Window.NET Server, Windows XP Professional og Windows 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Window.NET Server, Windows XP Professional og Windows 2000"

Transkript

1 Hvad er WMI (Windows Management Instrumenta tion)? Mange har påstået at WMI (Window Management Instrumentation) er Microsofts hidtil bedst bevarede hemmelighed! Det kan godt være, men WMI er uden tvivl Microsofts primære styringsteknologi for Windows. Hvad betyder så det. Hvis du administrerer Windows servere og arbejdsstationer, eller hvis du er udvikler af Windows styrings applikationer, skal du vide noget om WMI. Jeg vil forsøge at beskrive hvordan man benytter WMI til at oprette en serie af administrative scripts til Windows. Hvad er WMI? WMI blev oprindeligt udgivet første gang som en tilføjelseskomponent til Windows NT 4.0 SP 4. WMI er en indbygget kerne komponent til styresystemerne Windows 2000, Windows XP og Windows.NET. WMI er det overvågnings- og styringsværktøj hvor man kan få information, konfigurere, styre og overvåge næsten alle resurser i Windows. For at forstå hvad WMI virkelig er, skal du tænke på hvordan du administrerede dine Windows arbejdspladser og servere i går. Du benyttet ganske sikkert et utal af grafiske administrative værktøjer for at styre Windows resurser som diske, hændelseslogger, filer, mapper, filsystemer, netværkskomponenter, styresystem indstillinger, sikkerhed, oprettelse og styring af brugere, grupper, delinger etc. Selvom alle de værktøjer du benyttede løste de opgaver du ønskede, hvad havde de alle fælles? De var alle afhængig af Win32 Application Programming Interfaces (APIs) for at kunne behandle Windows resurser. Dette ledte til at system administratorer i Windows ikke kunne udføre de mest almindelige administrative opgaver, af den simple grund at de fleste script-sprog ikke må kalde Win32 API'er direkte. Dette er lavet om i WMI, som kan beskrive og fremvise alle Windows resurser. Og det bedste af det hele er at Windows administratorer nu kan bruge WMI scripts til at håndtere næsten alle Windows resurser. Ved at bruge Windows Script Host og Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) eller andre script sprog der understøtter COM objekter, kan du lave scripts til at styre og automatisere følgende områder: Window.NET Server, Windows XP Professional og Windows 2000 Du kan lave scripts der kan hente og styre hændelseslogger, fil systemer, printere, processer, Registry indstillinger, Planlagte opgaver, Tjenester, delinger og mange andre styresystems afhængige komponenter og indstillinger.

2 Netværks styring Du kan lave WMI scripts der kan styre netværks tjenester som DNS, DHCP og SNMP-enheder. Overvågning Ved at bruge WMI til at abonnere på hændelser, kan du lave scripts der overvåger og svarer på hændelser i hændelsesloggen i takt med at de opstår, ændringer i Registry og filsystemet og andre hændelser i styresystemet. Hvordan kommer man i gang med WMI scripting? For at give dig en ide om hvad WMI scripting er, kan vi se nærmere på en opgave som at finde ud af hvor megen fysisk hukommelse (RAM) der er installeret på en anden Windows computer. Før WMI kunne man ikke hente disse oplysninger uden at anvende et tredjeparts værktøj. Det var faktisk ikke andre værktøjer tilgængelig for at løse en sådan opgave end at benytte værktøjet System Egenskaber. Nu er det eneste der skal til at WMI er installeret på den anden maskine og du har administrative tilladelser til at komme til den samt at du kører følgende lille script. Script 1. Hente ud den fysiske hukommelse ved hjælp af WMI og VBScript. "AndenComputer" erstattes med navnet på den computer du ønsker at undersøge for fysisk hukommelse (RAM). Hvis du ønsker at det skal ske lokalt på din egen maskine, erstatte du "AndenComputer" med ".". Punktum repræsenterer din lokale computer. strcomputer = "Andencomputer" Set wbemservices = GetObject("winmgmts:\ \ " & strcomputer) Set wbemobjectset = wbemservices.instancesof("win32_logicalmemoryconfiguration") For Each wbemobject in wbemobjectset WScript.Echo "Total Physical Memory (kb):" & wbemobject.totalphysicalmemory Next Kør scriptet lokalt på din egen computer herfra gennem at vælge Åbn eller vælg Gem og hent det ned og kør det lokalt. For at ændre "." (din lokale computer) til et andet computernavn skal du åbne filen i en teksteditor og ændre det til det computernavn du ønsker at køre det op imod. Husk at gemme scriptet med.vbs endelse. Hvis der, når du forsøger at køre scriptet, "flashe er" en kommandoprompt

3 over skærmen i stedet for at der vises en dialogboks, kører du med CScript slået til. Du kan ændre det tilbage til standard WScript (Windows Script Host) gennem at køre følgende kommando: cscript //H:WScript Vi skal nu se på hvordan man henter et navn, tilstand og opstarts måde for alle Tjenester (service programmer), der er installeret på en anden computer. Script 2 gør netop det, på samme vis som Script 1 hentede Fysisk Hukommelse (RAM) ud. Script 2. Hente information om service programmer via WMI og VBScript. strcomputer = "AndenComputer" Set wbemservices = GetObject("winmgmts:\ \ " & strcomputer) Set wbemobjectset = wbemservices.instancesof("win32_service") For Each wbemobject In wbemobjectset WScript.Echo "Serviceprogram: " & wbemobject.displayname & vbcrlf & _ " State: " & wbemobject.state & vbcrlf & _ " Start Mode: " & wbemobject.startmode Next Fig 1. Script 2 Her erstattes "AndenComputer" med navnet på den computer du ønsker at undersøge for kørende Service programmer. Hvis du ønsker at det skal ske lokalt på din egen maskine, erstatte du "AndenComputer" med ".".Punktum repræsenterer din lokale computer. Kør scriptet lokalt på din egen computer ved at vælge Åbn, eller vælg Gem og hent det ned og kør det lokalt.

4 Hente oplysninger fra Hændelsesloggen. Måske er du ikke interesseret i hvilke Tjenester der kører på en maskine, men du vil gerne hente hændelser i Hændelsesloggen. Her kan vi tage udgangspunkt i skabelonen i Script 1 for at læse hændelser i Hændelsesloggen. Vær opmærksom på at Script 3 kan tage nogen tid at køre, hvis du har mange hændelser i din Hændelseslog. strcomputer = "AndenComputer" Set wbemservices = GetObject("winmgmts:\ \ " & strcomputer) Set wbemobjectset = wbemservices.instancesof("win32_ntlogevent") For Each wbemobject In wbemobjectset WScript.Echo "Log Fil: " & wbemobject.logfile & vbcrlf & _ "Hændelsesnummer: " & wbemobject.recordnumber & vbcrlf & _ "Type: " & wbemobject.type & vbcrlf & _

5 "Oprettet: " & wbemobject.timegenerated & vbcrlf & _ "Kilde: " & wbemobject.sourcename & vbcrlf & _ "Kategori: " & wbemobject.category & vbcrlf & _ "Kategori streng: " & wbemobject.categorystring & vbcrlf & _ "Hendelse: " & wbemobject.eventcode & vbcrlf & _ "Bruger: " & wbemobject.user & vbcrlf & _ "Computer: " & wbemobject.computername & vbcrlf & _ "Meddelelse: " & wbemobject.message & vbcrlf Fig 3. Script 3 der henter hændelser fra Logbogen. Hvor "AndenComputer" erstattes med det navn på den computer du ønsker at undersøge for kørende Service programmer. Hvis du ønsker at det skal ske lokalt på din egen maskine, erstatte du "AndenComputer" med "." Kør scriptet lokalt på din egen computer ved at vælge Åbn, eller vælg Gem og hent det og kør det lokalt. Hvad er fælles for de tre scripts? Hvis vi undersøger Script 1, 2 og 3 nærmere kan vi gøre følgende interessante observationer om de tre script. Det første vi opdager er at alle tre udfører de samme tre trin: Alle scripts sætter en forbindelse til WMI op, henter en WMI styret resurse og "echoer" (udskriver) nogle få egenskaber for resurserne. Den anden opdagelse er, at det eneste der ændrer sig i hvert script er klassenavnet (f.eks. WIN32_LogicalMemoryConfiguration, Win32_Service og Win32_NTLogEvent) der bestemmer mål resursen, og det tredje er resursens egenskaber. De tre trin brugt i disse scripts er fælles for alle WMI scripts brugt til at hente information om WMI-styrede resurser. Vi skal nu se på de tre trin noget detaljeret. Steg 1: Opsætte forbindelse til WMI Det første trin i ethvert WMI script er at opsætte en forbindelse til Windows Management Service på mål maskinen. At opsætte forbindelse til WMI på en lokale eller anden computer fungerer på samme måde som at kalde et VBScripts GetObject funktion og videresende GetObject navnets kommando, som er "winmgmts:" fulgt af navnet på mål computeren.

6 At opsætte en forbindelse til WMI på denne måde giver en reference til et SWbemServices objekt, som vi refererer til gennem at bruge wbemservices som i Script 1, 2 og 3. SWbemServices er en af ca. et dusin objekter defineret i WMI script biblioteket. Steg 2: At hente samlinger af WMI- håndterede resurser Dette afhænger af hvad for oplysninger du ønsker at hente ud. Hvis det drejer sig om at hente WMI resurser, så drejer steg sig om at kalde SWbem Services objektets InstancesOf metode. Som metodens navn antyder så oplister InstancesOf alle tilfælde af resursens i forhold til resursens klasse navn. Steg 3: Vise egenskaber for WMI resurser Det sidste trin er at opliste indholdet af samlingen SWbemObjectSet. Hvert emne i SWbemObjectSet er et SWbemObject der repræsenterer en enkelt enhed af den forespurgte resurse.

7 WMIC kommandoer. ALIAS ALIAS GET FriendlyName, PWhere, Target BASEBOARD BASEBOARD GET Product, Manufacturer BIOS BIOS GET Manufacturer, Name, ReleaseDate, SMBIOSBIOSVersion BOOTCONFIG BOOTCONFIG GET BootDirectory, Description CDROM CDROM GET Drive, MediaLoaded, Name, Size, SystemName, VolumeName, VolumeSerialNumber COMPUTERSYSTEM COMPUTERSYSTEM GET Domain, Manufacturer, Model, Name, PrimaryOwnerName, TotalPhysicalMemory, UserName CPU CPU GET CurrentClockSpeed, DeviceID, ExtClock, MaxClockSpeed, L2CacheSize, L2CacheSpeed, LoadPercentage, Name, ProcessorId CSPRODUCT CSPRODUCT GET Name, Vendor DATAFILE DATAFILE WHERE "Extension='ini' and path='\ \ '" GET Caption, CSName DCOMAPP DCOMAPP GET AppID, Name DESKTOP DESKTOP WHERE "Name!='.DEFAULT' AND Name!='NT AUTHORITY\ \ SYSTEM' AND Name!='NT AUTHORITY\ \ LOCAL SERVICE' AND Name!='NT AUTHORITY\ \ NETWORK SERVICE'" GET Name, ScreenSaverExecutable, ScreenSaverSecure, ScreenSaverTimeout, Wallpaper DESKTOPMONITOR DESKTOPMONITOR WHERE Availability='3' GET ScreenHeight, ScreenWidth, SystemName, Name DEVICEMEMORYADDRESS DEVICEMEMORYADDRESS GET CSName, Name, StartingAddress, EndingAddress DISKDRIVE DISKDRIVE GET InterfaceType, Model, Partitions, Size, SystemName, MediaType DISKQUOTA DISKQUOTA WHERE "Limit>'100000'" DMACHANNEL DMACHANNEL LIST ENVIRONMENT ENVIRONMENT WHERE "Username=''" GET Name, VariableValue FSDIR FSDIR WHERE "Path='\ \ Windows\ \ '" GET CSName, Compressed, EightDotThreeFileName, Encrypted, Hidden, Writeable GROUP GROUP WHERE "Name='Domain Users'" IDECONTROLLER IDECONTROLLER GET Manufacturer, Name, Status, SystemName IRQ IRQ GET CSName, Name, Status, IRQNumber JOB JOB GET Command, RunRepeatedly, StartTime LOADORDER LOADORDER GET Name, GroupOrder /format:csv:"sortby=grouporder" LOGICALDISK LOGICALDISK WHERE "DriveType='3'OR DriveType='4'" GET Caption, FreeSpace, ProviderName, Size, SystemName, FileSystem LOGON LOGON GET AuthenticationPackage, LogonId, LogonType, StartTime MEMCACHE MEMCACHE GET InstalledSize, CacheType, SystemName MEMLOGICAL MEMLOGICAL GET TotalPageFileSpace, TotalPhysicalMemory /FORMAT:CSV MEMORYCHIP MEMORYCHIP GET Capacity, DeviceLocator, MemoryType /FORMAT:CSV MEMPHYSICAL MEMPHYSICAL GET MaxCapacity, MemoryDevices /FORMAT:CSV NETCLIENT NETCLIENT GET Name, Status NETLOGIN NETLOGIN GET PasswordExpires, Name, NumberOfLogons, ScriptPath, LastLogon, LogonServer NETPROTOCOL NETPROTOCOL GET Name, Status, SupportsBroadcasting NETUSE/td> NETUSE GET Name, Status, UserName NIC NIC GET AdapterType, Caption, MACAddress, NetConnectionStatus, ServiceName NICCONFIG NICCONFIG WHERE MACAddress!=NULL GET Caption, DefaultIPGateway, DHCPServer, DNSHostName, DNSServerSearchOrder, MACAddress, IPAddress, I PSubnet NTDOMAIN NTDOMAIN GET Description, DnsForestname, DomainControllerAddress, DomainControllerName, Status NTEVENT NTEVENT WHERE "Logfile='Application' and TimeGenerated>' ' and /OUTPUT:"c:\ event.htm" EventType<'2'" GET Message, SourceName, TimeGenerated /FORMAT:HTABLE:"sortby=TimeGenerated" NTEVENTLOG NTEVENTLOG get FileSize, MaxFileSize, LogFileName, OverWritePolicy, NumberOfRecords /FORMAT:CSV ONBOARDDEVICE ONBOARDDEVICE GET Description, Enabled OS OS GET CSName, CSDVersion, OSType, Version, NumberOfUsers, Caption, CurrentTimeZone, Locale, NumberOfLicensedUsers, WindowsDirectory, NumberOfUsers PAGEFILE PAGEFILE GET AllocatedBaseSize, CurrentUsage, Name, PeakUsage PAGEFILESET PAGEFILESET WHERE Name="C:\ \ pagefile.sys" SET InitialSize=500, MaximumSize=600 PARTITION PARTITION GET DeviceId, BootPartition, Size, StartingOffset, SystemName PORT PORT GET CSName, Description, EndingAddress, StartingAddress PORTCONNECTOR PORTCONNECTOR GET PortType, InternalReferenceDesignator /FORMAT:CSV

8 PRINTER PRINTER GET DeviceID, Location, ShareName, Status, SystemName, Comment, Default, DriverName PRINTERCONFIG PRINTERCONFIG GET Color, Name, PaperSize, PrintQuality, XResolution, YResolution /FORMAT:CSV PRINTJOB PRINTJOB GET Document, Name, Owner, PagesPrinted, Status, TimeSubmitted, TotalPages, Size, JobStatus, JobId PROCESS PROCESS WHERE "WorkingSetSize>' '" GET Caption, CSName, ExecutablePath, ParentProcessId, ProcessId, WorkingSetSize PRODUCT PRODUCT GET Name, Version, InstallDate QFE QFE GET CSName, Description, HotFixID, InstallDate, InstalledBy QUOTASETTING QUOTASETTING LIST RDACCOUNT RDACCOUNT GET AccountName, PermissionsAllowed, PermissionsDenied RDNIC RDNIC GET NetworkAdapterName, TerminalName RDPERMISSIONS RDPERMISSIONS LIST RDTOGGLE RDTOGGLE WHERE "AllowTSConnections='1'" CALL SetAllowTSConnections 0 RECOVEROS RECOVEROS GET AutoReboot, DebugFilePath, KernelDumpOnly REGISTRY REGISTRY GET CurrentSize, MaximumSize, Status /FORMAT:CSV SCSICONTROLLER SCSICONTROLLER GET DriverName, Manufacturer, Name, Status, Systemname SERVER SERVER SERVICE SERVICE GET Name, DisplayName, ProcessId, Started, StartMode, SystemName SHARE SHARE GET Description, Name, Path /FORMAT:CSV SOFTWAREELEMENT SOFTWAREELEMENT GET Description, InstallDate, Version SOFTWAREFEATURE SOFTWAREFEATURE GET Caption, Description, LastUse, Name SOUNDDEV SOUNDDEV GET Manufacturer, Name, Status, SystemName STARTUP STARTUP GET Command, Description, Location, User SYSACCOUNT SYSACCOUNT GET Domain, Name, SID SYSDRIVER SYSDRIVER WHERE StartMode!='Disabled' GET DisplayName, PathName, Name, State, SystemName SYSTEMENCLOSURE SYSTEMENCLOSURE GET ChassisTypes, LockPresent, Manufacturer, SerialNumber, SMBIOSAssetTag SYSTEMSLOT SYSTEMSLOT GET ConnectorType, Shared, SlotDesignation, Status /FORMAT:CSV TAPEDRIVE TAPEDRIVE GET Compression, Description, Name, Status TEMPERATURE TEMPERATURE GET CurrentReading, Description, MaxReadable, MinReadable, Resolution TIMEZONE TIMEZONE GET Bias, DaylightBias, StandardName UPS UPS GET FirstMessageDelay, LowBatterySignal, MessageInterval, RemainingCapacityStatus, UPSPort USERACCOUNT USERACCOUNT WHERE "Name='username' AND Domain='domainname'" VOLTAGE VOLTAGE GET Accuracy, CurrentReading, Description, MaxReadable, Resolution VOLUMEQUOTASETTING VOLUMEQUOTASETTING LIST WMISET WMISET GET BuildVersion, LoggingDirectory, LoggingLevel, MaxLogFileSize

Index Indledning 2 WMI 3 Boot via netværk 4 Assembler 5 Mobil-stråling 6 Konklusion 7

Index Indledning 2 WMI 3 Boot via netværk 4 Assembler 5 Mobil-stråling 6 Konklusion 7 Side 1 af 7 Dato: 16-11-2003 Index Indledning 2 WMI 3 Boot via netværk 4 Assembler 5 Mobil-stråling 6 Konklusion 7 Side 2 af 7 Dato: 16-11-2003 Indledning Det var jo meningen vi skulle have leget med legoklodser,

Læs mere

NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg

NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg Titelblad Denne rapport er udarbejdet af Kenneth Dalbjerg, med det formål at lære noget omkring, NT PDC Server. Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Forside Titelblad

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Installationsguide til Oracle Database XE 10.2 og APEX 3.1.1

Installationsguide til Oracle Database XE 10.2 og APEX 3.1.1 Installationsguide til Oracle Database XE 10.2 og APEX 3.1.1 Oracle Database Express Edition (XE) er Oracles lille gratis database tilsvarende Microsofts SQL Server Express Edition. Oracle Database XE

Læs mere

For kunder, der bruger Windows til netværkstilslutninger

For kunder, der bruger Windows til netværkstilslutninger For kunder, der bruger Windows til netværkstilslutninger Når der bruges et andet styresystem eller en anden arkitektur for serveren og klienten, vil forbindelsen muligvis ikke fungere korrekt ved brug

Læs mere

Velkommen på kursus hos Microworld

Velkommen på kursus hos Microworld Velkommen på kursus hos Microworld Du ønskes velkommen på kurset Windows 8 Workshop. Dette kursusmateriale er udarbejdet for at kunne fungere som arbejdsmateriale under selve kurset, men det er også meningen,

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper Håndbog Til CPR services Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Printerstyringsprogrammet MarkVision

Printerstyringsprogrammet MarkVision Printerstyringsprogrammet MarkVision Printersoftware og -tilbehør 1 MarkVision til Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 og Macintosh leveres sammen med printeren på cd'en Drivers, MarkVision and Utilities.

Læs mere

Citrix CSP og Certificate Store Provider

Citrix CSP og Certificate Store Provider Project Name Document Title TDC Citrix Citrix og Certificate Store Provider Version Number 1.0 Status Release Author jkj Date 5-10-2006 Trademarks All brand names and product names are trademarks or registered

Læs mere

Deling i Windows. - via NetBIOS eller Hjemmegruppe! Netteknik 1

Deling i Windows. - via NetBIOS eller Hjemmegruppe! Netteknik 1 Deling i Windows - via NetBIOS eller Hjemmegruppe! Netteknik 1 NetBIOS historisk set NetBIOS - Network Basic Input Output System Giver - på en simpel og nem måde - mulighed for at dele ressourcer (filer,

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Citrix Online Plugin Client Install Integra

Citrix Online Plugin Client Install Integra DBC A/S 1 af 6 2011-09-08 14:52 Citrix Online Plugin Client Install Integra Vejledning til installation af Citrix Online Plugin (Full) Forudsætninger For at få adgang til Integra driftsløsningen på DBC

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 HTML DB

Installation af Oracle 10g Release 2 HTML DB Installation af Oracle 10g Release 2 HTML DB Oracle 10g Companion CD en indeholder flere komponenter, hvor det vi er interesseret i er Oracle HTML DB (der siden hen har skiftet navn til Application Express

Læs mere

Opgavehæfte til kursus i Netteknik7

Opgavehæfte til kursus i Netteknik7 1) Installation af server 2003 Del 1: basalinstallation Tænd for PC,en og stik Server CD-rom en i drevet, eller ditto og genstart maskinen. Tidligt i opstarten skal boot på CD accepteres ved at trykke

Læs mere

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx APP-NOTE 609005 Beckhoff Application Note Date: 1/5/2007 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Westermo GDW-11 GSM

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Projektopgave Operativsystemer I

Projektopgave Operativsystemer I Velkommen til projekt på Data faget 6222 Operativsystemer I! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten af

Læs mere

Deling i Windows. Netteknik 1

Deling i Windows. Netteknik 1 Deling i Windows - via Net eller Hjemmegruppe! Netteknik 1 Net historisk set Net - Network Basic Input Output System Giver - på en simpel og nem måde - mulighed for at dele ressourcer (filer, printere

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor 1

Installation og brug af Document Distributor 1 1 består af server- og klientprogrampakker. Serverpakken skal være installeret på en Windows NT-, Windows 2000- eller Windows XP-computer. Klientpakken kan installeres på alle Windows 9x-, Windows NT-,

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5 IAU printeropsætning 23. marts 2006 Lars Mogensen, s001684 Indhold 1 Indledning 2 2 SSH opsætning 3 3 Printer installation 5 4 Dupleks print 7 5 Brug af dupleks print 8 Ørsted DTU 2 1 Indledning Dette

Læs mere

LiveConnect CDS Installationsvejledning

LiveConnect CDS Installationsvejledning Installationsvejledning Rev. 2 september 2009 Side 1 1. Installation af MediaPlayer 1.1 Installationen består af følgende Anbefalet konfiguration Du skal bruge følgende for at installere Installation af

Læs mere

Opsætning af klient til Hosted CRM

Opsætning af klient til Hosted CRM Opsætning af klient til Hosted CRM Dette dokument beskriver, hvordan der oprettes forbindelse til en Hosted CRM løsning hos TDC Hosting A/S Morten Skovgaard, 24. april 2006 1 Indledning... 2 2 Konfiguration

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 20

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 20 WinSvin Via netværk Indholdsfortegnelse WinSvin via Netværk.... 3 Installation på server. Program og data deles herfra... 3 Installation på arbejdsstation. Program og data ligger på server.... 11 Installation

Læs mere

UDP Server vejledning

UDP Server vejledning Det Danske Filminstitut byder velkommen til vores nye UDP Server. UDP Server vejledning Pligtaflevering - Version 1.4 Denne vejledning viser dig punkt for punkt, hvordan du forbinder, samt starter en overførelse

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

pcanywhere og Windows XP-firewall Side 1 af 9

pcanywhere og Windows XP-firewall Side 1 af 9 pcanywhere og Windows XP-firewall Side 1 af 9 Introduktion Situation: Målgruppe: Med introduktionen af Servicepack 2 til Windows XP har DFF-EDB erfaret problemer omkring online hjælpen gennem fjernsupport-programmet

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Jobliste overblik

Jobliste overblik Kompakt Jobliste. Du kan starte Jobliste på mange måder. Du kan højreklikke på start knappen eller på proceslinjen, og vælge Jobliste i menuen, der kommer til syne. Du kan også åbne Jobliste med genvejstaster

Læs mere

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Installationsvejledning VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Denne installationsvejledning beskriver, hvordan Check Point s VPN-klient SecureClient (version NGX R60) installeres. Med SecureClient

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående Velkommen til projektforløbet på Netteknik - Server - Videregående! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

MSI pakke til distribution af AutoPilot komponenter.

MSI pakke til distribution af AutoPilot komponenter. MSI pakke til distribution af AutoPilot komponenter. Hermed følger en basal dokumentation for installation af AutoPilot msi pakken. Der vil i det følgende blive forklaret brugen af 4 programmer fra Microsoft,

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Fjernopkobling. - Vejledning i førstegangs fjernopkobling via en IKKE. Banedanmark pc

Fjernopkobling. - Vejledning i førstegangs fjernopkobling via en IKKE. Banedanmark pc Fjernopkobling - Vejledning i førstegangs fjernopkobling via en IKKE Banedanmark pc 1 Installation af software til adgangsportal (gælder ikke brugere, der anvender en Banedanmark pc, eller brugere, der

Læs mere

Quick Guide. Version 0.9

Quick Guide. Version 0.9 as MobileCTIvrAgent Quick Guide Version 0.9 Indhold Introduktion... 2 Installation og Start-Up... 2 Brugergrænse flade... 3 Konfiguration... 5 Standard indstillinger... 5 MobileIVR indstillinger... 6 Line

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Windows vejledning til en lokal tilsluttet printer Før installation af printersoftware til Windows En lokalt tilsluttet printer er en printer, der er tilsluttet en computer

Læs mere

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print)

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print) IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Microsoft Windows Vista Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Installation af netværksprinter (direkte IP print) Publikationsnr.:

Læs mere

Serverteknologi I Project task list

Serverteknologi I Project task list Dato: 31. marts 2016 Skrevet af John Have Jensen & Anders Dahl Valgreen Introduktion Velkommen til faget ServerTeknologi I. Denne uge er planlagt som en projektuge hvor du selv eller din gruppe skal opbygget

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

ALM / QualityCenter 11 Opgradering

ALM / QualityCenter 11 Opgradering ALM / QualityCenter 11 Opgradering Agenda SDC Generelt, installation De første skridt = de første udfordringer Den lange vej Det vi glemte Agenda Rigspolitiet Generelt, installation De første skridt Den

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS

LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS INDHOLDSFORTEGNELSE Lab øvelse Konfiguration af DHCP på router...2 Topologi...2 Adresse Tabel...2 Formål...2 Baggrund...2 Udstyrs specifikation:...2

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Disk-vedligeholdelse i Windows 10 - juli 2017

Disk-vedligeholdelse i Windows 10 - juli 2017 Side 1 Disk-vedligeholdelse i Windows 10 - juli 2017 Af OZ6YM, Palle A. Andersen En gennemgang af hvad man bør gøre, for at holde sine diske kørende optimalt i hele PC ens levetid, især SSDdiske, på Windows

Læs mere

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tillægsproduktet Mamut Client Manager består af programmerne Mamut Client Start og Mamut Client Update. Ved hjælp af Mamut Client Manager kan du fra et vindue åbne, opdatere og administrere

Læs mere

Netværk & elektronik

Netværk & elektronik Netværk & elektronik Oversigt Ethernet og IP teori Montering af Siteplayer modul Siteplayer teori Siteplayer forbindelse HTML Router (port forwarding!) Projekter Lkaa Mercantec 2009 1 Ethernet På Mars

Læs mere

HÅNDBOG LSM TRANSPONDERTERMINAL

HÅNDBOG LSM TRANSPONDERTERMINAL Seite 1 1.0 GENERELLE OPLYSNINGER 1.1. INDSATSOMRÅDE Transponderterminalen er en kombination af en læser til vægmontering og en tilhørende software. Denne kombination tjener til omprogrammering af transpondere.

Læs mere

Det Danske Filminstitut byder velkommen til vores UDP Server. Pligtaflevering - Version 2.0

Det Danske Filminstitut byder velkommen til vores UDP Server. Pligtaflevering - Version 2.0 Det Danske Filminstitut byder velkommen til vores UDP Server. Pligtaflevering - Version 2.0 Denne vejledning viser dig punkt for punkt, hvordan du forbinder, samt starter en overførelse til og fra vores

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen)

Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen) Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen) Installationen består egentlig af to (3) dele: 1 del der vedrører selv programmet med tilhørende filer ( det kan opdateres ) 2 en del der vedrører

Læs mere

Civilstyrelsen. Lex Dania editor. Installationsvejledning. Version: 1.0 2011-09-26

Civilstyrelsen. Lex Dania editor. Installationsvejledning. Version: 1.0 2011-09-26 Installationsvejledning Version: 1.0 2011-09-26 Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 HVAD ER LEX DANIA EDITOR?... 3 1.2 FORUDSÆTNINGER... 3 1.2.1 Hardware... 3 1.2.2 Software... 3 1.3 POLICIES... 4 2 INSTALLATION

Læs mere

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Installationsguide 1 2 3 Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og håndtere forskellige data som f.eks. filer oprettet af applikationer,

Læs mere

LINUX. Kurser & Certificeringer

LINUX. Kurser & Certificeringer LINUX Kurser & Certificeringer 2007 Linux-kurser hos SuperUsers og KompetenceCenteret SuperUsers er Danmarks største UNIX-kursuscenter, og i samarbejde med KompetenceCenteret, afholdes Linux-kurser. Kurserne

Læs mere

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Hyper-V på Windows 8 64 Bit Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Indhold Hyper-V på Windows 8 64 Bit... 1 Installation... 2 Vejledning trin for trin... 2 Etablering af Netværk... 5 Opret

Læs mere

Quick Guide. Version 0.9

Quick Guide. Version 0.9 as MobileCTIvrAgent Quick Guide Version 0.9 Indhold Introduktion... 2 Installation og Start-Up... 2 Brugergrænse flade... 3 Konfiguration... 5 Standard indstillinger... 5 MobileIVR indstillinger... 7 Line

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Serverguide v. Logos Consult

Serverguide v. Logos Consult Indhold På følgende sider er der en kort vejledning i forskellige områder ved daglig brug og vedligeholdelse af en server. Vejledningen vil løbende blive udbygget. Denne version er sidst opdateret 23.10.2006.

Læs mere

Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner

Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner Virtuel PC Fordele/ulemper Fordele: Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner Ulemper: Reserverer RAM (Windows 7) Problemer med at ureglementeret lukke ned Mister

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCLprinterdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

iseries Client Access Express Kom godt i gang

iseries Client Access Express Kom godt i gang iseries Client Access Express Kom godt i gang iseries Client Access Express Kom godt i gang ii iseries: Client Access Express Kom godt i gang Indholdsfortegnelse Del 1. Kom godt i gang med Client Access

Læs mere

Det anbefales at læse vejledningen igennem inden der foretages nogen installation!

Det anbefales at læse vejledningen igennem inden der foretages nogen installation! Side 1 Fra enkelbrugersystem til flerbruger Denne vejledning henvender sig til brugere der har en enkeltbrugerinstallation, men ønsker at en netværksinstallation, hvor flere brugere (KlientPC ere) har

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Apple AirPort Time Capsule - NAS-server - 3 TB - HDD 3 TB x 1 - Gigabit Ethernet / a/b/g/n/ac

Apple AirPort Time Capsule - NAS-server - 3 TB - HDD 3 TB x 1 - Gigabit Ethernet / a/b/g/n/ac Apple AirPort Time Capsule - NAS-server - 3 TB - HDD 3 TB x 1 - Gigabit Ethernet / 802.11a/b/g/n/ac Description Apple AirPort Time Capsule - NAS server - 3 TB - HDD 3 TB x 1 - Gigabit Ethernet / 802.11a/b/g/n/ac

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Installation af Novapoint 18.10 32-bit

Installation af Novapoint 18.10 32-bit Installation af Novapoint 18.10 32-bit Notatet her er en kort installationsvejledning til Novapoint version 18.10, der kun kan installeres på 32 bit versioner af: AutoCAD 2010, 2011og 2012 AutoCAD Map

Læs mere

Windows system administration 1

Windows system administration 1 Windows system administration 1 SAI sw6 F2005 Svend Mortensen Ingeniørhøjskolen i København program Windows domæne modellen Introduktion til Active Directory Brugere Grupper Rettigheder Netkonf Management

Læs mere

Individuel specialisering

Individuel specialisering Individuel specialisering Navn: Uddannelse: Emne: Vejleder: Sted: Peter Ditlevsen, pd12054@stud.noea.dk IT- og Elektronikteknolog, 4. semester Serveradministration Ib Helmer Nielsen UCN T&B Dato: 7. maj

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 19 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret (Tønder Kommune tager ingen ansvar for opdateringerne fra Microsoft og installation af dem)... 2 Login

Læs mere

Nyheder i Remote Support Platform 3.0

Nyheder i Remote Support Platform 3.0 Nyheder Remote Support Platform for SAP Business One Dokumentversion: 1.0 08.10.12 Alle lande Typografiske konventioner Typografi Eksempel Ord eller tegn citeret fra skærmbilledet. Disse omfatter feltnavne,

Læs mere

Indhold. Download driver... 2. Find version af Windows 8... 3. Hent drivers til Windows 8... 5. Udpak driver... 6

Indhold. Download driver... 2. Find version af Windows 8... 3. Hent drivers til Windows 8... 5. Udpak driver... 6 KB print Windows 8 installations guide DET KONGELIGE NATIONAL OG Indhold Download driver... 2 Find version af Windows 8.... 3 Hent drivers til Windows 8... 5 Udpak driver... 6 Windows 8 installation af

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Civilstyrelsen. Lex Dania editor 2010. Installationsvejledning. Version: 1.0 2012-03-09

Civilstyrelsen. Lex Dania editor 2010. Installationsvejledning. Version: 1.0 2012-03-09 Installationsvejledning Version: 1.0 2012-03-09 Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 HVAD ER LEX DANIA EDITOR 2010?... 3 1.2 FORUDSÆTNINGER FOR ANVENDELSE... 3 1.2.1 Hardware... 3 1.2.2 Software... 3 1.3 DISTRIBUTION

Læs mere

Vejledning til netværkskommunikation Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien

Vejledning til netværkskommunikation Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien b Vejledning til netværkskommunikation Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien Dokumentets bestillingsnr.: 177922-084 Maj 2002 Denne vejledning indeholder beskrivelser af og vejledning i brug af

Læs mere

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Digital Print Room Implementering og tilretning 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Agenda. Priser. Forskellen mellem de 3 versioner. Hardware og software. Sikkerheden og opsætning af rettigheder. Opgradering fra

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Technical Note Klienter - Installation og opdatering 26. november 2014 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

FAQ Hjælp til installation af Trader

FAQ Hjælp til installation af Trader FAQ Hjælp til installation af Trader Indhold 1. Jeg kan ikke downloade Trader... 2 Problem 1: Jeg får en besked om blocked pop-up... 2 Problem 2: Programmet blev ikke downloadet... 3 Problem 3: Jeg kan

Læs mere

Navision Stat 5.4. Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.4 og det eksterne fagsystem. Overblik. Side 1 af 6

Navision Stat 5.4. Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.4 og det eksterne fagsystem. Overblik. Side 1 af 6 Side 1 af 6 Navision Stat 5.4 ØSY/SKH Opr. d. 10.05.11 Opd. d. 04.01.13 Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.4 og det eksterne fagsystem. Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en beskrivelse

Læs mere

Mamut NemHandel Installation

Mamut NemHandel Installation [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Mamut NemHandel Installation 1 Installation af Mamut NemHandel INSTALLATION AF MAMUT NEMHANDEL Mamut NemHandel Service Mamut NemHandel består af

Læs mere

Quick Guide. Version 0.9

Quick Guide. Version 0.9 as MobileCTIvrAgent Quick Guide Version 0.9 Indhold Introduktion... 2 Installation og Start-Up... 2 Brugergrænse flade... 3 Konfiguration... 5 Standard indstillinger... 5 MobileIVR indstillinger... 6 Line

Læs mere

Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS og det eksterne fagsystem.

Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS og det eksterne fagsystem. Side 1 af 6 Navision Stat 5.2.01 ØKO/SKH Den 10.05.11 Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.2.01 og det eksterne fagsystem. Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en beskrivelse af overførsel

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Installation

WEB-DIRECT Brugerguide Installation WEB-DIRECT Brugerguide Installation Indhold 1. Start WEB-DIRECT... 3 1.1 Installation... 3 1.2 Checkliste:... 3 1.2.1 Rettigheder til at installere på computeren:... 3 1.2.2 Opsætning af browser til at

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere