PC SOFTWARE MANUAL TIL INSTALLATION OG BRUG. M0090DA rev. 4. Dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PC SOFTWARE MANUAL TIL INSTALLATION OG BRUG. M0090DA rev. 4. Dansk"

Transkript

1 PC SOFTWARE M0090DA rev. 4 MANUAL TIL INSTALLATION OG BRUG Dansk

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 INSTALLATION HARDWARE INSTALLATION: TILSLUTNINGSSKEMAER SOFTWARE INSTALLATION 6 3 ÅBNING AF PROGRAMMET SELFCOMM 8 4 KONFIGURATION SPROGVALG ÆNDRING AF SYSTEMETS KODEORD (OPTION) AKTIVERING AF KODEORD FORESPØRGSEL FOR AT FÅ ADGANG TIL MENU STYRING VISNING/PRINTNING AF FORSYNINGER (OPTION) KONFIGURATION AF SYSTEMETS PRINTER TIL DATAPRINTNING VALG AF KOMMUNIKATIONSPORT MELLEM PC OG STATIONER OG MELLEM PC OG KEY READER FREMGANGSMÅDE FOR AT FINDE PORTEN COM FORBUNDET MED USB CONVERTER PW INDLÆSNING AF STATIONERNES SERIENUMMER, VALG AF DATAOVERFØRSELS MÅDE OG DIALOGKONTROL MELLEM PC OG STATIONER 15 5 DATAOVERFØRSEL 17 6 STYRING VISNING/PRINTNING AF FORSYNINGER AUTOMATISK PRINTNING AKTIVERET/IKKE AKTIVERET UDTØM PRINTKØ 21 7 DATABASER KOMPRIMERING RETABLERING BACKUP RESET 23 8»?«RELEASE OPLYSNINGER 23 9 SLUT AFINSTALLERE SOFTWAREN 24 2 Software Self Service M0090

3 1 INDLEDNING Nærværende manual beskriver»self Service Software«, der tillader at styre data vedrørende de samlede forsyninger på maksimum 16 Self Service stationer, tilsluttet med et RS485 net (eller også et blanding af FM eller MC modeller) eller udstyret med en elektronisk nøgle (kun FM version). Til brug af»self Service Software«skal man først omhyggeligt læse manualen»fm MCFP Management System Software«, som beskriver detaljerede stationernes konstruktions- og funktionskarakteristika. Denne software gør det muligt for brugeren at registrere på PC en hver enkel forsyning, udført med den nye Self Service station, med tydelige fordele for virksomhedsstyringen. Oplagringen af data på Self Service stationer kan udføres på to forskellige måder: 1. med en seriel linje RS med den elektroniske nøgle (Master Key), leveret til driftslederen af Self Service FM. I første tilfælde spørger PC en regelmæssigt de stationer som er tilsluttet på RS485 nettet om nye data og stationerne svarer med data vedrørende alle de gemte forsyninger, som endnu ikke er blevet overført. Hvor det ikke er muligt at lave en kabelføring, kan man»oplagre«stationens forsyninger med Master Key, der bruges som transportmiddel fra stationen til PC en. Denne Master Key er en midlertidig hukommelse til de oplysninger, som skal overføres til PC en til databehandling. De fremgangsmåder der beskrives i denne manual tillader brugeren at installere, konfi gurere og bruge softwaren. 2 INSTALLATION 2.1 HARDWARE INSTALLATION: TILSLUTNINGSSKEMAER»Dataoplagringen«af alle de gemte forsyninger på stationerne, kan udføres på to måder: 1. Via kabel med en seriel protokol RS Med elektronisk nøgle (kun FM version) 1. I første tilfælde er nettets tilslutningsskema den klassisk parallelle med 2 tråde på en RS485 linje, som muliggør at udføre tilslutninger på indtil 1200 meter (med»twisted pair«kabler, eller af type»parsnoede kabler«) (jvf. skema 1A og 1B). Generel elektrisk afskærmning er ikke nødvendig. Men hvis kablet har det, skal man tilslutte afskærmningen til»jord«i Self Service afgreningsmuffen. Denne dataoverførsels måde har den fordel at sende forsyningsdata til PC en lige efter forsyninger er blevet udført, men kræver at der udlægges et kabel mellem stationerne og PC en. 2. I det andet tilfælde, ved brug af det elektroniske nøgle (version FM) kan tilslutningen udføres på forskellige måder: det kommer an på om der er ledige indgange på computeren. 2.1 Hvis der er en ledig seriel indgang RS232 på PC en, udføres tilslutningen af læseenheden direkte på denne indgang. Billederne viser en Læseenhed (Key Reader): i det første billede som det leveres af kunden, i det andet er læseenheden sluttet til en adapter DB9-J11. Derefter skal man tilslutte læseenheden til en ledig seriel indgang RS232 på PC en. Det tredje billede viser hvordan den Elektroniske Masternøgle skal sættes i for at læses korrekt. PAS PÅ! Det er ligegyldigt hvilken af de 2 positioner af læseenheden, der bruges. Software Self Service M0090 3

4 DA Skema 1A: Tilslutning Self Service FM og MCFP 4 Software Self Service M0090

5 DA Skema 1B: Tilslutning Self Service MC Software Self Service M0090 5

6 2.2 SOFTWARE INSTALLATION»Self Service Software«leveres på CD, og kan installeres som en normal»programmel«på en PC med et operativ system Windows 95/98/Me/2000/NT: - Sæt CD en i PC en; - I startmenuen tryk på kommando»start«; - med tast»bladr«, søg for filen»setup.exe«i CD mappen og lad den køre; - Normalt tilrådes det at bruge de forud programmerede indstillinger - Kun i tilfælde af reinstallation eller af software opgradering vises skærmbilledet på figuren herunder, som tillader at udvælge om man vil foretage en ny installation, der nulstiller hele systemet (Standard Installation), eller en opgradering (Upgrade), der beholder alle de gamle forsyningsdata.. Når installationen er fuldført, dannes der en ny SelfService mappe, inden i mappen PROGRAMMER, tilgængelig fra Windows STARTMENU. Når man klikker på denne mappe åbnes der en rullemenu med to optioner: - SelfService - Self Service System - Self Service Communication Process 6 Software Self Service M0090

7 Detaljer: Self Service System Dette er programmet som Installatøren og Driftslederen bruger for at styre systemet både til Konfiguration (ved installationen) og til de daglige operationer til indsamling og databehandling. Programmet bruger alle Windows instrumenter (vinduer, menuer, funktionstaster) for at gøre det nemmere at lære systemets styreoperationer. Self Service Communication Process Dette er programmet der styrer kommunikationen mellem PC en og de forskellige stationer, som er installeret på nettet: brugeren har kun og udelukkende adgang til hvad angår visningen af meddelelser og operationer mellem PC en og Self Service. 3 ÅBNING AF PROGRAMMET Fra Windows Startmenu udvælg: PROGRAMMER SelfService Self Service System. Når dette program kører, åbnes dialogvinduet for Program Self Service System og anvendelsesbjælken med ikonen»selfcomm«vises frem. Denne ikon skal altid findes på anvendelsesbjælken; hvis den ikke er der, kører Self Service Management regelmæssigt men alle kommunikationsoperationer mellem PC og Self Service stationer (dataindsamling, osv.) kan ikke udføres. Menubjælke Baggrundsbillede SELF COMM SELF COMM Software Self Service M0090 7

8 3.1 SELFCOMM Når man udvælger ikonen»selfcomm«på anvendelsesbjælken åbnes et vindue opdelt i 2 felter: 1 I det første felt angives der en liste over alle forsyningsdata, der kan overføres til PC en fra to forskellige kilder: - fra Self Service stationer (med RS485 net) - fra læseenheden Key Reader (med aflæsning af Master Key, kun på FM version) 2 I det andet felt angives der en liste med meddelelser af forskellig type: - Listen over de operationer PC en udfører (f.eks. Start New Communication, Erasing Key, Saving Data osv.) - Meddelelser vedrørende genkendelsen af Key Reader (f.eks. MicroLan Setup Failed osv.) - Meddelelser vedrørende genkendelse af nøglen (f.eks. Device Memory, osv.) - Meddelelser vedrørende nøglernes tilstand (f.eks. Memory Empty, osv. ) Normalt er det nyttigt at gå ind på denne side ved installationsfasen af Self Service stationer, eller når man er tvivl om, hvorvidt stationerne og PC en kommunikere korrekt. Ved aflæsning med den elektroniske nøgle (FM version) åbnes SelfComm vinduet automatisk, for at kontrollere gennem meddelelserne på videoen at dataene overføres korrekt (jvf. par. 4.6).»SelfComm«siden udelukkende lukkes ved at reducere den til ikon HIDE / SKJUL; på den måde fortsætter programmet med at køre i»background«og sikrer informationsudvekslingen. Når»Self Service Management«applikation lukkes, bliver programmet»selfcomm«ved med at køre, og sikrer indsamlingen af alle forsyningsdata og deres skrivning på hard disken; næste gang man åbner»self Service Management«er alle de sendte data fra stationerne til rådighed med det samme.»selfcomm«bliver ved med at køre selvom man samtidigt bruger andre applikationer på PC en. For at altid garantere en god kommunikation mellem PC og stationer (eller Key Reader), er programmet slutning beskyttet af anvendelsens generelt kodeord. Programmet»SelfComm«lukkes automatisk kun ved afslutningen af arbejdssessionen på PC en (udgang fra Windows). 8 Software Self Service M0090

9 4 KONFIGURATION Operationssekvens til korrekt konfi guration af Self Service Software: 4.1 Sprogvalg 4.2 Ændring af systemets kodeord (option) 4.3 Aktivering af kodeord forespørgsel for at få adgang til menu»styring/visning/printning af forsyninger«(option) 4.4 Konfi guration af systemets printer til dataprintning 4.5 Valg af kommunikationsport mellem PC og stationer og mellem PC og læseenheden til den elektroniske nøgle Fremgangsmåde for at fi nde porten COM forbundet med USB CONVERTER PW Indlæsning af stationernes serienummer, valg af dataoverførsels måde og dialogkontrol mellem PC en og stationerne 4.1 SPROGVALG Denne operation tillader at vælge et sprog ud fra en liste med forslag. Ved salget er standardsproget engelsk. Fremgangsmåde: Gå ind i menu»konfi guration«udvælg operationen»sprogændring«indtast systemets kodeord Vælg det ønskede sprog, blandt dem der er til rådighed Tryk på tast»bekræft«: applikationen lukkes et øjeblik og åbnes igen på det nye sprog 4.2 ÆNDRING AF SYSTEMETS KODEORD (OPTION) Self Service Software har et Systemkodeord, der består af maksimum 4 cifre. BEMÆRK 1: Systemets kodeord, ved softwarens første installation, har som standardværdi»1234«. BEMÆRK 2: Systemets kodeordet har ingen forbindelse med stationernes MASTER PIN CODE. Kodeordet giver adgang til alle beskyttede operationer. De fl este operationer er standard beskyttet med kodeord. Der er sat kryds (þ) ved disse operationer, ved siden af navnene i tilvalgsmenuerne. Den eneste menu hvor Driftslederen kan bestemme om han vil bibeholde eller fjerne kodeordet er»styring«visning/printning af forsyninger (jvf. par. 4.3) Hvis man ønsker at ændre kodeordet skal man gå frem som følgende: Fremgangsmåde: - Gå ind i menu»konfi guration«- Udvælg operationen»ændring af systemets kodeord«- Indtast standardkodeordet»1234«- Tryk på tast»bekræft«- Indtast det nye kodeord - Bekræft kodeordet med det samme nummer - Tryk på tast»bekræft«: på videoen kommer meddelelsen»ændret kodeord«frem. - Tryk på tast»ok«for at gå tilbage til hovedmenuen. PAS PÅ! Skriv kodeordet ned og gemt det på et sikkert sted; hvis man glemmer det, kan man ikke længere få adgang til de beskyttede funktioner. Software Self Service M0090 9

10 4.3 AKTIVERING AF KODEORD FORESPØRGSEL FOR AT FÅ ADGANG TIL MENU STYRING à VISNING/PRINTNING AF FORSYNINGER (OPTION) Systemet tillader Driftslederen også at beskytte adgangen til styring af forsyningsdata, der er sendt fra stationerne, med kodeord. Denne option aktiveres med følgende fremgangsmåde: Gå ind i menu»konfi guration«udvælg operationen»aktivering af kodeord forespørgsel«indtast kodeordet Sæt kryds ved feltet»styring«tryk på tast»bekræft«4.4 KONFIGURATION AF SYSTEMETS PRINTER TIL DATAPRINTNING Den printer softwaren bruger til printning af REPORT er Windows forud indstillede printer. Hvis man vil ændre den, er det fra denne menu muligt at gå ind i Windows program til konfi guration af den forud indstillede printer. PAS PÅ! Ændring af den forud indstillede printer vedrører alle Windows applikationer, som er installeret på PC en og er ikke begrænset til Self Service Management Software. Fremgangsmåde: Gå ind i menu»konfi guration«udvælg operationen»konfi guration af systemets printer«indtast kodeordet Indstil den printer hvortil man ønsker at sende de samlede data, i det Windows vindue der åbnes af Self Service Softwaren 10 Software Self Service M0090

11 4.5 VALG AF KOMMUNIKATIONSPORT MELLEM PC OG STATIONER OG MELLEM PC OG KEY READER For at PC en kan kommunikere med stationerne på RS485 nettet og med Læseenheden til de elektroniske nøgler, skal man afgøre hvilke porte (COM) der skal bruges og til hvilke ydre enheder. Softwaren genkender automatisk hvilke»com«er ledige og tillader udvalget med en rullemenu. PAS PÅ! Det er ikke muligt at bruge den samme kommunikationsport for begge ydre enheder. Hvis man prøver denne operation kommer en fejlmeddelelse frem. Fremgangsmåde: - Gå ind i menu»konfi guration«- Udvælg operationen»valg af kommunikationsport«- Indtast kodeordet - Følgende skærmbillede kommer frem - Vælg de ønskede porte til kommunikation med Softwaren - med stationerne via RS485 (jvf. Bemærkning Pas på) og - med Læseenheden til den Elektroniske Nøgler PAS PÅ!: Hvis tilslutningen til PC udføres med USB CONVERTER PW 14 kan det være nødvendigt at skabe COM porten forbundet med PW14 frem med fremgangsmåden vist i paragraf Tryk på tast»bekræft«. Systemet kontrollerer om de valgte porte er ledige, og viser en meddelelse for udført kommunikation FREMGANGSMÅDE FOR AT FINDE PORTEN COM FORBUNDET MED USB CONVERTER PW14 A Fremgangsmåde til operativsystemet Windows XP B - Fremgangsmåde til operativsystemet Windows 2000 C - Fremgangsmåde til operativsystemet Windows 98 PAS PÅ: Hvis, efter tilslutningen til PW14 og efter at en COM port svarer til en USB, skulle USB tilslutning til PC en falde, for at udføre en reset, skal man ALTID tilslutte konnektoren TIL SAMME FYSISK PORT USB. Tilslutte konnektoren til forskellige porter, forårsager en hurtig vækst af COM VIRTUELLE porter, som gør det obligatorisk at finde den nye COM der i øjeblik er faktisk sluttet til. A - Fremgangsmåde til operativsystemet Windows XP 1. Gå ind i»kontrolpanelet«i menuen Start - Indstillinger; 2. Gå ind i mappen»system«; Software Self Service M

12 ; 3. Vælg sektionen Hardware, derefter klik på knappen Enhedshåndtering ; 4. Gå ind i sektionen Porte (COM & LPT)«, de nye porte COM bliver kaldt»usb Serial Port«(COM n ), i dette tilfælde COM8. 12 Software Self Service M0090

13 DA B - Fremgangsmåde til operativsystemet Windows Gå ind i»kontrolpanelet«i menuen Start - Indstillinger; 2. Gå ind i mappen»system«; 3. Vælg sektionen Hardware, klik derefter på knappen Enhedshåndtering ; Software Self Service M

14 4. Gå ind i sektionen Porte (COM & LPT), de nye porte COM bliver kaldt»usb Serial Port«(COM n ), i dette tilfælde COM3. C - Fremgangsmåde til operativ system Windows Gå ind i»kontrolpanelet«i menuen Start - Indstillinger; 2. Gå ind i mappen»system«; 14 Software Self Service M0090

15 3. Vælg sektionen Enhedshåndtering, derefter gå ind i sektionen Porte (COM & LPT), de nye porte COM bliver kaldt»usb Serial Port«( COM n ), i dette tilfælde COM INDLÆSNING AF STATIONERNES SERIENUMMER, VALG AF DATAOVERFØRSELS MÅDE OG DIALOGKONTROL MELLEM PC OG STATIONER I dette vindue er det muligt at isætte mange af de informationer, som er nødvendige for systemets funktion. Hver station, angivet med sit serienummer, skal forbindes med en Enhed, som identifi ceres med et nummer fra 1 til 16. For hver station, skal man desuden specifi cere på hvilken måde man ønsker at overføre alle forsyningsdata. Når isætningen er slut, er det muligt at foretage en Kommunikationskontrol mellem PC en og de tilsluttede stationer via RS 485. Fremgangsmåde: - Gå ind i menu»konfi guration«- Udvælg operationen»systemkonfi guration«- Indtast kodeordet - Indtast stationernes serienummer (S/N) i de særlige felter. For at gøre det nemmere for installatøren, husker vi at en hurtig metode til visning af serienummeret på stationen er at trykke på tast # + 9 i fasen»access Control«(jvf. manual M0081 par ) Software Self Service M

16 - Ved at trykke på et enhedsnummer, ved siden af S/N, forbindes en Enhed med dette S/N (serienummer). I den angivne eksempel stationen med S/N forbindes Enheden 1 pog stationen med S/N Enheden 2. - Derefter skal man afgøre kommunikationsmåden: via RS485 net eller med elektronisk nøgle (Master Key). Ved at trykke på tasten under S/N gives der skiftevis 2 muligheder: RS485 / Nøgle eller Kun Nøgle. Hvis man vælger Kun Nøgle bliver vinduet med det samme GRØNT. - Efter indtastning af konfi gurations parametre skal man udføre en Kommunikationskontrol. Kommunikationskontrollen er kun nødvendig for de stationer som er indstillet til dataoverførsel via RS485 nettet. De er muligt at teste tilslutningen for en station ad gangen eller for alle stationer sammen. - For at gå tilbage til hovedmenuen tryk på tast Udgang GRØNT felt = Kontrol OK RØDT felt = Kontrol MISLYKKET For at kontrollere en enkel station tryk på tast Kommunikationskontrol under serienummeret, medens for at kontrollere alle stationer tryk på tast Kontrollér Alle - Hvis kontrollen lykkes bliver serienummerets felt GRØNT - Hvis kontrollen mislykkes bliver serienummerets felt RØDT PAS PÅ! Hvis man for en vis station indstiller Kun Nøgle, bliver vinduet med det samme GRØNT. Hvis kontrollen mislykkes (RØDT felt) skal man kontrollere følgende: - Stationens konfi guration med PC tilslutning (PC CONNECTED=YES). Der henvises til manual»m0081«par Kabeltilslutningen mellem PC og stationerne (jvf. par. 2.1 i nærværende manual) - Installation af driver - Valg af kommunikationsport (COM). Jvf. par 4.5 i nærværende manual - Om kommunikationsporten (COM) ikke allerede er brugt af andre software. - At den indtastede serienummer for stationen er korrekt - Om ikonen for SelfComm programmet er til stede - Stationens forsyning BEMÆRK: Når man går tilbage til operation»systemkonfiguration«, skifter alle S/N felter, på de stationer som er tilsluttet via RS485, til GUL farve, og venter på en ny kontrol. Felterne med indstilling Kun Nøgle resterer GRØNNE. 16 Software Self Service M0090

17 5 DATAOVERFØRSEL Efter at have indstillet systemet og kontrolleret de forskellige kommunikationer, er PC en i stand til at modtage forsyningsdata fra to forskellige kilder: - Fra RS-485 nettet begynder systemet automatisk på at indhente data fra Self Service stationer. - Fra Master Key (kun version FM). For at overføre data fra Masternøglen til PC en skal man følge denne fremgangsmåde: 1. Sæt nøglen på Key Reader, som forinden er blevet tilsluttet 2. Vinduet SelfComm åbnes automatisk og i øverste del begynderr listen med de påførte forsyninger at køre. 3. Nå operationen er slut vises»operation Completed«. Ved at trykke på»ok«, skjules vinduet. Hvis aflæsningen ikke færdiggøres korrekt, skal man kontrollere meddelelserne på SelfComm skærmbilledet. Bladr op og ned i vinduet List of operations med pilene Op/Ned, indtil du finder nogle meddelelser som dem der er sat en streg omkring i figuren. I eksemplet i figuren kan man se at den aflæste nøgle ikke er blevet genkendt fordi stationens S/N ikke findes i S/N listen, som er indstillet på PC en. Liste over stationernes S/N, som er konfigureret på PC en S/N på den station, der har overført data på Master Key I eksemplet kan man se at en Master Key ikke genkendes fordi S/N på den station der har overført data (nummer ) ikke findes i listen over de konfigurerede stationer (nummer og ). I såtilfælde skal man udføre de nødvendige rettelser på skærmbilledet Systemkonfiguration Software Self Service M

18 6 STYRING Denne funktion giver adgang til visning og behandling af de indsamlede data fra Self Service stationer vedrørende alle de udførte forsyninger. 6.1 Visning/Printning af forsyninger 6.2 Automatisk Printning aktiveret/ikke aktiveret 6.3 Udtøm Printkø 6.1 VISNING/PRINTNING AF FORSYNINGER Denne operation tillader at vise på skærmen og at printe personliggjorte report af de gemte forsyninger i database. Personilggørelsen består i muligheden for at sætte: - Filtre (angivet som»afgrænsninger«) på: - Dato - Enheder - Operatører - Registreringsnummer - Op til to ordrekriterier - Ved at afkrydse boksen Total report, angives der en liste med summerne i det første ordrekriterium Fremgangsmåde: - Gå ind i menu»styring«- Udvælg operationen»visning/printning af forsyninger«- Indtast kodeordet, hvis det er nødvendigt - Vælg det første ordrekriterium (Dato, Enhed, Operatør, Registreringsnummer) - Ved at afkrydse boksen Total report, angives der en liste med summerne i det første ordrekriterium - Vælg eventuelt et andet ordrekriterium - Sæt de eventuelle filtre til felterne Dato, Enhed, Operatører, Registreringsnummer og indstil filterafgrænsninger - Tryk på tast»printning«for at vise, printe eller gemme som fil alle data vedrørende de valgte forsyninger 18 Software Self Service M0090

19 Nu vises der et lignende skærmbillede: Klik på tast 1 for at forstørre visningen. Klik på tast 2 for at sende dokumentet til printeren. Klik på tast 4 for at sende data via Klik på tast 3 for at eksportere data på disk eller katalog i forskellige formater, for eksempel.txt format eller Microsoft Excel format, for at gøre datastyringen nemmere. Se følgende skærmbillede: Formatvalg til fileksport Valg af destinationsdrev eller destinationskatalog Software Self Service M

20 Eksempel af konvertering i Excel format 6.2 AUTOMATISK PRINTNING AKTIVERET/IKKE AKTIVERET Denne operation tillader at aktivere en automatisk umiddelbar procedure til printning på papir og/eller oplagring på fil af de gemte data efter forsyningen. Printningen udføres med Self Service Management åben. 1. I tilfælde af printning på papir har systemet forskellige fremgangsmåder, afhængigt af teknologien af den anvendte printer: - Hvis man bruger en nåleprinter så skal man angive på hvilken port LPT1 eller LPT2 den er tilsluttet, og der printes umiddelbart en linje for hver modtaget forsyning - Hvis man bruger en InkJet eller Laserprinter skal man udvælge optionen»forud Indstillede Printer«: - Hvis det er en InkJet printer så printes der umiddelbart en linje for hver modtaget forsyning - Hvis det er en Laserprinter så venter printning til der er en hel side med data. Hvis man går ud af Self Service Management, udføres printningen automatisk, selv om siden ikke er helt fuld med data. Hvis Self Service Management lukkes, medens SelfComm bliver stående åben, kan det ske at der gemmes nye forsyninger, som ikke kan printes med det samme (fordi Self Service Management er lukket). Ligeså snart Self Service Management åbnes igen, printes automatisk alle de forsyninger, systemet har modtaget medens applikationen var lukket. 2. I tilfælde af»gemning på Fil«(eller Logning på Fil) gemmes forsyningerne på en tekstfil der kan læses med NotePad. Filens navn og sti skal indtastes i den specifikke boks. Den nye fil er som den der vises i figuren herunder. 20 Software Self Service M0090

21 Fremgangsmåde: Gå ind i menu»styring«udvælg operationen»automatisk Printning aktiveret/ikke aktiveret«indtast kodeordet Vælg en af følgende optioner.txt PAS PÅ! Printning på papir og logning på fil af forsyningsdata er uafhængige af hinanden og kan foretages samtidigt. Indtast det eventuelle navn og sti på logfi len. Man skal også indtaste fi l-endelse».txt«. BEMÆRK: Hvis der ikke indtastes en sti, men kun et navn gemmes fi len i mappen C\:PROGRAMMER\ SelfService\Exe. Tryk på tast»bekræft«6.3 UDTØM PRINTKØ Denne operation tillader at afslutte en printning, der er startet men endnu ikke færdiggjort: - I tilfælde af en InkJet printer bliver papiret kastet ud under printningen. - I tilfælde af en Laserprinter stopper printningen selv om den ikke er færdiggjort. Følg denne fremgangsmåde: Gå ind i menu»styring«udvælg operationen»udtøm Printkø«Printningen afbrydes automatisk Hvis den automatiske printning ikke er aktiveret, operationen»udtøm Printkø«er ikke til rådighed i menu»styring«. 7 DATABASER Tillader at foretage vedligeholdelsesoperationer på databaserne. 7.1 Komprimering 7.2 Retablering 7.3 Backup 7.4 Reset 7.1 KOMPRIMERING Funktionen Komprimering tillader at slette alle informationer vedrørende de forsyninger, der er blevet udført inden den dato brugeren har valgt. PAS PÅ! De slettede data med en komprimering kan på ingen måde reddes. Software Self Service M

22 Fremgangsmåde: - Gå ind i menu»databaser«- Udvælg operationen»komprimering«- Indtast kodeordet - Afgør datoen inden hvilke man ønsker at slette opsyninger om de udførte forsyninger - Tryk på tast»bekræft«- Tryk på tast»ja«efter meddelelsen»slet alle forsyninger indtil DD/MM/ÅÅ«. - Vent på meddelelsen for udført kompaktering kommer frem - Tryk på tast»ok«for at gå tilbage til hovedmenuen 7.2 RETABLERING Funktionen retablering tillader at genoprette databaserne hvis de er beskadiget (f.eks. i tilfælde af kortslutning). PAS PÅ! Denne operation bruger et standard Microsoft Access værktøj, som ikke altid garanterer at redde data fuldstændigt. Hvis beskadigelsen er meget stor kan nogle data gå tabt. Fremgangsmåde: Gå ind i menu»databaser«udvælg operationen»retablering«indtast kodeordet Udvælg option»ja«eller»nej«tryk på tast»ok«for at gå tilbage til hovedmenuen 7.3 BACKUP Funktionen Backup tillader at lave en sikkerhedskopi af alle data. På den måde, i tilfælde af tab eller beskadigelse af de indeholdte oplysninger i hoveddatabasen, kan disse indhentes fra sikkerhedskopien. Fremgangsmåde: Gå ind i menu»databaser«udvælg operationen»backup«indtast kodeordet Vælg destinationskatalogen (=directory) med tast»søg«tryk på tast»bekræft«tryk på tast»ja«for at udføre en sikkerhedskopi Tryk på tast»ok«for at gå tilbage til hovedmenuen Når man går tilbage til dette skærmbillede, giver systemet samme navn og samme sti for at tillade overskrivelsen. Brugeren kan bestemme om han vil lave fl ere sikkerhedskopier. 22 Software Self Service M0090

23 7.4 RESET Funktionen Reset tillader at indhente backup kopien (sikkerhedskopien) hvis databaserne, i tilfælde af tab eller beskadigelse, ikke kan bruges selv efter et forsøg på»retablering«. PAS PÅ! Reset funktionen overskriver de aktuelle databaser, og som følge tabes alle de data der er blevet gemt siden sidste backup kopi og den aktuelle dato, derfor er det en operation, der skal udføres meget opmærksomt. Fremgangsmåde - Gå ind i menu»databaser«- Udvælg operationen»reset«- Indtast kodeordet - Vælg katalogen ( =directory) hvor backup kopien er blevet gemt. - Tryk på tast»bekræft«- Tryk på tast»ja«for at udføre en data reset - Tryk på tast»ok«for at gå tilbage til hovedmenuen 8»?«RELEASE OPLYSNINGER Denne funktion tillader at få oplysninger på den software version, som er i brug. Fremgangsmåde: - Klik på? - Klik på»self Service Oplysninger«- Der vises et skærmbilledet som dette: - Tryk på»bekræft«for at komme ud 9 SLUT Tillader at lukke Self Service Management applikationen: alle data gemmes korrekt og automatisk med SelfComm, som bliver ved med at modtage meddelelser fra de forskellige stationer, der er sluttet til PC en og viser at de er til rådighed på printning af Self Service Management ligeså snart applikationen åbnes igen. Hvis man også ønsker at lukke SelfComm, skal man dobbeltklikke på ikonen for at vise den forrest, klikke på»exit«, indtaste kodeordet og bekræfte en sidste gang at man ønsker at gå ud, ved at klikke på Ja. Software Self Service M

24 10 AFINSTALLERE SOFTWAREN For at afinstallere»self Service Management«software korrekt, skal man følge denne fremgangsmåde: - Luk applikationen»self Service Management«ved at klikke på kommando slut - Luk applikationen»selfcomm«ved at klikke med højre musetast på ikonen ved siden af PC uret - Vælg optionen»exit«- Indtast kodeordet - Gå ind i menu Start Indstillinger Kontrolpanel Tilføj/Fjern programmer - Udvælg applikationen»self Service Management System«- Klik på tast»ændr/ Fjern«(Windows2000) eller»tilføj/ Fjern (Win95/Win98/WinME) Følgende vinduer kommer frem: I dette vindue vælg optionen Ja. Nu kommer der et skærmbillede frem, som spørger om man ønsker at afinstallere de file, der er fælles med andre applikationer, som ikke bruges længere. For at undgå hvilken som helst funktionsfejl, der skyldes afinstallationen, vælg optionen No to All / Nej alle. 24 Software Self Service M0090

25 Efter at have klikket på denne sidste option, starter programmet som afinstallerer softwaren og viser følgende skærmbillede: Ved at klikke på tast Details vises der følgende vindue, som angiver de mapper det ikke har været muligt at slette automatisk og som man skal slette manuelt, hvis man ønsker at afinstallere Self Service Management«softwaren fuldstændigt. Software Self Service M

26 26 Software Self Service M0090

27 Software Self Service M DA

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brugsanvisning

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brugsanvisning QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N Brugsanvisning Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

MICROSOFT C5. Microsoft Business Solutions C5. Installations Vejledning. Version 3.0 incl. SP 3. All Rights Reserved. Vedbæk November 2004

MICROSOFT C5. Microsoft Business Solutions C5. Installations Vejledning. Version 3.0 incl. SP 3. All Rights Reserved. Vedbæk November 2004 Copyright 2004 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT C5 Vedbæk November 2004 Microsoft Business Solutions C5 Installations Vejledning Version 3.0 incl. SP 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx

INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx 0 INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx Lite software...2 Installering og aktivering af RSLogix

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed og komfort...3 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Forholdsregler for ansvarlig brug af computeren...3 Grundlæggende funktioner...5 Computerens kontrolfunktioner...5 Tænd eller

Læs mere

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Om denne bog 2001 Compaq Computer Corporation COMPAQ, Presario og Compaq logoet er registeret hos U.S. Patent and Trademark Office.

Læs mere

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect og fjernbetjening med ConnectR app til iphone og Android Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Sono Key 1.0.4 - Brugervejledning. sdfg

Sono Key 1.0.4 - Brugervejledning. sdfg Sono Key 1.0.4 - Brugervejledning sdfg 3 Sono Key 1.1 Brugervejledning Sono Key tilbyder adgang til alle din kommunikationsmaskines funktioner på en ensartet og intuitiv måde. Det er en omfattende pakke

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

Installations manual

Installations manual Installations manual www.podotech.com Copyright 2010 Forord Tak fordi du har købt Podotech Elftman skanningssystemet. Podotech Elftman pladen bruger den nyeste teknologi indenfor tryk teknologi og elektroniske

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

PowerMaster-10 Brugermanual

PowerMaster-10 Brugermanual PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse TOC D-303146 1 INTRODUKTION 1. Introduktion Forord Kære Kunde, Tak fordi du har valgt PowerMaster-10, et højt avanceret trådløst alarmkontrolsystem, produceret

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

OXYGEN TRACE ANALYSER

OXYGEN TRACE ANALYSER OXYGEN TRACE ANALYSER BRUGERMANUAL Vigtige Informationer a) Udstyret bør ikke udsættes for frost b) Leverancen omfatter: -analysator -prøveslange -batterilader -forbindelseskabel til PC INDHOLD 1. BESKRIVELSE...

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start Oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Installationsvejledning...3 Databasenøgle...5 Brugerflade......6 Basisvindue..6 Personligt

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte specifikationer

Læs mere

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080 1. Introduktion Dette afsnit omhandler udpakning af dit IP sikkerhedssystem med HOLARS 2080IP Panel, Sensorer og CTC-1807 IP kamera (hvis købt). Der henvises til senere kapitler for at få oplysninger om

Læs mere

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt Brugermanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

ZoomText 9.1. Kortvejledning. version

ZoomText 9.1. Kortvejledning. version ZoomText Kortvejledning version 9.1 Indhold Velkommen til ZoomText 9.1... 2 Systemkrav... 3 Installation af ZoomText... 4 Aktivering af ZoomText... 5 Start ZoomText... 7 ZoomText brugerfladen... 8 Aktiver

Læs mere

Opdateringsvejledning

Opdateringsvejledning // Mamut Business Software Opdateringsvejledning Indhold Om opdatering til ny version... 2 Hvordan oprettes en sikkerhedskopi?... 5 Opdatering til den seneste version... 7 Flyt programmet til en anden

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere