Industri. Gastech-Energi Industri hvis sikkerhed, økonomi og miljø er vigtigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Industri. Gastech-Energi Industri hvis sikkerhed, økonomi og miljø er vigtigt"

Transkript

1 Industri Gastech-Energi Industri hvis sikkerhed, økonomi og miljø er vigtigt

2 Indhold: Gastech-Energi 4-5 Industriafdelingen 6-7 Procesoptimering 8-9 Kompetencer Affaldsforbrænding/slamforbrænding/incineratorer - Efteropvarmning gasturbiner - Højtemperaturanlæg - Røggasrensning og luftrensning - Procesluftopvarmning - Rumopvarmning/varmecentraler - Væskeopvarmning Cases Gastech-Energi sparer Danish Malting Group 1,1 million m 3 naturgas pr. år - Incineratorer til Dynea Silver Catalyst - formalinanlæg i Singapore og Metafrax, Rusland - Brænder til Haldor Topsøe Convection Reformer (HTCR)-anlæg i Tjekkiet - Brændere til AVV I/S, Hjørring, forbrændingsanlægget - Brændere til Affaldscenter Århus, forbrændingsanlægget - Gasbrænderanlæg til direkte opvarmning af recirkuleret procesluft i Andritz Sprout båndovne Industriservice 22

3 Gastech-Energi A/S 5 Velkommen til Gastech-Energi Danmarks førende leverandør af avanceret brænderteknologi Med rødder i olieselskabet BP har vi over et halvt år hundredes erfaring i at levere sikre, lønsomme og miljøvenlige energiløsninger til både husholdninger og erhvervsliv. Som landets største servicevirksomhed for varme- og procesanlæg ved vi bedre end nogen, hvad oppetid og driftsoptimering betyder. Uanset om der er tale om en stor industri, som skal holdes i gang eller en familie, der skal have sikkerhed for varme og varmt vand året rundt. Vores motto er varme, trivsel og tryghed. Det gælder for alle områder. Ikke mindst industri, hvor varme kan have en anden betydning end for en familie. For der findes næppe den driftschef, der sover trygt, hvis der er problemer med en større installation i et industrielt kompleks. Her kan du regne med Gastech-Energi. Vi er der døgnet rundt, hvis det er nødvendigt. Og vi tænker os om under projekteringen, så der tages hensyn til både sikkerhed, økonomi, stabilitet og miljø.

4 Industriafdelingen 7 Den, der går i andres fodspor, kommer aldrig foran I industrien findes der ingen standardløsninger. Hvert enkelt projekt er unikt og skal designes fra bunden til den pågældende opgave. Vi har specialiseret os i at levere komplette industrielle projekter i eget design. I Gastech-Energi har vi vores egne tekniske tegnere, projekt ingeniører, el-ingeniører og salgsingeniører. Vores kompetencer er stærke inden for forbrændingsteknisk udstyr, lige fra rumopvarmning til procesopvarmning og luftrens ning. Vi designer, konstruerer og producerer selv anlæggene baseret på anerkendte komponenter fra Eclipse, North American, Dunphy og Honeywell, som vi samtidig er eneforhandlere af. af brænder-, proces- og temperaturstyringer, også med PLC-systemer (Programmable Logic Controller) eller CTSsystemer (Centralized Test Systems) med fjernkommunikation. Værktøjsmæssigt anvender vi nyeste version af Auto- CAD, Inventor i 3D, Elprocad, PC Schematic og projektstyringsværktøjet OMADA. Vores løsninger indeholder kundetilpassede kombinationer

5 Procesoptimering 9 Man kan altid optimere en proces eller et energiforbrug De fleste industrielle energisystemer er overdimensionerede i forhold til opgaven. Man har sjældent tænkt husholdningsøkonomisk i det oprindelige anlæg men har villet sikre sig, at der altid er energi nok til at sikre opvarmning eller procesvarme. Det kan sammenlignes med tidligere tiders overdimensionerede oliefyr, der buldrede løs i fyrkælderen med et enormt energispild til følge. Effektiviteten var måske 60-70%, hvor et moderne, optimeret naturgasfyr har en effektivitet på 100%, for ikke at nævne grønne varmesystemer, der har en effektivitet på 300%! Gastech-Energi har overført disse lean-filosofier til industrien. Og der findes næppe den proces, der ikke kan optimeres. Uanset om det gælder procesvarme eller rumopvarmning. Besparelserne opnår vi gennem modulære brændere med leanburn-teknologi og ved at tænke i minimering frem for maksime ring fra design til drift. Den store energireduktion betyder, at en brænderteknisk løsning fra Gastech-Energi ikke alene tjener sig hurtigt hjem, men også efterfølgende bidrager positivt til virksomhedens økonomiske resultat. Derudover sætter vores industrielle brændersystemer nye standarder for lave emissioner.

6 Kompetencer 11 Vores kompetencer Affaldsforbrænding, afbrænding af slam og incineratorer Gas- og oliebrændere er velegnede som opstartsog støttebrændere i affaldsfyrede forbrændingsanlæg. Et stort reguleringsområde sikrer, at brænd erne også kan anvendes til udtørring af den kera miske foring i ovnens indkøringsfase. Ti l- svarende brændere anvendes i slamforbrændingsanlæg og incineratorer, hvor uønskede komponenter omdannes. Brænderne kan desuden an vendes ved destruktion af brændbare væsker. Gastech-Energi har i de senere år leveret et større antal brændersystemer til denne type anlæg. Aktuelle eksempler er forbrændingsanlæggene hos AVV I/S Hjørring og Affaldscenter Århus samt et anlæg til afbrænding af slam på Lynetten i København. Anlæggene til Hjørring og Århus er leveret i samarbejde med Babcock & Wilcox Vølund ApS. Til disse tre anlæg er der leveret komplet brænderudstyr til to linjer. Brændernes primære formål er at sikre den nødvendige temperatur til forbrændingen af affaldet. Der er ligeledes leveret komplette brænderanlæg til formalinanlæg flere steder i verden. Anlæggene er leveret gennem virksomheden Dynea i Norge, og hovedformålet med disse anlæg er ved afbrænding at fjerne uønskede stoffer i spildgasser, før disse udledes til omgivelserne. I nogle af disse anlæg indgår også destruktion af brændbare væsker. Efteropvarmning Efteropvarmning af røggas fra gasturbiner med henblik på at øge den producerede mængde varmeenergi foregår med specielle kanalbrændere, som typisk hæver røggastemperaturen fra ca. 500 C til ca. 900 C. Herefter produceres der damp, som kan tilføres dampturbinen i CC-anlæg (Combined Cycle). Højtemperaturanlæg Højtemperaturbrændere anvendes til smelteovne for metaller og mineraler, keramikovne, krematorieovne, varmebehandlingsovne og teglovne samt til fremstilling af isoleringsprodukter. Med standardbrændere, som leveres med effekter op til 62 MW og med flammehastigheder på op til 150 m/s, kan der opnås brændkammertemperaturer på op til C. Røggasrensning og luftrensning Partikler, skadelige gasarter og generende lugte kan fjernes i forskellige former for renseprocesser. Procesbrændere med stor reguleringsevne an vendes således til at styre temperaturen i processer, hvor skadelige gasarter som NO x, CO, HC og SO 2 omdannes katalytisk eller behandles kemisk, før de udledes som uskadelige forbindel ser. Procesbrændere anvendes ligeledes ved direkte opvarmning af røggasser for at undgå kondense ring af aggressive bestanddele. I andre anlægstyper anvendes termisk oxidation til at bortskaffe de miljøskadelige stoffer. Disse anlæg ope rerer med temperaturer på C, hvorfor de oftest er regenerative med høj virkningsgrad. Også her kræves der procesbrændere med stor regule ringsevne, da de anven des både til opvarmning af anlægget fra kold tilstand og som støttebrændere under drift, ofte under store flow variationer. Gastech-Energi har leveret et større antal brændersystemer til de omtalte anlæg. Som eksem pler på denne type leverance kan nævnes støttebrændere i miljøanlæg leveret af Haldor Topsøe A/S. Temperaturen er her en vigtig kontrolparameter, ligesom en ren forbrænding har høj prioritet. Der er blandt andet leveret komplette brænde renheder til miljøanlæg i Kazakhstan og Kina. Procesluftopvarmning Procesbrændere til direkte opvarmning af frisk eller recirkuleret luft anvendes i mange industrielle processer. Typiske anvendelsesområder er over fladebehandlingsanlæg, bageovne og diverse tør ring s- anlæg, for eksempel spray-, slam-, papir-, teks til-, korn- og frøanlæg. Gastech-Energi har leveret flere brændersystemer til denne type anlæg. Som eksempel på en sådan leverance kan nævnes gasbrænder anlæg til direkte opvarmning af recirkuleret procesluft i Andritz Sprout-båndovne til produktion af dyrefoder. Den leverede brænders store regule ringsevne (1:20), som ikke kan opnås med konventionelle brændere, imødekommer proces kravet til store variationer af produktflow og tørretemperatur. Rumopvarmning/varmecentraler Gastech-Energi leverer løsninger til rumopvarmning, enten i form af varmluftsystemer eller avancerede kaskadeløsninger baseret på kondenserende naturgaskedler med en virkningsgrad på over 100%. Alternativt kan vi installere en løsning, der bygger på Grøn Varme baseret på varmepumpe teknologi. Grøn Varme kan også leveres som kaskade løsninger til meget store installationer. Vi har desuden leveret en ny gasbrænderløsning med et kedelanlæg til en eksisterende 10 MW-kedel hos Danish Malting Group A/S i Vordingborg. Løsningen omfatter et economiser-luftforvarmningssystem. Tilbagebetalingstiden for det komplette brænder/kedelsystem var kun lidt over 6 måneder. Væskeopvarmning Gas- og oliebrændere anvendes til opvarmning af væsker til mange forskellige formål. Opvarm ningen kan foregå enten ved udledning af de varme røggasser direkte i væsken, hvorved meget høje virkningsgrader opnås, eller ved indirekte opvarmning via en varmeveksler udformet som røgrør neddykket i væsken. Typiske anvendelsesområder er rensekar, affedtningsanlæg i lakeringslinjer, kassevaskeanlæg til fødevareindustrien og opvarmning i forbindelse med produktion af fødevarer. Sikkerhed i brændersystemer Et nøglepunkt i vores brændersystemer er BMS (Burner Management System), som konstrueres og tilpasses til den enkelte brænderopgave. Sikkerhedsniveauet i disse systemer vil altid overholde selv de mest vidtgående tolkninger.

7 Case 13 Gastech-Energi sparer Danish Malting Group 1,1 million m 3 naturgas pr. år Danish Malting Group A/S ønskede udskiftning af en eksisterende ældre special-designet Dunphy TG640 gasbrænder, som var monteret på en 10 MWE Danstoker kedel. Formålet var at øge nyttevirkningen. Løsningen var at montere nye economisere og derefter supplere og øge den opnåede ekstra nyttevirkning ved at implementere en brænder designet til at operere med forvarmet luft i kedlens forvarmningssystem. Brænderen med de nye specifikationer kører på variable lufttemperaturer (generelt mellem 30 C og 90 C.) På grund af den høje nyttevirkning som følge af en effektiv røggaseconomiser fra den genvundne varme fra røggassen, vil røggastemperaturen i skorstenen aldrig overstige 50 C brutto, selv med en fremløbstemperatur på 120 C. Anlægget kører typisk i 18 timer i én produktionsserie før genoplad ning, som varer 1 time. Derefter genstartes sekvensen. Under den første driftsperiode overstiger belastningskravet kedlens ydeevne, men systemet er designet således, at når belastningen falder imod slutningen af driftsforløbet, kan ladningen af akkumu leringstanken anvendes til at efterfylde belastningen før påbegyndelse af den næste sekvens. Enestående lav NOx emission Det special-designede integrerede Dunphy & Danstoker-system opnår konsekvent en enestående høj nyttevirkning (gennemsnitligt 16% højere end det tidligere brænder-/kedel-system). Det betyder, at anlægget kondenserer liter vand pr. time. Noget af vandet sprøjtes derefter tilbage i brænderens luftstrøm, hvilken igen forbedrer kedlens varmeoverførsel, og muliggør en enestående lav gennemsnits-emission af NOx på 20 mg pr. m 3 ved 3% O 2. Dunphys Ratiotronic DDCC-system sørger for kompensationsmæssige juste ringer for ved ændringer i fugtighed og temperatur. Ratiotronic-systemets tilpasningsmuligheder muliggør systemdrift på O 2 værdier på 1,75% på fuld belastning og 3,1% ved lav belastning med et gennemsnit på 2%. Kombinationen af genmontering af kedlen og Dunphys nye brænderdesign gør, at dette anlæg er et af de anlæg inden for den internationale processektor, som har den højeste nyttevirkning og de laveste emissionsværdier. Danish Malting Group har beregnet at tilbagebetalingstiden for hele kedel-/brænder-anlægget er lige godt 6 måneder. Ligesom med det oprindelige anlæg har Gastech-Energi både leveret og opstartet anlægget.

8 Case Incineratorer til Dynea Silver Catalyst-formalinanlæg i Singapore og Metafrax, Rusland Off-gassen fra formalinproduktionen afbrændes i en brænder placeret i bunden af en vertikal, udmuret incinerator. Off-gassen indeholder op mod 20% brint, samt små mængder formalin og methanol. Røggassen fra inci neratoren når en temperatur på C, hvorved de komponenter, som ikke ønskes udledt til omgivelserne, efter en passende opholdstid ved temperaturen, er reduceret til det ønskede niveau. En vigtig parame ter er sikkerhed i forbindelse med håndtering af den brintholdige gas. Vi har leveret anlæg til Dynea Silver Catalyst - formalinanlæg i Singapore og Metafrax, Rusland. Sidstnævnte med en kapacitet på Nm 3 /h off-gas. På grund af ekstreme vejrforhold i Rusland er off-gas og luftramper med instrumentering på dette anlæg bygget ind i en opvarmet container (blå på billedet). Der er desuden leveret et tilsvarende anlæg til Tyskland, hvor leverancen også indeholdte en dampkedel.

9 Case 17 Brænder til Haldor Topsøe Convection Reformer (HTCR) anlæg i Tjekkiet Et HTCR anlæg anvendes ved brintproduktion. En brænder leverer varm røggas ved afbrænding af naturgas og/eller off-gas fra brintproduktionen. Røggassen ledes på ydersiden af et antal bajonetformede rør og tilfører således varme til den katalytiske proces, hvor kulbrinter og vanddamp omdannes til brint, kulilte og CO 2. Brænderen skal kunne håndtere flere brændsler og blandinger heraf. Temperaturen og mængden af røggas er vigtige kontrolparametre. Vi har bl.a. leveret brænder til Topsøe HTCR anlæg hos Borsod Chem, Tjekkiet. Støttebrænder til Haldor Topsøe WSA proces WSA processen omdanner svovl i svovlholdige røggasser/off-gasser til anvendelig svovlsyre. En brænder leverer støttefyring til processen. I processen omdannes SO 2 katalystisk til SO 3 under udvikling af varme, og det vil ofte ikke være nødvendigt at tilføre ekstra varme til processen. I nogle situationer kan det dog være nødvendigt med støttefyring for at opnå tilstrækkelig temperatur på katalysatoren. Der kan være tale om mange typer af gasformige brændsler såvel som olie. Temperaturen er en vigtig kontrolparameter og vigtig er også en ren forbrænding. Vi har bl.a. leveret komplet brænderenhed med ramper og styring til Haldor Topsøe WSA anlæg hos Kazzinc, Kazakhstan og Zhuzhou, Kina. Specialbrænder til Haldor Topsøe WSA proces Lille brænder med en ydelse på op til 15 kw leveret med brændkammer, køleluft og forbrændingsluftblæser, gas- og luftrampe og komplet styring, alt indbygget i rustfrit skab til opsætning på Haldor Topsøe anlæg. Vi har leveret et stort antal af disse anlæg til Haldor Topsøe WSA anlæg over hele verden.

10 Case 19 Brændere til AVV I/S, Hjørring, forbrændingsanlægget Brændere til Affaldscenter Århus, forbrændingsanlægget På to affaldsforbrændingsovne i Hjørring har Gastech-Energi instal leret brændere og olielanser for let- og spildolie. På den ene ovn er monteret 1 topbrænder, som er en kombinationsbrænder, der kan brænde enten spildolie eller letolie. På den anden ovn er der monteret 2 sidebrændere for letolie samt 2 spildolielanser i ovntoppen. Formålet med letoliedriften er, at der skal opretholdes en minimumstemperatur i kedlen på 850 C under alle driftsformer. Hvis tempera turen kommer under et vist minimum, skal brænderne starte og med den fornødne effekt sikre, at temperaturen opretholdes. Spildolien benyttes i Hjørring som støttebrændsel i temperaturniveauet lige over, hvor let olien indsættes, således at det første temperaturfald vil forsøges afhjulpet med spildolie. Leverancen er en total leverance, som både indeholder olietanke, ringledninger, pumpestationer, LPG-forsyning, olieforvarmere samt selve brænder installationerne med ventilarrangementer, blæsere samt styretavler. På to ovne er der på hver installeret to støttebrændere af mærket North American Mfg. Co. De to brændere på hver ovn har fælles styretavle og blæsere, men individuelle ventilarrangementer. Brænderne starter op på LPG, og hovedbrændslet er letolie. Begge medier kommer fra eksisterende installationer. Brændersystemet har tre funktioner: Det skal øge temperaturen i kedlen til 850 C, det skal sikre en komplet forbrænding af røggasser under nedlukning af kedlen, og endelig skal brænderne fungere som støttebrændere, således at der opretholdes en minimumstemperatur i kedlen på 850 C under alle driftsformer. Det betyder, at brænderne meget af tiden vil være standby og kun være i drift i forholdsvis kort tid. Men det er vigtigt, at de er klar til drift, når det er nødvendigt. Ovnene er to eksisterende ovnlinier, og opgaven bestod i at finde en brænder, som med den nødvendige effekt kunne placeres i ovnen, og desuden at få plads til både brænderne og deres udstyr på den forholdsvis begrænsede plads, der var til rådighed.

11 Case 21 Gasbrænderanlæg til direkte opvarmning af recirkuleret procesluft i Andritz Sprout-båndovne Gastech-Energi har leveret et antal Eclipse type 160 TAH-R In-duct- gasbrænderanlæg til direkte opvarmning af recirkuleret procesluft i Andritz Sprout-båndovne til produktion af dyrefoder. Eclipse brænderanlægget leveres som et skræddersyet system, der er tilpasset den modul opbyggede Andritz Sprout-båndovn. Brænderanlægget er opbygget på et sidepanel for direkte montage på ovnen, således at brænderen er centreret i procesluftkanalen efter cirkulationsblæseren. Herved opnås en hurtig og effektiv miksning mellem den recirkulerede procesluft og de varme røggasser fra brænderen. Brænderens store reguleringsevne 20 kw kw (1:20) imødekommer proceskravet til store variationer af produktflow og tørretemperatur, som ikke kan opnås med konventionelle brændere. Styretavlen leveres for montage andetsteds nær båndovnen for at opnå let tilgængelighed for operatør. Der anvendes typisk fire brændere pr. båndovn med en brændereffekt på 20 kw kw, modulerende N- eller F-gas.

12 Industriservice 23 Driftsproblemer? Bare rolig vi er lige her Vores samarbejdspartnere Gastech-Energi er Danmarks største servicevirksomhed inden for naturgas og brænderteknologi. Vi har over 80 servicevogne i Danmark, der sikrer energien for såvel private husstande som virksomheder. 25 af disse vogne er dedikeret industrien. Vognene er komplette rullende værksteder, og alle vores med arbejdere er specialuddannede industrimontører. En drifts- og serviceaftale med Gastech-Energi defineres ud fra tilkaldetid, der igen bestemmes af den enkelte virksomheds behov for oppetid. Tilkaldetiden kan være ned til en time uanset tidspunkt på døgnet, og uanset hvor i landet virksomheden ligger. Der er døgnvagt på både produktionsanlæg og rumopvarmning. Din virksomhed har mulighed for at indgå andre typer aftaler, baseret på hvilken økonomi du ønsker i aftalen. Med eller uden arbejdsløn, med eller uden reservedele. Vi kan tilbyde serviceaftaler både for anlæg installeret af os selv og af andre virksomheder, og vi kender de fleste fabrikater inden for såvel proces- som rumvarme. Gastech-Energi samarbejder med verdens førende producenter af brænderudstyr. De er alle kvalitetsudbydere, der er med til at sikre driftsstabilitet og økonomi i vores løsninger. Dunphy Combustion Ltd. North American Mfg. Co. Brændere til letolie, sværolie, Procesbrændere til luftopvarmning, incineratorer, naturgas og biogas. Leveres til ét brændsel eller op til fire smelteovne, hærdeovne og forskellige brændsler simultant affaldsforbrænding. på samme brænder. Honeywell Eclipse Combustion Gasventiler, regulatorer, Procesbrændere til luftopvamning, væskeopvarmning, troller, uv-scannere, flam- kombiblokke, tæthedskon- incineratorer, smelteovne og meovervågning samt kontrolkasser. hærdeovne. Bentone Olie og gasbrændere 1-trins, 2-trins og modulerende fra 5 til kw. Siemens/Ratiotronic Gasventiler, elektronisk brænderregulering m.v.

13 Gastech-Energi Varme, trivsel og tryghed Gastech-Energi er Danmarks største servicevirksomhed for varme- og proces anlæg, og vi er landets førende leve randør af avanceret brænder tek nologi. Vi tilbyder kundetilpassede brændersystemer til mange forskellige områder inden for industrien. Fra små enkle komponentleverancer til komplette systemløsninger nationalt og internationalt. Gennem kvalificeret rådgivning, projektering, installation og service medvirker vi til at sætte nye standarder for industrielle brændersystemer med henblik på at øge effektiviteten og reducere mængden af emissioner. Vores forretningsgrundlag bygger på solid erfaring med brænderteknologi, dels som dansk repræsentant for markedets førende producenter af procesbrændere, dels som samarbejdspartner for en række af landets største og mest velrenommerede anlægsbyggere. Vi har over 80 servicevogne på vejene mange af dem døgnet rundt for at sikre varme, trivsel og tryghed for både private og virksomheder. GastechEnergi A/S Sindalsvej 8 DK-8240 Risskov Vallensbækvej 18F DK-2605 Brøndby Telefon Telefax

Profil. Gastech-Energi. Førende i varmeteknologi til boliger og industri

Profil. Gastech-Energi. Førende i varmeteknologi til boliger og industri Profil Gastech-Energi Førende i varmeteknologi til boliger og industri Om os Varme værdier Historien Gastech-Energi A/S er Danmarks førende salgs- og servicevirksomhed inden for varmeløsninger til både

Læs mere

Hybrid opvarmning. Hybrid opvarmning. Den superøkonomiske løsning

Hybrid opvarmning. Hybrid opvarmning. Den superøkonomiske løsning Hybrid opvarmning Den superøkonomiske løsning Hvad er hybrid opvarmning? Hybrid opvarmning er en kombination af et naturgasfyr og en luft-til-vand varmepumpe. Her anvender man kun naturgasfyret som suppleringsvarme

Læs mere

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO GAS-PRO.dk IG gasfyr Så økonomisk kan komfort være GAS-PRO.dk Det ideelle gasfyr eksisterer Det ideelle gasfyr tilbyder høj komfort, et meget lavt energiforbrug og en attraktiv pris. Står disse ting øverst

Læs mere

MED DRISTIGHED OG OMHU PROCESOPVARMNING TT BOILERS

MED DRISTIGHED OG OMHU PROCESOPVARMNING TT BOILERS MED DRISTIGHED OG OMHU PROCESOPVARMNING TT BOILERS Hvorfor spilde sin kostbare tid, - hvis man kan få andre til at lave arbejdet? Det er ikke altid nemt som kunde, hvis man på egen hånd skal løse specielle

Læs mere

Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler. Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav

Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler. Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav AB&CO TT BOILERS Kedelfabrikken AB&CO TT BOILERS A/S har siden midten af 60'erne fremstillet industrikedler til hedtolie (varm termisk

Læs mere

Kondenserende gaskedel Ydelse kw TRIGON XL. Kompakt, kraftfuld ydelse

Kondenserende gaskedel Ydelse kw TRIGON XL. Kompakt, kraftfuld ydelse Kondenserende gaskedel Ydelse 15-57 kw TRIGON XL Kompakt, kraftfuld ydelse TRIGON XL Fleksibel i alle installationer En ny standard TRIGON XL repræsenterer et signifikant skridt fremad i opvarmningsteknologi.

Læs mere

Schwankstrålepaneler. Innovative varmeløsninger

Schwankstrålepaneler. Innovative varmeløsninger Schwankstrålepaneler Innovative varmeløsninger Schwank strålepaneler Innovative, energieffektive, hurtige,installationsvenlige og støjsvage Schwanks innovative idéer har sat kursen for industrien i mere

Læs mere

Zantingh brændersystemer. Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning.

Zantingh brændersystemer. Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning. Zantingh brændersystemer Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning. Zantingh har produceret gasbrændere under eget navn siden 1970. Den erhvervede ekspertise afspejles tydeligt

Læs mere

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig Solvarme Solvarme Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig 2 Solvarme Naturens egen varmekilde Et godt supplement til en bæredygtig energiløsning Hvis ikke der skal ske uoprettelige skader på verdens

Læs mere

Din specialist på biomasseanlæg

Din specialist på biomasseanlæg Case Verdo og Industrivarme er gået sammen og samlet kraftværk af kompetencer i Verdo Energy. Vi har mere end 00 års erfaring med drift af egen energiforsyning, og mere end års erfaring med udvikling og

Læs mere

Bilag til pkt. 6. Lynettefællesskabet I/S. Verdens mest energi effektive slamforbrændingsanlæg

Bilag til pkt. 6. Lynettefællesskabet I/S. Verdens mest energi effektive slamforbrændingsanlæg Bilag til pkt. 6 Lynettefællesskabet I/S Verdens mest energi effektive slamforbrændingsanlæg August 2009 Lynettefællesskabet I/S Verdens mest energi effektive slamforbrændingsanlæg August 2009 Ref 9459701

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Sådan brænder vi for naturen

Sådan brænder vi for naturen Sådan brænder vi for naturen Sammen kan vi gøre det bedre Effektiv og miljøvenlig affaldsforbrænding med el- og fjernvarmeproduktion stiller høje krav til teknologien. De høje krav kan vi bedst imødekomme,

Læs mere

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse:

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter... 2 Struktur... 2 Refusion af afgifter... 3 Måling af elvarme... 4 Overskudsvarme... 4 Afgiftsbelægning af genbrugsvarme... 4 Regler for afgiftsbelægning...

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg Af: Brian Nielsen PRM Robert Bosch A/S 1 Hybridteknologi HYBRID betyder sammensmeltning af 2 eller flere teknologier Mest

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

NYTÆNKENDE DESIGN MILJØVENLIG PERFEKTIONISME

NYTÆNKENDE DESIGN MILJØVENLIG PERFEKTIONISME NYTÆNKENDE DESIGN MILJØVENLIG PERFEKTIONISME 2 7 INTELLIGENT TEKNOLOGI MILJØRIGTIG FORBRÆNDING ENKEL BETJENING 7 11 3 BIONIC FIRE EN GRØN REVOLUTION Med Bionic Fire har RIS realiseret drømmen om at skabe

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Konvertering af rumvarme i erhvervsejendomme. Notat Marts 2000

Konvertering af rumvarme i erhvervsejendomme. Notat Marts 2000 Konvertering af rumvarme i erhvervsejendomme Notat Marts 2000 DGC-notat Teknologistatus marts 2000 1/8 Konvertering af rumvarme i erhvervsejendomme Opvarmning via radiatoranlæg eller kaloriferer René Thiemke,

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

Prima-vent. - vi renser luften... Autoventilation. ...Mere end 35 års erfaring med luftrensning

Prima-vent. - vi renser luften... Autoventilation. ...Mere end 35 års erfaring med luftrensning Autoventilation...Mere end 35 års erfaring med luftrensning - vi renser luften... A/S Tel. +45 7610 9700 Fax +45 7610 9710 E-mail pv@prima-vent.dk www.prima-vent.dk Historien, der ligger i Esbjerg, renser

Læs mere

Her udnytter vi affaldet 100 %

Her udnytter vi affaldet 100 % Her udnytter vi affaldet 100 % Sammen kan vi gøre det bedre TAS I/S er et fælleskommunalt interessentselskab ejet af Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. TAS står for Trekantområdets Affaldsselskab.

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig Solvarme Solvarme Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig 2 Solvarme Naturens egen varmekilde Et godt supplement til en bæredygtig energiløsning Hvis ikke der skal ske uoprettelige skader på verdens

Læs mere

Tørring med naturgas. Notat Marts 2000

Tørring med naturgas. Notat Marts 2000 Tørring med naturgas Notat Marts 2000 DGC-notat Teknologistatus marts 2000 1/5 Tørring med naturgas Paw Andersen, DGC og René Thiemke, DGC. Baggrund Der findes flere eksempler på, at der kan opnås væsentlige

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

NOx afgifter - og hvad så? s

NOx afgifter - og hvad så? s NOx afgifter - og hvad så? s Program Kort om Averhoff Energi Anlæg A/S Baggrund for NOx afgiften Hvad betyder NOx afgiften, de økonomiske realiteter Teknik til reduktion af NOx Averhoff Energi Anlæg A/S

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine en intelligent kedelinstallation I 1981 introducerede Nefit den første kondenserende kedel

Læs mere

NOx-reduktion med SCR v / Allan S. Jakobsen

NOx-reduktion med SCR v / Allan S. Jakobsen NOx-reduktion med SCR v / Allan S. Jakobsen www.industrivarme.dk Din fleksible energipartner Vi har altid energien til dig Hvem er INDUSTRIVARME Moderne industrivirksomhed Mere end 30 års erfaring Agerer

Læs mere

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis Behagelig og billig varme med træpiller og træflis CO 2 Neutral Varme Stigende priser på fossile brændsler, såsom olie og gas kræver alternative og bæredygtige varmeløsninger til decentrale opvarmning.

Læs mere

Service. Varmeservice. Med en serviceaftale med Gastech-Energi er du sikker på at kunne holde varmen

Service. Varmeservice. Med en serviceaftale med Gastech-Energi er du sikker på at kunne holde varmen Service Varmeservice Med en serviceaftale med Gastech-Energi er du sikker på at kunne holde varmen Service Når uheldet er ude Det danske vejr i vinterhalvåret er hverken særlig gæstfrit eller stabilt.

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Basisoplysninger Enstedværket Flensborgvej 185 6200 Aabenraa CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.002.980.617 Enstedværket er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk,

Læs mere

Opvarmning med naturgas. Opvarmning med naturgas. Naturgasfyr til ethvert behov

Opvarmning med naturgas. Opvarmning med naturgas. Naturgasfyr til ethvert behov Opvarmning med naturgas Opvarmning med naturgas Naturgasfyr til ethvert behov Opvarmning med naturgas Naturgas - en effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde.

Læs mere

Rensning af røg fra brændeovne

Rensning af røg fra brændeovne Rensning af røg fra brændeovne Sodpartikler og klimaeffekter Den 15. november 2011 Ole Schleicher osc@force.dk FORCE Technology Baggrund Projekt for Miljøstyrelsen: Afprøvning af teknologier til røggasrensning

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Dansk Testcenter for Bioenergi

Dansk Testcenter for Bioenergi Åbningsseminar Dansk Testcenter for Bioenergi Dansk Testcenter for Bioenergi Muligheder Afdelingschef Industrielle Processer, FORCE Technology Centerleder, Dansk Testcenter for Bioenergi Kristian Lykkemark

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Gasdrevne varmepumper og split anlæg (hybrid) Samspil mellem fossil og alternativ energi. af Brian Nielsen Robert Bosch A/S

Gasdrevne varmepumper og split anlæg (hybrid) Samspil mellem fossil og alternativ energi. af Brian Nielsen Robert Bosch A/S DGF Gastekniske Dage 2011 Gasdrevne varmepumper og split anlæg (hybrid) Samspil mellem fossil og alternativ energi af Brian Nielsen Robert Bosch A/S 1 DGF Gastekniske Dage 2011 Markedet ønsker grønne og

Læs mere

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning!

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning! Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? http://www.jydskatomkraft.dk/ Prøv en alternativ løsning! Miljøregler for gasfyrede anlæg Per Kristensen (pgk@dgc.dk) & Henrik Andersen (han@dgc.dk)

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

VE til proces Fjernvarme

VE til proces Fjernvarme VE til proces Fjernvarme Temadag: VE til proces Teknologisk Institut, Århus: 27/11-13, Tåstrup: 03/12-13 Bas Pijnenburg Fjernvarme til rumopvarmning og varmt brugsvand både til private forbruger og erhvervsvirksomheder

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Rundtur i ord og billeder

Rundtur i ord og billeder Rundtur i ord og billeder På affaldsforbrændingsanlægget udnyttes varmen fra forbrændingen til at producere el og fjernvarme. Varmen fra ovnen opvarmer vand til damp i en kedel. Dampen driver en turbine,

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Korrosion på affaldsanlæg

Korrosion på affaldsanlæg Korrosion på affaldsanlæg Korrosion i forskellige miljøer Temadag på Haldor Topsøe d. 15. september Rikke Mattsson R&D Engineer Kort introduktion til Babcock & Wilcox Vølund Præsentation af et affaldsanlæg

Læs mere

AMAGER BAKKE et indblik i teknikken

AMAGER BAKKE et indblik i teknikken ARC I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej DK 00 København S T + 68 900 E arc@a-r-c.dk a-r-c.dk AMAGER BAKKE et indblik i teknikken .000 0.000.00 80.800.00.000.000 Amager Ressourcecenter (ARC) er et

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Tab i varme- og varmt brugsvandsanlæg Kondensgevinst Kedelsynsordninger Regelmæssige eftersyn: - Oliefyrede og fastbrændselskedler

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

TT BOILERS DAMPGENERATOR

TT BOILERS DAMPGENERATOR TT BOILERS DAMPGENERATOR TT BOILERS dampgeneratorer op til 1200 kg/time kan som de eneste på markedet opstilles og betjenes uden nogen krav fra Arbejdstilsynet. Pga. den særlige konstruktion kræves ingen

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Behovet for renovering Well Fit Præfabrikerede pumpestationer, der installeres i den eksisterende station som en færdig indsats

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

Reducering af energiomkostninger & CO 2 -udledning. - genvinding af varme fra røggas, damp og procesluft

Reducering af energiomkostninger & CO 2 -udledning. - genvinding af varme fra røggas, damp og procesluft Reducering af energiomkostninger & CO -udledning - genvinding af varme fra røggas, damp og procesluft UDFORDRINGERNE Mange industrier står over for den udfordring at skulle reducere sit energiforbrug og

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Monteringsvejledning stålforinger

Monteringsvejledning stålforinger Produktbeskrivelse: Brændsel: CE certifikatnummer: CE designationskode: Fast enkeltvægget element stålforingssystem. Beregnet for renovering af eksisterende skorsten. Fast brændsel, olie og piller. 0432

Læs mere

UDVIKLING INDENFOR AFFALDSFORBRÆNDINGSTEKNOLOGI INGER ANETTE SØNDERGAARD

UDVIKLING INDENFOR AFFALDSFORBRÆNDINGSTEKNOLOGI INGER ANETTE SØNDERGAARD UDVIKLING INDENFOR AFFALDSFORBRÆNDINGSTEKNOLOGI INGER ANETTE SØNDERGAARD AFFALDSFORBRÆNDING EN MODERNE TEKNOLOGI Affaldsforbrænding har eksisteret i Danmark i mere end 100 år Affaldsforbrændingsteknologien

Læs mere

Kondenserende gaskedel med solfangere tilkoblet

Kondenserende gaskedel med solfangere tilkoblet Gas Kondenserende gaskedel med solfangere tilkoblet Gaskedel og solvarme i ét Den bedste opvarmning Der findes mange opvarmningstyper, nogle er meget energibesparende, nogle er baseret på vedvarende energi

Læs mere

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Siden 2003 har Dantherm Power haft fokus på udvikling og produktion af praktiske løsninger, der gør brug af brændselsceller og

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Nem besparelse gratis energi fra solen I mere end 100 år har navnet Bosch stået for førsteklasses teknik, enestående

Læs mere

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort Peter Dallerup Ingeniør SustainHort SustainHort - energioptimering i gartnerier Hovedaktiviteter Dannelse af netværk af leverandøre til gartneribranchen. Sammensætte produkter i energibesparende pakkeløsninger.

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Dansk kraftvarmeteknologi baseret på fast biomasse

Dansk kraftvarmeteknologi baseret på fast biomasse Dansk kraftvarmeteknologi baseret på fast biomasse Den 15. Juni 2010 Flemming Skovgaard Nielsen Group Burmeister & Wain Energy A/S Lundtoftegaardsvej 93A DK-2800 Lyngby Denmark Tel/fax +45 39 45 20 00/+45

Læs mere

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej Bliv uafhængig af stigende oliepriser og gør samtidig noget godt for miljøet. Energi Fyn hjælper dig på vej Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! 1 Energi Fyn har varmepumpeeksperter

Læs mere

Kogen 2005 - Norge Miljøeffekter & metoder for røggasrensning

Kogen 2005 - Norge Miljøeffekter & metoder for røggasrensning 1 02 / 11-2005 Jens M. Jakobsen PonPower A/S -Esbjerg Kogen 2005 - Norge Miljøeffekter & metoder for røggasrensning 2 02 / 11-2005 Caterpillar gasmotorer i Danmark. Dato: 10-september-2004 Facta om CATERPILLAR

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Sletvej 2E DK 8310 Tranbjerg Tlf.: Fax Euro Therm A/S og halmkedlen i Nexø et anlæg med det hele

Sletvej 2E DK 8310 Tranbjerg Tlf.: Fax Euro Therm A/S og halmkedlen i Nexø et anlæg med det hele Euro Therm A/S og halmkedlen i Nexø et anlæg med det hele Præsentation af: Euro Therm A/S Halmkedlen i Nexø Standard løsningen + Røggaskondensering + Absorptionskøler + DeNOx Evt! Om Euro Therm A/S Stiftet

Læs mere

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti 7 års Garanti mod gennemtærring Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. Den særligt høje effektivitet i varmepumpen sikres af kvalitetskompressoren der gør det muligt at opnå effektiv drift og

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100 Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GASKEDLER Milton TopLine 80/100 4 stk. Milton TopLine 100 monteret på Ejby Skole. Ny generation af kompakte I særklasse til opvarmning af industri-

Læs mere

Af Niels Bjarne K. Rasmussen, Dansk Gasteknisk Center as (DGC), nbr@dgc.dk

Af Niels Bjarne K. Rasmussen, Dansk Gasteknisk Center as (DGC), nbr@dgc.dk Artikel til Dansk Kemi RECCAT -konceptet Udvikling af en ny lovende katalysatortype Af Niels Bjarne K. Rasmussen, Dansk Gasteknisk Center as (DGC), nbr@dgc.dk Indledning Nye naturgasfyrede gasmotorer på

Læs mere

Program for ny varmekilde

Program for ny varmekilde Program for ny varmekilde Hvilke muligheder er der for at udskifte olie- og naturgasfyr Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen Uvildigt

Læs mere

Solvarmeanlæg til fjernvarme. Vi høster solens stråler på den mest effektive måde samt sikrer den største økonomiske besparelse

Solvarmeanlæg til fjernvarme. Vi høster solens stråler på den mest effektive måde samt sikrer den største økonomiske besparelse Solvarmeanlæg til fjernvarme Vi høster solens stråler på den mest effektive måde samt sikrer den største økonomiske besparelse AAlborg CSP A/S DIn grønne solenergipartner Vi høster solens stråler på den

Læs mere

fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk

fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk 2 Bording Bellows AS Bording Bellows arbejder med ekspansionsbælge til mange forskellige formål. Her ses samling af komplet

Læs mere

Energieffektivitet produktion 2010 TJ

Energieffektivitet produktion 2010 TJ Energieffektivitet produktion 2010 TJ Brændselsforbrug Energiproduktion Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Brændefyring og alternative løsninger

Brændefyring og alternative løsninger Brændefyring og alternative løsninger Brug af brændeovne i fjernvarmeområder teknisk konsulent Henrik Andersen Dansk Fjernvarme Brancheorganisation for 405 medlemmer, der leverer 98 % af al dansk fjernvarme

Læs mere

Hvad foregår der i fyrrummet Forbrændingsteori koblet med virkeligheden!

Hvad foregår der i fyrrummet Forbrændingsteori koblet med virkeligheden! Hvad foregår der i fyrrummet Forbrændingsteori koblet med virkeligheden! Kedelspecialist Ivan Rechter og proceskemiker Niels Ole Knudsen Afdelingen for bioenergi og termisk kraftvarmeproduktion 1 COWI

Læs mere

NO x -gå-hjem-møde. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. NOx-gå-hjem-møde maj 2013

NO x -gå-hjem-møde. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. NOx-gå-hjem-møde maj 2013 NO x -gå-hjem-møde Per G. Kristensen pgk@dgc.dk NOx-gå-hjem-møde maj 2013 Program NO x hvad er det, og hvordan dannes det? NO x -emission i Danmark kilder regler Muligheder for reduktion NO x -afgift,

Læs mere

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere.

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Denne vejledning tager udgangspunkt i den generelle funktion af ilt-styring på NBE brændere og baseres på betjening via StokerCloud. På den enkelte styring kan

Læs mere

Gastekniske dage, Billund maj Forgasning vha. overskudselektricitet Af Jens Kromann Nielsen, Teknologisk Institut

Gastekniske dage, Billund maj Forgasning vha. overskudselektricitet Af Jens Kromann Nielsen, Teknologisk Institut Gastekniske dage, Billund 23-24. maj 2017 Forgasning vha. overskudselektricitet Af Jens Kromann Nielsen, Teknologisk Institut Termiske forgasning input af el-varme Agenda: - Termisk forgasning: Hvad er

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme varmepumper Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Baggrundsnotat: "Hvad er grøn gas"

Baggrundsnotat: Hvad er grøn gas Baggrundsnotat: "Hvad er grøn gas" Grøn gas er en samlebetegnelse for en række fornybare gasser, der kan fremstilles fra forskellige vedvarende energikilder og i forskellige processer. Biogas, strøm til

Læs mere