VELKOMMEN TIL SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I VEJLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I VEJLE"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I VEJLE

2 Kære nye studerende Det er med stor glæde, at vi kan byde dig velkommen på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle på hold 2013 E Uddannelsen starter mandag den 2. september 2013 på Soldalen 8, Vejle. Vi starter med introduktion med kontaktlærer Eva Odgaard i klasselokale 1 kl Herefter er der velkomst ved Studierektor Søren Pedersen i auditoriet kl I dette brev finder du oplysninger om følgende: Velkomstbrev fra De Studerendes Råd Folder omkring studiekontor samt studievejledning Lærebogsoversigt for 1. Semester Husk at sikre dig, at du køber den nyeste udgave. Det er meget vigtigt af hensyn til indhold og henvisninger til lærebøger Suppleringskurset i kemi afvikles 26., 28., 29. og 30. august Kursusafgiften er kr. 200,00 som betales på kursets første dag. Materiale til kurset udleveres ved kursusstart. SU folder her kan du få generelle informationer omkring SU Introtur afholdes for alle nye hold i dagene den september Skolens undervisere oversigt med billeder, navne samt initialer Information om Care Together Move Together Day Information om Soldalens kantine Velkommen til 2013 E FACEBOOK en gruppe for holdet Praktiske oplysninger: Skema: Du finder dit skema i Fronterrummet under personlige redskaber webskema. Hold øje med skemaet dagligt, da der løbende kommer ændringer. Busforbindelser: Vores adresse er Soldalen 8, Vinding, 7100 Vejle. Der er busforbindelse fra Vejle Banegård til Soldalen 8 med linje 2 og 9, samt regionalbusserne 204 og 216. Se mere på www. sydtrafik.dk. Du skal være opmærksom på, at Soldalen 8 er placeret i buszone 27. Boliger: Vi råder ikke over boliger til de studerende. Vi må derfor henvise til private boligudlejere eller til Bogudgifter: De første 2 moduler må du forvente en udgift på ca kr. til køb af bøger, kopiering med mere. Studiekort: Ved uddannelsens påbegyndelse udleveres studiekort med foto. Studiekortet giver adgang til visse rabatordninger. Ferie: Uddannelsen er modulopdelt, og der er studiefri i juli og det meste af august måned. Der er undervisningsfri mellem jul og nytår. Der kan ikke påregnes yderligere ferier i studiet. Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Navne- og adresseliste på dine medstuderende på holdet finder du på Fronter i uge 33 Vi ser frem til at byde dig velkommen på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og ønsker dig et udbytterigt og spændende uddannelsesforløb med inspirerende undervisere og gode studiekammerater.

3 VELKOMMEN TIL DE STUDERENDES RÅD Kære nye studerende På vegne af De Studerendes Råd, tillykke med optagelsen og velkommen til UC Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. De Studerendes Råds organisering: De Studerendes Råd er en organisation sammensat af studerende på tværs af hold og årgange, der både selvstændigt og i samarbejde med skolen, har til opgave at varetage de studerendes interesser. På skolen findes en række forskellige udvalg som beskæftiger sig med forskellige områder. I disse udvalg sidder repræsentanter fra De Studerendes Råd, hvilket sikrer at de studerende har indflydelse på nogle af de beslutninger der tages på skolen. De findes følgende udvalg: - Markedsføringsudvalget (facebook, udgivelse af magasinet NurseLife etc.) - Uddannelses-, udviklings- og undervisningsudvalget (samarbejde med underviserteams) - Det internationale udvalg - Sundhedsudvalget ( Care Together Move Together Day, Vejleløbet, etc.) - Internt arrangement udvalg (sommerfest, julebanko etc.) - Karriereudvalget - Klinisk Uddannelsesforum - Jelling festival udvalg Vi indgår desuden i det fælles studerendes råd for hele UC Lillebælt, som hedder Det Fælles Studenterråd, der er bestående af studerende fra alle institutioner, som er medlem af UC Lillebælt. De Studerendes Råd består af en formand, en næstformand og en kasserer og derudover en række studerende som deltager aktivt i rådet eller som sidder i et eller flere udvalg. Der skal være 1-2 studerende fra hvert hold med i De Studerendes Råd. Holdet skal derfor inden for den 16. september finde 1-2 som vil være repræsentanter i De Studerendes Råd, som kan deltage i mødet torsdag den 3. oktober 2013 kl Der holdes møde i De Studerendes Råd den første torsdag i hver måned fra kl til

4 10 gode grunde til at lige netop du skal være en del af De Studerendes Råd: - Du har altid en finger på pulsen, da du på møderne bliver opdateret i, hvad der sker på skolen - Du kan deltage i spændende udvalg - Du får hurtigt et nemmere overblik over hele uddannelsen - Du har medindflydelse og medbestemmelse - Du får studiekammerater på tværs af årgange og hold, som du kan udveksle erfaringer med - Du får et kendskab til underviserne og ledelsen på skolen - Du får god erfaring inden for styring, uddelegering og ledelse, som kan anvendes i f.eks. klinisk undervisning og når du engang afslutter uddannelsen - Ledelsen støtter op omkring aktiviteterne i De Studerendes Råd - Du får gratis indgang til sommerfesten, samt drikkevarer til halvpris - Du modtager en udtalelse fra skolen, hvis du er i De Studerendes Råd, når du dimittere. Værd at vide: At være med i De Studerendes Råd er en prioriteringssag. Nogle vælger at være med i mange udvalg og varetage store poster, mens andre vælger kun at deltage i et udvalg, fordi det ellers ikke kan passe med privatlivet. Begge kategorier er velsete i rådet, små fisk hjælper de store fisk lidt har også ret. Det kræver interesse i at arbejde med og for andre studerende. I De Studerendes Råd varetager vi de studerendes interesse. Derfor er det vores fornemmeste opgave at være med til at alle studerende har det så godt som muligt, at de får et positivt uddannelsesforløb og at uddannelsen er sammensat på den mest hensigtsmæssige måde. Så derfor er De Studerendes Råd for alle. VIGTIGE DATOER: Sætte et stort kryds i kalenderen på nedenstående datoer: Tirsdag d. 10. september: Torsdag d. 3. oktober: Introduktion til De Studerendes Råd. Her har du mulighed for at få information om De Studerendes Råd. Kom ned i auditoriet og hør de studerende fra De Studerendes Råd fortælle om rådet, her vil de også give jer gode tips til den forestående introtur. Første møde i De Studerendes Råd fra kl Her har du mulighed for at deltage i et møde og høre mere om de Studerendes Råd før du beslutter om du vil være med. Efter mødet er der spisning, som skolen finansierer. Håber dette har vagt din interesse, ellers er du velkommen til at stille spørgsmål når du møder os. Har du spørgsmål du BARE-MÅ-HA -SVAR-PÅ-NU, kan undertegnede kontaktes på: eller tlf De bedste velkomsthilsner fra Jane Egholt Bech (2011E) Formand for De Studerendes Råd

5 Velkommen til studiekontoret samt studievejledningen På studiekontoret kan vi bl.a. hjælpe dig med: SU Aflevering af opgaver Spørgsmål vedr. prøver Indstilling/framelding af prøver Klinisk undervisning Bekræftelser/studiejournal Glemte sager Udlån af nøgle til skolen Udlån af diktafon og dvd kamera Indsætning af penge på printer/kopi konto (vi modtager kun kontanter) Medarbejdere på studiekontoret: Shila Sørensen Mette J.V. Hededal Eva Kaas Gerda Limann Karina Herner Studiesekretær Studiesekretær Studiesekretær Ledelsessekretær Studiesekretær Sekretærerne varetager blandt andet følgende opgaver: Eva Kaas: Modul 1, 2, 3 og ) Mette Hededal: Modul 5, 6, 7 og ) Shila Sørensen: Modul 9, 10, 11, 12, 13 og ) Karina Herner: Skema/lokalebooking samt sekretær for socialrådgiveruddannelsen ) Gerda Limann: Sekretær for ledelsen (Søren Pedersen & Lone Hougaard) ) Åbningstider: Mandag til torsdag fra kl. 8:00 til kl. 13:00, samt fredag fra kl. 8:00 til kl. 12:15. Telefontider: Mandag til torsdag fra kl. 8:00 til kl. 15:00, samt fredag fra kl. 8:00 til kl. 14:00 Nummer til Studiekontoret:

6 Vi glæder os til at se dig på Studiekontoret Medarbejder i servicefunktionen Har du har brug for semesterbeskrivelser eller studiekort, skal du henvende dig til Susanne Bank Sørensen. Linda Risager er ansvarlig for CareLab. Susanne Bank Sørensen Linda Risager

7 I studievejledningen kan vi bl.a. hjælpe dig med: Specielle ønsker til studieforløbet Sygdom Problemer i klinisk undervisning Studieforhold vedr. graviditet/ barsel Studieforhold i øvrigt Dine ønsker til karriere planlægning Merit tildeling Prøveforhold og dine rettigheder Medarbejdere i Studievejledningen: Anni Johansen Studievejleder Karsten Petersen Studievejleder Hanne Lytken Holdt Studievejleder May Birkeland Studievejleder Studievejledningen kan træffes på følgende tidspunkter: Mandag: kl. 10:00 til kl. 11:00 Tirsdag: kl. 12:00 til kl. 13:00 Torsdag: kl. 12:00 til kl. 13:00 Fredag: kl. 10:00 til kl. 11:00 Studievejledningen kan kontaktes telefonisk på på følgende tidspunkter: Mandag: kl. 11:00 til kl. 12:00 Tirsdag: kl. 13:00 til kl. 14:00 Torsdag: kl til kl Fredag: kl. 11:00 til kl. 12:00

8 LÆREBOGSOVERSIGT ORDINÆRSTUDERENDE MODUL 1, 2 OG 3 Studieordning, februar Hermed en oversigt over de lærebøger, der indgår i pensum i fagene på modul 1, 2 og 3. De mere specificerede pensumopgivelser i fag og fagområder fremgår af fagbeskrivelserne for de enkelte fag. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle anbefaler, at du anskaffer dine egne lærebøger, da disse i stor udstrækning anvendes i den teoretiske undervisning og som opslagsbøger i de kliniske undervisningsforløb fra uddannelsens start. Inden du anskaffer bøgerne skal du sikre dig, at du køber den nyeste udgave. Du kan bede boghandleren om at sikre dette. Det er meget vigtigt af hensyn til indhold og henvisninger til lærebøger. Forfatter, titel m.m. MODUL Bogens opstilling på Sygeplejeskolens bibliotek Suhr, L & Winther, B (red.) 2011, Basisbog i sygepleje - Krop og velvære. 2. udg. Munksgaard Danmark, København. ISBN Henderson, V 2012, Sygeplejens grundlæggende principper. 7. udg., Nyt Nordisk Forlag. ISBN Basisbog 61.7 Henderson, Virginia Nielsen, OF & Bojsen-Møller, MJ 2012, Anatomi og fysiologi Munksgaard, København. (Serie: Hånden på hjertet) ISBN Glasdam, S (red.) 2012, Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område indblik i videnskabelige metoder. 1. udg. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København. ISBN Anatomi Bachelorprojekter MODUL 2 Østergaard, C 2011, Grundlæggende mikrobiologi og infektionsmedicin Østergaard, Claus

9 Munksgaards Forlag, København. 1. udg. ISBN MODUL 3 Ovesen, L, Allingstrup, L & Poulsen, I 2011, Ernæring og diætetik. 11. udg., Nyt Nordisk Forlag, København. ISBN Travelbee, J 2010, Mellemmenneskelige aspekter i sygepleje. 2. udg., Munksgaard Danmark, København, ISBN (2. udgave er en paperback udgave og er identisk med 1. udgaven i hardback) Schulze, S, Schroeder, T (red.) Basisbog i sygdomslære. 2. udgave. Kbh. Munksgaard Danmark. ISBN Guldager, S Basal sygdomslære. 1. udgave Kbh. Munksgaard Danmark ISBN Almås, Hallbjørg; Stubberud, Daggunnar; Grønseth, Randi (red.) (2010): Klinisk Sykepleie. 4. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk. 2 bind. ISBN og Ernæring Travelbee, Joyce 61.6 Basisbog 61.6 Guldager, Søren 61.7 Klinisk sykepleie

10 SUPPLERINGSKURSUS I KEMI I løbet af sygeplejestudiet har du brug for kemividen på et vist niveau i forskellige fag i løbet af sygeplejestudiet. Det drejer sig hovedsageligt om fagene anatomi og fysiologi, biokemi, patofysiologi og farmakologi. Mange studerende har givet udtryk for, at det er svært at følge og forstå de elementer af undervisningen, hvor kemi indgår, såfremt de ikke har denne grundlæggende kemividen. For nogle kan det også være længe siden, de har modtaget undervisning i kemi. Der kan derfor være behov for at bringe sig a jour med det keminiveau, der er nødvendigt for de forskellige fag gennem uddannelsen. På suppleringskurset vil du inden for de relevante dele af kemien få mulighed for at opnå et niveau, som ligger mellem kemi på grundniveau og kemi på mellemniveau i de studieforberedende uddannelser. Hvis du er nybagt student med godt udbytte fra kemi på grundniveau, har haft kemi på mellem eller højt niveau eller du har en HF-eksamen med kemi på tilvalg, har du sandsynligvis ikke behov for dette suppleringskursus. Til din orientering vedlægges 8 opgaver, hvormed du kan teste din kemi-viden. Hvis du kan se hvordan disse opgaver skal løses, har du ikke behov for suppleringskurset, men hvis du ikke kan forstå opgaverne eller se hvordan de skal løses, vil vi anbefale at du deltager på kurset. Suppleringskurset omfatter 15 lektioner. Undervisningen afvikles over 4 undervisningsdage. Undervisningen vil foregå som en vekselvirkning mellem forelæsninger hvor teorien gennemgås og opgaveløsning, hvor du får afprøvet din forståelse af det gennemgåede stof. Der lægges vægt på, at der er tid til at spørge og få forklaringer, så den basale forståelse for faget kan opbygges. Der benyttes et kompendium, oversigt og opgaver udarbejdet af underviseren og målrettet specielt til suppleringskurset. Materialet udleveres i forbindelse med kursusstart. Kurset afholdes mandag den samt onsdag den til fredag den i Auditoriet på Soldalen 8, 7100 Vejle (se detaljeret lektionsplan sidst i dette brev) Der er ikke tilmelding, du møder op ved kursets start, mandag kl Undervisningen varetages af Lektor, Cand. Scient. Nabil Karas. Da kurset ligger ud over det sædvanlige indhold i sygeplejerskeuddannelsen er der en kursusafgift på 200,00 kroner. Betalingen foregår ved kursusstart.

11 Test din kemi-viden 1. Definer begreberne atom, ion og molekyle 2. En partikel er opbygget af 11 protoner, 13 neutroner og 10 elektroner. Hvilket grundstof er der tale om? a. Er der tale om et atom eller en ion af grundstoffet? Begrund dit svar 3. Hvordan vil du finde ud af om chlor og brom eller chlor og barium har ens kemiske egenskaber? 4. Er CO 2 et molekyle eller et grundstof? Begrund dit svar 5. Navngiv og beskriv følgende stoffer: KCl - K 2 SO 4 - (NH 4 ) 2 SO 4 6. Definer begreberne syre og base a. Hvad er det der kemisk set måles når man måler en ph-værdi? 7. Beskriv forskellen mellem glukose og glykogen a. Hvilken funktion har de to kulhydrater i kroppen? 8. Beskriv opbygningen af et ethanolmolekyle a. Hvilken stofgruppe tilhører ethanol?

12 Skema for kemikurset Overordnet lektionsplan for hold 2013 DE og 2013 M2 Mandag den 26. aug. Auditoriet Onsdag den 28. aug. Auditoriet Torsdag den 29. aug. Auditoriet Fredag den 30. aug. Auditoriet Mødetidspunkt: Mødetidspunkt: 8.15 Mødetidspunkt: 8.15 Mødetidspunkt: 8.15 Molekyledannelse ph-værdier Eksempler på kemiske reaktioner (redoxreaktioner) Præsentation af nogle væsentlige stoffer (karbonforbindelser, kulhydrater) Udvidet stofkendskab Karbonforbindelser, lipider og proteiner Begreberne unit og mol Beregninger ved hjælp af molbegrebet Eksempler på polære og upolære molekyler Introduktion til kurset: indhold og arbejdsformer Atomets opbygning Iondannelse Præsentation af nogle væsentlige ionforbindelser Syre-/basebegrebet Koncentrationsberegninger / Stofkoncentrationer i blod og urinprøver (anvendelse af mol- og koncentrationsbegreber) Transportformerne diffusion og osmose Test dig selv! Slut kl Slut kl Slut kl Slut kl

13 SU- Statens Uddannelsesstøtte Hvordan søger du SU? Gå ind på hjemmesiden og søg SU. Du skal logge på med Nem ID som du automatisk vil få, hvis du har en netbanksaftale med dit pengeinstitut eller du kan bestille det på Du kan tidligst søge SU 1 måned før studiestart, og vi skal have modtaget bekræftelsen på at du ønsker studiepladsen. SU er forudbetalt dvs. starter du f.eks. på studiet 6. feb er du berettiget til SU pr. 1. feb Sådan gør du: Log på MinSU og tryk Søg SU og derefter tryk SU-Videregående uddannelse. Vælg uddannelsessted Prof. højskolen Lillebælt. SIDSTE FRIST for SU er den sidste hverdag i den måned, du ønsker SU. Din SU til en videregående uddannelse er delt op i et klippekort, hvor en måneds SU tæller som et klip. Klippekortet består af en overordnet ramme på 70 klip (det vil sige 70 måneders SU). Når du starter på Sygeplejerskeuddannelsen får du tildelt 41 klip, samt 12 ekstra klip.. Hvis du er merit studerende, vil du få tildelt 29 klip, samt 12 ekstra klip. De ekstra 12 klip kan du bruge, hvis du bliver forsinket i uddannelsen SU-satser på videregående uddannelser Beløbene for den månedlige SU før skat i 2013 er: Hjemmeboende får kr. Udeboende får kr.

14 SU-lån Får man SU har man mulighed for også at få SU-lån. Der kan ikke udbetales dit SU-lån, før du i minsu har godkendt din låneplan samt accepteret betingelserne og vilkår for lånet. Selv om lånet er vist på din støttemeddelelse, modtager du først penge, når låneplanen er godkendt. Har du fået tildelt SU-lån i 2012, vil du automatisk få tildelt SU-lån i Du kan 1. december 2012 se næste års låneplan i minsu. Du kan søge SU-lån med tilbagevirkende kraft for de måneder i året, hvor du har modtaget SU. Hvis du er forsørger, har du mulighed for at få et supplerende SU-lån ved siden af dit almindelige SU-lån. Det vil sige, at forsørgere, der vælger at tage supplerende SU-lån i 2013, i alt kan låne ( ) kr. pr. måned. Som forsørger har du desuden mulighed for alene at tage supplerende SU-lån og dermed låne kr. pr. måned. Hvis du går på en videregående uddannelse og ikke har mere SU tilbage, har du mulighed for at tage et slutlån inden for de sidste 12 måneder af uddannelsen. Satser for SU-lån i 2013: Su-lån er kr. Supplerende SU-lån til forsørger kr. Slutlån kr. Barsel/enligt forsørgertillæg Du kan få ekstra SU, hvis du får barn, mens du går på en videregående uddannelse (fødselsklip). For at få fødselsklip må du ikke være erklæret studieinaktiv i måneden inden pengene skal udbetales. For eksempel skal du være studieaktiv i april for at få fødselsklip i maj. Derimod behøver du ikke være studieaktiv i den periode, hvor du får fødselsklip udbetalt men du må gerne. Du bliver mor Hvis du bliver mor, mens du går på en videregående uddannelse, kan du: få 12 måneders fødselsklip (12 ekstra klip) tidligst søge om fødselsklip tre måneder før terminsdatoen få fødselsklip udbetalt fra to måneder før terminsdatoen selv bestemme hvornår i den uddannelse, du har fået barnet, du vil have fødselsklip udbetalt vælge at overføre op til seks måneder fødselsklip til barnets far. Det kræver dog, at I begge går på en videregående uddannelse og opfylder betingelserne for at få SU (barnets far kan ikke overføre fødselsklip til dig) Du bliver far Hvis du bliver far, mens du går på en videregående uddannelse, kan du: få 6 måneders fødselsklip (6 ekstra klip) får udbetalt fødselsklip fra den måned, du får barnet selv bestemme, hvornår i den uddannelse, du har fået barnet, du vil have fødselsklip udbetalt barnets mor kan overføre op til 6 måneders fødselsklip til dig. Det kræver dog, at I begge går på en videregående uddannelse og opfylder betingelserne for at få SU (du kan ikke overføre fødselsklip til barnets mor) Er eller bliver du enlig forsørger kan du søge forsørgertillæg for enlige. Det kræves at du står som enlig forsørger hos kommunen. Forsørgertillæg for enlige er 2 x alm. SU klip.

15 Hvor meget må man tjene ved siden af sin SU Der er en grænse for, hvor meget du må tjene ved siden af din SU, det kaldes fribeløb. Dit fribeløb regnes ud på årsbasis (fra januar til december), og er det beløb, du højst må tjene ved siden af din SU. Tjener du mere end dit fribeløb, skal du betale en del af din SU og eventuelle SU-lån tilbage. Fribeløbssatser i 2013 Laveste fribeløb Måneder hvor du får SU (også dobbeltklip og slutlån) på en videregående uddannelse kr. pr. måned Mellemste fribeløb Måneder hvor du er indskrevet på et uddannelsessted og vælger SU fra eller ikke har søgt SU. Måneder hvor du ikke får SU, fordi: du har orlov fra uddannelsen du er i lønnet praktik du er erklæret studieinaktiv kr. pr. måned Højeste fribeløb Måneder hvor du ikke har ret til SU, fordi du: ikke er under uddannelse ikke har flere SU-klip til din igangværende uddannelse og samtidig ikke modtager slutlån får anden offentlig støtte, der skal dække leveomkostningerne i en periode, hvor du ellers kunne få SU kr. pr måned Forhøjelse af fribeløb Hvis du har børn under 18 år, stiger dit fribeløb med kr. om året pr. barn. Spørgsmål kan rettes til: SU-vejleder Shila Sørensen på mail eller telefon SU-vejleder Mette Hededal på mail eller telefon

16 INTROTUR FOR HOLD 2013 E Formål med introtur I første uddannelsesmåned afholdes Introtur. Turen skal medvirke til, at I nye studerende skal få mulighed for at skabe sociale kontakter til jeres medstuderende, og således får skabt grobund for et godt socialt og fagligt miljø på jeres hold. Beskrivelse af introturen Turen afvikles i hytter, smukt beliggende i nærheden af Vejle. Hytterne er opvarmet, og der er adgang til bad. I sengene og køjerne findes kun madrasser. I skal selv medbringe sengelinned, dyner eller soveposer, samt viskestykker, karklude og toiletpapir. På introturen deltager I nye studerende. En repræsentant eller to fra Sygeplejerskeuddannelsen tutorkorps vil aflægge et besøg hos jer. I skal skabe indhold i dagene, og selv bestemme, i hvilken udstrækning I vil benytte jer af, at ældre studerende er til stede i forløbet. I kan dog ikke regne med, at disse studerende vil være disponible begge dage. Sygeplejerskeuddannelsen stiller hytterne til rådighed, mens I skal betale forplejning og transport til hytterne. Praktiske forhold: Hold SV2013 E tildeles Hytten Kollen fra den kl til den kl Hytten Kollen Kollen 17, Urlev 8722 Hedensted (kørselsvejledning kan findes på internetadressen Hytten skal være ryddet op, støvsuget/ fejet og der skal være vasket op inden afrejse. I skal være opmærksomme på at udfylde opgørelse over jeres forbrug af el (aflæs ved ankomst og ved afrejse). Der udleveres seddel til denne opgørelse sammen med nøglebokskode. Nøglebokskoden afhentes i Studieadministration dagen før turen og afleveres i låst nøgleboks ved afrejse. Seddel over forbrug af el afleveres på Studiekontoret. Generelt om turen: Inden introturen finder sted er der afsat tid i jeres skema, så I sammen kan planlægge de praktiske forhold ved turen. Dette kunne f.eks. omfatte transport til stedet samt aftaler om forplejning og sociale aktiviteter undervejs. De studerende fra tidligere introture opfordrer holdene til på forhånd at nedsætte festudvalg, madudvalg mv. planlægge fælles arrangementer til dagen planlægge fælles indslag til underholdning om aftenen På introturen kunne ud over de sociale arrangementer indgå: drøftelser om dannelse af studiegrupper drøftelser om samspil og forventninger til hinanden. Sygeplejerskeuddannelsen opfordrer alle til at deltage i turen, og medvirke til at skabe grobund for et socialt miljø, der kan understøtte de faglige udfordringer I vil møde i sygeplejestudie

17 UNDERVISERE Anne Mette Rasmussen (AMFR1) May Birkeland (MABI) Inger Steffensen (INST) Hanne Lytken Holdt (HALH) Susanne Mariussen (SUMA) Randi Dam Schmidt (RADS) Nabil Karas (NAKA) Anni Johansen (ANJO) Susanne Trend (SUTR) Laila Mohrsen Busted (LMBU1) Esta I Djónastovu (ESID) Margit Roos (MARO) Barbara Voltelen (BAVO) Karsten Petersen (KAPE) Louise M. Grønhaug (LMGR) Jytte Beck (JYBE) Birgitte Knygle Hansen (BIKH1) Karen Dalsgaard Hansen (KLDH) Birgit Huus Jensen (bihj) Margit Schmykker (MASC2) Eva Odgaard (EVOD) Hanne Mirzaei Pedersen (HAMP) Annemarie Toubøl (AGTO) Mette Lomholt Skott (MELS) Merete Drachmann (MEDR) Ellen Boldrup (EBTI) Hans Jørgensen (HAJO) Line Bøttiger (LIBO) Susanna v. S. Thomsen (SVST)

18 CARE TOGETHER MOVE TOGETHER DAY Onsdag den 9. oktober 2013 Onsdag den 9. oktober 2013 afholder Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle i samarbejde med De Studerendes Råd, Vejle kommune og fitness dk en idrætsdag på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Dagen er spækket med sjove og udfordrende aktiviteter for krop, sjæl, muskler og hjerne. Idrætsdagen er skemalagt men frivillig at deltage i, der serveres gratis frokost, drikkevarer og frugt. Vi glæder os til at se dig til årets svedigste dag!

19 KANTINEN Kantinen tilbyder altid frisk og lækker mad. Kantinen sørger for at lave mad der svarer til årstidernes højtider. Alt hvad der laves i kantinen kan købes med hjem til en fordelagtig pris. Morgenmad: Hver dag serveres der frisk bagt brød. Alm. bolle: 5 kr. Oste bolle: 7 kr. Grov bolle: 7 kr. Chokolade bolle: 7 kr. Der kan købes smør, skive ost, marmelade, honning, smøre ost samt Nutella. Frokost buffet: Hver dag serveres der en stor buffet der byder på spændende og lækre retter. Lille tallerken: 18 kr. Mellem tallerken: 28 kr. Stor tallerken: 38 kr. Takeaway: Køb mad med hjem Takeaway boks: 35 kr. Sandwich: Kantinen tilbyder friske sandwich, med hjemmebagt bolle og dagenspålæg. Sandwich med dagens pålæg: 25 kr. Dessert: Kantinen tilbyder altid frisk bagt kage, the og kaffe. Kage: 7 kr. Kande kaffe: 20 kr. Kande the: 10 kr. Der kan altid købes slik, chokolade og andre søde sager samt kaffe, the og varm kakao både i kantinen og i automaten efter kantinens lukketid.

20 Drikkevare: Lille Juice: 10 kr. Stor juice: 15 kr. Lille kakao: 10 kr. Stor kakao: 15 kr. Lille sodavand: 12 kr. Stor sodavand: 20 kr. Kildevand: 12 kr. ¼ mælk/kernemælk: 5 kr. Caprisonne: 9 kr. Åbningstider: Mandag Fredag: 08:00-10:15 samt Lukkedage: Uge 7 3 dage op til påske Kristi himmelfatrsdag + dagen efter Pinsen Sommerferielukket fra 1. juli midt august Uge 42 Mellem jul og nytår

21 Mød dine medstuderende på facebook Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle har oprettet en facebook gruppe til jer, så I har mulighed for at lære hinanden at kende inden studiestart og følge hinanden igennem studiet. Vi inviterer jer nu til at deltage i jeres facebook gruppe, så I har mulighed for at lære hinanden bedre at kende inden studiestart Formanden for De Studerendes Råd: Jane Egholt Bech, holdets kontakt kontaktlærer: Eva Odgaard, Studentervejleder: Line Lykke Nielsen samt studiesekretær: Eva Kaas vil inden studiestart være medlem af gruppen. De vil hjælpe jer i gang og svare på spørgsmål. Jeres kontaktlærer forlader gruppen ved studiestart. Herunder ses link til jeres gruppe. For at I kan få adgang til gruppen, skal I anvende nedenstående link og trykke på knappen Bliv medlem af gruppen som står i højre hjørne under profilbillederne. https://www.facebook.com/#!/groups/ / Rigtig god fornøjelse

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information om SU, herunder krav til dig

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i minsu 2. Information om SU, herunder krav til dig K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T V E J L E D N I N G & O P T A G E L S E S U - K O N T O R E T Optagelsen 2010 på Københavns Universitet 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober 2008 1. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016 s Velkommen til Cphbusiness Søerne 2015-2016 Velkommen til Cphbusiness Søerne Cphbusiness Søerne ligger mellem søerne og HC Ørstedsparken i Nansensgade med mange cafeer og små butikker. Afdelingen er Cphbusiness

Læs mere

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra.

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse 1 Navn c/o navn SU/2009 0 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt

Læs mere

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje Modul 1 F15 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener

Læs mere

DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET

DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET Vedtaget af DSF s levevilkårsudvalg d. 1. december 2013 Dette notat beskriver nogle af de problemer og barrierer studerende med børn møder i SUsystemet samt DSF

Læs mere

0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

0 Min uddannelse er på Fast Track listen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse, der er på Fast Track listen SU/2015 1 Navn c/o navn Nuværende adresse 0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

Læs mere

V E L K O M M E N. LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM INTROFORLØB

V E L K O M M E N. LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM INTROFORLØB V E L K O M M E N PÅ LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM TUTORERNE INTROFORLØB Kære nye studerende på Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Nørre Nissum Vi glæder os til at møde dig, og til at

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse SU/2013 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt 1 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

Velkommen til Campus Aarhus N

Velkommen til Campus Aarhus N Velkommen til Campus Aarhus N version 1.7 27. august 2012 Bioanalytikeruddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Ernæring- og Sundhedsuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Bachelor s Degree Programme in Global

Læs mere

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET 10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546 5880

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Sommer 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk/

Læs mere

Kortene udleveres også til studerende i studiepraktik, udleveres til messer og infoaftener og Åbenthus og medsendes med pjecer

Kortene udleveres også til studerende i studiepraktik, udleveres til messer og infoaftener og Åbenthus og medsendes med pjecer At profilere de sundhedsfaglige uddannelser med henblik på øget rekruttering og rigtigt studievalg At uddannelserne i SFH er synlige for interessenter. Strategien udføres i et tæt samarbejde mellem studievejlederne

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelsen til Fysiologisk Hundemassør, er for dig der vil lære at massere egne og andres hunde og katte. Du kan bruge uddannelsen på dine egne dyr, på din arbejdsplads

Læs mere

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro. Uge 27 28/6-4/7-2015

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro. Uge 27 28/6-4/7-2015 2015 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Uge 27 28/6-4/7-2015 Side 2 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du i ugens løb blive præsenteret

Læs mere

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceforløbene for nøglepersoner og koordinatorer går på tværs University College Lillebælt, Konsulenthuset Supervision

Læs mere

MINISAMFUND. Brosonania. UGE 12 i 12

MINISAMFUND. Brosonania. UGE 12 i 12 MINISAMFUND Brosonania UGE 12 i 12 MINISAMFUND Skolen består af - 692 elever fra 0-9 klasse - Et antal pædagoger - Godt 70 lærere/leder/servicepersonale/kontorpersonale (konsulenter) Disse fordeles på

Læs mere

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP (Billede af tutorteamet 2015) DANMARKS INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK ARTS AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN PÅ

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

Børnekonferencen 2015

Børnekonferencen 2015 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 49 Offentligt Børnekonferencen 2015 Ida Schwartz Rasmus Alenkær Gry Rambusch Steen Wackerhausen Benny Andersen Thomas Adelskov Vibe Klarup Voetmann

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2009 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Statens Uddannelsstøtte Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

Sport og type 1 diabetes

Sport og type 1 diabetes e-mergency 06877 Sport og type 1 diabetes DIABETESFORENINGEN w w w. d i a b e t e s. d k Praktiske råd om mad og drikke DIABETESFORENINGEN Sport og type 1 diabetes Diabetesforeningen, 2003 2. oplag, februar

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Kurset har til formål at gøre PALS (Pals er en person, der har ALS) deres pårørende og hjælpere

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Så er det igen tid til at pakke familien, tandbørsterne og det gode humør. NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge Bogensholmlejren

Læs mere

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Forord Eventyrhuset vil gerne give dit barn en god hverdag med velvære, trivsel, udvikling og en god opvækst med sunde kostvaner. Det er vigtigt med en sund kost,

Læs mere

Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes

Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes Befolkningen i Norden er gennem de senere årtier blevet mere heterogen grundet

Læs mere

INVITATION TIL SVØMME-CAMP

INVITATION TIL SVØMME-CAMP INVITATION TIL SVØMME-CAMP Kære svømmere, trænere og familier, Det er en stor glæde igen at invitere alle unge med interesse for svømning til Hans Christian Andersen City Games. Arrangementet vil i 2014

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag.

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag. VUC Århus, 17. maj. 2011 Kære alle kursister på holdene ke02da1c (kemi C flex, helårsholdet) og ke05da1c (kemi C flex, halvårsholdet) På de næste mange sider vil I kunne se Jeres kommende eksamensopgaver

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Referat fra møde i Lokalt Uddannelsesforum for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Referat fra møde i Lokalt Uddannelsesforum for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Referat fra møde i Lokalt Uddannelsesforum for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Torsdag d.24.4.2014 kl. 9.30 12 i konferencerum 3 Deltagere: Margit Pedersen, Susanne Vakker Maass, Lissi Rachlitz, Anni

Læs mere

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Mandag den 6. juli 16.00-18.00 Ankomst og indkvartering (kaffe, te og saft i Pejsestuen) i Spisesalen 19.00 Velkomst og præsentation i St. Skolestue Derefter Rundvisning

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

Studieplan Hold 5 Registreret Akupunktør

Studieplan Hold 5 Registreret Akupunktør Efterår 2015 1 Fredag d. 25. sept. Birgitte Fiil og Charlotte Lind 9.00-15.00 Mette Pilegaard Kost og ernæring Lørdag d. 26. sept. Søndag d. 27. sept. 2 Fredag d. 9. okt. Søndag d. 11. okt. 9.00-15.00

Læs mere

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Hvad nu med pengene Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Rejsebrev. Et udvekslingsophold i Melbourne, Australien

Rejsebrev. Et udvekslingsophold i Melbourne, Australien Rejsebrev Et udvekslingsophold i Melbourne, Australien Louise Winther Larsen E-mail: louisewintherlarsen@gmail.com Hjem-institution: VIA University College Aarhus Hold: 11IID Værtsinstitution/Universitet:

Læs mere

Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til.

Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til. Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til. Skoleåret starter derfor med et introduktionsforløb for alle nye elever,

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse HF Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Susanne Brunsgaard Hansen

Læs mere

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Reglerne om tilbagebetaling af studielån og krav om for meget udbetalt SU er beskrevet i SUbekendtgørelsen (bkg. Nr. 792 af

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX STX, HHX, HTX og HF Indledning Der sondres mellem 2 typer optagelsesprøver : Den obligatoriske optagelsesprøve:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg HFe Kemi C Maria Ji Sigby-Clausen

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 Lejr for børn med diagnoser og deres familier NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge OPLEV Dejlige fællesrum Familieværelser

Læs mere

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder Velkommen til skolehjemmet i Odder Skolehjemsassistenter Jacob Andersen Brian Andersen Søren Laursen Claus Christensen Henrik Fischer-Mogensen Claus Lønborg Alting til sin tid Undervisning 8.50-16.45 Mandag

Læs mere

PROGRAM FOR VINTERBADERFESTIVAL I SKAGEN 22. - 25. JANUAR 2015

PROGRAM FOR VINTERBADERFESTIVAL I SKAGEN 22. - 25. JANUAR 2015 PROGRAM FOR VINTERBADERFESTIVAL I SKAGEN 22. - 25. JANUAR 2015 TORSDAG D. 22. JANUAR Indregistrering i Salen på Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5,. (Kør ligeud i de to lyskryds, efter 2. lyskryds ligger

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn

Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn Familiekursus Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn D. 11. - 14. oktober 2015 i Skærbæk Kursus- og feriecenter, Storegade 46-48, 6780 Skærbæk Praktiske

Læs mere