PC SOFTWARE MANUAL TIL INSTALLATION OG BRUG. M0090DA rev. 4. Dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PC SOFTWARE MANUAL TIL INSTALLATION OG BRUG. M0090DA rev. 4. Dansk"

Transkript

1 PC SOFTWARE M0090DA rev. 4 MANUAL TIL INSTALLATION OG BRUG Dansk

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 INSTALLATION HARDWARE INSTALLATION: TILSLUTNINGSSKEMAER SOFTWARE INSTALLATION 6 3 ÅBNING AF PROGRAMMET SELFCOMM 8 4 KONFIGURATION SPROGVALG ÆNDRING AF SYSTEMETS KODEORD (OPTION) AKTIVERING AF KODEORD FORESPØRGSEL FOR AT FÅ ADGANG TIL MENU STYRING VISNING/PRINTNING AF FORSYNINGER (OPTION) KONFIGURATION AF SYSTEMETS PRINTER TIL DATAPRINTNING VALG AF KOMMUNIKATIONSPORT MELLEM PC OG STATIONER OG MELLEM PC OG KEY READER FREMGANGSMÅDE FOR AT FINDE PORTEN COM FORBUNDET MED USB CONVERTER PW INDLÆSNING AF STATIONERNES SERIENUMMER, VALG AF DATAOVERFØRSELS MÅDE OG DIALOGKONTROL MELLEM PC OG STATIONER 15 5 DATAOVERFØRSEL 17 6 STYRING VISNING/PRINTNING AF FORSYNINGER AUTOMATISK PRINTNING AKTIVERET/IKKE AKTIVERET UDTØM PRINTKØ 21 7 DATABASER KOMPRIMERING RETABLERING BACKUP RESET 23 8»?«RELEASE OPLYSNINGER 23 9 SLUT AFINSTALLERE SOFTWAREN 24 2 Software Self Service M0090

3 1 INDLEDNING Nærværende manual beskriver»self Service Software«, der tillader at styre data vedrørende de samlede forsyninger på maksimum 16 Self Service stationer, tilsluttet med et RS485 net (eller også et blanding af FM eller MC modeller) eller udstyret med en elektronisk nøgle (kun FM version). Til brug af»self Service Software«skal man først omhyggeligt læse manualen»fm MCFP Management System Software«, som beskriver detaljerede stationernes konstruktions- og funktionskarakteristika. Denne software gør det muligt for brugeren at registrere på PC en hver enkel forsyning, udført med den nye Self Service station, med tydelige fordele for virksomhedsstyringen. Oplagringen af data på Self Service stationer kan udføres på to forskellige måder: 1. med en seriel linje RS med den elektroniske nøgle (Master Key), leveret til driftslederen af Self Service FM. I første tilfælde spørger PC en regelmæssigt de stationer som er tilsluttet på RS485 nettet om nye data og stationerne svarer med data vedrørende alle de gemte forsyninger, som endnu ikke er blevet overført. Hvor det ikke er muligt at lave en kabelføring, kan man»oplagre«stationens forsyninger med Master Key, der bruges som transportmiddel fra stationen til PC en. Denne Master Key er en midlertidig hukommelse til de oplysninger, som skal overføres til PC en til databehandling. De fremgangsmåder der beskrives i denne manual tillader brugeren at installere, konfi gurere og bruge softwaren. 2 INSTALLATION 2.1 HARDWARE INSTALLATION: TILSLUTNINGSSKEMAER»Dataoplagringen«af alle de gemte forsyninger på stationerne, kan udføres på to måder: 1. Via kabel med en seriel protokol RS Med elektronisk nøgle (kun FM version) 1. I første tilfælde er nettets tilslutningsskema den klassisk parallelle med 2 tråde på en RS485 linje, som muliggør at udføre tilslutninger på indtil 1200 meter (med»twisted pair«kabler, eller af type»parsnoede kabler«) (jvf. skema 1A og 1B). Generel elektrisk afskærmning er ikke nødvendig. Men hvis kablet har det, skal man tilslutte afskærmningen til»jord«i Self Service afgreningsmuffen. Denne dataoverførsels måde har den fordel at sende forsyningsdata til PC en lige efter forsyninger er blevet udført, men kræver at der udlægges et kabel mellem stationerne og PC en. 2. I det andet tilfælde, ved brug af det elektroniske nøgle (version FM) kan tilslutningen udføres på forskellige måder: det kommer an på om der er ledige indgange på computeren. 2.1 Hvis der er en ledig seriel indgang RS232 på PC en, udføres tilslutningen af læseenheden direkte på denne indgang. Billederne viser en Læseenhed (Key Reader): i det første billede som det leveres af kunden, i det andet er læseenheden sluttet til en adapter DB9-J11. Derefter skal man tilslutte læseenheden til en ledig seriel indgang RS232 på PC en. Det tredje billede viser hvordan den Elektroniske Masternøgle skal sættes i for at læses korrekt. PAS PÅ! Det er ligegyldigt hvilken af de 2 positioner af læseenheden, der bruges. Software Self Service M0090 3

4 DA Skema 1A: Tilslutning Self Service FM og MCFP 4 Software Self Service M0090

5 DA Skema 1B: Tilslutning Self Service MC Software Self Service M0090 5

6 2.2 SOFTWARE INSTALLATION»Self Service Software«leveres på CD, og kan installeres som en normal»programmel«på en PC med et operativ system Windows 95/98/Me/2000/NT: - Sæt CD en i PC en; - I startmenuen tryk på kommando»start«; - med tast»bladr«, søg for filen»setup.exe«i CD mappen og lad den køre; - Normalt tilrådes det at bruge de forud programmerede indstillinger - Kun i tilfælde af reinstallation eller af software opgradering vises skærmbilledet på figuren herunder, som tillader at udvælge om man vil foretage en ny installation, der nulstiller hele systemet (Standard Installation), eller en opgradering (Upgrade), der beholder alle de gamle forsyningsdata.. Når installationen er fuldført, dannes der en ny SelfService mappe, inden i mappen PROGRAMMER, tilgængelig fra Windows STARTMENU. Når man klikker på denne mappe åbnes der en rullemenu med to optioner: - SelfService - Self Service System - Self Service Communication Process 6 Software Self Service M0090

7 Detaljer: Self Service System Dette er programmet som Installatøren og Driftslederen bruger for at styre systemet både til Konfiguration (ved installationen) og til de daglige operationer til indsamling og databehandling. Programmet bruger alle Windows instrumenter (vinduer, menuer, funktionstaster) for at gøre det nemmere at lære systemets styreoperationer. Self Service Communication Process Dette er programmet der styrer kommunikationen mellem PC en og de forskellige stationer, som er installeret på nettet: brugeren har kun og udelukkende adgang til hvad angår visningen af meddelelser og operationer mellem PC en og Self Service. 3 ÅBNING AF PROGRAMMET Fra Windows Startmenu udvælg: PROGRAMMER SelfService Self Service System. Når dette program kører, åbnes dialogvinduet for Program Self Service System og anvendelsesbjælken med ikonen»selfcomm«vises frem. Denne ikon skal altid findes på anvendelsesbjælken; hvis den ikke er der, kører Self Service Management regelmæssigt men alle kommunikationsoperationer mellem PC og Self Service stationer (dataindsamling, osv.) kan ikke udføres. Menubjælke Baggrundsbillede SELF COMM SELF COMM Software Self Service M0090 7

8 3.1 SELFCOMM Når man udvælger ikonen»selfcomm«på anvendelsesbjælken åbnes et vindue opdelt i 2 felter: 1 I det første felt angives der en liste over alle forsyningsdata, der kan overføres til PC en fra to forskellige kilder: - fra Self Service stationer (med RS485 net) - fra læseenheden Key Reader (med aflæsning af Master Key, kun på FM version) 2 I det andet felt angives der en liste med meddelelser af forskellig type: - Listen over de operationer PC en udfører (f.eks. Start New Communication, Erasing Key, Saving Data osv.) - Meddelelser vedrørende genkendelsen af Key Reader (f.eks. MicroLan Setup Failed osv.) - Meddelelser vedrørende genkendelse af nøglen (f.eks. Device Memory, osv.) - Meddelelser vedrørende nøglernes tilstand (f.eks. Memory Empty, osv. ) Normalt er det nyttigt at gå ind på denne side ved installationsfasen af Self Service stationer, eller når man er tvivl om, hvorvidt stationerne og PC en kommunikere korrekt. Ved aflæsning med den elektroniske nøgle (FM version) åbnes SelfComm vinduet automatisk, for at kontrollere gennem meddelelserne på videoen at dataene overføres korrekt (jvf. par. 4.6).»SelfComm«siden udelukkende lukkes ved at reducere den til ikon HIDE / SKJUL; på den måde fortsætter programmet med at køre i»background«og sikrer informationsudvekslingen. Når»Self Service Management«applikation lukkes, bliver programmet»selfcomm«ved med at køre, og sikrer indsamlingen af alle forsyningsdata og deres skrivning på hard disken; næste gang man åbner»self Service Management«er alle de sendte data fra stationerne til rådighed med det samme.»selfcomm«bliver ved med at køre selvom man samtidigt bruger andre applikationer på PC en. For at altid garantere en god kommunikation mellem PC og stationer (eller Key Reader), er programmet slutning beskyttet af anvendelsens generelt kodeord. Programmet»SelfComm«lukkes automatisk kun ved afslutningen af arbejdssessionen på PC en (udgang fra Windows). 8 Software Self Service M0090

9 4 KONFIGURATION Operationssekvens til korrekt konfi guration af Self Service Software: 4.1 Sprogvalg 4.2 Ændring af systemets kodeord (option) 4.3 Aktivering af kodeord forespørgsel for at få adgang til menu»styring/visning/printning af forsyninger«(option) 4.4 Konfi guration af systemets printer til dataprintning 4.5 Valg af kommunikationsport mellem PC og stationer og mellem PC og læseenheden til den elektroniske nøgle Fremgangsmåde for at fi nde porten COM forbundet med USB CONVERTER PW Indlæsning af stationernes serienummer, valg af dataoverførsels måde og dialogkontrol mellem PC en og stationerne 4.1 SPROGVALG Denne operation tillader at vælge et sprog ud fra en liste med forslag. Ved salget er standardsproget engelsk. Fremgangsmåde: Gå ind i menu»konfi guration«udvælg operationen»sprogændring«indtast systemets kodeord Vælg det ønskede sprog, blandt dem der er til rådighed Tryk på tast»bekræft«: applikationen lukkes et øjeblik og åbnes igen på det nye sprog 4.2 ÆNDRING AF SYSTEMETS KODEORD (OPTION) Self Service Software har et Systemkodeord, der består af maksimum 4 cifre. BEMÆRK 1: Systemets kodeord, ved softwarens første installation, har som standardværdi»1234«. BEMÆRK 2: Systemets kodeordet har ingen forbindelse med stationernes MASTER PIN CODE. Kodeordet giver adgang til alle beskyttede operationer. De fl este operationer er standard beskyttet med kodeord. Der er sat kryds (þ) ved disse operationer, ved siden af navnene i tilvalgsmenuerne. Den eneste menu hvor Driftslederen kan bestemme om han vil bibeholde eller fjerne kodeordet er»styring«visning/printning af forsyninger (jvf. par. 4.3) Hvis man ønsker at ændre kodeordet skal man gå frem som følgende: Fremgangsmåde: - Gå ind i menu»konfi guration«- Udvælg operationen»ændring af systemets kodeord«- Indtast standardkodeordet»1234«- Tryk på tast»bekræft«- Indtast det nye kodeord - Bekræft kodeordet med det samme nummer - Tryk på tast»bekræft«: på videoen kommer meddelelsen»ændret kodeord«frem. - Tryk på tast»ok«for at gå tilbage til hovedmenuen. PAS PÅ! Skriv kodeordet ned og gemt det på et sikkert sted; hvis man glemmer det, kan man ikke længere få adgang til de beskyttede funktioner. Software Self Service M0090 9

10 4.3 AKTIVERING AF KODEORD FORESPØRGSEL FOR AT FÅ ADGANG TIL MENU STYRING à VISNING/PRINTNING AF FORSYNINGER (OPTION) Systemet tillader Driftslederen også at beskytte adgangen til styring af forsyningsdata, der er sendt fra stationerne, med kodeord. Denne option aktiveres med følgende fremgangsmåde: Gå ind i menu»konfi guration«udvælg operationen»aktivering af kodeord forespørgsel«indtast kodeordet Sæt kryds ved feltet»styring«tryk på tast»bekræft«4.4 KONFIGURATION AF SYSTEMETS PRINTER TIL DATAPRINTNING Den printer softwaren bruger til printning af REPORT er Windows forud indstillede printer. Hvis man vil ændre den, er det fra denne menu muligt at gå ind i Windows program til konfi guration af den forud indstillede printer. PAS PÅ! Ændring af den forud indstillede printer vedrører alle Windows applikationer, som er installeret på PC en og er ikke begrænset til Self Service Management Software. Fremgangsmåde: Gå ind i menu»konfi guration«udvælg operationen»konfi guration af systemets printer«indtast kodeordet Indstil den printer hvortil man ønsker at sende de samlede data, i det Windows vindue der åbnes af Self Service Softwaren 10 Software Self Service M0090

11 4.5 VALG AF KOMMUNIKATIONSPORT MELLEM PC OG STATIONER OG MELLEM PC OG KEY READER For at PC en kan kommunikere med stationerne på RS485 nettet og med Læseenheden til de elektroniske nøgler, skal man afgøre hvilke porte (COM) der skal bruges og til hvilke ydre enheder. Softwaren genkender automatisk hvilke»com«er ledige og tillader udvalget med en rullemenu. PAS PÅ! Det er ikke muligt at bruge den samme kommunikationsport for begge ydre enheder. Hvis man prøver denne operation kommer en fejlmeddelelse frem. Fremgangsmåde: - Gå ind i menu»konfi guration«- Udvælg operationen»valg af kommunikationsport«- Indtast kodeordet - Følgende skærmbillede kommer frem - Vælg de ønskede porte til kommunikation med Softwaren - med stationerne via RS485 (jvf. Bemærkning Pas på) og - med Læseenheden til den Elektroniske Nøgler PAS PÅ!: Hvis tilslutningen til PC udføres med USB CONVERTER PW 14 kan det være nødvendigt at skabe COM porten forbundet med PW14 frem med fremgangsmåden vist i paragraf Tryk på tast»bekræft«. Systemet kontrollerer om de valgte porte er ledige, og viser en meddelelse for udført kommunikation FREMGANGSMÅDE FOR AT FINDE PORTEN COM FORBUNDET MED USB CONVERTER PW14 A Fremgangsmåde til operativsystemet Windows XP B - Fremgangsmåde til operativsystemet Windows 2000 C - Fremgangsmåde til operativsystemet Windows 98 PAS PÅ: Hvis, efter tilslutningen til PW14 og efter at en COM port svarer til en USB, skulle USB tilslutning til PC en falde, for at udføre en reset, skal man ALTID tilslutte konnektoren TIL SAMME FYSISK PORT USB. Tilslutte konnektoren til forskellige porter, forårsager en hurtig vækst af COM VIRTUELLE porter, som gør det obligatorisk at finde den nye COM der i øjeblik er faktisk sluttet til. A - Fremgangsmåde til operativsystemet Windows XP 1. Gå ind i»kontrolpanelet«i menuen Start - Indstillinger; 2. Gå ind i mappen»system«; Software Self Service M

12 ; 3. Vælg sektionen Hardware, derefter klik på knappen Enhedshåndtering ; 4. Gå ind i sektionen Porte (COM & LPT)«, de nye porte COM bliver kaldt»usb Serial Port«(COM n ), i dette tilfælde COM8. 12 Software Self Service M0090

13 DA B - Fremgangsmåde til operativsystemet Windows Gå ind i»kontrolpanelet«i menuen Start - Indstillinger; 2. Gå ind i mappen»system«; 3. Vælg sektionen Hardware, klik derefter på knappen Enhedshåndtering ; Software Self Service M

14 4. Gå ind i sektionen Porte (COM & LPT), de nye porte COM bliver kaldt»usb Serial Port«(COM n ), i dette tilfælde COM3. C - Fremgangsmåde til operativ system Windows Gå ind i»kontrolpanelet«i menuen Start - Indstillinger; 2. Gå ind i mappen»system«; 14 Software Self Service M0090

15 3. Vælg sektionen Enhedshåndtering, derefter gå ind i sektionen Porte (COM & LPT), de nye porte COM bliver kaldt»usb Serial Port«( COM n ), i dette tilfælde COM INDLÆSNING AF STATIONERNES SERIENUMMER, VALG AF DATAOVERFØRSELS MÅDE OG DIALOGKONTROL MELLEM PC OG STATIONER I dette vindue er det muligt at isætte mange af de informationer, som er nødvendige for systemets funktion. Hver station, angivet med sit serienummer, skal forbindes med en Enhed, som identifi ceres med et nummer fra 1 til 16. For hver station, skal man desuden specifi cere på hvilken måde man ønsker at overføre alle forsyningsdata. Når isætningen er slut, er det muligt at foretage en Kommunikationskontrol mellem PC en og de tilsluttede stationer via RS 485. Fremgangsmåde: - Gå ind i menu»konfi guration«- Udvælg operationen»systemkonfi guration«- Indtast kodeordet - Indtast stationernes serienummer (S/N) i de særlige felter. For at gøre det nemmere for installatøren, husker vi at en hurtig metode til visning af serienummeret på stationen er at trykke på tast # + 9 i fasen»access Control«(jvf. manual M0081 par ) Software Self Service M

16 - Ved at trykke på et enhedsnummer, ved siden af S/N, forbindes en Enhed med dette S/N (serienummer). I den angivne eksempel stationen med S/N forbindes Enheden 1 pog stationen med S/N Enheden 2. - Derefter skal man afgøre kommunikationsmåden: via RS485 net eller med elektronisk nøgle (Master Key). Ved at trykke på tasten under S/N gives der skiftevis 2 muligheder: RS485 / Nøgle eller Kun Nøgle. Hvis man vælger Kun Nøgle bliver vinduet med det samme GRØNT. - Efter indtastning af konfi gurations parametre skal man udføre en Kommunikationskontrol. Kommunikationskontrollen er kun nødvendig for de stationer som er indstillet til dataoverførsel via RS485 nettet. De er muligt at teste tilslutningen for en station ad gangen eller for alle stationer sammen. - For at gå tilbage til hovedmenuen tryk på tast Udgang GRØNT felt = Kontrol OK RØDT felt = Kontrol MISLYKKET For at kontrollere en enkel station tryk på tast Kommunikationskontrol under serienummeret, medens for at kontrollere alle stationer tryk på tast Kontrollér Alle - Hvis kontrollen lykkes bliver serienummerets felt GRØNT - Hvis kontrollen mislykkes bliver serienummerets felt RØDT PAS PÅ! Hvis man for en vis station indstiller Kun Nøgle, bliver vinduet med det samme GRØNT. Hvis kontrollen mislykkes (RØDT felt) skal man kontrollere følgende: - Stationens konfi guration med PC tilslutning (PC CONNECTED=YES). Der henvises til manual»m0081«par Kabeltilslutningen mellem PC og stationerne (jvf. par. 2.1 i nærværende manual) - Installation af driver - Valg af kommunikationsport (COM). Jvf. par 4.5 i nærværende manual - Om kommunikationsporten (COM) ikke allerede er brugt af andre software. - At den indtastede serienummer for stationen er korrekt - Om ikonen for SelfComm programmet er til stede - Stationens forsyning BEMÆRK: Når man går tilbage til operation»systemkonfiguration«, skifter alle S/N felter, på de stationer som er tilsluttet via RS485, til GUL farve, og venter på en ny kontrol. Felterne med indstilling Kun Nøgle resterer GRØNNE. 16 Software Self Service M0090

17 5 DATAOVERFØRSEL Efter at have indstillet systemet og kontrolleret de forskellige kommunikationer, er PC en i stand til at modtage forsyningsdata fra to forskellige kilder: - Fra RS-485 nettet begynder systemet automatisk på at indhente data fra Self Service stationer. - Fra Master Key (kun version FM). For at overføre data fra Masternøglen til PC en skal man følge denne fremgangsmåde: 1. Sæt nøglen på Key Reader, som forinden er blevet tilsluttet 2. Vinduet SelfComm åbnes automatisk og i øverste del begynderr listen med de påførte forsyninger at køre. 3. Nå operationen er slut vises»operation Completed«. Ved at trykke på»ok«, skjules vinduet. Hvis aflæsningen ikke færdiggøres korrekt, skal man kontrollere meddelelserne på SelfComm skærmbilledet. Bladr op og ned i vinduet List of operations med pilene Op/Ned, indtil du finder nogle meddelelser som dem der er sat en streg omkring i figuren. I eksemplet i figuren kan man se at den aflæste nøgle ikke er blevet genkendt fordi stationens S/N ikke findes i S/N listen, som er indstillet på PC en. Liste over stationernes S/N, som er konfigureret på PC en S/N på den station, der har overført data på Master Key I eksemplet kan man se at en Master Key ikke genkendes fordi S/N på den station der har overført data (nummer ) ikke findes i listen over de konfigurerede stationer (nummer og ). I såtilfælde skal man udføre de nødvendige rettelser på skærmbilledet Systemkonfiguration Software Self Service M

18 6 STYRING Denne funktion giver adgang til visning og behandling af de indsamlede data fra Self Service stationer vedrørende alle de udførte forsyninger. 6.1 Visning/Printning af forsyninger 6.2 Automatisk Printning aktiveret/ikke aktiveret 6.3 Udtøm Printkø 6.1 VISNING/PRINTNING AF FORSYNINGER Denne operation tillader at vise på skærmen og at printe personliggjorte report af de gemte forsyninger i database. Personilggørelsen består i muligheden for at sætte: - Filtre (angivet som»afgrænsninger«) på: - Dato - Enheder - Operatører - Registreringsnummer - Op til to ordrekriterier - Ved at afkrydse boksen Total report, angives der en liste med summerne i det første ordrekriterium Fremgangsmåde: - Gå ind i menu»styring«- Udvælg operationen»visning/printning af forsyninger«- Indtast kodeordet, hvis det er nødvendigt - Vælg det første ordrekriterium (Dato, Enhed, Operatør, Registreringsnummer) - Ved at afkrydse boksen Total report, angives der en liste med summerne i det første ordrekriterium - Vælg eventuelt et andet ordrekriterium - Sæt de eventuelle filtre til felterne Dato, Enhed, Operatører, Registreringsnummer og indstil filterafgrænsninger - Tryk på tast»printning«for at vise, printe eller gemme som fil alle data vedrørende de valgte forsyninger 18 Software Self Service M0090

19 Nu vises der et lignende skærmbillede: Klik på tast 1 for at forstørre visningen. Klik på tast 2 for at sende dokumentet til printeren. Klik på tast 4 for at sende data via Klik på tast 3 for at eksportere data på disk eller katalog i forskellige formater, for eksempel.txt format eller Microsoft Excel format, for at gøre datastyringen nemmere. Se følgende skærmbillede: Formatvalg til fileksport Valg af destinationsdrev eller destinationskatalog Software Self Service M

20 Eksempel af konvertering i Excel format 6.2 AUTOMATISK PRINTNING AKTIVERET/IKKE AKTIVERET Denne operation tillader at aktivere en automatisk umiddelbar procedure til printning på papir og/eller oplagring på fil af de gemte data efter forsyningen. Printningen udføres med Self Service Management åben. 1. I tilfælde af printning på papir har systemet forskellige fremgangsmåder, afhængigt af teknologien af den anvendte printer: - Hvis man bruger en nåleprinter så skal man angive på hvilken port LPT1 eller LPT2 den er tilsluttet, og der printes umiddelbart en linje for hver modtaget forsyning - Hvis man bruger en InkJet eller Laserprinter skal man udvælge optionen»forud Indstillede Printer«: - Hvis det er en InkJet printer så printes der umiddelbart en linje for hver modtaget forsyning - Hvis det er en Laserprinter så venter printning til der er en hel side med data. Hvis man går ud af Self Service Management, udføres printningen automatisk, selv om siden ikke er helt fuld med data. Hvis Self Service Management lukkes, medens SelfComm bliver stående åben, kan det ske at der gemmes nye forsyninger, som ikke kan printes med det samme (fordi Self Service Management er lukket). Ligeså snart Self Service Management åbnes igen, printes automatisk alle de forsyninger, systemet har modtaget medens applikationen var lukket. 2. I tilfælde af»gemning på Fil«(eller Logning på Fil) gemmes forsyningerne på en tekstfil der kan læses med NotePad. Filens navn og sti skal indtastes i den specifikke boks. Den nye fil er som den der vises i figuren herunder. 20 Software Self Service M0090

21 Fremgangsmåde: Gå ind i menu»styring«udvælg operationen»automatisk Printning aktiveret/ikke aktiveret«indtast kodeordet Vælg en af følgende optioner.txt PAS PÅ! Printning på papir og logning på fil af forsyningsdata er uafhængige af hinanden og kan foretages samtidigt. Indtast det eventuelle navn og sti på logfi len. Man skal også indtaste fi l-endelse».txt«. BEMÆRK: Hvis der ikke indtastes en sti, men kun et navn gemmes fi len i mappen C\:PROGRAMMER\ SelfService\Exe. Tryk på tast»bekræft«6.3 UDTØM PRINTKØ Denne operation tillader at afslutte en printning, der er startet men endnu ikke færdiggjort: - I tilfælde af en InkJet printer bliver papiret kastet ud under printningen. - I tilfælde af en Laserprinter stopper printningen selv om den ikke er færdiggjort. Følg denne fremgangsmåde: Gå ind i menu»styring«udvælg operationen»udtøm Printkø«Printningen afbrydes automatisk Hvis den automatiske printning ikke er aktiveret, operationen»udtøm Printkø«er ikke til rådighed i menu»styring«. 7 DATABASER Tillader at foretage vedligeholdelsesoperationer på databaserne. 7.1 Komprimering 7.2 Retablering 7.3 Backup 7.4 Reset 7.1 KOMPRIMERING Funktionen Komprimering tillader at slette alle informationer vedrørende de forsyninger, der er blevet udført inden den dato brugeren har valgt. PAS PÅ! De slettede data med en komprimering kan på ingen måde reddes. Software Self Service M

22 Fremgangsmåde: - Gå ind i menu»databaser«- Udvælg operationen»komprimering«- Indtast kodeordet - Afgør datoen inden hvilke man ønsker at slette opsyninger om de udførte forsyninger - Tryk på tast»bekræft«- Tryk på tast»ja«efter meddelelsen»slet alle forsyninger indtil DD/MM/ÅÅ«. - Vent på meddelelsen for udført kompaktering kommer frem - Tryk på tast»ok«for at gå tilbage til hovedmenuen 7.2 RETABLERING Funktionen retablering tillader at genoprette databaserne hvis de er beskadiget (f.eks. i tilfælde af kortslutning). PAS PÅ! Denne operation bruger et standard Microsoft Access værktøj, som ikke altid garanterer at redde data fuldstændigt. Hvis beskadigelsen er meget stor kan nogle data gå tabt. Fremgangsmåde: Gå ind i menu»databaser«udvælg operationen»retablering«indtast kodeordet Udvælg option»ja«eller»nej«tryk på tast»ok«for at gå tilbage til hovedmenuen 7.3 BACKUP Funktionen Backup tillader at lave en sikkerhedskopi af alle data. På den måde, i tilfælde af tab eller beskadigelse af de indeholdte oplysninger i hoveddatabasen, kan disse indhentes fra sikkerhedskopien. Fremgangsmåde: Gå ind i menu»databaser«udvælg operationen»backup«indtast kodeordet Vælg destinationskatalogen (=directory) med tast»søg«tryk på tast»bekræft«tryk på tast»ja«for at udføre en sikkerhedskopi Tryk på tast»ok«for at gå tilbage til hovedmenuen Når man går tilbage til dette skærmbillede, giver systemet samme navn og samme sti for at tillade overskrivelsen. Brugeren kan bestemme om han vil lave fl ere sikkerhedskopier. 22 Software Self Service M0090

23 7.4 RESET Funktionen Reset tillader at indhente backup kopien (sikkerhedskopien) hvis databaserne, i tilfælde af tab eller beskadigelse, ikke kan bruges selv efter et forsøg på»retablering«. PAS PÅ! Reset funktionen overskriver de aktuelle databaser, og som følge tabes alle de data der er blevet gemt siden sidste backup kopi og den aktuelle dato, derfor er det en operation, der skal udføres meget opmærksomt. Fremgangsmåde - Gå ind i menu»databaser«- Udvælg operationen»reset«- Indtast kodeordet - Vælg katalogen ( =directory) hvor backup kopien er blevet gemt. - Tryk på tast»bekræft«- Tryk på tast»ja«for at udføre en data reset - Tryk på tast»ok«for at gå tilbage til hovedmenuen 8»?«RELEASE OPLYSNINGER Denne funktion tillader at få oplysninger på den software version, som er i brug. Fremgangsmåde: - Klik på? - Klik på»self Service Oplysninger«- Der vises et skærmbilledet som dette: - Tryk på»bekræft«for at komme ud 9 SLUT Tillader at lukke Self Service Management applikationen: alle data gemmes korrekt og automatisk med SelfComm, som bliver ved med at modtage meddelelser fra de forskellige stationer, der er sluttet til PC en og viser at de er til rådighed på printning af Self Service Management ligeså snart applikationen åbnes igen. Hvis man også ønsker at lukke SelfComm, skal man dobbeltklikke på ikonen for at vise den forrest, klikke på»exit«, indtaste kodeordet og bekræfte en sidste gang at man ønsker at gå ud, ved at klikke på Ja. Software Self Service M

24 10 AFINSTALLERE SOFTWAREN For at afinstallere»self Service Management«software korrekt, skal man følge denne fremgangsmåde: - Luk applikationen»self Service Management«ved at klikke på kommando slut - Luk applikationen»selfcomm«ved at klikke med højre musetast på ikonen ved siden af PC uret - Vælg optionen»exit«- Indtast kodeordet - Gå ind i menu Start Indstillinger Kontrolpanel Tilføj/Fjern programmer - Udvælg applikationen»self Service Management System«- Klik på tast»ændr/ Fjern«(Windows2000) eller»tilføj/ Fjern (Win95/Win98/WinME) Følgende vinduer kommer frem: I dette vindue vælg optionen Ja. Nu kommer der et skærmbillede frem, som spørger om man ønsker at afinstallere de file, der er fælles med andre applikationer, som ikke bruges længere. For at undgå hvilken som helst funktionsfejl, der skyldes afinstallationen, vælg optionen No to All / Nej alle. 24 Software Self Service M0090

25 Efter at have klikket på denne sidste option, starter programmet som afinstallerer softwaren og viser følgende skærmbillede: Ved at klikke på tast Details vises der følgende vindue, som angiver de mapper det ikke har været muligt at slette automatisk og som man skal slette manuelt, hvis man ønsker at afinstallere Self Service Management«softwaren fuldstændigt. Software Self Service M

26 26 Software Self Service M0090

27 Software Self Service M DA

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

1. Programmet downloades.

1. Programmet downloades. Vejledning til brug PLATINUM Service Tool på en PLATINUM 7000R3 inverter. (Til brugere af Microsoft Windows 7). Programmet kan anvendes til at hente den komplette eventliste (hændelses-liste), hvorved

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Windows 7

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Windows 7 Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Opgradering af firmware på Trimble GNSS modtager

Opgradering af firmware på Trimble GNSS modtager Følgende vejledning beskriver hvordan man opgraderer firmware i en Trimble GNSS modtager. Alle versioner af firmware til modtagerne kan findes her på Trimble s hjemmeside: Modtager R4 R6 R8 Link til firmware

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

CLIQ Performer. Installationsguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Performer. Installationsguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Performer Installationsguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Installationsguide for CLIQ Performer Denne manual er et detaljeret værktøj, der primært henvender sig til de personer,

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1 Indholdsfortegnelse Indledning System krav side 1 Brugerflade Hovedvindue side 2 Sprog side 2 Funktionsknapper side 2 Programmér kort side 3 Rapport side 4 Program menu Comport, login side 5 Rev.1.1 2014

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin.

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin. Velkommen Når De har valgt at sikre Dem imod virus og uautoriseret brug af Deres computer, skal De sørge for, at der IKKE findes andre sikkerhedsprodukter med samme funktion installeret i forvejen. Det

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

OPTAC Flådestyrings System. Betjeningsvejledning

OPTAC Flådestyrings System. Betjeningsvejledning OPTAC Flådestyrings System Betjeningsvejledning Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB Stoneridge Hotline tlf. nr.: +44 0870 887 9256 E-Mail: optacdk@stoneridge.com Dokument version

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 UserHandbookv.1 DANjan14 Side 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Installation af Conlan express programmet... 3 2. Conlan express softwaren...

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Introduktion AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral er et nyt produkt, udviklet

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

OPDATERINGSGUIDE. Opdatering af dit Mamut-system

OPDATERINGSGUIDE. Opdatering af dit Mamut-system OPDATERINGSGUIDE Opdatering af dit Mamut-system DETALJERET TRIN-FOR-TRIN VEJLEDNING I HVORDAN DU OPDATERER FRA MAMUT BUSINESS SOFTWARE VERSION 11 TIL VERSION 12. Mamut Temasserie, 6 2009 2 TJEKLISTE INDHOLD

Læs mere

Bridgemate - kort og godt

Bridgemate - kort og godt Bridgemate - kort og godt Bridgemate forbedrer informationsudvekslingen letter indtastningen af resultater speeder resultatindsamlingen op Side 2 Bridgemate er smart resultatfangst Indsamlingen af bridgeresultater

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : PC-program 714014 Program som kommunikerer med trykprøve stationer via. T-net/E-net. Fra programmet er det muligt at indstille parametre i de tilkoblede stationer. Programmet gemmer data

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

LiveConnect CDS Installationsvejledning

LiveConnect CDS Installationsvejledning Installationsvejledning Rev. 2 september 2009 Side 1 1. Installation af MediaPlayer 1.1 Installationen består af følgende Anbefalet konfiguration Du skal bruge følgende for at installere Installation af

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere