vintersæd 2014 produktinformation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vintersæd 2014 produktinformation"

Transkript

1 vintersæd 2014 produktinformation Stærke vintersædssorter til sæson 2014/2015. Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber.

2 Danish valg af agros rapssort kvægfoderprogram 2014 Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt udbytte, uanset lokalitet Arazzo Ny hybridraps til tidlig etablering, stabilt udbytte DK Extrovert Velkendt sort med unikke, stærke skulper DK Exstorm Middeltidlig og vinterfast sort. Witt hvidblomstret linjesort, ideel til tidlig såning. Såtid - vinterrapssorter Tidlig Normal Sen SY Carlo SY Carlo Arazzo Arazzo DK Extrovert DK Extrovert DK Exstorm DK Exstorm SY Saveo SY Saveo Witt Witt SY Alister Specialsort - SY Alister SY Alister er en ny kålbrokresistent vinterrapssort. Sortens udbytte ligger på linje med andre hybridsorter og er et godt valg på lokaliteter, hvor der har været dyrket vinterraps hyppigt igennem de sidste mange år. SY Alister har en god vinterfasthed. Plantehøjden er kort og meget stråstiv. Retningsgivende plantetal pr. m 2 August September Sådato Vinterraps, linie a Vinterraps, hybrid a (50) a: Rækkesået: pl/m sårække. Oversigt over vinterraps, landsforsøg 3 Type af sort Frøudb. std. kval (fht) Frøudb. std. kval (fht) 2012 Frøudb. std. kval (fht) 2011 Frøudb. std. kval (kg/ha) Olie indhold (% af ts) Afgrødehøjde v. høst (cm) Glucosinolatindhold (µmol/g) SY Carlo Hybrid , Arazzo Hybrid * , SY Saveo Hybrid * , DK Extrovert Hybrid , DK Exstorm Hybrid , DK Expower Hybrid , Sesame Linie , Witt Linie * , * : Værdiafprøvning Kilde: Landsforsøg 2

3 rapssorter Danish agros kvægfoderprogram 2014 Oversigt over rapssorter og deres kvaliteter Type Såtid Sygdomsresistens Kvalitet SY Carlo arazzo SY Carlo er en middeltidlig hybrid vinterraps med middel olieindhold. Har været i afprøvning siden 2011 med et stabilt højt udbytte (gennemsnitsudbytte på fht. 105). Har en middel plantehøjde ved høst. Har lav tendens til lejesæd og er dermed særdeles velegnet til direkte høst. Arazzo har været med i landsforsøg siden 2012 og har i begge år vist et stabilt højt udbytte med fht Er middeltidlig og har vist høje udbytter uanset lokalitet. Er en stråstiv sort med lav til ingen tendens til lejesæd. Har en tidlig vækststart i foråret. SY Carlo har en moderat efterårsvækst og derved egner sorten sig til tidlig etablering. DK exstorm SY saveo witt DK Extrovert er en tidlig vinterraps der har været i landsforsøg siden Har ydet høje udbytter i de foregående 3 år, men i var udbytterne svingende og sorten ydede et gennemsnit på fht. 98. Besidder stærke skulper der modvirker dryssespild ved ugunstige forhold ved afmodning. DK Exstorm er en middeltidlig sort der har vist et gennemsnitsudbytte over de sidste 3 år på fht Har en middel til kort plantehøjde ved høst. Har det samme skulpeopspringsresistens som DK Extrovert, hvilket minimerer dryssespillet når afgrøden er moden. Har en kompakt vækst hvor vækstpunktet holdes lavt og derved sikres overvintringen. SY Saveo har været afprøvet i 2012 og, begge år med acceptable udbytter. Som gennemsnit har udbyttet været fht Er en meget tidlig sort med kort strå. Har gode stængelegenskaber og dermed svag ingen tendens til lejesæd. Witt er en ny hvidblomstret liniesort der har været med i landsforsøg siden Er en tidlig- til middeltidlig sort der har haft et gennemsnitsudbytte på fht. 97. Plantehøjden er middel med svag til ingen lejesæd. Har hvide blomster, der er medvirkende til at eventuelle glimmerbøsser ikke flyver lige så aggressivt på Witt som de gør på traditionelle gulblomstrede raps. Arazzo har en moderat efterårsvækst. Sorten har en kompakt vækst og holder derved vækstpunktet lavt. Arazzo egner sig til tidlig såning. DK Extrovert har en moderat til kraftig efterårsvækst og egner sig derfor til såning i det optimale såvindue. Sorten har gennem hele afprøvningsperioden vist gode overvintringsegenskaber. DK Exstorm har en langsom men kompakt vækst i efteråret og sorten bør derfor ikke etableres sent. Sorten kan med fordel etableres tidligt. SY Saveo har en moderat efterårsvækst. Den danner primært rod i efteråret og har et lavt vækstpunkt. Dette gør sorten ideel til meget tidlig såning. Witt har en moderat efterårsvækst og egner sig derved til tidlig-medium (normal) såning. SY Carlo har ifølge forædleren en god resistens mod rodhalsråd (phoma). Ifølge forædleren har Arazzo en god resistens mod rodhalsråd (phoma). DK Extrovert har en god resistens mod rodhalsråd (phoma). DK Exstorm har en ny resistens mod rodhalsråd. Af de afprøvede sorter er DK Exstorm den sort der har vist den bedste resistens mod rodhalsråd (phoma). Ifølge forædleren har SY Saveo en god resistens mod rodhalsråd (phoma). Ifølge forædleren har Witt en middel - god resistens mod rodhalsråd (phoma). Sorten har vist et middel olieindhold i hele afprøvningsperioden. Glucosinolatindholdet i SY Carlo er lavt. Arazzo har et middel olieindhold og lavt glucosinolatindhold. DK Extrovert har i hele afprøvningsperioden vist højt olieindhold. Glucosinolatindholdet er lavt. DK Exstorm har vist højt olieindhold gennem hele afprøvningsperioden. Sorten har vist et middel højt olieindhold gennem afprøvningsperioden. Witt har vist middel til højt olie indhold gennem afprøvningsperioden. Witt har et lavt indhold af glucosinolat. Rapsjordloppe DK extrovert Jordloppe 3

4 Danish valg af agros vinterhvede kvægfoderprogram 2014 vores vinterhvedesorter er robuste med topudbytter og høje faldtal Vinterhvede - kort og godt Mariboss Nakskov nyhed Stadig markedets bedste gulrustresistente vinterhvedesort Unik overvintring Højt stabilt faldtal Tidlig vinterhvede med gode stråegenskaber Udbyttestabil på alle jordtyper Høj kernekvalitet Anerkendt kikshvede, kategori II Jensen All-round sort med stabile udbytter Højt proteinudbytte God sygdomsresistens Anerkendt kikshvede, kategori II Torp Vinterhvede med højt udbyttepotentiale God sundhed Egnet på alle jordtyper Foderhvede med høj kvalitet Brødhvede - kort og godt JB Asano Se sorternes udvikling hen over året - scan QR-koderne og se videoerne Højtydende brødhvede Markedets tidligste brødhvede Stabilt højt faldtal selv ved sen høst Mariboss Nakskov Jensen Torp Få vinterhveden Celest bejdset 1. Celest Formula M er det mest effektive bejdsemiddel mod fusarium. 2. Celest Formula M er det mest effektive bejdsemiddel mod sneskimmel. 3. Celest Formula M bekæmper jordbåren smitte af fusarium. 4

5 vinterhvedesorter Danish agros kvægfoderprogram 2014 Oversigt over vinterhvedesorter og deres kvaliteter (FORTSÆTTES NÆSTE SIDE) mariboss jensen sortsbeskrivelse Mariboss er en mørkegrøn og højtydende vinterhvede med et højt indhold af protein og stivelse i kernerne. Har en høj kvælstofudnyttelse. Er særdeles vinterfast. Har udvist et stabilt højt faldtal og er af møllerne anerkendt som kikshvede, kat. II. Mariboss har en lav modtagelighed af meldug og middelresistens mod septoria. Mariboss har som den eneste hvedesort vist resistens mod alle kendte gulrustracer. Jensen er karakteriseret ved stabilt højt udbytte. Er anerkendt som eksporthvede. Sorten har et højt og stabilt faldtal, der minimerer risikoen for aksspirring. Har et mellemlangt strå med en høj stråstyrke. Er en sund sort med god resistens mod meldug samt svag modtagelighed af gulrust. Har vist god vinterfasthed under danske forhold. Anerkendt af møllerne som kikshvede, kat. II. Type Mariboss har gennem hele afprøvningsperioden vist stabilt højt faldtal og er anerkendt af de danske brødmøllere til kiksproduktion. Det høje faldtal nedsætter risikoen for aksspiring. Mariboss kombinerer højt halmudbytte med højt kerneudbytte. Jensen er en højtydende hvede med gode kerneegenskaber. Det høje proteinindhold kombineret med høj stivelses procent gør sorten velegnet til både foder og industrihvede. Sorten har et højt stabilt faldtal der er med til at sikre kernekvaliteten. Sædskifte overvintring Kvalitet I landsforsøg har Mariboss vist højeste merudbytte hvor der var anden korn end hvede som forfrugt. Mariboss er en robust sort der kan dyrkes på alle jordtyper. Mariboss har igen i vinteren /2014 vist god overvintring, uanset lokalitet og jordtype. Iagttagelser i foråret 2014 tyder på, at Mariboss har mindre tilbøjelighed til maganmangel end andre sorter. Mariboss er en højkvalitets hvede der egner sig til kiksproduktion og som industrihvede til eksport, bla. anvendes Mariboss til vodka-produktion ved Absolut Vodka. Jensen har vist store merudbytter både som 1. års hvede og som hvede efter vinterraps. Jensen har derudover vist høje stabile udbytter uanset jordtype. Jensen betragtes som en allround sort. I vinteren /2014 har Jensen vist en god overvintring, ligesom Jensen i de forgående år har vist god overvintring. Det stabile høje faldtal kombineret med højt proteinindhold gør Jensen anerkendt som kiks- og kagehvede. Sorten er derudover attraktiv som foderhvede og industrihvede. Celest Formula M den bedste bejdsning til de bedste sorter I blev der generelt høstet høje udbytter i alle 4 bejdseforsøg. Udbytteniveauet i 1. års hvede var som forventeligt højere end i 2. års hvede. I 1. års hvede blev der høstet 101,1 hkg i det urensede ubejdsede led. Der var et signifikant merudbytte i de bejdsede led, hvor der var anvendt Dividend og Celest Formula M. I 2.års hveden blev der høstet 84,5 hkg i det urensede ubejdsede led og signifikant merudbytte i de bejdsede led med Celest Formula M og Redigo. Der var ikke forskel mellem øvrige behandlinger. bejdseforsøg, vinterhvede3 Udbytte og merudbytte, 4. forsøg 1. års 2. års hkg kerne pr. ha. hkg kerne pr. ha Urenset, ubejdset 101,1 84,5 Ubejdset -3,9 6,4 Dividend 5,4 4,4 Celeste Formula M 4,6 8,5 Latitude + Celest Formula M 2,7 6,5 Redigo 2,4 8,0 LSD 95 3,8 6,6 Se tabellen her til højre. 5

6 VINTERHVEDEsorter - fakta Oversigt over vinterhvedesorter og deres kvaliteter sortsbeskrivelse nakskov torp jb asano Nakskov er en ny kvalitetsvinterhvede forædlet af Nordic Seed. Har været i Landsforsøg siden 2012, begge år med gode resultater. Har desuden været i de supplerende forsøg i med særdeles gode resultater. Er en tidlig sort, modningsdato ca. 5 dage tidligere end Mariboss og Jensen. Har en god sygdomsresistens, høj resistens mod meldug og gulrust og middel resistens mod septoria. Det høje faldtal kombineret med det høje proteinindhold bevirker, at Nakskov er en højkvalitets vinterhvede. Torp er en lovende vinterhvedesort med meget højt udbyttepotentiale. Har deltaget i Landsforsøg i 2011 og med et gennemsnitsudbytte på fht Har derudover været den højest ydende hvedesort i de supplerende forsøg i. Er en sund sort med høj meldug resistens og god resistens mod septoria. JB Asano er optaget på den danske brødhvedeliste. Sorten er Tysklands største brødhvede og er kategoriseret som en A-hvede. Sorten har et højt faldtal og en meget høj rumvægt. JB Asano er middel stråstiv og har en middel til god sygdoms-resistens. Det unikke ved JB Asano er sortens tidlighed, hvilket gør sorten ca. 1 uge tidligere i forhold til øvrige brødhvedesorter. Type Nakskov er en højkvalitetshvede, der kombinerer højt kerneudbytte og højt udbytte af protein. Sorten er tidlig, hvilket gør den egnet i kombination med eksempelvis Mariboss eller Jensen. Nakskov har et middellangt stift strå, der bevirker at der ikke forekommer lejesæd ved Nakskov. Torp har et kort stift strå med lav tendens til lejesæd. Torp er en foderhvede med høj foderkvalitet der især egner sig på ejendomme med husdyr. Er en middeltidlig sort, tidlighed mellem Nakskov og Mariboss/Jensen. Har en god resistens mod meldug og gulrust og middel resistens mod septoria. JB Asano er en bagehvede, der er optaget på den danske brødhvedeliste. JB Asano bør kun avles på kontrakt til brød, da den udbyttemæssigt ligger under de bedste foderhveder. Sorten har deltaget i Landsforsøg for Brødhvedesorter siden 2010, alle år med gode resultater. Sædskifte Nakskov er en robust sort der yder et højt udbytte uanset jordtype. Sorten har i landsforsøg vist høje udbytter uanset forfrugt, højeste udbytte var med vinterraps som forfrugt. Torp er en robust sort der har ydet høje udbytter uanset forfrugt. Sorten er den højestydende i de supplerende forsøg. Sorten har været afprøvet med forskellige forfrugter og der har som gennemsnit over de sidse tre år ikke været udbytteforskel. Sorten må betegnes som robust uanset forfrugt. overvintring Nakskov har været afprøvet i Nordic Seeds egne forsøg i Balticum og har her vist gode overvintringsegenskaber. Torp bør placeres på dyrkningssikre jorde. JB Asano bør dyrkes på robuste jordtyper, der giver mulighed for et højt proteinindhold. Kvalitet Nakskov har vist gode bageegenskaber, og det forventes, at sorten optages på brødhvedelisten efter indeværende vækstsæson. Torp er en højtydende foderhvede med høj foder kvalitet og middel faldtal. JB Asano er en høj kvalitetshvede med gode bage egenskaber. Sorten har et højt proteinudbytte, hvorved JB Asano også egner sig som foderhvede hvor protein vægtes højt. 6

7 vinterhvede - fakta Retningsgivende plantetal pr. m 22 August September Oktober Sådato Hvede Oversigt for vinterhvede, landsforsøg Kerne udbytte (fht) Råprotein af ts Råprotein kg/ha Meldug Septoria Gulrust Faldtal (sek) Strålængde (cm) Nakskov , Jensen , Mariboss 98 10, , Torp 98 10, , JB Asano 97 11, Elixer 97 11, , KWS Cleveland 103* 8,8* 784* 1,9* 15* 0,1* 272* 77* Goldengun a , ,8 2,5 0, Ohio a 99 11, Kilde: Landsforsøg a: I opformering. Nyhed i * : Landsforsøg

8 Danish valg af agros vinterbyg kvægfoderprogram 2014 optimér dit sædskifte: Vinterbyg - kort og godt Vinterbyg gi r god plads til såning af vinterraps! KWS meridian: 6-radet Højtydende 6-radet vinterbyg Højt proteinudbytte apropos: 2-radet Udbyttestabil Robust sort på alle jordtyper Gode stråegenskaber wootan: 6-radet hybrid Høj proteinudbytte Tidlig vinterbyg Høj stresstolerance nyhed matros: 2-radet Højt stabilt udbytte Sildig sort med lav tendens til lejesæd Manganbejdsning Vinterbyg leveres med manganbejdse uden merpris ved bestilling inden Grundlovsdag. Manganbejdsning fritager ikke for mangansprøjtning, men hjælper byggen på vej gennem de kritiske faser til de første blade. September Oktober Sådato Vinterbyg, 2-r Vinterbyg, 6-r Vinterbyg, 6-r, hybrid Oversigt over vinterbyg, landsforsøg Kerne udbytte (fht) Råprotein af ts Råprotein udb. (kg/ha) Meldug Bygrust Skoldplet Ramularia Strålængde (cm) Matros, 2-rad , ,01 0, ,0 Wootan, 6-rad* , , ,0 Apropos, 2-rad , , ,5 70 1,7 KWS Meridian, 6-rad 99 12, ,8 0,05 2, ,7 Sandra, 2-rad 95 12, ,3 2, ,3 * : Hybrid Kilde: Landsforsøg Lejesæd (kar. 0-10) 8

9 vinterbygsorter Danish agros kvægfoderprogram 2014 Oversigt over vinterbygsorter og deres kvaliteter kws meridian apropos matros wootan hybrid sortsbeskrivelse KWS Meridian er en højtydende 6-radet vinterbyg, der har været i afprøvningen siden Som gennemsnit over de sidste 5 år har KWS Meridian givet et udbytte på fht Har en høj resistens mod meldug og bygrust. Har middel modtagelighed af ramularia, hvilket der bør tages højde for ved middelvalg ved fungicidsprøjtning. Har et højt indhold af protein hvilket gør sorten velegnet til svineproducenten. Apropos er en velkendt 2-radet vinterbyg der har deltaget i landsforsøg siden Er udbyttestabil hvilket gennemsnittet på fht. 100 over de sidste 5 år beviser. Har en middel modtagelighed mod meldug, bygrust og skoldplet. Modtageligheden mod ramularia er lav. Matros er den mest dyrkede vinterbygsort på det danske marked i dyrkningsåret. Er en dyrkningssikker sort der gennem afprøvningsperioden vist udbyttestabilitet. Er 2-radet med gode stråegenskaber. Har høj resistens mod bygrust og skoldplet, men middel til høj modtagelighed af meldug og ramularia. Wootan er en nyhed indenfor vinterbyg. Er en 6-radet hybrid med højt udbyttepotentiale. Har været med i Landsforsøg i hvor sorten ydede et udbytte på fht Har en middel strålængde med middel stråegenskaber. Har god resistens mod meldug og skoldplet og middelmodtagelighed mod meldug og ramularia. Har vist højt indhold af protein. Type KWS Meridian er en 6-radet vinterbyg, der egner sig til hjemmeblanderen. Sorten har vist en middel til høj tusindkornsvægt gennem afprøvningsperioden. Sorten har en middeltidlig modning. Apropos er en søstersort til den velkendte vinterbygsort Matros. Apropos har en middel TKV med en høj hektolitervægt. Apropos modner tidligt til middeltidligt. Sorten er karakteriseret ved rødlige anthocyan farvede kerner. Sorten har vist en høj hektolitervægt. Matros er en sildig sort. Wootan er en hybridvinterbyg der har en større buskning sammenlignet med traditionelle vinterbygsorter. Fordelen ved hybridvinterbyg er at hybriderne har større rodnet og dermed potentielt øget vand- og næringsstofoptagelse. Wootan er en tidlig vinterbyg der giver god plads til etablering af vinterraps. aks og strå KWS Meridian har en middel strålængde med lav tendens til lejesæd. Sorten har lav tendens til nedknækning af aks. Apropos har et middellangt strå med lav tendens til lejesæd. Sorten har lav tendens til nedknækning af aks og middel nedknækning af strå. Matros har et middellangt stærkt strå med lav tendens til lejesæd. Matros har en svag tendens til nedknækning af aks og middel tendens til nedknækning af strå. Wootan har en middellangt strå med lav tendens til lejesæd. Sorten har middel nedknækning af aks såvel som strå. dyrkning Generelt bør 6-radet vinterbyg dyrkes på dyrkningssikre jorde med god vandkapacitet. I afprøvningen har KWS Meridian vist højt udbytte selv på lettere jordtyper. Apropos kvitterer positivt for dyrkning på stærke dyrkningssikre jorde. Matros er en robust sort der kan dyrkes på alle jordtyper. Hybridvinterbyg bør etableres tidligt, gerne i starten af september. Hybridvinterbyg kan dyrkes på alle jordtyper. 9

10 Retningsgivende plantetal pr. m 2 September Oktober Danish valg af agros triticale kvægfoderprogram og -sorter 2014 Vintertriticale - kort og godt gringo Høj foderværdi Høj TKV Kort strå tulus Robust sort til udsatte lokaliteter Højt proteinindhold Oversigt over vintertriticalesorter og deres kvaliteter sortsbeskrivelse gringo Gringo er en velkendt triticalesort der har lidt samme nederlag overfor gulrustracen Ambition som Tulus. Sorten har en god resistens mod meldug men middel modtagelighed for septoria. Gringo har givet et udbytte på fht. 93 i. Sorten har vist høj foderværdi i. tulus Tulus har en god vinterfasthed samt en tidlig forårsvækst. Udbyttemæssigt ligger Tulus på niveau med sortsblandingen. Sorten har et højt proteinindhold. Sorten har en middel resistens mod septoria og meldug. Type Sorten har et middellangt strå med lav tendens til lejesæd. Sorten har en god kernekvalitet med høj TKV og høj proteinprocent. Robust vintertriticale med middel plantehøjde. Lav tendens til lejesæd. Oversigt over vintertriticale, landsforsøg Kerne udbytte (fht) Råprotein af ts Råprotein kg/ha TKV Meldug Septoria Strålængde (cm) Gringo 93 11, , Tulus 85 11, Kilde: Landsforsøg Sådato Alm. Rug Triticale Hybrid rug - units/ha* 1,4-1,5 1,6-1,7 1,7-1,8 1,9-2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Oversigt for vinterrug, landsforsøg Kerne udbytte (fht) Hektolitervægt (kg/hl) Skoldplet Brunrust Strålængde (cm) Type af sort Lejesæd (kar.0-10) SU Mephisto , Hybrid 0 KWS Bono , Hybrid 0,1 Palazzo , Hybrid 0 KWS Magnifico , Hybrid 0,1 Kapitän , Population 0,1 Kilde: Landsforsøg

11 valg Danish af vinterrug agros kvægfoderprogram og -sorter 2014 Vinterrug - kort og godt su mephisto Højt udbytte Brødkvalitet Stråstiv KWS bono Høj tørketolerance Udbyttestabil, uanset lokalitet Middel tidlig palazzo Velkendt hybridsort Brødrug Lav modtagelighed af bladsvampe su performer Nyhed God kernekvalitet Højt udbyttepotentiale Oversigt over vinterrugsorter og deres kvaliteter su mephisto palazzo kws bono su performer sortsbeskrivelse SU Mephisto er en velkendt hybridrug der har deltaget i Landsforsøgene siden Gennemsnitsudbyttet i afprøvningsperioden har været højt, fht Har en middel modtagelighed af skoldplet og brunrust. Palazzo er en velkendt sort der har været i landsforsøg siden Udbyttet har alle år været højt og som gennemsnit over de sidste 5 år har udbyttet været fht Har middel modtagelighed for skoldplet og brunrust. Har en middel plantehøjde med lav tendens til lejesæd. KWS Bono er en ny hybridrug på det danske marked med forbedret pollenproduktion. Var højest ydende i 2012 og har i givet et udbytte på fht Har et middel langt strå med svag tendens til lejesæd. Er en robust sort med høj tørketolerance. Modner middeltidligt. SU Performer er en ny hybrid vinterrug fra HYBRO. Er en middeltidlig sort med høj pollen produktion. Har høj resistens mod meldug og brunrust. SU Performer har i tyske forsøg vist lav modtagelighed af meldrøjer. Strålængden hos SU Performer er middel til lav med høj stråstyrke. Type Rugsorter der besidder turbo systemet, har lavere temperaturkrav i efteråret, hvilket gør at disse sorter har længere vækst i efterårsmånederne. Strålængden er middel med svag tendens til lejesæd. Sorten besidder god resistens mod meldrøjer. Palazzo er en hybridrug der besidder Pollen Plus - systemet, hvilket minimerer risikoen for angreb af meldrøjer. Palazzo opfylder møllernes krav til brødrug, højt faldtal og hektolitervægt på minimum 74 kg/hl. Sorten har været med i de supplerende forsøg i med stabile udbytter uanset lokalitet. KWS Bono har en middel resistens mod skoldplet og brunrust. Sorten besidder det patenterede Pollen Plus system, der øger pollenproduktionen og derved minimerer risikoen for angreb af meldrøjer. SU Performer har en middel til høj TKV og kerne kvaliteten er god. Sorten har vist højt faldtal. dyrkning SU Mephisto kan dyrkes på alle jordtyper, dog har sorten det største udbyttepotentiale på stærke jordtyper. SU Mephisto har et højt faldtal og de gode kerneegenskaber gør sorten egnet som brødrug. Palazzo kan dyrkes på alle jordtyper og har gennem hele afprøvningsperioden vist høje udbytter uanset lokalitet. Vil man dyrke brødrug, bør man overveje Palazzo. KWS Bono kan dyrkes på alle lokaliteter. På arealer hvor der hyppigt optræder tørke vil KWS Bono være at foretrække. SU Performer kan dyrkes på alle lokaliteter, udbyttepotentialet er størst på god jord. 11

12 Kontakt altid Mollerup Mølle inden du handler! Mollerup Mølle Kresten: Jakob: Thissinghus Købmandsgård Hvidbjerg Købmandsgård Hans: Kim: Jørgen: Luneborg Foder Jørgen: Tommy: mobil: Korn Foderstoffer Gødning Kemikalier Diesel- & Fyringsolie Såsæd

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 NAG 50 års jubilæum 17. juni 2015 Åbent hus på dagen kl. 14-19 I NAG Borup Borupvej 65, 3320 Skævinge DANISH VALG AF AGROS

Læs mere

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vintersæd 216/17 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts

Læs mere

Produktinformation 2012

Produktinformation 2012 Produktinformation 2012 Vintersæd og efterafgrøder Valg af rapssort Vinterraps: Kort og godt Markedets bedste bejdsning! DK Extrovert, højt udbytte med unik Phoma-resistens. DK Expower, velkendt sort,

Læs mere

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder v/ Morten Haastrup 1 KWS Cereals Endnu mere kvælstof til 2017! Men husk nu også Kvælstof gør det ikke alene! De udbyttebegrænsende faktorer er ofte: Jordstruktur

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder produktinformation 2015 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014 Evergreen Unik sundhed

Læs mere

De bedste sorter med de bedste bejdsninger

De bedste sorter med de bedste bejdsninger Vintersæd 2010 Vinterraps side 2-3 Foderhvede side 4-5 Industri-, brød- og hybridhvede side 6-7 Vinterbyg side 8-9 Rug, hybridrug og triticale side 10-11 Efterafgrøder side 12-13 Sortimentsoversigt side

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter Til samtlige jordbrugere Foderhvede side 2-3 Industri-, brød- og hybridhvede side 4-5 Raps side 6-7 Foder- og maltbyg side 8-9 Sortimentsoversigt side 10-11 Rug og triticale side 12-13 Sprøjteplaner side

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VALG AF VÅRBYG Sortsvalget

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VÅRBYG VALG AF VÅRBYG

Læs mere

Mere gødning mere lejesæd?

Mere gødning mere lejesæd? Mere gødning mere lejesæd? Gitte Refsing Andersen 1 Forklaringen skal findes her Kraftige nedbørshændelser i juni/juli Meget kraftig vind juni/juli Kraftigt udviklede marker fra efteråret Mild vinter Tidlig

Læs mere

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage.

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 35 Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Den nysåede raps

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Nedenfor ses en oversigt over vejledende bekæmpelsestærskler for sygdomme i korn. Tærsklerne er fra Planteværn Online og disse tærskler er relativt godt belyst. Tærsklerne

Læs mere

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vedsted Mølle A/S Tøndervej 31, Vedsted 6500 Vojens 74545106 Vedstedmoelle@post.tele.dk 1 Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som både

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand.

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterrug er 100,1 svarende til forholdstal 111, og er høstet i sorten SU Performer 90 + 10 procent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Grisen Hvad ved vi om rug til foder?

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

VINTERSÆD 2017 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2017/2018

VINTERSÆD 2017 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2017/2018 VINTERSÆD 2017 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2017/2018 RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM 2014 OVERSIGT AGROS OVER RAPSSORTER KVÆGFODERPROGRAM OG DERES 2014 KVALITETER DK EALTE Højt udbyttepotentiale

Læs mere

VINTERSÆD Stærke vintersædssorter til sæson 2016/2017

VINTERSÆD Stærke vintersædssorter til sæson 2016/2017 VINTERSÆD 2016 Stærke vintersædssorter til sæson 2016/2017 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM 2014 DK EXALTE Højt udbyttepotentiale Højt olieindhold FENCER Kraftig efterårsvækst Tidlig hybridraps

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

Produktinformation 2013

Produktinformation 2013 Produktinformation 2013 Vårsæd og efterafgrøder Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses- og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt

Læs mere

Produktinformation 2013

Produktinformation 2013 Produktinformation Vå rs æ d og e ft e ra fgrø de r Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2.

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Rekordudbytte i landssøgene KWS Eterno KWS Binnto yder med 104,4 hkg pr. ha, svarende til holdstal 107, det største udbytte i årets landssøg. Det er ydermere

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Etablering af såsæd er godt i gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte det gode vejr. Som altid er såbedet det allervigtigste ved etablering,

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Overfrodig hvede og raps:

Overfrodig hvede og raps: Overfrodig hvede og raps: Hvordan får vi dem gennem vinteren? v/ H. Aagaard haa@gefion.dk Skredet vårbyg i en stubmark 11/11-14 Dårlig luftskifte i vintersæd Foto: JL, Gefion Vintersæd svækket i striber

Læs mere

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder I det moderne, europæiske landbrug kan hybridrug komme til at spille en afgørende rolle. På mildere og

Læs mere

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg Økologisk dyrkning Konklusioner Artsvalg Artsvalg i korn og oliefrø I fem forsøg med vintersædsarter har der i 2006, i modsætning til tidligere år, ikke været signifikant forskel på udbytterne. Se tabel

Læs mere

Nye afgrøder fra mark til stald?

Nye afgrøder fra mark til stald? Nye afgrøder fra mark til stald? Ved planteavlskonsulent Vibeke Fabricius, LMO Viborg Fodringsseminar VSP april 2014 Overvejelser ved optimering af afgrøde- og sædskiftevalg? Korn Byg og hvede det, vi

Læs mere

AfgrødeNyt nr august Indhold. Aktuelt i marken. Skal vi holde øje med din vinterraps? -1 -

AfgrødeNyt nr august Indhold. Aktuelt i marken. Skal vi holde øje med din vinterraps? -1 - AfgrødeNyt nr. 18 13. august 2014 Indhold Aktuelt i marken De første rapsmarker er sået i ugen, der er gået. I AfgrødeNyt nr. 16 kan du læse om såning, ukrudtsbekæmpelse og gødskning af vinterraps. I sidste

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Det er intet mindre end et fantastisk sensommer vejr. Etablering er i fuld gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte de tørre forhold.

Læs mere

Produktinformation 2012

Produktinformation 2012 Produktinformation 2012 Vårsæd og efterafgrøder Valg af vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelse og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt at overveje

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VINTERSÆD 2 007 ØST DANMARK Præsentation af årets topsorter NYHED Så Ambition hvede og tjen 500 kr. mere pr. ha Ambition manganbejdset uden merpris NYHED MAXI Mn vinterbyg: Manganberiget

Læs mere

God planlægning er 3 ud af 6 tons raps

God planlægning er 3 ud af 6 tons raps God planlægning er 3 ud af 6 tons raps Dorthe Kappel dorthe.kappel@monsanto.com mobil: 30 38 13 19 Monsanto Picture: Anne Williams 2 3 I planlægningen bør overvejes.. Placering i sædskiftet Sortsvalg Kold

Læs mere

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Indledning Fremstillingspris og fraktilanalyse (Bent Hedegaard) Udbyttefremgang (Henning Frostholm) Optimal

Læs mere

Monsanto Company. Agriculture is our business. Monsanto is focused 100% in agriculture. We are only successful, if the farmer is successful

Monsanto Company. Agriculture is our business. Monsanto is focused 100% in agriculture. We are only successful, if the farmer is successful Monsanto Company Agriculture is our business Monsanto is focused 100% in agriculture We are only successful, if the farmer is successful -Hugh Grant, Monsanto CEO 1 Indlejring af olie i vinterraps Ditte

Læs mere

Projekt KORN PÅ FYN 2011. Overgaard. Projekt KORN PÅ FYN

Projekt KORN PÅ FYN 2011. Overgaard. Projekt KORN PÅ FYN Overgaard Projekt KORN PÅ FYN 2011 Børge Jensen var initiativtager til Genbevaring ved oprettelsen af museumsmarken på Hjemstavnsgården i Gummerup, der drives med henblik på at bevare gamle kulturplanter.

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Risikovurdering af goldfodsyge i hvede

Risikovurdering af goldfodsyge i hvede Markbrug nr. 273 Marts 23 Risikovurdering af goldfodsyge i hvede Lise Nistrup Jørgensen & Camilla Møller, Danmarks JordbrugsForskning Ghita Cordsen Nielsen, Landbrugets Rådgivningscenter Ministeriet for

Læs mere

MAJS 2015. Kim Bonde, Nordic Seed

MAJS 2015. Kim Bonde, Nordic Seed MAJS 2015 Kim Bonde, Nordic Seed EMNERNE I DAG Vækstsæson 2014 Sortsvalg 2015 Helsæd Kerne Hvordan ser Jeres majsanalyser ud? Fra Teosinte til superliga, hvordan? MAJSSÆSON 2014 Tidlig og tørt forår Varm

Læs mere

BREEDING YOUR PROFIT KERNEmajs 2010

BREEDING YOUR PROFIT KERNEmajs 2010 BREEDING YOUR PROFIT Kernemajs 2010 2 kernemajs Majs til modenhed er en realitet i Danmark. Det gunstigere klima og ikke mindst forædlingen af tidligere sorter, har gjort kernemajs til en yderst interessant

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Maj 2012 læs om

nyheder og information fra danish agro Maj 2012 læs om nyheder og information fra danish agro Maj 2012 læs om Chr. Junker kan fejre 25 års jubilæum fredag den 1. juni Vintersæd - bestil allerede nu! Fokus på bejdsning Nye funktioner på kundeportalen Levering

Læs mere

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter sorter Bælgsæd Markært Alvesta er tredje år i træk den højestydende sort i landssøgene med sorter af markært og giver et udbytte, der er 8 procent større end måleblandingens. Derefter følger sorten Casablanca,

Læs mere

Vækstregulering i vinterhvede 2016?

Vækstregulering i vinterhvede 2016? Vækstregulering i vinterhvede 2016? v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvorfor er lejesæd uønsket? Genfundet sine sten Grøn misvækst Denne mark holdt fødselsdag! 1 To typer af lejesæd

Læs mere

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen Nyt fra Landsforsøgene 2016 Brian Kure Hansen Disposition Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg Lysbladplet i vinterraps hvad kostede det? Bekæmpelse af lysbladplet i vinterraps Landsforsøg ved Labing

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg Økologisk dyrkning Konklusioner Artsvalg Artsvalg i korn og oliefrø Vintertriticale har i årets forsøg klaret sig dårligere end i de foregående år, hvilket betyder, at der ikke har været signifikant forskel

Læs mere

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Webinar 10. december kl. 9.15 GHITA CORDSEN NIELSEN, GCN@SEGES.DK HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

Aktuelt i marken. Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj.

Aktuelt i marken. Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj. Indhold: Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vinterhvede, side 3 Svampebekæmpelse i vinterbyg, side 8 Aktuelt i marken Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj. Vinterbyg Meget vinterbyg

Læs mere

Høsten 2015. Afregningsbetingelser for afgrøder

Høsten 2015. Afregningsbetingelser for afgrøder Høsten 2015 Afregningsbetingelser for afgrøder Generelle betingelser Transportkrav i Mollerup Mølle Alle vognmænd der leverer afgrøder til Mollerup Mølle skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder Høsten 2016 Afregningsbetingelser for afgrøder Generelle betingelser Transportkrav i Mollerup Mølle Alle vognmænd der leverer afgrøder til Mollerup Mølle skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til

Læs mere

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Sygdomme i korn Planteavlskonsulent Jens P. Hansen Hvordan opnår vi stabile udbytter i raps? Planteavlskonsulent Mette Møller Ragborg Gødningsforsøg Planteavlskonsulent

Læs mere

VP-forsøgsplaner 2015

VP-forsøgsplaner 2015 VP-forsøgsplaner 2015 Indholdsfortegnelse: Vinterhvede... 2 Vinterhvede - bagningsundersøgelse... 3 Vinterrug... 4 Triticale... 5 Vinterbyg... 6 Vinterraps, linier... 7 Vinterraps, dværghybrider... 8 Vinterraps,

Læs mere

Majssortiment Nyhed. Nyhed. Nyhed. Nyhed. Silomajs/majshelsæd MJ/TS NEL20 FK NDF. Stivelse. Kg TS/FE. Landsforsøg. NEL20 Fht. fht.

Majssortiment Nyhed. Nyhed. Nyhed. Nyhed. Silomajs/majshelsæd MJ/TS NEL20 FK NDF. Stivelse. Kg TS/FE. Landsforsøg. NEL20 Fht. fht. Majssortiment 2015 Silomajs/majshelsæd Augustus Tidlighed - helt i front Udbytte - højere end alle andre Eneste sort med over 40 stivelse Fht. 6,24 6,28 59,6 61,2 1,10 40,2 40,6 113 2013 - MAS06T Exxtens

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder Høsten 2013 Afregningsbetingelser for afgrøder Generelle betingelser Transportkrav i Mollerup Mølle I forbindelse med BSE handlingsplanen har Mollerup Mølle gennemført mange tiltag for at minimere risikoen

Læs mere

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn?

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? DLG VækstForum 2012 Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? Fungicider Hvordan sikrer vi fremtiden? Vinterhvede Anvend de redskaber der findes i kassen Se på midlernes stærke sider Skift

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VÅRSÆD2 009. Bestil din vårsæd nu

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VÅRSÆD2 009. Bestil din vårsæd nu TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VÅRSÆD2 009 Bestil din vårsæd nu FORÆDLING AF SORTER - en nødvendighed for landbruget Ældre sorter mister pusten og går ned i udbytte Det er vigtigt, at der til stadighed forædles

Læs mere

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg AARHUS UNIVERSITET Institut for Agroøkologi Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg Lise Nistrup Jørgensen, Ghita C. Nielsen, Susanne Sindberg, Kristian Kristensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestilling af roefrø til 2015

Bestilling af roefrø til 2015 Information fra Nordic Sugar - Januar 2015 Bestilling af roefrø til 2015 Der er åbent for bestilling fra onsdag den 21. januar 2015 fra kl. 6.30 og bestilling skal være afgivet, så vi har modtaget den

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD OBSERVATIONSPARCELLER 2014 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen 1 2 Observationsparceller 2014 Brønderslev Aakirkeby Hobro Abildgård Foulum Holstebro Koldkærgård Dyngby Sejet Askov

Læs mere

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80

Læs mere

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst NUMMER 24 1. juli 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst Aktuelt i marken Det er nu tid at gøre i status i marken, hvad er lykkedes og hvad

Læs mere

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Foto: Morten Haastrup 2013 vfl.dk Sortsforsøg_2013_17_24.indd 1 16-12-2013 12:04:58 Foto: Morten Haastrup, Videncentret for landbrug. Indholdsfortegnelse Placering

Læs mere

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo > Planteavl > Afgrøder

Læs mere

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg Konklusioner Økologisk dyrkning Konklusioner Artsvalg Artsvalg i korn og oliefrø I fem forsøg med vintersædsarter har der i 2006, i modsætning til tidligere år, ikke været signifikant forskel på udbytterne.

Læs mere

Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter

Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Anvendelsesorienteret Planteværn 213 III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen, Sidsel Kirkegaard & Anders Almskou Dahlgaard Bekæmpelsesstrategier

Læs mere

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Disposition: Erfaringer fra 2015 Havrerødsot Smittetryk af bladsvampe Septoria i hvede Gulrust i hvede Ukrudtsbekæmpelse forår i

Læs mere

Mod nye højder.. Highlights Hans Jørgen Bak AgroPro Planteavlsdag 25. Januar 2017 Comwell, Roskilde. 25. Januar 2017 Planteavlsdag 1

Mod nye højder.. Highlights Hans Jørgen Bak AgroPro Planteavlsdag 25. Januar 2017 Comwell, Roskilde. 25. Januar 2017 Planteavlsdag 1 Highlights 2016 Hans Jørgen Bak AgroPro Planteavlsdag 25. Januar 2017 Comwell, Roskilde 25. Januar 2017 Planteavlsdag 1 Planteavlsåret 2015/2016 - skuffende for mange men store variationer Mod nye højder..

Læs mere

IPM Fremtidens planteværn (8 principper med eksempler)

IPM Fremtidens planteværn (8 principper med eksempler) Efterårets faglige møder v / planteavlskonsulent Erik Skov Nielsen IPM Fremtidens planteværn (8 principper med eksempler) + 3 konkrete forslag til natur- og vildtvenlige tiltag Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

Brødrug. Markplan og sædskifte. Etablering. Dyrkning af vinterrug kan have to formål: produktion af brødrug produktion af foderrug

Brødrug. Markplan og sædskifte. Etablering. Dyrkning af vinterrug kan have to formål: produktion af brødrug produktion af foderrug Side 1 af 7 Brødrug Dyrkning af vinterrug kan have to formål: produktion af brødrug produktion af foderrug Denne dyrkningsvejledning omhandler dyrkning af vinterrug til brød. Se også dyrkningsvejledningen

Læs mere

Optimeret brug af svampemidler i korn

Optimeret brug af svampemidler i korn Optimeret brug af svampemidler i korn AgroPro Planteavlsdag Comwell 31. Januar 2018 v/hans Jørgen Bak, agropro Historiske merudbytter i 2017 Ikke set større siden 1998 Skyldes det fugtige år, med stort

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

GØDSKNING OG VÆKSTREGULERING

GØDSKNING OG VÆKSTREGULERING GØDSKNING OG VÆKSTREGULERING Indeholder uddrag fra SEGES Per Skodborg Nielsen, planterådgiver UDFASNING AF UNDERGØDSKNING RÅPROTEIN I KORN 1998-2015 MERVÆRDI AF 1 % MERE PROTEIN Kr. pr. 100 kg Soya Hvedepris,kr.

Læs mere

Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug?

Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? FØJO II - projektet : Egenskaber ved sorter af vårbyg til økologisk dyrkning Risø DJF KVL Økologiske dyrkningsforhold indebærer ofte mindre end optimal forsyning

Læs mere

Større udbytte hvordan?

Større udbytte hvordan? Større udbytte hvordan? Fokus på større kornudbytte hvorfor? Tal fra produktionsregnskaber og Danmarks statistik viser lave gennemsnitsudbytter i korn. Gennemsnitsudbytter på under 6 tons i korn! En stigning

Læs mere

Se stald og mark som en helhed. Svineproducent Hans Henrik Hyltoft & Svinekonsulent Peter Mark Nielsen

Se stald og mark som en helhed. Svineproducent Hans Henrik Hyltoft & Svinekonsulent Peter Mark Nielsen Se stald og mark som en helhed Svineproducent Hans Henrik Hyltoft & Svinekonsulent Peter Mark Nielsen Disposition Hvorfor nu det? Ejendommen Hvad er ændret Resultat (forventet) Fremtidige muligheder Hvorfor

Læs mere

Vinterraps. Grundlæg et højt udbytte. Tidlig vækst Udbyg til et højere udbytte - efterår. Udbyg til et højere udbytte - forår. Producer + 1 ton/ha

Vinterraps. Grundlæg et højt udbytte. Tidlig vækst Udbyg til et højere udbytte - efterår. Udbyg til et højere udbytte - forår. Producer + 1 ton/ha Vinterraps Vinterraps er en afgrøde med stort udbyttepotentiale Der har de seneste år været en stigende interesse for at optimere dyrkningen af vinterraps frem mod et højere og mere stabilt udbytteniveau.

Læs mere

HAVRE SORTER OG AFSKALNING KONSULENT, PLANTEPRODUKTION DARRAN ANDREW THOMSEN SEGES ØKOLOGI

HAVRE SORTER OG AFSKALNING KONSULENT, PLANTEPRODUKTION DARRAN ANDREW THOMSEN SEGES ØKOLOGI HAVRE SORTER OG AFSKALNING KONSULENT, PLANTEPRODUKTION DARRAN ANDREW THOMSEN SEGES ØKOLOGI INDHOLD Havre Afskalning af havre Landsforsøg 2015 Foderværdi afskallet havre 2... HAVRE STYRKER Høj ukrudtskonkurrenceevne

Læs mere

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter 2012 Foto: Morten Haastrup vfl.dk Foto: Morten Haastrup, Videncentret for landbrug. Indholdsfortegnelse Placering af observationsparceller og sortsforsøg...4 Forord...5

Læs mere

VINTERHVEDE. Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg

VINTERHVEDE. Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg VINTERHVEDE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Sorterne Benchmark og Output giver begge et udbytte, der er 6 procent større end målesortblandingens, og det største udbytte i årets landsforsøg

Læs mere

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk Græsguide 2015 Kære mælkeproducent! 2014 var for de fleste mælkeproducenter et fremragende græsår med et stort udbytte af høj kvalitet. Lad os håbe, at den kommende sæson bliver mindst lige så stor en

Læs mere

"Møllernes krav til brødhvede" Indkøbschef Ivan Pedersen, Lantmännen Cerealia A/S

Møllernes krav til brødhvede Indkøbschef Ivan Pedersen, Lantmännen Cerealia A/S "Møllernes krav til brødhvede" Indkøbschef Ivan Pedersen, Lantmännen Cerealia A/S Er de danske møller interesserede i, at der avles dansk brødhvede? Ja! Det ligger godt for logistikken og kæden fra jord

Læs mere

6 ton klubben sår. Intelligent såning giver MINDRE SPILD OG ENSARTEDE ROER 20/ 32/ 26/ KÅLBROKRESISTENTE. Få del i kagen - dyrk Tækkerør

6 ton klubben sår. Intelligent såning giver MINDRE SPILD OG ENSARTEDE ROER 20/ 32/ 26/ KÅLBROKRESISTENTE. Få del i kagen - dyrk Tækkerør NR. 11 // NOVEMBER 2015 KÅLBROKRESISTENTE rapssorter får nu også kålbrok VM i Raps: 6 ton klubben sår tidligt og gødsker og høster sent Få del i kagen - dyrk Tækkerør Intelligent såning giver MINDRE SPILD

Læs mere

Størst udbytte i Hereford

Størst udbytte i Hereford sorter Størst udbytte i Hereford Hereford er den højestydende vinterhvedesort i landsforsøgene i 2009. Hereford giver som gennemsnit af årets ni landsforsøg et udbytte, der er 3 procent større end målesortsblandingens.

Læs mere

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE?

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Kolding 3/2 2016 Jens Elbæk Seges I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Lav plads på kontoen 2,2 mia. er på vej! Ca. 800 kr/ha i gennemsnit Det kommer ikke alt

Læs mere