Undervisningsmateriale for START UP PROGRAMME

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsmateriale for START UP PROGRAMME"

Transkript

1 Undervisningsmateriale for START UP PROGRAMME

2 Indhold Undervisningsmateriale for Start Up Programme... 1 Læsevejledning... 2 Undervisningsmaterialet... 4 Fase 1: Den studerende vil gerne arbejde med entrepreneurship hvordan kommer man i gang?... 5 Nedenfor har den studerende en idé... 5 Teamdannelse... 7 Identificering af muligheder... 7 Fase 2: Behovsafdækning Selvindsigt Succeshistorier Spejlbillede Netværk Markedsanalyse Skal de lancere produktet/serviceydelsen? Fase 3: Eksekvering Selvindsigt Succeshistorier Spejlbillede Netværk Strategier Budgetter Finansiering Pitching, formidling/præsentation af jeres idé Salg Afslutningsvis... 21

3 Undervisningsmateriale for Start Up Programme af Pernille Berg og Anne Marie Mathiasen, Iværksætterhuset Niels Brock Dette materiale er udarbejdet til brug for undervisere, som ønsker at støtte de studerende i processen frem mod at stå med et bæredygtigt forretningskoncept. Der vil dog ikke være fokus på indholdsdybden, men mere på processen. Det anbefales derfor at supplere med anden litteratur hvor ønskeligt og relevant. Se for eksempel Formålet med dette undervisningsmateriale er at bibringe de studerende viden om de nødvendige faser og værktøjer i forbindelse med iværksætteri og forretningsudvikling, samt motivation og fremdrift via selvindsigt, forståelse og viden om kulturelle vilkår, der influerer virksomhedsetablering og forretningsudvikling. Endelig er det ønsket med materialet at det vil understøtte den nødvendige personlige udvikling i forbindelse med det at være iværksætter. For at understøtte processen fra idégenerering til eksekvering, er det vigtigt, at de studerendes analytiske og refleksive evner kommer i spil. Derfor er materialet tiltænkt som et interaktivt materiale, der fordrer teamkonstruktion og dialog i både teamet og individuelt. Materialet er udformet ud fra følgende forudsætninger: 1. de studerende ønsker at være iværksættere 2. de studerende kan have en idé 3. de studerende kan have ønsker om at være iværksættere, men ikke have en idé Og baseret på undersøgelser med studenteriværksættere 4. hvor ligger udfordringerne i forbindelse med opstart af egen virksomhed typisk 5. og hvad skaber fremdriften Materialet er udviklet og testet på studerende, der har valgt faget entrepreneurship på markedsføringsøkonomuddannelsen i Iværksætterhuset i efterårssemesteret 11. Materialet er udviklet af læringsfacilitator Anne Marie Mathiasen og udviklingschef Pernille Berg i foråret 11 og empirisk afprøvet og videreudviklet i efteråret 11 af Anne Marie Mathiasen. Målet med undervisningsmaterialet er at fremme en entreprenant læringskultur, som understøtter de studerendes ønsker om iterativ og praksisnær undervisning, der bibringer dem en realisering af deres drømme. 1

4 Læsevejledning Nedenstående materiale er baseret på følgende inspirationskilder og overvejelser: - Bandura s 1 model om self-efficacy er meget relevant i forbindelse med entrepreneurship. Hans argument om at læring, udvikling og troen på egne evner trives bedst, når følgende fire aspekter opfyldes og stimuleres: - Selvindsigt - Succesoplevelser - Socialt miljø - Spejlbilleder Derfor vil hans model blive anvendt indledningsvist i hver fase for at understøtte de studerendes fremdrift. - Saras Saraswathy s 2 effectuation logic, som argumenterer, at forretningsudvikling er iterativ og ikke kausal, medfører, at studerende kan komme til vidensbehov og videnserkendelser på forskellige tidspunkter, og ikke nødvendigvist i den rækkefølge, som en traditionel forretningsplan fordrer det. Samtidigt er det vores erfaring, at de studerende trods alt trænes til at tænke lidt frem, således at ikke alt i iværksætteriprocessen kommer til at foregå som brandslukning og løsning af presserende problemer. - Emnerne, der præsenteres nedenfor, kan køres i forskellige tempi det vil sige, materialet kan gennemgås på en camp eller indgå i et helt semesterforløb. Materialets faser kan således præsenteres og gentages efter hvad tiden tillader eller efter behov. Materialet er tiltænkt som en vejledning, de studerende kan bruge som guidelines i processen. - Entrepreneurship er et fag, som er både teoretisk krævende og som skal forankres i en praksis bestående af: - indhentning af empiri, - analytisk behandling af samme - samt en formidling af denne, der er baseret på modtagerens behov. Det stiller derfor store krav til den studerende, som udfordres personligt, socialt og fagligt. Som underviser og vejleder er det derfor vigtigt at guide de studerende gennem processen og fastholde dem på målet med andre ord sikre en kontinuerlig fremdrift. Udfordringerne for de studerende kan være skulle håndtere både proces og produkt med andre ord de kan blive forført af detaljens forførelse (f.eks. bruge for mange timer 1 Albert Bandura, Professor i "Social Science in Psychology" på Stanford University. 2 Associate Professor Saras D. Sarasvathy is a member of the Strategy, Entrepreneurship and Ethics area and teaches courses in entrepreneurship and ethics in Darden's MBA program. 2

5 på at udfærdige logoer eller navnet til virksomheden). Ved at falde for denne detalje kommer de studerende ikke videre i udarbejdelsen af forretningsidéen og misser dermed glæden ved at kunne eksekvere deres idé. Proces og produkt er balanceringen mellem at kunne identificere hvilken detalje, der skal undersøges for at kunne komme videre og hvilken detalje, der er uhensigtsmæssig at fordybe sig i ift. idéens videreudvikling. For at kunne træffe beslutningen om hvilken detalje fortsat at investigere og hvilken detalje at lade hvile til senere lejlighed, skal de studerende kunne vurdere hvad, der er kritisk at vide for at kunne realisere idéen. Så når de studerende eventuelt går i stå med deres arbejde, kan vejleder/underviser således skubbe (Dette er også behandlet af Anne Kirketerp 3 i hendes ph.d. afhandling, hvor begrebet skub blev lanceret) dem videre ved at få de studerende til at forholde sig til ovennævnte spørgsmål. Entrepreneurship som fag fordrer således både faglig og metodisk indsigt. - Virksomheder og succesfulde iværksættere er oftest teambaseret, derfor skal entrepreneurship undervisning i dag tage hensyn til dette. Dette materiale er ikke tiltænkt som teambuildingsmateriale. Dog er der i materialet taget hensyn til vigtigheden af at kunne samarbejde, lede sig selv i teamet, indgå i teams, idet succesfulde iværksættere i dag kontinuerligt påpeger vigtigheden af at virksomheder overlever grundet samarbejde, det være sig internt såvel som eksternt (for inspiration og viden henviser vi til Fonden for Entreprenørskabs undervisningsressourcer om team samt teamdannelsesseminarer under Start Up Programme). 3 Anne Kirketerp, Faglig leder, Aarhus Entrepreneurship Centre, Aarhus Universitet, AU 3

6 Undervisningsmaterialet Materialet er inddelt i tre faser og tager hermed hensyn til iværksætterens faser af forretningsudvikling. Fase 1: Den studerende vil gerne arbejde med entrepreneurship hvordan kommer man i gang? I den første fase skal den studerende dels forholde sig til sin egen profil som iværksætter, og finde tilliden og troen på sig selv som grundlag for at skabe fremdrift til at kaste sig ud i entrepreneurship selvtillid til deres evner til at identificere forretningsmuligheder. Dernæst skal den studerende begynde at forholde sig til teamdannelsen med udgangspunkt i egen personlig kompetenceprofil, og hvilke profiler og kompetencer de har brug for. Herefter er de klar til at gå i gang med at identificere muligheder, idégenerere og med udgangen af denne fase have et koncept klart. Fase 2: Behovsafdækning Med udgangspunkt i konceptet fra fase 1, skal den studerende nu i gang med behovsafdækning for konceptet, og de skal derfor have selvtillid og fremdrift til at indsamle viden, både primære (viden om marked) og sekundære (viden om økonomiens tilstand, demografi, konkurrenter m.v.) data, og til at sammenholde disse data med relevant teori, dvs. analysere. Med udgangen af denne fase skal de studerende have overblik over, om det er en god idé at lancere konceptet, med udgangspunkt i analyser om marked, målgruppe, konkurrenter, teamets kapacitet, og finansielle nøgletal. Fase 3: Eksekvering Hvis behovsafdækningen i fase 2 indikerer, at der er potentiale i at lancere konceptet, skal der udarbejdes strategier for dette, med dertilhørende budgetter for indtægter og udgifter, således at man kan se hvor meget man evt. har brug for at låne. Endelig skal produktet sælges ind til potentielle kunder og ikke mindst investorer, banker mv. Med udgangen af denne fase skal den studerende således have elementerne i en forretningsplan klar, dvs. strategier for markedsføring, etableringsform, teamet, bæredygtigheden og finansiering. Denne fase kræver vedholdenhed, tålmodighed og nytænkning. I det følgende vil de forskellige faser blive gennemgået, og hvor det vil være en blanding af guide til processen, forklaring, spørgsmål til de studerende og råd til underviseren; alt med fremdrift for øje. 4

7 Fase 1: Den studerende vil gerne arbejde med entrepreneurship hvordan kommer man i gang? I den første fase skal den studerende dels forholde sig til sin egen profil som iværksætter, og finde tilliden og troen på sig selv som grundlag for at skabe fremdrift til at gå i gang med entrepreneurship selvtillid til deres evner til at identificere forretningsmuligheder. Dernæst skal den studerende begynde at forholde sig til teamdannelsen med udgangspunkt i egen personlig kompetenceprofil, og hvilke profiler og kompetencer de har brug for, for at kunne løfte opgaven i forbindelse med virksomhedsopstart/udarbejdelse af en forretningsplan. Herefter er de klar til at gå i gang med at identificere muligheder, idégenerere og med udgangen af denne fase have et koncept klart. Kritisk selvindsigt i denne fase er: - erkendelse af egen motivation, faglig profil og heraf følgende behov for andres kompetencer, - vurdering af forretningsmulighedens potentiale Nedenfor har den studerende en idé Indledningsvist skal den studerende opnå større selvindsigt relateret til en iværksætterprofil, identificere relevante spejlbilleder som kan bidrage til fremdriften ved at have en person man kan lade sig inspirere af og stræbe efter; fremkalde succeshistorier både for sig selv og i samarbejdet med andre og endelig forholde sig til sin egen kultur, på godt og ondt, da denne spiller en stor rolle for både mod og fremdrift. 5

8 Selvindsigt - den studerende skal forholde sig til egen iværksætterprofil og faglig profil - den studerende skal forholde sig til sine værdier - den studerende skal reflektere over hvornår den studerende oplever flow i sine arbejdsprocesser eller andre gøremål i livet Følgende spørgsmål stilles til den studerende: - hvordan vil du karakterisere dig selv som iværksætter og som faglig person (se evt. test på link - hvornår har du oplevet, at tid og sted ophæves og du fordyber dig i det, du er i færd med at lave? - Hvad er det ved entrepreneurship som tiltrækker dig? - Hvad er generelt vigtigt for dig? Den studerende tager en personlighedstest Tid denne seance skal både præsenteres, udføres og debatteres. Spejlbilleder - den studerende skal forholde sig hvilke rollemodeller, der har inspireret ham/hende i løbet af livet - den studerende skal arbejde med at indsamle data og præsentere data ift. emne Følgende opgaver stilles til den studerende: du skal finde tre personer, som du beundrer og bliver inspireret af ud fra følgende kriterier: - hans/hendes værdier - hans/hendes meritter - hans/hendes virksomhed/organisation/arbejde Hvis personerne kan kontaktes, skal du interviewe dem og stille spørgsmål vedr. deres liv og levned. du skal præsentere dit arbejde for dit hold du skal hernæst finde tre personer, som du ikke finder inspirerende og ikke vil være som ud fra ud fra følgende kriterier: - hans/hendes værdier - hans/hendes meritter - hans/hendes virksomhed/organisation/arbejde Hvad skal du så gøre for ikke at blive sådan? Du skal præsentere dit arbejde for dit hold Denne seance skal præsenteres og afstemmes. Herefter skal den studerende indsamle data og præsentere. Succeshistorier - den studerende skal her opnå en selvindsigt og få en forståelse for egen kreativitet og evner til at finde løsninger på udfordringer og identificerede behov Følgende spørgsmål stilles til den studerende: - kom med tre eksempler på hvor du har fundet på en ny måde at gøre en aktivitet på (eksempelvis en smartere vej til skole) - hvordan kan andre bidrage til at spille dig god? - Hvordan kan du selv bidrage til at spille dig god? - Hvordan bidrager du til at spille andre gode? Innovationsteorier og behov kan her tages op og debatteres efterfølgende. Socialt miljø (netværk) - den studerende eksponeres og introduceres for kulturelle vilkår og aspekter ift. entreprenant kultur og kulturelle betingelser, der fremmer entreprenant adfærd. - begreber fra socio-økonomiske, juridiske til filosofiske begreber lanceres i form af tekster, film, debatoplæg, kronikker m.v. Følgende spørgsmål stilles til den studerende: - beskriv kulturen i de cirkler du kommer i, både generelt og mht. iværksætteri. Hvilke værdier er fremherskende? Hvordan bidrager de til det du gerne vil? - hvad karakteriserer entreprenant kultur? Hvad betyder det for dig? Hvor kan du finde det? 6

9 Med udgangspunkt i afklaringen af egen profil, og styrker/svagheder, er den studerende nu klar til at gå i gang med arbejdet hen imod at identificere/udvikle forretningsidéen. Første step er dog at danne et godt team. Iværksætteri handler ikke mere om Georg Gearløs, som står i garagen og får en god idé (Asger Aamund - Spørgsmål til den studerende Teamdannelse Individuelle spørgsmål: - Hvem skal du teame op med? Og hvorfor? - Hvad kan du tilbyde teamet? - Hvad skal der til for at andre gider samarbejde med dig? (tage evt spørgsmålet op igen sammen med teamet). Til teamet: - Hvorfor skal teamet bestå af jer, som nu sidder i team sammen? - Er I det rette team? - Hvornår vurderer I at teamet er produktivt? - Hvor længe ser I, at jeres team skal bestå er der nogle stadier, hvor I kan se, at jeres team skal tages op til evaluering? - I hvilken situation vil I hver især vælge at gå fra teamet? - Skal jeres team have en kontrakt? hvorfor? hvordan skal den se ud? Tag evt. teamtesten (http://www.startvaekst.dk/ivaerksaettertesten/0/8) Næste skridt er at identificere en forretningsmulighed, som virksomheden kan baseres på. Identificering af muligheder Definition af mulighed En mulighed er forbundet med noget konkret eller abstrakt, lokalt eller globalt, som indeholder et problem, eller et uforløst potentiale, der i dag ikke løses eller udnyttes af nogen eller noget. Det kan for eksempel være muligheden i at løse nogle irritationer eller helbredsmæssige udfordringer eksempelvis: hjælp til rygestop eller hjælp til at sove til dem som har en snorkende ægtefælle. Amazon.com er et andet eksempel på at udnytte en ny mulighed pga. den teknologiske udvikling, hvor vores behov for at handle på mere effektive måder blev mødt. Læs evt. mere om den teoretiske definition på mulighed inden for entrepreneurship feltet (http://www.ondernemerschap.nl/pdf-ez/h pdf). 7

10 Spørgsmål til de studerende: De spørgsmål, de studerende kan stille sig selv for at identificere muligheder, kan være: - Er der noget, som har irriteret dig det sidste døgn? For eksempel at cyklen er punkteret, din kæreste snorker, eller at det regner. - Find ind til problemet bag irritationen, og der kan gemme på en forretningsmulighed i fjernelsen af irritationen. - Interview folk på gaden om der er noget, der har irriteret dem i løbet af det sidste døgn? Uge? Generelt? - Igen, find helt ind til problemet bag irritationen, og der kan gemme sig en forretningsmulighed i fjernelsen af irritationen. - Er der noget du har tænkt på kunne gøres lettere, smartere i forbindelse med madlavning? Rengøring? Når du skal op? Når du skal i skole? På arbejde? Lave lektier? Eller andre aktiviteter? - Der kan gemme sig en forretningsmulighed bag ovenstående. - Er der et sted, en ting, som andre ikke anvender, men som man måske kunne bruge til noget? - Der kan gemme sig et uforløst potentiale For at vurdere mulighedens potentiale, skal den/de identificerede muligheder møde et udækket behov, fjerner en irritation eller tilfører den/de ekstra værdi. Gør den/de det? Eller kan problemet løses på en hurtigere, bedre, billigere eller mere innovativ måde end konkurrenterne? Hvis ikke, er der måske ikke umiddelbart så megen potentiale i muligheden. Idégenerering Ud fra de identificerede forretningsmuligheder, skal de nu identificere idéer til at løse de problemer (fjerne irritation, møde udækket behov m.v.) som de har identificeret. For at få så mange idéer og nytænkende idéer som muligt, kan man benytte forskellige idégenereringsværktøjer til dette. For at team-medlemmerne bliver åbne og lyttende overfor hinandens idéer, foreslås det, at starte med Brain Writing (5 minutter, hvor alle hver især noterer deres idéer til at møde forretningsmuligheden). Herefter kan man anvende forskellige idégenereringsværktøjer, som for eksempel Brainstorm, Omvendt Brainstorm, Rollespil, Billedkort, Ordkort. Der er mange forskellige idégenereringsværktøjer og det er forskelligt hvilke man synes fungerer bedst. Her kan man igen hente inspiration til både værktøjer og form på Fonden for Entreprenørskabs hjemmeside 8

11 (http://startup.ffe-ye.dk/media/57093/forl_bsbeskrivelse_undervisning.pdf ). Idéudvikling og udvælgelse Her skal de studerende vurdere og innovere på deres idéer fra idégeneringen. Spørgsmål til de studerende: - Hvilke af de identificerede idéer under idéudvikling vil I arbejde videre med (hvilke synes I, der er energi i/mest potentiale i?) - Baseret på de ovennævnte idéer, hvordan kommer jeres forretningsidé til at se ud? - Løser den problemet identificeret under forretningsmulighed? - Hvilken værdi skaber forretningsidéen? På hvilken måde? For hvem? Diskutér idéen med folk, I stoler på og få deres input til ovenstående. Råd til underviseren På dette stadie er det svært at vurdere, om idéen er så unik, at de skal beskytte deres idé. Der er mange holdninger til hvorvidt man skal dele sin idé med alle eller hvorvidt man skal være mere diskret med sin idé. Det er en temperamentssag, dog kan vi varmt anbefale, at de overvejer, hvilken holdning de har til videndeling og hvad der er det rigtige for deres idés udvikling. Der er derudover meget jura vedr. beskyttelse af forretningsidéer, læs mere på og beslutter de sig for at gå videre med deres idé, skal de forholde sig til hvorledes de vil sikre/beskytte deres forretningsidé. Konceptualisering af idéen Konceptualisering går ud på at man har svar på nedenstående spørgsmål (Hvad, til hvem, hvordan). Til de studerende - Hvad? (går jeres forretningsidé ud på, hvad er det for et produkt eller ydelse?) - Til hvem? (vil I sælge produktet) - Hvordan? (kommer produktion og levering til at foregå) 9

12 Fase 2: Behovsafdækning I denne fase skal den studerende i gang med behovsafdækningen, og de skal derfor have mod til at gå ud og møde omverdenen i forbindelse med indsamling af viden, både primære (viden om marked) og sekundære (viden om økonomiens tilstand, demografi, konkurrenter m.v.) data, og til at sammenholde disse data med relevant teori, dvs. analysere. Med udgangen af denne fase skal de studerende have overblik over, om det er en god idé at lancere konceptet, med udgangspunkt i analyser om marked, målgruppe, konkurrenter, teamets kapacitet, og finansielle nøgletal. Kritiske indsigtsområder i denne fase er: - de studerende skal have en fornemmelse og viden om behov for deres koncept/produkt - de studerende skal kunne formulere hvem deres kunder/brugere er, hvordan kunderne/brugerne agerer og interagerer - de studerende skal kunne formulere hvilket marked, deres virksomhed skal etablere sig på For at danne grundlaget for selvtillid og fremdrift, anbefales det igen at starte med at føre de studerende igennem Bandura s 4 rum som følger: Selvindsigt De studerende skal have erkendelser af, hvilke kompetencer de har, og hvad de har brug for at kunne lave forretningsplanen / føre idéen ud i livet Spørgsmål til de studerende - Hvilke kompetencer har du? Lav evt. erfaringstest på startvaekst.dk Succeshistorier De studerende skal have lyst og troen på sig selv, således at de er motiverede til at sætte sig ind i fagområderne Spørgsmål til de studerende - Hvordan har du det med at sætte dig ind i et nyt emneområde? - Og hvordan har du det når du har lært det du satte dig for at lære? Spejlbillede De skal finde personer, som de kan lade sig inspirere af, både mht. at lave ordentligt markedsresearch, forstå kunder og til at indhente og lære den nødvendige og relevante faglige viden. 10

13 Spørgsmål til de studerende - Hvem respekterer og beundrer du, som sætter sig ordentligt ind i sagerne, som er god til at forstå mennesker (kunder) og som indhenter og lærer den fornødne faglige viden? Netværk Spørgsmål til de studerende - Hvem i netværket kan hjælpe jer med at indhente den viden I har brug for? De studerende skal nu i gang med at undersøge potentialet for deres koncept. Dette gøres vha. en markedsanalyse, sammenholdt med konkurrenterne, teamets kapacitet og økonomien i konceptet. Markedsanalyse Makro Med udgangspunkt i det land og marked, som I vil undersøge for jeres koncept, så er det en god idé altid at studere pågældende markeds/lands statistiske databaser og hjemmesider. De fleste lande har ligeledes vejledninger om etableringsmuligheder og karakteristika for pågældende. Danmarks Eksportråd har også vejledninger for udenlandske markeder, ligeså vel som der er i de fleste lande er rådgivning på den danske ambassade, chambers of commerce m.v. Du kan spare dit team for mange arbejdstimer ved at sondere det eksisterende materiale hos de pågældende instanser. Spørgsmål til de studerende - Hvem er jeres marked (potentielle kunder)? - Hvordan har økonomien i landet det og hvordan vil det påvirke jeres marked? - Hvordan ser den demografiske udvikling ud for jeres marked, hvor mange potentielle kunder er der? - Er der lovgivning, som kan påvirke jeres marked? - Er der sociokulturelle faktorer, som kan påvirke jeres marked? For eksempel flere eller færre mennesker involveret i en trend, som for eksempel singlehusholdninger, ønske om økologisk mad etc. Segmentering - Er der nogen grupperinger, som I kan dele markedet ind i? For eksempel køn, alder, indkomst, geografi, livsstil, adfærd Læs evt. mere, i eks. hvis din nabo var en bil af Henrik Dahl. 11

14 Målgruppe - Er der en målgruppe, igennem hvilken I kan komme ind på markedet? Hvis nej hvis der ikke er købere til produktet, så stop. Men først overvej, om I kan reorganisere, og måske gøre en af jeres konkurrenter til købere i stedet for og komme ind på markedet alligevel? Målgruppen - Hvem er de? - Hvor er de? - Hvad er deres købsadfærd? - Hvor mange er de? - Hvor stor en del af målgruppen kan I forvente at få fat i? - Hvilken pris er de villige til at betale? - Hvad er afgørende for at menneskene i denne målgruppe køber lige netop jeres produkt/ydelse? - Hvad siger målgruppen til jeres produkt/serviceydelse? Har I spurgt dem? Det er vigtigt at I har talt med potentielle kunder inden I går videre, og sørg gerne for, at der evt. er ordrer til jer fra disse kunder det er især vigtigt, når I skal starte op og evt. have lån. Industri - Hvem er jeres konkurrenter? - Hvad er deres strategi mht. kunder, promotion, pris, produkt, salgskanal - Hvad er deres styrker? - Hvad er deres svagheder? - Hvordan forventer I at de vil reagere på jeres entré på markedet? - Hvordan har I beskyttet jer mod andre, som vil kopiere jer? - kan I nå målgruppen mere effektivt end jeres konkurrenter? (hurtigere, billigere, bedre eller mere innovativt)? Kapacitet Det er vigtigt, at de studerende har de kompetencer, som skal til for at løfte opgaven. Spørgsmål til de studerende - Hvilke elementer er der i produktionsprocessen og hvem skal gøre hvad? - Hvordan ser jeres teams kapacitet ud? (hvad ved I, hvad har I af kompetencer, hvem kender I, hvilke kompetencer har I behov for, som ikke er dækket?) - Hvad er jeres mission, vision og værdier? - Er der noget I kan gøre, som vil styrke jeres team? 12

15 Til underviseren Penge - Hvad er jeres økonomiske forventninger og håb for jeres iværksætteri? - Hvor stor en risiko er I villige til at tage? - Hvilke finansielle beregninger har I foretaget? (omsætning, variable omkostninger, dækningsbidrag, faste omkostninger, hvad koster det at få fat i kunderne, break-even analyser, investeringer, finansieringsbehov) - Er der noget I kan gøre anderledes, således at enten indtægtssiden eller udgiftssiden kan blive forbedret? Læs evt. mere på Skal de lancere produktet/serviceydelsen? Hvis de ikke har et team, som kan løfte opgaven, eller der ikke er noget marked, så er det nok ikke nogen god idé at gå videre. Ellers er det et spørgsmål om at bruge deres kreativitet, således at de kan nå markedet på en effektiv måde, og gøre det bedre end deres konkurrenter. Hvis de beslutter sig for at lancere konceptet, er de klar til at gå videre til fase 3. 13

16 Fase 3: Eksekvering Hvis produktet/serviceydelsen skal lanceres, skal der laves strategier for lanceringen, budgetter for indtægter og udgifter, således at man kan se hvor meget man evt. har brug for at låne og endelig skal produktet sælges ind til potentielle kunder og ikke mindst investorer, banker mv. Med udgangen af denne fase skal den studerende således have elementerne i en forretningsplan klar, dvs. strategier for markedsføring, etableringsform, teamet, bæredygtigheden og finansiering. Kritiske indsigter: 1. motivation og færdigheder til at udarbejde strategier, 2. kreativitet til at kunne nytænke i forbindelse med udarbejdelse af strategier, 3. mod og færdigheder til at kunne sælge sine produkter, 4. udholdenhed og tro på sig selv selvom man bliver mødt med modstand, afslag og tvivl, og 5. selvtillid og færdigheder til at kunne formidle idéen til forskellige interessenter/stakeholders. Igen, for at skabe de relevante personlige kompetencer og mind-set, anbefales det at starte med at gå igennem de 4 rum i Bandura s model. Hvor der står du, er spørgsmålene individuelle, men kan efterfølgende diskuteres i teamet, så medlemmerne bedre forstår og kan møde hinanden. Til de studerende: Selvindsigt - Strategisk indsigt, budgetter og økonomistyring, salg hvad kan du som person løfte i virksomheden for at få virksomheden til at blomstre? - Er du som person meget genert/introvert, eller skal du være den opsøgende netværker eller sælger? - Er du som person meget dygtig til at kommunikere og formidle idéen, eller skal du måske sidde med administrative opgaver? Såsom? Succeshistorier - Hvornår har du haft en oplevelse, hvor du kunne noget, som du slet ikke troede, at du kunne? - Eksempelvis da du løb hurtigere, end du havde regnet med, at du kunne, eller da du bestod en eksamen, du slet ikke troede, du kunne bestå (eks. køreprøven). Eller måske var der noget du lærte som du ikke troede at du kunne lære? 14

17 Spejlbillede - Er der én, som du kan lade som om du er, tage en rolle, som gør, at du bedre er i stand til at sælge eller formidle, eller forhandle, eller lave markedsundersøgelser osv.? - Hvem inspirerer dig til at kunne meget mere end du selv regner med, at du kan? Netværk - Hvilke kompetencer har I brug for, for at kunne løfte opgaven? - Til hvad? - Hvem kender I, som kan hjælpe jer til disse kompetencer? - Eller hvordan kan I opdyrke dem? - Hvad vil I gerne give de netværk, som I anser for at være essentielle for jeres virksomheds succes? - Hvordan vil I sikre jer, at I kan bidrage til de netværk, som I anser for at være essentielle for jeres virksomheds succes? Med udgangspunkt i de ovenstående spørgsmål, har de studerende nu fået afklaring og mind-set til at gå i gang med at udarbejde strategierne. Strategier I forbindelse med opstart, skal de lave strategier for etableringen (virksomhedstype), for kapaciteten (maskiner, team, personale); for bæredygtigheden (patent, fortsat udvikling, social ansvarlighed, miljømæssig ansvarlighed, økonomisk ansvarlighed), markedsføring og endelig finansieringen. Spørgsmål til de studerende: Strategierne skal afspejle jeres mål med virksomheden, derfor er det en god idé at starte med at definere jeres forretningsgrundlag, dvs. jeres mission, vision, værdier og mål. Mission - Hvad er jeres forretningsgrundlag, hvad er det I baserer jeres virksomhed på? - Hvorfor er jeres virksomhed til? Vision - Hvor ser I virksomheden om 5 år, 10 år? - Hvilken opgave, hvilket behov løser jeres virksomhed og hvilken drøm har I for jeres virksomhed? 15

18 Værdier - Hvilke værdier er vigtige for jer i forbindelse med virksomheden? - Hvad vil I gerne stå for? - Hvad skal jeres virksomhed være kendt for? eksempelvis: service, imødekommenhed, menneskelig omsorg, kvalitet, kreativitet, mod Mål - Hvilke mål vil I gerne nå om 1 år? om 5 år? - Kan for eksempel relatere sig til markedsandele, antal butikker, omsætning, profit, antal ansatte. Mål skal være målbare, hvorimod visionen gerne må være mere abstrakt. Kritiske succesfaktorer - Hvilke aktiviteter/hændelser er vigtige for at nå målet? For eksempel kan det være den rette leverandør, eller den rette kunde, eller den rette medarbejder. - Vælg de vigtigste 5 ud og hold øje med dem! - Kernespørgsmålet, I skal stille jer selv, er: - Hvad skal der til for at vi kan realisere og drive en succesfuld virksomhed? - Og hvad er jeres plan a, b og c, hvis aktiviteterne ikke går som forventet? SWOT Til udarbejdelse af strategier, kan det være en god idé at anvende en SWOT-analyse, som er et værktøj til at matche virksomhedens ressourcer og evner til den konkurrencesituation, som de står i. Til at identificere dette, kan I se på: Styrker - Hvilke fordele har jeres virksomhed og hvad gør I bedre end jeres konkurrenter? - Hvad ville andre i industrien se som jeres styrke? Svagheder - Hvad kunne I forbedre? - Hvad ser andre som jeres svaghed? - Hvilke faktorer kunne medføre at I taber salget? Muligheder - Hvor er de gode muligheder, som står foran jer? 16

19 - Kender I til relevante trends, som kunne skabe muligheder for jer? For eksempel Greening Business, sociale mønstre, livsstil, teknologi, lovgivning. Trusler - Hvilke forhindringer står overfor jer? - Hvad gør jeres konkurrenter, som I bør bekymre jer om? - Hvordan hænger jeres mål sammen med SWOT? Skal målene evt. justeres? - For at nå målene, og med et overblik om jeres styrker, svagheder, muligheder og trusler kan strategierne nu udarbejdes. Strategi for Kapacitet - Hvad skal gøres i produktionsprocessen? Hvem skal gøre hvad? - Hvilke kompetencer har I behov for, som I ikke har nu? - Har I behov for at ansætte folk? Hvordan vil I finde de rette folk? - Hvordan vil I tiltrække dem? - Skal I outsource/producere selv? Hvordan vil I finde den rette leverandør, som I også kan stole på? - Skal I købe maskiner? Hvad koster de? Strategi for virksomhedsform - Hvilken virksomhedsform vil I have? - I kan være privat ejet (enkeltmandsvirksomhed) eller I kan have anparts- eller aktieselskab. Hvis I skal have ekstern finansiering fra enten bank eller investor, kan dette få betydning for krav til jeres virksomhedsform. Læs evt. mere på Strategi for bæredygtighed - Hvor er der en plads/position på markedet for jer, som gør at forbrugerne får jer i deres bevidsthed? - Hvordan kan I bevare jeres position på længere sigt? Kan I gøre det svært for konkurrenterne at efterligne jer? Har I patent? Har I planer for produktudvikling? Og vækst? Strategi for markedsføring - Markedsføringen skal som udgangspunkt møde målgruppen og det der skaber salget. Det er vigtigt at identificere de 4 P er (eller 7 hvis det er en serviceydelse). Mere om de 4 P er nedenfor. - Der er mange marketingtrends og teorier, I skal derfor være omhyggelige i jeres valg af hvilken trend, som passer bedst til jeres marked, produkt og image. 17

20 - Der er eksempelvis p.t. (september 2011) kun ca. 3% af virksomheder i Danmark, der IKKE anvender sociale medier i deres marketingaktiviteter, men de 97% har alle forskellige aktiviteter hvilken vil I udvikle og anvende? Produkt - Hvad er produktkarakteristika? Og hvordan møder det et behov, tilfører ekstra værdi eller fjerner irritation? Pris - Hvad er forbrugernes betalingsvillighed? Og hvilken pris tager I for produktet? Og hvorfor tager I den givne pris? Hvad er jeres formål med prisen? Se for eksempel Placering - Hvor køber kunden varen? - Kan I sælge varen flere steder på flere forskellige måder? Og i flere forskellige lande? Eksempelvis online og fysisk inspirationskilder kan være Tesco, H&M, Asop Promotion - Hvordan vil I sprede kendskab til produktet og stimulere til køb? Eksempelvis launch, events, hype jeres produkt. Budgetter - Hvilke omkostninger har I kun én gang i forbindelse med virksomhedsopstarten? (etableringsbudget) - Hvilke indtægter forventer I at få fra salget (forventet salgspris*forventet salg) og hvilke omkostninger må påregnes regelmæssigt når virksomheden/produktionen er kommet i gang? (driftsbudget) - Hvordan falder jeres indbetalinger og udbetalinger (fra både etablerings- og driftsbudget) (likviditetsbudgettet) - Med udgangspunkt i likviditetsbudgettet, hvor mange penge har I evt brug for at låne og hvorfra og hvordan vil I skaffe finansieringen? Læs mere og se eksempler på opstartsbudgetter på under værktøjer. Finansiering - Hvor meget har I brug for at låne?, og i hvor lang tid? - Har I noget I kan stille som sikkerhed for eventuelle lån? 18

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Praktik i egen virksomhed Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Hvem er hun? Lone Stubdrup Aarhus Universitet 2005-2009 2009-2011 2011-2014 2014- Iværksætter, selvstændig

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer. MEAmidt 27. april 2012

Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer. MEAmidt 27. april 2012 Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer MEAmidt 27. april 2012 Bo Vilsgaard Advokat, LL.M., Partner bo@vilsgaard.com Mobil: 40 31 31 65 Kontor i Aarhus i Incuba Science Park og Advice House i

Læs mere

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14)

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Klassetrin: 8.- 9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

4 HVIDE T-SHIRTS FRA IDÉ TIL SALG

4 HVIDE T-SHIRTS FRA IDÉ TIL SALG 4 HVIDE T-SHIRTS FRA IDÉ TIL SALG DETTE ER ET INNOVATIONSFORLØB ALT ER TILLADT! 4 HVIDE T-SHIRTS UDLEVERES TIL HVER STUDERENDE Med udgangspunkt i sætningen 'fra idé til salg' skal de studerende: generere

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Sælgerprofil Navn Virksomhed

Sælgerprofil Navn Virksomhed Sælgerprofil Navn Virksomhed Indhold PeopleTools Sælgerprofil Anvendelse af PeopleTools PeopleTools Kompetencehjul Fem sælgerroller Definitioner Udfordrende sælger Selvkørende sælger Problemløsende sælger

Læs mere

5. Kursusgang virksomhedsledelse

5. Kursusgang virksomhedsledelse 5. Kursusgang virksomhedsledelse Agenda: Entrepreneurship iværksætteri innovation - hvorfor? Hvem skal udvikle en forretningsplan Hvilke elementer er vigtige i en forretningsplan (det I skal fokusere på)

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole TietgenSkolen og Korsløkke Ungdomsskole har

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

SpinIN. au AARHUS. Opbygning af solid pipeline og et bredere kundesegment. Erfaring inden for projektledelse og procesarbejde

SpinIN. au AARHUS. Opbygning af solid pipeline og et bredere kundesegment. Erfaring inden for projektledelse og procesarbejde Rikke Andersen ArtsMusicProjectManagement er en konsulentydelse indenfor projektledelse, kommunikation, markedsføring, hjemmesider, eventbranchen mm. En kombination af erfaring inden for musik- og kulturbranchen

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Nyt center - ét fælles mål Overordnet mål: BRINGE FORSKNINGSBASERET VIDEN I

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

SAND BOX AARHUS UNIVERSITET. AU Center for Entreprenørskab og Innovation www.studentervaeksthus.au.dk

SAND BOX AARHUS UNIVERSITET. AU Center for Entreprenørskab og Innovation www.studentervaeksthus.au.dk SAND BOX AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation www.studentervaeksthus.au.dk SAND BOX PÅ AARHUS UNIVERSITET Afprøv iværksætteri - og find ud af, om iværksætteri

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

ReBoot Camp. Find dit rette element. Quantum innovation 1

ReBoot Camp. Find dit rette element. Quantum innovation 1 ReBoot Camp. Find dit rette element Quantum innovation 1 ReBoot Camp. Når man har mistet retningen i sit liv, og som konsekvensen heraf har mistet troen på dig selv, og troen på at få en uddannelse eller

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point National Entreprenørskabsmesse 14 CP Bizz Mart Kategori: Idé og produkt/serviceydelse Ideen Hvor gode er eleverne til kort og præcist at fortælle om deres produkt/serviceydelse (Elevatortale)? I hvor høj

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING DESIGNEREN SOM DE IVÆRKSÆTTER AUGUST OKTOBER 2014. Per Krull, ph.d.

DESIGNSKOLEN KOLDING DESIGNEREN SOM DE IVÆRKSÆTTER AUGUST OKTOBER 2014. Per Krull, ph.d. DESIGNSKOLEN KOLDING DESIGNEREN SOM DE IVÆRKSÆTTER AUGUST OKTOBER 2014 Per Krull, ph.d. IVÆRKSÆTTERITRÆNING FOR DESIGNKANDIDATER PÅ DSKD # 01 Baggrund og behov Med et ønske om at hjælpe flere nyuddannede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Innovation C 2012-2013. Tekniske Gymnasium - Skive Tekniske Skole HTX Innovation C / Valgfag CLV og SDV 2A+2E

Undervisningsbeskrivelse Innovation C 2012-2013. Tekniske Gymnasium - Skive Tekniske Skole HTX Innovation C / Valgfag CLV og SDV 2A+2E Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og Niveau Lærer Hold Tekniske Gymnasium - Skive Tekniske Skole HTX Innovation C / Valgfag CLV og SDV 2A+2E Gennemførte Forløb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Invention

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Etablering af egen VVS-virksomhed

Etablering af egen VVS-virksomhed Etablering af egen VVS-virksomhed Iværksætterens status i samfundet VVS INNOVA: Etablering af egen virksomhed Har du gjort dig overvejelser om, hvordan den virksomhed du nu arbejder i, startede op i sin

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed Indholdsfortegnelse 1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed 2. Virksomhedsidéen 3. Produktet eller ydelsen 4. Markedet 5. Salg og markedsføring 6. Personlige ressourcer og kompetencer 7. Netværk

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013

Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013 Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013 1 Modul 1 Fælles projekt Tid Undervisning Underviser/ Ansvarlige Torsdag d. 15. Aug. Velkommen Velkomst og introduktion til uddannelsens struktur, værdigrundlag

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Innovation C Arne Lund

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & skole, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune Udgivet: Marts

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Undervisningsmateriale for START UP PROGRAMME

Undervisningsmateriale for START UP PROGRAMME Undervisningsmateriale for START UP PROGRAMME www.ffe-ye.dk Innovationstrappen Af Dorrit Sørensen,Professionshøjskolen Metropol, Nationalt Center for Erhvervspædagogik, 2011 I det følgende introduceres

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Kort præsentation. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. FTF teamledelse. Jens Fisker Carlsbæk. www.innovator.

Kort præsentation. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. FTF teamledelse. Jens Fisker Carlsbæk. www.innovator. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. Kort præsentation er stifter og indehaver af Konsulentgruppen Innovator. Uddannet indenfor voksenpædagogik, organisation og psykologi. Jens har

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Må kun gengives med kildehenvisning Copyright 1. udgave. Idéen Produktet Kunder Kompetencer Netværk Konkurrenter Markedsføring Fremtidige mål Handlingsplan

Læs mere

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms GPS, kommunikation Mål Målet med dagen er, at give deltagerne en god oplevelse med fokus på samarbejde, kommunikation hvor alle uanset fysisk form har mulighed for at deltage. GPS, kommunikation Gruppen

Læs mere

Innovationskompetence - fremtidens kernekompetence

Innovationskompetence - fremtidens kernekompetence Innovationskompetence - fremtidens kernekompetence Lotte Darsø Cand.Psych., PhD i innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) Aarhus Universitet, Campus Emdrup (DPU) Email: LDA@edu.au.dk

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere