Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium"

Transkript

1 Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter for studievejledningen, inkl. de direkte brugere: elever og deres forældre. Den modsvarer stx-bekendtgørelsen 48, stk. 4 om udarbejdelse af retningslinjer for arbejdet med at fastholde eleverne i uddannelse. Der sluttes med en punktvis opstilling af alle centrale arbejdsområder for studievejledningen. Formålet med fastholdelsesinitiativer på Nærum Gymnasium Formålet med fastholdelsesinitiativerne på Nærum Gymnasium er, at den enkelte elev gennemfører sit skoleforløb og opnår størst muligt fagligt og personligt udbytte. Fastholdelsesinitiativerne fokuserer på at skabe tæt forbindelse mellem klassekoordinatorer, faglærere, klassen og den enkelte elev, således at eleven oplever en helhed og sammenhæng i sit skoleliv på Nærum Gymnasium. Fastholdelsesinitiativerne skal sikre, at den enkelte elev udvikler gode studievaner, kan planlægge sin arbejdsindsats og ser et realistisk mål for sin uddannelse. Konkret risiko for frafald Studievejlederne følger regelmæssigt fraværet for den enkelte elev og gennemfører samtaler, hvis det bliver for højt. Hovedsigtet i disse samtaler er at afhjælpe eventuelle problemer, så eleven selv bringer fraværet ned. Studievejlederne følger op på faglige og studiemæssige vanskeligheder for den enkelte elev, fx med studietekniske drøftelser. Der kan også inddrages personlige forhold af bredere karakter, som kan påvirke elevens fortsatte skolegang. Vurderer klassekoordinatorer eller faglærere, at der er en risiko for, at en elev er i fare for at afbryde uddannelsen, vil studievejledningen indkalde eleven til en individuel samtale med henblik på en afdækning af evt. problemer og medvirke til en fornuftig løsning. I situationer med akut risiko for frafald kontakter studievejlederen - udover eleven - normalt forældrene til elever under 18 år for evt. at tage en samtale med dem og eleven. Elever over 18 år vurderer selv, om de vil invitere forældrene med til en samtale med studievejlederen. Desuden tages kontakt til Ungdommens Uddannelsesvejledning, som er forpligtet til videre vejledning, hvis eleven vælger at afbryde sin skolegang. Tilrettelæggelse af initiativerne Nærum Gymnasium tilbyder eleverne vejledning om gennemførelse af uddannelsen efter reglerne i bekendtgørelsen.

2 Initiativer omkring vejledningens indhold, tilrettelæggelse og tidsmæssige placering afpasses efter den enkeltes behov. Initiativer, der udgår fra vejledningen, omfatter: screening, gennemførelsesvejledning, vejledning af elever med særlige behov, vejledning af elever med udvidet behov, mentorordning, specialpædagogisk støtte, psykolog- og læsevejledertilbud, udvidet SU samt kontakt og samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvalg og Studievalg København. Vejledningen udføres som individuel, gruppevis og kollektiv vejledning. Kontakt til studievejlederne på Nærum Gymnasium Åbenhed og tilgængelighed er grundprincippet for vejledningen. Studievejlederkontoret har åbendør i størstedelen af skolens åbningstid. Studievejlederne har endvidere faste træffetider. Der kan træffes en vejleder alle normale skoledage mellem 9.50 og på studievejlederkontoret. Eleverne eller forældre - kan lave aftaler med studievejlederne om at mødes på andre tidspunkter. Vejledningen gives også via Lectio, mail, telefon mm. Eleverne er tilknyttet en fast studievejleder, men er velkommen til at benytte en af de andre, hvis det vurderes som mest hensigtsmæssigt. Vejledningens indhold Den individuelle vejledning tager udgangspunkt i elevens personlige forudsætninger og behov. Denne vejledning har i høj grad elevernes sociale og personlige trivsel som omdrejningspunkt, idet denne trivsel kan være altafgørende for om eleven gennemfører uddannelsen. Det overordnede sigte er gennemførelsen af skoleforløbet med størst muligt fagligt og personligt udbytte. Den individuelle vejledning indeholder desuden vejledning om valg af studieretning og valgfag og valgenes relation til videregående uddannelse. Den kollektive vejledning indeholder vejledning om forhold, der er fælles for eleverne, eksempelvis eksamen. Udvidet vejledning Mentorordningen på Nærum Gymnasium spiller en central rolle til individuel optimering af elevers resultater, herunder til imødegåelse af frafald. Denne ordning giver elever den specifikke træning af indlæringsmæssig art, som kan betyde, at de bliver i stand til at gennemføre uddannelsen. I samråd med eleven afdækker studievejlederne den enkelte elevs behov, instruerer i ordningen, koordinerer og følger op. Studievejlederne tilrettelægger deres samarbejde med Studievalg København med særlig vægt på unge med behov for udvidet vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv og henviser de unge til Studievalg København, når der er behov for det. På NAG suppleres Studievalg København ordningen med besøg af Uddannelseskaravanen, hvor eleverne møder repræsentanter fra bl.a. erhvervslivet. Studievejlederne udgør for unge, der på grund af faglige, personlige og/eller sociale forhold har et udvidet behov for vejledning, det formidlende bindeled til skolens psykolog, læsevejleder og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Nord/UU-Sjælsø) samt til kommunale sagsbehandlere.

3 Studievejlederne arbejder tæt sammen med klassekoordinatorer i klasser, der måtte have en eller flere elever med udvidet behov for vejledning. Disse behov kan eventuelt medføre tilbud til eleven om at deltage i skolens mentorordning, om at benytte skolens studie-café eller om andre supplerende foranstaltninger. Vejledernes rolle i skabelse af et godt skoleliv på Nærum Gymnasium Studievejledningen er et sted, hvor eleven i et åbent, tillidsfuldt og opbakkende miljø kan få råd og vejledning angående emner, de selv og/eller skolen anser for vigtige for deres trivsel og gennemførelse af deres uddannelse med et godt resultat. Gennem denne vejledning bidrager studievejlederne til at skabe et godt skoleliv for alle elever på Nærum Gymnasium. September 2010

4 Bilag 1: Konkrete arbejdsopgaver i studievejledningen på Nærum Gymnasium 1.G Introduktion om hvordan den enkelte elev og forældre kan få størst mulig gavn af studievejledningen og studievejledningens værktøjer Tilbud om en individuel personlig samtale med den enkelte elev Screening ved hjælp af E-survey gennemføres tidligt i alle 1.g klasser. Her afdækkes også evt. behov for læsevejledning Orientering om fastholdelsesinitiativer Deltagelse i 1.g forældremøde Kollektiv og individuel vejledning i forbindelse med valg af studieretning og valgfag. Der lægges vægt på samarbejdet med Studievalg København Eksamensorientering: o Hvad vil det sige at gå til eksamen på NAG? o Præsentation af eksamenstræning o Gode råd om eksamenslæsning, eksamensteknik mm 2.G Intro til 2.g-skoleåret. o Orientering om studievalg Københavns rolle Opfølgning på vejledningen fra 1.g Uddannelseskaravanen Orientering om valgfag Deltagelse i forældrekonsultationer Tilbud om eksamenstræning til elever med særlige behov. På baggrund af erfaringer fra 1.geksamen 3.G Intro til 3.g-skoleåret o Orientering om Studievalg Københavns rolle Formidling af kontakt til Studievalg København for elever med særlige behov Uddannelseskaravanen Tilbud om eksamenstræning til elever med særlige behov. På baggrund af erfaringer fra 2.geksamen Optagelse af elever Orientering om NAG Gennemførelse af 9. klasses besøgsdage

5 Introduktion af NAG til folkeskolens afgangsklasser - i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Nord/UU-Sjælsø) Deltagelse i Åbent Hus-arrangementer Tilbyder informationsarrangementer for folkeskolelærere og vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Udmeldelse af elever Udfylder udmeldelse på baggrund af samtale, hovedvægt på overgang til anden uddannelse Særlige elever kontakt til Ungdommens Udddannelsesvejledning Mentorordning Udvælgelse og instruktion af elever, som skal deltage i mentorordning Kontakt og opfølgning i relation til mentorerne Fravær Kontrollerer timefravær og skriftligt fravær løbende Alt fravær kontrolleres efter særlig plan (pt 4 gange årligt) af kontor. Vejlederne følger op på dette Deltagelse i lærerforsamlinger og opfølgning på disse Opfølgning på indberetning fra faglærerne Indkalder på opfordring fra faglærere elever til samtaler med henblik på udredning af problemet Indstilling af elever til informationsbrev om fraværsordning og -procedurer, skriftlig advarsel og overgang til eksamen i alle fag i tæt samarbejde med rektor. Fra det tidspunkt hvor en elev skal til eksamen i alle fag, refererer eleven til rektor Opfølgende samtaler i forbindelse med de enkelte trin i fraværsproceduren Vejleder/lærer-samarbejde Deltagelse i lærerforsamlingsmøder Opfølgning på tilbagemelding fra team og faglærer Samarbejde med forældre Eksterne samarbejdspartnere Samarbejde med UU-Sjælsø og UU-Nord o Deltagelse i møder om elever, som skal informeres om NAG Samarbejde med Studievalg København o Deltagelse i møder om valg af uddannelse og erhverv

6 Særlige aktiviteter: Team Danmark elever SPS Brobygning for 10. klasser Introduktionskurser for 8. klasser Ledelse og uddannelse af mentorkorps Diverse

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Støttemuligheder på ungdomsuddannelserne i Aarhus Kommune

Støttemuligheder på ungdomsuddannelserne i Aarhus Kommune Støttemuligheder på ungdomsuddannelserne i Aarhus Kommune Marts 2012 1 Kære UU vejledere Marts 2012 Så har vi det aktuelle katalog klar, over de forskellige støttemuligheder på ungdomsuddannelserne. Formålet

Læs mere

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (uddrag)

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune TIFO Guide Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune 0 18 år Indhold Indledning...4 Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse?...4 Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse...5

Læs mere

Særligt tilrettelagt hf-forløb for elever med Aspergers syndrom

Særligt tilrettelagt hf-forløb for elever med Aspergers syndrom Særligt tilrettelagt hf-forløb for elever med Aspergers syndrom A-linjen på Herning HF & VUC I august 2008 etablerede vi et selvstændigt hf-forløb for unge med ASF. Forløbet var 3-årigt, og der blev max

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere