vintersæd 2014 produktinformation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vintersæd 2014 produktinformation"

Transkript

1 vintersæd 2014 produktinformation Stærke vintersædssorter til sæson 2014/2015. Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber.

2 Danish valg af agros rapssort kvægfoderprogram 2014 Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt udbytte, uanset lokalitet Arazzo Ny hybridraps til tidlig etablering, stabilt udbytte DK Extrovert Velkendt sort med unikke, stærke skulper DK Exstorm Middeltidlig og vinterfast sort. Witt hvidblomstret linjesort, ideel til tidlig såning. Såtid - vinterrapssorter Tidlig Normal Sen SY Carlo SY Carlo Arazzo Arazzo DK Extrovert DK Extrovert DK Exstorm DK Exstorm SY Saveo SY Saveo Witt Witt SY Alister Specialsort - SY Alister SY Alister er en ny kålbrokresistent vinterrapssort. Sortens udbytte ligger på linje med andre hybridsorter og er et godt valg på lokaliteter, hvor der har været dyrket vinterraps hyppigt igennem de sidste mange år. SY Alister har en god vinterfasthed. Plantehøjden er kort og meget stråstiv. Retningsgivende plantetal pr. m 2 August September Sådato Vinterraps, linie a Vinterraps, hybrid a (50) a: Rækkesået: pl/m sårække. Oversigt over vinterraps, landsforsøg 3 Type af sort Frøudb. std. kval (fht) Frøudb. std. kval (fht) 2012 Frøudb. std. kval (fht) 2011 Frøudb. std. kval (kg/ha) Olie indhold (% af ts) Afgrødehøjde v. høst (cm) Glucosinolatindhold (µmol/g) SY Carlo Hybrid , Arazzo Hybrid * , SY Saveo Hybrid * , DK Extrovert Hybrid , DK Exstorm Hybrid , DK Expower Hybrid , Sesame Linie , Witt Linie * , * : Værdiafprøvning Kilde: Landsforsøg 2

3 rapssorter Danish agros kvægfoderprogram 2014 Oversigt over rapssorter og deres kvaliteter Type Såtid Sygdomsresistens Kvalitet SY Carlo arazzo SY Carlo er en middeltidlig hybrid vinterraps med middel olieindhold. Har været i afprøvning siden 2011 med et stabilt højt udbytte (gennemsnitsudbytte på fht. 105). Har en middel plantehøjde ved høst. Har lav tendens til lejesæd og er dermed særdeles velegnet til direkte høst. Arazzo har været med i landsforsøg siden 2012 og har i begge år vist et stabilt højt udbytte med fht Er middeltidlig og har vist høje udbytter uanset lokalitet. Er en stråstiv sort med lav til ingen tendens til lejesæd. Har en tidlig vækststart i foråret. SY Carlo har en moderat efterårsvækst og derved egner sorten sig til tidlig etablering. DK exstorm SY saveo witt DK Extrovert er en tidlig vinterraps der har været i landsforsøg siden Har ydet høje udbytter i de foregående 3 år, men i var udbytterne svingende og sorten ydede et gennemsnit på fht. 98. Besidder stærke skulper der modvirker dryssespild ved ugunstige forhold ved afmodning. DK Exstorm er en middeltidlig sort der har vist et gennemsnitsudbytte over de sidste 3 år på fht Har en middel til kort plantehøjde ved høst. Har det samme skulpeopspringsresistens som DK Extrovert, hvilket minimerer dryssespillet når afgrøden er moden. Har en kompakt vækst hvor vækstpunktet holdes lavt og derved sikres overvintringen. SY Saveo har været afprøvet i 2012 og, begge år med acceptable udbytter. Som gennemsnit har udbyttet været fht Er en meget tidlig sort med kort strå. Har gode stængelegenskaber og dermed svag ingen tendens til lejesæd. Witt er en ny hvidblomstret liniesort der har været med i landsforsøg siden Er en tidlig- til middeltidlig sort der har haft et gennemsnitsudbytte på fht. 97. Plantehøjden er middel med svag til ingen lejesæd. Har hvide blomster, der er medvirkende til at eventuelle glimmerbøsser ikke flyver lige så aggressivt på Witt som de gør på traditionelle gulblomstrede raps. Arazzo har en moderat efterårsvækst. Sorten har en kompakt vækst og holder derved vækstpunktet lavt. Arazzo egner sig til tidlig såning. DK Extrovert har en moderat til kraftig efterårsvækst og egner sig derfor til såning i det optimale såvindue. Sorten har gennem hele afprøvningsperioden vist gode overvintringsegenskaber. DK Exstorm har en langsom men kompakt vækst i efteråret og sorten bør derfor ikke etableres sent. Sorten kan med fordel etableres tidligt. SY Saveo har en moderat efterårsvækst. Den danner primært rod i efteråret og har et lavt vækstpunkt. Dette gør sorten ideel til meget tidlig såning. Witt har en moderat efterårsvækst og egner sig derved til tidlig-medium (normal) såning. SY Carlo har ifølge forædleren en god resistens mod rodhalsråd (phoma). Ifølge forædleren har Arazzo en god resistens mod rodhalsråd (phoma). DK Extrovert har en god resistens mod rodhalsråd (phoma). DK Exstorm har en ny resistens mod rodhalsråd. Af de afprøvede sorter er DK Exstorm den sort der har vist den bedste resistens mod rodhalsråd (phoma). Ifølge forædleren har SY Saveo en god resistens mod rodhalsråd (phoma). Ifølge forædleren har Witt en middel - god resistens mod rodhalsråd (phoma). Sorten har vist et middel olieindhold i hele afprøvningsperioden. Glucosinolatindholdet i SY Carlo er lavt. Arazzo har et middel olieindhold og lavt glucosinolatindhold. DK Extrovert har i hele afprøvningsperioden vist højt olieindhold. Glucosinolatindholdet er lavt. DK Exstorm har vist højt olieindhold gennem hele afprøvningsperioden. Sorten har vist et middel højt olieindhold gennem afprøvningsperioden. Witt har vist middel til højt olie indhold gennem afprøvningsperioden. Witt har et lavt indhold af glucosinolat. Rapsjordloppe DK extrovert Jordloppe 3

4 Danish valg af agros vinterhvede kvægfoderprogram 2014 vores vinterhvedesorter er robuste med topudbytter og høje faldtal Vinterhvede - kort og godt Mariboss Nakskov nyhed Stadig markedets bedste gulrustresistente vinterhvedesort Unik overvintring Højt stabilt faldtal Tidlig vinterhvede med gode stråegenskaber Udbyttestabil på alle jordtyper Høj kernekvalitet Anerkendt kikshvede, kategori II Jensen All-round sort med stabile udbytter Højt proteinudbytte God sygdomsresistens Anerkendt kikshvede, kategori II Torp Vinterhvede med højt udbyttepotentiale God sundhed Egnet på alle jordtyper Foderhvede med høj kvalitet Brødhvede - kort og godt JB Asano Se sorternes udvikling hen over året - scan QR-koderne og se videoerne Højtydende brødhvede Markedets tidligste brødhvede Stabilt højt faldtal selv ved sen høst Mariboss Nakskov Jensen Torp Få vinterhveden Celest bejdset 1. Celest Formula M er det mest effektive bejdsemiddel mod fusarium. 2. Celest Formula M er det mest effektive bejdsemiddel mod sneskimmel. 3. Celest Formula M bekæmper jordbåren smitte af fusarium. 4

5 vinterhvedesorter Danish agros kvægfoderprogram 2014 Oversigt over vinterhvedesorter og deres kvaliteter (FORTSÆTTES NÆSTE SIDE) mariboss jensen sortsbeskrivelse Mariboss er en mørkegrøn og højtydende vinterhvede med et højt indhold af protein og stivelse i kernerne. Har en høj kvælstofudnyttelse. Er særdeles vinterfast. Har udvist et stabilt højt faldtal og er af møllerne anerkendt som kikshvede, kat. II. Mariboss har en lav modtagelighed af meldug og middelresistens mod septoria. Mariboss har som den eneste hvedesort vist resistens mod alle kendte gulrustracer. Jensen er karakteriseret ved stabilt højt udbytte. Er anerkendt som eksporthvede. Sorten har et højt og stabilt faldtal, der minimerer risikoen for aksspirring. Har et mellemlangt strå med en høj stråstyrke. Er en sund sort med god resistens mod meldug samt svag modtagelighed af gulrust. Har vist god vinterfasthed under danske forhold. Anerkendt af møllerne som kikshvede, kat. II. Type Mariboss har gennem hele afprøvningsperioden vist stabilt højt faldtal og er anerkendt af de danske brødmøllere til kiksproduktion. Det høje faldtal nedsætter risikoen for aksspiring. Mariboss kombinerer højt halmudbytte med højt kerneudbytte. Jensen er en højtydende hvede med gode kerneegenskaber. Det høje proteinindhold kombineret med høj stivelses procent gør sorten velegnet til både foder og industrihvede. Sorten har et højt stabilt faldtal der er med til at sikre kernekvaliteten. Sædskifte overvintring Kvalitet I landsforsøg har Mariboss vist højeste merudbytte hvor der var anden korn end hvede som forfrugt. Mariboss er en robust sort der kan dyrkes på alle jordtyper. Mariboss har igen i vinteren /2014 vist god overvintring, uanset lokalitet og jordtype. Iagttagelser i foråret 2014 tyder på, at Mariboss har mindre tilbøjelighed til maganmangel end andre sorter. Mariboss er en højkvalitets hvede der egner sig til kiksproduktion og som industrihvede til eksport, bla. anvendes Mariboss til vodka-produktion ved Absolut Vodka. Jensen har vist store merudbytter både som 1. års hvede og som hvede efter vinterraps. Jensen har derudover vist høje stabile udbytter uanset jordtype. Jensen betragtes som en allround sort. I vinteren /2014 har Jensen vist en god overvintring, ligesom Jensen i de forgående år har vist god overvintring. Det stabile høje faldtal kombineret med højt proteinindhold gør Jensen anerkendt som kiks- og kagehvede. Sorten er derudover attraktiv som foderhvede og industrihvede. Celest Formula M den bedste bejdsning til de bedste sorter I blev der generelt høstet høje udbytter i alle 4 bejdseforsøg. Udbytteniveauet i 1. års hvede var som forventeligt højere end i 2. års hvede. I 1. års hvede blev der høstet 101,1 hkg i det urensede ubejdsede led. Der var et signifikant merudbytte i de bejdsede led, hvor der var anvendt Dividend og Celest Formula M. I 2.års hveden blev der høstet 84,5 hkg i det urensede ubejdsede led og signifikant merudbytte i de bejdsede led med Celest Formula M og Redigo. Der var ikke forskel mellem øvrige behandlinger. bejdseforsøg, vinterhvede3 Udbytte og merudbytte, 4. forsøg 1. års 2. års hkg kerne pr. ha. hkg kerne pr. ha Urenset, ubejdset 101,1 84,5 Ubejdset -3,9 6,4 Dividend 5,4 4,4 Celeste Formula M 4,6 8,5 Latitude + Celest Formula M 2,7 6,5 Redigo 2,4 8,0 LSD 95 3,8 6,6 Se tabellen her til højre. 5

6 VINTERHVEDEsorter - fakta Oversigt over vinterhvedesorter og deres kvaliteter sortsbeskrivelse nakskov torp jb asano Nakskov er en ny kvalitetsvinterhvede forædlet af Nordic Seed. Har været i Landsforsøg siden 2012, begge år med gode resultater. Har desuden været i de supplerende forsøg i med særdeles gode resultater. Er en tidlig sort, modningsdato ca. 5 dage tidligere end Mariboss og Jensen. Har en god sygdomsresistens, høj resistens mod meldug og gulrust og middel resistens mod septoria. Det høje faldtal kombineret med det høje proteinindhold bevirker, at Nakskov er en højkvalitets vinterhvede. Torp er en lovende vinterhvedesort med meget højt udbyttepotentiale. Har deltaget i Landsforsøg i 2011 og med et gennemsnitsudbytte på fht Har derudover været den højest ydende hvedesort i de supplerende forsøg i. Er en sund sort med høj meldug resistens og god resistens mod septoria. JB Asano er optaget på den danske brødhvedeliste. Sorten er Tysklands største brødhvede og er kategoriseret som en A-hvede. Sorten har et højt faldtal og en meget høj rumvægt. JB Asano er middel stråstiv og har en middel til god sygdoms-resistens. Det unikke ved JB Asano er sortens tidlighed, hvilket gør sorten ca. 1 uge tidligere i forhold til øvrige brødhvedesorter. Type Nakskov er en højkvalitetshvede, der kombinerer højt kerneudbytte og højt udbytte af protein. Sorten er tidlig, hvilket gør den egnet i kombination med eksempelvis Mariboss eller Jensen. Nakskov har et middellangt stift strå, der bevirker at der ikke forekommer lejesæd ved Nakskov. Torp har et kort stift strå med lav tendens til lejesæd. Torp er en foderhvede med høj foderkvalitet der især egner sig på ejendomme med husdyr. Er en middeltidlig sort, tidlighed mellem Nakskov og Mariboss/Jensen. Har en god resistens mod meldug og gulrust og middel resistens mod septoria. JB Asano er en bagehvede, der er optaget på den danske brødhvedeliste. JB Asano bør kun avles på kontrakt til brød, da den udbyttemæssigt ligger under de bedste foderhveder. Sorten har deltaget i Landsforsøg for Brødhvedesorter siden 2010, alle år med gode resultater. Sædskifte Nakskov er en robust sort der yder et højt udbytte uanset jordtype. Sorten har i landsforsøg vist høje udbytter uanset forfrugt, højeste udbytte var med vinterraps som forfrugt. Torp er en robust sort der har ydet høje udbytter uanset forfrugt. Sorten er den højestydende i de supplerende forsøg. Sorten har været afprøvet med forskellige forfrugter og der har som gennemsnit over de sidse tre år ikke været udbytteforskel. Sorten må betegnes som robust uanset forfrugt. overvintring Nakskov har været afprøvet i Nordic Seeds egne forsøg i Balticum og har her vist gode overvintringsegenskaber. Torp bør placeres på dyrkningssikre jorde. JB Asano bør dyrkes på robuste jordtyper, der giver mulighed for et højt proteinindhold. Kvalitet Nakskov har vist gode bageegenskaber, og det forventes, at sorten optages på brødhvedelisten efter indeværende vækstsæson. Torp er en højtydende foderhvede med høj foder kvalitet og middel faldtal. JB Asano er en høj kvalitetshvede med gode bage egenskaber. Sorten har et højt proteinudbytte, hvorved JB Asano også egner sig som foderhvede hvor protein vægtes højt. 6

7 vinterhvede - fakta Retningsgivende plantetal pr. m 22 August September Oktober Sådato Hvede Oversigt for vinterhvede, landsforsøg Kerne udbytte (fht) Råprotein af ts Råprotein kg/ha Meldug Septoria Gulrust Faldtal (sek) Strålængde (cm) Nakskov , Jensen , Mariboss 98 10, , Torp 98 10, , JB Asano 97 11, Elixer 97 11, , KWS Cleveland 103* 8,8* 784* 1,9* 15* 0,1* 272* 77* Goldengun a , ,8 2,5 0, Ohio a 99 11, Kilde: Landsforsøg a: I opformering. Nyhed i * : Landsforsøg

8 Danish valg af agros vinterbyg kvægfoderprogram 2014 optimér dit sædskifte: Vinterbyg - kort og godt Vinterbyg gi r god plads til såning af vinterraps! KWS meridian: 6-radet Højtydende 6-radet vinterbyg Højt proteinudbytte apropos: 2-radet Udbyttestabil Robust sort på alle jordtyper Gode stråegenskaber wootan: 6-radet hybrid Høj proteinudbytte Tidlig vinterbyg Høj stresstolerance nyhed matros: 2-radet Højt stabilt udbytte Sildig sort med lav tendens til lejesæd Manganbejdsning Vinterbyg leveres med manganbejdse uden merpris ved bestilling inden Grundlovsdag. Manganbejdsning fritager ikke for mangansprøjtning, men hjælper byggen på vej gennem de kritiske faser til de første blade. September Oktober Sådato Vinterbyg, 2-r Vinterbyg, 6-r Vinterbyg, 6-r, hybrid Oversigt over vinterbyg, landsforsøg Kerne udbytte (fht) Råprotein af ts Råprotein udb. (kg/ha) Meldug Bygrust Skoldplet Ramularia Strålængde (cm) Matros, 2-rad , ,01 0, ,0 Wootan, 6-rad* , , ,0 Apropos, 2-rad , , ,5 70 1,7 KWS Meridian, 6-rad 99 12, ,8 0,05 2, ,7 Sandra, 2-rad 95 12, ,3 2, ,3 * : Hybrid Kilde: Landsforsøg Lejesæd (kar. 0-10) 8

9 vinterbygsorter Danish agros kvægfoderprogram 2014 Oversigt over vinterbygsorter og deres kvaliteter kws meridian apropos matros wootan hybrid sortsbeskrivelse KWS Meridian er en højtydende 6-radet vinterbyg, der har været i afprøvningen siden Som gennemsnit over de sidste 5 år har KWS Meridian givet et udbytte på fht Har en høj resistens mod meldug og bygrust. Har middel modtagelighed af ramularia, hvilket der bør tages højde for ved middelvalg ved fungicidsprøjtning. Har et højt indhold af protein hvilket gør sorten velegnet til svineproducenten. Apropos er en velkendt 2-radet vinterbyg der har deltaget i landsforsøg siden Er udbyttestabil hvilket gennemsnittet på fht. 100 over de sidste 5 år beviser. Har en middel modtagelighed mod meldug, bygrust og skoldplet. Modtageligheden mod ramularia er lav. Matros er den mest dyrkede vinterbygsort på det danske marked i dyrkningsåret. Er en dyrkningssikker sort der gennem afprøvningsperioden vist udbyttestabilitet. Er 2-radet med gode stråegenskaber. Har høj resistens mod bygrust og skoldplet, men middel til høj modtagelighed af meldug og ramularia. Wootan er en nyhed indenfor vinterbyg. Er en 6-radet hybrid med højt udbyttepotentiale. Har været med i Landsforsøg i hvor sorten ydede et udbytte på fht Har en middel strålængde med middel stråegenskaber. Har god resistens mod meldug og skoldplet og middelmodtagelighed mod meldug og ramularia. Har vist højt indhold af protein. Type KWS Meridian er en 6-radet vinterbyg, der egner sig til hjemmeblanderen. Sorten har vist en middel til høj tusindkornsvægt gennem afprøvningsperioden. Sorten har en middeltidlig modning. Apropos er en søstersort til den velkendte vinterbygsort Matros. Apropos har en middel TKV med en høj hektolitervægt. Apropos modner tidligt til middeltidligt. Sorten er karakteriseret ved rødlige anthocyan farvede kerner. Sorten har vist en høj hektolitervægt. Matros er en sildig sort. Wootan er en hybridvinterbyg der har en større buskning sammenlignet med traditionelle vinterbygsorter. Fordelen ved hybridvinterbyg er at hybriderne har større rodnet og dermed potentielt øget vand- og næringsstofoptagelse. Wootan er en tidlig vinterbyg der giver god plads til etablering af vinterraps. aks og strå KWS Meridian har en middel strålængde med lav tendens til lejesæd. Sorten har lav tendens til nedknækning af aks. Apropos har et middellangt strå med lav tendens til lejesæd. Sorten har lav tendens til nedknækning af aks og middel nedknækning af strå. Matros har et middellangt stærkt strå med lav tendens til lejesæd. Matros har en svag tendens til nedknækning af aks og middel tendens til nedknækning af strå. Wootan har en middellangt strå med lav tendens til lejesæd. Sorten har middel nedknækning af aks såvel som strå. dyrkning Generelt bør 6-radet vinterbyg dyrkes på dyrkningssikre jorde med god vandkapacitet. I afprøvningen har KWS Meridian vist højt udbytte selv på lettere jordtyper. Apropos kvitterer positivt for dyrkning på stærke dyrkningssikre jorde. Matros er en robust sort der kan dyrkes på alle jordtyper. Hybridvinterbyg bør etableres tidligt, gerne i starten af september. Hybridvinterbyg kan dyrkes på alle jordtyper. 9

10 Retningsgivende plantetal pr. m 2 September Oktober Danish valg af agros triticale kvægfoderprogram og -sorter 2014 Vintertriticale - kort og godt gringo Høj foderværdi Høj TKV Kort strå tulus Robust sort til udsatte lokaliteter Højt proteinindhold Oversigt over vintertriticalesorter og deres kvaliteter sortsbeskrivelse gringo Gringo er en velkendt triticalesort der har lidt samme nederlag overfor gulrustracen Ambition som Tulus. Sorten har en god resistens mod meldug men middel modtagelighed for septoria. Gringo har givet et udbytte på fht. 93 i. Sorten har vist høj foderværdi i. tulus Tulus har en god vinterfasthed samt en tidlig forårsvækst. Udbyttemæssigt ligger Tulus på niveau med sortsblandingen. Sorten har et højt proteinindhold. Sorten har en middel resistens mod septoria og meldug. Type Sorten har et middellangt strå med lav tendens til lejesæd. Sorten har en god kernekvalitet med høj TKV og høj proteinprocent. Robust vintertriticale med middel plantehøjde. Lav tendens til lejesæd. Oversigt over vintertriticale, landsforsøg Kerne udbytte (fht) Råprotein af ts Råprotein kg/ha TKV Meldug Septoria Strålængde (cm) Gringo 93 11, , Tulus 85 11, Kilde: Landsforsøg Sådato Alm. Rug Triticale Hybrid rug - units/ha* 1,4-1,5 1,6-1,7 1,7-1,8 1,9-2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Oversigt for vinterrug, landsforsøg Kerne udbytte (fht) Hektolitervægt (kg/hl) Skoldplet Brunrust Strålængde (cm) Type af sort Lejesæd (kar.0-10) SU Mephisto , Hybrid 0 KWS Bono , Hybrid 0,1 Palazzo , Hybrid 0 KWS Magnifico , Hybrid 0,1 Kapitän , Population 0,1 Kilde: Landsforsøg

11 valg Danish af vinterrug agros kvægfoderprogram og -sorter 2014 Vinterrug - kort og godt su mephisto Højt udbytte Brødkvalitet Stråstiv KWS bono Høj tørketolerance Udbyttestabil, uanset lokalitet Middel tidlig palazzo Velkendt hybridsort Brødrug Lav modtagelighed af bladsvampe su performer Nyhed God kernekvalitet Højt udbyttepotentiale Oversigt over vinterrugsorter og deres kvaliteter su mephisto palazzo kws bono su performer sortsbeskrivelse SU Mephisto er en velkendt hybridrug der har deltaget i Landsforsøgene siden Gennemsnitsudbyttet i afprøvningsperioden har været højt, fht Har en middel modtagelighed af skoldplet og brunrust. Palazzo er en velkendt sort der har været i landsforsøg siden Udbyttet har alle år været højt og som gennemsnit over de sidste 5 år har udbyttet været fht Har middel modtagelighed for skoldplet og brunrust. Har en middel plantehøjde med lav tendens til lejesæd. KWS Bono er en ny hybridrug på det danske marked med forbedret pollenproduktion. Var højest ydende i 2012 og har i givet et udbytte på fht Har et middel langt strå med svag tendens til lejesæd. Er en robust sort med høj tørketolerance. Modner middeltidligt. SU Performer er en ny hybrid vinterrug fra HYBRO. Er en middeltidlig sort med høj pollen produktion. Har høj resistens mod meldug og brunrust. SU Performer har i tyske forsøg vist lav modtagelighed af meldrøjer. Strålængden hos SU Performer er middel til lav med høj stråstyrke. Type Rugsorter der besidder turbo systemet, har lavere temperaturkrav i efteråret, hvilket gør at disse sorter har længere vækst i efterårsmånederne. Strålængden er middel med svag tendens til lejesæd. Sorten besidder god resistens mod meldrøjer. Palazzo er en hybridrug der besidder Pollen Plus - systemet, hvilket minimerer risikoen for angreb af meldrøjer. Palazzo opfylder møllernes krav til brødrug, højt faldtal og hektolitervægt på minimum 74 kg/hl. Sorten har været med i de supplerende forsøg i med stabile udbytter uanset lokalitet. KWS Bono har en middel resistens mod skoldplet og brunrust. Sorten besidder det patenterede Pollen Plus system, der øger pollenproduktionen og derved minimerer risikoen for angreb af meldrøjer. SU Performer har en middel til høj TKV og kerne kvaliteten er god. Sorten har vist højt faldtal. dyrkning SU Mephisto kan dyrkes på alle jordtyper, dog har sorten det største udbyttepotentiale på stærke jordtyper. SU Mephisto har et højt faldtal og de gode kerneegenskaber gør sorten egnet som brødrug. Palazzo kan dyrkes på alle jordtyper og har gennem hele afprøvningsperioden vist høje udbytter uanset lokalitet. Vil man dyrke brødrug, bør man overveje Palazzo. KWS Bono kan dyrkes på alle lokaliteter. På arealer hvor der hyppigt optræder tørke vil KWS Bono være at foretrække. SU Performer kan dyrkes på alle lokaliteter, udbyttepotentialet er størst på god jord. 11

12 Kontakt altid Mollerup Mølle inden du handler! Mollerup Mølle Kresten: Jakob: Thissinghus Købmandsgård Hvidbjerg Købmandsgård Hans: Kim: Jørgen: Luneborg Foder Jørgen: Tommy: mobil: Korn Foderstoffer Gødning Kemikalier Diesel- & Fyringsolie Såsæd

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning har en stabil udbredelse i Danmark. Det anslås, at dyrkning uden pløjning praktiseres på cirka 200.000 ha i Danmark. Den stadigt stigende

Læs mere

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2006 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2006 Samlet og udarbejdet af

Læs mere

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger landbrug, golf & privat Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger Kvalitet koster ikke - det betaler sig..! Velkommen til

Læs mere

Fra bar mark til lysin med succes

Fra bar mark til lysin med succes First Feeder er den nye fodermester Side 4 Kom bare an, sne Side 7 GMO-obstruktion og konkurrenceevnen Side 2 Køb olie på kontrakt og undgå prisudsving Side 7 NR 10 12. NOVEMBER 2010 Fra bar mark til lysin

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 6 30. april 2014 Indhold Aktuelt Gylleskader i vintersæd Svampebekæmpelse i vårbyg Vigtige datoer Aktuelt i marken Man har næsten kunnet se afgrøderne vokse den sidste uge det går rigtig

Læs mere

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002. Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002. Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002 Korn, bælgsæd og olieplanter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Placering af observationsparceller og sortsforsøg... 2 Forord... 3 Summary...

Læs mere

Godt rustet til 2015. En gul stjerne KLAR TIL AT KØRE FORÅRET I MØDE? Trænger du til nye impulser? Færre kalve med diarré

Godt rustet til 2015. En gul stjerne KLAR TIL AT KØRE FORÅRET I MØDE? Trænger du til nye impulser? Færre kalve med diarré Færre kalve med diarré Intensiverer fokus på fjerkræ Trænger du til nye impulser? Side 6 Side 2 Side 4 NR. 1 13. Marts 2015 Godt rustet til 2015 DLG-koncernen står godt rustet til 2015. En flot forbedring

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan Side 1 af 7 Lucerne Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan 1. sælges som grønmelsprodukter 2. bruges til hø, wrap-hø, ensilage eller staldfoder på bedriften. Vær opmærksom på, at der er begrænsninger

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011 Frøavl T i d s s k r i f t f o r J U N I - J U L I I 2 0 1 2 I N r. 6 I 1 0 0. å r g a n g Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning og oversigt. Havre i fortid og nutid

Indholdsfortegnelse. Indledning og oversigt. Havre i fortid og nutid Havre i fortid og nutid Indholdsfortegnelse Indledning og oversigt...1 Havrens historie...2 Indholdsstoffer og anvendelse...3 Havregryn...5 Havrens genetik og udviklingshistorie...5 Historiske havre sorter...7

Læs mere

April - Maj 2009 nr. 5

April - Maj 2009 nr. 5 97. årgang 2009 April - Maj 2009 nr. 5 Krav til frømarken lige nu Cikorie grisens kosttilskud Bedriftsbesøg HSH Agro I/S Frøavl på argentinsk Formanden fylder 60 DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark Hovedkontor

Læs mere

De danske kornsorter:

De danske kornsorter: De danske kornsorter: 1 Dette er en redigeret udgave af et undervisningsmateriale udarbejdet af Nordisk Genbank. Redigeringen er foretaget af Møllehistorisk Samling, Nordjyllands Historiske Museum, 2011.

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 6-2014 3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet INDHOLD Forbered salg og generationsskifte

Læs mere

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren.

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Demonstrationsprojekt J. nr. 3663-D-11-00490 Projektets samlede demonstrationseffekt

Læs mere

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik danfoil koncept 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Danfoil har i dette kompendium bestræbt os på, at samle vores viden, anbefalinger og erfaringer med danfoils sprøjte teknologi. Kompendiet er udarbejdet

Læs mere

AKTUELT 17 MARK OG STALD 7 MAD OG MARKED

AKTUELT 17 MARK OG STALD 7 MAD OG MARKED Gift på ministerens bord Bæredygtig økologisk biogas Irma bager på ny brødserie Før sommerferien opfordrede Økologisk Landsforening miljøminister Kirsten Brosbøl til at gribe ind over for brugen af giften

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 28 til 31. juli 29 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

Læs mere

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 197 Opdateret analyse af de driftsøkonomiske muligheder for en Opdateret analyse reduceret af reduceret pesticidanvendelse pesticidanvendelse i i dansk dansk landbrug

Læs mere

GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015

GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015 GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015 2 N-min generelt Hvad er N-min? I jorden findes kvælstof dels bundet i organisk form i f.eks. planterester og humus og dels i uorganisk form som nitrat og ammonium. Planterne

Læs mere

Rapport fra udredningsgruppen. vedrørende. Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder.

Rapport fra udredningsgruppen. vedrørende. Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder. Rapport fra udredningsgruppen vedrørende Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder. Udarbejdet af: Karl Tolstrup, Danmarks JordbrugsForskning Sven Bode Andersen,

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere