SECOTEC Køletørrere Volumenstrøm 0,6 til 25 m 3 /min.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SECOTEC Køletørrere Volumenstrøm 0,6 til 25 m 3 /min. www.kaeser.com"

Transkript

1 SECOTEC Køletørrere Volumenstrøm,6 til m /min

2 vorfor er det nødvendigt at tørre trykluft? Luften, der indsuges af en kompressor, er en gasblanding, som også altid indeholder vanddamp. Luftens evne til at optage vand er dog varierende og afhænger først og fremmest af temperaturen. vis lufttemperaturen stiger som det sker ved komprimeringen i kompressoren så stiger evnen til at optage vanddamp også. Først under den nødvendige nedkøling af trykluften produceres kondensat. Kondensatet udskilles derefter i cyklonudskilleren eller i trykluftbeholderen. erefter kan trykluften stadig være procent mættet med vanddamp. Når den afkøles yderligere, opstår der derfor betydelige kondensmængder i rørledningsnettet og ved forbrugsstederne. riftsforstyrrelser, produktionsstop og kostbar vedligeholdelses- og reparationsarbejde undgås derfor kun ved yderligere tryklufttørring. Til de fleste anvendelsesformål er køletørring den mest økonomiske løsning. Tryklufttørring er nu endnu mere omkostningseffektiv med s avancerede SECOTEC -system. SECOTEC sparer endnu mere energi SECOTEC -systemet a SECOTEC-tørrene blev udviklet,var det s mål at producere et system, som bruger minimal energi, giver optimal driftssikkerhed og er brugervenlig. s SECOTECsystem opfylder alle disse krav og, i modsætning til de fleste køletørre-systemer, anvender et meget effektivt genbrugssystem: SECOTEC- Control. et betyder, at tørrerens kølekredsløb kun bruger energi, når det er nødvendigt. esignet og konstrueret af Som en af verdens førende udbydere og fremstillere af trykluft, garanterer enestående ydeevne for hver eneste SECOTEC-tørrer. ver enhed produceres i henhold til højeste kvalitetsstandard på s fabrik i Gera og gennemgår en streng kvalitetsinspektion i henhold til s Quality Management System. Kondensatudskiller Som ved alle -produkter er SECOTEC-tørrene designet med henblik på højeste driftssikkerhed. e er udstyret med en specielt designet kondensatudskiller af rustfrit stål, som udskiller det dannede kondensat fra luftstrømmen, selv når trykluftskapaciteten er svingende. ) Type T med kondensatudskiller af zink-trykstøbning Funktionsdiagram Lavt differenstryk SECOTEC-tørrere arbejder med store strømningstværsnit og er normalt uden forfilter. et betyder lavere tryktab, hvilket betyder, at det maksimale nettryk reduceres betydeligt. ette medfører betydelige besparelser, da bar lavere højeste tilladte tryk betyder 6% lavere energiomkostninger og meget lavere lækagetab. 6 6 Luft-/ luftvarmeveksler Luft-/ kølemiddel-varmeveksler med kuldelager Kondensatudskiller Kondensatdræn (ECO RÆN) Kølemiddel-kompressor Kondensator Kapillarrør Filtertørrer øjtrykskontakt Lavtrykskontakt Ventilatortrykkontakt PP-indikator Trykluftindgang/-udgang Trykluftforbrug/energiforbrug % % % % 6 % % % % % % % Tid Luftforbrug over en -timers periode Morgenhold Middagspause Yderligere potentiale for energibesparelser (for brug ved sommertemperaturer, f.eks. omgivelsestemperatur C) Trykluftforbrug Nathold imensionering af omgivelsestemperatur Energibesparelsespotentiale Fordelen ved SECOTEC: Under den blå linie: Trykluftforbrug Over den blå linie: Energibesparelsespotentiale aghold C C C en omkostningsbesparende effekt af SECOTEC -systemet Sammenlignet med en tørrer med bypass-styring sparer man med f.eks. en køletørrer TB ca. 6 pr. år (svarende til ca. KK.). Besparelsen beregnes som følger: (6 h - h) x, k x, /kh = 66 (svarende til ca. KK.) iagrammet (til venstre) viser en typisk profil af trykluftforbrug. SECOTEC-tørrere sparer energi, fordi kølesystemet lukkes ned under pauser, perioder med lav udnyttelse og stilstand - styringssystemet arbejder uden faste efterløbstider. et integrerede kuldelager sikrer, at systemet er driftsklart til en hver tid.

3 SECOTEC Spar energi dag for dag Mest effektiv B C E F G C E Pr. 6 Vurdering: SECOTEC Energibesparelser dag for dag med SECOTEC Control Kuldelagerets høje kapacitet køles ned til afbrydningstemperaturen af kølekredsløbet og trækker varmen ud af trykluften, som løber gennem varmeveksleren. Når temperaturen på kuldelageret stiger til en bestemt temperatur, starter køletørreren påny. enne egenskab forøger energieffektiviteten betydeligt. Effektive kondensatudskillere af rustfrit stål En styreplade tvinger trykluften, der strømmer ind i udskilleren, i rotation. Luften løber gennem et trådnet af rustfri stål, som udskiller,% af vandet fra luften. ette gør, at det ønskede trykdugpunkt på + C fastholdes. Separatorbeholderen af rustfrit stål) er fuldstændig korrosionsbestandig. Mindst effektiv Minimalt tryktab for større energibesparelser Kontrolskab i industrikvalitet: forøget sikkerhed Stort dimensionerede kobberrør med glatte indervægge bidrager til minimalt tryltab i luft/luft- og kølemiddel/luft-varmeveksleren. SECOTEC-tørrere behøver ikke forfilter, hvilket betyder, at dyre tryktab forårsaget af ekstra filtre undgås. SECOTEC-tørrere opfylder kravene i EN6- og er testede for elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til gældende EMCstandarder. I modsætning til udstyr i overensstemmelse med VE, opfylder SECOTEC-tørrerene en streng industristandard og er derfor udstyret med et styringsskab iht. IP, en styrestransformer og sikringer til styring og energikredsløb. ele systemet er designet med henblik på høj sikkerhed og driftssikkerhed. Sikker og energibesparende kondensatafledning ECO-RÆN et er udstyret med en intelligent niveaustyring, som forhindrer tryktab, ved afledning af kondensatet. Når opsamlingstanken er fuld, åbnes en membranventil via niveaustyringen, og kondensatet ledes bort uden tryktab. Brugervenlig betjening Betjeningspanelet er på alle modellerne placeret i øjenhøjde, og en dugpunktsmåler i panelet overvåger tørrefunktionen. Systemegenskaber: Nødstopkontakt, LEs-visninger for Kuldelager aktivt og Kølekompressor TIL. isse egenskaber garanterer nem betjening og øger driftssikkerheden. Nem og besparende service riftssikkerhed og lang levetid lle komponenter i SECOTEC-tørrene er let tilgængelige, når enhedens paneler fjernes. Serviceventilerne gør også inspektion af kølekredsløbet så simpelt som muligt. Takket være den anordning, der sidder på forsiden af tørreren, kan en evt. tilsmudsning hurtigt opdages og fjernes. et logiske komponent-layout og tårndesign forenkler udførelse af vedligeholdelsesarbejde og reducerer servicebehovet og deraf omkostningerne betydeligt. øj kvalitet, stort dimensionerede komponenter (f.eks. i kondensatoren) sikrer konstant optimal gennemstrømning, selv ved høje driftstemperaturer, og garanterer en lang og driftssikker levetid, f.eks. kondensatudskiller af rustfri stål ). etaljer, så som glatløbet rør i kølekredsløbet, bidrager også til enestående driftssikkerhed. ) Type T med kondensatudskiller af zink-trykstøbning

4 Udstyr Konstruktion Betjeningspanel Kølekredsløb Opstilling Omfattende design know-how Tårn-konstruktion med aftagelige sidepaneler, pulverlakerede stålpladepaneler med indvendig galvanisering; alle kolde komponenter er isolerede; alle anvendte materialer er CFC-frie; integreret styringsskab iht. IP, luft til luft-varmeveksler (fra model T ); kondensatudskillelsessystem, automatisk kondensatdræn; leveres med kølemiddel og olie påfyldt. ugpunktsvisning, nødstopkontakt/slukkontakt, kontrollamper (LE) for Kuldelager aktivt og Kølekompressor TIL. LEs til advarsel om øjt trykdugpunkt og ECO RÆN fejl er standard fra TE-modellerne. Fra TF-modellerne er der to driftstimetællere. ermetisk lukket kølekredsløb med store varmeveksel-flader og serviceventiler, SECOTEC-styring med kuldelager og automatisk dugpunktsstyring. Tilbehør (option) Omløbsrørsystem: Garanteret tryklufttilførsel, også under servicearbejde på køletørreren. et jævnt trykluftforbrug bliver SECOTEC-køletørreren placeret efter trykluftbeholderen. en belastningskapacitet på typisk % eller mere, har trykluftsystem exceptionel ydeevne og producerer den ønskede kvalitetstrykluft til lavest mulige pris. Benyt em af denne ekspertise og lad KOMPRESSORER designe eres trykluftsystem. Tekniske specifikationer Model ) Volumenstrøm i m³/min ved bar driftstryk ) ifferenstryk bar ) Effektivt energiforbrug i k ) % nominel volumenstrøm % nominel volumenstrøm T,6,,, T,,,, Elektrisk tilslutning (indv. gevind) G ¾ Tryklufttilslutning Kondensatafløb N 6 x x 6 T,,,, mm imensioner x B x mm Vægt kg Opstilling meget varierende trykluftforbrug bliver SECOTEC-køletørreren installeret mellem kompressor, cyklonudskiller med kondensatafleder og trykluftbeholder. imensioner T-Serien TB,,,, V z G 6 x x 6 TB 6,,,6, Ph 6 Set fra højre -tegning TC,,,, N TC 6,,6,,6 G ¼ x 66 x TB-, TC-, T-Serierne TC,,,, T,6,,6, G ½ T 6,,,, 6 x x T 6,,,,6 TE,,,, V G x TE,,,,6 z x 6 x 66 N Ph TE,,,6, 66 TF,,,, N 6 66 TF,,6,, x N G ¼ x 6 x TF,,,, Installation af køletørrere Trykluftkøletørrere må vælges ud fra de aktuelle driftsbetingelser: øget driftstryk stiger køletørrerens maksimalt mulige volumenstrøm. erimod falder køletørrerens maksimalt mulige volumenstrøm ved forøgelse af trykluftindgangstemperaturen. TE-Serien -tegning ) nvendt kølemiddel R a; maks. driftstryk 6 bar(g); maks. trykluftindgangs-/omgivelsestemperatur / C ) Ydelsesdata ved referencebetingelser iht. ISO, Option : riftstryk bar(g), omgivelsestemperatur + C, trykluftindgangstemperatur + C, trykdugpunkt + C. andre driftsbetingelser ændres kapacitetsvolumen og differenstryk. Køletørrerens maksimalt mulige volumestrøm falder også ved forøgelse af omgivelsestemperaturen. -tegning Korrektionsfaktorer ved afvigende driftsbetingelser (volumenstrøm i m³/min x c...) TF-Serien fvigende driftstryk ved tørrerindgang p Trykluftindgangstemperatur T i Omgivelsestemperatur T a : Modell p bar(ü) 6 6 Modell T e ( C) Modell T u ( C) T-TF k p,,,,,,,,,,,,,, T-TF k Te,,,,,6, T-TF k Tu,,,,, Beregning af tørrevolumenstrøm ved ændrede driftsbetingelser: Udvalgt køletørrer: TB med, m³/min (V Reference ) Eksempel: riftstryk: Trykluftindgangstemperatur: Omgivelsestemperatur: bar (g) C C c p =, c Ti =, c Ta =, Størst mulig volumenstrøm ved driftsbetingelser V max. drift = V Reference x c p x c Ti x c Ta V maks. drift =, min³/min x, x, x, =, m³/min -tegning

5 Vælg den ønskede behandling iht. eres behov: Luftbehandling ved brug af en køletørrer (+ C trykdugpunkt) Eksempler: Valg af behandlingsklassificering iht. ISO - Mejerier, bryggerier Nærings- og nydelsesmiddelproduktion Særlig ren transportluft, kemiske fabrikker Pharmaceutisk industri Vævemaskiner, fotolaboratorier Spraymaling, pulverbelægninger Pakning, kontrol og instrumentluft Generel arbejdsluft, sandblæsning med kvalitetskrav Sandblæsning Sandblæsning uden kvalitetskrav Transportluft til spildevandssystemer Ingen kvalitetskrav FE F Trykluftnet udsat for temperaturer under nul: Trykluftbehandling med en adsorptionstørrer (ned til - C trykdugpunk) Farmaceutisk industri, mejerier, bryggerier Produktion af mikrochip, optik, nærings- og nydelsesmiddelproduktion Spraymaling Behandlet luft, farmaceutisk Fotolaboratorier Speciel tør transporterende luft, spraymaling, trykkontrol Faste stoffer Vand Olie Bakterier Faste stoffer Vand Olie Bakterier - FE FG F FFG CT CT FE Til skruekompressorer ndre maskiner F FF FF FB FC R E Kompressor TNF FE E Installation af meget varierende luftbehov Filter Beholder R ZK Kompressor i køletørrere er FE mikrofiltre valgfrie for TG til TI-serien for tørrere. Installation af meget varierende luftbehov Filtrer Beholder FE ZK TNF Faste stoffer/støv Maks. partikelkoncentration pr.m³ af en partikelstørrelse med d [µm], d,, d,, d,,, 6, ikke defineret,, ikke defineret ikke defineret, ikke defineret ikke defineret, Partikelkoncentration Cp[mg/m³] 6 < Cp < Cp X Cp > Vand Trykdugpunkt [ C] C C C + C + C 6 + C Koncentration af væske C[g/m³] C,, < C < C X C Olie Forklaring TNF ZK E FB / FC F FE / FF FG FFG R CT Posefilter Cyklonudskiller ECO RÆN Forfilter Efterfilter Mikrofilter ktivt kulfilter ktivt kul- og mikrofilterkombination Køletørrer dsorbtionstørrer CT aktiv kuladsorber Sterilt filter Opladningssystem for trykluftnet Trykluftkvalitetsklasse iht. ISO -(): Totalt olieindhold [mg/m³].... X >. ) referencebetingelser C, bar(a), % fugtighed Kompressorer /S Skruegangen 6 Karslunde Tlf. Fax: P-K./ Med forbehold for ændringer

www.kaeser.com Skruekompressorer DSD/DSDX Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 12,68 til 30,20 m³/min, Tryk 5,5 til 15 bar

www.kaeser.com Skruekompressorer DSD/DSDX Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 12,68 til 30,20 m³/min, Tryk 5,5 til 15 bar www.kaeser.com Skruekompressorer DSD/DSDX Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse,6 til 0,0 m³/min, Tryk, til w Hvad forventes af en kompressor med variabel frekvensdrev og køletørrer? Som forbruger

Læs mere

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ Den luft der forlader kompressoren er varm, uren, fugtig og sædvanligvis

Læs mere

Atlas Copco Olieindsprøjtede skruekompressorer. GA 15-22/GA 11 + -30/GA 15-30 VSD 11-30 kw/15-40 hk

Atlas Copco Olieindsprøjtede skruekompressorer. GA 15-22/GA 11 + -30/GA 15-30 VSD 11-30 kw/15-40 hk Atlas Copco Olieindsprøjtede skruekompressorer GA 15-22/GA 11 + -30/GA 15-30 VSD 11-30 kw/15-40 hk Fuld kompetence, fuld ansvarlighed I hjertet af din virksomhed leverer Atlas Copco trykluft af høj kvalitet,

Læs mere

2014/2015 AFFUGTERE OG BLÆSERE. MCS GROUP www.mcsworld.com

2014/2015 AFFUGTERE OG BLÆSERE. MCS GROUP www.mcsworld.com 2014/2015 AFFUGTERE OG BLÆSERE MCS GROUP www.mcsworld.com Hvorfor vælge Master luftaffugtere? SPAR TID Med affugtere er det muligt at fremskynde flere renoverings- og byggearbejder REDUCER INVESTERINGSOMKOSTNINGER

Læs mere

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Mobilkompressorer MOBILAIR M13-M350 Med den globalt anerkendte SIGMA PROFIL Kapacitet 1,2 til 34,0 m³/min. www.kaeser.com

Mobilkompressorer MOBILAIR M13-M350 Med den globalt anerkendte SIGMA PROFIL Kapacitet 1,2 til 34,0 m³/min. www.kaeser.com Mobilkompressorer MOBILAIR M13-M350 Med den globalt anerkendte SIGMA PROFIL Kapacitet 1,2 til 34,0 www.kaeser.com Made in Germany I Coburg i den nordlige del af Bayern tæt på KAESERs hovedfabrik fremstilles

Læs mere

Luft/vand-varmepumper. Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig

Luft/vand-varmepumper. Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig Luft/vand-varmepumper Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig geotherm plus geotherm Hvorfor geotherm? Fordi naturens ressourcer udnyttes Ideer til intelligent

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

OZON til desinfektion+ lugtsanering. Ozon Generatorer. Park Allé 366 DK-2605 Brøndby Danmark. Tel.: +45 98633309 Fax: +45 56633309

OZON til desinfektion+ lugtsanering. Ozon Generatorer. Park Allé 366 DK-2605 Brøndby Danmark. Tel.: +45 98633309 Fax: +45 56633309 Ozon Generatorer Park Allé 366 DK-2605 Brøndby Danmark Tel.: +45 98633309 Fax: +45 56633309 info@dansk-filter-fokus.dk Salg: Jan Mottlau tlf: +45 2163 3309 OZON til desinfektion+ lugtsanering 1 Sådan fungerer

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

Bæredygtige. Bæredygtige Long Life- belysningsløsninger

Bæredygtige. Bæredygtige Long Life- belysningsløsninger Bæredygtige Bæredygtige Long Life- Long løsninger Life belysningsløsninger Kære læser Indhold Du holder nu Aura Long Life-kataloget i dine hænder. Det er fyldt med produkter og løsninger, der sparer både

Læs mere

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Et ventilationsanlæg til boligen har tre

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

ALT TIL KLIMAVÆRKSTEDET 2014 / 2015

ALT TIL KLIMAVÆRKSTEDET 2014 / 2015 WAECO AirCon Service ALT TIL KLIMAVÆRKSTEDET 2014 / 2015 LOW EMISSION HURTIG, ØKONOMISK, MILJØVENLIG YEARS Kølemidler og olie Klimaservicestationer Klimaanlægsskylning Lækagesøgningsteknik Klimaanlægsrengøring

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold højere effektivitet Større besparelser 2013 / 2014 BOLIG // VArmE- og kølesystemer 2013 / 2014 Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN Indhold Panasonic udvikler indeklimaet til fremtiden...4 Pålidelighed FAKTA...6

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper 5 Hz ndhold Produktdata Cirkulationspumper 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 3 Anvendelse 4 Pumpemedier 4 Regulering af varmeanlæg 5 AUTOADAPT 5 Drift 5 Fordele ved pumpestyring

Læs mere

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse 1>5 Compact P by nilan Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner Certificeret til brug i passivhuse 2 1 >5 Compact P by NILAN ET MODULSYSTEM MED FLERE LØSNINGER Compact P-serien fra

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl.

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl. PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < 300 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning AKTIV VARMEGENVINDING VP 18 ventilerer boligen via en

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

V112-3.0 MW. Én vindmølle til én verden. vestas.com

V112-3.0 MW. Én vindmølle til én verden. vestas.com V112-3.0 MW Én vindmølle til én verden vestas.com VI LEVERER DEN ØNSKEDE VINDKRAFT ÉN HØJTYDENDE OG PÅLIDELIG VINDMØLLE TIL ÉN VERDEN Højtydende og pålidelig V112-3,0 MW er en højtydende og pålidelig

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986890 Rev. 00 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 2 af 45 Indhold 1. GENEREL

Læs mere

Intelligente alt-i-én varmeløsninger

Intelligente alt-i-én varmeløsninger Gaskedel units Intelligente alt-i-én varmeløsninger Gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit - du kan også lade solen levere det varme vand ecocompact aurocompact Spar på pladsen og energien med Intelligente

Læs mere