Vejledning til CVRselvbetjeningsløsning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til CVRselvbetjeningsløsning"

Transkript

1 Vejledning til CVRselvbetjeningsløsning 1. Indledning 2. Abonnement og enkeltudtræk 2.1 Valg af udtrækstype 2.2 Indhold af dit udtræk 2.3 Filtre - Filtrering af dit udtræk Anvend filtrene på Brugerdefineret liste af enhedsnumre Enheder startet i perioden Reklamebeskyttelse Antal ansatte Status Kommuner Postnumre Virksomhedsformer Brancher Kontaktoplysninger 2.4 Levering (Enkeltudtræk) 2.5 Levering (Abonnementer) 2.6 Udtræksdetaljer 3. Mine abonnementer og enkeltudtræk 3.1 Virk Data Enkeltudtræk: Handlinger Abonnementer: Handlinger 3.2 Accept af udtræksdetaljer Modtagelse af reklamebeskyttede enheder 3.3 Rapportdetaljer 1 Indledning CVR-selvbetjeningsløsningen giver private og offentlige mulighed for at hente CVR-data som enkeltudtræk eller abonnement. Denne vejledning giver dig overblik over hvordan du opsætter og administrerer enkelt- eller abonnementsudtræk fra CVR-selvbetjeningsløsningen. Du kan læse om hvilke filtre du kan sætte op, således du kan indsnævre søgekriterierne til at få præcis de data retur, som du ønsker. Vejledningen giver dig også mulighed for at administrere leveringen af opsatte dataudtræk, så at du modtager data, når du ønsker det, fx hver måned.

2 Figur 1 - Indgang til Abonnement og enkeltudtræk på Virk Data Du skal være oprettet som kunde på Virk Data for at benytte CVR-selvbetjeningsløsningen.

3 Figur 2 - Betil nyt udtræk. Udover denne vejledning findes der på siden hjælpeikoner, markeret med, hvor du kan få hjælp. 2 Abonnement og enkeltudtræk Du kan vælge mellem to udtrækstyper: Abonnement eller Enkeltudtræk under Vælg din ordretype. 2.1 Valg af udtrækstype Når du opretter et abonnement indgås aftale om løbende levering af dataudtræk baseret på de givne kriterier. Det kan fx være branche, geografisk område mm. Levering af dataudtræk fortsætter indtil den dag du stopper dit abonnement. Du kan konfigurere og tilpasse dit udtræk i indhold og filtre. 1. Indhold - hvilke typer af enheder, samt hvilke oplysninger, om disse enheder, skal inkluderes i udtrækket jf. afsnit Filtre - Hvilke kriterier skal opfyldes af de enheder, der inkluderes i udtrækket jf. afsnit Indhold af dit udtræk Dataudtrækkets indhold baseres på de kriterier du opsætter, herunder kriterier for hvilke enheder der ønskes, samt datafelter for enhederne. Det første valg, du bliver præsenteret for, er om udtrækket skal indeholde information om enhederne (se figur 2): Virksomheder Produktionsenheder Deltagere Deltagere skal kun vælges hvis en af de andre muligheder er valgt, da udtrækket kun inkluderer deltagere i enheder, der i forevejen er valgt i udtrækket. Vælg enhedstyper ved at markere til venstre i de enheder, du vil modtage oplysninger om.

4 Figur 3: Her vælges hvilke enhedstyper der skal inkluderes i udtrækket. Eksemplet viser standardvalget, som er, at kun Virksomheder skal inkluderes. Det kan yderligere præciseres for de valgte enhedstyper hvilke oplysninger om enhederne, der skal inkluderes i udtrækket. Vælg til og fra ved at krydse af i drop-downmenuen til højre for de forskellige enhedstyper jf. figur 3. Figur 4: Her vælges de oplysninger for Virksomheder der skal inkluderes i udtrækket. Eksemplet viser standardvalget, at alle oplysninger skal inkluderes. Tilsvarende kan vælges oplysninger for Produktionsenheder og Deltagere. 2.3 Filtre - Filtrering af dit udtræk Valgte filtre påvirker ikke layoutet af udtrækket, kun mængden af data, som matcher de kriterier, du opstiller ved at benytte filtrene. Der er flere tilgængelige filtre, og de fleste kan bruges på både virksomheder og produktionsenheder

5 Figur 5: Filtrering af dit udtræk Anvend filtrene på Når du sammensætter filtre skal du vælge om filtret skal anvendes på virksomheder og/eller produktionsenheder. Der er følgende kombinationsmuligheder: Virksomheder Produktionsenheder Virksomheder eller produktionsenheder Virksomheder og produktionsenheder

6 Figur 6: Her vælges hvilke enheder filtrene skal anvendes på. De valgte filtre spiller sammen med det valgte indhold jf. afsnit 2.2. Eksempel: Ønsker du, at indholdet af udtrækket skal være "Virksomheder", men er kun interesseret i de virksomheder, som har produktionsenheder i Århus kommune. Vælg "Virksomheder" i Indhold af dit udtræk og "produktionsenheder" i Anvend filteret på og vælg Århus (751) i kommuner. Dette giver en rapport med virksomheder, som har produktionsenheder med adresse i Århus kommune. Oversigt over indholdet i dataudtræk ved forskellige kombinationer Indhold: Virksomheder Filtre: Anvendt på virksomheder o Filtrerede virksomheder Filtre: Anvendt på produktionsenheder o Virksomheder tilknyttet filtrerede produktionsenheder Filtre: Anvendt på virksomheder eller produktionsenheder o Filtrerede virksomheder o Virksomheder tilknyttet filtrerede produktionsenheder (virksomheden behøver ikke selv matche filtret, blot en af dens produktionsenheder gør) Filtre: Anvendt på virksomheder og produktionsenheder o Filtrerede virksomheder, hvor filtret også matcher mindst én af virksomhedens produktionsenheder Indhold: Produktionsenheder Filtre: Anvendt på virksomheder o Produktionsenheder tilknyttet filtrerede virksomheder Filtre: Anvendt på produktionsenheder o Filtrerede produktionsenheder Filtre: Anvendt på virksomheder eller produktionsenheder o Filtrerede produktionsenheder o Produktionsenheder tilknyttet filtrerede virksomheder (produktionsenheden behøver ikke selv matche filtret, blot dens tilknyttede virksomhed gør) Filtre: Anvendt på virksomheder og produktionsenheder o Filtrerede produktionsenheder, hvor filtret også matcher den tilknyttede virksomhed Indhold: Virksomheder og Produktionsenheder Filtre: Anvendt på virksomheder o Filtrerede virksomheder o Produktionsenheder tilknyttet filtrerede virksomheder Filtre: Anvendt på produktionsenheder o Filtrerede produktionsenheder o Virksomheder tilknyttet filtrerede produktionsenheder Filtre: Anvendt på virksomheder eller produktionsenheder o Filtrerede virksomheder o Filtrerede produktionsenheder o Virksomheder tilknyttet filtrerede produktionsenheder (virksomheden behøver ikke selv matche filtret, blot en af dens produktionsenheder gør) o Produktionsenheder tilknyttet filtrerede virksomheder (produktionsenheden behøver ikke selv matche filtret, blot dens tilknyttede virksomhed gør) Filtre: Anvendt på virksomheder og produktionsenheder o Filtrerede virksomheder, hvor filtret også matcher mindst én af virksomhedens produktionsenheder o Filtrerede produktionsenheder, hvor filtret også matcher den tilknyttede virksomhed

7 Hvis deltagere er valgt som indhold, medtages alle fuldt ansvarlige deltagere for de virksomheder og produktionsenheder der er med i udtrækket jf. ovenstående. De efterfølgende underafsnit beskriver betydningen af de enkelte filtre. Når flere filtre bruges sammen, skal enhederne matche alle filtrene, fx hvis postnummer- og telefonnummer-filter anvendes sammen, så skal enheden have postnummer i specificeret interval OG have et telefonnummer Brugerdefineret liste af enhedsnumre Du har mulighed for at uploade din egen liste af prædefinerede enheder, fx en liste af udvalgte CVR-numre eller P- numre, som udtrækket skal baseres på. Dette filter giver mulighed for meget præcist at angive, hvilke virksomheder og/ eller produktionsenheder man ønsker i sit udtræk. Listen skal være en tekst-fil med CVR-numre og P-numre, separeret af komma, semikolon eller linjeskift, og der må ikke være mellemrum efter hvert cvrnr. Kriteriet er, at en enhed skal være nævnt i listen for at være med som resultat - afhængigt af andre filtre. Bemærk specielt at hvis den brugerdefinerede liste udpeger en ophørt virksomhed eller produktionsenhed er den indeholdt i udtrækket, hvis den på ophørsdatoen opfyldte de andre filtre. Udtrækket vil for de ophørte enheder indeholde data som de var på ophørsdatoen (sidste dag i enhedens livsforløb). Figur 7: Filtret for brugerdefineret liste af enhedsnumre Enheder startet i perioden Dette filter giver mulighed for at vælge, enheder (virksomheder/produktionsenheder) som er startet indenfor en specificeret periode (fra og til datoerne er begge inklusive). Figur 8: Filtret for opstart af enheder i en periode. Ovenstående filter begrænser dit udtræk til at indeholde enheder der er startet i 1993, hvilket er nyttigt, hvis du har interesse i fx virksomheder, der her eksisteret i præcis 20 år. Du kan også filtrere udtrækket til kun at indeholde enheder, som er startet efter en bestemt dato. Hvis du kun udfylder "Fra" feltet, betyder det, at udtrækket vil indeholde enheder, der er startet på eller efter den angivne dato.

8 Figur 9: Filtret for opstart af enheder efter en specifik dato. Ovenstående filter begrænser dit udtræk til at indeholde enheder, der er startet efter 2007 og som er aktive når udtrækket dannes. Dette er især nyttigt, hvis du kun er interesseret i fx virksomheder, der er startet op efter en bestemt periode og som forsat driver virksomhed. Hvis du kun udfylder "Til" feltet, fremsøges enheder som er startet op inden den givne dato og som er aktive når udtrækket dannes. Figur 10: Filtret for opstart af enheder inden en specifik dato. Ovenstående filter begrænser dit udtræk til at indeholde enheder, der er startet op inden 1970 og er aktive når udtrækket dannes. Dette er nyttigt, hvis du har interesse i fx virksomheder, der er startet op inden 70 erne og som forsat driver virksomhed Reklamebeskyttelse Dette filter giver mulighed for at vælge, alle enheder eller enheder med eller uden reklamebeskyttelse. Figur 11: Filtret for reklamebeskyttelse. Oplysninger om reklamebeskyttede virksomheder og produktionsenheder må ikke videregives ifølge CVR-lovens bestemmelser, jf. 19. Derfor er dette filter som standard sat til "Kun enheder uden reklamebeskyttelse". Vælger du at modtage reklamebeskyttede enheder i dit abonnement eller enkeltudtræk, skal du acceptere betingelserne for reklamebeskyttede enheder, inden det er muligt at acceptere og modtage udtrækkene jf. afsnit Antal ansatte

9 Du kan få oplysninger om antallet af ansatte i en virksomhed eller i en produktionsenhed ved at vælge et eller flere intervaller. Figur 12: Filtret for antal ansatte set som privat bruger. Dette filter giver mulighed for at vælge enheder med antal ansatte indenfor de specificerede intervaller (både fra og til er inklusive). Det er også muligt at vælge enheder, hvor ingen beskæftigelsesoplysninger er registreret (via valgmuligheden "Uoplyst"). Filtret anvendes på de senest indrapporterede årsbeskæftigelsesoplysninger for produktionsenheder, og de senest indrapporterede kvartalsbeskæftigelsesoplysninger for virksomheder. Figur 13: Filtret for antal ansatte set som offentlig bruger. Offentlige brugere har mulighed for at angive præcise antal ansatte i deres filtrering og får oplyst det eksakte antal i dataudtrækket, mens den private bruger får intervallet. Det er muligt at modtage data på flere intervaller om antal ansatte, ved at klikke på (+) knappen. Figur 14: Filtret for antal ansatte set som privat bruger med to intervaller. Ovenstående filter vil inkludere virksomheder med "Antal ansatte" imellem 20 og 49 eller imellem 100 og 499 "Antal ansatte" Status Under Status kan du vælge at filtrere på virksomheder med eller uden kreditoplysninger. Status angiver om en virksomhed har registreret en kreditoplysning, enten konkurs eller tvangsakkord. Dette filter er som standard sat til "Alle", hvor man kan modtage både virksomheder som har og ikke har registreret en kreditoplysning.

10 Figur 15: Filtret for kreditoplysninger. Kreditoplysninger findes kun på virksomheder og har ingen betydning for, hvilke produktionsenheder der matcher det samlede filter, i tilfælde af at filtre anvendes på produktionsenheder Kommuner Her kan du vælge hvilke kommuner dataudtrækkets enheder skal have beliggenhedsadresse i. Figur 16: Filtret for valg af kommuner. Dette filter giver mulighed for at vælge de enheder som har beliggenhedsadresse i de valgte kommuner. Hvis du ikke klikker Vælg i filter for kommuner, modtager du alle kommuner Postnumre Her kan du vælge hvilke postnumre dataudtrækkets enheder skal have beliggenhedsadresse i. Både fra-og tilpostnumrene er inklusive Figur 17: Filteret for postnumre. Hvis du kun er interesseret i fx postnummer 3400 (Hillerød), skal du angive dette både i feltet Fra og Til. Angiver du kun et postnummer i feltet Fra, fx postnummer 4000 (Roskilde), betyder det området 4000 og op, altså postnumrene fra 4000 til Angiver du kun et postnummer i feltet Til, fx postnummer 4000 (Roskilde), betyder det området 4000 og ned, altså postnumrene fra 0000 til Virksomhedsformer

11 Du kan vælge at filtrere dataudtrækket efter en eller flere virksomhedsformer. Figur 18: Filtret for virksomhedsformer. Dette filter giver mulighed for at vælge enheder med bestemte virksomhedsformer. Virksomhedsform findes kun på virksomheder, og har derfor ingen betydning for, hvilke produktionsenheder der matcher det samlede filter, i tilfælde af at filtre anvendes på produktionsenheder. Hvis du ikke klikker Vælg i filter for virksomhedsformer, modtager du alle virksomhedsformer Brancher Du kan vælge at filtrere dataudtrækket brancher. Du kan indtaste branchekode eller tekst i forhold til de brancher, du er interesseret i. Figur 19: Filtret for brancher. Dette filter giver mulighed for at vælge enheder indenfor de specificerede hoved- og bi-brancher. Du vil modtage de enheder, som har de brancher du har angivet, hvis de er registreret med dette som enten hoved- eller bibranche. Hvis du ikke klikker Vælg i filter for brancher, modtager du alle brancher Kontaktoplysninger Dette filter giver mulighed for at vælge enheder hvorpå der er registreret bestemte kontaktoplysninger. Figur 20: Filtret for kontaktoplysninger.

12 Dataudtrækkets indhold kan filtreres i forhold til hvilke kontaktoplysninger som skal inkluderes. Vælger du "Alle" i kontaktoplysninger, modtager du både enheder med og uden kontaktoplysninger. 2.4 Levering (Enkeltudtræk) Du kan vælge det format, du ønsker at få udtrækket leveret i. Følgende formater er understøttet: CSV, XML eller Excel. Figur 21: Levering - for enkeltudtræk. 2.5 Levering (Abonnementer) Du kan vælge det format, du ønsker at få udtrækket leveret i. Følgende formater er understøttet: CSV, XML eller Excel.

13 Figur 22: Levering - for abonnementer. Som abonnementskunde skal du vælge intervallet for levering af dataudtrækkene - hvor tit du ønsker at modtage data. Den første levering står som standard til dagsdato. Derudover skal du angive i hvilket interval du ønsker at modtage data. Det er muligt at modtage data dagligt, ugentligt, månedligt, kvartalsvis eller årligt. Desuden skal du vælge, om det næste dataudtræk skal indeholde " Alle enheder (Totaludtræk)", "Kun ændrede, nye, eller fjernede enheder (Deltaudtræk)" eller om det kun skal inkludere "Nye enheder siden sidste levering (Tilgangsudtræk)". Du modtager altid i første levering alle enheder som matcher dine kriterier (de filtre du har sat op). Ønsker du at indsnævre udtrækket og fx ikke modtage virksomheder, som er startet for mange år siden (men ellers opfylder de kriterier, du har angivet), så kan du benytte filteret " Enheder startet i perioden" jf. afsnit Udtræksdetaljer I Udtræksdetaljer beregnes antallet af enheder i udtrækket, baseret på de valgte kriterier og filtreringer, du har valgt inkluderet i dit dataudtræk.

14 Figur 23: Udtræksdetaljer - Beregn Antal. Når du har beregnet antallet, får du en oversigt over udtræksdetaljer i forhold til din bestilling. Heri angives hvad dataformat, dato for første levering (kun abonnement) og leveringsinterval (kun abonnement) du har valgt samt en estimeret optælling af hvor mange enheder (virksomheder og produktionsenheder), som dataudtrækket vil indeholde. Figur 24: Udtræksdetaljer - Accepter. 3 Mine abonnementer og enkeltudtræk Mine abonnementer og enkeltudtræk er din liste over igangværende og tidligere dataudtræk. På denne side kan du vedligeholde dine abonnementsudtræk. 3.1 Virk Data Du har adgang til "Mine abonnementer og enkeltudtræk" ved at logge ind på Virk Data og vælge "CVR Udtræk" i venstremenuen.

15 Figur 25: Overblik over Mine abonnementer og enkeltudtræk. Under "Mine abonnementer og enkeltudtræk" kan du vedligeholde og ændre dine abonnementer samt bestille nye udtræk. Listen "Mine abonnementer og enkeltudtræk" giver mulighed for hurtigt at se status på bestilte udtræk. Der kan sorteres og filtreres på kolonnerne for at give et bedre overblik over udvalgte udtræksrapporter. Detaljerne fra et givent dataudtræk kan ses og tilgås ved at klikke på den aktuelle række. I det efterfølgende beskrives de handlinger, der kan udføres på en eller flere rapporter Enkeltudtræk: Handlinger For enkeltudtræk kan du benytte handlingerne Slet/Ophør eller Kør nu. Hvis du benytter handlingen Slet/Ophør, sletter du enkeltudtrækket og det er ikke muligt efterfølgende at gendanne. Ønsker du et lignende enkeltudtræk en anden gang, skal du bestille nyt udtræk og angive indhold, filtre og leveringsform. Med handlingen Kør nu kan du sætte dataudtrækket til at køre og jobbet vil blive sat i gang.

16 Figur 26: Handlinger for Enkeltudtræk - Slet/Ophør og Kør nu. Du kan gå ind på de enkeltudtræk du har ved at klikke på dem. Så har du mulighed for at se hvilke kriterier og filtre du har benyttet for det enkelte enkeltudtræk Abonnementer: Handlinger Du kan udføre følgende handlinger på abonnementer: Pause, Genoptag, Slet/Ophør og Kør nu. Figur 27: Mulige handlinger for abonnement. Pause: Du kan sætte et abonnement på pause, for eksempel hvis du ikke ønsker data i en periode fx pga. ferie. Genoptag: Du kan genoptage et pauseret abonnement. Slet/Ophør: Du kan ophøre et abonnement ved at slette et valgt job. Kør nu: Du kan sætte et job til at køre nu og jobbet vil blive sat i gang. Dette betragtes som en ekstraordinær afvikling og påvirker ikke den allerede planlagte kørselsdato. Ønsker du ikke længere at modtage data fra Erhversstyrelsen, kan du ophøre dit abonnement ved at logge ind på Virk Data, gå til mine abonnementer og enkeltudtræk, marker dit abonnement, klik på Handlinger og derefter på Slet/Ophør. 3.2 Accept af udtræksdetaljer Efter du har angivet hvad du er interesseret i og hvilke kriterier du ønsker, accepterer du til sidst udtræksdetaljer.

17 Når du har klikket på "Accepter"-knappen føres du til "Mine abonnementer og enkeltudtræk", og det seneste accepterede udtræk står øverst i listen over alle abonnementer og enkeltudtræk. Når abonnementet afvikles vil du modtage en notifikationsmail der indeholder et link til direkte download af data, som du skal klikke på. Når du bliver bedt om at logge ind, skal du anvende samme brugernavn og password, som du anvender for at logge ind på Virk Data Modtagelse af reklamebeskyttede enheder I afsnit Reklamebeskyttelse vælges om man ønsker at modtage reklamebeskyttede enheder i udtrækket. Hvis dette vælges, skal du acceptere betingelserne for at modtage disse enheder. I udtræksdetaljer, efter at have klikket "Beregn Antal", vil du blive præsenteret for betingelserne: Figur 28: Acceptbetingelser for at modtage reklamebeskyttede enheder. For at acceptere skal du klikke på linket "Accepter betingelser for reklamebeskyttede enheder", hvorefter et pop-up vindue åbnes, hvor du kan underskrive betingelserne. Underskrivningen, også kaldet signeringen, foregår med Digital signatur (medarbejder eller personlig), eller med NemID (personlig eller erhverv).

18 Figur 29: Signering. Figur 30: Accept af betingelser for brug af oplysninger om reklamebeskyttede enheder. Man returnerer herefter til selvbetjeningsløsningen og betingelserne for accepten er nu ændret til "Du har accepteret CVR-lovens bestemmelser den (dato og tidspunkt)"

19 Accepten skal kun foretages én gang (for en given bruger). Hvis du senere skal lave et udtræk indeholdende reklamebeskyttede enheder, huskes denne accept og du skal derfor ikke gentage processen. 3.3 Rapportdetaljer Detaljer for en given dataudtræks-rapport kan ses ved at klikke på en specifik række i listen af udtræk på "Mine abonnementer og enkeltudtræk".

20

21 Figur 30: Rapportkriterier og afviklingshistorik på et givet abonnement. Her kan du se hvilke kriterier og filtre du har benyttet for det enkelte dataudtræk samt se afviklingshistorik for abonnementet.

Hyppige brugsscenarier

Hyppige brugsscenarier Hyppige brugsscenarier Indhold 1. Virksomhed som ønsker at henvende sig til nye potentielle kunder 2. Bruger som ønsker at abonnere på hele CVR databasen og modtage opdateringer 3. Bruger som kun er interesseret

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SØGERESULTAT

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SØGERESULTAT INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Søgeresultat Ikoner i søgeresultatet Sådan arbejder du med dit søgeresultat Sammenlign valgte Føj alle til overvågning Eksporter data Gem som eksportkriterium Hent eksportkriterium

Læs mere

Generelt Udtræk leveres som Zip-filer indeholdende udtræk i det format, som man som kunde har valgt.

Generelt Udtræk leveres som Zip-filer indeholdende udtræk i det format, som man som kunde har valgt. Udtræksformater Generelt Udtræk leveres som Zip-filer indeholdende udtræk i det format, som man som kunde har valgt. Sektioner Grundlæggende er et udtræk opdelt i tre sektioner: 1. Virksomheder indeholder

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] Opret CV og Jobønsker på jobnet På Jobnets forside Jobnet.dk kan du oprette et CV. Det kan du gøre ved at oprette dig som bruger via linket Mit CV

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk Udbud.dk Brugerdokumentation, formidler Vejledning til at anvende Udbud.dk oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnet opbygning af website... 4 2.1 Forside og navigation... 4 2.2

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Bruger Dokumentation Præsentation af Naturdata pa DAI.

Bruger Dokumentation Præsentation af Naturdata pa DAI. Bruger Dokumentation Præsentation af Naturdata pa DAI. Introduktion Objekter på naturområdet omfatter bl.a. registrering af beskyttede naturtyper og naturobjekter (f.eks. 3 registreringer jf. Naturbeskyttelsesloven,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Aftale om levering af data... 3 2 Importer brugerdata... 5 2.1 Automatisk import... 5 2.2 Manuel import... 6 3

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness...2 2. Sådan foretager man en søgning...3 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning?...4 a. Gem en søgning...4 b.

Læs mere

Netkatalog upload. Forord: Formål:

Netkatalog upload. Forord: Formål: Netkatalog upload Forord: De data, I indsender som e-katalog, genbruges af SKI s kunder i de ordre, der sendes tilbage til Jer. Det er derfor vigtigt, både for kundes efterfølgende fakturakontrol; men

Læs mere

Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler.

Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler. Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler. Foreninger, der er godkendt som folkeoplysende foreninger og er hjemmehørende i Greve Kommune samt offentlige institutioner, kan ansøge

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Oktober 2015 Kolofon Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 1. udgave Oktober 2015 Denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Importer brugerdata... 4 2.1 Automatisk import... 4 2.2 Manuel import... 5 3 Når du har importeret, sker der følgende...

Læs mere

Import-vejledning Fra KMD Elev til UNI Login

Import-vejledning Fra KMD Elev til UNI Login Import-vejledning Fra KMD Elev til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 6. udgave, juli 2008 UNI C 2008 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Bestil data fra KMD Elev... 2 2 Indlæsning

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Bestilling af udtræk på kontoafstemning

Bestilling af udtræk på kontoafstemning Bestilling af udtræk på kontoafstemning Forord Denne information er en guide til at lave udtræk af kontobevægelser. guiden giver et godt grundlag til at vurderer, om du ønsker at lave udtræk efter behov

Læs mere

Boligsøgning hos Domea.dk

Boligsøgning hos Domea.dk Boligsøgning hos Domea.dk Indhold Sådan søger du lejebolig... 1 Venteliste... 1 Søg boliger... 2 Gebyr... 4 Login... 5 Opret login... 6 Fleksibel udlejning... 8 Om fleksibel udlejning... 8 Betalingskort...

Læs mere

Skoleindskrivning. Vejledning til forældre vedr. KMD Skoleindskrivning

Skoleindskrivning. Vejledning til forældre vedr. KMD Skoleindskrivning Skoleindskrivning Vejledning til forældre vedr. KMD Skoleindskrivning Log på Skoleindskrivning Kun forældre, hvor barnet samtidig er tillmeldt folkeregistret, kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning.

Læs mere

ESS Portal. Brugermanual Klager

ESS Portal. Brugermanual Klager ESS Portal Brugermanual Klager 27. oktober 2016 Version 4 Indhold Indledning...3 Login Klager...4 Login med NemID... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Login med brugernavn/password... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Leverandørvejledning. håndværkerydelse

Leverandørvejledning. håndværkerydelse Leverandørvejledning håndværkerydelse Leverandørvejledning Håndværkerydelser Som håndværker kan du blive tildelt opgaver fra AlmenIndkøb på to forskellige måder. Enten ved direkte tildeling eller ved et

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] Opret din virksomhed på Jobnet For at oprette din virksomhed på Jobnet, kræver det en Digital signatur eller en NemId medarbejdersignatur, som findes

Læs mere

Vejledning til lærere Oprettelse på www.pengeuge.dk

Vejledning til lærere Oprettelse på www.pengeuge.dk Vejledning til lærere Oprettelse på www.pengeuge.dk Denne vejledning gennemgår: 1. Tilmelding Hvis det er første gang du er med i Pengeuge. 2. Log ind Hvis du var med i Pengeuge 2015 og allerede er oprettet.

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Tilmeldingssystem for hjælpere til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for hjælpere til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for hjælpere til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for hjælpere til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges, når en hjælper

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse

Læs mere

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt AdvoForum A/S RKI indberetning...3 Indledning...3 Opsætning...3 Aktiviteter...6 Part kort...6 Klient kort...7 Sagskort...8

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

IT vejledning i MUS for ledere

IT vejledning i MUS for ledere IT vejledning i MUS for ledere Indhold 1. Indledning... 1 2. MUS processen... 1 3. AUHRA pålogning og startside... 2 4. Lederens invitation til MUS... 5 5. Lederens forberedelse til MUS... 7 6. Lederens

Læs mere

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvskatalogets alogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk SOCIALPÆDAGOGERNES LOKALLØNSBEREGNER ET VÆRKTØJ TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER OG LEDERE BRUGERVEJLEDNING Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000 Email: sl@sl.dk

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation Brugervejledning - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation med PBS Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse: Introduktion...3 Læsevejledning...3 Den private nøgle...4 Introduktion...4

Læs mere

ELEK- TRONISK UDBUDS- SYSTEM QUICK GUIDE

ELEK- TRONISK UDBUDS- SYSTEM QUICK GUIDE ELEK- TRONISK UDBUDS- SYSTEM QUICK GUIDE Elektronisk udbudssystem quick guide for leverandør 1 1.0 Introduktion.... 4 1.1 Brugen af systemet....4 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort

Læs mere

OPRET OG REDIGER FORMULARER I DYNAMICWEB

OPRET OG REDIGER FORMULARER I DYNAMICWEB OPRET OG REDIGER FORMULARER I DYNAMICWEB Modulet formularer giver dig mulighed for at oprette dynamiske formularer, som enten kan anvendes til kontakt, brugerundersøgelser, quiz eller tilmeldinger. Du

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Brugervejledning - til

Læs mere

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at der er netværksmæssig adgang til DPSD2.

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at der er netværksmæssig adgang til DPSD2. DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at der er netværksmæssig adgang til DPSD2. Denne guide henvender sig til brugere af DPSD2 og de netværksadministratorer der har ansvaret for at der er opsat en korrekt netværksmæssig

Læs mere

ENK Manual for Entreprenør

ENK Manual for Entreprenør 1. Hvad er ENK 2. Hvordan logger man på 3. Hvordan bestiller man en sporspærring. 4. Kvittering for modtagelse af bestilling 5. Modtagelse af sporspærringscirkulære 6. Afvisning af bestilling ENK er en

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Vejledning i brug af Golfbox

Vejledning i brug af Golfbox Vejledning i brug af Golfbox Golfens administrationssystem hedder Golfbox. Med dette system kan du reservere tider, se en oversigt over dine reservationer, tilmelde dig turneringer, se klubbens kalender

Læs mere

Guide til digital børnetilmelding

Guide til digital børnetilmelding Guide til digital børnetilmelding Denne guide er til dig, der ønsker at indstille børn til Ungdommens Røde Kors ferielejre. Indstillingen sker via vores digitale tilmeldingssystem, som guiden vil hjælpe

Læs mere

Manual Nordic Business Key

Manual Nordic Business Key Indhold Introduktion... 2 Hurtig Søgning... 3 Hurtig Søgning på første side... 3 Fanebladet Hurtig Søgning... 3 Detaljeret Søgning... 4 Hjælp... 4 Ekskluder... 4 Brug af Detaljeret Søgning... 7 Eksempel

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST Generel vejledning for kursister Adgang til læringsportalen Du får adgang til LæringsPortalen via vores hjemmeside www.finansudd.dk eller via www.laeringsportal.dk

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 1.2 Oprettet den 11. januar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job. Brugervejledning. Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte?

Find dit nye job på FOA Job. Brugervejledning. Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Oktober 2010 F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad

Læs mere

Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login

Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, april 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra Dansk Skoledata...

Læs mere

Opgavestyring Workflow:

Opgavestyring Workflow: Opgavestyring Workflow: 1 2 Indholdsfortegnelse Opgavestyring... 1 Opret opgave... 3 1. Via skema... 3 2. Via kuffert... 3 3. Via menuen... 4 4. Via Find udbudte aktiviteter via udbudte undervisningsforløb...

Læs mere

Miniguide til e-handel på apoteket.dk

Miniguide til e-handel på apoteket.dk Miniguide til e-handel på apoteket.dk Danmarks Apotekerforening - 1. udgave, 1. oplag, oktober 2011 Indholdsfortegnelse Sådan bestiller du en almindelig apoteksvare side 5 Sådan bestiller du levering til

Læs mere

Vejledning til forældre vedr. KMD Skoleindskrivning

Vejledning til forældre vedr. KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre vedr. KMD Skoleindskrivning Log på Skoleindskrivning Kun samboende forældre kan indskrive børn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor med barnet, der kan

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Emini PeopleTrust. Kandidatweb

Emini PeopleTrust. Kandidatweb Emini PeopleTrust Kandidatweb Indholdsfortegnelse 1. Kandidatweb... 3 1.1. Kalender... 4 1.2. Mine opgaver... 6 1.3. Åbne opgaver... 7 1.4. Timesedler... 8 1.5. Lønsedler... 9 1.6. Breve/mail... 10 1.7.

Læs mere

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Indhold Log på Corporate Netbank... 3 Opret bruger... 4 Bestil Nordea eid... 5 Godkend oprettelse af

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS)

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Du finder ansøgningssystemet via linket på siden: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegning/. Her skal du vælge punktet Sådan søger du og klikke på: Login

Læs mere

Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber.

Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber. Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber. Søg og book en vogn Trin 1 - Detaljer Trin 2 - Vælg Vogn Trin 3 - Parter Book din vognmand Trin 1 - Indtast selv booking Batchupload Send din opgaveliste

Læs mere

E-HANDEL PÅ APOTEKET.DK

E-HANDEL PÅ APOTEKET.DK E-handel E-HANDEL PÅ APOTEKET.DK På apoteket.dk kan du købe de samme varer online, som du kan købe på det fysiske apotek. Du kan købe både receptmedicin og håndkøbsmedicin samt almindelige apoteksvarer

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44

vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44 vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Systemadministration... 3 2.1 Opret en ny bruger... 4 2.1.1 Trin 1: Brugeroplysninger... 5

Læs mere

Startguide. den digitale signatur

Startguide. den digitale signatur Startguide den digitale signatur Generelt om digital signatur En medarbejdersignatur er en digital signatur, som kan identificere dig og din computer over for et givent websted eller e-mail-modtager. Du

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job

Find dit nye job på FOA Job Januar 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad

Læs mere

Mybring instruktion Indhold

Mybring instruktion Indhold Mybring instruktion Indhold Hvad er Mybring?... 2 Funktioner i Mybring... 2 Registrer dig på Mybring... 3 Opret og udskriv fragtetiketter... 4 Book afhentning... 9 Se din ordrehistorik... 10 Oprette BulkSplit-dokument...

Læs mere

Releasenote til Jobnet 12. august 2013

Releasenote til Jobnet 12. august 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 12. august 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Ghita Jensen, Lisbeth Dam og Kirsten Vestergaard Oprettet den 8. august 2013 Godkendt af Pia

Læs mere

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne)

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Formål: Ved at anvende arkiv-funktionen kan arrangørerne ved et træningsløb uden tilmeldinger eller ved åbne baner hurtigt

Læs mere

Guide til første gang du skal på shopeasy.dk.

Guide til første gang du skal på shopeasy.dk. Guide til første gang du skal på shopeasy.dk. Når du skal købe tøj første gang skal du først og fremmest sikre dig, at du er blevet oprettet som bruger i webshoppens system. Dette sker gennem KFD s bestyrelse

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til statistik

Huskesedler. Anvendelse af regneark til statistik Huskesedler Anvendelse af regneark til statistik August 2013 2 Indholdsfortegnelse Aktivere Analysis Toolpak... 4 Dataudtræk fra Danmarks Statistik... 4 Kopiering af formler... 4 Målsøgning... 5 Normalfordeling...

Læs mere

Opstart og adgange til Ejersiden

Opstart og adgange til Ejersiden Opstart og adgange til Ejersiden Indhold Internet Explorer og andre browsere til Ejersiden... 1 Login til Ejersiden... 2 Første login til Ejersiden... 2 Ændring af kodeord ved første login... 3 Bestilling

Læs mere

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse CVR i DPR CVR Database- og feltbeskrivelse 15. marts 2011 CSC Danmark Copyright ll Rights Reserved. Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Databasebeskrivelse... 4 3.1

Læs mere

Guide til. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk

Guide til. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk Guide til e-bevillingssystemet 2 Indholdsfortegnelse Side 2-3 Log ind Side 8-9 Find en eksisterende bevilling Side 3 Brugere, roller og arbejdsområder Side 9-11 Ret borgerens bevilling Side 3-4 Opret en

Læs mere

Vejledning til NemLog-in

Vejledning til NemLog-in Vejledning til NemLog-in Marts 2016 SIDE 1 MARTS 2016 Vejledning til NemLog-in Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail:

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen 7. februar 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4 2 UDDANNELSESPLANEN FOR ELEVER... 5 2.1 LOGIN...

Læs mere

Vejledning til jobloggen

Vejledning til jobloggen Vejledning til jobloggen Aktiviteter, opgaver og andre fif Vejledning til frivillig registrering i jobloggen på FOAs A-kasses hjemmeside (www.foa.dk/a-kasse) Brug jobloggen som et aktivt redskab i din

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Kom godt i gang 2 Hvad er Digitalisér.dk 2 Opret dig som bruger 2 Hvis du ikke kan logge ind 2 Brugerprofil 3 Hvad kan jeg på min profil 3 Hvordan ser jeg mit indhold 4 Hvordan

Læs mere

VEJLEDNING I HVORDAN MAN LÆGGER ARRANGEMENTER OP PÅ HJEMMESIDEN.

VEJLEDNING I HVORDAN MAN LÆGGER ARRANGEMENTER OP PÅ HJEMMESIDEN. VEJLEDNING I HVORDAN MAN LÆGGER ARRANGEMENTER OP PÅ HJEMMESIDEN. FOR AT LETTE PROCESSEN FOR DIG, DER SKAL TIL AT LÆGGE ARRANGEMENTER OP PÅ WWW.LUNGE.DK, HAR VI UDARBEJDET DENNE GUIDE. PÅ DEN MÅDE KAN DU

Læs mere

Bestyrelsesadgang (Min Side)

Bestyrelsesadgang (Min Side) Bestyrelsesadgang (Min Side) Login på Min side på www.randersbolig.dk med dine brugeroplysninger som står i mail/brev. Du er nu logget ind på Min Side, og kan nu klikke på menupunkterne vedr. bestyrelsen

Læs mere

Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk. - til efteruddannelsesudvalg

Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk. - til efteruddannelsesudvalg Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk - til efteruddannelsesudvalg November 2005 2 1 Introduktion...5 2 Her finder du adressen på Internettet,

Læs mere

Medusa apparaturportal

Medusa apparaturportal Medusa apparaturportal Brugermanual Dette er en vejledning til den medicotekniske apparaturportal. Via portalen kan du bestille service på medicoteknisk apparatur og få et komplet overblik over afdelingens

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk I medfør af 4 a, stk. 1 og 2, 11, stk. 4, 5 og 7, 16, stk. 2, 16 a, 18, stk. 3, 20, stk. 2, og 22, stk. 3, i lov om Det Centrale Virksomhedsregister,

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

MONO.NET FORHANDLER GUIDE

MONO.NET FORHANDLER GUIDE MONO.NET FORHANDLER GUIDE INTRO Tak fordi du har valgt at blive en mono.netforhandler. Vi glæder os til vores fremtidige samarbejde! Denne guide giver en grundig introduktion til hvordan forskellige hjemmesider

Læs mere