Spirax Energy Service. Energi med omtanke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spirax Energy Service. Energi med omtanke"

Transkript

1 Spirax Energy Service Energi med omtanke 1

2 Serviceydelser til damp & kondensat systemer 100 års ekspertise med damp i industrien Vi har handlet på det industrielle marked, med alle dets krav til damp, i over 100 år og herved samlet betydelig ekspertviden om opbygning af damp og kondensat systemer. Det har været tydeligt i de senere år, at vore kunders behov har ændret sig en del grundet en større stigning i brændselsomkostningerne og stigende miljøkrav. Hertil kommer at mange af vore kunder har været tvunget til at foretage omkosningsbegrænsende foranstaltninger resulterende i reduktion i vedligeholdelsesafdelinger og i tab af dampteknologisk viden og erfaring. Det er her, at vore serviceydelser til damp & kondensat systemer har udviklet sig til en støtte for dig, ved at hjælpe dig til at opretholde produktionen og reducere dine omkostninger, ved at arbejde sammen med dit vedligeholdelsesteam om at forbedre og opretholde Jeres produktionsanlægs effektivitet. Vores serviceydelser er designet til dine resurser, anlægskrav og budget. Kvalificerede og erfarne teknikere vil arbejde sammen med dig, for implementering af forbedringer i dit anlæg og derefter hjælpe dig med at vedligeholde den opnåede fremgang. Det giver sædvanligvis meget korte tilbagebetalingstider for dine investeringer. Serviceydelser til dampsystemer Audits Problem & lokalisering af mulige energibesparelser samt driftoptimering Installation og idriftsættelse Implementering af løsninger Service Forebyggende samt almen vedligehold af damp & kondensat system 2

3 Fordele til din virksomhed Spirax Energy Service kan hjælpe til med at vedligeholde dit damp og kondensatsystem på et optimalt niveau, der vil sikre stabil og energirigtig drift hele tiden. Højere Omsætning Større Fortjeneste Helbred og Sikkerhed Formindsket tab af drift tid gennem forebyggende vedligeholdelse. Reduceret produktspild ved sikring af, at damp når forbrugssted med korrekte konditioner. Reducere energispild og CO 2 udledning. Reduktion i lagerføring ved rationalisering af dampudstyr og brug af kun en leverandør. Lavere brændselsregninger gennem forbedret energi effektivitet. Reducerede administrationsomkostninger. Hjælp til overholdelse af regulativer / lovgivning. Vores mål er at reducere dine total levetidsomkostninger gennem forbedret produktivitet i dit dampsystem. 3

4 Audits (Undersøgelse af områder til forbedringer) Spirax Energy Service har erfaringen og ekspertisen til at identificere områder i dit dampsystem, hvor der kan fortages forbedringer både designmæssigt og med henblik på energibesparelse. Gennem samtaler, vil vi hjælpe dig med at planlægge samt beslutte hvilken audit, der er nødvendige for at forbedre dine systemers pålidelighed, funktion og omkostningseffektivitet. Vore audits er designet efter dine behov Finde fakta Forslag Aftale gå anlægget rundt Et komplet forslag til Efter vurdering af forslaget, Give vurdering af behov og områder audit præsenteres. indgås aftale der fastlægger områder hvor der kan opnås forbedringer. der bør auditeres. Eksempler på audits Tryk regulering Damp Flowmåling & visning Temperatur regulering Kedel udstyr Energi audits: Inventarliste over nøgleudstyr. Påvisning af damplækager Varmegenvinding Udnyttelse af flash-damp Returnering af kondensat God ingeniørpraksis. Luftbefugtning systemer Kedelhus audits: Inventarliste over nøgleudstyr. Påvisning af energibesparelser. Rådgivning om god ingeniør praksis. Helbreds og sikkerheds emner. Kedel Kedel Bundblæsning Kondensat Fødevands behandling Vandudladere Rørlednings tilbehør Vandudlader audits: Inventarliste over nøgleudstyr. Inventarliste over vandudladere. Opmærkning og test af vandudladere. Indtastning af oplysninger i Steam Trap Management System (STMS) software. Beregning af energibesparelser og tilbagebetalingstid. Kondensat & varmegenvinding 4

5 Audit ydelser Du vil modtage en skriftlig rapport, typisk med: Liste over udstyr der er auditeret. Beskrivelse af problemer, der er identificeret. Forslag til forbedringer: - Energi / emissions tab. - Energispild / CO 2 udledning. - Dampfremstilling og fordeling. - Monteringspraksis / rigtig applikation. - Helbred og sikkerhed. - Varmegeninvinding / returnering af kondensat. Potentielle besparelser (omkostningerne ved ikke at gøre noget) baseret på: - Energibesparelser. - Vand / udstrømnings omkostninger. - Produktionstab (hvor der foreligger information) baseret på forbedret opvarmningstid og reduceret stilstand ved at sikre at damp når forbrugsstedet med korrekt mængde, kvalitet og tryk. Prisen for implementering af forslagene samt beregnet tilbagebetalingstid. Eksempel fra praksis: Nestlé, E. London (S. Afrika) Fødevareproducent Emner: Reduktion af energiomkostninger. Handling: Spirax Sarco udførte fuld audit på dampsystem. Resultater: Forbedringer påvist: 26 % nedsættelse af dampforbrug blev opnået efter kun 1 år. Vandforbruget blev reduceret med 18 % på grund af bedre returnering af kondensat. Tilbagebetalingstid: 2 år 5

6 Installation og igangsætning (implementering af løsninger) Uanset dine behov, så kan vi hjælpe dig med implementering af forbedringer fundet ved audit. Vores team arbejder med dig i planlægning og gennemførelse af det arbejde, der vil bringe dit anlæg op til dets optimale funktion indenfor budgettet. Jo hurtigere de anbefalede forbedringer indføres, jo før kan du opnå fordelene i din forretning og derfor minimeres omkostningerne ved forsinkelser. Installation og igangsætnings service Implementering Detaljer 1. Projektstyring I mange globale områder, tilbyder vi projekt ledelsesservice skræddersyet til dine specifikke krav. 2. Hele installationsarbejdet Vi kan arrangere, at godkendte underentreprenører udfører det nødvendige arbejde. Der fortages løbende inspektioner under arbejdet for at sikre korrekt installation. 3. Basal produkt installation Vore serviceteknikere kan hvis der er ønske om det udføre installationen af Spirax produkter. 4. Ibrugtagning og opstart Sikrer at nyinstalleret udstyr arbejder ved maksimalt potentiale fra dag Installations rådgivning Vore service teknikere kan rådgive dit vedligeholdelsesteam med hensyn til god praksis indenfor damp & kondensatsystemer og især med henblik på installering/opstart af Spirax produkter. 6

7 Fordele Hurtig implementering af audit resultat: Undgår omkostninger ved forsinkelser. Sikre hurtig etablering af nye energirigtige tiltag. Nedsat risiko: Installeringen udføres af erfarne teknikere, der betyder at løsning er installeret korrekt fra dag 1. Reduceret tid og omkostning: Erfarne teknikere bruges for at sikre minimal nede tid for processer. Kapacitets styring: Det er ikke nødvendigt at tage egne vedligeholdelsesmedarbejdere væk fra deres kærnefunktioner for at fuldføre installationer og anvende tid på fejlfinding og indkøring/opstart. Klar rapportering: Hele processen bliver klart og kortfattet dokumenteret. Eksempel fra praksis: Dreher Bryggeriet, i Ungarn Bryggeri industrien Emner: Eliminering af vandslag i damp og kondensatledninger. Reduktion af store volumener af damp og flash damp tab. Reduktion af forbruget af naturgas og damp. Eliminering af driftsproblemer på grund af våd damp. Handling Spirax Sarco gennemførte en serie af audits for at finde hvor problemerne var og tilbyde løsninger. Resultater: Naturgas forbruget før projektet m 3 Naturgas forbruget efter første år m 3 Naturgas forbruget efter andet år m 3 Tilbagebetalingstid: 3,5 måneder 7

8 Service (Forebyggende vedligeholdelse af dit dampanlæg) Efter investeringen i at bringe dit damp & kondensat system op til dets korrekte og bedste effektivitet, giver det økonomisk sund fornuft at vedligeholde anlægget på dette høje niveau, og herved gøre livet lettere for dig og dit vedligeholdelse team. Det er her hvor outsourcing af vedligeholdelse og service arbejde på dit damp og kondensatsystem tilbydes. Vore teknikere vil hjælpe dig med at sammensætte en aftale, som passer til dine krav til vedligeholdelse inden for dit budget. Du får også den sikkerhed der ligger i at alle vore produkter leveres med fabriksgaranti, som er understøttet af et globalt netværk af højt uddannet og erfarne service teknikere. Besparelser som ud over damptab, er en af de større fordele vi har været i stand til at se, er en stigning i vor produktion samt være i stand til at skubbe flere produkter igennem, som et resultat af et bedre varmesystem. Mark Koehn, BP. 8

9 Vi kan tilbyde følgende Service funktion Service aftaler Rekalibrering Reparationer, nedbrud og fejlfinding Garanti Detaljer Mange Spirax firmaer tilbyder service aftaler, som sætter dig i stand til at fokusere på kærne forretnings aktiviteter, medens vi fokuserer på dit dampsystem. Eksempler på service aftaler: Kedelhuset Måling af flow Regulering Serviceaftale på vandudladervedligeholdelse Komplette Energiaudits Bestemte dele af Spirax produkter, så som flowmålere og reguleringsudstyr, kræver regelmæssige kalibreringer for at opretholde nøjagtighed og korrekt regulering. Spirax Sarco tilbyder reparationsservice, enten på stedet eller gennem vore mange serviceafdelinger rundt om i verden. Vi har et team af servicemontører, som hurtigt kan reagere på dine anmodninger, normalt indenfor 24 timer. Alle Spirax Sarcos produkter leveres med en garanti. Ethvert produkt med fabrikationsfejl vil blive erstattet indenfor den oplyste garantiperiode. Fordele Opretholdelse af det mest effektive niveau for produktion Forebyggende vedligeholdelse af damp og kondensat udstyr. Lettere at budgettere gennem regelmæssige betalinger. Reduktion i produktionsstop. Besparelser og fordele bliver synliggjort gennem energirapporter, der indeholder forslag med forbedringer og tilbagebetalingstid. Eksempel fra praksis: Polestar, UK Trykkeribranchen Emner: At levere et nøglefærdigt ubemandet kedelhus, der opfylder dampkravene til trykkeprocesserne. Handling: Spirax Sarco designede, leverede og installerede kedelhus før planlagt tidspunkt. Resultater: Spirax Sarco leverede projektet indenfor budgettet og 3 uger før planlagt levering og blev også belønnet med langtidsservice aftale for kedelhuset, dampfordelingen og for alle tilbehørsdele til presserne. 9

10 Spirax Energy Service støtter din virksomhed og miljøet Spirax Energy Service fandt i 2007 via test af vandudladere frem til et dampspild på ca tons, hos danske virksomheder hvilket svarer til en udledning af tons CO 2 pr. år Globalt testes der over vandudladere pr. år, hvor kunder normalt oplever massive besparelser, der langt overstiger omkostningerne ved audit og afhjælpende foranstaltninger. Eksempel fra praksis: Sankyo Yuka Kogyo KK, Japan Raffinaderi Emner: Handling: Reduktion af energitab. Spirax Sarco, i samarbejde med Nisseki Oil, udførte et nøglefærdigt projekt omfattende en vandudlader og energi audit for anlægget, levering og installation af udskiftnings vandudladere. Resultater: Mulige forbedringer der blev identificeret ved gennemgang: 30 % af vandudladerne i anlægget svigtede, førende til stort energispild. Pris for nyt udstyret (inklusiv montering): (ca. d. kr ,00) Målt energibesparelse efter et år: (ca. d. kr ,00) Tilbagebetalingstid: 1 år og 4 måneder 10

11 Et eksempel på liste over kunder vi har rådgivet: BP Pfizer Heinz AstraZeneca Union Carbide Dunlop Mars(UK) Ltd. Kodak Nestlé DuPont Cadbury Schweppes ICI Rolls-Royce Coca-Cola Glaxo Smith Kline Beecham Unilever Cargill Bayer Danone Procter and Gamble Kontakt os For mere information eller til kontakt af dit lokale Spirax Sarco firma, besøg vor hjemmeside: / sss Med kun ca. $200 brugt på materialer, var vi i stand til at spare omkring $ i materiale omkostninger pr. evaporator. Det bevirkede, at vi forøgede oppe tiden, vi reducerede kulsyre korrosionen samt vandslagsskader. Vee Guidry, Ponchatrain Works 11

12 Group companies Sales offices Distributors Africa Australasia Africa Africa Asia South Africa Americas Argentina Brazil Canada Mexico USA Asia China India Japan Korea Malaysia Singapore Taiwan Thailand Australia New Zealand Europe Austria Belgium Czech Republic Denmark Finland France Germany Italy Norway Poland Portugal Russia Slovak Republic Spain Sweden Switzerland UK Egypt Kenya Nigeria Americas Colombia Venezuela Asia Hong Kong Indonesia Pakistan Philippines Vietnam Europe Austria Hungary Ireland Middle East UAE Algeria Cameroon Ethiopia Ghana Ivory Coast Libya Malawi Mauritius Morocco Namibia Senegal Sudan Tanzania Tunisia Uganda Zambia Zimbabwe Americas Bolivia Chile Colombia Costa Rica Dominican Republic Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Jamaica Nicaragua Panama Paraguay Peru Trinidad and Tobago Uruguay Venezuela Bangladesh Australasia Fiji Europe Bulgaria Croatia Cyprus Estonia Greece Iceland Latvia Lithuania Malta Netherlands Romania Slovenia Turkey Middle East Bahrain Iran Jordan Kuwait Lebanon Oman Qatar Saudi Arabia Syria Nogle af de viste produkter er ikke tilgængelige på visse markeder Spirax Sarco Limited Dansk afdeling reg.nr Blokken Birkeød Telefon: Fax : Bank : AFDELING VEST. Telefon SB-GCM-20 DK Issue 2 Copyright 2009 Spirax Sarco is a registered trademark of Spirax-Sarco Limited

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md.

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md. TILMELDINGSSKEMA Trin 1 Kundeinformation Udfyld venligst nedenstående med blokbogstaver Kirsten Kimers Gård Navn Adresse Postnr. By E-mail-adresse Fødselsdato Telefonnr. Trin 2 Bredbånd, Vælg hastighed

Læs mere

Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start

Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start Effektiv Travel Management Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start Synes du, det er besværligt at bestille erhvervsrejser? Bruger jeres virksomhed for lang tid på komplekse og krævende procedurer?

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom. relacom.dk. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup. 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com. Innovative power.

Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom. relacom.dk. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup. 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com. Innovative power. Version 3, maj 2013 Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom Innovative power. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com relacom.dk Hvorfor solceller og hvorfor nu? I dag gør

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Vi gør verdens bedste bygninger endnu bedre

Vi gør verdens bedste bygninger endnu bedre Vi gør verdens bedste bygninger endnu bedre Tillid Enhver bygning kan udnyttes bedre. Gøres mere effektiv og mere lønsom. Vi leverer Building Management Systems (BMS) og sikringsløsninger, der giver nyt

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der

Læs mere

Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015

Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015 Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015 Gældende fra 1. januar 2015 Pris- og serviceguide 2 PÅLIDELIG. NÅR SOM HELST. HVOR SOM HELST. DU BESTEMMER. INTERNATIONALE SERVICES DHL SAME DAY Side 5

Læs mere

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb En praktisk vejledning til offentlige myndigheder www.smart-spp.eu Støttet af: Et initiativ fra: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu)

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final}

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.3.2012 COM(2012) 91 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} RAPPORT

Læs mere

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg ECL Comfort 310 er kommunernes stærke genvej til styring af varme,- brugsvandsog ventilationsanlæg i gamle såvel som nye bygninger. Det skyldes ikke

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Har I overblik over energiforbruget

Har I overblik over energiforbruget Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Har I

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi.

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi. Center for Energibesparelser Serverrumsvejledning 2011 Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi Bliv klogere på: Elforbrug i serverrum Energistyring Robusthed og redundans

Læs mere

ABB måleprodukter. Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge!

ABB måleprodukter. Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge! ABB måleprodukter Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge! ABB AquaMaster 3-transmitter Den NYE AquaMaster 3 byder på økonomisk og pålidelig vandmåling - og sparer naturligvis

Læs mere

Når høj ydelse er et must... I N D V E N D I G U D V E N D I G

Når høj ydelse er et must... I N D V E N D I G U D V E N D I G Når høj ydelse er et must... I N D V E N D I G U D V E N D I G P R O C E S S E R V I C E Vi er repræsenteret i hele verden. Australien Belgien Brasilien Canada Danmark Egypten England Estland Finland Frankrig

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Sælg resultater ikke udstyr

Sælg resultater ikke udstyr Sælg resultater ikke udstyr Energy performance contracting Modeller for finansiering af energibesparelser forord Epc netværk Di Energibranchen Kontakt: anders Stouge (ast@di.dk) rådgivning & Sparring Di

Læs mere

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang!

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang! ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE Kom nemt i gang! Hvordan gør jeg? Vejledning til værktøjet Dette værktøj er udviklet af Quartz+Co til Dansk Byggeri og 3F. Det bygger videre på rapporten Øget Produktivitet

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 NETVÆRKETS GRÆNSER FORSVINDER INFORMATIONER MÅ SIKRES PÅ DATANIVEAU TEMA MOBIL SIKKERHED

Læs mere

Seminarer og kurser 2014. Uddannelse i forbindelse med maskinsikkerhed Produkt-neutrale seminarer Pilz produktkurser

Seminarer og kurser 2014. Uddannelse i forbindelse med maskinsikkerhed Produkt-neutrale seminarer Pilz produktkurser Seminarer og kurser 2014 Uddannelse i forbindelse med maskinsikkerhed Produkt-neutrale seminarer Pilz produktkurser Introduktion Verdensomspændende individuel træning Vort internationale netværk - dit

Læs mere

VÆKSTHUSET. IBM s vej til den grønne bundlinje

VÆKSTHUSET. IBM s vej til den grønne bundlinje VÆKSTHUSET IBM s vej til den grønne bundlinje UDFORDRING OG STRATEGI Indsatsen mod klimaforandringer er en stor omstillingsproces for både virksomheder og enkeltpersoner i hele verden. Vi skal begrænse

Læs mere

Energibesparelser i erhvervslivet

Energibesparelser i erhvervslivet Energibesparelser i erhvervslivet - Ud over rampen Oktober 2012 Baggrundsnotat til IDAs Klimaplan 2050 2 Indhold Forord... 3 Potentialerne for energibesparelser... 4 Energieksperter vurderer potentialerne...

Læs mere

HealthCast 2020: Creating a Sustainable Future*

HealthCast 2020: Creating a Sustainable Future* HealthCast 2020: Creating a Sustainable Future* Sammendrag *connectedthinking HealthCast 2020: Creating a Sustainable Future* Sammendrag Det er tid til at vende blikket udad for sundhedssektoren. Der

Læs mere

Et bedre liv, hvor du bor

Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Man skal bo godt for at have det godt. Men hvad er det egentligt at bo godt? Det ved kun du og din familie. Til gengæld ved vi noget om boliglån. Sammen

Læs mere