One-stop logistics. at skabe øget værdi til hele kæden. Foto: Stig-Âke Jönsson

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "One-stop logistics. at skabe øget værdi til hele kæden. Foto: Stig-Âke Jönsson"

Transkript

1 One-stop logistics at skabe øget værdi til hele kæden Foto: Stig-Âke Jönsson

2 Frode Laursen førende i Norden Frode Laursen har gennem det sidste årti udviklet sig fra at være en mindre, national logistikudbyder til at være markedsførende inden for FMCG i Danmark og en mærkbar spiller i Norden. Samtidig har Frode Laursen udvidet sit forretningsområde med systemdivisionen, der leverer moderne og innovative logistikløsninger til byggesektoren i Danmark, og er på rekordtid blevet markedsledende. Nøglen til Frode Laursens succes er fokus. Vi holder fokus på udvalgte sektorer, på udvikling af knowhow, på informationsteknologi, processer og medarbejdere. Og vi holder først og fremmest fokus på vores kunder. Fokus vil også i fremtiden være nøgleordet for Frode Laursen i målet om at blive førende i Norden. 2

3 Samling skaber stordriftsfordele Frode Laursen leverer logistikløsninger til de førende leverandører af FMCG både internationalt og regionalt. Ved at have mange leverandører under samme tag, er vi i stand til at udnytte kapaciteten optimalt og dermed levere en omkostningseffektiv løsning til vores kunder. Vores multi-share lagerhoteller sikrer, at udsving i omsætningen på de enkelte produkter ikke medfører overflødig kapacitet. Ved at fokusere på enkelte markeder, sikres der ensartede procedurer og en høj grad af specialisering. Effektiv motorvej ud i Norden Det nordiske marked betragtes i stadigt stigende grad som ét marked. Frode Laursen tilbyder en logistisk motorvej ud på dette marked. Ved at fokusere på hele logistikkæden lige fra indtransport fra produktionslandene til strategisk placerede lagerhoteller i Norden og derfra ud til de nationale salgsled sikrer Frode Laursen optimal balance mellem lager-beholdning og leveringssikkerhed. Frode Laursen udfører dag-til-dag leveringer i det meste af Norden. Specialisering skaber højere effektivitet Frode Laursen koncernen har specialiseret sig på tre områder: Dagligvarelogistik med lagerhotel, distribution og butiks aktiviteter. Byggevarelogistik med lager og distribution for byggebranchen til byggepladser og tømmerhandlere. Joint Ventures med logistik- og distributionsløsninger til oliebranchen. For alle områder gælder det, at Frode Laursen er en full service organisation, der sørger for hele logistikkæden fra indtransport fra udenlandske produktionsfaciliteter til det regionale lagerhotel og derfra ud til de lokale forbrugere. Dagligvarer Distribution Butiksaktiviteter Byggevarer Krandistribution Byggemarkedsdistribution Internationalt Road Europe Roads Nordic Shipping og fortoldning Olie Skanol as 3

4 Jo mere du bruger os, jo billigere bliver det Transport Frode Laursens målsætning er at blive den logistikudbyder, der skaber mest værdi for vores kunder i den samlede værdikæde. Vi søger derfor altid den billigste og bedste måde at imødekomme vores kunders behov, uanset om det er trafik på hjul, tog- eller søtransporter. I nærområderne sker der en omfattende koordination med den nationale distribution, så oplæsning og levering sker både fleksibelt og effektivt. Warehousing Vore lagerhoteller ligger tæt på de logistiske knudepunkter i Norden, og vi er en af de førende udbydere af lagerkapacitet under tag. Her tilbyder vi ydelser lige fra ankomstkontrol og ordreekspedition til ompakningsopgaver og simple laboratorietests. Endvidere lagerstyring ved hjælp af vores avancerede Warehouse Management System (WMS), der blandt andet effektivt håndterer EU s direktiv om sporbarhed. Vores lagerhoteller har et omfattende egenkontrolprogram, der sikrer, at myndighedernes og forbrugernes krav til sikkerhed bliver imødekommet. Alle lagerhotelkunder har deres egen kontaktperson i vores Kundeservice. Samtidig sikrer vores WMS, at fejl næsten aldrig forekommer. Distribution Med vores omfattende distributionssystem er vi i stand til at foretage dag-til-dag leveringer til størstedelen af den nordiske befolkning. Vi besøger dagligt alle vores dagligvaregrossister, cateringgrossister og de fleste større dagligvareforretninger. Det betyder, at vi på en normal arbejdsdag har forskellige leveringssteder. Lige som ved vores lagerhoteller er der for at sikre forbrugerne indført et omfattende egenkontrolprogram. Butiksaktiviteter Det er i butikken, sandhedens øjeblik indtræffer. Forbrugerne har travlt og bruger i gennemsnit kun 14 minutter i butikken. 70% af alle beslutninger omkring køb træffes, når kunderne scanner hylderne. Som leverandør er det derfor helt afgørende at opnå synlighed i butikken, når forbrugerne vælger, hvad der skal i kurven. Via vores søsterselskab IN-STORE, udfører vi en række forskellige butiksaktiviteter eksempelvis events, merchandising, sampling og demonstrationer samt rådgivning og ideudvikling. Vi råder over mere end 1200 deltidsansatte medarbejdere. Besøg for mere information. 4

5 Dag til dag distribution fra pakke til hele læs 3. og 4. parts løsninger Internationale trafikker Oversøisk spedition og fortoldning Fleet management Ompakning, sammenpakning Lagerhotel, WMS og recall Ordreekspedition Sourcing og styring af lagerbehov Lukket distributionskoncept Butiksaktiviteter, sampling, merchandising og demo Salgsaktiviteter, telemarketing og salgssupport 5

6 6

7 Førende i Norden på dagligvarelogistik Frode Laursens målsætning er at være den logistikleverandør, der gennem neutral styring af logistikken skaber størst værditilvækst for leverandører og aftagere. Mange års erfaring med dagligvaredistribution har betydet, at vi ikke alene transporterer varer fra A til B, vi medvirker også aktivt i optimeringen af vores kunders værdikæde. Vores succes inden for dagligvarelogistikken bygger på et informationsdrevet partnerskab baseret på samarbejde, tillid og gennemsigtighed. Vi videregiver relevante informationer omkring bestillingsmønstre, vareleverancer, lager, restholdbarhedstider, lageromsætning og distributionsfakta og hjælper dermed kunderne til at optimere deres værdikæde, så der opstår mindst muligt spild. Warehousing Den administrative service, herunder produktionsstyring af ompakningsopgaver, er en integreret del af vores lagerhotelløsninger. Vi producerer dagligt mellem kvartpaller og displays. Centralt for vores lagerhoteller er WMS, der er udviklet af Frode Laursens egen IT-afdeling, særligt til brug for dagligvarelogistikken. Systemet sikrer fuld sporbarhed på såvel helpaller som ompakkede displays og leverer real-tids billeder af den aktuelle lagerbeholdning. WMS har minimeret antallet af ekspeditionsfejl. En stor gevinst for vores kunder, der som dagligvaregrossister har afgørende fokus på leveringssikkerhed. Dag-til-dag distribution Vores dag-til-dag service dækker områderne Danmark, Sverige op til Stockholm, Oslo samt det sydlige Finland. Et nøgleelement er terminalbehandling af godset. Her samles mindre leverancer fra forskellige afsendere til den samme region og ofte samme modtager. Vi søger hele tiden at lette de administrative byrder for vores kunder. F.eks. har kunderne kun palleregnskab med Frode Laursen. Vi overtager ansvaret for pallen, når denne er modtaget, og den er efterfølgende et anliggende mellem Frode Laursen og modtageren. Ikke alene administrativt giver samarbejdet med Frode Laursen fordele. Vi videregiver information om bestillingsmønstre og godsstrømme, og kunderne får dermed et værktøj til at forbedre egne processer. Målet er hele tiden at gøre informationsstrømmen bedre, og vi har konstant fokus på udvikling af processer og ny teknologi, der kan lette og forbedre den. Butiksaktiviteter Vores søsterselskab IN-STORE tilbyder support i butikkerne, eksempelvis merchandising, sampling og demonstrationer. Samtidig tilbagemelder vi om performance, varernes placering og databearbejdning og udvider dermed beslutningsgrundlaget for kunderne. Frode Laursen tilbyder to systemer som alternativ til egne salgsstyrker: Support teams, hvor vi med det totale overblik varetager de fysiske aktiviteter i butikkerne, f.eks. etablering og indmeldelse af nye varer, igangsættelse af kampagner o.l. IN-STORE Support system, som er et telemarketing system. Her optages ordrer pr. telefon, iværksættes kampagner og sørges for udsendelse af personale m.v. til butikkerne. De to systemer supplerer på den måde hinanden. Hvorfor Frode Laursen Ét nordisk logistik setup Erfaring med de største og mest krævende opgaver Flad kundeorienteret organisation med filosofien Dine kunder er vores kunder Engagerede og motiverede medarbejdere Døgnåbne kontorer Kundespecifik tilgang med faste kontakt personer til alle opgaver Totaloptimering af logistikkæden i stedet for suboptimering af transporten Et verdensklasse Warehouse Management System IT-løsninger, der åbner muligheder i stedet for at sætte grænser Løsninger med fokus på kvalitet fra modtagelse til levering Dag til dag service med udvidet varebeskyttelse Butiksaktiviteter via IN-STORE 7

8 Effektiv byggevarelogistik fra byggeplads til butikshylde Markedet for byggevarelogistik har i mange år været fragmenteret og har fokuseret på enkelte led i kæden i stedet for at understøtte den samlede værdikædes behov. Ved at udnytte erfaringerne fra dagligvaremarkedet skaber Frode Laursen nye og innovative løsninger til gavn for byggevareindustrien. Vi betragter ikke opgaven som transport fra A til B alene, men tænker de komplekse godsflows fra producent til slutbruger ind i strukturelle løsninger, der sikrer kunden en optimal løsning. Vi anerkender behovet for at have stabile og pålidelige leverancer til byggeriet. Samarbejdet indgås derfor for en meget lang periode, hvor Frode Laursen og kunden udvikler sig sammen, løbende skaber driftsmæssige besparelser og udvikler servicen over for vores kunders kunder. Warehousing Produktion af byggevarer bliver mere og mere international. Det medfører et øget behov for regionale og nationale lagre, så man kan imødekomme kravene til just-in-time leveringer. Frode Laursen tilbyder derfor vores Systemkunder lagerhotelfaciliteter, der underbygger behovet for international produktion med lokal distribution. Udgangspunktet for lagerstyringen er Frode Laursens WMS. Teknologien fra dagligvarebranchen kan her udnyttes til at skabe nye og innovative løsninger for byggesektoren. Distribution til byggeplads Kravene til distributionsmateriellet til byggepladser er større end på andre transportområder, ligesom kravene til overholdelse af leveringstider er helt afgørende. Derfor arbejder Frode Laursen tæt sammen med kunderne for at sikre, at det rigtige materiel er til rådighed på det rigtige tidspunkt. Distribution til butik Gør-det-selv-markeder bliver mere og mere udbredt i Norden. Vi tænker hele logistikken i sammenhæng og sikrer vores kunder store fordele både administrativt og operativt. Samtidig udvikler Frode Laursen hele tiden ny IT, der skaber det bedste beslutningsgrundlag for udvikling af kundernes forretningsområde. Butiksaktiviteter I takt med gør-det-selv-kulturens fremmarch stiger behovet for butiksaktiviteter til byggemarkeder. Frode Laursens søsterselskab IN-STORE har omfattende knowhow på området og tilbyder målrettede butiksaktiviteter lige fra vareprøver, specielle events og salgsdemonstrationer til merchandising og telesupport. 8

9 9

10 Internationale opgaver 3. og 4. parts logistik Fra at være en one-stop-service overfor vores internationale kundegrupper er den internationale division blevet en del af Frode Laursens centrale forretningsområde. Vores internationale division er opdelt i tre områder, der understøtter Frode Laursens filosofi om at være et nordisk logistikselskab i en international verden. Ved at tilbyde 3. og 4. parts logistik til vores kunder, sikrer vi, at der er sammenhæng mellem behovet for internationale storvolumentransporter og den regionale distribution af mindre partier. Nordic Vores Nordic afdeling understøtter Frode Laursens nordiske hjemmemarked. Dag-til-dag transporter koordineres med den nationale distribution, så oplæsning/levering sker fleksibelt og effektivt. Logistikken i Sverige, Norge og Finland er i kraftig udvikling, og Frode Laursen vil være en aktiv spiller i denne udvikling. Ved at etablere centrale warehouses vil logistikken blive effektiviseret i kraft af færre lagre og mulighed for direkte leverancer til de store butikker. Road Europe Vores biler kører over hele Europa, men vi kan også tilbyde tog- eller søtransporter afhængigt af opgaven. I Tyskland foretager vi en omfattende distribution af stykgods med direkte biler, som sikrer en høj kvalitet. Frode Laursen går via 4. parts logistikkontrakter ind som koordinator og informationssamler. Vi ejer ikke aktiverne, men anvender de bedste eksterne leverandører. For vores kunder betyder det en mere effektiv koordinering og afregning. Shipping Afdelingen for oversøisk spedition og fortoldning tager sig af destinationer som USA, Fjernøsten og Australien. Endvidere varetager afdelingen kvoter, fortoldningsopgaver, restitutionsbehandling o.l. Virksomheder, der sælger varer, som er belagt med told og afgifter fra 3. lande, kan opbevare produkterne på vores toldoplag. Told, afgifter og importmoms skal først betales, når varen bringes i omsætning inden for EU og kan ved videreeksport ud af EU helt undgås. Afdelingen opererer med både tørvarer, køl og frost. Frode Laursen prioriterer et entydigt ansvar og højt kvalitetsniveau over for vores kunder. 10

11 Joint Venture det bedste fra begge parter Via Frode Laursens joint venture division, er vi i stand til at tilbyde avancerede logistik- og distributionsløsninger. Et eksempel er selskabet Skanol A/S. Skanol A/S er Danmarks største neutrale og mest veldrevne udbyder inden for olie-produkter og transport på tankvogne. Et resultat af at olieselskaberne kombinerer deres viden om olieprodukter med Frode Laursens viden om transport og distribution. Neutral samdistribution Skanol A/S forestår ordreoptagelse og distribution til private, landbrug og servicestationer over hele Danmark. Selskabet har 100 egne medarbejdere samt faste vognmænd, og selskabets idégrundlag er at tilbyde en neutral samdistribution af olieprodukter. Fordele ved samdistribution Skanol A/S er et neutralt oliedistributionsselskab. Ved at samle flere olieselskabers leveringer har vi etableret en yderst effektiv samdistribution, som giver stordriftsfordele til gavn for alle involverede parter. 11

12 Logistik bygger på indsigt Frode Laursen er en dansk, familieejet koncern, som har præsteret en årlig vækst på mellem 10 og 25%. Firmaet er ejet af Thorkil Andersenfamilien. Tidligere ejere var Niels Laursen fra 1980 til 1989, og virksomheden blev grundlagt og drevet af Frode Laursen fra 1948 til Hos Frode Laursen tænker vi langsigtet. Vi har en stor kontinuitet både hos ledelsen, medarbejdere og i den retning, vi bevæger os. Vi har en uformel og unik virksomhedskultur, med fokus på de enkelte medarbejderes forskellighed og udvikling. Med forskellighed og i fællesskab evner vi at løfte store og utraditionelle udfordringer. Frode Laursens mål er på neutral basis at foretage logistik og samdistribution for leverandører, der betjener de samme kunder og derved skabe stordriftsfordele for leverandørerne, varemodtagernet og Frode Laursen. Vores vision er at blive det logistikselskab i Norden, som gennem specialisering er bedst til at skabe værditilvækst både for vores kunder og for Frode Laursen. Vi tror på, at uddannelse af medarbejdere og udvikling af IT-teknologi er to vigtige nøglefaktorer til vores succes. Vi ønsker at udvikle os sammen med vores kunder, så vi kan sikre et informationsdrevet samarbejde med tillid og gennemsigtighed for alle parter. Frode Laursen A/S Vittenvej Hinnerup Tlf.: Fax:

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Rubiks kube = supply chain kompleksitet

Rubiks kube = supply chain kompleksitet KLUMMESKRIBENT: Henrik Knak, partner i SCOPTI Management Consulting og Uffe Nørtoft, konsulent i SCOPTI Management Consulting. Rubiks kube = supply chain kompleksitet Kompleksitet er en voksende udfordring

Læs mere

BIND JERES FORSYNINGSKÆDE SAMMEN MED GS1

BIND JERES FORSYNINGSKÆDE SAMMEN MED GS1 UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 2. AUGUST 2015 BIND JERES FORSYNINGSKÆDE SAMMEN MED GS1 Pallelabels er basis for automatisering hos Carlsberg side 3 Nordlie Food styrer alle vareinformationer ét sted side 6-7

Læs mere

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder. Vi har specialiseret os i at levere it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for

Læs mere

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Nuuk, februar 2014. Navnet på strategien Sassarta (lad os træde frem) symboliserer en naturlig fortsættelse af Sassarit (træd frem), den kompetenceudvikling

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

TEMA. GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik

TEMA. GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 2. AUGUST 2013 TEMA GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik På sporet af den rette hylde hos Coop side 3 CASE: Effektiv, elektronisk order-to-cash hos L'Oréal side

Læs mere

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018 Region Midtjylland 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Region Midtjyllands behov for it 5 It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland 5 Styring af it i Region Midtjylland

Læs mere

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion Få styr på fremdrift, kapacitetsudnyttelse og hele dit projektflow EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Hvor trykker skoen egentlig? Trenden

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Vores bæredygtighedsarbejde

Vores bæredygtighedsarbejde Vores bæredygtighedsarbejde Bæredygtighed har stor betydning for PostNords fortsatte udvikling Som en af Nordens største virksomheder spiller vi en vigtig rolle for regionens erhvervsliv og samfund. Takket

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Den blå landevej. Havneudvikling - strategiske valg

Den blå landevej. Havneudvikling - strategiske valg Den blå landevej Havneudvikling - strategiske valg Den Blå Landevej INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...Side 2 1. Sammenfatning og initiativer...side 3 1.1 Udfordringer for dansk transport...side 3 1.2 Vision

Læs mere

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål Årsrapport 2012 Indhold Præsentation af PostNord 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 8 PostNords forretning 11 Marked 14 Strategi og mål 20 Vores forretningsvirksomheder 21 Mail 26

Læs mere

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI InTEllIGEnT JERn Innovation med ny teknologi Provinsindustriens A rbejdsgiverforening Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI 2 SÅdAn Udgivet af ITEK, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen

Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen Elektronisk handel Nye udfordringer for fagbevægelsen Elektronisk handel - Nye udfordringer for fagbevægelsen Produceret og udgivet af Landsorganisationen i Danmark, april 2000 Red.: Jette Vinther Kristensen

Læs mere

Transportrådet. Udvikling af kapacitetsbegrebet. Dansk Teknologisk Institut TetraPlan A/S Institut for Transportstudier. Notat nr.

Transportrådet. Udvikling af kapacitetsbegrebet. Dansk Teknologisk Institut TetraPlan A/S Institut for Transportstudier. Notat nr. Transportrådet Udvikling af kapacitetsbegrebet for godstransport Dansk Teknologisk Institut TetraPlan A/S Institut for Transportstudier Notat nr. 02 04 Juni 2002-1 - Titel: Udvikling af kapacitetsbegrebet

Læs mere

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Resumé 4 Barrierer for erhvervslivets digitalisering 6 De interne barrierer for digitalisering

Læs mere

VORES KULTUR. Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde. Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed

VORES KULTUR. Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde. Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed Spring ud i det! VORES KULTUR Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed Vi skal gøre kunden glad Vi skal være bedst Vi skal tjene penge Vi skal have det sjovt

Læs mere

Smartere mad. En smartere planet. Smartere byer

Smartere mad. En smartere planet. Smartere byer En smartere planet Smartere handel Smartere mad Smartere sundhed Smartere trafik En smartere planet Smartere energi Smartere bank Smartere byer Smartere forvaltning En smartere verden Verden er ikke effektiv.

Læs mere

Fordelene ved at være franchisetager i REMA1000

Fordelene ved at være franchisetager i REMA1000 Købmand i Del 1 Hvad er franchising? Et franchise er en tilladelse en tilladelse til at andre bruger ens navn eller brand til at tjene deres egne penge. I en franchiseløsning er der i bund og grund kun

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

Tanker og erfaringer med logistik og supply chain management i sygehusvæsenet i udlandet

Tanker og erfaringer med logistik og supply chain management i sygehusvæsenet i udlandet Tanker og erfaringer med logistik og supply chain management i sygehusvæsenet i udlandet Marts 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. England... 2 2.1 NHS Logistics Authority... 2 2.1.1 NHS Logistics'

Læs mere

VI HJÆLPER VORES KUNDER MED AT BYGGE STÆRKERE RELATIONER TIL DERES KUNDER

VI HJÆLPER VORES KUNDER MED AT BYGGE STÆRKERE RELATIONER TIL DERES KUNDER VI HJÆLPER VORES KUNDER MED AT BYGGE STÆRKERE RELATIONER TIL DERES KUNDER VISION OG MISSION Vores vision er at blive Nordens førende leverandør af integrerede løsninger til effektiv eksekvering af direkte

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer KLUMMETITLER KOMMER SENERE 137 Videnregnskab og videnstyring i Systematic Case fra bogen Videnregnskaber Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer PER NIKOLAJ BUKH JAN MOURITSEN METTE ROSENKRANDS

Læs mere