færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011"

Transkript

1 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens. Siden 4. kvartal 2011 er antallet af overførselsmodtagere således faldet med knap fuldtidspersoner. Ser man på antallet af overførselsmodtagere af dansk, er der sket et fald på ca fuldtidspersoner. af chefanalytiker Erik Bjørsted 6. juni 2015 Analysens hovedkonklusioner Siden 4. kvartal 2011 er antallet af overførselsmodtagere med dansk faldet med knap fuldtidspersoner Korrigerer man for befolkningsudviklingen, er der fortsat tale om et betydeligt fald i antallet af overførselsmodtagere med dansk herkomst siden Tilsvarende kan man se, at antallet af overførselsmodtagere blandt personer med udenlandsk er vokset med 1 fuldtidspersoner. Andelen er dog faldet, fordi antallet af personer med udenlandsk er vokset relativt mere. Havde det ikke været for en stigning i gruppen af personer med udenlandsk herkomst, ville antallet af personer med udenlandsk herkomst altså være faldet med ca fuldtidspersoner. Antallet af personer med dansk på overførselsindkomst er faldet med fuldtidspersoner, når vi ser bort fra efterlønsmodtagerne. Samlet må man konkludere, at antallet af danske overførselsmodtagere er faldet markant siden 2011, og at det ikke skyldes, at antallet af danskere i den arbejdsdygtige alder er faldet. Kontakt Chefanalytiker Erik Bjørsted Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Antallet og andelen af danske overførselsmodtagere er faldet siden 2011 Antallet af overførselsmodtagere er vokset kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens. Siden 4. kvartal 2011 er antallet af overførselsmodtagere således faldet med knap fuldtidspersoner, når der ses bort fra SU-modtagere. Det fremgår af figur 1, som viser udviklingen i antallet af overførselsmodtagere mellem år. Som det også fremgår af figur 1, er antallet af overførselsmodtagere også faldet markant siden 2011 for personer af dansk. Siden 4. kvartal 2011 er antallet af overførselsmodtagere med dansk faldet med knap fuldtidspersoner. Figur 1. Udviklingen i antallet af overførselsmodtagere I alt ex SU Dansk Anm.: Der ses på antallet af personer på overførselsindkomst ekskl. personer på SU. Data er sæsonkorrigeret. Der ses på personer mellem år. Ser man på andelen af overførselsmodtagere, kan man konstatere, at også denne er faldet. Det fremgår af tabel 1. Andelen af overførselsmodtagere ekskl. SU-modtagere er faldet fra 23,5 pct. i 4. kvartal 2011 til 22,1 pct. i 3. kvartal. For personer af dansk er andelen af overførselsmodtagere også faldet fra 23 pct. i 4. kvartal 2011 til 21,4 pct. Selvom faldet i antallet af overførselsmodtagere bl.a. skal ses i sammenhæng med den underliggende befolkningsudvikling, så viser en simpel dekomponering, at hvis antallet af danskere mellem 16 og 64 år havde holdt sig konstant på niveauet fra 4. kvartal 2011, ville faldet i den faktiske andel af personer på overførselsindkomst med dansk på 1½ pct. således have svaret til færre fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, og ikke knap færre fuldtidspersoner, som det har været tilfældet. Det fremgår af den sidste søjle i tabel 1. Det faldende antal personer med dansk herkomst mellem 16 og 64 år forklarer derfor ca fuldtidspersoner af det samlede fald i antallet af overførselsmodtagere i perioden. Så korrigeret for befolk- 2

3 ningsudviklingen er der fortsat tale om et betydeligt fald i antallet af overførselsmodtagere med dansk herkomst siden Tabel 1. Udviklingen i antallet og andelen af overførelsesmodtagere 4.kvt Andel 4. kvt kvt. Andel 3. kvt. Ændri ng andel Pctenheder for fastholdt befolkning I alt ex SU , , ,4-49 Dansk Udenlandsk , , , , ,4 11-0,8-3 Anm.: Der ses på antallet af personer på overførelsesindkomst ekskl. personer på SU. Data er sæsonkorrigeret. Der ses på personer mellem år. Tilsvarende kan man se, at antallet af overførselsmodtagere blandt personer med udenlandsk er vokset med 1 fuldtidspersoner. Andelen er dog faldet, fordi antallet af personer med udenlandsk er vokset relativt mere. Hvis antallet af personer med udenlandsk havde holdt sig konstant på niveauet fra 4. kvartal 2011, ville faldet i den faktiske andel på de 0,8 pct. enheder således have svaret til, at antallet af overførselsmodtagere med udenlandsk var faldet med fuldtidspersoner og ikke vokset med 1 fuldtidspersoner. Havde det ikke været for en stigning i gruppen af personer med udenlandsk herkomst, ville antallet af personer med udenlandsk herkomst altså være faldet med ca fuldtidspersoner. Selv uden efterløn er antallet på overførsler faldet En af de største overraskelser under krisen har været antallet af efterlønsmodtagere, som er faldet markant de seneste år. Selv når man ser bort fra modtagere af efterløn, er antallet af overførselsmodtagere dog faldet betydeligt siden Det fremgår af tabel 2. Antallet af personer med dansk på overførelsesindkomst er faldet med fuldtidspersoner, når vi ser bort fra efterlønsmodtagerne. Samtidig er andelen faldet fra 19,5 pct. til 18,7 pct. Igen skal noget af faldet i antallet af overførselsmodtagere tilskrives faldet i antallet af danskere i den arbejdsdygtige alder. En simpel dekomponering, hvor befolkningen fra 4. kvartal 2011 fastholdes, viser således, at det faktiske fald i andelen på overførselsindkomst på 0,9 pct. enheder svarer til et fald på fuldtidspersoner, hvilket dog ikke er så langt fra de faktiske fuldtidspersoner. Faldet i antallet af personer mellem 16 og 64 år forklarer således knap fuldtidspersoner af det samlede fald på fuldtidspersoner fra 4. kvartal 2011 til 3 kvartal. 3

4 Tabel 2. Udviklingen i antallet af overførselsmodtagere ekskl. SU- og efterlønsmodtagere I alt ex SU og ex efterløn 4.kvt Andel 4. kvt kvt. Andel 3. kvt. andel Pctenheder for fastholdt befolkning , , ,7-26 Dansk , , ,9-27 Udenlandsk , ,8 12-0,6-2 Anm.: Der ses på antallet af personer på overførselsindkomst ekskl. personer på SU og efterlønsmodtagere. Data er sæsonkorrigeret. Der ses på personer mellem år. Samlet må man altså konkludere, at antallet af danske overførselsmodtagere er faldet markant siden 2011, og at det ikke skyldes, at antallet af danskere i den arbejdsdygtige alder er faldet. Er der virkelig på overførselsindkomst? Antallet af overførselsmodtagere kan opgøres på flere forskellige måder. Udover at se bort fra SUmodtagere, kan man også sætte spørgsmålstegn ved, om personer i støttet beskæftigelse skal tælles med, da disse personer jo samtidig er i beskæftigelse. Derudover kan man også diskutere, om man skal tælle barselsmodtagere med. Ser man bort fra støttet beskæftigelse og barsel, er antallet af overførselsmodtagere snarere omkring fuldtidspersoner og lidt over fuldtidspersoner for personer med dansk. Også denne måde at opgøre antallet af overførselsmodtagere på viser ganske markante fald i antallet af overførselsmodtagere de seneste år. For personer med dansk er niveauet endda nede omkring niveauet i 2008, hvor ledigheden og beskæftigelsen satte nye rekorder. Det fremgår af figur 2. Figur 2. Antallet af overførselsmodtagere ekskl. SU, Barsel og støttet beskæftigelse I alt ex SU, støttet beskæftigelse og barsel Dansk Anm.: Der ses på antallet af personer på overførelsesindkomst ekskl. personer på SU, på barsel samt personer i støttet beskæftigelse. Data er sæsonkorrigeret. Der ses på personer mellem år. 4

5 Et mere centralt spørgsmål er dog, hvor mange af overførselsmodtagerne der i virkeligheden ville kunne tage et arbejde på helt kort sigt. Tabel 3 viser en oversigt over de forskellige typer overførselsmodtagere. Der er taget udgangspunkt i de seneste (ikke sæsonkorrigerede) tal fra 3. kvartal fra Danmarks Statistik. Som det fremgår af tabel 3, er godt fuldtidspersoner på barsel og passer børn, er gået på efterløn, er på førtidspension, har nedsat arbejdsevne og er i fleksjob eller søger et fleksjob og modtager i mellemtiden ledighedsydelse. Derudover er der kontanthjælpsmodtagere, som ikke er jobparate pga. problemer udover ledighed, og som heller ikke er i aktivering, på kontanthjælpslignende ydelser, som er i en form for aktivering, men som omvendt heller ikke vurderes at være jobparate. Endelig er der en gruppe på godt personer, som er i ressourceforløb og knap personer på øvrige indkomstoverførsler, hvor mange heller ikke er i stand til at tage et arbejde på kort sigt. De ovenfor nævnte grupper har enten allerede trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet eller er ukampdygtige til arbejdsmarkedet. Tilbage står altså ca fuldtidspersoner svarende til de bruttoledige, bestående af de arbejdsløse og aktiverede, som vil kunne tage et arbejde her og nu. Tabel 3. Fordeling af overførelsesmodtagere Barselsdagpenge mv. i alt Bruttoledige Efterløn Fleksjob+ledighedsydelse Førtidspension Kontanthjælpsmodtagere i aktivering, ikke-jobparate mfl Kontanthjælpsmodtagere, der hverken er jobparate eller aktiverede Ressourceforløb Sygedagpenge Øvrige I alt uden SU-modtagere Anm: Der ses på antallet af overførelsesmodtagere ekskl. SU-modtagere i 3. kvartal. Data er ikke sæsonkorrigeret. Dermed ikke sagt, at man ikke kan og skal forsøge at sænke antallet af overførelsesmodtagere på kanten af arbejdsmarkedet, men det er ikke nogen let opgave, fordi så mange slås med problemer udover ledighed. Endelig skal man også huske på, at selvom ca. hver femte i den arbejdsdygtige alder herhjemme er på overførselsindkomst, har Danmark fortsat den 3. højeste andel af personer i den arbejdsdygtige alder, som arbejder. 5

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser Ny prognose for langtidsledigheden viser, at langtidsledigheden i EU, som i øjeblikket er den højeste siden slutningen af 9 erne, kan blive vanskelig

Læs mere

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Økonomiske tendenser 213 Danmark i en krisetid Velstand kræver uddannelse Økonomiske Tendenser 213 Økonomiske Tendenser 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Det danske arbejdsmarked er. er sundere end det tyske.

Det danske arbejdsmarked er. er sundere end det tyske. Det danske arbejdsmarked er sundere end det tyske Arbejdsmarkedsreformer og produktivitetsanbefalinger har fyldt meget de senere år, og rundt om hjørnet venter en reform af beskæftigelsesområdet. I Tyskland

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere