VELKOMMEN TIL SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I VEJLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I VEJLE"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I VEJLE

2 Kære nye studerende Det er med stor glæde, at vi kan byde dig velkommen på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle på hold 2013 E Uddannelsen starter mandag den 2. september 2013 på Soldalen 8, Vejle. Vi starter med introduktion med kontaktlærer Eva Odgaard i klasselokale 1 kl Herefter er der velkomst ved Studierektor Søren Pedersen i auditoriet kl I dette brev finder du oplysninger om følgende: Velkomstbrev fra De Studerendes Råd Folder omkring studiekontor samt studievejledning Lærebogsoversigt for 1. Semester Husk at sikre dig, at du køber den nyeste udgave. Det er meget vigtigt af hensyn til indhold og henvisninger til lærebøger Suppleringskurset i kemi afvikles 26., 28., 29. og 30. august Kursusafgiften er kr. 200,00 som betales på kursets første dag. Materiale til kurset udleveres ved kursusstart. SU folder her kan du få generelle informationer omkring SU Introtur afholdes for alle nye hold i dagene den september Skolens undervisere oversigt med billeder, navne samt initialer Information om Care Together Move Together Day Information om Soldalens kantine Velkommen til 2013 E FACEBOOK en gruppe for holdet Praktiske oplysninger: Skema: Du finder dit skema i Fronterrummet under personlige redskaber webskema. Hold øje med skemaet dagligt, da der løbende kommer ændringer. Busforbindelser: Vores adresse er Soldalen 8, Vinding, 7100 Vejle. Der er busforbindelse fra Vejle Banegård til Soldalen 8 med linje 2 og 9, samt regionalbusserne 204 og 216. Se mere på www. sydtrafik.dk. Du skal være opmærksom på, at Soldalen 8 er placeret i buszone 27. Boliger: Vi råder ikke over boliger til de studerende. Vi må derfor henvise til private boligudlejere eller til Bogudgifter: De første 2 moduler må du forvente en udgift på ca kr. til køb af bøger, kopiering med mere. Studiekort: Ved uddannelsens påbegyndelse udleveres studiekort med foto. Studiekortet giver adgang til visse rabatordninger. Ferie: Uddannelsen er modulopdelt, og der er studiefri i juli og det meste af august måned. Der er undervisningsfri mellem jul og nytår. Der kan ikke påregnes yderligere ferier i studiet. Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Navne- og adresseliste på dine medstuderende på holdet finder du på Fronter i uge 33 Vi ser frem til at byde dig velkommen på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og ønsker dig et udbytterigt og spændende uddannelsesforløb med inspirerende undervisere og gode studiekammerater.

3 VELKOMMEN TIL DE STUDERENDES RÅD Kære nye studerende På vegne af De Studerendes Råd, tillykke med optagelsen og velkommen til UC Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. De Studerendes Råds organisering: De Studerendes Råd er en organisation sammensat af studerende på tværs af hold og årgange, der både selvstændigt og i samarbejde med skolen, har til opgave at varetage de studerendes interesser. På skolen findes en række forskellige udvalg som beskæftiger sig med forskellige områder. I disse udvalg sidder repræsentanter fra De Studerendes Råd, hvilket sikrer at de studerende har indflydelse på nogle af de beslutninger der tages på skolen. De findes følgende udvalg: - Markedsføringsudvalget (facebook, udgivelse af magasinet NurseLife etc.) - Uddannelses-, udviklings- og undervisningsudvalget (samarbejde med underviserteams) - Det internationale udvalg - Sundhedsudvalget ( Care Together Move Together Day, Vejleløbet, etc.) - Internt arrangement udvalg (sommerfest, julebanko etc.) - Karriereudvalget - Klinisk Uddannelsesforum - Jelling festival udvalg Vi indgår desuden i det fælles studerendes råd for hele UC Lillebælt, som hedder Det Fælles Studenterråd, der er bestående af studerende fra alle institutioner, som er medlem af UC Lillebælt. De Studerendes Råd består af en formand, en næstformand og en kasserer og derudover en række studerende som deltager aktivt i rådet eller som sidder i et eller flere udvalg. Der skal være 1-2 studerende fra hvert hold med i De Studerendes Råd. Holdet skal derfor inden for den 16. september finde 1-2 som vil være repræsentanter i De Studerendes Råd, som kan deltage i mødet torsdag den 3. oktober 2013 kl Der holdes møde i De Studerendes Råd den første torsdag i hver måned fra kl til

4 10 gode grunde til at lige netop du skal være en del af De Studerendes Råd: - Du har altid en finger på pulsen, da du på møderne bliver opdateret i, hvad der sker på skolen - Du kan deltage i spændende udvalg - Du får hurtigt et nemmere overblik over hele uddannelsen - Du har medindflydelse og medbestemmelse - Du får studiekammerater på tværs af årgange og hold, som du kan udveksle erfaringer med - Du får et kendskab til underviserne og ledelsen på skolen - Du får god erfaring inden for styring, uddelegering og ledelse, som kan anvendes i f.eks. klinisk undervisning og når du engang afslutter uddannelsen - Ledelsen støtter op omkring aktiviteterne i De Studerendes Råd - Du får gratis indgang til sommerfesten, samt drikkevarer til halvpris - Du modtager en udtalelse fra skolen, hvis du er i De Studerendes Råd, når du dimittere. Værd at vide: At være med i De Studerendes Råd er en prioriteringssag. Nogle vælger at være med i mange udvalg og varetage store poster, mens andre vælger kun at deltage i et udvalg, fordi det ellers ikke kan passe med privatlivet. Begge kategorier er velsete i rådet, små fisk hjælper de store fisk lidt har også ret. Det kræver interesse i at arbejde med og for andre studerende. I De Studerendes Råd varetager vi de studerendes interesse. Derfor er det vores fornemmeste opgave at være med til at alle studerende har det så godt som muligt, at de får et positivt uddannelsesforløb og at uddannelsen er sammensat på den mest hensigtsmæssige måde. Så derfor er De Studerendes Råd for alle. VIGTIGE DATOER: Sætte et stort kryds i kalenderen på nedenstående datoer: Tirsdag d. 10. september: Torsdag d. 3. oktober: Introduktion til De Studerendes Råd. Her har du mulighed for at få information om De Studerendes Råd. Kom ned i auditoriet og hør de studerende fra De Studerendes Råd fortælle om rådet, her vil de også give jer gode tips til den forestående introtur. Første møde i De Studerendes Råd fra kl Her har du mulighed for at deltage i et møde og høre mere om de Studerendes Råd før du beslutter om du vil være med. Efter mødet er der spisning, som skolen finansierer. Håber dette har vagt din interesse, ellers er du velkommen til at stille spørgsmål når du møder os. Har du spørgsmål du BARE-MÅ-HA -SVAR-PÅ-NU, kan undertegnede kontaktes på: eller tlf De bedste velkomsthilsner fra Jane Egholt Bech (2011E) Formand for De Studerendes Råd

5 Velkommen til studiekontoret samt studievejledningen På studiekontoret kan vi bl.a. hjælpe dig med: SU Aflevering af opgaver Spørgsmål vedr. prøver Indstilling/framelding af prøver Klinisk undervisning Bekræftelser/studiejournal Glemte sager Udlån af nøgle til skolen Udlån af diktafon og dvd kamera Indsætning af penge på printer/kopi konto (vi modtager kun kontanter) Medarbejdere på studiekontoret: Shila Sørensen Mette J.V. Hededal Eva Kaas Gerda Limann Karina Herner Studiesekretær Studiesekretær Studiesekretær Ledelsessekretær Studiesekretær Sekretærerne varetager blandt andet følgende opgaver: Eva Kaas: Modul 1, 2, 3 og ) Mette Hededal: Modul 5, 6, 7 og ) Shila Sørensen: Modul 9, 10, 11, 12, 13 og ) Karina Herner: Skema/lokalebooking samt sekretær for socialrådgiveruddannelsen ) Gerda Limann: Sekretær for ledelsen (Søren Pedersen & Lone Hougaard) ) Åbningstider: Mandag til torsdag fra kl. 8:00 til kl. 13:00, samt fredag fra kl. 8:00 til kl. 12:15. Telefontider: Mandag til torsdag fra kl. 8:00 til kl. 15:00, samt fredag fra kl. 8:00 til kl. 14:00 Nummer til Studiekontoret:

6 Vi glæder os til at se dig på Studiekontoret Medarbejder i servicefunktionen Har du har brug for semesterbeskrivelser eller studiekort, skal du henvende dig til Susanne Bank Sørensen. Linda Risager er ansvarlig for CareLab. Susanne Bank Sørensen Linda Risager

7 I studievejledningen kan vi bl.a. hjælpe dig med: Specielle ønsker til studieforløbet Sygdom Problemer i klinisk undervisning Studieforhold vedr. graviditet/ barsel Studieforhold i øvrigt Dine ønsker til karriere planlægning Merit tildeling Prøveforhold og dine rettigheder Medarbejdere i Studievejledningen: Anni Johansen Studievejleder Karsten Petersen Studievejleder Hanne Lytken Holdt Studievejleder May Birkeland Studievejleder Studievejledningen kan træffes på følgende tidspunkter: Mandag: kl. 10:00 til kl. 11:00 Tirsdag: kl. 12:00 til kl. 13:00 Torsdag: kl. 12:00 til kl. 13:00 Fredag: kl. 10:00 til kl. 11:00 Studievejledningen kan kontaktes telefonisk på på følgende tidspunkter: Mandag: kl. 11:00 til kl. 12:00 Tirsdag: kl. 13:00 til kl. 14:00 Torsdag: kl til kl Fredag: kl. 11:00 til kl. 12:00

8 LÆREBOGSOVERSIGT ORDINÆRSTUDERENDE MODUL 1, 2 OG 3 Studieordning, februar Hermed en oversigt over de lærebøger, der indgår i pensum i fagene på modul 1, 2 og 3. De mere specificerede pensumopgivelser i fag og fagområder fremgår af fagbeskrivelserne for de enkelte fag. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle anbefaler, at du anskaffer dine egne lærebøger, da disse i stor udstrækning anvendes i den teoretiske undervisning og som opslagsbøger i de kliniske undervisningsforløb fra uddannelsens start. Inden du anskaffer bøgerne skal du sikre dig, at du køber den nyeste udgave. Du kan bede boghandleren om at sikre dette. Det er meget vigtigt af hensyn til indhold og henvisninger til lærebøger. Forfatter, titel m.m. MODUL Bogens opstilling på Sygeplejeskolens bibliotek Suhr, L & Winther, B (red.) 2011, Basisbog i sygepleje - Krop og velvære. 2. udg. Munksgaard Danmark, København. ISBN Henderson, V 2012, Sygeplejens grundlæggende principper. 7. udg., Nyt Nordisk Forlag. ISBN Basisbog 61.7 Henderson, Virginia Nielsen, OF & Bojsen-Møller, MJ 2012, Anatomi og fysiologi Munksgaard, København. (Serie: Hånden på hjertet) ISBN Glasdam, S (red.) 2012, Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område indblik i videnskabelige metoder. 1. udg. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København. ISBN Anatomi Bachelorprojekter MODUL 2 Østergaard, C 2011, Grundlæggende mikrobiologi og infektionsmedicin Østergaard, Claus

9 Munksgaards Forlag, København. 1. udg. ISBN MODUL 3 Ovesen, L, Allingstrup, L & Poulsen, I 2011, Ernæring og diætetik. 11. udg., Nyt Nordisk Forlag, København. ISBN Travelbee, J 2010, Mellemmenneskelige aspekter i sygepleje. 2. udg., Munksgaard Danmark, København, ISBN (2. udgave er en paperback udgave og er identisk med 1. udgaven i hardback) Schulze, S, Schroeder, T (red.) Basisbog i sygdomslære. 2. udgave. Kbh. Munksgaard Danmark. ISBN Guldager, S Basal sygdomslære. 1. udgave Kbh. Munksgaard Danmark ISBN Almås, Hallbjørg; Stubberud, Daggunnar; Grønseth, Randi (red.) (2010): Klinisk Sykepleie. 4. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk. 2 bind. ISBN og Ernæring Travelbee, Joyce 61.6 Basisbog 61.6 Guldager, Søren 61.7 Klinisk sykepleie

10 SUPPLERINGSKURSUS I KEMI I løbet af sygeplejestudiet har du brug for kemividen på et vist niveau i forskellige fag i løbet af sygeplejestudiet. Det drejer sig hovedsageligt om fagene anatomi og fysiologi, biokemi, patofysiologi og farmakologi. Mange studerende har givet udtryk for, at det er svært at følge og forstå de elementer af undervisningen, hvor kemi indgår, såfremt de ikke har denne grundlæggende kemividen. For nogle kan det også være længe siden, de har modtaget undervisning i kemi. Der kan derfor være behov for at bringe sig a jour med det keminiveau, der er nødvendigt for de forskellige fag gennem uddannelsen. På suppleringskurset vil du inden for de relevante dele af kemien få mulighed for at opnå et niveau, som ligger mellem kemi på grundniveau og kemi på mellemniveau i de studieforberedende uddannelser. Hvis du er nybagt student med godt udbytte fra kemi på grundniveau, har haft kemi på mellem eller højt niveau eller du har en HF-eksamen med kemi på tilvalg, har du sandsynligvis ikke behov for dette suppleringskursus. Til din orientering vedlægges 8 opgaver, hvormed du kan teste din kemi-viden. Hvis du kan se hvordan disse opgaver skal løses, har du ikke behov for suppleringskurset, men hvis du ikke kan forstå opgaverne eller se hvordan de skal løses, vil vi anbefale at du deltager på kurset. Suppleringskurset omfatter 15 lektioner. Undervisningen afvikles over 4 undervisningsdage. Undervisningen vil foregå som en vekselvirkning mellem forelæsninger hvor teorien gennemgås og opgaveløsning, hvor du får afprøvet din forståelse af det gennemgåede stof. Der lægges vægt på, at der er tid til at spørge og få forklaringer, så den basale forståelse for faget kan opbygges. Der benyttes et kompendium, oversigt og opgaver udarbejdet af underviseren og målrettet specielt til suppleringskurset. Materialet udleveres i forbindelse med kursusstart. Kurset afholdes mandag den samt onsdag den til fredag den i Auditoriet på Soldalen 8, 7100 Vejle (se detaljeret lektionsplan sidst i dette brev) Der er ikke tilmelding, du møder op ved kursets start, mandag kl Undervisningen varetages af Lektor, Cand. Scient. Nabil Karas. Da kurset ligger ud over det sædvanlige indhold i sygeplejerskeuddannelsen er der en kursusafgift på 200,00 kroner. Betalingen foregår ved kursusstart.

11 Test din kemi-viden 1. Definer begreberne atom, ion og molekyle 2. En partikel er opbygget af 11 protoner, 13 neutroner og 10 elektroner. Hvilket grundstof er der tale om? a. Er der tale om et atom eller en ion af grundstoffet? Begrund dit svar 3. Hvordan vil du finde ud af om chlor og brom eller chlor og barium har ens kemiske egenskaber? 4. Er CO 2 et molekyle eller et grundstof? Begrund dit svar 5. Navngiv og beskriv følgende stoffer: KCl - K 2 SO 4 - (NH 4 ) 2 SO 4 6. Definer begreberne syre og base a. Hvad er det der kemisk set måles når man måler en ph-værdi? 7. Beskriv forskellen mellem glukose og glykogen a. Hvilken funktion har de to kulhydrater i kroppen? 8. Beskriv opbygningen af et ethanolmolekyle a. Hvilken stofgruppe tilhører ethanol?

12 Skema for kemikurset Overordnet lektionsplan for hold 2013 DE og 2013 M2 Mandag den 26. aug. Auditoriet Onsdag den 28. aug. Auditoriet Torsdag den 29. aug. Auditoriet Fredag den 30. aug. Auditoriet Mødetidspunkt: Mødetidspunkt: 8.15 Mødetidspunkt: 8.15 Mødetidspunkt: 8.15 Molekyledannelse ph-værdier Eksempler på kemiske reaktioner (redoxreaktioner) Præsentation af nogle væsentlige stoffer (karbonforbindelser, kulhydrater) Udvidet stofkendskab Karbonforbindelser, lipider og proteiner Begreberne unit og mol Beregninger ved hjælp af molbegrebet Eksempler på polære og upolære molekyler Introduktion til kurset: indhold og arbejdsformer Atomets opbygning Iondannelse Præsentation af nogle væsentlige ionforbindelser Syre-/basebegrebet Koncentrationsberegninger / Stofkoncentrationer i blod og urinprøver (anvendelse af mol- og koncentrationsbegreber) Transportformerne diffusion og osmose Test dig selv! Slut kl Slut kl Slut kl Slut kl

13 SU- Statens Uddannelsesstøtte Hvordan søger du SU? Gå ind på hjemmesiden og søg SU. Du skal logge på med Nem ID som du automatisk vil få, hvis du har en netbanksaftale med dit pengeinstitut eller du kan bestille det på Du kan tidligst søge SU 1 måned før studiestart, og vi skal have modtaget bekræftelsen på at du ønsker studiepladsen. SU er forudbetalt dvs. starter du f.eks. på studiet 6. feb er du berettiget til SU pr. 1. feb Sådan gør du: Log på MinSU og tryk Søg SU og derefter tryk SU-Videregående uddannelse. Vælg uddannelsessted Prof. højskolen Lillebælt. SIDSTE FRIST for SU er den sidste hverdag i den måned, du ønsker SU. Din SU til en videregående uddannelse er delt op i et klippekort, hvor en måneds SU tæller som et klip. Klippekortet består af en overordnet ramme på 70 klip (det vil sige 70 måneders SU). Når du starter på Sygeplejerskeuddannelsen får du tildelt 41 klip, samt 12 ekstra klip.. Hvis du er merit studerende, vil du få tildelt 29 klip, samt 12 ekstra klip. De ekstra 12 klip kan du bruge, hvis du bliver forsinket i uddannelsen SU-satser på videregående uddannelser Beløbene for den månedlige SU før skat i 2013 er: Hjemmeboende får kr. Udeboende får kr.

14 SU-lån Får man SU har man mulighed for også at få SU-lån. Der kan ikke udbetales dit SU-lån, før du i minsu har godkendt din låneplan samt accepteret betingelserne og vilkår for lånet. Selv om lånet er vist på din støttemeddelelse, modtager du først penge, når låneplanen er godkendt. Har du fået tildelt SU-lån i 2012, vil du automatisk få tildelt SU-lån i Du kan 1. december 2012 se næste års låneplan i minsu. Du kan søge SU-lån med tilbagevirkende kraft for de måneder i året, hvor du har modtaget SU. Hvis du er forsørger, har du mulighed for at få et supplerende SU-lån ved siden af dit almindelige SU-lån. Det vil sige, at forsørgere, der vælger at tage supplerende SU-lån i 2013, i alt kan låne ( ) kr. pr. måned. Som forsørger har du desuden mulighed for alene at tage supplerende SU-lån og dermed låne kr. pr. måned. Hvis du går på en videregående uddannelse og ikke har mere SU tilbage, har du mulighed for at tage et slutlån inden for de sidste 12 måneder af uddannelsen. Satser for SU-lån i 2013: Su-lån er kr. Supplerende SU-lån til forsørger kr. Slutlån kr. Barsel/enligt forsørgertillæg Du kan få ekstra SU, hvis du får barn, mens du går på en videregående uddannelse (fødselsklip). For at få fødselsklip må du ikke være erklæret studieinaktiv i måneden inden pengene skal udbetales. For eksempel skal du være studieaktiv i april for at få fødselsklip i maj. Derimod behøver du ikke være studieaktiv i den periode, hvor du får fødselsklip udbetalt men du må gerne. Du bliver mor Hvis du bliver mor, mens du går på en videregående uddannelse, kan du: få 12 måneders fødselsklip (12 ekstra klip) tidligst søge om fødselsklip tre måneder før terminsdatoen få fødselsklip udbetalt fra to måneder før terminsdatoen selv bestemme hvornår i den uddannelse, du har fået barnet, du vil have fødselsklip udbetalt vælge at overføre op til seks måneder fødselsklip til barnets far. Det kræver dog, at I begge går på en videregående uddannelse og opfylder betingelserne for at få SU (barnets far kan ikke overføre fødselsklip til dig) Du bliver far Hvis du bliver far, mens du går på en videregående uddannelse, kan du: få 6 måneders fødselsklip (6 ekstra klip) får udbetalt fødselsklip fra den måned, du får barnet selv bestemme, hvornår i den uddannelse, du har fået barnet, du vil have fødselsklip udbetalt barnets mor kan overføre op til 6 måneders fødselsklip til dig. Det kræver dog, at I begge går på en videregående uddannelse og opfylder betingelserne for at få SU (du kan ikke overføre fødselsklip til barnets mor) Er eller bliver du enlig forsørger kan du søge forsørgertillæg for enlige. Det kræves at du står som enlig forsørger hos kommunen. Forsørgertillæg for enlige er 2 x alm. SU klip.

15 Hvor meget må man tjene ved siden af sin SU Der er en grænse for, hvor meget du må tjene ved siden af din SU, det kaldes fribeløb. Dit fribeløb regnes ud på årsbasis (fra januar til december), og er det beløb, du højst må tjene ved siden af din SU. Tjener du mere end dit fribeløb, skal du betale en del af din SU og eventuelle SU-lån tilbage. Fribeløbssatser i 2013 Laveste fribeløb Måneder hvor du får SU (også dobbeltklip og slutlån) på en videregående uddannelse kr. pr. måned Mellemste fribeløb Måneder hvor du er indskrevet på et uddannelsessted og vælger SU fra eller ikke har søgt SU. Måneder hvor du ikke får SU, fordi: du har orlov fra uddannelsen du er i lønnet praktik du er erklæret studieinaktiv kr. pr. måned Højeste fribeløb Måneder hvor du ikke har ret til SU, fordi du: ikke er under uddannelse ikke har flere SU-klip til din igangværende uddannelse og samtidig ikke modtager slutlån får anden offentlig støtte, der skal dække leveomkostningerne i en periode, hvor du ellers kunne få SU kr. pr måned Forhøjelse af fribeløb Hvis du har børn under 18 år, stiger dit fribeløb med kr. om året pr. barn. Spørgsmål kan rettes til: SU-vejleder Shila Sørensen på mail eller telefon SU-vejleder Mette Hededal på mail eller telefon

16 INTROTUR FOR HOLD 2013 E Formål med introtur I første uddannelsesmåned afholdes Introtur. Turen skal medvirke til, at I nye studerende skal få mulighed for at skabe sociale kontakter til jeres medstuderende, og således får skabt grobund for et godt socialt og fagligt miljø på jeres hold. Beskrivelse af introturen Turen afvikles i hytter, smukt beliggende i nærheden af Vejle. Hytterne er opvarmet, og der er adgang til bad. I sengene og køjerne findes kun madrasser. I skal selv medbringe sengelinned, dyner eller soveposer, samt viskestykker, karklude og toiletpapir. På introturen deltager I nye studerende. En repræsentant eller to fra Sygeplejerskeuddannelsen tutorkorps vil aflægge et besøg hos jer. I skal skabe indhold i dagene, og selv bestemme, i hvilken udstrækning I vil benytte jer af, at ældre studerende er til stede i forløbet. I kan dog ikke regne med, at disse studerende vil være disponible begge dage. Sygeplejerskeuddannelsen stiller hytterne til rådighed, mens I skal betale forplejning og transport til hytterne. Praktiske forhold: Hold SV2013 E tildeles Hytten Kollen fra den kl til den kl Hytten Kollen Kollen 17, Urlev 8722 Hedensted (kørselsvejledning kan findes på internetadressen Hytten skal være ryddet op, støvsuget/ fejet og der skal være vasket op inden afrejse. I skal være opmærksomme på at udfylde opgørelse over jeres forbrug af el (aflæs ved ankomst og ved afrejse). Der udleveres seddel til denne opgørelse sammen med nøglebokskode. Nøglebokskoden afhentes i Studieadministration dagen før turen og afleveres i låst nøgleboks ved afrejse. Seddel over forbrug af el afleveres på Studiekontoret. Generelt om turen: Inden introturen finder sted er der afsat tid i jeres skema, så I sammen kan planlægge de praktiske forhold ved turen. Dette kunne f.eks. omfatte transport til stedet samt aftaler om forplejning og sociale aktiviteter undervejs. De studerende fra tidligere introture opfordrer holdene til på forhånd at nedsætte festudvalg, madudvalg mv. planlægge fælles arrangementer til dagen planlægge fælles indslag til underholdning om aftenen På introturen kunne ud over de sociale arrangementer indgå: drøftelser om dannelse af studiegrupper drøftelser om samspil og forventninger til hinanden. Sygeplejerskeuddannelsen opfordrer alle til at deltage i turen, og medvirke til at skabe grobund for et socialt miljø, der kan understøtte de faglige udfordringer I vil møde i sygeplejestudie

17 UNDERVISERE Anne Mette Rasmussen (AMFR1) May Birkeland (MABI) Inger Steffensen (INST) Hanne Lytken Holdt (HALH) Susanne Mariussen (SUMA) Randi Dam Schmidt (RADS) Nabil Karas (NAKA) Anni Johansen (ANJO) Susanne Trend (SUTR) Laila Mohrsen Busted (LMBU1) Esta I Djónastovu (ESID) Margit Roos (MARO) Barbara Voltelen (BAVO) Karsten Petersen (KAPE) Louise M. Grønhaug (LMGR) Jytte Beck (JYBE) Birgitte Knygle Hansen (BIKH1) Karen Dalsgaard Hansen (KLDH) Birgit Huus Jensen (bihj) Margit Schmykker (MASC2) Eva Odgaard (EVOD) Hanne Mirzaei Pedersen (HAMP) Annemarie Toubøl (AGTO) Mette Lomholt Skott (MELS) Merete Drachmann (MEDR) Ellen Boldrup (EBTI) Hans Jørgensen (HAJO) Line Bøttiger (LIBO) Susanna v. S. Thomsen (SVST)

18 CARE TOGETHER MOVE TOGETHER DAY Onsdag den 9. oktober 2013 Onsdag den 9. oktober 2013 afholder Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle i samarbejde med De Studerendes Råd, Vejle kommune og fitness dk en idrætsdag på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Dagen er spækket med sjove og udfordrende aktiviteter for krop, sjæl, muskler og hjerne. Idrætsdagen er skemalagt men frivillig at deltage i, der serveres gratis frokost, drikkevarer og frugt. Vi glæder os til at se dig til årets svedigste dag!

19 KANTINEN Kantinen tilbyder altid frisk og lækker mad. Kantinen sørger for at lave mad der svarer til årstidernes højtider. Alt hvad der laves i kantinen kan købes med hjem til en fordelagtig pris. Morgenmad: Hver dag serveres der frisk bagt brød. Alm. bolle: 5 kr. Oste bolle: 7 kr. Grov bolle: 7 kr. Chokolade bolle: 7 kr. Der kan købes smør, skive ost, marmelade, honning, smøre ost samt Nutella. Frokost buffet: Hver dag serveres der en stor buffet der byder på spændende og lækre retter. Lille tallerken: 18 kr. Mellem tallerken: 28 kr. Stor tallerken: 38 kr. Takeaway: Køb mad med hjem Takeaway boks: 35 kr. Sandwich: Kantinen tilbyder friske sandwich, med hjemmebagt bolle og dagenspålæg. Sandwich med dagens pålæg: 25 kr. Dessert: Kantinen tilbyder altid frisk bagt kage, the og kaffe. Kage: 7 kr. Kande kaffe: 20 kr. Kande the: 10 kr. Der kan altid købes slik, chokolade og andre søde sager samt kaffe, the og varm kakao både i kantinen og i automaten efter kantinens lukketid.

20 Drikkevare: Lille Juice: 10 kr. Stor juice: 15 kr. Lille kakao: 10 kr. Stor kakao: 15 kr. Lille sodavand: 12 kr. Stor sodavand: 20 kr. Kildevand: 12 kr. ¼ mælk/kernemælk: 5 kr. Caprisonne: 9 kr. Åbningstider: Mandag Fredag: 08:00-10:15 samt Lukkedage: Uge 7 3 dage op til påske Kristi himmelfatrsdag + dagen efter Pinsen Sommerferielukket fra 1. juli midt august Uge 42 Mellem jul og nytår

21 Mød dine medstuderende på facebook Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle har oprettet en facebook gruppe til jer, så I har mulighed for at lære hinanden at kende inden studiestart og følge hinanden igennem studiet. Vi inviterer jer nu til at deltage i jeres facebook gruppe, så I har mulighed for at lære hinanden bedre at kende inden studiestart Formanden for De Studerendes Råd: Jane Egholt Bech, holdets kontakt kontaktlærer: Eva Odgaard, Studentervejleder: Line Lykke Nielsen samt studiesekretær: Eva Kaas vil inden studiestart være medlem af gruppen. De vil hjælpe jer i gang og svare på spørgsmål. Jeres kontaktlærer forlader gruppen ved studiestart. Herunder ses link til jeres gruppe. For at I kan få adgang til gruppen, skal I anvende nedenstående link og trykke på knappen Bliv medlem af gruppen som står i højre hjørne under profilbillederne. https://www.facebook.com/#!/groups/ / Rigtig god fornøjelse

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt august 2011 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog 3. udgave Februar 2014 Studiehåndbog 20141 Indholdsfortegnelse SIMAC - et godt sted at studere... 4 Adresser... 5 Historie... 6 Mission... 6 Vision... 6 Værdigrundlag... 6 Organisationen Organisationsdiagram...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 7 KOMMUNIKATION MELLEM HANDELSGYMNASIET

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS

institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS Kære nye studerende! Velkommen til Institut for Tværkulturelle

Læs mere

ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS TANDLÆGESKOLE

ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS TANDLÆGESKOLE Rushåndbogen 2012 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 FORORD...2 STUDIESTARTEN...3 INTRODUKTIONS FORLØBET...4 INTRODUKTIONS DAGENE...5 PROGRAM FOR INTRODUKTIONSDAG 1...6 PROGRAM FOR INTRODUKTIONSDAG

Læs mere

Fadl 2014. Den lille grønne for studenterundervisere

Fadl 2014. Den lille grønne for studenterundervisere Fadl 2014 Den lille grønne for studenterundervisere 2 Indholdsfortegnelse Forord 4 Studenterundervisere fortæller... 6 Underviser i anatomi og histologi på 4. semester på KU 6 Underviser i histologi på

Læs mere

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 1 februar 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 8 Andre organisationer...

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

Rushåndbog Idræt og Sundhed 2015

Rushåndbog Idræt og Sundhed 2015 Rushåndbog Idræt og Sundhed 2015 For de få rå, der er blevet lukket ind på Idræt og Sundhed anno 2015 Side 1 Rushåndbogen for Idræt og sundhed 2015. I redaktionen: Peter Sabro Mads J. Kristensen Nina Jesse

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om:

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om: Studiehåndbog Læsevejledning KEAs studiehåndbog er til for at give dig et indblik i KEA. Vi vil gerne hjælpe dig med hurtigt at falde til og kunne fokusere på dit studie. Studiehåndbogen orienterer dig

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

Gør tanke til handling VIA Kommunikation. Velkommen til Campus Holstebro

Gør tanke til handling VIA Kommunikation. Velkommen til Campus Holstebro Gør tanke til handling VIA Kommunikation Velkommen til Campus Holstebro VIA Kommunikation 3 INDHOLD Velkommen til Campus Holstebro... 4 Campusledelsen... 5 Råd og Udvalg... 6 Åbningstider... 7 Praktiske

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen Studiehåndbog 2015/16 Hotel- & Restaurantskolen 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center Studiehåndbog 2015/16 AutoTeknisk Center 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule nervøsitet

Læs mere

April 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

April 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter April 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen... 3 Gæstebud ved Karen Sthær... 5 Foa-Ungdom... 7 Nyt fra Århus kommunen... 9 Konkurrence: Sudoko...

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Ruspjece. Jura AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES JURIDISK INSTITUT

Ruspjece. Jura AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES JURIDISK INSTITUT Ruspjece 2013 AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES JURIDISK INSTITUT ii Noter: 1 Indhold Indhold...1 Velkomst af dekanen...2 Velkomst af studielederen...3 Hjertelig velkommen...4 Her skal

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr III 15 sept 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift YEAH YEAH YEAH LANG FREDAG I KLUBBEN IGEN IGEN 17/9 11-24 (DØREN LUKKER KL 23:00) 2 Tryk:

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse CHECK-IN hos De Grønlandske Huse København Aalborg Aarhus Odense På uddannelse i Danmark Indholdsfortegnelse Uddannelse i Danmark... 3 Dine rettigheder og pligter... 4 Økonomi... 5 Bolig i Danmark... 7

Læs mere