Åben anonym PPR på skoler og ungdomsuddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben anonym PPR på skoler og ungdomsuddannelser"

Transkript

1 Åben anonym PPR på skoler og ungdomsuddannelser Evaluering og erfaringsopsamling fra 10 forsøgsprojekter - en kort opsamling

2 Folderen er udarbejdet for Undervisningsministeriet af NIRAS som led i projektet Åben anonym psykologisk-pædagogisk rådgivning på skoler og kommunale ungdomsskoler. Indsamling, evaluering og formidling. NIRAS har udarbejdet layout og alle illustrationer. Maj 2014

3 Indhold Om åben anonym rådgivning s 4 10 forsøgsprojekter s 6 Et bidrag til at fremme trivsel og læring s 11 Oplysning om rådgivningens eksistens s 13 Hvordan skabes et tilgængeligt og synligt tilbud s 12 Rammer for en åben og lettligængelig rådgivning s 15 Gennemførelse af en åben anonym rådgivning s 17

4 Om åben anonym PPR Nedenfor videregives erfaringer fra ti kommuners etårige forsøgsarbejde med at udvikle en åben og anonym PPR i tilknytning til deres skoler og ungdomsskoler. Udviklingsprojektet er støttet af statspuljemidler og havde to overordnede fokuspunkter: Hvordan tilrettelægges en åben rådgivning, så den både er kendt og tilgængelig og derfor bliver anvendt af eleverne og deres forældre? Hvordan fremmer rådgivningen elevernes trivsel og dermed også læringen i den almindelige undervisning? Med afsæt i disse to fokuspunkter har 10 projekter arbejdet med at udvikle en lang række forskellige indsatser, eksempelvis: en ungetelefon, hvor en psykolog sidder klar ved røret hver dag fra kl en ugentlig åben anonym rådgivningstime tilbudt elever og forældre i et lokale på skoler og ungdomsskoler et rådgivningsrum, der er indrettet som de unges rum ungerådgivning pr. telefon og en serie temamøder for forældre og unge om fx ensomhed, kærestesorger og det at tvivle på sig selv en Facebookgruppe; net-rådgivning med en svarfrist på 1-3 dage; forældreeftermiddage med et grupperådgivningsforløb. Som en særlig del har alle projekter arbejdet med at markedsføre deres tilbud om åben anonym rådgivning via for eksempel plakater, visitkort, foldere, lokal presse samt skolens og kommunens hjemmesider. I denne publikation samles der op på centrale tværgående erfaringer. Formålet er at give inspiration til danske kommuners indsats for at gøre den åbne og anonyme PPR-rådgivning til en del af skolernes arbejde med at fremme elevers trivsel og læring. Fokus er derfor på at præsentere en række opmærksomhedspunkter, som det er væsentligt at tage højde for, når kommuner står overfor at udvikle en skolerelateret åben og anonym rådgivning. Men først en kort præsentation af de 10 projekter og dernæst en kort opsamling af de tværgående resultater fra de 10 projekters udviklingsindsats. Hvad er åben anonym PPR? Når en psykologisk og pædagogisk rådgivning er åben og anonym, kan brugerne henvende sig og få rådgivning uden forudgående aftale. En åben og anonym rådgivning journaliseres ikke, og brugerne forbliver anonyme. Det er en rådgivning, der har fokus på brugernes umiddelbare behov og udbytte. 4

5 Åben anonym PPR på skoler og ungdomsskoler 5

6 10 forsøgsprojekter Kort beskrivelse af de 10 projekter og kontaktpersoner i kommunen 6

7 1 2 3 Ungetelefonen - teenageliv Favrskov Projektet har bestået af to delprojekter. Det ene delprojekt var at etablere en ungetelefon, som var en daglig telefonvagt fra kl , hvor den unge blev rådgivet og oplyst om andre rådgivningstilbud. Det var psykologer fra PPR-enheden, som på skift stod for ungetelefonen og rådgivningen. Det andet delprojekt har bestået af en opkvalificering af nære voksne omkring den unge (forældre, lærere, pædagoger, sundhedspersonale). Opkvalificeringen foregik dels på et stort temamøde for professionelle, dels gennem temamøder på de ti folkeskoler for forældre og unge i (og 10.) klasse, hvor der blev oplyst om ungetelefonen, dens funktion og hensigt. Kontakt: Jesper Riis Lindholm, Ungerådgivning Faxe Projektet etablerede to ungerådgivninger, hvor de unge kunne modtage rådgivning via samtale, telefon og . Ungerådgivningen har ikke haft faste åbningstider. Den unge ringer eller skriver til en sekretær, som indgår en aftale mellem den unge og rådgiveren i et af projektets lokaler. Rådgivningen blev tilbudt på en skole i Faxe og i et lokale i Haslev by. Disse blev udvalgt ud fra kommunens store geografiske spredning. På skolen i Faxe var rådgivningslokalet placeret i en bygning, som befinder sig forholdsvis adskilt fra de bygninger, hvor de store elever befinder sig, så de andre elever ikke kan se, når en elev benytter sig af rådgivningen. I Haslev ligger lokalet meget anonymt og centralt midt i byen. Begge lokaler blev indrettet som de unges rum. Rådgivningen blev foretaget af PPR-psykologer. Kontakt: Tina Hansen, Ungerådgivningen i Uddannelsescenter Gribskov Gribskov Projektet bestod af en åben anonym rådgivning med åbningstid fra kl én eftermiddag om ugen. De unge kunne enten møde spontant op eller træffe en aftale pr. telefon eller . Rådgivningen foregik i et lokale på Uddannelsescenter Gribskov i Helsinge. Lokalet var placeret i et neutralt område tæt ved skolens administration. Det var to PPR-psykologer, som skiftevis varetog rådgivningen. Kontakt: Andreas Elkjær, Åben anonym PPR på skoler og ungdomsskoler 7

8 Åben anonym psykologisk rådgivning for børn, unge, forældre og professionelle på børne- og ungeområdet Herlev 4 Projektet bestod af flere delprojekter: Rådgivning til professionelle på seks lokale folkeskoler i et fastlagt tidsrum (én time, typisk omkring middag) én gang om ugen. Rådgivning til børn, unge og forældre én gang om ugen i et fastlagt tidsrum uden for undervisningstid på en distriktsskole og i et lokale på kommunens ungdomsskole. Telefonrådgivning i et fastlagt tidsrum én gang om ugen Net-rådgivning via hjemmesiden Hjemmesiden indeholdt uddybende information om forskellige tilbud samt en mulighed for at skrive til PPR-psykologerne eller læse indlæg og svar i brevkassen. Rådgivningerne blev varetaget af PPR-psykologer og forgik på skolerne ansigt til ansigt, telefonisk og via . Kontakt: Henning Strand, Forælre-eftermiddage Hvidovre 5 Projektet bestod af forældreeftermiddage, hvor forældre kunne deltage i et anonymt rådgivningsforløb (á otte gange over et halvt år) i en gruppe med andre forældre. Forældreeftermiddagene blev afholdt i et lokale i en centralt placeret bygning, hvor der ikke står kommune henover, med det formål at skabe en mere tryg og intim stemning. Gruppen blev faciliteret af 2 PPR-psykologer, der sørgede for, at emner og problematikker, som forældrene fremførte, blev tematiseret og diskuteret i et professionelt refleksionsrum. Kontakt: Hanne Brinkmann Jacobsen, 8

9 6 7 8 Ung - og hvad så? Ishøj-Vallensbæk Projektet bestod af åben anonym rådgivning, som foregik i et lokale på Ungdomsskolen i Ishøj på et fastlagt tidspunkt to timer om ugen. Lokalet var placeret tæt ved indgangen til ungdomsskolen for at sikre en høj grad af tilgængelighed. Tanken var, at de unge kunne komme forbi uanmeldt, men i praksis ringede de unge og aftalte et møde på forhånd. Det var to PPR-psykologer, som forestod rådgivningen. Kontakt: Jimmy John Mortensen, Åben anonym rådgivning - den nære professionelle Jammerbugt Projektet bestod af et tilbud om konsultation og supervision for professionelle, som foregik i et fastlagt tidsrum i et bestemt lokale på skolerne. På store skoler (mere end 300 elever) blev der tilbudt supervision 2 x 2 timer om ugen, på mellemskoler 2 timer hver 14. dag og på små skoler 2 timer hver 4. uge. Den professionelle kunne enten møde op spontant, booke en tid gennem det interne it-system eller skrive sig på en liste ved supervisionslokalet. Supervisionen blev varetaget af psykologer fra PPR. Der var mulighed for supervision af henholdsvis ukendt såvel som kendt psykolog. Kontakt: Jesper Lykke Christensen, Åben rådgivning Lemvig Projektet bestod af et lettilgængeligt tilbud om åben anonym rådgivning hos Børne- og Familiecenteret (BFC). Hensigten med projektet var at øge det tværfaglige samarbejde i kommunen og signalere, at hele BFC står til rådighed. Rådgivningen foregik efter aftale, ved at den unge eller forældrene ringede eller sendte en til den rådgivningsansvarlige. Rådgivningen foregik typisk på BFC, men der var også mulighed for at mødes på folkeskolerne. En tværfaglig gruppe á seks personer forestod rådgivningen: To PPR-psykologer, to socialrådgivere og to familiekonsulenter. Disse havde også skiftevis ansvaret for telefonen og en, hvor der blev truffet aftaler. Kontakt: Steven Sidelmann Basnov, lemvig.dk Åben anonym PPR på skoler og ungdomsskoler 9

10 Åben anonym rådgivning - udvikling af lokal forebyggelse Roskilde 9 Projektet bestod af fem delprojekter: Åben anonym rådgivning til unge i klasse på alle kommunens skoler én time om ugen. De unge kunne møde spontant eller efter aftale. Rådgivningen foregik i et fast lokale og blev varetaget af en PPR-psykolog. Tværfaglig åben anonym rådgivning af professionelle (primært lærere) på tre folkeskoler to timer hver 14. dag. Det tværfaglige team bestod af en psykolog, en tale-hørekonsulent og en specialpædagogisk konsulent. Aftaler blev truffet spontant eller i forvejen. På tre folkeskoler arbejdedes der målrettet gennem forældreintra om synliggørelse af tilbuddet om åben anonym rådgivning til forældre. Tilbuddet om rådgivning var ikke et nyt tiltag, men det var synliggørelsen. Rådgivningen blev tilbudt telefonisk af skolens psykolog, per mail eller ved fremmøde efter aftale. Derudover var der en fast, åben træffetid én time hver 14. dag. Etablering af forum for erfaringsudveksling på tværs af forvaltninger. Desuden blev der afholdt en temadag for alle kommunens medarbejdere, som arbejdede med åben anonym rådgivning til målgruppen. Registrering af samtlige tilfælde af åben anonym rådgivning på alle folkeskoler med henblik på at kunne evaluere effekten af den ekstra indsats på skolerne. Kontakt: Malene Hein Damgaard, Den anonyme rådgivning for elever i klasse og deres forældre Silkeborg Projektet er et tilbud om åben anonym rådgivning på fem udvalgte skoler og en ungdomsskole. Rådgivningen blev tilbudt to timer om ugen uden for skoletid. Dertil blev der tilbudt rådgivning over mail (brevkasseform). De unge og deres forældre kunne møde op spontant i træffetiden eller kontakte psykologen telefonisk eller på mail for at aftale tid. Rådgivningen blev varetaget af en PPR-psykolog, der havde en fast tilknytning til skolen. Derudover etableredes et tæt tværfagligt samarbejde med et allerede eksisterende tilbud på én af de fem skoler: Dette bestod af et kommunalt forsøgsprojekt med ugentlig tilstedeværelse af en socialrådgiver fra Børne- og Familieafdelingen (servicelov), som tilbød åben rådgivning til elever, forældre og lærere/pædagoger. Kontakt: Poul Skaarup Jensen, 10 10

11 Et bidrag til at fremme trivsel og læring Åben anonym rådgivning kan medvirke til at fremme den enkelte elevs trivsel og indgåelsen i fællesskabet med kammeraterne. Den tværgående evaluering viser, at en åben og anonym rådgivning i tilknytning til skoler er succesfuld i den forstand, at der er en udbredt tilfredshed blandt de elever og forældre, som har brugt rådgivningen. Næsten alle brugere oplever, at de har fået brugbare råd, og mange kan forestille sig at opsøge en åben og anonym rådgivning igen. Rådgivningen handler om elevernes trivsel i form af følelsesmæssige vanskeligheder samt sociale vanskeligheder og konflikter i familien. Elever og forældre har fået råd i forbindelse med eksempelvis selvskadende adfærd, selvmordstanker, konflikter i familien, stress og nedtrykthed i forbindelse med skilsmisse. Rådgivningen bruges af både piger og drenge, men pigerne er i overtal. Den åbne og anonyme rådgivnings særlige styrke er, at den kan tage problemer i opløbet, inden de udvikler sig til alvorlige sager. I den forbindelse har denne rådgivningsform også den fordel, at den opsøges af elever, som det kan være vanskeligt at nå på andre måder, fordi de ikke er udad-reagerende og ikke har iøjnefaldende problemer. For forældre er det en stor kvalitet, når der er let adgang til rådgivningen, og de ikke bliver registreret i et kommunalt system. Den åbne og anonyme rådgivning når altså nye målgrupper, som PPR og myndighederne ikke traditionelt har kontakt til. Selvom rådgivningen er tilknyttet skolerne, omhandler kun en lille del af rådgivningen direkte faglige problemstillinger.når rådgivningen alligevel opleves som et bidrag til at fremme læringen, hænger det sammen med det forhold, at det faglige og det sociale (trivslen) er dimensioner af skolelivet, som er nøje forbundne. En tilgængelig, åben og anonym rådgivning er et oplagt og vigtigt redskab til øget inklusion, fordi der kan handles direkte på skolen, når behovet opstår, og fordi tilbuddet giver en forholdsvis let adgang til rådgivning og støtte. Som en projektleder udtrykker det: Det er meget i tråd med at tænke inkluderende. Det handler om at tænke alment, i fællesskaber, at handle tidligere, og at der er let adgang. En central udfordring for at opnå gode resultater er, at rådgivningen er kendt og bliver brugt på skolerne. I det følgende sætter vi fokus på de indsigter og udfordringer, som har vist sig i projekternes indsats med at fremme tilgængeligheden og synligheden af rådgivningen for elever og forældre. Åben anonym PPR på skoler og ungdomsskoler 11

12 Hvordan skabes et tilgængeligt og synlig tilbud? På de følgende sider præsenteres nogle centrale erfaringer og opmærksomhedspunkter fra de ti forsøgsprojekters arbejde med at gøre tilbuddet om åben og anonym rådgivning tilgængeligt og synligt på skoler og ungdomsskoler. Synliggørelsen af rådgivningstilbuddene er en væsentlig forudsætning for, at de bliver brugt. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om en særlig markedsføringsopgave. Det skyldes, at formålet ikke må være at gøre tilbuddet iøjnefaldende, men at gøre det til en naturlig og normal del af skolens liv. Når rådgivningstilbuddet opleves som en selvfølgelig del af skolens hverdag, bliver det brugt. og det kræver en mangesidet indsats. I det følgende fremhæver vi tre centrale handlingsdimensioner. Oplysning om rådgivningens eksistens Tilrettelæggelse af rammerne for en åben og lettilgængelig rådgivning Gennemførelse af en anonym rådgivning På de følgende sider fremhæves en række opmærksomhedspunkter ved hver af de tre dimensioner. En central erfaring fra det 1-årige udviklingsprojekt er, at det tager tid og ofte mere end 1 år at gøre det naturligt for elever og forældre at opsøge PPR, når der er behov. At nå dertil kræver, at tilbuddet om åben anonym rådgivning er synligt og tilgængeligt 12

13 Oplysning om rådgivningens eksistens Kendskab til den åbne og anonyme rådgivning er en forudsætning for, at den bliver brugt. Men hvordan bør oplysningsindsatsen tilrettelægges, og hvad skal man være opmærksom på? En gennemgående erfaring er, at det er mund-til-mund-formidling, som fører til, at rådgivningen bliver brugt. Personlig formidling, navnlig via lærere, skoleledelse og rådgivere, har afgørende betydning for, om elever og forældre opsøger rådgivningstilbuddene. I den forbindelse er det vigtigt, at indholdet og karakteren af den lokale rådgivning er præsent i de professionelles mentale katalog af muligheder og løsningsforslag, som de kan foreslå unge og forældre. Det betyder ikke, at andre former for oplysning er overflødig, men det betyder, at gennemslagskraften er afhængig af, om de bliver parret med en personlig formidling. Møder med elever og forældremøder, hvor rådgivere inviteres til at præsentere tilbuddet, skaber opmærksomhed og forståelse for tilbuddets relevans. Møder har den fordel, at de giver anledning til dialog med de unge og forældrene. Det er samtidig en fordel, at rådgiverne kan møde potentielle brugere, så de kan få sat ansigt på. I præsentationen af tilbuddet har det vist sig givende at benytte person-cases, som kan fange opmærksomheden og skabe identifikation blandt deltagerne. Ved møderne er det nyttigt at have skriftligt materiale om tilbuddet med, som deles ud til alle, så ingen skal afsløre sig, ved at taget det selv. Trykt oplysningsmateriale i form af plakater, visitkort opslag, foldere og brochurer kan være nyttige og bidrage til at gøre tilbuddet om rådgivning til en naturlig del af skolens liv. Men de er ikke tilstrækkelige i sig selv, da plakater og opslag ofte bliver overset. Brochurernes formidlingseffekt afhænger af, om lærere og skoleledere bærer dem frem og bruger dem i formidlingen af tilbuddet. Særligt visitkort - med oplysning om rådgivningens formål, form, åbningstider og kontaktform - kan være vigtige redskaber at have ved hånden for lærere og skoleledere, og kan støtte dem i at fungere som ambassadører for rådgivningen. Digital formidling af rådgivningstilbuddet via kommunens, skolens hjemmeside, forældreintra, elevintra, facebookgrupper m.m. er vigtige for synligheden og naturaliseringen af rådgivningstilbuddet blandt forældre og elever. Men heller ikke denne digitale oplysning til forældre og elever vil alene føre til, at rådgivningen bliver benyttet, og denne kommunikationsform skal derfor parres med en personlig formidling Lokal presse som fx ugeaviser eller lokale radiokanaler kan skabe opmærksomhed om tilbuddet blandt forældre og navnlig hvis Åben anonym PPR på skoler og ungdomsskoler 13

14 det følges op af opbakning fra borgmestre og skoleledere. Også her gælder det, at denne form for oplysning ikke er tilstrækkelig til at få potentielle brugere til at henvende sig. Inddragelse af de unge på ungdomsskoler i udviklingen af oplysningsmaterialet kan i sig selv skabe opmærksomhed hos målgruppen og være en god måde at sikre, at materialet matcher de unges behov og sprogbrug. 14

15 Rammer for en åben og lettilgængelig rådgivning Den fysiske placering af rådgivningen og det tidsrum, hvor der er adgang til rådgivning, har stor betydning for, om den bliver brugt, og hvordan den bruges. Men hvor er den bedste placering af tilbuddet, og hvad skal man være opmærksom på? For skabe en værdifuld rådgivning skal tilbuddet placeres et sted, der på en gang er centralt og diskret. Brugerne foretrækker, at tilbuddet er tæt på, hvor de færdes i hverdagen; at de kan få hurtig hjælp, at det er muligt spontant at opsøge hjælp, og at det er uforpligtende. En rådgivning placeret på skoler og ungdomsskoler har den fordel, at den er tilgængelig, der hvor eleverne har deres daglig gang. Det fører til øget brug, når placering giver en høj eksponering og befinder sig på steder, hvor de unge færdes ofte. Samtidig er det vigtigt at sikre brugernes anonymitet, så navnlig eleverne føler sig sikre på, at de kan henvende sig anonymt uden, at andre elever og lærere opdager, at de har brug for psykolog. Det kan fx gøres ved at placere rådgivningen i et neutralt område sammen med administrative funktioner, så som skolens kontorer, tandlæge, sundhedsplejerske el.lign. Diskretionen kan også fremmes ved at lade rådgivningen foregå på områder, der normalt bruges på andre tidspunkter, end i det tidsrum, hvor der er åbent for rådgivning. En rådgivning placeret i bynære og centralt beliggende kommunale bygninger har den fordel, at det er oplagt for navnlig forældre, men også elever at færdes der i fritiden. Hvis en placering i kommunale bygninger vælges, bør man være opmærksom på, at de valgte bygninger ikke fremtræder meget kommunale, da det kommunale hos nogle potentielle brugere vækker negative associationer. En åbent-hus-rådgivning kan fremme tilgængeligheden. Her gives brugerne mulighed for at møde op på faste, ugentlige eller daglige tidspunkter fx i umiddelbar forlængelse af skoletiden, typisk kl Selvom denne tilgængelighed opleves som positiv, har den dog også den udfordring, at det skaber en usikkerhed om åbningstiderne, om man faktisk kan få en tid, og hvem man kommer til at tale med. Ventetid kan kompromittere brugernes oplevelse af anonymitet, og det samme kan bookingsedler uden for rådgivningslokalet. Den største udfordring er dog underudnyttelsen - at rådgivere kan spilde tiden, når der ikke kommer brugere. Mulighed for telefonisk tidsbestilling til rådgivningen er generelt ressourceeffektiv og fleksibelt. På den måde undgår både brugere og rådgivere at skulle vente forgæves. Der er også rådgivere, Åben anonym PPR på skoler og ungdomsskoler 15

16 der har haft gode erfaring med at lave aftaler pr. sms med de unge. Generelt opleves den fleksibilitet, som følger med tidsbestillingen, som vigtigere end den potentielle udfordring af anonymiteten, der følger med at opgive sit navn og telefonnummer. At foretage rådgivning telefonisk eller via øger fleksibiliteten og tilgængeligheden yderligere, fordi brugerne ikke behøver at møde op. Denne rådgivning kan enten ske via tidsbestilling (formidlet via en sekretær) eller ved åbne linjer på faste tidspunkter, hvor man taler eller chatter med en rådgiver. Tilbuddet om telefonisk rådgivning opleves som positivt, men har dog haft lav brugsfrekvens blandt eleverne. Tilbud om rådgivning havde meget få brugere både blandt forældre og elever. 16

17 Gennemførsel af en åben anonym rådgivning Anonymiteten er vigtig for, at både elever og forældre føler sig trygge ved at opsøge rådgivningen. Men de to grupper lægger vægt på forskellige aspekter. For elever og forældre er anonymiteten både et vigtigt og positivt aspekt ved rådgivningen. De forbinder generelt anonymitet med fortrolighed og med, at der ikke videregives oplysninger til andre, hverken systemet eller pårørende og venner. For eleverne er opmærksomheden særligt rettet mod anonymiteten i forhold til deres forældre og venner - at ingen får noget at vide. Det er centralt for elever, at rådgivningen er åben i den forstand, at den kan bruges af alle, at den er lettilgængelig, og at alle emner er legitime at bringe op. For forældrene lægges der især vægt på, at der ikke oprettes en sag i det kommunale system. Generelt gælder det, at tilgængelighed, fleksibilitet og lav ventetid har afgørende betydning for forældres brug af og tilfredshed med rådgivningen. For rådgiverne kan opretholdelsen af brugernes anonymitet være en udfordring. Selvom åben anonym rådgivning generelt hører under Serviceloven, fordi der er tale om rådgivning og ikke behandling eller diagnosticering, fortæller rådgivere, at de i praksis kan opleve, at rådgivningen af navnlig unge under 18 år, kan rumme situationer, hvor samtalerne tangerer en form eller et indhold, som normalt ville høre under psykologloven eller socialloven, og hvor psykologen skal henvise til andre myndigheder. I disse situationer kan anonymiteten opleves som en udfordring. Nogle rådgivere udtrykker bekymring over at arbejde i denne juridiske gråzone, og de er bange for at få en sag på halsen. Der er derfor rådgivere, som foreslår en sproglig ændring, hvor man erstatter betegnelse åben anonym rådgivning med den lige så sigende betegnelse åben rådgivning med tavshedspligt. Kendte og ukendte rådgivere har hver deres fordele. Det kan være en fordel, at skolepsykologen, der allerede kender skolen, også er åben-anonym-rådgiver, da vedkommende er et kendt ansigt for elever og forældre. Dette giver ofte tryghed og tillid. På den anden side kan brugere opleve, at deres anonymitet kompromitteres af, at psykologen allerede kender dem, og de kan finde det nemmere at tale åbent med en fremmed. Rådgivere, som i forvejen kender skolen, kan opleve loyalitetskonflikter, hvis rådgivningen eksempelvis drejer sig om en udfordring i forhold til en lærer eller leder. Faglig udvikling og fornyelse er en vigtig drivkræft for rådgivere, som engagerer sig i udviklingen af Åben anonym PPR på skoler og ungdomsskoler 17

18 18 åben anonym rådgivning. Rådgivere kan opleve, at deres faglighed udvikles ved, at de får flere forskellige vinkler på, hvordan man hjælper. Tværfaglig rådgivning i teams opleves som en kvalitet for både brugeren og rådgiverne, men den er samtidig ressourcekrævende både økonomisk og i forhold til koordineringen mellem forvaltningerne.

19 Åben anonym PPR på skoler og ungdomsskoler 19

20 Åben anonym PPR på skoler og ungdomsuddannelser Evaluering og erfaringsopsamling fra 10 forsøgsprojekter - en kort opsamling

Åben anonym PPR på skoler og ungdomsskoler. Evaluering og erfaringsopsamling fra 10 forsøgsprojekter

Åben anonym PPR på skoler og ungdomsskoler. Evaluering og erfaringsopsamling fra 10 forsøgsprojekter Åben anonym PPR på skoler og ungdomsskoler Evaluering og erfaringsopsamling fra 10 forsøgsprojekter UNDERVISNINGSMINISTERIET 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Sammenfatning 4 1.1 Et bidrag til at fremme trivsel

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune

Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune Fælles Ansvar 2.0 Udkast behandlet af BSU 25. januar 2015 Forside Fælles Ansvar fælles indsats Version 2.0 Illustration Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Inderside

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Formål Formålet med rådgivning i henhold til 11 i lov om social service er at sørge for, at forældre, børn og unge eller

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 1/14 Bilag 1 Følgende bilag indeholder den kvantitative databehandling af hhv. registreringsdata, herunder kendskab

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 Velfærd Familie og Børn Sagsnr. 197704 Brevid. 1680118 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 29. maj 2013 Resume

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

AKT-4 Aars Skole 2015/2016

AKT-4 Aars Skole 2015/2016 AKT-4 Aars Skole 2015/2016 S. 1 Kontaktinformationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf.: 99 66 88 00 Mobil tlf. AKT-4: 20 35 34 93 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen Helle Mejdahl Stender Tlf.:

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Nestinspirerede klasser i Greve kommune. - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen

Nestinspirerede klasser i Greve kommune. - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen Nestinspirerede klasser i Greve kommune - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen To citater Jeg gik hele sommeren og var bekymret og nervøs for hvordan det skulle gå jeg har aldrig arbejdet med børn med

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

ALLE MED. skole og hjem et partnerskab. d. 10. marts 2015. Uddybning af ansøgning til A. P. Møller Fonden

ALLE MED. skole og hjem et partnerskab. d. 10. marts 2015. Uddybning af ansøgning til A. P. Møller Fonden ALLE MED skole og hjem et partnerskab d. 10. marts 2015 Uddybning af ansøgning til A. P. Møller Fonden Udarbejdet af Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune i samarbejde med zoomstory Uddybning

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf.: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf.: 99 66 88 02 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

PPR i en kommunal organisation 0-18 år. PPR Konference, Nyborg Strand Den 20. juni 2017

PPR i en kommunal organisation 0-18 år. PPR Konference, Nyborg Strand Den 20. juni 2017 PPR i en kommunal organisation 0-18 år PPR Konference, Nyborg Strand Den 20. juni 2017 1 Tak for invitationen vi er Malene Hein Damgaard, chefpsykolog PPR, leder af Fællesrådgivningen for Børn og Unge

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse.

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse. Projekt 'Udsatte børn i dagtilbud' Din kommune er én ud af 10 kommuner, der indgår i et samarbejdsprojekt med KL om tidlig opsporing og inklusion af udsatte børn i dagtilbud. Denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT5 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT-5 tlf. 40426381 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Mejdahl Stender Tlf: 99668802 E mail:hmst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Lindholm-klassen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Lindholm-klassen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Lindholm-klassen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Lindholm-klassen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Referat godkendt uden bemærkninger

Referat godkendt uden bemærkninger Skolebestyrelsesmøde Hanstholm Skole den 10/10 Referat Afbud: Gitte, Folle, Jimmy, Eleverne 1 Godkendelse af referat fra sidst Referat godkendt uden bemærkninger Den 23-10-2012 2 Nyt fra eleverne Der deltog

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion handler om at høre til, og om at de enkelte børn er del af

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Viceskoleleder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf: 99668802 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

Mellem dagtilbud, skoler, klubber og PPR PPR. Almenområdet. Skoler og SFO'er. Tale-hørelærere. Specialpædagoger. Dagtilbud. Klubber.

Mellem dagtilbud, skoler, klubber og PPR PPR. Almenområdet. Skoler og SFO'er. Tale-hørelærere. Specialpædagoger. Dagtilbud. Klubber. SAMARBEJDSmodel Mellem dagtilbud, skoler, klubber og PPR Almenområdet PPR Dagtilbud Skoler og SFO'er Klubber Tale-hørelærere Specialpædagoger Psykologer Udarbejdet af KL s Konsulentvirksomhed juni 2013

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Alle børn er alles ansvar

Alle børn er alles ansvar Alle børn er alles ansvar Trivselspolitik for Aars Skole Februar 2013 Gennem hele skoletiden på Aars Skole. vil vi -fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning - skabe et godt gensidigt forhold

Læs mere

Konfliktmægling. Definition. Grundantagelser

Konfliktmægling. Definition. Grundantagelser Konfliktmægling Definition Konfliktmægling er en frivillig og fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor en eller flere upartiske tredjepersoner hjælper parterne med selv at finde en for dem tilfredsstillende

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

En fælles forståelsesramme om børn og unge

En fælles forståelsesramme om børn og unge En fælles forståelsesramme Om børn og unge Fælles værktøjer Forord Et nyt samarbejde har set dagens lys. Vi samler nu alle, der har kontakt med børn og unge om en fælles forståelsesramme, der kan beskrive

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Konsultativ støtte til elever og skoler

Konsultativ støtte til elever og skoler Konsultativ støtte til elever og skoler Et tilbud fra Specialpædagogisk Afdeling til skolerne i Middelfart Kommune Hjælp til lærere, klasser og elever Hvor der er brug for ideer til nye handlemuligheder

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Skole - med rapport 1 Lærer 43 Forældre 94 Elev 280 1 2. Elevernes svar Jeg

Læs mere

Værd at vide om. Center for Børn & Familier AUG 2017

Værd at vide om. Center for Børn & Familier AUG 2017 Værd at vide om AUG 2017 Velkommen I har vi valgt, at samle fagfolk og tilrettes efter de behov familierne har, således at vi institutioner med særlig viden om de mange for- så vidt muligt kan løse de

Læs mere

HANDLINGSORIENTERET VIDEN I ALLE TYPER TRIVSELSUNDERSØGELSER

HANDLINGSORIENTERET VIDEN I ALLE TYPER TRIVSELSUNDERSØGELSER HANDLINGSORIENTERET VIDEN I ALLE TYPER TRIVSELSUNDERSØGELSER Mere end 700 skoler i Danmark bruger allerede Klassetrivsel.dk i deres daglige arbejde med trivsel, og flere og flere kommuner anvender Klassetrivsel.dk

Læs mere

Social indsats på Center-10 Hvorfor er der behov for en social indsats Hvad sker der, hvad er aftalt, Hvad er endnu ikke på plads Hvad kunne vi ønske

Social indsats på Center-10 Hvorfor er der behov for en social indsats Hvad sker der, hvad er aftalt, Hvad er endnu ikke på plads Hvad kunne vi ønske Social indsats på Center-10 Hvorfor er der behov for en social indsats Hvad sker der, hvad er aftalt, Hvad er endnu ikke på plads Hvad kunne vi ønske os? Vores udfordring: 65% udfyldte spørgeskema(248

Læs mere

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune SK-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens SK-klasser. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens specialklasser

Læs mere

BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE

BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE 1 BØRN OG UNGE ORGANISATIONSESKRIVELSE INDHOLD Børn og Unge - Helt grundlæggende... 4 Sådan er Børn og Unge opbygget... 5 Tæt på de tre centre... 7 Det politiske perspektiv...

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE - mellem skoler, institutioner og klubber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Indhold Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber 3 Børn

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Hvad er Specialrådgivningen?

Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen Råd- og vejledningsforløb til forældre til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. serviceloven 11 stk. 7 og 8. Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Konsultative grupper

Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Konsultative grupper Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner Konsultative grupper Kerteminde Kommune 2010 1 Indledning Det er målet, at alle børn og unge i Kerteminde kommune trives og har

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

2014 Årsrapport Forældrerådgivningen

2014 Årsrapport Forældrerådgivningen 2014 Årsrapport Forældrerådgivningen Indhold Kort resume af Årsrapport 2014... 2 Om Forældrerådgivningen... 2 Forældrerådgivningens rådgivere... 3 Antal henvendelser... 4 Hvilke problemstillinger henvender

Læs mere

G-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

G-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune G-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens G-klasser. Hvis du ønsker at vide mere om den enkelte G-klasse, er du velkommen

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 73 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Dato / tid Talens varighed SUU samråd spm. AC, AD

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

4F modellen. Redskaber og inspiration til teamsamarbejde VERSION

4F modellen. Redskaber og inspiration til teamsamarbejde VERSION 4F modellen Redskaber og inspiration til teamsamarbejde VERSION 01.2015 Hensigten med publikationen Indhold Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes tilgang til professionelle læringsfællesskaber

Læs mere

INDHOLD KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2018 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Socialfaglig Rådgivere som forebyggende indsats i Vejle Kommune

Socialfaglig Rådgivere som forebyggende indsats i Vejle Kommune Socialfaglig Rådgivere som forebyggende indsats i Vejle Kommune Ved distriktsleder Vivian Anditsch & socialfaglige rådgivere Nina Møller Kristiansen og Christina Damgaard 2 3 Tværfagligt Center for Børn

Læs mere