Betjeningsvejledning. Smart-UPS UPS. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Smart-UPS UPS. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Smart-UPS UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC

2 Indhold Oversigt... 1 Beskrivelse af produktet Sikkerhed Oversigt over produktet Frontpaneler Bagpaneler Specifikationer Driftsforhold Miljøspecifikationer Installation UPS Network Management Card Betjening... 4 Tilslut udstyret til UPS'en Bagpanelernes funktioner Display-interface Oversigt Brug af display-interfacet Standardmenuer Avancerede menuer Konfiguration... 7 UPS-indstillinger Opstart-indstillinger Generelle indstillinger Hovedkontaktgruppe og switched kontaktgruppe Oversigt Brug af Hovedkontaktgruppe og switched kontaktgruppe Tilpasning af Hovedkontaktgruppe og switched kontaktgruppe Network Management Card i

3 Nødstrømafbrydelse Oversigt over EPO N.O.-kontakter N.C.-kontakter Fejlfinding Service og support Service Transport af enheden APC-kundesupport over hele verden Fabriksgaranti for Smart-UPS BEGRÆNSET GARANTI ii

4 Oversigt Beskrivelse af produktet Denne APC fra Schneider Electric Smart-UPS VA 120/230 Vac Tower er en højtydende Uninterruptible Power Supply (UPS). Den beskytter elektronisk udstyr mod strømafbrydelser, delvise strømudfald og udsving i strømstyrken, små udsving i strømstyrken samt større forstyrrelser. UPS'en giver også batteribackup, indtil strømmen fra elnettet vender tilbage til et sikkert niveau, eller til batterierne er helt afladet. Sikkerhed Læs den medfølgende sikkerhedsvejledning, før UPS'en installeres. Kontrollér UPS'en ved modtagelse. Gør fragtmanden og forhandleren opmærksom på eventuelle skader. Genbrug emballagen Oversigt over produktet Frontpaneler Display-interface 2200/3000 VA 750/1000/1500 VA Panel Batteri Batteristik su0453a su0452a 1

5 Bagpaneler USB-port 750 VA 120 Vac 750 VA 230 Vac Seriel port Stelforbindelsesskrue Smart-slot Kredsløbsafbryder UPS-input Stik EPO-tilslutning su0326a su0327a 1000/1500 VA 120 Vac 1000/1500 VA 230 Vac G R O U P 1 G R O U P 1 su0325b su0328b 2200 VA 120 Vac/3000 VA 120 Vac 2200/3000 VA 230 Vac G R O U P 1 G R O U P 1 su0351b su0329b Kredsløbsafbryderen kan afvige fra den viste. 2

6 Specifikationer Driftsforhold Denne enhed er kun beregnet til indendørs brug. Vælg en placering, som er solid nok til at bære vægten af UPS'en. Enheden må ikke betjenes, hvis der er meget støv, eller hvis temperaturen eller fugtigheden ligger uden for de angivne værdier. Enheden har side ventilationsdyser. Sørg for tilstrækkelig plads til god ventilation. Miljøspecifikationer Miljøfaktorer har indflydelse på batteriets levetid. Høje temperaturer, ringe strømforsyning og hyppige korte afladninger forkorter batteriets levetid. For yderligere specifikationer, se APC's website: Temperatur Maksimal højde over havoverfladen Luftfugtighed i drift 0 til 40 C (32 til 104 F) Opbevaring -15 til 45 C (5 til 113 F) oplad UPS-batteriet for hver seks måneder i drift Opbevaring m ( fod) m ( fod) 0-95 % relativ luftfugtighed, uden kondens Installation UPS Network Management Card For oplysninger om UPS-installation, se hurtigstartvejledningen til Smart-UPS 750/1000/ 1500/2200/3000 VA 120/230 Vac Tower, som følger med UPS'en. Vejledningen findes også på den medfølgende CD og på APC's website: For oplysninger om installation, se brugervejledningen, som følger med Network Management Card (NMC). Brugervejledningen findes også på APC's website: 3

7 Betjening Tilslut udstyret til UPS'en. Bemærk: UPS'en oplades til 90% kapacitet i løbet af de første tre timer med normal drift. Forvent ikke fuld batterikapacitet under denne første opladningsperiode. 1. Tilslut udstyr til stikkene i UPS'ens bagpanel. Brug ikke forlængerledninger, sæt udstyret direkte i UPS'en. 2. Tilslut UPS'en til bygningens netstrømforsyning. Tilslut kun UPS'en i et topolet stik med tre ledninger og jordforbindelse. 3. Tryk på ON/OFF-knappen på UPS'ens frontpanel for at sætte strøm til enheden og alt tilsluttet udstyr. 4. For at bruge UPS'en som master on/off-kontakt, skal alt udstyr, der er tilsluttet UPS'en tændes. Se UPS-indstillinger på side 7 for oplysning om, hvordan kontaktgrupper konfigureres. su0441a Bagpanelernes funktioner Seriel port: Tilslut til en computer for at bruge strømstyringssoftwaren. USB-port: Tilslut til en computer for at bruge strømstyringssoftwaren. Stelforbindelsesskrue: Forbind stelforbindelsesledninger på transiente spændingsapparater til kabinettets stelforbindelsesskrue(r), som sidder på UPS'ens bagpanel. 4

8 Display-interface Oversigt Online-indikator UPS-output On/Off-knap Batteridrift-indikator Fejl-indikator Indikator for udskiftning af batteri Display OP/NED-knapper ENTER-knap ESCAPE-knap APC by Schneider Electric su0343a Brug af display-interfacet Brug OP- og NED-knapperne til at rulle gennem hovedmenuens funktioner. Tryk på ENTER for at se undermenuerne for hver hovedmenu. Tryk på ESCAPE for at forlade en undermenu og vende tilbage til den pågældende hovedmenu. Standardmenuer Standardmenuerne er de mest brugte menuer på UPS'en. Menu Status Konfiguration Test og diagnose Generelle funktioner Se grundlæggende oplysninger om UPS'en: Driftsindstilling Tilstand for switched kontakt, On eller Off UPS'ens ydeevne Oplysninger om belastningen Batterikapacitet Estimeret kørselstid Indgangs- og udgangsspænding samt frekvens Oplysninger om den seneste overgang til batteridrift Selvtest-resultater Konfigurering af UPS'ens indstillinger: Sprog Lokal strømkvalitet: God, rimelig, dårlig Vælg standard- eller avancerede menuer LCD-display-indstilling, altid-til eller strømbesparelse Akustiske alarmer Nulstil til fabriksstandard Brug test og diagnosemenuen til at få UPS'en til at udføre en selvtest. 5

9 Menu Vedrørende Generelle funktioner Displayoplysninger for denne enhed: Modellens enhedsnummer Serienummer Installationsdato for batteri Anbefalet udskiftningsdato for batteri Modelnummer for udskiftningsbatterikabinet UPS-firmwareversion Avancerede menuer De avancerede menuer giver flere muligheder med UPS'en, og de er kun tilgængelige, hvis displayinterfacet er konfigureret til brug med de avancerede menuer. Menu Generelle funktioner Status Se detaljerede oplysninger om UPS'en: Energimåler Belastningsstrøm Status for Switched kontaktgruppe Batterispænding Konfiguration Konfigurering af UPS'ens avancerede indstillinger: Hoved- og switched kontaktgruppe-forsinkelser og indstillinger Højeste og laveste skiftepunkt Indstillinger af sensitivitet Dato for sidste batteriudskiftning Control (Kontrol) Styrer Hoved- og switched kontaktgruppe så den tænder, slukker eller genstarter. Test og diagnose Log Vedrørende Udfør en UPS-alarmtest eller en kalibreringstest af kørselstid Se hændelsesloggen for oplysninger om eventuelle ændringer eller fejl ved UPS'en. Se oplysninger om denne enhed: Hardwareversion Softwareversion Eventuelle NMC-oplysninger 6

10 Konfiguration UPS-indstillinger Opstart-indstillinger Konfigurér disse indstillinger ved den første opstart ved hjælp af displayinterfacet eller APC PowerChute -softwaren. Bemærk: Brug displayinterfacet under opstart til at konfigurere disse indstillinger. Hvis intet er valgt, bruger enheden standardindstillingerne. Funktion Fabriksindstilling Tilbehør Beskrivelse Sprog Engelsk Engelsk Fransk* Tysk* Spansk* Italiensk* Lokal strømkvalitet God God Rimelig Dårlig Menutype Standard Standard eller avanceret Displayindstilling Altid-til Altid-til eller strømbesparelse Sprog i displayinterfacet. *Mulighederne for valg af sprog varierer fra model til model. Vælg kvalitet for indgangsstrømforsyningen. Hvis der vælges God, vil enheden skifte oftere til batteristrøm for at give den bedste strømforsyning til det tilsluttede udstyr. Hvis Dårlig vælges, vil UPS'en acceptere flere udsving i strømmen og vil ikke så ofte skifte til batteristrøm. Hvis der er usikkerhed vedrørende den lokale strømkvalitet, skal God vælges. De avancerede menuer indeholder alle parametre. Standardmenuer viser et begrænset udvalg af menuer og muligheder. Displayet kan være tilsluttet konstant eller være indstillet til kun at tændes automatisk, når konfigurationsknapperne bruges eller, der opstår en hændelse. Generelle indstillinger Konfigurér disse indstillinger når som helst ved hjælp af displayinterfacet eller APC PowerChute - softwaren. Funktion Fabriksindstilling Tilbehør Beskrivelse Højeste skiftepunkt Laveste skiftepunkt 120 V: 127 VAC 230 V: 253 VAC 120 V: 106 VAC 230 V: 208 VAC 127 VAC 130 VAC 133 VAC 136 VAC 253 VAC 257 VAC 261 VAC 265 VAC 97 VAC 100 VAC 103 VAC 106 VAC 196 VAC 200 VAC 204 VAC 208 VAC For at undgå unødvendig brug af batteriet sættes skiftepunktet højere, hvis netspændingen er konstant høj og det tilsluttede udstyr normalt fungerer under disse forhold. Indstillingen af STRØMKVALITET ændrer automatisk denne indstilling. Bemærk: Brug de avancerede menuer til at konfigurere denne indstilling. Sæt skiftepunktet lavere, hvis netspændingen er konstant lav og det tilsluttede udstyr kan acceptere denne tilstand. Denne indstilling kan også justeres ved hjælp af strømkvalitetsindstillingen. Bemærk: Brug de avancerede menuer til at konfigurere denne indstilling. 7

11 Funktion Fabriksindstilling Tilbehør Beskrivelse Nominel 120 VAC Bruges ikke Indstil UPS'ens nominelle udgangsspænding på udgangsspænding 230 VAC VAC batteriet. Dette er kun muligt på 230 V-modellerne. Sensitivitet for skift Advarsel om lavt batteriniveau Høj Høj, lav, mellem Vælg sensitivitetsniveau for de strømhændelser, UPS'en skal acceptere. Høj: UPS'en skifter oftere til batteristrøm for at give den bedste strømforsyning til det tilsluttede udstyr. Lav: UPS'en accepterer flere udsving i strømmen og vil ikke så ofte skifte til batteristrøm. 120 sek. Indstil antallet af sekunder Hvis det tilsluttede udstyr er følsomt over for udsving i strømmen, sættes sensitiviteten til høj. UPS'en afgiver en akustisk alarm, når den tilbageværende kørselstid er på dette niveau. Dato for sidste Fabriksindstillet dato Nulstil denne dato, når batterimodulet udskiftes. batteriudskiftning Akustisk alarm On On/Off UPS'en slår lyden på alle akustiske alarmer fra, hvis den sættes til Off, eller når der trykkes på displayknapperne. Indstilling af interval for selvtest af batteri Nulstil til fabriksstandard Ved opstart og for hver 14 dage siden sidste test Aldrig Kun ved opstart Testhyppighed (antal dage) Interval for hvilket UPS'en skal foretage en selvtest. Nej Ja/nej Genopret UPS'ens standardindstillinger. 8

12 Hovedkontaktgruppe og switched kontaktgruppe Oversigt Alle Hovedkontaktgruppe og switched kontaktgruppe'erne kan konfigureres til uafhængigt af hinanden at slukke, tænde, lukke og genstarte det tilsluttede udstyr. (Disse funktioner er ikke tilgængelige på 750 VA-enheder.) De Hovedkontaktgruppe og switched kontaktgruppe'er kan sættes til at udføre følgende: Slukke: Frakobler omgående fra strømforsyning og genstarter kun via manuel kommando Tænd: Tilslutter straks til strømforsyningen Shutdown (nedlukning): Frakobler strømmen i en sekvens, og tilslutter automatisk strømmen i en sekvens, når netstrømforsyningen vender tilbage. Genstart: Lukker ned og genstarter Desuden kan de Hovedkontaktgruppe og switched kontaktgruppe'er kan konfigureres til at udføre følgende: Tænde eller slukke i en bestemt sekvens Automatisk slukke eller nedlukke, når der forekommer forskellige forhold Bemærk: Hvis de Hovedkontaktgruppe og switched kontaktgruppe ikke er konfigureret, vil alle enhedens stik stadig levere backupstrøm fra batteriet. Brug af Hovedkontaktgruppe og switched kontaktgruppe Hovedkontaktgruppen fungerer som en hovedkontakt. Den tændes først, når der tilsluttes strøm, og slukkes sidst, når der er strømsvigt, og når batteriets kørselstid er udløbet. Hovedkontaktgruppen skal være tændt for at Switched kontaktgruppe kan tændes. 1. Tilslut vigtigt udstyr til de hovedkontaktgruppen. 2. Tilslut mindre vigtigt udstyr til Switched kontaktgruppe'en. Ikke vigtigt udstyr, der skal slukkes hurtigt i tilfælde af strømsvigt for at spare på batteriet, kan tilføjes til en kort strømslukningsforsinkelse Hvis udstyret har afhængige perifere enheder, der skal genstartes eller lukkes ned i en bestemt rækkefølge, som f.eks. en ethernetkontakt, der skal genstartes før en tilsluttet server, skal disse apparater tilsluttes forskellige grupper. Udstyr, som skal genstartes uafhængigt af andet udstyr, skal tilføjes til en separat gruppe. 3. Brug konfigurationsmenuerne til at konfigurere, hvordan den Switched kontaktgruppe skal reagere i tilfælde af strømsvigt. Tilpasning af Hovedkontaktgruppe og switched kontaktgruppe Brug Kontrol-menuerne til at ændre den Switched kontaktgruppe og indstillingen af hovedkontaktgruppen. 9

13 Funktion Fabriksindstilling Tilbehør Beskrivelse Navngiv streng for kontaktgruppe UPS navnestreng Kontaktgruppe 1 UPS-stik Tændeforsinkelse 0 sek. Indstil antallet af sekunder Slukkeforsinkelse 0 sek. Indstil antallet af sekunder Ventetid før genstart Minimal genstarttid 0 sek. Fjernelse af belastning på batteri Fjernelse af belastning på batteri Fjernelse af belastning på kørselstid Fjernelse af belastning på tilbageværende kørselstid Fjernelse af belastning ved overbelastning Network Management Card 4 sek. Indstil antallet af sekunder Frakoblet Frakoblet Frakoblet Frakoblet Frakoblet Disse indstillinger er kun tilgængelige på enheder, som har et Network Management Card (NMC) og er indstillet fra fabrikken. Indstillingerne kan kun ændres ved hjælp af et eksternt interface som f.eks. NMC-webinterfacet. NMC IP Address Mode NMC IP Address NMC Subnet Mask NMC Default Gateway Redigér disse navne ved hjælp af et eksternt interface som f.eks. Network Management Card Web-interfacet. Indstil antallet af sekunder Nedlukning med forsinkelse Nedlukning straks Sluk straks Sluk med forsinkelse Frakoblet Indstil antallet af sekunder Nedlukning med forsinkelse Nedlukning straks Sluk straks Sluk med forsinkelse Frakoblet Indstil antallet af sekunder Frakoblet Aktiveret Det tidsrum UPS'en eller den Switched kontaktgruppe venter fra den modtager kommandoen om at tænde til den faktiske opstart. Det tidsrum UPS'en eller den Switched kontaktgruppe venter fra den modtager kommandoen om at slukke til den faktiske nedlukning. Det tidsrum UPS'en eller den Switched kontaktgruppe skal forblive slukket, før den genstarter. Batteriets kørselstid, som skal være tilgængelig før UPS'en eller Switched kontaktgruppe'en tændes. Når enheden skifter til batteristrøm, kan UPS'en frakoble strømmen til den Switched kontaktgruppe for at spare på batteriets kørselstid. Konfigurér forsinkelsestiden ved hjælp af indstillingen LOAD SHED TIME WHEN ON BATTERY (fjernelse af belastning på batteri). Det tidsrum, stikkene kører på batteristrøm, før de slukkes. Når batteriets kørselstid kommer under den angivne værdi, slukkes den Switched kontaktgruppe. Konfigurér dette tidsrum ved hjælp af indstillingen af LOAD SHED RUNTIME REMAINING (fjernelse af belastning på tilbageværende kørselstid). Når den tilbageværende kørselstid når dette niveau, slukkes den Switched kontaktgruppe. I tilfælde af overbelastning (større end 100 % output), slukkes den Switched kontaktgruppe straks for at spare på strømmen til det vigtigste udstyr. Den Switched kontaktgruppe kan kun tændes igen med en manual kommando. 10

14 Nødstrømafbrydelse Oversigt over EPO Muligheden for EPO (nødafbrydelse af strømmen) er en sikkerhedsfunktion, som øjeblikkelig vil frakoble alt tilsluttet udstyr fra strømforsyningen. UPS'en lukker øjeblikkeligt ned og skifter ikke til batteristrøm. UPS'en skal genstartes manuelt for at tilslutte strømmen til det tilsluttede udstyr og UPS'en igen. Tryk på ON/OFF på enhedens frontpanel. N.O.-kontakter 1. Hvis EPO-kontakten eller relæets kontakter er N.O., indsættes ledninger fra switchen eller kontakter ved ben 1 og 2 på EPO-terminalblokken. Brug AWG-ledning. 2. Fastgør ledningerne ved at spænde skruerne. Strømmen frakobles UPS'en og tilknyttet udstyr, hvis kontakterne lukkes. N.C.-kontakter 1. Hvis EPO-kontakten eller relæets kontakter er N.C., indsættes ledninger fra switchen eller kontakter ved ben 2 og 3 på EPO-terminalblokken. Brug AWG-ledning. 2. Indsæt en jumper mellem ben 1 og 2. Fastgør ledningerne ved at spænde de tre skruer i position 1, 2 og 3. Strømmen frakobles UPS'en og tilknyttet udstyr, hvis kontakterne åbnes. Bemærk: Strømmen til drift af EOP-kredsløbet kommer fra ben 1. Det er en isoleret 24 V, som kun kan levere nogle få milliampere. Hvis den normalt lukkede (N.C.) EPO-konfiguration bruges, skal EPO-kontakten eller relæet rates til apparater med tørre kredsløb, ratingen skal være til lavspændings- og lavstrømsapparater. Dette indebærer normalt, at kontakterne er guldbelagte. Overhold nationale og lokale regler for elektricitet ved tilslutning af EPO'en. Kabelføring skal foretages af en autoriseret el-installatør. EPO-interfacet er et SELV-kredsløb (Safety Extra Low Voltage). Det må kun tilsluttes til andre SELVkredsløb. EPO-interfacet overvåger kredsløb, som ikke har noget bestemt spændingspotentiale. SELVkredsløb styres af en switch eller et relæ, der er korrekt isoleret fra netstrømforsyningen. For at undgå at beskadige UPS'en, må EPO-interfacet ikke tilsluttes til andre typer kredsløb end SELV-kredsløb. Brug en af nedenstående kabeltyper til at forbinde UPS'en til EPO-kontakten: CL2: Klasse 2-kabel til generel brug. CL2P: Plenumkabel til brug i ventilationskanaler, plenumer og andre steder, der anvendes til luftcirkulation. CL2R: Stigekabel til brug ved vertikal kabelføring i et rør mellem etager. CLEX: Kabel med begrænset anvendelse til brug i boliger og i ledningsrør. Installation i Canada: Brug kun CSA-certificerede, type ELC (kontrolkabel med ekstra lav spænding). Installation i andre lande end Canada og USA: Brug standardkabler med lav spænding i overensstemmelse med nationale og lokale regler. gen0887a gen0888a 11

15 Fejlfinding Problem og mulig årsag Løsning UPS'en tændes ikke, eller der er intet output Enheden er ikke blevet tændt. UPS'en er ikke sluttet til netstrømforsyningen. Indgangsafbryderen er udløst. Enheden viser meget lav eller ingen indgangsspænding. Batteriet stik er ikke korrekt tilsluttet. Der forekommer en intern UPS-fejl. Tryk én gang på knappen ON for at tænde UPS'en. Sørg for, at strømforsyningskablet er korrekt tilsluttet enheden og til netstrømforsyningen. Reducér belastningen på UPS'en, frakobl ikke vigtigt udstyr og nulstil kredsløbsafbryderen. Kontrollér strømforsyningen fra elnettet til UPS'en ved at slutte en bordlampe til stikkontakten. Hvis lyset er meget svagt, skal elnettets spænding kontrolleres. Sørg for, at alle batteritilslutninger er korrekte. Undlad at bruge UPS'en. Træk stikket til UPS'en ud, og få den straks efterset. UPS'en kører på batteri, mens den er tilsluttet netstrømforsyningen. Indgangsafbryderen er udløst. Der meget høj, meget lav eller forvrænget indgangslinjespænding. Reducér belastningen på UPS'en, frakobl ikke vigtigt udstyr og nulstil kredsløbsafbryderen. Flyt UPS'en til et andet stik på et andet kredsløb. Kontrollér indgangsspændingen med visningen af elnettets spænding. Hvis det er acceptabelt for det tilsluttede udstyr, reduceres UPS'ens følsomhed. UPS'en afgiver en biplyd. UPS'en er i normal drift. Ingen. UPS'en beskytter det tilsluttede udstyr. UPS'en giver ikke den forventede backuptid UPS-batteriet er svagt på grund af en nylig strømafbrydelse eller nærmer sig slutningen af dets levetid. UPS'en er overbelastet. Oplad batteriet. Batteriet skal genoplades efter langvarigt strømsvigt, og det slides hurtigere, når det bruges ofte eller, når det bruges i ved høje temperaturer. Hvis batteriet er ved slutningen af dets levetid, bør det overvejes at udskifte batteriet, selvom indikatoren for udskiftning af batteri ikke lyser. Kontrollér UPS'en belastningsdisplay. Frakobl unødvendigt udstyr som f.eks. printere. Displayinterfacets indikatorer blinker i rækkefølge UPS'en er blevet slukket eksternt vha. software eller et valgfrit tilbehørskort. Ingen. UPS'en genstarter automatisk, når strømmen fra elnettet vender tilbage. Fejlindikatoren er tændt, og UPS'en viser en fejlmeddelelse og afgiver en konstant biplyd. Intern UPS-fejl. Undlad at bruge UPS'en. Sluk UPS'en, og få den straks efterset. Alle indikatorer lyser, og UPS'en er tilsluttet en stikkontakt i væggen UPS'en er lukket ned, og batteriet er afladet efter en længerevarende strømafbrydelse. Ingen. UPS'enheden genoptager normal drift, når strømmen vender tilbage, og batteriet er blevet tilstrækkeligt opladet. 12

16 Problem og mulig årsag Løsning Indikatoren for udskiftning af batteri er tændt Batteriet er ikke tilstrækkeligt opladet. Udskiftningsbatteriet er ikke korrekt tilsluttet. Lad batteriet oplade i mindst fire timer. Udfør derefter en selvtest. Hvis problemet stadig er til stede efter genopladning, skal batteriet udskiftes. Sørg for at batteristikket tilsluttes korrekt. Displayinterfacet viser en meddelelse om fejl i ledningsføringen (Site Wiring Fault) Fejl i ledningsføring kan være manglende jording, strøm i nulledning, ombytning af poler samt overbelastet nulkredsløb. Hvis UPS'en indikerer en ledningsføringsfejl, skal en autoriseret elektriker gennemgå bygningens ledningssystem. (gælder kun enheder til 120 V.) 13

17 Service og support Service Returnér ikke enheden til forhandleren, hvis den har behov for service. Følg disse punkter: 1. Gennemgå afsnittet Fejlfinding i UPS-vejledningen for at eliminere almindelige problemer. 2. Hvis problemet ikke løses, kan du kontakte APC Kundesupport via APC's websted, a. Nedskriv modelnummeret og serienummeret, der findes på enhedens bagside, samt købsdatoen. b. Ring til APC's kundesupport, så vil en tekniker forsøge at løse problemet over telefonen. Hvis dette ikke er muligt, udsteder teknikeren et RMA-nummer (Returned Material Authorization). c. Reparation er uden omkostninger, hvis enheden er dækket af garantien. d. Serviceprocedurer og returnering kan foregå forskelligt i forskellige lande. Der henvises til APC's website for landespecifikke instruktioner. 3. Pak enheden i den oprindelige emballage. Hvis den ikke findes, se vedr. rekvirering af et nyt sæt. a. Pak enheden forsvarligt for at undgå skade under transport. Anvend aldrig skumkugler til indpakningen. Beskadigelse, som er opstået under transporten, er ikke dækket af garantien. b. AFBRYD altid UPS-BATTERIET før forsendelse i overensstemmelse med reglerne fra U.S. Department of Transportation (DOT) og IATA. Batteriet kan forblive i UPS'en. c. Interne batteri kan forblive tilsluttet i XLBP under forsendelse (hvis udstyret hermed; ikke alle enheder har XLBP'er). 4. Skriv det af kundesupporten udleverede RMA-nummer uden på emballagen. 5. Returnér enheden med forsikret, forudbetalt fragtmand til den adresse, du får oplyst af Kundesupport. 14

18 Transport af enheden 1. Sluk enheden og frakobl alt tilsluttet udstyr. 2. Kobl enheden fra netstrømforsyningen. 3. Frakobl alle interne og eksterne batteri (hvor dette er relevant). 4. Følg forsendelsesvejledningen, der er beskrevet under Service. APC-kundesupport over hele verden Kundesupport til dette eller ethvert andet produkt fra APC er gratis tilgængelig på en af følgende måder: Besøg APC's website for at finde dokumenter i APC's Knowledge Base og for at sende anmodninger om kundesupport. (Hovedkontor) Herfra har du adgang til APC's lokaliserede websites for de enkelte lande, som indeholder oplysninger om kundesupport. Global support til søgning i APC's Knowledge Base og brug af e-support. Kontakt APC-kundesupportcenteret pr. telefon eller . Lokale landespecifikke centre: gå til for kontaktoplysninger. Kontakt den APC-repræsentant eller anden distributør, hvorfra du har købt dit APC-produkt, for oplysninger om, hvordan du får lokal kundesupport. 15

19 Fabriksgaranti for Smart-UPS BEGRÆNSET GARANTI American Power Conversion (APC) garanterer, at deres Smart-UPS (produkter) er fri for defekter i materiale og fremstilling i en periode på tre (3) år, med undtagelse af batterierne, som har en garanti på to (2) år fra købsdatoen. APC's forpligtelser i henhold til denne garanti er begrænset til reparation eller ombytning, efter eget skøn, af ethvert defekt produkt. Reparation eller udskiftning af et defekt produkt eller dele deraf udvider ikke den oprindelige garantiperiode. Denne garanti gælder kun den oprindelige køber, som skal have registreret produktet korrekt inden for 10 dage fra købsdatoen. Produkter kan registreres online på warranty.apc.com. APC skal ikke være ansvarlig i henhold til garantien, hvis test og undersøgelser viser, at den påståede defekt i produktet ikke eksisterer eller blev forårsaget af slutbrugerens eller en tredjeparts misbrug, forsømmelse, ukorrekt installation, test, betjening eller anvendelse af produktet, som ikke er i overensstemmelse med APC's anbefalinger og specifikationer. Derudover er APC ikke erstatningsansvarlig for nogen defekt som følge af: 1) uautoriserede forsøg på at reparere eller ændre produktet, 2) forkert eller utilstrækkelig elektrisk spænding eller forbindelser, 3) utilstrækkelige driftsbetingelser på stedet, 4) force majeure, 5) udsættelse for vind og vejr eller 6) tyveri. Under ingen omstændigheder skal APC være ansvarlige i henhold til denne garanti for noget produkt, hvis serienummer er blevet ændret, deformeret eller fjernet. BORTSET FRA OVENSTÅENDE ER DER INGEN GARANTI, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, VED LOVHANDLING ELLER PÅ ANDEN MÅDE, FOR PRODUKTER, SOM SÆLGES, SERVICERES ELLER LEVERES I HENHOLD TIL DENNE AFTALE ELLER I FORBINDELSE HERMED. APC FRALÆGGER SIG ETHVERT UNDERFORSTÅET ANSVAR FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLELSE OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. APC UDTRYKKELIGE GARANTIER BLIVER IKKE UDVIDET, FORMINDSKET ELLER PÅVIRKET AF, OG INGEN FORPLIGTELSE ELLER ANSVARLIGHED SKAL OPSTÅ UD FRA, AT APC OVERDRAGER TEKNISK ELLER ANDET RÅD ELLER SERVICE I FORBINDELSE MED PRODUKTERNE. DE FOREGÅENDE GARANTIER OG UDBEDRINGER ER EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER OG UDBEDRINGER. DE GARANTIER, SOM FASTSÆTTES AF APC, UDGØR APC'S FULDE ANSVAR OG KØBERS ENESTE AFHJÆLPNING FOR NOGET BRUD PÅ SÅDANNE GARANTIER. APC'S GARANTIER OMFATTER KUN DEN OPRINDELIGE KØBER OG UDVIDES IKKE TIL NOGEN TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL APC, DETS FUNKTIONÆRER, DIREKTØRER, AFFILIEREDE SELSKABER ELLER MEDARBEJDERE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN FORM FOR INDIREKTE, SÆRLIG, FØLGELIG ELLER STRAFFERETSLIG SKADE, SOM OPSTÅR UD FRA BRUGEN, SERVICERINGEN ELLER INSTALLATIONEN AF PRODUKTERNE, UANSET OM SÅDANNE SKADER OPSTÅR INDEN FOR KONTRAKT ELLER VED SVIG, UANSET FEJL, FORSØMMELIGHED ELLER STRENGT ANSVAR, ELLER UANSET OM APC PÅ FORHÅND VAR BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. SÆRLIGT GÆLDER DET, AT APC IKKE ER ANSVARLIG FOR NOGEN OMKOSTNINGER, F.EKS. TAB AF FORTJENESTE ELLER INDTÆGT (DIREKTE ELLER INDIREKTE), TAB AF UDSTYR, TAB AF MULIGHED FOR AT BRUGE UDSTYR, TAB AF SOFTWARE, TAB AF DATA, UDGIFTER TIL ERSTATNINGSPRODUKTER, KRAV FRA TREDJEPARTER ELLER LIGNENDE. INGEN SÆLGER, MEDARBEJDER ELLER AGENT FOR APC ER BEMYNDIGET TIL AT FØJE TIL ELLER ÆNDRE VILKÅRENE FOR DENNE GARANTI. INTET I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI SKAL SØGE AT UDELUKKE ELLER BEGRÆNSE APC'S ERSTATNINGSANSVAR FOR DØDSFALD ELLER PERSONSKADE SOM FØLGE AF UAGTSOMHED ELLER SVIGAGTIG FORVANDSKNING ELLER I EN UDSTRÆKNING, HVOR DET IKKE KAN UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES AF GÆLDENDE LOV. For at opnå service i henhold til garantien skal du rekvirere et RMA-nummer (Returned Material Authorization) fra kundesupport. Kunder med reklamationer, som er omfattet af garantien, kan kontakte APC's kundesupportnetværk via siden Support på APC's website: support.apc.com. Vælg dit land i rullemenuen med lande. Åbn fanebladet Support øverst på websitet for at finde kontaktoplysninger til kundesupport i dit område. Fragtomkostningerne skal være forudbetalt, når produkter returneres, og produkterne skal ledsages af en kort beskrivelse af problemet og dokumentation for købsdato og købssted.

20 EC Declaration of Conformity 2009 Date of product declaration Harmonized Standards Applicable Council Directives Type of Equipment Model Numbers EN , EN , EN , IEC , EN55022, EN55024, IEC , 3-3, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, /95/EC; 2004/108/EC Uninterruptible Power Supply SMT750I, SMT1000I, SMT1500I, SMT2200I, SMT3000I Manufacturers American Power Conversion 132 Fairgrounds Rd West Kingston, RI USA American Power Conversion Ballybritt Business Park Galway Ireland American Power Conversion Breaffy Rd, Castlebar Co Mayo Ireland American Power Conversion 2nd Street, PEZA Cavite Economic Zone Rosario, Cavite Philippines American Power Conversion Lot 10, Block 16, Phase 4 PEZA, Rosario, Cavite Philippines American Power Conversion Lot 3, Block 14, Phase 3 PEZA, Rosario, Cavite Philippines APC (Suzhou) UPS Co., Ltd 339 Suhong Zhong Lu Suzhou Industrial Park Suzhou Jiangsu P.R. China APC Power Infrastructure Co., Ltd 1678 Ji Xian Road, Tong An Xiamen P.R. China APC India Pvt Ltd 187/3, Jigani Industrial Area Bangalore, Karnataka India APC Brazil LTDA AI. Xingu, 850, Barueri Alphaville/Sao Paulo Brazil Importer American Power Conversion (APC) Ballybritt Business Park Galway, Ireland Place Galway, Ireland Gerry Daly, Managing Director, Europe 01/February/2009

Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening

Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening Pakkens indhold Sikkerhed bu001a (2) Installér ikke Back-UPS'en i direkte sollys, ekstrem varme, fugtighed eller i berøring med væsker. Tilslut batteriet

Læs mere

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan ændres uden forbehold. Indholdsfortegnelse

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7 USER MANUAL Dansk TAK............................................................ 2 Om Jabra BT3030............................................. 2 HEADSETFUNKTIONER.........................................

Læs mere

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Type 9218, 9219 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295,

Læs mere

421D. Brugsanvisning. Distance Meter

421D. Brugsanvisning. Distance Meter 421D Distance Meter Brugsanvisning September 2009 Rev.1, 3/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere