Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker"

Transkript

1 Uddannelsesordning for uddannelsen til Indhold 4. Uddannelsens struktur Svendeprøven... 3 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb... 5 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb SKEMA 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb SKEMA 3b Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb SKEMA 4 - EUX SKEMA 5 Praktikuddannelsens bidrag til ene

2 1. Ikrafttrædelsesdato: Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 555 af 28/04/2015 om uddannelsen til. 2. Der er pr sket følgende ændringer: Uddannelsesordningen er udgivet grundet implementering af erhvervsuddannelsesreform, herunder etablering af erhvervsuddannelse for voksne (EUV), ændringer i hovedforløb som følge af ændrede overgangskrav fra grundforløb til hovedforløb, samt oprettelse af talentspor. 3. Uddannelsens formål og opdeling Der henvises til 1 i uddannelsesbekendtgørelsen. 4. Uddannelsens struktur struktur for, 2½ år GF1 Skole 20 uger GF2 Skole 20 uger Praktik Skole 10 uger Hovedforløb Praktik Skole 5 uger P struktur for -maskin, 4½ år GF1 Skole 20 uger GF2 Skole 20 uger Praktik Skole 10 uger Praktik Hovedforløb Skole Praktik 10 uger Skole 10 uger P Skole 5 uger P struktur for -produktion, 6 år GF1 Skole 20 uger GF2 Skole 20 uger Praktik Skole 10 uger Prak tik Skole 10 uger Hovedforløb Praktik Skole P 10 uger Skole 5 uger P Skole 10 uger P Skole 5 uger P struktur for -maskin EUX, 5 år GF 1 GF 2 Hovedforløb 4 år Skole 20 Skole 20 Praktik Skole Praktik Skole Praktik uger uger 20 uger 20 uger Skole 20 uger Praktik Skole 7,6 uger Praktik 5. Kompetencemål for hovedforløbet 2

3 Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at ene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, uddannelsesspecifikke fag, specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. 6. Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. 7. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Alle uddannelsens uddannelsesspecifikke fag og praktik bidrager til et; Eleven kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken. 8. Bedømmelse og beviser mv. Grundlaget for bedømmelsen er kompetence- og målbeskrivelserne for uddannelsen. Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og således også grundlag for svendeprøvebedømmelsen. 9. Svendeprøven, industriassistent For uddannelsen trin 1 industriassistent afholder skolen en prøve i form af et praktisk orienteret projekt, der tager udgangspunkt i ene for trinnet. Projektet bedømmes på skolens foranstaltning. Ved bedømmelsen anvendes bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer til det faglige udvalg, hvorefter den beregnede prøvekarakter påføres uddannelsesbeviset. Trinnene -maskin og industritekniker-produktion Opgaverne for stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Det faglige udvalg kan udarbejde forslag til opgaver for svendeprøven. Bedømmelsen foretages af 2 skuemestre (censorer) udpeget af det faglige udvalg 3-4 uger før svendeprøven samt en lærer (eksaminator) udpeget af skolen. Erhvervsskolen modtager kopi af iværksættelsespapirerne. For skolens lærere eller tilsynsførende gælder skolens lokale bedømmelsesplan vedrørende svendeprøveaflæggelsen. Kun prøver, der er iværksat i samarbejde med Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI), kan medtages ved bedømmelsen., -maskin Indhold: Opgavens punkt 1, 2 og 3 nedenfor gennemføres som projektopgave i grupper på op til 4 eksaminander. Opgaven indeholder: 1. Produktionsforberedelse og dokumentation 2. Fremstilling 3. Projektrapport 3

4 4. Individuel fremstillingsprøve (24 timer) De enkelte eksaminander gives lejlighed til at udføre opgaveelementer, der afspejler målene for de gennemførte fag. Trin 3, -produktion: Indhold: 1. Problemformulering 2. Analyse 3. Forslag til procesoptimering, herunder økonomi og investering 4. Projektrapport Opgaven udføres efter en case beskrivelse, baseret på begrundet behov for produktionsomlægning i en virksomhed. Rettelse, bedømmelse og karaktergivning Læreren (eksaminatoren) skal være til stede under udførelsen af den praktiske og teoretiske prøve. Skuemestrene (censorerne) skal være til stede under bedømmelsen af prøven. Ved bedømmelsen af opgaveløsningerne giver de to skuemestre og læreren samlet én karakter, hvori følgende bedømmelseskriterier indgår: Elevens teknisk-faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål samt elevens almen-faglige og personlige kompetencer inden for faglig kommunikation, arbejdsplanlægning og -dokumentation samt miljø- og kvalitetsbevidsthed. De nævnte kompetencer inddrages i bedømmelsen via nedenstående fokuspunkter: Trinnet -maskin: Måloverholdelse, funktionalitet og kvalitet Dokumentation (projektrapport, planlægning, arbejdsdeling, tegninger, skitser og anden dokumentation) Selvstændighed, overblik, samarbejdsevne, kommunikation (skriftlig og mundtlig) Helhedsindtryk Individuel fremstillingsprøve Trinnet industritekniker-produktion: Udarbejdelse af produktionsbeskrivelse Overholdelse af mål og data Fremlæggelse af dokumentation Helhedsindtryk Samtale med eleven I forbindelse med bedømmelsen af den praktiske prøve gives eleven lejlighed til at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved til yderligere at demonstrere sine teknisk- og almen faglige samt almene og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelse. For trinnet -maskin gennemføres samtalen med eleven normalt i forbindelse med eksaminationen af hele projektgruppen. 4

5 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb - maskin Trin 3 produktion Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Uger 10 uger 23 uger 38 uger Nr. 497 X Materiale- og bearbejdningsforståelse 9, 10 Rutineret Nr X Måleteknik talentspor 13 Rutineret Nr Måleteknik 2. talentspor 13, 19 Avanceret Nr X Teknisk innovation 5 Avanceret Nr. 500 X CAD-teknik 11, 16 Rutineret Nr X CAD-teknik, 3D parter 11, 16, 20 Avanceret Nr CAD-teknik, 3D parter og 2D tegninger 11, 16, 20 Avanceret Nr CAD-teknik avanceret 11, 16, 20 Avanceret Nr X CAM-teknik, 2D fræsning 16 Rutineret Nr ,0 X X CAM-Teknik 3D fræsning (Talent) 16, 20 Rutineret 5

6 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb - maskin Trin 3 produktion Nr CAM-Teknik drejning 16, 20 Avanceret Nr ,0 X X CAM-teknik, flersidet bearbejdning (Talent) 16, 20 Avanceret Nr ,0 X X X Konv. spåntagende bearbejdning 9 Rutineret Nr X CNC-teknik, fræsning 1 10 Rutineret Nr X CNC-teknik, drejning 1 10 Rutineret Nr CNC-teknik, fræsning 2 10, 15 Avanceret Nr CNC-teknik, drejning 2 10, 15 Avanceret Nr CNC-teknik, avanceret spåntagende bearbejdning 10, 15 Avanceret Nr CNC-teknik, programmering og opstilling 1 10, 15, 17 Avanceret Nr Automation talentspor 7, 24 Avanceret Nr , 24 Avanceret 6,0 X Automatisk produktion Nr Avanceret 6,0 X Produktions styring og driftsøkonomi Nr. 514 CE-mærkning 22 Rutineret 1,0 X 6

7 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Nr. 493 FEA (Finite Element Analysis) Nr. 515 Robot programmering med vision - maskin Trin 3 produktion 21, 22 Rutineret 1,0 X 7, 24 Rutineret 1,0 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag Uger 5 uger 10 uger 10 uger Nr ,0 X X CAM-Teknik drejning C-akse 16, 20 Rutineret Nr , 5 Rutineret X Produktionsfilosofier, definition og anvendelse Nr , 12, 13 Rutineret X Styring og planlægning af vedligeholdelsesarbejde Nr , 2, 4, 5, 7 Rutineret X Ledelse ved produktionsomlægning Nr , 20 Ekspert 2,0 X X CAD teknik højniveau Nr Ekspert CAM, komplekse konstruktioner Nr , 20 Ekspert CAD, komplekse konstruktioner Nr Ekspert CNC, makroprogrammering Nr Rutineret X Optimering af CNC-programmering Nr , 20 Avanceret X CAD/CAM drejning C og Y-akse 7

8 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Nr. 525 CAD/CAM 3D fræsning Nr. 526 CAM, 5 akset bearbejdning Nr. 527 Postprocessorer Nr. 528 Termisk bearbejdning og sammenføjning Nr. 529 Maskinbygning Nr. 530 Måle- og kvalitetsteknik 2 Nr. 532 Produktionsmodning Nr. 534 Produktionsoptimering Nr. 535 Udenlandsk produktion Nr. 536 Industrielt design Nr Bearbejdningsteknik, drejning af komplekse emner Nr Multitask Simultan bearbejdning Nr Multitask bearbejdning, avanceret - maskin Trin 3 produktion 16, 20 Avanceret X 16, 20 Avanceret X 15 Rutineret X 5 Begynder X 5 Rutineret X 13 Rutineret X 22 Rutineret 20, 22 Rutineret 7 Rutineret 22 Rutineret 20, 22 Rutineret 2,0 X X 20, 22 Avanceret 20, 22 Ekspert 8

9 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb - maskin Trin 3 produktion anvendelse Nr , 19 Avanceret 2,0 X X Probe opmåling af fremstillede emner Nr Avanceret 2,0 X X Reverse Engineering af eksisterende/modelerede emner Nr , 20 Ekspert 2,0 X X CAD, Ekspert Nr , 20 Ekspert 2,0 X X CAM, Ekspert Nr , 22 Avanceret 4,0 X X Højhastighedsbearbejdning med robotteknologi Nr , 24 Avanceret Automations projektering robotintegration Nr , 24 Avanceret Automations projektering interfacing og busstyring Nr , 22 Avanceret 2,0 X X CNC, programmering og opstilling II Nr Avanceret X Industriteknisk måle- og kvalitetsteknik II Nr Avanceret X Montage og opretning af maskinkomponenter Nr Avanceret 2,0 X X X Kulturforståelse på den globale arbejdsplads Nr , 24 Ekspert 6,0 X X 9

10 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Automatisk produktion 2 Nr CNC-teknik Multitask bearbejdning 5 akset på 1. spindel Nr CNC-teknik Multitask bearbejdning 7 akset på 2. spindler Nr CNC-teknik, programmering og opstilling 2 - maskin Trin 3 produktion 20, 22 Avanceret 1.0 X X 20, 22 Avanceret 20, 22 Ekspert Nr , Avanceret 2,0 X X Bearbejdning af vanskelige materialer Nr , 15, Ekspert Projektledelse 1 Nr , 15, Ekspert 2,0 X X Projektledelse 2 Nr , 3, 8, 15, Ekspert 2,0 X X Organisering Nr , 3, 7, 8, Ekspert 2,0 X X Produktionsoptimering Robotter i industrien for operatører 0,4 X X X Robotbetjening for operatører 0,6 X X X PLC programmering X Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik X 10

11 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb - maskin Trin 3 produktion Automatiske anlæg, pneumatik fejlfinding X Automatiske anlæg, hydraulik X Automatiske anlæg, fejlf. relæstyringer X Automatiske anlæg, El-pneumatik X Robot, fejlfinding på periferiudstyr - operatører 0,4 X X X Robot, montage/betjening periferiudstyr - operatører 0,6 X X X Metrologi med GPS ISO standard matrix X Fræsning, delehoved X Fræsning, tandhjul X CAM/CNC Højhastigheds bearbejdning X Probe programmering X Bearbejdningsteknik, X multiakse-bearbejdning D måleteknisk X 11

12 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb CNC fræsning, opspænding og flersidet bearbejdning CNC fræsning, 4-akset bearbejdning/programmering CNC fræsning, 5-akset bearbejdning/programmering GPS målsætning GPS målsætning, designoptimering GPS målsætning i CAD Emnetegning i CAD, assembly med mere end 4 parter Emnetegning i CAD, designoptimering Dokumentation Geometrisk programmering, drejning og fræsning MTM bearbejdning, 5-akset MTM bearbejdning, 7-akset CNC fræsning, programmering og opstilling, 2-sidet maskin Trin 3 produktion X 2,0 X X X X X X X 2,0 X X X 0,6 X X X 0,4 X X X 0,6 X X X X X 12

13 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Måleteknisk kontroldokumentation i metalindustrien Vurdering af geometri måleresultat, metalindustri Mekanisk måleudstyr, kalibrering og måleusikkerhed Betjening af 3D-koordinatmålemaskine Programmering af 3D-koordinat målemaskine GPS opmåling på 3D-koordinat målemaskine Optimering af 3D-måleprogrammer CAM drejning CAM fræsning (2D) CAM fræsning (2D) på CAD-filer CAM fræsning (3D) CAM fræsning med dobbeltkrumme overflader CAM fræsning, flerakset bearbejdning maskin Trin 3 produktion 0,4 X X X 0,4 X X X 0,6 X X X 0,4 X X X X X X X X X X X X 13

14 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb CNC drejning, programmering med cyklus/dialog CNC drejning, programmering og opstilling, 2-sidet CNC drejning med C-akse (2-sidet) CNC drejning med C-akse, avanceret (2-sidet) Antikollision på CNC Drejebænk maskin Trin 3 produktion X X X X 0,6 X X X Antal ugers valgfag 0 uger 2 uger 2 uger Antal ugers skoleundervisning i alt 15 uger 35 uger 50 uger 14

15 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk.3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra til skoleundervisning på grundlag af et til valgt højere præstationsniveau. Præsentationsstandard for til valgt højere niveau Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Nr Konv. spåntagende bearbejdning Nr Konv. spåntagende bearbejdning Nr. 497 Materiale- og bearbejdningsforståelse Nr. 497 Materiale- og bearbejdningsforståelse Nr Måleteknik talentspor Nr Måleteknik 2. talentspor Nr Teknisk Innovation Nr CAD-teknik, 3D parter Nr. 500 CAD-teknik Nr CAM-Teknik 2D fræsning Nr CAM-Teknik 2D fræsning Avanceret 2,0 Konv. spåntagende bearbejdning Rutineret Ekspert 2,0 Konv. spåntagende bearbejdning Rutineret Avanceret 1,0 Materiale og bearbejdningsforståelse Rutineret Ekspert 1,0 Materiale og bearbejdningsforståelse Rutineret Avanceret 1,0 Måleteknik talentspor Rutineret Ekspert 1,0 Måleteknik 2. talentspor Avanceret Ekspert 1,0 Teknisk Innovation Avanceret Ekspert 1,0 CAD-teknik, 3D parter Avanceret Avanceret 1,0 CAD-teknik Rutineret Avanceret 1,0 CAM-Teknik 2D fræsning Rutineret Ekspert 1,0 CAM-Teknik 2D fræsning Rutineret 15

16 Nr CNC - teknik, fræsning 1 Nr CNC - teknik, fræsning 1 Nr CNC-teknik, Drejning 1 Nr CNC-teknik, Drejning 1 Nr. 106 CAM-Teknik 3D fræsning (Talent) Nr. 106 CAM-Teknik 3D fræsning (Talent) Nr CAD-teknik, 3D parter og 2D tegninger Nr CAD-teknik avanceret Nr CNC-teknik, avanceret spåntagende bearbejdning Nr CAM-teknik, drejning Nr CNC-teknik, Fræsning 2 Nr CNC-teknik, Drejning 2 Nr CNC-teknik, programmering og opstilling 1 Nr. 129 CAM-teknik, flersidet bearbejdning (Talent) (Talent) Avanceret 1,0 CNC - teknik, fræsning 1 Rutineret Ekspert 1,0 CNC - teknik, fræsning 1 Rutineret Avanceret 1,0 CNC-teknik, Drejning 1 Rutineret Ekspert 1,0 CNC-teknik, Drejning 1 Rutineret Avanceret 2,0 CAM-Teknik 3D fræsning (Talent) Rutineret Ekspert 2,0 CAM-Teknik 3D fræsning (Talent) Rutineret Ekspert 1,0 CAD-teknik, 3D parter og 2D tegninger Avanceret Ekspert 1,0 CAD-teknik avanceret Avanceret Ekspert 1,0 CNC-teknik, avanceret spåntagende bearbejdning Avanceret Ekspert 1,0 CAM-teknik, drejning Avanceret Ekspert 1,0 CNC-teknik, Fræsning 2 Avanceret Ekspert 1,0 CNC-teknik, Drejning 2 Avanceret Ekspert 1,0 CNC-teknik, programmering og opstilling 1 Ekspert 2,0 CAM-teknik, flersidet bearbejdning (Talent) (Talent) Avanceret Avanceret 16

17 Nr. 144 CAM-teknik, Drejning C-akse (Talent) Avanceret 2,0 CAM-teknik, Drejning C-akse (Talent) Rutineret 17

18 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Det standardiserede hovedforløb for voksne er 2 uger kortere for trin 1, 4 uger kortere for trin 2 og 5 uger kortere for trin 3 i forhold til fagrækken i bilag 1. Afkortningen er sket ved en reduktion i antallet af valgfri uddannelsesspecifikke fag. SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb - maskin Trin 3 produktion Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Uger 10 uger 23 uger 38 uger Nr. 497 X Materiale- og bearbejdningsforståelse 9, 10 Rutineret Nr X Måleteknik talentspor 13 Rutineret Nr Måleteknik 2. talentspor 13, 19 Avanceret Nr X Teknisk innovation 5 Avanceret Nr. 500 X CAD-teknik 11, 16 Rutineret Nr X CAD-teknik, 3D parter 11, 16, 20 Avanceret Nr CAD-teknik, 3D parter og 2D tegninger 11, 16, 20 Avanceret Nr CAD-teknik avanceret 11, 16, 20 Avanceret Nr X CAM-teknik, 2D fræsning 16 Rutineret Nr ,0 X X CAM-Teknik 3D fræsning (Talent) 16, 20 Rutineret 18

19 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb - maskin Trin 3 produktion Nr CAM-Teknik drejning 16, 20 Avanceret Nr ,0 X X CAM-teknik, flersidet bearbejdning (Talent) 16, 20 Avanceret Nr ,0 X X X Konv. spåntagende bearbejdning 9 Rutineret Nr X CNC-teknik, fræsning 1 10 Rutineret Nr X CNC-teknik, drejning 1 10 Rutineret Nr CNC-teknik, fræsning 2 10, 15 Avanceret Nr CNC-teknik, drejning 2 10, 15 Avanceret Nr CNC-teknik, avanceret spåntagende bearbejdning 10, 15 Avanceret Nr CNC-teknik, programmering og opstilling 1 10, 15, 17 Avanceret Nr Automation - talentspor 7, 24 Avanceret Nr , 24 Avanceret 6,0 X Automatisk produktion Nr Avanceret 6,0 X Produktions styring og driftsøkonomi Nr. 514 CE-mærkning 22 Rutineret 1,0 X 19

20 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Nr. 493 FEA (Finite Element Analysis) Nr. 515 Robot programmering med vision - maskin Trin 3 produktion 21, 22 Rutineret 1,0 X 7, 24 Rutineret 1,0 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag Uger 3,5 uger 6,5 uger 5 uger Nr ,0 X X CAM-Teknik drejning C-akse 16, 20 Rutineret Nr , 5 Rutineret X Produktionsfilosofier, definition og anvendelse Nr , 12, 13 Rutineret X Styring og planlægning af vedligeholdelsesarbejde Nr , 2, 4, 5, 7 Rutineret X Ledelse ved produktionsomlægning Nr , 20 Ekspert 2,0 X X CAD teknik højniveau Nr Ekspert CAM, komplekse konstruktioner Nr , 20 Ekspert CAD, komplekse konstruktioner Nr Ekspert CNC, makroprogrammering Nr Rutineret X Optimering af CNC-programmering Nr , 20 Avanceret X CAD/CAM drejning C og Y-akse 20

21 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Nr. 525 CAD/CAM 3D fræsning Nr. 526 CAM, 5 akset bearbejdning Nr. 527 Postprocessorer Nr. 528 Termisk bearbejdning og sammenføjning Nr. 529 Maskinbygning Nr. 530 Måle- og kvalitetsteknik 2 Nr. 532 Produktionsmodning Nr. 534 Produktionsoptimering Nr. 535 Udenlandsk produktion Nr. 536 Industrielt design Nr Bearbejdningsteknik, drejning af komplekse emner Nr Multitask Simultan bearbejdning Nr Multitask bearbejdning, avanceret - maskin Trin 3 produktion 16, 20 Avanceret X 16, 20 Avanceret X 15 Rutineret X 5 Begynder X 5 Rutineret X 13 Rutineret X 22 Rutineret 20, 22 Rutineret 7 Rutineret 22 Rutineret 20, 22 Rutineret 2,0 X X 20, 22 Avanceret 20, 22 Ekspert 21

22 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb - maskin Trin 3 produktion Anvendelse Nr , 19 Avanceret 2,0 X X Probe opmåling af fremstillede emner Nr Avanceret 2,0 X X Reverse Engineering af eksisterende/modelerede emner Nr , 20 Ekspert 2,0 X X CAD, Ekspert Nr , 20 Ekspert 2,0 X X CAM, Ekspert Nr , 22 Avanceret 4,0 X X Højhastighedsbearbejdning med robotteknologi Nr , 24 Avanceret Automations projektering robotintegration Nr , 24 Avanceret Automations projektering interfacing og busstyring Nr , 22 Avanceret 2,0 X X CNC, programmering og opstilling II Nr Avanceret X Industriteknisk måle- og kvalitetsteknik II Nr Avanceret X Montage og opretning af maskinkomponenter Nr Avanceret 2,0 X X X Kulturforståelse på den globale arbejdsplads Nr , 24 Ekspert 6,0 X X 22

23 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Automatisk produktion 2 Nr CNC-teknik Multitask bearbejdning 5 akset på 1. spindel Nr CNC-teknik Multitask bearbejdning 7 akset på 2. spindler Nr CNC-teknik, programmering og opstilling 2 Nr Bearbejdning af vanskelige materialer Nr Projektledelse 1 Nr Projektledelse 2 Nr Organisering Nr Produktionsoptimering Robotter i industrien for operatører Robotbetjening for operatører PLC programmering - maskin Trin 3 produktion 20, 22 Avanceret 1.0 X X 20, 22 Avanceret 20, 22 Ekspert 15, Avanceret 2,0 X X 8, 15, Ekspert 8, 15, Ekspert 2,0 X X 2, 3, 8, 15, Ekspert 2,0 X X 2, 3, 7, 8, Ekspert 2,0 X X ,4 X X X 0,6 X X X X 23

24 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik Automatiske anlæg, pneumatik fejlfinding Automatiske anlæg, hydraulik Automatiske anlæg, fejlf. relæstyringer Automatiske anlæg, El-pneumatik Robot, fejlfinding på periferiudstyr - operatører Robot, montage/betjening periferiudstyr - operatører Metrologi med GPS ISO standard matrix Fræsning, delehoved Fræsning, tandhjul CAM/CNC Højhastigheds bearbejdning Probe programmering Bearbejdningsteknik, multiakse-bearbejdning maskin Trin 3 produktion X X X X X 0,4 X X X 0,6 X X X X X X X X X 24

25 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb 3D måleteknisk Dokumentation Geometrisk programmering, drejning og fræsning MTM bearbejdning, 5-akset MTM bearbejdning, 7-akset CNC fræsning, programmering og opstilling, 2-sidet CNC fræsning, opspænding og flersidet bearbejdning CNC fræsning, 4-akset bearbejdning/programmering CNC fræsning, 5-akset bearbejdning/programmering GPS målsætning GPS målsætning, designoptimering GPS målsætning i CAD Emnetegning i CAD, assembly med mere end 4 parter Emnetegning i CAD, designoptimering maskin Trin 3 produktion X X 2,0 X X X X X X X 2,0 X X X 0,6 X X X 0,4 X X X 0,6 X X X X X 25

26 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Måleteknisk kontroldokumentation i metalindustrien Vurdering af geometri måleresultat, metalindustri Mekanisk måleudstyr, kalibrering og måleusikkerhed Betjening af 3D-koordinatmålemaskine Programmering af 3D-koordinat målemaskine GPS opmåling på 3D-koordinat målemaskine Optimering af 3D-måleprogrammer CAM drejning CAM fræsning (2D) CAM fræsning (2D) på CAD-filer CAM fræsning (3D) CAM fræsning med dobbeltkrumme overflader CAM fræsning, flerakset bearbejdning maskin Trin 3 produktion 0,4 X X X 0,4 X X X 0,6 X X X 0,4 X X X X X X X X X X X X 26

27 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb CNC drejning, programmering med cyklus/dialog CNC drejning, programmering og opstilling, 2-sidet CNC drejning med C-akse (2-sidet) CNC drejning med C-akse, avanceret (2-sidet) Antikollision på CNC Drejebænk maskin Trin 3 produktion X X X X 0,6 X X X Antal ugers valgfag 0 uger 2 uger 2 uger Antal ugers skoleundervisning i alt 13,5 uger 31,5 uger 45 uger 27

28 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra til skoleundervisning på grundlag af et til valgt højere præstationsniveau. Præsentationsstandard for til valgt højere niveau Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Nr Avanceret 2,0 Konv. spåntagende bearbejdning Rutineret Konv. spåntagende bearbejdning Nr Ekspert 2,0 Konv. spåntagende bearbejdning Rutineret Konv. spåntagende bearbejdning Nr. 497 Avanceret 1,0 Materiale og bearbejdningsforståelse Rutineret Materiale- og bearbejdningsforståelse Nr. 497 Ekspert 1,0 Materiale og bearbejdningsforståelse Rutineret Materiale- og bearbejdningsforståelse Nr Avanceret 1,0 Måleteknik talentspor Rutineret Måleteknik talentspor Nr Ekspert 1,0 Måleteknik 2. talentspor Avanceret Måleteknik 2. talentspor Nr Ekspert 1,0 Teknisk Innovation Avanceret Teknisk Innovation Nr Ekspert 1,0 CAD-teknik, 3D parter Avanceret CAD-teknik, 3D parter Nr. 500 Avanceret 1,0 CAD-teknik Rutineret CAD-teknik Nr Avanceret 1,0 CAM-Teknik 2D fræsning Rutineret CAM-Teknik 2D fræsning Nr Ekspert 1,0 CAM-Teknik 2D fræsning Rutineret 28

29 CAM-Teknik 2D fræsning Nr CNC - teknik, fræsning 1 Nr CNC - teknik, fræsning 1 Nr CNC-teknik, Drejning 1 Nr CNC-teknik, Drejning 1 Nr. 106 CAM-Teknik 3D fræsning (Talent) Nr. 106 CAM-Teknik 3D fræsning (Talent) Nr CAD-teknik, 3D parter og 2D tegninger Nr CAD-teknik avanceret Nr CNC-teknik, avanceret spåntagende bearbejdning Nr CAM-teknik, drejning Nr CNC-teknik, Fræsning 2 Nr CNC-teknik, Drejning 2 Nr CNC-teknik, programmering og opstilling 1 Nr. 129 CAM-teknik, flersidet bearbejdning (Talent) (Talent) Avanceret 1,0 CNC - teknik, fræsning 1 Rutineret Ekspert 1,0 CNC - teknik, fræsning 1 Rutineret Avanceret 1,0 CNC-teknik, Drejning 1 Rutineret Ekspert 1,0 CNC-teknik, Drejning 1 Rutineret Avanceret 2,0 CAM-Teknik 3D fræsning (Talent) Rutineret Ekspert 2,0 CAM-Teknik 3D fræsning (Talent) Rutineret Ekspert 1,0 CAD-teknik, 3D parter og 2D tegninger Avanceret Ekspert 1,0 CAD-teknik avanceret Avanceret Ekspert 1,0 CNC-teknik, avanceret spåntagende bearbejdning Avanceret Ekspert 1,0 CAM-teknik, drejning Avanceret Ekspert 1,0 CNC-teknik, Fræsning 2 Avanceret Ekspert 1,0 CNC-teknik, Drejning 2 Avanceret Ekspert 1,0 CNC-teknik, programmering og opstilling 1 Ekspert 2,0 CAM-teknik, flersidet bearbejdning (Talent) (Talent) Avanceret Avanceret 29

30 Nr. 144 CAM-teknik, Drejning C-akse (Talent) Avanceret 2,0 CAM-teknik, Drejning C-akse (Talent) Rutineret 30

31 SKEMA 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. SKEMA 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb - maskin Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Uger 10 uger 23 uger Nr. 497 Ekspert Materiale- og bearbejdningsforståelse 9, 10 Nr Avanceret Måleteknik talentspor 13 Nr Ekspert 1,0 X Måleteknik 2. talentspor 13, 19 Nr Ekspert Teknisk innovation 5 Nr. 500 Avanceret CAD-teknik 11, 16 Nr Ekspert CAD-teknik, 3D parter 11, 16, 20 Nr Ekspert 1,0 X CAD-teknik, 3D parter og 2D tegninger 11, 16, 20 Nr Ekspert 1,0 X CAD-teknik avanceret 11, 16, 20 Nr Ekspert CAM-teknik, 2D fræsning 16 Nr. 106 Ekspert 2,0 X CAM-Teknik 3D fræsning (Talent) 16, 20 Nr Ekspert 1,0 X CAM-Teknik drejning 16, 20 31

32 SKEMA 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb - maskin Nr. 129 Ekspert 2,0 X CAM-teknik, flersidet bearbejdning (Talent) 16, 20 Nr Ekspert 2,0 X X Konv. spåntagende bearbejdning 9 Nr Ekspert CNC-teknik, fræsning 1 10 Nr Ekspert CNC-teknik, drejning 1 10 Nr Ekspert 1,0 X CNC-teknik, fræsning 2 10, 15 Nr Ekspert 1,0 X CNC-teknik, drejning 2 10, 15 Nr Ekspert 1,0 X CNC-teknik, avanceret spåntagende bearbejdning 10, 15 Nr Ekspert 1,0 X CNC-teknik, programmering og opstilling 1 10, 15, 17 Nr Avanceret 1,0 X Automation - talentspor 7, 24 Nr , 24 Avanceret 6,0 Automatisk produktion Nr Avanceret 6,0 Produktions styring og driftsøkonomi Nr Rutineret 1,0 CE-mærkning Nr. 493 FEA (Finite Element Analysis) 21, 22 Rutineret 1,0 32

33 SKEMA 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb - maskin Nr , 24 Rutineret 1,0 Robot programmering med vision Valgfri uddannelsesspecifikke fag Uger 5 uger 10 uger Nr. 144 Avanceret 2,0 X CAM-Teknik drejning C-akse 16, 20 Nr , 5 Rutineret Produktionsfilosofier, definition og anvendelse Nr , 12, 13 Rutineret Styring og planlægning af vedligeholdelsesarbejde Nr , 2, 4, 5, 7 Rutineret Ledelse ved produktionsomlægning Nr , 20 Ekspert 2,0 X CAD teknik højniveau Nr Ekspert 1,0 X CAM, komplekse konstruktioner Nr , 20 Ekspert 1,0 X CAD, komplekse konstruktioner Nr Ekspert 1,0 X CNC, makroprogrammering Nr Rutineret Optimering af CNC-programmering Nr , 20 Avanceret CAD/CAM drejning C og Y-akse Nr , 20 Avanceret CAD/CAM 3D fræsning 33

34 SKEMA 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Nr. 526 CAM, 5 akset bearbejdning Nr. 527 Postprocessorer Nr. 528 Termisk bearbejdning og sammenføjning Nr. 529 Maskinbygning Nr. 530 Måle- og kvalitetsteknik 2 Nr. 532 Produktionsmodning Nr. 534 Produktionsoptimering Nr. 535 Udenlandsk produktion Nr. 536 Industrielt design Nr Bearbejdningsteknik, drejning af komplekse emner Nr Multitask Simultan bearbejdning Nr Multitask bearbejdning, avanceret anvendelse Nr Probe opmåling af fremstillede emner - maskin 16, 20 Avanceret 15 Rutineret 5 Begynder 5 Rutineret 13 Rutineret 22 Rutineret 1,0 X 20, 22 Rutineret 1,0 X 7 Rutineret 1,0 X 22 Rutineret 1,0 X 20, 22 Rutineret 2,0 X 20, 22 Avanceret 1,0 X 20, 22 Ekspert 1,0 X 13, 19 Avanceret 2,0 X 34

35 SKEMA 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Nr Reverse Engineering af eksisterende/modelerede emner Nr CAD, Ekspert Nr CAM, Ekspert Nr Højhastighedsbearbejdning med robotteknologi Nr Automations projektering robotintegration Nr Automations projektering interfacing og busstyring Nr CNC, programmering og opstilling II Nr Industriteknisk måle- og kvalitetsteknik II Nr Montage og opretning af maskinkomponenter Nr Kulturforståelse på den globale arbejdsplads Nr Automatisk produktion 2 Nr CNC-teknik Multitask bearbejdning 5 akset på 1. spindel Nr CNC-teknik Multitask bearbejdning 7 akset på 2. spindler - maskin Avanceret 2,0 X 16, 20 Ekspert 2,0 X 16, 20 Ekspert 2,0 X 20, 22 Avanceret 4,0 X 7, 24 Avanceret 1,0 X 7, 24 Avanceret 1,0 X 20, 22 Avanceret 2,0 X 13 Avanceret 5 Avanceret 7 Avanceret 2,0 X X 7, 24 Ekspert 6,0 X 20, 22 Avanceret 1.0 X 20, 22 Avanceret 1,0 X 35

36 SKEMA 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Nr CNC-teknik, programmering og opstilling 2 Nr Bearbejdning af vanskelige materialer Nr Projektledelse 1 Nr Projektledelse 2 Nr Organisering Nr Produktionsoptimering Robotter i industrien for operatører Robotbetjening for operatører PLC programmering Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik Automatiske anlæg, pneumatik fejlfinding Automatiske anlæg, hydraulik - maskin 20, 22 Ekspert 1,0 X 15, Avanceret 2,0 X 8, 15, Ekspert 1,0 X 8, 15, Ekspert 2,0 X 2, 3, 8, 15, Ekspert 2,0 X 2, 3, 7, 8, Ekspert 2,0 X ,4 X X 0,6 X X Automatiske anlæg, fejlf. relæstyringer 36

37 SKEMA 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Automatiske anlæg, El-pneumatik Robot, fejlfinding på periferiudstyr - operatører Robot, montage/betjening periferiudstyr - operatører Metrologi med GPS ISO standard matrix Fræsning, delehoved Fræsning, tandhjul CAM/CNC Højhastigheds bearbejdning Probe programmering Bearbejdningsteknik, multiakse-bearbejdning 3D måleteknisk Dokumentation Geometrisk programmering, drejning og fræsning MTM bearbejdning, 5-akset maskin 0,4 X X 0,6 X X 2,0 X X 37

38 SKEMA 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb MTM bearbejdning, 7-akset CNC fræsning, programmering og opstilling, 2-sidet CNC fræsning, opspænding og flersidet bearbejdning CNC fræsning, 4-akset bearbejdning/programmering CNC fræsning, 5-akset bearbejdning/programmering GPS målsætning GPS målsætning, designoptimering GPS målsætning i CAD Emnetegning i CAD, assembly med mere end 4 parter Emnetegning i CAD, designoptimering Måleteknisk kontroldokumentation i metalindustrien Vurdering af geometri måleresultat, metalindustri Mekanisk måleudstyr, kalibrering og måleusikkerhed maskin 2,0 X X 0,6 X X 0,4 X X 0,6 X X 0,4 X X 0,4 X X 0,6 X X 38

39 SKEMA 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Betjening af 3D-koordinatmålemaskine Programmering af 3D-koordinat målemaskine GPS opmåling på 3D-koordinat målemaskine Optimering af 3D-måleprogrammer CAM drejning CAM fræsning (2D) CAM fræsning (2D) på CAD-filer CAM fræsning (3D) CAM fræsning med dobbeltkrumme overflader CAM fræsning, flerakset bearbejdning CNC drejning, programmering med cyklus/dialog CNC drejning, programmering og opstilling, 2-sidet CNC drejning med C-akse (2-sidet) maskin 0,4 X X 39

40 SKEMA 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb CNC drejning med C-akse, avanceret (2-sidet) Antikollision på CNC Drejebænk maskin 0,6 X X Antal ugers valgfag 0 uger 2 uger Antal ugers skoleundervisning i alt 15 uger 35 uger 40

41 SKEMA 3b Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/voksen. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 2 men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Det standardiserede hovedforløb for voksne er 2 uger kortere for trin 1, 4 uger kortere for trin 2 og 5 uger kortere for trin 3 i forhold til fagrækken i skema 3a. Afkortningen er sket ved en reduktion i antallet af valgfri uddannelsesspecifikke fag. SKEMA 3b Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb - maskin Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Uger 10 uger 23 uger Nr. 497 Ekspert Materiale- og bearbejdningsforståelse 9, 10 Nr Avanceret Måleteknik talentspor 13 Nr Ekspert 1,0 X Måleteknik 2. talentspor 13, 19 Nr Ekspert Teknisk innovation 5 Nr. 500 Avanceret CAD-teknik 11, 16 Nr Ekspert CAD-teknik, 3D parter 11, 16, 20 Nr Ekspert 1,0 X CAD-teknik, 3D parter og 2D tegninger 11, 16, 20 Nr Ekspert 1,0 X CAD-teknik avanceret 11, 16, 20 Nr Ekspert CAM-teknik, 2D fræsning 16 Nr , 20 Ekspert 2,0 X 41

42 SKEMA 3b Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb - maskin CAM-Teknik 3D fræsning (Talent) Nr Ekspert 1,0 X CAM-Teknik drejning 16, 20 Nr. 129 Ekspert 2,0 X CAM-teknik, flersidet bearbejdning (Talent) 16, 20 Nr Ekspert 2,0 X X Konv. spåntagende bearbejdning 9 Nr Ekspert CNC-teknik, fræsning 1 10 Nr Ekspert CNC-teknik, drejning 1 10 Nr Ekspert 1,0 X CNC-teknik, fræsning 2 10, 15 Nr Ekspert 1,0 X CNC-teknik, drejning 2 10, 15 Nr Ekspert 1,0 X CNC - teknik, avanceret spåntagende bearbejdning 10, 15 Nr Ekspert 1,0 X CNC-teknik, programmering og opstilling 1 10, 15, 17 Nr Avanceret 1,0 X Automation - talentspor 7, 24 Nr , 24 Avanceret 6,0 Automatisk produktion Nr Avanceret 6,0 Produktions styring og driftsøkonomi Nr Rutineret 1,0 42

43 SKEMA 3b Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb - maskin CE-mærkning Nr , 22 Rutineret 1,0 FEA (Finite Element Analysis) Nr , 24 Rutineret 1,0 Robot programmering med vision Valgfri uddannelsesspecifikke fag Uger 3,5 uger 6,5 uger Nr. 144 Avanceret 2,0 X CAM-Teknik drejning C-akse 16, 20 Nr , 5 Rutineret Produktionsfilosofier, definition og anvendelse Nr , 12, 13 Rutineret Styring og planlægning af vedligeholdelsesarbejde Nr , 2, 4, 5, 7 Rutineret Ledelse ved produktionsomlægning Nr , 20 Ekspert 2,0 X CAD teknik højniveau Nr Ekspert 1,0 X CAM, komplekse konstruktioner Nr , 20 Ekspert 1,0 X CAD, komplekse konstruktioner Nr Ekspert 1,0 X CNC, makroprogrammering Nr Rutineret Optimering af CNC-programmering Nr , 20 Avanceret 43

44 SKEMA 3b Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb CAD/CAM drejning C og Y-akse Nr. 525 CAD/CAM 3D fræsning Nr. 526 CAM, 5 akset bearbejdning Nr. 527 Postprocessorer Nr. 528 Termisk bearbejdning og sammenføjning Nr. 529 Maskinbygning Nr. 530 Måle- og kvalitetsteknik 2 Nr. 532 Produktionsmodning Nr. 534 Produktionsoptimering Nr. 535 Udenlandsk produktion Nr. 536 Industrielt design Nr Bearbejdningsteknik, drejning af komplekse emner Nr Multitask Simultan bearbejdning - maskin 16, 20 Avanceret 16, 20 Avanceret 15 Rutineret 5 Begynder 5 Rutineret 13 Rutineret 22 Rutineret 1,0 X 20, 22 Rutineret 1,0 X 7 Rutineret 1,0 X 22 Rutineret 1,0 X 20, 22 Rutineret 2,0 X 20, 22 Avanceret 1,0 X 44

45 SKEMA 3b Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb Nr Multitask bearbejdning, avanceret anvendelse Nr Probe opmåling af fremstillede emner Nr Reverse Engineering af eksisterende/modelerede emner Nr CAD, Ekspert Nr CAM, Ekspert Nr Højhastighedsbearbejdning med robotteknologi Nr Automations projektering robotintegration Nr Automations projektering interfacing og busstyring Nr CNC, programmering og opstilling II Nr Industriteknisk måle- og kvalitetsteknik II Nr Montage og opretning af maskinkomponenter Nr Kulturforståelse på den globale arbejdsplads Nr Automatisk produktion 2 - maskin 20, 22 Ekspert 1,0 X 13, 19 Avanceret 2,0 X Avanceret 2,0 X 16, 20 Ekspert 2,0 X 16, 20 Ekspert 2,0 X 20, 22 Avanceret 4,0 X 7, 24 Avanceret 1,0 X 7, 24 Avanceret 1,0 X 20, 22 Avanceret 2,0 X 13 Avanceret 5 Avanceret 7 Avanceret 2,0 X X 7, 24 Ekspert 6,0 X 45

46 SKEMA 3b Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb Nr CNC-teknik Multitask bearbejdning 5 akset på 1. spindel Nr CNC-teknik Multitask bearbejdning 7 akset på 2. spindler Nr CNC-teknik, programmering og opstilling 2 Nr Bearbejdning af vanskelige materialer Nr Projektledelse 1 Nr Projektledelse 2 Nr Organisering Nr Produktionsoptimering Robotter i industrien for operatører Robotbetjening for operatører PLC programmering Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik Automatiske anlæg, pneumatik fejlfinding - maskin 20, 22 Avanceret 1.0 X 20, 22 Avanceret 1,0 X 20, 22 Ekspert 1,0 X 15, Avanceret 2,0 X 8, 15, Ekspert 1,0 X 8, 15, Ekspert 2,0 X 2, 3, 8, 15, Ekspert 2,0 X 2, 3, 7, 8, Ekspert 2,0 X ,4 X X 0,6 X X 46

47 SKEMA 3b Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb Automatiske anlæg, hydraulik Automatiske anlæg, fejlf. relæstyringer Automatiske anlæg, El-pneumatik Robot, fejlfinding på periferiudstyr - operatører Robot, montage/betjening periferiudstyr - operatører Metrologi med GPS ISO standard matrix Fræsning, delehoved Fræsning, tandhjul CAM/CNC Højhastigheds bearbejdning Probe programmering Bearbejdningsteknik, multiakse-bearbejdning 3D måleteknisk Dokumentation Geometrisk programmering, drejning og fræsning maskin 0,4 X X 0,6 X X 47

48 SKEMA 3b Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb MTM bearbejdning, 5-akset MTM bearbejdning, 7-akset CNC fræsning, programmering og opstilling, 2-sidet CNC fræsning, opspænding og flersidet bearbejdning CNC fræsning, 4-akset bearbejdning/programmering CNC fræsning, 5-akset bearbejdning/programmering GPS målsætning GPS målsætning, designoptimering GPS målsætning i CAD Emnetegning i CAD, assembly med mere end 4 parter Emnetegning i CAD, designoptimering Måleteknisk kontroldokumentation i metalindustrien Vurdering af geometri måleresultat, metalindustri maskin 2,0 X X 2,0 X X 0,6 X X 0,4 X X 0,6 X X 0,4 X X 0,4 X X 48

49 SKEMA 3b Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb Mekanisk måleudstyr, kalibrering og måleusikkerhed Betjening af 3D-koordinatmålemaskine Programmering af 3D-koordinat målemaskine GPS opmåling på 3D-koordinat målemaskine Optimering af 3D-måleprogrammer CAM drejning CAM fræsning (2D) CAM fræsning (2D) på CAD-filer CAM fræsning (3D) CAM fræsning med dobbeltkrumme overflader CAM fræsning, flerakset bearbejdning CNC drejning, programmering med cyklus/dialog CNC drejning, programmering og opstilling, 2-sidet maskin 0,6 X X 0,4 X X 49

50 SKEMA 3b Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb CNC drejning med C-akse (2-sidet) CNC drejning med C-akse, avanceret (2-sidet) Antikollision på CNC Drejebænk maskin 0,6 X X Antal ugers valgfag 0 uger 2 uger Antal ugers skoleundervisning i alt 13,5 uger 31,5 uger 50

51 SKEMA 4 - EUX I skemaet for denne elevtype indgår den gymnasiale fagrække for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, EUX. I dette skema fremgår kun den gymnasiale del på EUX. Dette skema skal derfor ses i sammenhæng med et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede fagrække. Dog skal det bemærkes, at valgfag og grundfag, som indgår på lavere eller samme niveau i fagrækken på gymnasialt niveau, som fremgår på de øvrige skemaer, ikke skal indgå hos en EUX elev. Placeringen af fagene på skoleperiode er alene vejledende for skolerne. Om EUX Der er EUX for Trinnet - maskin. Jf. skemaet på s.2 bør skoleugerne fordeles ligeligt mellem skoleperioderne, således at der er tre forløb med 20 uger og afsluttende skoleperiode med de resterende 7.6 uge hvor også svendeprøve, eksamensprojekt og den større skriftlig opgave placeres, dette understøtte synenergi mellem EUX og EUD. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin. Eleven må ikke afslutte uddannelsen senere end 3 mdr. efter svendeprøven. 1. Skoleperiode 2. Skoleperiode 3. Skoleperiode 4. Skoleperiode Der indsættes én række pr. fag Antal uger Kryds indikerer, hvilken skoleperiode faget anbefales at være på. Dansk A 155 t / 6,2 uger X X X X Matematik B 125 t / 5 uger X X X Teknikfag A 175 t / 7 uger X Fysik B 90 t / 3,6 uger X X Engelsk B 120 t / 4,8 uger X X X Kemi C 60 t /2,4 uger X X Valgfag (matematik A) 100 t / 4,0 uger X X Større skriftlig opgave 25 t / 1,0 uger X Eksamensprojekt 15 t / 0,6 uge X Antal skoleuger i alt 34,6 uger 51

52 SKEMA 5 Praktikuddannelsens bidrag til ene Praktikmål Aktiviteten bidrager Industri assistent - maskin Trin 3 - produktion Dokumentation Udføre enkle arbejdstegninger, materialelister og anden dokumentation ved hjælp af CAD - anlæg i overensstemmelse med gældende normer og standarder for afbildning, tolerancer og målsætning, Konventionel Spåntagende bearbejdning Eleven kan under hensyn til egen og andres sikkerhed planlægge, opstille og udføre spåntagende bearbejdning på konventionelle drejebænke og fræsemaskiner Planlægning Eleven kan ud fra emnetegning, operationsplanlægge og selvstændigt udføre fremstilling af emner til arbejdsgrad IT- 8 på konventionelle værktøjsmaskiner. Drejning Eleven kan udføre langs- plan- og konusdrejning samt udboring, stikning, gevindskæring, boring og rivning. Eleven kan endvidere udføre de til drejeopgaverne nødvendige matematiske beregninger. Fræsning Eleven kan udføre plan-, spor-, delings- og faconfræsning. Eleven kan endvidere udføre de til fræseopgaverne nødvendige matematiske beregninger. 11, 16, 22 x x x 9 x x x 9, 10, 20 x x x 9, 10, 17, 20 x x x 9, 10, 17, 20 x x x Datastyret Bearbejdning - programmering 15, 16, 20 x x x 52

53 Praktikmål Aktiviteten bidrager Industri assistent - maskin Trin 3 - produktion Eleven kan udføre programmering og indlæsning af programmer til enkle bearbejdningsopgaver på datastyrede værktøjsmaskiner. Datastyret Bearbejdning - maskinbetjening Eleven kan opstille og indkøre enkle emner til produktion på datastyrede værktøjsmaskiner. Kvalitet Udvise generel kvalitetsbevidsthed ved udførelse af fremstillingsopgaver og herunder, ved anvendelse af skydelære og mikrometermåleværktøj, foretage mål - og anden kvalitetskontrol i forhold til givne standarder og toleranceangivelser Dokumentation Eleven kan udarbejde produktionstegninger og fremstille korrekte operationsbeskrivelser indeholdende de valgte spåntagende værktøjer samt tilhørende skæredata. Planlægning Eleven kan ud fra emnetegning, operationsplanlægge og selvstændigt udføre fremstilling af emner til arbejdsgrad IT- 7 på CNC styrede værktøjsmaskiner. Datastyret Bearbejdning - programmering Eleven kan anvende faste bearbejdningscykler til programfremstilling og i øvrigt beregne talpars koordinater ved hjælp af trigonometriske funktioner. Program konstruktion Eleven kan konstruere 3D parter og udlægge værktøjsbaner på 3D parter, ved hjælp af et CAM system 15, 16, 20 x x x 13, 19 x x x 19 x x 15, 16, 20 x x 15, 16, 20 x x 16, 20 x x Datastyret Bearbejdning - maskinbetjening 16, 20 x x 53

54 Praktikmål Aktiviteten bidrager Industri assistent - maskin Trin 3 - produktion Eleven kan betjene, opstille og indkøre emner til produktion på CNC styrede værktøjsmaskiner samt optimere et NC-program til produktion Kvalitet Eleven kan ved anvendelse af både faste og stilbare måleværktøjer selvstændigt foretage mål - og anden kvalitetskontrol i forhold til givne standarder og toleranceangivelser, herunder også udføre dokumentations arbejde i måleog kvalitets rapportering Maskinteknik Eleven kan planlægge og udføre opbygning, reparation og vedligeholdelse af komponenter, styringer, maskiner og anlæg Produktteknologi og produktionsteknik Eleven kan udføre produktudvikling, produktionsmodning og procesoptimering rettet mod alle former for datastyret og konventionel spåntagende bearbejdning af emner. Produktions- og økonomistyring Eleven kan medvirke ved projektledelse af større sammenhængende fremstillings- eller udviklingsprojekter. Eleven kan udarbejde produktions- og økonomistyringsgrundlag for større sammenhængende fremstillings- eller udviklingsprojekter. 13, 19 x x 18, 21 x x 22, 24 x 23 x 54

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb... 10 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen

Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen Udstedelsesdato: 14. december 2012 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen

Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

INDUSTRITEKNIKER HOVEDFORLØB 1

INDUSTRITEKNIKER HOVEDFORLØB 1 INDUSTRITEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleophold beskæftiger vi os med: Cad-program Vi tegner en dunkraft i Cad-program ud fra et udleveret materiale. Her fremstilles tegninger, hvor der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker Maj 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Industritekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen

Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 13/04/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. 489 af 21/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 215 af 9/03/2016

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uannelsesorning for uannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttræelsesato: 1. august 2015 Ustet af et faglige uvalg for Metalinustriens Uannelser i henhol til bekentgørelse nr. 437 af 13/04/2015 om uannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen

Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen Uddannelsesordning for industriteknikuddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1515 af 15. december 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 381 af 8. april 2015 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen den 28. marts 2008 i henhold til bekendtgørelse nr. 137 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og Udstedelsesdato: 28.03.2008 landbrugsmaskinuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/2/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 beslagsmedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for beslagsmedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til CNC-tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til CNC-tekniker BEK nr 437 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr.008.08t.541 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedelsesdato: 1.juli 2013 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 386 af 26/4/2012 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Notat BILAG 1. 6. januar 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov

Notat BILAG 1. 6. januar 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov BILAG 1 6. januar 2015 Notat csh Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov Beklædningshåndværkeruddannelsen som den ser ud i dag har eksisteret siden 29. juni 2005. Det vil sige, at den uddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 509 af 31/05/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 03/06/2009 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1.07.2017 Udstedt af det faglige udvalg for Finmekaniker uddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af 06/04/2017 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2244 Titel: Maskin- og værktøjsområdet Kort titel: Maskin Status: GOD Godkendelsesperiode: 21-12-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet er centreret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til finmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til finmekaniker BEK nr 438 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.89T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til [smed]

Uddannelsesordning for uddannelsen til [smed] 1. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen [smed] Udstedt af det Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen [uddannelsens

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux Oktober 2014 Fakta-ark EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever - højniveau, talentspor, eux EUD-reform indeholder flere tiltag, som skal sikre, at alle elever bliver udfordret til deres højeste niveau.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 476 af 17/04/2015 om uddannelsen til procesoperatør.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere