Fredensborg Bibliotekerne anno Model for ny biblioteksstruktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur"

Transkript

1 Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 Model for ny biblioteksstruktur

2 Forsideillustration: Modellen for ny biblioteksstruktur illustreres som et hus, som udgør det fulde bibliotekstilbud i Fredensborg Kommune. Modellen består af: Fundament: 3 biblioteker med kerneydelser for alle borgere illustrerer, at det bredt favnende folkebibliotekstilbud fortsat udgør hvert biblioteks fundament. Overligger: kompetencen ét sted til brug alle steder illustrerer, at biblioteket vil opdyrke en spidskompetence for hvert bibliotek, 3 såkaldte biblioteksprofiler, og dermed udnytte, at Fredensborg Bibliotekerne fortsat har 3 biblioteker. 24/7: Det digitale bibliotek illustrerer, at det digitale bibliotek er åbent 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, og dermed sikrer borgerne maksimal tilgængelighed til mange af bibliotekets tilbud. 2

3 Indhold 1. Indledning Formålet med denne rapport Sammenfatning Fredensborg Bibliotekerne anno Lovgrundlag Det politiske grundlag for ny biblioteksstruktur Kultur- og Turismeudvalgets principper for ny biblioteksmodel Arbejdet med biblioteksmodellen Biblioteksanalyse Folkebiblioteket i vidensamfundet Kulturministeriets anbefalinger Fundamentet - 3 biblioteker med kerneydelser for alle borgere Åbningstider og øget tilgængelighed Inspiration og læring kræver formidling Partnerskaber biblioteket inviterer Professionel udvikling - kompetencer anno Fremtidens betjening af børn Biblioteksprofiler overliggeren på bibliotekernes fundament Fredensborg biblioteks profil: Det åbne bibliotek Nivå Biblioteks profil: Familie og Integration Humlebæk biblioteks profil: it, medier og kulturhus /7: Det digitale Bibliotek Budget Udmøntning af besparelse Proces- og tidsplan for implementering Tilkøbsydelse: Bibliotekstilbud i Kokkedal

4 4

5 1. Indledning 1.1 Formålet med denne rapport Formålet med denne rapport er at skitsere modellen for ny biblioteksstruktur i Fredensborg Kommune med henblik på vedtagelse ved byrådsmøde d. 21. juni 2010 og implementering i Rapporten udgør beslutningsgrundlaget for vedtagelsen af biblioteksstrukturen og sendes i høring hos foreninger og borgere d maj Sammenfatning Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 Rapporten udgør forslaget til en ny biblioteksmodel, som tager afsæt i Byrådets beslutning om: at bibliotekernes budget reduceres med 2,5 mio. kr. i , svarende til 10 %, og at reduktionen fortrinsvis skal ske ved personalereduktion svarende til ca. 5 årsværk at administrationen udarbejder en model for en ny biblioteksstruktur med afsæt i biblioteksanalyserne fra at den nye biblioteksmodel finansieres af bibliotekernes eget budget og implementeres i med midler, som frigøres til implementering af modellen. Ud over besparelsen på 2,5 mio. kr. etablerer biblioteket derfor en omprioriteringspulje på 1,3 mio. kr. til implementering af biblioteksmodellen. Kultur- og Turismeudvalget har fastlagt 6 principper for biblioteksmodellen, herunder at der fortsat skal være 3 biblioteker i kommunen. Modellen er udviklet med brug af resultaterne fra borgerinddragelsen i de tidligere analyser kombineret med forskningsresultater og best practice fra danske og udenlandske biblioteker samt Kulturministeriet. Bibliotekets personale og MED-udvalg er blevet inddraget i udviklingen af modeller for profilbiblioteker, åbningstider og øget tilgængelighed til biblioteket. Den nye biblioteksmodel i hovedtræk Bibliotekerne er i hastigere forandring end nogensinde før. Derfor er det afgørende, at den nye biblioteksmodel fremtidssikrer biblioteket og giver borgerne oplevelsen af et værdifuldt bibliotekstilbud, trods stor personalereduktion. Modellen iscenesætter biblioteket som en magnet for kultur og viden og udnytter bl.a. de digitale muligheder til at åbne biblioteket på nye, innovative måder. Ved et besøg på Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 kan borgerne forvente at: Der er fortsat 3 biblioteker Hvert bibliotek tilbyder 30 timers betjent åbningstid om ugen suppleret med mere selvbetjening. Dette giver samlet set udvidelse af åbningstiden. Dette sker ved at udnytte de digitale muligheder Bibliotekerne har et fælles fundament af kerneydelser målrettet alle borgere. Oven på dette fundament opdyrker hvert bibliotek en spidskompetence med kompetencen ét sted til brug alle steder Fredensborg Biblioteks spidskompetence bliver tilgængelighed med i alt 72 timers ugentlig åbningstid. Biblioteket etablerer et banebrydende koncept, hvor borgerne kan låse sig ind med en særlig chipnøgle til kl. 22 mandag-fredag samt lørdag-søndag til kl. 17 Nivå Biblioteks spidskompetence bliver familie og integration. Ud fra et mangfoldighedsprincip arbejdes der med relationer og fællesskaber frem for individ. Der etableres desuden en lektiecafé Humlebæk Biblioteks spidskompetence bliver it, medier og Kulturhusfunktion. Der etableres bl.a. et itværksted til undervisningsbrug og arbejdes for, at foreninger, institutioner og borgere kan bruge biblioteksrummet på nye måder Udviklingen af det digitale bibliotek 24/7 (åbent 24 timer, 7 dage om ugen) er i fokus, og der skabes større sammenhængskraft mellem det digitale og fysiske bibliotek Personalereduktionen kompenseres delvist med øget selvbetjening. Bibliotekerne har i 2010 indført tyverisikring med mikrochips samt brugervenlige selvbetjeningsautomater. Der vil være mindre personale til at betjene borgerne og mere kø kan forekomme for ekspedition og bibliotekarisk hjælp Biblioteket arbejder for at knytte tættere bånd mellem bibliotek og borger, eksempelvis ved at åbne for anderledes anvendelse af biblioteksrummet for organiserede og ikke-organiserede aktører. 5

6 1.3 Lovgrundlag Bibliotekernes formål er fastsat i Lov om biblioteksvirksomhed fra år Ifølge denne er folkebibliotekernes formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed, såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier. 1.4 Det politiske grundlag for ny biblioteksstruktur I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2009 besluttede Byrådet, at der i skal spares 2,5 mio. kr. fordelt med knap 1 mio. kr. i 2010, yderligere 1 mio. kr. i 2011 og yderligere kr. i Byrådet fastlagde, at besparelsen fortrinsvis skal udmøntes på personale svarende til reduktion af ca. 5 personaleenheder. Samtidig besluttede Byrådet, at der skal udarbejdes en model for ny biblioteksstruktur, med afsæt i resultaterne af biblioteksanalyserne fra , Fremtidens Bibliotek i Fredensborg Kommune (maj 2008) og Fremtidens bibliotek Handlingsplan (juni 2009). Det politiske opdrag er, at den nye struktur skal finansieres af bibliotekets eget budget og implementeres i perioden Kultur- og Turismeudvalget har desuden fastlagt, at der udover biblioteksmodellen skal beskrives en model for et potentielt bibliotekstilbud i Kokkedal, altså en mulig tilkøbsydelse, som ikke finansieres af bibliotekets budget. Tilkøbsydelsen beskrives i kapitel 7 i denne rapport. 1.5 Kultur- og Turismeudvalgets principper for ny biblioteksmodel Følgende vision for kommunens biblioteker er vedtaget på Kultur- og Turismeudvalgsmødet d. 10. marts 2010: Fremtidens biblioteker i Fredensborg Kommune skal være attraktive og moderne videns-, vejlednings- og formidlingscentre for alle borgere. Bibliotekernes tilbud skal afspejle behovene i bysamfundene og have et særligt fokus på børn og unge som fremtidens brugere. Tilgængelighed for såvel professionel betjening som selvbetjening skal være i fokus og bibliotekerne skal gøre brug af de nye teknologiske muligheder og digitale løsninger. Bibliotekerne skal give rum for oplevelser og så vidt muligt være mødested for bysamfundets borgere og foreninger. Kultur- og Turismeudvalget har været inddraget i arbejdet med den nye biblioteksmodel siden januar 2010 og har på sine møder i januar til marts bl.a. prioriteret rammer for fremtidens bibliotek. Resultatet er 6 principper for fremtidens bibliotek, der fremgår af boks 2. Herunder har Kultur- og Turismeudvalget besluttet, at biblioteket fortsat skal have 3 biblioteker. 1.6 Arbejdet med biblioteksmodellen Rammerne for den ny biblioteksmodel er fastlagt af bibliotekets ledelse og udviklingskonsulent sammen med styregruppen bestående af direktør for Børn og Kultur Lina Thieden, afdelingschef for Kultur og Idræt Flemming Kisum, bibliotekschef Lise Kann, chefkonsulent i Center for Økonomi og Strategi Nina Allin Jensen og Fredensborg Bibliotekernes udviklingskonsulent Stine Holmstrøm Have. Bibliotekernes personale og MED-organisation er inddraget i udviklingen af biblioteksmodellen gennem en workshop om indholdet i fremtidens biblioteker, løbende orientering på personale- og husmøder samt ved udarbejdelse af modellerne for åbningstider og øget tilgængelighed. Endelig har de arbejdet med indholdet i profilerne for de 3 biblioteker. Borgernes input fra de sidste års analyser indgår også i udviklingen af biblioteksmodellen. 6 Boks 1: Budgetreduktion kr. Budgetår Reduktion Nettobudget Boks 2: Kultur- og Turismeudvalgets principper for biblioteksmodel: Der skal fortsat være 3 biblioteker Bibliotekerne skal være et lokalt samlingspunkt for borgerne Bibliotekernes indhold og tilbud skal være tilpasset det lokale bysamfund og kan derfor have forskelligt udtryk og profiler Bibliotekerne i de tre bysamfund kan have forskellige bibliotekstilbud Der skal fortsat være en grad af personlig betjening på alle 3 biblioteker, men også mere selvbetjening Bibliotekernes åbningstid skal tilgodese borgernes behov. Desuden bemærkes, at lokaleforhold for lokalhistorisk arkiv løses uafhængigt af biblioteksstrukturen.

7 1.7 Biblioteksanalyse Biblioteket har arbejdet med fremtidens Fredensborg Bibliotekerne siden 2008 og har inddraget borgerne af flere omgange med forskellige empiriske metoder og caféarrangementer i forbindelse med biblioteksanalyserne. Biblioteket har udledt 3 fokusområder af analyserne: 1. De fysiske rammer og åbningstider 2. Formidling 3. Partnerskaber. Biblioteksmodellen tager udgangspunkt i disse fokusområder kombineret med Kulturministeriets anbefalinger og indsatsområder for folkebibliotekerne. Bibliotekets arbejde med fokusområderne beskrives i afsnit Folkebiblioteket i vidensamfundet Kulturministeriets anbefalinger Fredensborg Bibliotekerne henter inspiration til biblioteksudviklingen fra udviklingstendenser og best practice på biblioteksområdet i Danmark og udlandet, samt ved at se på samfundsmæssige tendenser og trends. Målet er at udvikle en biblioteksmodel, som sikrer, at Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 er på forkant med udviklingen og fremtidssikret i forhold til biblioteksbrugeren anno Kulturministeriet (Styrelsen for Bibliotek og Medier) har netop udgivet rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet. Rapporten er resultatet af et udvalgsarbejde igangsat af tidligere Kulturminister Carina Christensen - i folkemunde kendt som Carina-udvalgets rapport. Rapporten bygger videre på Fremtidens biblioteksbetjening af børn fra 2008 og ser på, hvordan biblioteket som institution kan udvikles, så det imødekommer de samfundsmæssige behov og nye muligheder, som ændrer sig med en hidtil uset hastighed. De generelle samfundsmæssige krav til folkebibliotekerne samt brugernes mere konkrete behov adresseres i rapporten ved at opstille anbefalinger til fremtidens biblioteksudvikling, som udtrykkes gennem 5 indsatsområder: 1. Åbne biblioteker Begrebet åbne biblioteker bruges til at understrege, at bibliotekerne i fremtiden øger graden af tilgængelighed og mere systematisk arbejder på at sikre, at biblioteket er et tilbud til hele befolkningen. Her tænkes både på lange åbningstider, gerne med differentieret betjening, og indbydende indretning af biblioteksrummet. 2. Inspiration og læring Inspiration og læring handler om bibliotekernes systematiske arbejde med at videreudvikle og forstærke bibliotekets lærings- og inspirationstilbud med udgangspunkt i brugernes behov. 3. Danskernes digitale bibliotek Danskernes digitale bibliotek handler om en stor satsning på at udvikle en fælles digital formidlingsplatform for landets biblioteker, som tilbyder digitale medier som film, spil, musik og litteratur. I dag eksisterer allerede den nationale søgebase bibliotek.dk med mulighed for at låne materiale fra hele Danmark. 4. Partnerskaber Det er nødvendigt for folkebibliotekernes fremtid at etablere forpligtende partnerskaber på tværs af den offentlige sektor, erhvervslivet og civilsamfundet. 5. Professionel udvikling Et forstærket fokus på en systematisk og strategisk tilgang til kompetence- og organisationsudviklingen skal sikre, at bibliotekerne møder brugernes behov i fremtiden. 7

8 2. Fundamentet - 3 biblioteker med kerneydelser for alle borgere Folkebibliotekerne er Danmarks mest populære offentlige kulturtilbud, og det forpligter. Biblioteksloven fordrer desuden, at folkebibliotekerne skal servicere alle borgere. Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 vil bestå af et fundament af kerneydelser for alle borgere, som kan findes på alle 3 biblioteker. Et bredt udvalg af bøger, tidsskrifter, aviser, musik, film spil, digitale tilbud, m.m., henvendt til alle borgere vil være til rådighed, ligesom biblioteket fortsat vil tilbyde en vifte af services og tilbud i og ude af huset til borgerne. De følgende afsnit skitserer, hvordan Fredensborg bibliotekerne anno 2013 vil arbejde med den fortsatte udvikling af bibliotekets fundament. Det er bibliotekets udgangspunkt, at et biblioteksbesøg i fremtiden skal være en oplevelse og en aktivitet på linje med en tur på museum, i biografen, i teateret eller lignende. Det særlige for de danske folkebiblioteker er, at der er gratis og lige adgang for alle borgere, og at de konkrete aktiviteter, services og tilbud understøtter borgernes demokratiske, kulturelle og vidensmæssige dannelse. 2.1 Åbningstider og øget tilgængelighed Biblioteket skal være tilgængeligt, når borgerne har brug for det. Derfor fokuseres der i den ny struktur på at øge tilgængeligheden til bibliotekets tilbud, således at borgerne vil opleve et godt bibliotekstilbud trods besparelser og servicetilpasninger på flere områder. Blandt andet vil biblioteket udnytte de digitale muligheder til at udvide tilgængeligheden via mere selvbetjening ud over de 30 timers betjent åbningstid, som alle tre biblioteker vil tilbyde. I Humlebæk og Fredensborg er der tale om at udvide åbningstiden med selvbetjent åbningstid uden mulighed for at træffe personalet. Nivå Bibliotek har imidlertid en brugergruppe som nødvendiggør, at biblioteket kun kan være åbent med bemanding. I Nivå vil biblioteket derfor øge tilgængeligheden ved at udvide adgangen til bibliotekets tjenester i avislæsesalens åbningstid. Dvs. at borgerne i fremtiden vil have mulighed for at låne fra en udvalgt samling af nye og populære bøger ud over det nuværende tilbud om at læse aviser og tidsskrifter samt afhente reserverede bøger, bruge pc er, internet og kopimaskine. Uden for bibliotekets åbningstid kan borgerne aflevere lånte materialer i bibliotekets postkasse. Borgere med behov for personlig betjening og bibliotekarisk hjælp henvises til bibliotekernes 30 betjente åbningstimer eller biblioteksvagten.dk. Fredensborg Bibliotek (I alt 72 timer/uge) Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Betjent åbningstid: Ingen OBS: I følgende tidsrum er der kun adgang til avislæsesal, pc er, kopiering og selvbetjent afhentning af bestilt materiale: Humlebæk Bibliotek (I alt 42 timer/uge) Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Lukket Betjent åbningstid: Lukket Nivå Bibliotek (I alt 43 timer/uge) Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Lukket Betjent åbningstid: Boks 3: FAKTA: Fredensborg Bibliotekerne henvender sig til og servicerer alle kommunens borgere I 2009 registrerede Fredensborg Bibliotekerne besøgende og på landsplan registrerede folkebibliotekerne mere end 34 mio. besøgende. Dermed er biblioteket det mest populære offentlige kulturtilbud 2 ud af 3 borgere i Danmark bruger folkebiblioteket, og 29 % af den voksne befolkning kommer på biblioteket mindst en gang om måneden 85 % af de voksne brugere kommer fortsat for at låne bøger og blade Brugen af de digitale tilbud er stærkt stigende. I 2008 steg brugen af digitale tilbud med 48 % på landsplan ift niveau Lukket OBS: I følgende tidsrum er der kun adgang til avislæsesal, pc er, kopiering og selvbetjent afhentning af bestilt materiale: Lukket 8

9 4-6 fredage om året vil de tre biblioteker være lukkede frem til kl. 14 for at muliggøre fælles personalemøder og udviklingsdage. Fra 2011 opereres der desuden med muligheden for 1 lukkeuge pr. bibliotek i juli måned fordelt på ugerne For biblioteksbesøg i lukkeugerne vil biblioteket i den sammenhæng henvise til de to åbne biblioteker. 2.2 Inspiration og læring kræver formidling Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 vil fortsat medvirke til livslang læring og kulturel og vidensmæssig dannelse hos borgere fra vugge til grav. Et nøgleord i forhold til dette er nye formidlingsformer, fordi vidensamfundet stiller nye krav til bibliotekets funktion. Det er ikke længere tilstrækkeligt at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed, som Biblioteksloven fra 2000 foreskriver. Det er derimod formidlingen af materialerne, der gør biblioteket relevant. Formidling handler om materialerne, det fysiske og digitale rum og de mennesker, der bruger disse. Biblioteket vil arbejde med formidlingsformer, som styrker erkendelse, erfaringsdannelse, empowerment, innovation og engagement hos borgerne ved at skabe rum for at opleve, opdage, skabe og deltage aktivt i bibliotekets udvikling. Og det vil få betydning for rummets indretning, aktiviteter og betjeningsformen, som tænkes mere dynamisk. 2.3 Partnerskaber biblioteket inviterer I tråd med bibliotekets tredje fokusområde partnerskaber vil biblioteket arbejde for at dyrke og videreudvikle sin funktion som samfundsmæssigt omdrejningspunkt for kultur og viden ved at tilbyde sig som partner og indgå i forpligtende partnerskaber med bl.a. andre folkebiblioteker, foreninger, aftenskoler, interessegrupper, kommunale aktører, erhvervsliv, frivillige og andre kulturelle aktører, som kan skabe værdi for kommunens borgere. Der vil blive eksperimenteret med at øge tilgængeligheden til det fysiske rum for bibliotekets partnere i og uden for åbningstiden, hvilket vil gøre biblioteket til en endnu mere attraktiv partner. Partnerskaber påtænkes både i det fysiske bibliotek, digitalt og ude af huset. Biblioteket ønsker at ændre sin rolle som lokaleadministrator hen mod en rolle som aktiv kulturel medspiller og facilitator. Der vil blive fokuseret på, hvordan ikke-organiserede kulturelle aktører kan benytte bibliotekerne på nye måder ved at åbne for brugen af biblioteksrummet som samlingspunkt også uden for den betjente åbningstid. Eksempler på dette kan være læsekredse, som inviteres ind i biblioteksrummet på Fredensborg bibliotek, mødregrupper på Nivå bibliotek, og at ungdomsklubben benytter et nyindrettet it-værksted på Humlebæk bibliotek. Eller det kan være kunderådgivere fra banker, der underviser borgere i netbank i biblioteksrummet. Brugernes efterspørgsel efter flere arrangementer kan eksempelvis imødekommes ved, at biblioteket samarbejder med andre folkebiblioteker om fælleskoncepter for arrangementer og aktiviteter, som gennemføres lokalt enten som konkrete rejsende arrangementer eller som koncepter for programsatte aktiviteter. Andre muligheder er partnerskaber med erhvervslivet om eksempelvis afholdelse af kulturelle arrangementer. 2.4 Professionel udvikling - kompetencer anno 2013 Biblioteket vil arbejde strategisk med personalets kompetenceudvikling for at sikre et højt fagligt niveau og tidssvarende kompetencer. Bibliotekernes kernekompetencer er fortsat informationssøgning og viden om fag- og skønlitteratur, film, musik, spil, m.m., og det er væsentligt at fastholde og videreudvikle disse kompetencer med fokus på nye formidlingsformer. På tværfaglig basis vil biblioteket arbejde for at give kvalificeret rådgivning i alle spørgsmål. Derfor tilstræbes, at alle medarbejdere er fortrolige med en mindste fælles basiskompetence i Faggrænserne mellem de ansatte er udviskede, og der er behov for mange af de samme kompetencer hos medarbejderne, eksempelvis er gode it-kundskaber en basal medarbejderkompetence allerede i dag, og det er nødvendigt at give det samlede personale et kompetenceløft på dette område. Det vil ske i en kombination af efteruddannelse og sidemandsoplæring, ligesom rekruttering af medarbejdere med gode it-kundskaber vægtes højt i fremtiden. Øvrige nødvendige kompetencer er formidlings- og undervisningskompetencer, markedsførings- og kommunikationskompetencer, lærings- og forandringskompetencer samt ledelseskompetencer og strategisk forretningsforståelse, som sikrer en effektiv og bæredygtig drift af biblioteket. 9

10 2.5 Fremtidens betjening af børn Biblioteket anno 2013 har fortsat særligt fokus på betjening af børn. Børn skal sikre Danmarks fremtidige udvikling, og derfor skal biblioteksbetjeningen af børn hænge sammen med den nationale viden- og udviklingsstrategi, der bestræber sig på at skabe uddannelser i verdensklasse, sikre en stor sammenhængskraft i samfundet og udvikle innovationstiltag på alle niveauer. Boks 4 viser Kulturministeriets 10 bud på fremtidens biblioteksbetjening af børn. Bibliotekstilbuddet skal også ses som velfærdssamfundets tilbud om adgang til gode oplevelser, leg og personlig udvikling. Biblioteket planlægger bl.a. en delvis nyindretning i børnebibliotekerne. Og ved at opdyrke Nivå Biblioteks spidskompetence familie og integration fokuseres også på udvikling af børnefamilierelaterede aktiviteter, tilbud og arrangementer til brug for de tre biblioteker. Af andre eksempler kan nævnes lektiecafé og pilotprojekt om biblioteksforløb for skoleklasser i Fredensborg. Boks 4: Kulturministeriets 10 bud på fremtidens biblioteksbetjening af børn: Nye kompetencer skaber nye aktiviteter i biblioteket Biblioteksrummet skal skabe forundring og inspiration Bibliotekerne udvikler deres nettilbud børn leger på biblioteket Biblioteket giver læseoplevelser og læsefærdigheder Skab aktiviteter i nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek Biblioteket skaber fællesskab også for dem der er uden for Biblioteket understøtter læring og dannelse Biblioteket skal ud hvor børnene er Bibliotekets ledelse satser på børnene. Nationalt er en fælles formidlingsplatform til børn pallesgavebod.dk - netop gået i luften. Palles Gavebod formidler oplevelser. 10

11 3. Biblioteksprofiler overliggeren på bibliotekernes fundament På det i kapitel 2 beskrevne fundament vil hvert bibliotek opdyrke sin særskilte profil, som giver det enkelte bibliotek og det samlede Fredensborg Bibliotekerne en merværdi med idealet kompetencen ét sted til brug alle steder. Dette for at udnytte muligheden ved fortsat at have 3 biblioteker samt fremtidssikre bibliotekernes eksistensgrundlag. Profilerne er udviklet med afsæt i de lokale ønsker og særlige behov, som bibliotekerne har oplevet hos borgerne over mange år og identificeret ved borgerinddragelsen i biblioteksanalyserne. 3.1 Fredensborg biblioteks profil: Det åbne bibliotek Formålet med profilen det åbne bibliotek i Fredensborg er at sikre en øget tilgængelighed til bibliotekets tilbud for borgere, som har brug for og glæde af at kunne benytte bibliotekets tilbud uden for den normale åbningstid. Dette opnås ved at implementere en teknisk løsning, som gør det muligt for borgerne at låse sig ind med en særlig chipnøgle i ydertimerne og benytte bibliotekets tilbud. For at sikre biblioteket vil der blive opsat videoovervågning således, at alle borgere, der lukker sig ind i biblioteket, registreres. Desuden vil der blive indgået aftale med f.eks. et vagtselskab, en vicevært eller en forening, som kan medvirke til at holde øje med biblioteket. Biblioteket har sammenlagt 72 timers ugentlig åbningstid fordelt på 30 timers betjent åbningstid, 30 timers selvbetjent åbningstid og 12 timers læsesalsåbent med mulighed for aflevering, udlån af reserveret materiale samt adgang til pc er og trådløst internet. I den selvbetjente åbningstid benytter borgerne chipnøgleadgang. Der vil være åbent for chipnøgleadgang mandag-fredag til kl. 22 og lørdag til kl. 17. Desuden vil der være åbent for selvbetjening med nøgleadgang om søndagen kl Konceptet selvbetjent adgang med chipnøgle kaldes Det åbne bibliotek for at signalere, at borgerne får adgang til biblioteket på en helt ny måde. Begrebet åbne biblioteker dækker dog over mere end lige præcis nøgleløsningen. Åbne biblioteker er en helt ny måde at anskue selve bibliotekstilbuddet på, og dette udgør en af hovedanbefalingerne fra Kulturministeriet i rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (2010), som beskrevet i afsnit 1.8: Begrebet åbne biblioteker bruges til at understrege, at det ny bibliotekskoncept lægger op til, at bibliotekerne i fremtiden øger graden af tilgængelighed og mere systematisk arbejder på at sikre, at biblioteket er et tilbud til hele befolkningen. Her tænkes både på lange åbningstider, gerne med differentieret betjening, og indbydende indretning af biblioteksrummet. Denne anbefaling sigter også mod, at biblioteket bevares som frirum, samtidig med at der arbejdes med en målsætning om at appellere til flere målgrupper end i dag med differentierede tilbud og en bredere vifte af ydelser. Der har i det sidste år været eksperimenteret med konceptet selvbetjent med nøgle i flere små filialer i landsbysamfund i Danmark, mens planen om at benytte konceptet til et bibliotek med en størrelse og udlånstal som Fredensborg Biblioteks er banebrydende. Konceptet fordrer en unik tillid mellem borger og bibliotek. En tillid som biblioteket ønsker at opdyrke for at få en tættere relation til kommunens borgere. Profilens særlige målgruppe er borgere, der klarer sig selv og som eksempelvis har sene arbejdstider, der gør det vanskeligt at nå at komme på biblioteket i den betjente åbningstid. Eller borgere, som lige mangler en god bog til aftenlæsningen eller har lyst til at tage familien med hen og hygge sig på biblioteket en aftenstund eller om søndagen. Aktiviteter og særlige tilbud Det åbne Bibliotek indbyder til udvidet benyttelse af bibliotekets lokaler, både i og uden for den betjente åbningstid. Lokalerne vil i udvidet grad kunne benyttes af eksempelvis studiegrupper og studerende, litteratur- og læsekredse og vil kunne danne baggrund for øget mulighed for undervisning af borgerne i samarbejde med foreninger, oplysningsforbund, banker, it-virksomheder, SKAT m.fl. Desuden påtænkes en række særlige tilbud f.eks. Book en bibliotekar, lyrikcafé, workshops i både børne- og voksenafdelingen og ansættelse af juniormedarbejdere, som kan være igangsættere på børnebiblioteket til fx spil og lign. 11

12 Fredensborg Bibliotek er åben for tanken om et udvidet samarbejde med byens turistinformation, hvor et særligt område i biblioteket evt. kan stilles til rådighed for den nuværende turistmedarbejder, når pavillonen ved Slottet er lukket i vinterhalvåret. Indretning af det fysiske bibliotek Bibliotekets brugervenlighed får en helt ny nødvendighed, når borgerne skal betjene sig selv. Enkel og indbydende indretning med tydelig skiltning og brugervenlig opstilling af materialer og plads til ophold er derfor i fokus. Der vil eksempelvis blive arbejdet på at inddele biblioteket i zoner, som giver mulighed for forskellige typer af aktiviteter. Og der vil blive arbejdet med en digital formidling, som sikrer sammenhængskraft mellem forskellige formidlingsplatforme og det fysiske rum. Infoskærme til touch søgninger, som viser, hvor materialet befinder sig i rummet kan være et eksempel på dette. 3.2 Nivå Biblioteks profil: Familie og Integration Formålet med at sætte særlig fokus på familie og integration på Nivå Bibliotek er at fremtidssikre Fredensborg Bibliotekernes samlede tilbud til kommunens familier og etniske borgere, som primært benytter Nivå Bibliotek. Det er nødvendigt, at bibliotekerne omstiller sig til at imødekomme, at befolkningssammensætningen i Danmark ændrer sig i disse år. Danmark vil blive mere mangfoldigt både kulturelt og livsstilsmæssigt, og det vil få betydning for fremtidens biblioteker som arbejdsplads og i forhold til borgerne. Derfor vil biblioteket skærpe blikket for, hvordan mangfoldigheden bruges innovativt i bibliotekssammenhæng. Nivå Bibliotek vil skabe og facilitere oplevelser og formidling, som støtter op om familien i alle faser ved at fokusere på det gode liv og bygge bro mellem generationer, familier og kulturer. Biblioteket vil tænke i fællesskaber og relationer frem for individ. Et eksempel kan være, at der satses på at lave arrangementer for mor og barn, far og barn, bedsteforældre og børnebørn, søskende aktiviteter, tag din ven med, fætter-kusine arrangement, tag din nabo med, spil Wii med/mod din nabo, familiespillelørdag osv. I forhold til profilens integrationsfokus vil biblioteket udnytte sin nuværende succes med at nå en stor gruppe borgere, som fravælger mange andre kommunale tilbud. Inklusion og mangfoldighed er grundværdier i denne sammenhæng, og biblioteket vil udnytte sin status som værdineutralt fristed i borgernes bevidsthed til at medvirke til at bygge bro på nye måder. Aktiviteter og særlige tilbud Biblioteket planlægger at etablere en lektiecafé, hvilket er efterspurgt af borgerne. Desuden søges midler hos Styrelsen for Bibliotek og Medier til at udvikle et medborgercenter, som vil styrke bibliotekets medansvar i forhold til demokratisk, vidensmæssig og kulturel dannelse. Et medborgercenter er et uformelt rådgivnings-, lærings- og aktivitetscenter, som ikke kræver medlemskab eller registrering, og som særligt henvender sig til socialt udsatte borgere. Medborgercenteret kan eksempelvis tilbyde ungeog jobrådgivning, lektiehjælp, hjælp til at forstå breve fra kommunen, m.m. I en sådan sammenhæng kan eks. Nivå Nu og Kokkedal på vej være relevante samarbejdspartnere. Biblioteket vil udnytte funktionen af mødested til eksempelvis at tilbyde etniske/dansk-etniske mødregrupper i samarbejde med sundhedsplejersker, give rum til grupper af etniske børn og unge, som ikke benytter klubber og foreninger, og til at yde støtte til uddannelsessvage borgere og borgere med læse/skrivevanskeligheder. Indretning af det fysiske bibliotek I biblioteket indrettes en særlig familieafdeling med gode opholdsmuligheder for børn og voksne, og en udfordrende, inspirerende indretning, gerne med overraskende elementer, som støtter op om familien i alle faser. Bibliotekets familieafdeling vil arbejde med interesseopdelinger af materialet ved eksempelvis at integrere materialer på tværs nye måder. Dette er et opgør med den traditionelle opstilling af materialerne. Med særlig henblik på at understøtte tosprogede børn vægtes ligeledes sprogstimulerende tiltag i småbørnsafdelingen, og læseinspirerende indretning for større børn med inddragelse af it. 12

13 3.3 Humlebæk biblioteks profil: it, medier og kulturhus Fredensborg Bibliotekerne har en væsentlig udfordring i forhold til den digitale tidsalder. Biblioteket skal være på forkant med at tilbyde og formidle nye itog medietrends, og ved at opdyrke en digital spidskompetence på Humlebæk Bibliotek kan Fredensborg Bibliotekerne samlet set opnå et kvalitetsløft. Efter superbrugerprincippet fokuseres på udviklingen af kompetencer ift. håndtering af digitale medier og it - både hardware og software. Biblioteket vil arbejde med at understøtte borgernes behov for at navigere i den digitale tidsalder ved at bygge videre på de tiltag for it-læring, som der med flere centrale tiltag er lagt op til gennem de seneste år (f.eks. Borger.dk, Lær mere om it og introduktion til Digital Signatur). I praksis sker dette både ved bibliotekets selvstændige, aktive medvirken og ved indgåelse af partnerskaber med eksempelvis oplysningsforbund samt ved indsats af mere uformel karakter. Humlebæk Bibliotek varetager i dag en væsentlig rolle i forhold til at formidle lokaler til foreninger, m.m. Formålet med at fokusere på Kulturhusfunktionen er at skabe en proaktiv kulturhusfunktion i nærområdet, så borgernes udtalte behov for et kulturelt være- og samlingssted tilgodeses med biblioteket som fysisk ankerpunkt i det lokale kulturhusarbejde. En udfordring vil være at åbne for aktiviteter, der kan inspirere til kreativitet og innovation. Ikke kun fordi vi i fremtidens samfund skal have noget at leve af, men også fordi vi skal have noget at leve for. Det kan biblioteket bidrage med gennem læring, oplevelse, engagerende møder og muligheder for at udtrykke sig kreativt. Disse ting kan ikke ses isolerede og hver for sig, men som overlappende funktioner, der spiller sammen i bibliotekets rum - både fysisk og virtuelt. Aktiviteter og særlige tilbud Humlebæk Bibliotek vil bl.a. stå for at videreudvikle den interne og eksterne læring på it- og medieområdet og fokusere på at profilere de digitale tilbud, som biblioteket stiller til rådighed for borgerne. Humlebæk Bibliotek indretter et it-værksted en såkaldt it-legestue for alle aldersgrupper - hvorfra bl.a. it-undervisning af borgere og personale kan foregå. Der arbejdes også for, at forskellige interessenter kan benytte it-værkstedet uden for bibliotekets åbningstid. Herunder arbejdes med etablering af et partnerskab med ungdomsklubben, som flytter ind ved siden af biblioteket i 2010, ligesom foreninger og ngo er kan være mulige brugere af it-værkstedet og biblioteksrummet i øvrigt. Biblioteket deltager i mere udadrettede aktiviteter som f.eks. Mølledagen og andre messer med henblik på at knytte nye netværksforbindelser. Biblioteket ser gerne et udbygget samarbejde med SKAT, Borgerservice og Jobcenter, hvor der dagligt ses et stort sammenfald i kundekredsen. Værktøjer i denne forbindelse kunne fint være opstillede digitale søgemuligheder f.eks. i Rådhusets foyer. Indretning af det fysiske bibliotek Humlebæk Bibliotek indrettes med et betydeligt antal pc er i nær tilknytning til udlånsmaterialerne. Pc erne anvendes både som infoskærme til aktuelle nyheder og som egentlige søgemaskiner. Der flyttes om i biblioteket for at muliggøre nyopstilling af materialer, indretning af oplevelseszoner samt frigøre plads til indretning af it-værksted som nævnt ovenfor (50-60 m²). 13

14 handlingsplan, 2009) 4. 24/7: Det digitale Bibliotek Bibliotekerne skal udfylde rollen som central samfundsinstitution i den digitale tidsalder, og tilbuddene skal afspejle det omgivende samfund, hvor nye teknologiske medier sætter nye standarder for borgernes forbrugsmønstre og ønsker. Dette kræver bl.a., at biblioteket sikrer en øget og mere fleksibel tilgængelighed til sine tjenester og materialer. (Fremtidens bibliotek Det digitale bibliotek 24/7 understreger, at digitaliseringen giver borgerne adgang til bibliotekets tjenester døgnet rundt alle ugens dage. Og ikke nok med at digitaliseringen skaber nye muligheder for at benytte bibliotekets tilbud via det virtuelle rum. Digitaliseringen øger også muligheden for at benytte det fysiske bibliotek uden for den normale åbningstid via mere selvbetjening. Biblioteket vil arbejde på en strategi for Fredensborg Bibliotekernes digitale satsning, som skal hænge sammen med kommunens digitaliseringsstrategi. Forudsætningen for i fremtiden at kunne imødekomme brugernes ønsker om flere materialer er nemlig, at formidlingen og omfanget af de digitale materialer bliver mere synlige for brugerne. Under hatten Det digitale bibliotek 24/7 arbejder Fredensborg Bibliotekerne derfor med udvikling, markedsføring og udbredelse af de digitale tilbud. Desuden arbejdes der for at sikre sammenhængskraften mellem det digitale og det fysiske bibliotek. Der fokuseres bl.a. på at højne personalets fortrolighed med bibliotekernes mange digitale tilbud, ligesom opkvalificering af itsvage borgere er i fokus. Et konkret indsatsområde er at lave en enklere hjemmeside med nem søgeflade med Google-modellen som forbillede: I fremtiden vil en søgning i Fredensborg Bibliotekernes katalog vise fysiske og digitale materialer under ét for at synliggøre de digitale muligheder og øge antallet af downloads (kaldet downlån). Flere borgere vil i fremtiden vælge downlån og dermed undgå den ventetid, som kan forekomme, når materialer reserveres til afhentning i fysisk form. Eksempelvis vil indkøb af cd er blive udfaset i takt med, at Netmusik vinder indpas. Tjenesten Netmusik er verdens største service for online lån af musik med mere end 3 mio. musiknumre og album, og tjenesten sikrer dermed direkte downlån af et væsentligt større udbud af musik, end bibliotekerne har mulighed for at købe i fysisk form. Det digitale bibliotek 24/7 er godt på vej: Allerede i dag tilbyder biblioteket en vifte af digitale tjenester til gratis download, bl.a. Netmusik, Netlydbog og Filmstriben (download af film) Af nuværende nationale digitale tilbud kan eksempelvis nævnes Biblioteksvagten.dk, litteratursiden.dk, Pallesgavebod.dk - en ny børneportal samt lektiecafé online Alle 3 biblioteker tilbyder gratis trådløst netværk til borgere, der medbringer egen bærbar pc Biblioteket tilbyder gratis - og sms-services til reservationsmeddelelser, afleveringsvarsler og hjemkaldelser I foråret 2010 har alle 3 biblioteker passeret en digital milepæl ved at have indført digital håndtering af alt materiale med mikrochips. Dette sikrer brugervenlig selvbetjening og tyverisikring af alt materiale. Teknologien muliggør eksempelvis også at udvide borgernes adgang til bibliotekerne uden for den normale (betjente) åbningstid Folkebibliotekerne i Danmark har et nationalt lånesamarbejde, og på bibliotek.dk kan alle borgere i dag reservere materiale fra et vilkårligt dansk bibliotek til afhentning på deres lokale bibliotek. Der arbejdes intensivt med at udvide denne service til en fælles digital formidlingsplatform, som tilbyder digitale medier som film, spil, musik og litteratur. I den sammenhæng fokuseres også på digitalisering af kulturarven, hvilket i dag varetages af lokalhistorisk arkiv. For at imødekomme fremtidens brugere vil der blive eksperimenteret med nye tilbud, arrangements- og formidlingsformer, ligesom digitale tilbud gradvist erstatter dele af de fysiske materialer. Internetboghandlen Amazons e-bogslæser Kindle og Apples I-PAD er blandt forbillederne og inden længe kan også Gyldendal tilbyde deres egen e-bogslæser. Denne type eksperimenter er oplagte at afprøve på Humlebæk Bibliotek, som vil opdyrke it og mediehåndtering som spidskompetence. 14

15 5. Budget 5.1 Udmøntning af besparelse I forbindelse med den samlede budgetvedtagelse i oktober 2009 besluttede Byrådet, at der i perioden skal spares 2,5 mio. kr. på bibliotekernes ramme. Denne reduktion skal bl.a. findes ved personalereduktion svarende til ca. 5 årsværk. Dertil kommer servicetilpasning f.eks. reduktion af den betjente åbningstid på Nivå Bibliotek med 6 timer, således at der fra er betjening 30 timer ugentligt i hvert bibliotek. I stedet fokuseres på øget tilgængelighed ved selvbetjening. Der opereres tillige med en omprioriteringspulje på 1.3 mio. kr. i perioden for at give mulighed for fortsat udvikling af bibliotekerne. Bemandingen i de betjente åbningstimer bliver reduceret, så der i perioder kan forekomme kø, ligesom det ikke i alle betjente timer er muligt at få lige så grundig vejledning, hjælp til eksamensopgaver m.m. Hvad angår organisationsudviklingen vil bibliotekerne fokusere på centralisering, rationalisering og effektivisering af de interne strukturer. Dette vil bl.a. ske ved LEAN og bedre udnyttelse af de digitale muligheder. Eksempelvis kan en reduceret kørsel til institutioner og bogen-kommer -lånere blive nødvendig. Endelig er det planen, at alle indkøbsprocedurer bl.a. indkøb af bøger, musik, film m.m. effektiviseres i perioden evt. ved at indgå samarbejder med andre af regionens biblioteker. Således kan bibliotekerne med en så effektiv organisation som muligt sikre mest mulig tid til borgerrettede opgaver og dermed fortsat yde en god service, trods budgetreduktionerne Budgetreduktion pr. år Nettobudget efter vedtagelse oktober Budgettilpasninger Personalereduktion i forbindelse med besparelser Midler til ny biblioteksmodel, finansieret ved personalereduktion Servicetilpasning & effektivisering (Budgetforbedring se tabel 1) Sum Balance i forhold til budgetreduktion Overførte midler jvf. styringsprincipper (+/-) Omprioriteringspulje (Investeringer se tabel 2) Sum budgetteret over/underskud Ovenstående tabel viser, hvorledes bibliotekerne frem til 2013 effektuerer den vedtagne reduktion ved personalereduktion og servicetilpasning samt frigør i alt 1.3 mio. kr. til implementering af den nye biblioteksmodel. Nedenfor vises hvilke konkrete servicetilpasninger og investeringer, der vil finde sted i perioden. Tabel 1 - Servicetilpasninger Materialeindkøb Kompetenceudvikling Reduktion, arrangementskonto Øgede indtægter v. gebyrforhøjelser Øvrige driftsbesparelser Sum servicetilpasninger Tabel 2 - Omprioriteringspulje - investeringer IT-værksted Humlebæk Profilbiblioteker IT-opgradering Kompetenceudvikling Selvbetjent bibliotek, Fredensborg Sum

16 6. Proces- og tidsplan for implementering 2010: Budget for investeringer 5. maj Kultur- og Turismeudvalget sender Biblioteksmodel i høring maj Høring hos foreninger, interessegrupper, borgere, m.fl. 21. maj Høringsfrist 9. juni Kultur- og Turismeudvalg indstiller biblioteksmodel til vedtagelse hos Økonomiudvalget og Byrådet 14. juni Økonomiudvalget indstiller biblioteksmodel 21. juni Byrådet vedtager ny biblioteksmodel juli 1. etape af besparelser og personalereduktion udmøntes Efterår Interne strukturer gennemgå ved LEAN-metode, herunder centraliseres materialeindkøb, m.m. Bibliotekernes tekniske afdelinger sammenlægges på Nivå Bibliotek Digitaliseringsstrategi for biblioteket udvikles Udvikling af personalets it-kompetencer Der arbejdes med at indgå nye forpligtende partnerskaber Indretning ændres på Humlebæk Bibliotek for at frigøre plads til itværksted 2011: Januar Nye åbningstider effektueres på alle tre biblioteker Det åbne bibliotek, selvbetjent med chipnøgleadgang åbner på Fredensborg Bibliotek, i alt 72 timers ugentlig åbningstid ,- Humlebæk profilbibliotek indrettes for at frigøre plads til it-værksted It-værksted åbner på Humlebæk bibliotek ,- Lektiecafé implementeres i Nivå Bibliotek april Profilbibliotek indrettes på Nivå Bibliotek ,- Ny struktur for bibliotekarisk vejledning implementeres efterår Plan for kompetenceudvikling af personalet foreligger Generel it opgradering ,- Fortsat udvikling af personalets it-kompetencer samt kompetencer i øvrigt ,- 2012: Kompetenceudvikling af personalet ,- Fortsat profilindretning af Nivå Bibliotek ,- Fortsat profilindretning på Humlebæk bibliotek ,- Profilbibliotek udvikles på Fredensborg Bibliotek på baggrund af første års erfaringer med Det åbne bibliotek ,- It-opgradering i Nivå og Fredensborg ,- 2013: Fortsat profilindretning på Humlebæk bibliotek ,- Fortsat it-opgradering ,- I alt ,- 16

17 7. Tilkøbsydelse: Bibliotekstilbud i Kokkedal Der har gennem en række år været et ønske om et bibliotekstilbud i Kokkedal senest i sammenhæng med planerne om Byens Hus. Følgende forslag, som ikke finansieres af bibliotekernes budget, men er en tilkøbsydelse, kan muligvis imødekomme nogle af ønskerne. I forbindelse med biblioteksstrukturen har Kultur- og Turismeudvalget drøftet, hvorledes det kan være muligt at tilbyde Kokkedals borgere et møde med kommunens folkebiblioteker lokalt i nærområdet. Da det ikke ligger i kommissoriet om model for ny biblioteksstruktur at foreslå en egentlig filial er et samarbejde med nogle af bydelens øvrige aktører nærliggende. Eksempelvis kan man etablere en Biblioteksstation/info-punkt med mulighed for at tilbyde adgang til at udlåne og aflevere materialer samt få bibliotekarisk rådgivning i mindre omfang i f.eks. Kvarterhuset, i Egedalsvænge hos Kokkedal på vej eller på Egedalsskolen. Ud fra en faglig vurdering skønnes det, at Egedalsskolen er det mest velegnede sted, da det er en kommunal institution med gode adgangsforhold, centralt beliggende i bydelen, og mange borgere har i forvejen deres gang på skolen. Desuden samarbejder folkebibliotekerne og skolebibliotekerne allerede om indkøb og skolebiblioteks-it. Skolen vil derfor være en naturlig samarbejdspartner, men det forhindrer ikke et samarbejde med øvrige kulturelle aktører i Kokkedal, blot med udgangspunkt fra Egedalsskolen. Uanset hvor et evt. mindre bibliotekstilbud etableres, foreslås det, at tilbuddet indeholder en mindre samling af bøger, musik, film m.m. til udlån, ligesom en mindre samling af relevante aviser og tidsskifter anses for at være et relevant tilbud. Det foreslås, at der ansættes personale 20 timer/uge, som varetager en åbningstid på ca. 10 timer ugentligt (én dag kl og en dag kl ). Resten af tiden benyttes dels til lokalt samarbejde med skolebiblioteket ligesom det giver mulighed for at dyrke og videreudvikle bibliotekets funktion som et af de lokale omdrejningspunkter for kultur og viden ved at indgå i partnerskaber med bl.a. foreninger, aftenskoler, og andre kulturelle aktører, som kan skabe værdi for bydelens borgere. Når skolebiblioteket har åbent er det måske med tiden endda muligt for borgere at betjene sig selv i den lille folkebibliotekssamling og benytte selvbetjeningsmaskinen. Anlægsudgiften til at etablere et tilbud i Kokkedal forventes at blive ca kr. med et årligt driftsbudget på ca kr. I dag betaler Fredensborg Bibliotekerne en mellemkommunal udligning årligt på ca kr. til Hørsholm Kommune for Fredensborg borgeres benyttelse af Hørsholm Bibliotek. Om denne udgift til mellemkommunal udligning kan blive reduceret ved et lokalt tilbud vides ikke på forhånd, da betaling sker på baggrund af det forrige års aktiviteter. Hvis det vedtages, at Egedalsskolen er en løsning og Byrådet beslutter at tilkøbe ydelsen, er det nødvendigt i 2011 at udarbejde et konkret projekt for udmøntning og implementering med henblik på at etablere bibliotekstilbuddet fra Budget for bibliotekstilbud i Kokkedal pr Anlæg Drift Selvbetjeningsautomat Reservationsvogn Personale Materialer Aktiviteter Inventar (borde, stole, reol, lamper m.m.) It-udstyr (pc'er, printer, chipudstyr m.m.) (Til såvel administrativ som publikumsbrug) - It-drift, licenser til bibliotekssystem Rengøring samt pedel på skolen Kendes endnu ikke? I alt anlæg og drift

18 18

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 Model for ny biblioteksstruktur Forsideillustration: Modellen for ny biblioteksstruktur illustreres som et hus, som udgør det fulde bibliotekstilbud i Fredensborg Kommune.

Læs mere

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune 2010-13 Bibliotekspolitik for Randers Kommune BIBLIOTEKSPOLITIK FOR RANDERS KOMMUNE BIBLIOTEKET ER EN MENNESKERET v. formand for kultur- og fritidsudvalget Ellen Petersen De danske folkebiblioteker spiller

Læs mere

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Bibliotekspolitik 2011-2014 for Hjørring Kommune Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Når 1,3 mio. danskere har svage læse- og regnefærdigheder, og når ca. 2 mio. ikke har

Læs mere

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Fredericia Bibliotek - et mellemstort provinsbibliotek Dagsorden O Lovgrundlag

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE 1 INDLEDNING Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblioteksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Hvordan udvikler man bibliotekernes ydelser med den rette balance mellem de traditionelle og de nye biblioteksydelser? Hvordan får bibliotekerne

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale Dragør Bibliotekerne Resultataftale 2014-2015 Organisationsudvikling Dragør Bibliotekerne Bibliotekernes kerneområder og -opgaver har ændret sig over tid. Der stilles nye krav til kompetencer, roller,

Læs mere

Udvalget for kultur 2009. Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne

Udvalget for kultur 2009. Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne Udvalget for kultur 2009 Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne Indhold 1. Mission............................................................ side 2 2. Vision for Slagelse Bibliotekerne....................................

Læs mere

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 21.6.2017 1 Fakta om FMB: 1.1 Biblioteksloven Kommunal opgave ingen statsfinanciering Formål: Oplysning, uddannelse og

Læs mere

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 1 Denne præsentation Denne præsentation er et midtvejsoplæg til Kultur- og sundhedsudvalget på

Læs mere

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Biblioteket er dødt længe leve biblioteket! Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Medlem

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

På den baggrund foreligger her tre forslag til fortsat biblioteksbetjening af landdistrikterne.

På den baggrund foreligger her tre forslag til fortsat biblioteksbetjening af landdistrikterne. 1 of 5 BILAG 1 Fremstilling for PUK-udvalget Syddjurs Biblioteks betjening af landdistrikter Ved byrådets beslutning af budget 2016, blev der udtrykt bekymring for en nedlukning af bogbussen, samtidig

Læs mere

Bibliotekspolitik 2014-2017

Bibliotekspolitik 2014-2017 Bibliotekspolitik 2014-2017 Forord Den 17. juni 2013 vedtog byrådet den nye bibliotekspolitik for årene 2014-2017. Politikken er som noget nyt blevet formuleret i samarbejde med borgerne i Esbjerg Kommune,

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning

Læs mere

Notat vedr. en ny fremtidssikret biblioteksmodel

Notat vedr. en ny fremtidssikret biblioteksmodel Notat vedr. en ny fremtidssikret biblioteksmodel 31. august 2011 Kultur Hovedbiblioteket i Birkerød I lyset af forslagene om tilpasninger på Kulturområdet, Rudersdal Bibliotekerne, i Budgetforslag 2012,

Læs mere

Notat om bibliotekernes udvikling

Notat om bibliotekernes udvikling Notat om bibliotekernes udvikling 1 1. Baggrund vilkår og udfordringer for biblioteksdrift anno 2015 Bibliotekerne er på det kommunale landkort den største kulturinstitution og på landsplan den næst største

Læs mere

Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne. Ni udsagn

Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne. Ni udsagn Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne Ni udsagn Indholdsfortegnelse Forord s. 2 1. Vejle Bibliotekerne er lokale kulturcentre s. 5 2. Vejle Bibliotekerne støtter kulturel mangfoldighed gennem vores

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014 Kort version Bibliotekerne skal være lokale medborgercentre, steder for viden og borgerservice, der sammen med lokale aktiviteter og initiativer skal

Læs mere

Fremtidens Bibliotek Forslag til handlingsplan

Fremtidens Bibliotek Forslag til handlingsplan Fremtidens Bibliotek 2009 2014 Forslag til handlingsplan Fremtidens Bibliotek 2009 2014 Udviklings- og handlingsplan Indledning...2 Processen...2 Sammenfatning hvor bevæger vi os hen?...2 Fokusområder...4

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Digitalisering og borgernes IT - kompetencer A1 Aktive digitale borgere A.1.1 Central indsats. Styrke og vedligeholde det tværfaglige samarbejde med Borgerservice

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

Ny politik for perioden

Ny politik for perioden Ny politik for perioden 2015-18 X Kulturudvalgets hovedtemaer for politikken Digitalisering og kanalstrategi Lokale tilbud medborgercentre Læring, viden, dannelse, medborgerskab og demokrati E-materialer

Læs mere

Strategiske indsatsområder

Strategiske indsatsområder 5 Strategiske indsatsområder Stemannsgade 2. 8900 Randers C. Tlf.: 8710 6800. www.randersbib.dk. hovedbiblioteket@randersbib.dk Strategiske indsatser og handleplan 2017 Slots- og Kulturstyrelsen tog i

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet Aabenraa Kommunes Bibliotekspolitik Biblioteket i videnssamfundet Biblioteket gennemløber i disse år den største forandring i 50 år. Det gælder rammevilkår, indholdselementer, faglige kompetencer og service.

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek

Danskernes Digitale Bibliotek Danskernes Digitale Bibliotek Hvorfor er det en god idé? Børne- og kulturdirektør Flemming Olsen, næstformand i Børne- og Kulturchefforeningen DB SYD biblioteks- og kulturforening. 1. marts 2011, Jelling.

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet 6. Udvalgets sammenfatning Vidensamfundets og globaliseringens

Læs mere

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne Brug, kvalitetsudvikling og hed med bibliotekerne Brugerundersøgelsen af 0 biblioteker i oktober 00 Århus Kommunes Biblioteker januar 00 Indhold Undersøgelsen Hvem bruger bibliotekerne 4 Søndagsåbent 6

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Handlingsplan for 2012/13/14. Åbne Biblioteker. Tidsplan d. 30.10.12. Udgangspunkt i Folkebibliotekerne i vidensamfundet s 5 anbefalinger

Handlingsplan for 2012/13/14. Åbne Biblioteker. Tidsplan d. 30.10.12. Udgangspunkt i Folkebibliotekerne i vidensamfundet s 5 anbefalinger Handlingsplan for 2012/13/14 Udgangspunkt i Folkebibliotekerne i vidensamfundet s 5 anbefalinger Åbne Biblioteker Hvad: Etablering af selvbetjent bibliotek i Gudme i 2012. Tid: 2012 personale i Gudme,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice

Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Bilag 1: Tre modeller for sammenlægning af bibliotek og borgerservice Med budgettet for 2014 er det besluttet at sammenlægge bibliotek og borgerservice i Ringsted Kommune. Sammenlægningen er planlagt til

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Ballerup Bibliotekerne er en kommunal institution, hvor udlån af alle materialer er gratis.

Ballerup Bibliotekerne er en kommunal institution, hvor udlån af alle materialer er gratis. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Dit bibliotek. sammen kan vi mere.

Dit bibliotek. sammen kan vi mere. Dit bibliotek sammen kan vi mere Koldingbibliotekernes Vision 2014-2017 Dit bibliotek sammen kan vi mere Det er Koldingbibliotekernes vision at være en lokal nøglespiller og et nationalt forbillede i forhold

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid

Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid Aalborg Bibliotekerne Skaber det bedst mulige bibliotekstilbud inden for de politisk fastlagte prioriteringer og budgetrammer. Vision - vi vil: Udvikle

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER Bibliotekets stand ved Højskoledagen for ældre Forsidefoto: Carl nielsens fødseldag fejres med elever fra Musikskolen Horsens

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Handlingsplan for

Handlingsplan for Handlingsplan for 2016-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag og de fire værdier; identitet, relationer, tilgængelighed og læring. Det handler om at omsætte disse

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris bilag 1 Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris Life Cycle Stage Ansvarlig Touch Type Statisk Interaktiv Stickers "Drive-In"-bruger "Entusiast"-bruger Ankomst Velkomst Selvbetjening Shopping

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger.

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger. Kontrakt 2015-16 Biblioteket Støvring, Skørping, Terndrup, Nørager og Bogbus Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211,9,8,8,8,8,7,8 Herning,9 Holstebro,8 Horsens,8 Randers Silkeborg,8,8 Skive,7 Viborg,8,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Tabellen og figuren viser,

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Nu åbner. Egebjerg Demokratek. Med indvielse. Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30

Nu åbner. Egebjerg Demokratek. Med indvielse. Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30 Nu åbner Egebjerg Demokratek Med indvielse Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30 Har du lyst til at låne bøger? Vil du debattere lokale forhold? Vil du debattere kommunale forhold? Vil du læse aviser?

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015

Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015 Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015 Mål og fokusområder 2015 Aalborg Bibliotekerne har fokus på, at udvikle bibliotekstilbuddet i takt med aktuelle tendenser i samfundet og medieudviklingen.

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker.

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 22-06-2016 Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker. Spørgsmål Sagsnr. 2016-0257555

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Medborgercenteret: En ny fortælling om biblioteket i netværkssamfundet. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Medborgercenteret: En ny fortælling om biblioteket i netværkssamfundet. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Medborgercenteret: En ny fortælling om biblioteket i netværkssamfundet Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Gentænk biblioteket

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006.

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Introduktion Aktuelle projekter på NJL Hvad er et aktuelt og relevant

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere