Workshop nr. 12 Energy Management i produktionsvirksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Workshop nr. 12 Energy Management i produktionsvirksomheder"

Transkript

1 Workshop nr. 12 Energy Management i produktionsvirksomheder

2 1. Hvem er Scanenergi Solutions? 2. Hvorfor Energy Management? 3. Hvordan leverer vi Energy Management? 4. Energy Management i dag 8 aktuelle temaer vedr. Energy Management Objektive input & holdninger Diskussion af teamet 5. Spørgsmål & afrunding?

3 Fokus på el-salg og energioptimering til privatkunder og mindre virksomheder Fokus på energioptimering og el-salg til små og mellemstore danske virksomheder Fokus på energiledelse og optimering samt garanterede energispareprojekter for store nationale og internationale virksomheder

4 Om os. Dansk energioptimeringsselskab med internationalt fokus og leverancer. Ejet af 18 danske forsyningsselskaber. Kernekompetencer: Energirådgivning, Energistyring og Energioptimering. Opkøbte i 2012 Danfoss Solutions A/S. Opkøbte i 2008 Omega SoftTec A/S. Fakta Scanenergi koncernen Mere end 160 medarbejdere erhvervskunder privatkunder Omsætning: * Årets resultat: * Egenkapital: * *2013

5 Energioptimering. Vores historie. Elmarkedet liberaliseres. Fokus på energioptimering. Organisk vækst og opkøb. 90 erne: Etableret i slutningen af 90 erne, da elmarkedet blev liberaliseret. Fokus var på priskonkurrence på det danske hjemmemarked. 00 erne: Paradigmeskift og erhvervskunder inkluderes. Differentieret fokusstrategi fra lokal priskonkurrence til energioptimeringsvirksomh ed. 10 erne: Opkøb af virksomheder og løbende udvikling af ydelser inden for energioptimering. International ESCO virksomhed med tre selskaber, der alle fokuserer på energioptimering, men målrettet hvert sit segment: Scanenergi A/S, Scanenergi Solutions A/S og Scanenergi Elsalg A/S.

6 Vores mission. Forbedre vores kunders konkurrenceevne ved at reducere deres energiomkostninger

7 Vores kunder.

8 Hvorfor vælger vores kunder os? Vores kunder sparer 10-20% - og nogen op til over 30% - på deres energiudgift, opnår kontrol og indsigt over deres forbrug, samt sparer miljøet for tonsvis af CO2

9 Vi har specialiseret os som et Energy Service COmpany. Det er det eneste, vi laver! og derfor dækker vi hele spektret indenfor området Software Energistyring Energiledelse Energirådgivning Projekter ESCO Prissikring Garanti Implementering Support Service Udvikling Finansiering Handel med energibesparelser

10 Agenda Hvorfor Energy Management? De konkrete udfordringer Potentialet ved energioptimering Forhindringerne

11 De konkrete udfordringer. Tendensen er svingende elpriser. Verdens energiforbrug vokser , 5,5 % , 2,5 %. El er en af de varer, der svinger mest i pris. Samtidig med at energiafgifterne stiger. I 2012 betalte danske virksomheder 46 milliarder kroner i energiafgifter, heraf 4,7 milliarder kroner i PSO-afgift. 39 % af danske virksomheder er hårdt mærket af energiafgifterne. Kilde: Dansk Industri inimere energiomkostningerne

12 Prisudvikling i forskellige energityper.

13 De konkrete udfordringer - Eksterne faktorer: Energiafgifterne har været og er fortsat stærkt stigende. Det betyder øgede udgifter til energi. Energipriserne er meget uforudsigelige. Resultatet er øgede udgifter, men også usikkerhed omkring fremtidige energiudgifter. Den finansielle krise har presset mange virksomheders likviditet. Mange har svært ved at låne til energibesparende investeringer eller ønsker ikke at belaste deres likviditet.

14 De konkrete udfordringer - Interne faktorer: De færreste virksomheder har et detaljeret overblik over deres energiforbrug. Det giver usikkerhed omkring eventuelt overforbrug og ressourcespild. Energioptimering er et komplekst område, der kræver viden og indsigt. Derfor ser mange energiudgifterne som en fast størrelse og kender ikke mulighederne for energibesparelser.

15 Reelle udfordringer, men også stort potentiale. Kilde: Undersøgelsen er udarbejdet af Energistyrelsen, Dansk Energi og Dansk Gasteknisk Center og viser at der er et samlet besparelsespotentiale på 15% ved 4 års tilbagebetalingstid og op til 32% ved 10 års tilbagebetalingstid.

16 Energi er en af de omkostninger, som det bedst kan betale sig at optimere. Eller rettere minimere.

17 Agenda nergy Management hvordan? Vores tilgang Overblik og dokumentation Forbrugsanalyse Energispareprojekt Energistyringsløsning Support & Service

18 Vores tilgang.

19 Vores løsninger.

20 Overblik over potentiale (EnSearch) Overblik Nuværende situation (EnSearch) Samling af data Baggrund Giver et foreløbigt teoretisk besparelses potentiale ved at kigge på historiske forbrugsdata og produktionstal. Der udarbejdes en matematisk og statistisk analyse for at visualisere spredningen i energiforbrug. Aktivitet Forbrugs- og produktionsdata gøres tilgængelige i en live EMIS (Energy Management Information System) løsning, som qua den web-baserede brugergrænseflade gøres tilgængelig for aftalte personer hos Kunden. Gevinst EMIS systemet præsenteres og gøres tilgængeligt med Kundens egne data inkl. besparelsespotentiale, nøgletal mv. Tid for implementering: Cirka 2 uger fra data er gjort tilgængelige for Scanenergi Solutions. Pris Uden beregning.

21 Eksempel på EnSearch data Overblik Nuværende situation (EnSearch) Samling af data Regressions analyse Besparelsespotentiale Data importeres og præsenteres i EMIS software

22 Dokumentere forbrug (EMIS) Dokumentere energiforbrug Implementér basis EMIS (alle bygninger eller bygning-forbygning) Forbrug, kost og CO2 emissions rapportering Baggrund Scanenergi Solutions EMIS software er et unikt værktøj for produktions- og procesindustrien. Det er brugt I mere end 15 år globalt. Nu med en dedikeret gruppe med fokus på EMIS leverancer, support og kontinuerlig forbedring som hjørnesten i forretningen. Gevinst: Software der fokuserer på løbende forbedringer, regulatoriske regulativer og dynamisk proaktivitet, kombineret med en stærk, modulær og fleksibel teknisk arkitektur til at håndtere både enkelte. Tid for implementering Afhængig af krav til indhold og rapportering cirka 20 mandedage pr. separate installation for basis konfiguration, installation og undervisning. Pris Licenspris baseret på antal målepunkter, implementeringen baseret på omfang. Tillægsmuligheder omfatter supportaftale og ekstra optioner (automatiske målere, storskærmsløsning, mobil applikation mv.).

23 Eksempel på EMIS løsning Dokumentere energiforbrug Implementér basis EMIS (alle bygninger eller bygning-forbygning) Forbrug, kost og CO2 emissions rapportering 100% webbaseret Baseret på fakta Én samlet enhed til alle energidata relaterede kost og nøgletal Stiller spørgsmålene der driver kontinuerlige forbedrings processer

24 Analyse af forbrug Baggrund Scanenergi Solutions erfarne konsulenter assisterer med udarbejdelse af analyse af forbruget ved hjælp af blandt andet EMIS værktøjet og udarbejder sammen med kunden nøgletal, automatiske måler aflæsninger m.v. Gevinst: Der opnås klar indsigt i, hvordan virksomheden eller dele af virksomheden performer sammenlignet med historiske data. Der indarbejdes såvel produktionsdata som vejrdata og andre variabler. Tid for implementering Aftales efter en mere dybdegående snak omkring ønsker med nøgletal, tilføjelse af produktionstal, graddage og andre relevante faktorer. Typisk 2-3 måneder. Pris Afhænger af omfang. Analyse af forbrug KPI (Nøgletal) Automatisk måleraflæsning Forbrugsarter og proces data (produktion, graddage mv.)

25 Eksempel på analyse af forbrug Analyse af forbrug KPI (Nøgletal) Automatisk måleraflæsning Forbrugsarter og proces data (produktion, graddage mv.)

26 Monitorering & Målstyring Monitering & Målstyring Baselines & Targets Regressions analyse Avanceret rapportering gjort nemt Baggrund Fundamentale egenskaber ved at arbejde med Scanenergi er muligheden for ud fra etablerede nøgletal at udarbejde et nutidsbillede i form af en baseline, samt muligheden for at udarbejde en statistisk valid målsætning (target) ved hjælp af regressionsmotoren i EMIS softwaren. Gevinst: En måde hvorpå en yderst kompliceret og avanceret matematisk model gøres intuitiv, brugervenlig og dermed kan formidles ud i virksomheden. Energi som tema bliver således allemandseje via softwarens synliggørelse af baselines og targets i forhold til det aktuelle forbrug på en nem og overskuelig måde. Alle kan følge hvordan virksomheden performer og alle får ejerskab som en del af et samlet fokus på energi optimering. Tid for implementering Aftales efter en mere dybdegående snak omkring ønsker med nøgletal, tilføjelse af produktionstal, graddage og andre relevante faktorer. Pris Fastsættes efter omfang af opgaven.

27 Eksempel på Monitorering Monitering & Målstyring Baselines & Targets Regressions analyse Avanceret rapportering gjort nemt

28 Besparelsespotentiale (EnStudy) Besparelses potentiale On-site screening Liste med prioriterede muligheder Simpel tilbagebetaling Baggrund På baggrund af den opnåede viden omkring besparelsespotentialet, indførslen af et basis EMIS system og arbejdet med analyse af energitallene, laves en on-site screening af på tværs af teknik, proces og adfærd. Gevinst: Et EnStudy udføres af en teknisk kyndig Energiekspert og går i detaljer omkring den tidligere og nuværende performance. Der kigges i dybden på teknisk udstyr, proces og adfærd for til sidst at udarbejde en rapport med prioriterede energibesparelsesprojekter. Tid for implementering Afhængig af virksomhedens størrelse tager screening og rapportskrivning mellem 2 og 6 uger. Pris EnStudy koster typisk 40-60K Euro. Hvis Scanenergi ikke finder minimum 10% besparelsespotentiale, betales der ikke for EnStudy. Hvis Kunden ønsker at videreføre udbyttet af screeningen til et energibesparelsesprojekt udført af Scanenergi, reduceres prisen for EnStudy arbejdet.

29 Eksempel på besparelsespotentiale Besparelses potentiale On-site screening Liste med prioriterede muligheder Simpel tilbagebetaling Standard EnStudy rapport 2-6 uger on-site screening Detaljeret rapport med prioriterede energibesparelses tiltag.

30 Energibesparelsesprojekt (EnSave) Energi bespare projekt Garanti Finansiering (EPC) EMIS dokumentation Baggrund Virksomheder indfører konstant energibesparelsesprojekter. Udfordringen er blot, at hastigheden hvormed projekter udføres har meget at sige, da det kræver en god business case, godkendelse af investering og synliggørelse af besparelser før næste projekt igangsættes. yderligere målere, samt adfærdsændringer og bevidsthed. omkring energibesparelser for medarbejdere. Alt sammen pakket ind I én leverance og udført med Scanenergi som projektleder, hvormed tiden for implementering af nødvendige forbedringer både maksimeres, garanteres og evt. finansieres af. Gevinst: EnStudy screening lægges til grund for et delvis eller fuldt energibespareprojekt, der fokuserer på de vigtigste teknologiske ændringer (opgradering og/eller nyt), optimering af processer, Tid for implementering Typisk mellem 12 og 36 måneder afhængig af aftalt tilbagebetalingstid. Pris Afhængig af projektets scope.

31 Eksempel på energispareprojekt Energi bespare projekt Garanti Finansiering (EPC) EMIS dokumentation Benchmarking, Forandringsledelse, Performance garanti, Finansiering af projekter Mennesker Systemer Teknologi Træning Adfærd Processer Målere EMIS Software Monitorering & målfastlæggelse Optimering af anlæg Tilpasning af udstyr Gennemtestet udvikling

32 Hvad er den typiske proces? Energi bespare projekt Garanti Finansiering (EPC) EMIS dokumentation Projekt-initiering Analyse Verifikation & Planlægning Implementering Tilbagebetaling Mål Afklar projektomfang Definer succeskriterier Definer strategi Identificer potentielle besparelser og udgifter Optimeret brug af energi Minimeret omkostning Fine tuning/optimering af udstyr og processer Evaluering af resultater Kerneaktiviteter On site besøg Accept af succeskriterier Afklar tidshorisont Afklaring af rådige ressourcer Specificer energi flow på hovedsite og afklar nuværende måler setup Udfærdig data analyse og lav besparelsesberegning. Identificer nye tekniske løsninger. Handleplan Specificering af teknologi Installation Projektledelse Tilpasning af udstyr Træning Montage software målere Audit Måling Support Evaluering Opfølgning Kerneleverancer Overordnet projekt scope, plan & ressource estimater Målbare succeskriterier Rapport som inkluderer handlingsforslag, præsentation af investeringer og forventet udbytte. V&P Rapport Teknologi og procesoptimering inden for køl, varme, ventilation, hastighedskontrol etc. Evalueringsrapport Finansiel aftale Uge uger 3 måneder 6 måneder 12 måneder

33 Alt i alt et fuldt Energy Service koncept Energioptimering med maksimal fleksibilitet... Forretningsløsning Vores ESCO koncept Support & Service Finansiering (EPC) Energistyringsløsning EMIS installeres lokalt, hostet eller i skyen. Leveret som del af projekt Understøtter datafangst, energiledelsesprocesser og energioptimeringen som helhed. Ensearch EnStudy EnSolve EnSave EnSupport Måleraflæsning, validering og beregning Kontrakter, produkter og priser Fakturering & afregning, Finansiering af energibesparelser. Handel med energibesparelser.

34 Samt et fuldt Service & Support koncept Energy Data Collection Meter Data Management Budgeting & Targeting Bureau services Energy Optimization Energy Management Business Analytics Helpdesk Remote monitoring Hotline Training Impleme ntation

35 Hvad vi har gjort for andre. Industri Bryggerier Fødevarer Komponenter Samlet besparelse CO 2 reduktion ton ton ton IRR p.a. > 100 % > 35 % >40 % Samlet energireduktion 10 % 23 % 23 % M&T besparelse v/ EMIS 4 % 8 % 10 % Investering - Heraf EMIS Software

36 Agenda Energy Management i dag og nu med Mads & Monopolet Er Energy Management strategisk? Hvad er det vigtigste at opnå? Et umodent marked? Efter de lavt hængende frugter? De bløde projekter? Modningstrappe Hvad forhindre Energy Management? Mange interessenter

37 Er Energy Management strategisk? Energi interesserer ikke særlig mange - Men optimeringer og besparelser gør.

38 I den perfekte verden ville alle have Strategisk fokus på energiledelse Kapacitet Medarbejdere med de rette kompetencer og tid! Værktøj og knowhow relateret til energiledelse, -styring, og optimering Finansiering til at investere i energioptimeringsprojekter men har de virkelig det?

39 Hvad er effekten af optimeringer? Up-front udgift pr ton CO 2 Netto nutidsværdi pr ton CO 2 Reducering af forbrug (EnSave) Optimeringsprojekter Bygninger (renov.) Bygninger (nye) Sol* Vind* EUR EUR *:excl. subsidy

40 Hvad siger I? Er Energy Management et strategisk tema for danske virksomheder? Hvor stor del af jeres samlede omkostninger udgør energi? Får vi en CUO Chief Utility Officer i direktionen?

41 Hvad er det vigtigste at opnå? Hvad er det primære fokus i relation til Energy Management i organisationen?

42 Vores værditilbud. Energibesparelser. Garanteret! Dedikeret energipartnerskab. Reduceret miljøbelastning. Nem overholdelse af regler. Indblik og styring af energi.

43 Hvad siger I? Hvad er vigtigst? Giver energispareprojekterne godt nok afkast? Er de Grønne elementer kun en positiv sideeffekt?

44 Et umodent marked? De fleste kunder køber Energy Management for første gang.

45 Energiledelse Energistyring CSR Energioptimering ESCO ISO Energispareprojekt Miljøledelse Handel med energibesparelser EPC

46 Et umodent marked? Generelt begrænset kendskab til Energy Management. Energy Management har ikke samme strategiske forankring som andre management systemer. Mange terminologier og begreber er ikke forankret. Mange kunder køber Energy Management og energispareprojekter for første gang. Kendskabet til ESCO og EPC kontrakter er generelt meget begrænset. Energy Management er meget tekniker-drevet.

47 Hvad siger I? Er Energy Management et umodent marked? Hvor mange differentierer mellem Energistyring, Energiledelse og Energioptimering?? Og er det overhovedet vigtigt?

48 Hvad gør man, når de lavt hængende frugter er plukket?

49 Operational & volatile (behaviour, low CAPEX) Meget forskellige tilbagebetalingstider I RR Awareness programmes Montage + M&T process* + meters EnergyTrim Lighting upgrades VLT Drives on compressed air plants, boilers, etc. Floating head pressure control Leakage hunting HVAC plant upgrades BMS system upgrade Heat recovery from annealing ovens Insulation New chillers Heat pumps Biomass Infrastructure 53 5% 10% 15% 20% 25% 30% Accumulated savings, %

50 Hvilken tilbagebetaling accepteres? IRR % 100% Pay Back 1 year 80% 60% Break-even case 40% 2 years 2½ years 20% Company R.O.I.C. 4 years 5% 10% 15% 20% 25% 30% Operational measures Accumulated savings, % Sound business case Strategic investment

51 Hvad siger I? Hvad gør man når den lavt hængende frugt er plukket? Kommer vi til at se en lidt mere langsigtet holdning til Energy Management?

52 De bløde projekter % af det samlede potentiale ligger i adfærd

53 Change Management & Energistyring 20-50% af den potentielle reduktion af energiomkostningerne ligger i en effektiv håndtering af Change Management og brug af en Energistyringsløsning. Derfor synlighed er af afgørende betydning. Benchmarking, Change Management Tools, Performance Guarantee, Financing of projects People Systems Technology Bløde projekter Motivation Metering Plant Optimization Training Behavior EMIS Software Analysis Monitoring & Targeting Retrofit Equipment Proven Developments

54 Eksempler på Bløde projekter Energibevidsthedsuddannelse - Ledelse & medarbejdere. Stakeholder engagering i energiprojekter. Kommunikationsplanlægning vedr. energiaktiviteter. Uddannelse af Energi teams i energieffektive aktiviteter. Uddannelse i Energitjek og auditering. Fokusaktiviteter på eleminering af affald. Energikonkurrencer, energispil & benchmarking. Vejledning i dataanalyse & målopnåelse for energiforbrug. Coaching / mentoring af involverede mennesker i processen.

55 Synlighed af ændringstiltag er væsentligt

56 Erfaringen er at de fleste hurtige og billigste effekter ligger i ændret adfærd Hvad siger I? Prioriteres de bløde projekter?

57 Hvad holder virksomheder tilbage fra Energy Management?

58 Vores største konkurrent er vi klarer det selv Derfor investerer vi hvert år millioner i udvikling af vores metoder samt ansættelse og uddannelse af de bedst mulige Utility eksperter i verden

59 Og implementeringstiden har betydning Individuelle energibesparelsesinitiativer kan ikke opretholde et højt bevidstshedsniveau over tid. De samlede besparelser kommer til kort over for det maksimale potentiale - tidligere besparelsesmuligheder kan ikke kompenseres

60 Energistyring? Vores største udfordring er Excel Derfor har vi brugt 25 år og investeret store summer i at kunne tilbyde det bedst mulige Energy Management Information Software til bygnings- & industrisektoren samt det offentlige

61 Hvad holder virksomheder tilbage?

62 Hvad siger I? Hvad holder virksomhederne tilbage? Manglende kendskab til mulighederne i ESCO? Er undskyldningerne reelle eller blot udtryk for lav prioritet i virksomhederne?

63 Modenhedstrappe? Energy Management modenhedstrapper bliver mere og mere udbredte Transparency and control. Energi er en omkostning og omkostninger skal ned!

64 ISO Continued improvement Management Responsibilities Energy policy Energy Management organization (Management - Teams -EAC set up) Roles and responsibilities definitions Energy policy/vision goals formulated EnSave central elements/deliveries Management review Energy planning Implementation and operation Baselines specified KPI s specified Energy saving targets specified Planning /identify of savings opportunities Metering review _ Management & Teams training (awareness, knowledge Communication set up (int. )- Communication plan Energy saving targets Procedures coaching guidance Implementing savings/involving org. EMIS & New Meter delivery structure set/up Reporting on progress Checking Monitoring, measurement and analysis Internal audit of the EnMS Guidance/training - EMIS Reports, structure set up, defined Energy performance analysis (targets, baselines) Audits energy saving opportunities implemented Utility waste elimination process implemented (operational measures) Assessment of changes(system changes) Nonconformities, corrective and preventive action Deviations/opportunities investigation implemented

65 Energy Management Modenhedstrappe (1) Overblik (EnSearch) Nuværende situation Samling af data (2) Dokumentere energi forbrug (EMIS) Implementér basis EMIS (alle bygninger eller bygning-forbygning) Forbrug, kost og CO2 emissions rapportering (3) Analyse af forbrug KPI (Nøgletal) AMR (Automatisk måler aflæsning) Forbrugsarter og proces data (produktion, graddage mv.) (4) Monitering & Målstyring Baselines & Targets Regressions analyse Avanceret rapportering gjort nemt (5) Besparelses potentiale (EnStudy) Onsite screening (EnStudy) Liste med prioriterede muligheder Simpel tilbagebetaling (6) Energi besparelses projekt (EnSave) EnSave Garanti Finansiering (EPC) EMIS dokumentation (7) Energi Plan Avanceret analyse Forecasting pr. forbrugsart Opportunity Manager Plan-Do- Check-Act Vidensbase (8) Support Evaluering EMIS Strategisk rådgivning Tilretning og optimering Nye projekter og tiltag Monitor Gennemsigtlighed Administration & Analyse Besparelser Kontinuerlig forbedring Udbytte

66 1.01 Awareness 1.02 Policy 1.03 Commitment 1.04 Organisational Structure 1.05 Financial Management 2.01 Energy review 2.02 Baseline and EnPIs 2.03 Action Plan and Targets 3.01 Communication 3.02 Competence and Training 3.03 Operational Control 3.04 Procurement 3.05 Documentation 4.01 Metering and Measurement 4.02 Data Analysis & Consequent Action 4.03 Audit and Review 5.01 Utility Supply 5.02 Technical Audits 5.03 Operational Measures Utility Management Organisatorisk Energy Management modenhedsmodel Procedures, Processes, Structure, Systems, Activities, Attitudes Continuous Improvement PSA Optimised Managed/Controlled Integrated PSA Involved - Repeated Operating (Key PSA) Defined - Standardised (Key PSA) L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L5 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 Initiated - Sporadic PSA L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 No PSA L0 L0 L0 L0 L0 L0 L0 L0 L0 L0 L0 L0 L0 L0 L0 L0 L0 L0 L0 Groups => 1. Management 2. Planning 3. Implementation and Operation 4. Checking and Control 5. Technical No. of PSAs => Categories =>

67 Hvad siger I? Giver en Energy Management modenhedstrappe mening? Skal der være certificering? Anvendes ISO 50001?

68 Mange interessenter Mange forskellige beslutningstager er involveret i Energy Management

69 Mange interessenter i Energy Management Hvem er involveret i Team Energy Management

70 Stakeholders i Energy Managemment

71 Hvad siger I? Begrænser de mange interessenter mulighederne for effektiv udnyttelse af Energy Management potentialet? 70 percent increase in greenhouse gas emissions in the US from 1970 to 2004 Kan en mere entydig forankring af Energy Management ansvaret i organisationen realiseres?

72

73 Man kan forbedre konkurrenceevnen de mærkeligste steder

74 Mange tak for jeres opmærksomhed Mads Brøgger Director, EMIS

Sælg resultater ikke udstyr

Sælg resultater ikke udstyr Sælg resultater ikke udstyr Energy performance contracting Modeller for finansiering af energibesparelser forord Epc netværk Di Energibranchen Kontakt: anders Stouge (ast@di.dk) rådgivning & Sparring Di

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Energibesparelser i erhvervslivet

Energibesparelser i erhvervslivet Energibesparelser i erhvervslivet - Ud over rampen Oktober 2012 Baggrundsnotat til IDAs Klimaplan 2050 2 Indhold Forord... 3 Potentialerne for energibesparelser... 4 Energieksperter vurderer potentialerne...

Læs mere

Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser

Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser Plan C, delprojekt 1: Beslutningsprocesser og finansiering I dette bilag redegør vi for erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen #15 september 2012 FM Update space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen Leder Klimaforbillede fik Driftsherreprisen Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand DFM Forsiden: DR-byen Foto:

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Alt om EnergiData og MinEnergi. Samlet i en enkelt A4 printvenlig pdf-fil

Alt om EnergiData og MinEnergi. Samlet i en enkelt A4 printvenlig pdf-fil Alt om EnergiData og MinEnergi Samlet i en enkelt A4 printvenlig pdf-fil Om EnergiData Danmarks førende inden for energistyring og realiserede energibesparelser Energistyring = grøn økonomistyring... Det

Læs mere

Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi

Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Eksamensopgave New ways of doing business for BBB finance group BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Anslag med mellemrum: 95.189 = 39,7 sider John Shin Truong Christian Stenholt Øelund

Læs mere

Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet. Business. BI er afgørende for

Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet. Business. BI er afgørende for Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet Nr.1/Marts 13 Business Intelligence BI er afgørende for f oto: Jahn teigen/scanpix vores virksomhed Søren Halskov Nissen: BI er livsnerven for vores succes

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li ERM i BRFkredit Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306 Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li Vejleder: Peter Adelhardt Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...4

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer

Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer December 2014 Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer 1. Indledning... 3 2. Om big data... 4 2.1. Datadreven vækst i Danmark... 6 2.2. Effekter og potentialer...

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

HerbertNathan & Co A/S

HerbertNathan & Co A/S ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses-

Læs mere

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 nr.1 2011 erhverv i n s p i r at io n t i l g o d e n e r g i i di n v i r k s o m h e d ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 ENERGIRÅDGIVNING HOS VOLA

Læs mere

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen Baggrund Cloud Computing er et begreb, som i den senere tid er blevet hypet ganske meget i alverdens medier. Begrebet dækker over

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

IBM s Smarter Cities Challenge. København Rapport

IBM s Smarter Cities Challenge. København Rapport IBM s Smarter Cities Challenge Rapport Indholdsfortegnelse 3 1. Ledelsesreferat 5 2. Indledning 5 A. Smarter Cities Challenge udfordringen om intelligente byer 7 B. Udfordringen 8 3. Resultater, kontekst

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27 1 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 FORORD TIL OPGAVESTRUKTUR...2 PROBLEMIDENTIFIKATION...3 BETRAGTNINGSNIVEAU OG SYNSVINKEL...4 METODE-, MODELVALG OG TEORIVALG...5 Afsnit 1...5

Læs mere

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet,

Læs mere

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED Årsrapport 2012 ÅRSrapport 2012 GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED MODVIND Årsrapport 2012 2 hoved- og nøgletal Koncernen ( mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Omsætning 1.700,9

Læs mere