Undervisningsmateriale for START UP PROGRAMME

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsmateriale for START UP PROGRAMME"

Transkript

1 Undervisningsmateriale for START UP PROGRAMME

2 Indhold Undervisningsmateriale for Start Up Programme... 1 Læsevejledning... 2 Undervisningsmaterialet... 4 Fase 1: Den studerende vil gerne arbejde med entrepreneurship hvordan kommer man i gang?... 5 Nedenfor har den studerende en idé... 5 Teamdannelse... 7 Identificering af muligheder... 7 Fase 2: Behovsafdækning Selvindsigt Succeshistorier Spejlbillede Netværk Markedsanalyse Skal de lancere produktet/serviceydelsen? Fase 3: Eksekvering Selvindsigt Succeshistorier Spejlbillede Netværk Strategier Budgetter Finansiering Pitching, formidling/præsentation af jeres idé Salg Afslutningsvis... 21

3 Undervisningsmateriale for Start Up Programme af Pernille Berg og Anne Marie Mathiasen, Iværksætterhuset Niels Brock Dette materiale er udarbejdet til brug for undervisere, som ønsker at støtte de studerende i processen frem mod at stå med et bæredygtigt forretningskoncept. Der vil dog ikke være fokus på indholdsdybden, men mere på processen. Det anbefales derfor at supplere med anden litteratur hvor ønskeligt og relevant. Se for eksempel Formålet med dette undervisningsmateriale er at bibringe de studerende viden om de nødvendige faser og værktøjer i forbindelse med iværksætteri og forretningsudvikling, samt motivation og fremdrift via selvindsigt, forståelse og viden om kulturelle vilkår, der influerer virksomhedsetablering og forretningsudvikling. Endelig er det ønsket med materialet at det vil understøtte den nødvendige personlige udvikling i forbindelse med det at være iværksætter. For at understøtte processen fra idégenerering til eksekvering, er det vigtigt, at de studerendes analytiske og refleksive evner kommer i spil. Derfor er materialet tiltænkt som et interaktivt materiale, der fordrer teamkonstruktion og dialog i både teamet og individuelt. Materialet er udformet ud fra følgende forudsætninger: 1. de studerende ønsker at være iværksættere 2. de studerende kan have en idé 3. de studerende kan have ønsker om at være iværksættere, men ikke have en idé Og baseret på undersøgelser med studenteriværksættere 4. hvor ligger udfordringerne i forbindelse med opstart af egen virksomhed typisk 5. og hvad skaber fremdriften Materialet er udviklet og testet på studerende, der har valgt faget entrepreneurship på markedsføringsøkonomuddannelsen i Iværksætterhuset i efterårssemesteret 11. Materialet er udviklet af læringsfacilitator Anne Marie Mathiasen og udviklingschef Pernille Berg i foråret 11 og empirisk afprøvet og videreudviklet i efteråret 11 af Anne Marie Mathiasen. Målet med undervisningsmaterialet er at fremme en entreprenant læringskultur, som understøtter de studerendes ønsker om iterativ og praksisnær undervisning, der bibringer dem en realisering af deres drømme. 1

4 Læsevejledning Nedenstående materiale er baseret på følgende inspirationskilder og overvejelser: - Bandura s 1 model om self-efficacy er meget relevant i forbindelse med entrepreneurship. Hans argument om at læring, udvikling og troen på egne evner trives bedst, når følgende fire aspekter opfyldes og stimuleres: - Selvindsigt - Succesoplevelser - Socialt miljø - Spejlbilleder Derfor vil hans model blive anvendt indledningsvist i hver fase for at understøtte de studerendes fremdrift. - Saras Saraswathy s 2 effectuation logic, som argumenterer, at forretningsudvikling er iterativ og ikke kausal, medfører, at studerende kan komme til vidensbehov og videnserkendelser på forskellige tidspunkter, og ikke nødvendigvist i den rækkefølge, som en traditionel forretningsplan fordrer det. Samtidigt er det vores erfaring, at de studerende trods alt trænes til at tænke lidt frem, således at ikke alt i iværksætteriprocessen kommer til at foregå som brandslukning og løsning af presserende problemer. - Emnerne, der præsenteres nedenfor, kan køres i forskellige tempi det vil sige, materialet kan gennemgås på en camp eller indgå i et helt semesterforløb. Materialets faser kan således præsenteres og gentages efter hvad tiden tillader eller efter behov. Materialet er tiltænkt som en vejledning, de studerende kan bruge som guidelines i processen. - Entrepreneurship er et fag, som er både teoretisk krævende og som skal forankres i en praksis bestående af: - indhentning af empiri, - analytisk behandling af samme - samt en formidling af denne, der er baseret på modtagerens behov. Det stiller derfor store krav til den studerende, som udfordres personligt, socialt og fagligt. Som underviser og vejleder er det derfor vigtigt at guide de studerende gennem processen og fastholde dem på målet med andre ord sikre en kontinuerlig fremdrift. Udfordringerne for de studerende kan være skulle håndtere både proces og produkt med andre ord de kan blive forført af detaljens forførelse (f.eks. bruge for mange timer 1 Albert Bandura, Professor i "Social Science in Psychology" på Stanford University. 2 Associate Professor Saras D. Sarasvathy is a member of the Strategy, Entrepreneurship and Ethics area and teaches courses in entrepreneurship and ethics in Darden's MBA program. 2

5 på at udfærdige logoer eller navnet til virksomheden). Ved at falde for denne detalje kommer de studerende ikke videre i udarbejdelsen af forretningsidéen og misser dermed glæden ved at kunne eksekvere deres idé. Proces og produkt er balanceringen mellem at kunne identificere hvilken detalje, der skal undersøges for at kunne komme videre og hvilken detalje, der er uhensigtsmæssig at fordybe sig i ift. idéens videreudvikling. For at kunne træffe beslutningen om hvilken detalje fortsat at investigere og hvilken detalje at lade hvile til senere lejlighed, skal de studerende kunne vurdere hvad, der er kritisk at vide for at kunne realisere idéen. Så når de studerende eventuelt går i stå med deres arbejde, kan vejleder/underviser således skubbe (Dette er også behandlet af Anne Kirketerp 3 i hendes ph.d. afhandling, hvor begrebet skub blev lanceret) dem videre ved at få de studerende til at forholde sig til ovennævnte spørgsmål. Entrepreneurship som fag fordrer således både faglig og metodisk indsigt. - Virksomheder og succesfulde iværksættere er oftest teambaseret, derfor skal entrepreneurship undervisning i dag tage hensyn til dette. Dette materiale er ikke tiltænkt som teambuildingsmateriale. Dog er der i materialet taget hensyn til vigtigheden af at kunne samarbejde, lede sig selv i teamet, indgå i teams, idet succesfulde iværksættere i dag kontinuerligt påpeger vigtigheden af at virksomheder overlever grundet samarbejde, det være sig internt såvel som eksternt (for inspiration og viden henviser vi til Fonden for Entreprenørskabs undervisningsressourcer om team samt teamdannelsesseminarer under Start Up Programme). 3 Anne Kirketerp, Faglig leder, Aarhus Entrepreneurship Centre, Aarhus Universitet, AU 3

6 Undervisningsmaterialet Materialet er inddelt i tre faser og tager hermed hensyn til iværksætterens faser af forretningsudvikling. Fase 1: Den studerende vil gerne arbejde med entrepreneurship hvordan kommer man i gang? I den første fase skal den studerende dels forholde sig til sin egen profil som iværksætter, og finde tilliden og troen på sig selv som grundlag for at skabe fremdrift til at kaste sig ud i entrepreneurship selvtillid til deres evner til at identificere forretningsmuligheder. Dernæst skal den studerende begynde at forholde sig til teamdannelsen med udgangspunkt i egen personlig kompetenceprofil, og hvilke profiler og kompetencer de har brug for. Herefter er de klar til at gå i gang med at identificere muligheder, idégenerere og med udgangen af denne fase have et koncept klart. Fase 2: Behovsafdækning Med udgangspunkt i konceptet fra fase 1, skal den studerende nu i gang med behovsafdækning for konceptet, og de skal derfor have selvtillid og fremdrift til at indsamle viden, både primære (viden om marked) og sekundære (viden om økonomiens tilstand, demografi, konkurrenter m.v.) data, og til at sammenholde disse data med relevant teori, dvs. analysere. Med udgangen af denne fase skal de studerende have overblik over, om det er en god idé at lancere konceptet, med udgangspunkt i analyser om marked, målgruppe, konkurrenter, teamets kapacitet, og finansielle nøgletal. Fase 3: Eksekvering Hvis behovsafdækningen i fase 2 indikerer, at der er potentiale i at lancere konceptet, skal der udarbejdes strategier for dette, med dertilhørende budgetter for indtægter og udgifter, således at man kan se hvor meget man evt. har brug for at låne. Endelig skal produktet sælges ind til potentielle kunder og ikke mindst investorer, banker mv. Med udgangen af denne fase skal den studerende således have elementerne i en forretningsplan klar, dvs. strategier for markedsføring, etableringsform, teamet, bæredygtigheden og finansiering. Denne fase kræver vedholdenhed, tålmodighed og nytænkning. I det følgende vil de forskellige faser blive gennemgået, og hvor det vil være en blanding af guide til processen, forklaring, spørgsmål til de studerende og råd til underviseren; alt med fremdrift for øje. 4

7 Fase 1: Den studerende vil gerne arbejde med entrepreneurship hvordan kommer man i gang? I den første fase skal den studerende dels forholde sig til sin egen profil som iværksætter, og finde tilliden og troen på sig selv som grundlag for at skabe fremdrift til at gå i gang med entrepreneurship selvtillid til deres evner til at identificere forretningsmuligheder. Dernæst skal den studerende begynde at forholde sig til teamdannelsen med udgangspunkt i egen personlig kompetenceprofil, og hvilke profiler og kompetencer de har brug for, for at kunne løfte opgaven i forbindelse med virksomhedsopstart/udarbejdelse af en forretningsplan. Herefter er de klar til at gå i gang med at identificere muligheder, idégenerere og med udgangen af denne fase have et koncept klart. Kritisk selvindsigt i denne fase er: - erkendelse af egen motivation, faglig profil og heraf følgende behov for andres kompetencer, - vurdering af forretningsmulighedens potentiale Nedenfor har den studerende en idé Indledningsvist skal den studerende opnå større selvindsigt relateret til en iværksætterprofil, identificere relevante spejlbilleder som kan bidrage til fremdriften ved at have en person man kan lade sig inspirere af og stræbe efter; fremkalde succeshistorier både for sig selv og i samarbejdet med andre og endelig forholde sig til sin egen kultur, på godt og ondt, da denne spiller en stor rolle for både mod og fremdrift. 5

8 Selvindsigt - den studerende skal forholde sig til egen iværksætterprofil og faglig profil - den studerende skal forholde sig til sine værdier - den studerende skal reflektere over hvornår den studerende oplever flow i sine arbejdsprocesser eller andre gøremål i livet Følgende spørgsmål stilles til den studerende: - hvordan vil du karakterisere dig selv som iværksætter og som faglig person (se evt. test på link - hvornår har du oplevet, at tid og sted ophæves og du fordyber dig i det, du er i færd med at lave? - Hvad er det ved entrepreneurship som tiltrækker dig? - Hvad er generelt vigtigt for dig? Den studerende tager en personlighedstest Tid denne seance skal både præsenteres, udføres og debatteres. Spejlbilleder - den studerende skal forholde sig hvilke rollemodeller, der har inspireret ham/hende i løbet af livet - den studerende skal arbejde med at indsamle data og præsentere data ift. emne Følgende opgaver stilles til den studerende: du skal finde tre personer, som du beundrer og bliver inspireret af ud fra følgende kriterier: - hans/hendes værdier - hans/hendes meritter - hans/hendes virksomhed/organisation/arbejde Hvis personerne kan kontaktes, skal du interviewe dem og stille spørgsmål vedr. deres liv og levned. du skal præsentere dit arbejde for dit hold du skal hernæst finde tre personer, som du ikke finder inspirerende og ikke vil være som ud fra ud fra følgende kriterier: - hans/hendes værdier - hans/hendes meritter - hans/hendes virksomhed/organisation/arbejde Hvad skal du så gøre for ikke at blive sådan? Du skal præsentere dit arbejde for dit hold Denne seance skal præsenteres og afstemmes. Herefter skal den studerende indsamle data og præsentere. Succeshistorier - den studerende skal her opnå en selvindsigt og få en forståelse for egen kreativitet og evner til at finde løsninger på udfordringer og identificerede behov Følgende spørgsmål stilles til den studerende: - kom med tre eksempler på hvor du har fundet på en ny måde at gøre en aktivitet på (eksempelvis en smartere vej til skole) - hvordan kan andre bidrage til at spille dig god? - Hvordan kan du selv bidrage til at spille dig god? - Hvordan bidrager du til at spille andre gode? Innovationsteorier og behov kan her tages op og debatteres efterfølgende. Socialt miljø (netværk) - den studerende eksponeres og introduceres for kulturelle vilkår og aspekter ift. entreprenant kultur og kulturelle betingelser, der fremmer entreprenant adfærd. - begreber fra socio-økonomiske, juridiske til filosofiske begreber lanceres i form af tekster, film, debatoplæg, kronikker m.v. Følgende spørgsmål stilles til den studerende: - beskriv kulturen i de cirkler du kommer i, både generelt og mht. iværksætteri. Hvilke værdier er fremherskende? Hvordan bidrager de til det du gerne vil? - hvad karakteriserer entreprenant kultur? Hvad betyder det for dig? Hvor kan du finde det? 6

9 Med udgangspunkt i afklaringen af egen profil, og styrker/svagheder, er den studerende nu klar til at gå i gang med arbejdet hen imod at identificere/udvikle forretningsidéen. Første step er dog at danne et godt team. Iværksætteri handler ikke mere om Georg Gearløs, som står i garagen og får en god idé (Asger Aamund - Spørgsmål til den studerende Teamdannelse Individuelle spørgsmål: - Hvem skal du teame op med? Og hvorfor? - Hvad kan du tilbyde teamet? - Hvad skal der til for at andre gider samarbejde med dig? (tage evt spørgsmålet op igen sammen med teamet). Til teamet: - Hvorfor skal teamet bestå af jer, som nu sidder i team sammen? - Er I det rette team? - Hvornår vurderer I at teamet er produktivt? - Hvor længe ser I, at jeres team skal bestå er der nogle stadier, hvor I kan se, at jeres team skal tages op til evaluering? - I hvilken situation vil I hver især vælge at gå fra teamet? - Skal jeres team have en kontrakt? hvorfor? hvordan skal den se ud? Tag evt. teamtesten (http://www.startvaekst.dk/ivaerksaettertesten/0/8) Næste skridt er at identificere en forretningsmulighed, som virksomheden kan baseres på. Identificering af muligheder Definition af mulighed En mulighed er forbundet med noget konkret eller abstrakt, lokalt eller globalt, som indeholder et problem, eller et uforløst potentiale, der i dag ikke løses eller udnyttes af nogen eller noget. Det kan for eksempel være muligheden i at løse nogle irritationer eller helbredsmæssige udfordringer eksempelvis: hjælp til rygestop eller hjælp til at sove til dem som har en snorkende ægtefælle. Amazon.com er et andet eksempel på at udnytte en ny mulighed pga. den teknologiske udvikling, hvor vores behov for at handle på mere effektive måder blev mødt. Læs evt. mere om den teoretiske definition på mulighed inden for entrepreneurship feltet (http://www.ondernemerschap.nl/pdf-ez/h pdf). 7

10 Spørgsmål til de studerende: De spørgsmål, de studerende kan stille sig selv for at identificere muligheder, kan være: - Er der noget, som har irriteret dig det sidste døgn? For eksempel at cyklen er punkteret, din kæreste snorker, eller at det regner. - Find ind til problemet bag irritationen, og der kan gemme på en forretningsmulighed i fjernelsen af irritationen. - Interview folk på gaden om der er noget, der har irriteret dem i løbet af det sidste døgn? Uge? Generelt? - Igen, find helt ind til problemet bag irritationen, og der kan gemme sig en forretningsmulighed i fjernelsen af irritationen. - Er der noget du har tænkt på kunne gøres lettere, smartere i forbindelse med madlavning? Rengøring? Når du skal op? Når du skal i skole? På arbejde? Lave lektier? Eller andre aktiviteter? - Der kan gemme sig en forretningsmulighed bag ovenstående. - Er der et sted, en ting, som andre ikke anvender, men som man måske kunne bruge til noget? - Der kan gemme sig et uforløst potentiale For at vurdere mulighedens potentiale, skal den/de identificerede muligheder møde et udækket behov, fjerner en irritation eller tilfører den/de ekstra værdi. Gør den/de det? Eller kan problemet løses på en hurtigere, bedre, billigere eller mere innovativ måde end konkurrenterne? Hvis ikke, er der måske ikke umiddelbart så megen potentiale i muligheden. Idégenerering Ud fra de identificerede forretningsmuligheder, skal de nu identificere idéer til at løse de problemer (fjerne irritation, møde udækket behov m.v.) som de har identificeret. For at få så mange idéer og nytænkende idéer som muligt, kan man benytte forskellige idégenereringsværktøjer til dette. For at team-medlemmerne bliver åbne og lyttende overfor hinandens idéer, foreslås det, at starte med Brain Writing (5 minutter, hvor alle hver især noterer deres idéer til at møde forretningsmuligheden). Herefter kan man anvende forskellige idégenereringsværktøjer, som for eksempel Brainstorm, Omvendt Brainstorm, Rollespil, Billedkort, Ordkort. Der er mange forskellige idégenereringsværktøjer og det er forskelligt hvilke man synes fungerer bedst. Her kan man igen hente inspiration til både værktøjer og form på Fonden for Entreprenørskabs hjemmeside 8

11 (http://startup.ffe-ye.dk/media/57093/forl_bsbeskrivelse_undervisning.pdf ). Idéudvikling og udvælgelse Her skal de studerende vurdere og innovere på deres idéer fra idégeneringen. Spørgsmål til de studerende: - Hvilke af de identificerede idéer under idéudvikling vil I arbejde videre med (hvilke synes I, der er energi i/mest potentiale i?) - Baseret på de ovennævnte idéer, hvordan kommer jeres forretningsidé til at se ud? - Løser den problemet identificeret under forretningsmulighed? - Hvilken værdi skaber forretningsidéen? På hvilken måde? For hvem? Diskutér idéen med folk, I stoler på og få deres input til ovenstående. Råd til underviseren På dette stadie er det svært at vurdere, om idéen er så unik, at de skal beskytte deres idé. Der er mange holdninger til hvorvidt man skal dele sin idé med alle eller hvorvidt man skal være mere diskret med sin idé. Det er en temperamentssag, dog kan vi varmt anbefale, at de overvejer, hvilken holdning de har til videndeling og hvad der er det rigtige for deres idés udvikling. Der er derudover meget jura vedr. beskyttelse af forretningsidéer, læs mere på og beslutter de sig for at gå videre med deres idé, skal de forholde sig til hvorledes de vil sikre/beskytte deres forretningsidé. Konceptualisering af idéen Konceptualisering går ud på at man har svar på nedenstående spørgsmål (Hvad, til hvem, hvordan). Til de studerende - Hvad? (går jeres forretningsidé ud på, hvad er det for et produkt eller ydelse?) - Til hvem? (vil I sælge produktet) - Hvordan? (kommer produktion og levering til at foregå) 9

12 Fase 2: Behovsafdækning I denne fase skal den studerende i gang med behovsafdækningen, og de skal derfor have mod til at gå ud og møde omverdenen i forbindelse med indsamling af viden, både primære (viden om marked) og sekundære (viden om økonomiens tilstand, demografi, konkurrenter m.v.) data, og til at sammenholde disse data med relevant teori, dvs. analysere. Med udgangen af denne fase skal de studerende have overblik over, om det er en god idé at lancere konceptet, med udgangspunkt i analyser om marked, målgruppe, konkurrenter, teamets kapacitet, og finansielle nøgletal. Kritiske indsigtsområder i denne fase er: - de studerende skal have en fornemmelse og viden om behov for deres koncept/produkt - de studerende skal kunne formulere hvem deres kunder/brugere er, hvordan kunderne/brugerne agerer og interagerer - de studerende skal kunne formulere hvilket marked, deres virksomhed skal etablere sig på For at danne grundlaget for selvtillid og fremdrift, anbefales det igen at starte med at føre de studerende igennem Bandura s 4 rum som følger: Selvindsigt De studerende skal have erkendelser af, hvilke kompetencer de har, og hvad de har brug for at kunne lave forretningsplanen / føre idéen ud i livet Spørgsmål til de studerende - Hvilke kompetencer har du? Lav evt. erfaringstest på startvaekst.dk Succeshistorier De studerende skal have lyst og troen på sig selv, således at de er motiverede til at sætte sig ind i fagområderne Spørgsmål til de studerende - Hvordan har du det med at sætte dig ind i et nyt emneområde? - Og hvordan har du det når du har lært det du satte dig for at lære? Spejlbillede De skal finde personer, som de kan lade sig inspirere af, både mht. at lave ordentligt markedsresearch, forstå kunder og til at indhente og lære den nødvendige og relevante faglige viden. 10

13 Spørgsmål til de studerende - Hvem respekterer og beundrer du, som sætter sig ordentligt ind i sagerne, som er god til at forstå mennesker (kunder) og som indhenter og lærer den fornødne faglige viden? Netværk Spørgsmål til de studerende - Hvem i netværket kan hjælpe jer med at indhente den viden I har brug for? De studerende skal nu i gang med at undersøge potentialet for deres koncept. Dette gøres vha. en markedsanalyse, sammenholdt med konkurrenterne, teamets kapacitet og økonomien i konceptet. Markedsanalyse Makro Med udgangspunkt i det land og marked, som I vil undersøge for jeres koncept, så er det en god idé altid at studere pågældende markeds/lands statistiske databaser og hjemmesider. De fleste lande har ligeledes vejledninger om etableringsmuligheder og karakteristika for pågældende. Danmarks Eksportråd har også vejledninger for udenlandske markeder, ligeså vel som der er i de fleste lande er rådgivning på den danske ambassade, chambers of commerce m.v. Du kan spare dit team for mange arbejdstimer ved at sondere det eksisterende materiale hos de pågældende instanser. Spørgsmål til de studerende - Hvem er jeres marked (potentielle kunder)? - Hvordan har økonomien i landet det og hvordan vil det påvirke jeres marked? - Hvordan ser den demografiske udvikling ud for jeres marked, hvor mange potentielle kunder er der? - Er der lovgivning, som kan påvirke jeres marked? - Er der sociokulturelle faktorer, som kan påvirke jeres marked? For eksempel flere eller færre mennesker involveret i en trend, som for eksempel singlehusholdninger, ønske om økologisk mad etc. Segmentering - Er der nogen grupperinger, som I kan dele markedet ind i? For eksempel køn, alder, indkomst, geografi, livsstil, adfærd Læs evt. mere, i eks. hvis din nabo var en bil af Henrik Dahl. 11

14 Målgruppe - Er der en målgruppe, igennem hvilken I kan komme ind på markedet? Hvis nej hvis der ikke er købere til produktet, så stop. Men først overvej, om I kan reorganisere, og måske gøre en af jeres konkurrenter til købere i stedet for og komme ind på markedet alligevel? Målgruppen - Hvem er de? - Hvor er de? - Hvad er deres købsadfærd? - Hvor mange er de? - Hvor stor en del af målgruppen kan I forvente at få fat i? - Hvilken pris er de villige til at betale? - Hvad er afgørende for at menneskene i denne målgruppe køber lige netop jeres produkt/ydelse? - Hvad siger målgruppen til jeres produkt/serviceydelse? Har I spurgt dem? Det er vigtigt at I har talt med potentielle kunder inden I går videre, og sørg gerne for, at der evt. er ordrer til jer fra disse kunder det er især vigtigt, når I skal starte op og evt. have lån. Industri - Hvem er jeres konkurrenter? - Hvad er deres strategi mht. kunder, promotion, pris, produkt, salgskanal - Hvad er deres styrker? - Hvad er deres svagheder? - Hvordan forventer I at de vil reagere på jeres entré på markedet? - Hvordan har I beskyttet jer mod andre, som vil kopiere jer? - kan I nå målgruppen mere effektivt end jeres konkurrenter? (hurtigere, billigere, bedre eller mere innovativt)? Kapacitet Det er vigtigt, at de studerende har de kompetencer, som skal til for at løfte opgaven. Spørgsmål til de studerende - Hvilke elementer er der i produktionsprocessen og hvem skal gøre hvad? - Hvordan ser jeres teams kapacitet ud? (hvad ved I, hvad har I af kompetencer, hvem kender I, hvilke kompetencer har I behov for, som ikke er dækket?) - Hvad er jeres mission, vision og værdier? - Er der noget I kan gøre, som vil styrke jeres team? 12

15 Til underviseren Penge - Hvad er jeres økonomiske forventninger og håb for jeres iværksætteri? - Hvor stor en risiko er I villige til at tage? - Hvilke finansielle beregninger har I foretaget? (omsætning, variable omkostninger, dækningsbidrag, faste omkostninger, hvad koster det at få fat i kunderne, break-even analyser, investeringer, finansieringsbehov) - Er der noget I kan gøre anderledes, således at enten indtægtssiden eller udgiftssiden kan blive forbedret? Læs evt. mere på Skal de lancere produktet/serviceydelsen? Hvis de ikke har et team, som kan løfte opgaven, eller der ikke er noget marked, så er det nok ikke nogen god idé at gå videre. Ellers er det et spørgsmål om at bruge deres kreativitet, således at de kan nå markedet på en effektiv måde, og gøre det bedre end deres konkurrenter. Hvis de beslutter sig for at lancere konceptet, er de klar til at gå videre til fase 3. 13

16 Fase 3: Eksekvering Hvis produktet/serviceydelsen skal lanceres, skal der laves strategier for lanceringen, budgetter for indtægter og udgifter, således at man kan se hvor meget man evt. har brug for at låne og endelig skal produktet sælges ind til potentielle kunder og ikke mindst investorer, banker mv. Med udgangen af denne fase skal den studerende således have elementerne i en forretningsplan klar, dvs. strategier for markedsføring, etableringsform, teamet, bæredygtigheden og finansiering. Kritiske indsigter: 1. motivation og færdigheder til at udarbejde strategier, 2. kreativitet til at kunne nytænke i forbindelse med udarbejdelse af strategier, 3. mod og færdigheder til at kunne sælge sine produkter, 4. udholdenhed og tro på sig selv selvom man bliver mødt med modstand, afslag og tvivl, og 5. selvtillid og færdigheder til at kunne formidle idéen til forskellige interessenter/stakeholders. Igen, for at skabe de relevante personlige kompetencer og mind-set, anbefales det at starte med at gå igennem de 4 rum i Bandura s model. Hvor der står du, er spørgsmålene individuelle, men kan efterfølgende diskuteres i teamet, så medlemmerne bedre forstår og kan møde hinanden. Til de studerende: Selvindsigt - Strategisk indsigt, budgetter og økonomistyring, salg hvad kan du som person løfte i virksomheden for at få virksomheden til at blomstre? - Er du som person meget genert/introvert, eller skal du være den opsøgende netværker eller sælger? - Er du som person meget dygtig til at kommunikere og formidle idéen, eller skal du måske sidde med administrative opgaver? Såsom? Succeshistorier - Hvornår har du haft en oplevelse, hvor du kunne noget, som du slet ikke troede, at du kunne? - Eksempelvis da du løb hurtigere, end du havde regnet med, at du kunne, eller da du bestod en eksamen, du slet ikke troede, du kunne bestå (eks. køreprøven). Eller måske var der noget du lærte som du ikke troede at du kunne lære? 14

17 Spejlbillede - Er der én, som du kan lade som om du er, tage en rolle, som gør, at du bedre er i stand til at sælge eller formidle, eller forhandle, eller lave markedsundersøgelser osv.? - Hvem inspirerer dig til at kunne meget mere end du selv regner med, at du kan? Netværk - Hvilke kompetencer har I brug for, for at kunne løfte opgaven? - Til hvad? - Hvem kender I, som kan hjælpe jer til disse kompetencer? - Eller hvordan kan I opdyrke dem? - Hvad vil I gerne give de netværk, som I anser for at være essentielle for jeres virksomheds succes? - Hvordan vil I sikre jer, at I kan bidrage til de netværk, som I anser for at være essentielle for jeres virksomheds succes? Med udgangspunkt i de ovenstående spørgsmål, har de studerende nu fået afklaring og mind-set til at gå i gang med at udarbejde strategierne. Strategier I forbindelse med opstart, skal de lave strategier for etableringen (virksomhedstype), for kapaciteten (maskiner, team, personale); for bæredygtigheden (patent, fortsat udvikling, social ansvarlighed, miljømæssig ansvarlighed, økonomisk ansvarlighed), markedsføring og endelig finansieringen. Spørgsmål til de studerende: Strategierne skal afspejle jeres mål med virksomheden, derfor er det en god idé at starte med at definere jeres forretningsgrundlag, dvs. jeres mission, vision, værdier og mål. Mission - Hvad er jeres forretningsgrundlag, hvad er det I baserer jeres virksomhed på? - Hvorfor er jeres virksomhed til? Vision - Hvor ser I virksomheden om 5 år, 10 år? - Hvilken opgave, hvilket behov løser jeres virksomhed og hvilken drøm har I for jeres virksomhed? 15

18 Værdier - Hvilke værdier er vigtige for jer i forbindelse med virksomheden? - Hvad vil I gerne stå for? - Hvad skal jeres virksomhed være kendt for? eksempelvis: service, imødekommenhed, menneskelig omsorg, kvalitet, kreativitet, mod Mål - Hvilke mål vil I gerne nå om 1 år? om 5 år? - Kan for eksempel relatere sig til markedsandele, antal butikker, omsætning, profit, antal ansatte. Mål skal være målbare, hvorimod visionen gerne må være mere abstrakt. Kritiske succesfaktorer - Hvilke aktiviteter/hændelser er vigtige for at nå målet? For eksempel kan det være den rette leverandør, eller den rette kunde, eller den rette medarbejder. - Vælg de vigtigste 5 ud og hold øje med dem! - Kernespørgsmålet, I skal stille jer selv, er: - Hvad skal der til for at vi kan realisere og drive en succesfuld virksomhed? - Og hvad er jeres plan a, b og c, hvis aktiviteterne ikke går som forventet? SWOT Til udarbejdelse af strategier, kan det være en god idé at anvende en SWOT-analyse, som er et værktøj til at matche virksomhedens ressourcer og evner til den konkurrencesituation, som de står i. Til at identificere dette, kan I se på: Styrker - Hvilke fordele har jeres virksomhed og hvad gør I bedre end jeres konkurrenter? - Hvad ville andre i industrien se som jeres styrke? Svagheder - Hvad kunne I forbedre? - Hvad ser andre som jeres svaghed? - Hvilke faktorer kunne medføre at I taber salget? Muligheder - Hvor er de gode muligheder, som står foran jer? 16

19 - Kender I til relevante trends, som kunne skabe muligheder for jer? For eksempel Greening Business, sociale mønstre, livsstil, teknologi, lovgivning. Trusler - Hvilke forhindringer står overfor jer? - Hvad gør jeres konkurrenter, som I bør bekymre jer om? - Hvordan hænger jeres mål sammen med SWOT? Skal målene evt. justeres? - For at nå målene, og med et overblik om jeres styrker, svagheder, muligheder og trusler kan strategierne nu udarbejdes. Strategi for Kapacitet - Hvad skal gøres i produktionsprocessen? Hvem skal gøre hvad? - Hvilke kompetencer har I behov for, som I ikke har nu? - Har I behov for at ansætte folk? Hvordan vil I finde de rette folk? - Hvordan vil I tiltrække dem? - Skal I outsource/producere selv? Hvordan vil I finde den rette leverandør, som I også kan stole på? - Skal I købe maskiner? Hvad koster de? Strategi for virksomhedsform - Hvilken virksomhedsform vil I have? - I kan være privat ejet (enkeltmandsvirksomhed) eller I kan have anparts- eller aktieselskab. Hvis I skal have ekstern finansiering fra enten bank eller investor, kan dette få betydning for krav til jeres virksomhedsform. Læs evt. mere på Strategi for bæredygtighed - Hvor er der en plads/position på markedet for jer, som gør at forbrugerne får jer i deres bevidsthed? - Hvordan kan I bevare jeres position på længere sigt? Kan I gøre det svært for konkurrenterne at efterligne jer? Har I patent? Har I planer for produktudvikling? Og vækst? Strategi for markedsføring - Markedsføringen skal som udgangspunkt møde målgruppen og det der skaber salget. Det er vigtigt at identificere de 4 P er (eller 7 hvis det er en serviceydelse). Mere om de 4 P er nedenfor. - Der er mange marketingtrends og teorier, I skal derfor være omhyggelige i jeres valg af hvilken trend, som passer bedst til jeres marked, produkt og image. 17

20 - Der er eksempelvis p.t. (september 2011) kun ca. 3% af virksomheder i Danmark, der IKKE anvender sociale medier i deres marketingaktiviteter, men de 97% har alle forskellige aktiviteter hvilken vil I udvikle og anvende? Produkt - Hvad er produktkarakteristika? Og hvordan møder det et behov, tilfører ekstra værdi eller fjerner irritation? Pris - Hvad er forbrugernes betalingsvillighed? Og hvilken pris tager I for produktet? Og hvorfor tager I den givne pris? Hvad er jeres formål med prisen? Se for eksempel Placering - Hvor køber kunden varen? - Kan I sælge varen flere steder på flere forskellige måder? Og i flere forskellige lande? Eksempelvis online og fysisk inspirationskilder kan være Tesco, H&M, Asop Promotion - Hvordan vil I sprede kendskab til produktet og stimulere til køb? Eksempelvis launch, events, hype jeres produkt. Budgetter - Hvilke omkostninger har I kun én gang i forbindelse med virksomhedsopstarten? (etableringsbudget) - Hvilke indtægter forventer I at få fra salget (forventet salgspris*forventet salg) og hvilke omkostninger må påregnes regelmæssigt når virksomheden/produktionen er kommet i gang? (driftsbudget) - Hvordan falder jeres indbetalinger og udbetalinger (fra både etablerings- og driftsbudget) (likviditetsbudgettet) - Med udgangspunkt i likviditetsbudgettet, hvor mange penge har I evt brug for at låne og hvorfra og hvordan vil I skaffe finansieringen? Læs mere og se eksempler på opstartsbudgetter på under værktøjer. Finansiering - Hvor meget har I brug for at låne?, og i hvor lang tid? - Har I noget I kan stille som sikkerhed for eventuelle lån? 18

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig

Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig T Advokatrådet Opdateret februar 2007 Kære Kollega Denne etableringsguide er skrevet til dig, der ønsker at starte egen advokatvirksomhed eller søger inspiration

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014 Virksomhedsopstart Fra idé til valg af virksomhedsform 7. Semesters speciale ved bygningskonstruktøruddannelsen af

Læs mere

Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur

Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Beredskab af viden og teknologi Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Innovationsprocessen Ledelse

Læs mere

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen guide Iværksættermappen Indhold Iværksættermappen 1 Indledning 2 Checkliste før mødet i pengeinstituttet 3 Forretningsplanen 5 Sammenfatning 5 Idégrundlag 5 Personlige forudsætninger 6 Forretningsbeskrivelse

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Guide til forretningsplan for velfærdsservice

Guide til forretningsplan for velfærdsservice Guide til forretningsplan for velfærdsservice Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder

Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder Baseret på de foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-2014 Arbejdspapir, august 2014 Indhold Introduktion 03 Del 1:

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Af Lektor Camilla Sløk, videnskabelig assistent Mathilde Hjerrild Carlsen, projektassistent Jesper Christensen, lektor Holger Højlund

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere