Introduktion til Regin XML og Web services

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til Regin XML og Web services"

Transkript

1 Introduktion til Regin XML og Web services Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering 17. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Dansk Museums Dokumentations Standard Introduktion til Regin XML Introduktion til Regin Web services Principper og eksempler Forældreløse klasser Stamtabeller Entydigt tilknyttede klasser Løst tilknyttede klasser Særlige klasser Kunstnere Hvad nu? XML eller web services hvad skal jeg bruge? Hvordan får jeg adgang til Regin XML og web services? Kontakt, spørgsmål og svar Bilag 1: Klasser Bilag 2: Stamtabelnavne Bilag 3: Web service fejlkoder H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 1 Indledning Målgruppe Dette notat henvender sig primært til teknikere og it-leverandører, som skal implementere løsninger, der skal udveksle data med Regin, Kunstindeks Danmark og Museernes Samlinger. Der forudsættes derfor bekendtskab med relevante tekniske termer, men ikke en dyb indsigt i museernes praksis omkring registrering. Kulturstyrelsens tjenester Kulturstyrelsen udvikler og driver de to centralregistre Kunstindeks Danmark 1 og Museernes Samlinger, 2 som samler information om kunstværker hhv. kulturhistoriske genstande og sager i danske statslige og statsanerkendte museers samlinger. Museerne kan indberette til og trække på oplysninger fra disse registre: 1. ved at benytte Regin, en webapplikation, som samtidig udgør en grundlæggende collections management løsning for museet 2. ved at benytte en XML import/eksport funktion baseret på Dansk Museums Dokumentations Standard 3. ved at benytte Regin web services Regin arkitekturen Diagrammet på næste side illustrerer arkitekturen. Museale og andre brugere kan anvende de klienter og tjenester, som Kulturstyrelsen har udviklet. Lokale applikationer og databaser kan udveksle data med (og søge i) centralregistrene dynamisk via web services eller i batch via XML

3 Kunstmuseer Andre Kulturhistoriske museer Søger Registrerer Søger Internet Søger Registrerer Søger Kunstindeks Danmark Regin Museernes Samlinger Lokal applikation XML import / eksport Webservices Internet Forretningslogik / servicelag Lokal database Løs Kulturarv Eksternt driftsmiljø / TDC Hosting Figur 1: Regin arkitekturen 2 Dansk Museums Dokumentations Standard I centralregistrene registreres kunst- og kulturhistoriske metadata om blandt andet museumsgenstande og kunstværker. Til grund for registreringen ligger Dansk Museums Dokumentations Standard (DMDS), der er beskrevet med et XML schema, kaldet DMDS schema. På Kulturstyrelsens hjemmeside 3 kan man hente en række ressourcer, som på forskellige måder redegør for standarden: DMDS Schema Baggrunden for standarden En ideologisk/normativ begrundelse for kulturhistoriske museers registreringspraksis Regins brugermanualer, som detaljeret redegør for det praktiske arbejde med standarden således, som det udmønter sig i Regin 3 3

4 3 Introduktion til Regin XML Dokumentationen for Regins XML funktioner udgøres af: Dette dokument (Introduktion til Regin XML og web services) DMDS Schema, som anvendes ved import til og eksport fra Regin Kapitel 10 i Regin brugervejledningen, som blandt andet beskriver, hvordan man i praksis importerer og eksporterer XML i Regin XML import og DiffTool Til brug for import af XML i Regin, anvendes det såkaldte DiffTool, som kan hentes fra Kulturstyrelsens hjemmeside. DiffTool løser i virkeligheden flere opgaver: 1. Validerer XML filer og sikrer, at de respekterer DMDS Schema 2. Sammenligner to XML filer og beregner forskellen imellem dem (heraf navnet på værktøjet) 3. Uploader den resulterende differentiale XML fil og eventuelle vedhæftede filer til Regin serveren og sætter import jobbet i import køen Hvorfor skal der sammenlignes XML filer og beregnes forskelle? Idéen er denne: De museer, som anvender XML til at indberette til centralregistrene med jævne mellemrum, foretager en eksport fra deres lokale collections management system. I princippet kunne man godt indsende hele registreringen hver gang, men det er besværligt at transmittere så mange data over nettet, og det belaster serveren unødigt med at behandle data, som allerede er indberettet én gang. Difftool har derfor som opgave at flytte de nødvendige beregninger til klientsiden, således at kun nye (eller slettede) poster overføres til centralregisteret. Det sker ved at lade Difftool sammenligne XML repræsentationen af museets registreringer nu og ved sidste indberetning. På denne måde aflastes serveren, og museet slipper for selv at skulle føre regnskab med hvilke poster, der allerede er indberettet. 4 Introduktion til Regin Web services Dokumentationen for Regins web service lag udgøres af: Dette dokument (Introduktion til Regin XML og web services) Listen over tilgængelige services og metoder, som indeholder signaturer og WSDL beskrivelser for samtlige web services. 4 Regins datamodel, som beskriver objekter, felter og datatyper i den underliggende database. 4 4

5 Referenceeksempler på brug af web services. Eksemplerne er udarbejdet i Java. De sidste to dele af dokumentationen kan rekvireres hos Kulturstyrelsen; se kontaktinformation sidst i notatet. Regin web services benyttes lettest ved at anvende WSDL beskrivelserne sammen med et udviklingsmiljø, som kan generere lokale stubs til kald af tjenesterne. Den væsentligste udfordring er at lære den ret komplekse og til tider ideomatiske datamodel at kende. I det følgende gennemgås derfor kursorisk hovedprincipperne. 5 Principper og eksempler I DMDS repræsenteres al museal viden, som en eller flere grafer. Knuderne i graferne udgøres af objekter, opdelt i 29 klasser; se bilag 1. De 29 klasser kan endvidere placeres i (delvis sammenfaldne) grupper: 1. Forældreløse klasser (se herunder): Sag, Globalkunstner 2. Entydigt tilknyttede klasser (klasser, som relaterer n:1 til andre): Kunstner, Skib, Genstand, Kommunikation, FotoFilm, Magnetmedium, Rapport, Storformat, Arkivfond, Forsikring, Konservering, Arkivindhold, Position 3. Løst tilknyttede klasser (klasser, som relaterer n:m til andre): Værk, Genstand, FotoFilm, Magnetmedium, Rapport, Arkivfond, Aktør, Litteratur, Udstilling, Deponering 4. Særlige klasser (klasser, som har kvalificerede n:m relationer til andre; se senere): Aktør, Opbevaring, Stedregistrant Nogle klasser optræder altså i flere grupper. For eksempel relaterer en Genstand n:1 til Sag og Kunstner, men er løst knyttet (n:m) til Skib. Kunstnere er et helt kapitel for sig. Normalt er det slet ikke nødvendigt at oprette nye kunstnere, da langt de fleste kunstnere findes i Kunstindeks Danmark i forvejen. Under alle omstændigheder skal man sikre, at man ikke kommer til at oprette en allerede eksisterende kunstner. Mere om dette i afsnit 5.6. Selv om DMDS strengt taget beskriver en graf, har de fleste objekter i praksis en entydig forfader organiseringen af objekter er m.a.o. normalt hierarkisk, især i de øverste dele af hierarkiet. Man kan derfor også tænke på datastrukturen som træer, hvor trækronerne er vokset delvis sammen. De mest normale undtagelser er opbevaringer og aktører, som knyttes til f.eks. flere genstande. 5

6 5.1 Forældreløse klasser Forældreløse objekter (Sag, Globalkunstner) er de simpleste at oprette i XML: <Export> <Sag extid="sag:82526"> <declaresagstatus> <entryid>2</entryid> <kode>itv</kode> <tekst>afventer initiativ</tekst> </declaresagstatus> <sagstatusid>2</sagstatusid> <nummer>0012</nummer> <betegnelse>juleskikke i det moderne Danmark omkring år 2000</betegnelse> <declareperiode> <entryid>74</entryid> <kode>990</kode> <tekst> </tekst> <startaar>1990</startaar> <slutaar>1999</slutaar> <beskrivelse> (1990 e.kr e.kr.)</beskrivelse> <parentperiodeid>69</parentperiodeid> </declareperiode> <periodeid>74</periodeid> <sagstype>undersøgelsessag</sagstype> <ansvarligextid>museumaktoer:16</ansvarligextid> <internnote /> <eksternnote>sagen opstået i forbindelse med forespørgsel fra Danmarks Radio om alderen på den julepyntning af haver og huse med lyskæder, som i disse år bliver mere og mere almindelig. EW 12. december 2002</eksternNote> </Sag> </Export> Figur 2: Repræsentation af en Sag i XML Nogle bemærkninger: Det er XML; husk at escape særlige tegn i tekststrenge (f.eks. CR/LF i ekstern note i eksemplet). Nogle af objektets attributter (f.eks. sagens status ovenfor) bliver repræsenteret ved flere XML elementer, i et særligt declare element navngivet <declaresagstatus> el.lign. Denne struktur repræsenterer værdier, som er slået op i en stamtabel en hjælpetabel, som styrer indholdet af felter med enumererede komplekse typer. Disse hjælpetabeller indeholder typisk et id, en kode og en tekstbeskrivelse af værdien; declare elementet nævner alle tre atributter ved værdien for at gøre det let at forstå betydningen af værdien i.f.m. eksport. Elementet er ikke obligatorisk; normalt anvendes kun id et i forbindelse med import i Regin, mens det ofte kun er teksten, 6

7 der vises i Regin. I eksemplet ovenfor er sagens status afventer initiativ svarende til koden ITV og id 2. Alle Regin objekter i en DMDS XML fil er forsynet med en attribut ved navn extid. ExtId er har følgende kvaliteter: De identificerer objektet entydigt i XML filen og hvis man laver sin egen XML fil til import i Regin, skal man forsyne alle objekter med et unikt extid. Ikke alle objekter i Regin har et extid men hvis man eksporterer et objekt uden extid som XML, tildeler Regin dem et. Hvis man importerer et objekt med et bestemt extid og derefter eksporterer det, har det stadig det samme extid. Tilsvarende kan man via XML adressere og overskrive eksisterende objekter i Regin ved at referere til deres extid. Uanset om man importerer eller eksporterer DMDS XML, anvender man altid <export> elementet. <import> elementet beregnes af DiffTool og udgør den differentiale XML ved sammenligning af to XML (eksport) filer. Man skal derfor aldrig selv benytte <import> elementet, men altid placere sin XML i et <export> element. Web service eksempel Samme sag, som ovenfor er beskrevet som XML, kunne oprettes via Regin web services således. SagServiceStub.Sag sag = new SagServiceStub.Sag(); sag.setbetegnelse("juleskikke i det moderne Danmark omkring år 2000"); sag.setnummer("0012"); sag.setperiodeid(74); sag.setsagstatusid(2); sag.setsagstype("undersøgelsessag"); sag.setansvarligid("museumaktoer:16"); // Etc. SagServiceStub.Create createparam = new SagServiceStub.Create(); createparam.settoken(currenttoken); createparam.setwsform(sag); SagServiceStub sagservice = new SagServiceStub(); SagServiceStub.WSStatus sagstatus = sagservice. create(createparam).get_return(); 7

8 System.out.println("Status creating sag: " + sagstatus.getfaultcode() + ", " + sagstatus.getfaultmessage() + ", generatedsagid:" + sagstatus.getgeneratedid()); Figur 3: Oprettelse af en sag via web services (Dette og følgende eksempler er udarbejdet i Java.) SagServiceStub genereres af udviklingsmiljøet ud fra WSDL definitioner. Eksemplet viser ikke den forudgående login operation, som har resulteret i currenttoken, et login token, som autoriserer operationen. Fejlkoder, som Regin web services returnerer, er beskrevet i bilag Stamtabeller Mange felter i objekterne er af enumererede typer, hvis værdier styres af såkaldte stamtabeller. Stamtabelværdier og deres koder, som man skal kende for at læse og skrive i de enkelte objekter, kan slås op dynamisk: /** currenttoken * Metoden læser indholdet af Periode stamtabellen */ private static void gethelptable(string currenttoken) throws IOException, MalformedURLException { URL periodeurl = new URL( "http://www.kulturarv.dk/regin/stamtabeller/ h_periode.xml?token=" + currenttoken); BufferedReader br = new BufferedReader( new InputStreamReader(periodeUrl.openStream())); String inputline; while ((inputline = br.readline())!= null) { System.out.println(inputLine); } br.close(); } Figur 4: Periode stamtabellen læses efter login Opslaget sker på den viste URL: $NAVN.xml, hvor $NAVN erstattes af navnet på tabellen. Navnene på tabellerne findes i bilag 2 til denne vejledning. Ønsker man ikke at benytte web services til at slå disse værdier op, kan de alternativt hentes fra Kulturstyrelsens hjemmeside 5 i MySQL SQL format. Generelt anbefales det at cache stamtabeller lokalt af hensyn til performance, da de sjældent ændres. 5 se Regin Stamtabeller 8

9 5.3 Entydigt tilknyttede klasser Entydigt tilknyttede klasser håndteres også ret enkelt i både XML og web services. XML eksempel <Genstand parentextid="sag:82526" extid="genstand:12345" parenttype="sag"> <nummer>0012x0001</nummer> <betegnelse>telefon nr 1</betegnelse> <declaregenstanderhvervelse> <entryid>9</entryid> <kode>gav</kode> <tekst>gave</tekst> </declaregenstanderhvervelse> <genstanderhvervelseid>9</genstanderhvervelseid> </Genstand> Figur 5: Et entydigt tilknyttet objekt i XML; en genstand under en sag En række underelementer ved genstanden er udeladt i eksemplet ovenfor, men bemærk, at <Genstand> elementet har to attributter, som <Sag> ikke har: parenttype, som her er sat til Sag for at markere, at genstanden er knyttet til en sag den kunne i stedet have været knyttet til en kunstner. parentextid, som er extid et for den sag, som genstanden hører til. Disse attributter går igen i andre entydigt tilknyttede objekter. Klasser, som kun relaterer til én anden klasse (Forsikring, Arkivindhold, Position), har dog ikke behov for parenttype attributten. I stedet for parentextid og parenttype attributter har de derfor blot et underelement med en reference til det objekt, de relaterer til. Web service eksempel Den samme genstand kunne oprettes via web services således: GenstandServiceStub.Genstand genstand = new GenstandServiceStub.Genstand(); genstand.setnummer("0012x0001"); genstand.setbetegnelse("telefon nr 1"); // Etc GenstandServiceStub.Create creategenstandparam = new GenstandServiceStub.Create(); creategenstandparam.settoken(currenttoken); 9

10 creategenstandparam.setwsform(genstand); creategenstandparam.setparenttype("sag"); creategenstandparam.setparentid(sagstatus.getgeneratedid()); GenstandServiceStub genstandservice = new GenstandService- Stub(); GenstandServiceStub.WSStatus genstandstatus = genstandservice.create(creategenstandparam). get_return(); System.out.println("Status creating sag: " + sagstatus.getfaultcode() + ", " + sagstatus.getfaultmessage() + ", generatedsagid:" + sagstatus.getgeneratedid()); Figur 6: Oprettelse af en genstand under en sag via web services I eksemplet benyttes sagstatus.getgeneratedid() til at referere til den sag, som blev oprettet i det tidligere eksempel. 5.4 Løst tilknyttede klasser Løst tilknyttede klasser kan typisk relatere til flere objekter af forskellige klasser det er derfor nødvendigt med en mere generel mekanisme til at knytte disse sammen. I XML er løst tilknyttede objekter derfor forsynet med et særligt <link> element. <Vaerk extid="kidvaerk:25168i25502"> <nummer>0044</nummer> <vaerkkidstatus xsi:nil="true" /> <vaerkarttype xsi:nil="true" /> <!-- Etc --> <link objectextid="kunstner:8016" objecttype="kunstner" /> <link objectextid="kunstner:24206" objecttype="kunstner" /> </Vaerk> Figur 7: Et værk med to ophavsmænd i XML I web services benyttes et Attach objekt og attach() metode til at knytte eksisterende objekter til hinanden: DeponeringServiceStub.Attach attach = new DeponeringServiceStub.Attach(); attach.setobjectid(getdeponeringid()); attach.setparentid(genstandid); attach.setparenttype(parenttype); attach.settoken(login.logintoken); DeponeringServiceStub.WSStatus status = deponeringservice.attach(attach).get_return(); Figur 8: En eksisterende deponering knyttes til en genstand via web service 10

11 5.5 Særlige klasser Særlige klasser udgøres af klasser, som relaterer n:m til andre, ligesom de løst tilknyttede klasser. Men relationen er kvalificeret med en eller flere oplysninger. Man kan derfor i virkeligheden opfatte disse relationer som selvstændige klasser, men ideologisk tillader DMDS (og Regin) ikke, at objekter af disse klasser eksisterer selvstændigt de findes kun for at knytte andre objekter sammen: Relationen imellem Aktør og andre klasser kvalificeres af aktørens rolle. Relationen imellem Opbevaring og andre klasser kvalificeres af opbevaringens type. Relationen imellem Stedregistrant og andre klasser kvalificeres af stedets type. XML eksempel <Aktoer extid="aktoer:35"> <navn>jensen, Jens</navn> <stilling>lærer</stilling> <bynavn>århus</bynavn> <nationalitet /> <internnote xsi:nil="true" /> <eksternnote xsi:nil="true" /> </Aktoer> <ObjektAktoer ObjektAktoerType="DeponeringAktoer" parentextid="deponering:2" extid="deponeringaktoer:4239"> <aktoerextid>aktoer:35</aktoerextid> <declareaktoerrolle> <entryid>163</entryid> <kode>lne</kode> <tekst>låner</tekst> </declareaktoerrolle> <aktoerrolleid>163</aktoerrolleid> <internnote xsi:nil="true" /> <eksternnote xsi:nil="true" /> </ObjektAktoer> Figur 9: En aktør og dens ( låner ) relation til en eksisterende deponering oprettes i XML I eksemplet har Jens Jensen, en lærer i Århus, lånt en genstand af museet (selve genstanden og dens uddeponering er ikke vist). ObjektAktoeren har en ny attribut, ObjektAktoerType, som angiver de klasser, den binder sammen. Bemærk, at aktøren og dens relation til et andet objekt (her en deponering) oprettes med to forskellige elementer: aktøren selv og en ObjektAk- 11

12 toer, som repræsenterer relationen og den kvalificerende oplysning om aktørens rolle. 6 Også via web services sker oprettelsen altså i to tempi: StedregistrantServiceStub.Stedregistrant nystedregistrant = new StedregistrantServiceStub.Stedregistrant(); nystedregistrant.seteksternnote("ekstern note"); nystedregistrant.setstedregistrantklassifikationid(6); nystedregistrant.setstedregistrantgruppeid(6); StedregistrantServiceStub.Create stedregistrantcreateparam = new StedregistrantServiceStub.Create(); stedregistrantcreateparam.settoken(currenttoken); stedregistrantcreateparam.setwsform(nystedregistrant); StedregistrantServiceStub stedregistrantservice = new StedregistrantServiceStub(); StedregistrantServiceStub.WSStatus savestedregistrantstatus = stedregistrantservice. create(stedregistrantcreateparam). get_return(); System.out.println("Save stedregistrant status: " + savestedregistrantstatus.getfaultmessage() + ", " + savestedregistrantstatus.getgeneratedid()); ObjektStedregistrantServiceStub.ObjektStedregistrant nyobjektstedregistrant = new ObjektStedregistrantServiceStub. ObjektStedregistrant(); nyobjektstedregistrant.setstedregistranttypeid(1); ObjektStedregistrantServiceStub.Create createobjektstedregistrantparam = new ObjektStedregistrantServiceStub.Create(); createobjektstedregistrantparam.setparenttype("genstand"); createobjektstedregistrantparam.setparentid( ); createobjektstedregistrantparam.settoken(currenttoken); createobjektstedregistrantparam. setconnectorid(savestedregistrantstatus. getgeneratedid()); createobjektstedregistrantparam. setwsform(nyobjektstedregistrant); ObjektStedregistrantServiceStub objektstedregistrantservice = new ObjektStedregistrantServiceStub(); ObjektStedregistrantServiceStub.WSStatus objektstedregistrantcreatestatus = objektstedregistrantservice. create(createobjektstedregistrantparam).get_return(); System.out.println("Create Objektstedregistrant status: " + objektstedregistrantcreatestatus.getfaultmessage() + ", " + objektstedregistrantcreatestatus. 6 Det fremgår også af eksemplet, at relationen yderligere kvalificeres af en intern og ekstern note; disse felter findes på alle objekter i datamodellen, men de er ikke altid eksponeret i Regins brugerflade og dermed synlige for museet. 12

13 getgeneratedid()); I eksemplet oprettes en Stedregistrant, som derefter bindes til en eksisterende Genstand (med id ) ved hjælp af en ObjektStedregistrant. Det fremgår af ObjektStedregistrantens type, at der er tale om et fundsted (~ StedregistrantTypeId 1). 5.6 Kunstnere Kunstnere er som sagt et helt kapitel for sig, og der er faldgrubber. Når man skal indføre data i Kunstindeks Danmark, er det derfor vigtigt straks at notere denne gyldne regel: Man må først oprette en kunstner, når man er helt sikker på, at han/hun ikke findes i forvejen. Kunstindeks Danmark har i forvejen næsten 14,000 registreringer, som repræsenterer danske kunstnere så sandsynligheden for at kunstneren findes i forvejen er stor. Men hvordan gør man? Kunstnerregistreringen er i Kunstindeks Danmark delt i to klasser: En GlobalKunstner indeholder stamoplysninger for kunstneren, som er fælles for alle museer kunstnerens navn, fødselsår, dødsår, etc. Det er de oplysninger, som står i boksen "stamoplysninger" på Kunstnerskærmbilledet i Regin. En (lokal) Kunstner repræsenterer kunstnerregistreringen på det konkrete museum, dvs. museets interne noter om kunstneren. Men det er også til objekter af denne klasse, at man tilknytter værker, udstillinger, litteratur, kommunikationer, genstande m.m., som museet har registreret om kunstneren. De underentiteter, som optræder på Kunstnerskærmbilledet er altså knyttet til Kunstner entiteten og værker kan ikke knyttes til en Globalkunstner. Man kan derfor mere præcist sige: En kunstner må i Kunstindeks Danmark være repræsenteret af et og kun et GlobalKunstner objekt; og af et og kun et Kunstner objekter for hvert museum, som har værker af kunstneren. Når man opretter et værk, skal man derfor følge denne algoritme: Opret et Værk objekt 13

14 Tjek om der findes et Kunstner objekt, som repræsenterer kunstneren. Hvis ja [kunstneren er tidligere registreret på museet]: Knyt værket til denne Kunstner. Hvis nej: Tjek om der findes en GlobalKunstner, som repræsenterer kunstneren. Hvis ja [kunstneren findes i KID, men er ikke registreret på museet]: Opret en (lokal) Kunstner Knyt den til GlobalKunstneren Knyt værket til Kunstneren. Hvis nej [kunstneren findes ikke i KID]: Opret en GlobalKunstner Opret en (lokal) Kunstner Knyt dem sammen Knyt værket til Kunstneren. (Iterér over kunstneroprettelsen, hvis et værk kan have flere kunstnere tilknyttet.) GlobalKunstnere relaterer 1:n til Kunstnere, så Kunstnere oprettes og tilknyttes ligesom andre entydigt tilknyttede klasser (jf. afsnit 5.3). Kunstnere relaterer n:m til Værker, så Værker oprettes og tilknyttes ligesom andre løst tilknyttede klasser. Hvordan spørger man efter eksisterende Kunstnere og GlobalKunstnere? Når man benytter web services, kan man søge efter eksisterende Kunstnere og GlobalKunstnere på samme måde som alle andre objekter. I den forbindelse er det særligt værd at bemærke mulighederne i Regins indbyggede søgemaskine, Lucene, som anvendes både ved søgninger igennem webklienten og web services. Lucene parseren 7 giver mulighed for at benytte blandt andet fuzzy searches (~ søgninger) til at imødegå den meget væsentlige udfordring med stavemåde ved søgninger efter eksisterende kunstnere. Dermed bliver det muligt f.eks. at bede brugeren tage stilling til en liste over mulige matches, såfremt den præcise søgning ikke giver noget resultat. Når man benytter XML, må man foretage en XML eksport fra museet for at få en liste over eksisterende Kunstnere (og deres extid er) på museet. En liste over alle GlobalKunstnere kan hentes i et særligt XML tabel format fra 7 Se Lucene parserens dokumentation på 14

15 XML eksport siderne i Regin ved tryk på knappen GlobalKunstner. Den øverste række i tabellen viser feltnavnene. 6 Hvad nu? 1. Læs resten af dokumentationen. Både DMDS schema og web service referenceeksemplerne er annoterede. 2. Skriv til os med dine spørgsmål (se kontaktinfo herunder) vi kan ikke svare på alt på stående fod, men der er som regel en løsning på de problemer, du løber ind i. 3. Hvis du har brug for at prøve kræfter med Regin XML og web services uden frygt for at komme til at skade museets eksisterende registrering, kan du også skrive til os så kan vi evt. efter nærmere aftale oprette et test museum til dig. 7 XML eller web services hvad skal jeg bruge? Hvis du er i tvivl om hvilken metode, du skal bruge til at udveksle data med centralregistrene, kan du overveje følgende tommelfingerregler. Brug XML når: du skal overføre store mængder af data sjældent du gerne vil have et udtræk af dine data i registeret i et menneskelæsbart format du har valgt at bruge Regin til at styre museets samling, og du én gang for alle skal konvertere data i din lokale database du foretrækker at indberette tilføjelser til samlingen manuelt med jævne mellemrum Brug web services når: du skal overføre små mængder af data ofte du ønsker dynamisk at trække oplysninger fra centralregisteret til nye præsentationer på internettet, f.eks for at trække oplysninger fra registeret til en hjemmeside du udvikler dine egne applikationer, som skal integreres tæt med Regin (f.eks. et særligt konserveringsmodul) du foretrækker at indberette alle ændringer i museets samling løbende og automatisk 15

16 8 Hvordan får jeg adgang til Regin XML og web services? For at få adgang til Regin XML og web services, skal du have en Regin konto med de rigtige privilegier på museet. Det er museets lokale Regin administrator (også kendt som den ansvarshavende registrator ), som opretter denne konto og tildeler privilegierne. For at eksportere XML fra Regin skal man have Læse (login) og XML Eksport privilegierne XML eksport sker fra Regin, så man er nødt til at være logget ind her. For at importere XML til Regin skal man have Læse (login), XML Import, Registrator og afhængigt af hvilke data, man skal indføre desuden Sagsansvarlig privilegierne. For at læse via Regin web services skal man have Læse (login) og Web service Læse privilegierne. For at skrive til Regin via web services skal man have Læse (login), Web service Skrive, Registrator og afhængigt af hvilke data, man skal indføre desuden Sagsansvarlig privilegierne. Hvis den lokale administrator er i tvivl om fremgangsmåden, er han eller hun selvfølgelig velkommen til at kontakte Kulturstyrelsen for vejledning. 9 Kontakt, spørgsmål og svar Har du yderligere spørgsmål om Regin XML eller web services, eller har du kommentarer til denne vejledning, kan du skrive til 16

17 Bilag 1: Klasser som her er nævnt i den rækkefølge, DMDS schema kræver af objekter i XML filer: 1. Sag 2. GlobalKunstner 3. Værk 4. Kunstner 5. Skib 6. Genstand 7. Kommunikation 8. FotoFilm 9. Magnetmedium 10. Rapport 11. Storformat 12. Arkivfond 13. Aktør 14. Litteratur 15. Udstilling 16. Forsikring 17. Konservering 18. Opbevaring 19. Objektopbevaring 20. Deponering 21. Arkivindhold 22. Stedregistrant 23. Position 24. LokalitetDanmark 25. LokalitetUdland 26. Klassifikation 27. Datering 28. MIMEtypeobjekt 29. Adresse 17

18 Bilag 2: Stamtabelnavne Listen herunder indeholder navnene på alle stamtabeller i Regin. h_adressetype h_aktoerrolle h_alternativtnavntype h_arkivindholdindhold h_arkivindholdtype h_autenticitet h_dateringmetode h_dateringtype h_deponeringtype h_ejerlav h_fotofilmformat h_fotofilmtype h_genstandarttype h_genstandbetegnelse h_genstanderhvervelse h_genstandfundmetode h_henvisningart h_kommunenummer h_kommunikationtype h_litteraturdecimalklassifikation h_lokalitetanlaegsregistrant h_lokalitettype h_magnetmediumtype h_materiale h_nationalitet h_ocmgrundlag h_ocmkildetype h_ocmkode h_ocmkvalitet h_owckode h_opbevaringtype h_periode: denne stamtabel er forældet og erstattet af: h_periode2 h_positionpositivretning h_positiontype h_postadresse h_prioritering h_proveniens h_rapporttype h_repraesenteret h_sagstatus h_skibforhudning h_skibkonstruktion h_skibtilknytning h_skibtype 18

19 h_sted h_stedregistrantgruppe h_stedregistrantklassifikation h_stedregistranttype h_stedregistrantundergruppe h_storformatformat h_storformattype h_topografinummer h_udstillingtype h_vaerkerhvervelsesmaade h_vaerkkidstatus h_vaerktiteltype h_vaerktype 19

20 Bilag 3: Web service fejlkoder Fejlkode Tekst Note 2000 OK 4000 Bad request 4001 Unauthorized Similar to 4003 Forbidden, but specifically for use when authentication is possible but has failed or not yet been provided (No token provided) Forbidden 4004 Not found 5000 Internal server error 5003 Service unavailable 6000 Object not found 6001 Field not found 6002 Illegal context 6003 Nummer not unique Application specific faultcodes 6004 Following field(s) contains an illegal value 6010 File too big 6020 GlobalKunstner is created by another museum 6022 GlobalKunstner in use by other museums 6024 Kunstner in use by Vaerk objects 6026 GlobalKunstner linked to Weilbach 6030 Trying to change a field value which the user does not have the rights to do 6040 Image error An unspecified problem with upload of an image or other MIME type object. 20

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Indhold. Senest opdateret : 30. juli 2010. Side 1 af 5

Indhold. Senest opdateret : 30. juli 2010. Side 1 af 5 Indhold Introduktion... 2 Scenarier hvor API et kan benyttes... 2 Scenarie 1 Integration til lagerhotel... 2 Scenarie 2 Integration til økonomi system... 2 Webshop2 API Model... 3 Brugen af API et... 4

Læs mere

Data lagring. 2. iteration (implement backend)

Data lagring. 2. iteration (implement backend) Data lagring 2. iteration (implement backend) Emner Grundlæggende database begreber. Data definitionskommandoer ER-diagrammer og cardinalitet/relationer mellem tabeller Redundant data og Normalisering

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8 Indhold Introduktion... 2 Scenarier hvor API et kan benyttes... 2 Scenarie 1 Integration til lagerhotel... 2 Scenarie 2 Integration til økonomi system... 2 API Modeller... 2 Webshop2 API Model v1... 3

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

UNI Login. Licens webservice. ws-03

UNI Login. Licens webservice. ws-03 UNI Login Licens webservice ws-03 UNI Login Licens webservice 5.0 Licens webservice 1 Indhold 1 Licens webservice... 2 1.1 Informationsmodel... 2 1.2 Entiteter og attributter... 2 Projekt... 2 Gruppe...

Læs mere

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04)

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04) Side 1/28 Brugermanual SIF (33069-04) Godkendt af: Dato: Side 3/28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 Fangster, sporbare enheder og salg... 4 2 GENEREL NAVIGERING... 4 2.1 Login... 4 2.2 Log ud...

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Indhold 1. Opsætningsvejledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger... 3 1.3 Vigtigt... 3 2. Brugeropsætning... 4 2.1 Definering af brugeropsætning...

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API Release 4.0.0 DaTelTek ApS Birkevej 4 DK-4640 Faxe Denmark CVR: 31 06 05 59 +45 32 22 22 22 www.dateltek.dk info@dateltek.dk Indholdsfortegnelse Ændring

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Software Projekt NoSQL vs RMDB

Software Projekt NoSQL vs RMDB Software Projekt NoSQL vs RMDB Skrevet af Carsten Sørensen, Hans Jørgen Frandsen, Peter Haislund Department of Computer Science, University of Aarhus Aabogade 34, 8200 Arhus N, Denmark 201200089, 19960442,

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics CRM 2013

Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics CRM 2013 Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics CRM 2013 Indledning Løsningen Navne & Numre Erhverv Webservice til Microsoft Dynamics muliggør integration til Microsoft

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Oprindelig Bymuseet Djurslands Museum Museet for Syddjurs Gammel Estrup Herregårdsmuseet Kulturhistorisk Museum Randers Skanderborg Museum

Oprindelig Bymuseet Djurslands Museum Museet for Syddjurs Gammel Estrup Herregårdsmuseet Kulturhistorisk Museum Randers Skanderborg Museum Oprindelig Bymuseet Djurslands Museum Museet for Syddjurs Gammel Estrup Herregårdsmuseet Kulturhistorisk Museum Randers Skanderborg Museum Nu Skanderborg Museum Gammel Estrup Herregårdsmuseet Den Gamle

Læs mere

CULR webservice version 4

CULR webservice version 4 CULR webservice version 4 Indhold Beskrivelse af CULR-systemet... 1 Formål... 1 Systemarkitektur... 1 Definitioner... 2 Provider... 2 Account... 2 Patron... 2 Authentication... 2 Operationerne... 3 Uddybende

Læs mere

DOtAB. Teknisk rapport

DOtAB. Teknisk rapport DOtAB Teknisk rapport Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Systemarkitektur... 1 Teknologier... 1 Platforme for mobile enheder... 1 Kommunikations interfacet... 2 Udviklingsmiljø... 2 IDOtAB (service

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault Karl Lausten Bright Ideas Tlf.:+45 98 62 28 37 Mejsevej 8 Email: klausten@bright-ideas.dk DK-9600 Aars www.bright-ideas.dk CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

Pronestor Catering. Modul 5. Opsætning af Pronestor Catering Side 5.0 5.10

Pronestor Catering. Modul 5. Opsætning af Pronestor Catering Side 5.0 5.10 Modul 5 Opsætning af Pronestor Catering Side 5.0 5.10 Brugerroller i Pronestor Catering Side 5.1 5.2 Log in som administrativ bruger Side 5.3 Administrator Opsætning af Organisation Side 5.4 Opret Lokationer,

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2008

Eksamen, DSDS, efterår 2008 Eksamen, DSDS, efterår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 6. januar 2009 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit "Navn ", " Last Name " og " Password" - "Job Title " er ikke nødvendigt at bruge.

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit Navn ,  Last Name  og  Password - Job Title  er ikke nødvendigt at bruge. Yammer for " Dummies " Manual Den URL Yammer er : www.yammer.com Du vil modtage en invitation til Yammer. Invitationen sendes til butikken e- mail -adresse (f.eks 2199@br-leg.dk ) og / eller til din butikschef

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Servlets, Tomcat & BlueJ

Servlets, Tomcat & BlueJ Servlets, Tomcat & BlueJ Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU 2006 3.semester 05.october 2007 Hvad er Servlets: For at forstå det, må vi først få styr på to begreber, nemlig statiske og dynamiske hjemmesider

Læs mere

ODIN-webservice ændringer release 2010 v2.0

ODIN-webservice ændringer release 2010 v2.0 DOKUMENTATION OG VEJLEDNING ODIN-webservice ændringer release 2010 v2.0 Indholdsfortegnelse 1. Nye webservice metoder... 2 1.1 Anvendelse af køretøjer og personel fra fremmede beredskaber ifm. indberetning

Læs mere

Introduktion til ActionScript, fortsat

Introduktion til ActionScript, fortsat Introduktion til ActionScript, fortsat Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net i n t e r a c t i v e s p a c e s. n e t Kaspar Nielsen, kaspar@interactivespaces.net 1 Dagens program Opsamling

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Pronestor Room. Modul 3. Opsætning af Pronestor Room Side 3.0 3.10. Brugerroller i Pronestor Room Side 3.1 3.2

Pronestor Room. Modul 3. Opsætning af Pronestor Room Side 3.0 3.10. Brugerroller i Pronestor Room Side 3.1 3.2 Modul 3 Opsætning af Pronestor Room Side 3.0 3.10 Brugerroller i Pronestor Room Side 3.1 3.2 Log ind som administrativ bruger Side 3.3 Administrator Opsætning af Organisation Side 3.4 Opret Lokationer,

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Adgang til kundeportalen

Adgang til kundeportalen Til elleverandørerne Adgang til kundeportalen 3. april 2012 XSTJ/LRO Følgende dokument har til formål at orientere elleverandørerne om implementering og testning af den it-funktionalitet, som skal sikre

Læs mere

Navision Stat 7.0. GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15

Navision Stat 7.0. GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15 Side 1 af 9 Navision Stat 7.0 ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15 GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver hvordan du: installerer Navision Application

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201001

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201001 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

EndNote. Berit Elisabeth Alving

EndNote. Berit Elisabeth Alving EndNote Berit Elisabeth Alving Agenda 1. Referencehåndteringsværktøjer 2. Kom i gang med EndNote 3. Tilføje referencer til biblioteket 4. Tilknyt filer 5. Dubletter 6. Groups, Group sets og Smart groups

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 PROJECT DATABASE 3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 Ved at underskrive dette dokument bekræfter vi, at det indsendte materiale alt sammen er vores eget materiale og arbejde. Andreas

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5 Databaser og SQL Introduktion til SQL Kap 1-5 1 Dagens gang Databaser Database begreber Mapning af klasser til relationel model Normalisering Opgaver til næste gang 2 Databasebegreber A database is a:

Læs mere

Database "opbygning"

Database opbygning Database "opbygning" Dette områder falder mest under en DBA's ansvarsområde. Det kan sagtens tænkes at en database udvikler i nogle situationer vil blive nød til at oprette produktions og test) databaser,

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

Flytte Thunderbird-adresser til din nye Outlook Exchange.

Flytte Thunderbird-adresser til din nye Outlook Exchange. Flytte Thunderbird-adresser til din nye Outlook Exchange. Denne guide forklarer Hvordan du eksporterer dine adresser fra Thunderbird mail som LDIF fil Hvordan kontakterne konverteres til en Outlook CSV

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Begrænsninger i SQL. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen

Begrænsninger i SQL. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen Databaser, efterår 2002 Begrænsninger i SQL Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

e-tl System til System kommunikationstest

e-tl System til System kommunikationstest e-tl System til System kommunikationstest Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.5 22/10-07 Anders Bohn Jespersen Udgave til workshop 24/10. 0.6 24/10-07 HGK Opdateret med beskeder. 0.9

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere