Workshop nr. 12 Energy Management i produktionsvirksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Workshop nr. 12 Energy Management i produktionsvirksomheder"

Transkript

1 Workshop nr. 12 Energy Management i produktionsvirksomheder

2 1. Hvem er Scanenergi Solutions? 2. Hvorfor Energy Management? 3. Hvordan leverer vi Energy Management? 4. Energy Management i dag 8 aktuelle temaer vedr. Energy Management Objektive input & holdninger Diskussion af teamet 5. Spørgsmål & afrunding?

3 Fokus på el-salg og energioptimering til privatkunder og mindre virksomheder Fokus på energioptimering og el-salg til små og mellemstore danske virksomheder Fokus på energiledelse og optimering samt garanterede energispareprojekter for store nationale og internationale virksomheder

4 Om os. Dansk energioptimeringsselskab med internationalt fokus og leverancer. Ejet af 18 danske forsyningsselskaber. Kernekompetencer: Energirådgivning, Energistyring og Energioptimering. Opkøbte i 2012 Danfoss Solutions A/S. Opkøbte i 2008 Omega SoftTec A/S. Fakta Scanenergi koncernen Mere end 160 medarbejdere erhvervskunder privatkunder Omsætning: * Årets resultat: * Egenkapital: * *2013

5 Energioptimering. Vores historie. Elmarkedet liberaliseres. Fokus på energioptimering. Organisk vækst og opkøb. 90 erne: Etableret i slutningen af 90 erne, da elmarkedet blev liberaliseret. Fokus var på priskonkurrence på det danske hjemmemarked. 00 erne: Paradigmeskift og erhvervskunder inkluderes. Differentieret fokusstrategi fra lokal priskonkurrence til energioptimeringsvirksomh ed. 10 erne: Opkøb af virksomheder og løbende udvikling af ydelser inden for energioptimering. International ESCO virksomhed med tre selskaber, der alle fokuserer på energioptimering, men målrettet hvert sit segment: Scanenergi A/S, Scanenergi Solutions A/S og Scanenergi Elsalg A/S.

6 Vores mission. Forbedre vores kunders konkurrenceevne ved at reducere deres energiomkostninger

7 Vores kunder.

8 Hvorfor vælger vores kunder os? Vores kunder sparer 10-20% - og nogen op til over 30% - på deres energiudgift, opnår kontrol og indsigt over deres forbrug, samt sparer miljøet for tonsvis af CO2

9 Vi har specialiseret os som et Energy Service COmpany. Det er det eneste, vi laver! og derfor dækker vi hele spektret indenfor området Software Energistyring Energiledelse Energirådgivning Projekter ESCO Prissikring Garanti Implementering Support Service Udvikling Finansiering Handel med energibesparelser

10 Agenda Hvorfor Energy Management? De konkrete udfordringer Potentialet ved energioptimering Forhindringerne

11 De konkrete udfordringer. Tendensen er svingende elpriser. Verdens energiforbrug vokser , 5,5 % , 2,5 %. El er en af de varer, der svinger mest i pris. Samtidig med at energiafgifterne stiger. I 2012 betalte danske virksomheder 46 milliarder kroner i energiafgifter, heraf 4,7 milliarder kroner i PSO-afgift. 39 % af danske virksomheder er hårdt mærket af energiafgifterne. Kilde: Dansk Industri inimere energiomkostningerne

12 Prisudvikling i forskellige energityper.

13 De konkrete udfordringer - Eksterne faktorer: Energiafgifterne har været og er fortsat stærkt stigende. Det betyder øgede udgifter til energi. Energipriserne er meget uforudsigelige. Resultatet er øgede udgifter, men også usikkerhed omkring fremtidige energiudgifter. Den finansielle krise har presset mange virksomheders likviditet. Mange har svært ved at låne til energibesparende investeringer eller ønsker ikke at belaste deres likviditet.

14 De konkrete udfordringer - Interne faktorer: De færreste virksomheder har et detaljeret overblik over deres energiforbrug. Det giver usikkerhed omkring eventuelt overforbrug og ressourcespild. Energioptimering er et komplekst område, der kræver viden og indsigt. Derfor ser mange energiudgifterne som en fast størrelse og kender ikke mulighederne for energibesparelser.

15 Reelle udfordringer, men også stort potentiale. Kilde: Undersøgelsen er udarbejdet af Energistyrelsen, Dansk Energi og Dansk Gasteknisk Center og viser at der er et samlet besparelsespotentiale på 15% ved 4 års tilbagebetalingstid og op til 32% ved 10 års tilbagebetalingstid.

16 Energi er en af de omkostninger, som det bedst kan betale sig at optimere. Eller rettere minimere.

17 Agenda nergy Management hvordan? Vores tilgang Overblik og dokumentation Forbrugsanalyse Energispareprojekt Energistyringsløsning Support & Service

18 Vores tilgang.

19 Vores løsninger.

20 Overblik over potentiale (EnSearch) Overblik Nuværende situation (EnSearch) Samling af data Baggrund Giver et foreløbigt teoretisk besparelses potentiale ved at kigge på historiske forbrugsdata og produktionstal. Der udarbejdes en matematisk og statistisk analyse for at visualisere spredningen i energiforbrug. Aktivitet Forbrugs- og produktionsdata gøres tilgængelige i en live EMIS (Energy Management Information System) løsning, som qua den web-baserede brugergrænseflade gøres tilgængelig for aftalte personer hos Kunden. Gevinst EMIS systemet præsenteres og gøres tilgængeligt med Kundens egne data inkl. besparelsespotentiale, nøgletal mv. Tid for implementering: Cirka 2 uger fra data er gjort tilgængelige for Scanenergi Solutions. Pris Uden beregning.

21 Eksempel på EnSearch data Overblik Nuværende situation (EnSearch) Samling af data Regressions analyse Besparelsespotentiale Data importeres og præsenteres i EMIS software

22 Dokumentere forbrug (EMIS) Dokumentere energiforbrug Implementér basis EMIS (alle bygninger eller bygning-forbygning) Forbrug, kost og CO2 emissions rapportering Baggrund Scanenergi Solutions EMIS software er et unikt værktøj for produktions- og procesindustrien. Det er brugt I mere end 15 år globalt. Nu med en dedikeret gruppe med fokus på EMIS leverancer, support og kontinuerlig forbedring som hjørnesten i forretningen. Gevinst: Software der fokuserer på løbende forbedringer, regulatoriske regulativer og dynamisk proaktivitet, kombineret med en stærk, modulær og fleksibel teknisk arkitektur til at håndtere både enkelte. Tid for implementering Afhængig af krav til indhold og rapportering cirka 20 mandedage pr. separate installation for basis konfiguration, installation og undervisning. Pris Licenspris baseret på antal målepunkter, implementeringen baseret på omfang. Tillægsmuligheder omfatter supportaftale og ekstra optioner (automatiske målere, storskærmsløsning, mobil applikation mv.).

23 Eksempel på EMIS løsning Dokumentere energiforbrug Implementér basis EMIS (alle bygninger eller bygning-forbygning) Forbrug, kost og CO2 emissions rapportering 100% webbaseret Baseret på fakta Én samlet enhed til alle energidata relaterede kost og nøgletal Stiller spørgsmålene der driver kontinuerlige forbedrings processer

24 Analyse af forbrug Baggrund Scanenergi Solutions erfarne konsulenter assisterer med udarbejdelse af analyse af forbruget ved hjælp af blandt andet EMIS værktøjet og udarbejder sammen med kunden nøgletal, automatiske måler aflæsninger m.v. Gevinst: Der opnås klar indsigt i, hvordan virksomheden eller dele af virksomheden performer sammenlignet med historiske data. Der indarbejdes såvel produktionsdata som vejrdata og andre variabler. Tid for implementering Aftales efter en mere dybdegående snak omkring ønsker med nøgletal, tilføjelse af produktionstal, graddage og andre relevante faktorer. Typisk 2-3 måneder. Pris Afhænger af omfang. Analyse af forbrug KPI (Nøgletal) Automatisk måleraflæsning Forbrugsarter og proces data (produktion, graddage mv.)

25 Eksempel på analyse af forbrug Analyse af forbrug KPI (Nøgletal) Automatisk måleraflæsning Forbrugsarter og proces data (produktion, graddage mv.)

26 Monitorering & Målstyring Monitering & Målstyring Baselines & Targets Regressions analyse Avanceret rapportering gjort nemt Baggrund Fundamentale egenskaber ved at arbejde med Scanenergi er muligheden for ud fra etablerede nøgletal at udarbejde et nutidsbillede i form af en baseline, samt muligheden for at udarbejde en statistisk valid målsætning (target) ved hjælp af regressionsmotoren i EMIS softwaren. Gevinst: En måde hvorpå en yderst kompliceret og avanceret matematisk model gøres intuitiv, brugervenlig og dermed kan formidles ud i virksomheden. Energi som tema bliver således allemandseje via softwarens synliggørelse af baselines og targets i forhold til det aktuelle forbrug på en nem og overskuelig måde. Alle kan følge hvordan virksomheden performer og alle får ejerskab som en del af et samlet fokus på energi optimering. Tid for implementering Aftales efter en mere dybdegående snak omkring ønsker med nøgletal, tilføjelse af produktionstal, graddage og andre relevante faktorer. Pris Fastsættes efter omfang af opgaven.

27 Eksempel på Monitorering Monitering & Målstyring Baselines & Targets Regressions analyse Avanceret rapportering gjort nemt

28 Besparelsespotentiale (EnStudy) Besparelses potentiale On-site screening Liste med prioriterede muligheder Simpel tilbagebetaling Baggrund På baggrund af den opnåede viden omkring besparelsespotentialet, indførslen af et basis EMIS system og arbejdet med analyse af energitallene, laves en on-site screening af på tværs af teknik, proces og adfærd. Gevinst: Et EnStudy udføres af en teknisk kyndig Energiekspert og går i detaljer omkring den tidligere og nuværende performance. Der kigges i dybden på teknisk udstyr, proces og adfærd for til sidst at udarbejde en rapport med prioriterede energibesparelsesprojekter. Tid for implementering Afhængig af virksomhedens størrelse tager screening og rapportskrivning mellem 2 og 6 uger. Pris EnStudy koster typisk 40-60K Euro. Hvis Scanenergi ikke finder minimum 10% besparelsespotentiale, betales der ikke for EnStudy. Hvis Kunden ønsker at videreføre udbyttet af screeningen til et energibesparelsesprojekt udført af Scanenergi, reduceres prisen for EnStudy arbejdet.

29 Eksempel på besparelsespotentiale Besparelses potentiale On-site screening Liste med prioriterede muligheder Simpel tilbagebetaling Standard EnStudy rapport 2-6 uger on-site screening Detaljeret rapport med prioriterede energibesparelses tiltag.

30 Energibesparelsesprojekt (EnSave) Energi bespare projekt Garanti Finansiering (EPC) EMIS dokumentation Baggrund Virksomheder indfører konstant energibesparelsesprojekter. Udfordringen er blot, at hastigheden hvormed projekter udføres har meget at sige, da det kræver en god business case, godkendelse af investering og synliggørelse af besparelser før næste projekt igangsættes. yderligere målere, samt adfærdsændringer og bevidsthed. omkring energibesparelser for medarbejdere. Alt sammen pakket ind I én leverance og udført med Scanenergi som projektleder, hvormed tiden for implementering af nødvendige forbedringer både maksimeres, garanteres og evt. finansieres af. Gevinst: EnStudy screening lægges til grund for et delvis eller fuldt energibespareprojekt, der fokuserer på de vigtigste teknologiske ændringer (opgradering og/eller nyt), optimering af processer, Tid for implementering Typisk mellem 12 og 36 måneder afhængig af aftalt tilbagebetalingstid. Pris Afhængig af projektets scope.

31 Eksempel på energispareprojekt Energi bespare projekt Garanti Finansiering (EPC) EMIS dokumentation Benchmarking, Forandringsledelse, Performance garanti, Finansiering af projekter Mennesker Systemer Teknologi Træning Adfærd Processer Målere EMIS Software Monitorering & målfastlæggelse Optimering af anlæg Tilpasning af udstyr Gennemtestet udvikling

32 Hvad er den typiske proces? Energi bespare projekt Garanti Finansiering (EPC) EMIS dokumentation Projekt-initiering Analyse Verifikation & Planlægning Implementering Tilbagebetaling Mål Afklar projektomfang Definer succeskriterier Definer strategi Identificer potentielle besparelser og udgifter Optimeret brug af energi Minimeret omkostning Fine tuning/optimering af udstyr og processer Evaluering af resultater Kerneaktiviteter On site besøg Accept af succeskriterier Afklar tidshorisont Afklaring af rådige ressourcer Specificer energi flow på hovedsite og afklar nuværende måler setup Udfærdig data analyse og lav besparelsesberegning. Identificer nye tekniske løsninger. Handleplan Specificering af teknologi Installation Projektledelse Tilpasning af udstyr Træning Montage software målere Audit Måling Support Evaluering Opfølgning Kerneleverancer Overordnet projekt scope, plan & ressource estimater Målbare succeskriterier Rapport som inkluderer handlingsforslag, præsentation af investeringer og forventet udbytte. V&P Rapport Teknologi og procesoptimering inden for køl, varme, ventilation, hastighedskontrol etc. Evalueringsrapport Finansiel aftale Uge uger 3 måneder 6 måneder 12 måneder

33 Alt i alt et fuldt Energy Service koncept Energioptimering med maksimal fleksibilitet... Forretningsløsning Vores ESCO koncept Support & Service Finansiering (EPC) Energistyringsløsning EMIS installeres lokalt, hostet eller i skyen. Leveret som del af projekt Understøtter datafangst, energiledelsesprocesser og energioptimeringen som helhed. Ensearch EnStudy EnSolve EnSave EnSupport Måleraflæsning, validering og beregning Kontrakter, produkter og priser Fakturering & afregning, Finansiering af energibesparelser. Handel med energibesparelser.

34 Samt et fuldt Service & Support koncept Energy Data Collection Meter Data Management Budgeting & Targeting Bureau services Energy Optimization Energy Management Business Analytics Helpdesk Remote monitoring Hotline Training Impleme ntation

35 Hvad vi har gjort for andre. Industri Bryggerier Fødevarer Komponenter Samlet besparelse CO 2 reduktion ton ton ton IRR p.a. > 100 % > 35 % >40 % Samlet energireduktion 10 % 23 % 23 % M&T besparelse v/ EMIS 4 % 8 % 10 % Investering - Heraf EMIS Software

36 Agenda Energy Management i dag og nu med Mads & Monopolet Er Energy Management strategisk? Hvad er det vigtigste at opnå? Et umodent marked? Efter de lavt hængende frugter? De bløde projekter? Modningstrappe Hvad forhindre Energy Management? Mange interessenter

37 Er Energy Management strategisk? Energi interesserer ikke særlig mange - Men optimeringer og besparelser gør.

38 I den perfekte verden ville alle have Strategisk fokus på energiledelse Kapacitet Medarbejdere med de rette kompetencer og tid! Værktøj og knowhow relateret til energiledelse, -styring, og optimering Finansiering til at investere i energioptimeringsprojekter men har de virkelig det?

39 Hvad er effekten af optimeringer? Up-front udgift pr ton CO 2 Netto nutidsværdi pr ton CO 2 Reducering af forbrug (EnSave) Optimeringsprojekter Bygninger (renov.) Bygninger (nye) Sol* Vind* EUR EUR *:excl. subsidy

40 Hvad siger I? Er Energy Management et strategisk tema for danske virksomheder? Hvor stor del af jeres samlede omkostninger udgør energi? Får vi en CUO Chief Utility Officer i direktionen?

41 Hvad er det vigtigste at opnå? Hvad er det primære fokus i relation til Energy Management i organisationen?

42 Vores værditilbud. Energibesparelser. Garanteret! Dedikeret energipartnerskab. Reduceret miljøbelastning. Nem overholdelse af regler. Indblik og styring af energi.

43 Hvad siger I? Hvad er vigtigst? Giver energispareprojekterne godt nok afkast? Er de Grønne elementer kun en positiv sideeffekt?

44 Et umodent marked? De fleste kunder køber Energy Management for første gang.

45 Energiledelse Energistyring CSR Energioptimering ESCO ISO Energispareprojekt Miljøledelse Handel med energibesparelser EPC

46 Et umodent marked? Generelt begrænset kendskab til Energy Management. Energy Management har ikke samme strategiske forankring som andre management systemer. Mange terminologier og begreber er ikke forankret. Mange kunder køber Energy Management og energispareprojekter for første gang. Kendskabet til ESCO og EPC kontrakter er generelt meget begrænset. Energy Management er meget tekniker-drevet.

47 Hvad siger I? Er Energy Management et umodent marked? Hvor mange differentierer mellem Energistyring, Energiledelse og Energioptimering?? Og er det overhovedet vigtigt?

48 Hvad gør man, når de lavt hængende frugter er plukket?

49 Operational & volatile (behaviour, low CAPEX) Meget forskellige tilbagebetalingstider I RR Awareness programmes Montage + M&T process* + meters EnergyTrim Lighting upgrades VLT Drives on compressed air plants, boilers, etc. Floating head pressure control Leakage hunting HVAC plant upgrades BMS system upgrade Heat recovery from annealing ovens Insulation New chillers Heat pumps Biomass Infrastructure 53 5% 10% 15% 20% 25% 30% Accumulated savings, %

50 Hvilken tilbagebetaling accepteres? IRR % 100% Pay Back 1 year 80% 60% Break-even case 40% 2 years 2½ years 20% Company R.O.I.C. 4 years 5% 10% 15% 20% 25% 30% Operational measures Accumulated savings, % Sound business case Strategic investment

51 Hvad siger I? Hvad gør man når den lavt hængende frugt er plukket? Kommer vi til at se en lidt mere langsigtet holdning til Energy Management?

52 De bløde projekter % af det samlede potentiale ligger i adfærd

53 Change Management & Energistyring 20-50% af den potentielle reduktion af energiomkostningerne ligger i en effektiv håndtering af Change Management og brug af en Energistyringsløsning. Derfor synlighed er af afgørende betydning. Benchmarking, Change Management Tools, Performance Guarantee, Financing of projects People Systems Technology Bløde projekter Motivation Metering Plant Optimization Training Behavior EMIS Software Analysis Monitoring & Targeting Retrofit Equipment Proven Developments

54 Eksempler på Bløde projekter Energibevidsthedsuddannelse - Ledelse & medarbejdere. Stakeholder engagering i energiprojekter. Kommunikationsplanlægning vedr. energiaktiviteter. Uddannelse af Energi teams i energieffektive aktiviteter. Uddannelse i Energitjek og auditering. Fokusaktiviteter på eleminering af affald. Energikonkurrencer, energispil & benchmarking. Vejledning i dataanalyse & målopnåelse for energiforbrug. Coaching / mentoring af involverede mennesker i processen.

55 Synlighed af ændringstiltag er væsentligt

56 Erfaringen er at de fleste hurtige og billigste effekter ligger i ændret adfærd Hvad siger I? Prioriteres de bløde projekter?

57 Hvad holder virksomheder tilbage fra Energy Management?

58 Vores største konkurrent er vi klarer det selv Derfor investerer vi hvert år millioner i udvikling af vores metoder samt ansættelse og uddannelse af de bedst mulige Utility eksperter i verden

59 Og implementeringstiden har betydning Individuelle energibesparelsesinitiativer kan ikke opretholde et højt bevidstshedsniveau over tid. De samlede besparelser kommer til kort over for det maksimale potentiale - tidligere besparelsesmuligheder kan ikke kompenseres

60 Energistyring? Vores største udfordring er Excel Derfor har vi brugt 25 år og investeret store summer i at kunne tilbyde det bedst mulige Energy Management Information Software til bygnings- & industrisektoren samt det offentlige

61 Hvad holder virksomheder tilbage?

62 Hvad siger I? Hvad holder virksomhederne tilbage? Manglende kendskab til mulighederne i ESCO? Er undskyldningerne reelle eller blot udtryk for lav prioritet i virksomhederne?

63 Modenhedstrappe? Energy Management modenhedstrapper bliver mere og mere udbredte Transparency and control. Energi er en omkostning og omkostninger skal ned!

64 ISO Continued improvement Management Responsibilities Energy policy Energy Management organization (Management - Teams -EAC set up) Roles and responsibilities definitions Energy policy/vision goals formulated EnSave central elements/deliveries Management review Energy planning Implementation and operation Baselines specified KPI s specified Energy saving targets specified Planning /identify of savings opportunities Metering review _ Management & Teams training (awareness, knowledge Communication set up (int. )- Communication plan Energy saving targets Procedures coaching guidance Implementing savings/involving org. EMIS & New Meter delivery structure set/up Reporting on progress Checking Monitoring, measurement and analysis Internal audit of the EnMS Guidance/training - EMIS Reports, structure set up, defined Energy performance analysis (targets, baselines) Audits energy saving opportunities implemented Utility waste elimination process implemented (operational measures) Assessment of changes(system changes) Nonconformities, corrective and preventive action Deviations/opportunities investigation implemented

65 Energy Management Modenhedstrappe (1) Overblik (EnSearch) Nuværende situation Samling af data (2) Dokumentere energi forbrug (EMIS) Implementér basis EMIS (alle bygninger eller bygning-forbygning) Forbrug, kost og CO2 emissions rapportering (3) Analyse af forbrug KPI (Nøgletal) AMR (Automatisk måler aflæsning) Forbrugsarter og proces data (produktion, graddage mv.) (4) Monitering & Målstyring Baselines & Targets Regressions analyse Avanceret rapportering gjort nemt (5) Besparelses potentiale (EnStudy) Onsite screening (EnStudy) Liste med prioriterede muligheder Simpel tilbagebetaling (6) Energi besparelses projekt (EnSave) EnSave Garanti Finansiering (EPC) EMIS dokumentation (7) Energi Plan Avanceret analyse Forecasting pr. forbrugsart Opportunity Manager Plan-Do- Check-Act Vidensbase (8) Support Evaluering EMIS Strategisk rådgivning Tilretning og optimering Nye projekter og tiltag Monitor Gennemsigtlighed Administration & Analyse Besparelser Kontinuerlig forbedring Udbytte

66 1.01 Awareness 1.02 Policy 1.03 Commitment 1.04 Organisational Structure 1.05 Financial Management 2.01 Energy review 2.02 Baseline and EnPIs 2.03 Action Plan and Targets 3.01 Communication 3.02 Competence and Training 3.03 Operational Control 3.04 Procurement 3.05 Documentation 4.01 Metering and Measurement 4.02 Data Analysis & Consequent Action 4.03 Audit and Review 5.01 Utility Supply 5.02 Technical Audits 5.03 Operational Measures Utility Management Organisatorisk Energy Management modenhedsmodel Procedures, Processes, Structure, Systems, Activities, Attitudes Continuous Improvement PSA Optimised Managed/Controlled Integrated PSA Involved - Repeated Operating (Key PSA) Defined - Standardised (Key PSA) L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 Initiated - Sporadic PSA L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 No PSA L0 L0 L0 L0 L0 L0 L0 L0 L0 L0 L0 L0 L0 L0 L0 L0 L0 L0 L0 Groups => 1. Management 2. Planning 3. Implementation and Operation 4. Checking and Control 5. Technical No. of PSAs => Categories =>

67 Hvad siger I? Giver en Energy Management modenhedstrappe mening? Skal der være certificering? Anvendes ISO 50001?

68 Mange interessenter Mange forskellige beslutningstager er involveret i Energy Management

69 Mange interessenter i Energy Management Hvem er involveret i Team Energy Management

70 Stakeholders i Energy Managemment

71 Hvad siger I? Begrænser de mange interessenter mulighederne for effektiv udnyttelse af Energy Management potentialet? 70 percent increase in greenhouse gas emissions in the US from 1970 to 2004 Kan en mere entydig forankring af Energy Management ansvaret i organisationen realiseres?

72

73 Man kan forbedre konkurrenceevnen de mærkeligste steder

74 Mange tak for jeres opmærksomhed Mads Brøgger Director, EMIS

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 1 Er der synergier mellem SEP og SEAP? - og kan vi udnytte disse synergier? 2 Definitionen på SEAP (COM) og SEP (ENS) SEP (ENS) Den strategiske energiplan

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

ESCO koncept for energibesparelser i bygninger. 22. oktober 2012

ESCO koncept for energibesparelser i bygninger. 22. oktober 2012 ESCO koncept for energibesparelser i bygninger 22. oktober 2012 Building Technologies en global aktør inden for bygninger og automation Building Technologies Division Security Fire Safety Building Automation

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

BERLINGSKE BUSINESS EKSPORTFINANSIERING

BERLINGSKE BUSINESS EKSPORTFINANSIERING BERLINGSKE BUSINESS EKSPORTFINANSIERING Jan Didriksen, BWSC A/S 10. december 2014 2 Agenda Præsentation Kort introduktion til BWSC A/S Finansiering af energiprojekter Case: Evermore Renewable Energy -

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM V3 Westergaard CSM Westergaard CSM 2 Gode konsulenter hænger ikke på træerne! [Indsæt billede af Jakob/Lars/Gitte/Ulla

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure.

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. www.siemens.dk/buildingtechnologies Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. optimering monitorering -opgradering -opdatering Service giver optimeret drift,

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller»

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller» ESCO finansiering Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller» Casper Højgaard Salgschef, Energy Solutions Casper.hoejgaard@schneider-electric.com Agenda 1. Hvad vinder kommuner ved at vælge

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 27.05.2013 Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Førende på rådgivning

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Spar energi og CO 2 i dag Løsningerne er klar! 40% energi spares der typisk, 517 mil ioner tons CO2 kunne spares hvert år, 250.000

Spar energi og CO 2 i dag Løsningerne er klar! 40% energi spares der typisk, 517 mil ioner tons CO2 kunne spares hvert år, 250.000 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 40% energi spares der typisk, når frekvensomformere fra Danfoss styrer ventilatorer og pumper i erhvervsbygninger. 517 millioner

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

Europæiske og danske målsætninger for energieffektivisering og EPC

Europæiske og danske målsætninger for energieffektivisering og EPC Manag Event København, 27 Maj 2013 Europæiske og danske målsætninger for energieffektivisering og EPC V/Nils Daugaard, EC Network Hvorfor energi besparelser? Økonomiske besparelser almindelig sund fornuft

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

John Sørensen, R&D director Schneider Electric

John Sørensen, R&D director Schneider Electric Smart Metering John Sørensen, R&D director Schneider Electric Smart Metering Global udfordring Vi har alle et ansvar Er Smart Metering en del af løsningen? Agenda: 1: Lovgivning 2: Smart Grid 3: Smart

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere)

European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere) European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere) EC Network www.ecnetwork.dk Det Syddanske EU Kontor www.sdeo.dk Et overblik

Læs mere

ITSM Customized vs Standard. Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM

ITSM Customized vs Standard. Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM ITSM Customized vs Standard Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM Hvad er ECCO? 2 Group IT 77 Service Planning & Governance Service Development & Service Delivery Denmark 1 Service Development

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Energy Operation skræddersyet hosted løsning til energioptimering. Jens Ellevang Energi Management Konsulent

Energy Operation skræddersyet hosted løsning til energioptimering. Jens Ellevang Energi Management Konsulent Energy Operation skræddersyet hosted løsning til energioptimering Jens Ellevang Energi Management Konsulent Emne Schneider Electric Danmark A/S - Name Date 2 Fra energidata til energi management Har du

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 AGENDA FORMIDDAG VELKOMST INTRODUKTION TIL COLUMBUS OG DAGENS AGENDA 9.00 NYHEDER OG EFFEKTIVISERING

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Indhold. Learningbank

Indhold. Learningbank Indhold 1. Features i Kursusstyring Udvikling af E-lærings indhold E-læring & tests Biblioteket Analytics Rekuttering og HR Webbaseret platform Support 2. Processen med Så let er det at komme i gang En

Læs mere

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang?

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Virtualisering? Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server, Microsoft og Claus Petersen Senior Partner Technology Specialist, Microsoft Agenda Hvad er

Læs mere

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact More than 3500 projects In control of 55 petabyte data 450 certified consultants More than 1.5M euro in training per year 55 PB,

Læs mere

Hvad er der af muligheder for energi og proces optimering?

Hvad er der af muligheder for energi og proces optimering? Hvad er der af muligheder for energi og proces optimering? 1 SESAM, Kolding den 19. juni 2013 Flemming Sæderup Rytter Stærkstrømsingeniør 23 års erfaring med energieffektivisering. - Reg. Energisynskonsulent

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

FM Enterprise løsning for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Jan Norsted

FM Enterprise løsning for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Jan Norsted FM Enterprise løsning for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Jan Norsted Agenda Overblik over ARCHIBUS Platform og integrationsmuligheder Rapporter / dash boards Mobile enheder Case: UCC

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard Forandringsledelse Johnny Jensen, Service & Support Forum Westergaard Management A/S Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Stifter Ole Westergaard Westergaard Management stiftedes den 1. januar 1998 og er

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for jer.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution 18. november 2010 Agenda Ressourceregnskabet - et helbredstjek! Lars Hillebrand, partner i Deloitte med fokus på revision og rådgivning

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Security & Risk Management Summit

Security & Risk Management Summit Security & Risk Management Summit Hvor og hvornår skaber Managed Security Services værdi? Business Development Manager Martin Jæger Søborg, 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014

Læs mere

læs denne brochure, 2

læs denne brochure, 2 2 læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for dig.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Fakta om Nordea Baggrunden

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter Agil test tilgang - erfaringer fra projekter af Michael Roar Borlund November 2011 Image Area Agenda Introduktion Agil test Fremtidsvision Agil test tilgang Agil opbygning i QC Resumé og Spørgsmål 2 Introduktion

Læs mere

Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder

Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder Presentation title 1 Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder Peter Bøge Senior Controls manager, Novo Nordisk; Formand for Medicoindustriens ekspertgruppe for Safety

Læs mere

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science Firmapræsentation Vidste du det? Scott er navnet på en Oracle-bruger, der som standard installeres i Oracle databaser Opkaldt efter Bruce Scott, der var en af de første ansatte i Oracle, og som var med

Læs mere

cleanroom nordic Total leverandør af renrumsløsninger Med partner Alpha Ionstatex Laminarflowenheder (LAF) Certificering

cleanroom nordic Total leverandør af renrumsløsninger Med partner Alpha Ionstatex Laminarflowenheder (LAF) Certificering Hvem er vi? Grundlagt 2003. Salg, service og udvikling af automation til plastindustrien Stort reservedelslager Rådgivning Design og printning af 3-D modeller cleanroom nordic Total leverandør af renrumsløsninger

Læs mere

En virksomhed med visioner

En virksomhed med visioner En virksomhed med visioner Muligheder på elmarkedet Elmarkedet i korte træk Spot Sikring Influenter på prisen Udbuddet af strøm Hvor meget er der tilråde i markedet Efterspørgslen Dagsbasis Årskontrakter

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

4 sekunder. 20 sekunder. 1-3 timer. 14% hurtigere. 5-6% bagud. 30/70 split. Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea

4 sekunder. 20 sekunder. 1-3 timer. 14% hurtigere. 5-6% bagud. 30/70 split. Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea 4 sekunder 1-3 timer 20 sekunder 14% hurtigere 5-6% bagud 30/70 split Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea Emnerne jeg vil tale om Brændende platforme versus brændende ambitioner

Læs mere