NYHEDSBREV. Liveable City

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Liveable City"

Transkript

1 NYHEDSBREV Liveable City Nr. 7 - maj 2006

2 Indhold Side 3 Bymidtens flotteste butiksfacade Side 4 Gavlmaleri på teaterhuset Side 5 Mobil Turist Information Cityguides Side 6 Markedsbod og lyssøjler Side 7 Childrens Workhsop Side 8 Urban Design Guide Infostandere Internationale workshops Side 9 Kalender Side 10 Kontakt 2

3 Projektgruppen Ren- og Vedligeholdelse Startskuddet har lydt til en konkurrence om, hvilken butik i Odense Bymidte, der har den flotteste facade. Alle kan indstille kandidater og stemme på de nominerede. Konkurrencen arrangeres af The Liveable City, Odense Kommune, Odense Cityforening og Byforeningen for Odense. Målet er at motivere private forretnings- og grundejere til at gøre endnu mere ud af væggene i byens rum. Konkurrencen sætter derfor fokus på, hvordan flotte butiks-facader, vindues- og fortovs-udstillinger kan bidrage til en attraktiv bymidte. Hvad er en flot butiksfacade? Gå en tur gennem bymidten og kik godt efter: Passer butiksfacaden til husets arkitektur og til området den ligger i? Er der kvalitet i materialer og design? Er skiltningen afdæmpet og fornuftig uden at være kedelig? Signalerer facaden, hvad der sker inden i bygningen? Er fortov og vinduer udnyttet kreativt og talentfuldt? Er lyset i vinduet med til at gøre bymidten tryg om natten? Er facaden ren og pæn? Og er der noget, der på en positiv måde, fremhæver netop denne butik som noget særligt? Alle kan indstille kandidater Frem til tirsdag den 6. juni 2006 kan der indstilles kandidater til prisen. Det sker enten ved at e til mærket Facadekonkurrence eller ved at udfylde og indsende postkortet, som kan findes på biblioteker, Rådhuset, BorgerServiceCenter, Straksbutikken på Odense Slot samt i visse af bymidtens butikker og caféer fra den 22. maj Konkurrenceområdet er den centrale del af Odense bymidte. "Butik" skal opfattes bredt - som de udadvendte erhverv, primært i stueetagen. Dommerkomitéen nominerer 5 facader til finalen En dommerkomité vil gennemgå de indsendte forslag og nominere 5 facader til finalen. Dommerkomitéen består af repræsentanter fra By- og Kulturforvaltningen, Odense Cityforening og Byforeningen for Odense. Dommerkomitéen har Rådmand Anker Boye som formand. Navnene på de 5 nominerede facader offentliggøres mandag den 12. juni Afstemning, udstilling og musik på Flakhaven 17. juni 2006 Den flotteste facade kåres ved afstemning på Flakhaven lørdag den 17. juni Her kan man besøge markedsboden og se de nominerede facader, få en snak med nogle af dommerkomitéens medlemmer, afgive sin stemme og nyde musikalsk underholdning. Der trækkes lod om præmier blandt alle, der har afleveret en stemmeseddel. Yderligere information om arrangementet følger. Følg med på vores hjemmesider På Odense Kommunes hjemmeside og på kan man følge med i forløbet af konkurrencen. arv 3

4 Projektgruppen Byrum og den historiske arv Gavlmaleri på Teaterhuset Netop nu går arbejdet med det store gavlmaleri på Teaterhusets facader mod Filosofgangen i gang! Gavlmaleriet udføres som et illusionsmaleri med udgangspunkt i bygningens arkitektur og historie. Der arbejdes med et venetiansk motiv, som har sit udgangspunkt i placeringen ved Odense Å og i flere af de gamle villaer, der ligger i området. Derfor er der på facaden fx placeret balkoner, hvor der står personer fra teatrets historie, ligesom der i stueplan males et kig ind i den tidligere rosenhave på stedet. I et mindre vindue i stueplan males en gengivelse af et kendt maleri med motiv fra Odense Å, som en spejling i vinduet. Ny foreningen til forskønnelse af byens gavle Den nystartede forening har som formål at fremme udbredelsen af gavlmalerier i Danmark. Foreningen stiller professionel assistance til rådighed i form af malere med en uddannelsesmæssig baggrund fra Malerfagets Videregående Uddannelse på Odense Tekniske Skole. Maleriet udføres hen over sommeren og forventes afsluttet når Filmfestivalen i august 2006 indtager bygningen. Kunstneren Bjarke Regn Svendsen står selv for en stor del af udførelsen, men vil dog få hjælp fra malere fra den nyoprettede Forening til forskønnelse af byens gavle. Projektet støttes projektet økonomisk af Ingeniør N. M. Knudsens Fond og Foreningen til forskønnelse af byens gavle. 4

5 Projektgruppen Bevægelse i byen Mobil Turist Information Når oplevelser presses ind i mobiltelefonen... Arbejdet i Odense med at teste og samle erfaringer med turist- og byinformation ved hjælp af mobiltelefoner og beslægtede digitale medier fortsætter, og rundt om os - både nationalt og internationalt udforskes og eksperimenteres der på livet løs med mobile og lokationsbestemte services. Det store jyske pilotprojekt om Mobil Turisme Information, støttet af Erhvervs- og Boligstyrelsen, som Odense Kommune fik koblet sig på foråret 2005 med midler fra "Liveable City", er netop afsluttet og afrapporteret i maj (Den spændende rapport herom kan fås ved henvendelse til Der har været forsinkelser og besværligheder for hele projektet - især af teknisk art. Vores indsats i Odense i samarbejdet mellem kræfter fra Kultursekretariatet, Odense Turistbureau, Odense Bys Museer, Odense Tekniske Skole og Bizzkit har fokuseret på at udvikle medietilpasset lokationsbestemt indhold med afsæt i 4 udvalgte tematiske ruter i den centrale bykerne: I H.C.Andersens fodspor, Huse med historie, Skulpturruten En særligt tilretttelagt rute for de 8-12 årige. 3 af disse ruter var allerede beskrevet i gængs "turistfolder-format", mens den sidste rute blev udviklet specielt til vores sammenhæng, bl.a. med inspiration fra den internationale Childrens Workshop i Odense i efteråret 2005 med skolebørn fra partnerbyerne i Liveable City-projektet, der arbejdede med fokus på kravene til den gode og spændende by. Deltagelsen i pilotprojektet har kunne hjælpe os et stykke videre og givet os nogle praktiske erfaringer med mediets særlige muligheder - især omkring arbejdet med indholdet, og meget lidt på udbredelse og lancering. Vi har brug for nogle flere forsøg og udviklingsprojekter på dette felt, for forløbet har været for begrænset til at kunne ret meget andet end antyde en lang række muligheder - om de kan bære kommercielt og vil blive tilstrækkeligt efterspurgt, må et yderligere udviklingsarbejde være med til at vise. - Og det er fortsat relevant, at Odense sørger for at have en rolle at spille i denne sammenhæng! Netop nu er vi er igang med at afprøve "produktet" på en række forskellige brugergrupper - bl.a. danske og udenlandske Multimediedesigner-studerende fra Odense Tekniske Skole,. Et af fokuspunkterne i denne afprøvning er de særlige fordele, men også begrænsningerne ved mobilmediet i forhold til de øvrige medier, bl.a. de stationære informationsskærme rundt om i bybilledet. Mediet er stadig så nyt og teknologien endnu under indkøring med adskillige "børnesygdomme", så en egentlig kommerciel lancering trækker ud. Cityguides Igen i år er der ansat cityguides til at hjælpe og inspirere byens turister. De tre cityguides er tilknyttet VisitOdense og vil være at finde i bymidtens gader i sommerperioden

6 Projektgruppen Markeder Markedsbod Projektgruppen Markeder har udviklet en prototype på en ny markedsbod til Odense. Markedsboden blev præsenteret og testet i brug første gang på H.C. Andersen Julemarkedet i 2005, hvor både Odense Kommunes Byplankontor, Grafisk Værksted og Café Fyrtøjet leverede indhold til boden. Lyssøjler Til H.C.Andersen Julemarkedet i 2005 blev der designet helt unikke lys-søjler til markering af de vigtigste indgange til markedet. Lyssøjler er dekoreret med en serie af H.C.Andersens papirklip, malet højglans-røde og oplyses indefra. Lyssøjlerne skal naturligvis opstilles igen ved H.C.Andersen Julemarekdet til december i år. Det er hensigten, at markedsboden fremover skal kunne bruges i forbindelse med andre offentlige arrangementer i bymidten eller internt i kommunalt regi. Det er gratis at låne markedsboden, dog skal arrangøren selv afholde alle udgifter til transport, opstilling mv. og selv indgå de praktiske aftaler om transport, opstilling samt afregning herfor med de private firmaer, vi har lavet aftaler med. Faklerne Faklerne giver mulighed for at skabe en unik og stemningsfuld ramme omkring et givent arrangement ved hjælp af levende lys. Faklerne er udført i støbejern. Både marekdsboden og faklerne, som blev udviklet til jh.c.andersen Julemarkedet i 2004, kan bookes via Straksbutikken, Odense Slot, der også kan orientere om de nærmere vilkår for udlån. Spørgsmål vedr. udformning, funktion og anvendelsesmuligheder kan rettes til Ole Steen Sørensen, Byplankontoret, lokal 2546 eller 6

7 Childrens Workshop i Odense Children s Workshop den 28. september - 2. oktober 2005 På workshoppen mødtes 33 børn i alderen år samt 20 voksne fra de 6 partnerbyer i Liveable City projektet Børnene blev bedt om at være vores eksperter og fortælle os, hvordan vi kan forbedre det offentlige byrum og gøre det mere interessant og relevant for dem. Workshoppen var tilrettelagt, så der var arbejdstid (registreringer i byen + opsamling på Brandts), fri tid og kulturelle og sociale arangementer. Udover at kigge på byen og arbejde med de planlagte opgaver, var der rig var mulighed for at knytte nye venskaber. Børnene tog selv initiativ til, at der er blevet udarbejdet en liste, som er blevet sendt til alle deltagerne sammen med et link til alle de fotos, der blev taget i løbet af workshoppen. Evaluering og videre arbejde Vi har fået rigtig meget positiv respons på workshoppen fra vores partnerbyer. For at sikre en mere systematisk evaluering er der imidlertid udsendt spørgsmål til Liveable City repræsentanterne med henblik på at opsamle erfaringer og gode idéer fra projektet. For Odenses vedkommende vil der efter på baggrund af opsamlingen blive udarbejdet et forslag til hvordan der netop i vores by kan udarbejdes en Byguide for Børn. Guiden skal kunne bruges af byernes unge borgere og børneturister, og opfylde de behov og forventninger børn har til et besøg i en fremmed by, og til den by de bor i. Via hjemmesiden er der adgang til mange flere sjove og fortællende billeder fra Childrens workshop. 7

8 Projektgruppen Bydesign International bydesignmanual Arbejdsgruppen Bydesign har nu færdiggjort den internationale Urban Design Guide. Designmanualen blev præsenteret for og vel modtaget af - 2 af vores partnerbyer på en international workshop Spatial Metro i Norwich i foråret På baggrund af den internationale Urban Design Guide, er den danske version, Designmanual for Odense nu ved at blive færdiggjort. Infostandere Der udvikles fortsat Infostanderne i bymidten, som tidligere er blevet omtalt her i Nyhedsbrevet, har fået påsat såkaldte track-balls. Det betyder, at man nu også kan navigere på skærmen fra en kørestol. Studerende fra Odense Tekniske Skole tester i disse uger infostanderne så vi kan få en uvildig vurdering af deres informationsværdi og brugervelighed. I løbet af meget kort tid opsættes der en stor info-skærm på den nye havneplads og endnu én er på vej i Jernbanegade. Internationale Workshops Internationalt styregruppemøde og PEER workshop i Lincoln Visitor Management Den 30. november til d. 2. december blev der holdt workshop i Lincoln, England om emnet Visitor Management. På workshoppen blev der ud fra forskellige synsvinkler arbejdet med, hvordan bymidten gøres mest atttraktiv for de besøgende. Der var mange spændende eksempler på, hvordan ciytforeninger, turistbureauer og forvaltninger udvikler strategier for visitor management og ikke mindst hvordan byen formidles til borgere og besøgende. Helt konkret fik vi også sat perspektiv på vores hjemlige julemarked. Lincoln har et af nordeuropas største julemarkeder, hvilket i sig selv er en logistisk præstation, men det overbeviste den udsendte delegation om, at Odenses satsning på et unikt historisk koncept og et højt kvalitetsniveau er rigtig! Internationalt styregruppemøde og PEER workshop Gent Den næste workshop for partnerbyerne i Liveable City netværket afholdet i Gent, Belgien fra i juli Udgangspunktet for workshoppen er den traditionsrige Gent Festival, hvor deltagerne får lejlighed til at komme back-stage for på den måde lære af Gents erfaringer med det store arrangement. 8

9 Kalender 2006 Liveable City Januar Liveable City 2006 Februar Cityguides Cityguides 2006 starter Marts Liveable City 2006 April Maj Mobil Turist Information Test Juni Bymidtens flotteste facade Kampagne og afstemning Flakhaven 17. juni Cityguides Cityguides i bymidtens gader Juli Gavlmaleri Udføres sommeren 2006 Board meeting + Peer workshop i Gent Tema for workshop: Gent Festival Liveable City 2006 August august Blomsterfestival Gavlmaleri Præsenteres primo august September 7-9 september Kulturdage (studiestartfest + kulturnat + kulturdag for børn) Oktober Liveable City 2006 November Board meeting + Peer workshop i Emden Tema for workshop: Innovation December og december HCA Julemarked 2005 Julemarked på Sortebrødre Torv Kl Liveable City delegationen tager del i befrielsesarrangementet på Flakhaven - maj

10 Liveable City er et samarbejde mellem: VisitOdense. Odense Cityforening. Hotel og Restauratørforeningen. Arbejdsformidlingen. Fyns Stift. Odense Kommune. Byforeningen Odense. Brandts Klædefabrik. Privatpersoner og firmaer med engagement i bymidten. Kontakt Projektleder Jette Flinch Nyrop Projekt Liveable City Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Nørregade Odense C Læs mere på: 10

11 11

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job Materialet er udgivet af VIBORGegnens Erhvervsråd i samarbejde med Børn & Unge i Viborg Kommune. Bag

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Nr. 1 Marts 2013 25. årgang

Nr. 1 Marts 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 1 Marts 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Magtens hus handicaporganisationernes nye hus Om ungdomsuddannelse, at tænke nyt og være reflekterende Alle har ret til et godt

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Erfaringer fra projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver København, Esbjerg, Aalborg, Odense, Holstebro, Rødovre, Høje Taastrup,

Læs mere

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones MiD Magasin 25 Tema: Smartphones Indhold MiD Magasin nr. 25. Oktober 2011 Tema: Smartphones ISSN: 1904-1721 Museumsformidlere i Danmark, MID www.museumsformidlere.dk Redaktion: Birgit Pedersen (ansv.)

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Trainee i Vejsektoren - en succes

Trainee i Vejsektoren - en succes Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Trainee i Vejsektoren - en succes Cykelgader nu også i Danmark! Hvem viser vej for fremtidens Vejvisere? INDHOLD N0. 6/7 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere