Window.NET Server, Windows XP Professional og Windows 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Window.NET Server, Windows XP Professional og Windows 2000"

Transkript

1 Hvad er WMI (Windows Management Instrumenta tion)? Mange har påstået at WMI (Window Management Instrumentation) er Microsofts hidtil bedst bevarede hemmelighed! Det kan godt være, men WMI er uden tvivl Microsofts primære styringsteknologi for Windows. Hvad betyder så det. Hvis du administrerer Windows servere og arbejdsstationer, eller hvis du er udvikler af Windows styrings applikationer, skal du vide noget om WMI. Jeg vil forsøge at beskrive hvordan man benytter WMI til at oprette en serie af administrative scripts til Windows. Hvad er WMI? WMI blev oprindeligt udgivet første gang som en tilføjelseskomponent til Windows NT 4.0 SP 4. WMI er en indbygget kerne komponent til styresystemerne Windows 2000, Windows XP og Windows.NET. WMI er det overvågnings- og styringsværktøj hvor man kan få information, konfigurere, styre og overvåge næsten alle resurser i Windows. For at forstå hvad WMI virkelig er, skal du tænke på hvordan du administrerede dine Windows arbejdspladser og servere i går. Du benyttet ganske sikkert et utal af grafiske administrative værktøjer for at styre Windows resurser som diske, hændelseslogger, filer, mapper, filsystemer, netværkskomponenter, styresystem indstillinger, sikkerhed, oprettelse og styring af brugere, grupper, delinger etc. Selvom alle de værktøjer du benyttede løste de opgaver du ønskede, hvad havde de alle fælles? De var alle afhængig af Win32 Application Programming Interfaces (APIs) for at kunne behandle Windows resurser. Dette ledte til at system administratorer i Windows ikke kunne udføre de mest almindelige administrative opgaver, af den simple grund at de fleste script-sprog ikke må kalde Win32 API'er direkte. Dette er lavet om i WMI, som kan beskrive og fremvise alle Windows resurser. Og det bedste af det hele er at Windows administratorer nu kan bruge WMI scripts til at håndtere næsten alle Windows resurser. Ved at bruge Windows Script Host og Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) eller andre script sprog der understøtter COM objekter, kan du lave scripts til at styre og automatisere følgende områder: Window.NET Server, Windows XP Professional og Windows 2000 Du kan lave scripts der kan hente og styre hændelseslogger, fil systemer, printere, processer, Registry indstillinger, Planlagte opgaver, Tjenester, delinger og mange andre styresystems afhængige komponenter og indstillinger.

2 Netværks styring Du kan lave WMI scripts der kan styre netværks tjenester som DNS, DHCP og SNMP-enheder. Overvågning Ved at bruge WMI til at abonnere på hændelser, kan du lave scripts der overvåger og svarer på hændelser i hændelsesloggen i takt med at de opstår, ændringer i Registry og filsystemet og andre hændelser i styresystemet. Hvordan kommer man i gang med WMI scripting? For at give dig en ide om hvad WMI scripting er, kan vi se nærmere på en opgave som at finde ud af hvor megen fysisk hukommelse (RAM) der er installeret på en anden Windows computer. Før WMI kunne man ikke hente disse oplysninger uden at anvende et tredjeparts værktøj. Det var faktisk ikke andre værktøjer tilgængelig for at løse en sådan opgave end at benytte værktøjet System Egenskaber. Nu er det eneste der skal til at WMI er installeret på den anden maskine og du har administrative tilladelser til at komme til den samt at du kører følgende lille script. Script 1. Hente ud den fysiske hukommelse ved hjælp af WMI og VBScript. "AndenComputer" erstattes med navnet på den computer du ønsker at undersøge for fysisk hukommelse (RAM). Hvis du ønsker at det skal ske lokalt på din egen maskine, erstatte du "AndenComputer" med ".". Punktum repræsenterer din lokale computer. strcomputer = "Andencomputer" Set wbemservices = GetObject("winmgmts:\ \ " & strcomputer) Set wbemobjectset = wbemservices.instancesof("win32_logicalmemoryconfiguration") For Each wbemobject in wbemobjectset WScript.Echo "Total Physical Memory (kb):" & wbemobject.totalphysicalmemory Next Kør scriptet lokalt på din egen computer herfra gennem at vælge Åbn eller vælg Gem og hent det ned og kør det lokalt. For at ændre "." (din lokale computer) til et andet computernavn skal du åbne filen i en teksteditor og ændre det til det computernavn du ønsker at køre det op imod. Husk at gemme scriptet med.vbs endelse. Hvis der, når du forsøger at køre scriptet, "flashe er" en kommandoprompt

3 over skærmen i stedet for at der vises en dialogboks, kører du med CScript slået til. Du kan ændre det tilbage til standard WScript (Windows Script Host) gennem at køre følgende kommando: cscript //H:WScript Vi skal nu se på hvordan man henter et navn, tilstand og opstarts måde for alle Tjenester (service programmer), der er installeret på en anden computer. Script 2 gør netop det, på samme vis som Script 1 hentede Fysisk Hukommelse (RAM) ud. Script 2. Hente information om service programmer via WMI og VBScript. strcomputer = "AndenComputer" Set wbemservices = GetObject("winmgmts:\ \ " & strcomputer) Set wbemobjectset = wbemservices.instancesof("win32_service") For Each wbemobject In wbemobjectset WScript.Echo "Serviceprogram: " & wbemobject.displayname & vbcrlf & _ " State: " & wbemobject.state & vbcrlf & _ " Start Mode: " & wbemobject.startmode Next Fig 1. Script 2 Her erstattes "AndenComputer" med navnet på den computer du ønsker at undersøge for kørende Service programmer. Hvis du ønsker at det skal ske lokalt på din egen maskine, erstatte du "AndenComputer" med ".".Punktum repræsenterer din lokale computer. Kør scriptet lokalt på din egen computer ved at vælge Åbn, eller vælg Gem og hent det ned og kør det lokalt.

4 Hente oplysninger fra Hændelsesloggen. Måske er du ikke interesseret i hvilke Tjenester der kører på en maskine, men du vil gerne hente hændelser i Hændelsesloggen. Her kan vi tage udgangspunkt i skabelonen i Script 1 for at læse hændelser i Hændelsesloggen. Vær opmærksom på at Script 3 kan tage nogen tid at køre, hvis du har mange hændelser i din Hændelseslog. strcomputer = "AndenComputer" Set wbemservices = GetObject("winmgmts:\ \ " & strcomputer) Set wbemobjectset = wbemservices.instancesof("win32_ntlogevent") For Each wbemobject In wbemobjectset WScript.Echo "Log Fil: " & wbemobject.logfile & vbcrlf & _ "Hændelsesnummer: " & wbemobject.recordnumber & vbcrlf & _ "Type: " & wbemobject.type & vbcrlf & _

5 "Oprettet: " & wbemobject.timegenerated & vbcrlf & _ "Kilde: " & wbemobject.sourcename & vbcrlf & _ "Kategori: " & wbemobject.category & vbcrlf & _ "Kategori streng: " & wbemobject.categorystring & vbcrlf & _ "Hendelse: " & wbemobject.eventcode & vbcrlf & _ "Bruger: " & wbemobject.user & vbcrlf & _ "Computer: " & wbemobject.computername & vbcrlf & _ "Meddelelse: " & wbemobject.message & vbcrlf Fig 3. Script 3 der henter hændelser fra Logbogen. Hvor "AndenComputer" erstattes med det navn på den computer du ønsker at undersøge for kørende Service programmer. Hvis du ønsker at det skal ske lokalt på din egen maskine, erstatte du "AndenComputer" med "." Kør scriptet lokalt på din egen computer ved at vælge Åbn, eller vælg Gem og hent det og kør det lokalt. Hvad er fælles for de tre scripts? Hvis vi undersøger Script 1, 2 og 3 nærmere kan vi gøre følgende interessante observationer om de tre script. Det første vi opdager er at alle tre udfører de samme tre trin: Alle scripts sætter en forbindelse til WMI op, henter en WMI styret resurse og "echoer" (udskriver) nogle få egenskaber for resurserne. Den anden opdagelse er, at det eneste der ændrer sig i hvert script er klassenavnet (f.eks. WIN32_LogicalMemoryConfiguration, Win32_Service og Win32_NTLogEvent) der bestemmer mål resursen, og det tredje er resursens egenskaber. De tre trin brugt i disse scripts er fælles for alle WMI scripts brugt til at hente information om WMI-styrede resurser. Vi skal nu se på de tre trin noget detaljeret. Steg 1: Opsætte forbindelse til WMI Det første trin i ethvert WMI script er at opsætte en forbindelse til Windows Management Service på mål maskinen. At opsætte forbindelse til WMI på en lokale eller anden computer fungerer på samme måde som at kalde et VBScripts GetObject funktion og videresende GetObject navnets kommando, som er "winmgmts:" fulgt af navnet på mål computeren.

6 At opsætte en forbindelse til WMI på denne måde giver en reference til et SWbemServices objekt, som vi refererer til gennem at bruge wbemservices som i Script 1, 2 og 3. SWbemServices er en af ca. et dusin objekter defineret i WMI script biblioteket. Steg 2: At hente samlinger af WMI- håndterede resurser Dette afhænger af hvad for oplysninger du ønsker at hente ud. Hvis det drejer sig om at hente WMI resurser, så drejer steg sig om at kalde SWbem Services objektets InstancesOf metode. Som metodens navn antyder så oplister InstancesOf alle tilfælde af resursens i forhold til resursens klasse navn. Steg 3: Vise egenskaber for WMI resurser Det sidste trin er at opliste indholdet af samlingen SWbemObjectSet. Hvert emne i SWbemObjectSet er et SWbemObject der repræsenterer en enkelt enhed af den forespurgte resurse.

7 WMIC kommandoer. ALIAS ALIAS GET FriendlyName, PWhere, Target BASEBOARD BASEBOARD GET Product, Manufacturer BIOS BIOS GET Manufacturer, Name, ReleaseDate, SMBIOSBIOSVersion BOOTCONFIG BOOTCONFIG GET BootDirectory, Description CDROM CDROM GET Drive, MediaLoaded, Name, Size, SystemName, VolumeName, VolumeSerialNumber COMPUTERSYSTEM COMPUTERSYSTEM GET Domain, Manufacturer, Model, Name, PrimaryOwnerName, TotalPhysicalMemory, UserName CPU CPU GET CurrentClockSpeed, DeviceID, ExtClock, MaxClockSpeed, L2CacheSize, L2CacheSpeed, LoadPercentage, Name, ProcessorId CSPRODUCT CSPRODUCT GET Name, Vendor DATAFILE DATAFILE WHERE "Extension='ini' and path='\ \ '" GET Caption, CSName DCOMAPP DCOMAPP GET AppID, Name DESKTOP DESKTOP WHERE "Name!='.DEFAULT' AND Name!='NT AUTHORITY\ \ SYSTEM' AND Name!='NT AUTHORITY\ \ LOCAL SERVICE' AND Name!='NT AUTHORITY\ \ NETWORK SERVICE'" GET Name, ScreenSaverExecutable, ScreenSaverSecure, ScreenSaverTimeout, Wallpaper DESKTOPMONITOR DESKTOPMONITOR WHERE Availability='3' GET ScreenHeight, ScreenWidth, SystemName, Name DEVICEMEMORYADDRESS DEVICEMEMORYADDRESS GET CSName, Name, StartingAddress, EndingAddress DISKDRIVE DISKDRIVE GET InterfaceType, Model, Partitions, Size, SystemName, MediaType DISKQUOTA DISKQUOTA WHERE "Limit>'100000'" DMACHANNEL DMACHANNEL LIST ENVIRONMENT ENVIRONMENT WHERE "Username=''" GET Name, VariableValue FSDIR FSDIR WHERE "Path='\ \ Windows\ \ '" GET CSName, Compressed, EightDotThreeFileName, Encrypted, Hidden, Writeable GROUP GROUP WHERE "Name='Domain Users'" IDECONTROLLER IDECONTROLLER GET Manufacturer, Name, Status, SystemName IRQ IRQ GET CSName, Name, Status, IRQNumber JOB JOB GET Command, RunRepeatedly, StartTime LOADORDER LOADORDER GET Name, GroupOrder /format:csv:"sortby=grouporder" LOGICALDISK LOGICALDISK WHERE "DriveType='3'OR DriveType='4'" GET Caption, FreeSpace, ProviderName, Size, SystemName, FileSystem LOGON LOGON GET AuthenticationPackage, LogonId, LogonType, StartTime MEMCACHE MEMCACHE GET InstalledSize, CacheType, SystemName MEMLOGICAL MEMLOGICAL GET TotalPageFileSpace, TotalPhysicalMemory /FORMAT:CSV MEMORYCHIP MEMORYCHIP GET Capacity, DeviceLocator, MemoryType /FORMAT:CSV MEMPHYSICAL MEMPHYSICAL GET MaxCapacity, MemoryDevices /FORMAT:CSV NETCLIENT NETCLIENT GET Name, Status NETLOGIN NETLOGIN GET PasswordExpires, Name, NumberOfLogons, ScriptPath, LastLogon, LogonServer NETPROTOCOL NETPROTOCOL GET Name, Status, SupportsBroadcasting NETUSE/td> NETUSE GET Name, Status, UserName NIC NIC GET AdapterType, Caption, MACAddress, NetConnectionStatus, ServiceName NICCONFIG NICCONFIG WHERE MACAddress!=NULL GET Caption, DefaultIPGateway, DHCPServer, DNSHostName, DNSServerSearchOrder, MACAddress, IPAddress, I PSubnet NTDOMAIN NTDOMAIN GET Description, DnsForestname, DomainControllerAddress, DomainControllerName, Status NTEVENT NTEVENT WHERE "Logfile='Application' and TimeGenerated>' ' and /OUTPUT:"c:\ event.htm" EventType<'2'" GET Message, SourceName, TimeGenerated /FORMAT:HTABLE:"sortby=TimeGenerated" NTEVENTLOG NTEVENTLOG get FileSize, MaxFileSize, LogFileName, OverWritePolicy, NumberOfRecords /FORMAT:CSV ONBOARDDEVICE ONBOARDDEVICE GET Description, Enabled OS OS GET CSName, CSDVersion, OSType, Version, NumberOfUsers, Caption, CurrentTimeZone, Locale, NumberOfLicensedUsers, WindowsDirectory, NumberOfUsers PAGEFILE PAGEFILE GET AllocatedBaseSize, CurrentUsage, Name, PeakUsage PAGEFILESET PAGEFILESET WHERE Name="C:\ \ pagefile.sys" SET InitialSize=500, MaximumSize=600 PARTITION PARTITION GET DeviceId, BootPartition, Size, StartingOffset, SystemName PORT PORT GET CSName, Description, EndingAddress, StartingAddress PORTCONNECTOR PORTCONNECTOR GET PortType, InternalReferenceDesignator /FORMAT:CSV

8 PRINTER PRINTER GET DeviceID, Location, ShareName, Status, SystemName, Comment, Default, DriverName PRINTERCONFIG PRINTERCONFIG GET Color, Name, PaperSize, PrintQuality, XResolution, YResolution /FORMAT:CSV PRINTJOB PRINTJOB GET Document, Name, Owner, PagesPrinted, Status, TimeSubmitted, TotalPages, Size, JobStatus, JobId PROCESS PROCESS WHERE "WorkingSetSize>' '" GET Caption, CSName, ExecutablePath, ParentProcessId, ProcessId, WorkingSetSize PRODUCT PRODUCT GET Name, Version, InstallDate QFE QFE GET CSName, Description, HotFixID, InstallDate, InstalledBy QUOTASETTING QUOTASETTING LIST RDACCOUNT RDACCOUNT GET AccountName, PermissionsAllowed, PermissionsDenied RDNIC RDNIC GET NetworkAdapterName, TerminalName RDPERMISSIONS RDPERMISSIONS LIST RDTOGGLE RDTOGGLE WHERE "AllowTSConnections='1'" CALL SetAllowTSConnections 0 RECOVEROS RECOVEROS GET AutoReboot, DebugFilePath, KernelDumpOnly REGISTRY REGISTRY GET CurrentSize, MaximumSize, Status /FORMAT:CSV SCSICONTROLLER SCSICONTROLLER GET DriverName, Manufacturer, Name, Status, Systemname SERVER SERVER SERVICE SERVICE GET Name, DisplayName, ProcessId, Started, StartMode, SystemName SHARE SHARE GET Description, Name, Path /FORMAT:CSV SOFTWAREELEMENT SOFTWAREELEMENT GET Description, InstallDate, Version SOFTWAREFEATURE SOFTWAREFEATURE GET Caption, Description, LastUse, Name SOUNDDEV SOUNDDEV GET Manufacturer, Name, Status, SystemName STARTUP STARTUP GET Command, Description, Location, User SYSACCOUNT SYSACCOUNT GET Domain, Name, SID SYSDRIVER SYSDRIVER WHERE StartMode!='Disabled' GET DisplayName, PathName, Name, State, SystemName SYSTEMENCLOSURE SYSTEMENCLOSURE GET ChassisTypes, LockPresent, Manufacturer, SerialNumber, SMBIOSAssetTag SYSTEMSLOT SYSTEMSLOT GET ConnectorType, Shared, SlotDesignation, Status /FORMAT:CSV TAPEDRIVE TAPEDRIVE GET Compression, Description, Name, Status TEMPERATURE TEMPERATURE GET CurrentReading, Description, MaxReadable, MinReadable, Resolution TIMEZONE TIMEZONE GET Bias, DaylightBias, StandardName UPS UPS GET FirstMessageDelay, LowBatterySignal, MessageInterval, RemainingCapacityStatus, UPSPort USERACCOUNT USERACCOUNT WHERE "Name='username' AND Domain='domainname'" VOLTAGE VOLTAGE GET Accuracy, CurrentReading, Description, MaxReadable, Resolution VOLUMEQUOTASETTING VOLUMEQUOTASETTING LIST WMISET WMISET GET BuildVersion, LoggingDirectory, LoggingLevel, MaxLogFileSize

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

Brugere kan ikke sende e-mail fra en mobil enhed eller fra en delt postkasse i Exchange

Brugere kan ikke sende e-mail fra en mobil enhed eller fra en delt postkasse i Exchange Brugere kan ikke sende e-mail fra en mobil enhed eller fra en delt postkasse i Exchange 2... Page 1 of 25 Artikel-id: 912918 - Seneste redigering: 26. november 2007 - Redigering: 17.1 Brugere kan ikke

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

IGSS. Ny funktionalitet i IGSS V10

IGSS. Ny funktionalitet i IGSS V10 IGSS Ny funktionalitet i IGSS V10 Ny funktionalitet i IGSS 10 Indhold Ny Playback funktionalitet... 4 Ny integration med Windows Brugeradministration... 5 Nye Operatørrapporter... 6 Ny Faceplate Funktion...

Læs mere

Netværksprojekt. Projektdeltagere: Henrik Hansen. Kristjan Nielsen. Martin Gertsen. Ognjen Grgic. Rasmus Dal

Netværksprojekt. Projektdeltagere: Henrik Hansen. Kristjan Nielsen. Martin Gertsen. Ognjen Grgic. Rasmus Dal Netværksprojekt Projektdeltagere: Henrik Hansen Kristjan Nielsen Martin Gertsen Ognjen Grgic Rasmus Dal Indholdsfortegnelse Indledning og resume...4 Kravspecifikation...6 Tidsplan...7 Firma analyse...9

Læs mere

Antivirus Policy Manager

Antivirus Policy Manager Antivirus Policy Manager UNI C Antivirus Policy Manager I denne vejledning, får du demonstreret, hvordan F-Secure installeres på server og klient, så det beskytter skolens netværk mod virus. Formål At

Læs mere

INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx

INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx 0 INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx Lite software...2 Installering og aktivering af RSLogix

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Nyhederne i Microsoft Dynamics CRM 4.0

Nyhederne i Microsoft Dynamics CRM 4.0 Nyhederne i Microsoft Dynamics CRM 4.0 Microsoft Dynamics CRM 4.0 er den fjerde aftapning af Microsoft Dynamics CRM, siden produktet oprindeligt blev lanceret. Det er samtidig den version af programmet,

Læs mere

Brugervejledning til StofaNet. www.stofa.dk

Brugervejledning til StofaNet. www.stofa.dk Brugervejledning til StofaNet www.stofa.dk Forord Tillykke med din nye StofaNet FlexRate opkobling, som giver dig adgang til internettet med én af Danmarks hurtigste internetforbindelser. Denne vejledning

Læs mere

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro Sektornet VPN Log på Windows-domæne med Windows XP Pro UNI C februar 2004 Sektornet VPN UNI C februar 2004 v2.5 Af Anders Raun og Jesper Skou Jensen 1 Log på Windwos-domæne med Windows XP Pro 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

1 of 16 2006/2/10 上 午 10:48

1 of 16 2006/2/10 上 午 10:48 1 of 16 2006/2/10 上 午 10:48 Forside Forum Klumme Anmeldelser Forbrugerinfo Guider Køb/Salg Casemod BygEnPc Bench Info Dato: 09.02.06 Synology DS-101g+ Server Disk Station Forfatter: Mr.TweakUp Artikel

Læs mere

Installationsvejledning for Debian GNU/Linux 3.0 på ARM

Installationsvejledning for Debian GNU/Linux 3.0 på ARM Installationsvejledning for Debian GNU/Linux 3.0 på ARM Bruce Perens Sven Rudolph Igor Grobman James Treacy Adam Di Carlo version 3.0.23, 16. May 2002 Opsummering Denne vejledning indeholder installationsinstruktioner

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Brugerhåndbog version 8.00

Brugerhåndbog version 8.00 version 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte cd-rom eller dvd og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt.

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Copyright 2005. Den krævede ophavsretslige beskyttelse omfatter alle former for og indhold i ophavsretlig

Læs mere

Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010

Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010 Automat-guide Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010 Indhold Automat-guide... 1 1 Indledning... 3 2 Automat interfacet... 3 3 Det findes i Automat... 3 3.1 Hovedmenuen... 3 4 Brugerhåndtering... 3 4.1

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint

T a r g e t G r u p p e n  Microsoft SharePoint T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Microsoft SharePoint...1 Versioner...1 SharePoints opbygning... 3 Site...3 Indholdselementer...4 Sider...4 Biblioteker...4

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Konfigurationsvejledning Udgave B. McAfee SaaS Web Protection Service

Konfigurationsvejledning Udgave B. McAfee SaaS Web Protection Service Konfigurationsvejledning Udgave B McAfee SaaS Web Protection Service COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Må ikke kopieres uden tilladelse. VAREMÆRKER McAfee, McAfee logoet, McAfee Active Protection,

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Mamut Business Software Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Version 14 MBS.BKL.UPD.140.DK.001 Opdatering af Mamut Business Software fra version 12 Indhold Om opdatering

Læs mere

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Side 1 af 72 Navision Stat 7.0 Samlet installationsvejledning ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Nedenstående beskriver den samlede installation af alle de komponenter der leveres fra (eller via) Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Opdateringsvejledning

Opdateringsvejledning // Mamut Business Software Opdateringsvejledning Indhold Om opdatering til ny version... 2 Hvordan oprettes en sikkerhedskopi?... 5 Opdatering til den seneste version... 7 Flyt programmet til en anden

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere