Betjeningsvejledning. Smart-UPS UPS. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Smart-UPS UPS. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Smart-UPS UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC

2 Indhold Oversigt... 1 Beskrivelse af produktet Sikkerhed Oversigt over produktet Frontpaneler Bagpaneler Specifikationer Driftsforhold Miljøspecifikationer Installation UPS Network Management Card Betjening... 4 Tilslut udstyret til UPS'en Bagpanelernes funktioner Display-interface Oversigt Brug af display-interfacet Standardmenuer Avancerede menuer Konfiguration... 7 UPS-indstillinger Opstart-indstillinger Generelle indstillinger Hovedkontaktgruppe og switched kontaktgruppe Oversigt Brug af Hovedkontaktgruppe og switched kontaktgruppe Tilpasning af Hovedkontaktgruppe og switched kontaktgruppe Network Management Card i

3 Nødstrømafbrydelse Oversigt over EPO N.O.-kontakter N.C.-kontakter Fejlfinding Service og support Service Transport af enheden APC-kundesupport over hele verden Fabriksgaranti for Smart-UPS BEGRÆNSET GARANTI ii

4 Oversigt Beskrivelse af produktet Denne APC fra Schneider Electric Smart-UPS VA 120/230 Vac Tower er en højtydende Uninterruptible Power Supply (UPS). Den beskytter elektronisk udstyr mod strømafbrydelser, delvise strømudfald og udsving i strømstyrken, små udsving i strømstyrken samt større forstyrrelser. UPS'en giver også batteribackup, indtil strømmen fra elnettet vender tilbage til et sikkert niveau, eller til batterierne er helt afladet. Sikkerhed Læs den medfølgende sikkerhedsvejledning, før UPS'en installeres. Kontrollér UPS'en ved modtagelse. Gør fragtmanden og forhandleren opmærksom på eventuelle skader. Genbrug emballagen Oversigt over produktet Frontpaneler Display-interface 2200/3000 VA 750/1000/1500 VA Panel Batteri Batteristik su0453a su0452a 1

5 Bagpaneler USB-port 750 VA 120 Vac 750 VA 230 Vac Seriel port Stelforbindelsesskrue Smart-slot Kredsløbsafbryder UPS-input Stik EPO-tilslutning su0326a su0327a 1000/1500 VA 120 Vac 1000/1500 VA 230 Vac G R O U P 1 G R O U P 1 su0325b su0328b 2200 VA 120 Vac/3000 VA 120 Vac 2200/3000 VA 230 Vac G R O U P 1 G R O U P 1 su0351b su0329b Kredsløbsafbryderen kan afvige fra den viste. 2

6 Specifikationer Driftsforhold Denne enhed er kun beregnet til indendørs brug. Vælg en placering, som er solid nok til at bære vægten af UPS'en. Enheden må ikke betjenes, hvis der er meget støv, eller hvis temperaturen eller fugtigheden ligger uden for de angivne værdier. Enheden har side ventilationsdyser. Sørg for tilstrækkelig plads til god ventilation. Miljøspecifikationer Miljøfaktorer har indflydelse på batteriets levetid. Høje temperaturer, ringe strømforsyning og hyppige korte afladninger forkorter batteriets levetid. For yderligere specifikationer, se APC's website: Temperatur Maksimal højde over havoverfladen Luftfugtighed i drift 0 til 40 C (32 til 104 F) Opbevaring -15 til 45 C (5 til 113 F) oplad UPS-batteriet for hver seks måneder i drift Opbevaring m ( fod) m ( fod) 0-95 % relativ luftfugtighed, uden kondens Installation UPS Network Management Card For oplysninger om UPS-installation, se hurtigstartvejledningen til Smart-UPS 750/1000/ 1500/2200/3000 VA 120/230 Vac Tower, som følger med UPS'en. Vejledningen findes også på den medfølgende CD og på APC's website: For oplysninger om installation, se brugervejledningen, som følger med Network Management Card (NMC). Brugervejledningen findes også på APC's website: 3

7 Betjening Tilslut udstyret til UPS'en. Bemærk: UPS'en oplades til 90% kapacitet i løbet af de første tre timer med normal drift. Forvent ikke fuld batterikapacitet under denne første opladningsperiode. 1. Tilslut udstyr til stikkene i UPS'ens bagpanel. Brug ikke forlængerledninger, sæt udstyret direkte i UPS'en. 2. Tilslut UPS'en til bygningens netstrømforsyning. Tilslut kun UPS'en i et topolet stik med tre ledninger og jordforbindelse. 3. Tryk på ON/OFF-knappen på UPS'ens frontpanel for at sætte strøm til enheden og alt tilsluttet udstyr. 4. For at bruge UPS'en som master on/off-kontakt, skal alt udstyr, der er tilsluttet UPS'en tændes. Se UPS-indstillinger på side 7 for oplysning om, hvordan kontaktgrupper konfigureres. su0441a Bagpanelernes funktioner Seriel port: Tilslut til en computer for at bruge strømstyringssoftwaren. USB-port: Tilslut til en computer for at bruge strømstyringssoftwaren. Stelforbindelsesskrue: Forbind stelforbindelsesledninger på transiente spændingsapparater til kabinettets stelforbindelsesskrue(r), som sidder på UPS'ens bagpanel. 4

8 Display-interface Oversigt Online-indikator UPS-output On/Off-knap Batteridrift-indikator Fejl-indikator Indikator for udskiftning af batteri Display OP/NED-knapper ENTER-knap ESCAPE-knap APC by Schneider Electric su0343a Brug af display-interfacet Brug OP- og NED-knapperne til at rulle gennem hovedmenuens funktioner. Tryk på ENTER for at se undermenuerne for hver hovedmenu. Tryk på ESCAPE for at forlade en undermenu og vende tilbage til den pågældende hovedmenu. Standardmenuer Standardmenuerne er de mest brugte menuer på UPS'en. Menu Status Konfiguration Test og diagnose Generelle funktioner Se grundlæggende oplysninger om UPS'en: Driftsindstilling Tilstand for switched kontakt, On eller Off UPS'ens ydeevne Oplysninger om belastningen Batterikapacitet Estimeret kørselstid Indgangs- og udgangsspænding samt frekvens Oplysninger om den seneste overgang til batteridrift Selvtest-resultater Konfigurering af UPS'ens indstillinger: Sprog Lokal strømkvalitet: God, rimelig, dårlig Vælg standard- eller avancerede menuer LCD-display-indstilling, altid-til eller strømbesparelse Akustiske alarmer Nulstil til fabriksstandard Brug test og diagnosemenuen til at få UPS'en til at udføre en selvtest. 5

9 Menu Vedrørende Generelle funktioner Displayoplysninger for denne enhed: Modellens enhedsnummer Serienummer Installationsdato for batteri Anbefalet udskiftningsdato for batteri Modelnummer for udskiftningsbatterikabinet UPS-firmwareversion Avancerede menuer De avancerede menuer giver flere muligheder med UPS'en, og de er kun tilgængelige, hvis displayinterfacet er konfigureret til brug med de avancerede menuer. Menu Generelle funktioner Status Se detaljerede oplysninger om UPS'en: Energimåler Belastningsstrøm Status for Switched kontaktgruppe Batterispænding Konfiguration Konfigurering af UPS'ens avancerede indstillinger: Hoved- og switched kontaktgruppe-forsinkelser og indstillinger Højeste og laveste skiftepunkt Indstillinger af sensitivitet Dato for sidste batteriudskiftning Control (Kontrol) Styrer Hoved- og switched kontaktgruppe så den tænder, slukker eller genstarter. Test og diagnose Log Vedrørende Udfør en UPS-alarmtest eller en kalibreringstest af kørselstid Se hændelsesloggen for oplysninger om eventuelle ændringer eller fejl ved UPS'en. Se oplysninger om denne enhed: Hardwareversion Softwareversion Eventuelle NMC-oplysninger 6

10 Konfiguration UPS-indstillinger Opstart-indstillinger Konfigurér disse indstillinger ved den første opstart ved hjælp af displayinterfacet eller APC PowerChute -softwaren. Bemærk: Brug displayinterfacet under opstart til at konfigurere disse indstillinger. Hvis intet er valgt, bruger enheden standardindstillingerne. Funktion Fabriksindstilling Tilbehør Beskrivelse Sprog Engelsk Engelsk Fransk* Tysk* Spansk* Italiensk* Lokal strømkvalitet God God Rimelig Dårlig Menutype Standard Standard eller avanceret Displayindstilling Altid-til Altid-til eller strømbesparelse Sprog i displayinterfacet. *Mulighederne for valg af sprog varierer fra model til model. Vælg kvalitet for indgangsstrømforsyningen. Hvis der vælges God, vil enheden skifte oftere til batteristrøm for at give den bedste strømforsyning til det tilsluttede udstyr. Hvis Dårlig vælges, vil UPS'en acceptere flere udsving i strømmen og vil ikke så ofte skifte til batteristrøm. Hvis der er usikkerhed vedrørende den lokale strømkvalitet, skal God vælges. De avancerede menuer indeholder alle parametre. Standardmenuer viser et begrænset udvalg af menuer og muligheder. Displayet kan være tilsluttet konstant eller være indstillet til kun at tændes automatisk, når konfigurationsknapperne bruges eller, der opstår en hændelse. Generelle indstillinger Konfigurér disse indstillinger når som helst ved hjælp af displayinterfacet eller APC PowerChute - softwaren. Funktion Fabriksindstilling Tilbehør Beskrivelse Højeste skiftepunkt Laveste skiftepunkt 120 V: 127 VAC 230 V: 253 VAC 120 V: 106 VAC 230 V: 208 VAC 127 VAC 130 VAC 133 VAC 136 VAC 253 VAC 257 VAC 261 VAC 265 VAC 97 VAC 100 VAC 103 VAC 106 VAC 196 VAC 200 VAC 204 VAC 208 VAC For at undgå unødvendig brug af batteriet sættes skiftepunktet højere, hvis netspændingen er konstant høj og det tilsluttede udstyr normalt fungerer under disse forhold. Indstillingen af STRØMKVALITET ændrer automatisk denne indstilling. Bemærk: Brug de avancerede menuer til at konfigurere denne indstilling. Sæt skiftepunktet lavere, hvis netspændingen er konstant lav og det tilsluttede udstyr kan acceptere denne tilstand. Denne indstilling kan også justeres ved hjælp af strømkvalitetsindstillingen. Bemærk: Brug de avancerede menuer til at konfigurere denne indstilling. 7

11 Funktion Fabriksindstilling Tilbehør Beskrivelse Nominel 120 VAC Bruges ikke Indstil UPS'ens nominelle udgangsspænding på udgangsspænding 230 VAC VAC batteriet. Dette er kun muligt på 230 V-modellerne. Sensitivitet for skift Advarsel om lavt batteriniveau Høj Høj, lav, mellem Vælg sensitivitetsniveau for de strømhændelser, UPS'en skal acceptere. Høj: UPS'en skifter oftere til batteristrøm for at give den bedste strømforsyning til det tilsluttede udstyr. Lav: UPS'en accepterer flere udsving i strømmen og vil ikke så ofte skifte til batteristrøm. 120 sek. Indstil antallet af sekunder Hvis det tilsluttede udstyr er følsomt over for udsving i strømmen, sættes sensitiviteten til høj. UPS'en afgiver en akustisk alarm, når den tilbageværende kørselstid er på dette niveau. Dato for sidste Fabriksindstillet dato Nulstil denne dato, når batterimodulet udskiftes. batteriudskiftning Akustisk alarm On On/Off UPS'en slår lyden på alle akustiske alarmer fra, hvis den sættes til Off, eller når der trykkes på displayknapperne. Indstilling af interval for selvtest af batteri Nulstil til fabriksstandard Ved opstart og for hver 14 dage siden sidste test Aldrig Kun ved opstart Testhyppighed (antal dage) Interval for hvilket UPS'en skal foretage en selvtest. Nej Ja/nej Genopret UPS'ens standardindstillinger. 8

12 Hovedkontaktgruppe og switched kontaktgruppe Oversigt Alle Hovedkontaktgruppe og switched kontaktgruppe'erne kan konfigureres til uafhængigt af hinanden at slukke, tænde, lukke og genstarte det tilsluttede udstyr. (Disse funktioner er ikke tilgængelige på 750 VA-enheder.) De Hovedkontaktgruppe og switched kontaktgruppe'er kan sættes til at udføre følgende: Slukke: Frakobler omgående fra strømforsyning og genstarter kun via manuel kommando Tænd: Tilslutter straks til strømforsyningen Shutdown (nedlukning): Frakobler strømmen i en sekvens, og tilslutter automatisk strømmen i en sekvens, når netstrømforsyningen vender tilbage. Genstart: Lukker ned og genstarter Desuden kan de Hovedkontaktgruppe og switched kontaktgruppe'er kan konfigureres til at udføre følgende: Tænde eller slukke i en bestemt sekvens Automatisk slukke eller nedlukke, når der forekommer forskellige forhold Bemærk: Hvis de Hovedkontaktgruppe og switched kontaktgruppe ikke er konfigureret, vil alle enhedens stik stadig levere backupstrøm fra batteriet. Brug af Hovedkontaktgruppe og switched kontaktgruppe Hovedkontaktgruppen fungerer som en hovedkontakt. Den tændes først, når der tilsluttes strøm, og slukkes sidst, når der er strømsvigt, og når batteriets kørselstid er udløbet. Hovedkontaktgruppen skal være tændt for at Switched kontaktgruppe kan tændes. 1. Tilslut vigtigt udstyr til de hovedkontaktgruppen. 2. Tilslut mindre vigtigt udstyr til Switched kontaktgruppe'en. Ikke vigtigt udstyr, der skal slukkes hurtigt i tilfælde af strømsvigt for at spare på batteriet, kan tilføjes til en kort strømslukningsforsinkelse Hvis udstyret har afhængige perifere enheder, der skal genstartes eller lukkes ned i en bestemt rækkefølge, som f.eks. en ethernetkontakt, der skal genstartes før en tilsluttet server, skal disse apparater tilsluttes forskellige grupper. Udstyr, som skal genstartes uafhængigt af andet udstyr, skal tilføjes til en separat gruppe. 3. Brug konfigurationsmenuerne til at konfigurere, hvordan den Switched kontaktgruppe skal reagere i tilfælde af strømsvigt. Tilpasning af Hovedkontaktgruppe og switched kontaktgruppe Brug Kontrol-menuerne til at ændre den Switched kontaktgruppe og indstillingen af hovedkontaktgruppen. 9

13 Funktion Fabriksindstilling Tilbehør Beskrivelse Navngiv streng for kontaktgruppe UPS navnestreng Kontaktgruppe 1 UPS-stik Tændeforsinkelse 0 sek. Indstil antallet af sekunder Slukkeforsinkelse 0 sek. Indstil antallet af sekunder Ventetid før genstart Minimal genstarttid 0 sek. Fjernelse af belastning på batteri Fjernelse af belastning på batteri Fjernelse af belastning på kørselstid Fjernelse af belastning på tilbageværende kørselstid Fjernelse af belastning ved overbelastning Network Management Card 4 sek. Indstil antallet af sekunder Frakoblet Frakoblet Frakoblet Frakoblet Frakoblet Disse indstillinger er kun tilgængelige på enheder, som har et Network Management Card (NMC) og er indstillet fra fabrikken. Indstillingerne kan kun ændres ved hjælp af et eksternt interface som f.eks. NMC-webinterfacet. NMC IP Address Mode NMC IP Address NMC Subnet Mask NMC Default Gateway Redigér disse navne ved hjælp af et eksternt interface som f.eks. Network Management Card Web-interfacet. Indstil antallet af sekunder Nedlukning med forsinkelse Nedlukning straks Sluk straks Sluk med forsinkelse Frakoblet Indstil antallet af sekunder Nedlukning med forsinkelse Nedlukning straks Sluk straks Sluk med forsinkelse Frakoblet Indstil antallet af sekunder Frakoblet Aktiveret Det tidsrum UPS'en eller den Switched kontaktgruppe venter fra den modtager kommandoen om at tænde til den faktiske opstart. Det tidsrum UPS'en eller den Switched kontaktgruppe venter fra den modtager kommandoen om at slukke til den faktiske nedlukning. Det tidsrum UPS'en eller den Switched kontaktgruppe skal forblive slukket, før den genstarter. Batteriets kørselstid, som skal være tilgængelig før UPS'en eller Switched kontaktgruppe'en tændes. Når enheden skifter til batteristrøm, kan UPS'en frakoble strømmen til den Switched kontaktgruppe for at spare på batteriets kørselstid. Konfigurér forsinkelsestiden ved hjælp af indstillingen LOAD SHED TIME WHEN ON BATTERY (fjernelse af belastning på batteri). Det tidsrum, stikkene kører på batteristrøm, før de slukkes. Når batteriets kørselstid kommer under den angivne værdi, slukkes den Switched kontaktgruppe. Konfigurér dette tidsrum ved hjælp af indstillingen af LOAD SHED RUNTIME REMAINING (fjernelse af belastning på tilbageværende kørselstid). Når den tilbageværende kørselstid når dette niveau, slukkes den Switched kontaktgruppe. I tilfælde af overbelastning (større end 100 % output), slukkes den Switched kontaktgruppe straks for at spare på strømmen til det vigtigste udstyr. Den Switched kontaktgruppe kan kun tændes igen med en manual kommando. 10

14 Nødstrømafbrydelse Oversigt over EPO Muligheden for EPO (nødafbrydelse af strømmen) er en sikkerhedsfunktion, som øjeblikkelig vil frakoble alt tilsluttet udstyr fra strømforsyningen. UPS'en lukker øjeblikkeligt ned og skifter ikke til batteristrøm. UPS'en skal genstartes manuelt for at tilslutte strømmen til det tilsluttede udstyr og UPS'en igen. Tryk på ON/OFF på enhedens frontpanel. N.O.-kontakter 1. Hvis EPO-kontakten eller relæets kontakter er N.O., indsættes ledninger fra switchen eller kontakter ved ben 1 og 2 på EPO-terminalblokken. Brug AWG-ledning. 2. Fastgør ledningerne ved at spænde skruerne. Strømmen frakobles UPS'en og tilknyttet udstyr, hvis kontakterne lukkes. N.C.-kontakter 1. Hvis EPO-kontakten eller relæets kontakter er N.C., indsættes ledninger fra switchen eller kontakter ved ben 2 og 3 på EPO-terminalblokken. Brug AWG-ledning. 2. Indsæt en jumper mellem ben 1 og 2. Fastgør ledningerne ved at spænde de tre skruer i position 1, 2 og 3. Strømmen frakobles UPS'en og tilknyttet udstyr, hvis kontakterne åbnes. Bemærk: Strømmen til drift af EOP-kredsløbet kommer fra ben 1. Det er en isoleret 24 V, som kun kan levere nogle få milliampere. Hvis den normalt lukkede (N.C.) EPO-konfiguration bruges, skal EPO-kontakten eller relæet rates til apparater med tørre kredsløb, ratingen skal være til lavspændings- og lavstrømsapparater. Dette indebærer normalt, at kontakterne er guldbelagte. Overhold nationale og lokale regler for elektricitet ved tilslutning af EPO'en. Kabelføring skal foretages af en autoriseret el-installatør. EPO-interfacet er et SELV-kredsløb (Safety Extra Low Voltage). Det må kun tilsluttes til andre SELVkredsløb. EPO-interfacet overvåger kredsløb, som ikke har noget bestemt spændingspotentiale. SELVkredsløb styres af en switch eller et relæ, der er korrekt isoleret fra netstrømforsyningen. For at undgå at beskadige UPS'en, må EPO-interfacet ikke tilsluttes til andre typer kredsløb end SELV-kredsløb. Brug en af nedenstående kabeltyper til at forbinde UPS'en til EPO-kontakten: CL2: Klasse 2-kabel til generel brug. CL2P: Plenumkabel til brug i ventilationskanaler, plenumer og andre steder, der anvendes til luftcirkulation. CL2R: Stigekabel til brug ved vertikal kabelføring i et rør mellem etager. CLEX: Kabel med begrænset anvendelse til brug i boliger og i ledningsrør. Installation i Canada: Brug kun CSA-certificerede, type ELC (kontrolkabel med ekstra lav spænding). Installation i andre lande end Canada og USA: Brug standardkabler med lav spænding i overensstemmelse med nationale og lokale regler. gen0887a gen0888a 11

15 Fejlfinding Problem og mulig årsag Løsning UPS'en tændes ikke, eller der er intet output Enheden er ikke blevet tændt. UPS'en er ikke sluttet til netstrømforsyningen. Indgangsafbryderen er udløst. Enheden viser meget lav eller ingen indgangsspænding. Batteriet stik er ikke korrekt tilsluttet. Der forekommer en intern UPS-fejl. Tryk én gang på knappen ON for at tænde UPS'en. Sørg for, at strømforsyningskablet er korrekt tilsluttet enheden og til netstrømforsyningen. Reducér belastningen på UPS'en, frakobl ikke vigtigt udstyr og nulstil kredsløbsafbryderen. Kontrollér strømforsyningen fra elnettet til UPS'en ved at slutte en bordlampe til stikkontakten. Hvis lyset er meget svagt, skal elnettets spænding kontrolleres. Sørg for, at alle batteritilslutninger er korrekte. Undlad at bruge UPS'en. Træk stikket til UPS'en ud, og få den straks efterset. UPS'en kører på batteri, mens den er tilsluttet netstrømforsyningen. Indgangsafbryderen er udløst. Der meget høj, meget lav eller forvrænget indgangslinjespænding. Reducér belastningen på UPS'en, frakobl ikke vigtigt udstyr og nulstil kredsløbsafbryderen. Flyt UPS'en til et andet stik på et andet kredsløb. Kontrollér indgangsspændingen med visningen af elnettets spænding. Hvis det er acceptabelt for det tilsluttede udstyr, reduceres UPS'ens følsomhed. UPS'en afgiver en biplyd. UPS'en er i normal drift. Ingen. UPS'en beskytter det tilsluttede udstyr. UPS'en giver ikke den forventede backuptid UPS-batteriet er svagt på grund af en nylig strømafbrydelse eller nærmer sig slutningen af dets levetid. UPS'en er overbelastet. Oplad batteriet. Batteriet skal genoplades efter langvarigt strømsvigt, og det slides hurtigere, når det bruges ofte eller, når det bruges i ved høje temperaturer. Hvis batteriet er ved slutningen af dets levetid, bør det overvejes at udskifte batteriet, selvom indikatoren for udskiftning af batteri ikke lyser. Kontrollér UPS'en belastningsdisplay. Frakobl unødvendigt udstyr som f.eks. printere. Displayinterfacets indikatorer blinker i rækkefølge UPS'en er blevet slukket eksternt vha. software eller et valgfrit tilbehørskort. Ingen. UPS'en genstarter automatisk, når strømmen fra elnettet vender tilbage. Fejlindikatoren er tændt, og UPS'en viser en fejlmeddelelse og afgiver en konstant biplyd. Intern UPS-fejl. Undlad at bruge UPS'en. Sluk UPS'en, og få den straks efterset. Alle indikatorer lyser, og UPS'en er tilsluttet en stikkontakt i væggen UPS'en er lukket ned, og batteriet er afladet efter en længerevarende strømafbrydelse. Ingen. UPS'enheden genoptager normal drift, når strømmen vender tilbage, og batteriet er blevet tilstrækkeligt opladet. 12

16 Problem og mulig årsag Løsning Indikatoren for udskiftning af batteri er tændt Batteriet er ikke tilstrækkeligt opladet. Udskiftningsbatteriet er ikke korrekt tilsluttet. Lad batteriet oplade i mindst fire timer. Udfør derefter en selvtest. Hvis problemet stadig er til stede efter genopladning, skal batteriet udskiftes. Sørg for at batteristikket tilsluttes korrekt. Displayinterfacet viser en meddelelse om fejl i ledningsføringen (Site Wiring Fault) Fejl i ledningsføring kan være manglende jording, strøm i nulledning, ombytning af poler samt overbelastet nulkredsløb. Hvis UPS'en indikerer en ledningsføringsfejl, skal en autoriseret elektriker gennemgå bygningens ledningssystem. (gælder kun enheder til 120 V.) 13

17 Service og support Service Returnér ikke enheden til forhandleren, hvis den har behov for service. Følg disse punkter: 1. Gennemgå afsnittet Fejlfinding i UPS-vejledningen for at eliminere almindelige problemer. 2. Hvis problemet ikke løses, kan du kontakte APC Kundesupport via APC's websted, a. Nedskriv modelnummeret og serienummeret, der findes på enhedens bagside, samt købsdatoen. b. Ring til APC's kundesupport, så vil en tekniker forsøge at løse problemet over telefonen. Hvis dette ikke er muligt, udsteder teknikeren et RMA-nummer (Returned Material Authorization). c. Reparation er uden omkostninger, hvis enheden er dækket af garantien. d. Serviceprocedurer og returnering kan foregå forskelligt i forskellige lande. Der henvises til APC's website for landespecifikke instruktioner. 3. Pak enheden i den oprindelige emballage. Hvis den ikke findes, se vedr. rekvirering af et nyt sæt. a. Pak enheden forsvarligt for at undgå skade under transport. Anvend aldrig skumkugler til indpakningen. Beskadigelse, som er opstået under transporten, er ikke dækket af garantien. b. AFBRYD altid UPS-BATTERIET før forsendelse i overensstemmelse med reglerne fra U.S. Department of Transportation (DOT) og IATA. Batteriet kan forblive i UPS'en. c. Interne batteri kan forblive tilsluttet i XLBP under forsendelse (hvis udstyret hermed; ikke alle enheder har XLBP'er). 4. Skriv det af kundesupporten udleverede RMA-nummer uden på emballagen. 5. Returnér enheden med forsikret, forudbetalt fragtmand til den adresse, du får oplyst af Kundesupport. 14

18 Transport af enheden 1. Sluk enheden og frakobl alt tilsluttet udstyr. 2. Kobl enheden fra netstrømforsyningen. 3. Frakobl alle interne og eksterne batteri (hvor dette er relevant). 4. Følg forsendelsesvejledningen, der er beskrevet under Service. APC-kundesupport over hele verden Kundesupport til dette eller ethvert andet produkt fra APC er gratis tilgængelig på en af følgende måder: Besøg APC's website for at finde dokumenter i APC's Knowledge Base og for at sende anmodninger om kundesupport. (Hovedkontor) Herfra har du adgang til APC's lokaliserede websites for de enkelte lande, som indeholder oplysninger om kundesupport. Global support til søgning i APC's Knowledge Base og brug af e-support. Kontakt APC-kundesupportcenteret pr. telefon eller . Lokale landespecifikke centre: gå til for kontaktoplysninger. Kontakt den APC-repræsentant eller anden distributør, hvorfra du har købt dit APC-produkt, for oplysninger om, hvordan du får lokal kundesupport. 15

19 Fabriksgaranti for Smart-UPS BEGRÆNSET GARANTI American Power Conversion (APC) garanterer, at deres Smart-UPS (produkter) er fri for defekter i materiale og fremstilling i en periode på tre (3) år, med undtagelse af batterierne, som har en garanti på to (2) år fra købsdatoen. APC's forpligtelser i henhold til denne garanti er begrænset til reparation eller ombytning, efter eget skøn, af ethvert defekt produkt. Reparation eller udskiftning af et defekt produkt eller dele deraf udvider ikke den oprindelige garantiperiode. Denne garanti gælder kun den oprindelige køber, som skal have registreret produktet korrekt inden for 10 dage fra købsdatoen. Produkter kan registreres online på warranty.apc.com. APC skal ikke være ansvarlig i henhold til garantien, hvis test og undersøgelser viser, at den påståede defekt i produktet ikke eksisterer eller blev forårsaget af slutbrugerens eller en tredjeparts misbrug, forsømmelse, ukorrekt installation, test, betjening eller anvendelse af produktet, som ikke er i overensstemmelse med APC's anbefalinger og specifikationer. Derudover er APC ikke erstatningsansvarlig for nogen defekt som følge af: 1) uautoriserede forsøg på at reparere eller ændre produktet, 2) forkert eller utilstrækkelig elektrisk spænding eller forbindelser, 3) utilstrækkelige driftsbetingelser på stedet, 4) force majeure, 5) udsættelse for vind og vejr eller 6) tyveri. Under ingen omstændigheder skal APC være ansvarlige i henhold til denne garanti for noget produkt, hvis serienummer er blevet ændret, deformeret eller fjernet. BORTSET FRA OVENSTÅENDE ER DER INGEN GARANTI, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, VED LOVHANDLING ELLER PÅ ANDEN MÅDE, FOR PRODUKTER, SOM SÆLGES, SERVICERES ELLER LEVERES I HENHOLD TIL DENNE AFTALE ELLER I FORBINDELSE HERMED. APC FRALÆGGER SIG ETHVERT UNDERFORSTÅET ANSVAR FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLELSE OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. APC UDTRYKKELIGE GARANTIER BLIVER IKKE UDVIDET, FORMINDSKET ELLER PÅVIRKET AF, OG INGEN FORPLIGTELSE ELLER ANSVARLIGHED SKAL OPSTÅ UD FRA, AT APC OVERDRAGER TEKNISK ELLER ANDET RÅD ELLER SERVICE I FORBINDELSE MED PRODUKTERNE. DE FOREGÅENDE GARANTIER OG UDBEDRINGER ER EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER OG UDBEDRINGER. DE GARANTIER, SOM FASTSÆTTES AF APC, UDGØR APC'S FULDE ANSVAR OG KØBERS ENESTE AFHJÆLPNING FOR NOGET BRUD PÅ SÅDANNE GARANTIER. APC'S GARANTIER OMFATTER KUN DEN OPRINDELIGE KØBER OG UDVIDES IKKE TIL NOGEN TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL APC, DETS FUNKTIONÆRER, DIREKTØRER, AFFILIEREDE SELSKABER ELLER MEDARBEJDERE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN FORM FOR INDIREKTE, SÆRLIG, FØLGELIG ELLER STRAFFERETSLIG SKADE, SOM OPSTÅR UD FRA BRUGEN, SERVICERINGEN ELLER INSTALLATIONEN AF PRODUKTERNE, UANSET OM SÅDANNE SKADER OPSTÅR INDEN FOR KONTRAKT ELLER VED SVIG, UANSET FEJL, FORSØMMELIGHED ELLER STRENGT ANSVAR, ELLER UANSET OM APC PÅ FORHÅND VAR BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. SÆRLIGT GÆLDER DET, AT APC IKKE ER ANSVARLIG FOR NOGEN OMKOSTNINGER, F.EKS. TAB AF FORTJENESTE ELLER INDTÆGT (DIREKTE ELLER INDIREKTE), TAB AF UDSTYR, TAB AF MULIGHED FOR AT BRUGE UDSTYR, TAB AF SOFTWARE, TAB AF DATA, UDGIFTER TIL ERSTATNINGSPRODUKTER, KRAV FRA TREDJEPARTER ELLER LIGNENDE. INGEN SÆLGER, MEDARBEJDER ELLER AGENT FOR APC ER BEMYNDIGET TIL AT FØJE TIL ELLER ÆNDRE VILKÅRENE FOR DENNE GARANTI. INTET I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI SKAL SØGE AT UDELUKKE ELLER BEGRÆNSE APC'S ERSTATNINGSANSVAR FOR DØDSFALD ELLER PERSONSKADE SOM FØLGE AF UAGTSOMHED ELLER SVIGAGTIG FORVANDSKNING ELLER I EN UDSTRÆKNING, HVOR DET IKKE KAN UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES AF GÆLDENDE LOV. For at opnå service i henhold til garantien skal du rekvirere et RMA-nummer (Returned Material Authorization) fra kundesupport. Kunder med reklamationer, som er omfattet af garantien, kan kontakte APC's kundesupportnetværk via siden Support på APC's website: support.apc.com. Vælg dit land i rullemenuen med lande. Åbn fanebladet Support øverst på websitet for at finde kontaktoplysninger til kundesupport i dit område. Fragtomkostningerne skal være forudbetalt, når produkter returneres, og produkterne skal ledsages af en kort beskrivelse af problemet og dokumentation for købsdato og købssted.

20 EC Declaration of Conformity 2009 Date of product declaration Harmonized Standards Applicable Council Directives Type of Equipment Model Numbers EN , EN , EN , IEC , EN55022, EN55024, IEC , 3-3, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, /95/EC; 2004/108/EC Uninterruptible Power Supply SMT750I, SMT1000I, SMT1500I, SMT2200I, SMT3000I Manufacturers American Power Conversion 132 Fairgrounds Rd West Kingston, RI USA American Power Conversion Ballybritt Business Park Galway Ireland American Power Conversion Breaffy Rd, Castlebar Co Mayo Ireland American Power Conversion 2nd Street, PEZA Cavite Economic Zone Rosario, Cavite Philippines American Power Conversion Lot 10, Block 16, Phase 4 PEZA, Rosario, Cavite Philippines American Power Conversion Lot 3, Block 14, Phase 3 PEZA, Rosario, Cavite Philippines APC (Suzhou) UPS Co., Ltd 339 Suhong Zhong Lu Suzhou Industrial Park Suzhou Jiangsu P.R. China APC Power Infrastructure Co., Ltd 1678 Ji Xian Road, Tong An Xiamen P.R. China APC India Pvt Ltd 187/3, Jigani Industrial Area Bangalore, Karnataka India APC Brazil LTDA AI. Xingu, 850, Barueri Alphaville/Sao Paulo Brazil Importer American Power Conversion (APC) Ballybritt Business Park Galway, Ireland Place Galway, Ireland Gerry Daly, Managing Director, Europe 01/February/2009

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Betjeningsvejledning Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Lav spænding (100-127 V) SMX2000RMLV2U SMX2200RMLV2U SMX3000RMLV2U SMX3000RMLV2UNC SMX3000RMJ2U Høj spænding (200-240 V) SMX2200RMHV2U SMX3000RMHV2U

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply

Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply Brugervejledning Dansk APC Smart-UPS RT 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply 990-2690 02/2006 Indledning APC Smart-UPS RT er en højtydende nødstrømsforsyning (UPS

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

Installationsvejledning til Smart-UPS On-Line Ekstern batteripakke SRT96BP/72BP

Installationsvejledning til Smart-UPS On-Line Ekstern batteripakke SRT96BP/72BP Installationsvejledning til Smart-UPS On-Line Ekstern batteripakke SRT96BP/72BP Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs vejledningen omhyggeligt for at lære udstyret at kende, før du begynder at installere,

Læs mere

Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening

Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening Pakkens indhold Sikkerhed bu001a (2) Installér ikke Back-UPS'en i direkte sollys, ekstrem varme, fugtighed eller i berøring med væsker. Tilslut batteriet

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

g GE Industrial Systems

g GE Industrial Systems GE Industrial Systems Digital Energy ML Series Uninterruptible Power Supply 350-500-700-1000 VA GE Digital Energy General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Indhold Pakkens indhold....................................... 3 Hardwarefunktioner..................................... 4 Indikator-beskrivelser....................................

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. Alle rettigheder forbeholdt. www.scican.com SciCan Data Logger Installation af SciCan Data Logger på din Statim.......2

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Match 19" UPS Technology for the Digital World. ver 3.0 - DK

Match 19 UPS Technology for the Digital World. ver 3.0 - DK Match 19" Uninterruptible Power Supply 700-1500 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere