RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson"

Transkript

1 Masnedøgade DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR VAT DK

2 INDHOLD: INDLEDNING... 3 METODE... 4 RAPPORTENS OPBYGNING... 6 KONKLUSIONER... 7 KAPITEL 1: BØRNS BRUG AF NATUREN... 8 KAPITEL 2: ÆNDRINGER I BØRNS BRUG AF NATUREN KAPITEL 3: BARRIERER FOR BØRNS BRUG AF NATUREN KAPITEL 4: HOLDNINGER TIL NATURFORBRUG Side 2 af 27

3 INDLEDNING TNS Gallup har for Danmarks Naturfredningsforening gennemført en spørgeskemaundersøgelse omhandlende forskellige generationer af danskeres brug af naturen. Det er således målet at finde ud af, hvilke forskelle der er på, hvordan børn i dag bruger naturen sammenlignet med, hvordan deres forældre og bedsteforældre brugte naturen, da de var børn. Undersøgelsen har to adskilte målgrupper: Først forældre med børn på 5 til 12 år (benævnt forældre eller forældregenerationen i rapporten), dernæst ældre mellem 55 og 70 år (benævnt ældre eller bedsteforældregenerationen i rapporten). Den sidste gruppe er dog igen inddelt i en gruppe med børnebørn mellem 5 og 12 år (benævnt bedsteforældre i rapporten). Derudover er forældrene også blevet stillet spørgsmål til deres børns brug af naturen. Derfor fremgår alle tre målgrupper i figurerne gennem rapporten, i de tilfælde hvor der er stillet de samme spørgsmål til alle tre grupper. Resultaterne af undersøgelsen leveres til Danmarks Naturfredningsforening i form af nærværende metode- og grafikrapport, SPSS-datafiler samt en tabelrapport i PDF. Disse produkter er alle leveret til Danmarks Naturfredningsforening den 8. september Metodeafsnittet nedenfor er en kort redegørelse for undersøgelsesforløbet, herunder gennemførelsesperioden, stikprøvesammensætning og repræsentativitet. Side 3 af 27

4 METODE Undersøgelsen blev foretaget via vores webpanel, Feltarbejdet foregik fra d. 12. august til d. 24. august Der blev udsendt to rykkere undervejs. Samling og vejning Der er trukket en repræsentativ sample for bedsteforældregenerationen på parametrene køn, alder, uddannelse og region, som er identisk med tal fra Danmarks Statistik. Efterfølgende er data vejet på plads efter de samme parametre for at justere for eventuelle afvigelser i datamaterialet. For bedsteforældre-samplingen er der blevet anvendt tal fra Gallups Indeks Danmark, hvor det er muligt at udtrække sammensætningen af personer med hjemmeboende børn i alderen 5-12 år. Dette gav os mulighed for også her at kunne udtrække en repræsentativ sample på parametrene køn, alder, uddannelse og region. Ligeledes er data blevet vejet på plads efterfølgende. I begge tilfælde ligger vejeeffektiviteten omkring 95%, hvilket betyder, at der kun er mindre afvigelser i datamaterialet i forhold til Danmarks Statistik. Svarprocent Svarprocenten udregnes her som andelen af brugbare respondenter der siger ja til at deltage i et interview. Det vil sige den andel, som er inviteret til undersøgelsen fratrukket de frascreenede respondenter. Nedenfor ses svarprocenten for begge undersøgelserne. Bedsteforældre Inviterede panelister: 1799 Nægtere: 102 Ikke afsluttede interviews: 62 Gennemførte interviews: 1012 Frascreenede: 35 Svarprocent (1012/1764*100) 57, Side 4 af 27

5 Inviterede panelister: 2750 Nægtere: 221 Ikke afsluttede interviews: 130 Gennemførte interviews: 1022 Frascreenede: 173 Svarprocent (1022/2577*100) 39, Svarprocenten for begge undersøgelserne anses for at være rimelige, dog er forældreundersøgelsen noget lavere end bedsteforældreundersøgelsen. Dette kan blandt andet forklares ved, at forældreskemaet var noget længere, samt at denne målgruppe generelt har en mere travl hverdag, og derfor er mindre tilbøjelige til at besvare spørgeskemaer end bedsteforældre-målgruppen. Dog viser vejeeffektiviteten, at der ikke er grund til at tro, at der skulle være afvigelser i datamaterialet. Side 5 af 27

6 RAPPORTENS OPBYGNING Undersøgelsen er foretaget ved hjælp af to adskilte spørgeskemaer det ene stillet til forældre med børn mellem 5 og 12 år, og det andet stillet til ældre på år, både med og uden børnebørn i alderen 5 til 12 år. Nogle af spørgsmålene i de to skemaer går igen, således at der indsamles svar på disse spørgsmål både for de ældre, for forældrene og for børnene (gennem forældrenes svar om disse). Disse spørgsmål vil i første afsnit blive præsenteret, således at det er muligt at sammenligne svarene for børn, forældre og ældre. For nogle af spørgsmålene er der ikke nogen svar hvad angår børnene, og andre af spørgsmålene er kun stillet til forældrene eller til de af de ældre, der har børnebørn i alderen 5-12 år. Således vil det i den enkelte grafik være muligt at se, hvem svarene drejer sig om, og at sammenligne disse, hvor flere grupper er inkluderet. Rapporten er opbygget tematisk, således at den indledes med et fokus på brugen af naturen, herunder hyppigheden af ophold i naturen, varigheden, og hyppigheden af forskellige aktiviteter. Det næste afsnit fokuserer på ændringer i børns brug af naturen, i forhold til da henholdsvis forældre og bedsteforældregenerationen var børn, samt årsagerne til disse ændringer. Tredje afsnit ser på, hvilke forskellige barrierer der kan være imod, at børn kommer ud i naturen, både fra børnene selv, men også fra forældrene og omgivelserne. Fjerde og sidste afsnit ser på holdninger til naturoplevelserne, samt opfattelsen af deres vigtighed for børnene. Side 6 af 27

7 KONKLUSIONER Nedenfor er nogle af undersøgelsens centrale konklusioner kortfattet beskrevet. Der er gennem tre generationer sket et markant fald af børn, der er ude i naturen hver dag. Fra bedsteforældregenerationen til i dag er tallene faldet fra 5 til 2. Den ældre generation tilbragte generelt mere tid i naturen end børn i dag både i hverdagene og weekenden. Dette forhold bekræftes også af, at både ældre og forældre synes, at børn i dag bruger mindre tid i naturen end førhen. Generelt er der stor enighed blandt både forældre og bedsteforældregenerationen om, at naturen er vigtig for børnene. 91 % af forældrene svarer, at det er vigtigt eller meget vigtigt for dem, at deres børn får naturoplevelser. Bedsteforældregenerationen mener i meget høj grad, at børn kommer for lidt ud i naturen, og kun 11 % svarer, at børn i dag kommer nok ud i naturen. Blandt forældrene svarer 54 %, at deres børn i dag kommer nok ud i naturen. Både forældre og bedsteforældre mener i høj grad at barndommens naturoplevelser har haft positiv indflydelse på deres liv og på, hvordan de bruger naturen som voksne. Computere, elektroniske spil og fjernsyn får en stor del af skylden for, at børn færdes mindre i naturen. Til gengæld fremhæves institutionerne som et sted, hvor børnene kommer mere ud end tidligere. fremhæver generelt tidsaspektet som et problem, og mener, at hvis de ikke arbejdede så meget eller havde mere tid, så ville de kunne tage børnene med ud i naturen. Bedsteforældrene ville komme mere ud i naturen med børnebørnene, hvis børnebørnene boede tættere på, ikke gik til så mange organiserede aktiviteter, hvis bedsteforældrene ikke arbejdede så meget, og hvis børnenes forældre opfordrede bedsteforældrene til at tage børnebørnene med. Næsten alle forældre mener, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at deres børn lærer at passe på og værne om naturen (99 %) og de er enige eller meget enige i, at det er sundt for deres børn at være ude i naturen (98 %). Side 7 af 27

8 KAPITEL 1: BØRNS BRUG AF NATUREN I dette kapitel analyseres hvor ofte og hvordan naturen bruges af børn. Der ses både på børn, der på nuværende tidspunkt er 5 til 12 år gamle, og på hvordan forældrene og bedsteforældregenerationen brugte naturen, da de var i den alder. Af figur 1 fremgår det, at der er en overordnet forskel i de forskellige generationers besøg i naturen. Hvor der blandt de ældre var 59 %, der besøgte naturen hver dag i sommerhalvåret, er dette faldende med de yngre generationer. Således er der blandt børn i dag kun 26 %, der besøger naturen hver dag i sommerhalvåret. Figur 1: Hyppigheden af børns besøg i naturen i sommerhalvåret Base: Ældre 1009, 1022, Børn 1022 Ældre 5 2 5% 42% 34% 1 2% Børn % 2% Hver dag Flere gange om ugen Cirka en gang om ugen Et par gange om måneden Et par gange om året Sjælnere Aldrig Ved ikke Denne tendens går igen, når man ser på antallet af timer i løbet af en uges hverdage (figur 2) og weekend (figur 3), som de forskellige generationer har brugt i naturen. Her ses, at en større andel, 55 %, af bedsteforældrene brugte 4 timer eller mere i naturen i løbet af ugens hverdage. Blandt børn i dag, tilbringer flertallet, 65 %, mindre end 4 timer i naturen i løbet af en hverdagsuge. Side 8 af 27

9 Figur 2: Antal timer i naturen i løbet af en uges hverdage Base: Ældre 1009, 1022, Børn 1022 Ældre % 4 2 8% Børn 15% 50% 18% 5% Slet ikke ude i hverdagene Under 1 time 1-3 timer 4-6 timer 7-9 timer 10 timer eller mere Ved ikke Mønstret er nogenlunde det samme for antal timer tilbragt i naturen i weekenden, se figur 3, om end der generelt tilbringes flere timer i naturen. Derudover er de ældre og forældrene her på samme niveau, mens børnene skiller sig ud, ved at tilbringe færre timer end de ældre generationer. Andelen der tilbringer 10 timer eller mere i naturen er blandt de ældre 19 % og for børnene er denne andel 5 %. Figur 3: Antal timer i naturen i løbet af en weekend Base: Ældre 1009, 1022, Børn 1022 Ældre 2% 22% 32% 22% 1 2% 4% 25% 30% 20% 15% Børn 10% 38% 34% 10% 5% 2% Slet ikke ude i hverdagene Under 1 time 1-3 timer 4-6 timer 7-9 timer 10 timer eller mere Ved ikke Når man ser på forskellige aktiviteter eller familiearrangementer, er der en forskel i adfærd på tværs af generationer. Af figur 4 fremgår det, at de forskellige generationer har oplevet nogenlunde samme hyppighed af familieskovture, om end der blandt de ældre og børnene, er en lidt større andel end blandt de voksne. Blandt de ældre er andelen, der oplevede familieskovture mere end et par gange om året, på 72 %, og blandt de voksne er andelen 64 %. Blandt børnene er der 80 %, som oplever at komme på familieskovture et par gange om året eller mere. Side 9 af 27

10 Figur 4: Hyppigheden af familieskovture Base: Ældre 1009, 1022, Børn 1022 Ældre 2% 8% % 2% 5% % 10% 2% Børn 2 44% 1 2% Flere gange om ugen En gang om ugen Et par gange om måneden Et par gange om året Sjældnere Aldrig Ved ikke Familiestrandture er tilsyneladende blevet mere populært med de yngre generationer, hvilket fremgår af figur % af børnene tager på familiestrandture mere end et par gange om året. Blandt de ældre er andelen nede på 68 %. generationen placerer sig midt imellem. Andelen af de, som deltager i familiestrandture flere gange om ugen, er næsten konstant over generationerne (9-10 %). Figur 5: Hyppigheden af familiestrandture Base: Ældre 1009, 1022, Børn 1022 Ældre 18% 32% % 4% Børn 10% 14% 32% 3 Flere gange om ugen En gang om ugen Et par gange om måneden Et par gange om året Sjældnere Aldrig Ved ikke Af figur 6 ses hyppigheden af andre familieudflugter i naturen. Tendensen er her den samme, som for familiestrandture, idet andelen af børn, der deltager i familieudflugter et par gange om året eller mere, er større end for de ældre generationer. Andelen af børn, der aldrig har deltaget i andre familieudflugter er på 3 %, hvor den for forældre og ældre er på hhv. 8 % og 12 %. Side 10 af 27

11 Figur 6: Hyppigheden af andre familieudflugter i naturen Base: Ældre 1009, 1022, Børn 1022 Ældre 22% 3 20% 12% 25% 3 22% 8% 2% Børn 4% 2 35% 20% Flere gange om ugen En gang om ugen Et par gange om måneden Et par gange om året Sjældnere Aldrig Ved ikke I forhold til de øvrige aktiviteter, er der i hyppigheden af organiserede sportsaktiviteter, sket en meget stor udvikling på tværs af generationer. Andelen af de, som deltager i organiserede sportsaktiviteter flere gange om ugen fordoblet fra den ældre generation til børnene i dag. Blandt de ældre deltog 22 % i organiserede sportsaktiviteter flere gange om ugen, blandt forældrene er det 38 % og blandt børnene deltager 44 % i organiserede sportsaktiviteter flere gange om ugen. Andelen der aldrig deltager i organiserede sportsaktiviteter er mere end halveret. Blandt de ældre er andelen 30 %, blandt forældrene 15 % og blandt børnene er der kun 11 %, der aldrig deltager i organiserede sportsaktiviteter. Figur 7: Hyppigheden af organiserede sportsaktiviteter Base: Ældre 1009, 1022, Børn 1022 Ældre 22% 28% 10% 30% 2% 38% 28% 2% 15% 2% Børn 44% 3 4% 2% 5% 1 Flere gange om ugen En gang om ugen Et par gange om måneden Et par gange om året Sjældnere Aldrig Ved ikke Af figur 8 ses hyppigheden af bedsteforældres udflugter med deres børnebørn fordelt på køn og region. Som det fremgår af figuren er niveauet nogenlunde konstant. Region Sjælland og Nordjylland ligger lidt over niveau idet der er 60 %, der tager på udflugter med deres børnebørn et par gange om måneden eller mere. Blandt alle bedsteforældre udgør denne andel 52 %. Side 11 af 27

12 Figur 8: Hyppigheden af bedsteforældres udflugter med deres børnebørn Base n=504 Alle bedsteforældre 2% 4% 10% 3 3 4% 2% Mænd 5% 3 3 8% Kvinder 12% 35% 3 10% Hovedstaden 2% 1 34% 3 12% 2% 5% Sjælland 4% 15% 40% 30% 4% Syddanmark 2% 32% 3 12% 2% Midtjylland 2% 2% 8% 3 38% 8% 5% Nordjylland 4% 4% 12% 40% 2 Næsten hver dag Flere gange om ugen Cirka en gang om ugen Et par gange om måneden Et par gange om året Sjældnere Aldrig Ved ikke Den hyppigste aktivitet blandt de 5-12årige sidste gang de besøgte naturen, var at lege. 57 % af forældrene har nævnt denne. I figur 9 fremgår det, efter hyppighed, aktiviteterne blandt de 5-12årige sidste gang de besøgte naturen. Næst efter at lege er, var ude at bade (50 %) samt gik en tur (47 %). Side 12 af 27

13 Figur 9: De 5-12åriges hyppigste aktiviteter, sidste gang de besøgte naturen Base n=1022 Legede Var ude og bade Gik en tur Cyklede en tur Spiste i naturen Klatrede i træer Undersøgte naturen Løb/dyrkede sport Luftede hund Lavede bål Samlede bær Var ude og fiske Var ude og ride Byggede hule Overnattede i naturen Cyklede mountainbike Spillede rollespil Arbejdede/læste Andet 2% 5% 8% 12% 12% % % 4 50% 5 Alle forældre Figur 10 fremstiller forældrenes svar, sorteret efter hyppighed, på hvad der giver deres børn særlig glæde ved at være ude i naturen. At bruge kroppen (50 %) samt at være sammen med familien (47 %) er forældrenes hyppigste svar. 39 % af forældrene angiver, at det at det er sjovt giver børnene særlig glæde, ved at være ude i naturen. Side 13 af 27

14 Figur 10: nes hyppigste svar på, hvad der giver deres børn særlig glæde ved at være ude i naturen Base n=1022 At kunne bruge kroppen - at røre sig At være sammen med familien på en aktiv 4 50% At det er sjovt 3 At samle ting At lege med kammeraterne/vennerne At kunne bruge sin fantasi Den friske luft 34% 34% 32% 32% Dyrene i naturen At lære noget nyt om naturen Frihed til at bestemme selv og finde på nye lege At gå til organiserede aktiviteter (sport, At kunne bruge alle sanser 24% 2 20% 1 1 At det er afstressende At der sker spændende og uventede ting Det er aldrig det samme 10% 1 1 At fiske At bygge huler At være alene 2% Ved ikke Alle forældre Side 14 af 27

15 KAPITEL 2: ÆNDRINGER I BØRNS BRUG AF NATUREN Dette kapitel indledes ved at se på, hvordan forældregenerationen og bedsteforældregenerationen opfatter børnenes forbrug af natur nu, i forhold til da de selv var børn. Der ses herudover på, hvilke årsager de to grupper mener, der kan være til, at børn nu om dage kommer mere henholdsvis mindre ud i naturen end tidligere. Som det fremgår af figur 11 mener den største andel af ældre og forældre, at børn kommer noget eller meget mindre ud i naturen end tidligere. Dog er der en forskel blandt de to generationer idet 72 % af de ældre mener dette, blandt forældre er det 54 %. Omvendt mener 32 % af forældrene at det er cirka det samme, en holdning der kun deles af 13 % af bedsteforældrene. Figur 11: Holdning til, om børn kommer mere ud i naturen nu end tidligere Base: Ældre 1009, 1022 Ældre % 2% 1 38% 32% 8% 5% 2% Meget mindre Noget mindre Cirka det samme Noget mere Meget mere Ved ikke De følgende to figurer illustrerer de vigtigste årsager til, at børn kommer mere eller mindre ud i naturen, afhængig af hvad respondenterne har svaret. Den primære årsag til at børnene kommer mere ud i naturen blandt de ældre er, at børnene kommer mere ud i naturen med institutionerne (62 %). Blandt forældrene er den primære årsag, at vi forældre er blevet mere bevidste om, at det er sundt for børnene (62 %). En årsag som 51 % af de ældre også tilslutter sig. En anden vigtig årsag, blandt 53 % af forældrene er, at det er noget børnene og familien prioriterer. Side 15 af 27

16 Figur 12: Vigtigste årsager til, at børn kommer MERE ud i naturen nu end tidligere Base: Ældre 142, 129 Det er blevet lettere at komme til naturen Det er noget børnene og familien prioriterer Børnene går til flere organiserede aktiviteter i naturen Børnene kommer mere ud i naturen med institutionerne Der er mere natur end tidligere Det er lettere at finde på spændende aktiviteter i naturen Der er bedre adgang til naturen end tidligere Børnene ved mere om naturen, og derfor bruger de den mere Naturen er blevet mere spændende og varieret Vi er mindre bange for at børnene kommer til skade Børnene har mere fritid end tidligere Vi forældre er mere bevidste om, at det er sundt for børnene Vi forældre er generelt mere trygge ved naturen end tidligere Andet 4% 1 12% 8% 15% 1 20% % 30% 3 40% % 62% Ældre Af figur 13 fremgår det, at de ældre og forældrene er enige om, at den vigtigste årsag til, at børnene kommer mindre ud i naturen er, at tv, computer og elektroniske spil holder børnene indendørs. 81 % af de ældre tilslutter sig dette og 67 % af forældrene. Blandt forældrene mener 44 %, at en vigtig årsag er, at vi forældre tager os ikke tid til at give børnene naturoplevelser. Både ældre, 52 %, og forældre, 41 %, fremhæver at børnene er længere tid i institutioner som en vigtig årsag til, at børn kommer mindre ud i naturen. Side 16 af 27

17 Figur 13: Vigtigste årsager til, at børn kommer MINDRE ud i naturen nu end tidligere Base: Ældre 720, 555 Det er blevet sværere at komme til naturen Tv, computer og elektroniske spil holder børnene indendørs Børnene går til flere organiserede aktiviteter Vi forældre tager os ikke tid til at give børnene naturoplevelser Børnene er længere tid i institutioner Der er mindre natur end tidligere Det er svært at finde på spændende aktiviteter i naturen Der er flere andre spændende ting at tage sig til for børnene Det er forbudt at være i naturen mange steder Vi overvåger vores børn mere, end vores forældre gjorde Børnene ved ikke nok om naturen og bruger den derfor ikke Naturen er blevet mindre spændende og varieret Det er dyrt at give børnene naturoplevelser 2% 5% 4% 12% 2 32% 24% 28% 32% 3 40% 44% 4 52% 6 8 Vi er bange for at børnene kommer til skade Andet 5% Ældre Til sidst er de ældre, der har børnebørn i alderen 5-12 blevet spurgt om, hvorvidt deres børnebørn kommer mere eller mindre ud i naturen end de selv gjorde som børn. Her viser figur 14, at der er en stor andel, 67 %, som mener, at deres børnebørn kommer noget eller meget mindre ud i naturen, end de selv gjorde som børn. Figur 14: Bedsteforældrenes opfattelse af, om deres børnebørn kommer mere eller mindre ud i naturen end de selv gjorde som børn Base n=504 Bedsteforældre 25% 42% 1 Meget mindre Noget mindre Cirka det samme Noget mere Meget mere Ved ikke Side 17 af 27

18 KAPITEL 3: BARRIERER FOR BØRNS BRUG AF NATUREN Dette kapitel fokuserer på de faktorer, der kan forhindre, at børn i dag kommer ud i naturen. Der ses på hvilke barrierer flest fra forældregenerationen og bedsteforældregenerationen opfatter som barrierer for børnenes brug af naturen, og hvilke problemer der kan være forbundet med at lade børnene opholde sig i naturen alene. Sidst fokuseres på faktorer der kan medvirke til, at forældre og bedsteforældre tilbringer mere tid i naturen med deres børn og børnebørn. Både de ældre og forældrene blev bedt om selv at angive, hvad de opfattede som de vigtigste barrierer imod at børn kommer ud i naturen. Resultaterne af dette åbne spørgsmål er fremsendt som Excel fil. Derefter blev respondenterne spurgt hvilke andre barrierer der kan forhindre børn i at komme ud i naturen, denne gang med en liste af svarmuligheder. Svarene på dette spørgsmål præsenteres i figur 15 nedenfor. Den barriere, der nævnes af flest ældre, 87 %, og forældre, 42 %, er, at fritiden bruges på computer, elektroniske spil eller tv. En stor andel af de ældre, 54 %, angiver også manglende tid pga. sport/andre hobbyer. Blandt forældrene fremhæver 36 % vejret som barriere mod, at børn kommer i naturen. Side 18 af 27

19 Figur 15: Andre barrierer mod, at børn kommer ud i naturen Base: Ældre 1009, 1022 Vejret Der er for langt til naturen Manglende lyst Manglende tid pga. lektier 8% 15% % 3 Det er for besværligt 22% Manglende tid pga. sport/andre hobbyer 32% 54% Fritiden bruges på computer, elektroniske spil eller tv Der er for mange love og regler, der skal overholdes i naturen Der er for få aktiviteter i naturen 4% 4% 42% 8 Der er ingen kammerater at følges/lege med 12% 2 Andet 15% Ældre Af den næste figur, figur 16, illustreres forældrenes enighed med fire udsagn om barrierer mod børnenes naturbesøg. 0 er helt uenig og 10 er helt enig. Der er generel uenighed om, at det er for farligt at lade mine børn være alene i naturen. Til gengæld synes der at være større enighed om, at vi forældre har for meget arbejde til at have tid til at tage børnene med i naturen, idet dette udsagn scorer 5,3 i gennemsnit. Side 19 af 27

20 Figur 16: Gennemsnitlig enighed blandt forældrene på en skala fra 0-10 i fire udsagn om barrierer mod børnenes naturbesøg Base n=1022 Det er for farligt at lade mine børn være alene i naturen 2,8 Vi forældre har for meget arbejde til at have tid til at tage børnene med ud i naturen 5,3 Trafikken på vel til naturen er for farlig til, at mine børn må gå derud alene 4,5 Jeg er bange for, at mine børn farer vild, hvis de er alene ude i naturen 3,5 Gennemsnit alle forældre Bedsteforældrenes hyppigst angivne svar på, hvad der kunne få dem til at tilbringe mere tid i naturen med børnebørnene, rangeret efter hyppighed, fremgår af figur 17. Det hyppigste svar, som angives af 61 % af bedsteforældrene, er at børnebørnene boede tættere på mig. Derudover fremhæver 37 % af bedsteforældrene at børnebørnene ikke gik til så mange aktiviteter som svar på, hvad der kunne få dem til at tilbringe mere tid i naturen med børnebørnene. Side 20 af 27

21 Figur 17: Bedsteforældrenes hyppigst angivne svar på, hvad der kunne få dem til at tilbringe mere tid i naturen med børnebørnene Base n=504 At børnebørnene boede tættere på mig 6 At børnebørnene ikke gik til så mange organiserede aktiviteter 3 At jeg ikke arbejdede så meget 25% At mine børn opfordrede mig til at tage ud i naturen sammen med børnebørnene At der var flere naturlegepladser og besøgscentre med natur At jeg kunne få gode og gratis idéer til naturoplevelser sammen med børnene At der var flere spændende planlagte aktiviteter og arrangementer 22% At transporten til naturen var lettere 1 At naturen var tættere på mit hjem At jeg selv vidste mere om naturen, så jeg kunne fortælle mine børnebørn om den og planlægge aktiviteter At transporten til naturen var billigere At jeg kendte naturen i mit og børnebørnenes nærområde bedre At der var mere information ude i naturen (foldere, tavler) 5% At nogen tog os med ud i naturen 5% At der generelt var mere natur i Danmark 4% Andet 14% Bedsteforældre Af figur 18 fremgår forældrenes svar på samme de hyppigst angivne svar på, hvad der kunne hjælpe familien til at komme mere ud i naturen. 65 % af forældrene angiver svaret at familien fik mindre Side 21 af 27

22 travlt og mere tid sammen som det, der kunne hjælpe familien til at komme mere ud i naturen. At vi forældre ikke arbejdede så meget angives af 52 % af forældrene som svar på, hvad der kunne hjælpe. Figur 18: nes hyppigst angivne svar på, hvad der kunne hjælpe familien til at komme mere ud i naturen Base n=1022 At familien fik mindre travlt og mere tid sammen 65% At vi forældre ikke arbejdede så meget 52% At der var flere naturlegepladser og besøgscentre med natur At jeg kunne få gode og gratis ideer til naturoplevelser for familien At børnene ikke gik til så mange organiserede aktiviteter 14% 1 2 At naturen var tættere på mit hjem 1 At jeg kendte naturen i mit nærområde bedre At jeg selv vidste mere om naturen, så jeg kunne fortælle mine børn og den og planlægge aktiviteter At der var flere spændende planlagte aktiviteter og arrangementer 1 12% 10% At nogen tog os med ud i naturen At transporten til naturen var lettere At der generelt var mere natur i Danmark At der var mere information ude i naturen (foldere, tavler) At transporten til naturen var billigere Andet 1 Side 22 af 27

23 KAPITEL 4: HOLDNINGER TIL NATURFORBRUG Sidste kapitel fokuserer på de ældres og forældres opfattelse af naturens betydning for børn, både generelt og for dem selv i deres egen barndom. Der ses blandt andet på, om forældre og bedsteforældregenerationen mener, at børn kommer nok ud i naturen i dag, og hvor vigtigt et er for dem, at børnene får naturoplevelser. Sidst fokuseres der på, hvilke faktorer der er vigtige for forældrene angående naturoplevelser med familien, og i hvor høj grad de opfatter naturoplevelser som positive og vigtige for børnene såvel som familien. Af figur 19 fremgår det, at der er generel enighed blandt forældrene om, at barndommens naturoplevelser har haft en positiv indflydelse på deres liv. Den gennemsnitlige score herfor er på 8,0 (10 er helt enig). At barndommens naturoplevelser har haft betydning for, hvordan deres børn bruger naturen, er der dog ikke samme grad af enighed overfor, om end der er enighed. Den gennemsnitlige score blandt forældrene på dette udsagn er på 6,7. Figur 19: Gennemsnitlig enighed blandt forældrene på en skala fra 0-10 i tre udsagn om barndommens naturoplevelser Base n=1022 Min barndoms naturoplevelser har haft en positiv indflydelse på mit liv 8,0 Min barndoms naturoplevelser har haft betydning for, hvordan jeg bruger naturen som voksen 7,4 Min barndoms naturoplevelser har haft betydning for, hvordan mine børn bruger naturen 6,7 Gennemsnit alle forældre Blandt bedsteforældrene er der generelt høj enighed om, at deres barndoms naturoplevelser har haft en positiv indflydelse på deres liv, 8,5, samt på hvordan de bruger naturen som voksen, 8,1. Dette ses af figur 20. Heraf ses også en udpræget enighed om, at en barndom med naturoplevelser er bedre end en barndom med få eller ingen naturoplevelser. Dette udsagn scorer 9,1 i gennemsnit blandt alle bedsteforældrene. Til gengæld er der ikke det samme udtryk for enighed i forhold til om egne naturoplevelser har haft betydning for børn og børnebørns brug af naturen. Side 23 af 27

24 Figur 20: Gennemsnitlig enighed blandt bedsteforældrene på en skala fra 0-10 i tre udsagn om barndommens naturoplevelser Base n=1009 Base* n=504 Min barndoms naturoplevelser har haft en positiv indflydelse på mit liv 8,5 Min barndoms naturoplevelser har haft betydning for, hvordan jeg bruger naturen som voksen 8,1 En barndom med mange naturoplevelser er bedre, end en barndom med få eller ingen naturoplevelser 9,1 Min barndoms naturoplevelser har haft betydning for, hvordan mine børn og børnebørn bruger naturen* Gennemsnit alle bedsteforældre 6,6 Af figur 21 fremgår det, at der er stor forskel blandt forældre og ældre i forhold til holdningen til, om børn kommer nok ud i naturen. Blandt de ældre mener den overvejende del, 73 %, at det gør de ikke, hvor 42 % af forældrene mener at børnene ikke kommer nok ud i naturen. Over halvdelen af forældrene, 54 %, mener at børn kommer nok ud i naturen. Figur 21: Holdning til, om børn kommer nok ud i naturen Base: Ældre 1009, 1022 Ældre % 42% 4% Ja Nej Ved ikke Side 24 af 27

25 Det fremgår af figur 22 at bedsteforældrene generelt finder det vigtigt, at deres børnebørn får oplevelser i naturen. Scoren for alle bedsteforældre er 8,5, hvor 10 er den højest mulige. Kvinder finder det lidt mere vigtigt end mænd. Figur 22: Hvor vigtigt det er for bedsteforældrene, at deres børnebørn får oplevelser i naturen. Gennemsnit på en 0-10 skala Base n=504 Alle bedsteforældreforældre 8,5 Mænd 8,3 Kvinder 8,7 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 8,6 8,4 8,4 8,6 8,6 Vigtighed nes hyppigste svar på, had der er særligt vigtigt når familien er ude i naturen, er at vi får fælles oplevelser i familien. Som det fremgår af figur 23 er det 64 % af forældrene der har noteret dette. At vi får frisk luft er svaret af 53 % af forældrene, og at vi får rørt os, er der 49 % af forældrene, der svarer som værende særligt vigtigt. Side 25 af 27

26 Figur 23: nes hyppigste svar på, hvad der er særligt vigtigt når familien er ude i naturen Base n=1022 At vi får fælles oplevelser i familien 64% At vi får frisk luft At vi får rørt os 4 5 At børnene lærer at værne om naturen At det er afstressende At vi giver naturglæden videre til vore børn At vi bliver glade af at være ud i naturen 4 38% 3 3 At vise, at naturen er fantastisk og forunderlig At vi får set noget smukt natur At børnene lærer at være trygge i naturen 22% 28% 2 At naturoplevelser er spændende At vi får luftet hunden At oplevelser i naturen er uforudsigelige At vi får dyrket sport At vi lærer noget nyt sammen At vi kan fiske og samle vores egen mad Ved ikke 15% 10% 8% 4% De følgende to grafer, figur 24 og figur 25, illustrerer forældrenes holdning til forskellige udsagn. ne har svaret på en skala fra 0-10, hvor 0 er slet ikke vigtigt/helt uenig og 10 er meget vigtigt/helt enig. Det vil sige, at jo højere score des vigtigere synes udsagnet at være. Af figur 24 fremgår det, at forældrene generelt finder det vigtigt, at deres børn bruger og får viden om naturen. Især scorer udsagnet mine børn skal lære at passe på og værne om naturen højt, med 9,0 er det næsten højest mulige, og er derfor meget vigtigt for forældrene. Side 26 af 27

27 Figur 24: Gennemsnitlig vigtighed blandt forældrene på en skala fra 0-10 af fire udsagn om børnenes fremtidig brug af naturen Base n=1022 Mine børn skal have oplevelser i naturen Mine børn skal have viden om natur, dyr og planter 8,4 8,3 Mine børn skal lære at passe på og værne om naturen 9,0 Mine børn skal selv blive glade for at bruge naturen som voksne 8,6 Gennemsnit alle forældre Når der listes nogle udsagn omkring naturen, er forældrene generelt meget enige. Især mener de, at det er sundt for børn at være i naturen, da enigheds-scoren her er på 9,5. Til gengæld er forældrene meget uenige i udsagnet naturoplevelser er ikke vigtige for min familie, da dette udsagn scorer et gennemsnit på 1,6 på skalaen. Figur 25: Gennemsnitlig enighed blandt forældrene på en skala fra 0-10 i fem udsagn om naturen Base n=1022 Det er sundt for børn at være i naturen 9,5 Naturen er verdens bedste legeplads 8,3 Fælles naturoplevelser giver glæde og energi til familien 8,8 Naturoplevelser er ikke vigtige for min familie 1,6 En barndom med mange naturoplevelser er bedre, end en barndom med få eller ingen naturoplevelser 8,1 Side 27 af 27

LODRET PROCENT (VEJET) Danmarks Naturfredningsforening P56456 (27-Aug-2009) TABEL 1 KØN ALDER REGION

LODRET PROCENT (VEJET) Danmarks Naturfredningsforening P56456 (27-Aug-2009) TABEL 1 KØN ALDER REGION LODRET PROCENT (VEJET) Danmarks Naturfredningsforening P (Aug) TABEL KØN ALDER REGION CHI²TEST () "" signif. lav værdi "" test ej mulig INTERVIEW Mand Kvinde år år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland

Læs mere

Rapport Natur i generationer December 2012 Danmarks Naturfredningsforening PROJEKT 58949 Udarbejdet af: Synne Andersen Nygård

Rapport Natur i generationer December 2012 Danmarks Naturfredningsforening PROJEKT 58949 Udarbejdet af: Synne Andersen Nygård TNS Gallup A/S Masnedøgade 22-26 2100 København Ø Rapport Natur i generationer December 2012 Danmarks Naturfredningsforening PROJEKT 58949 Udarbejdet af: Synne Andersen Nygård CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

LODRET PROCENT (VEJET) Natur i generationer og naturens dag - 2015 ( 8-Jun-2015) TABEL 1. - NATURENS DAG - 2015 - VEJET DATA KØN ALDER ALDER

LODRET PROCENT (VEJET) Natur i generationer og naturens dag - 2015 ( 8-Jun-2015) TABEL 1. - NATURENS DAG - 2015 - VEJET DATA KØN ALDER ALDER KØN ALDER ALDER INTERVIEW Mand Kvinde 18-29 år 30-39 år 40+ år 18-39 år 40+ år Q1. HVILKE AF DISSE DAGE HAR DU HØRT OM? Naturens Dag Skovens Dag De Vilde Blomsters Dag Fars Dag Vandets Dag Ørnens Dag Jordens

Læs mere

Naturens Dag. 8. juni 2015. Naturens Dag. TNS Dato: 8. juni 2015 Projekt: 61974

Naturens Dag. 8. juni 2015. Naturens Dag. TNS Dato: 8. juni 2015 Projekt: 61974 8. juni 2015 Gallup om Sammenfatning: Kendskabet til ligger på 2 i målgruppen. Deltagelsen i ligger på Blandt dem der har hørt om, stammer deres kendskab primært fra landsdækkende (3) og lokale medier

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

ANTAL INTERVIEW Mand Kvinde 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60+ år

ANTAL INTERVIEW Mand Kvinde 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60+ år LODRET PROCENT (VEJET) Natur i generationer og naturens dag (Jan) TABEL. NATUR I GENERATIONER OG NATURENS DAG VEJET DATA SAMPLE ER DU...? ALDER CHI²TEST () "" signif. lav værdi "" test ej mulig INTERVIEW

Læs mere

01-10-2013. Med kroppen i naturen. Program. Udfordringen: Børns motorik. Introduktion til vigtigheden af, at børn får naturoplevelser.

01-10-2013. Med kroppen i naturen. Program. Udfordringen: Børns motorik. Introduktion til vigtigheden af, at børn får naturoplevelser. Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Program Introduktion

Læs mere

Med kroppen i naturen

Med kroppen i naturen Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Program Introduktion

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2013

Kommunal træning af ældre 2013 Kommunal træning af ældre 2013 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen September 2013 Projektnummer:

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer August 2014 Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer Undersøgelsens formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med fødevarer fra bestemte egne i Danmark. I undersøgelsen blev disse fødevarer

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013 Byliv En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune December 2013 ISBN 978-87-92689-83-2 December 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider Madkulturen - Madindeks 2015 69 4. Rammer for danskernes måltider 70 Madkulturen - Madindeks 2015 4. Rammer for danskernes måltider Dette kapitel handler om rammerne for danskernes måltider hvem de spiser

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

Kommunal genoptræning - 2015

Kommunal genoptræning - 2015 Kommunal genoptræning - 2015 Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner.... 5 Genoptræningsplaner

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Med denne viden vil det være muligt at tilrettelægge fremtidige markedsføringsstrategier.

Med denne viden vil det være muligt at tilrettelægge fremtidige markedsføringsstrategier. Indledning Explora har i foråret 2005 udført en instrumentalitetsanalyse for De Lokale Ugeaviser. Formålet med instrumentalitetsanalysen er at beskrive, hvordan danskerne læser ugeaviserne, og hvorfor

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden?

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden? Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Tilbageblik på efterskoleopholdet Indledning I dette notat beskriver EVA hvordan et efterskoleophold kan påvirke unge med flygtninge-,

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Det handler om meget mere end kraftspring og rullefald?

Det handler om meget mere end kraftspring og rullefald? Det handler om meget mere end kraftspring og rullefald? Perspektiver på tweens, ungdom og gymnastik i en synes godt om -kultur! Middelfart 17.november 2013 Hvad er der på dagsordenen? De digitale indfødte

Læs mere

Økonomisk analyse. Endnu flere køber økologi

Økonomisk analyse. Endnu flere køber økologi Økonomisk analyse 4. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Endnu flere køber økologi I en ny undersøgelse har Landbrug & Fødevarer undersøgt

Læs mere

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag H - Søren 00.06 Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.11 Søren: En ganske almindelig hverdag? 0014

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

FRAFALDSANALYSE BEDRE FASTHOLDELSE - hovedpointer fra DBTU s frafaldsundersøgelse.-

FRAFALDSANALYSE BEDRE FASTHOLDELSE - hovedpointer fra DBTU s frafaldsundersøgelse.- FRAFALDSANALYSE BEDRE FASTHOLDELSE - hovedpointer fra DBTU s frafaldsundersøgelse.- Bordtennis en svingdørsidræt? Næ nej, den egenforståelse kan vi godt gøre op med. Frafaldsanalysen viser, at 70% af de

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vi får løbende mange nye børn og mange nye forældre i Andedammen. Derfor har vi i BjørneBanden valgt at lave et lille introduktionsbrev, for at give et indblik i hvad der foregår i hverdagen. Når man starter

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Vær ærlig overfor dig selv nu. Det her er din chance for at ændre livets tilstand.

Vær ærlig overfor dig selv nu. Det her er din chance for at ændre livets tilstand. Livshjulet? Livshjulet er et stykke selvudviklingsværktøj som har eksisteret i mange, mange år. Livshjulet er et meget simpelt stykke værktøj, som kan give dig en god ide om, hvordan dit liv fungerer lige

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Friluftsliv for mennesker med funktionsnedsættelser Netværk og dokumentation

Friluftsliv for mennesker med funktionsnedsættelser Netværk og dokumentation Friluftsliv for mennesker med funktionsnedsættelser Netværk og dokumentation Konferencen Lille indsats stor værdi Nødebo d. 21.-22. oktober 2014 Tine Soulié Handicapidrættens Videnscenter Program Handicapidrættens

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Miljøpolitik I Odense. Odense Kommune 2008

Miljøpolitik I Odense. Odense Kommune 2008 Miljøpolitik I Odense Odense Kommune 2008 Om undersøgelsen Miljøpolitik I Odense Om undersøgelsen Denne rapport indeholder resultaterne for Odense Kommunes måling af borgernes holdninger til miljøpolitik

Læs mere

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2)

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) Tech College Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold

Læs mere

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Naturlig enhed Vi hører altid radio og så tjekker jeg også min mobil, men vi ses ikke tv om morgenen. Men så sidder jeg også

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Eniro Danmark Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 30-04-2012 Indhold 1. Baggrund og metode... 2 2. Centrale fund... 3 3.1. Produktsøgning og søgetjenester/-maskiner... 3 2.2 Køb af produkter...

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Kommunal/regionalpolitik

Kommunal/regionalpolitik Kommunal/regionalpolitik OM UNDERSØGELSEN: Denne undersøgelse handler om hvilken opfattelse folk der har eller har haft en psykisk sygdom har af nuværende politiske tiltag samt ønsker til tiltag efter

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Jeg vil nu oplæse en liste over fritidsaktiviteter.

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden Børnerådsmøde i Pyramiden www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Marts BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Stamtræer

Læs mere

Q1 Hvilket værksted er du på?

Q1 Hvilket værksted er du på? Q Hvilket værksted er du på? Besvaret: Sprunget over: Metal Træ Kantine Kunsthåndværk Mode & design Ejendomsservice Køkken (Mou Hotel) Tjener (Mou Hotel) Ejendomsservice (Laden) Design (Laden) % % % %

Læs mere

MADKLASSEN 3 KROP OG MOTION. Energi

MADKLASSEN 3 KROP OG MOTION. Energi 3 N SE S A KL in mad D Dig og d A M P R K N I T M G KRP G MTIN KRP G MTIN MADKLASSEN 3 At røre sig og få motion er utrolig vigtigt. Både fordi kroppen skal bruges for at fungere godt, og fordi du risikerer

Læs mere

Ugebrev 45 Indskolingen 2014

Ugebrev 45 Indskolingen 2014 Ugebrev 45 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære forældre til indskolingen. I skrivende stund er det ikke fredag endnu, men jeg er sikker på, at vi er mange, der har haft en dejlig Halloweenfest, når fredagen

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Undersøgelse af medicinske patienter. Marts 2010. Dataleverandør og analysefirma

Undersøgelse af medicinske patienter. Marts 2010. Dataleverandør og analysefirma Undersøgelse af medicinske patienter. Marts 2010 Side 2 Indhold Indhold Tema Om rapporten Summary Metode Side 3 4-9 10-15 Resultater: Baggrundsspørgsmål Kommunikation og information mellem patient og sundhedssystem

Læs mere

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født?

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? KB_logo Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Gender Hvad er dit køn? Kvinde Mand BirthYear Hvilket år er du født? Region Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden Region

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Vurdering af undervisningsmiljøet på Langå Skole i skoleåret 2010/2011.

Vurdering af undervisningsmiljøet på Langå Skole i skoleåret 2010/2011. Vurdering af undervisningsmiljøet på Langå Skole i skoleåret 2010/2011. 1. Kortlægning af skolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Langå Skole er en kommunal folkeskole med 587 elever.

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Økonomisk analyse. Aftensmaden i Danmark. 6. januar 2016

Økonomisk analyse. Aftensmaden i Danmark. 6. januar 2016 Økonomisk analyse 6. januar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Aftensmaden i Danmark T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk 53 pct. af forbrugerne tilbereder et varmt måltid til

Læs mere

Arbejdet med børnemiljø hos. Børnehaven Kornblomsten. Marts 2015

Arbejdet med børnemiljø hos. Børnehaven Kornblomsten. Marts 2015 Børnemiljø Sådan! Arbejdet med børnemiljø hos Børnehaven Kornblomsten Marts 2015 Følgende dokumenterer vores arbejde med at undersøge børnemiljøet og udvikle det ved hjælp af bestemte indsatser. Trin 1:

Læs mere

Inklusionsundersøgelsen

Inklusionsundersøgelsen Inklusionsundersøgelsen 2015 Randers Lærerforening har i perioden fra den 6. november 2015 til den 20. november 2015 gennemført den årlige inklusionsundersøgelse. Der er udsendt mail til kredsens medlemmer

Læs mere

Forord. Fritid og Kultur, januar 2008

Forord. Fritid og Kultur, januar 2008 Børns fritidsvaner i Høje-Taastrup Kommune Fritid og Kultur Januar 2008 1 Forord Fritid og Kultur i Høje-Taastrup Kommune iværksatte i efteråret 2007 en undersøgelse omhandlende børn og unges fritidsvaner

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Madkulturen. DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider

Madkulturen. DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider Madkulturen DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider YouGov oktober 2014 Indhold Baggrund og metode side 3-6 Hovedresultater i opsummering side 7-9 Resultater med grafer..side 10-15 Børns deltagelse

Læs mere

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Januar 2016 Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015 Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Indhold Side Baggrund 2 Sammenfatning 3 Trivsel

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Ud i naturen med misbrugere

Ud i naturen med misbrugere Ud i naturen med misbrugere Af Birgitte Juul Hansen, gadesygeplejerske Udsatte borgere er en gruppe, som kan være svære at motivere til at ændre livsstil. Om naturen kan bruges til at finde lyst og glæde

Læs mere

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge?

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Dansk Byggeri uddannelsesudvalg sætter fokus på, hvorfor en del af medlemsvirksomhederne ikke har lærlinge. I den forbindelse er medlemsvirksomheder,

Læs mere

Brugertest af folkeskolen.dk

Brugertest af folkeskolen.dk Folkeskolen.dk Brugertest af folkeskolen.dk Undersøgelsen er udført af Peytz Analyse via en exit-pop på folkeskolen.dk. Undersøgelsen blev foretaget fra d. 2. juni 14. juni 2010. I alt har 818 gennemført

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering, marts 2010.

Undervisningsmiljøvurdering, marts 2010. Undervisningsmiljøvurdering, marts 2010. Udarbejdet af: Christine 9c, Emil 9c, Morten 6.b, Caroline 6.a, Lilian Svart, Elna Jørgensen 1. Kortlægning jf. skema 2. Beskrivelse og vurdering af evt. undervisningsmiljøproblemer

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser'

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Uoverensstemmelser kan dreje sig om sagen og værdierne og / eller om personen. Det er vigtigt at være bevidst om forskellen! Uenighed om sagen Vi mennesker

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Elcykel Testpendlerforløb

Elcykel Testpendlerforløb Forår Sommer 2015 Sekretariatet for Supercykelstier Elcykel Testpendlerforløb Cases Forløbet I slutningen af 2014 efterlyste Sekretariatet for Supercykelstier frivillige testpendlere til et pilotelcykel-testforløb.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO - Solsikken Juni 2012

Pædagogiske læreplaner i SFO - Solsikken Juni 2012 Pædagogiske læreplaner i SFO - Solsikken Juni 2012 Vi har i SFO gennemført det andet læreplanstema i dette skoleår. Vi valgte at arbejde med børnenes sociale kompetencer, og deres relationer på tværs af

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel.

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Finansieret af Sygekassernes Helsefond. 2 grupper med 4 børn i hver gruppe. Gr 1 børn i alderen 9-12 år. Start

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere