vintersæd 2014 produktinformation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vintersæd 2014 produktinformation"

Transkript

1 vintersæd 2014 produktinformation Stærke vintersædssorter til sæson 2014/2015. Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber.

2 Danish valg af agros rapssort kvægfoderprogram 2014 Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt udbytte, uanset lokalitet Arazzo Ny hybridraps til tidlig etablering, stabilt udbytte DK Extrovert Velkendt sort med unikke, stærke skulper DK Exstorm Middeltidlig og vinterfast sort. Witt hvidblomstret linjesort, ideel til tidlig såning. Såtid - vinterrapssorter Tidlig Normal Sen SY Carlo SY Carlo Arazzo Arazzo DK Extrovert DK Extrovert DK Exstorm DK Exstorm SY Saveo SY Saveo Witt Witt SY Alister Specialsort - SY Alister SY Alister er en ny kålbrokresistent vinterrapssort. Sortens udbytte ligger på linje med andre hybridsorter og er et godt valg på lokaliteter, hvor der har været dyrket vinterraps hyppigt igennem de sidste mange år. SY Alister har en god vinterfasthed. Plantehøjden er kort og meget stråstiv. Retningsgivende plantetal pr. m 2 August September Sådato Vinterraps, linie a Vinterraps, hybrid a (50) a: Rækkesået: pl/m sårække. Oversigt over vinterraps, landsforsøg 3 Type af sort Frøudb. std. kval (fht) Frøudb. std. kval (fht) 2012 Frøudb. std. kval (fht) 2011 Frøudb. std. kval (kg/ha) Olie indhold (% af ts) Afgrødehøjde v. høst (cm) Glucosinolatindhold (µmol/g) SY Carlo Hybrid , Arazzo Hybrid * , SY Saveo Hybrid * , DK Extrovert Hybrid , DK Exstorm Hybrid , DK Expower Hybrid , Sesame Linie , Witt Linie * , * : Værdiafprøvning Kilde: Landsforsøg 2

3 rapssorter Danish agros kvægfoderprogram 2014 Oversigt over rapssorter og deres kvaliteter Type Såtid Sygdomsresistens Kvalitet SY Carlo arazzo SY Carlo er en middeltidlig hybrid vinterraps med middel olieindhold. Har været i afprøvning siden 2011 med et stabilt højt udbytte (gennemsnitsudbytte på fht. 105). Har en middel plantehøjde ved høst. Har lav tendens til lejesæd og er dermed særdeles velegnet til direkte høst. Arazzo har været med i landsforsøg siden 2012 og har i begge år vist et stabilt højt udbytte med fht Er middeltidlig og har vist høje udbytter uanset lokalitet. Er en stråstiv sort med lav til ingen tendens til lejesæd. Har en tidlig vækststart i foråret. SY Carlo har en moderat efterårsvækst og derved egner sorten sig til tidlig etablering. DK exstorm SY saveo witt DK Extrovert er en tidlig vinterraps der har været i landsforsøg siden Har ydet høje udbytter i de foregående 3 år, men i var udbytterne svingende og sorten ydede et gennemsnit på fht. 98. Besidder stærke skulper der modvirker dryssespild ved ugunstige forhold ved afmodning. DK Exstorm er en middeltidlig sort der har vist et gennemsnitsudbytte over de sidste 3 år på fht Har en middel til kort plantehøjde ved høst. Har det samme skulpeopspringsresistens som DK Extrovert, hvilket minimerer dryssespillet når afgrøden er moden. Har en kompakt vækst hvor vækstpunktet holdes lavt og derved sikres overvintringen. SY Saveo har været afprøvet i 2012 og, begge år med acceptable udbytter. Som gennemsnit har udbyttet været fht Er en meget tidlig sort med kort strå. Har gode stængelegenskaber og dermed svag ingen tendens til lejesæd. Witt er en ny hvidblomstret liniesort der har været med i landsforsøg siden Er en tidlig- til middeltidlig sort der har haft et gennemsnitsudbytte på fht. 97. Plantehøjden er middel med svag til ingen lejesæd. Har hvide blomster, der er medvirkende til at eventuelle glimmerbøsser ikke flyver lige så aggressivt på Witt som de gør på traditionelle gulblomstrede raps. Arazzo har en moderat efterårsvækst. Sorten har en kompakt vækst og holder derved vækstpunktet lavt. Arazzo egner sig til tidlig såning. DK Extrovert har en moderat til kraftig efterårsvækst og egner sig derfor til såning i det optimale såvindue. Sorten har gennem hele afprøvningsperioden vist gode overvintringsegenskaber. DK Exstorm har en langsom men kompakt vækst i efteråret og sorten bør derfor ikke etableres sent. Sorten kan med fordel etableres tidligt. SY Saveo har en moderat efterårsvækst. Den danner primært rod i efteråret og har et lavt vækstpunkt. Dette gør sorten ideel til meget tidlig såning. Witt har en moderat efterårsvækst og egner sig derved til tidlig-medium (normal) såning. SY Carlo har ifølge forædleren en god resistens mod rodhalsråd (phoma). Ifølge forædleren har Arazzo en god resistens mod rodhalsråd (phoma). DK Extrovert har en god resistens mod rodhalsråd (phoma). DK Exstorm har en ny resistens mod rodhalsråd. Af de afprøvede sorter er DK Exstorm den sort der har vist den bedste resistens mod rodhalsråd (phoma). Ifølge forædleren har SY Saveo en god resistens mod rodhalsråd (phoma). Ifølge forædleren har Witt en middel - god resistens mod rodhalsråd (phoma). Sorten har vist et middel olieindhold i hele afprøvningsperioden. Glucosinolatindholdet i SY Carlo er lavt. Arazzo har et middel olieindhold og lavt glucosinolatindhold. DK Extrovert har i hele afprøvningsperioden vist højt olieindhold. Glucosinolatindholdet er lavt. DK Exstorm har vist højt olieindhold gennem hele afprøvningsperioden. Sorten har vist et middel højt olieindhold gennem afprøvningsperioden. Witt har vist middel til højt olie indhold gennem afprøvningsperioden. Witt har et lavt indhold af glucosinolat. Rapsjordloppe DK extrovert Jordloppe 3

4 Danish valg af agros vinterhvede kvægfoderprogram 2014 vores vinterhvedesorter er robuste med topudbytter og høje faldtal Vinterhvede - kort og godt Mariboss Nakskov nyhed Stadig markedets bedste gulrustresistente vinterhvedesort Unik overvintring Højt stabilt faldtal Tidlig vinterhvede med gode stråegenskaber Udbyttestabil på alle jordtyper Høj kernekvalitet Anerkendt kikshvede, kategori II Jensen All-round sort med stabile udbytter Højt proteinudbytte God sygdomsresistens Anerkendt kikshvede, kategori II Torp Vinterhvede med højt udbyttepotentiale God sundhed Egnet på alle jordtyper Foderhvede med høj kvalitet Brødhvede - kort og godt JB Asano Se sorternes udvikling hen over året - scan QR-koderne og se videoerne Højtydende brødhvede Markedets tidligste brødhvede Stabilt højt faldtal selv ved sen høst Mariboss Nakskov Jensen Torp Få vinterhveden Celest bejdset 1. Celest Formula M er det mest effektive bejdsemiddel mod fusarium. 2. Celest Formula M er det mest effektive bejdsemiddel mod sneskimmel. 3. Celest Formula M bekæmper jordbåren smitte af fusarium. 4

5 vinterhvedesorter Danish agros kvægfoderprogram 2014 Oversigt over vinterhvedesorter og deres kvaliteter (FORTSÆTTES NÆSTE SIDE) mariboss jensen sortsbeskrivelse Mariboss er en mørkegrøn og højtydende vinterhvede med et højt indhold af protein og stivelse i kernerne. Har en høj kvælstofudnyttelse. Er særdeles vinterfast. Har udvist et stabilt højt faldtal og er af møllerne anerkendt som kikshvede, kat. II. Mariboss har en lav modtagelighed af meldug og middelresistens mod septoria. Mariboss har som den eneste hvedesort vist resistens mod alle kendte gulrustracer. Jensen er karakteriseret ved stabilt højt udbytte. Er anerkendt som eksporthvede. Sorten har et højt og stabilt faldtal, der minimerer risikoen for aksspirring. Har et mellemlangt strå med en høj stråstyrke. Er en sund sort med god resistens mod meldug samt svag modtagelighed af gulrust. Har vist god vinterfasthed under danske forhold. Anerkendt af møllerne som kikshvede, kat. II. Type Mariboss har gennem hele afprøvningsperioden vist stabilt højt faldtal og er anerkendt af de danske brødmøllere til kiksproduktion. Det høje faldtal nedsætter risikoen for aksspiring. Mariboss kombinerer højt halmudbytte med højt kerneudbytte. Jensen er en højtydende hvede med gode kerneegenskaber. Det høje proteinindhold kombineret med høj stivelses procent gør sorten velegnet til både foder og industrihvede. Sorten har et højt stabilt faldtal der er med til at sikre kernekvaliteten. Sædskifte overvintring Kvalitet I landsforsøg har Mariboss vist højeste merudbytte hvor der var anden korn end hvede som forfrugt. Mariboss er en robust sort der kan dyrkes på alle jordtyper. Mariboss har igen i vinteren /2014 vist god overvintring, uanset lokalitet og jordtype. Iagttagelser i foråret 2014 tyder på, at Mariboss har mindre tilbøjelighed til maganmangel end andre sorter. Mariboss er en højkvalitets hvede der egner sig til kiksproduktion og som industrihvede til eksport, bla. anvendes Mariboss til vodka-produktion ved Absolut Vodka. Jensen har vist store merudbytter både som 1. års hvede og som hvede efter vinterraps. Jensen har derudover vist høje stabile udbytter uanset jordtype. Jensen betragtes som en allround sort. I vinteren /2014 har Jensen vist en god overvintring, ligesom Jensen i de forgående år har vist god overvintring. Det stabile høje faldtal kombineret med højt proteinindhold gør Jensen anerkendt som kiks- og kagehvede. Sorten er derudover attraktiv som foderhvede og industrihvede. Celest Formula M den bedste bejdsning til de bedste sorter I blev der generelt høstet høje udbytter i alle 4 bejdseforsøg. Udbytteniveauet i 1. års hvede var som forventeligt højere end i 2. års hvede. I 1. års hvede blev der høstet 101,1 hkg i det urensede ubejdsede led. Der var et signifikant merudbytte i de bejdsede led, hvor der var anvendt Dividend og Celest Formula M. I 2.års hveden blev der høstet 84,5 hkg i det urensede ubejdsede led og signifikant merudbytte i de bejdsede led med Celest Formula M og Redigo. Der var ikke forskel mellem øvrige behandlinger. bejdseforsøg, vinterhvede3 Udbytte og merudbytte, 4. forsøg 1. års 2. års hkg kerne pr. ha. hkg kerne pr. ha Urenset, ubejdset 101,1 84,5 Ubejdset -3,9 6,4 Dividend 5,4 4,4 Celeste Formula M 4,6 8,5 Latitude + Celest Formula M 2,7 6,5 Redigo 2,4 8,0 LSD 95 3,8 6,6 Se tabellen her til højre. 5

6 VINTERHVEDEsorter - fakta Oversigt over vinterhvedesorter og deres kvaliteter sortsbeskrivelse nakskov torp jb asano Nakskov er en ny kvalitetsvinterhvede forædlet af Nordic Seed. Har været i Landsforsøg siden 2012, begge år med gode resultater. Har desuden været i de supplerende forsøg i med særdeles gode resultater. Er en tidlig sort, modningsdato ca. 5 dage tidligere end Mariboss og Jensen. Har en god sygdomsresistens, høj resistens mod meldug og gulrust og middel resistens mod septoria. Det høje faldtal kombineret med det høje proteinindhold bevirker, at Nakskov er en højkvalitets vinterhvede. Torp er en lovende vinterhvedesort med meget højt udbyttepotentiale. Har deltaget i Landsforsøg i 2011 og med et gennemsnitsudbytte på fht Har derudover været den højest ydende hvedesort i de supplerende forsøg i. Er en sund sort med høj meldug resistens og god resistens mod septoria. JB Asano er optaget på den danske brødhvedeliste. Sorten er Tysklands største brødhvede og er kategoriseret som en A-hvede. Sorten har et højt faldtal og en meget høj rumvægt. JB Asano er middel stråstiv og har en middel til god sygdoms-resistens. Det unikke ved JB Asano er sortens tidlighed, hvilket gør sorten ca. 1 uge tidligere i forhold til øvrige brødhvedesorter. Type Nakskov er en højkvalitetshvede, der kombinerer højt kerneudbytte og højt udbytte af protein. Sorten er tidlig, hvilket gør den egnet i kombination med eksempelvis Mariboss eller Jensen. Nakskov har et middellangt stift strå, der bevirker at der ikke forekommer lejesæd ved Nakskov. Torp har et kort stift strå med lav tendens til lejesæd. Torp er en foderhvede med høj foderkvalitet der især egner sig på ejendomme med husdyr. Er en middeltidlig sort, tidlighed mellem Nakskov og Mariboss/Jensen. Har en god resistens mod meldug og gulrust og middel resistens mod septoria. JB Asano er en bagehvede, der er optaget på den danske brødhvedeliste. JB Asano bør kun avles på kontrakt til brød, da den udbyttemæssigt ligger under de bedste foderhveder. Sorten har deltaget i Landsforsøg for Brødhvedesorter siden 2010, alle år med gode resultater. Sædskifte Nakskov er en robust sort der yder et højt udbytte uanset jordtype. Sorten har i landsforsøg vist høje udbytter uanset forfrugt, højeste udbytte var med vinterraps som forfrugt. Torp er en robust sort der har ydet høje udbytter uanset forfrugt. Sorten er den højestydende i de supplerende forsøg. Sorten har været afprøvet med forskellige forfrugter og der har som gennemsnit over de sidse tre år ikke været udbytteforskel. Sorten må betegnes som robust uanset forfrugt. overvintring Nakskov har været afprøvet i Nordic Seeds egne forsøg i Balticum og har her vist gode overvintringsegenskaber. Torp bør placeres på dyrkningssikre jorde. JB Asano bør dyrkes på robuste jordtyper, der giver mulighed for et højt proteinindhold. Kvalitet Nakskov har vist gode bageegenskaber, og det forventes, at sorten optages på brødhvedelisten efter indeværende vækstsæson. Torp er en højtydende foderhvede med høj foder kvalitet og middel faldtal. JB Asano er en høj kvalitetshvede med gode bage egenskaber. Sorten har et højt proteinudbytte, hvorved JB Asano også egner sig som foderhvede hvor protein vægtes højt. 6

7 vinterhvede - fakta Retningsgivende plantetal pr. m 22 August September Oktober Sådato Hvede Oversigt for vinterhvede, landsforsøg Kerne udbytte (fht) Råprotein af ts Råprotein kg/ha Meldug Septoria Gulrust Faldtal (sek) Strålængde (cm) Nakskov , Jensen , Mariboss 98 10, , Torp 98 10, , JB Asano 97 11, Elixer 97 11, , KWS Cleveland 103* 8,8* 784* 1,9* 15* 0,1* 272* 77* Goldengun a , ,8 2,5 0, Ohio a 99 11, Kilde: Landsforsøg a: I opformering. Nyhed i * : Landsforsøg

8 Danish valg af agros vinterbyg kvægfoderprogram 2014 optimér dit sædskifte: Vinterbyg - kort og godt Vinterbyg gi r god plads til såning af vinterraps! KWS meridian: 6-radet Højtydende 6-radet vinterbyg Højt proteinudbytte apropos: 2-radet Udbyttestabil Robust sort på alle jordtyper Gode stråegenskaber wootan: 6-radet hybrid Høj proteinudbytte Tidlig vinterbyg Høj stresstolerance nyhed matros: 2-radet Højt stabilt udbytte Sildig sort med lav tendens til lejesæd Manganbejdsning Vinterbyg leveres med manganbejdse uden merpris ved bestilling inden Grundlovsdag. Manganbejdsning fritager ikke for mangansprøjtning, men hjælper byggen på vej gennem de kritiske faser til de første blade. September Oktober Sådato Vinterbyg, 2-r Vinterbyg, 6-r Vinterbyg, 6-r, hybrid Oversigt over vinterbyg, landsforsøg Kerne udbytte (fht) Råprotein af ts Råprotein udb. (kg/ha) Meldug Bygrust Skoldplet Ramularia Strålængde (cm) Matros, 2-rad , ,01 0, ,0 Wootan, 6-rad* , , ,0 Apropos, 2-rad , , ,5 70 1,7 KWS Meridian, 6-rad 99 12, ,8 0,05 2, ,7 Sandra, 2-rad 95 12, ,3 2, ,3 * : Hybrid Kilde: Landsforsøg Lejesæd (kar. 0-10) 8

9 vinterbygsorter Danish agros kvægfoderprogram 2014 Oversigt over vinterbygsorter og deres kvaliteter kws meridian apropos matros wootan hybrid sortsbeskrivelse KWS Meridian er en højtydende 6-radet vinterbyg, der har været i afprøvningen siden Som gennemsnit over de sidste 5 år har KWS Meridian givet et udbytte på fht Har en høj resistens mod meldug og bygrust. Har middel modtagelighed af ramularia, hvilket der bør tages højde for ved middelvalg ved fungicidsprøjtning. Har et højt indhold af protein hvilket gør sorten velegnet til svineproducenten. Apropos er en velkendt 2-radet vinterbyg der har deltaget i landsforsøg siden Er udbyttestabil hvilket gennemsnittet på fht. 100 over de sidste 5 år beviser. Har en middel modtagelighed mod meldug, bygrust og skoldplet. Modtageligheden mod ramularia er lav. Matros er den mest dyrkede vinterbygsort på det danske marked i dyrkningsåret. Er en dyrkningssikker sort der gennem afprøvningsperioden vist udbyttestabilitet. Er 2-radet med gode stråegenskaber. Har høj resistens mod bygrust og skoldplet, men middel til høj modtagelighed af meldug og ramularia. Wootan er en nyhed indenfor vinterbyg. Er en 6-radet hybrid med højt udbyttepotentiale. Har været med i Landsforsøg i hvor sorten ydede et udbytte på fht Har en middel strålængde med middel stråegenskaber. Har god resistens mod meldug og skoldplet og middelmodtagelighed mod meldug og ramularia. Har vist højt indhold af protein. Type KWS Meridian er en 6-radet vinterbyg, der egner sig til hjemmeblanderen. Sorten har vist en middel til høj tusindkornsvægt gennem afprøvningsperioden. Sorten har en middeltidlig modning. Apropos er en søstersort til den velkendte vinterbygsort Matros. Apropos har en middel TKV med en høj hektolitervægt. Apropos modner tidligt til middeltidligt. Sorten er karakteriseret ved rødlige anthocyan farvede kerner. Sorten har vist en høj hektolitervægt. Matros er en sildig sort. Wootan er en hybridvinterbyg der har en større buskning sammenlignet med traditionelle vinterbygsorter. Fordelen ved hybridvinterbyg er at hybriderne har større rodnet og dermed potentielt øget vand- og næringsstofoptagelse. Wootan er en tidlig vinterbyg der giver god plads til etablering af vinterraps. aks og strå KWS Meridian har en middel strålængde med lav tendens til lejesæd. Sorten har lav tendens til nedknækning af aks. Apropos har et middellangt strå med lav tendens til lejesæd. Sorten har lav tendens til nedknækning af aks og middel nedknækning af strå. Matros har et middellangt stærkt strå med lav tendens til lejesæd. Matros har en svag tendens til nedknækning af aks og middel tendens til nedknækning af strå. Wootan har en middellangt strå med lav tendens til lejesæd. Sorten har middel nedknækning af aks såvel som strå. dyrkning Generelt bør 6-radet vinterbyg dyrkes på dyrkningssikre jorde med god vandkapacitet. I afprøvningen har KWS Meridian vist højt udbytte selv på lettere jordtyper. Apropos kvitterer positivt for dyrkning på stærke dyrkningssikre jorde. Matros er en robust sort der kan dyrkes på alle jordtyper. Hybridvinterbyg bør etableres tidligt, gerne i starten af september. Hybridvinterbyg kan dyrkes på alle jordtyper. 9

10 Retningsgivende plantetal pr. m 2 September Oktober Danish valg af agros triticale kvægfoderprogram og -sorter 2014 Vintertriticale - kort og godt gringo Høj foderværdi Høj TKV Kort strå tulus Robust sort til udsatte lokaliteter Højt proteinindhold Oversigt over vintertriticalesorter og deres kvaliteter sortsbeskrivelse gringo Gringo er en velkendt triticalesort der har lidt samme nederlag overfor gulrustracen Ambition som Tulus. Sorten har en god resistens mod meldug men middel modtagelighed for septoria. Gringo har givet et udbytte på fht. 93 i. Sorten har vist høj foderværdi i. tulus Tulus har en god vinterfasthed samt en tidlig forårsvækst. Udbyttemæssigt ligger Tulus på niveau med sortsblandingen. Sorten har et højt proteinindhold. Sorten har en middel resistens mod septoria og meldug. Type Sorten har et middellangt strå med lav tendens til lejesæd. Sorten har en god kernekvalitet med høj TKV og høj proteinprocent. Robust vintertriticale med middel plantehøjde. Lav tendens til lejesæd. Oversigt over vintertriticale, landsforsøg Kerne udbytte (fht) Råprotein af ts Råprotein kg/ha TKV Meldug Septoria Strålængde (cm) Gringo 93 11, , Tulus 85 11, Kilde: Landsforsøg Sådato Alm. Rug Triticale Hybrid rug - units/ha* 1,4-1,5 1,6-1,7 1,7-1,8 1,9-2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Oversigt for vinterrug, landsforsøg Kerne udbytte (fht) Hektolitervægt (kg/hl) Skoldplet Brunrust Strålængde (cm) Type af sort Lejesæd (kar.0-10) SU Mephisto , Hybrid 0 KWS Bono , Hybrid 0,1 Palazzo , Hybrid 0 KWS Magnifico , Hybrid 0,1 Kapitän , Population 0,1 Kilde: Landsforsøg

11 valg Danish af vinterrug agros kvægfoderprogram og -sorter 2014 Vinterrug - kort og godt su mephisto Højt udbytte Brødkvalitet Stråstiv KWS bono Høj tørketolerance Udbyttestabil, uanset lokalitet Middel tidlig palazzo Velkendt hybridsort Brødrug Lav modtagelighed af bladsvampe su performer Nyhed God kernekvalitet Højt udbyttepotentiale Oversigt over vinterrugsorter og deres kvaliteter su mephisto palazzo kws bono su performer sortsbeskrivelse SU Mephisto er en velkendt hybridrug der har deltaget i Landsforsøgene siden Gennemsnitsudbyttet i afprøvningsperioden har været højt, fht Har en middel modtagelighed af skoldplet og brunrust. Palazzo er en velkendt sort der har været i landsforsøg siden Udbyttet har alle år været højt og som gennemsnit over de sidste 5 år har udbyttet været fht Har middel modtagelighed for skoldplet og brunrust. Har en middel plantehøjde med lav tendens til lejesæd. KWS Bono er en ny hybridrug på det danske marked med forbedret pollenproduktion. Var højest ydende i 2012 og har i givet et udbytte på fht Har et middel langt strå med svag tendens til lejesæd. Er en robust sort med høj tørketolerance. Modner middeltidligt. SU Performer er en ny hybrid vinterrug fra HYBRO. Er en middeltidlig sort med høj pollen produktion. Har høj resistens mod meldug og brunrust. SU Performer har i tyske forsøg vist lav modtagelighed af meldrøjer. Strålængden hos SU Performer er middel til lav med høj stråstyrke. Type Rugsorter der besidder turbo systemet, har lavere temperaturkrav i efteråret, hvilket gør at disse sorter har længere vækst i efterårsmånederne. Strålængden er middel med svag tendens til lejesæd. Sorten besidder god resistens mod meldrøjer. Palazzo er en hybridrug der besidder Pollen Plus - systemet, hvilket minimerer risikoen for angreb af meldrøjer. Palazzo opfylder møllernes krav til brødrug, højt faldtal og hektolitervægt på minimum 74 kg/hl. Sorten har været med i de supplerende forsøg i med stabile udbytter uanset lokalitet. KWS Bono har en middel resistens mod skoldplet og brunrust. Sorten besidder det patenterede Pollen Plus system, der øger pollenproduktionen og derved minimerer risikoen for angreb af meldrøjer. SU Performer har en middel til høj TKV og kerne kvaliteten er god. Sorten har vist højt faldtal. dyrkning SU Mephisto kan dyrkes på alle jordtyper, dog har sorten det største udbyttepotentiale på stærke jordtyper. SU Mephisto har et højt faldtal og de gode kerneegenskaber gør sorten egnet som brødrug. Palazzo kan dyrkes på alle jordtyper og har gennem hele afprøvningsperioden vist høje udbytter uanset lokalitet. Vil man dyrke brødrug, bør man overveje Palazzo. KWS Bono kan dyrkes på alle lokaliteter. På arealer hvor der hyppigt optræder tørke vil KWS Bono være at foretrække. SU Performer kan dyrkes på alle lokaliteter, udbyttepotentialet er størst på god jord. 11

12 Kontakt altid Mollerup Mølle inden du handler! Mollerup Mølle Kresten: Jakob: Thissinghus Købmandsgård Hvidbjerg Købmandsgård Hans: Kim: Jørgen: Luneborg Foder Jørgen: Tommy: mobil: Korn Foderstoffer Gødning Kemikalier Diesel- & Fyringsolie Såsæd

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

Produktinformation 2012

Produktinformation 2012 Produktinformation 2012 Vintersæd og efterafgrøder Valg af rapssort Vinterraps: Kort og godt Markedets bedste bejdsning! DK Extrovert, højt udbytte med unik Phoma-resistens. DK Expower, velkendt sort,

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter Til samtlige jordbrugere Foderhvede side 2-3 Industri-, brød- og hybridhvede side 4-5 Raps side 6-7 Foder- og maltbyg side 8-9 Sortimentsoversigt side 10-11 Rug og triticale side 12-13 Sprøjteplaner side

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Monsanto Company. Agriculture is our business. Monsanto is focused 100% in agriculture. We are only successful, if the farmer is successful

Monsanto Company. Agriculture is our business. Monsanto is focused 100% in agriculture. We are only successful, if the farmer is successful Monsanto Company Agriculture is our business Monsanto is focused 100% in agriculture We are only successful, if the farmer is successful -Hugh Grant, Monsanto CEO 1 Indlejring af olie i vinterraps Ditte

Læs mere

MAJS 2015. Kim Bonde, Nordic Seed

MAJS 2015. Kim Bonde, Nordic Seed MAJS 2015 Kim Bonde, Nordic Seed EMNERNE I DAG Vækstsæson 2014 Sortsvalg 2015 Helsæd Kerne Hvordan ser Jeres majsanalyser ud? Fra Teosinte til superliga, hvordan? MAJSSÆSON 2014 Tidlig og tørt forår Varm

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen OBSERVATIONSPARCELLER 2015 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen 1 Observationsparceller 2015 Brønderslev Aakirkeby Abildgård Foulum Hobro Holstebro Koldkærgård Dyngby Sejet Skibby

Læs mere

Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015

Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015 KWS majssorter 2015 Velkommen til KWS sortskataloget 2015 Det er en fornøjelse at præsentere vores nye sortskatalog. KWS majsforædling har igen skabt flere nye topsorter, som vi glæder os til at se i markerne.

Læs mere

NUMMER 32 28. AUGUST 2014

NUMMER 32 28. AUGUST 2014 NUMMER 32 28. AUGUST 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Din landbrugsstøtte fra 2015 Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede Høstresultater vinterhvede Vigtige datoer Kommende arrangementer Aktuelt i marken Vinterhvede

Læs mere

Etablering af vintersæd

Etablering af vintersæd Plantenyt nr. 25 d. 21. august 2013 - Ændring efterafgrøder - Bladsvampe i sukkerroer - Etablering af vintersæd - Forsøg med bejdsemidler - Handelsgødning til vintersæd - Efterårsbehandling af frøgræsmarker

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Seed your Success. DLG Vækstforum Dekalb HOLL sorter

Seed your Success. DLG Vækstforum Dekalb HOLL sorter Seed your Success DLG Vækstforum Dekalb HOLL sorter Det danske team Lars Ipsen Sales manager frø Tlf. nr. 29 12 68 00 Hans Jørgen Hansen Sales manager kemi Tlf. 24 48 60 30 Ditte Clausen Technical development

Læs mere

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord Betydningen af kvalitetsarbejde Martin Ringsing Agri Nord Disposition Etablering af majs Etablering af græs Etablering af korn Betydningen af rettidighed og omhu Kløvergræs skal nedvisnes om efteråret

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Forsøgsplan fra Landscenter...Bilag. Reverering af FS. Kan det gøre Anderledes.. Tjek liste eller yderligere punkt opdeling hvor afkrydsning er mulig

Forsøgsplan fra Landscenter...Bilag. Reverering af FS. Kan det gøre Anderledes.. Tjek liste eller yderligere punkt opdeling hvor afkrydsning er mulig Indholdsliste VPnr. V20130011B... 3 VPnr. V20130030, NFTS-nr. 01-102-13-13... 4 VPnr. V20130041, NFTS-nr. 01-103-13-13... 5 VPnr. V20130021, NFTS-nr. 01-101-13-13... 6 Vinterraps Linier... Fejl! Bogmærke

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning har en stabil udbredelse i Danmark. Det anslås, at dyrkning uden pløjning praktiseres på cirka 200.000 ha i Danmark. Den stadigt stigende

Læs mere

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner v. Else Vils, VSP Temagruppemøde, Herning, 25. 26. maj 2011 DW130166 Alternative proteinkilder Emner: Ærter og

Læs mere

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Plantebeskyttelse - med omtanke Bliv dus med markens skadegørere At kende ukrudtet fra det spirer frem og vide, hvordan svampe og skadedyr

Læs mere

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 DLG VækstForum 2015 Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 Mogens Steenholt Mogensen Tel: 20 12 01 82 Martin Clausen Tel: 24 47 84 02 Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate /

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 5. 23. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 5. 23. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 5 23. april 2014 Indhold Aktuelt i marken Der er meget stor forskel på udviklingen af vintersædsmarkerne. Hvedemarker ses fra st. 30 33 (begyndende strækning 3 knæ dannet). De vinterbygmarker,

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Høstinformation 2014/15

Høstinformation 2014/15 Høstinformation 2014/15 Afhentning af afgrøder - ring på telefon: 99 36 17 17 Vi arbejder for dig - og sammen skaber vi resultater Kornmodtagelse Standardkvalitet Foderbyg vår/vinter Maltbyg Foderrug Foderhvede

Læs mere

Forholdet mellem udvaskning fra efterafgrøde og tidligt sået vintersæd

Forholdet mellem udvaskning fra efterafgrøde og tidligt sået vintersæd 14. juli 2014 Bilag 1 Notat om effekt af tidlig såning af vintersæd i forhold til efterafgrøder på udvaskningen af kvælstof Konklusion En analyse af en række forsøgsresultater og målinger af udvaskning

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro Høje udbytter I melkartofler der får du som regel det udbytte du fortjener Udbyttet afhænger af en lang række faktorer. Jo flere

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Den gunstige effekt af kløvergræs i sædskiftet afhænger meget etableringen kløvergræsset, og det kommer bl.a. an på valg af efterafgrøder og gødskningsstrategi

Læs mere

Planteavlsforum 2014

Planteavlsforum 2014 Planteavlsforum 2014 Dagsorden 9.00 Kaffe og velkomst v/ Lars Langskov Nielsen, bestyrelsesmedlem i Centrovice 9.15 EU s landbrugsreform træder i kraft i 2015 hovedtræk og økonomiske konsekvenser v/ Rådgivningschef

Læs mere

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller C Dansk produceret protein Plantekongres 2014 Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller Fra jord til bord I dag ~1.000 ha konv. hestebønner I morgen? Side 2 Hestebønner i svinefoder Hvorfor er det interessant?

Læs mere

Forsyningssikkerhed og dyrkning af biomasse - i landbruget

Forsyningssikkerhed og dyrkning af biomasse - i landbruget Forsyningssikkerhed og dyrkning af biomasse - i landbruget Seminar: Termisk omsætning af biomasse d. 30.01.2014 Seniorkonsulent Bodil E. Pallesen, AgroTech AgroTech AgroTech A/S er et Godkendt Teknologisk

Læs mere

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Side 1 af 6 Havre Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Foto: Jens Tønnesen Markplan/sædskifte Havre kan dyrkes på alle jordtyper. Ved dyrkning

Læs mere

16. Fornyet prøvetagning

16. Fornyet prøvetagning Side 1 af 6 16. Fornyet prøvetagning Fornyet prøvetagning af partier produceret her i landet er beskrevet i følgende punkter, mens fornyet prøvetagning af partier fra udlandet er beskrevet i kapitel 18.

Læs mere

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det!

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! Spark til dosen 1 - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! 2 Du kan bestille flere eksemplarer af denne pjece til uddeling ved markvandringer, erfagruppemøder og lignende. Pjecen er

Læs mere

Kapital 3. Kvalitet af hvede til produktion af brød og andre produkter

Kapital 3. Kvalitet af hvede til produktion af brød og andre produkter Kapital 3. Kvalitet af hvede til produktion af brød og andre produkter Johannes Ravn Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Afdeling for Plantebiologi Forskningscenter Flakkebjerg 4200 Slagelse E-mail:

Læs mere

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Mejetærskerspild?? Dryssespild Skærebordsspild Tærskespild rystere/rotor/solde - Hvad kan accepteres? - Betyder det noget?

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til sikring af grynkvalitet i havre

Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til sikring af grynkvalitet i havre Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til sikring af grynkvalitet i havre Krogerup Avlsgaard A/S 2003 Innovationsprojekt Med henblik på at finde dyrkningsmetoder, der kan sikre grynkvaliteten i havre

Læs mere

Græsmarker til heste og ponyer

Græsmarker til heste og ponyer Græsmarker til heste og ponyer Dyrkningsvejledning Jordbund Græsser trives på alle jordtyper, men ikke alle arter er lige velegnede overalt. På de fleste almindelige jorder er rajgræsserne og rajsvingel

Læs mere

Kålbrok resistens i raps og efterafgrøder FRDK Temadag om efterafgrøder, Centrovice 24.2, 2015

Kålbrok resistens i raps og efterafgrøder FRDK Temadag om efterafgrøder, Centrovice 24.2, 2015 Kålbrok resistens i raps og efterafgrøder FRDK Temadag om efterafgrøder, Centrovice 24.2, 2015 Finn Holmgaard Jensen Norddeutsche Pflanzenzucht (NPZ) (Elke Diederichsen, F.U.Berlin, Becke Strehlow, Uni

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet

Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet Økologisk udsæd med fokus på udsædsbårne sygdomme Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet DanSeed Symposium Kobæk Strand 8 marts 2010 Økologisk udsæd Større udviklings- og forskningsindsats i forbindelse

Læs mere

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program 10-06-2013 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013 Handels Rådgiver John Jensen John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvor meget skal jeg byde? Kan de historisk resultater opretholdes? Afgrøde Maskiner

Læs mere

Hamp til dyrkningsmedie og isolering

Hamp til dyrkningsmedie og isolering bdp@agrotech.dk Hamp til dyrkningsmedie og isolering Plantekongres 12. Januar 2010 Bodil Engberg Pallesen, AgroTech Center for Bioressourcer 20 års erfaring indenfor plantefibre Arbejder med: Produktudvikling

Læs mere

Energipil. Din fremtid?

Energipil. Din fremtid? 2010 / 1 Din fremtid? Aabenraa Rødekro Energipil Vi støtter vores kunder med energipil-projektet med Fjernvarmen: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme tilbyder dig en sikker og stabil indtjening i mange år frem

Læs mere

MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ

MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ Spodnam forsi SÅDAN FUNGERER SPODNAM Spodnam er et vegetabilsk produkt, der skaber en halvgennemtrængelig overflade, som påvirker fugtvandringen i afgrøden,

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

Økologisk planteforædling

Økologisk planteforædling Økologisk planteforædling Økologikongres Vingstedcenteret 24. november 2011 Anders Borgen Økologi-visionen...en støtteordning for økologisk sortsudvikling og -afprøvning......arbejde for, at EU s udsædslovgivning

Læs mere

,1<'11 dominerende sort. Den er nu praktisk talt afløst af andre sorter. :,1 iv:;1ri'll" Ol', villkri'asl.

,1<'11 dominerende sort. Den er nu praktisk talt afløst af andre sorter. :,1 iv:;1ri'll Ol', villkri'asl. _-\G E R D ''t- R K -:; l ~- G S L ~-ER E BI::\D III Kl~LTURPLANTERNE P'antedyrkning - Landbrugets kulturplanter - Ensilering _? hobjergning - Frøavl - Frugt- og køkkenhaven - Markplanen FOR LÆREBOG LANDBRUGSSKOLEN

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 20

Ugebrev fra agrocom.dk uge 20 Ugebrev fra agrocom.dk uge 20 Den store nyhed for dansk landbrug i denne uge er, at dollaren er gået afgørende i vejret med det resultat, at vi har fået et teknisk gennembrud, der taler for, at dollaren

Læs mere

Rubric i hvede, 8 fs 2011

Rubric i hvede, 8 fs 2011 Rubric i hvede, 8 fs 2011 0,25 Bell + 0,1 Comet 0,5 Bell + 0,15 Comet 0,375 Bell 0,75 Bell 1,125 Bell 1,5 Bell 0,33 Rubric + 0,15 Comet 0,5 Rubric 0,75 Rubric 2,2 2,4 2,1 2,8 2,2 2,8 2,1 3 3,1 0 2 4 6

Læs mere

Svampebekæmpelse. i hvede... Vinterraps har potentiale til højt udbytte... 9. Klokkeklare resultater. i majs... Flere foderenheder. i majs...

Svampebekæmpelse. i hvede... Vinterraps har potentiale til højt udbytte... 9. Klokkeklare resultater. i majs... Flere foderenheder. i majs... Svampebekæmpelse i hvede... 6 Vinterraps har potentiale til højt udbytte... 9 Klokkeklare resultater i majs... 13 Flere foderenheder i majs... 14-15 Indhold Heldigvis er priserne på vej op 2 Beskyt kornet

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Intelligent, bæredygtig og effektiv planteproduktion

Intelligent, bæredygtig og effektiv planteproduktion Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Intelligent, bæredygtig og effektiv planteproduktion Prof. Svend Christensen, institutleder Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Link:

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

Claus Petersen har set virkningen af Active NS

Claus Petersen har set virkningen af Active NS Har du tjek på dit kornlager? Claus Petersen har set virkningen af Active NS Halmpiller er effektiv strøelse i kyllingehuset Side 2 Side 7 Side 5 NR. 6 19. JULI 2011 DLG Innovation: DLG Innovation: Nytænkning

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi.

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? Institut for Agroøkologi Frø Dexterindeks Dexterindeks: Forhold mellem ler- og organisk kulstof. Dexterindeks >10 indikerer kritisk lavt organisk kulstofindhold.

Læs mere

Afprøvning af sorter af vinterhvede til sortslisteoptagelse og i forsøg ved Landscentret Planteavl Tystofte, Abed, Sejet, Holstebro og Refsvindinge

Afprøvning af sorter af vinterhvede til sortslisteoptagelse og i forsøg ved Landscentret Planteavl Tystofte, Abed, Sejet, Holstebro og Refsvindinge VPnr. V20060011A, LCnr. 01-104-06-06 Afprøvning af sorter af vinterhvede til sortslisteoptagelse og i forsøg ved Landscentret Planteavl Tystofte, Abed, Sejet, Holstebro og Refsvindinge Afd A: Målesorter:

Læs mere

Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009

Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009 Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009 Lars Wiik, Sverige Stay-green projekt, 2003 2005 Udbytteoptimering i stivelseskartofler Helhedsvurdering

Læs mere

Værdisætning af kulstofbinding i jord hvad betyder det for udbytter og dyrkningsegenskaber? Sander Bruun

Værdisætning af kulstofbinding i jord hvad betyder det for udbytter og dyrkningsegenskaber? Sander Bruun Værdisætning af kulstofbinding i jord hvad betyder det for udbytter og dyrkningsegenskaber? Sander Bruun sab@life.ku.dk Jordens organiske materiale på tværs af Europa Organisk materiale indhold (%) Ingen

Læs mere

Gode Billige Planter. Høstperioder: Juni - - - - - - - Juli - Lambada. Svanemosegaard. Din jordbærplante-leverandør K D R A G O M.

Gode Billige Planter. Høstperioder: Juni - - - - - - - Juli - Lambada. Svanemosegaard. Din jordbærplante-leverandør K D R A G O M. Høstperioder: Juni - - - - - - - Juli - Lambada -nyhedrumba Honeoye Senga Sengana Korona Elsanta Vivaldi Polka Sonata Salsa Florence Jive Malwina Pandora Svanemosegaard Din jordbærplante-leverandør K.D

Læs mere

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene?

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? 2011 vfl.dk Tolkning af jordbundsanalyser Med jordbundsanalyser får du vurderet den vigtigste del af dit produktionsapparat: jorden i dine marker. Resultater

Læs mere

Strategier til regulering af udsædsbårne sygdomme i økologisk jordbrug

Strategier til regulering af udsædsbårne sygdomme i økologisk jordbrug This test is downloaded from the homepage of Anders Borgen (http//:www.agrologica.dk/anders.htm) Please consult his list of publications (http//:www.agrologica.dk/pub-list.htm) for reference of the publication

Læs mere

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kathrine Hauge Madsen og Lars Egelund Olsen, Videncentret for Landbrug, Økologi, Højbakkegård d. 21. maj 2014 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervsstyrelsen. Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervsstyrelsen. Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn AARHUS UNIVERSITET DC A - NATIO NALT C ENTER FO R FØ DEVARER O G JO RDBRUG Til NaturErhvervsstyrelsen Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn Nærværende notat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte Tabel 1: Landbrugsafgrøder og grønsager på friland, kvælstof-, fos- og kaliumnormer er og retningsgivende normer fos og kalium i kg pr. ha 2007/08 Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis. For

Læs mere

- får tingene til at gro

- får tingene til at gro får tingene til at gro Indholdsfortegnelse: Introduktion... 4 Hvorfor flydende gødning?... 5 Sortimentsoversigt... 6 Dosering af gødning... 7 Eksempel på Doseringstabel... 8 Udbringning med marksprøjten...

Læs mere

Den afsluttende svampesprøjtning. i hvede... 6. Command CS mod enårig rapgræs i vinterraps... 8. Faglighed og følelser skal gå hånd i hånd...

Den afsluttende svampesprøjtning. i hvede... 6. Command CS mod enårig rapgræs i vinterraps... 8. Faglighed og følelser skal gå hånd i hånd... Den afsluttende svampesprøjtning i hvede... 6 Command CS mod enårig rapgræs i vinterraps... 8 Faglighed og følelser skal gå hånd i hånd... 16-17 Signum mod alternaria i kartofler... 20 Indhold Stigende

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering Forord I fremtiden bliver det mere aktuelt at anvende eget korn på bedriften.

Læs mere

Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet. Afgræsning : Urter, tilbud, praksis

Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet. Afgræsning : Urter, tilbud, praksis Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet Afgræsning : Urter, tilbud, praksis Arter Hvidkløver ved slæt vs. afgræsning Effekten af afgræsning på kløvervækst og -andel er ikke entydig

Læs mere

Konsulenttræf efterår Dronning Margrethe Hallen - Fredericia d. 18. august 2011

Konsulenttræf efterår Dronning Margrethe Hallen - Fredericia d. 18. august 2011 Konsulenttræf efterår Dronning Margrethe Hallen - Fredericia d. 18. august 2011 Klaus Nielsen Tlf: 40 71 84 32 klaus.nielsen@basf.com Jakob Skodborg Jensen Tlf: 40 16 81 63 jakob.skodborgjensen@basf.com

Læs mere

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002. Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002. Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002 Korn, bælgsæd og olieplanter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Placering af observationsparceller og sortsforsøg... 2 Forord... 3 Summary...

Læs mere

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider?

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Januar 2011 Indhold Side: 1 Planlæg indkøb af herbicider 2 1.1 Forskelligt ukrudt kræver forskellige behandlinger 2 1.2 Hvilke

Læs mere

Stennedlægningsfræser, Muratori (se sidste års undersøgelse) Stenstrenglægning til 25 cm dybde (se sidste års undersøgelse) Plov

Stennedlægningsfræser, Muratori (se sidste års undersøgelse) Stenstrenglægning til 25 cm dybde (se sidste års undersøgelse) Plov Side 1 af 5 LandbrugsInfo Søg overalt Søg kun i FarmT.. Byggeri Driftsledelse IT Fjerkræ Får Heste Kvæg Lov&ret Maskiner Miljø Pelsdyr Planteavl Svin Tværfagligt Uddannelse LandbrugsInfo > Tværfaglige

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene

Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene Richard de visser Gartnerirådgivningen A/S Kløvergræs eller lucerne i sædskiftet Forbedre jordstruktur og jordens frugtbarhed Kvælstofkilde fra ikke-husdyrbrug

Læs mere

En ny start for dansk brødhvedeproduktion

En ny start for dansk brødhvedeproduktion En ny start for dansk brødhvedeproduktion Figur fra Lauridsen & Larsen 1948: Landbrugets Planteavl Prisopgave indsendt til Stiftelsen Hofmansgave af Anders Borgen Side 1 af 15 Forord En stor del af det

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

Dyrkning af hindbær i substrat

Dyrkning af hindbær i substrat Dyrkning af hindbær i substrat v/nauja Lisa Jensen fra GartneriRådgivningen A/S Dyrkning af hindbær i substrat Hindbærproduktion i DK Baggrund for brug af substrat og tunneler Plantetype Tjek af råvandskvalitet

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2004 Samlet og udarbejdet af LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL ved CARL ÅGE PEDERSEN Chefkonsulent i planteavl Scanprint a/s

Læs mere

FarmTest - Planteavl nr. 11-2004. Forsøg med stubbearbejdning. såmetoder ved pløjefri dyrkning

FarmTest - Planteavl nr. 11-2004. Forsøg med stubbearbejdning. såmetoder ved pløjefri dyrkning FarmTest - Planteavl nr. 11-2004 Forsøg med stubbearbejdning og såmetoder ved pløjefri dyrkning Forsøg med stubbearbejdning og såmetoder ved pløjefri dyrkning Syv forskellige stubbearbejdninger er afprøvet

Læs mere

Fleksibel administration af tilladelser til markvanding

Fleksibel administration af tilladelser til markvanding Fleksibel administration af tilladelser til markvanding Oktober 2012 Notatet Fleksibel administration af tilladelser til markvandig er et oplæg til drøftelse med kommunerne, der er myndigheder for administration

Læs mere

Vi går nye veje i Tyskland

Vi går nye veje i Tyskland Sådan får du olie til tiden Side 7 Der er kokosolie i svinefoderet Side 4 Få kornet godt i hus Side 5 Sæt grøn kulør på kvægfoderet side 5 NR. 7 9. JULI 2010 Vi går nye veje i Tyskland For at styrke sine

Læs mere