Introduktion til Regin XML og Web services

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til Regin XML og Web services"

Transkript

1 Introduktion til Regin XML og Web services Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering 17. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Dansk Museums Dokumentations Standard Introduktion til Regin XML Introduktion til Regin Web services Principper og eksempler Forældreløse klasser Stamtabeller Entydigt tilknyttede klasser Løst tilknyttede klasser Særlige klasser Kunstnere Hvad nu? XML eller web services hvad skal jeg bruge? Hvordan får jeg adgang til Regin XML og web services? Kontakt, spørgsmål og svar Bilag 1: Klasser Bilag 2: Stamtabelnavne Bilag 3: Web service fejlkoder H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 1 Indledning Målgruppe Dette notat henvender sig primært til teknikere og it-leverandører, som skal implementere løsninger, der skal udveksle data med Regin, Kunstindeks Danmark og Museernes Samlinger. Der forudsættes derfor bekendtskab med relevante tekniske termer, men ikke en dyb indsigt i museernes praksis omkring registrering. Kulturstyrelsens tjenester Kulturstyrelsen udvikler og driver de to centralregistre Kunstindeks Danmark 1 og Museernes Samlinger, 2 som samler information om kunstværker hhv. kulturhistoriske genstande og sager i danske statslige og statsanerkendte museers samlinger. Museerne kan indberette til og trække på oplysninger fra disse registre: 1. ved at benytte Regin, en webapplikation, som samtidig udgør en grundlæggende collections management løsning for museet 2. ved at benytte en XML import/eksport funktion baseret på Dansk Museums Dokumentations Standard 3. ved at benytte Regin web services Regin arkitekturen Diagrammet på næste side illustrerer arkitekturen. Museale og andre brugere kan anvende de klienter og tjenester, som Kulturstyrelsen har udviklet. Lokale applikationer og databaser kan udveksle data med (og søge i) centralregistrene dynamisk via web services eller i batch via XML

3 Kunstmuseer Andre Kulturhistoriske museer Søger Registrerer Søger Internet Søger Registrerer Søger Kunstindeks Danmark Regin Museernes Samlinger Lokal applikation XML import / eksport Webservices Internet Forretningslogik / servicelag Lokal database Løs Kulturarv Eksternt driftsmiljø / TDC Hosting Figur 1: Regin arkitekturen 2 Dansk Museums Dokumentations Standard I centralregistrene registreres kunst- og kulturhistoriske metadata om blandt andet museumsgenstande og kunstværker. Til grund for registreringen ligger Dansk Museums Dokumentations Standard (DMDS), der er beskrevet med et XML schema, kaldet DMDS schema. På Kulturstyrelsens hjemmeside 3 kan man hente en række ressourcer, som på forskellige måder redegør for standarden: DMDS Schema Baggrunden for standarden En ideologisk/normativ begrundelse for kulturhistoriske museers registreringspraksis Regins brugermanualer, som detaljeret redegør for det praktiske arbejde med standarden således, som det udmønter sig i Regin 3 3

4 3 Introduktion til Regin XML Dokumentationen for Regins XML funktioner udgøres af: Dette dokument (Introduktion til Regin XML og web services) DMDS Schema, som anvendes ved import til og eksport fra Regin Kapitel 10 i Regin brugervejledningen, som blandt andet beskriver, hvordan man i praksis importerer og eksporterer XML i Regin XML import og DiffTool Til brug for import af XML i Regin, anvendes det såkaldte DiffTool, som kan hentes fra Kulturstyrelsens hjemmeside. DiffTool løser i virkeligheden flere opgaver: 1. Validerer XML filer og sikrer, at de respekterer DMDS Schema 2. Sammenligner to XML filer og beregner forskellen imellem dem (heraf navnet på værktøjet) 3. Uploader den resulterende differentiale XML fil og eventuelle vedhæftede filer til Regin serveren og sætter import jobbet i import køen Hvorfor skal der sammenlignes XML filer og beregnes forskelle? Idéen er denne: De museer, som anvender XML til at indberette til centralregistrene med jævne mellemrum, foretager en eksport fra deres lokale collections management system. I princippet kunne man godt indsende hele registreringen hver gang, men det er besværligt at transmittere så mange data over nettet, og det belaster serveren unødigt med at behandle data, som allerede er indberettet én gang. Difftool har derfor som opgave at flytte de nødvendige beregninger til klientsiden, således at kun nye (eller slettede) poster overføres til centralregisteret. Det sker ved at lade Difftool sammenligne XML repræsentationen af museets registreringer nu og ved sidste indberetning. På denne måde aflastes serveren, og museet slipper for selv at skulle føre regnskab med hvilke poster, der allerede er indberettet. 4 Introduktion til Regin Web services Dokumentationen for Regins web service lag udgøres af: Dette dokument (Introduktion til Regin XML og web services) Listen over tilgængelige services og metoder, som indeholder signaturer og WSDL beskrivelser for samtlige web services. 4 Regins datamodel, som beskriver objekter, felter og datatyper i den underliggende database. 4 4

5 Referenceeksempler på brug af web services. Eksemplerne er udarbejdet i Java. De sidste to dele af dokumentationen kan rekvireres hos Kulturstyrelsen; se kontaktinformation sidst i notatet. Regin web services benyttes lettest ved at anvende WSDL beskrivelserne sammen med et udviklingsmiljø, som kan generere lokale stubs til kald af tjenesterne. Den væsentligste udfordring er at lære den ret komplekse og til tider ideomatiske datamodel at kende. I det følgende gennemgås derfor kursorisk hovedprincipperne. 5 Principper og eksempler I DMDS repræsenteres al museal viden, som en eller flere grafer. Knuderne i graferne udgøres af objekter, opdelt i 29 klasser; se bilag 1. De 29 klasser kan endvidere placeres i (delvis sammenfaldne) grupper: 1. Forældreløse klasser (se herunder): Sag, Globalkunstner 2. Entydigt tilknyttede klasser (klasser, som relaterer n:1 til andre): Kunstner, Skib, Genstand, Kommunikation, FotoFilm, Magnetmedium, Rapport, Storformat, Arkivfond, Forsikring, Konservering, Arkivindhold, Position 3. Løst tilknyttede klasser (klasser, som relaterer n:m til andre): Værk, Genstand, FotoFilm, Magnetmedium, Rapport, Arkivfond, Aktør, Litteratur, Udstilling, Deponering 4. Særlige klasser (klasser, som har kvalificerede n:m relationer til andre; se senere): Aktør, Opbevaring, Stedregistrant Nogle klasser optræder altså i flere grupper. For eksempel relaterer en Genstand n:1 til Sag og Kunstner, men er løst knyttet (n:m) til Skib. Kunstnere er et helt kapitel for sig. Normalt er det slet ikke nødvendigt at oprette nye kunstnere, da langt de fleste kunstnere findes i Kunstindeks Danmark i forvejen. Under alle omstændigheder skal man sikre, at man ikke kommer til at oprette en allerede eksisterende kunstner. Mere om dette i afsnit 5.6. Selv om DMDS strengt taget beskriver en graf, har de fleste objekter i praksis en entydig forfader organiseringen af objekter er m.a.o. normalt hierarkisk, især i de øverste dele af hierarkiet. Man kan derfor også tænke på datastrukturen som træer, hvor trækronerne er vokset delvis sammen. De mest normale undtagelser er opbevaringer og aktører, som knyttes til f.eks. flere genstande. 5

6 5.1 Forældreløse klasser Forældreløse objekter (Sag, Globalkunstner) er de simpleste at oprette i XML: <Export> <Sag extid="sag:82526"> <declaresagstatus> <entryid>2</entryid> <kode>itv</kode> <tekst>afventer initiativ</tekst> </declaresagstatus> <sagstatusid>2</sagstatusid> <nummer>0012</nummer> <betegnelse>juleskikke i det moderne Danmark omkring år 2000</betegnelse> <declareperiode> <entryid>74</entryid> <kode>990</kode> <tekst> </tekst> <startaar>1990</startaar> <slutaar>1999</slutaar> <beskrivelse> (1990 e.kr e.kr.)</beskrivelse> <parentperiodeid>69</parentperiodeid> </declareperiode> <periodeid>74</periodeid> <sagstype>undersøgelsessag</sagstype> <ansvarligextid>museumaktoer:16</ansvarligextid> <internnote /> <eksternnote>sagen opstået i forbindelse med forespørgsel fra Danmarks Radio om alderen på den julepyntning af haver og huse med lyskæder, som i disse år bliver mere og mere almindelig. EW 12. december 2002</eksternNote> </Sag> </Export> Figur 2: Repræsentation af en Sag i XML Nogle bemærkninger: Det er XML; husk at escape særlige tegn i tekststrenge (f.eks. CR/LF i ekstern note i eksemplet). Nogle af objektets attributter (f.eks. sagens status ovenfor) bliver repræsenteret ved flere XML elementer, i et særligt declare element navngivet <declaresagstatus> el.lign. Denne struktur repræsenterer værdier, som er slået op i en stamtabel en hjælpetabel, som styrer indholdet af felter med enumererede komplekse typer. Disse hjælpetabeller indeholder typisk et id, en kode og en tekstbeskrivelse af værdien; declare elementet nævner alle tre atributter ved værdien for at gøre det let at forstå betydningen af værdien i.f.m. eksport. Elementet er ikke obligatorisk; normalt anvendes kun id et i forbindelse med import i Regin, mens det ofte kun er teksten, 6

7 der vises i Regin. I eksemplet ovenfor er sagens status afventer initiativ svarende til koden ITV og id 2. Alle Regin objekter i en DMDS XML fil er forsynet med en attribut ved navn extid. ExtId er har følgende kvaliteter: De identificerer objektet entydigt i XML filen og hvis man laver sin egen XML fil til import i Regin, skal man forsyne alle objekter med et unikt extid. Ikke alle objekter i Regin har et extid men hvis man eksporterer et objekt uden extid som XML, tildeler Regin dem et. Hvis man importerer et objekt med et bestemt extid og derefter eksporterer det, har det stadig det samme extid. Tilsvarende kan man via XML adressere og overskrive eksisterende objekter i Regin ved at referere til deres extid. Uanset om man importerer eller eksporterer DMDS XML, anvender man altid <export> elementet. <import> elementet beregnes af DiffTool og udgør den differentiale XML ved sammenligning af to XML (eksport) filer. Man skal derfor aldrig selv benytte <import> elementet, men altid placere sin XML i et <export> element. Web service eksempel Samme sag, som ovenfor er beskrevet som XML, kunne oprettes via Regin web services således. SagServiceStub.Sag sag = new SagServiceStub.Sag(); sag.setbetegnelse("juleskikke i det moderne Danmark omkring år 2000"); sag.setnummer("0012"); sag.setperiodeid(74); sag.setsagstatusid(2); sag.setsagstype("undersøgelsessag"); sag.setansvarligid("museumaktoer:16"); // Etc. SagServiceStub.Create createparam = new SagServiceStub.Create(); createparam.settoken(currenttoken); createparam.setwsform(sag); SagServiceStub sagservice = new SagServiceStub(); SagServiceStub.WSStatus sagstatus = sagservice. create(createparam).get_return(); 7

8 System.out.println("Status creating sag: " + sagstatus.getfaultcode() + ", " + sagstatus.getfaultmessage() + ", generatedsagid:" + sagstatus.getgeneratedid()); Figur 3: Oprettelse af en sag via web services (Dette og følgende eksempler er udarbejdet i Java.) SagServiceStub genereres af udviklingsmiljøet ud fra WSDL definitioner. Eksemplet viser ikke den forudgående login operation, som har resulteret i currenttoken, et login token, som autoriserer operationen. Fejlkoder, som Regin web services returnerer, er beskrevet i bilag Stamtabeller Mange felter i objekterne er af enumererede typer, hvis værdier styres af såkaldte stamtabeller. Stamtabelværdier og deres koder, som man skal kende for at læse og skrive i de enkelte objekter, kan slås op dynamisk: /** currenttoken * Metoden læser indholdet af Periode stamtabellen */ private static void gethelptable(string currenttoken) throws IOException, MalformedURLException { URL periodeurl = new URL( "http://www.kulturarv.dk/regin/stamtabeller/ h_periode.xml?token=" + currenttoken); BufferedReader br = new BufferedReader( new InputStreamReader(periodeUrl.openStream())); String inputline; while ((inputline = br.readline())!= null) { System.out.println(inputLine); } br.close(); } Figur 4: Periode stamtabellen læses efter login Opslaget sker på den viste URL: $NAVN.xml, hvor $NAVN erstattes af navnet på tabellen. Navnene på tabellerne findes i bilag 2 til denne vejledning. Ønsker man ikke at benytte web services til at slå disse værdier op, kan de alternativt hentes fra Kulturstyrelsens hjemmeside 5 i MySQL SQL format. Generelt anbefales det at cache stamtabeller lokalt af hensyn til performance, da de sjældent ændres. 5 se Regin Stamtabeller 8

9 5.3 Entydigt tilknyttede klasser Entydigt tilknyttede klasser håndteres også ret enkelt i både XML og web services. XML eksempel <Genstand parentextid="sag:82526" extid="genstand:12345" parenttype="sag"> <nummer>0012x0001</nummer> <betegnelse>telefon nr 1</betegnelse> <declaregenstanderhvervelse> <entryid>9</entryid> <kode>gav</kode> <tekst>gave</tekst> </declaregenstanderhvervelse> <genstanderhvervelseid>9</genstanderhvervelseid> </Genstand> Figur 5: Et entydigt tilknyttet objekt i XML; en genstand under en sag En række underelementer ved genstanden er udeladt i eksemplet ovenfor, men bemærk, at <Genstand> elementet har to attributter, som <Sag> ikke har: parenttype, som her er sat til Sag for at markere, at genstanden er knyttet til en sag den kunne i stedet have været knyttet til en kunstner. parentextid, som er extid et for den sag, som genstanden hører til. Disse attributter går igen i andre entydigt tilknyttede objekter. Klasser, som kun relaterer til én anden klasse (Forsikring, Arkivindhold, Position), har dog ikke behov for parenttype attributten. I stedet for parentextid og parenttype attributter har de derfor blot et underelement med en reference til det objekt, de relaterer til. Web service eksempel Den samme genstand kunne oprettes via web services således: GenstandServiceStub.Genstand genstand = new GenstandServiceStub.Genstand(); genstand.setnummer("0012x0001"); genstand.setbetegnelse("telefon nr 1"); // Etc GenstandServiceStub.Create creategenstandparam = new GenstandServiceStub.Create(); creategenstandparam.settoken(currenttoken); 9

10 creategenstandparam.setwsform(genstand); creategenstandparam.setparenttype("sag"); creategenstandparam.setparentid(sagstatus.getgeneratedid()); GenstandServiceStub genstandservice = new GenstandService- Stub(); GenstandServiceStub.WSStatus genstandstatus = genstandservice.create(creategenstandparam). get_return(); System.out.println("Status creating sag: " + sagstatus.getfaultcode() + ", " + sagstatus.getfaultmessage() + ", generatedsagid:" + sagstatus.getgeneratedid()); Figur 6: Oprettelse af en genstand under en sag via web services I eksemplet benyttes sagstatus.getgeneratedid() til at referere til den sag, som blev oprettet i det tidligere eksempel. 5.4 Løst tilknyttede klasser Løst tilknyttede klasser kan typisk relatere til flere objekter af forskellige klasser det er derfor nødvendigt med en mere generel mekanisme til at knytte disse sammen. I XML er løst tilknyttede objekter derfor forsynet med et særligt <link> element. <Vaerk extid="kidvaerk:25168i25502"> <nummer>0044</nummer> <vaerkkidstatus xsi:nil="true" /> <vaerkarttype xsi:nil="true" /> <!-- Etc --> <link objectextid="kunstner:8016" objecttype="kunstner" /> <link objectextid="kunstner:24206" objecttype="kunstner" /> </Vaerk> Figur 7: Et værk med to ophavsmænd i XML I web services benyttes et Attach objekt og attach() metode til at knytte eksisterende objekter til hinanden: DeponeringServiceStub.Attach attach = new DeponeringServiceStub.Attach(); attach.setobjectid(getdeponeringid()); attach.setparentid(genstandid); attach.setparenttype(parenttype); attach.settoken(login.logintoken); DeponeringServiceStub.WSStatus status = deponeringservice.attach(attach).get_return(); Figur 8: En eksisterende deponering knyttes til en genstand via web service 10

11 5.5 Særlige klasser Særlige klasser udgøres af klasser, som relaterer n:m til andre, ligesom de løst tilknyttede klasser. Men relationen er kvalificeret med en eller flere oplysninger. Man kan derfor i virkeligheden opfatte disse relationer som selvstændige klasser, men ideologisk tillader DMDS (og Regin) ikke, at objekter af disse klasser eksisterer selvstændigt de findes kun for at knytte andre objekter sammen: Relationen imellem Aktør og andre klasser kvalificeres af aktørens rolle. Relationen imellem Opbevaring og andre klasser kvalificeres af opbevaringens type. Relationen imellem Stedregistrant og andre klasser kvalificeres af stedets type. XML eksempel <Aktoer extid="aktoer:35"> <navn>jensen, Jens</navn> <stilling>lærer</stilling> <bynavn>århus</bynavn> <nationalitet /> <internnote xsi:nil="true" /> <eksternnote xsi:nil="true" /> </Aktoer> <ObjektAktoer ObjektAktoerType="DeponeringAktoer" parentextid="deponering:2" extid="deponeringaktoer:4239"> <aktoerextid>aktoer:35</aktoerextid> <declareaktoerrolle> <entryid>163</entryid> <kode>lne</kode> <tekst>låner</tekst> </declareaktoerrolle> <aktoerrolleid>163</aktoerrolleid> <internnote xsi:nil="true" /> <eksternnote xsi:nil="true" /> </ObjektAktoer> Figur 9: En aktør og dens ( låner ) relation til en eksisterende deponering oprettes i XML I eksemplet har Jens Jensen, en lærer i Århus, lånt en genstand af museet (selve genstanden og dens uddeponering er ikke vist). ObjektAktoeren har en ny attribut, ObjektAktoerType, som angiver de klasser, den binder sammen. Bemærk, at aktøren og dens relation til et andet objekt (her en deponering) oprettes med to forskellige elementer: aktøren selv og en ObjektAk- 11

12 toer, som repræsenterer relationen og den kvalificerende oplysning om aktørens rolle. 6 Også via web services sker oprettelsen altså i to tempi: StedregistrantServiceStub.Stedregistrant nystedregistrant = new StedregistrantServiceStub.Stedregistrant(); nystedregistrant.seteksternnote("ekstern note"); nystedregistrant.setstedregistrantklassifikationid(6); nystedregistrant.setstedregistrantgruppeid(6); StedregistrantServiceStub.Create stedregistrantcreateparam = new StedregistrantServiceStub.Create(); stedregistrantcreateparam.settoken(currenttoken); stedregistrantcreateparam.setwsform(nystedregistrant); StedregistrantServiceStub stedregistrantservice = new StedregistrantServiceStub(); StedregistrantServiceStub.WSStatus savestedregistrantstatus = stedregistrantservice. create(stedregistrantcreateparam). get_return(); System.out.println("Save stedregistrant status: " + savestedregistrantstatus.getfaultmessage() + ", " + savestedregistrantstatus.getgeneratedid()); ObjektStedregistrantServiceStub.ObjektStedregistrant nyobjektstedregistrant = new ObjektStedregistrantServiceStub. ObjektStedregistrant(); nyobjektstedregistrant.setstedregistranttypeid(1); ObjektStedregistrantServiceStub.Create createobjektstedregistrantparam = new ObjektStedregistrantServiceStub.Create(); createobjektstedregistrantparam.setparenttype("genstand"); createobjektstedregistrantparam.setparentid( ); createobjektstedregistrantparam.settoken(currenttoken); createobjektstedregistrantparam. setconnectorid(savestedregistrantstatus. getgeneratedid()); createobjektstedregistrantparam. setwsform(nyobjektstedregistrant); ObjektStedregistrantServiceStub objektstedregistrantservice = new ObjektStedregistrantServiceStub(); ObjektStedregistrantServiceStub.WSStatus objektstedregistrantcreatestatus = objektstedregistrantservice. create(createobjektstedregistrantparam).get_return(); System.out.println("Create Objektstedregistrant status: " + objektstedregistrantcreatestatus.getfaultmessage() + ", " + objektstedregistrantcreatestatus. 6 Det fremgår også af eksemplet, at relationen yderligere kvalificeres af en intern og ekstern note; disse felter findes på alle objekter i datamodellen, men de er ikke altid eksponeret i Regins brugerflade og dermed synlige for museet. 12

13 getgeneratedid()); I eksemplet oprettes en Stedregistrant, som derefter bindes til en eksisterende Genstand (med id ) ved hjælp af en ObjektStedregistrant. Det fremgår af ObjektStedregistrantens type, at der er tale om et fundsted (~ StedregistrantTypeId 1). 5.6 Kunstnere Kunstnere er som sagt et helt kapitel for sig, og der er faldgrubber. Når man skal indføre data i Kunstindeks Danmark, er det derfor vigtigt straks at notere denne gyldne regel: Man må først oprette en kunstner, når man er helt sikker på, at han/hun ikke findes i forvejen. Kunstindeks Danmark har i forvejen næsten 14,000 registreringer, som repræsenterer danske kunstnere så sandsynligheden for at kunstneren findes i forvejen er stor. Men hvordan gør man? Kunstnerregistreringen er i Kunstindeks Danmark delt i to klasser: En GlobalKunstner indeholder stamoplysninger for kunstneren, som er fælles for alle museer kunstnerens navn, fødselsår, dødsår, etc. Det er de oplysninger, som står i boksen "stamoplysninger" på Kunstnerskærmbilledet i Regin. En (lokal) Kunstner repræsenterer kunstnerregistreringen på det konkrete museum, dvs. museets interne noter om kunstneren. Men det er også til objekter af denne klasse, at man tilknytter værker, udstillinger, litteratur, kommunikationer, genstande m.m., som museet har registreret om kunstneren. De underentiteter, som optræder på Kunstnerskærmbilledet er altså knyttet til Kunstner entiteten og værker kan ikke knyttes til en Globalkunstner. Man kan derfor mere præcist sige: En kunstner må i Kunstindeks Danmark være repræsenteret af et og kun et GlobalKunstner objekt; og af et og kun et Kunstner objekter for hvert museum, som har værker af kunstneren. Når man opretter et værk, skal man derfor følge denne algoritme: Opret et Værk objekt 13

14 Tjek om der findes et Kunstner objekt, som repræsenterer kunstneren. Hvis ja [kunstneren er tidligere registreret på museet]: Knyt værket til denne Kunstner. Hvis nej: Tjek om der findes en GlobalKunstner, som repræsenterer kunstneren. Hvis ja [kunstneren findes i KID, men er ikke registreret på museet]: Opret en (lokal) Kunstner Knyt den til GlobalKunstneren Knyt værket til Kunstneren. Hvis nej [kunstneren findes ikke i KID]: Opret en GlobalKunstner Opret en (lokal) Kunstner Knyt dem sammen Knyt værket til Kunstneren. (Iterér over kunstneroprettelsen, hvis et værk kan have flere kunstnere tilknyttet.) GlobalKunstnere relaterer 1:n til Kunstnere, så Kunstnere oprettes og tilknyttes ligesom andre entydigt tilknyttede klasser (jf. afsnit 5.3). Kunstnere relaterer n:m til Værker, så Værker oprettes og tilknyttes ligesom andre løst tilknyttede klasser. Hvordan spørger man efter eksisterende Kunstnere og GlobalKunstnere? Når man benytter web services, kan man søge efter eksisterende Kunstnere og GlobalKunstnere på samme måde som alle andre objekter. I den forbindelse er det særligt værd at bemærke mulighederne i Regins indbyggede søgemaskine, Lucene, som anvendes både ved søgninger igennem webklienten og web services. Lucene parseren 7 giver mulighed for at benytte blandt andet fuzzy searches (~ søgninger) til at imødegå den meget væsentlige udfordring med stavemåde ved søgninger efter eksisterende kunstnere. Dermed bliver det muligt f.eks. at bede brugeren tage stilling til en liste over mulige matches, såfremt den præcise søgning ikke giver noget resultat. Når man benytter XML, må man foretage en XML eksport fra museet for at få en liste over eksisterende Kunstnere (og deres extid er) på museet. En liste over alle GlobalKunstnere kan hentes i et særligt XML tabel format fra 7 Se Lucene parserens dokumentation på 14

15 XML eksport siderne i Regin ved tryk på knappen GlobalKunstner. Den øverste række i tabellen viser feltnavnene. 6 Hvad nu? 1. Læs resten af dokumentationen. Både DMDS schema og web service referenceeksemplerne er annoterede. 2. Skriv til os med dine spørgsmål (se kontaktinfo herunder) vi kan ikke svare på alt på stående fod, men der er som regel en løsning på de problemer, du løber ind i. 3. Hvis du har brug for at prøve kræfter med Regin XML og web services uden frygt for at komme til at skade museets eksisterende registrering, kan du også skrive til os så kan vi evt. efter nærmere aftale oprette et test museum til dig. 7 XML eller web services hvad skal jeg bruge? Hvis du er i tvivl om hvilken metode, du skal bruge til at udveksle data med centralregistrene, kan du overveje følgende tommelfingerregler. Brug XML når: du skal overføre store mængder af data sjældent du gerne vil have et udtræk af dine data i registeret i et menneskelæsbart format du har valgt at bruge Regin til at styre museets samling, og du én gang for alle skal konvertere data i din lokale database du foretrækker at indberette tilføjelser til samlingen manuelt med jævne mellemrum Brug web services når: du skal overføre små mængder af data ofte du ønsker dynamisk at trække oplysninger fra centralregisteret til nye præsentationer på internettet, f.eks for at trække oplysninger fra registeret til en hjemmeside du udvikler dine egne applikationer, som skal integreres tæt med Regin (f.eks. et særligt konserveringsmodul) du foretrækker at indberette alle ændringer i museets samling løbende og automatisk 15

16 8 Hvordan får jeg adgang til Regin XML og web services? For at få adgang til Regin XML og web services, skal du have en Regin konto med de rigtige privilegier på museet. Det er museets lokale Regin administrator (også kendt som den ansvarshavende registrator ), som opretter denne konto og tildeler privilegierne. For at eksportere XML fra Regin skal man have Læse (login) og XML Eksport privilegierne XML eksport sker fra Regin, så man er nødt til at være logget ind her. For at importere XML til Regin skal man have Læse (login), XML Import, Registrator og afhængigt af hvilke data, man skal indføre desuden Sagsansvarlig privilegierne. For at læse via Regin web services skal man have Læse (login) og Web service Læse privilegierne. For at skrive til Regin via web services skal man have Læse (login), Web service Skrive, Registrator og afhængigt af hvilke data, man skal indføre desuden Sagsansvarlig privilegierne. Hvis den lokale administrator er i tvivl om fremgangsmåden, er han eller hun selvfølgelig velkommen til at kontakte Kulturstyrelsen for vejledning. 9 Kontakt, spørgsmål og svar Har du yderligere spørgsmål om Regin XML eller web services, eller har du kommentarer til denne vejledning, kan du skrive til 16

17 Bilag 1: Klasser som her er nævnt i den rækkefølge, DMDS schema kræver af objekter i XML filer: 1. Sag 2. GlobalKunstner 3. Værk 4. Kunstner 5. Skib 6. Genstand 7. Kommunikation 8. FotoFilm 9. Magnetmedium 10. Rapport 11. Storformat 12. Arkivfond 13. Aktør 14. Litteratur 15. Udstilling 16. Forsikring 17. Konservering 18. Opbevaring 19. Objektopbevaring 20. Deponering 21. Arkivindhold 22. Stedregistrant 23. Position 24. LokalitetDanmark 25. LokalitetUdland 26. Klassifikation 27. Datering 28. MIMEtypeobjekt 29. Adresse 17

18 Bilag 2: Stamtabelnavne Listen herunder indeholder navnene på alle stamtabeller i Regin. h_adressetype h_aktoerrolle h_alternativtnavntype h_arkivindholdindhold h_arkivindholdtype h_autenticitet h_dateringmetode h_dateringtype h_deponeringtype h_ejerlav h_fotofilmformat h_fotofilmtype h_genstandarttype h_genstandbetegnelse h_genstanderhvervelse h_genstandfundmetode h_henvisningart h_kommunenummer h_kommunikationtype h_litteraturdecimalklassifikation h_lokalitetanlaegsregistrant h_lokalitettype h_magnetmediumtype h_materiale h_nationalitet h_ocmgrundlag h_ocmkildetype h_ocmkode h_ocmkvalitet h_owckode h_opbevaringtype h_periode: denne stamtabel er forældet og erstattet af: h_periode2 h_positionpositivretning h_positiontype h_postadresse h_prioritering h_proveniens h_rapporttype h_repraesenteret h_sagstatus h_skibforhudning h_skibkonstruktion h_skibtilknytning h_skibtype 18

19 h_sted h_stedregistrantgruppe h_stedregistrantklassifikation h_stedregistranttype h_stedregistrantundergruppe h_storformatformat h_storformattype h_topografinummer h_udstillingtype h_vaerkerhvervelsesmaade h_vaerkkidstatus h_vaerktiteltype h_vaerktype 19

20 Bilag 3: Web service fejlkoder Fejlkode Tekst Note 2000 OK 4000 Bad request 4001 Unauthorized Similar to 4003 Forbidden, but specifically for use when authentication is possible but has failed or not yet been provided (No token provided) Forbidden 4004 Not found 5000 Internal server error 5003 Service unavailable 6000 Object not found 6001 Field not found 6002 Illegal context 6003 Nummer not unique Application specific faultcodes 6004 Following field(s) contains an illegal value 6010 File too big 6020 GlobalKunstner is created by another museum 6022 GlobalKunstner in use by other museums 6024 Kunstner in use by Vaerk objects 6026 GlobalKunstner linked to Weilbach 6030 Trying to change a field value which the user does not have the rights to do 6040 Image error An unspecified problem with upload of an image or other MIME type object. 20

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004 Digitalt Fotoarkiv tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup 27. maj 2004 IT-Universitet i København Internet- og softwareteknologi 2 3 Abstract Rapporten

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP.

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP. Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP Skrevet af: Naqae Ahmad Halil Sertdemir IMM-B.Eng-2007-74 Eksamensprojekt

Læs mere

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Side 1 af 72 Navision Stat 7.0 Samlet installationsvejledning ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Nedenstående beskriver den samlede installation af alle de komponenter der leveres fra (eller via) Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Databasestøttet Mini CRM system. Bachelorprojekt. Christian Gerner Schmidt, s031996. 8. juni 2009 IMM DTU

Databasestøttet Mini CRM system. Bachelorprojekt. Christian Gerner Schmidt, s031996. 8. juni 2009 IMM DTU Databasestøttet Mini CRM system Bachelorprojekt Christian Gerner Schmidt, s031996 8. juni 2009 IMM DTU Side 1 af 40 1 Introduktion...4 Summary...4 Indledning...4 2 Analyse...5 2.1 Identifikation af de

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

PDF Modul & Online Markedsføring

PDF Modul & Online Markedsføring Danmarks Tekniske Universitet IMM 23. Januar 2009 PDF Modul & Online Markedsføring Af Frederik Christian Heerup-Larsson IMM-B.Eng-2009-53 Side 1 1. Abstract Denne rapport omhandler design og udvikling

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning Probas Webservice Frontend Arbejdstilsynet Indholdsfortegnelse 0 Generelt... 3 1 Indledning... 4 2 Systemkrav... 5 3 Tilmelding... 6 4 Installation... 8 5 Før du kan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

CRM med ChannelCRM. 2012 ChannelCRM A/S

CRM med ChannelCRM. 2012 ChannelCRM A/S CRM med ChannelCRM ChannelCRM CRM med ChannelCRM af ChannelCRM A/S Det dokument, du nu sidder med, er en pdf-version af den interaktive hjælp, der følger med ChannelCRM. Her - på papir - har du mulighed

Læs mere

[ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave

[ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave 1 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Forord Denne rapport er udarbejdet af to

Læs mere

ASPECT4. fit for business. Release 4 Foundation. EG www.eg.dk/aspect4

ASPECT4. fit for business. Release 4 Foundation. EG www.eg.dk/aspect4 ASPECT4 fit for business Release 4 Foundation EG www.eg.dk/aspect4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til release 4 af ASPECT4 Foundation... 1 2 Overblik... 2 3 Selvstændige nyheder... 4 3.1 Apps... 4

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Mobilbanksikkerhed og -usability med fokus på signon

Mobilbanksikkerhed og -usability med fokus på signon Mobilbanksikkerhed og -usability med fokus på signon Speciale ved Roskilde Universitetscenter, Datalogi September 2008 Af: Christina Rudkjøbing og Martin Schultz Vejleder: Niels Jørgensen Offentlig version

Læs mere

Design og implementering af et lagersystem

Design og implementering af et lagersystem Design og implementering af et lagersystem Martin Skytte Sørensen Kongen Lyngby 2013 IMM-B.Eng-2013-32 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modeling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning.

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning. Resumé Denne rapport er skrevet i forbindelse med udarbejdelse af projektet på Institut for Automation ved Danmarks Tekniske Universitet. Internetbaseret interface eller web-enabling betyder, at en robot

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere