Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Erg 112

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Erg 112"

Transkript

1 Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Erg 112 November 2012

2 Indholdsfortegnelse Modul 4: Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul Opgave Opgave Opgave Undervisningsplan for fysiologi modul Undervisningsplan for medicin og patologi modul Undervisningsplan for ortopædkirurgi modul Undervisningsplan for Psykiatri modul Undervisningsplan for reumatologi modul Retningslinjer for ekstern skriftlig prøve - modul Obligatorisk litteraturliste modul 4 ERG Indholdsfortegnelse kompendium, modul Obligatorisk litteraturliste - modul Obligatorisk litteraturliste - modul 2, ERG Obligatorisk litteraturliste modul 3 ERG

3 Modul 4: Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse Genoptræning og behandling I Modulbeskrivelse modul 4 Forudsætninger for modulet Fagelementer inden for ergoterapi og de relaterede vidensfag fra modul 1-3 Tema Modulet rettes mod rehabilitering og habilitering som sundhedsindsats. Der arbejdes med stimulering, genoptræning, behandling, og kompenserende foranstaltninger i forhold til at muliggøre og fremme meningsfuld, aktivitet og deltagelse for borgere/patienter med aktivitetsproblematikker (børn, unge, voksne og ældre). Der arbejdes med den ergoterapeutiske arbejdsproces i en helhed med fokus på målsætning, planlægning, intervention af ergoterapeutiske intervention med inddragelse af sygdomslære, viden til forståelse af sygdomme i forhold til funktionsnedsættelse og rehabilitering. Der er fokus på nationale og internationale klassifikationer i forhold til rehabiliteringsprocessen. Mål for læringsudbytte At den studerende kan: Viden identificere, definere og redegøre for rehabiliteringsbegreb og rehabiliteringsproces beskrive og adskille begreberne sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering og rehabilitering definere begreberne intervention, behandling, genoptræning og kompenserende metoder definere og forklare ICF i relation til rehabiliteringsprocessen, samt definere funktionsevne og diskutere aktivitet og deltagelse i forhold til kernen i ergoterapi definere og redegøre for brugen af kognitiv tilgang i relation til ergoterapi definere og redegøre for ergoterapeutens rolle og ergoterapeutisk intervention individuelt og i grupper analysere sygdomme på baggrund af viden fra medicin, kirurgi, reumatologi og psykiatri fra undervisningen i modul 4, samt vurdere deres indflydelse på hverdagens aktiviteter redegøre for undersøgelse af kroppens funktioner og anatomi i relation til de somatiske lidelser fra undervisningen modul 4 i reumatologi, medicin og kirurgi redegøre for undersøgelse af kroppens funktion og fysiologi i relation til affektive lidelser redegøre for behandlingsprincipper relateret til udvalgte somatiske og psykiatriske problemstillinger definere og redegøre for fysisk aktivitets påvirkning af kondition 1

4 definere og redegøre for musik og bevægelses indflydelse på patienter med KOL og depression kan forklare forsknings- og udviklingsarbejde indenfor den ergoterapeutiske intervention til borgere med psykiatriske og somatiske problemstillinger (tilhørende modul 4) redegøre for psykiatriske diagnostiske kriterier, symptomer, årsagssammenhænge og behandlingsmetoder (tilhørende modul 4) Færdigheder formulere mål og handleplaner i forhold til rehabiliteringsprocessen med fokus på hverdagens aktiviteter anvende og demonstrere ergoterapeutens rolle samt aktiviteter i ergoterapeutisk intervention i forhold til grupper finde viden om intervention i grupper og deres organisatoriske forankring, herunder forklare formål og hensigt med patientskoler, behandlingsgrupper og selvhjælpsgrupper anvende litteratursøgning og vælge relevant litteratur i forhold til ergoterapeutisk intervention ved KOL/gigt og affektive lidelser udvælge, anvende og udføre dele af en undersøgelse samt indsamle data i relation til KOL/gigt og affektive lidelser analysere data, argumentere og diskutere mål og handleplan for borgere med udvalgte somatiske og psykiatriske lidelser anvende viden om åndedræt, hjerte og kredsløb i forhold til KOL/gigt. planlægge en aktivitet med inddragelse af aktivitetsanalyse, sygdomslære, behandlingsprincipper og søgt litteratur på baggrund af sygdomslære vurdere patient/bruger/borgers aktivitetsproblemer argumentere for ergoterapeutisk behandling, genoptræning eller kompenserende strategier ved inddragelse og brug af viden om sygdom fra undervisningen modul 4 i medicin, kirurgi, reumatologi, psykiatri, behandlingsprincipper og søgt litteratur modtage og give mundtlig feedback samt anvende skriftlig feedback Kompetencer reflektere over egen læring og faglig formåen 2

5 Indhold i modulet og ECTS point p Fag ECTS Workload Ergoterapi Ortopædkirurgi 1,25 35 Patologi og medicin 1,75 49 Reumatologi 1,5 42 Psykiatri 1 28 Fysiologi 2,5 70 I alt 15 ECTS 420 Studieformer i modulet Lektioner /lærerstyret undervisning Forelæsning, dialogbaseret undervisning, videostreamet undervisning m.v. i alt: ca.102 lektioner Vejledning: 2 lektioner pr. gruppe Introduktion, formidling og evaluering af øvelser og opgaver i alt: ca. 25 lektioner Timer/studenterstyret undervisning: Arbejde med opgaver og øvelser ca.70 timer Forberedelse i alt: ca.217 timer Modul prøve: 32 timer Opgaver i modulet 4 Se særskilte beskrivelser og retningslinjer for opgaver i modul 4 Modul prøve Se retningslinjer for ekstern modul prøve 4 Bedømmelse Ekstern prøve efter 7 trinsskalaen 3

6 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 4 Hold: Erg 112 Forudsætninger: Pensum, litteratur og opgaver fra modul 1 3. både fra den teoretiske og kliniske undervisning. Læringsmål Redegøre for indhold og læringsudbytte, modul 4 Dato Emne Litteratur Lektioner + studietimer Introduktion til modul 4 Modulbeskrivelse, modul 4 + skema 1 lektion Formulerer mål og handleplaner i forhold til rehabiliteringsprocessen med fokus på hverdagens aktiviteter Identificere, definere og redegør for rehabiliteringsbegreb og proces Beskrive og adskille begreberne sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering og rehabilitering Definere begreberne intervention, behandling, genoptræning og kompenserende metoder Mål + handleplaner i forhold til rehabiliteringsprocessen med fokus på hverdagens aktiviteter Kompendium: Siegert et al (2004) Jensen, Petersen & Stokholm (Red) (2009) s Borg et al (2007) kap. 6 Repeter: Townsend & Polatajko (2008) s Rehabiliteringsbegrebet og processen Jensen, Petersen & Stokholm (Red) (2009) s og s Hvidbogen om rehabiliteringsbegrebet, MarselisborgCentret (2004) n/filer/hvidbog/hvidbog.pdf Rehabilitering i Danmark 2010, MarselisborgCenteret (2010) læs praksishistorie nr. 48 og 50 n/filer/hvidbog/praksishistorier_samlet_for materet.pdf 3 lektioner 2 lektioner 4

7 Definere og redegør for ergoterapeutisk intervention i grupper Finde viden om intervention i grupper og deres organisatoriske forankring Reflektere over egen læring og faglig formåen i forhold til faglig udvikling og livslang læring Forklare formål og hensigt med patientskoler, behandlingsgrupper og selvhjælpsgrupper Ergoterapeutisk intervention i grupper Kompendium: Heap (1998) s lektioner Introduktion til opgave 1 Modulbeskrivelse, modul 4 1 lektion Arbejde med opgave 1 6 timer Formidling og feedback 2 lektioner pr. hold Definere og redegør for brugen af kognitiv tilgang i relation til ergoterapi Anvende og demonstrere aktiviteter i ergoterapeutisk intervention i grupper. Redegøre for og demonstrere ergoterapeutens roller ved intervention i grupper Reflektere over egen læring og faglig formåen i forhold til faglig udvikling og livslang læring Modtage og give mundtlig feedback samt anvende skriftlig feedback Kognitive behandlingsmetoder Arendt & Rosenberg (2012) kap. 1, 4 og 3, s Nyboe & Hvalsøe (2009) kap lektioner Introduktion til opgave 1, trin B Modulbeskrivelse, modul 4 1 lektion Arbejde med opgave 1, trin B 7 timer Formidling og feedback 2 lektioner pr. hold Redegøre for retningslinjer for Introduktion ekstern prøve modul 4 Modulbeskrivelse, modul 4 1 lektion 5

8 ekstern prøve modul 4 Definere og redegøre for fysisk aktivitets påvirkning af kondition Definere og forklare ICF i relation til rehabiliteringsprocessen Definere funktionsevne og diskutere aktivitet og deltagelse i forhold til kernen i ergoterapi. Redegøre for indhold i det ergoterapeutiske arbejdsområde rettet mod somatik på modul Fysisk aktivitet kondition Kompendium: Sundhedsstyrelsen (2003) s ICF - relateret til kernen i ergoterapi (arbejdsproces model + begrebsmodeller + referencer i ergoterapi) Introduktion til det ergoterapeutiske arbejdsområde rettet mod somatik Borg et al (2007) s Jensen, Petersen & Stokholm (Red) (2009) s Til timen: Reflekter og nedskriv forventninger til at indgå i det ergoterapeutiske arbejdsområde rettet mod somatik (Egne styrker, svagheder og behov for støtte) Borg et al (2007) kap. 17 Redegøre for indhold i opgave Introduktion til opgave 3 Modulbeskrivelse, modul 4 Anvende litteratursøgning og vælge relevant litteratur i forhold til ergoterapeutisk intervention ved KOL/gigt Redegøre for undersøgelser af kroppens funktioner og anatomi i relation til somatiske lidelser. Udvælge, anvende og udføre dele af en undersøgelse samt Litteratursøgning i forhold til ergoterapi indenfor intervention ved KOL/gigt Argumentationens elementer og anvendelse af citater Undersøgelse rettet mod somatik: funktionsprøve, inspektion, palpation, kondition, udholdenhed / styrke, balance/koordination Borg et al (2007) kap 18 Kompendie Keizer (2011) s Davidsen-Nielsen (2011) s Lindahl (2007) s og Dekkers (2008) s. 9-17, 40-57, lektioner 2 lektioner 1 lektion 1 lektion 1 lektion 2 lektioner Arbejde med opgave timer 6

9 indsamle data Redegøre for behandlingsprincipper koblet til somatiske problemstillinger Redegøre for principper i aktivitetsanalyse indenfor somatik Analysere indsamlede data og diskutere mål og handleplan for borgeren Reflektere over egen læring og faglig formåen i forhold til faglig udvikling og livslang læring Vejledning opgave 3 ½ lektion pr. gruppe Behandlingsprincipper rettet mod somatik relateret til: behandlingsprincipper relateret til inspektion (atrofi), palpation, ødem, balance/koordination, styrke/udholdenhed, kondition og smerte Aktivitetsanalysens anvendelse i planlægning af en aktivitet til personer med somatiske problemstillinger Muliggørelse og/eller udvikling af aktivitet ved hjælp af behandlingsprincipper Schibye (2005) s. 379 Kompendium: Kissow (2004) s Danneskiold-Samsøe(2006) s. 306 Hylle (2011) s Repeter: Kompendium: Danneskiold-Samsøe, Bente et al (2002): , , Borg et al (2007): Repeter materiale om aktivitetsanalyse fra modul 2 2 lektioner 2 lektioner Arbejde med opgave 3 6 timer Vejledning opgave 3 ½ lektion pr. gruppe Argumentere for mål og Arbejde med opgave 3 6 timer 7

10 handleplan Planlægge en aktivitet med udgangspunkt i somatiske problemstillinger med inddragelse af aktivitetsanalyse, sygdomslære, behandlingsprincipper og søgt litteratur Reflektere over medstuderendes læring og faglig formåen Reflektere over egen læring og faglig formåen Redegøre for indhold i det ergoterapeutiske arbejdsområde rettet mod psykiatri på modul 4 Redegøre for undersøgelser af kroppens funktioner og fysiologi i relation til affektive lidelser Aflevere opgave 3 kl Læse de andre gruppers opgaver og forberede feedback Opsamling af opgave 3 på ½ hold Grupper giver oplæg Grupper giver feedback Underviseren giver feedback Introduktion til det ergoterapeutiske arbejdsområde rettet mod psykiatri Undersøgelse rettet mod psykiatri: Samtalen med et menneske med en affektiv lidelse Observation Undersøgelse af jeg-funktioner Til timen: Reflekter og nedskriv forventninger til at indgå i det ergoterapeutiske arbejdsområde rettet mod psykiatri (Egne styrker, svagheder og behov for støtte) Nyboe & Hvalsøe (2009) Kap 5 & Kap 17.1 Borg et al (2007) Kap 16 Strand (2006) s timer 6 lektioner pr. hold 1 lektion 2 lektioner Redegøre for indhold i opgave Intro til opgave 2 Modulbeskrivelse, modul 4 1 lektion Anvende litteratursøgning og vælge relevant litteratur i forhold til ergoterapeutisk intervention ved depression Litteratursøgning i forhold til ergoterapi indenfor intervention ved depression, nye databaser og tidsskrifter Argumentationens elementer og Lindahl (2007) s og lektion 8

11 anvendelse af citater Redegøre for behandlingsprincipper koblet til affektive lidelser Redegøre for principper i aktivitetsanalyse indenfor psykiatri Definere og redegøre for musik og bevægelses indflydelse på patienter med affektiv lidelse Udvælge, anvende og udføre dele af en undersøgelse samt indsamle data Reflektere over egen læring og faglig formåen i forhold til faglig udvikling og livslang læring Analysere indsamlede data og diskutere mål og handleplan for borgeren Behandlingsprincipper rettet mod psykiatri relateret til patienter med affektive lidelser: sansestimulation/ sanseintegration jeg støttende principper Aktivitetsanalysens anvendelse i planlægning af en aktivitet til personer med psykiatriske problemstillinger Muliggørelse og/eller udvikling af aktivitet ved hjælp af behandlingsprincipper Fysisk aktivitet Musik og bevægelse Forberede undersøgelse Udføre undersøgelse Arbejde med opgave Nyboe & Hvalsøe (2009): Kap 11.5 (Undersøgelse med udgangspunkt i sanseintegrationsteori) Kap 13.2 (Ergoterapeutisk behandling med udgangspunkt i sanseintegrationsteori) Strand (2006) s Borg et al (2007) s Repeter materiale om aktivitetsanalyse fra modul 2 Kompendium: Sundhedsstyrelsen s s lektioner 2 lektioner 2 lektioner 6 timer Vejledning af opgave 2 ½ lektion pr. gruppe Arbejde med opgave 2 6 timer Vejledning af opgave 2 ½ lektion pr. 9

12 gruppe Argumentere for mål og handleplan Planlægge en aktivitet med udgangspunkt i psykiatriske problemstillinger med inddragelse af aktivitetsanalyse, sygdomslære, behandlingsprincipper og søgt litteratur Reflektere over medstuderendes læring og faglig formåen Arbejde med opgave 2 6 timer Aflevere opgave 2 kl Læse de andre gruppers opgaver og forberede feedback 4 timer Reflektere over egen læring og faglig formåen Se retningslinjer for eksterne prøve modul Opsamling af opgave 2 på ½ hold Grupper giver oplæg Grupper giver feedback Underviseren giver feedback Modul prøve Ekstern prøve 5 lektioner pr. hold 40 timer Studieformer Lektioner/lærerstyret undervisning Opgavebaseret læring, forelæsning, dialogbaseret undervisning m.v. (ca. 27 lektioner). Vejledning (2 lektioner). Introduktion, formidling og evaluering af øvelser og opgaver (ca. 25 lektioner). Timer/studenterstyret undervisning Arbejde med opgaver og øvelser (ca. 70 timer). 10

13 Forberedelse (ca. 65 timer). Modulprøve (40). Opgaver i undervisningen. I modulet er der tre opgaver. Se nærmere retningslinjer for de enkelte opgaver. Afleveringer: 2 opgaver. Bedømmelse Ekstern prøve 7-trinsskalaen. 11

14 Opgave 1 Opgave i relation til ergoterapeutisk intervention i grupper. Opgaven er opdelt i trin A og B. Trin A: Indsamling af data omkring ergoterapeutisk intervention i grupper. Indhold i fælles studietid: Trin 1. Introduktion: Se udleveret Samarbejdsaftale i opgavegrupper. Den enkelte formulerer personlige læringsmål (faglige, sociale samt lærings- og udvikingsmål), som er knyttet til, hvad den enkelte vil opnå ved at arbejde med opgave 1. Gruppen planlægger arbejdet og fordeler opgaverne i forhold til de handlinger, der skal sættes i gang for at nå læringsudbytte og de personlige læringsmål. Trin 2. Arbejde med opgaven Opsøg materiale om ergoterapeutisk intervention i grupper i forhold til det konkrete emne (se under praktisk tilrettelæggelse). Find viden på hjemmesider, ved kontakt til foreninger og arbejdspladser. Hvilke problemstillinger kan opstå i interventionsforløbet? Tag udgangspunkt i teori om ergoterapeutisk intervention i grupper. Forbered den mundtlige formidling Drøft med udgangspunkt i gruppemedlemmernes læringsmål, hvordan formidlingen skal forløbe. Tidsforbrug 6 timers fælles studietid. Trin 3. Formidling, feed-back og refleksion: 20 minutter med mundtlig formidling pr. gruppe hvor følgende områder skal belyses: Hvilken form for intervention i grupper har I beskæftiget jer med? Hvor har I søgt viden? Hvilke problemstillinger kan opstå i interventionsforløbet? 10 minutter med feedback fra medstuderende og underviser. Praktisk tilrettelæggelse Holdet deles i 6 grupper, nedenstående områder fordeles 2 grupper arbejder med patient undervisning/ psykoedukation 2 grupper arbejder med behandlingsgrupper 2 grupper arbejder med selvhjælpsgrupper I formidling arbejdes på halve hold, med repræsentation af en gruppe fra hvert af ovenstående emner Trin B: Planlægning af ergoterapeutisk intervention i grupper. Indhold i fælles studietid 12

15 Trin 1. Introduktion Refleksion over samarbejdsaftale fra trin A og evt. revision. Refleksion over læringsmål fra trin A og evt. revision. Trin 2. Arbejde med opgaven Planlæg et interventionsforløb. Tag stilling til: Målgruppe, antal deltagere, deltagernes roller, formål med gruppen mv. Hvordan bruges/kan man bruge teori om kognitive behandlingsformer i forhold til denne gruppe? Udvælg en konkret seance fra interventionsforløbet, hvor dette er tydeligt og forbered fremlæggelse af denne seance til formidling, gerne som rollespil. Skriv overvejelserne i synopsis. Tidsforbrug 7 timers fælles studietid. Trin 3. Formidling, feed-back og refleksion 10 minutters demonstration af den konkrete seance. 10 minutters teoretisk uddybning af planlægning af interventionen med udgangspunkt i teori om grupper og kognitive behandlingsformer. 10 minutters feedback fra medstuderende og underviser ift. planlægning og teorianvendelse. Efter formidling og feedback reflekterer den enkelte studerende over sit læringsudbytte og opnåelse af personlige læringsmål. Gruppen drøfter refleksionerne, gør status på læringsudbytte og personlige læringsmål og diskuterer hvordan de kan anvende dette i arbejdet med kommende læringsudbytte og personlige læringsmål. Praktisk tilrettelæggelse Holdet arbejder i de samme grupper som i trin A. I formidlingen er en skriftlig og en mundtlig del. Den skriftlige del lægges i mappe på Fronter til de 2 andre grupper på det halve hold og underviser. Den enkelte studerende er selv ansvarlig for at overføre opgavebesvarelse, personlige læringsmål, samt refleksioner over disse ind i deres egen portfoliomappe. 13

16 Opgave 2 Opgave i relation til ergoterapeutisk intervention ved borgere, som har aktivitetsproblemer grundet en affektiv lidelse. I opgaven anvendes en ergoterapeutisk arbejdsprocesmodel (for eksempel OTIPM/CPPF). Indhold i fælles studietid Trin 1. Introduktion Se udleveret Samarbejdsaftale for opgavegrupper. Den enkelte formulerer personlige læringsmål (faglige, sociale samt lærings- og udviklingsmål), som er knyttet til, hvad den enkelte opnår ved at arbejde med opgaven. Gruppen planlægger arbejdet og fordeler opgaverne i forhold til de handlinger, der skal sættes i gang for at nå læringsudbytte og de personlige læringsmål. Trin 2. Arbejde med opgaven Forberede undersøgelse af en borger med en affektiv lidelse (valg af undersøgelsesmetode/setting/rollefordeling) setting/rollefordeling) Forberede interview af ergoterapeut Litteratursøgning (affektive lidelser, depression, ergoterapi og depression) Vælge arbejdsprocesmodel (OTIPM/CPPF) Kontakt til borger med en affektiv lidelse, som gruppen møder her på skolen Gruppen indsamler data: Journallæsning (de studerende modtager udvalgt informationer fra journalen), hvor der videregives oplysninger om helbredstilstand, kropsfunktioner, aktivitet og deltagelse samt omgivelserne (ICF) Undersøge tempo, latenstid, mimik, psykomotorik, stemningsleje, energi, initiativ, vægt, appetit, suicidal adfærd samt døgnrytmekropsfunktioner ved observation og samtale. Undersøge aktivitet og deltagelse (hvordan påvirker sygdommen hverdagen) ved interview og dokumentation i et redskab (ADL-taxonomi, COPM, AMPS, ACIS) Kontakt til ergoterapeut, som har borgeren i ergoterapeutisk intervention, efter mødet med borgeren: Interview i forhold til ergoterapeutens arbejdsproces med fokus på målsætning, planlægning og udførelse af ergoterapeutisk intervention med inddragelse af sygdomslære. Gruppen får vejledning på deres arbejde med: manglende data, hvilke undersøgelsesmetoder kunne have været anvendt Bearbejdning af data, inddragelse af begrebsmodel, analyse og vurdering af aktivitetsproblemer og ressourcer 14

17 vurdering af samspillet mellem helbredsforhold, kropsfunktioner, aktivitet og deltagelse. Mål og handleplan Gruppen får vejledning på deres arbejde med: Valgte behandlingsprincipper relateret til kropsfunktion til brug i en ergoterapeutisk intervention Skriftlig formidling med aflevering af skriftlig opgave. Opgaven skal indeholde: Handling: Præsentation af borger Valg af arbejdsprocesmodel og begrundelse for valget Datapræsentation med angivelse af indsamlingsmetode Bearbejdning af data med analyse og vurdering af aktivitetsproblemer og ressourcer Mål og handleplan Valg og tilrettelæggelse af en aktivitet fra handleplanen ud fra viden om aktivitetsanalyse. Aktiviteten tilrettelægges med henblik på muliggørelse og/eller udvikling. De relevante behandlingsprincipper og relaterede fag inddrages i beskrivelsen Redegørelse for litteratursøgning Evaluering: Refleksioner over gruppens arbejdsproces Opgaven må max. Fylde anslag incl. mellemrum, excl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og fodnote. Trin 3. Formidling, feedback og refleksion: Gruppen forbereder formidling Gruppen forbereder formidling af læringsmål og samarbejdsaftale og gruppeproces: Gruppen gør status på læringsudbytte og reflekterer over de personlige læringsmål indenfor henholdsvis faglige, sociale samt lærings- og udviklingsmål. Inddrag samarbejdsaftale og gruppeproces i status. Gruppen udvælger 3 personlige læringsmål, et fagligt, et socialt og et lærings- og udviklingsmål, der er eksemplariske for gruppens arbejde med status på læringsudbytte og opnåelse af personlige læringsmål. Gruppen udarbejder forslag til, hvordan der kan arbejdes med disse mål i fremtiden. Refleksions spørgsmål til gruppeprocessen: 15

18 På noget Genstandsfelt Refleksion over jeres gruppeproces: Hvordan har det været at anvende samarbejdsaftalen i forhold til jeres gruppeproces? Med noget Ud fra noget Erfaringer Følelser Interesser Målsætning Hvad har du bidraget med til gruppeprocessen? Hvilke erfaringer tager du med dig fra jeres gruppeproces? Hvis I forholder jer kritisk til jeres gruppeproces hvad tænker I der kunne gøres anderledes? Hvordan har interesserne været i forhold til arbejdet i gruppen? Har de været forskellige eller de samme? Har samarbejdsaftalen bidraget til tydelighed i forhold til målsætning for arbejdet i gruppen Inden for noget Kontekst: Uddannelsen Privat Hvor har I primært arbejdet med jeres opgave? Har det haft en betydning på jeres gruppeproces i hvilke omgivelser I har arbejdet med opgaven? I givet fald hvad har det betydet? Kultur Tænker I der er etableret en gruppekultur i jeres gruppe? I givet fald hvilken? Gruppen forbereder feedback på udvalgte dele af en anden gruppes opgave. Gruppen skal, når de giver feedback, forholde sig til: Beskrivelsen af borgerens funktionsevne og problemstillinger indenfor kropsfunktioner, aktivitet og deltagelse. Årsagsforklaringerne til ubalance i det dynamiske system (menneske, aktivitet, omgivelser). Inddragelse af sygdomslærefag og litteraturfund. Implementering af planen i forhold til brug af behandlingsprincipper i aktivitetsanalysen 16

19 Formidling og feedback Lektionerne starter med de 3 formidlinger og feedback fra underviser og anden gruppe. Tidsperspektiv: 10 min. Fremlæggelse af læringsmål og samarbejdsaftale og gruppeproces. 10 min. feedback fra underviser på den mundtlige formidling. 10 min. feedback fra anden gruppe på det skriftlige produkt. 30 min. Feedback fra underviser på det skriftlige produkt. Den resterende tid planlægges af underviseren ud fra gruppernes behov. Indholdet dér kan være opsamling af hovedemner fra opgaverne eller at se og debattere en film. Praktisk tilrettelæggelse 30 timers fælles studietid Holdet deles i 6 grupper Der er to gange ½ times vejledning pr. gruppe og grupperne fordeles mellem to vejledere. Der formidles på halvt hold i alt 6 lektioner. Et skriftligt produkt lægges på fronter i mappe under semesteraktiviteter modul 4 med henblik på vidensdeling. Den enkelte studerende er selv ansvarlig for at overføre opgavebesvarelse, personlige læringsmål, samt refleksioner over disse, ind i deres egen portfoliomappe. 17

20 Opgave 3 Opgave i relation til ergoterapeutisk intervention ved borgere, som har aktivitetsproblemer pga. en kronisk lidelse, Kronisk Obstruktiv Lungelidelse (KOL) eller Gigt. I opgaven anvendes en ergoterapeutisk arbejdsprocesmodel (for eksempel OTIPM, CPPF). Indhold i fælles studietid Trin 1. Introduktion Se udleveret Samarbejdsaftale for opgavegrupper. Den enkelte formulerer personlige læringsmål (faglige, sociale samt lærings- og udviklingsmål), som er knyttet til, hvad den enkelte opnår ved at arbejde med opgaven. Gruppen planlægger arbejdet og fordeler opgaverne i forhold til de handlinger, der skal sættes i gang for at nå læringsudbytte og de personlige læringsmål. Trin 2. Arbejde med opgaven Forberede undersøgelse og kontakte ergoterapeut Litteratursøgning (kronisk lidelse, KOL/gigt, ergoterapi og KOL/gigt.) Vælge arbejdsprocesmodel (OTIPM/CPPF) Kontakt til borger med KOL/gigt, som gruppen møder på træningscenter, på hospitalet eller i borgerens hjem Gruppen indsamler data Journallæsning, hvor der søges oplysninger om helbredstilstand, kropsfunktioner, aktivitet og deltagelse samt omgivelserne (ICF) Undersøge kropsfunktioner ved funktionsprøve, balance/koordination, styrke/udholdenhed og kondition, inspektion (atrofi), palpation (ødem), Undersøge aktivitet og deltagelse ved interview og strukturerede observationer af kortere varighed. Dokumentation i et redskab (ADL-taxonomi, COPM, ACIS, struktur og begreber der bygger på AMPS) Kontakt til ergoterapeut på træningscenter eller på hospitalet Interview i forhold til ergoterapeutens arbejdsproces med fokus på målsætning, planlægning af ergoterapeutisk intervention med inddragelse af sygdomslære. Fordeling af opgaver i gruppen Alle skal have set borgeren, derefter kan der ske en fordeling i forhold til undersøgelsesopgaver. Gruppen skal rådføre sig med ergoterapeuten i forhold til hvor mange studerende der kan deltage i undersøgelse af borger, observation af udførelse af aktivitet Gruppen får vejledning på deres arbejde med 18

21 Forberedelse til eller opsamling på undersøgelse Bearbejdning med inddragelse af begrebsmodel. Analysen af data skal vise samspillet mellem helbredsforhold, kropsfunktioner, aktivitet og deltagelse og forklare ubalancen i det dynamiske system (menneske, aktivitet, omgivelser). Årsagsforklaring og tolkning skal munde ud i vurderingen af relevant intervention. Manglende oplysninger Gruppen får vejledning på deres arbejde med Valgte behandlingsprincipper relateret til kropsfunktion til brug i en ergoterapeutisk intervention Skriftlig formidling med aflevering af skriftlig opgave Opgaven skal indeholde Handling: Præsentation af borger Valg af arbejdsprocesmodel og begrundelse for valget Datapræsentation med angivelse af indsamlingsmetode Bearbejdning af data med analyse og vurdering af aktivitetsproblemer og ressourcer Mål og handleplan Valg og tilrettelæggelse af en aktivitet fra handleplanen ud fra viden om aktivitetsanalyse. Aktiviteten tilrettelægges med henblik på muliggørelse og/eller udvikling. De relevante behandlingsprincipper og relaterede fag inddrages i beskrivelsen Redegørelse for litteratursøgning Evaluering: Refleksioner over gruppens arbejdsproces Opgaven må max. Fylde anslag incl. mellemrum, excl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og fodnote) Gruppen forbereder formidling Gruppen forbereder formidling af egen opgave Gruppen forbereder feedback på udvalgte dele af en anden gruppes opgave. Gruppen gør status på læringsudbytte og reflekterer over de personlige læringsmål indenfor henholdsvis faglige, sociale samt lærings- og udviklingsmål. Gruppen udvælger 3 personlige læringsmål, der er eksemplariske for gruppens arbejde med status på læringsudbytte og opnåelse af personlige læringsmål. Gruppen udarbejder forslag til, hvordan der kan arbejdes med disse mål i fremtiden. Gruppen skal ved feedback forholde sig til: beskrivelsen af borgerens funktionsevne og problemstillinger indenfor kropsfunktioner, aktivitet og deltagelse. 19

22 årsagsforklaringerne til ubalance i det dynamiske system (menneske, aktivitet, omgivelser). Inddragelse af sygdomslærerfag og litteraturfund. Implementering af planen i forhold til brug af behandlingsprincipper i aktivitetsanalysen. Trin 3. Formidling, feedback og refleksion: Mundtlig formidling ud fra skriftlig opgave. Lektionerne starter med de 3 formidlinger og feedback fra underviser og anden gruppe. Den øvrige tid planlægges af underviseren. I forbindelse med formidling og feedback reflekterer den enkelte studerende over sit læringsudbytte og opnåelse af personlige læringsmål. Gruppen drøfter refleksionerne, gør status på læringsudbytte og personlige læringsmål og diskuterer hvordan de kan anvende dette i arbejdet med kommende læringsudbytte og personlige læringsmål. 15 min fremlæggelse. Fremlæggelsen skal indeholde: Præsentation af borger Undersøgelsesresultater Behandlingsprincipper og valgte aktiviteter i interventionen 3 udvalgte personlige læringsmål. 10 min. feedback fra underviser på den mundtlige formidling. 10 min. feedback fra anden gruppe på det skriftlige produkt 55 min. til kommentarer fra underviser samt videre arbejde med opgaven i form af diskussion, spørgsmål til det skriftlige produkt, inddragelse af relevant viden. Praktisk tilrettelæggelse 30 timers fælles studietid Holdet deles i 6 grupper Der er to gange ½ times vejledning pr. gruppe og grupperne fordeles mellem to vejledere. Der formidles på halvt hold i alt 6 lektioner. Der er 2 lektioner til hver gruppes formidling og feedback. Et skriftligt produkt lægges på fronter i mappe under semesteraktiviteter modul 4 med henblik på vidensdeling. Den enkelte studerende er selv ansvarlig for at overføre opgavebesvarelse, personlige læringsmål, samt refleksioner over disse ind i deres egen portfoliomappe. 20

23 Undervisningsplan for fysiologi modul 4 Forudsætninger for fysiologi: Omfattende viden om muskelfysiologi og nervesystemet. Undervisningsplan for Erg 112 dato Læringsmål: At den studerende kan beskrive fordelingen af minutvolumen i hvile kan redegøre for Fick s princip i hvile kan gøre rede for kredsløbet under arbejde, herunder Fick s princip under arbejde kan foretage pulsmåling. kan gøre rede for forskellige øvelsers belastning på hjerte og kredsløb kan beskrive åndedrætsorganernes opbygning -kan gøre rede for åndedrætsbevægelserne kan forklare de forskellige lungerumfang og deres normalværdier. kan gøre rede for dynamiske lungefunktionsmålinger. kan gøre rede for lunge-thorax-systemets elastiske ligevægtsstilling kan gøre rede for lunge-thorax-systemets eftergivelighed. kan forklare overfladespændingen i alveolerne. Emne: Kredsløbet under arbejde og åndedrættet fordeling af minutvolumen i hvile, Fick s princip Litteratur Schibye og Klausen (2005): Workload 2 lekt. kredsløbet under arbejde lekt. praktisk del af kredsløbet under arbejde med fysisk aktivitet i gym sal teoretisk opsamling åndedrætsorganernes opbygning, åndedrætsbevægelser. diafragma læses i anatomibogen lekt Bojsen-Møller (2006): lekt. 2 lekt. lungerumfang, åndedrætsmekanik lekt. lunge-thorax-systemets eftergivelighed. overfladespændingen i alveolerne åndedrætsarbejde lekt. 21

24 kan forklare sammenhængen mellem åndedrætsarbejdet, luftrørets diameter og luftstrømmens karakter kan beskrive lungeventilationen i hvile og under dynamisk arbejde. kan redegøre for alveoleluftens sammensætning. lungeventilationen i hvile og under dynamisk arbejde. alveoleluftens sammensætning lekt kan redegøre for ilttransporten i blodet, herunder blodets iltbindingskurve kan redegøre for kuldioxidtransporten i blodet kan gøre rede for åndedrætsregule-ringen i hvile og under arbejde. ilttransport i blodet lekt. kuldioxidtransport i blodet lekt. åndedrætsregulering lekt. Opgaver i modul 4 Ingen Pædagogiske former Lektioner /lærerstyret undervisning : Forelæsning, dialogbaseret undervisning m.v. Praktisk afprøvning Gruppearbejde Litteratur Schibye Bente og Klausen Klaus, Menneskets fysiologi Hvile og arbejde, FADL, 2. Udg Afleveringer ingen Evalueringsform/bedømmelse Indgår i modulprøven Ekstern prøve modul 4 22

25 Undervisningsplan for medicin og patologi modul 4 Forudsætninger De studerendes viden og erfaringer fra tidligere uddannelse og arbejde synliggøres og inddrages i undervisningen. Undervisningsplan for Erg 112 Dato Læringsmål Den studerende Emne Litteratur Lektioner kan redegøre for, hvad opgaven indeholder og opstille personlige læringsmål for arbejdet med opgaven Introduktion til medicinsk/patologisk opgave Kompendie: Keizer (2011) s Davidsen-Nielsen (2011) s lektion med ergoterapeut som procesleder kan redegøre for den medicinske terminologi og beskrive de medicinske undersøgelsesprincipper som baggrund for ergoterapeutisk intervention Den medicinske terminologi + den medicinske undersøgelse+ medicinske specialer Schulze Svend, Schroeder, Torben (2010): lektioner videostreamet undervisning kan redegøre for symptomer ved lungesygdomme og med egne ord beskrive, hvordan de kan skabe ubalance i det dynamiske system (menneske, aktivitet og omgivelser) Lungesygdomme Schulze Svend, Schroeder, Torben (2010) , , lektioner videostreamet undervisning kan redegøre for symptomer ved hjerte-karsygdomme og med egne ord beskrive, hvordan de kan skabe ubalance i Karsygdomme Schulze Svend, Schroeder, Torben (2010) lektion videostreamet undervisning 23

26 det dynamiske system (menneske, aktivitet og omgivelser) kan redegøre for symptomer Hjertesygdomme Schulze Svend, Schroeder, Torben 1 lektion videostreamet ved hjerte-karsygdomme og (2010): undervisning med egne ord beskrive, hvordan de kan skabe ubalance i det dynamiske system (menneske, aktivitet og omgivelser) kan redegøre for symptomer ved endokrine sygdomme og med egne ord beskrive, hvordan de kan skabe ubalance i det dynamiske system (menneske, aktivitet og omgivelser) Endokrine sygdomme Schulze Svend, Schroeder, Torben (2010): Kompendium: Ingersvel J, Plambech Hansen L (2006): lektion videostreamet undervisning kan redegøre for symptomer Mave/tarm sygdomme og Schulze Svend, Schroeder, Torben 1 lektion videostreamet ved mave/tarm - og lever- leversygdomme (2010): 27-29, undervisning sygdomme og med egne ord beskrive, hvordan de kan skabe ubalance i det dynamiske system (menneske, aktivitet og omgivelser) Forstoppelse hos voksne, lokaliseret aspx?menu=2528&submenu=2529 &document=6165&print=true kan relatere de problem- Besøg af en borger med en 1 lektion med stillinger, borgeren fremfører KOL/ Case med en borger ergoterapeut som (Eller de, der beskrives i case), med KOL procesleder til det medicinske pensum kan identificere og forklare Arbejde med at identificere 2 studietimer 24

27 årsager til ubalance i det dynamiske system (menneske, aktiviteter og omgivelser). Analysen munder ud i en vurdering af patient/bruger/borgers ressourcer og aktivitetsproblemer årsagssammenhænge til borgerens aktivitetsproblematikker - studietid Formidling - feedback 1 lektion med ergoterapeut som procesleder Send spørgsmål relateret til 1 lektion med - stoffet til den ergoterapeut som ergoterapifaglige underviser procesleder kan forklare forsknings- og Ergoterapeutisk Petersen, Bonnie Dahlman, Helle 1 lektion med udviklingsarbejde indenfor den intervention relateret til Pedersen & Katrine Skou Jensen ergoterapeut som ergoterapeutiske intervention til patologiske/medicinske (2008): procesleder borgere med patologiske / medicinske problemstillinger problemstillinger Chan, Sam Chi Chung (2004): Studieform Videostreamet undervisning: 8 lektioner Tilstedeværelses undervisning: 4 lektioner Forberedelse: 36 timer Læsevejledning Læg din egen læseplan alene eller sammen med en eller flere medstuderende. Videolektionerne skal starte med lektion 1, herefter kan du/i se dem i vilkårlig rækkefølge. Løbende kan du/i samle spørgsmål op og lægge dem til den tilknyttede ergoterapifaglige vejleder i den aftalte Frontermappe. Inden borgerbesøg/arbejde med case skal du/i som minimum have set lektion

28 Evalueringsform/bedømmelse Faget patologi/medicin og bedømmelse heraf integreres i modulprøven modul 4 26

29 Undervisningsplan for ortopædkirurgi modul 4 Forudsætninger: De studerendes viden og erfaringer fra tidligere uddannelse og arbejde synliggøres og inddrages i undervisningen. Undervisningsplan for Erg 112 Dato Læringsmål Den studerende Emne Litteratur Lektioner Kan redegøre for, hvad Introduktion til ortopædkirurgisk Kompendium: 1 lektion med opgaven indeholder og opstille personlige læringsmål for arbejdet med opgaven opgave Fortmeier, Susanne, Thanning, Gitte (2003): ergoterapeut som procesleder kan redegøre for ortopædisk Det ortopædkirurgiske speciale Schulze Svend, Schroeder, Torben 1 lektion terminologi og beskrive de diagnostiske metoder som grundlag for ergoterapeutisk samt diagnostiske metoder (2010): videostreamet undervisning intervention kan redegøre for lidelser og Ortopædkirurgiske Schulze Svend, Schroeder, Torben 2 lektioner problemstillinger forårsaget af skader i overekstremiteten og med egne ord beskrive, hvordan de kan skabe ubalance i det dynamiske system (menne- skadesmekanismer samt regionsspecifik ortopædkirurgi: Nakke, skulder og skulderblad: rotator cuff-læsioner og frakturer (2010) : videostreamet undervisning ske, aktivitet og omgivelser) kan redegøre for lidelser og Regionsspecifik ortopædkirurgi: Schulze Svend, Schroeder, Torben 2 lektioner problemstillinger knyttet til distale del af overekstremiteten, albue, underarm, hånd- Albue og underarm Håndled, hånd og fingre. Refleksdystrofi (2010) : videostreamet undervisning 27

30 led, hånd og fingre og med egne ord beskrive, hvordan de kan skabe ubalance i det dynamiske system (menneske, aktivitet og omgivelser) kan redegøre for lidelser og Regionsspecifik ortopædkirurgi: Schulze Svend, Schroeder, Torben 1 lektion problemstillinger knyttet til columna og underekstremiteten og med Ryg hofte (2010) : , videostreamet undervisning egne ord beskrive, hvordan de kan skabe ubalance i det dynamiske system (menneske, Kompendium: aktivitet og omgivelser) Krogsgaard M R, Rheinlænder P & kan redegøre for formål og valg af ortoser, bandager og proteser Ortoser og bandager Proteser Larsen A E 2009, Ortopædkirurgi, Munksgaard Danmark 1.udg. s s s kan relatere de problemstil- Besøg af en borger med en 1 lektion med linger, borgeren fremfører (Eller ortopædkirurgisk problemstilling ergoterapeut de, der beskrives i case), til det / Case med en borger med som procesleder ortopædkirurgiske pensum ortopædkirurgisk problemstilling kan identificere og forklare Arbejde med at identificere 2 studietimer årsager til ubalance i det årsagssammenhænge til dynamiske system (menneske, borgerens aktiviteter og omgivelser). aktivitetsproblematikker Analysen munder ud i en 28

31 vurdering af patient/bruger/borgers ressourcer og aktivitetsproblemer Formidling feedback 1 lektion med ergoterapeut som procesleder send spørgsmål relateret til 1 lektion med - stoffet til den ergoterapifaglige ergoterapeut underviser som procesleder kan forklare forsknings- og Ergoterapeutisk intervention Region Syddanmark (2009) 2 lektioner med udviklingsarbejde indenfor den relateret til ortopædkirurgiske Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk ergoterapeut ergoterapeutiske intervention til problemstillinger tværsektoriel som procesleder borgere med ortopædkirurgiske genoptræningsforløbsbeskrivelse for: problemstillinger Patienter med hoftenære frakturer. Lokaliseret d. 28. marts 2011 på pload/dokumenter/fag_forskning/ Evidens/Genoptraeningsforloebsbeskr ivelse_for_patienter_med_hoftenaere_ brud_region_syddanmark.pdf Dansk sygeplejeråd, danske fysioterapeuter, dansk ortopædkirurgisk selskab (2008) Pixiudgave af Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud. S Lokaliseret d. 28. marts 2011 på: 29

32 nceprogram/pixiudgave_20af_20refer enceprogram_20for_20patienter_20m ed_20hoftebrud_20.pdf Hølmer, Per m.fl. (2001) Referenceprogram vedrørende Colles frakturer, Den Almindelige Danske lægeforening. Læs punkt 10. optræning Lokaliseret d. 28. marts 2011 på: /portal/laegerdk/ugeskrift_for_ LAEGER/KLINISKE_VAERKTOEJER/KL ARINGSRAPPORTER/Referenceprogra m%20vedr%c3%b8rende%20colles% 20frakturer.pdf Studieform Videostreamet undervisning: 6 lektioner Tilstedeværelses undervisning: 5 lektioner Forberedelse: 28 timer Læsevejledning Læg din egen læseplan alene eller sammen med en eller flere medstuderende. Videolektionerne skal starte med lektion 1, herefter kan du/i se dem i vilkårlig rækkefølge. Løbende kan du/i samle spørgsmål op og lægge dem til den tilknyttede ergoterapifaglige vejleder i den aftalte Frontermappe. Inden borgerbesøg/arbejde med case skal du/i som minimum have set lektion 1-5. Evalueringsform/bedømmelse Faget ortopædkirurgi og bedømmelse heraf integreres i modulprøven modul 4 30

33 Undervisningsplan for Psykiatri modul 4 Forudsætninger: De studerendes forudsætninger fra tidligere uddannelse og erhvervserfaring synliggøres og anvendes i modulet. Undervisningsplan for erg 112 Uge Læringsmål Den studerende At de studerende kan redegøre for: Psykiatriens rolle i samfundet Årsagssammenhænge, samspillet mellem arv, miljø og psyke Ætiologi, sygdomsforekomst og sygdomsforløb Psykiatrisk sygdomsopfattelse, diagnostik og klassifikation af psykiatriske sygdomme anamneseoptagelsen At de studerende kan redegøre for: Ætiologi Diagnostiske kriterier, symptomer Årsagssammenhænge Behandlingsmetoder (indikationer og kontraindikationer) At de studerende kan redegøre for: Diagnostiske kriterier, symptomer Årsagssammenhænge Behandlingsmetoder (indikationer og kontraindikationer) Emne Litteratur Workload Introduktion Diagnostik og klassifikation Det diagnostiske interview/ anamneseoptagelse Affektive lidelser Spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd Klinisk psykiatri af Ole Mors m.fl. Kap. 1 og 3 Klinisk psykiatri af Ole Mors m.fl. Kap. 7 Klinisk psykiatri af Ole Mors m.fl. Kap lektioner 3 lektioner 3 lektioner Opgaver Faget er integreret i opgaver indenfor ergoterapi. Se beskrivelser for opgaver til modul 4 31

34 Studieform Lektioner/lærerstyret undervisning: forelæsning, dialogbaseret undervisning : 9 lektioner Forberedelse: ca. 18 timer Evalueringsform/bedømmelse Integreret i den eksterne prøve for modul 4. Se retningslinjer for ekstern prøve modul 4 Litteratur Se obligatorisk litteraturliste for modul 4 32

35 Undervisningsplan for reumatologi modul 4 Forudsætninger De studerendes viden og erfaringer fra tidligere uddannelse og arbejde synliggøres og inddrages i undervisningen. Undervisningsplan for Erg 112 Dato Læringsmål Den studerende Emne Litteratur Lektioner kan redegøre for, hvad opgaven Introduktion til Opgavebeskrivelsen 1 lektion med indeholder og opstille personlige læringsmål for arbejdet med opgaven reumatologisk opgave Kompendium: Fortmeier, Susanne, Thanning, Gitte (2003): ergoterapeut som procesleder kan redegøre for reumatologisk Lektion 1: Reumatologisk Schulze Svend, Schroeder, Torben (2010): 1 lektion terminologi og beskrive reumatologiske undersøgelsesprincipper som grundlag for ergoterapeutisk intervention terminologi og reumatologiske undersøgelsesprincipper Kompendium: Danneskiold-Samsøe, Bente et al (2002): videostreamet undervisning kan redegøre for Lektion 2 Schulze Svend, Schroeder, Torben (2010): 1 lektion inflammatoriske reumatologiske symptomer og med egne ord beskrive, hvordan de kan skabe ubalance i det dynamiske Inflammatoriske reumatiske sygdomme RA og juvenil artrit videostreamet undervisning system (menneske, aktivitet og omgivelser) kan redegøre for Lektion 3: Schulze Svend, Schroeder, Torben 1 lektion inflammatoriske reumatologiske Inflammatoriske reumatiske (2010): videostreamet 33

36 symptomer og med egne ord lidelser - spondylitis undervisning beskrive, hvordan de kan skabe anklopoietica, psoriatrisk ubalance i det dynamiske arthritis og reaktiv arthritis system (menneske, aktivitet og omgivelser) kan redegøre for Lektion 4: Schulze Svend, Schroeder, Torben 1 lektion inflammatoriske bindevævslidelser og med egne ord beskrive, hvordan de kan skabe ubalance i det dynamiske Inflammatoriske bindevævslidelser SLE og Sjøgren (2010): videostreamet undervisning system (menneske, aktivitet og omgivelser) kan redegøre for degenerative Lektion 5: Schulze Svend, Schroeder, Torben (2010) : 1 lektion reumatologiske symptomer og med egne ord beskrive, hvordan de kan skabe ubalance i det Degenerative reumatiske sygdomme osteoartrose , videostreamet undervisning dynamiske system (menneske, aktivitet og omgivelser) kan redegøre for degenerative Lektion 6 Schulze Svend, Schroeder, Torben (2010) 1 lektion reumatologiske symptomer og med egne ord beskrive, hvordan de kan skabe ubalance i det dynamiske system (menneske, Degenerative reumatiske lidelser -Osteoporose og degenerative ryglidelser : , , videostreamet undervisning aktivitet og omgivelser) kan redegøre for reumatiske Lektion 7: Schulze Svend, Schroeder, Torben (2010) : 1 lektion sygdomme og symptomer i muskler og med egne ord Ryg sygdomme og rygsmerter , videostreamet undervisning beskrive, hvordan de kan skabe 34

37 ubalance i det dynamiske system (menneske, aktivitet og omgivelser) kan redegøre for reumatiske Lektion 8: Schulze Svend, Schroeder, Torben (2010) : 1 lektion sygdomme og symptomer i muskler og med egne ord beskrive, hvordan de kan skabe ubalance i det dynamiske system (menneske, aktivitet og Bløddelsreumatisme -hypermobilitet, smerter, fibromyalgi og kronisk træthed videostreamet undervisning omgivelser) kan relatere de Besøg af Patient Partners fra Kompendium: 3 lektioner problemstillinger, Patient Partners fremfører, til det reumatologiske pensum Gigtforeningen til støtte i stoffet om RA og slidgigt Danneskiold-Samsøe, Bente et al (2002): , , Heraf 1 lektion med ergoterapeut som procesleder kan identificere og forklare Arbejde med at identificere 2 studietimer årsager til ubalance i det dyna- årsagssammenhænge til miske system (menneske, akti- borgerens viteter og omgivelser). Analysen aktivitetsproblematikker munder ud i en vurdering af patient / bruger / borgers ressourcer og aktivitetsproblemer Formidling - feedback 1 lektion med ergoterapeut 35

38 som procesleder Send spørgsmål relateret til 1 lektion med stoffet til den ergoterapeut ergoterapifaglige underviser som procesleder Kan forklare forsknings- og Ergoterapeutisk intervention Kompendium: 1 lektion med udviklingsarbejde indenfor den ergoterapeutiske intervention til relateret til reumatologiske problemstillinger Herborg, Lene (2003): 4-12 ergoterapeut som borgere med reumatologiske procesleder problemstillinger Studieform Videostreamet undervisning: 8 lektioner Tilstedeværelses undervisning:6 lektioner Forberedelse: 37 timer Læsevejledning Læg din egen læseplan alene eller sammen med en eller flere medstuderende. Videolektionerne skal starte med lektion 1, herefter kan du/i se dem i vilkårlig rækkefølge. Løbende kan du/i samle spørgsmål op og lægge dem til den tilknyttede ergoterapifaglige vejleder i den aftalte Frontermappe. Inden besøg af Patient Partners skal du/i som minimum have set lektion 1 og 2. Patient Partners involvere jer i undervisningen, hvor de forudsætter at I har kendskab til inflammatoriske reumatologiske symptomer Evalueringsform/bedømmelse Faget reumatologi og bedømmelse heraf integreres i modulprøven modul 4 36

39 Retningslinjer for ekstern skriftlig prøve - modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Har den studerende endnu ikke bestået eksamener på modul 1-3, skal den studerende indstille sig til disse inden udgangen af 2. semester efter studiestart, for at kunne fortsætte uddannelsen (Bekendtgørelse nr. 832 af 13. august 2008 om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi under Undervisningsministeriet). Første studieårs eksamener skal være bestået for at kunne gå i klinisk undervisning, modul 6. Alle eksamener skal være bestået før bacheloreksamen. Desuden henvises til bekendtgørelse nr. 714 af 26. juni 2012 om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser og bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Tilmelding til prøven Med mindre andet er meddelt af den enkelte studerede, anses tilmelding til den / de ordinære prøver i semestret at være udløst kollektivt for de studerende på det pågældende semester. Prøven betragtes, med hensyn til antal eksamensforsøg, som påbegyndt ved gennemgang af retningslinjer for prøven. Prøvens udstrækning og form Prøven er en individuel skriftlig prøve, der strækker sig over 3 døgn og besvares hjemmefra med aflevering på Fronter. Den eksterne prøve er individuel og er placeret i slutningen af modul 4. Bedømmelse af læringsudbytte udvælge og anvende ergoterapeutiske teorier, modeller og metoder i forbindelse med undersøgelse, målsætning, planlægning, intervention og evaluering af den ergoterapeutiske indsats i forhold til rehabiliteringsprocessen anvende ICF s klassifikationssystem i forhold til rehabiliteringsprocessen diskutere og formidle den ergoterapeutisk indsats i forhold til aktivitetsproblematikker indenfor enten sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering eller rehabilitering ved brug af ergoterapifaglige interventions -, behandlings- og genoptræningsmetoder og/eller ved etablering af kompenserende foranstaltninger inddrage sygdomslære og viden til forståelse af sygdomme i forhold til at muliggøre aktivitet og deltagelse redegøre for områder af menneskets fysiologi forhold til at muliggøre aktivitet og deltagelse reflektere over egen læring og faglig formåen i forhold til faglig udvikling og livslang læring Prøven dækker de fag og det pensum som er angivet i uddannelsesplanerne for modul 4. De relaterede fag (reumatologi, kirurgi, medicin/patologi, psykiatri og fysiologi) inddrages som grundlag for besvarelse af spørgsmål i forhold til ergoterapiteori. Besvarelsen af opgaven skal referere til den læste teori samt de afviklede opgaver i modul 4. 37

Modul 4 ERG110. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 1

Modul 4 ERG110. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 1 Modul 4 ERG1 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 1 ovember 20 Indholdsfortegnelse Modul 4: Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet

Læs mere

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 1. April 2010 (justeret i maj 2010.

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 1. April 2010 (justeret i maj 2010. Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 1 April 2010 (justeret i maj 2010.) Indholdsfortegnelse Modul 4: Rehabilitering og habilitering,

Læs mere

Modul 4. Erg 113. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I

Modul 4. Erg 113. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Modul 4 Erg 113 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Modul 4: Rehabilitering og habilitering, som muliggør

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Februar 2014 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3...

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I April 2014 Studieaktiviteter for modul 4 Forudsætninger for modulet Fagelementer

Læs mere

Modul 4 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modul 4 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse. Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse. 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og

Læs mere

Modul 4 ERG 111. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I

Modul 4 ERG 111. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Modul 4 ERG 111 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Modul 4: Rehabilitering og habilitering, som muliggør

Læs mere

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, aktivitet og deltagelse Genoptræning og behandling

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, aktivitet og deltagelse Genoptræning og behandling Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse Genoptræning og behandling April 2015 Indholdsoversigt for modul 4 Rehabilitering, ICF og mål/handleplan Opgave 1: en affektiv

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 10-01-2017 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 4... 1 Studieaktivitetsmodel...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 1.

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 1. Ergoterapeutuddannelsen i Odense Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 1. November 2009 Indhold Modul 4: Rehabilitering og habilitering,

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4. aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling ERG514

Studieaktiviteter for modul 4. aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling ERG514 Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling ERG514 April 2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 4... 1 Studieaktiviteter

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling Studieaktiviteter for modul 4...... 3 Studieaktivitetsmodel...... 5 Studieopgave

Læs mere

Modul 4. Erg 512 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I

Modul 4. Erg 512 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Modul 4 Erg 512 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I April 2013 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 4: Rehabilitering og habilitering,

Læs mere

Studieplan for modul 4, ERG 515

Studieplan for modul 4, ERG 515 Lektionsn Initialer Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K2 K4 ummer UV 1 KISO Ergoterapi Introduktion til modul 4 Modulbeskrivelse, modul 4 + skema Undervisning 1 2 JSHA Ergoterapi

Læs mere

Studieplan erg 114, modul 4. Jensen, Petersen & Stokholm (Red) (2009) s og s

Studieplan erg 114, modul 4. Jensen, Petersen & Stokholm (Red) (2009) s og s Uge Dag Initialer Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K2 1 10.11 KISO Ergoterapi Introduktion til modul 4 Modul beskrivelse, modul 4 + skema Undervisning 1 10.11 KISO Ergoterapi

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Hold E10s Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Februar 2011 Indholdsfortegnelse Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.... 1 Undervisningsplan klinisk undervisning

Læs mere

Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II.

Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Studieaktiviteter for modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger 01-10-2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 forår 2017 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling. Somatiske og psykiatriske problemstillinger

Læs mere

Idealstudieplan for modul 4

Idealstudieplan for modul 4 Uge Dag Initialer UV Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K2 1 9.11.15 KISO Ergoterapi Introduktion til modul 4 Modulbeskrivelse, modul 4 + skema Undervisning 1 9.11.15 JSHA Ergoterapi

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Hold ERG 510

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Hold ERG 510 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Hold ERG 510 Efterår 2012 Indholdsfortegnelse Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning

Læs mere

Modul 4. Erg 511. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I

Modul 4. Erg 511. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Modul 4 Erg 511 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I April 2012 Indholdsfortegnelse Modul 4: Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I August 2015 ZEFR og HALN / TRHJ og LIFP 1 1.0.

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 7

Studieaktiviteter for modul 7 Studieaktiviteter for modul 7 Rehabilitering og habilitering, som mu uliggør aktivitet og delta agelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatris ske problemstillinger Februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8

Modulbeskrivelse for modul 8 Modulbeskrivelse for modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 8 (revideret d. 20.11.14) Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod

Læs mere

Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Februar 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 3... 1 Undervisningsplan for ergoterapi- modul 3... 3 Opgave 1...

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Hold E14v Ret til ændringer forbeholdes 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tema Aktivitet og deltagelse

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E08s 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:...3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modulet:...3 3.0 Den

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Træningsafdelingen (TAR) i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 5 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Ringe, Gislev og Espe (ved Ringe)

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II E12v Senest revideret 02-08-2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II.

aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Studieaktiviteter for modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger Erg513 April 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre August 2014 Indholdsfortegnelse... 1 Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Hold E11v 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Tema... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modul

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre 26-08-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3... 1

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Organisationsplan. Fredericia Kommunes GenoptræningsCenter Viaduktvej 9 7000 Fredericia Tlf. 72 10 60 50

Organisationsplan. Fredericia Kommunes GenoptræningsCenter Viaduktvej 9 7000 Fredericia Tlf. 72 10 60 50 Fredericia Kommunes GenoptræningsCenter Viaduktvej 9 7000 Fredericia Tlf. 72 10 60 50 Ledende terapeut: Anne-Mette Dalgaard Mail adr: hadg@fredericiakom.dk Klinisk underviser: Anja Fischer Hansen Mail

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Studieplan M3. ERG115. efterår 2015. 24.8 Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1

Studieplan M3. ERG115. efterår 2015. 24.8 Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1 Studieplan M. ERG115. efterår 015 Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 5 4.8 Ergoterapi Introduktion M Modulbeskrivelse Undervisning 1 4.8 Ergoterapi Introduktion M Samarbejdsaftale

Læs mere

Modul 7. Ergoterapi inden for det psykiatriske felt. Januar 2011

Modul 7. Ergoterapi inden for det psykiatriske felt. Januar 2011 Modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger Ergoterapi inden for det psykiatriske felt Januar

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Eksamensopgave modul 4. Februar 2011. Hold Erg 110

Eksamensopgave modul 4. Februar 2011. Hold Erg 110 Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Eksamensopgave modul 4 Februar 2011 Hold Erg 110 1 Case 1, Borger med somatiske problemstillinger Britta Jensen er en kvinde på 62 år, hun er tidligere

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 8 Hold E11s Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tema Rehabilitering og habilitering, som muliggør

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Studieaktiviteter for modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Studieaktiviteter for modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis September 2014 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 1... 1 Studieplan... 3 Studieopgave 1... 4 Studieopgave 2... 5 Studieopgave

Læs mere

Idealstudieplan for modul 3. Litteratur og materialer. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1

Idealstudieplan for modul 3. Litteratur og materialer. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1 Idealstudieplan for modul Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Modulbeskrivelse 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Samarbejdsaftale Studieopgave

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II E10s 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema... 3 2.0 Fordeling af fagområder

Læs mere

Modul 1. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. Undervisningsplan for Ergoterapi 1. modul: Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis.

Modul 1. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. Undervisningsplan for Ergoterapi 1. modul: Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. og ergoterapeutisk praksis Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Undervisningsplan for 1. modul: og ergoterapeutisk praksis. Side 1 af 17 Undervisningsområde: Hovedfag.

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Læringsmålene for den kliniske undervisning modul 9 Den studerende kan: Valg af referenceramme

Læs mere

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune Trænende Terapeuter Svinget 14, 2.sal 5700 Svendborg Tlf. 6223 4040 e-mail : traening@svendborg.dk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Februar 2016 BOMA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Oktober 2014 BOMA, HGN og JEBA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 2

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II.

Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II. Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II Januar 2011 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

Forskning i og udvikling af professionspraksis

Forskning i og udvikling af professionspraksis Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel: Forskning i og udvikling af professionspraksis 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes: University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V

Modulbeskrivelse. Modul 9. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V August 2016 PEH / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Individuel studieplan

Individuel studieplan Individuel studieplan - refleksioner og personlige læringsmål Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 december 2010 Ankp Anvendelse af Individuel studieplan I bekendtgørelse nr. 832

Læs mere

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV November 2009 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 Undervisningsplan for Ergoterapi

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6

Modulbeskrivelse for modul 6 Modulbeskrivelse for modul 6 Undersøgelse, diagnostik og differentialdiagnostik 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 6 (01.10.15) Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod den almene sygdomslære og symptomkomplekser

Læs mere

Socialpsykiatrisk dag- og døgncenter. Grundlaget for godkendelse som klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Socialpsykiatrisk dag- og døgncenter. Grundlaget for godkendelse som klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dag- og døgncenter Grundlaget for godkendelse som klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende. 1 Klinisk undervisning på Kafferisteriet kan foregå i følgende moduler:

Læs mere

Idealstudieplan for modul 3. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1

Idealstudieplan for modul 3. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1 Idealstudieplan for modul Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Modulbeskrivelse Undervisning 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Samarbejdsaftale

Læs mere

aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatisk og psykiatrisk problemstillinger.

aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatisk og psykiatrisk problemstillinger. Studieaktivitete er for modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatisk og psykiatrisk problemstillinger. Oktober 2014 Studieaktiviteter

Læs mere

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv og arbejdsmiljø

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Hold E12s Ret til ændringer forbeholdes 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tema Rehabilitering

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 6 somatisk

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Modulbeskrivelse for

Modulbeskrivelse for Modulbeskrivelse for modul 7 Udredning og behandling 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra august 2014. Modulbeskrivelse modul 7 (Revideret 18.06.14) Side

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse 11-05-2016 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktivitetsmodel...

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV.

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. August 2016 SURP og HGN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Fag Emne nr. Indhold Litteratur

Fag Emne nr. Indhold Litteratur Fag Emne nr. Indhold Litteratur Anatomi -Terminologi Udleverede kopier Anatomi 2 - Muskellære Udleverede kopier Anatomi 3 - Støttevæv og biomekaniske egenskaber Udleverede kopier Anatomi 4 - Ledlære Udleverede

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 7

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 7 Ergoterapeutuddannelsen i Odense Modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger Januar 2010 Modul

Læs mere

Studieplan for modul 7. Uge Dag Initia-ler Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer

Studieplan for modul 7. Uge Dag Initia-ler Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer Uge Dag Initia-ler Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 1 0-feb BRSB Introduktion til modul 7 Studieaktiviteter for modul 7 + skema Undervisning 1 0-feb BRSB Introduktion til

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Idealstudieplan for modul 7

Idealstudieplan for modul 7 Uge Dag Initialer Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K2 UV 1 1 BRSB Introduktion til modul 7 Studieaktiviteter for modul 7 samt studieplan Undervisning 1 1 BRSB Introduktion til

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. University College Lillebælt, Fysioterapeutudannelsen. Tillæg til studieordningen, del 4. Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel

Læs mere