 år. Han viste os selv rundt på centret. Han talte godt engelsk, og det var let at kommunikere med ham. Han virkede glad for at se os Han så billeder fra Danmark, og lede op til fotografering, inden vi forlod centret. Centret og det faste personale virkede på os til at gøre en stor forskel for de børn, der bor på der. Vi er meget glade for noget man ser i Europa. viste os de få billeder han at kunne hjælpe vores Vi blev lukket ind på bør- havde fra sin barndom. sponsorbarn Haruna til nehjemmet, der bestod af en uddannelse og for- to sten-bygninger, en hyg- Bagefter fortalte lede- håbentlig give ham lidt

2 større muligheder i fremtiden. Og at det ikke skulle være os, men den Så da vi kom traskende op til centret at opleve kompromiserne blive skabt det var en kæmpe oplevelse at se og tanzanianske bestyrelse der skulle et kvarter for sent, havde Daudi, den og en stor accept af de løsninger, tale med Haruna. Vi er overbeviste komme frem til løsningerne, og vi fungerende leder og sekretær i besty- som den tanzanianske bestyrelse og om, at hjælpen fra Danmark gør primært skulle agere diskussions- og relsen allerede ringet efter os, mens den danske delegation kom frem til. en forskel for børnene på centret. sparringspartner, for at sikre løs- alle bestyrelsesmedlemmer var klar På baggrund af mødet blev det efter- ningsforslag og ideer, der fungerede til kamp med kalenderen fremme; nu følgende også besluttet at forsætte i det tanzanianske samfund samt gav skulle der puttes møder i kalenderen. med ofte at mødes med familier og mening for bestyrelsen dernede. børn i plenum, hvor problemstillinger Til vores store overraskelse var børn og løsninger kan drøftes, hvilket vi Vi var naturligvis klar på at lægge og familier allerede indkaldt til et naturligvis kun kunne være enige i. Store smil og stor virkelyst i Usa River kræfterne i, men var også spændte på situationen. Der gik dog ikke en dag før den snert af skepsis, som vi havde med os, blev gjort til skamme, og bestyrelsen havde vist et stort engagement og vilje til at finde nye løsninger på problemstillingerne. stormøde den følgende lørdag, hvor man ventede løsninger, der var lavet planer for at besøge børnene hjemme hos familierne og for at holde møder med de omkringliggende børnehjem og skoler i løbet af ugerne. Efter første møde havde vi Ledelse, familier og børn samlet til familiemøde i spisesalen Fra skepsis til entusiasme Vi steg på flyet i Nairobi lufthavn efter to hårde, men meget givende uger i Usa River og med en noget anden følelse i kroppen. til vores store overraskelse kalende- Centret var generelt præget af, at Et vigtigt familiemøde Den danske bestyrelse sendte i Tanzaniansk tid er lige på minuttet ren fuld af aftaler 14 dage frem og der ikke længere er en belastning Efter at have siddet i mange timer juli måned en lille delegation på en stærkt motiveret bestyrelse, der på 35 børn og unge, der boede tæt Et afgørende punkt på program- i et 30 grader varmt mødelokale to bestyrelsesmedlemmer ned på Vores oplevelse af tanzaniansk tid var klar til at smøge ærmerne op. sammen med medarbejdere og met var det store weekendmøde og diskuteret, forhandlet, fundet arbejdsrejse for at mødes med er som mange andre vestlige besø- volontører. Der var mere ro, mere med forældre, bedsteforældre, løsninger og ikke mindst grint sam- URCC s tanzanianske bestyrelse, gendes. Man kan snildt lægge en Børn og unge med vidt rent og bestyrelsen havde taget søskende eller hvem der nu havde men, er der skabt et fornyet sam- se på forholdene på centret og halv time (hvis ikke to) til det aftalte forskellige vilkår initiativ til, at der også var mere med børnene at gøre og naturligvis arbejde mellem de to bestyrelse. tage beslutninger om fremtiden. mødetidspunkt med en tanzanianer. grønt med beplantningen i gården. størstedelen af børnene, der kom Vi er kommet tættere på en fælles Det skal man ikke være i Tanzania i De 12 af børnene, som stadig bor på fra nær og fjern. De fleste af bør- forståelse af tingene og har ikke Af Kathrine Brejnrod og lang tid for at tage som en selvfølge. URCC, tog imod os med gensyns- På vores efterfølgende besøg hos nene ser hinanden i hverdagen, men mindst en fornyet tro på fremtiden. Anders Hjortskov Larsen, glæde og højt humør på første dag. forskellige børns familiemedlem- enkelte er flyttet til Arusha eller medlemmer af bestyrelsen mer så vi vidt forskellige vilkår, andre steder i forhold til familiens Der ligger masser af arbejde forude men blev også her varmt modta- bosted, og her var gensynsglæden selv uden at børnene bor samlet Vi glædede os til komme tilbage til get af alle familier. Bestyrelsen med de andre børn på centret stor. på et fysisk børnecenter, men vi er Tanzania igen for at arbejde med ville gerne vise os nogle af de fortrøstningsfulde omkring pro- børn, Staff og bestyrelse på Usa River hjem, hvor de unge ikke havde Chairman Munisi åbnede mødet jekter og kan se fremad mod en Children Centre, men havde også en mulighed for at sove i adskilte rum med en kristen bøn og fredshils- sundere organisation, hvor vi ar- hvis portion tvivl med i bagagen, da og hvor forholdene generelt var for nen Salam Aleikum for at være bejder tættere sammen med både vi steg af flyveren i Nairobi Airport dårlige til at børnene kunne bo der dækket helt ind i forhold til alle medarbejderne og bestyrelsen i syd. og tog en velkendt bustur sydpå, og passe deres skolegang ordentligt. deltagere og lagde ellers op til en over grænsen og ned til Arusha. Hvor meget kan vi udrette sammen med den tanzanianske bestyrelse på bare to uger? Kan vi finde et fælles ståsted i den turbulente tid? Ville det høje engagement, vi havde oplevet igennem vores korrespondancer det Men vi besøgte samtidig familiemedlemmer med fine hjem og et enkelt endda med kummefryser i huset. Det gav os et godt udgangspunkt for at diskutere og senere differentiere mellem de forskellige familiers forhold, og dermed tage beslutnin- god diskussion om især børnenes skolegang i fremtiden, Boarding Schools og mulighederne for tilskud til de dårligst stillede familier. Mødet var præget af god dialog mellem den tanzanianske bestyrelse, de ældste børn (som deltog aktivt i Hold øje med En ny og bedre hjemmeside er under opbygning... seneste halve år, skinne igennem? ger om den hjælp, som de tilknyt- diskussionerne) og familiemedlem- Vores indgangsvinkel til turen var, Leg ved vandtankene på centret tede børn og unge havde brug for. merne. Det var meget bekræftende

3 Børnenes leveforhold et ønske om, at børnene kunne igennem én person dernede, da de Beslutninger og løsninger for URCC På baggrund af den tanzanianske bestyrelses arbejde med kortlægning af de enkelte børns forhold, er børnenes familier blevet delt ind i tre grupper alt efter familiens forhold. komme på Boarding schools. Familierne mener dette vil give dem bedre mulighed for at koncentrere sig om studierne samt giver større sikkerhed, da de ikke skal gå frem og tilbage til skolen hver dag. andre ikke er i stand til at benytte computere og flere samtidig har et engelsk på et relativt lavt niveau. For at undgå svaghederne ved, at kommunikationen går igennem kun én person, vil den tanzanianske På baggrund af arbejdet på bestyrel- På baggrund af dette er det besluttet bestyrelse i løbet af det næste år sesrejsen har bestyrelserne i Tanza- at øge støtten til to af de tre grup- Den tanzanianske bestyrelse er modtage computer- og engelskun- nia og Danmark i fællesskab truffet per. En del af familierne modtager enige i forældrenes ræsonnement, dervisning, og vi håber således at en række store beslutninger om således ekstra støtte udover det og mener ligeledes det vil være deres engelsk- og computerkund- fremtiden for de børn og unge, der er månedlige økonomiske bidrag, dette bedst for børnene på flere planer. skaber kan bliver forbedret. tilknyttet Usa River Children Centre. er enten i form af penge eller mad. Boarding schools er som udgangspunkt dyrere end de almindelige Derudover er det vores håb, at Af næstformand Mette Falch Bache Gruppeinddelingen blev fremlagt skoler, men da børnene ikke bor bestyrelsen kan få en professionel på et familiemøde på URCC, imens på centret længere, er der andre indføring i forskellige organisations- Som det blev besluttet på generalforsamlingen, var udgangspunktet bestyrelsesrepræsentanterne var dernede. Alle familierne var enige i udgifter, der er blevet reduceret. Det er derfor blevet besluttet, at strukturer, projektledelse mv., for derigennem at give dem nogle værk- URCC s daglige leder Daudi, bestyrelsesmedlem George Jacob og Chairman Munisi, sammen med bestyrelsesmedlem Kathrine Brejnrod på URCC i august måned. for bestyrelses-rejsen, at der ved udgangen af 2013 ikke skulle bo børn på URCC længere, og vi skulle finde løsninger for hvordan vi forsat støttede børnene i fremtiden. Dette har dog vist sig sværere end som så. Flere af de børn, der bor på centret nu, skal færdiggøre 7. klasse ved udgangen af næste år. I Tan- både inddeling samt størrelsen af den ekstra støtte, og Kathrine og Anders oplevede på mødet, at der ikke sure miner over, at nogle familier modtage mere støtte end andre. Dette var dejligt at høre fra vores delegation, og bekræftede os i, at inddelingen var fair og retvisende. Derudover udtrykte familierne de børn, der i dag går i almindelige dagskoler og ønsker at komme på Boarding schools, kan få lov til dette fra januar 2014 (det tanzanianske skoleår går fra januar til januar). Flere ressourcer ind i bestyrelsen I dag foregår al kommunikation med den Tanzanianske bestyrelse tøjer til at lede og udbygge projektet, samt en indsigt i forskellige organisationsstrukturer, hvordan man kan opbygge en sund forening med medlemmer, demokrati og meget andet. Bestyrelsen er ved at undersøge mulighederne for dette i området samt de økonomiske aspekter af det. Familierne får sundhedsforsikring nene fik en sygeforsikring. Dette er blevet vedtaget i samråd med den danske bestyrelse, og ordningen er allerede så småt igangsat. Sundhedsforsikringen dækker ikke kun det enkelte barn som den tidligere ordning, men op til fem medlemmer i familien til behand- ling hos offentlige læger eller på sygehuse. Over de sidste par uger, har familierne således fået taget pasfotos, som skal bruges til ansøgningen, og vi er spændte på at få feedback på ordningen, når de begynder at tage den i brug. zania er der på dette klassetrin en stor afsluttende eksamen, som har Gennem årene har børnene været betydning for børnenes fremtidige tilknyttet en lokal læge i byen, hvor skolegang. Det betyder, at børnene børnene er blevet behandlet for ikke kan flytte skole, før eksamen alt fra malaria til en omgang jeg- er afsluttet, dels fordi det er svært vil-helst-ikke-i-skole ondt i maven. at få nye skoler til at optage dem, Dette er dog blevet vanskeliggjort og dels fordi det kan komme til at eftersom mange af børnene bor påvirke deres præstation i skolen. hos deres familier i dag, og flere i Det har ikke på noget tidspunkt fremtiden på Boarding schools, da været vores hensigt at finde for- de således ikke har mulighed for at hastede løsninger til børnene. Det komme til Usa for at gå til lægen. er derfor blevet besluttet, at de børn, der bor på centret pt. bliver Dette har affødt en masse diskus- boende indtil udgangen af 2014, sioner om, hvorledes børnene i hvor de største af børnene afslut- fremtiden fortsat kan blive støttet ter deres 7.klasses eksamen. Gruppebillede af staff og de børn, der endnu ikke er på boarding school. Foto: Bent og Vibeke Larsen med lægehjælpe, og den Tanzanianske Bestyrelse forslog, at bør- Vaskedag... Der poseres for fotografen

4 Hanne Johansen, kasserer Tak for din støtte og glædelig jul! Er du og dine venner medlem? Tanzibarn har hårdt brug for flere medlemmer, for at kunne fortsætte foreningens støtte af det gode arbejde i Usa River. Vi håber, du vil hjælpe os med at skaffe flere medlemmer og selv huske på at indbetale det årlige medlemskontingent på vedlagte girokort eller via netbank. Medlemskabet sikrer vores lille forenings overlevelse, så vi fortsat kan sikre uddannelse og derigennem en fremtid for de børn og unge der støttes gennem URCC. Mange tak for DIN støtte! tanzibarn.dk STØTTEFORENINGEN FOR USA RIVER Medlemskab Børnene på Usa River Children Centre, Tanzania, samlet foran Georg Jensen House. oktober 2010 Per & Marianne Hansen støtter med sit medlemskab Tanzibarn.dk s arbejde for børn og unge i Usa River, Tanzania, med kr. i året 2013/14 Med stor tak, på foreningens vegne Sportsklubben - langt mere end sport! Af Merete Høgh Jeppesen TANZANIA SPORTS SPORTS AND AND RIVER RIVER USA HOBBY HOBBY USA CLUB CLUB Oktober Støtteforeningen for Usa River. Frederiksøvej Kolding Køb vin med et smil... Det er stadig muligt at købe vores støttevin, prydet af Winnie Fridas smilende ansigt. En klassisk gave med et velgørende twist til venner og familie eller forretningsforbindelser. 50,- Vinen er fra Côtes de Ventoux og har vundet det franske landbrugsministeriums sølvmedalje i Én flaske koster 50 kroner og overskuddet fra salget går til foreningens arbejde i Usa River. Bestilling og afhentning af vinen kan aftales pr. mail på Gå ikke glip af fradrag for dine gaver i send oplysningerne nu : Jeg/vi giver herved tilladelse til, at gaver til Tanzibarn.dk indberettes til SKAT. (Hvis kun et CPR-nummer vil alle gaver blive indberettet på dette nummer). Udfyld venligst med BLOKBOGSTAVER. Kupon en sendes til kasserer Hanne Johansen, Lindelunden 5, 6705 Esbjerg Ø. Mail: CPR: - Navn: CPR: - Navn: Adresse: Postnr./ By: Telefon Dato/underskrift: Dato/underskrift: Medlemskab Kontingent pr. år: Minimum 300 kr Gavebrev over 10 år, min. 500 kr pr. år, (fuld fradragsret) Sponsor for et barn: 3.000,00kr pr. år Gavebrev over 10 år, (fuld fradragsret) Medlemskontingent og eventuelle gaver kan indbetales på foreningens bankkonto: Reg. nr.:7040 Konto nr.: Swift kode: SYBKDK22, Iban nr.: DK eller Indbetalingskort: +73< < Husk at opgive navn og adresse Har du spørgsmål, kan foreningen kontaktes på eller via formand Birthe Bache Frederiksøvej Kolding Telefon: Mobil: læs mere på Der sker store ting for udviklingsprojekterne i Usa River Youth and Development Organisation, hvor der er skaffet projektmidler til udviklingen af sportsaktiviteter, oplysningsvirksomhed for unge, men også låne-spare grupper og jobsøgningsprojekter har været et travlt år i sportsklubben. Vi har nemlig udvidet med både jobformidling og kursusvirksomhed. Det skete med den bevilling, som Danida har givet til vores projekt. Danida har bevilliget cirka d.kr. Vi søgte den ret store sum, fordi de cirka 300 medlemmer i Usa River igennem en årrække har beskrevet deres frustration over at mangle forsørgelsesmulighed. De unge ér motiverede, men har svært ved at se, hvordan de skal komme videre, når jobbene mangler. Med de nye midler kan vi støtte medlemmerne i at realisere deres ønsker om starte egne virksomheder, komme i praktik og få et arbejde. Derfor har projektgruppen i Tanzania inklusiv de projektansatte Issa og Daudi ved roret travlt. De organiserer eksempelvis kursus i at lave lædervarer, de arrangerer virksomhedsbesøg og de faciliterer låne-spare grupper. Men de står slet ikke alene. En ung pige fra klubben fortæller, at hun dagligt er i klubben, fordi hun her møder nye mennesker og får lov at tage ansvar for aktiviteter. En dejlig historie, der kun bliver bedre af, at pigen kommer fra bedre sociale kår end andre og bruger klubben til at dele ud af sit overskud. Beslutninger om aktiviteter og eksempelvis ansættelse af en vagtmand tages på fællesmøder af medlemmerne. Og alle aktiviteter lige fra fodbold til dans og volleyball har én ansvarlig blandt medlemmerne. Låne-spare grupper har succes Et eksempel på en af de nye aktiviteter er Vicoba, som er låne-spare-grupper. Her mødes medlemmerne en gang om ugen, og alle indbetaler det, de kan til en fælles opsparingspulje. I opstartsfasen tilbød vi rådgivning og sparring fra en uddannet vejleder. Fra opsparingspuljen kan Vicobas medlemmer låne penge, hvilket ellers er meget svært for en alminde-

5 TANZANIA lige borger i Usa River. Da medlemmerne låner af hinanden, har de stort motivation for at betale tilbage og føler samtidig et ansvar for grupperne, da tilbagebetalingen tidligere har været et af problemerne med lignende projekter, hvor lokale har lånt fra en vestlig donor. Efter en periode kan medlemmerne få udbetalt deres opsparing igen og nye sparegrupper kan opstå. Samværet og fællesskabet i Vicoba gør det nemmere for medlemmerne at spare op til eksempelvis skolepenge eller nyt udstyr til en cykelsmed. Og det er faktisk sådan, at nyeste forskning fra Rockwool-fonden viser, at låne-spare grupper har en positiv effekt på Afrikas økonomi. Et samlingssted og udgangspunkt Ved klubhuset syder det af aktive fodboldspillere på banen, hoppende bordtennisbolde og dygtige hip-hop-dansere. Den gode stemning gør det sjovere at modtager engelskundervisning og lettere at bryde tabuer om HIV/AIDS og alkohol. Det fortsatte fokus er, at sportsklubben skal give de unge mulighed for at tage ansvar og være en god platform for jobformidling og kursusvirksomhed, hvilket vi vil arbejde videre med i fremtiden. Dit bidrag betyder meget! Jo flere medlemmer vi har, jo mere stabilt et økonomisk fundament har vi. Du kan bidrage til projektet på flere måder. Bliv medlem for min. 200 kr om året, eller giv et gavebrev på minimum 500 kr. om året. i 10 år og træk det fulde beløb fra i skat. Du melder dig ind på følgende måde: 1. Indbetal penge på konto: Skriv dit navn og din adresse under Meddelelse til beløbsmodtager 3. Vi kontakter dig for at få din adresse og dit CPRnummer. For blot 200 kroner kan du blive støttemedlem se Kontakt os endelig med spørgsmål eller forslag på

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Julehjælp... og Mødrehjælp hele året

Julehjælp... og Mødrehjælp hele året I dette nummer: Julehjælpen gav mig ro i sindet Troen på en bedre fremtid Rudekuverterne kommer frem i lyset Ekspertens svar på fattigdomsspørgsmål N R. 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 Julehjælp... og Mødrehjælp

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER 2 MOR OG BARN OG SAMFUND? MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG / FREDEHJEM FORTÆLLER Udgivet

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Himalayan Project. Nr.30. - 15. årgang - Himalayan Project - September 2013. www.nepalhelp.dk

Himalayan Project. Nr.30. - 15. årgang - Himalayan Project - September 2013. www.nepalhelp.dk Himalayan Project Nr.30. - 15. årgang - Himalayan Project - September 2013 www.nepalhelp.dk formand: næstformand: kasserer: sekretær: medlem: medlem: medlem: Bestyrelsen Himalayan Project Det var så enkelt,

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen,

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Trinity Skolen: Kære Venner af og Trinity Skolen, Så står sommeren så småt for døren, og dermed er det også tid til årets 2. nyhedsbrev fra os. Juli 203 Der sker hele tiden nyt i takt med at tiden går.

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

DCAA-nyt. www.dcaa.dk. Årgang 27. nr. 1. Maj 2010. Udgivet af DCAA, Dansk Center vedr. Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme

DCAA-nyt. www.dcaa.dk. Årgang 27. nr. 1. Maj 2010. Udgivet af DCAA, Dansk Center vedr. Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme DCAA-nyt Årgang 27. nr. 1. Maj 2010 Udgivet af DCAA, Dansk Center vedr. Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme www.dcaa.dk Hvem står bag dette blad? Det gør Dansk Center vedrørende Alkoholisme og andre

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere