Åben anonym PPR på skoler og ungdomsuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben anonym PPR på skoler og ungdomsuddannelser"

Transkript

1 Åben anonym PPR på skoler og ungdomsuddannelser Evaluering og erfaringsopsamling fra 10 forsøgsprojekter - en kort opsamling

2 Folderen er udarbejdet for Undervisningsministeriet af NIRAS som led i projektet Åben anonym psykologisk-pædagogisk rådgivning på skoler og kommunale ungdomsskoler. Indsamling, evaluering og formidling. NIRAS har udarbejdet layout og alle illustrationer. Maj 2014

3 Indhold Om åben anonym rådgivning s 4 10 forsøgsprojekter s 6 Et bidrag til at fremme trivsel og læring s 11 Oplysning om rådgivningens eksistens s 13 Hvordan skabes et tilgængeligt og synligt tilbud s 12 Rammer for en åben og lettligængelig rådgivning s 15 Gennemførelse af en åben anonym rådgivning s 17

4 Om åben anonym PPR Nedenfor videregives erfaringer fra ti kommuners etårige forsøgsarbejde med at udvikle en åben og anonym PPR i tilknytning til deres skoler og ungdomsskoler. Udviklingsprojektet er støttet af statspuljemidler og havde to overordnede fokuspunkter: Hvordan tilrettelægges en åben rådgivning, så den både er kendt og tilgængelig og derfor bliver anvendt af eleverne og deres forældre? Hvordan fremmer rådgivningen elevernes trivsel og dermed også læringen i den almindelige undervisning? Med afsæt i disse to fokuspunkter har 10 projekter arbejdet med at udvikle en lang række forskellige indsatser, eksempelvis: en ungetelefon, hvor en psykolog sidder klar ved røret hver dag fra kl en ugentlig åben anonym rådgivningstime tilbudt elever og forældre i et lokale på skoler og ungdomsskoler et rådgivningsrum, der er indrettet som de unges rum ungerådgivning pr. telefon og en serie temamøder for forældre og unge om fx ensomhed, kærestesorger og det at tvivle på sig selv en Facebookgruppe; net-rådgivning med en svarfrist på 1-3 dage; forældreeftermiddage med et grupperådgivningsforløb. Som en særlig del har alle projekter arbejdet med at markedsføre deres tilbud om åben anonym rådgivning via for eksempel plakater, visitkort, foldere, lokal presse samt skolens og kommunens hjemmesider. I denne publikation samles der op på centrale tværgående erfaringer. Formålet er at give inspiration til danske kommuners indsats for at gøre den åbne og anonyme PPR-rådgivning til en del af skolernes arbejde med at fremme elevers trivsel og læring. Fokus er derfor på at præsentere en række opmærksomhedspunkter, som det er væsentligt at tage højde for, når kommuner står overfor at udvikle en skolerelateret åben og anonym rådgivning. Men først en kort præsentation af de 10 projekter og dernæst en kort opsamling af de tværgående resultater fra de 10 projekters udviklingsindsats. Hvad er åben anonym PPR? Når en psykologisk og pædagogisk rådgivning er åben og anonym, kan brugerne henvende sig og få rådgivning uden forudgående aftale. En åben og anonym rådgivning journaliseres ikke, og brugerne forbliver anonyme. Det er en rådgivning, der har fokus på brugernes umiddelbare behov og udbytte. 4

5 Åben anonym PPR på skoler og ungdomsskoler 5

6 10 forsøgsprojekter Kort beskrivelse af de 10 projekter og kontaktpersoner i kommunen 6

7 1 2 3 Ungetelefonen - teenageliv Favrskov Projektet har bestået af to delprojekter. Det ene delprojekt var at etablere en ungetelefon, som var en daglig telefonvagt fra kl , hvor den unge blev rådgivet og oplyst om andre rådgivningstilbud. Det var psykologer fra PPR-enheden, som på skift stod for ungetelefonen og rådgivningen. Det andet delprojekt har bestået af en opkvalificering af nære voksne omkring den unge (forældre, lærere, pædagoger, sundhedspersonale). Opkvalificeringen foregik dels på et stort temamøde for professionelle, dels gennem temamøder på de ti folkeskoler for forældre og unge i (og 10.) klasse, hvor der blev oplyst om ungetelefonen, dens funktion og hensigt. Kontakt: Jesper Riis Lindholm, Ungerådgivning Faxe Projektet etablerede to ungerådgivninger, hvor de unge kunne modtage rådgivning via samtale, telefon og . Ungerådgivningen har ikke haft faste åbningstider. Den unge ringer eller skriver til en sekretær, som indgår en aftale mellem den unge og rådgiveren i et af projektets lokaler. Rådgivningen blev tilbudt på en skole i Faxe og i et lokale i Haslev by. Disse blev udvalgt ud fra kommunens store geografiske spredning. På skolen i Faxe var rådgivningslokalet placeret i en bygning, som befinder sig forholdsvis adskilt fra de bygninger, hvor de store elever befinder sig, så de andre elever ikke kan se, når en elev benytter sig af rådgivningen. I Haslev ligger lokalet meget anonymt og centralt midt i byen. Begge lokaler blev indrettet som de unges rum. Rådgivningen blev foretaget af PPR-psykologer. Kontakt: Tina Hansen, Ungerådgivningen i Uddannelsescenter Gribskov Gribskov Projektet bestod af en åben anonym rådgivning med åbningstid fra kl én eftermiddag om ugen. De unge kunne enten møde spontant op eller træffe en aftale pr. telefon eller . Rådgivningen foregik i et lokale på Uddannelsescenter Gribskov i Helsinge. Lokalet var placeret i et neutralt område tæt ved skolens administration. Det var to PPR-psykologer, som skiftevis varetog rådgivningen. Kontakt: Andreas Elkjær, Åben anonym PPR på skoler og ungdomsskoler 7

8 Åben anonym psykologisk rådgivning for børn, unge, forældre og professionelle på børne- og ungeområdet Herlev 4 Projektet bestod af flere delprojekter: Rådgivning til professionelle på seks lokale folkeskoler i et fastlagt tidsrum (én time, typisk omkring middag) én gang om ugen. Rådgivning til børn, unge og forældre én gang om ugen i et fastlagt tidsrum uden for undervisningstid på en distriktsskole og i et lokale på kommunens ungdomsskole. Telefonrådgivning i et fastlagt tidsrum én gang om ugen Net-rådgivning via hjemmesiden Hjemmesiden indeholdt uddybende information om forskellige tilbud samt en mulighed for at skrive til PPR-psykologerne eller læse indlæg og svar i brevkassen. Rådgivningerne blev varetaget af PPR-psykologer og forgik på skolerne ansigt til ansigt, telefonisk og via . Kontakt: Henning Strand, Forælre-eftermiddage Hvidovre 5 Projektet bestod af forældreeftermiddage, hvor forældre kunne deltage i et anonymt rådgivningsforløb (á otte gange over et halvt år) i en gruppe med andre forældre. Forældreeftermiddagene blev afholdt i et lokale i en centralt placeret bygning, hvor der ikke står kommune henover, med det formål at skabe en mere tryg og intim stemning. Gruppen blev faciliteret af 2 PPR-psykologer, der sørgede for, at emner og problematikker, som forældrene fremførte, blev tematiseret og diskuteret i et professionelt refleksionsrum. Kontakt: Hanne Brinkmann Jacobsen, 8

9 6 7 8 Ung - og hvad så? Ishøj-Vallensbæk Projektet bestod af åben anonym rådgivning, som foregik i et lokale på Ungdomsskolen i Ishøj på et fastlagt tidspunkt to timer om ugen. Lokalet var placeret tæt ved indgangen til ungdomsskolen for at sikre en høj grad af tilgængelighed. Tanken var, at de unge kunne komme forbi uanmeldt, men i praksis ringede de unge og aftalte et møde på forhånd. Det var to PPR-psykologer, som forestod rådgivningen. Kontakt: Jimmy John Mortensen, Åben anonym rådgivning - den nære professionelle Jammerbugt Projektet bestod af et tilbud om konsultation og supervision for professionelle, som foregik i et fastlagt tidsrum i et bestemt lokale på skolerne. På store skoler (mere end 300 elever) blev der tilbudt supervision 2 x 2 timer om ugen, på mellemskoler 2 timer hver 14. dag og på små skoler 2 timer hver 4. uge. Den professionelle kunne enten møde op spontant, booke en tid gennem det interne it-system eller skrive sig på en liste ved supervisionslokalet. Supervisionen blev varetaget af psykologer fra PPR. Der var mulighed for supervision af henholdsvis ukendt såvel som kendt psykolog. Kontakt: Jesper Lykke Christensen, Åben rådgivning Lemvig Projektet bestod af et lettilgængeligt tilbud om åben anonym rådgivning hos Børne- og Familiecenteret (BFC). Hensigten med projektet var at øge det tværfaglige samarbejde i kommunen og signalere, at hele BFC står til rådighed. Rådgivningen foregik efter aftale, ved at den unge eller forældrene ringede eller sendte en til den rådgivningsansvarlige. Rådgivningen foregik typisk på BFC, men der var også mulighed for at mødes på folkeskolerne. En tværfaglig gruppe á seks personer forestod rådgivningen: To PPR-psykologer, to socialrådgivere og to familiekonsulenter. Disse havde også skiftevis ansvaret for telefonen og en, hvor der blev truffet aftaler. Kontakt: Steven Sidelmann Basnov, lemvig.dk Åben anonym PPR på skoler og ungdomsskoler 9

10 Åben anonym rådgivning - udvikling af lokal forebyggelse Roskilde 9 Projektet bestod af fem delprojekter: Åben anonym rådgivning til unge i klasse på alle kommunens skoler én time om ugen. De unge kunne møde spontant eller efter aftale. Rådgivningen foregik i et fast lokale og blev varetaget af en PPR-psykolog. Tværfaglig åben anonym rådgivning af professionelle (primært lærere) på tre folkeskoler to timer hver 14. dag. Det tværfaglige team bestod af en psykolog, en tale-hørekonsulent og en specialpædagogisk konsulent. Aftaler blev truffet spontant eller i forvejen. På tre folkeskoler arbejdedes der målrettet gennem forældreintra om synliggørelse af tilbuddet om åben anonym rådgivning til forældre. Tilbuddet om rådgivning var ikke et nyt tiltag, men det var synliggørelsen. Rådgivningen blev tilbudt telefonisk af skolens psykolog, per mail eller ved fremmøde efter aftale. Derudover var der en fast, åben træffetid én time hver 14. dag. Etablering af forum for erfaringsudveksling på tværs af forvaltninger. Desuden blev der afholdt en temadag for alle kommunens medarbejdere, som arbejdede med åben anonym rådgivning til målgruppen. Registrering af samtlige tilfælde af åben anonym rådgivning på alle folkeskoler med henblik på at kunne evaluere effekten af den ekstra indsats på skolerne. Kontakt: Malene Hein Damgaard, Den anonyme rådgivning for elever i klasse og deres forældre Silkeborg Projektet er et tilbud om åben anonym rådgivning på fem udvalgte skoler og en ungdomsskole. Rådgivningen blev tilbudt to timer om ugen uden for skoletid. Dertil blev der tilbudt rådgivning over mail (brevkasseform). De unge og deres forældre kunne møde op spontant i træffetiden eller kontakte psykologen telefonisk eller på mail for at aftale tid. Rådgivningen blev varetaget af en PPR-psykolog, der havde en fast tilknytning til skolen. Derudover etableredes et tæt tværfagligt samarbejde med et allerede eksisterende tilbud på én af de fem skoler: Dette bestod af et kommunalt forsøgsprojekt med ugentlig tilstedeværelse af en socialrådgiver fra Børne- og Familieafdelingen (servicelov), som tilbød åben rådgivning til elever, forældre og lærere/pædagoger. Kontakt: Poul Skaarup Jensen, 10 10

11 Et bidrag til at fremme trivsel og læring Åben anonym rådgivning kan medvirke til at fremme den enkelte elevs trivsel og indgåelsen i fællesskabet med kammeraterne. Den tværgående evaluering viser, at en åben og anonym rådgivning i tilknytning til skoler er succesfuld i den forstand, at der er en udbredt tilfredshed blandt de elever og forældre, som har brugt rådgivningen. Næsten alle brugere oplever, at de har fået brugbare råd, og mange kan forestille sig at opsøge en åben og anonym rådgivning igen. Rådgivningen handler om elevernes trivsel i form af følelsesmæssige vanskeligheder samt sociale vanskeligheder og konflikter i familien. Elever og forældre har fået råd i forbindelse med eksempelvis selvskadende adfærd, selvmordstanker, konflikter i familien, stress og nedtrykthed i forbindelse med skilsmisse. Rådgivningen bruges af både piger og drenge, men pigerne er i overtal. Den åbne og anonyme rådgivnings særlige styrke er, at den kan tage problemer i opløbet, inden de udvikler sig til alvorlige sager. I den forbindelse har denne rådgivningsform også den fordel, at den opsøges af elever, som det kan være vanskeligt at nå på andre måder, fordi de ikke er udad-reagerende og ikke har iøjnefaldende problemer. For forældre er det en stor kvalitet, når der er let adgang til rådgivningen, og de ikke bliver registreret i et kommunalt system. Den åbne og anonyme rådgivning når altså nye målgrupper, som PPR og myndighederne ikke traditionelt har kontakt til. Selvom rådgivningen er tilknyttet skolerne, omhandler kun en lille del af rådgivningen direkte faglige problemstillinger.når rådgivningen alligevel opleves som et bidrag til at fremme læringen, hænger det sammen med det forhold, at det faglige og det sociale (trivslen) er dimensioner af skolelivet, som er nøje forbundne. En tilgængelig, åben og anonym rådgivning er et oplagt og vigtigt redskab til øget inklusion, fordi der kan handles direkte på skolen, når behovet opstår, og fordi tilbuddet giver en forholdsvis let adgang til rådgivning og støtte. Som en projektleder udtrykker det: Det er meget i tråd med at tænke inkluderende. Det handler om at tænke alment, i fællesskaber, at handle tidligere, og at der er let adgang. En central udfordring for at opnå gode resultater er, at rådgivningen er kendt og bliver brugt på skolerne. I det følgende sætter vi fokus på de indsigter og udfordringer, som har vist sig i projekternes indsats med at fremme tilgængeligheden og synligheden af rådgivningen for elever og forældre. Åben anonym PPR på skoler og ungdomsskoler 11

12 Hvordan skabes et tilgængeligt og synlig tilbud? På de følgende sider præsenteres nogle centrale erfaringer og opmærksomhedspunkter fra de ti forsøgsprojekters arbejde med at gøre tilbuddet om åben og anonym rådgivning tilgængeligt og synligt på skoler og ungdomsskoler. Synliggørelsen af rådgivningstilbuddene er en væsentlig forudsætning for, at de bliver brugt. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om en særlig markedsføringsopgave. Det skyldes, at formålet ikke må være at gøre tilbuddet iøjnefaldende, men at gøre det til en naturlig og normal del af skolens liv. Når rådgivningstilbuddet opleves som en selvfølgelig del af skolens hverdag, bliver det brugt. og det kræver en mangesidet indsats. I det følgende fremhæver vi tre centrale handlingsdimensioner. Oplysning om rådgivningens eksistens Tilrettelæggelse af rammerne for en åben og lettilgængelig rådgivning Gennemførelse af en anonym rådgivning På de følgende sider fremhæves en række opmærksomhedspunkter ved hver af de tre dimensioner. En central erfaring fra det 1-årige udviklingsprojekt er, at det tager tid og ofte mere end 1 år at gøre det naturligt for elever og forældre at opsøge PPR, når der er behov. At nå dertil kræver, at tilbuddet om åben anonym rådgivning er synligt og tilgængeligt 12

13 Oplysning om rådgivningens eksistens Kendskab til den åbne og anonyme rådgivning er en forudsætning for, at den bliver brugt. Men hvordan bør oplysningsindsatsen tilrettelægges, og hvad skal man være opmærksom på? En gennemgående erfaring er, at det er mund-til-mund-formidling, som fører til, at rådgivningen bliver brugt. Personlig formidling, navnlig via lærere, skoleledelse og rådgivere, har afgørende betydning for, om elever og forældre opsøger rådgivningstilbuddene. I den forbindelse er det vigtigt, at indholdet og karakteren af den lokale rådgivning er præsent i de professionelles mentale katalog af muligheder og løsningsforslag, som de kan foreslå unge og forældre. Det betyder ikke, at andre former for oplysning er overflødig, men det betyder, at gennemslagskraften er afhængig af, om de bliver parret med en personlig formidling. Møder med elever og forældremøder, hvor rådgivere inviteres til at præsentere tilbuddet, skaber opmærksomhed og forståelse for tilbuddets relevans. Møder har den fordel, at de giver anledning til dialog med de unge og forældrene. Det er samtidig en fordel, at rådgiverne kan møde potentielle brugere, så de kan få sat ansigt på. I præsentationen af tilbuddet har det vist sig givende at benytte person-cases, som kan fange opmærksomheden og skabe identifikation blandt deltagerne. Ved møderne er det nyttigt at have skriftligt materiale om tilbuddet med, som deles ud til alle, så ingen skal afsløre sig, ved at taget det selv. Trykt oplysningsmateriale i form af plakater, visitkort opslag, foldere og brochurer kan være nyttige og bidrage til at gøre tilbuddet om rådgivning til en naturlig del af skolens liv. Men de er ikke tilstrækkelige i sig selv, da plakater og opslag ofte bliver overset. Brochurernes formidlingseffekt afhænger af, om lærere og skoleledere bærer dem frem og bruger dem i formidlingen af tilbuddet. Særligt visitkort - med oplysning om rådgivningens formål, form, åbningstider og kontaktform - kan være vigtige redskaber at have ved hånden for lærere og skoleledere, og kan støtte dem i at fungere som ambassadører for rådgivningen. Digital formidling af rådgivningstilbuddet via kommunens, skolens hjemmeside, forældreintra, elevintra, facebookgrupper m.m. er vigtige for synligheden og naturaliseringen af rådgivningstilbuddet blandt forældre og elever. Men heller ikke denne digitale oplysning til forældre og elever vil alene føre til, at rådgivningen bliver benyttet, og denne kommunikationsform skal derfor parres med en personlig formidling Lokal presse som fx ugeaviser eller lokale radiokanaler kan skabe opmærksomhed om tilbuddet blandt forældre og navnlig hvis Åben anonym PPR på skoler og ungdomsskoler 13

14 det følges op af opbakning fra borgmestre og skoleledere. Også her gælder det, at denne form for oplysning ikke er tilstrækkelig til at få potentielle brugere til at henvende sig. Inddragelse af de unge på ungdomsskoler i udviklingen af oplysningsmaterialet kan i sig selv skabe opmærksomhed hos målgruppen og være en god måde at sikre, at materialet matcher de unges behov og sprogbrug. 14

15 Rammer for en åben og lettilgængelig rådgivning Den fysiske placering af rådgivningen og det tidsrum, hvor der er adgang til rådgivning, har stor betydning for, om den bliver brugt, og hvordan den bruges. Men hvor er den bedste placering af tilbuddet, og hvad skal man være opmærksom på? For skabe en værdifuld rådgivning skal tilbuddet placeres et sted, der på en gang er centralt og diskret. Brugerne foretrækker, at tilbuddet er tæt på, hvor de færdes i hverdagen; at de kan få hurtig hjælp, at det er muligt spontant at opsøge hjælp, og at det er uforpligtende. En rådgivning placeret på skoler og ungdomsskoler har den fordel, at den er tilgængelig, der hvor eleverne har deres daglig gang. Det fører til øget brug, når placering giver en høj eksponering og befinder sig på steder, hvor de unge færdes ofte. Samtidig er det vigtigt at sikre brugernes anonymitet, så navnlig eleverne føler sig sikre på, at de kan henvende sig anonymt uden, at andre elever og lærere opdager, at de har brug for psykolog. Det kan fx gøres ved at placere rådgivningen i et neutralt område sammen med administrative funktioner, så som skolens kontorer, tandlæge, sundhedsplejerske el.lign. Diskretionen kan også fremmes ved at lade rådgivningen foregå på områder, der normalt bruges på andre tidspunkter, end i det tidsrum, hvor der er åbent for rådgivning. En rådgivning placeret i bynære og centralt beliggende kommunale bygninger har den fordel, at det er oplagt for navnlig forældre, men også elever at færdes der i fritiden. Hvis en placering i kommunale bygninger vælges, bør man være opmærksom på, at de valgte bygninger ikke fremtræder meget kommunale, da det kommunale hos nogle potentielle brugere vækker negative associationer. En åbent-hus-rådgivning kan fremme tilgængeligheden. Her gives brugerne mulighed for at møde op på faste, ugentlige eller daglige tidspunkter fx i umiddelbar forlængelse af skoletiden, typisk kl Selvom denne tilgængelighed opleves som positiv, har den dog også den udfordring, at det skaber en usikkerhed om åbningstiderne, om man faktisk kan få en tid, og hvem man kommer til at tale med. Ventetid kan kompromittere brugernes oplevelse af anonymitet, og det samme kan bookingsedler uden for rådgivningslokalet. Den største udfordring er dog underudnyttelsen - at rådgivere kan spilde tiden, når der ikke kommer brugere. Mulighed for telefonisk tidsbestilling til rådgivningen er generelt ressourceeffektiv og fleksibelt. På den måde undgår både brugere og rådgivere at skulle vente forgæves. Der er også rådgivere, Åben anonym PPR på skoler og ungdomsskoler 15

16 der har haft gode erfaring med at lave aftaler pr. sms med de unge. Generelt opleves den fleksibilitet, som følger med tidsbestillingen, som vigtigere end den potentielle udfordring af anonymiteten, der følger med at opgive sit navn og telefonnummer. At foretage rådgivning telefonisk eller via øger fleksibiliteten og tilgængeligheden yderligere, fordi brugerne ikke behøver at møde op. Denne rådgivning kan enten ske via tidsbestilling (formidlet via en sekretær) eller ved åbne linjer på faste tidspunkter, hvor man taler eller chatter med en rådgiver. Tilbuddet om telefonisk rådgivning opleves som positivt, men har dog haft lav brugsfrekvens blandt eleverne. Tilbud om rådgivning havde meget få brugere både blandt forældre og elever. 16

17 Gennemførsel af en åben anonym rådgivning Anonymiteten er vigtig for, at både elever og forældre føler sig trygge ved at opsøge rådgivningen. Men de to grupper lægger vægt på forskellige aspekter. For elever og forældre er anonymiteten både et vigtigt og positivt aspekt ved rådgivningen. De forbinder generelt anonymitet med fortrolighed og med, at der ikke videregives oplysninger til andre, hverken systemet eller pårørende og venner. For eleverne er opmærksomheden særligt rettet mod anonymiteten i forhold til deres forældre og venner - at ingen får noget at vide. Det er centralt for elever, at rådgivningen er åben i den forstand, at den kan bruges af alle, at den er lettilgængelig, og at alle emner er legitime at bringe op. For forældrene lægges der især vægt på, at der ikke oprettes en sag i det kommunale system. Generelt gælder det, at tilgængelighed, fleksibilitet og lav ventetid har afgørende betydning for forældres brug af og tilfredshed med rådgivningen. For rådgiverne kan opretholdelsen af brugernes anonymitet være en udfordring. Selvom åben anonym rådgivning generelt hører under Serviceloven, fordi der er tale om rådgivning og ikke behandling eller diagnosticering, fortæller rådgivere, at de i praksis kan opleve, at rådgivningen af navnlig unge under 18 år, kan rumme situationer, hvor samtalerne tangerer en form eller et indhold, som normalt ville høre under psykologloven eller socialloven, og hvor psykologen skal henvise til andre myndigheder. I disse situationer kan anonymiteten opleves som en udfordring. Nogle rådgivere udtrykker bekymring over at arbejde i denne juridiske gråzone, og de er bange for at få en sag på halsen. Der er derfor rådgivere, som foreslår en sproglig ændring, hvor man erstatter betegnelse åben anonym rådgivning med den lige så sigende betegnelse åben rådgivning med tavshedspligt. Kendte og ukendte rådgivere har hver deres fordele. Det kan være en fordel, at skolepsykologen, der allerede kender skolen, også er åben-anonym-rådgiver, da vedkommende er et kendt ansigt for elever og forældre. Dette giver ofte tryghed og tillid. På den anden side kan brugere opleve, at deres anonymitet kompromitteres af, at psykologen allerede kender dem, og de kan finde det nemmere at tale åbent med en fremmed. Rådgivere, som i forvejen kender skolen, kan opleve loyalitetskonflikter, hvis rådgivningen eksempelvis drejer sig om en udfordring i forhold til en lærer eller leder. Faglig udvikling og fornyelse er en vigtig drivkræft for rådgivere, som engagerer sig i udviklingen af Åben anonym PPR på skoler og ungdomsskoler 17

18 18 åben anonym rådgivning. Rådgivere kan opleve, at deres faglighed udvikles ved, at de får flere forskellige vinkler på, hvordan man hjælper. Tværfaglig rådgivning i teams opleves som en kvalitet for både brugeren og rådgiverne, men den er samtidig ressourcekrævende både økonomisk og i forhold til koordineringen mellem forvaltningerne.

19 Åben anonym PPR på skoler og ungdomsskoler 19

20 Åben anonym PPR på skoler og ungdomsuddannelser Evaluering og erfaringsopsamling fra 10 forsøgsprojekter - en kort opsamling

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Forfatter af caseeksempler: Karen Brygmann, Ægir, freelancejournalist

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet September 2012 EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Kort præsentation af projekter og evalueringsspørgsmål... 3 Evalueringsmetode... 4 2. Sammenfatning

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere