Betjeningsvejledning. Smart-UPS UPS. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Smart-UPS UPS. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Smart-UPS UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC

2 Indhold Oversigt... 1 Beskrivelse af produktet Sikkerhed Oversigt over produktet Frontpaneler Bagpaneler Specifikationer Driftsforhold Miljøspecifikationer Installation UPS Network Management Card Betjening... 4 Tilslut udstyret til UPS'en Bagpanelernes funktioner Display-interface Oversigt Brug af display-interfacet Standardmenuer Avancerede menuer Konfiguration... 7 UPS-indstillinger Opstart-indstillinger Generelle indstillinger Hovedkontaktgruppe og switched kontaktgruppe Oversigt Brug af Hovedkontaktgruppe og switched kontaktgruppe Tilpasning af Hovedkontaktgruppe og switched kontaktgruppe Network Management Card i

3 Nødstrømafbrydelse Oversigt over EPO N.O.-kontakter N.C.-kontakter Fejlfinding Service og support Service Transport af enheden APC-kundesupport over hele verden Fabriksgaranti for Smart-UPS BEGRÆNSET GARANTI ii

4 Oversigt Beskrivelse af produktet Denne APC fra Schneider Electric Smart-UPS VA 120/230 Vac Tower er en højtydende Uninterruptible Power Supply (UPS). Den beskytter elektronisk udstyr mod strømafbrydelser, delvise strømudfald og udsving i strømstyrken, små udsving i strømstyrken samt større forstyrrelser. UPS'en giver også batteribackup, indtil strømmen fra elnettet vender tilbage til et sikkert niveau, eller til batterierne er helt afladet. Sikkerhed Læs den medfølgende sikkerhedsvejledning, før UPS'en installeres. Kontrollér UPS'en ved modtagelse. Gør fragtmanden og forhandleren opmærksom på eventuelle skader. Genbrug emballagen Oversigt over produktet Frontpaneler Display-interface 2200/3000 VA 750/1000/1500 VA Panel Batteri Batteristik su0453a su0452a 1

5 Bagpaneler USB-port 750 VA 120 Vac 750 VA 230 Vac Seriel port Stelforbindelsesskrue Smart-slot Kredsløbsafbryder UPS-input Stik EPO-tilslutning su0326a su0327a 1000/1500 VA 120 Vac 1000/1500 VA 230 Vac G R O U P 1 G R O U P 1 su0325b su0328b 2200 VA 120 Vac/3000 VA 120 Vac 2200/3000 VA 230 Vac G R O U P 1 G R O U P 1 su0351b su0329b Kredsløbsafbryderen kan afvige fra den viste. 2

6 Specifikationer Driftsforhold Denne enhed er kun beregnet til indendørs brug. Vælg en placering, som er solid nok til at bære vægten af UPS'en. Enheden må ikke betjenes, hvis der er meget støv, eller hvis temperaturen eller fugtigheden ligger uden for de angivne værdier. Enheden har side ventilationsdyser. Sørg for tilstrækkelig plads til god ventilation. Miljøspecifikationer Miljøfaktorer har indflydelse på batteriets levetid. Høje temperaturer, ringe strømforsyning og hyppige korte afladninger forkorter batteriets levetid. For yderligere specifikationer, se APC's website: Temperatur Maksimal højde over havoverfladen Luftfugtighed i drift 0 til 40 C (32 til 104 F) Opbevaring -15 til 45 C (5 til 113 F) oplad UPS-batteriet for hver seks måneder i drift Opbevaring m ( fod) m ( fod) 0-95 % relativ luftfugtighed, uden kondens Installation UPS Network Management Card For oplysninger om UPS-installation, se hurtigstartvejledningen til Smart-UPS 750/1000/ 1500/2200/3000 VA 120/230 Vac Tower, som følger med UPS'en. Vejledningen findes også på den medfølgende CD og på APC's website: For oplysninger om installation, se brugervejledningen, som følger med Network Management Card (NMC). Brugervejledningen findes også på APC's website: 3

7 Betjening Tilslut udstyret til UPS'en. Bemærk: UPS'en oplades til 90% kapacitet i løbet af de første tre timer med normal drift. Forvent ikke fuld batterikapacitet under denne første opladningsperiode. 1. Tilslut udstyr til stikkene i UPS'ens bagpanel. Brug ikke forlængerledninger, sæt udstyret direkte i UPS'en. 2. Tilslut UPS'en til bygningens netstrømforsyning. Tilslut kun UPS'en i et topolet stik med tre ledninger og jordforbindelse. 3. Tryk på ON/OFF-knappen på UPS'ens frontpanel for at sætte strøm til enheden og alt tilsluttet udstyr. 4. For at bruge UPS'en som master on/off-kontakt, skal alt udstyr, der er tilsluttet UPS'en tændes. Se UPS-indstillinger på side 7 for oplysning om, hvordan kontaktgrupper konfigureres. su0441a Bagpanelernes funktioner Seriel port: Tilslut til en computer for at bruge strømstyringssoftwaren. USB-port: Tilslut til en computer for at bruge strømstyringssoftwaren. Stelforbindelsesskrue: Forbind stelforbindelsesledninger på transiente spændingsapparater til kabinettets stelforbindelsesskrue(r), som sidder på UPS'ens bagpanel. 4

8 Display-interface Oversigt Online-indikator UPS-output On/Off-knap Batteridrift-indikator Fejl-indikator Indikator for udskiftning af batteri Display OP/NED-knapper ENTER-knap ESCAPE-knap APC by Schneider Electric su0343a Brug af display-interfacet Brug OP- og NED-knapperne til at rulle gennem hovedmenuens funktioner. Tryk på ENTER for at se undermenuerne for hver hovedmenu. Tryk på ESCAPE for at forlade en undermenu og vende tilbage til den pågældende hovedmenu. Standardmenuer Standardmenuerne er de mest brugte menuer på UPS'en. Menu Status Konfiguration Test og diagnose Generelle funktioner Se grundlæggende oplysninger om UPS'en: Driftsindstilling Tilstand for switched kontakt, On eller Off UPS'ens ydeevne Oplysninger om belastningen Batterikapacitet Estimeret kørselstid Indgangs- og udgangsspænding samt frekvens Oplysninger om den seneste overgang til batteridrift Selvtest-resultater Konfigurering af UPS'ens indstillinger: Sprog Lokal strømkvalitet: God, rimelig, dårlig Vælg standard- eller avancerede menuer LCD-display-indstilling, altid-til eller strømbesparelse Akustiske alarmer Nulstil til fabriksstandard Brug test og diagnosemenuen til at få UPS'en til at udføre en selvtest. 5

9 Menu Vedrørende Generelle funktioner Displayoplysninger for denne enhed: Modellens enhedsnummer Serienummer Installationsdato for batteri Anbefalet udskiftningsdato for batteri Modelnummer for udskiftningsbatterikabinet UPS-firmwareversion Avancerede menuer De avancerede menuer giver flere muligheder med UPS'en, og de er kun tilgængelige, hvis displayinterfacet er konfigureret til brug med de avancerede menuer. Menu Generelle funktioner Status Se detaljerede oplysninger om UPS'en: Energimåler Belastningsstrøm Status for Switched kontaktgruppe Batterispænding Konfiguration Konfigurering af UPS'ens avancerede indstillinger: Hoved- og switched kontaktgruppe-forsinkelser og indstillinger Højeste og laveste skiftepunkt Indstillinger af sensitivitet Dato for sidste batteriudskiftning Control (Kontrol) Styrer Hoved- og switched kontaktgruppe så den tænder, slukker eller genstarter. Test og diagnose Log Vedrørende Udfør en UPS-alarmtest eller en kalibreringstest af kørselstid Se hændelsesloggen for oplysninger om eventuelle ændringer eller fejl ved UPS'en. Se oplysninger om denne enhed: Hardwareversion Softwareversion Eventuelle NMC-oplysninger 6

10 Konfiguration UPS-indstillinger Opstart-indstillinger Konfigurér disse indstillinger ved den første opstart ved hjælp af displayinterfacet eller APC PowerChute -softwaren. Bemærk: Brug displayinterfacet under opstart til at konfigurere disse indstillinger. Hvis intet er valgt, bruger enheden standardindstillingerne. Funktion Fabriksindstilling Tilbehør Beskrivelse Sprog Engelsk Engelsk Fransk* Tysk* Spansk* Italiensk* Lokal strømkvalitet God God Rimelig Dårlig Menutype Standard Standard eller avanceret Displayindstilling Altid-til Altid-til eller strømbesparelse Sprog i displayinterfacet. *Mulighederne for valg af sprog varierer fra model til model. Vælg kvalitet for indgangsstrømforsyningen. Hvis der vælges God, vil enheden skifte oftere til batteristrøm for at give den bedste strømforsyning til det tilsluttede udstyr. Hvis Dårlig vælges, vil UPS'en acceptere flere udsving i strømmen og vil ikke så ofte skifte til batteristrøm. Hvis der er usikkerhed vedrørende den lokale strømkvalitet, skal God vælges. De avancerede menuer indeholder alle parametre. Standardmenuer viser et begrænset udvalg af menuer og muligheder. Displayet kan være tilsluttet konstant eller være indstillet til kun at tændes automatisk, når konfigurationsknapperne bruges eller, der opstår en hændelse. Generelle indstillinger Konfigurér disse indstillinger når som helst ved hjælp af displayinterfacet eller APC PowerChute - softwaren. Funktion Fabriksindstilling Tilbehør Beskrivelse Højeste skiftepunkt Laveste skiftepunkt 120 V: 127 VAC 230 V: 253 VAC 120 V: 106 VAC 230 V: 208 VAC 127 VAC 130 VAC 133 VAC 136 VAC 253 VAC 257 VAC 261 VAC 265 VAC 97 VAC 100 VAC 103 VAC 106 VAC 196 VAC 200 VAC 204 VAC 208 VAC For at undgå unødvendig brug af batteriet sættes skiftepunktet højere, hvis netspændingen er konstant høj og det tilsluttede udstyr normalt fungerer under disse forhold. Indstillingen af STRØMKVALITET ændrer automatisk denne indstilling. Bemærk: Brug de avancerede menuer til at konfigurere denne indstilling. Sæt skiftepunktet lavere, hvis netspændingen er konstant lav og det tilsluttede udstyr kan acceptere denne tilstand. Denne indstilling kan også justeres ved hjælp af strømkvalitetsindstillingen. Bemærk: Brug de avancerede menuer til at konfigurere denne indstilling. 7

11 Funktion Fabriksindstilling Tilbehør Beskrivelse Nominel 120 VAC Bruges ikke Indstil UPS'ens nominelle udgangsspænding på udgangsspænding 230 VAC VAC batteriet. Dette er kun muligt på 230 V-modellerne. Sensitivitet for skift Advarsel om lavt batteriniveau Høj Høj, lav, mellem Vælg sensitivitetsniveau for de strømhændelser, UPS'en skal acceptere. Høj: UPS'en skifter oftere til batteristrøm for at give den bedste strømforsyning til det tilsluttede udstyr. Lav: UPS'en accepterer flere udsving i strømmen og vil ikke så ofte skifte til batteristrøm. 120 sek. Indstil antallet af sekunder Hvis det tilsluttede udstyr er følsomt over for udsving i strømmen, sættes sensitiviteten til høj. UPS'en afgiver en akustisk alarm, når den tilbageværende kørselstid er på dette niveau. Dato for sidste Fabriksindstillet dato Nulstil denne dato, når batterimodulet udskiftes. batteriudskiftning Akustisk alarm On On/Off UPS'en slår lyden på alle akustiske alarmer fra, hvis den sættes til Off, eller når der trykkes på displayknapperne. Indstilling af interval for selvtest af batteri Nulstil til fabriksstandard Ved opstart og for hver 14 dage siden sidste test Aldrig Kun ved opstart Testhyppighed (antal dage) Interval for hvilket UPS'en skal foretage en selvtest. Nej Ja/nej Genopret UPS'ens standardindstillinger. 8

12 Hovedkontaktgruppe og switched kontaktgruppe Oversigt Alle Hovedkontaktgruppe og switched kontaktgruppe'erne kan konfigureres til uafhængigt af hinanden at slukke, tænde, lukke og genstarte det tilsluttede udstyr. (Disse funktioner er ikke tilgængelige på 750 VA-enheder.) De Hovedkontaktgruppe og switched kontaktgruppe'er kan sættes til at udføre følgende: Slukke: Frakobler omgående fra strømforsyning og genstarter kun via manuel kommando Tænd: Tilslutter straks til strømforsyningen Shutdown (nedlukning): Frakobler strømmen i en sekvens, og tilslutter automatisk strømmen i en sekvens, når netstrømforsyningen vender tilbage. Genstart: Lukker ned og genstarter Desuden kan de Hovedkontaktgruppe og switched kontaktgruppe'er kan konfigureres til at udføre følgende: Tænde eller slukke i en bestemt sekvens Automatisk slukke eller nedlukke, når der forekommer forskellige forhold Bemærk: Hvis de Hovedkontaktgruppe og switched kontaktgruppe ikke er konfigureret, vil alle enhedens stik stadig levere backupstrøm fra batteriet. Brug af Hovedkontaktgruppe og switched kontaktgruppe Hovedkontaktgruppen fungerer som en hovedkontakt. Den tændes først, når der tilsluttes strøm, og slukkes sidst, når der er strømsvigt, og når batteriets kørselstid er udløbet. Hovedkontaktgruppen skal være tændt for at Switched kontaktgruppe kan tændes. 1. Tilslut vigtigt udstyr til de hovedkontaktgruppen. 2. Tilslut mindre vigtigt udstyr til Switched kontaktgruppe'en. Ikke vigtigt udstyr, der skal slukkes hurtigt i tilfælde af strømsvigt for at spare på batteriet, kan tilføjes til en kort strømslukningsforsinkelse Hvis udstyret har afhængige perifere enheder, der skal genstartes eller lukkes ned i en bestemt rækkefølge, som f.eks. en ethernetkontakt, der skal genstartes før en tilsluttet server, skal disse apparater tilsluttes forskellige grupper. Udstyr, som skal genstartes uafhængigt af andet udstyr, skal tilføjes til en separat gruppe. 3. Brug konfigurationsmenuerne til at konfigurere, hvordan den Switched kontaktgruppe skal reagere i tilfælde af strømsvigt. Tilpasning af Hovedkontaktgruppe og switched kontaktgruppe Brug Kontrol-menuerne til at ændre den Switched kontaktgruppe og indstillingen af hovedkontaktgruppen. 9

13 Funktion Fabriksindstilling Tilbehør Beskrivelse Navngiv streng for kontaktgruppe UPS navnestreng Kontaktgruppe 1 UPS-stik Tændeforsinkelse 0 sek. Indstil antallet af sekunder Slukkeforsinkelse 0 sek. Indstil antallet af sekunder Ventetid før genstart Minimal genstarttid 0 sek. Fjernelse af belastning på batteri Fjernelse af belastning på batteri Fjernelse af belastning på kørselstid Fjernelse af belastning på tilbageværende kørselstid Fjernelse af belastning ved overbelastning Network Management Card 4 sek. Indstil antallet af sekunder Frakoblet Frakoblet Frakoblet Frakoblet Frakoblet Disse indstillinger er kun tilgængelige på enheder, som har et Network Management Card (NMC) og er indstillet fra fabrikken. Indstillingerne kan kun ændres ved hjælp af et eksternt interface som f.eks. NMC-webinterfacet. NMC IP Address Mode NMC IP Address NMC Subnet Mask NMC Default Gateway Redigér disse navne ved hjælp af et eksternt interface som f.eks. Network Management Card Web-interfacet. Indstil antallet af sekunder Nedlukning med forsinkelse Nedlukning straks Sluk straks Sluk med forsinkelse Frakoblet Indstil antallet af sekunder Nedlukning med forsinkelse Nedlukning straks Sluk straks Sluk med forsinkelse Frakoblet Indstil antallet af sekunder Frakoblet Aktiveret Det tidsrum UPS'en eller den Switched kontaktgruppe venter fra den modtager kommandoen om at tænde til den faktiske opstart. Det tidsrum UPS'en eller den Switched kontaktgruppe venter fra den modtager kommandoen om at slukke til den faktiske nedlukning. Det tidsrum UPS'en eller den Switched kontaktgruppe skal forblive slukket, før den genstarter. Batteriets kørselstid, som skal være tilgængelig før UPS'en eller Switched kontaktgruppe'en tændes. Når enheden skifter til batteristrøm, kan UPS'en frakoble strømmen til den Switched kontaktgruppe for at spare på batteriets kørselstid. Konfigurér forsinkelsestiden ved hjælp af indstillingen LOAD SHED TIME WHEN ON BATTERY (fjernelse af belastning på batteri). Det tidsrum, stikkene kører på batteristrøm, før de slukkes. Når batteriets kørselstid kommer under den angivne værdi, slukkes den Switched kontaktgruppe. Konfigurér dette tidsrum ved hjælp af indstillingen af LOAD SHED RUNTIME REMAINING (fjernelse af belastning på tilbageværende kørselstid). Når den tilbageværende kørselstid når dette niveau, slukkes den Switched kontaktgruppe. I tilfælde af overbelastning (større end 100 % output), slukkes den Switched kontaktgruppe straks for at spare på strømmen til det vigtigste udstyr. Den Switched kontaktgruppe kan kun tændes igen med en manual kommando. 10

14 Nødstrømafbrydelse Oversigt over EPO Muligheden for EPO (nødafbrydelse af strømmen) er en sikkerhedsfunktion, som øjeblikkelig vil frakoble alt tilsluttet udstyr fra strømforsyningen. UPS'en lukker øjeblikkeligt ned og skifter ikke til batteristrøm. UPS'en skal genstartes manuelt for at tilslutte strømmen til det tilsluttede udstyr og UPS'en igen. Tryk på ON/OFF på enhedens frontpanel. N.O.-kontakter 1. Hvis EPO-kontakten eller relæets kontakter er N.O., indsættes ledninger fra switchen eller kontakter ved ben 1 og 2 på EPO-terminalblokken. Brug AWG-ledning. 2. Fastgør ledningerne ved at spænde skruerne. Strømmen frakobles UPS'en og tilknyttet udstyr, hvis kontakterne lukkes. N.C.-kontakter 1. Hvis EPO-kontakten eller relæets kontakter er N.C., indsættes ledninger fra switchen eller kontakter ved ben 2 og 3 på EPO-terminalblokken. Brug AWG-ledning. 2. Indsæt en jumper mellem ben 1 og 2. Fastgør ledningerne ved at spænde de tre skruer i position 1, 2 og 3. Strømmen frakobles UPS'en og tilknyttet udstyr, hvis kontakterne åbnes. Bemærk: Strømmen til drift af EOP-kredsløbet kommer fra ben 1. Det er en isoleret 24 V, som kun kan levere nogle få milliampere. Hvis den normalt lukkede (N.C.) EPO-konfiguration bruges, skal EPO-kontakten eller relæet rates til apparater med tørre kredsløb, ratingen skal være til lavspændings- og lavstrømsapparater. Dette indebærer normalt, at kontakterne er guldbelagte. Overhold nationale og lokale regler for elektricitet ved tilslutning af EPO'en. Kabelføring skal foretages af en autoriseret el-installatør. EPO-interfacet er et SELV-kredsløb (Safety Extra Low Voltage). Det må kun tilsluttes til andre SELVkredsløb. EPO-interfacet overvåger kredsløb, som ikke har noget bestemt spændingspotentiale. SELVkredsløb styres af en switch eller et relæ, der er korrekt isoleret fra netstrømforsyningen. For at undgå at beskadige UPS'en, må EPO-interfacet ikke tilsluttes til andre typer kredsløb end SELV-kredsløb. Brug en af nedenstående kabeltyper til at forbinde UPS'en til EPO-kontakten: CL2: Klasse 2-kabel til generel brug. CL2P: Plenumkabel til brug i ventilationskanaler, plenumer og andre steder, der anvendes til luftcirkulation. CL2R: Stigekabel til brug ved vertikal kabelføring i et rør mellem etager. CLEX: Kabel med begrænset anvendelse til brug i boliger og i ledningsrør. Installation i Canada: Brug kun CSA-certificerede, type ELC (kontrolkabel med ekstra lav spænding). Installation i andre lande end Canada og USA: Brug standardkabler med lav spænding i overensstemmelse med nationale og lokale regler. gen0887a gen0888a 11

15 Fejlfinding Problem og mulig årsag Løsning UPS'en tændes ikke, eller der er intet output Enheden er ikke blevet tændt. UPS'en er ikke sluttet til netstrømforsyningen. Indgangsafbryderen er udløst. Enheden viser meget lav eller ingen indgangsspænding. Batteriet stik er ikke korrekt tilsluttet. Der forekommer en intern UPS-fejl. Tryk én gang på knappen ON for at tænde UPS'en. Sørg for, at strømforsyningskablet er korrekt tilsluttet enheden og til netstrømforsyningen. Reducér belastningen på UPS'en, frakobl ikke vigtigt udstyr og nulstil kredsløbsafbryderen. Kontrollér strømforsyningen fra elnettet til UPS'en ved at slutte en bordlampe til stikkontakten. Hvis lyset er meget svagt, skal elnettets spænding kontrolleres. Sørg for, at alle batteritilslutninger er korrekte. Undlad at bruge UPS'en. Træk stikket til UPS'en ud, og få den straks efterset. UPS'en kører på batteri, mens den er tilsluttet netstrømforsyningen. Indgangsafbryderen er udløst. Der meget høj, meget lav eller forvrænget indgangslinjespænding. Reducér belastningen på UPS'en, frakobl ikke vigtigt udstyr og nulstil kredsløbsafbryderen. Flyt UPS'en til et andet stik på et andet kredsløb. Kontrollér indgangsspændingen med visningen af elnettets spænding. Hvis det er acceptabelt for det tilsluttede udstyr, reduceres UPS'ens følsomhed. UPS'en afgiver en biplyd. UPS'en er i normal drift. Ingen. UPS'en beskytter det tilsluttede udstyr. UPS'en giver ikke den forventede backuptid UPS-batteriet er svagt på grund af en nylig strømafbrydelse eller nærmer sig slutningen af dets levetid. UPS'en er overbelastet. Oplad batteriet. Batteriet skal genoplades efter langvarigt strømsvigt, og det slides hurtigere, når det bruges ofte eller, når det bruges i ved høje temperaturer. Hvis batteriet er ved slutningen af dets levetid, bør det overvejes at udskifte batteriet, selvom indikatoren for udskiftning af batteri ikke lyser. Kontrollér UPS'en belastningsdisplay. Frakobl unødvendigt udstyr som f.eks. printere. Displayinterfacets indikatorer blinker i rækkefølge UPS'en er blevet slukket eksternt vha. software eller et valgfrit tilbehørskort. Ingen. UPS'en genstarter automatisk, når strømmen fra elnettet vender tilbage. Fejlindikatoren er tændt, og UPS'en viser en fejlmeddelelse og afgiver en konstant biplyd. Intern UPS-fejl. Undlad at bruge UPS'en. Sluk UPS'en, og få den straks efterset. Alle indikatorer lyser, og UPS'en er tilsluttet en stikkontakt i væggen UPS'en er lukket ned, og batteriet er afladet efter en længerevarende strømafbrydelse. Ingen. UPS'enheden genoptager normal drift, når strømmen vender tilbage, og batteriet er blevet tilstrækkeligt opladet. 12

16 Problem og mulig årsag Løsning Indikatoren for udskiftning af batteri er tændt Batteriet er ikke tilstrækkeligt opladet. Udskiftningsbatteriet er ikke korrekt tilsluttet. Lad batteriet oplade i mindst fire timer. Udfør derefter en selvtest. Hvis problemet stadig er til stede efter genopladning, skal batteriet udskiftes. Sørg for at batteristikket tilsluttes korrekt. Displayinterfacet viser en meddelelse om fejl i ledningsføringen (Site Wiring Fault) Fejl i ledningsføring kan være manglende jording, strøm i nulledning, ombytning af poler samt overbelastet nulkredsløb. Hvis UPS'en indikerer en ledningsføringsfejl, skal en autoriseret elektriker gennemgå bygningens ledningssystem. (gælder kun enheder til 120 V.) 13

17 Service og support Service Returnér ikke enheden til forhandleren, hvis den har behov for service. Følg disse punkter: 1. Gennemgå afsnittet Fejlfinding i UPS-vejledningen for at eliminere almindelige problemer. 2. Hvis problemet ikke løses, kan du kontakte APC Kundesupport via APC's websted, a. Nedskriv modelnummeret og serienummeret, der findes på enhedens bagside, samt købsdatoen. b. Ring til APC's kundesupport, så vil en tekniker forsøge at løse problemet over telefonen. Hvis dette ikke er muligt, udsteder teknikeren et RMA-nummer (Returned Material Authorization). c. Reparation er uden omkostninger, hvis enheden er dækket af garantien. d. Serviceprocedurer og returnering kan foregå forskelligt i forskellige lande. Der henvises til APC's website for landespecifikke instruktioner. 3. Pak enheden i den oprindelige emballage. Hvis den ikke findes, se vedr. rekvirering af et nyt sæt. a. Pak enheden forsvarligt for at undgå skade under transport. Anvend aldrig skumkugler til indpakningen. Beskadigelse, som er opstået under transporten, er ikke dækket af garantien. b. AFBRYD altid UPS-BATTERIET før forsendelse i overensstemmelse med reglerne fra U.S. Department of Transportation (DOT) og IATA. Batteriet kan forblive i UPS'en. c. Interne batteri kan forblive tilsluttet i XLBP under forsendelse (hvis udstyret hermed; ikke alle enheder har XLBP'er). 4. Skriv det af kundesupporten udleverede RMA-nummer uden på emballagen. 5. Returnér enheden med forsikret, forudbetalt fragtmand til den adresse, du får oplyst af Kundesupport. 14

18 Transport af enheden 1. Sluk enheden og frakobl alt tilsluttet udstyr. 2. Kobl enheden fra netstrømforsyningen. 3. Frakobl alle interne og eksterne batteri (hvor dette er relevant). 4. Følg forsendelsesvejledningen, der er beskrevet under Service. APC-kundesupport over hele verden Kundesupport til dette eller ethvert andet produkt fra APC er gratis tilgængelig på en af følgende måder: Besøg APC's website for at finde dokumenter i APC's Knowledge Base og for at sende anmodninger om kundesupport. (Hovedkontor) Herfra har du adgang til APC's lokaliserede websites for de enkelte lande, som indeholder oplysninger om kundesupport. Global support til søgning i APC's Knowledge Base og brug af e-support. Kontakt APC-kundesupportcenteret pr. telefon eller . Lokale landespecifikke centre: gå til for kontaktoplysninger. Kontakt den APC-repræsentant eller anden distributør, hvorfra du har købt dit APC-produkt, for oplysninger om, hvordan du får lokal kundesupport. 15

19 Fabriksgaranti for Smart-UPS BEGRÆNSET GARANTI American Power Conversion (APC) garanterer, at deres Smart-UPS (produkter) er fri for defekter i materiale og fremstilling i en periode på tre (3) år, med undtagelse af batterierne, som har en garanti på to (2) år fra købsdatoen. APC's forpligtelser i henhold til denne garanti er begrænset til reparation eller ombytning, efter eget skøn, af ethvert defekt produkt. Reparation eller udskiftning af et defekt produkt eller dele deraf udvider ikke den oprindelige garantiperiode. Denne garanti gælder kun den oprindelige køber, som skal have registreret produktet korrekt inden for 10 dage fra købsdatoen. Produkter kan registreres online på warranty.apc.com. APC skal ikke være ansvarlig i henhold til garantien, hvis test og undersøgelser viser, at den påståede defekt i produktet ikke eksisterer eller blev forårsaget af slutbrugerens eller en tredjeparts misbrug, forsømmelse, ukorrekt installation, test, betjening eller anvendelse af produktet, som ikke er i overensstemmelse med APC's anbefalinger og specifikationer. Derudover er APC ikke erstatningsansvarlig for nogen defekt som følge af: 1) uautoriserede forsøg på at reparere eller ændre produktet, 2) forkert eller utilstrækkelig elektrisk spænding eller forbindelser, 3) utilstrækkelige driftsbetingelser på stedet, 4) force majeure, 5) udsættelse for vind og vejr eller 6) tyveri. Under ingen omstændigheder skal APC være ansvarlige i henhold til denne garanti for noget produkt, hvis serienummer er blevet ændret, deformeret eller fjernet. BORTSET FRA OVENSTÅENDE ER DER INGEN GARANTI, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, VED LOVHANDLING ELLER PÅ ANDEN MÅDE, FOR PRODUKTER, SOM SÆLGES, SERVICERES ELLER LEVERES I HENHOLD TIL DENNE AFTALE ELLER I FORBINDELSE HERMED. APC FRALÆGGER SIG ETHVERT UNDERFORSTÅET ANSVAR FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLELSE OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. APC UDTRYKKELIGE GARANTIER BLIVER IKKE UDVIDET, FORMINDSKET ELLER PÅVIRKET AF, OG INGEN FORPLIGTELSE ELLER ANSVARLIGHED SKAL OPSTÅ UD FRA, AT APC OVERDRAGER TEKNISK ELLER ANDET RÅD ELLER SERVICE I FORBINDELSE MED PRODUKTERNE. DE FOREGÅENDE GARANTIER OG UDBEDRINGER ER EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER OG UDBEDRINGER. DE GARANTIER, SOM FASTSÆTTES AF APC, UDGØR APC'S FULDE ANSVAR OG KØBERS ENESTE AFHJÆLPNING FOR NOGET BRUD PÅ SÅDANNE GARANTIER. APC'S GARANTIER OMFATTER KUN DEN OPRINDELIGE KØBER OG UDVIDES IKKE TIL NOGEN TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL APC, DETS FUNKTIONÆRER, DIREKTØRER, AFFILIEREDE SELSKABER ELLER MEDARBEJDERE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN FORM FOR INDIREKTE, SÆRLIG, FØLGELIG ELLER STRAFFERETSLIG SKADE, SOM OPSTÅR UD FRA BRUGEN, SERVICERINGEN ELLER INSTALLATIONEN AF PRODUKTERNE, UANSET OM SÅDANNE SKADER OPSTÅR INDEN FOR KONTRAKT ELLER VED SVIG, UANSET FEJL, FORSØMMELIGHED ELLER STRENGT ANSVAR, ELLER UANSET OM APC PÅ FORHÅND VAR BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. SÆRLIGT GÆLDER DET, AT APC IKKE ER ANSVARLIG FOR NOGEN OMKOSTNINGER, F.EKS. TAB AF FORTJENESTE ELLER INDTÆGT (DIREKTE ELLER INDIREKTE), TAB AF UDSTYR, TAB AF MULIGHED FOR AT BRUGE UDSTYR, TAB AF SOFTWARE, TAB AF DATA, UDGIFTER TIL ERSTATNINGSPRODUKTER, KRAV FRA TREDJEPARTER ELLER LIGNENDE. INGEN SÆLGER, MEDARBEJDER ELLER AGENT FOR APC ER BEMYNDIGET TIL AT FØJE TIL ELLER ÆNDRE VILKÅRENE FOR DENNE GARANTI. INTET I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI SKAL SØGE AT UDELUKKE ELLER BEGRÆNSE APC'S ERSTATNINGSANSVAR FOR DØDSFALD ELLER PERSONSKADE SOM FØLGE AF UAGTSOMHED ELLER SVIGAGTIG FORVANDSKNING ELLER I EN UDSTRÆKNING, HVOR DET IKKE KAN UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES AF GÆLDENDE LOV. For at opnå service i henhold til garantien skal du rekvirere et RMA-nummer (Returned Material Authorization) fra kundesupport. Kunder med reklamationer, som er omfattet af garantien, kan kontakte APC's kundesupportnetværk via siden Support på APC's website: support.apc.com. Vælg dit land i rullemenuen med lande. Åbn fanebladet Support øverst på websitet for at finde kontaktoplysninger til kundesupport i dit område. Fragtomkostningerne skal være forudbetalt, når produkter returneres, og produkterne skal ledsages af en kort beskrivelse af problemet og dokumentation for købsdato og købssted.

20 EC Declaration of Conformity 2009 Date of product declaration Harmonized Standards Applicable Council Directives Type of Equipment Model Numbers EN , EN , EN , IEC , EN55022, EN55024, IEC , 3-3, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, /95/EC; 2004/108/EC Uninterruptible Power Supply SMT750I, SMT1000I, SMT1500I, SMT2200I, SMT3000I Manufacturers American Power Conversion 132 Fairgrounds Rd West Kingston, RI USA American Power Conversion Ballybritt Business Park Galway Ireland American Power Conversion Breaffy Rd, Castlebar Co Mayo Ireland American Power Conversion 2nd Street, PEZA Cavite Economic Zone Rosario, Cavite Philippines American Power Conversion Lot 10, Block 16, Phase 4 PEZA, Rosario, Cavite Philippines American Power Conversion Lot 3, Block 14, Phase 3 PEZA, Rosario, Cavite Philippines APC (Suzhou) UPS Co., Ltd 339 Suhong Zhong Lu Suzhou Industrial Park Suzhou Jiangsu P.R. China APC Power Infrastructure Co., Ltd 1678 Ji Xian Road, Tong An Xiamen P.R. China APC India Pvt Ltd 187/3, Jigani Industrial Area Bangalore, Karnataka India APC Brazil LTDA AI. Xingu, 850, Barueri Alphaville/Sao Paulo Brazil Importer American Power Conversion (APC) Ballybritt Business Park Galway, Ireland Place Galway, Ireland Gerry Daly, Managing Director, Europe 01/February/2009

Brugervejledning. APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2. Stack/Rack-monteret 6U Ekstern batterienhed

Brugervejledning. APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2. Stack/Rack-monteret 6U Ekstern batterienhed Brugervejledning Dansk APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2 Stack/Rack-monteret 6U Ekstern batterienhed 990-2485 03/2007 Introduktion Om denne enhed The American Power Conversion (APC ) SURT192RMXLBP2

Læs mere

Kontrollér SBP'en ved modtagelse. Gør fragtmanden og forhandleren opmærksom på eventuelle skader.

Kontrollér SBP'en ved modtagelse. Gør fragtmanden og forhandleren opmærksom på eventuelle skader. Oversigt Service-bypasspanelet (SBP) fra APC by Schneider Electric giver netværksstrøm til tilsluttet udstyr under UPS-vedligeholdelse. Indhold Læs sikkerhedsvejledningen, før UPS'en installeres. Kontrollér

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Betjeningsvejledning Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Lav spænding (100-127 V) SMX2000RMLV2U SMX2200RMLV2U SMX3000RMLV2U SMX3000RMLV2UNC SMX3000RMJ2U Høj spænding (200-240 V) SMX2200RMHV2U SMX3000RMHV2U

Læs mere

Brugervejledning. Smart-UPS. UPS-nødstrømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montering 5U

Brugervejledning. Smart-UPS. UPS-nødstrømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montering 5U Brugervejledning Smart-UPS UPS-nødstrømforsyning SUA5000 VA 208/230 Vac SUA3000 VA 200 Vac rack-montering 5U Introduktion Introduktion Om denne UPS UPS-nødstrømforsyning fra APC by Schneider Electric beskytter

Læs mere

Brugervejledning. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tower/Rack-monteret 5U Uninterruptible Power Supply

Brugervejledning. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tower/Rack-monteret 5U Uninterruptible Power Supply Brugervejledning Dansk APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tower/Rack-monteret 5U Uninterruptible Power Supply 990-2975 09/2006 Introduktion Om denne UPS Uninterruptible Power Supply (UPS)

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS C. Uninterruptible Power Supply. 1000/1500 VA Tårn. 120/230 Vac

Betjeningsvejledning. Smart-UPS C. Uninterruptible Power Supply. 1000/1500 VA Tårn. 120/230 Vac Betjeningsvejledning Smart-UPS C Uninterruptible Power Supply 1000/1500 VA Tårn 120/230 Vac su0813a Produktbeskrivelse APC fra Schneider Electric Smart-UPS er en konstant strømforsyning med høje præstationer

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply

Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply Brugervejledning Dansk APC Smart-UPS RT 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply 990-2690 02/2006 Indledning APC Smart-UPS RT er en højtydende nødstrømsforsyning (UPS

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X Uninterruptible Power Supply. SMX750 VA SMX1000 VA SMX 1500 VA 120 Vac/230 Vac. Rackmonteret 2U

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X Uninterruptible Power Supply. SMX750 VA SMX1000 VA SMX 1500 VA 120 Vac/230 Vac. Rackmonteret 2U Betjeningsvejledning Smart-UPS X Uninterruptible Power Supply SMX750 VA SMX1000 VA SMX 1500 VA 120 Vac/230 Vac Rackmonteret 2U Produktbeskrivelse Denne APC by Schneider Electric Smart-UPS er en højtydende

Læs mere

Installation og betjening

Installation og betjening Installation og betjening Smart-UPS SR1 UPS-nødstrømforsyning SR13KXIET SR16KXIET 220/230/240 VAC Kabinet su0835a Smart-UPS TM SR1 UPS-nødstrømforsyning 3000/6000 VA 220/230/240 VAC Kabinet Dansk 990-5163A

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS TM X. Nødstrømsanlæg Tower/Rack-montering 4U. Lav spænding SMX2000LV SMX2000LVNC SMX3000LV SMX3000LVNC

Betjeningsvejledning. Smart-UPS TM X. Nødstrømsanlæg Tower/Rack-montering 4U. Lav spænding SMX2000LV SMX2000LVNC SMX3000LV SMX3000LVNC Betjeningsvejledning Smart-UPS TM X Nødstrømsanlæg Tower/Rack-montering 4U Lav spænding SMX2000LV SMX2000LVNC SMX3000LV SMX3000LVNC Høj spænding SMX2200HV SMX3000HV SMX3000HVT SMX3000HVNC su0787a Oversigt

Læs mere

Installationsvejledning til Smart-UPS On-Line Ekstern batteripakke SRT96BP/72BP

Installationsvejledning til Smart-UPS On-Line Ekstern batteripakke SRT96BP/72BP Installationsvejledning til Smart-UPS On-Line Ekstern batteripakke SRT96BP/72BP Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs vejledningen omhyggeligt for at lære udstyret at kende, før du begynder at installere,

Læs mere

Back-UPS RS 550 Installation og betjening

Back-UPS RS 550 Installation og betjening Back-UPS RS 550 Installation og betjening Pakkens indhold Sikkerhed Installér ikke UPS'en idirekte sollys, ekstrem varme, fugtighed eller i berøring med væsker. bu001a Undlad at tilslutte en laserprinter

Læs mere

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning Trust Energy Protector 325/525 Brugervejledning Ophavsret/Copyright Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening

Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening Pakkens indhold Sikkerhed bu001a (2) Installér ikke Back-UPS'en i direkte sollys, ekstrem varme, fugtighed eller i berøring med væsker. Tilslut batteriet

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Installationsvejledning til din Smart-UPS On-Line APCRBC152/APCRBC141

Installationsvejledning til din Smart-UPS On-Line APCRBC152/APCRBC141 Installationsvejledning til din Smart-UPS On-Line / Sikkerhedsmeddelelser Læs vejledningen omhyggeligt for at lære udstyret at kende, før du begynder at installere, betjene, servicere eller vedligeholde

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS C. UPS-anlæg. Kabinet 1000/1500/2000/3000 VA. 120/230 Vac. su0813a

Betjeningsvejledning. Smart-UPS C. UPS-anlæg. Kabinet 1000/1500/2000/3000 VA. 120/230 Vac. su0813a Betjeningsvejledning Smart-UPS C UPS-anlæg Kabinet 1000/1500/2000/3000 VA 120/230 Vac su0813a Produktbeskrivelse Denne APC by Schneider Electric Smart-UPS C er en højtydende UPS (nødstrømsanlæg). Den

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2 Hurtig start Powerline 1000 Model PL1000v2 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver dig en alternativ måde

Læs mere

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem DK BRUGERVEJLEDNING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem 1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER GEM DISSE ANVISNINGER Denne brugsanvisning indeholder vigtig instruktioner for modellerne PowerMust

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1200 Model PL1200

Hurtig start. Powerline 1200 Model PL1200 Hurtig start Powerline 1200 Model PL1200 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver en alternativ måde at udvide

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS. Uninterruptible Power Supply. 1200 VA Rack-mount 1U 100 Vac. 1500 VA Rack-mount 1U 120/230 Vac

Betjeningsvejledning. Smart-UPS. Uninterruptible Power Supply. 1200 VA Rack-mount 1U 100 Vac. 1500 VA Rack-mount 1U 120/230 Vac Betjeningsvejledning Smart-UPS Uninterruptible Power Supply 1200 VA Rack-mount 1U 100 Vac 1500 VA Rack-mount 1U 120/230 Vac Oversigt Produktbeskrivelse APC Smart-UPS fra Schneider Electric er en højtydende

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Prøv aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Kontroller kablerne inden brug. Du skal sikre

Prøv aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Kontroller kablerne inden brug. Du skal sikre BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

MXS 3.6 MANUAL DESULPHATION BULK ABSORPTION FULDT OPLADET PULSE, VEDLIGEHOLDELSESLADNING 38 DK STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL

MXS 3.6 MANUAL DESULPHATION BULK ABSORPTION FULDT OPLADET PULSE, VEDLIGEHOLDELSESLADNING 38 DK STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL MODE 12V/3.6A MXS 3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS C. Uninterruptible Power Supply. 1000/1500 VA Rack-Monteret 2U. 120/230 Vac

Betjeningsvejledning. Smart-UPS C. Uninterruptible Power Supply. 1000/1500 VA Rack-Monteret 2U. 120/230 Vac Betjeningsvejledning Smart-UPS C Uninterruptible Power Supply 1000/1500 VA Rack-Monteret 2U 120/230 Vac su00812a Produktbeskrivelse APC fra Schneider Electric Smart-UPS er en konstant strømforsyning med

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P)

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse SILHOUETTE funktion............................ 1 SILHOUETTE indstillinger og

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

MANUAL MXS 5.0 12V/5A STRØMFORSYNINGSKABEL STRØMFORSYNINGSSTIK* CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE DK. CTEK COMFORT CONNECT clamp

MANUAL MXS 5.0 12V/5A STRØMFORSYNINGSKABEL STRØMFORSYNINGSSTIK* CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE DK. CTEK COMFORT CONNECT clamp MODE 12V/ MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

TimeShaker Wow. Vækkeur med kraftig pudevibrator. DK Brugervejledning

TimeShaker Wow. Vækkeur med kraftig pudevibrator. DK Brugervejledning TimeShaker Wow Vækkeur med kraftig pudevibrator DK Brugervejledning Shaker Power DC 5V Pakkens indhold og opsætning Pakkens indhold Vækkeur Pudevibrator Strømforsyning Tænd vækkeuret 1. Tilslut strøm til

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

g GE Industrial Systems

g GE Industrial Systems GE Industrial Systems Digital Energy ML Series Uninterruptible Power Supply 350-500-700-1000 VA GE Digital Energy General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brugermanual. Wireless

Brugermanual. Wireless Brugermanual Wireless Æskens indhold 4 1. Unimouse 2. Dongle (trådløs modtager) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB til Micro USB-kabel 5. Brugervejledning 2 3 5 1 /1 Unimouse funktioner Naviger tilbage Scrollhjul

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

MANUAL. Fortsæt med at trykke på MODE-knappen for at kombinere opladningsprogrammet med opladningsfunktioner.

MANUAL. Fortsæt med at trykke på MODE-knappen for at kombinere opladningsprogrammet med opladningsfunktioner. MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

ATI-transferpanel BRUGSANVISNING

ATI-transferpanel BRUGSANVISNING ATI-transferpanel GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER > Dette system skal altid installeres og tages i brug af kompetent og kvalificeret personale. > Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af autoriseret og

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Power Pods eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere