Versionsbrev. LUDUS version J.nr V Version Copyright 2013 CSC Scandihealth A/S. Den 25. juli 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Versionsbrev. LUDUS version 1.49.0. J.nr. 4004-V1544-10. Version 1.49.0 Copyright 2013 CSC Scandihealth A/S. Den 25. juli 2013"

Transkript

1 Versionsbrev LUDUS version Den 25. juli 2013 J.nr V Den 25. juli 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang Fremgangsmåde for ibrugtagning Generelt Sikkerhedsadministration (DBA) System og underliggende funktioner Hold og underliggende funktioner Undervisningssted og underliggende funktioner Koder og underliggende funktioner System og underliggende funktioner Danskuddannelsen Kursist og underliggende funktioner Hold og underliggende funktioner System og underliggende funktioner Rapport Gymnasiale uddannelser Kursist og underliggende funktioner Lærer og underliggende funktioner Koder og underliggende funktioner System og underliggende funktioner Vigtigt for alle SU-medarbejdere, der arbejder med SU for enkeltfagskursister (AVU/hf-e/GSK)... 9 Den 25. juli 2013 Side 2 af 12

3 1. Leverancens omfang På vores hjemmeside finder du en vejledning i, hvordan du opdaterer. Adressen er: Her vælges LUDUS i boksen Mere information til højre. Download LUDUS (databaseopdatering, programmel og rapporter) fra vores hjemmeside: Den 25. juli 2013 Side 3 af 12

4 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning 1. Husk der skal tages en sikkerhedskopi af databasen. Hvis I på din institution bruger LUDUS Web, skal LUDUS Web Servicen stoppes imens databasen opdateres. 2. Udfør databaseopdatering version Vær opmærksom på at databaseopdateringen vil tage længere tid end normalt (gennemsnitlig 20 min.). 3. Installér LUDUS programmel på alle arbejdsstationer. 4. Installér rapporter. 5. Dette punkt skal gennemføres af alle skoler. Fagkoder opdateres med nedenstående kodefiler. Vær opmærksom på, at kodefilerne ligger sammen med LUDUS. Start LUDUS som DBA-bruger og vælg System >> Opdater koder For udbydere af danskuddannelsen: Marker følgende kodefil: DU henvisningskategorier DUHENVISNINGSKATEGORI.KOD Nu er opdateringen færdig for danskuddannelsen. For gymnasier og VUC: Marker følgende kodefiler: Gym fagkoder fra GIA GIA kursisttyper FAGNIV.GYM ELEVTYPE.GYM Tryk på >> og tryk på Opdater. Når koderne er opdateret, skal du starte LUDUS som almindelig bruger og vælge Koder >> Fagkoder >> Ajourfør lokale fagkoder Markér Gym i venstre del af vinduet og tryk på >>. Herved overføres koderne til de lokale fagkoder. Hent efterfølgende XPRS-koder via System >> XPRS >> Hent diverse koder. Hent dernæst uddannelsesmodellen via System >> XPRS >> Hent uddannelsesmodel. Vær opmærksom på, at der ikke må foretages aktivitetsberegning eller holdtilmelding medens uddannelsesmodellen hentes. Nu er opdateringen færdig for gymnasier og VUC. Den 25. juli 2013 Side 4 af 12

5 3. Generelt 3.1 Sikkerhedsadministration (DBA) System og underliggende funktioner Systemindstillinger, fanen SU og tilskudskontrol: Der er implementeret en ny ramme SU med felterne Start kursusår og Slut kursusår. Via felterne kan skolen bestemme om en SU-lektion skal tælle 45 minutter eller et andet antal minutter. Ændringen vedrører SU-administration af enkeltfagskursister (AVU/HFE/GSK). Det er vigtigt, at SU-medarbejdere læser afsnittet Vigtig for alle SU-medarbejdere, der arbejder med SU for enkeltfagskursister (AVU/HFE/GSK) sidst i dette versionsbrev. 3.2 Hold og underliggende funktioner Undervisningsmoduler >> Undervisningsperioder: I OK 13 (GL-overenskomsten) er der ikke længere rettereduktion. Derfor er der indført et nyt felt Kursistid. Dette felt er beregnet til at indtaste den tid, som kursisterne på Gym-fag skal bruge til at løse opgaver i. Der er tilsvarende indført et nyt felt på de lokale fagkoder. Se mere herom under afsnittet Koder og underliggende funktioner nedenfor. Ved oprettelse af ny undervisningsperiode på undervisningsmodul via Undervisningsmoduler-vinduet >> Undervisningsperioder hentes Kursisttid automatisk fra den lokale fagkode, hvis der her er indtastet et tal. På de undervisningsperioder, der er oprettet på det tidspunkt hvor LUDUS version blev installeret, udfyldes feltet Kursisttid med et tal, der er 10 gange større end det tal, der står i Rettesats på Undervisningsperioder-vinduet. Dette skyldes, at kursisttiden i LUDUS Web tidligere er blevet beregnet ved at gange rettesatsen med 10. Tallet vises i LUDUS Web, når der oprettes opgaver, og i menupunktet Normopfyldelse, fanebladet Kursisttid. 3.3 Undervisningssted og underliggende funktioner Lokalekalender >> Vælg lokale: Visning af lokalekalender i en uge kunne fejle i de tilfælde, hvor der var en flerfaglig prøve. Fejlen er nu rettet. 3.4 Koder og underliggende funktioner Fagkoder >> Åbn lokal fagkode...: I OK 13 (GL-overenskomsten) er der ikke længere rettereduktion. Derfor er der indført et nyt felt Kursistid. I dette felt indtastes den tid, som kursisterne på Gym-fag skal bruge til at løse opgaver i. Skolen skal selv indtaste disse værdier. Kursisttid på den lokale fagkode bliver overført til undervisningsperioderne ved oprettelse af nyt hold eller ny undervisningsperiode. 3.5 System og underliggende funktioner Udtræk >> Tilbagemelding.dk...: Skolen kan nu vælge at indberette til Tilbagemelding.dk via en natlig kørsel i LUDUS Web. Se versionsbrev til LUDUS Web Den 25. juli 2013 Side 5 af 12

6 4. Danskuddannelsen 4.1 Kursist og underliggende funktioner Kursist >> Modultest: Ved registrering af bestået modultest er der mulighed for at tilmelde til næste modul, hvis markeringen er sat under Brugerindstillinger i menuen System, fanen Udmelding. Der er nu tilføjet en funktion Angiv forventet slutdato, så du efterfølgende får mulighed for at registrere dette. 4.2 Hold og underliggende funktioner Modultest >> Udpeg kursister til modultest >> Modultestforsøg: Ved registrering af bestået modultest er der mulighed for at tilmelde til næste modul, hvis markeringen er sat under Brugerindstillinger i menu System, fanen Udmelding. Der er nu tilføjet en funktion Angiv forventet slutdato, så du efterfølgende får mulighed for at registrere dette. 4.3 System og underliggende funktioner Udtræk >> Ministeriet - Intro-Dansk (DU) : Der er ændret i adressen til webservicen hos UNI-C, hvilket hermed er ændret i programmet, således at der fremover indsendes til den nye adresse. Den gamle adresse til webservicen hos UNI-C vil blive lukket den 16. september Rapport DUX Kursusbevis [S]: Det er nu muligt at udskrive rapporten med anden udstedende institution end institutionen fra systemindstillingerne. Se nærmere beskrivelse i hjælpen til rapporten. DU Henvisningsskema [S]: Der er flg. ændringer af tekster på kursistkategorierne I1, I2, K1 og K2: I1 - Teksten "introduktionsydelse" ændres til "kontanthjælp". I2 - Teksten "introduktionsydelse" ændres til "kontanthjælp". K1 - Teksten "eller starthjælp" slettes. K2 - Teksten ", starthjælp" slettes. DU Holdliste med kursistskema [S]: Lørdagshold blev ikke udskrevet på grund af opgradering til Sybase 12, hvor æ ø å blev oversat forkert i flere tilfælde. Med denne opdatering er der rettet op på data, og lørdagshold kan igen udskrives. Den 25. juli 2013 Side 6 af 12

7 5. Gymnasiale uddannelser 5.1 Kursist og underliggende funktioner Der er indført en ny kursisttype J for HHX-kursister, fuldtid. Denne kan anvendes i feltet GIA kursisttype på Kursist-vinduet, fanen Kursisttyper. Kursisttypen kan endvidere anvendes ved tilmelding til HHX-hold via: Holdtilmelding... Undervisning >> Sammensæt skema... Undervisning >> Skemalægning... Guiden: Tilmeld til undervisning... Tilmeld kursister via valgte fag Lærer og underliggende funktioner Hvis en lærer skal være skriftlig censor i det kommende skoleår, skal der for hvert fag vælges terminer til indberetning. Det samme er gældende for SSO/SRP. På Lærer-vinduet, fanen Komp vælges de terminer, som læreren ønsker at den skriftlige kompetence indberettes på. Hvis der ikke er valgt nogen terminer, vil læreren kun blive indberettet som mundtlig censor. For lærere med fagkompetence i dansk og engelsk skal der herudover angives, om den skriftlige kompetence gælder for HF eller for STX. Dette gøres ligeledes i Lærervinduet, fanen Komp med en markering i et af felterne HF eller STX. Der er justeret på følgende koder under feltet Fagkode på fanen Komp: 31 Afsætning har fået rettet XPRS-fag fra 4821 til Rettet fra Tysk, EGYM til TYSK HHX. 39 Virksomhedsøkonomi har fået rettet XPRS-fag fra 4835 til Rettet fra Spansk, EGYM til Spansk HHX. 8F Rettet fra Andet 2 til Erhvervsret. 9j XPRS-faget er fjernet. 5.3 Koder og underliggende funktioner Fagkoder. Med versionen følger nye fagkoder til HHX: 3ATXZ st1 3BTXZ er 3CTXZ dio 31WVZ Af 31XVT AF 31XVZ AF 33XVZ IØ 35VVZ MA 35YVZ Ma Studieområde del 1, HHX Erhvervscase, HHX Det internationale område DIO, HHX Afsætning B, HHX Afsætning A, HHX Afsætning A, HHX International økonomi A, HHX Matematik A, HHX Matematik B, HHX Den 25. juli 2013 Side 7 af 12

8 35VVT MA 35YVT Ma 35UVZ ma 36UVZ sa 37VVZ Sh 38YVU TY 38VVU Ty 39XVT VØ 39VVT Vø 39XVZ VØ 39VVZ Vø 41UVZ mk 46XVZ DA 47XVZ EN 48XVZ SP 6FVVZ Tf 6FWZZ Tf 76UVZ id Matematik A, HHX Matematik B, HHX Matematik C, HHX Samfundsfag C, HHX Samtidshistorie B, HHX Tysk fortsætter B>A, HTX Tysk fortsætter B, HTX Virksomhedsøkonomi A, HHX Virksomhedsøkonomi B, HHX Virksomhedsøkonomi A, HHX Virksomhedsøkonomi B, HHX Markedskommunikation C, VAF Dansk A, HHX Engelsk A, HHX Spansk A, HHX Kulturforståelse B, VAF Kulturforståelse C>B, VAF Idræt C, HTX 5.4 System og underliggende funktioner Ansøgninger >> Importer ansøgninger...: Ansøgningerne kunne ikke importeres, hvis der blandt disse var et ugyldigt personnummer. Systemet er ændret, så alle ansøgninger med gyldigt personnummer bliver indlæst. Personer med ugyldigt personnummer bliver vist i en oversigt, så de efterfølgende kan behandles manuelt. Det er muligt at eksportere oversigten til HTML eller en CSV-fil med et højreklik på oversigten. Eksamensdatabasen... >> Indberetning til Eksamensdatabasen: Under Funktioner er der implementeret et nyt menupunkt Ignorer prøvebevis. Når et prøvebevis har fået markeringen ignorer, forsøges det ikke indsendt til EXDB igen. Den 25. juli 2013 Side 8 af 12

9 6. Vigtigt for alle SU-medarbejdere, der arbejder med SU for enkeltfagskursister (AVU/hf-e/GSK) Da systemet til elektronisk indberetning af SU-data til US2000 via LUDUS Web blev implementeret, var antagelsen, at en SU-lektion altid var på 45 minutter og at al undervisning skulle omregnes til denne lektionslængde. En skole, der har ændret lektionslængde i deres skema fra 45 til 50 minutter, har af SU-styrelsen fået oplyst, at det er lektionslængden på 50 minutter, der skal indgå i opgørelsen af, om en kursist er SU-berettiget eller ej. LUDUS Suite kan nu håndtere dette. Den enkelte skole skal derfor vurdere, om de har behov for at anvende en lektionslængde, der er større end 45 minutter i opgørelsen af, om en kursist er SU-berettiget eller ej. Hvis skolen ikke foretager ændringer i LUDUS Sikkerhedsadministration (DBA), indgår lektionslængden fortsat med 45 minutter i opgørelsen af, om en enkeltfagskursist er SU-berettiget eller ej. Hvis LUDUS Suite skal regne med SU lektioner, der er længere end 45 minutter, skal der gøres følgende: I dette eksempel forudsættes det, at skolen vil anvende SU lektioner á 50 minutter fra og med skoleåret 2013/2014. Før skolen evt. ændrer på lektionslængder, bør man konsultere Tips & Tricks: 2011, april: Nr. 53: Skift af lektionslængde. I LUDUS Sikkerhedsadministration (DBA) skal der angives en lektionslængde på 50 minutter for de fagområder, der indgår i optællingen af SU-lektioner for den enkelte kursist. Med ovenstående systemindstillinger vil der på undervisningsperioden i LUDUS vises to lektionsantal pr. uge (gul markering på skærmbillede nedenfor). Den 25. juli 2013 Side 9 af 12

10 Feltet 45min.lek.pr.uge er en ny visning af et felt i databasen. På ovenstående hold er der 8,00 lektioner pr. uge á 50 minutter, omregnet til lektioner á 45 minutter er der 8,89. Systemet foretager automatisk omregningen til 45 minutters lektioner pr. uge, når undervisningsperioden gemmes. Den 25. juli 2013 Side 10 af 12

11 For at LUDUS Suite skal anvende de 8,00 lektioner á 50 minutter i opgørelsen af SUtimer, skal der gøres følgende i LUDUS Sikkerhedsadministration (DBA): På fanen SU og tilskudskontrol skal skolen i rammen SU angive de skoleår, hvor skolen vil bruge det lektionsantal, der står ud for Lektioner pr. uge:. Hvis skolen fra og med skoleåret 2013/2014 vil anvende SU-lektioner á 50 minutter, skal billedet udfyldes som vist nedenfor: Systemet tillader, at der i et skoleår regnes med SU-lektionslængder á fx 50 minutter og i et andet med SU-lektionslængder á 45 minutter. Brugerne skal være opmærksomme på, hvordan timeoversigterne i LUDUS og LUDUS Web skal læses i de to situationer. Timeoversigter LUDUS Web: Timeoversigterne for kursister vises via følgende menupunkter: Menupunktet Kursist, fanebladet SU, underfanen Timetalsoversigt. Menupunktet Studievejledning, fanebladet Kursiststatus, underfanen Timekontrol. Kolonnen SU lekt./uge viser altid det aktuelle antal SU-lektioner pr. uge, uanset om det er 45 minutters lektioner eller 50 minutters lektionslængder, der indgår i opgørelsen af om en kursist er SU-berettiget eller ej. Timeoversigter LUDUS: Timeoversigterne vises via følgende menuer: Kursist >> Undervisning >> Timeoversigt : Guiden Tilmeld til undervisning >> Fanen Timekontrol. Den 25. juli 2013 Side 11 af 12

12 Her er der 4 kolonner, der viser lektioner: Lekt/uge Lekt. á 45 min./uge SU lekt./uge SU lekt. á 45 min./uge I de skoleår, hvor skolen ønsker at bruge SU-lektioner á 45 minutter, skal brugeren læse kursistens SU-lektioner i de kolonner, hvor lektionerne er omregnet til lektioner á 45 minutter (i mange tilfælde er tallene i de 4 kolonner parvist ens). Hvis skolen ønsker at bruge en anden SU-lektionslængde end 45 minutter, skal brugerne læse kursisternes SU-lektioner i kolonnen SU lekt./uge. Den 25. juli 2013 Side 12 af 12

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0 J. nr: 4004-V1566-09 Journal nr.. 4004-V1566-09 LUDUS Web version 2.11.0 Side 1 af 12 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetninger Eksempler Elektronisk indberetning Manuel indberetning

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS

VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Log ind. side 3 2. Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Skriv og besvar besked i LUDUS. side 4 4. Find dine konferencer i LUDUS..

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Brugervejledning NewPOS version 4.0.12

Brugervejledning NewPOS version 4.0.12 Brugervejledning NewPOS version 4.0.12 NewPOS 4 Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises i

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 03.12.07, kl. 10.15-15.00

Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 03.12.07, kl. 10.15-15.00 Den 10. februar THC/- Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 03.12.07, kl. 10.15-15.00 Dagsorden 1. Præsentation af gruppens medlemmer 2. Opfølgning på sidste møde den 12.06.07 3. Status

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

MICROSOFT C5. Microsoft Business Solutions C5. Installations Vejledning. Version 3.0 incl. SP 3. All Rights Reserved. Vedbæk November 2004

MICROSOFT C5. Microsoft Business Solutions C5. Installations Vejledning. Version 3.0 incl. SP 3. All Rights Reserved. Vedbæk November 2004 Copyright 2004 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT C5 Vedbæk November 2004 Microsoft Business Solutions C5 Installations Vejledning Version 3.0 incl. SP 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4

Læs mere

Epos Portal Brugermanual for UCL

Epos Portal Brugermanual for UCL Indholdsfortegnelse Indledning...... 2 Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Kom godt i gang med vagtplan

Kom godt i gang med vagtplan Kom godt i gang med vagtplan februar 2009 1 Indholdsfortegnelse Hvad er KMD Vagtplan?... 3 Vagtplanlægningsmodul. (VpMenu)... 3 Rapportmodul. (VpRapport)... 3 Overenskomstmodul.... 4 Sådan starter du vagtplan

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Skoleåret slutter snart, og klargøringen af et nyt begynder. Under forberedelserne til det nye skoleår, der kun foregår én gang om året, kan der opstå

Læs mere