PC SOFTWARE MANUAL TIL INSTALLATION OG BRUG. M0090DA rev. 4. Dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PC SOFTWARE MANUAL TIL INSTALLATION OG BRUG. M0090DA rev. 4. Dansk"

Transkript

1 PC SOFTWARE M0090DA rev. 4 MANUAL TIL INSTALLATION OG BRUG Dansk

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 INSTALLATION HARDWARE INSTALLATION: TILSLUTNINGSSKEMAER SOFTWARE INSTALLATION 6 3 ÅBNING AF PROGRAMMET SELFCOMM 8 4 KONFIGURATION SPROGVALG ÆNDRING AF SYSTEMETS KODEORD (OPTION) AKTIVERING AF KODEORD FORESPØRGSEL FOR AT FÅ ADGANG TIL MENU STYRING VISNING/PRINTNING AF FORSYNINGER (OPTION) KONFIGURATION AF SYSTEMETS PRINTER TIL DATAPRINTNING VALG AF KOMMUNIKATIONSPORT MELLEM PC OG STATIONER OG MELLEM PC OG KEY READER FREMGANGSMÅDE FOR AT FINDE PORTEN COM FORBUNDET MED USB CONVERTER PW INDLÆSNING AF STATIONERNES SERIENUMMER, VALG AF DATAOVERFØRSELS MÅDE OG DIALOGKONTROL MELLEM PC OG STATIONER 15 5 DATAOVERFØRSEL 17 6 STYRING VISNING/PRINTNING AF FORSYNINGER AUTOMATISK PRINTNING AKTIVERET/IKKE AKTIVERET UDTØM PRINTKØ 21 7 DATABASER KOMPRIMERING RETABLERING BACKUP RESET 23 8»?«RELEASE OPLYSNINGER 23 9 SLUT AFINSTALLERE SOFTWAREN 24 2 Software Self Service M0090

3 1 INDLEDNING Nærværende manual beskriver»self Service Software«, der tillader at styre data vedrørende de samlede forsyninger på maksimum 16 Self Service stationer, tilsluttet med et RS485 net (eller også et blanding af FM eller MC modeller) eller udstyret med en elektronisk nøgle (kun FM version). Til brug af»self Service Software«skal man først omhyggeligt læse manualen»fm MCFP Management System Software«, som beskriver detaljerede stationernes konstruktions- og funktionskarakteristika. Denne software gør det muligt for brugeren at registrere på PC en hver enkel forsyning, udført med den nye Self Service station, med tydelige fordele for virksomhedsstyringen. Oplagringen af data på Self Service stationer kan udføres på to forskellige måder: 1. med en seriel linje RS med den elektroniske nøgle (Master Key), leveret til driftslederen af Self Service FM. I første tilfælde spørger PC en regelmæssigt de stationer som er tilsluttet på RS485 nettet om nye data og stationerne svarer med data vedrørende alle de gemte forsyninger, som endnu ikke er blevet overført. Hvor det ikke er muligt at lave en kabelføring, kan man»oplagre«stationens forsyninger med Master Key, der bruges som transportmiddel fra stationen til PC en. Denne Master Key er en midlertidig hukommelse til de oplysninger, som skal overføres til PC en til databehandling. De fremgangsmåder der beskrives i denne manual tillader brugeren at installere, konfi gurere og bruge softwaren. 2 INSTALLATION 2.1 HARDWARE INSTALLATION: TILSLUTNINGSSKEMAER»Dataoplagringen«af alle de gemte forsyninger på stationerne, kan udføres på to måder: 1. Via kabel med en seriel protokol RS Med elektronisk nøgle (kun FM version) 1. I første tilfælde er nettets tilslutningsskema den klassisk parallelle med 2 tråde på en RS485 linje, som muliggør at udføre tilslutninger på indtil 1200 meter (med»twisted pair«kabler, eller af type»parsnoede kabler«) (jvf. skema 1A og 1B). Generel elektrisk afskærmning er ikke nødvendig. Men hvis kablet har det, skal man tilslutte afskærmningen til»jord«i Self Service afgreningsmuffen. Denne dataoverførsels måde har den fordel at sende forsyningsdata til PC en lige efter forsyninger er blevet udført, men kræver at der udlægges et kabel mellem stationerne og PC en. 2. I det andet tilfælde, ved brug af det elektroniske nøgle (version FM) kan tilslutningen udføres på forskellige måder: det kommer an på om der er ledige indgange på computeren. 2.1 Hvis der er en ledig seriel indgang RS232 på PC en, udføres tilslutningen af læseenheden direkte på denne indgang. Billederne viser en Læseenhed (Key Reader): i det første billede som det leveres af kunden, i det andet er læseenheden sluttet til en adapter DB9-J11. Derefter skal man tilslutte læseenheden til en ledig seriel indgang RS232 på PC en. Det tredje billede viser hvordan den Elektroniske Masternøgle skal sættes i for at læses korrekt. PAS PÅ! Det er ligegyldigt hvilken af de 2 positioner af læseenheden, der bruges. Software Self Service M0090 3

4 DA Skema 1A: Tilslutning Self Service FM og MCFP 4 Software Self Service M0090

5 DA Skema 1B: Tilslutning Self Service MC Software Self Service M0090 5

6 2.2 SOFTWARE INSTALLATION»Self Service Software«leveres på CD, og kan installeres som en normal»programmel«på en PC med et operativ system Windows 95/98/Me/2000/NT: - Sæt CD en i PC en; - I startmenuen tryk på kommando»start«; - med tast»bladr«, søg for filen»setup.exe«i CD mappen og lad den køre; - Normalt tilrådes det at bruge de forud programmerede indstillinger - Kun i tilfælde af reinstallation eller af software opgradering vises skærmbilledet på figuren herunder, som tillader at udvælge om man vil foretage en ny installation, der nulstiller hele systemet (Standard Installation), eller en opgradering (Upgrade), der beholder alle de gamle forsyningsdata.. Når installationen er fuldført, dannes der en ny SelfService mappe, inden i mappen PROGRAMMER, tilgængelig fra Windows STARTMENU. Når man klikker på denne mappe åbnes der en rullemenu med to optioner: - SelfService - Self Service System - Self Service Communication Process 6 Software Self Service M0090

7 Detaljer: Self Service System Dette er programmet som Installatøren og Driftslederen bruger for at styre systemet både til Konfiguration (ved installationen) og til de daglige operationer til indsamling og databehandling. Programmet bruger alle Windows instrumenter (vinduer, menuer, funktionstaster) for at gøre det nemmere at lære systemets styreoperationer. Self Service Communication Process Dette er programmet der styrer kommunikationen mellem PC en og de forskellige stationer, som er installeret på nettet: brugeren har kun og udelukkende adgang til hvad angår visningen af meddelelser og operationer mellem PC en og Self Service. 3 ÅBNING AF PROGRAMMET Fra Windows Startmenu udvælg: PROGRAMMER SelfService Self Service System. Når dette program kører, åbnes dialogvinduet for Program Self Service System og anvendelsesbjælken med ikonen»selfcomm«vises frem. Denne ikon skal altid findes på anvendelsesbjælken; hvis den ikke er der, kører Self Service Management regelmæssigt men alle kommunikationsoperationer mellem PC og Self Service stationer (dataindsamling, osv.) kan ikke udføres. Menubjælke Baggrundsbillede SELF COMM SELF COMM Software Self Service M0090 7

8 3.1 SELFCOMM Når man udvælger ikonen»selfcomm«på anvendelsesbjælken åbnes et vindue opdelt i 2 felter: 1 I det første felt angives der en liste over alle forsyningsdata, der kan overføres til PC en fra to forskellige kilder: - fra Self Service stationer (med RS485 net) - fra læseenheden Key Reader (med aflæsning af Master Key, kun på FM version) 2 I det andet felt angives der en liste med meddelelser af forskellig type: - Listen over de operationer PC en udfører (f.eks. Start New Communication, Erasing Key, Saving Data osv.) - Meddelelser vedrørende genkendelsen af Key Reader (f.eks. MicroLan Setup Failed osv.) - Meddelelser vedrørende genkendelse af nøglen (f.eks. Device Memory, osv.) - Meddelelser vedrørende nøglernes tilstand (f.eks. Memory Empty, osv. ) Normalt er det nyttigt at gå ind på denne side ved installationsfasen af Self Service stationer, eller når man er tvivl om, hvorvidt stationerne og PC en kommunikere korrekt. Ved aflæsning med den elektroniske nøgle (FM version) åbnes SelfComm vinduet automatisk, for at kontrollere gennem meddelelserne på videoen at dataene overføres korrekt (jvf. par. 4.6).»SelfComm«siden udelukkende lukkes ved at reducere den til ikon HIDE / SKJUL; på den måde fortsætter programmet med at køre i»background«og sikrer informationsudvekslingen. Når»Self Service Management«applikation lukkes, bliver programmet»selfcomm«ved med at køre, og sikrer indsamlingen af alle forsyningsdata og deres skrivning på hard disken; næste gang man åbner»self Service Management«er alle de sendte data fra stationerne til rådighed med det samme.»selfcomm«bliver ved med at køre selvom man samtidigt bruger andre applikationer på PC en. For at altid garantere en god kommunikation mellem PC og stationer (eller Key Reader), er programmet slutning beskyttet af anvendelsens generelt kodeord. Programmet»SelfComm«lukkes automatisk kun ved afslutningen af arbejdssessionen på PC en (udgang fra Windows). 8 Software Self Service M0090

9 4 KONFIGURATION Operationssekvens til korrekt konfi guration af Self Service Software: 4.1 Sprogvalg 4.2 Ændring af systemets kodeord (option) 4.3 Aktivering af kodeord forespørgsel for at få adgang til menu»styring/visning/printning af forsyninger«(option) 4.4 Konfi guration af systemets printer til dataprintning 4.5 Valg af kommunikationsport mellem PC og stationer og mellem PC og læseenheden til den elektroniske nøgle Fremgangsmåde for at fi nde porten COM forbundet med USB CONVERTER PW Indlæsning af stationernes serienummer, valg af dataoverførsels måde og dialogkontrol mellem PC en og stationerne 4.1 SPROGVALG Denne operation tillader at vælge et sprog ud fra en liste med forslag. Ved salget er standardsproget engelsk. Fremgangsmåde: Gå ind i menu»konfi guration«udvælg operationen»sprogændring«indtast systemets kodeord Vælg det ønskede sprog, blandt dem der er til rådighed Tryk på tast»bekræft«: applikationen lukkes et øjeblik og åbnes igen på det nye sprog 4.2 ÆNDRING AF SYSTEMETS KODEORD (OPTION) Self Service Software har et Systemkodeord, der består af maksimum 4 cifre. BEMÆRK 1: Systemets kodeord, ved softwarens første installation, har som standardværdi»1234«. BEMÆRK 2: Systemets kodeordet har ingen forbindelse med stationernes MASTER PIN CODE. Kodeordet giver adgang til alle beskyttede operationer. De fl este operationer er standard beskyttet med kodeord. Der er sat kryds (þ) ved disse operationer, ved siden af navnene i tilvalgsmenuerne. Den eneste menu hvor Driftslederen kan bestemme om han vil bibeholde eller fjerne kodeordet er»styring«visning/printning af forsyninger (jvf. par. 4.3) Hvis man ønsker at ændre kodeordet skal man gå frem som følgende: Fremgangsmåde: - Gå ind i menu»konfi guration«- Udvælg operationen»ændring af systemets kodeord«- Indtast standardkodeordet»1234«- Tryk på tast»bekræft«- Indtast det nye kodeord - Bekræft kodeordet med det samme nummer - Tryk på tast»bekræft«: på videoen kommer meddelelsen»ændret kodeord«frem. - Tryk på tast»ok«for at gå tilbage til hovedmenuen. PAS PÅ! Skriv kodeordet ned og gemt det på et sikkert sted; hvis man glemmer det, kan man ikke længere få adgang til de beskyttede funktioner. Software Self Service M0090 9

10 4.3 AKTIVERING AF KODEORD FORESPØRGSEL FOR AT FÅ ADGANG TIL MENU STYRING à VISNING/PRINTNING AF FORSYNINGER (OPTION) Systemet tillader Driftslederen også at beskytte adgangen til styring af forsyningsdata, der er sendt fra stationerne, med kodeord. Denne option aktiveres med følgende fremgangsmåde: Gå ind i menu»konfi guration«udvælg operationen»aktivering af kodeord forespørgsel«indtast kodeordet Sæt kryds ved feltet»styring«tryk på tast»bekræft«4.4 KONFIGURATION AF SYSTEMETS PRINTER TIL DATAPRINTNING Den printer softwaren bruger til printning af REPORT er Windows forud indstillede printer. Hvis man vil ændre den, er det fra denne menu muligt at gå ind i Windows program til konfi guration af den forud indstillede printer. PAS PÅ! Ændring af den forud indstillede printer vedrører alle Windows applikationer, som er installeret på PC en og er ikke begrænset til Self Service Management Software. Fremgangsmåde: Gå ind i menu»konfi guration«udvælg operationen»konfi guration af systemets printer«indtast kodeordet Indstil den printer hvortil man ønsker at sende de samlede data, i det Windows vindue der åbnes af Self Service Softwaren 10 Software Self Service M0090

11 4.5 VALG AF KOMMUNIKATIONSPORT MELLEM PC OG STATIONER OG MELLEM PC OG KEY READER For at PC en kan kommunikere med stationerne på RS485 nettet og med Læseenheden til de elektroniske nøgler, skal man afgøre hvilke porte (COM) der skal bruges og til hvilke ydre enheder. Softwaren genkender automatisk hvilke»com«er ledige og tillader udvalget med en rullemenu. PAS PÅ! Det er ikke muligt at bruge den samme kommunikationsport for begge ydre enheder. Hvis man prøver denne operation kommer en fejlmeddelelse frem. Fremgangsmåde: - Gå ind i menu»konfi guration«- Udvælg operationen»valg af kommunikationsport«- Indtast kodeordet - Følgende skærmbillede kommer frem - Vælg de ønskede porte til kommunikation med Softwaren - med stationerne via RS485 (jvf. Bemærkning Pas på) og - med Læseenheden til den Elektroniske Nøgler PAS PÅ!: Hvis tilslutningen til PC udføres med USB CONVERTER PW 14 kan det være nødvendigt at skabe COM porten forbundet med PW14 frem med fremgangsmåden vist i paragraf Tryk på tast»bekræft«. Systemet kontrollerer om de valgte porte er ledige, og viser en meddelelse for udført kommunikation FREMGANGSMÅDE FOR AT FINDE PORTEN COM FORBUNDET MED USB CONVERTER PW14 A Fremgangsmåde til operativsystemet Windows XP B - Fremgangsmåde til operativsystemet Windows 2000 C - Fremgangsmåde til operativsystemet Windows 98 PAS PÅ: Hvis, efter tilslutningen til PW14 og efter at en COM port svarer til en USB, skulle USB tilslutning til PC en falde, for at udføre en reset, skal man ALTID tilslutte konnektoren TIL SAMME FYSISK PORT USB. Tilslutte konnektoren til forskellige porter, forårsager en hurtig vækst af COM VIRTUELLE porter, som gør det obligatorisk at finde den nye COM der i øjeblik er faktisk sluttet til. A - Fremgangsmåde til operativsystemet Windows XP 1. Gå ind i»kontrolpanelet«i menuen Start - Indstillinger; 2. Gå ind i mappen»system«; Software Self Service M

12 ; 3. Vælg sektionen Hardware, derefter klik på knappen Enhedshåndtering ; 4. Gå ind i sektionen Porte (COM & LPT)«, de nye porte COM bliver kaldt»usb Serial Port«(COM n ), i dette tilfælde COM8. 12 Software Self Service M0090

13 DA B - Fremgangsmåde til operativsystemet Windows Gå ind i»kontrolpanelet«i menuen Start - Indstillinger; 2. Gå ind i mappen»system«; 3. Vælg sektionen Hardware, klik derefter på knappen Enhedshåndtering ; Software Self Service M

14 4. Gå ind i sektionen Porte (COM & LPT), de nye porte COM bliver kaldt»usb Serial Port«(COM n ), i dette tilfælde COM3. C - Fremgangsmåde til operativ system Windows Gå ind i»kontrolpanelet«i menuen Start - Indstillinger; 2. Gå ind i mappen»system«; 14 Software Self Service M0090

15 3. Vælg sektionen Enhedshåndtering, derefter gå ind i sektionen Porte (COM & LPT), de nye porte COM bliver kaldt»usb Serial Port«( COM n ), i dette tilfælde COM INDLÆSNING AF STATIONERNES SERIENUMMER, VALG AF DATAOVERFØRSELS MÅDE OG DIALOGKONTROL MELLEM PC OG STATIONER I dette vindue er det muligt at isætte mange af de informationer, som er nødvendige for systemets funktion. Hver station, angivet med sit serienummer, skal forbindes med en Enhed, som identifi ceres med et nummer fra 1 til 16. For hver station, skal man desuden specifi cere på hvilken måde man ønsker at overføre alle forsyningsdata. Når isætningen er slut, er det muligt at foretage en Kommunikationskontrol mellem PC en og de tilsluttede stationer via RS 485. Fremgangsmåde: - Gå ind i menu»konfi guration«- Udvælg operationen»systemkonfi guration«- Indtast kodeordet - Indtast stationernes serienummer (S/N) i de særlige felter. For at gøre det nemmere for installatøren, husker vi at en hurtig metode til visning af serienummeret på stationen er at trykke på tast # + 9 i fasen»access Control«(jvf. manual M0081 par ) Software Self Service M

16 - Ved at trykke på et enhedsnummer, ved siden af S/N, forbindes en Enhed med dette S/N (serienummer). I den angivne eksempel stationen med S/N forbindes Enheden 1 pog stationen med S/N Enheden 2. - Derefter skal man afgøre kommunikationsmåden: via RS485 net eller med elektronisk nøgle (Master Key). Ved at trykke på tasten under S/N gives der skiftevis 2 muligheder: RS485 / Nøgle eller Kun Nøgle. Hvis man vælger Kun Nøgle bliver vinduet med det samme GRØNT. - Efter indtastning af konfi gurations parametre skal man udføre en Kommunikationskontrol. Kommunikationskontrollen er kun nødvendig for de stationer som er indstillet til dataoverførsel via RS485 nettet. De er muligt at teste tilslutningen for en station ad gangen eller for alle stationer sammen. - For at gå tilbage til hovedmenuen tryk på tast Udgang GRØNT felt = Kontrol OK RØDT felt = Kontrol MISLYKKET For at kontrollere en enkel station tryk på tast Kommunikationskontrol under serienummeret, medens for at kontrollere alle stationer tryk på tast Kontrollér Alle - Hvis kontrollen lykkes bliver serienummerets felt GRØNT - Hvis kontrollen mislykkes bliver serienummerets felt RØDT PAS PÅ! Hvis man for en vis station indstiller Kun Nøgle, bliver vinduet med det samme GRØNT. Hvis kontrollen mislykkes (RØDT felt) skal man kontrollere følgende: - Stationens konfi guration med PC tilslutning (PC CONNECTED=YES). Der henvises til manual»m0081«par Kabeltilslutningen mellem PC og stationerne (jvf. par. 2.1 i nærværende manual) - Installation af driver - Valg af kommunikationsport (COM). Jvf. par 4.5 i nærværende manual - Om kommunikationsporten (COM) ikke allerede er brugt af andre software. - At den indtastede serienummer for stationen er korrekt - Om ikonen for SelfComm programmet er til stede - Stationens forsyning BEMÆRK: Når man går tilbage til operation»systemkonfiguration«, skifter alle S/N felter, på de stationer som er tilsluttet via RS485, til GUL farve, og venter på en ny kontrol. Felterne med indstilling Kun Nøgle resterer GRØNNE. 16 Software Self Service M0090

17 5 DATAOVERFØRSEL Efter at have indstillet systemet og kontrolleret de forskellige kommunikationer, er PC en i stand til at modtage forsyningsdata fra to forskellige kilder: - Fra RS-485 nettet begynder systemet automatisk på at indhente data fra Self Service stationer. - Fra Master Key (kun version FM). For at overføre data fra Masternøglen til PC en skal man følge denne fremgangsmåde: 1. Sæt nøglen på Key Reader, som forinden er blevet tilsluttet 2. Vinduet SelfComm åbnes automatisk og i øverste del begynderr listen med de påførte forsyninger at køre. 3. Nå operationen er slut vises»operation Completed«. Ved at trykke på»ok«, skjules vinduet. Hvis aflæsningen ikke færdiggøres korrekt, skal man kontrollere meddelelserne på SelfComm skærmbilledet. Bladr op og ned i vinduet List of operations med pilene Op/Ned, indtil du finder nogle meddelelser som dem der er sat en streg omkring i figuren. I eksemplet i figuren kan man se at den aflæste nøgle ikke er blevet genkendt fordi stationens S/N ikke findes i S/N listen, som er indstillet på PC en. Liste over stationernes S/N, som er konfigureret på PC en S/N på den station, der har overført data på Master Key I eksemplet kan man se at en Master Key ikke genkendes fordi S/N på den station der har overført data (nummer ) ikke findes i listen over de konfigurerede stationer (nummer og ). I såtilfælde skal man udføre de nødvendige rettelser på skærmbilledet Systemkonfiguration Software Self Service M

18 6 STYRING Denne funktion giver adgang til visning og behandling af de indsamlede data fra Self Service stationer vedrørende alle de udførte forsyninger. 6.1 Visning/Printning af forsyninger 6.2 Automatisk Printning aktiveret/ikke aktiveret 6.3 Udtøm Printkø 6.1 VISNING/PRINTNING AF FORSYNINGER Denne operation tillader at vise på skærmen og at printe personliggjorte report af de gemte forsyninger i database. Personilggørelsen består i muligheden for at sætte: - Filtre (angivet som»afgrænsninger«) på: - Dato - Enheder - Operatører - Registreringsnummer - Op til to ordrekriterier - Ved at afkrydse boksen Total report, angives der en liste med summerne i det første ordrekriterium Fremgangsmåde: - Gå ind i menu»styring«- Udvælg operationen»visning/printning af forsyninger«- Indtast kodeordet, hvis det er nødvendigt - Vælg det første ordrekriterium (Dato, Enhed, Operatør, Registreringsnummer) - Ved at afkrydse boksen Total report, angives der en liste med summerne i det første ordrekriterium - Vælg eventuelt et andet ordrekriterium - Sæt de eventuelle filtre til felterne Dato, Enhed, Operatører, Registreringsnummer og indstil filterafgrænsninger - Tryk på tast»printning«for at vise, printe eller gemme som fil alle data vedrørende de valgte forsyninger 18 Software Self Service M0090

19 Nu vises der et lignende skærmbillede: Klik på tast 1 for at forstørre visningen. Klik på tast 2 for at sende dokumentet til printeren. Klik på tast 4 for at sende data via Klik på tast 3 for at eksportere data på disk eller katalog i forskellige formater, for eksempel.txt format eller Microsoft Excel format, for at gøre datastyringen nemmere. Se følgende skærmbillede: Formatvalg til fileksport Valg af destinationsdrev eller destinationskatalog Software Self Service M

20 Eksempel af konvertering i Excel format 6.2 AUTOMATISK PRINTNING AKTIVERET/IKKE AKTIVERET Denne operation tillader at aktivere en automatisk umiddelbar procedure til printning på papir og/eller oplagring på fil af de gemte data efter forsyningen. Printningen udføres med Self Service Management åben. 1. I tilfælde af printning på papir har systemet forskellige fremgangsmåder, afhængigt af teknologien af den anvendte printer: - Hvis man bruger en nåleprinter så skal man angive på hvilken port LPT1 eller LPT2 den er tilsluttet, og der printes umiddelbart en linje for hver modtaget forsyning - Hvis man bruger en InkJet eller Laserprinter skal man udvælge optionen»forud Indstillede Printer«: - Hvis det er en InkJet printer så printes der umiddelbart en linje for hver modtaget forsyning - Hvis det er en Laserprinter så venter printning til der er en hel side med data. Hvis man går ud af Self Service Management, udføres printningen automatisk, selv om siden ikke er helt fuld med data. Hvis Self Service Management lukkes, medens SelfComm bliver stående åben, kan det ske at der gemmes nye forsyninger, som ikke kan printes med det samme (fordi Self Service Management er lukket). Ligeså snart Self Service Management åbnes igen, printes automatisk alle de forsyninger, systemet har modtaget medens applikationen var lukket. 2. I tilfælde af»gemning på Fil«(eller Logning på Fil) gemmes forsyningerne på en tekstfil der kan læses med NotePad. Filens navn og sti skal indtastes i den specifikke boks. Den nye fil er som den der vises i figuren herunder. 20 Software Self Service M0090

21 Fremgangsmåde: Gå ind i menu»styring«udvælg operationen»automatisk Printning aktiveret/ikke aktiveret«indtast kodeordet Vælg en af følgende optioner.txt PAS PÅ! Printning på papir og logning på fil af forsyningsdata er uafhængige af hinanden og kan foretages samtidigt. Indtast det eventuelle navn og sti på logfi len. Man skal også indtaste fi l-endelse».txt«. BEMÆRK: Hvis der ikke indtastes en sti, men kun et navn gemmes fi len i mappen C\:PROGRAMMER\ SelfService\Exe. Tryk på tast»bekræft«6.3 UDTØM PRINTKØ Denne operation tillader at afslutte en printning, der er startet men endnu ikke færdiggjort: - I tilfælde af en InkJet printer bliver papiret kastet ud under printningen. - I tilfælde af en Laserprinter stopper printningen selv om den ikke er færdiggjort. Følg denne fremgangsmåde: Gå ind i menu»styring«udvælg operationen»udtøm Printkø«Printningen afbrydes automatisk Hvis den automatiske printning ikke er aktiveret, operationen»udtøm Printkø«er ikke til rådighed i menu»styring«. 7 DATABASER Tillader at foretage vedligeholdelsesoperationer på databaserne. 7.1 Komprimering 7.2 Retablering 7.3 Backup 7.4 Reset 7.1 KOMPRIMERING Funktionen Komprimering tillader at slette alle informationer vedrørende de forsyninger, der er blevet udført inden den dato brugeren har valgt. PAS PÅ! De slettede data med en komprimering kan på ingen måde reddes. Software Self Service M

22 Fremgangsmåde: - Gå ind i menu»databaser«- Udvælg operationen»komprimering«- Indtast kodeordet - Afgør datoen inden hvilke man ønsker at slette opsyninger om de udførte forsyninger - Tryk på tast»bekræft«- Tryk på tast»ja«efter meddelelsen»slet alle forsyninger indtil DD/MM/ÅÅ«. - Vent på meddelelsen for udført kompaktering kommer frem - Tryk på tast»ok«for at gå tilbage til hovedmenuen 7.2 RETABLERING Funktionen retablering tillader at genoprette databaserne hvis de er beskadiget (f.eks. i tilfælde af kortslutning). PAS PÅ! Denne operation bruger et standard Microsoft Access værktøj, som ikke altid garanterer at redde data fuldstændigt. Hvis beskadigelsen er meget stor kan nogle data gå tabt. Fremgangsmåde: Gå ind i menu»databaser«udvælg operationen»retablering«indtast kodeordet Udvælg option»ja«eller»nej«tryk på tast»ok«for at gå tilbage til hovedmenuen 7.3 BACKUP Funktionen Backup tillader at lave en sikkerhedskopi af alle data. På den måde, i tilfælde af tab eller beskadigelse af de indeholdte oplysninger i hoveddatabasen, kan disse indhentes fra sikkerhedskopien. Fremgangsmåde: Gå ind i menu»databaser«udvælg operationen»backup«indtast kodeordet Vælg destinationskatalogen (=directory) med tast»søg«tryk på tast»bekræft«tryk på tast»ja«for at udføre en sikkerhedskopi Tryk på tast»ok«for at gå tilbage til hovedmenuen Når man går tilbage til dette skærmbillede, giver systemet samme navn og samme sti for at tillade overskrivelsen. Brugeren kan bestemme om han vil lave fl ere sikkerhedskopier. 22 Software Self Service M0090

23 7.4 RESET Funktionen Reset tillader at indhente backup kopien (sikkerhedskopien) hvis databaserne, i tilfælde af tab eller beskadigelse, ikke kan bruges selv efter et forsøg på»retablering«. PAS PÅ! Reset funktionen overskriver de aktuelle databaser, og som følge tabes alle de data der er blevet gemt siden sidste backup kopi og den aktuelle dato, derfor er det en operation, der skal udføres meget opmærksomt. Fremgangsmåde - Gå ind i menu»databaser«- Udvælg operationen»reset«- Indtast kodeordet - Vælg katalogen ( =directory) hvor backup kopien er blevet gemt. - Tryk på tast»bekræft«- Tryk på tast»ja«for at udføre en data reset - Tryk på tast»ok«for at gå tilbage til hovedmenuen 8»?«RELEASE OPLYSNINGER Denne funktion tillader at få oplysninger på den software version, som er i brug. Fremgangsmåde: - Klik på? - Klik på»self Service Oplysninger«- Der vises et skærmbilledet som dette: - Tryk på»bekræft«for at komme ud 9 SLUT Tillader at lukke Self Service Management applikationen: alle data gemmes korrekt og automatisk med SelfComm, som bliver ved med at modtage meddelelser fra de forskellige stationer, der er sluttet til PC en og viser at de er til rådighed på printning af Self Service Management ligeså snart applikationen åbnes igen. Hvis man også ønsker at lukke SelfComm, skal man dobbeltklikke på ikonen for at vise den forrest, klikke på»exit«, indtaste kodeordet og bekræfte en sidste gang at man ønsker at gå ud, ved at klikke på Ja. Software Self Service M

24 10 AFINSTALLERE SOFTWAREN For at afinstallere»self Service Management«software korrekt, skal man følge denne fremgangsmåde: - Luk applikationen»self Service Management«ved at klikke på kommando slut - Luk applikationen»selfcomm«ved at klikke med højre musetast på ikonen ved siden af PC uret - Vælg optionen»exit«- Indtast kodeordet - Gå ind i menu Start Indstillinger Kontrolpanel Tilføj/Fjern programmer - Udvælg applikationen»self Service Management System«- Klik på tast»ændr/ Fjern«(Windows2000) eller»tilføj/ Fjern (Win95/Win98/WinME) Følgende vinduer kommer frem: I dette vindue vælg optionen Ja. Nu kommer der et skærmbillede frem, som spørger om man ønsker at afinstallere de file, der er fælles med andre applikationer, som ikke bruges længere. For at undgå hvilken som helst funktionsfejl, der skyldes afinstallationen, vælg optionen No to All / Nej alle. 24 Software Self Service M0090

25 Efter at have klikket på denne sidste option, starter programmet som afinstallerer softwaren og viser følgende skærmbillede: Ved at klikke på tast Details vises der følgende vindue, som angiver de mapper det ikke har været muligt at slette automatisk og som man skal slette manuelt, hvis man ønsker at afinstallere Self Service Management«softwaren fuldstændigt. Software Self Service M

26 26 Software Self Service M0090

27 Software Self Service M DA

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200S/8220SPROGRAMMING UTILITY. Code: 578413

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200S/8220SPROGRAMMING UTILITY. Code: 578413 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200S/8220SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 578413 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2013, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

Online via USB med ATS8500. Revision 02

Online via USB med ATS8500. Revision 02 Online via USB med ATS8500 ATS8500 - Opstart Programmet startes op ATS8500 - Opstart Ved første tilslutning af central via USB vil PC skulle installere driver for denne. Vælg Ja, kun denne gang & Installere

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 03/01-2012 PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 Indholds fortegnelse Indholds fortegnelse... 2 Forord... 3 Installation... 4 System krav :... 4 RS485 til USB adapter

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions Adobe Digital Editions Kom godt i gang Klik på knapperne nedenfor for at komme videre Forberedelse Download Adobe Digital Editions: Til Windows TRYK HER Til Mac OS TRYK HER Bemærk: Adobe Digital Editions

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN,

BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN, INSITE BULLETIN OM INSTALLATION Side 2: Installation af INSITE Side 7: Fjernelse af INSITE BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN, FØR DU HAR LÆST DETTE DOKUMENT.FORKERT INSTALLATION KAN RESULTERE I FEJLBEHÆFTEDE

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Wahlberg Surtitle Display

Wahlberg Surtitle Display Wahlberg Surtitle Display (Copyright by WAHLBERG ApS) Bruger manual Software version - 1.88 Produktindhold: Strømkabel USB to RS232 Converter. Undertekst lysavis 2,8 Meter lang / 0,3 Meter høj. Wahlberg

Læs mere

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX Antares Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX 911325 Indhold 1. Introduktion 2. Antares software installation 3. Antares software opdatering 4.

Læs mere

1. Programmet downloades.

1. Programmet downloades. Vejledning til brug PLATINUM Service Tool på en PLATINUM 7000R3 inverter. (Til brugere af Microsoft Windows 7). Programmet kan anvendes til at hente den komplette eventliste (hændelses-liste), hvorved

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

USB-kabler og drivere

USB-kabler og drivere USB-kabler og drivere til Microsoft XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 Ofte stillede spørgsmål og fejlmeddelelser Bestem hvilket kabel du har Installation af korrekt driver version 3.2.0.0 MacOS

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

Manual til HTTrack. 1. Indledning. 2. Installation

Manual til HTTrack. 1. Indledning. 2. Installation Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 1 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 9 3. Arkivering... 10 3.1 Mac OS X... 10 3.2 Windows... 14 4. Visning af arkiveret materiale... 15 4.1 Mac OS

Læs mere

Installation af GPS med tilslutning til USB port

Installation af GPS med tilslutning til USB port Indholdsfortegnelse Opsætning af GPS-tilslutning... 1 1: Installation af driver... 2 2: Opsætning af COM-port... 2 3: Vælg COM-port i DLS NG... 3 4: Brug af GPSViewer testprogram... 5 5: Hvis COM-port

Læs mere

Vejledning til installation af chipkortlæser CardMan 3121 (Windows 98 SE, ME, 2000 og XP)

Vejledning til installation af chipkortlæser CardMan 3121 (Windows 98 SE, ME, 2000 og XP) Vejledning til installation af chipkortlæser CardMan 3121 (Windows 98 SE, ME, 2000 og XP) Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse : Forudsætninger for installation...3 Download materiale fra internettet...4 Start

Læs mere

Sirius Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra ParkMaster

Sirius Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra ParkMaster Sirius Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra ParkMaster 911425 Indhold 1. Introduktion 2. Sirius software installation.. 3. Data Linker forbindellse... 4. Sirius funktionaliteter

Læs mere

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System MTD-Log for NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System for NS-Proces-Alarm. Side 1 Generelt PC-Logging Systemet er et dataopsamlings system, der kun kan benyttes sammen med NS-Proces-Alarmen.

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION 140 981 002 930 Vers. 1.01 05-01-2017 INDHOLD 1 Introduktion... 4 2 Udpak DistriWin Service installationen... 4 3 Installer DistriWin Service...

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Om Seas-Nve Citrix Reciver 2015 Tidligere kunne Citrix kun tilgås fra en Browser (eks. Internet explorer, Safari,

Læs mere

Installation af Point Yomani terminal

Installation af Point Yomani terminal Yomani terminalen er integreret til Detail via Point PWE software, der skal foretages følgende punkter for at det er klar til brug. 1. PSAM kortet sættes i terminalen, hvis det er leveret separat. PSAM

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Installationer og afinstallationer

Installationer og afinstallationer Installationer og afinstallationer Installation af cute.pdf Cute.pdf er en kunstig printer. Den printer ikke papir men filer. I praksis laver den alle mulige filer om til formatet: pdf (konverterer). 1:

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

Din brugermanual SHARP AR-M205

Din brugermanual SHARP AR-M205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SHARP AR-M205 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. "Performance List" er en liste over dine registreringer.

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. Performance List er en liste over dine registreringer. Sådan bruger du BK- 9 Performance List "Performance List" er en liste over dine registreringer. Hver Performance hukommelse indeholder alle din opsætninger af keyboardet herunder også din rytmestillinger

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Windows 7

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Windows 7 Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

DME Bootstrap Version 1.4x

DME Bootstrap Version 1.4x Brugermanual for DME Bootstrap Version 1.4x DIESSEL Mobile Electronics A/S Project no.: 18080 Project title: DME Bootstrap Version 1.4x Document file: T:\Projekt\18080 Bootstrap for Windows\Manual\Brugermanual

Læs mere

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer TeamBoard Hurtig Start #1 Velkommen til TeamBoard! USB TeamBoard Hardware Installation Seriel TeamBoard Denne hurtig start guide indeholder de vigtigeste ting ang. brugen af TeamBoard. Bemærk: Sæt altid

Læs mere

Udbedring af fejlsituationer ved anvendelse af BridgeMate

Udbedring af fejlsituationer ved anvendelse af BridgeMate Udbedring af fejlsituationer ved anvendelse af BridgeMate Indhold: Kort om BridgeCentral og BridgeMate funktionen Resumé PC en går i dvale eller lukker ned under en session Serveren mister strøm Et bord

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp?

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp? Tak fordi du valgte Brug for oplysninger? Brug for hjælp? www.somfy.com 1 boks, 3 miljøer, 3 applikationer 3/45 Skift til tilsluttet tilstand 3 applikationer for at styre enhederne i hjemmet i tilsluttet

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

FODFORM & DIGITALT BIOTHESIOMETER MANUAL DANSK (BRUGER MANUAL)

FODFORM & DIGITALT BIOTHESIOMETER MANUAL DANSK (BRUGER MANUAL) FODFORM & DIGITALT BIOTHESIOMETER MANUAL DANSK (BRUGER MANUAL) G&G MediCare ApS Vejlevej 48 DK-7000 Fredericia Tel: +45 76 20 00 01 email:info@gg-medicare.dk www.gg-medicare.dk Introduktion Benytter du

Læs mere

Når du har hentet disse programmer installerer du dem alle og følger guiden herunder.

Når du har hentet disse programmer installerer du dem alle og følger guiden herunder. Debranding af Nokia mobiler! For at komme i gang skal du have din computer forbundet til nettet, have et datakabel der kan forbinde din Nokia telefon med din computer og hente disse her 3 programmer :

Læs mere

Opgradering af firmware på Trimble GNSS modtager

Opgradering af firmware på Trimble GNSS modtager Følgende vejledning beskriver hvordan man opgraderer firmware i en Trimble GNSS modtager. Alle versioner af firmware til modtagerne kan findes her på Trimble s hjemmeside: Modtager R4 R6 R8 Link til firmware

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

TomTom ecoplus. Update Tool

TomTom ecoplus. Update Tool TomTom ecoplus Update Tool Velkommen Velkommen Med TomTom ecoplus-opdateringsprogrammet kan du opdatere softwaren på din TomTom ecoplus ved hjælp af TomTom LINK 3xx/510 og ecoplusstrømadapteren. Forudsætninger

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING 1 di 14 10/04/13 12.12 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING! "&" ) &##! PROGRAMMING UTILITY DK (,*+ #%&%"$ PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2013, Olivetti Alle rettigheder

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 2

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 2 Indholdsfortegnelse Indledning System krav side 2 Brugerflade Hovedvindue side 2 Sprog side 2 Funktionsknapper side 2 Programmér kort side 3 Rapport side 4 Program menu Comport, login side 5 ichip Side

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Programmeringsenhed CLIQ. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Programmeringsenhed CLIQ. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Programmeringsenhed CLIQ ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Programmeringsenhed for CLIQ Performer Denne manual er et detaljeret værktøj, der primært henvender sig til de personer,

Læs mere