VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016"

Transkript

1 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

2 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste DK Extrovert Velkendt sort med unikke stærke skulper Arazzo Egnet til tidlig etablering. Udbyttestabil over hele afprøvningsperioden DK Exalte Ny hybridsort med MEGET højt SY Alhambra Nyhed med højt olieindhold SÅTID - VINTERRAPSSORTER Tidlig Normal Sen SY Carlo SY Carlo Arazzo Arazzo DK Exalte DK Exalte DK Extrovert DK Extrovert SY Alhambra SY Alhambra SY Alister Specialsort - SY Alister SY Alister er en ny kålbrokresistent vinterrapssort. Sortens ligger på linje med andre hybridsorter og er et godt valg på lokaliteter, hvor der har været dyrket vinterraps hyppigt igennem de sidste mange år. SY Alister har en god vinterfasthed. Plantehøjden er kort og meget stråstiv. RETNINGSGIVENDE PLANTETAL PR. M 2 AUGUST SEPTEMBER Sådato Vinterraps, linie a Vinterraps, hybrid a (50) a: Rækkesået: pl/m sårække. OVERSIGT OVER VINTERRAPSSORTER, LANDSFORSØG 3 Type af sort Frøudb.std kval (fht) snit Frøudb.std kval (fht) Frøudb.std kval (fht) 2013 Frøudb.std kval (fht) 2012 Olie indhold (% af ts) Afgrødehøjde v. høst Lejesæd (kar. 1-9) Arazzo Hybrid , ,1 SY Carlo Hybrid , ,9 DK Exalte Hybrid 107 (b , ,6 DK Extrovert Hybrid , ,0 SY Alhambra Hybrid 105* 107* 102* - 51,7* 164* 0,8* Witt Linje 96, , ,8 Quartz Linje 107 (a , ,9 (a: Gennemsnits 2013 og. (b: Landsforsøg * : Værdiafprøvning Kilde: Landsforsøg 2

3 OVERSIGT DANISH AGROS OVER RAPSSORTER KVÆGFODERPROGRAM OG DERES KVALITETER OVERSIGT OVER RAPSSORTER OG DERES KVALITETER SY CARLO ARAZZO DK EXALTE NYHED DK EXTROVERT SY ALHAMBRA TYPE SY Carlo er en middeltidlig hybrid med særdeles høj stabilitet. SY Carlo har en god vinterfasthed. Sorten har en korttil middel stængelhøjde og en god afgrødehøjde ved høst, og dermed nem og hurtig at høste. Arazzo er en velkendt hybridsort der har vist stabilitet gennem afprøvningsperioden. Sorten har et kort-middel lang stængel med god stængelstyrke. Arazzo er en af de tidligste vækststarter i foråret og dermed er den blandt de tidligst blomstrende vinterrapssorter. Sorten er middeltidlig. DK Exalte er en ny hybridraps fra Monsanto. Sorten har været i Landsforsøg i med særdeles højt på alle lokaliteter. DK Exalte er en rolig starter i foråret og relativ sen blomstring. Sorten er middeltidlig og har lav tendens til lejesæd. DK Exalte besidder skulpeopspringsresistens der sikre god flexibilitet ved ugunstige høstbetingelser. DK Extrovert er en middeltidlig vinterraps med et middelt til højt. Sorten har et højt potentiale, dog var rne i 2013 og vigende i forhold til 2011 og Sorten besidder en god resistens mod skulpeopspring, der er ønskeligt ved ugunstige forhold ved afmodning. SY Alhambra er en ny meget højtydende vinterrapssort. Sorten gav fht. 107 i værdiafprøvningen i. Sorten er middeltidlig. SY Alhambra har en middel lang stængel med lav tendens til lejesæd. Sorten har ligeledes en god afgrødehøjde til høst og dermed nem og hurtig at høste. SÅTID SYGDOMS- RESISTENS KVALITET SY Carlo har en moderat efterårsvækst og bør derfor etableres i perioden 1. august til 20. august. SY Carlo har en god resistens mod rodhalsråd (phoma) SY Carlo har et middel til højt olieindhold. Glucosiolat indholdet er karakteriseret som lavt. Den moderate til langsom efterårsvækst kombineret med en kompakt vækst, gør at Arazzo egner sig til tidlig etablering samt etableres i det normale så-vindue. Arazzo har en god resistens mod rodhalsråd (phoma). Arazzo har vist et middel olieindhold og lavt glucosinolat indhold. DK Exalte har en kraftig vækst om efteråret og især kraftig rodudvikling. Sorten er dermed egnet til normal såtid samt ved utilsigtet sen såning. Som de øvrige Monsantosorter, besidder DK Exalte god phoma resistens samt god resistens mod Lysbladplet. Olieindholdet har i været middel-højt og ifølge forædleren har sorten højt olieindhold. DK Extrovert er en hybrid, der har en moderat til kraftig efterårsvækst, hvilket gør sorten egnet til normal-utilsigtet sen såning. DK Extrovert har en god resistens mod phoma og lys bladplet. Højt olieindhold og lavt glucosinolat-indhold er kendetegnet for DK Extrovert. SY Alhambra har en moderat til kraftig efterårsvækst og bør derfor etableres i perioden 10. august til 30. august. SY Alhambra har en god resistens mod rodhalsråd (phoma). SY Alhambra har et middel til højt olieindhold. Bekæmpelse af rapsjordlopper Der forventes kraftigt angreb af rapsjordlopper i det kommende efterår. Derfor er det vigtigt at have fokus på bekæmpelse, enten ved valg af rapsfrø der er bejdset med et insekticid og/eller anvende et godkendt insekticid ved konstateret angreb. Rapsjordloppe Jordloppe 3

4 DANISH VALG AF AGROS VINTERHVEDE KVÆGFODERPROGRAM VORES VINTERHVEDE- SORTER ER ROBUSTE MED TOPUDBYTTER OG HØJE FALDTAL Vinterhvede - kort og godt MARIBOSS Markedets eneste gulrustresistente sort Unik overvintring Højt stabilt faldtal Egnet til tidlig såning NAKSKOV - Markedets tidligste vinterhvede - Udbyttestabil - Høj kernekvalitet - Egnet til normal-sen såning TORP - Højt potentiale - God sundhed - Egnet til tidlig såning på alle jordtyper - Middeltidlig JENSEN - All-round sort med stabilt - Højt protein - God sygdomsprofil - Kiks-hvede, eksporthvede Brødhvede - kort og godt JB ASANO Se sorternes udvikling hen over året - scan QR-koderne og se videoerne - Højtydende brødhvede - Markedets tidligste brødhvede Mariboss Nakskov Jensen Torp Få vinterhveden Celest bejdset: 1. Celest Formula M er det mest effektive bejdsemiddel mod fusarium. 2. Celest Formula M er det mest effektive bejdsemiddel mod sneskimmel. 3. Celest Formula M bekæmper jordbåren smitte af fusarium. 4

5 VINTERHVEDESORTER DANISH AGROS KVÆGFODERPROGRAM OVERSIGT OVER VINTERHVEDESORTER OG DERES KVALITETER (FORTSÆTTES NÆSTE SIDE) MARIBOSS JENSEN SORTSBE- SKRIVELSE Mariboss er en mørkegrøn og stabil vinterhvede med et acceptabelt proteinindhold. Sorten har i engelske forsøg vist høj kvælstofudnyttelse. Mariboss har en langsom vækst om efteråret og holder vækstpunktet lavt, hvilket bevirker, at sorten har en god vinterfasthed. Mariboss har en god sygdomsprofil, dog skal man være opmærksom på meldug, når sorten dyrkes på lettere jordtyper. Mariboss er den eneste vinterhvede på det danske marked, der er resistent mod gulrust. Jensen har vist et stabilt gennem de sidste 4 år med et forholdstal for på 100. Sorten er anerkendt som eksporthvede og er af de danske brødmøllere anerkendt som kikshvede. Jensen har en god sygdomsprofil, god resistens mod meldug og gulrust. Jensen har sidste år vist en middel modtagelighed mod septoria. Jensen har et middellangt strå med lav tendens til lejesæd. TYPE OVER- VINTRING Et af de karakteristiske egenskaber ved Mariboss er stabilitet. Som gennemsnit af hele afprøvningsperioden (8 år) har sorten ydet et med fht Sorten har i hele afprøvningsperioden vist et højt faldtal, hvilket minimerer risikoen for aksspiring ved ugunstige forhold ved afmodning. Mariboss har endnu engang vist god overvintring i vinteren /2015. Mariboss har tendens til ikke at hæve vækstpunktet i efteråret, hvilket er med til at fremme overvintringen. Jensen er en højtydende vinterhvede med gode kerneegenskaber. Det høje proteinindhold kombineret med højt stivelsesindhold gør sorten velegnet både til foder- og industrihvede. Sorten har et højt stabilt faldtal, der minimerer aksspiring og dermed sikre en god kernekvalitet. Jensen har en god overvintring og har ikke vist udvintring i de år, sorten har deltaget i sortsafprøvningen. KVALITET Kombinationen af højt faldtal og høj hektolitervægt gør, at Mariboss af brødmøllerne er kategoriseret som kiks- og kagehvede (kat II). Det stabile høje faldtal kombineret med et højt proteinniveau gør, at Jensen er anerkendt som kiks- og kagehvede. Derudover er sorten attraktiv som foder- og industrihvede. SÅTID Gennem de sidste par vækstsæsoner er der observeret mindre tilbøjelighed til, at Mariboss hæver vækstpunktet i efteråret, samt at Mariboss har en moderat vækst i efteråret. Det betyder, at Mariboss er den foretrukne sort til tidlig såning inden 7. september. Jensen har en moderat efterårsvækst. Dermed bør Jensen ikke etableres tidligt. Jensen egner sig til såning i det normale såvindue. Celest Formula M den bedste bejdsning til de bedste sorter I blev der gennemført 4 forsøg med bejdsning af vinterhvede, dels i 1. års hvede og 2. års hvede. Udbytteniveauet var meget høje uanset forfrugt. Der var anvendt sundt udsæd (Fusarium 4%) af sorten Mariboss, der havde en spireprocent på 100. Der var i begge år signifikant mer for anvendelse af Celest Formula M i 1. års hvede samt signifikant mer for bejdsning af 2. års hvede i I var der ikke signifikant mer for bejdsning i 2 års hvede, men der var en tydelig tendens til højere ved bejdsning. BEJDSEFORSØG, VINTERHVEDE , 8 FORSØG Udbytte og mer Udbytte og mer års 2. års 1. års 2. års hkg kerner pr. ha hkg kerner pr. ha hkg kerner pr. ha hkg kerner pr. ha Urenset, ubejdset 115,2 118,3 101,1 84,5 Ubejdset 1,12-1,04-3,9 6,4 Dividend 2,02 0,52 5,4 4,4 Celest Formula M 4,03 1,35 4,6 8,5 LSD 5% 3,54 3,61 3,8 6,6 Efter 3 års forsøg med bejdsning er konklusionen klar: Al vinterhvede SKAL bejdses uanset forfrugt og bejdsebehov. 5

6 VINTERHVEDESORTER - FAKTA OVERSIGT OVER VINTERHVEDESORTER OG DERES KVALITETER TORP NAKSKOV SORTSBE- SKRIVELSE Torp er en af de højestydende vinterhvedesorter i Landsforsøg med fht Ligeledes var Torp i de supplerende forsøg blandt de højestydende med fht Torp har vist stabilitet på alle lokaliteter og erfaringer fra Nordic Seeds egne forsøg er, at Torp har et højt potentiale. Sorten er forholdsvis sund, lav modtagelighed af meldug og gulrust, men middel modtagelighed af septoria. Torp er en foderhvede. Nakskov er en højkvalitetshvede fra Nordic Seed. Nakskov har været i Landsforsøg siden 2012 og har som gennemsnit over perioden vist et på fht Nakskov er en af de tidligste vinterhvedesorter på det danske marked. Sorten er ca. 5 dage tidligere end Maribos/Jensen. Nakskov har en god sygdomsprofil samt har god resistens mod meldug og gulrust. Septoria-trykket var i massivt, og Nakskov viste en middel modtagelighed af septoria, hvilket man skal være opmærksom på. TYPE Torp har et kort stift strå og ingen tendens til lejesæd. Torp er en foderhvede, men besidder det gode høje faldtal som Maribos og Jensen. Torp er en middeltidlig sort, der tidlighedsmæssigt ligger mellem Mariboss og Nakskov. Nakskov er en robust sort, der har vist et stabilt uanset lokalitet. Nakskov har et middellangt strå med svag til moderat tendens til lejesæd. På risikomarker bør Nakskov vækstreguleres. OVERVIN- TRING I hele afprøvningsperioden har Torp ikke vist tegn på manglende vinterfasthed. I hele afprøvningsperioden har Nakskov ikke vist tegn på manglende vinterfasthed. KVALITET SÅTID Torp er en fodertype med højt potentiale med middel proteinindhold. Faldtallet er højt, hvilket minimerer risikoen for aksspiring ved afmodning. Torp har en moderat til langsom efterårsvækst, hvilket gør Torp velegnet til tidlig såning. Nakskov er en kvalitetshvede med acceptabelt proteinindhold og højt stivelsesindhold. Nakskov har en forholdsvis hurtig efterårsvækst og bør derfor IKKE etableres tidligt. Hvis Nakskov etableres tidligt vil vækstpunktet hæves og dermed øges risikoen for udvintring i en hård vinter. OBS! Vær opmærksom på angreb af bladlus i vinterhvede i efteråret. På billedet er lus i forageren IKKE bekæmpet i efteråret: Smitte af havrerødsot. 6

7 VINTERHVEDE - FAKTA RETNINGSGIVENDE PLANTETAL PR. M 22 AUGUST SEPTEMBER OKTOBER Sådato Hvede OVERSIGT FOR VINTERHVEDE, LANDSFORSØG (fht) (fht) Råprotein af ts Råprotein kg/ ha Meldug Septoria Gulrust Faldtal (sek) 2013 Strålængde (cm) Mariboss ,4 Jensen , ,3 4,5 0, ,9 Torp , , ,1 Nakskov , , ,8 Elixer , ,8 3,4 0, ,6 lejesæd kar 1-9 KWS Cleveland , ,7 14 0,1-75 1,4 JB Asano , ,5 Ohio , , ,8 Kilde: Landsforsøg 7

8 DANISH VALG AF AGROS VINTERBYG KVÆGFODERPROGRAM OPTIMÉR DIT SÆDSKIFTE: Vinterbyg - kort og godt VINTERBYG GI R GOD PLADS TIL SÅNING AF VINTERRAPS! KWS MERIDIAN Højestydende 6-radet vinterbyg Højt protein Lav tendens til lejesæd KWS TOWER Højt ydende 2-radet vinterbyg Resistent mod bygmosaikvirus Egnet på robuste jorde KWS INFINITY Højtydende 2-radet vinterbyg Høj resistens mod bygrust Høj stråstyrke WOOTAN Hybridvinterbyg med højt Dyrkningssikker uanset jordtype Modner tidligt Manganbejdsning Vinterbyg leveres med manganbejdse uden merpris ved bestilling inden Grundlovsdag. Manganbejdsning fritager ikke for mangansprøjtning, men hjælper byggen på vej gennem de kritiske faser til de første blade. RETNINGSGIVENDE PLANTETAL PR. M 2 SEPTEMBER OKTOBER Sådato Vinterbyg, 2-r Vinterbyg, 6-r Vinterbyg, 6-r, hybrid Hybridsvinterbyg: Leveres i bigbags med 10 mio kerner. OVERSIGT OVER VINTERBYG, LANDSFORSØG (fht) (fht) Råprotein af ts Råprotein kg/ ha Meldug Bygrust Skoldplet Ramularia Strålængde (cm) lejesæd kar 1-9 Wootan, 6-rad* , ,2 18 0, ,4 KWS Meridian, 6-rad , ,1 0, ,3 KWS Tower, 2-rad 104-9, ,8 1, ,1 KWS Infinity, 2-rad , , ,1 Matros, 2-rad , ,7 0,2 0, ,2 * : Hybrid Kilde: Landsforsøg 8

9 VÆR DANISH OPMÆRKSOM AGROS KVÆGFODERPROGRAM PÅ BEKÆMPELSE AF BLADLUS I VINTERBYG I EFTERÅRET! OVERSIGT OVER VINTERBYGSORTER OG DERES KVALITETER KWS MERIDIAN WOOTAN HYBRID KWS INFINITY NYHED KWS TOWER NYHED MATROS SORTSBE- SKRIVELSE KWS Meridian er en højtydende 6-radet vinterbyg. Som gennemsnit over de sidste 5 afprøvningsår har KWS Meridian givet et på fht I de supplerende forsøg var sorten den højestydende af de afprøvede sorter. KWS Meridian har en god sygdomsprofil, høj resistens mod meldug og især bygrust. Sorten har vist middel modtagelighed mod ramularia. Wootan er en 6-radet hybrid med højt potentiale. Sorten har deltaget i Landsforsøg i 2013 og, begge år med høje r på hhv. fht. 101 og 106. Wootan har en god resistens mod meldug og skoldplet, dog skal man være opmærksom på angreb af bygrust i den sidste del af vækstsæsonen. KWS Infinity er en ny sort fra KWS der har deltaget i Landsforsøg i med et højt. Sorten er 2-radet med middel til høj hektolitervægt. Sorten har en god resistens mod bygrust men har vist middel modtagelighed mod meldug og ramularia. KWS Tower er en ny 2-radet vinterbyg. Sorten har deltaget i Landsforsøg i med et på fht KWS Tower har en god resistens mod bygrust, men middel modtagelighed af meldug og ramularia. Matros var igen i den mest dyrkede vinterbygsort. Matros har historisk set vist et højt, men i dyrkningsår var t vigende med et fht. 99 i Landsforsøg og fht. 97 i de supplerende forsøg. Sorten har en god resistens mod meldug, bygrust og skoldplet men svag resistens mod ramularia. TYPE AKS OG STRÅ DYRKNING KWS Meridian er en middeltidlig 6-radet vinterbyg med høj stråstyrke. Sorten har vist høj mangan tolerance. KWS Meridian har vist god overvintring i Danmark og vores afprøvninger i Letland viser at sorten kan klare hård vinter. KWS Meridian har vist et højt protein, hvilket gør sorten velegnet til svineproducenten Sorten har et forholdsvist langt strå med lav tendens til lejesæd. KWS Meridian sætter mange sideskud med forholdsvis små aks med store kerner. Generelt bør 6-radet vinterbyg dyrkes på dyrkningssikre jorde med god vandkapacitet. Både i Landsforsøg og de supplerende forsøg har KWS Meridian vist højt uanset lokalitet. Sorten besidder resistens mod bygmosaikvirus. Wootan er en hybrid og karakteristisk for hybridvinterbyg er en øget buskning ift. traditionelle vinterbyg sorter. Derudover udmærker hybriderne sig ved, at de har et større rodnet, og dermed større vand og næringsstofoptagelse og er dermed også velegnet på de lettere jordtyper. Wootan er meget udbredt i andre europæiske lande, herunder Tyskland, Polen og Sverige. Wootan har et langt stift strå med lav tendens til lejesæd. Sorten har en kerne kvalitet på linje eller over de bedste 2 radede sorter. Hybridvinterbyg kan dyrkes på alle jordtyper. Det er vigtigt at etablere hybridvinterbyg tidligt og derved fremme buskningen. Anbefalet såtidspunkt: 1-20 september, se såtabel på modsatte side. KWS Infinity er en middeltidlig 2-radet vinterbyg med rigtig god kernekvalitet. Sorten har højt indhold af foderenheder samt et højt proteinindhold (bedste forhold af alle), hvilket gør sorten særdeles egnet til hjemmeblanderen. Sorten er blandt de korteste af de afprøvede sorter med lav tendens til lejesæd. Det anbefales at vækstregulere sorten da sorten har tendens til nedknækning af strå. KWS Infinity er en robust sort der har vist højt uanset lokalitet. KWS Tower er en middeltidlig 2-radet vinterbyg med god kernekvalitet. Sorten har højt indhold af foderenheder og middel proteinindhold, hvilket gør sorten egnet til hjemmeblanderen. Det unikke er at sorten besidder resistens mod bygmosaikvirus. KWS Tower har et middellangt strå med lav tendens til lejesæd. Det er dog vigtigt at holde sorten fri for svampesygdomme da lejesædskarakteren i de ubehandlede led er høj. KWS Tower egner sig til dyrkning på de bedre jordtyper. Matros er en 2-radet vinterbyg, der er karakteriseret ved rødlig anthocyan-farvede kerner. Sorten modner sent. Matros har et middellangt strå med svag tendens til lejesæd. Sorten har middel nedknækning af aks og strå. Matros kan dyrkes på alle jordtyper 9

10 DANISH VALG AF AGROS TRITICALE KVÆGFODERPROGRAM Vintertriticale - kort og godt GRINGO Lav modtagelighed af meldug Høj TKV Stråstiv TOLEDO Høj gulrustresistens Høj foderværdi Lav tendens til lejesæd OVERSIGT OVER VINTERTRITICALESORTER OG DERES KVALITETER GRINGO TOLEDO SORTSBE- SKRIVELSE Gringo er en velkendt triticalesort, der desværre har lidt samme nederlag overfor gulrustracen Ambition som eksempelvis Tulus. Sorten har dog en god resistens overfor meldug. Sorten har i 2013 vist en høj foderværdi. Toledo er en ny sort på det danske marked og har deltaget i Landsforsøg for første gang i med et på fht. 94. Sorten har en god sygdomsprofil, lav modtagelighed af meldug og høj resistens mod gulrust. TYPE Sorten har et kort strå med lav tendens til lejesæd. Sorten har en god kernekvalitet, højt proteinindhold og høj tusindkornsvægt. Toledo har et højt proteinindhold og kombineret med høj foderværdi, er sorten velegnet til hjemmeblanderen. Toledo er blandt de korteste triticale-sorter og har vist laveste tendens til lejesæd. OVERSIGT OVER VINTERTRITICALE, LANDSFORSØG (fht) (fht) Råprotein af ts Råprotein kg/ha Meldug Gulrust Gulrust i aks Hektolitervægt (kg/hl) Strålængde (cm) Gringo , , ,4 91 0,3 Toledo 94-10, ,3 4,9 0,4 71,1 85 0,2 lejesæd kar 1-9 Kilde: Landsforsøg RETNINGSGIVENDE PLANTETAL PR. M 2 SEPTEMBER OKTOBER SÅDATO Alm. Rug Triticale Hybrid rug - units/ha* 1,4-1,5 1,6-1,7 1,7-1,8 1,9-2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 OVERSIGT FOR VINTERRUG, LANDSFORSØG (fht) Råprotein Råprotein af ts kg/ha Meldug Brunrust Skoldplet Type (fht) Strålængde lejesæd kar 1-9 (cm) SU Mephisto , Hybrid 137 1,1 SU Performer 119-8, ,3 2,6 3,8 Hybrid 131 0,6 KWS Bono , , Hybrid 129 4,8 Palazzo , Hybrid 134 2,9 SU Bonelli ,1 8 6 Hybrid 128 1,2 Kilde: Landsforsøg

11 VALG DANISH AF VINTERRUG AGROS KVÆGFODERPROGRAM Vinterrug - kort og godt SU MEPHISTO Højt over år Høj meldugresistens Brødkvalitet PALAZZO Velkendt hybridrug Besidder brødkvalitet PollenPlus system KWS BONO Tørketolerant Højt protein Udbyttestabil SU PERFORMER Ny generation med højt potentiale Høj brunrustresistens Stråstiv OVERSIGT OVER VINTERRUGSORTER OG DERES KVALITETER SU MEPHISTO KWS BONO PALAZZO SU PER- FORMER NYHED SU BONELLI NYHED SORTSBE- SKRIVELSE TYPE DYRKNING SU Mephisto er en velkendt hybridrug, der har været i Landsforsøg side Sorten har et højt potentiale og har som gennemsnit over perioden vist et på 88,7 hkg/ha. SU Mephisto har en høj resistens mod meldug og middel resistens mod brunrust og skoldplet. SU Mephisto er en middeltidlig hybridrug, der kan anvendes både til brødproduktion og som foderrug. Alle SU-sorter besidder turbosystemet, hvilket betyder, at disse har lavere temperaturkrav i efteråret og dermed længere efterårsvækst. SU Mephisto har et højt faldtal og middel til højt protein SU Mephisto kan dyrkes på alle jordtyper. Dog har vi erfaring for, at sorten kvitterer for dyrkning på stærkere jordtyper. KWS Bono har været med i Landsforsøg siden Sorten er en ny generation fra KWS med en forbedret pollenproduktion og dermed mindre risiko for infektion af meldrøjer. Sorten har et middelt indhold af protein. Sorten er robust og har en høj tørketolerance. Sorten modner middeltidligt. Sorten har vist stabilitet uanset lokalitet, hvilket indikerer robusthed. Sorten har et middellangt strå med svag-middel tendens til lejesæd. KWS Bono har en middel-god resistens mod meldug og skoldplet, men høj modtagelighed af brunrust. KWS Bono kan dyrkes på alle jordtyper, men har man lettere jordtyper, hvor vand er den begrænsende faktor, bør man vælge KWS Bono. Palazzo er en velkendt sort, der har været i Landsforsøg siden Udbyttet har være højt, men de sidste år har t været vigende ift. gennemsnittet. Sorten har et middel-langt strå med tendens til lejesæd. Sorten har middel-god resistens mod meldug og vist kraftig modtagelighed af brunrust i dyrkningsår. Palazzo er en hybridsort, der besidder PollenPlus -systemet, hvilket minimerer risikoen for infektion af meldrøjer. Palazzo opfylder møllerens kvalitetskrav for anvendelse til brød, højt faldtal og høj hektolitervægt. Palazzo kan dyrkes på alle jordtyper med en god vandkapacitet. SU Performer er en ny hybrid fra HYBRO, der har deltaget i Landsforsøg i. Sorten har vist højt med fht Sorten besidder, som SU Mephisto, turbosystemet. Sorten har god resistens mod meldug og høj resistens mod brunrust. SU Performer har et middellangt strå med lav tendens til lejesæd. SU Performer er afprøvet i fire europæiske lande, hvor sorten har vist høje r. Vi forventer, at sorten vil sætte ny standard for. SU Performer besidder en høj resistens mod brunrust og meldug. SU Performer bør dyrkes på god til middel god jord, hvor sorten har vist det højeste. SU Bonelli er en højtydende hybridrug der har deltaget i Landsforsøg i 2013 og med hhv. fht. 136 og fht Som gennemsnit over afprøvningsperioden er er det højeste af alle afprøvede sorter. SU Bonelli er en sund sort der har lav modtagelighed af alle bladsvampe - meldug, skoldplet og især brunrust. SU Bonelli har et middel til højt protein indhold, hvilket i kombination med t giver et højt protein pr. ha. SU Bonelli har i begge afprøvningsår vist den laveste strålængde af de afprøvede sorter. Strået er stråstiv og har svag tendens til lejesæd. Su Bonelli er en robust sort der har vist høje r uanset lokalitet. 11

12 DANISH VEJLEDENDE AGROS UDSÆDSMÆNGDER KVÆGFODERPROGRAM Beregning af udsædsmængde Ønsket plantetal x TKV (TusindKorns Vægt) = Udsædsmængde i kg pr. ha % forventet markspiring RETNINGSGIVENDE PLANTETAL PR. M 2 SÅDATO AUGUST SEPTEMBER OKTOBER Hvede Vinterbyg, 2r Vinterbyg, 6r Vinterbyg, 6r hybrid Alm. Rug Hybrid rug, units/ha* - - 1,4 1,4-1,5 1,6-1,7 1,7-1,8 1,9-2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Triticale Vinterraps, linie Vinterraps, hybrid (50) * Udsædsmængde Hybridryg: kg/ha = TKV x units/ha UDSÆDSMÆNGDE, KG PR. HA, UDREGNET UD FRA TKV OG ØNSKET PLANTETAL - MARKSPIRING 90% PLANTETAL/ TKV KONTAKT HIMMELANDS GROVVARER FOR YDERLIGERE INFORMATION: Aars: tlf Skals: tlf Rostrup: tlf Balgårde: tlf

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger landbrug, golf & privat Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger Kvalitet koster ikke - det betaler sig..! Velkommen til

Læs mere

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning har en stabil udbredelse i Danmark. Det anslås, at dyrkning uden pløjning praktiseres på cirka 200.000 ha i Danmark. Den stadigt stigende

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 6 30. april 2014 Indhold Aktuelt Gylleskader i vintersæd Svampebekæmpelse i vårbyg Vigtige datoer Aktuelt i marken Man har næsten kunnet se afgrøderne vokse den sidste uge det går rigtig

Læs mere

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2006 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2006 Samlet og udarbejdet af

Læs mere

Fra bar mark til lysin med succes

Fra bar mark til lysin med succes First Feeder er den nye fodermester Side 4 Kom bare an, sne Side 7 GMO-obstruktion og konkurrenceevnen Side 2 Køb olie på kontrakt og undgå prisudsving Side 7 NR 10 12. NOVEMBER 2010 Fra bar mark til lysin

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

Godt rustet til 2015. En gul stjerne KLAR TIL AT KØRE FORÅRET I MØDE? Trænger du til nye impulser? Færre kalve med diarré

Godt rustet til 2015. En gul stjerne KLAR TIL AT KØRE FORÅRET I MØDE? Trænger du til nye impulser? Færre kalve med diarré Færre kalve med diarré Intensiverer fokus på fjerkræ Trænger du til nye impulser? Side 6 Side 2 Side 4 NR. 1 13. Marts 2015 Godt rustet til 2015 DLG-koncernen står godt rustet til 2015. En flot forbedring

Læs mere

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002. Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002. Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002 Korn, bælgsæd og olieplanter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Placering af observationsparceller og sortsforsøg... 2 Forord... 3 Summary...

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011 Frøavl T i d s s k r i f t f o r J U N I - J U L I I 2 0 1 2 I N r. 6 I 1 0 0. å r g a n g Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan Side 1 af 7 Lucerne Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan 1. sælges som grønmelsprodukter 2. bruges til hø, wrap-hø, ensilage eller staldfoder på bedriften. Vær opmærksom på, at der er begrænsninger

Læs mere

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 6-2014 3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet INDHOLD Forbered salg og generationsskifte

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 197 Opdateret analyse af de driftsøkonomiske muligheder for en Opdateret analyse reduceret af reduceret pesticidanvendelse pesticidanvendelse i i dansk dansk landbrug

Læs mere

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren.

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Demonstrationsprojekt J. nr. 3663-D-11-00490 Projektets samlede demonstrationseffekt

Læs mere

Dyrkning af hindbær i substrat

Dyrkning af hindbær i substrat Dyrkning af hindbær i substrat v/nauja Lisa Jensen fra GartneriRådgivningen A/S Dyrkning af hindbær i substrat Hindbærproduktion i DK Baggrund for brug af substrat og tunneler Plantetype Tjek af råvandskvalitet

Læs mere

Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012.

Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012 Indhold Zynergi-nyt Kyllingerne kommer Ny postkasse med fradrag Opbygning af planterne Giv græsmarken et forårseftersyn Udlæg af græs Kapitelstakster Slutudbetaling

Læs mere

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik danfoil koncept 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Danfoil har i dette kompendium bestræbt os på, at samle vores viden, anbefalinger og erfaringer med danfoils sprøjte teknologi. Kompendiet er udarbejdet

Læs mere

Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til sikring af grynkvalitet i havre

Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til sikring af grynkvalitet i havre Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til sikring af grynkvalitet i havre Krogerup Avlsgaard A/S 2003 Innovationsprojekt Med henblik på at finde dyrkningsmetoder, der kan sikre grynkvaliteten i havre

Læs mere

April - Maj 2009 nr. 5

April - Maj 2009 nr. 5 97. årgang 2009 April - Maj 2009 nr. 5 Krav til frømarken lige nu Cikorie grisens kosttilskud Bedriftsbesøg HSH Agro I/S Frøavl på argentinsk Formanden fylder 60 DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark Hovedkontor

Læs mere

20 Års biodynamisk fremavl under regi af den almennyttige forening' Kultursaat'! Lykønskinger herfra.

20 Års biodynamisk fremavl under regi af den almennyttige forening' Kultursaat'! Lykønskinger herfra. Kære frøkunder, Jamen, er de økologiske grøntsager ikke dyrket ud fra økologiske frø? Oftere og oftere får også de økologiske producenter spørgsmålet af deres handelsrelationer/købere, hvor de køber deres

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 1 Pension det skal være til at forstå Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 2 Forsikring & Pension arbejder for åbenhed og gennemsigtighed SIDE 3 Opsparing til pension er en af de vigtigste

Læs mere

geert lodberg karl dyhre erik PederSeN JAN iversen Weibulls horto danmark A/S

geert lodberg karl dyhre erik PederSeN JAN iversen Weibulls horto danmark A/S Katalog 2011 2012 Bagest fra venstre: Håkan Lindstedt, Håkan Rebert, Elisabeth Johansson, Johan Hortevall, Annette Hägnefelt, Bengt Nordin, Magnus Andersson, Silke Schlüter, Lennart Jeppsson. Forrest fra

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere