HOLMEN SOGNS UDFLYTTERBØRNEHAVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLMEN SOGNS UDFLYTTERBØRNEHAVE 2013-2014"

Transkript

1 HOLMEN SOGNS UDFLYTTERBØRNEHAVE

2 Årsplan g pædaggiske læreplaner Indhldsfrtegnelse: Velkmmen 3. Bestyrelse g frmål 3. Adresse 4. Nrmering 4. Dagens rytme 4. Naturen mkring s 5. Pædaggikken 6. Det Pædaggiske samarbejde 9. Pædaggiske læreplaner 9. Dkumentatin 15. Evaluering 16. Frældresamarbejde 16. Frældrehåndbg 18. 2

3 "Stenbrens børn har brug fr lys g luft". Velkmmen til børn g frældre i Hlmens Sgns Udflytterbørnehave. Vres Udflytterbørnehave blev prettet i 1975 på initiativ af den daværende bestyrelse fr Hlmens Sgns Menighedsbørnehave. Sm der skrevet std i kirkebladet fra indvielsen: "Stenbrens børn har brug fr lys g luft". De tanker faldt i tråd med Clara Hauch s, sm var børnehavepædagg. Hun ejede gdset Mørdrupgård, sm ligger ved Bure sø. Hun havde bestemt: At nget af jrden skulle kmme Københavnerbørn til gde". Det er årsagen til at "Hlmen" i dag ligger sammen med t andre udflytterbørnehaver "Skjld" g "Blkhuset" på Mørdrupsgårds jrd ved Krgenlund skv. Børnehaven er en selvejende institutin med en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, hvr af de tre er frældrevalgte. Frmanden g det andet medlem er udpeget af menighedsrådet ved Hlmens kirke, g er selvsupplerende. I vedtægterne fr børnehaven lyder 1 således: FORMÅL DEN SELVEJENDE INSTITUTIONS NAVN ER HOLMENS SOGNS UDFLYTTERBØRNEHAVE, DENS HJEMSTED ER KØBENHAVNS KOMMUNE. INSTITUTIONEN ER TILSLUTTET Børneringen INSTITIONENS FORMÅL ER I SAMARBEJDE MED BØRNENES HJEM OG PÅ ET KRISTEN GRUNDLAG, At UDFØRE ET BØRNEARBEJDE, DER GIVER BØRNENE DE BEDST MULIGE UDVIKLINGSBETINGELSER. 3

4 Børnehavens adresse: Hlmens Sgns Udflytterbørnehave Rsenlundvej Lynge Tlf Opsamlingssted: Havnegade København K Tlf Hjemmeside: hsub.mn.net Børnehaven åbner i psamlingen kl Kl præcis, kører bussen til Lynge. Vi er tilbage i Havnegade kl Opsamlingen lukker kl Børnehaven er nrmeret til 46 børn fra 3-6 år frdelt på t aldersintegrerede stuer med 23 børn på hver. Stuerne kalder vi RØD OG BLÅ. Det pædaggiske persnale består af: 1 leder, 1 suschef, 4 pædagger g 1 lønnet studerende. Desuden er der ansat 1 køkkenassistent, rengøringspersnale g en gårdmand. DAGENS RYTME. Busturen er en selvfølgelig del af vres hverdag, g både børn g vksne prøver at udnytte tiden bedst muligt: Børnene laver aftaler med hinanden, de vksne giver beskeder videre til hinanden g planlægger dagen. Der bliver snakket, leget g sunget. Ca. Kl kmmer vi til børnehaven i Lynge. Mrgensamling: I børnehaven frdeler vi s på de t stuer rød g blå, g hlder samling. Samlingens længde varierer. Det kmmer an på, hvad indhldet er. Vi har altså ingen fast dagsrden, men sm regel taler vi m, hvem der mangler i dag. Vi synger, frtæller histrier, laver rytmik eller drama. Vi viser nget, vi har med hjemmefra eller snakker. Frmiddag: Vi deler s p i mindre grupper. Ngle tager på tur i skven, til søerne eller bndegården. Andre leger på legepladsen, bager, maler, passer geder sv. Frksttid: Vi spiser frkst kl. Ca Børnene skiftes til at dække brd. Vi lægger vægt på, at frksten fregår i en rar g anerkendende atmsfære. Ngle er måske på madpakketur eller spiser i deres nye hule. Om vinteren er det stilletid indendørs fr de stre børn g fr hvilerne der ikke er faldet i søvn. 4

5 Når de vksne har hldt fælles kaffepause, spiser vi frugt, leger g rydder p. Kl går vi i garderberne g pakker vres ting. Bussen henter s kl g vi er tilbage i Havnegade kl Vres rammer g betingelser. NATUREN OMKRING OS. Vi br på landet g har ptimale muligheder fr udendørs liv. Vi har vres eget meget stre udeareal, indrettet til leg g bevægelse. Med sandkasser, gynger g cykelsti. Bakker til at klatre p af g nedad. Klatretræer, køkkenhave, legehuse, gedefld, vandpst g bålplads. Bålhytte med udekøkken. Vi ligger p til skv, mse, åer, marker, gammeldags bndegård. Vi ser køerne på marken. Vi kan gi hestene æbler g græs. Vi skiftes til at sørge fr at give småfuglene fder. Der er gedefamilier, sm skiftevis sørger fr at gederne bliver passet. I køkkenhave sæsnen er der gså køkkenhavefamilier, sm sørger fr at gøre køkkenhaven klar, luge, grave g høste. Vi går, løber, cykler gennem skven til Buresø fr at bade. Vi snitter g saver i grene. Naturen er vres sanse, mtrik, fantasi g pdagelsesrum. Vi lægger str vægt på, at bruge udendørs livet i al slags vejr. Vi kmmer fra byen, med vres vaner. Nu skal vi lære at færdes i naturen. De små børn skal f.eks. lære at løfte benene, når vi bevæger s henver skvbunden udenfr stierne! Det er dejligt at se, hvr hurtigt de lærer at klatre p af en stejl skrænt, når de har prøvet det ngle gange. Vi går lange ture med madpakker g små ture på de små børns betingelser. Vi kender en masse steder, sm har frskellige kvaliteter g udfrdringer. Vi har eks. Bndegården, stre g lille Trldehøj i skven g heksens hus ude på marken. Vi følger årstiderne g kender deres muligheder: Vinteren - med sne til at kælke på, ned ad små g stre bakker. Lave snemænd g sneblde, skøjte på den tykke is på vandpytter g Buresø. At gå på de frsne blade sm ligner crnflakes med sukker på Fråret - planlægge hvad der skal være i vres køkkenhave g købe frø i Lynge g sige gddag igen til regnrmene, når vi graver i køkkenhaven. Plukke anemner g smage på nyudsprungne bøgeblade samt skvsyre. 5

6 Smmeren tage til Buresø g bade, at lege med vand g mudder. Opdage frskellen på insekter g smage på smmeræblerne. Efteråret høste i vres køkkenhave, spise nødder fra vres nøddetræ, samle bg, agern g kastanjer. Se naturen frandre sig g pdage svampene, der pludselig dukker p. Vi bruger vres krp, sanser g nysgerrighed. Vi undres sammen ver, hvad vi finder: Et spr i sneen, fugle-fjer, skvsnegle, biller, myretuer, en død mus, sm vi begraver, en grankgle der måske er spist af en mus eller egern? Og små hjrtelrte. Trykker på balsaminerne, så frøene springer til alle sider. Herigennem vækkes vres nysgerrighed, frtrlighed g kærlighed til naturen. DYREHOLD I BØRNEHAVEN. Geder i flden fran skven Vi har 4 navngivne geder, sammen med vres nabbørnehave Skjld sm børnene skiftes til at hjælpe med at passe. PÆDAGOGIKKEN Intet i livet er statisk, alt udvikler sig g frandres, ligeså pædaggikken. Vres pædaggik er hele tiden under udvikling. Gennem pædaggernes iagttagelser g refleksiner, gives nye handlemåder, der bevarer g højner kvaliteten i det daglige liv. De fagpersner, vi læner s p af, er den nrske frsker Berit Bae, der hele sit arbejdsliv har frsket g frsker i bl.a anerkendende relatiner. Psyklgen Per Schultz Jørgensen g pædaggen g psyklgen Margrethe Bruun Hansen. Vres grundhldning er, at pædaggerne har ansvar fr: At give msrg, ved at være nærværende, at have indføling g indlevelses evne. At kende børns udviklingstrin g støtte dem i at være selvstændige, så de undgår indlært hjælpeløshed At finde frem til det enkelte barns behv. At være i børnehøjde, at øve sig i at se det børnene ser g det de er ptaget af. At se, læse g frstå barnet 6

7 At skabe anerkendende relatiner til det enkelte barn. At møde barnet, så det mærker sin egen selvfølelse. At det enkelte barn skal kunne trives her. At være grænsesættende. At arbejde frem imd en anerkendende måde, at være sammen på. At møde barnets eventuelle usikkerhed eller angst fr visse ting - frstå, anerkende g hjælpe det igennem. At skabe rum g rammer fr børnene, således at: Leg g fantasi kan udvikle g barnets selvvirksmhed kan udflde sig. Barnet kan øve sig i at deltage i et fællesskab, være scial g føle samhørighed. Barnet leger g lærer, Udvikling af venskaber kan ske. Barnet kan udvikle sin individualitet. Barnet skal møde værdier sm: Her skal være glæde Vi skal ha det sjvt sammen Vi skal ha det hyggeligt Her er ikke travlt ikke stress Gensidig respekt Her er tid g plads til frdybelse - ikke unødvendige afbrydelser. Vksne, der er ptaget af børnenes liv. Vres mål g håb fr børnene: At de møder tillid g føler tryghed, så de kan være sig selv. At de bliver selvstændige individer, sm er selvhjulpne. At de kan tage ansvar fr egen handling g tager aktiv del i egen hverdag. Vi har den plads,den erfaring,de muligheder g udfrdringer, sm børn har glæde af, derfr mener vi, at de skal have lv at blive i børnehavens legeland så længe sm verhvedet muligt. Når man bliver større i børnehaven bliver man kulturbærer. Man bliver den, der f.eks. kan frtælle de yngre børn m vres særlige begivenheder: Hvrdan er det at være på klni?, m juletraditiner, bade i søen, arrangere lege sv. At vise børnehaven frem fr nye gæster. Sidst men ikke mindst, være guide, i, den daglige kultur. De børn der er mdne til det, er tiltider gså med til at hjælpe de små 3 årige såsm: at stille madkassen i køleskab, pakke tasken, stille hjemmesk på plads, samt andre små ting. De største børn skiftes gså til at vaske brde g feje. De samarbejder t g t, sammen med en pædagg m at gøre rød stue klar efter frkst. Vi har sm mål, at vres børn, når de frlader børnehaven har: 7

8 Leget med vand g mudder Klatret i træer Gået mange kilmeter Lavet bål Badet i søen Knyttet sciale kntakter Kælket ned af små g stre bakker Lært at cykle g været på cykeltur Da vres gamle Bamse kylling hus sænkede brædderne efter lang tr tjeneste, har vi købt en lille isleret skurvgn i stedet. Den bliver brugt til de største børn. Dette gøres efter tid g behv, hvr en lille gruppe, sammen med en vksen, laver aktiviteter, der spænder ver frskellige emner på deres aldersniveau, såvel kreative sm intellektuelle. Aktiviteterne kan være: Ord lyde rim Tal - Miniløk - vendespil -andre spil, mm. Vi taler m vejret, ugedage, måneder g år. Vi øver børnene i: Ikke at snakke hele tiden. At række fingeren p, når det er nødvendigt. At hjælpe hinanden. At kunne vente. At kunne klippe g hlde på en blyant. At kunne tåle at tabe g vinde i spil. At være en/gd kammerat Det pædaggiske samarbejde Persnalets samarbejde består af: - dagligdagens små møder g i de planlagte persnale-møder af 2. uge. - Desuden har vi årligt i nvember Pædaggiske dage g m fråret en pædaggisk dag Ved persnale-mødet har vi en fast dagsrden. Den består af bl.a. følgende punkter: - Gdkendelse af referat fra sidste møde. 8

9 - Pædaggisk emne. - Børn: Det enkelte barns trivsel i børnehaven bliver belyst. - Referat af frældre-samtaler g andre møder. - prblemstillinger vi arbejder med i børnehaven. - Studerende: De studerende frtæller m deres trivsel, pgaver - Evaluering af pædaggiske frløb. Vi ved det er vigtigt, de vksne har det gdt sammen! Ved de Pædaggiske dage samles alle pædagger g studerende med vernatning. Vi arbejder med et givet pædaggisk tema, sm vi her kan arbejde i dybden med. Vi har et fast punkt, hvr vi kmmer rundt m alle vres børn. Vi har en planlagt tidsplan fr hele frløbet. Vi arbejder med frskellige evalueringsmetder. Persnalet: Vi har valgt kun at være pædaggisk uddannet persnale. Udver leder g suschef er vi 4 pædagger, en køkkenhusalf g en gårdmand. Desuden er vi uddannelsesinstitutin g mdtager studerende. Pædaggiske Læreplaner i Hlmen Sgns Udflytterbørnehave. Hvad kendetegner vres børnehave? Beliggenheden midt i naturen er vres stre frce. Vres uderum er vres vigtigste rum, det er her vi er i al slags vejr. Vi har en str g varieret naturlegeplads, med blandt andet gedefld, køkkenhave, bålpladser, frugt g klatretræer, bakker, gynger, sandkasser g vandpst. Derudver har vi en sti til cykler g gcarts. Vi bruger gså den mkringliggende natur (skv, badesø, besøg på bndegård) året rundt, til frskellige ture. Dette gør, at børnene i høj grad får kendskab g frtrlighed med naturen. Vres traditiner. Vi har faste fællesaktiviteter året rundt: Fastelavn med eget udklædnings-værksted, fælles børnevernatning, klni, fælles familie vernatning i telte g mange fælles jule- aktiviteter. Ca.2 gange m året går vi til teaterfrestillinger. Vi fejrer barnets fødselsdag ved flagstangen med sange g barnet deler nget ud. Barnets sidste dag i børnehaven får gså særlig pmærksmhed. De pædaggiske læreplaner stiller krav m, at vi arbejder med følgende 6 lærings temaer: 9

10 1. Barnets alsidige persnligheds udvikling. Persnlige kmpetencer 2. Sciale kmpetencer 3. Sprg 4. Krp g bevægelse 5. Naturen g naturfænmener 6. Kulturelle udtryksfrmer g værdier Desuden: Udsatte børn Dkumentatin De pædaggiske læreplaner skal gså sikre barnet får en harmnisk vergang til dets næste institutin eksempelvis sklen. Vres praksis: Sm persnalegruppe har vi diskuteret hvr g hvrdan de 6 lærings-temaer er tilstede i vres pædaggiske arbejde. Sm eks. kan det fælles måltid rumme alle de 6 temaer! Naturen giver vide rammer fr børnenes lege. I bl.a. legen udvikler barnet de persnlige g sciale kmpetencer. Færden i naturen udvikler i høj grad børnenes mtrik. Mestring af særlige færdigheder, så sm cykelstunts ned ad bakken, avanceret kælkning, træklatring, giver barnet en glæde g tilfredshed, sm styrker den persnlige kmpetence g sammen med andre børn den sciale kmpetence. Sprget udvikles ved bl.a. højtlæsning. Vi har en stund hver dag i hver aldersgruppe med dette. Ngle af pædaggerne er gså gde til frtælle- histrier. Ved vres mrgensamling er det tit børnenes små frtællinger m plevelser i deres liv, sm er i fkus. Vi lægger vægt på dialg med børnene. Kulturelle udtryksfrmer findes bl.a. Når børnene tegner g male. Vi synger til mrgensamling g i bussen. Når vi er på klni, er der altid en tema/legedag, hvr fantasien bliver udfrdret. Og så giver fejringen af jul g fastelavn kendskab til f.eks. vres fælles kultur. Kulturelle aktiviteter finder vi gså i vres køkken. Her har vi løbende små grupper af børn, sm bager bller. Det enkelte barns trivsel g udvikling undersøger vi løbende ved årlige frældresamtaler g ved behv. 10

11 På vres persnalemøde har vi altid sm fast punkt 3-4 børns udvikling i fkus. Vi frtæller hinanden, hvrdan vi plever barnet g hvad det enkelte barn måske har brug fr. På de årlige pædaggiske dage har vi sm fast punkt, det vi kalder scimatrix. Børnehaven kan henvise til tale-hørelærere/pædagg fr de børn, der har brug fr særlig sprgstimulering. Desuden skal vi henvise til specialpædaggisk bistand igennem PPR (Pædaggisk Psyklgisk Rådgivning) i Distrikt indre By, hvr der gså er ansat psyklger til småbørnsmrådet. VORES SÆRLIGE FOKUSPUNKTER I PÆDAGOGIKKEN I VORES DAGLIGE ARBEJDE MED BØRNENE. De sidste 7 år vi har arbejdet med begrebet anerkendende relatiner inspireret af Berit Bae. Vi har valgt at have fkus på, hvrdan vi får indarbejdet en anerkendende måde at være sammen på. BARNETS ALDSIDIGE PERSONLIGHEDS UDVIKLING: Vi vil udvikle selvværd g selvtillid. Vedhldenhed, selvhjulpne g selvstændige børn, der kan gøre pmærksm på egne behv. Alle børnene skal trives. Kunne tackle knflikter g være en del af fællesskabet. Metde: Vi arbejder med anerkendende relatiner. Giver tid til, at børnene selv kan klare bl.a. at deltage i lege, løse knflikter, med en pædagg på sidelinjen. Vægter betydningen af børns kammeratskaber. SOCIALE KOMPETENCER: Vi vil udvikle empati, scial ansvarlighed g medbestemmelse. Så de kan indgå i de kulturbestemte spilleregler. At indgå i børnegruppen g legen. At få psitiv pmærksmhed. At kunne vente på tur g frstå hvrfr. Løse knflikter. 11

12 Hvrdan er man en gd kammerat? At kunne indgå i et fællesskab Metde: Vi har aldersintegrerede stuer. Fkus på m børnene kan mærke deres persnlige grænser g behv bliver taget alvrligt. At de større børn hjælper de nye små børn i dagligdags ting, i den mfang de kan magte. Give tid g rum til legen. Pædaggerne hjælper børnene med at sætte rd på g løse de knflikter, de har med hinanden. Børnene klarer så vidt muligt knflikterne selv, g bliver hjulpet af en pædagg hvis de ikke kan. Mrgensamling hver dag. Hvr vi bl.a. synger, laver teater g laver sanglege. Fra leg til knflikt til leg igen 4 børn leger i Blå hvilerum med puder. Jens klager ver de andre børn driller. Selvm jeg hjælper, er det svært fr Jens at kmme helt ind i legen. Jens siger at de andre vil slå. Jeg samler de 4 børn g hører deres versin g de snakker videre m hvrdan de kan gøre fr at løse prblemet der er pstået. Mens de snakker har jeg stillet en masse kldser p på brdet g lige så stille begynder de alle 4 at lege med kldserne samtidig de taler m det der er sket. De får snakket færdigt g alle 4 børn sidder g leger med kldser. SPROG: Sprglig pmærksmhed. Gentagelser g frnyelser. Støtte børnene i at eksperimentere. R til det indre sprg. Vekselvirkning mellem stimulering g pause. Metde: Histriefrtælling hver dag, enten plæsning eller fantasihistrier. Teater 2 gange m året. Samt diverse gratisarrangementer eks. Marinetteatret. Tid til børnenes egne lege, uden afbrydelse. Dialgen i det daglige. Mrgensamling. Eks. sange, teater g børnenes egne frtællinger. Bustiden er gd til børnenes indbyrdes dialg. Knfliktløsning. Pstkrt i bussen Et barn har været på ferie g der er kmmet et pstkrt fra hende. Krtet bliver læst højt p i bussen g alle hører m de ting hun har plevet på sin ferie. Næste dag har Peter sm er 4 år lavet sit eget pstkrt, med tegning g han har selv skrevet sit navn. Han har fået lidt hjælp af en vksen til at skrive m sine plevelser da han 12

13 var i Thailand fr 1 år siden. Han havde gjrt sig umage g pstkrtet blev læst p i bussen den dag. KROP OG BEVÆGELSE: Vi vil støtte børnene i at udvikle krppens funktiner, ved tilrettelagte g spntane aktiviteter. Fysisk sundhed g krppens beherskelse. Vi har et miljø, der befrdrer glæden ved, at bevæge sig. Vres fysiske rammer indehlder bl.a. skv, marker, søer, åer bakker m.m. Metde: Mtivere til udfldelse g aktivitet. Vi klatrer i træer, kravler på skrænter, cykler, bader, kælker, glider på is m.m. Mrgensamling, hvr vi bl.a. danser, laver rytmik g laver teater. Lærer de større børn regellege. Eks. banke bøf g alle mine kyllinger Arbejde i vres køkkenhave. Så, luge, vande g høste. Ture i naturen. Vi har thjulede cykler ppe i børnehaven, sm børnene cykler på. De parbejder en frtrlighed med cyklingen g efterhånden sm de mestre dette bliver interessen fr at kmme på længere cykelture vakt. Det kan være Buresø eller et andet sted i skven. På cykeltur i skven. Ngle drenge ville gerne på cykeltur i skven. Det havde regnet dagen før g der var stre vandpytter man kunne cykle igennem hvis man tg tilløb. Det var sjvt! Ind imellem måtte de pgive på grund af mudderet, g måtte trække cyklen igennem før de kunne stige p igen. Det ødelagde ikke glæden. NATUR OG NATURFÆNOMENER: Vi vil lære børnene rd g begreber fra naturens verden. Give dem kendskab g frtrlighed med naturen. Egen rlle i naturen. Bruge naturen sm, rum fr leg g fysisk aktivitet. Metde: Have relevant faglitteratur samt diverse udstyr. Sørge fr adgang til vand, sand g jrd. Udfrdrende legetøj.a. eks. trækasser g brædder. Varierende ture i naturen. Passe g drage msrg fr vres gedefld. Køkkenhaven, hvr børnene inddrages i hele prcessen. Tænder fte bål, samt laver mad på bålet. Se endvidere punkterne under Krp g bevægelse. Drager g krkdiller i skven Vi var i skven fr at finde stre pinde sm skulle bruges til at lave julegaver af. 13

14 Der blev fundet en masse pinde g der gik ikke lang tid før at pindene blev frvandlet til slanger, krkdiller g drager. Så var legen i gang g længe var børnene frdybet i deres leg.. KULTURELLE UDTRYKSFORMER: Vi vil give børnene kendskab g indsigt i frskellige kunstarter g musiske udtryksfrmer. Skabe et rum/miljø til det skabende arbejde samt til børnenes egen fantasi g lege. Metde: Tage i teatret, højtlæsning hver dag. Mrgensamling. Give tid til legen. Skabende arbejde såsm ler g maleværksteder. Mange rum ude g inde. Vi har mange billeder g plakater på væggene, sm børnene er meget ptaget af. Udklædnings tøj skaber Teater. Vres egne traditiner: Jul (Julebag, adventsspiral, en sanseplevelse; kirkebesøg, skrive breve til nissen på lftet, julehistrier, sange, julegaveværksted, pynt p m.m.). Fastelavn, hvr børnene kreerer deres egne dragter, maler fastelavnstønder g slutter af med fest fastelavnsmandag. Klni (6 dage i slutningen af juni). Børnevernatning, stuerne skiftes til at vernatte ppe i børnehaven, sm ptakt til klnien. Frældrevernatning, frældre g søskende kmmer en fredag i august, slår telte p g alle hygger til lørdag frmiddag. Fødselsdag, hejsning af flag.. Fastelavn i børnehaven Èn af de mange traditiner vi har i børnehaven er vres måde at fejre fastelavn på. Vi starter 3 uger før med at lave en fastelavnsbutik fyldt med udklædningstøj, parykker, stf g gammelt/aflagt tøj. Hverdag inviteres et barn til at gå på pdagelse i butikken sammen med en pædagg. Der prøves, klippes, kigges i spejl, tegnes, g pludselig er Peter blevet til en krkdille. Kstumet bliver lagt i en pse g gemmes i børnehaven til fastelavnsfesten. Fastelavnstønderne bliver gså malet fltte ugen p til festen. Fastelavnsmandag starter alle med at klæde sig ud g bliver sminket. Børnene er delt p efter alder. Når alle er klar kan fastelavnsfesten begynde. UDSATTE BØRN: Vi vil sikre, at alle børn trives. At hele persnalet er invlveret g ikke kun ngle få. Give børn, der ikke trives, den ptimale støtte. Fra integratin til inklusin. Det faste persnale er alle uddannede pædagger. 14

15 Metde: Vi laver en scimatrix mindst én gang årligt. Vi har et fast børnepunkt på persnalemøderne, her gennemgås alle børnene. Ved akut behv, får det enkelte barn et særskilt punkt på dagsrdenen. Vi samarbejder med frskellige instanser, eks. Tale-hørepædagg g psyklg (PPR.) Vi arbejder med en anerkendende g inkluderende pædaggik. DOKUMENTATION: Vi dkumenterer vres arbejde verfr mverdenen. Dkumentatinen er gså vres pædaggiske udviklingsredskab. Via undersøgelser g analyser kan vi udvikle den pædaggiske praksis. Til frældrene.a.: Frældremøder, frældresamtaler, daglige dagbgsblade (hvr dagen står beskrevet),hver anden måned udkmmer Hlmen nyt, ftplancher fra hverdagen, samt børnenes egne prdukter (f. eks. Malerier). Til børnene: Når de går ud af børnehaven, får de en persnlig ftmappe med sm minde. Pædaggernes: Vi evaluerer løbende på vres persnalemøder, hvr vi fte bruger matrixmdellen. Iagttagelser, scimatrix frtællinger af praksis. Vres egen dkumentatin er frtrlig. FOKUSPUNKTER FOR 2013 Anerkendende relatiner At skabe rum fr inkluderende fællesskaber Naturen ind i udflytterbørnehaven At stppe p i nuet 15

16 EVALUERING AF FOKUSPUNKTER FRA 2012 Vi har valgt at arbejde videre med ngle af vres fkuspunkter. Vi arbejder frtsat med, at være på vej i en anerkendende retning. Vi er kmmet tættere på kernen. Arbejdet med aktinslæring har hjulpet s på vej. Det med at stppe p i nuet, er blevet en del af vres praksis i hverdagen. Vi udvikler hele tiden den inkluderende praksis g arbejder frtsat med at skabe nye inkluderende fællesskaber. Børnemiljølven er implementeret i børnehavens praksis. Vi arbejder hele tiden med at fremme børnenes trivsel, udvikling g læring i et gdt fysisk, psykisk g æstetisk børnemiljø. Vi har udarbejdet en srg- g kriseplan. BUPL s Aktinslæringsprjektet var meget lærerigt at deltage i, - selvm det sluttede februar 2009 bruger vi stadig metden i de situatiner hvr vi gerne vil blive klgere på vres egen praksis. FORÆLDRESAMARBEJDET. Frældresamarbejdet på det frmelle g verrdnede plan fregår i Bestyrelsen, hvrtil der er valg 1 gang m året i frbindelse med peridens første frældremøde af i alt 2 årligt. Til det mere praktiske arbejde i frbindelse med fælles børn & frældre arrangementer har vi frældrerådet. Kvaliteten af samarbejdet mellem pædagger g frældre mkring det enkelte barn er vigtigt fr, at barnet har det trygt i institutinen. Den første tid er følsm fr både børn g frældre. Pædaggerne har indsigt g erfaring med nye børn g deres frældre. Her i Hlmen arbejder vi på at gøre indslusningen så tryg sm mulig. Der er selvfølgelig mange infrmatiner af praktisk art, sm i enhver institutin. Og lidt flere hs s på grund af vres vægt på udendørs livet. Vi har lavet en frældrehåndbg m bl.a. dette emne. ( side ) Tidligt i den nye peride i august/ september har vi et frældremøde fr nye frældre i psamlingen, hvr vi kmmer mkring spørgsmål fra frældrene g hvad vi ellers finder er vigtigt at frtælle m. 16

17 Den daglige frældrekntakt fregår i vres psamling. Hvis man sm frældre har nget særlig vigtigt g følsmt at tale m med en pædagg, kan man altid aftale tid til en samtale i psamlingen. Dette kan gså ske spntant, ved at vi flytter samtalen ud i vres samtalekøkken. Det er gså vigtigt at huske, at telefnen kan bruges til stre g små infrmatiner, altså at man altid kan ringe p til vres hus. Når barnet har været ca. 1 1/2 måned i børnehaven afhldes der en samtale. Udver denne første samtale hlder vi samtaler efter behv, minimum en gang m året. Hvis I sm frældre går fra hinanden får I hver sin pædagg at tale med. Vi har ansvaret fr den pædaggiske g psyklgiske linje i børnehaven. Dialg er baseret på åbenhed samt at du/i sm frældre kmmer til s, ansigt til ansigt hvis du/i er i tvivl m nget. Et frældrebesøg er en gd mulighed fr at pleve vres hverdag, når barnet har været ngen tid i børnehaven g kan vise dig rundt. Dette er nget særligt fr ens barn. Her skal daten bare aftales i frvejen. Løbende infrmatin m livet i børnehaven, er i frm af Nyhedsbreve, sm bliver skrevet året rundt g sm publiceres på vres hjemmeside. Dagbgsblade bliver skrevet i bussen g psat i vres vindue. Disse kan eventuelt bruges til samtale med ens barn m hvad det har plevet i løbet af dagen. Opsamlingen har 2 pslagstavler i entreen: Her er tilmeldings-lister til møder g almene ferieperider. Der kan gså være vigtige beskeder. Vi tager desuden ftgrafier af livet i børnehaven, sm vi bruger til tema-tavler. 17

18 HÅNDBOG FOR FORÆLDRE Ansvar : Børnene er jeres ansvar, når I er der. Eks. Opsamlingen, vernatning g ved bussen. Bestyrelsen: Bestyrelsen består af 5 medlemmer. De 2 bestyrelsesmedlemmer er valgt af menighedsrådet ved Hlmens Kirke g 3 er valgt blandt frældrene. Bestyrelsen varetager børnehavens øknmi g vedligehldelse. Lige sm børnehavens pædaggiske mål g planer drøftes g gdkendes. Ble : Hvis dit barn endnu ikke er blefri, skal I selv medbringe dem. BEDSTEFORÆLDREBESØG: Børnenes bedstefrældre er meget velkmne til at være sammen med deres barnebarn en dag i børnehaven. Ring g aftal en dag. Bus : Bussen kører præcis kl.8 g vi bestræber s på, at være tilbage kl.16 men ngen gange kan trafikken drille. BØRNEOVERNATNING: Hldes stuevis i fråret. Det betyder vi bliver ppe i børnehaven, laver mad, hygger g vernatter. Så børnene får øvet sig i, at sve andre steder før vi skal på klni. 18

19 FARVEL TIL BØRNEHAVEN: Når de største børn skal hlde p i børnehaven, deler de nget ud til de andre børn. Dette kan være kage, is eller ppcrn m.m FASTELAVN: Vi slår katten af tønden fastelavnsmandag. Vi har traditin fr, at vi sammen med børnene 3 uger før, finder gammelt g skægt tøj frem g selv laver vres udklædninger til fastelavnsmandag. Børnene skal derfr ikke klædes ud hjemmefra. FERIE: Vi vil gerne have besked, når dit barn hlder ferie. Vi behøver ikke at få besked hvis dit barn hlder en fridag eller t. FORÆLDREMØDER: Vi hlder mindst t frældremøder m året fr alle frældrene g bestyrelsen. På det ene møde, der afhldes hvert år i marts måned, er der valg til frældreråd g evt. bestyrelse. På det andet møde har vi aktuelle pædaggiske emner på dagsrden, valgt af frældrene g/eller pædaggerne. FORÆLDREOVERNATNING: Hvert år i august hlder vi frældre/børn/persnale - vernatning i Lynge fra fredag aften til lørdag middag. FØDSELSDAG: På barnets fødselsdag begynder vi dagen med at alle samles mkring flagstangen på gårdspladsen, hvr fødselsdags-barnet hejser flaget. Vi synger fødselsdagssang g råber hurra, derefter deler barnet nget ud. Det kan være frugt, kage, eller ispinde. Invitatiner til private fødselsdagsfester fregår uden fr børnehaven. FLÅTER: Husk at tjekke dit barn fr flåter hver dag i smmerhalvåret. Hjemmeside : Hld jer pdateret på vres hjemmeside. Hsub.mn.net 19

20 HJÆLPEVENNER: Når dit barn starter sm 3 årig i vres børnehave, er der mange ting der skal læres. Vi pfrdrer de stre børn til at hjælpe de små, med de små praktiske pgaver, Såsm: Stille madpakken i køleskabet, stille hjemmesk på plads, hjælpe med at pakke tasken. HVILEBØRN: DE 4-5 ÅRIGE Hvilebørnene har hver deres madras g hviler på Blå stue. Her hører de histrie g bagefter får de mulighed fr at kigge i bøger, mens de slapper af. Ngle falder måske i søvn. Hvilegruppen spiser enten frugt alene eller sammen med svebørnene. JULE ARRANGEMENTER: Lørdag før første søndag i advent arrangerer frældrerådet udflugt til børnehaven, hvr der er mulighed fr en skvtur, lave juledekratiner, spise æbleskiver g drikke gløgg. Vi går til børne -julegudstjeneste i Uggeløse Kirke g Hlmens kirke. I Uggeløse kirke er vi sammen med Skjld g Blkhuset. I Hlmens kirke har frældre g bedstefrældre gså mulighed fr at deltage. KAFFEPAUSE fr persnalet: Hver eftermiddag hlder de vksne fælles møde g pause. Denne pause er uden besøgende frældre g andre gæster. KALENDER: Hver anden måned får I en rientering, m hvad der skal ske i børnehaven i den kmmende tid. Hlmen Nyt lægges på hjemmesiden. KOLONI: Hele børnehaven tager hvert år på klni 6 dage i juni. Klnien ryster børn g vksne sammen på en anden måde end til daglig, g giver en masse gde fælles plevelser, sm har en psitiv betydning fr vrt samvær resten af året. I gd tid i frvejen hldes et frældremøde, hvr vi rienterer m klnien g svarer på spørgsmål. 20

21 I år (2013) har ngle frældre nedsat en klnigruppe da vi ellers ikke havde penge nk til at kmme af sted på klni. LEGETØJ: Børnene må gerne have eget legetøj med i børnehaven. Det skal være legetøj, sm barnet selv kan passe på. Cykler må gså medbringes, men tages kun hjem m fredagen. OBS. Ingen spiller knsller. LISTEBØRN:De børn, hvis frældre ikke bliver i psamlingen indtil bussen kører m mrgenen, bliver skrevet på en liste. Frældre skal huske, at give besked til en pædagger i børnehaven, inden de går. Listebørnene går p i bussen sammen med en af børnehavens pædagger. LUKKEDAGE 2014: Fredag efter Kristi Himmelfartsdag. Grundlvsdag samt dagen efter. Børnehaven har lukket mandag,juleaftensdag g dagene mellem jul g nytår. LUS: Se efter m dit barn har lus. Er der lus så kæm indtil de er væk. Kæmmemetden er den mest effektive. MAD: Børnene skal selv medbringe madpakke. Og frugt eller grønt til en fælles frugtkurv. Vres Køkkenhusalf sørger fr, at anrette frugten g bager bller med børnene. Børnene skal deudver medbringe en ekstramad, de kan spise i løbet af frmiddagen. Det kan være en klapsammenmad el. et stykke frugt el. en gulerd e.lign. MOBIL : Der må kun tales i mbil udenfr børnehaven/psamlingen. Mrgensamling: Vi hlder mrgensamling stuevis g engang imellem vælger vi at lave mrgensamling i grupperne. 21

22 SAMARBEJDE MED ANDRE INSTITUTIONER: Børnehaven har mulighed fr at henvise til f.eks. tale-hørepædagg, børneklinik, PPR (Pædaggisk Psyklgisk rådgivning) eller søge m støttepædagg. Dette vil dg altid ske i nøje samråd med frældrene. SOVEBØRN: DE 3-4 ÅRIGE Vi ved af erfaring at det er en lang dag fr de små børn g at det derfr er vigtigt med en eftermiddags lur. De gange vi har prøvet at springe den ver, har vi altid haft små, trætte g utidige børn. Svebørnene har hver deres seng inde på Blå svestue. Her hører de histrie, inden de bliver puttet. Når de vågner spiser de gså frugt sammen. STORE BØRN: DE 5-6 ÅRIGE Børnene samles på Rød stue g vælger en aktivitet, de selv kan sidde med i stilletiden. Det kan være et puslespil, et selvkntrllerende spil, fælles spil, legkldser, stille lege m.m. Ofte er der gså tid til en gd histrie. Efter stilletiden spiser de frugt. I smmersæsnen er børnene på legepladsen, g der vælger vi fte regellege,fdbld g andre fælleslege. SYGDOM: Vi vil gerne have besked, hvis dit barn er fraværende mere end en enkel dag eller t på grund af sygdm. Hvis det drejer sig m en smitsm sygdm, skal vi have besked, så snart det er knstateret. Bliver et barn sygt ppe i børnehaven, ringer vi til frældrene, men vi kræver ikke at I skal hente jeres barn i Lynge, blt at I er ved bussen kl Ved skadestuebesøg ringer vi ligeledes fr at rientere jer. TELEFONTID: Bedst mellem TØJ: Børnenes tøj skal være praktisk, g der SKAL være navn i. Navnemærker kan enten sys eller stryges på eller man kan skrive navnet på varemærket. Det er nødvendigt at have hjemmesk, tykke skker, regntøj g gummistøvler fast i børnehaven. Alle børn skal have en str 22

23 mulepse eller rygsæk til deres ejendele. En traditinel børnehavetaske er fr lille til udflytterliv. UDMELDELSE: Udmeldelse skal ske på nettet med 1. måneds varsel til d. 1. eller 15. i måneden. ÅBNINGSTID: Børnehaven åbner kl. 7:15 g lukker kl Årsplanen er trykt April redigeret juli

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Den Selvejende Institutin Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Indhld Velkmst / åbningstider / lukkedage Persnalet på stuerne / kntaktpersn Frældresamtaler Det pædaggiske værdigrundlag Dagsprgram

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant.

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant. 1 Visiner Vi arbejder fr det sunde liv, fyldt med bevægelse. Vi startede med mrgensjv g har udbygget det på frskellige måder bl.a. Med ugens leg. Vi bruger gså vres gryde mere målrettet i frhld til aktiviteter.

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

SPROG-KROP OG BEVÆGELSE

SPROG-KROP OG BEVÆGELSE ÅRETS TEMA 2017 SPROG-KROP OG BEVÆGELSE Min læreplan fr hele året i 2017. I hele periden vil jeg anvende g præsentere frskellige aktiviteter hvr leg g bevægelse, barnets sprglige udvikling er indtænkt

Læs mere

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER Fr at kmme hele vejen rundt g pfylde kravene i Dagtilbudslven g den Pædaggiske Perspektivplan, har vi elleve pædaggiske principper, der alle indgår i læreplanens seks

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Års- og Virksomhedsplan Brønsparkens Fritidshjem

Års- og Virksomhedsplan Brønsparkens Fritidshjem Brønsparkens Fritidscenter Hegnshusene 9A 2700 Brønshøj Tlf.: 38 74 69 20 Fax: 38 74 69 24 bruk@bruk.dk P-nr : 1002991175 Danske Bank: 4180 3125024289 www.sbbu.dk CVR : 17937219 Jjjjj Års- g Virksmhedsplan

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

CENTRET Højdedraget 1, Taulov

CENTRET Højdedraget 1, Taulov TAVLHØJCENTRET TAVLHØJ- CENTRET Højdedraget 1, Taulv 7000 Højdedraget Fredericia 1, Taulv 7210 70005257 Fredericia - CVR 36 25 73 77 brugerraadet-tavlhej@stfanet.dk 7210 5257 Generalfrsamling på Tavlhøjcentret

Læs mere

Hvorfor bruge dette værktøj?

Hvorfor bruge dette værktøj? Indhld Intr... 3 Hvrfr bruge dette værktøj?... 4 Fakta m den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 5 Aktivitetscirklen fr den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 6 Frtælling... 7 Fkus...

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædaggiske læreplaner Indledning I fråret 2004 blev det ved lv besluttet, at der skal freligge pædaggiske læreplaner i alle daginstitutinerne. Pr. 1.08.04 skulle alle daginstitutiner påbegynde udarbejdelsen

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Det vil ofte være en vekselvirkning af alle 3 former for læring og i disse processer vil vi, som voksne, også få nye erfaringer og ny læring.

Det vil ofte være en vekselvirkning af alle 3 former for læring og i disse processer vil vi, som voksne, også få nye erfaringer og ny læring. Bilag: PÆDAGOGIK / LÆREPLAN fra vres virksmhedsplan Overrdnede pædaggiske mål: Vre mål med det pædaggiske arbejde er, at give børnene en glad g tryg tid hs s, sm udvikler dem hen imd en gd sklestart g

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Velkommen til Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk 12 kan der være oplæg fra enten personalet eller andre,

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

! Viden om dåben. Dåben. Julie Sløk, Lektion 3

! Viden om dåben. Dåben. Julie Sløk, Lektion 3 Dåben! Viden m dåben Julie Sløk, Lektin 3 Dåben er Guds ja til dig da du blev døbt sagde Gud Jeg elsker dig g vil være med dig alle dage indtil verdens ende. Dåben er et sakramente ligesm nadveren. Det

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk Hvem er vi Sct. Michaels Børnehave er en privat daginstitution,

Læs mere

Børnehaven Møllegården. Velkommen i Møllegården. Nyttige informationer til forældre

Børnehaven Møllegården. Velkommen i Møllegården. Nyttige informationer til forældre Børnehaven Møllegården Velkommen i Møllegården. Nyttige informationer til forældre 01-07-2014 Velkommen i Børnehaven Møllegården, vi håber, I alle falder godt til! I denne brochure kan I læse lidt om alt

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere 16 Velkommen i 16 Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere Voldum Børnehave 2 15 Østervænget 1 8370 Hadsten Hej Vi vil gerne byde dig velkommen i Voldum Børnehave, vi glæder os meget til du starter her

Læs mere

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold Frældrehåndbg - Slbjerg IF Fdbld Peter Piilgaard SOLBJERG IF FODBOLD AFDELING Indhld Frældrehåndbg - Slbjerg IF fdbld... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Mikrfdbld missin... 2 Årgang U3-U5 g U6-U7... 2

Læs mere

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan Pædaggisk læreplan 2015-2017 Børneinstitutinen Hllænderhuset 1. april 2015 Knstitueret leder: Malene Pushpa Hedegaard Bestyrelsesfrmand: Christine Støvring Evaluering på de frgangne mål 0-2 årig Vi har

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Trivsel og stresssårbarhed. Pæd. konsulent Ellen Vibe Pedersen Viborg Psykologcenter

Trivsel og stresssårbarhed. Pæd. konsulent Ellen Vibe Pedersen Viborg Psykologcenter Trivsel g stresssårbarhed Pæd. knsulent Ellen Vibe Pedersen Vibrg Psyklgcenter 1 Trivsel Den Stre Danske Encyklpædi: "Trivsel... udtryk fr et velbefindende, der giver s følelsen af verskud, gå-på-md, handlekraft

Læs mere

REFERAT 1. gårdgruppemøde Boyesgade-karréen

REFERAT 1. gårdgruppemøde Boyesgade-karréen REFERAT 1. gårdgruppemøde Byesgade-karréen Afhldt i Kulturstaldene ved Halmtrvet, Onkel Dannys Plads 5, 1711 Kbh. V, nsdag d 14.5.2014. Deltagere: 31 bebere 43 var med på gårdvandringen. Karin Nygaard

Læs mere

Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk

Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk Naturen og Naturfænomener (18-36md) Få kendskab til plante proces.(fra frø

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017

Samarbejdsaftale 2017 Ballerup Kmmune Måløvhøj Distrikt Samarbejdsaftale 2017 Dagtilbud g skle Samarbejdsaftale Måløvhøj distrikt 2017 Vi har inddelt vres samarbejdsaftale i følgende tre hvedverskrifter, sm vi mener, danner

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Daginstitutionen. - en informationspjece til forældre. Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard

Daginstitutionen. - en informationspjece til forældre. Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard Daginstitutionen - en informationspjece til forældre Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard HVAD ER EN DAGINSTITUTION? 2 DERFOR ER DET VIGTIGT AT GÅ I DAGINSTITUTION? 3 HVERDAGEN I DAGINSTITUTIONEN 3 SAMLING

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, en planche, ugeplanerne, dokumentationsmapperne samt Barnet bog, der alt sammen er placeret i vores fællesrum, hvori

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Hej konfirmand J. God fornøjelse. Julie 1/5

Hej konfirmand J. God fornøjelse. Julie 1/5 Hej knfirmand J Her er første sæt pgaver til knfirmandundervisningen, så lige lidt indledende vejledning: Det er vigtigt, at du læser teksterne g laver alle pgaverne, du må gerne skrive lange svar. Husk

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk Informationsmateriale til nye forældre i Delfinhusets vuggestuegruppen Indholdsfortegnelse Delfinhuset.... 2 Dagsrytme i vuggestuen.... 3 Aktiviteter. 4 Forældresamarbejde.. 5 Status- og udviklingssamtalen....

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV... UDVIKLINGSPLAN (LÆREPLANER) 2008 OG 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...6 8. FOKUSPUNKTER

Læs mere

Patruljelederbrev Væbnermesterskabet 2012 April 2012

Patruljelederbrev Væbnermesterskabet 2012 April 2012 Patruljelederbrev Væbnermesterskabet 2012 April 2012 Kære patruljeleder Nu er der ikke mange dage, til vi mødes på Væbnermesterskabets stre Finale 2012. Dette deltagerbrev indehlder alle de praktiske infrmatiner,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne

1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne 1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne Denne bevægelsespolitik er udarbejdet på tværs af afdelingerne i institutionen. Alle medarbejdere har deltaget i udarbejdelsen på et fælles personalemøde.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-2 år og børn i aldersgruppen 3 år til barnets skolestart.

Læs mere

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Nattevagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup Nielsen PRAKSIS-design juli 2012 Det, der karakteriserede arbejdsfrhldene g pgaverne fr nattevagterne

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Erhvervsskolen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Erhvervsskolen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Red 2011-02-06 EF Erhvervssklen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdmsuddannelse SKOLE ÅRET 2011-2012 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450

Læs mere

Skovbørnehaven Søborgen. Skal fællesskab, natur og udeliv præge dit barns liv?

Skovbørnehaven Søborgen. Skal fællesskab, natur og udeliv præge dit barns liv? Skovbørnehaven Søborgen Skal fællesskab, natur og udeliv præge dit barns liv? Velkommen til Skovbørnehaven Søborgen Denne informations- og velkomstfolder er til jer forældre, som har barn/børn i Skovbørnehaven

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende.

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Vores værdier er: Glæde, nærvær, respekt, faglighed og mod. NORMERET BØRNETAL: Højvangshavens Integrerede Institution

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 Marbæksklen i Skibby, nvember 2012 Sklebestyrelsens sammensætning i skleåret 2011/2012 efter nyvalg april 2010: Frældrerepræsentanter: Bjarne Rasmussen Frmand Jette Christensen

Læs mere

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej:

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej: Efter at børnehaven Kollegieparken blev privatiseret 1. juli 2011, har vi valgt fortsat at benytte de ønskede tilstande som Hjørring kommune har sat som mål for de forskellige områder i læreplanen. Personlige

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN.

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Kildebækkens Børnehave. Børnehaven er opdelt i 2 stuer, som hedder henholdsvis, Skovhulen og Havhulen. Børnehaven

Læs mere

Mad- og måltidspolitik i Marthagården

Mad- og måltidspolitik i Marthagården Mad- og måltidspolitik i Marthagården På baggrund af sundhedsprofilen af de 0-25-årige i Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal udarbejdes og implementeres mad- og måltidspolitikker

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Why So Serious? Incorporated Seniorkursus Vork Påsken 2013

Why So Serious? Incorporated Seniorkursus Vork Påsken 2013 Why S Serius? Incrprated Senirkursus Vrk Påsken 2013 Hej alle glade frhenværende medarbejdere. Vi savner jer i firmaet g vi håber i spreder glæden g indsamler smil. I dette kmpendium er alle de skøre påfund,

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Velkommen til Børnehaven

Velkommen til Børnehaven Mariehønen 1 Velkommen til Børnehaven Mariehønen har op til 39 børn fordelt på to basisgrupper, lyseblå og mørkeblå, med primær voksentilknytning. Vores ressourcegruppe indgår primært i Mariehønen med

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Faktaoplysninger: Børnetal og stuer: Vuggestuen i Tusenfryd er delt op i stuer. Der er plads til ca. 12 børn på hver stue. Alt efter antal af børn i afdelingen er barnet tilknyttet

Læs mere

Trivselsstrategi for Hareskov Skole. Vedtaget: 16. november 2008 Revideret: 8. februar 2011

Trivselsstrategi for Hareskov Skole. Vedtaget: 16. november 2008 Revideret: 8. februar 2011 Trivselsstrategi fr Hareskv Skle Vedtaget: 16. nvember 2008 Revideret: 8. februar 2011 1 Indhldsfrtegnelse GOD TRIVSEL FOR ALLE PÅ HARESKOV SKOLE 3 HVAD FORSTÅR VI VED TRIVSEL OG MISTRIVSEL, KONFLIKTER

Læs mere

Vuggestuen Vestervang

Vuggestuen Vestervang Vuggestuen Vestervang 2 Velkommen 3 Vuggestuen Vestervang er, beliggende midt i boligområdet Vestervang lige ned til Botanisk Have. Huset har tre stuer og et stort fællesrum i midten. På hver stue er der

Læs mere

THISE SKOLE Jens Thise Vej 26. 9700 Brønderslev Telefon 99 45 48 03 Lærerværelse: 99 45 48 05 Fax 98 88 74 90 th@99454545.dk

THISE SKOLE Jens Thise Vej 26. 9700 Brønderslev Telefon 99 45 48 03 Lærerværelse: 99 45 48 05 Fax 98 88 74 90 th@99454545.dk Gruppernes besvarelser på de 8 temaer: Gruppe 1 Bent Sørensen Allan Kristiansen Maybritt S. Nielsen Drthe Prehn Tema 1 Vis psitive følelser vis at du er glad fr barnet. Følelsesmæssig tilgængelighed. Glæde.

Læs mere

Betinas dagpleje. Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470

Betinas dagpleje. Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470 Betina s dagpleje Betinas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470 Betina Daugaard Hansen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk Informationsmateriale til nye forældre i Delfinhusets børnehaven Indholdsfortegnelse Delfinhuset.... 2 Dagsrytme.... 3 Aktiviteter. 4 Forældresamarbejde.. 5 Status- og udviklingssamtalen.... 5 Modulordning

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Skovparken!

Velkommen til Børnehaven Skovparken! Velkommen til Børnehaven Skovparken! Med disse sider vil vi gerne give jer nogle praktiske oplysninger og give jer et indtryk af, hvordan det er at gå i vores børnehave. Der er specielt to forhold, der

Læs mere

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer. Langhøj Dagtilbud Mariehønen Integreret vuggestue og børnehave Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.dk http://langhoej.struer.dk Velkommen i Langhøj Dagtilbud, Mariehønen. Når

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere