Velkommen til VUF! Uddannelsesprogram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til VUF! Uddannelsesprogram 2014 2015"

Transkript

1 Velkommen til VUF! Uddannelsesprogram

2 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret Indhold HF- og STX-enkeltfag 8 En hel HF-eksamen 14 HF-pakker 18 Fagpakker Pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver 20 Studentereksamen på 2 år 22 AVU og FVU 36 Ordblindeundervisning 41 Danish for Foreigners 42 Dansk for udlændinge 48 I dette program kan du læse om VUFs mange tilbud: FVU-kurser i læsning og matematik, Almen Voksenuddannelse (AVU), der i niveau svarer til 9. og 10. klasse, HF som enkeltfag eller fuldtidsforløb eller som e- learning, STX på studenterkursus, Gymnasiale suppleringskurser (GSK), Danskuddannelser for voksne udlændinge (DU) og ordblindeundervisning (OBU). Med så mange uddannelser samlet på ét sted har du de bedste muligheder for at få lige præcis det tilbud, der er det helt rigtige for dig, evt. i en kombination med net-baseret undervisning. Undervisningen er tilrettelagt for voksne. Vi lægger vægt på faglighed og udfordring men også på, at vore kursister får mulighed for at være i et rart og udviklende studiemiljø sammen med lærere og medstuderende. Du vil få al den støtte og vejledning, du har brug for under dit studieforløb, både af lærere, studievejledere, administration og via de forskellige studiestøttende tilbud. Vi glæder os til at byde dig velkommen til et voksenuddannelsessted, der summer af aktivitet fra tidlig morgen til sen aften. Vi ligger på Frederiksberg, men uanset hvor du bor, er du velkommen på VUF. Vi glæder os til at se dig! Birgit Kjeldgaard Centerrektor 2 3

3 Faciliteter og studiemiljø på VUF VUF har undervisning på to adresser: Falstersvej 3-5 og Lindevangs Allé Falstersvej Al undervisning på STX og GSK og så godt som al undervisning på HF foregår på Falstersvej. Som kursist på VUF er du velkommen til alle fredagscafeer, fester og fællesarrangementer og kan benytte alle skolens faciliteter og tilbud, fx: Receptionen, hvor du kan henvende dig med generelle spørgsmål Studieadministrationen, hvor du kan henvende dig med uddannelsesspecifikke spørgsmål Studievejledningen, som har både individuel og kollektiv vejledning Vejledning og administration af SU og SVU Vejledning i regi af Studievalg, som har træffetider på VUF og også afholder fællesarrangementer om studie- og erhvervsvalg mm. Studiecentret med bibliotekar, der kan hjælpe dig med at finde bøger på biblioteket eller på nettet. Her træffer du også læsevejlederne og de lærere, der afholder lektiecafé Multisalen med arbejdspladser og it, hvor du kan arbejde på egen hånd Kantinen, som er åben i dagtimerne. Kursistopholdsrummet i kantinen kan bruges dag og aften. Diverse træffetider og kontaktoplysninger finder du på Du er også velkommen til at benytte dig af ordblindevejledningen på Lindevangs Allé. Ligeledes finder du administrationen af Ungdomskort og SPS på Lindevangs Allé. 4 5

4 Lindevangs Allé Al undervisning på FVU, AVU (på nær faget naturvidenskab), DU og ordblindeundervisning foregår på Lindevangs Allé. Enkelte HF-hold har også undervisning her. Som kursist på VUF er du velkommen til alle fredagscafeer, fester og fællesarrangementer og kan benytte alle skolens faciliteter og tilbud, fx : Receptionen, hvor du kan henvende dig med generelle spørgsmål Studieadministrationen, hvor du kan henvende dig med uddannelsesspecifikke spørgsmål Studievejledningen Vejledning og administration af SU Vejledning og administration af Ungdomskort og SPS Studiecentret med arbejdspladser og it, hvor du kan arbejde på egen hånd Kantinen, som har åbent i dagtimerne. Kursistopholdsrummet i kantinen kan bruges dag og aften Ordblindevejledningen Du er også velkommen til at benytte dig af vejledning, administration af SVU og lektiecafé på Falstersvej. Danish for foreigners Og særligt for DU-kursister: DU-værkstedet, hvor du kan arbejde alene eller få hjælp af de tilstedeværende lærere Sproglaboratorium DU-bibliotek Diverse træffetider og kontaktoplysninger finder du på 6 7

5 HF- og STX-enkeltfag På de følgende sider kan du læse om den gymnasiale enkeltfagsundervisning på VUF Kompetencegivende undervisning Enkeltfagsundervisning er gymnasial undervisning i almene fag på forskellige niveauer. VUF tilbyder undervisning i en lang række enkeltfag. Fagene afsluttes med en prøve, og du får et kompetencegivende enkeltfags bevis. En hel HF-eksamen er adgangsgivende til videregående uddannelser, men fagene kan også bruges til at forbedre dine erhvervsmuligheder. Tilrettelæggelse og starttidspunkter Fagene er tilrettelagt over ½, 1 eller 2 år. Der er undervisning i såvel dag- som aftentimer. Fagene kan også tages som e- learning (for nogle fags vedkommende) og som selvstuderende. E-learning E-learning er for dig, der ønsker at arbejde individuelt og uafhængigt. Al undervisning foregår via internettet bortset fra laboratorieøvelser i enkelte fag. E-learning stiller store krav til dig om planlægning og arbejdsdisciplin. Kurserne er halvårlige. For yderligere information se Kursusstart er i uge 34 ( august 2014) eller uge 2 ( ) (der tilbydes genopfriskningskursus i matematik i uge 33). Se en oversigt over fag, undervisningsdage, tidspunkter og ugentligt timetal på Visse fag og niveauer kan tilbydes i VUFs studenterkursusklasser. De findes ikke på holdoversigten. Spørg i studievejledningen! Fagene kan tages enkeltvis tages som HF-pakke tages i fagpakke til pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske stykkes sammen til en hel HFeksamen eller studentereksamen over minimum 2 år tages som supplement til en afsluttet gymnasial uddannelse Hvad koster fagene? Det koster 450 kr. eller 1100 kr. pr. fag. Deltagergebyret for fag, der indgår i en fagpakke eller en hel HF eller studentereksamen tilbagebetales efter udstedelsen af det samlede eksamensbevis. Undervisning, boglån og eksamen er gratis. Har du en videregående uddannelse, gælder særlige regler for betaling, se HF- og STX-enkeltfag Du bestemmer selv, i hvilket tempo du vil sammenstykke en hel eksamen. Ved sammenstykningen er det muligt at overføre karakterer i afsluttede fag fra andre gymnasiale uddannelser (få merit), således at du ikke behøver at tage fagene på ny. 8 9

6 Kursisterne fortæller Hvem er kursist på VUF? Mange kursister har tidligere gået i gymnasiet, på HF, HHX eller HTX. Andre har været i erhvervslivet i en periode. Nogle har gået på højskole, rejst rundt i verden eller haft forskellige job. De fleste har altså prøvet andet end at gå i skole. VUFs speciale er voksenuddannelse. Det betyder, at undervisningen er tilrettelagt efter voksne studerendes behov. Undervisningen er målrettet, præget af respekt for den enkelte, af faglighed og effektivitet. Både lærere, studievejledere og administration lægger stor vægt på at støtte dig, så du opnår det bedste udbytte af uddannelsen. Det betyder, at du som kursist på VUFs enkeltfag arbejder sammen med studerende i mange aldre og med vidt forskellige baggrunde. Voksenuddannelse hvad indebærer det? Til gengæld stiller vi krav om studieaktivitet, dvs. at der er mødepligt, og du skal deltage aktivt i undervisningen og aflevere skriftlige opgaver. Økonomisk støtte Du har mulighed for at søge om økonomisk støtte (i form af SU/ SVU) under uddannelsen, hvis du har mindst 23 ugentlige timer se nærmere på Kristina Kruse, 24 år På anbefaling fra en bekendt valgte jeg VUF til min HF-eksamen. Jeg er glad for de mange fag, man kan få, og det høje faglige niveau, samtidig med at der bliver taget hånd om én hele vejen igennem. Og så er der de mange medkursister med forskellige baggrunde. Det virker inspirerende. Jeg bruger studiecentret meget. Her er der altid hjælp at få fra forskellige lærere. Stephan Damm, 49 år På VUF er du i et suverænt studiemiljø, hvor du som studerende altid kan få hjælp, så du kan komme igennem din uddannelse på en oplevelsesrig måde. Jeg fik hurtigt en masse gode venner blandt de andre studerende. Undervisningen er usædvanlig god, og lærerne interesserer sig for den enkelte. Her er plads til alle, hvad enten du er den stille type eller til fest og farver. HF- og STX-enkeltfag 10 11

7 Hvordan bliver jeg optaget på enkeltfagsundervisningen, og hvilke forudsætninger kræves der? For at blive optaget skal du have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller tilsvarende, fx AVU eller Almen forberedelseseksamen. medbringe afgangsbevis for 9. eller 10. klasse samt eventuel dokumentation for anden uddannelse. Kursusstart er i uge 34 ( august 2014) eller uge 2 ( ) HF- og STX-enkeltfag For at være sikker på en plads på holdene skal du søge om optagelse hurtigst muligt. Vi optager fra april 2014 frem til kursusstart, så længe der er plads på holdene. Du kan tidligst optages ét år efter, at du har forladt folkeskolen. Du skal have faglige og personlige kvalifikationer, der sætter dig i stand til at følge undervisningen på tilfredsstillende måde og fuldføre undervisningen på normal tid. Dine reelle kvalifikationer vurderes af studievejlederen på baggrund af en optagelsessamtale. Er vejlederen i tvivl om dine faglige, herunder dansksproglige forudsætninger, får du tilbud om en vejledende optagelsesprøve. Til optagelsessamtalen skal du Er du interesseret i at begynde på enkeltfag, eller vil du vide mere, skal du bestille tid til en samtale med en studievejleder på eller kontakte vejledningen på tlf / eller sende en Gymnasial supplering (GSK) For GSK gælder særlige forhold vedrørende kursusstart, støttemuligheder og tilmelding få yderligere oplysning herom på

8 En hel HF-eksamen En hel HF-eksamen sammenstykket af enkeltfag Du kan sammenstykke enkeltfagene til en hel HF-eksamen over minimum 2 år. Tempoet bestemmer du selv. En hel HF-eksamen er adgangsgivende til videregående uddannelser, hvis du i din eksamen har de specifikke fag og niveauer, som din videregående uddannelse kræver. Alle fag afsluttes med en prøve. Der gives ikke standpunktskarakterer eller årskarakterer på enkeltfag. Læs mere om eksamen på Her overfor kan du se, hvilke fag og niveauer en hel Hf-eksamen består af. Den omfatter såvel obligatoriske fag som valgfag. Er du interesseret i at tage en fuld HF-eksamen, eller vil du vide mere, skal du bestille tid til en samtale med en studievejleder på kontakte vejledningen på tlf / eller sende en 1. De obligatoriske fag (a) Enkeltfag (mundtlig og skriftlig eksamen): Dansk (A) Engelsk (B) Matematik (C) (b) Kultur- og samfundsfaggruppe (mundtlig eksamen): Historie (B) Religion (C) Samfund (C) Vælges som samlet faggruppe eller som 3 enkeltfag (c) Naturvidenskabelig faggruppe (mundtlig eksamen): Biologi (C) Geografi (C) Kemi (C) Vælges som samlet faggruppe eller som 3 enkeltfag valgfag (mundtlig eksamen eller mundtlig + skriftlig eksamen) Du skal vælge mindst 2 fag i én af følgende kombinationer: HF-eksamen eller (B) (B) (C) Fysik (B)/ Sprogfag (B) eller (B) (A) (C) (C) eller Engelsk (A)/Historie (A) (B) (C) Se valgfags-muligheder på næste side. 3. Større skriftlig opgave (SSO) 4. Eksamensprojekt (EP) 14 15

9 Valgfag i en hel HF-eksamen C-niveau Billedkunst (0 "C) Design (0 "C) Erhvervsøkonomi (0 "C) Filosofi (0 "C) Fysik (0 "C) * Latin (0 "C) Mediefag (0 "C) Musik (0 "C) Oldtidskundskab (0 "C) Psykologi (0 "C) Tysk fortsættersprog (0 "C) * Undervisningstidspunkt fastlægges i sommerferien. B-niveau Billedkunst (0 "B) Biologi (0 "B, C "B) Filosofi (C "B) Fransk begyndersprog (0 "B) Fransk fortsættersprog (0 "B) Fysik (0 "B, C "B) Idræt (0 "B) Italiensk (0 "B) Japansk (0 "B) Kemi (C "B) Matematik (C "B) Mediefag (C "B) Musik (C "B) Naturgeografi (C "B) Psykologi (C "B) Religion (C "B) Russisk (0 "B) Samfundsfag (0 "B, C "B) Spansk (0 "B) Tysk fortsættersprog (0 "B, C "B) Her er en oversigt over de valgfag, der kan indgå i en hel HF-eksamen, og som vi tilbyder på VUF. A-niveau Engelsk (B "A) Fransk begyndersprog (0 "A, B "A) Fransk fortsættersprog (B "A) Fysik (B "A) Italiensk (0 "A, B "A) Japansk (B "A) Matematik (B "A) Russisk (B "A) Samfundsfag (B "A) Spansk (0 "A, B "A) Tysk fortsættersprog (B "A) HF-eksamen En samlet oversigt over undervisningshold med angivelse af undervisningsdage og -tidspunkter finder du på Forklaring på niveaubetegnelse (C "B): C angiver det niveau, der er en forudsætning for undervisningen, og B det niveau, undervisningen fører frem til

10 HF-pakker og fagpakker En HF-pakke er for dig, der ved tilmeldingen har en plan om at tage en fuld HF. Ved at tilmelde dig en HF-pakke kommer du til at gå i en fast klasse og bliver fuldtidsstuderende hele første år. Udover lærerne i de enkelte fag tilknyttes en studievejleder til HF-pakken. Andet år vælger du nye fag og fortsætter som enkeltfagskursist. En fagpakke er for dig, der ønsker at læse til pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske, men mangler de nødvendige eksaminer for at kunne søge optagelse på uddannelsen. VUF tilbyder dig et 1-årigt forkursus/en fagpakke med de fag, som kræves for at blive optaget på kvote 2. For at søge ind på sygeplejerskeuddannelsen skal du dog, ud over fagene i fagpakken, have mindst 9 måneders erhvervserfaring. Du kan også søge ind som folkeskolelærer med en fagpakke. Her gælder dog særlige forhold, der skal være opfyldt. Se for mere information. Ved at tilmelde dig en fagpakke kommer du til at gå i en fast klasse og bliver fuldtidsstuderende. Udover lærerne i de enkelte fag tilknyttes en studievejleder til fagpakken. VUF tilbyder 3 HF-pakker Dansk 0 "A Engelsk 0 "B Matematik 0 "C HF-pakker og fagpakker Dansk 0 "A Naturvidenskabelig faggruppe (Geografi 0 "C, Biologi 0 "C, Kemi 0 "C) Matematik 0 "C Dansk 0 "A Kultur- og samfundsfaggruppen (Historie 0 "B, Religion 0 "C, Samfundsfag 0 "C) Eksempel på niveaubetegnelse (0 "C): 0 angiver det niveau, der er en forudsætning for undervisningen, og C det niveau, undervisningen fører frem til

11 VUF udbyder 3 fagpakker Pædagog: Dansk 0 "A Engelsk 0 "B Samfundsfag 0 "B Psykologi 0 "C Optagelseskriterier på HF-pakker og fagpakker Optagelseskriterierne på en HFpakke og en fagpakke er de samme som ved almindelig enkeltfagsundervisning, se side 12. Tilmelding Det er en god idé at tilmelde dig inden sommerferien for at sikre dig en plads på en HF-pakke eller en fagpakke. Tilmelding og optagelse sker via en samtale med en studievejleder. Tilmelding fra begyndelsen af april. HF-pakker og fagpakker Sygeplejerske og socialrådgiver: Dansk 0 "A Engelsk 0 "B Psykologi 0 "C Biologi 0 "B * Samfundsfag 0 "B ** Pædagog og socialrådgiver: Dansk 0 "A Engelsk 0 "B Psykologi 0 "C Samfundsfag 0 "B ** * kun sygeplejersker ** kun socialrådgivere Eksempel på niveaubetegnelse (0 "C): 0 angiver det niveau, der er en forudsætning for undervisningen, og C det niveau, undervisningen fører frem til. Hvis du er interesseret i yderligere information og tilmelding, kan du bestille en tid på: kontakte en studievejleder på tlf / eller sende en Se VUFs hjemmeside for mere information om: Fag, undervisningsdage og -tidspunkter Eksamen Studieaktivitet og mødepligt Støttemuligheder under uddannelsen (SU, SVU, Ungdomskort) E-learning GSK Gymnasiale suppleringskurser Ordblindeundervisning Specialpædagogisk støtte (SPS) 20 21

12 STX på 2 år på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) På de følgende sider kan du læse om VUFs Studenterkursus. Studenterkursus er et alternativ til det 3-årige gymnasium med alle de fag og niveauer, der kræves for at komme ind på videregående uddannelser. Uddannelsen giver samme kompetence som en studentereksamen fra gymnasiet. På Studenterkursus er der fokus på de boglige fag. De kreative fag og det obligatoriske grundforløb i det almindelige gymnasium er ikke en del af Studenterkursus. Derfor kan du tage studentereksamen på kun 2 år. Det er et tilbud til dig, der har faglige og personlige forudsætninger for at tage en studentereksamen på 2 år, og som er villig til at bruge den fornødne energi og tid. At blive student på 2 år er et krævende fuldtidsstudium, typisk fra kl. 8-16, og der vil være en del hjemmearbejde. Det er derfor vigtigt, at du er seriøs, engageret og målrettet for at kunne tage en studentereksamen på Studenterkursus. Har du en ikke-afsluttet ungdomsuddannelse, som du gerne vil gøre færdig, kan du få merit for afsluttede fag, så du ikke skal tage fagene på ny. Et godt fagligt udbytte På Studenterkursus vælger du en studieretning, og du går i en fast klasse begge år. Hver klasse har tilknyttet et fast lærerteam og en studievejleder for at sikre dig den bedste støtte og vejledning, så du kan få mulighed for et godt fagligt udbytte i en tryg og positiv atmosfære. At gå på Studenterkursus er krævende, men ud over det faglige får du et godt socialt miljø, præget af sammenhold og tryghed. Vi holder fester og har fælles morgensamlinger. Ekskursioner og studieture er en del af undervisningen, og der arrangeres kulturelle og sociale fællesarrangementer i løbet af skoleåret. Forskellig baggrund På Studenterkursus møder du studerende i alderen år med meget forskellige baggrunde. En del kursister har gået i gymnasiet/hf/hhx/htx, andre har været i erhvervslivet i en periode, nogle har været på højskole, og andre har rejst rundt i verden. De fleste har altså prøvet andet end blot at gå i skole og er derfor fagligt og socialt modne og ambitiøse med deres uddannelse. Studiestart er mandag den 18. august 2014 Genopfriskningskusus i Matematik i uge 33 (mandag den 11. august - fredag den 15. august) Der er mulighed for at søge støtte under uddannelsen (SU og Ungdomskort). Besøg vores hjemmeside vuf.nu for mere information om Studenterkursus, optagelse og kontakt til studievejledning. STX Til gengæld stiller vi krav om studieaktivitet, herunder mødepligt, dvs. at du udover at møde op til undervisningen skal deltage aktivt i undervisningen og aflevere skriftlige opgaver

13 Kursisterne fortæller Hvordan bliver jeg optaget på studenterkursus, og hvilke forudsætninger kræves der? Peter, 24 år Jeg valgte STX, fordi jeg gerne vil læse fødevarevidenskab. De mange fag på høje niveauer giver mig et utal af uddannelsesmuligheder. Det er et intensivt forløb, hvor jeg bliver udfordret hele tiden, men undervisningen er godt planlagt, og lærerne er erfarne. Og så er der de mange gode klassekammerater med vidt forskellige erfaringer at arbejde sammen med. Jeg fik VUF anbefalet af en tidligere kursist. Mathilde, 21 år Det bedste ved STX på VUF er det høje faglige niveau, min faste klasse, hvor der er et godt miljø og så mine lærere. Der er nok at lave, men på 2 år skal vi jo også nå det, man normalt skal på 3 år for at få en studentereksamen. Jeg har ikke fortrudt, at jeg valgte VUF. Optagelse på Studenterkursus kan tidligst finde sted et år efter, at du har afsluttet 9. klasse i folkeskolen. Du kan også optages på baggrund af afsluttede AVU-fag eller Almen Forberedelseseksamen. VUFs leder afgør ud fra en vurdering af dine kvalifikationer, om du kan optages. Hvis du søger optagelse på baggrund af dine kvalifikationer fra folkeskolen, vil det normalt være et krav, at du har aflagt folkeskolens afgangsprøver i Dansk, Matematik, Engelsk, Tysk eller Fransk samt Fysik/Kemi. Som regel vil det også være et krav, at du er erklæret egnet til at gå i gymnasiet. En personlig samtale Optagelsen sker altid på baggrund af en personlig samtale med en studievejleder. Til vejledningssamtalen skal du medbringe alle relevante uddannelsespapirer. Hvis studievejlederen er i tvivl om dine faglige, herunder dansksproglige forudsætninger, får du et tilbud om en vejledende optagelsesprøve. For at være sikker på en plads skal du søge om optagelse inden sommerferien. Såfremt der er ledige pladser, optager vi dog også kursister i august inden studiestart. Optagelse efter uddannelsesstart kan undtagelsesvis ske efter en konkret vurdering af dine kvalifikationer, evt. efter en optagelsesprøve. Undervisningen på Studenterkursus begynder mandag den 18. august Er du interesseret i at tage en studentereksamen på Studenterkursus, eller vil du vide mere, kan du bestille en tid til samtale via kontakte en studievejleder på / eller sende en STX 24 25

14 Hvad er en studieretning? Når du bliver optaget på Studenterkursus, skal du vælge en studieretning. En studieretning er sammensat af en række fag på bestemte niveauer. A-niveau er det højeste niveau, B-niveau det mellemste og C det laveste. VUF tilbyder 4 studieretninger, som du kan se på s i dette program. De obligatoriske fag og studieretningsfagene er fælles for alle i din klasse, mens du vælger dine egne valgfag. Fagene tager enten et halvt år, et år eller to år og afsluttes med eksamen eller med den karakter, som du opnår i faget ved årets udgang (årskarakter). Du kan finde flere oplysninger om karakterer og eksamen på VUFs hjemmeside: Danish for foreigners STX Studieretninger På de følgende sider kan du se opbygningen af hver af de 4 studieretninger, som VUF udbyder. Det humanistisk-sproglige hovedområde: 1. Moderne sprog med samfundsfag: engelsk A samfundsfag B 2. Amerikanske studier: engelsk A spansk A Det naturvidenskabelige hovedområde: 3. Naturvidenskabelige fag: matematik A fysik B kemi B Det samfundsvidenskabelige hovedområde: 4. Samfundsfag med matematik: samfundsfag A matematik B 26 27

15 Studieretning 1 Det humanistisk-sproglige hovedområde Moderne sprog med samfundsfag: Engelsk A - Samfundsfag B Fag 1. år Fag 2. år Obligatoriske fag Dansk A Dansk A Historie A Historie A Biologi C Fysik C Matematik C Studieretningsfag Engelsk A Engelsk A Samfundsfag B Samfundsfag B Naturgeografi C Studieretningen Engelsk bruges i det meste af verden enten som modersmål eller som kommunikationssprog. Studieretningen giver dig en solid beherskelse af det engelske sprog både mundtligt og skriftligt og vil fokusere på den engelsksprogede verden. Vi arbejder med teorier, metoder og begreber for at forstå betydningen og konsekvenserne af den øgede globalisering. I samfundsfag kan vi bl.a. arbejde med demokrati og menneskerettigheder og drage paralleller mellem danske, engelske og andre internationale samfundsforhold. I naturgeografi arbejder vi fx med emner som klima og klimaændringer, naturressourcer og jordens udviklingshistorie. Hvis du er interesseret i yderligere information og tilmelding, kan du bestille en tid på: kontakte en studievejleder på tlf / eller sende en STX Valgfag 2. fremmedsprog 2. fremmedsprog / Valgfag A Oldtidskundskab C / Religion C Naturvidenskabeligt valgfag B (Biologi, Fysik, Naturgeografi) eller Matematik B Valgfag B Valgfag C 2. fremmedsprog: Begyndersprog: Fransk A, Italiensk A og Spansk A. Fortsættersprog: Fransk B og Tysk B. Valgfag C-niveau: Erhvervsøkonomi, Filosofi, Latin, Mediefag, Musik, Oldtidskundskab, Psykologi og Religion. Valgfag B-niveau: Biologi, Fysik, Matematik, Musik, Mediefag, Naturgeografi, Psykologi og Religion. Valgfag A-niveau: Fransk fortsættersprog, Samfundsfag og Tysk fortsættersprog. NB. Vælger du Samfundsfag A, kræver det tilvalg af Matematik B. 2 af fagene på 1. år er halvårlige

16 Studieretning 2 Det humanistisk-sproglige hovedområde Amerikanske studier: Engelsk A - Spansk A Fag 1. år Fag 2. år Obligatoriske fag Dansk A Dansk A Historie A Historie A Biologi C Fysik C Matematik C Samfundsfag C Valgfag C-niveau: Erhvervsøkonomi, Filosofi, Latin, Mediefag, Musik, Oldtidskundskab, Psykologi og Religion. Valgfag B-niveau: Biologi, Fysik, Matematik, Mediefag, Musik, Naturgeografi, Psykologi, Religion og Samfundsfag NB. To af fagene på 1. år er halvårlige. Studieretningen Engelsk og spansk er sprog, der tales i det meste af verden enten som modersmål eller som kommunikationssprog. Studieretningen giver dig en solid beherskelse af begge studieretningssprog både mundtligt og skriftligt. I studieretningen samarbejder engelsk, spansk og samfundsfag om den del af fagene der vedrører amerikanske forhold. I samarbejdet lægger vi blandt andet vægt på sproglige, kulturelle, sociale og historiske forhold i både engelsktalende og spansktalende amerikanske lande. Vi arbejder fx med emner som indvandring og latinokultur i USA. I naturgeografi kan vi fx arbejde med emner som klima og klimaændringer, naturressourcer og jordens udviklingshistorie. STX Studieretningsfag Engelsk A Engelsk A Spansk A Spansk A Naturgeografi C Valgfag Oldtidskundskab C / Religion C Naturvidenskabeligt valgfag B (Biologi, Fysik, Naturgeografi) eller Matematik B Valgfag B Valgfag B Valgfag C Hvis du er interesseret i yderligere information og tilmelding, kan du bestille en tid på: kontakte en studievejleder på tlf / eller sende en

17 Studieretning 3 Det naturvidenskabelige hovedområde Naturvidenskabelige fag: Matematik A - Fysik B - Kemi B Fag 1. år Fag 2. år Obligatoriske fag Dansk A Dansk A Historie A Historie A Engelsk B Engelsk B Biologi C Samfundsfag C Studieretningsfag Matematik A Matematik A Fysik B Fysik B Kemi B Kemi B Valgfag 2. fremmedsprog 2. fremmedsprog / Valgfag A Oldtidskundskab C / Religion C Valgfag C 2. fremmedsprog: Begyndersprog: Fransk A, Italiensk A og Spansk A. Fortsættersprog: Fransk B og Tysk B. Valgfag C-niveau: Erhvervsøkonomi, Filosofi, Latin, Mediefag, Musik, Oldtidskundskab, Psykologi og Religion. Valgfag A-niveau: Engelsk, Fransk (fortsættersprog), Fysik, Tysk (fortsættersprog) og Biologi. NB! Vær opmærksom på, at dit valg af 2. fremmedsprog på første år har betydning for, om du kan vælge Fysik A og Engelsk A på andet år. To af fagene på 1. år er halvårlige. Hvis du er interesseret i yderligere information og tilmelding, kan du bestille en tid på: kontakte en studievejleder på tlf / eller sende en STX Studieretningen Undervisningen har basis i matematikken. Via fagene i studieretningen arbejder vi på at øge vores forståelse af naturvidenskabens betydning i hverdagen og i samfundet. Vi behandler emner som fx energi og klimaændringer, rumrejser og liv i rummet. Gennem laboratorieforsøg, diskussioner, ekskursioner og besøg på virksomheder og forskningsinstitutioner ser vi på den moderne teknologis muligheder og konsekvenser

18 Studieretning 4 Det samfundsvidenskabelige hovedområde Samfundsfag med matematik: Samfundsfag A - Matematik B Fag 1. år Fag 2. år Obligatoriske fag Dansk A Dansk A Historie A Historie A Engelsk B Engelsk B Kemi C Fysik C Studieretningsfag Samfundsfag A Samfundsfag A Matematik B Matematik B Biologi C Studieretningen En samfundsvidenskabelig studieretning med matematisk og samfundsøkonomisk fokus. Under visningen skal give viden om og forståelse af danske og internationale samfundsforhold og den dynamik, der har indflydelse på udviklingen i det moderne samfund. Der bliver mulighed for at undersøge den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber. Endvidere inddrages statistiske begreber fra matematikken i forbindelse med empiriske undersøgelser. Hvis du er interesseret i yderligere information og tilmelding, kan du bestille en tid på: kontakte en studievejleder på tlf / eller sende en STX Valgfag 2. fremmedsprog 2. fremmedsprog / Valgfag A Oldtidskundskab C / Religion C Valgfag B Valgfag C 2. fremmedsprog: Begyndersprog: Fransk A, Italiensk A og Spansk A. Fortsættersprog: Fransk B og Tysk B. Valgfag C-niveau: Erhvervsøkonomi, Filosofi, Latin, Mediefag, Musik, Oldtidskundskab, Psykologi og Religion. Valgfag B-niveau: Biologi, Fysik, Kemi og Religion. NB! Vælger du et begyndersprog som 2. fremmedsprog, skal du vælge endnu et A-niveaufag blandt følgende: Engelsk A, Matematik A eller Fysik A. Dette vil betyde en væsentlig ekstra arbejdsbelastning. To af fagene på 1. år er halvårlige. Se VUFs hjemmeside for mere information om: Karakterer og eksamen Studieaktivitet og mødepligt Støttemuligheder under uddannelsen (SU, SVU, Ungdomskort) Enkeltfag på studenterkursus GSK Gymnasiale suppleringskurser Ordblindeundervisning Specialpædagogisk støtte (SPS) Bestil tid til samtale på klik på Book en tid i studievejledningen eller ring på telefon / eller

19 Almen Voksenuddannelse - AVU og Forberedende Voksenundervisning - FVU På Lindevangs Allé 10, 1. sal ligger vejledningen, og her kan du finde de vejledere, der har med AVU og FVU at gøre. FVU Optagelse Optagelse sker ved en personlig samtale med en vejleder. Danish for foreigners AVU Optagelse Optagelse sker ved personlig samtale med en vejleder. Der er to muligheder for at komme til at tale med vejlederen: Book en tid på vores hjemmeside når det passer dig. Tag gerne dine tidligere eksamenspapirer fra folkeskolen eller dokumentation for andre uddannelser og kurser med til samtalen. eller Ring til os på , så aftaler vi en tid til dig. Ved samtalen skal du svare på forskellige spørgsmål, så vi kan finde ud af, om FVU er det rigtige for dig. Hvis vi tror, at FVU kunne være det rigtige, booker vi en tid til en FVU-test, så vi kan finde ud af, om du kan have glæde af FVU. Ved testen finder vi også ud af, hvilket trin du eventuelt skal gå på. Der er to muligheder for at komme til at tale med en vejleder: Book en tid på vores hjemmeside når det passer dig. eller Ring til os på , så aftaler vi en tid til dig. AVU- og FVU-vejledning på VUF Lindevangs Allé 10 I vores vejledning støtter vi dig i at gennemføre det planlagte uddannelsesforløb på VUF. Vi kan tale om studiemæssige, økonomiske, sociale og personlige forhold i relation til din uddannelsessituation. I vejledningen kan vi også tale lidt om valg af uddannelse og erhverv i al almindelighed. Vi glæder os til at se dig i vejledningen på 1. sal på Lindevangs Allé 10. Har du spørgsmål om SU, SVU eller Ungdomskort, kan du henvende dig til SU-administrationen på Lindevangs Allé (på 4. sal), men du kan i første omgang læse mere om SU, SVU og Ungdomskort på: Du kan altid sende os en mail på: AVU og FVU 36 37

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF

Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF Bliv god til dansk! Velkommen til rne på VUF Falstersvej 3-5 / Lindevangs Allé 10-12 2000 Frederiksberg Velkommen til rne på VUF Vi tilbyder Gratis danskundervisning for udlændinge på alle niveauer Undervisning

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Erhvervsakademi. Professionsbachelor

Erhvervsakademi. Professionsbachelor FREDERIKSERG HF-KURSUS 2015 Kære ansøger Frederiksberg hf-kursus har mere end 40 års erfaring med hf-uddannelsen. Skolen blev oprettet i 1967 under navnet Statens hf-kursus. Det har i alle årene været

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Studieretninger. nagym.dk. NærumGymnasium

Studieretninger. nagym.dk. NærumGymnasium Studieretninger nagym.dk 20 15 NærumGymnasium Velkommen til Nærum Gymnasium Nærum Gymnasium (NAG) er et inspirerende og fagligt udfordrende gymnasium. På NAG skaber vi i fælleskab rammerne for læring og

Læs mere

NYE UDFORDRINGER FOR VUC? - FOKUS PÅ ALMEN VOKSENUDDANNELSE (AVU)

NYE UDFORDRINGER FOR VUC? - FOKUS PÅ ALMEN VOKSENUDDANNELSE (AVU) NYE UDFORDRINGER FOR VUC? - FOKUS PÅ ALMEN VOKSENUDDANNELSE (AVU) UDARBEJDET AF FOR DEA, LEDERFORENINGEN FOR VUC OG VUC VIDENSCENTER For information on obtaining additional copies, permission to reprint

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD Efter- og videreuddannelse ved Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences 2 Hvorfor efter- og videreuddannelse? Hvorfor efterog videreuddannelse? Der

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med dansk Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med Dansk VUS Kontakt Redaktion: Lisbeth Jakobsen og Anne-Mette Kjærsgaard, VUS

Læs mere

Orientering om skolen og stx

Orientering om skolen og stx Orientering om skolen og stx 2015 Stx er dit springbræt videre i livet Studentereksamen (stx) på det almene gymnasium åbner dørene til alle videregående uddannelser. Den giver dig et solidt fundament af

Læs mere