Introduktion til Regin XML og Web services

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til Regin XML og Web services"

Transkript

1 Introduktion til Regin XML og Web services Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering 17. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Dansk Museums Dokumentations Standard Introduktion til Regin XML Introduktion til Regin Web services Principper og eksempler Forældreløse klasser Stamtabeller Entydigt tilknyttede klasser Løst tilknyttede klasser Særlige klasser Kunstnere Hvad nu? XML eller web services hvad skal jeg bruge? Hvordan får jeg adgang til Regin XML og web services? Kontakt, spørgsmål og svar Bilag 1: Klasser Bilag 2: Stamtabelnavne Bilag 3: Web service fejlkoder H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 1 Indledning Målgruppe Dette notat henvender sig primært til teknikere og it-leverandører, som skal implementere løsninger, der skal udveksle data med Regin, Kunstindeks Danmark og Museernes Samlinger. Der forudsættes derfor bekendtskab med relevante tekniske termer, men ikke en dyb indsigt i museernes praksis omkring registrering. Kulturstyrelsens tjenester Kulturstyrelsen udvikler og driver de to centralregistre Kunstindeks Danmark 1 og Museernes Samlinger, 2 som samler information om kunstværker hhv. kulturhistoriske genstande og sager i danske statslige og statsanerkendte museers samlinger. Museerne kan indberette til og trække på oplysninger fra disse registre: 1. ved at benytte Regin, en webapplikation, som samtidig udgør en grundlæggende collections management løsning for museet 2. ved at benytte en XML import/eksport funktion baseret på Dansk Museums Dokumentations Standard 3. ved at benytte Regin web services Regin arkitekturen Diagrammet på næste side illustrerer arkitekturen. Museale og andre brugere kan anvende de klienter og tjenester, som Kulturstyrelsen har udviklet. Lokale applikationer og databaser kan udveksle data med (og søge i) centralregistrene dynamisk via web services eller i batch via XML

3 Kunstmuseer Andre Kulturhistoriske museer Søger Registrerer Søger Internet Søger Registrerer Søger Kunstindeks Danmark Regin Museernes Samlinger Lokal applikation XML import / eksport Webservices Internet Forretningslogik / servicelag Lokal database Løs Kulturarv Eksternt driftsmiljø / TDC Hosting Figur 1: Regin arkitekturen 2 Dansk Museums Dokumentations Standard I centralregistrene registreres kunst- og kulturhistoriske metadata om blandt andet museumsgenstande og kunstværker. Til grund for registreringen ligger Dansk Museums Dokumentations Standard (DMDS), der er beskrevet med et XML schema, kaldet DMDS schema. På Kulturstyrelsens hjemmeside 3 kan man hente en række ressourcer, som på forskellige måder redegør for standarden: DMDS Schema Baggrunden for standarden En ideologisk/normativ begrundelse for kulturhistoriske museers registreringspraksis Regins brugermanualer, som detaljeret redegør for det praktiske arbejde med standarden således, som det udmønter sig i Regin 3 3

4 3 Introduktion til Regin XML Dokumentationen for Regins XML funktioner udgøres af: Dette dokument (Introduktion til Regin XML og web services) DMDS Schema, som anvendes ved import til og eksport fra Regin Kapitel 10 i Regin brugervejledningen, som blandt andet beskriver, hvordan man i praksis importerer og eksporterer XML i Regin XML import og DiffTool Til brug for import af XML i Regin, anvendes det såkaldte DiffTool, som kan hentes fra Kulturstyrelsens hjemmeside. DiffTool løser i virkeligheden flere opgaver: 1. Validerer XML filer og sikrer, at de respekterer DMDS Schema 2. Sammenligner to XML filer og beregner forskellen imellem dem (heraf navnet på værktøjet) 3. Uploader den resulterende differentiale XML fil og eventuelle vedhæftede filer til Regin serveren og sætter import jobbet i import køen Hvorfor skal der sammenlignes XML filer og beregnes forskelle? Idéen er denne: De museer, som anvender XML til at indberette til centralregistrene med jævne mellemrum, foretager en eksport fra deres lokale collections management system. I princippet kunne man godt indsende hele registreringen hver gang, men det er besværligt at transmittere så mange data over nettet, og det belaster serveren unødigt med at behandle data, som allerede er indberettet én gang. Difftool har derfor som opgave at flytte de nødvendige beregninger til klientsiden, således at kun nye (eller slettede) poster overføres til centralregisteret. Det sker ved at lade Difftool sammenligne XML repræsentationen af museets registreringer nu og ved sidste indberetning. På denne måde aflastes serveren, og museet slipper for selv at skulle føre regnskab med hvilke poster, der allerede er indberettet. 4 Introduktion til Regin Web services Dokumentationen for Regins web service lag udgøres af: Dette dokument (Introduktion til Regin XML og web services) Listen over tilgængelige services og metoder, som indeholder signaturer og WSDL beskrivelser for samtlige web services. 4 Regins datamodel, som beskriver objekter, felter og datatyper i den underliggende database. 4 4

5 Referenceeksempler på brug af web services. Eksemplerne er udarbejdet i Java. De sidste to dele af dokumentationen kan rekvireres hos Kulturstyrelsen; se kontaktinformation sidst i notatet. Regin web services benyttes lettest ved at anvende WSDL beskrivelserne sammen med et udviklingsmiljø, som kan generere lokale stubs til kald af tjenesterne. Den væsentligste udfordring er at lære den ret komplekse og til tider ideomatiske datamodel at kende. I det følgende gennemgås derfor kursorisk hovedprincipperne. 5 Principper og eksempler I DMDS repræsenteres al museal viden, som en eller flere grafer. Knuderne i graferne udgøres af objekter, opdelt i 29 klasser; se bilag 1. De 29 klasser kan endvidere placeres i (delvis sammenfaldne) grupper: 1. Forældreløse klasser (se herunder): Sag, Globalkunstner 2. Entydigt tilknyttede klasser (klasser, som relaterer n:1 til andre): Kunstner, Skib, Genstand, Kommunikation, FotoFilm, Magnetmedium, Rapport, Storformat, Arkivfond, Forsikring, Konservering, Arkivindhold, Position 3. Løst tilknyttede klasser (klasser, som relaterer n:m til andre): Værk, Genstand, FotoFilm, Magnetmedium, Rapport, Arkivfond, Aktør, Litteratur, Udstilling, Deponering 4. Særlige klasser (klasser, som har kvalificerede n:m relationer til andre; se senere): Aktør, Opbevaring, Stedregistrant Nogle klasser optræder altså i flere grupper. For eksempel relaterer en Genstand n:1 til Sag og Kunstner, men er løst knyttet (n:m) til Skib. Kunstnere er et helt kapitel for sig. Normalt er det slet ikke nødvendigt at oprette nye kunstnere, da langt de fleste kunstnere findes i Kunstindeks Danmark i forvejen. Under alle omstændigheder skal man sikre, at man ikke kommer til at oprette en allerede eksisterende kunstner. Mere om dette i afsnit 5.6. Selv om DMDS strengt taget beskriver en graf, har de fleste objekter i praksis en entydig forfader organiseringen af objekter er m.a.o. normalt hierarkisk, især i de øverste dele af hierarkiet. Man kan derfor også tænke på datastrukturen som træer, hvor trækronerne er vokset delvis sammen. De mest normale undtagelser er opbevaringer og aktører, som knyttes til f.eks. flere genstande. 5

6 5.1 Forældreløse klasser Forældreløse objekter (Sag, Globalkunstner) er de simpleste at oprette i XML: <Export> <Sag extid="sag:82526"> <declaresagstatus> <entryid>2</entryid> <kode>itv</kode> <tekst>afventer initiativ</tekst> </declaresagstatus> <sagstatusid>2</sagstatusid> <nummer>0012</nummer> <betegnelse>juleskikke i det moderne Danmark omkring år 2000</betegnelse> <declareperiode> <entryid>74</entryid> <kode>990</kode> <tekst> </tekst> <startaar>1990</startaar> <slutaar>1999</slutaar> <beskrivelse> (1990 e.kr e.kr.)</beskrivelse> <parentperiodeid>69</parentperiodeid> </declareperiode> <periodeid>74</periodeid> <sagstype>undersøgelsessag</sagstype> <ansvarligextid>museumaktoer:16</ansvarligextid> <internnote /> <eksternnote>sagen opstået i forbindelse med forespørgsel fra Danmarks Radio om alderen på den julepyntning af haver og huse med lyskæder, som i disse år bliver mere og mere almindelig. EW 12. december 2002</eksternNote> </Sag> </Export> Figur 2: Repræsentation af en Sag i XML Nogle bemærkninger: Det er XML; husk at escape særlige tegn i tekststrenge (f.eks. CR/LF i ekstern note i eksemplet). Nogle af objektets attributter (f.eks. sagens status ovenfor) bliver repræsenteret ved flere XML elementer, i et særligt declare element navngivet <declaresagstatus> el.lign. Denne struktur repræsenterer værdier, som er slået op i en stamtabel en hjælpetabel, som styrer indholdet af felter med enumererede komplekse typer. Disse hjælpetabeller indeholder typisk et id, en kode og en tekstbeskrivelse af værdien; declare elementet nævner alle tre atributter ved værdien for at gøre det let at forstå betydningen af værdien i.f.m. eksport. Elementet er ikke obligatorisk; normalt anvendes kun id et i forbindelse med import i Regin, mens det ofte kun er teksten, 6

7 der vises i Regin. I eksemplet ovenfor er sagens status afventer initiativ svarende til koden ITV og id 2. Alle Regin objekter i en DMDS XML fil er forsynet med en attribut ved navn extid. ExtId er har følgende kvaliteter: De identificerer objektet entydigt i XML filen og hvis man laver sin egen XML fil til import i Regin, skal man forsyne alle objekter med et unikt extid. Ikke alle objekter i Regin har et extid men hvis man eksporterer et objekt uden extid som XML, tildeler Regin dem et. Hvis man importerer et objekt med et bestemt extid og derefter eksporterer det, har det stadig det samme extid. Tilsvarende kan man via XML adressere og overskrive eksisterende objekter i Regin ved at referere til deres extid. Uanset om man importerer eller eksporterer DMDS XML, anvender man altid <export> elementet. <import> elementet beregnes af DiffTool og udgør den differentiale XML ved sammenligning af to XML (eksport) filer. Man skal derfor aldrig selv benytte <import> elementet, men altid placere sin XML i et <export> element. Web service eksempel Samme sag, som ovenfor er beskrevet som XML, kunne oprettes via Regin web services således. SagServiceStub.Sag sag = new SagServiceStub.Sag(); sag.setbetegnelse("juleskikke i det moderne Danmark omkring år 2000"); sag.setnummer("0012"); sag.setperiodeid(74); sag.setsagstatusid(2); sag.setsagstype("undersøgelsessag"); sag.setansvarligid("museumaktoer:16"); // Etc. SagServiceStub.Create createparam = new SagServiceStub.Create(); createparam.settoken(currenttoken); createparam.setwsform(sag); SagServiceStub sagservice = new SagServiceStub(); SagServiceStub.WSStatus sagstatus = sagservice. create(createparam).get_return(); 7

8 System.out.println("Status creating sag: " + sagstatus.getfaultcode() + ", " + sagstatus.getfaultmessage() + ", generatedsagid:" + sagstatus.getgeneratedid()); Figur 3: Oprettelse af en sag via web services (Dette og følgende eksempler er udarbejdet i Java.) SagServiceStub genereres af udviklingsmiljøet ud fra WSDL definitioner. Eksemplet viser ikke den forudgående login operation, som har resulteret i currenttoken, et login token, som autoriserer operationen. Fejlkoder, som Regin web services returnerer, er beskrevet i bilag Stamtabeller Mange felter i objekterne er af enumererede typer, hvis værdier styres af såkaldte stamtabeller. Stamtabelværdier og deres koder, som man skal kende for at læse og skrive i de enkelte objekter, kan slås op dynamisk: /** currenttoken * Metoden læser indholdet af Periode stamtabellen */ private static void gethelptable(string currenttoken) throws IOException, MalformedURLException { URL periodeurl = new URL( "http://www.kulturarv.dk/regin/stamtabeller/ h_periode.xml?token=" + currenttoken); BufferedReader br = new BufferedReader( new InputStreamReader(periodeUrl.openStream())); String inputline; while ((inputline = br.readline())!= null) { System.out.println(inputLine); } br.close(); } Figur 4: Periode stamtabellen læses efter login Opslaget sker på den viste URL: $NAVN.xml, hvor $NAVN erstattes af navnet på tabellen. Navnene på tabellerne findes i bilag 2 til denne vejledning. Ønsker man ikke at benytte web services til at slå disse værdier op, kan de alternativt hentes fra Kulturstyrelsens hjemmeside 5 i MySQL SQL format. Generelt anbefales det at cache stamtabeller lokalt af hensyn til performance, da de sjældent ændres. 5 se Regin Stamtabeller 8

9 5.3 Entydigt tilknyttede klasser Entydigt tilknyttede klasser håndteres også ret enkelt i både XML og web services. XML eksempel <Genstand parentextid="sag:82526" extid="genstand:12345" parenttype="sag"> <nummer>0012x0001</nummer> <betegnelse>telefon nr 1</betegnelse> <declaregenstanderhvervelse> <entryid>9</entryid> <kode>gav</kode> <tekst>gave</tekst> </declaregenstanderhvervelse> <genstanderhvervelseid>9</genstanderhvervelseid> </Genstand> Figur 5: Et entydigt tilknyttet objekt i XML; en genstand under en sag En række underelementer ved genstanden er udeladt i eksemplet ovenfor, men bemærk, at <Genstand> elementet har to attributter, som <Sag> ikke har: parenttype, som her er sat til Sag for at markere, at genstanden er knyttet til en sag den kunne i stedet have været knyttet til en kunstner. parentextid, som er extid et for den sag, som genstanden hører til. Disse attributter går igen i andre entydigt tilknyttede objekter. Klasser, som kun relaterer til én anden klasse (Forsikring, Arkivindhold, Position), har dog ikke behov for parenttype attributten. I stedet for parentextid og parenttype attributter har de derfor blot et underelement med en reference til det objekt, de relaterer til. Web service eksempel Den samme genstand kunne oprettes via web services således: GenstandServiceStub.Genstand genstand = new GenstandServiceStub.Genstand(); genstand.setnummer("0012x0001"); genstand.setbetegnelse("telefon nr 1"); // Etc GenstandServiceStub.Create creategenstandparam = new GenstandServiceStub.Create(); creategenstandparam.settoken(currenttoken); 9

10 creategenstandparam.setwsform(genstand); creategenstandparam.setparenttype("sag"); creategenstandparam.setparentid(sagstatus.getgeneratedid()); GenstandServiceStub genstandservice = new GenstandService- Stub(); GenstandServiceStub.WSStatus genstandstatus = genstandservice.create(creategenstandparam). get_return(); System.out.println("Status creating sag: " + sagstatus.getfaultcode() + ", " + sagstatus.getfaultmessage() + ", generatedsagid:" + sagstatus.getgeneratedid()); Figur 6: Oprettelse af en genstand under en sag via web services I eksemplet benyttes sagstatus.getgeneratedid() til at referere til den sag, som blev oprettet i det tidligere eksempel. 5.4 Løst tilknyttede klasser Løst tilknyttede klasser kan typisk relatere til flere objekter af forskellige klasser det er derfor nødvendigt med en mere generel mekanisme til at knytte disse sammen. I XML er løst tilknyttede objekter derfor forsynet med et særligt <link> element. <Vaerk extid="kidvaerk:25168i25502"> <nummer>0044</nummer> <vaerkkidstatus xsi:nil="true" /> <vaerkarttype xsi:nil="true" /> <!-- Etc --> <link objectextid="kunstner:8016" objecttype="kunstner" /> <link objectextid="kunstner:24206" objecttype="kunstner" /> </Vaerk> Figur 7: Et værk med to ophavsmænd i XML I web services benyttes et Attach objekt og attach() metode til at knytte eksisterende objekter til hinanden: DeponeringServiceStub.Attach attach = new DeponeringServiceStub.Attach(); attach.setobjectid(getdeponeringid()); attach.setparentid(genstandid); attach.setparenttype(parenttype); attach.settoken(login.logintoken); DeponeringServiceStub.WSStatus status = deponeringservice.attach(attach).get_return(); Figur 8: En eksisterende deponering knyttes til en genstand via web service 10

11 5.5 Særlige klasser Særlige klasser udgøres af klasser, som relaterer n:m til andre, ligesom de løst tilknyttede klasser. Men relationen er kvalificeret med en eller flere oplysninger. Man kan derfor i virkeligheden opfatte disse relationer som selvstændige klasser, men ideologisk tillader DMDS (og Regin) ikke, at objekter af disse klasser eksisterer selvstændigt de findes kun for at knytte andre objekter sammen: Relationen imellem Aktør og andre klasser kvalificeres af aktørens rolle. Relationen imellem Opbevaring og andre klasser kvalificeres af opbevaringens type. Relationen imellem Stedregistrant og andre klasser kvalificeres af stedets type. XML eksempel <Aktoer extid="aktoer:35"> <navn>jensen, Jens</navn> <stilling>lærer</stilling> <bynavn>århus</bynavn> <nationalitet /> <internnote xsi:nil="true" /> <eksternnote xsi:nil="true" /> </Aktoer> <ObjektAktoer ObjektAktoerType="DeponeringAktoer" parentextid="deponering:2" extid="deponeringaktoer:4239"> <aktoerextid>aktoer:35</aktoerextid> <declareaktoerrolle> <entryid>163</entryid> <kode>lne</kode> <tekst>låner</tekst> </declareaktoerrolle> <aktoerrolleid>163</aktoerrolleid> <internnote xsi:nil="true" /> <eksternnote xsi:nil="true" /> </ObjektAktoer> Figur 9: En aktør og dens ( låner ) relation til en eksisterende deponering oprettes i XML I eksemplet har Jens Jensen, en lærer i Århus, lånt en genstand af museet (selve genstanden og dens uddeponering er ikke vist). ObjektAktoeren har en ny attribut, ObjektAktoerType, som angiver de klasser, den binder sammen. Bemærk, at aktøren og dens relation til et andet objekt (her en deponering) oprettes med to forskellige elementer: aktøren selv og en ObjektAk- 11

12 toer, som repræsenterer relationen og den kvalificerende oplysning om aktørens rolle. 6 Også via web services sker oprettelsen altså i to tempi: StedregistrantServiceStub.Stedregistrant nystedregistrant = new StedregistrantServiceStub.Stedregistrant(); nystedregistrant.seteksternnote("ekstern note"); nystedregistrant.setstedregistrantklassifikationid(6); nystedregistrant.setstedregistrantgruppeid(6); StedregistrantServiceStub.Create stedregistrantcreateparam = new StedregistrantServiceStub.Create(); stedregistrantcreateparam.settoken(currenttoken); stedregistrantcreateparam.setwsform(nystedregistrant); StedregistrantServiceStub stedregistrantservice = new StedregistrantServiceStub(); StedregistrantServiceStub.WSStatus savestedregistrantstatus = stedregistrantservice. create(stedregistrantcreateparam). get_return(); System.out.println("Save stedregistrant status: " + savestedregistrantstatus.getfaultmessage() + ", " + savestedregistrantstatus.getgeneratedid()); ObjektStedregistrantServiceStub.ObjektStedregistrant nyobjektstedregistrant = new ObjektStedregistrantServiceStub. ObjektStedregistrant(); nyobjektstedregistrant.setstedregistranttypeid(1); ObjektStedregistrantServiceStub.Create createobjektstedregistrantparam = new ObjektStedregistrantServiceStub.Create(); createobjektstedregistrantparam.setparenttype("genstand"); createobjektstedregistrantparam.setparentid( ); createobjektstedregistrantparam.settoken(currenttoken); createobjektstedregistrantparam. setconnectorid(savestedregistrantstatus. getgeneratedid()); createobjektstedregistrantparam. setwsform(nyobjektstedregistrant); ObjektStedregistrantServiceStub objektstedregistrantservice = new ObjektStedregistrantServiceStub(); ObjektStedregistrantServiceStub.WSStatus objektstedregistrantcreatestatus = objektstedregistrantservice. create(createobjektstedregistrantparam).get_return(); System.out.println("Create Objektstedregistrant status: " + objektstedregistrantcreatestatus.getfaultmessage() + ", " + objektstedregistrantcreatestatus. 6 Det fremgår også af eksemplet, at relationen yderligere kvalificeres af en intern og ekstern note; disse felter findes på alle objekter i datamodellen, men de er ikke altid eksponeret i Regins brugerflade og dermed synlige for museet. 12

13 getgeneratedid()); I eksemplet oprettes en Stedregistrant, som derefter bindes til en eksisterende Genstand (med id ) ved hjælp af en ObjektStedregistrant. Det fremgår af ObjektStedregistrantens type, at der er tale om et fundsted (~ StedregistrantTypeId 1). 5.6 Kunstnere Kunstnere er som sagt et helt kapitel for sig, og der er faldgrubber. Når man skal indføre data i Kunstindeks Danmark, er det derfor vigtigt straks at notere denne gyldne regel: Man må først oprette en kunstner, når man er helt sikker på, at han/hun ikke findes i forvejen. Kunstindeks Danmark har i forvejen næsten 14,000 registreringer, som repræsenterer danske kunstnere så sandsynligheden for at kunstneren findes i forvejen er stor. Men hvordan gør man? Kunstnerregistreringen er i Kunstindeks Danmark delt i to klasser: En GlobalKunstner indeholder stamoplysninger for kunstneren, som er fælles for alle museer kunstnerens navn, fødselsår, dødsår, etc. Det er de oplysninger, som står i boksen "stamoplysninger" på Kunstnerskærmbilledet i Regin. En (lokal) Kunstner repræsenterer kunstnerregistreringen på det konkrete museum, dvs. museets interne noter om kunstneren. Men det er også til objekter af denne klasse, at man tilknytter værker, udstillinger, litteratur, kommunikationer, genstande m.m., som museet har registreret om kunstneren. De underentiteter, som optræder på Kunstnerskærmbilledet er altså knyttet til Kunstner entiteten og værker kan ikke knyttes til en Globalkunstner. Man kan derfor mere præcist sige: En kunstner må i Kunstindeks Danmark være repræsenteret af et og kun et GlobalKunstner objekt; og af et og kun et Kunstner objekter for hvert museum, som har værker af kunstneren. Når man opretter et værk, skal man derfor følge denne algoritme: Opret et Værk objekt 13

14 Tjek om der findes et Kunstner objekt, som repræsenterer kunstneren. Hvis ja [kunstneren er tidligere registreret på museet]: Knyt værket til denne Kunstner. Hvis nej: Tjek om der findes en GlobalKunstner, som repræsenterer kunstneren. Hvis ja [kunstneren findes i KID, men er ikke registreret på museet]: Opret en (lokal) Kunstner Knyt den til GlobalKunstneren Knyt værket til Kunstneren. Hvis nej [kunstneren findes ikke i KID]: Opret en GlobalKunstner Opret en (lokal) Kunstner Knyt dem sammen Knyt værket til Kunstneren. (Iterér over kunstneroprettelsen, hvis et værk kan have flere kunstnere tilknyttet.) GlobalKunstnere relaterer 1:n til Kunstnere, så Kunstnere oprettes og tilknyttes ligesom andre entydigt tilknyttede klasser (jf. afsnit 5.3). Kunstnere relaterer n:m til Værker, så Værker oprettes og tilknyttes ligesom andre løst tilknyttede klasser. Hvordan spørger man efter eksisterende Kunstnere og GlobalKunstnere? Når man benytter web services, kan man søge efter eksisterende Kunstnere og GlobalKunstnere på samme måde som alle andre objekter. I den forbindelse er det særligt værd at bemærke mulighederne i Regins indbyggede søgemaskine, Lucene, som anvendes både ved søgninger igennem webklienten og web services. Lucene parseren 7 giver mulighed for at benytte blandt andet fuzzy searches (~ søgninger) til at imødegå den meget væsentlige udfordring med stavemåde ved søgninger efter eksisterende kunstnere. Dermed bliver det muligt f.eks. at bede brugeren tage stilling til en liste over mulige matches, såfremt den præcise søgning ikke giver noget resultat. Når man benytter XML, må man foretage en XML eksport fra museet for at få en liste over eksisterende Kunstnere (og deres extid er) på museet. En liste over alle GlobalKunstnere kan hentes i et særligt XML tabel format fra 7 Se Lucene parserens dokumentation på 14

15 XML eksport siderne i Regin ved tryk på knappen GlobalKunstner. Den øverste række i tabellen viser feltnavnene. 6 Hvad nu? 1. Læs resten af dokumentationen. Både DMDS schema og web service referenceeksemplerne er annoterede. 2. Skriv til os med dine spørgsmål (se kontaktinfo herunder) vi kan ikke svare på alt på stående fod, men der er som regel en løsning på de problemer, du løber ind i. 3. Hvis du har brug for at prøve kræfter med Regin XML og web services uden frygt for at komme til at skade museets eksisterende registrering, kan du også skrive til os så kan vi evt. efter nærmere aftale oprette et test museum til dig. 7 XML eller web services hvad skal jeg bruge? Hvis du er i tvivl om hvilken metode, du skal bruge til at udveksle data med centralregistrene, kan du overveje følgende tommelfingerregler. Brug XML når: du skal overføre store mængder af data sjældent du gerne vil have et udtræk af dine data i registeret i et menneskelæsbart format du har valgt at bruge Regin til at styre museets samling, og du én gang for alle skal konvertere data i din lokale database du foretrækker at indberette tilføjelser til samlingen manuelt med jævne mellemrum Brug web services når: du skal overføre små mængder af data ofte du ønsker dynamisk at trække oplysninger fra centralregisteret til nye præsentationer på internettet, f.eks for at trække oplysninger fra registeret til en hjemmeside du udvikler dine egne applikationer, som skal integreres tæt med Regin (f.eks. et særligt konserveringsmodul) du foretrækker at indberette alle ændringer i museets samling løbende og automatisk 15

16 8 Hvordan får jeg adgang til Regin XML og web services? For at få adgang til Regin XML og web services, skal du have en Regin konto med de rigtige privilegier på museet. Det er museets lokale Regin administrator (også kendt som den ansvarshavende registrator ), som opretter denne konto og tildeler privilegierne. For at eksportere XML fra Regin skal man have Læse (login) og XML Eksport privilegierne XML eksport sker fra Regin, så man er nødt til at være logget ind her. For at importere XML til Regin skal man have Læse (login), XML Import, Registrator og afhængigt af hvilke data, man skal indføre desuden Sagsansvarlig privilegierne. For at læse via Regin web services skal man have Læse (login) og Web service Læse privilegierne. For at skrive til Regin via web services skal man have Læse (login), Web service Skrive, Registrator og afhængigt af hvilke data, man skal indføre desuden Sagsansvarlig privilegierne. Hvis den lokale administrator er i tvivl om fremgangsmåden, er han eller hun selvfølgelig velkommen til at kontakte Kulturstyrelsen for vejledning. 9 Kontakt, spørgsmål og svar Har du yderligere spørgsmål om Regin XML eller web services, eller har du kommentarer til denne vejledning, kan du skrive til 16

17 Bilag 1: Klasser som her er nævnt i den rækkefølge, DMDS schema kræver af objekter i XML filer: 1. Sag 2. GlobalKunstner 3. Værk 4. Kunstner 5. Skib 6. Genstand 7. Kommunikation 8. FotoFilm 9. Magnetmedium 10. Rapport 11. Storformat 12. Arkivfond 13. Aktør 14. Litteratur 15. Udstilling 16. Forsikring 17. Konservering 18. Opbevaring 19. Objektopbevaring 20. Deponering 21. Arkivindhold 22. Stedregistrant 23. Position 24. LokalitetDanmark 25. LokalitetUdland 26. Klassifikation 27. Datering 28. MIMEtypeobjekt 29. Adresse 17

18 Bilag 2: Stamtabelnavne Listen herunder indeholder navnene på alle stamtabeller i Regin. h_adressetype h_aktoerrolle h_alternativtnavntype h_arkivindholdindhold h_arkivindholdtype h_autenticitet h_dateringmetode h_dateringtype h_deponeringtype h_ejerlav h_fotofilmformat h_fotofilmtype h_genstandarttype h_genstandbetegnelse h_genstanderhvervelse h_genstandfundmetode h_henvisningart h_kommunenummer h_kommunikationtype h_litteraturdecimalklassifikation h_lokalitetanlaegsregistrant h_lokalitettype h_magnetmediumtype h_materiale h_nationalitet h_ocmgrundlag h_ocmkildetype h_ocmkode h_ocmkvalitet h_owckode h_opbevaringtype h_periode: denne stamtabel er forældet og erstattet af: h_periode2 h_positionpositivretning h_positiontype h_postadresse h_prioritering h_proveniens h_rapporttype h_repraesenteret h_sagstatus h_skibforhudning h_skibkonstruktion h_skibtilknytning h_skibtype 18

19 h_sted h_stedregistrantgruppe h_stedregistrantklassifikation h_stedregistranttype h_stedregistrantundergruppe h_storformatformat h_storformattype h_topografinummer h_udstillingtype h_vaerkerhvervelsesmaade h_vaerkkidstatus h_vaerktiteltype h_vaerktype 19

20 Bilag 3: Web service fejlkoder Fejlkode Tekst Note 2000 OK 4000 Bad request 4001 Unauthorized Similar to 4003 Forbidden, but specifically for use when authentication is possible but has failed or not yet been provided (No token provided) Forbidden 4004 Not found 5000 Internal server error 5003 Service unavailable 6000 Object not found 6001 Field not found 6002 Illegal context 6003 Nummer not unique Application specific faultcodes 6004 Following field(s) contains an illegal value 6010 File too big 6020 GlobalKunstner is created by another museum 6022 GlobalKunstner in use by other museums 6024 Kunstner in use by Vaerk objects 6026 GlobalKunstner linked to Weilbach 6030 Trying to change a field value which the user does not have the rights to do 6040 Image error An unspecified problem with upload of an image or other MIME type object. 20

XML Difftool brugervejledning

XML Difftool brugervejledning XML Difftool brugervejledning UNI C maj 2007 XML Difftool brugervejledning UNI C Maj 2007 Af UNI C Indhold 1 Kort om XML Difftool og Import... 1 1.1 XML Difftool... 1 1.2 Opbygning af XML import fil...

Læs mere

Assignment #5 Toolbox Contract

Assignment #5 Toolbox Contract Assignment #5 Toolbox Contract Created by: René Kragh Trine Randløv E mail address cph rk70@cphbusiness.dk 23 11 2014 1 Introduktion Dette dokument indeholder en vertikal kontrakt for et system som skal

Læs mere

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen Web Services Light Silkeborg Bibliotek 1 Min baggrund Faglig baggrund datalog Ansættelse 16 år som IT- udvikling og usability 4 år som usability-konsulent og nu 3 år på Silkeborg Bibliotek som IT- udvikling

Læs mere

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder DKAL Snitflader REST HTTP returkoder 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 3 A5.2 HTTP RETURKODER 3 A5.3 DKAL FEJLKODER 6 A5.3.1 DKAL XML FEJLFORMAT 7 Bilag A5: REST HTTP returkoder

Læs mere

Vejledning til Spot-It-eksempel.

Vejledning til Spot-It-eksempel. Vejledning til Spot-It-eksempel. Dette er en vejledning til det specifikke Spot-It-eksempel, du kan se et skærmbillede af nedenfor. Se hele eksemplet på http://www.luftark.net/formidling/indeks.html. For

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Brugervejledning til databrowseren

Brugervejledning til databrowseren Brugervejledning til databrowseren Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvordan tilgås browseren og api et...2 Databrowseren...2 Søgning...2 Visning...4 Features i listevisningen...4 Detaljeret visning...5

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Webservice til upload af produktionstilladelser

Webservice til upload af produktionstilladelser BILAG 1 Webservice til upload af produktionstilladelser Indhold og anvendelse Denne web-service gør det muligt for 3. parts programmer i kommuner og amter at Uploade og registrere kommunale produktionstilladelser

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen 2009 Indhold 1 Indledning 1 1.1 Konverterede data fra Partnerskabstabellen 1 1.2 Totaludtræk 1 1.2.1 Organisering i SOR 1 1.2.2 Administrationspraksis

Læs mere

VEJLEDNING I OPSÆTNING I MICROSTATION, MAPINFO, QGIS OG ARCGIS

VEJLEDNING I OPSÆTNING I MICROSTATION, MAPINFO, QGIS OG ARCGIS DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2016 13/08149-23 Carsten Henning Bitsch cahb@vd.dk +45 7244 2626 VEJLEDNING I OPSÆTNING I MICROSTATION, MAPINFO, QGIS OG ARCGIS 1. Microstation 2. MapInfo

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04)

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04) Side 1/28 Brugermanual SIF (33069-04) Godkendt af: Dato: Side 3/28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 Fangster, sporbare enheder og salg... 4 2 GENEREL NAVIGERING... 4 2.1 Login... 4 2.2 Log ud...

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

Indhold. Senest opdateret : 30. juli 2010. Side 1 af 5

Indhold. Senest opdateret : 30. juli 2010. Side 1 af 5 Indhold Introduktion... 2 Scenarier hvor API et kan benyttes... 2 Scenarie 1 Integration til lagerhotel... 2 Scenarie 2 Integration til økonomi system... 2 Webshop2 API Model... 3 Brugen af API et... 4

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

ExternalCalendarServiceForDFDG og PlannerExternalCalendarService

ExternalCalendarServiceForDFDG og PlannerExternalCalendarService ExternalCalendarServiceForDFDG og PlannerExternalCalendarService sfortegnelse Forretningsbeskrivelse... 2 Metoder... 3 CreateEvents... 3 UpdateEvents... 3 DeleteEvents... 4 GetEvents... 5 GetResources...

Læs mere

Vejledning om personidentifikation i IdM

Vejledning om personidentifikation i IdM Vejledning om personidentifikation i IdM Indhold Indledning... 2 Identifikation... 2 CPR nr. findes i PhD Planner og AU kender personen... 4 CPR nr. findes i PhD Planner, og AU kender ikke personen...

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

e-conomic modul til Magento

e-conomic modul til Magento Opsætningsguide til e-conomic modul til Magento Version 4.0.6 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Opsætning af modulet kræver at du har adgang til

Læs mere

Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE

Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE Fact sheet Indholdsfortegnelse Fact Sheet Gantt kort Valgt af virksomhed Brainstorm Attribut tabel ER-diagram Skitse MySQLWorkbench

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Grænseflade til afhentning og indberetning af prøvekarakterer i dansk og matematik på Optagelse.dk

Grænseflade til afhentning og indberetning af prøvekarakterer i dansk og matematik på Optagelse.dk Grænseflade til afhentning og indberetning af prøvekarakterer i dansk og matematik på Optagelse.dk Dato 16-09-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Tobias Thisted Side 2 af 11 Ændringshistorik Version

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Brugervejledning til registrant

Brugervejledning til registrant Brugervejledning til registrant Når man logger på kommer man ind på en side der ser ud som nedenfor. På siden optræder alle de metadatabeskrivelser som man har rettigheder over. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Indhold 1. Opsætningsvejledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger... 3 1.3 Vigtigt... 3 2. Brugeropsætning... 4 2.1 Definering af brugeropsætning...

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Serviceoperationer Puls

Serviceoperationer Puls Serviceoperationer Puls Udtraek Miljøportalsekretariatet Punktkildeprojektet Den 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse GENERELT FOR ALLE METODER I WEBSERVICEN 2 UDTRAEK.ISALIVE 3 UDTRAEK. HENTUDTRAEK 5 UDTRAEK.

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8 Indhold Introduktion... 2 Scenarier hvor API et kan benyttes... 2 Scenarie 1 Integration til lagerhotel... 2 Scenarie 2 Integration til økonomi system... 2 API Modeller... 2 Webshop2 API Model v1... 3

Læs mere

DK-Cartridge 1.0. Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0

DK-Cartridge 1.0. Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0 DK-Cartridge 1.0 Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0 DATO: 9. december 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Formål... 3 3 Afgrænsninger... 3 4 DK-Cartridge instanser...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin. Museernes Udgravningsdata (MUD)

Indholdsfortegnelse. Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin. Museernes Udgravningsdata (MUD) Museernes Udgravningsdata (MUD) Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin Kravspecifikation og tilbud version 32 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

2016 KOM GODT I GANG MED SARA KOM GODT I GANG MED SARA INTRODUKTION TIL MUSEERNES NYE SYSTEM TIL SAMLINGSREGISTRERING OG -ADMINISTRATION

2016 KOM GODT I GANG MED SARA  KOM GODT I GANG MED SARA INTRODUKTION TIL MUSEERNES NYE SYSTEM TIL SAMLINGSREGISTRERING OG -ADMINISTRATION 2016 KOM GODT I GANG MED SARA WWW.SLKS.DK KOM GODT I GANG MED SARA INTRODUKTION TIL MUSEERNES NYE SYSTEM TIL SAMLINGSREGISTRERING OG -ADMINISTRATION 3 HVAD ER SARA? SARA er museernes nye fælles system

Læs mere

SFI-model 20080508_1441

SFI-model 20080508_1441 1 af 6 08-05-2008 15:04 SFI-model 20080508_1441 Datatyper Datatyper SFI Overblik Regler Regler SA_Pakke SA 2 af 6 08-05-2008 15:04 SD_Pakke SD SR_Pakke SR WF_Pakke WF 3 af 6 08-05-2008 15:04 Dictionary

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID december 2016 Side 1-7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RMI introduktion. Denne artikel beskriver Java RMI (Remtote Method Invocation).

RMI introduktion. Denne artikel beskriver Java RMI (Remtote Method Invocation). Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk RMI introduktion Denne artikel beskriver Java RMI (Remtote Method Invocation). Den beskriver teorien bag RMI, viser et simpelt kode eksempel og forklarer

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning

Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning Version 6 side 1 Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Start indberetninger... 4 Kontaktoplysninger...

Læs mere

NV Manager Brugervejledning

NV Manager Brugervejledning NV Manager Brugervejledning Loganalyser og online betjening af NV Comfort DK +45 4567 0300 info.dk@windowmaster.com UK +44 (0) 1536 614 070 info.uk@windowmaster.com www.windowmaster.com DE +49 (0) 40 87

Læs mere

Nintex Workflow UK/DK

Nintex Workflow UK/DK Nintex Workflow UK/DK Når Nintex Workflows anvendes i et Dansk sproget SharePoint miljø, er der lidt forskel på hvad de forskellige elementer kaldes, såvel som rækkefølgen på disse. Noget er oversat, noget

Læs mere

UNI Login. Eksport webservice. WS17 v1

UNI Login. Eksport webservice. WS17 v1 UNI Login Eksport webservice WS17 v1 UNI Login Eksport webservice 1.4 Indhold 1 Eksport webservice... 1 1.1 Indhold af data... 1 1.2 Dataaftale... 1 1.3 Klassifikation af data... 2 1.4 Informationsmodel...

Læs mere

F&F, SARA OG ANDRE VIDENDELINGSPLATFORME

F&F, SARA OG ANDRE VIDENDELINGSPLATFORME F&F, SARA OG ANDRE VIDENDELINGSPLATFORME Underrubrik Kilde og evt. billedtekst placeres her. 18. April 2016 Temadag om arkæologiske samarbejder SLKS s rolle på det digitale område -set fra museumsloven

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk

Dokumentation af optagelse.dk ApplicationService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Formål Sikkerhed Operationer echo() findftuapplicationids(...) findftuapplicationbyid(...) findftuapplicationpdfbyid(...) findftuapplicationenclosurezipurlbyid(...)

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Flerbruger miljø, opdel database

Flerbruger miljø, opdel database Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Flerbruger miljø, opdel database Denne artikel henvender sig primært til begyndere og let øvede brugere af Access der ønsker at vide noget om flerbruger

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen PID-CPR DanID A/S 3. juni 2014 Side

Læs mere

Brugervejledning Digital Post for administratorer

Brugervejledning Digital Post for administratorer Brugervejledning Digital Post for administratorer 1. Login Login til administrationsmodulet i Digital Post sker via Admin -knappen på forsiden. I login-billedet tastes det opgivne brugernavn og adgangskode

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar 9. Januar 2013 MEH/MHC DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar Dok 75938-12_v2, Sag 10/3365 1/7 1. Generelt 1.1 I hvilket omfang yder Energinet.dk support til elleverandørerne? Forretningskonceptet

Læs mere

Vejledning til Retsinformation web services test stubs

Vejledning til Retsinformation web services test stubs Civilstyrelsen Vejledning til Retsinformation Version:2 2010.02.08 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Web Service beskrivelse og testdata... 3 2010.02.08 2 Side 2 af 5 1.

Læs mere

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks SOSIGW - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Administrationskonsollen... 2 Generel brug af konsollen... 3 Fremsøgning af ID-kort... 3 Søgning

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

Nyhedsbreve - brugerdokumentation

Nyhedsbreve - brugerdokumentation Nyhedsbreve - brugerdokumentation Indholdsfortegnelse Nyhedsbreve på SSI.dk... 2 Nyhedsbrevssamling (kun dansk)... 2 Nyhedsbrev... 2 Nyhedsbrevsartikelmappe... 2 Nyhedsbrevsartikel... 2 HTML-baseret mailindhold

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

ad 1. Opfølgning på omlægningen af databasen tidligere i år. Har vi fået det hele med?

ad 1. Opfølgning på omlægningen af databasen tidligere i år. Har vi fået det hele med? ARBEJDSGRUPPEN Referat af møde i Gerda-arbejdsgruppen. Tid og sted: Mødet blev afholdt på GEUS d. 11. juni 2004 Deltagere: Esben Auken (EA), Aarhus Universitet, Mikael Pedersen (MP), GEUS Jørgen Tulstrup

Læs mere

GIS: Anbefalinger og performance (NS )

GIS: Anbefalinger og performance (NS ) Side 1 af 5 Navision Stat Opr. 14.11.14 ØSY/CPS/SKH J.nr. n/a GIS: Anbefalinger og performance (NS 5.4.02) Den generiske integrationssnitflade til Navision Stat (GIS) understøtter udveksling af data mellem

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

A 18 Validering af dataleverancer ifm. Ældredokumentationsprojektet

A 18 Validering af dataleverancer ifm. Ældredokumentationsprojektet Danmarks Statistik, IT-Center 27. mar. 2009 Jbb/Flj A 18 Validering af dataleverancer ifm. Ældredokumentationsprojektet Indhold: 1. Indledning...2 2. Validering med XML-skemaer i udviklingsfasen...3 3.

Læs mere

2.15 21/05/2013 Tilføjet dokumentation af bvn input for GetEngagementDetailed

2.15 21/05/2013 Tilføjet dokumentation af bvn input for GetEngagementDetailed APOS2 REST API Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Notat om metadata om grunddata

Notat om metadata om grunddata Bilag 16 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Notat om metadata om grunddata 6. december 2013 SAR & PLACE Indledning Metadata data om data betegner ikke en entydig klasse af data. Anvendelsen af betegnelsen

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 23-06-2014 MST Oprettelse af integrationskrav 0.2 25-06-2014 HAH Review for forståelighed og stringens.

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0

vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0 vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 WMS generelt... 3 3 WFS generelt... 4 4 WMS/WFS eksterne kald i forskellige formater... 4 5

Læs mere

Kursusgang 11. Oversigt: Sidste kursusgang Værktøjer til udvikling og implementering af HCI-design Oversigt over Java Swing

Kursusgang 11. Oversigt: Sidste kursusgang Værktøjer til udvikling og implementering af HCI-design Oversigt over Java Swing Kursusgang 11 Oversigt: Sidste kursusgang Værktøjer til udvikling og implementering af HCI-design Oversigt over Java Swing Design af brugerflader 11.1 Samme sted Forskellige steder Sidste kursusgang Samtidigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk

Dokumentation af optagelse.dk ApplicationService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Formål Sikkerhed Operationer echo() findftuapplicationids(...) findftuapplicationbyid(...) findftuapplicationpdfbyid(...) findftuapplicationenclosurezipurlbyid(...)

Læs mere

Indberetning af planer via upload Opdateret d. 2013-08-02

Indberetning af planer via upload Opdateret d. 2013-08-02 Indberetning af planer via upload Opdateret d. 2013-08-02 1 INDLEDNING... 2 GENERELT... 3 2.1 FILFORMATER... 3 2.2 PROJEKTIONER... 3 2.3 DATAMODEL... 3 2.4 KOLONNER OG FELTER... 3 2.5 GEOMEDIA TABELNAVNE...

Læs mere

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 3 A3.1.1 HENVISNINGER 3 A3.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A3.1.2.1 SÅDAN

Læs mere

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API Release 4.0.0 DaTelTek ApS Birkevej 4 DK-4640 Faxe Denmark CVR: 31 06 05 59 +45 32 22 22 22 www.dateltek.dk info@dateltek.dk Indholdsfortegnelse Ændring

Læs mere

Bemærk! Et PHP script har kun brug for at forbinde én gang til databaseserveren. Det kan så sagtens udføre flere kommandoer vha. denne forbindelse.

Bemærk! Et PHP script har kun brug for at forbinde én gang til databaseserveren. Det kan så sagtens udføre flere kommandoer vha. denne forbindelse. Mysqli Webintegrator Når vi arbejder med server-side scripting ( i vort tilfælde PHP), har vi ofte behov for at kunne tilgå data, som vi opbevarer i en database. Det kan f.eks. dreje sig om nyhederne i

Læs mere

Erfaringer med CPR-replikering

Erfaringer med CPR-replikering Erfaringer med CPR-replikering Dette dokument beskriver en række overvejelser vi har gjort os i forbindelse med at vi har udviklet en Proof of Concept (PoC) af en CPR-replikeringstjeneste for KOMBIT. CPRs

Læs mere

Brugerguide til Stamdatamodulets administrator-gui KOMBIT

Brugerguide til Stamdatamodulets administrator-gui KOMBIT Brugerguide til Stamdatamodulets administrator-gui KOMBIT 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Historik... 3 3 Installation... 4 4 Tilgå Konsollen... 4 5 Opret en ny Serviceaftager... 4 6

Læs mere

FMK-online's brug af SmartFraming

FMK-online's brug af SmartFraming Side 1 af 9 FMK-online's brug af SmartFraming Version 1.1 2011-11-01 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Initialisering og login...3 Kontekst Properties...4 user.id.authorizationid...4 userorganization.id.number...4

Læs mere

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5 Databaser og SQL Introduktion til SQL Kap 1-5 1 Dagens gang Databaser Database begreber Mapning af klasser til relationel model Normalisering Opgaver til næste gang 2 Databasebegreber A database is a:

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration... 3 2.2 Skift til anden Institution... 4

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

UNI Login. Licens webservice. ws-03

UNI Login. Licens webservice. ws-03 UNI Login Licens webservice ws-03 UNI Login Licens webservice 5.0 Licens webservice 1 Indhold 1 Licens webservice... 2 1.1 Informationsmodel... 2 1.2 Entiteter og attributter... 2 Projekt... 2 Gruppe...

Læs mere

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Vedrører Sundhedsvæsenets organisationsregister, SOR version 1.2.1 30. januar 2009. Indhold 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 1 2.1 SKS-SHAK

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument STS Designdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 1 2.1 Eksterne

Læs mere

Nets Rettighedsstyring

Nets Rettighedsstyring Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Dokumentation: Nets Rettighedsstyring (Attributtjeneste) P. 1-10 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling

Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling I-bogen Biologi i udvikling er baseret på et system hvor lærerne har en lærerbog og eleverne hver deres personlige elevbog. En interessant konsekvens

Læs mere