Service Level Agreement

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Service Level Agreement"

Transkript

1 Service Level Agreement For DanDomain server og infrastrukturservices Indhold 1. Generelt Definitioner Teknisk support Hotline Ændringsanmodninger Vedligeholdelse og opgradering af infrastruktur Overvågning og anmeldelse af fejl Hardwaretilgængelighed Netværkstilgængelighed Generel servicetilgængelighed (med redundans) Generel servicetilgængelighed (uden redundans) Specielle aftaler om tilgængelighed Pålidelighed Reetableringstid Eskalationsprocedurer og kontaktpersoner Generelt om kompensation og ansvar Dato: Rev. DK 1.06

2 1. Generelt Valget af hostingleverandør bygger på tillid. Hos DanDomain er vores kunders infrastruktur, applikationer og services ALTID vigtige. Vi tager vores kunders forretning alvorligt. Derfor får du hos DanDomain en seriøs og realistisk SLA, der dækker de nødvendige informationer og aftaler omkring vores hostingydelser. SLA en supplerer vores generelle salgs- og leveringsbetingelser, som findes på Denne SLA er en aftale mellem dig (kunden) og DanDomain A/S. Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved beslutningen om at blive kunde hos os, og vi går langt for, at du forbliver tryg fremover. SLA en er gældende for alle beskrevne produkter, såfremt kunden har et gyldigt og betalt abonnement og ikke er i restance til DanDomain A/S. Derudover gælder følgende undtagelser for SLA en: Force majeure Hændelser forårsaget af kunden, kundens medarbejdere eller andre, der handler på vegne af kunden Uundgåelige serviceforringelser, som er bestilt og godkendt af dig som kunde, eller som bliver obligatoriske grundet lovgivning Planlagt vedligehold Alle parter i aftalen forpligtes gensidigt af denne SLA til at samarbejde om opretholdelse af SLA en. Side 2 af 10

3 2. Definitioner 2.1 Nedetid Det tidsrum en service er utilgængelig indenfor den aftalte åbningstid. 2.2 Oppetid Oppetid er et mål for hvor længe et system har været kørende, uden nedetid, indenfor en aftalt periode og defineres som det procentuelle forhold mellem nedetid og oppetid. OPPETID NEDETID OPPETID = x 100 OPPETID 2.3 Åbningstid Beskriver det tidsrum systemet/servicen skal være tilgængelig. 2.4 Tilgængelighed Tilgængelighed defineres som det procentuelle forhold mellem nedetid og aftalt åbningstid. ÅBNINGSTID NEDETID TILGÆNGELIGHED = x 100 ÅBNINGSTID 2.5 Pålidelighed (Reliability/resilience) Definitionen på hvor længe en service kan udføre den aftalte funktionalitet uden afbrydelse. Angives ofte som MTBF (Mean time between failures), dvs. den gennemsnitlige periode mellem fejl. 2.6 Skalerbarhed Systemets evne til enten at håndtere voksende mængder af arbejde på en effektiv måde. 2.7 Responstid Den tid det tager fra et incident oprettes (ex. rapporteres via overvågning eller rapporteres af kunden) til fejlsøgning påbegyndes. 2.8 Reetableringstid Den tid det maksimalt tager at kunne reetablere en applikation i tilfælde af nedbrud. 2.9 Servicevindue Et aftalt tilbagevendende tidspunkt hvor, changes, releases, patches m.m. kan implementeres med minimal indflydelse på systemerne Undtagelse (Emergency Change) En ændring, som bør foretages på systemer hurtigst muligt og som afviger fra almindelige standarder, åbningstider, servicevinduer etc. Ændringen kan bl.a. bestå i løsning af kritiske incidents eller udrulning af kritiske sikkerhedspatches NOC Betegnelse for central overvågning af alarmer, netværk m.v. (Network operations center) 2.12 Normal arbejdstid Hverdage 08:00 16:00 (helligdage undtaget) Aften / Nat 16:00-22:00 / 22:00 08:00. Side 3 af 10

4 3. Teknisk support DanDomain tilbyder support via telefon og . Åbningstider numre og adresser findes på under menupunktet kontakt. Bemærk at der er forskel på tidsrummet for og telefonsupport. Ved henvendelse til DanDomains support indenfor normal arbejdstid garanterer vi, at der følges op indenfor 2 timer. Dvs. at responstiden maksimalt er 2 timer. Eksempelvis vil en supporthenvendelse modtaget kl. 08:00 på en hverdag være besvaret inden klokken 10:00 - en henvendelse kl. 21:30 vil være besvaret inden klokken 09:30 den efterfølgende hverdag. Såfremt DanDomain ikke overholder garantierne for responstid, er kunden berettiget til 5% reduktion i den månedlige betaling for den pågældende service for hver arbejdsdag deadline overskrides. Beløbet fratrækkes på efterfølgende måneds abonnement. Reduktionen kan maksimalt udgøre en måneds abonnement. 4. Hotline Serverkunder kan benytte vores hotline uden for normal arbejdstid. Hotlinen er åben 24x7x365. Henvendelse via hotline er gratis for kunder med management-aftale (tilkøb), såfremt der er tale om fejl på produkter og serviceydelser. Telefonnummer: For andre henvendelser henvises til gældende konsulentpriser på hotline.dandomain.dk 5. Ændringsanmodninger Ændringer, bestillinger og konsulentassistance på systemer, som modtages indenfor normal arbejdstid igangsættes indenfor 24 timer på hverdage. Er der eksempelvis tale om en opgradering, som skal foregå udenfor normal arbejdstid, som bestilles tirsdag kl , vil en tekniker vende tilbage med en række mulige tidspunkter for opgraderingen inden onsdag kl Ændringsanmodninger skal godkendes via fuldmagt fra DanDomains kundecenter, for at sikre identiteten på kunden. Oprettelse af fuldmagt foretages ved at logge ind i kundecenteret fra forsiden af dandomain.dk og derefter gå til menupunktet Ændringsformularer. 6. Vedligeholdelse og opgradering af infrastruktur For at sikre stabile og sikre driftmiljøer foretager DanDomain løbende præventiv vedligeholdelse. Samtidig udbygges og forbedres DanDomains infrastruktur løbende. Side 4 af 10

5 Under varslet vedligeholdelse anses DanDomains produkter, ydelser og og services for at være fuldt funktionsdygtige og tilgængelige. Såfremt kunden ønsker at udføre vedligehold eller lignende på udstyr med delt ansvar, som medfører alarmer hos DanDomain, skal DanDomain informeres herom på forhånd. 6.1 Generel vedligeholdelse Annonceres via driftstatus på samt sservice, som kan tilmeldes samme sted. Generel vedligeholdelse annonceres som minimum dagen før det udføres, og foretages kun udenfor det pågældende systems åbningstid. Såfremt andet ikke er angivet, er dette mellem 00:00 og 06:00 dansk tid. 6.3 Specifik vedligeholdelse Er der tale om en mindre vedligeholdelsesopgave, kan det foregå på samme måde som ved generel vedligeholdelse. DanDomain dog vælge kun at kontakte individuelt berørte kunder. 6.4 Ekstraordinær vedligeholdelse Annonceres via driftstatus på samt vores sservice, som kan tilmeldes samme sted. Ekstraordinær vedligeholdelse annonceres, som minimum 3 arbejdsdage før udførelsen, med mindre der er tale om undtagelse og kristiske omstændigheder, der kræver en hurtig indsats. Denne type vedligeholdelse kan udføres udenfor de generelle servicevinduer, såfremt der er tale om undtagelse. DanDomain vil dog altid tilstræbe at ekstraordinær vedligeholdelse foretages uden for normal arbejdstid, fortrinsvist weekender. Sikkerhedsopdateringer (Patches/Service packs) DanDomain vurderer løbende nye sikkerhedspatches når de frigives fra producenten, og tester kompabilitet i udvalgte driftmiljøer før end de frigives til alle kunder på delte miljøer eller på miljøer hvor kunden har tegnet aftale om sikkerhedsopdatering. Efter succesfuld test udrulles sikkerhedsopdateringen normalvis ved næstkommende generelle vedligeholdelse. I tilfælde af specielt kritiske patches minimeres test vinduet og sikkerhedsopdateringen udrulles ved en ekstraordinær vedligeholdelse. 7. Overvågning og anmeldelse af fejl Datacenteret hos DanDomain er overvåget 24x7x365. Vores NOC (Network Operations Center) overvåger, detekterer og måler tilgængelighed samt performance på alle tider af døgnet. Kompetente teknikere står altid til rådighed i tilfælde af problemer med infrastruktur. De kan hurtigt opdage, klassificere og påbegynde fejlretning. Overvågning dækker som standard alle dele af datacenteret frem til nærmeste distributionsswitch, og strømforsyningsenhed (PDU). Derudover kan der på alle serverprodukter tilkøbes overvågningsydelser, der kan rapportere fejl på operativsystem eller applikationsniveau direkte til kunden via SMS. For kunden med en managementaftale vil alarmer fra operativsystem eller applikationer også indgå som en del af DanDomains døgnberedskab. I tilfælde af problemer vil en driftstekniker påbegynde fejlretning indenfor 2 timer på alle tidspunkter af døgnet. Side 5 af 10

6 8. Hardwaretilgængelighed Når du som kunde lejer servere og andet hardware ved DanDomain, har vi altid tilsvarende enheder på lager i tilfælde af problemer. Opstår der hardwarenedbrud, der påvirker driften af en eller flere kunders systemer, garanterer vi at vi har påbegyndt udskiftning indenfor 2 timer på alle tidspunkter af døgnet. Nedetiden regnes fra det tidspunkt kunden modtager bekræftelse på, at henvendelsen er registreret. Hvad enten det er via supportmail, supporttelefon eller hotline. Såfremt DanDomain ikke overholder garantien for hardwareudskiftning, kan kunden være berettiget til en reduktion svarende til en procentuel del af en måneds abonnement på den pågældende enhed. Reduktionen kan maksimalt udgøre 100% og fratrækkes den kommende måneds faktura (se tabel 1). Overskridelse Reduktion Fra Til 1 min 60 min 25% 61 min 120 min 50% 121 min 180 min 75% 181 min 100% Tabel 1: Reduktion ved manglende overholdelse af garanti for hardwareudskiftning 9. Netværkstilgængelighed Alle enheder i DanDomains core-netværk er redundante, og tilgængeligheden på DanDomains netværksinfrastruktur er minimum 99,97% / kvt. Såfremt DanDomain ikke overholder garantien for netværkstilgængelighed, er kunder med dedikeret infrastruktur eller co-location berettiget til en reduktion svarende til en procentdel af en måneds abonnement på den pågældende enhed. Reduktionen kan maksimalt udgøre 100% og fratrækkes den kommende periodes faktura. Side 6 af 10

7 Netværkstilgængelighed Reduktion Fra Til 99,97% 99.95% 5% 99.95% 99.90% 10% 99.90% 99.80% 25% 99.80% 99.70% 50% 99.70% 99.60% 75% 99.60% 100% Tabel 2: Reduktion ved manglende overholdelse af garanti for netværkstilgængelighed 10. Generel servicetilgængelighed (med redundans) Den generelle tilgængelighedsgaranti for services, hvor DanDomain har påtaget sig administrationsansvar (f.eks. ved tilkøb af fuld management på servere og netværksudstyr) er 99.95% /kvt. Denne garanti forudsætter enhederne i det pågældende system er redundante. Er der tale om systemer med afhængigheder til andre systemer, reduceres den garanterede tilgængelighed med antallet af afhængigheder, ved at multiplicere tilgængeligheden for de enkelte systemer. Den samlede garanterede tilgængelighed for to gensidigt afhængige redundante systemer hvor DanDomain har påtaget sig administrationsansvar vil eksempelvis være: 0,9995 x 0,9995 = 99,9% Såfremt DanDomain ikke overholder garantien, er kunder med dedikeret infrastruktur eller co-location berettiget til en reduktion svarende til en procentdel af en måneds abonnement på den pågældende enhed. Der give alene reduktion på nedsat tilgængelighed i individuelle systemer. Reduktionen kan maksimalt udgøre 100% og fratrækkes den kommende periodes faktura. Side 7 af 10

8 Tilgængelighed Reduktion Fra Til 99.95% 99.90% 5% 99.90% 99.85% 10% 99.85% 99.75% 25% 99.75% 99.65% 50% 99.65% 99.55% 75% 99.55% 100% Tabel 3: Reduktion ved manglende overholdelse af garanti for generel servicetilgængelighed (med redundans) 11. Generel servicetilgængelighed (uden redundans) Den generelle tilgængelighedsgaranti for services, hvor DanDomain har påtaget sig administrationsansvar (Eks. ved tilkøb af fuld management på servere og netværksudstyr) og hvor den pågældende service er opsat uden redundans er 99. 9% /kvt. Er der tale om systemer med afhængigheder til andre systemer, reduceres den garanterede tilgængelighed med antallet af afhængigheder, ved at multiplicere tilgængeligheden for de enkelte systemer. Den samlede garanterede tilgængelighed for to gensidigt afhængige systemer hvor DanDomain har påtaget sig administrationsansvar vil eksempelvis være: 0,999 x 0,999 = 99,8 % Såfremt DanDomain ikke overholder garantien, er kunder med dedikeret infrastruktur eller co-location berettiget til en reduktion svarende til en procentdel af en måneds abonnement på den pågældende enhed. Der give alene reduktion på nedsat tilgængelighed i individuelle systemer. Reduktionen kan maksimalt udgøre 100% og fratrækkes den kommende periodes faktura. Side 8 af 10

9 Tilgængelighed Reduktion Fra Til 99.9% 99.8% 5% 99.8% 99.6% 10% 99.6% 99.4% 25% 99.4% 99.2% 50% 99.2% 99.0% 75% 99.0% 100% Tabel 4: Reduktion ved manglende overholdelse af garanti for generel servicetilgængelighed (uden redundans) 12. Specielle aftaler om tilgængelighed Der kan på visse systemtyper og under specielle omstændigheder tegnes andre typer aftaler om SLA end de, der fremgår af dette dokument. Sådanne aftaler vil altid vedhæftes den generelle SLA som bilag og skal underskrives af såvel kunden som DanDomain, for at være gyldige. 13. Pålidelighed I alle situationer kan maskinelle såvel, som menneskelige fejl opstå og det gør DanDomain selvfølgelig alt for at undgå, ligesom vi er ekstremt opmærksomme på at lære af eventuelle fejl. På den baggrund har vi som udgangspunkt en MTBF på 360 dage. 14. Reetableringstid Alle delte driftmiljøer og delt infrastruktur i DanDomains datacenter designes så vidt muligt efter en maksimal reetableringstid på 96 timer i tilfælde af brand, ulykke, m.v. Enkeltsystemer har aldrig over 72 timer. 15. Eskalationsprocedurer og kontaktpersoner Såfremt reaktionstiden overskrides eller der reageres uhensigtsmæssigt i henhold til denne aftale, er der hos DanDomain implementeret eskalationsprocedurer, der sikrer kunder med dedikerede services. 1. Svarer den almindelige supporttelefon eller supportmail ikke som beskrevet benyttes vores hotline nummer, som fremsendes ved oprettelse af abonnement. Side 9 af 10

10 2. Svarer vagthavende ikke hotlinenummeret indefor kort tid, viderestilles omgående til en kæde af systemadminstratorer og driftchefen. Vil du som kunde klage over fejl og mangler i forhold til opretholdelse af SLA, kan dette ske til DanDomains kundeservicedirektør: Generelt om kompensation og ansvar Såfremt DanDomain ikke lever op til garantierne i denne SLA og kunden er berettiget til kompensation, er følgende vilkår gældende: Kunden skal inden fem kalenderdage efter afslutningen på den måned i hvori SLA ikke er overholdt rette henvendelse til DanDomain Dato beregnes fra det tidspunkt DanDomain har modtaget henvendelse med ønske om kompensation Alle andre krav mod DanDomain vedr. direkte eller indirekte tab, er kun gyldige indenfor de rammer, der beskrives i denne SLA og i DanDomains generelle salgs- og leveringsbetingelser. DanDomain kan kun gøres ansvarlig for misligholdelse af denne SLA, såfremt DanDomain er ansvarlig for de eller den hændelse, der medfører misligholdelse. DanDomain kan derfor ikke gøres ansvarlig for: Eksterne DNS-serverproblemer, elektroniske angreb på DanDomains netværk eller mailinfrastruktur, eller angreb på andre dele af internettet, der ligger udenfor DanDomains indflydelse Fejl, mangler og hændelser forårsaget af kunder. Eks. nedbrud, som følge af indgående eller udgående hackerangreb (DoS) eller som følge af manglende vedligehold af software fra kundens side Fejl, mangler og hændelser som følge af uhensigtsmæssig brug af kundeejet software eller software, der installeres uden at følge DanDomains anbefalinger Fejl, mangler og hændelser som uretmæssigt rapporteres af interne eller eksterne overvågningssystemer. Fejl, mangler og hændelser som er opstået som følge af systemvedligehold/opdatering Der kan ikke kræves kompensation for fejl og mangler, som direkte eller indirekte kan tilskrives kunden, dennes udstyr, system eller underlevelrandører. Såfremt DanDomain kan påvise at indraporterede fejl, mangler og hændelser skyldes uhensigtsmæssig brug af systemet eller ikke kan anses som et gyldigt krav jf. ovenstående, foregår fejlsøgning og diagnostik på kundens regning efter gældende satser. Side 10 af 10

WWI A/S. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4

WWI A/S. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 WWI A/S Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 WWI A/S Service Level Agreement (SLA) 1 Indholdsfortegnelse 2 Hensigtserklæring... 3 2.1 Reference... 3 3 Definitioner... 3 3.1 Hostingplatform... 3 3.2 Nedetid...

Læs mere

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) ACI A/S 8. marts 2012 ACI A/S Side 2 af 12 Indhold 1 Generelt... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Kontakt til TDC Hosting i driftsfasen... 3 1.3 Datacenteradgang... 3

Læs mere

SLA Service Level Agreement

SLA Service Level Agreement SLA Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 Service Level Agreement... 1 2 Driftsvindue og oppetid... 1 2.1 Servicevindue... 1 2.1.1 Ekstraordinær service... 1 2.1.2 Patch Management... 1 2.1.3 Åbningstid...

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere

Service Level Agreement (DK)

Service Level Agreement (DK) Service Level Agreement (DK) HighJump Software BRONZE SLA - Aftalenummer bedes oplyst ved kontakt til vores ServiceDesk Forfatter JFA Versionnr. 1.3 Dato 08-04-2014 Indhold Definitioner... 3 Introduktionstekst...

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For Borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af Borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført.

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført. 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. 2. Aktieselskaber, anpartsselskaber eller

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer.

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer. Kapitel 1 - Hoveddel 1. - BAGGRUND - FORMÅL Denne aftale regulerer parternes rettigheder og pligter forbundet med kundens brug af tjenesten SMARTDAY, en cloud-baseret tjeneste, som hostes for kunden af

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed 1.1. Enhver leverance sker i henhold til følgende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. 1.2. Kundens

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 DET MED SMÅT Indhold Uddrag af abonnementsvilkår 3 Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 Uddrag af lov om betalingstjenester 13 Mobilt Bredbånd: Dit abonnement

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014)

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Nedenstående betingelser gælder for alle aftaler mellem DLG Tele I/S og kunder om DLG Teles salg af telefoner m.v. indgået via DLG Teles internetbutik www.dlgteleshop.dk

Læs mere

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter 2014 IT-SERVICEKATALOG CPH Servicecenter 1 Forord Nærværende servicekatalog beskriver de ydelser, som IT-Servicecentret leverer. IT- Servicecentrets primære opgaver kan ses i bilag til samarbejdsaftalen

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014 Brand By Hand CVR: 34845808 Møllevangsallé 142, 8200 Aarhus N 1 Indledning Vi yder altid vores bedste for at opfylde dine behov og indfri dine forventninger. Vi har i det følgende formuleret vores handelsbetingelser,

Læs mere

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af hosting-platform i perioden 01-01-2014 til 31-12-2014 SYSTEMHOSTING

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere