Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Internet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom."

Transkript

1 Lectio VUC vejledning MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Telefax: Internet:

2 Forord Denne vejledning henvender sig til skoler med kursister inden for VUC-uddannelsesgruppen, dvs. Hfenkeltfag, AVU, FVU, OBU og DU (Danskuddannelse for udlændinge). Vejledningen skal benyttes i sammenhæng med de øvrige Lectio vejledninger, og som særligt VUC-supplement. God fornøjelse med Lectio! MaCom A/S Materialet er senest revideret: 05. januar 2015 (HBN) Side 2 af 61

3 Indholdsfortegnelse 1. Ludusimport Overgang fra Ludus til Lectio Lange elevforløb Opsætning af et langt elevforløb Fag med flere niveauer AVU-kombinationsfag FVU-fællesfag FVU-fællesfag undervisning Opsætning af hold Holdtilmeldinger Opsæt Tilmeldingsbrevskabelon Opsæt Rekvirenter Tilføj Holdtilmeldinger Skemaoversigt Udskriv tilmeldingsbrev Betalinger til hold Regnskab UU (timebaseret) Opsætning af elevforløb SU (timebaseret) Dispensationer Timeoversigt Timekontrol Parkeringslister SU-perioder Beregnede og Godkendte SU-perioder Side 3 af 61

4 Historik Barsel (timebaseret forløb) Oprettelse af hold Elevtilknytning til holdelementer SU dispensation Realkompetencevurdering Registrering Realkompetencebevis OBU Udredning Rapportudtræk OBU opgørelse af fravær til aktivitetsindberetning AVU-eksamen Indberetning til XPRS Udskrifter Beviser Bevis til AVU-kursister, der har afsluttet enkelte fag Bevis til AVU-kursister FVU-eksamen Opret prøvehold Indberetning til XPRS Hent censor Udskrifter Beviser Eksamen ved Driftsoverenskomst Side 4 af 61

5 1. Ludusimport 1.1. Overgang fra Ludus til Lectio Overgangen fra Ludus til Lectio foregår i samspil med MaCom. Import af data fra Ludus til Lectio kan indeholde Hold, Kursister, Holdtilknytninger og Protokollinjer. Der er også mulighed for import af ældre data, dvs. gamle kursister og deres protokollinjer. Ved skift af SU- eller UU-system, skal skolen kontakte MaCom for at koordinere overgangen til Lectio. Når importen er gennemført og valideret af skolen, kan der lægges nyt skema, eller importeres skema til Lectio. Desuden kan lærere og kursister få adgang til systemet og benytte det til den daglige kommunikation, og resten af Lectios administrative funktioner kan tages i brug af administration og ledelse. Side 5 af 61

6 2. Lange elevforløb 2.1. Opsætning af et langt elevforløb Lange elevforløb gør det muligt at administrere SU-, UU- og Aktivitetsindberetning for VUC-kursister. For en kursist, som er tilknyttet et langt elevforløb, er det aktiviteten på hold, der bestemmer, hvornår og om kursisten er aktiv. Holdtilknytninger har betydning for, om kursisten vises som aktiv i oversigter, og om kursisten er aktiv i forbindelse med indberetningerne. Lange elevforløb oprettes inde under Stamdata > Elevforløb > Opret elevforløb: Herefter vælges Startår, Elevtype, Afdeling og UVM Institution og til sidst trykkes Opret. Så kommer man til denne side:

7 Herinde skal der sættes en start- og slutdato. Slutdatoen skal ligge en del år frem i tiden. Der skal ikke skrives Antal skoleår eller Afslutningstermin, og der skal ikke være flueben i Automatisk aktivitetsindberetning. Aktivitetsindberetning for enkeltfag sker på baggrund af kursistens tilknytning til hold, holdets opsætning af aktivitetsindberetning og kursistens opsætning af enkeltfagstilskud. SU-grundlag sættes til Timer. Så vil SU-indberetningen kontrollere for antal timer ved hjælp af ugenormen på de holdelementer, som kursisten følger. SU-timekontrol tæller, om kursisten har mindst 23 lektioner af 45 minutters varighed pr. uge. Der kan opsættes individuelle dispensationer på den enkelte kursist under Stamdata > SU-timekontrol. Der kan læses mere om dette under SU (timebaseret) > Dispensationer i denne vejledning. UU-indberettes sættes også til Timer. UU-indberetningen tager højde for, om kursisten følger hold med en sum af ugenorm på over 0 timer. Indberetningen registrerer den samlede periode, kursisten er aktiv på hold med en ugenorm. Der skal opsættes ét langt elevforløb pr. afdeling pr. uddannelse. Der opsættes to lange elevforløb pr. afdeling pr. uddannelse, hvis der er kursister på skolen, der ikke skal indberettes til SU. Side 7 af 61

8 3. Fag med flere niveauer 3.1. AVU-kombinationsfag I Lectio er der oprettet globale kombinationsfag til brug i forbindelse med Basis+G-hold og FED-hold på AVU, hvor flere niveauer gennemløbes på ét hold i forlængelse af hinanden. Kombinationsfag dækker over mere end ét niveau. De kan findes, når man opretter/redigerer hold ved at søge på følgende fagnumre: For at oprette et hold med kombinationsfag tilgås Stamdata > Hold > Opret hold. Her udfyldes XPRS Fag, Betegnelse samt Prøvefagskategori. Når alle felter er udfyldt trykkes Opret: Når holdet er oprettet er det vigtigt, at tjekke at niveauet er sat til -: Side 8 af 61

9 Ved oprettelsen af holdet oprettes automatisk de 3 niveauer F, E og D. Dette ses under holdelementer: Der skal for hvert holdelement skrives en Periode, dvs. de datoer holdet spænder over: NB. Datoerne må ikke overlappe hinanden. Side 9 af 61

10 For hvert holdelement skal også skrives en Ugenorm, altså hvor mange moduler, holdet skal have pr. uge: På fanebladet Elever tilføjes enten enkelte kursister, en klasse eller et holdelement ved at skrive i søgefeltet og trykke Tilføj: Kursisterne vil automatisk blive tilknyttet til F, E og D-niveauerne: Side 10 af 61

11 På fanebladet Lærere tilføjes lærere til holdet. Lærerens navn eller initialer indtastes i søgefeltet og efterfølgende trykkes Tilføj: Der sættes manuelt flueben ud for de elementer læreren skal være tilknyttet: Side 11 af 61

12 Under fanebladet Aktivitetsindberetning indtastes Tilskudsinstitutionsnummeret samt Undervisnings start-slutdato: Herefter vælges Automatisk fra drop-down menuen under Aktivitetsindberetning Enkeltfag (f.eks. GSK): Side 12 af 61

13 Når der er trykket Gem/Anvend vil det se således ud: Herefter trykkes på knappen Enkeltfagstilskudsopsætning for hold. Her kan tilskudsberegningen ses og der kan justeres andre aktivitetsindberetningsafhængige detaljer: Side 13 af 61

14 3.2. FVU-fællesfag For at oprette et hold med globale fællesfag skal der vælges en fagkode, der dækker over flere trin. De globale fællesfag kan bruges i forbindelse med trin 1-4 Læsning og trin 1-2 Matematik på FVU, som er fag, hvor holdets medlemmer kan tage niveauer individuelt og sideløbende. I dette tilfælde, er det globale fællesfag trin 1-4 Læsning: Holdet oprettes på samme måde som øvrige hold. Vælg Stamdata > Hold > Opret hold med XPRSkoden Herudover vælges en holdbetegnelse og der angives, hvilken prøvefagskategori faget er: Side 14 af 61

15 Holdet oprettes ved at trykke Opret. Når holdet er oprettet er det vigtigt, at tjekke at niveauet er sat til -. Side 15 af 61

16 Når man benytter en fællesfags-fagkode vil der på holdets stamdataside automatisk være et faneblad kaldet Fællesfag: I drop-down menuen Vælg underfag kan der vælges, hvilket niveau kursisterne følger: Side 16 af 61

17 De forskellige niveauer vil slå igennem, når der bliver oprettet prøvehold baseret på holdet, i forbindelse med eksamen. Dette medfører, at der for kursisterne bliver oprettet et prøvehold med det niveau/underfag, der er registreret som Valgt underfag ud for de enkelte kursister på tidspunktet for oprettelsen af prøveholdet. Det trin som kursisten følger, vil også slå igennem i aktivitetsindberetningen. For at se, hvad kursisterne bliver indberettet med tilgås fanebladet Aktivitetsindberetning via holdets side: Under fanebladet Aktivitetsindberetning indtastes Tilskudsinstitutionsnummeret samt Undervisnings start-slutdato. Desuden vælges Automatisk fra drop-down menuen ud for Aktivitetsindberetning Enkeltfag (f.eks. GSK): Side 17 af 61

18 Når der er valgt Automatisk, trykkes der på knappen Enkeltfagstilskudsopsætning for hold: Under Tilskudsberegning regnes enkeltfagstilskuddet automatisk ud: Side 18 af 61

19 FVU-fællesfag undervisning Underviseren på et FVU læsningshold deler sit undervisningsmateriale samlet til alle kursisterne på holdet. Beskeder og opgaver vil også blive vist for alle kursisterne. Alle kursister uanset trin får det samme at se. Hvis læreren ønsker at se, hvilke niveauer de enkelte kursister er på, kan dette gøres ved at tilgå Hovedmenu > Hold > Øvrige hold, og her vælges holdet: Når holdet er valgt skal man tilgå fanebladet Lærere og elever. I kolonnen XPRS-fag kan der ud fra hver kursist ses, hvilket niveau, der følges: Side 19 af 61

20 Side 20 af 61

21 4. Opsætning af hold For vejledning i oprettelse af hold, se Lectio Administratorvejledning. Dette afsnit omhandler opsætningen af VUC-hold. 4.1 Åben for tilmeldinger Før man kan tilføje holdtilmeldinger, skal man åbne holdet for tilmeldinger på holdets stamdata. Dette gøres ved at sætte Tilmeldinger til Tilmelding åben. Derudover kan der under Kapacitet skrives hvor mange kursister, der er plads til på holdet. I Pris, kan prisen for holdet skrives. 4.2 Ugenorm På holdets stamdata skal man også sætte en ugenorm. Dette knyttes bl.a. i forhold til timekontrollen ved timebaseret SU indberetning. Ugenormen angives under Holdelementer, og skal angives som antal af standardmoduler. Varigheden af standardmoduler kan findes inde under det pågældende skoleår i Skoleopsætning i Hovedmenuen. Side 21 af 61

22 4.3 Undervisningsperiode Undervisningsperioden kan specificeres på holdets faneblad Aktivitetsindberetning. Denne vil automatisk stå til holdets start- og slutdato. Hvis der kun skal aktivitetsindberettes, når der foregår undervisning dvs. foruden eksamensperioden, skal datoen for undervisnings start- og slutdato forkortes. Side 22 af 61

23 5. Holdtilmeldinger Holdtilmeldinger benyttes i fasen inden den endelige holdtilknytning, hvor der på VUC kan være behov for at registrere indkommende forhåndstilmeldinger indtil betaling er faldet og endelig holdtilknytning er foretaget/godkendt. Der kan indledningsvis oprettes en skabelon for tilmeldingsbrev, der kan printes til kursisten ved tilmeldingen. Der kan oprettes lokale rekvirenter, som for eksempel en kommune, der kan knyttes til de enkelte holdtilmeldinger. Tilmeldinger registreres på den enkelte kursists Stamdata Opsæt Tilmeldingsbrevskabelon For at kunne udskrive et tilmeldingsbrev for en kursists holdtilmeldinger, skal man indledningsvis have lavet en skabelon, og gemt den i Lectio. Skabelonen kan udformes med lokalt logo og med lokalt indhold. Skabelonerne findes under Stamdata > Brevskabeloner: Herinde kan man, ved at klikke på skabelonnavnet, åbne skabelonen og gemme den på computeren. Når man har gennemset og evt. redigeret skabelonen vælger man Tilmeldingsbrev og tilføjer brevskabelonen: Side 23 af 61

24 Man kan nu uploade filen ved at trykke på Vælg ny fil : Når man skal redigere skabelonen, kan man få hjælp under Skabelon hjælp. Man kan vælge en af skabelonerne, og der vil komme de mulige flettefelter (Mergefields) frem: Side 24 af 61

25 I Word kan man sætte disse ind, f.eks. kan man bruge skabelonen og ændre i den. For at sætte Mergefields ind i Word, går man under fanebladet Insert. Under dette faneblad vælger man Quick Parts > Field: Så får man et nyt vindue op. Her skal man vælge Mergefields under Field names. Når man har valgt denne, kan man under Field name skrive de Mergefields, der er givet i Lectio under Skabelon hjælp: 5.2. Opsæt Rekvirenter Skolens mulige Rekvirenter kan tilføjes under Stamdata > Rekvirenter, hvis man ønsker at anvende fx kommunerekvirenter på en kursists tilmeldinger og tilknytninger. Man tilføjer rekvirenter ved at trykke på det grønne plus. Der skal angives en Rekvirent kode, Rekvirenttype og et Navn på rekvirenten. Der kan også skrives Adresse og Debitor nr. For at gøre rekvirenten aktiv, skal der sættes flueben i boksen under kolonnen Aktiv: Side 25 af 61

26 UVM er forhånd oprettet som rekvirent Tilføj Holdtilmeldinger Man kan hente hjælp til at oprette en kursist i Lectio i Lectio Administrator vejledning. Når man har åbnet for tilmeldinger på holdets stamdata, kan man tilføje holdtilmeldinger på kursistens stamdata under fanebladet Holdtilmeldinger. Søg på det ønskede hold i søgefeltet Tilføj holdtilmelding(er): I boksen Tilmeldinger ses hvilke hold kursisten er tilmeldt. Når man har tilføjet holdtilmeldingen, vil kursisten ikke være tilknyttet holdet, før tilknytningsstatussen opdateres og gemmes, hvilket typisk gøres når kursisten har betalt. Man kan på tilmeldingen angive: Man sætter flueben i boksen i kolonnen Tilknytningsstatus, når kursisten ønskes Tilknyttet. Hvis man skal have kursisten til at stå som Ikke tilknyttet igen, skal man ind og fjerne tilknytningen under Stamdata > Holdtilknytninger. Side 26 af 61

27 Tilmeldingsdatoen, sættes automatisk til den dato, man tilføjer holdtilmeldingen Under Status registreres status på kursisten tilmeldinger. I boksen Betaler, kan man angive en rekvirent som betaler. Det er muligt at skrive en Forfaldsdato. Denne vil fremgå af tilmeldingsbrevet, hvis man ikke har ændret i skabelonen. Man kan justere/tilføje holdets pris under Beløb. Når kursisten har betalt sættes der flueben ved Betalt, ved klik på Anvend/Gem vil betalingsdato sættes til den dato og tilknytningen etableres. Status ændres til Optaget på holdet. Hvis der tilbagebetales, kan der sættes flueben i Tilbagebetalt, men der skal stadig være flueben ved Betalt. Der kan skrives Noter i forhold til tilmelding og betaling under Tilmeldingsnote og Betalingsnote. Til slut kan der trykkes Gem/ Anvend for at gemme ændringerne Skemaoversigt Når man tilføjer en holdtilmelding, vil man i Skemaoversigten kunne se hvilke skemabrikker, der ligger for holdet, og på den måde kunne tjekke for eventuelle overlap mellem hold: 5.5. Udskriv tilmeldingsbrev Når man skal udskrive tilmeldingsbreve, kan man sætte flueben ved de holdtilmeldinger, man gerne vil udskrive og klikke Udskriv valgte: Side 27 af 61

28 Når man trykker Åben vil man få udskriften frem. Side 28 af 61

29 6. Betalinger til hold 6.1. Regnskab Man kan se regnskabet for kursistens betalinger hvis man under Stamdata > Holdtilmeldinger, trykker på knappen Se regnskab. På regnskabet vil der stå hvilke hold, kursisten er på. Ud fra holdene kan man se, hvad kursisten Skylder, og om kursisten har Betalt. Forneden er tallene summeret. Her kan man se Balancen for, hvad kursisten skylder i alt. Side 29 af 61

30 7. UU (timebaseret) 7.1. Opsætning af elevforløb Når der opsættes elevforløb til VUC uddannelser skal der ift. UU-indberetning vælges Timer fra drop-down menuen ud for UU-indberettes: Dette medfører, at kursister, der har holdtilknytninger, vil blive indberettet som aktive på skolen med den periode, hvor der er aktive holdtilknytninger til hold med en sum af ugenorm over 0. Der vil indsendes Afbrud til UU, hvis tilknytninger ophører, og der ikke længere er en samlet ugenorm over 0. På alle kursisters stamdata er der et fanebladet kaldet UU. Her kan den enkelte kursists UU- Indberetningshistorik ses: Side 30 af 61

31 Side 31 af 61

32 8. SU (timebaseret) For kursister på elevforløb, der er sat til at være timebaseret, er det holdtilknytningerne, der bestemmer den periode, kursisten får SU i. SU-perioder skal godkendes, førend de automatisk bliver sendt af sted til SU Dispensationer På kursisters stamdata er der et faneblad kaldet SU-timekontrol. Ved at trykke på +, kan der indsættes information omkring barnet, hvis dette er relevant for kursistens SU: På fanebladet SU-timekontrol kan også indtastes eventuelle SU Dispensationer. For at tilføje en ny dispensation, trykkes på +. For hver dispensationslinje kan indtastes Start, Slut, Type, Eksterne SU-lektioner samt Note. Åbnes drop-down menuen under Type kan der vælges forskellige typer dispensationer: SU16: Timekravet for at få SU er 16 timer. SU17: Timekravet for at få SU er 17 timer. AKTIV: Kursisten får SU dispensation så længe kursisten er tilknyttet et hold i perioden, som har en ugenorm på minimum 0,1 time. Side 32 af 61

33 INAKTIV: Kursisten får ikke SU. EKSTERN: Kursisten har eksterne timer på anden institution. De eksterne lektioner skrives i Eksterne SU-lektioner. Hvis der ingen dispensation er, gælder de normale SU timetal. NB! Dispensationerne, der laves, har kun en effekt, hvis en kursist er aktiv på et hold med minimum 0,1 time som ugenorm Timeoversigt Under fanebladet SU-timekontrol kan en Timeoversigt ses. Denne viser, hvilke måneder en kursist er SU-berettiget. Grøn farve betyder, at kursisten er SU-berettiget i den pågældende måned Rød farve betyder, at kursisten ikke er SU-berettiget i den pågældende måned Sættes der flueben i Medtag tilmeldinger vises hold kursisten er tilmeldt, men endnu ikke tilknyttet Timekontrol Nederst på fanebladet SU-timekontrol ses en oversigt over start- og sluttidspunkt på SU-dispensationer, samt en oversigt over, hvor mange SU-lektioner kursisten har haft i de forskellige tidsrum: Side 33 af 61

34 8.4. Parkeringslister Parkeringslisten er til brug for den lokale SU-administrator. Den kan bruges til godkendelse og indsendelse af nye eller ændrede SU-indskrivninger. Hvis der for en kursist er forskel på senest godkendt SU-periode og beregnet SU-periode, vil den beregnede ændring blive vist på parkeringslisten til godkendelse. Posten godkendes på parkeringslisten ved at tilgå Stamdata > SU-indberetning > Parkeringsliste: Her kan kursisten / kursisterne markeres med flueben og godkendes med knappen Godkend SUperioder SU-perioder Beregnede og Godkendte SU-perioder På kursistens stamdata er der et faneblad kaldet SU. Her ses kursistens SU-perioder. I nederste boks på siden ses Beregnede SU-perioder. Når der er lavet en ændring på kursisten f.eks. en indskrivning på et nyt hold så kursisten er SU berettiget, eller en afmelding fra et hold så kursisten ikke længere er Side 34 af 61

35 berettiget skal det godkendes. Det kan gøres enten fra parkeringslisten eller ved at trykke Godkend SUperiode her: Herefter vil der ligge ny data klar til næste indsendelse fra Lectio til SU under Godkendte SU-perioder, som viser den periode, kursisten er godkendt til SU: Side 35 af 61

36 Historik Der kan under Elevens SU-perioder - Indberetningshistorik ses, hvornår SU-linjerne er afsendt, hvilken periode indskrivningen dækker over, CØSA-formål, afdelingsinstitutionsnummer m.m.: Der sendes automatisk godkendte linjer afsted til SU hver aften Barsel (timebaseret forløb) Oprettelse af hold Der skal oprettes et særligt hold, der bruges til at holde barselskursister aktive i forbindelse med indberetninger af SU og UU. Holdet oprettes under Stamdata > Hold. Herinde trykkes der Opret hold. Holdet skal have XPRS faget Andet. Der skal ikke tilknyttes karakterer, så fluebenet i boksen Tilknyt karaktertyper skal fjernes. Herefter sættes Startår, Afsluttende termin, Prøvefagskategori og Afdeling: Side 36 af 61

37 Når man trykker Opret kommer man ind på holdets stamdata. I den nederste boks Holdelementer skal Ugenormen sættes til at være større end 0: Elevtilknytning til holdelementer Nu skal kursisten tilknyttes holdelementer. Dette gøres på holdets stamdata under fanebladet Elever. Vælg og tilføj kursisten i feltet. Side 37 af 61

38 Hvis man trykker på stjernen, vil man kunne sætte start- og slutdato for tilknytningen til holdelementerne: Kursisten skal tilknyttes holdelementet i det år og den dato hvor barsel starter. Elevtilknytningens slutdato sættes på holdelementet i det år og den dato, hvor barsel er slut. Side 38 af 61

39 SU dispensation For at kursisten skal have SU under sin barsel, skal der oprettes SU dispensation, der svarer til barselsperioden. Dette gøres på kursistens Stamdata under fanebladet SU-timekontrol: Man indsætter en ny række ved at trykke på det grønne plus. Her kan der skrives start- og slutdato for SU dispensationen, hvilken type dispensation det er, og eksterne SU-lektioner, som er opgjort i moduler af 45 min.: Side 39 af 61

40 Under fanebladet SU, kan man se Beregnede SU perioder. Ved ikke timebaserede SU-forløb bliver perioderne automatisk godkendt, mens timebaserede SU-forløb skal godkendes inden de bliver brugt ved næste SU indberetning. Side 40 af 61

41 9. Realkompetencevurdering 9.1. Registrering Kursister der tilhører en uddannelse i VUC-gruppen har på deres stamdata et faneblad, der hedder Realkompetence: Inde på fanebladet, kan man indsætte en række ved at trykke på det grønne plus: Der kan herinde noteres: Hvem der Henviser Hvilken Institution Hvilken Fagkode, der dækkes Tidsforbrug Hvem der har lavet vurderingen Hvornår vurderingen er lavet Side 41 af 61

42 9.2. Realkompetencebevis For at kunne lave et realkompetencebevis, skal man have lavet en skabelon, og gemt den i Lectio. Skabelonerne findes inde under Stamdata > Brevskabeloner Herinde kan man åbne skabelonen og gemme den på computeren Når man har lavet skabelonen vælger man Elevskabelon og tilføjer brevskabelon Man kan nu uploade filen ved at trykke på Vælg ny fil. På kursistens stamdata kan man udstede kompetencebeviset, som vælges under Udskriv brev: Side 42 af 61

43 Når man trykker på Kompetencebevis, vil beviset komme frem: Side 43 af 61

44 10. OBU Udredning På OBU-kursisters Stamdata side er der et særligt faneblad kaldet OBU. Fanebladet indeholder en ordblindeudredning, som bruges i forbindelse med visitering og genvisitering af kursisten. Først registreres en afdækkende test som nedenstående: Efter endelig evaluering kan en kursist genvisiteres, hvis vedkommende eventuelt har brug for flere undervisningstimer. Dette gøres ved at trykke på det grønne plus Rapportudtræk Hvis der ønskes et overblik over de kursister, der er blevet udredt inden for en given periode kan det gøres under Hovedmenu > Rapportering. Her vælges datakilden Ordblindeundervisning: Når der trykkes Opret rapportskabelon, vil det se således ud. Under filtreringsfelter indsættes søgeperiodens start og sluttidspunkt: Side 44 af 61

45 10.3. OBU opgørelse af fravær til aktivitetsindberetning Lectio kan beregne den Alternative varighed og Fremmøde varighed for kursister på OBU-hold. Den Alternative varighed er varigheden af de tilbudte undervisningstimer. Fremmøde varighed beskriver kursistens reelle tilstedeværelse i undervisningstimerne på baggrund af fraværsregistrering i Lectio. Beregningen af den Alternative og Fremmøde varighed forudsætter, at al fravær er indtastet i Lectio for hele perioden, og at kursistens periode for tilknytning til holdet i øvrigt er korrekt. Beregningen tilgås på holdets Stamdata under fanebladet Aktivitetsindberetning: Herinde trykkes der på Enkeltfagstilskudsopsætning for hold: Side 45 af 61

46 Herefter kommer denne side frem, som viser enkeltfagstilskuddet for holdet. Her trykkes på Opdater OBU fremmøde: På den næste side trykkes først på Søg. Denne side beregner informationer ud fra antal tilbudte timer på holdet, dvs. den Alternative varighed, og kursisternes antal fraværstimer, som er registreret i Lectio. For at indlæse Alternativ og Fremmøde varighed på kursisterne, sættes der et flueben i boksen under Vælg, og trykkes derefter på Ret Valgte: Side 46 af 61

47 Herefter ser det således ud. Nu er der blevet indlæst den Alternative og Fremmøde varighed på kursisterne: Hvis der ikke er blevet foretaget fraværsregistreringer i Lectio for hele perioden, der skal beregnes, kan man også taste Alternativ og Fremmøde varighed manuelt i ovenstående skærmbillede. Side 47 af 61

48 11. AVU-eksamen Dette afsnit supplerer Lectio Eksamensmodul vejledning og forklarer de øvrige funktioner, der er i Lectio i forbindelse med AVU-eksamen. Det indeholder bl.a. indberetning til XPRS, udskrifter og beviser Indberetning til XPRS For at indberette AVU til XPRS vælges Hovedmenu > Eksamen > Termin > XPRS ind./ud. Vælg prøveområdet AVU i drop-down menuen: Ovenfor er et udsnit af UVM s prøvekalender for AVU. På siden XPRS ind./ud genereres indberetninger og indsendes til UVM. Det er også her udmeldinger hentes. Side 48 af 61

49 11.2. Udskrifter Via Hovedmenu åbnes Eksamen > Termin > Prøvehold. I drop-down menuen vælges AVUprøveterminen S14 AVU: Prøveholdene kan planlægges i Lectios eksamensplanlægningsprogram. For en beskrivelse af denne funktion henvises til Lectio Eksamensmodul vejledning. For AVU-prøvehold findes en særlig udskrift kaldet AVU-karakterliste. Karakterlisten kan findes ved at trykke på et prøvehold. Derefter kommer man til denne side: Side 49 af 61

50 Inde på prøveholdet kan der vælges udskrifter. For at få AVU-karakterlisten trykkes der på Vælg udskrift > Karakterliste AVU: Når der er trykket på Karakterliste (AVU) vil denne karakterliste vises: Side 50 af 61

51 11.3. Beviser I Lectio findes der to typer AVU-beviser. Ét til de kursister, der har afsluttet enkelte fag og ét AVU-bevis Bevis til AVU-kursister, der har afsluttet enkelte fag For at lave et bevis til en kursist med afslutning i enkelte AVU-fag skal man tilgå det enkelte hold. Dette gøres ved at gå under Hovedmenu > Eksamen > Termin > Eks. karakterer. I drop-down menuen sorteres på prøveterminen S14 AVU: Side 51 af 61

52 Vælges det øverste prøvehold, kommer man til denne side: Side 52 af 61

53 På denne side indtaster man karakterer for prøveholdet. I bunden af siden er der en knap der hedder Bevisudstedelse. Trykkes der på denne, kommer man til en oversigt, hvor man kan udstede enkeltfagsbeviser for faget. Hvis der kun skal udstedes beviser for det prøvehold man er tilgået, fjernes fluebenet fra Inkludér protokollinjer for andre prøvehold for holdet: Der kan kun udstedes samme bevis én gang pr. kursist. Hvis et bevis skal udstedes igen, skal det først tilbagetrækkes på kursistens stamdata side. Det gøres ved at gå ind på fanebladet Bevis og trykke Tilbagetræk. For at udstede bevis sættes der flueben ud for de kursister, der skal have udstedt bevis: Beviserne udskrives ved at trykke på knappen Udskriv alle eksisterende i nederste, venstre hjørne Bevis til AVU-kursister For at udstede beviser til AVU-kursister tilgås Hovedmenu > Eksamen > Termin og går under fanebladet Beviser. Ud for Bevistype, vælges der Almen forberedelseseksamen (AVU). Der kan også vælges Afgangsklasse og til sidst trykkes Opdater, for at fremfinde kursisterne: Side 53 af 61

54 Side 54 af 61

55 12. FVU-eksamen Dette afsnit supplerer Lectio Eksamensmodul vejledning og forklarer de øvrige funktioner, der er i Lectio, i forbindelse med FVU-eksamen. Forskellene omfatter indberetning til XPRS, udskrifter og beviser Opret prøvehold Prøvehold bliver oprettet på baggrund af eksisterende hold. For at kunne oprette et prøvehold, skal der være en Afsluttende termin inde på holdets Stamdata-faneblad. For at oprette prøveholdet, går man ind i Hovedmenu > Eksamen > Termin og vælger fanebladet Prøvehold: Herefter vælger man Prøvetypen, Holdnavnet, Prøveterminen samt skriver dato og tidspunkt for eksamen. Til slut vælges de kursister, som skal være på prøveholdet og man kan nu trykke Opret Indberetning til XPRS Indberetning til og udmelding fra XPRS foregår under fanebladet XPRS ind/ud under Eksamen > Termin: Herinde kan man vælge prøveområdet FVU i drop-down menuen. Man kan her generere indberetningerne og hente udmeldingerne: Side 55 af 61

56 12.3. Hent censor Ved FVU eksamen hentes censor til prøveholdene ved at trykke på knappen Hent censor på de enkelte prøvehold: Side 56 af 61

57 12.4. Udskrifter For at tilgå udskrifter, går man ind under Eksamen > Termin > Prøvehold. Herinde vælges terminen F14 FVU: Prøveholdene kan planlægges i Lectios eksamensplanlægningsprogram. For en beskrivelse af denne funktion henvises til Lectio Eksamensmodul vejledning. Når man klikker sig ind på prøveholdene, er der nogle specielle udskrifter for FVU under Vælg udskrift. Det er Karakterliste (FVU) og Kasselabel (VUC): Side 57 af 61

58 Når man trykker og åbner Karakterliste (FVU), vil man få karakterlisten, som ser således ud: Når man trykker på Kasselabel, vil dokumentet man åbner se således ud: Beviser FVU beviser bliver udskrevet på det enkelte hold, hvor der også kan gives karakterer. Vælg fanebladet Eksamenskarakterer og derefter et FVU-prøvehold. Side 58 af 61

59 Når der er givet karakterer, kan man trykke på Bevisudstedelse i nederste, venstre hjørne: Så kommer man ind på udstedelsessiden: Side 59 af 61

60 Det er muligt, at få vist protokollinjer for andre prøvehold. Dette gøres ved at sætte flueben i Inkluder protokollinjer for andre prøvehold for holdet under Vælg protokollinjer: Det er kun muligt at udstede samme bevistype én gang pr. kursist, man kan derfor ikke udstede beviset, hvis det ikke er blevet tilbagetrukket. For at tilbagetrække beviset, skal man ind under kursistens Stamdata på fanebladet Bevis og trykke Tilbagetræk. For at udstede beviser, sættes der flueben ud for de pågældende kursister og trykker på Udskriv alle eksisterende: Eksamen ved Driftsoverenskomst Driftsoverenskomstpartner oprettes som egen, usynlig afdeling (kontakt MaCom). Når der er oprettet en Driftsoverenskomst, modtager skolen en zipfil fra Driftsoverenskomstpartneren. Den indlæses under Stamdata i menupunktet Ludus Light import: Side 60 af 61

61 Herinde bliver filen uploadet ved at trykke på Vælg ny fil: Når filen er blevet uploadet, kan man se prøveholdene og udvælge hvilke, man ønsker at oprette. Lærer og prøvehold i forbindelse med eksamenerne bliver oprettet på den lokale afdeling. Herefter kan eksamen administreres, som foregik det på egen afdeling. Side 61 af 61

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Opstart af nyt skoleår vejledning 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS Light version 1.21.0. Den 16. december 2008. J.nr.: 4004 V1559 08. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS Light version 1.21.0. Den 16. december 2008. J.nr.: 4004 V1559 08. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS Light version 1.21.0 Den 16. december 2008 J.nr.: 4004 V1559 08 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio administratorvejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.49.0. J.nr. 4004-V1544-10. Version 1.49.0 Copyright 2013 CSC Scandihealth A/S. Den 25. juli 2013

Versionsbrev. LUDUS version 1.49.0. J.nr. 4004-V1544-10. Version 1.49.0 Copyright 2013 CSC Scandihealth A/S. Den 25. juli 2013 Versionsbrev LUDUS version 1.49.0 Den 25. juli 2013 J.nr. 4004-V1544-10 Den 25. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. Generelt... 5 3.1 Sikkerhedsadministration

Læs mere

Lectio Lectio Aktivitet vejledning

Lectio Lectio Aktivitet vejledning Lectio Lectio Aktivitet vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Denne

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.22.0 Den 4. august 2011 J.nr. 4004-V0890-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Lectio. Introduktion til Lectio Elevmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Introduktion til Lectio Elevmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Introduktion til Lectio Elevmodul 1992-2006 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Lectio. Lectio øvelseshold vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio øvelseshold vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio øvelseshold vejledning 1992-2007 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Vejledning Post modul

Vejledning Post modul Vejledning Post modul Post modulet ligger under rapporter, men først skal man sørge for at man har rettigheder til dette modul. Den rettighedsansvarlige skal ind under rettigheder og tildele POST til relevante

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

Lectio. Ansøgervejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Ansøgervejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Ansøgervejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord Dette er

Læs mere

Elevplan vejledning 2013

Elevplan vejledning 2013 Elevplan vejledning 2013 Indhold Sådan logger du på:... 1 Sådan indtaster du dit mobilnummer og ændre din mailadresse:... 2 Fraværsbesked sendt fra startsiden... 3 Fraværsbesked sendt fra skemaet... 4

Læs mere

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio SMS-service vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Vejledning

Læs mere

Sådan fungerer onlinetilmeldingen

Sådan fungerer onlinetilmeldingen Sådan fungerer onlinetilmeldingen Onlinetilmeldingen gør brug af flere systemer: hjemmesiden, webbutikkens administration, betalingssystemet epay og LUDUS. LUDUS Afdelingerne fastlægger hvilke fag, der

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Importér skemadata fra Lectio 1 af 16 Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Vælg Konverter skemadata Klik på Eksporter skemadata Importér skemadata fra Lectio 2 af 16 Vælg

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS

VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Log ind. side 3 2. Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Skriv og besvar besked i LUDUS. side 4 4. Find dine konferencer i LUDUS..

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser

Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser Formål og målgruppe Denne vejledning henvender sig til personer på ungdomsuddannelser, som har fået adgang til Uno Brobygning med det formål at deltage i arbejdet

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner Sådan uploader du r og studieplaner Undervisningsbeskrivelserne og studieplanerne uploades via en hjemmeside, og derfor skal du blot bruge en almindelig webbrowser, når du som lærer vil uploade din /studieplan

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Kursistvejledning til LUDUS Web

Kursistvejledning til LUDUS Web Kursistvejledning til LUDUS Web LUDUS Web er et kommunikationssystem I LUDUS Web kan du bl.a.: Se dit skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Få en oversigt over dine lektier Hente elektroniske materialer

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Ludus Web er et kommunikationssystem. I Ludus Web kan du bl.a.: Se dit skema/din undervisers skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Se aflysning af timer Sende beskeder bl.a.

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

DOKUMENTER - OPRET EGEN MAIL/BREVSKABELON. Mail/brev til dine kunder via C&B

DOKUMENTER - OPRET EGEN MAIL/BREVSKABELON. Mail/brev til dine kunder via C&B DOKUMENTER - OPRET EGEN MAIL/BREVSKABELON Mail/brev til dine kunder via C&B 24-04-2015 INDHOLD Indhold 1 Indledning 2 Opret din egen mail/brev skabelon 3 Send din mail til sælger 7 Oprettelse af bat filer

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Rapporter / Udskrifter

Rapporter / Udskrifter Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter.

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

VTC. Vejledning til VTC-registrering. for medarbejder. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4

VTC. Vejledning til VTC-registrering. for medarbejder. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4 VTC Vejledning til VTC-registrering for medarbejder Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til Arbejdsmiljøsystemet...3 2. Medarbejderstartside...4 3. Udfyld

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af denne generelle vejledning med link til en

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Lectio hjælp vejledning

Lectio hjælp vejledning Lectio Lectio hjælp vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord Denne

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0 J. nr: 4004-V1566-09 Journal nr.. 4004-V1566-09 LUDUS Web version 2.11.0 Side 1 af 12 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

VEJLEDNING til FORENINGER i

VEJLEDNING til FORENINGER i VEJLEDNING til FORENINGER i Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret grupper... 7 6. Opret nye titler... 9 7. Tildel titel...

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Ludus Web er et kommunikationssystem. I Ludus Web kan du bl.a.: Se dit skema/din undervisers skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Se aflysning af timer Sende beskeder bl.a.

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

Manual til studiebogen i Ludus Web

Manual til studiebogen i Ludus Web Manual til studiebogen i Ludus Web Først og fremmest er det vigtigt at skelne mellem Ludus og LudusWeb! Ludus er det system som de studerende meldes ind i, når de kommer på VUC, det er kun administrative

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Lectio. Introduktion til Lectio Grundmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Introduktion til Lectio Grundmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Introduktion til Lectio Grundmodul 1992-2006 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

Tips og tricks til EDB lagerstyring

Tips og tricks til EDB lagerstyring Tips og tricks til EDB lagerstyring Indhold Tips til Lageropgørelseskladde (Bog 1, Side 73)... 2 Optællingsliste med vist antal (Bog 1, Side 74)... 3 Deling af ordre (Bog 1 side 38)... 4 Overblik over

Læs mere

Lectio. Lectio import vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio import vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio import vejledning 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Eventsystem til klubben via BadmintonPeople

Eventsystem til klubben via BadmintonPeople Eventsystem til klubben via BadmintonPeople Nu kan din klub via BadmintonPeople oprette og administrere egne events. Systemet giver dig mulighed for, at integrere modulerne med hjemmesiden, således tilmeldingerne

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Nemme skabeloner til brevudsendelse med Oracle BI Publisher Desktop

Nemme skabeloner til brevudsendelse med Oracle BI Publisher Desktop Nemme skabeloner til brevudsendelse med Oracle BI Publisher Desktop Indhold Nemme skabeloner til brevudsendelse med Oracle BI Publisher Desktop... 1 Download og installation af Oracle BI Publisher Desktop...

Læs mere

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekorts Styring i Qmanager Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen HD optag Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen 1 Login til ansøgningsportalen (STADS-DANS): http://www.cbs.dk/efteruddannelse/hduddannelse/hd-tilmelding Se desuden Vejledning til login på ansøgningsportalen

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Resultatregistrering i STADS-VIP kort vejledning

Resultatregistrering i STADS-VIP kort vejledning Resultatregistrering i STADS-VIP kort vejledning Indhold Sådan registrerer du resultater... 2 Adgang til systemet... 2 Registrering af resultater i STADS-VIP... 3 Kontakt eller hjælp... 4 Status på din

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22 Hjælp til SpeedADMIN Betaling 1 / 22 Indhold Indhold... 2 Betalingsdelen... 3 Hvordan?... 4 Genererer man en betalingsfil... 4 Sender jeg FI-kort... 6 Redigerer jeg en påligning.... 7 Laver jeg en manuel

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login 4.0 VEU admin - ubehandlede

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere