Det er et spørgsmål om holdning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er et spørgsmål om holdning"

Transkript

1 Det er et spørgsmål om holdning QUALITY MANAGEMENT I AGA REGION EUROPA NORD HR

2 Et århundrede præget af engagement AGA har været førende leverandør af gasser igennem et århundrede, og tilbyder i dag en lang række gasser, der er udviklet for at imødekomme specifikke behov inden for de fleste brancher. Men gassen er kun en del af det samlede billede. For virkelig at udnytte de muligheder, som brug af gas indeholder, er en løbende udvikling af nye og innovative metoder og processer en absolut nødvendighed. Gennem et tæt samarbejde med vores kunder, hvor såvel deres nuværende som fremtidige behov klarlægges, er AGA i stand til at udvikle og tilbyde kreative løsninger, kvalitet og leveringssikkerhed samt kompetenceudvikling i form af skræddersyede kurser og seminarer. Alt for at sikre, at kunden får den rigtige gas, på det rigtige tidspunkt, på den rigtige måde. Således reducerer AGA s produkter og serviceydelser kundens omkostninger, forøger kundens produktivitet og styrker kundens markedsposition, alt imens vores miljø beskyttes. VORES VISION For at sikre den fortsat førende position på markedet dækker AGA s Quality Management System vores processer på samtlige områder inden for vores organisation. Dette system støtter os til hver en tid i vores bestræbelser på at imødekomme vores kunders behov og nå de mål, vi har sat os. AGA REN (Region Europa Nord) er helt igennem en regional organisation, som dækker de nordiske lande og de baltiske lande. Sammen med Linde Group udgør AGA verdens fjerde største leverandør af gasser med aktiviteter spredt over hele kloden. I dette verdensomspændende netværk indgår forsknings- og udviklingsfaciliteter som et højt prioriteret område; dette sikrer, at vores produkter og løsninger konstant testes, vurderes og forbedres med henblik på at leve op til først og fremmest vores kunders forventninger, men også kravene fra vores egne specialister. AGA er opdelt i to forretningsområder; Industrielle gasser og Health Care. Disse støttes af syv regionalt organiserede grupper; Marketing & Udvikling, Produktion, Administration, Human Ressources, SEQ (Sikkerhed, Miljø & Kvalitet), IT samt Legal. At være en af verdens førende industrigasvirksomheder med fokus på en bæredygtig udvikling At være første valg for kunder og partnere At være et attraktivt selskab at arbejde i 2

3 Kvalitet er et spørgsmål om holdning Kvalitet handler om at imødekomme behov og forventninger i alt fra produktkvalitet til levering. Det handler ligeledes om dé krav, som vi internt i AGA stiller til os selv. For at sikre imødekommelsen af samtlige kvalitetskrav har vi udarbejdet et system for kvalitetssikring, som ikke kun dækker de produktionsrelaterede processer, men ligeledes sikrer løbende personale- og produktforbedringer. Da AGA er en regional organisation, spiller intern kommunikation en stadig stigende rolle i koordineringen af aktiviteter samt i fordeling af viden og know-how. I tillæg til flere trykte og elektroniske publikationer benytter AGA sig af den nyeste Internet- og Intranetteknologi for at dække behovet for den løbende og rettidige distribution af information. AGA's klare personalepolitik sikrer, at medarbejderne véd hvad der forventes af den enkelte, og hvad de kan forvente af AGA. Og for hver enkelt medarbejder er der løbende mulighed for udvikling af faglige og personlige kompetencer. VORES VÆRDIER CARE (= HENSYN) er omsorg for individet og for samfundet som helhed. CARE er at tage ansvaret for de direkte og indirekte konsekvenser af sine handlinger. I sidste ende er CARE at behandle dem, du møder i og uden for AGA, på en måde, som du ønsker at blive behandlet selv. CREATIVITY (= KREATIVITET) er at være fordomsfri og åben over for et stigende antal forandringer i virksomheden og i samfundet. Kreativitet kan være fleksibilitet i usædvanlige situationer. Det kan være evnen til at være innovativ eller lysten til at forfølge et tænkt alternativ. Ægte kreativitet kræver betydelig personlig integritet og mod til at forsvare egne ideer. DRIVE (= HANDLEKRAFT) er energien til at være aktiv og målrettet i udførelsen af det daglige arbejde. DRIVE er også styrken til at iværksætte handling, at gå i spidsen og forblive der. EXCELLENCE (= DYGTIGHED) er det samme som professionalisme. Det er ikke kun at gøre de rigtige ting, men også at gøre tingene rigtigt igen og igen. EXCELLENCE er altid at gøre sit bedste og at vide, at kun ens bedste indsats er god nok. TEAMWORK (= SAMARBEJDE) er evnen til at arbejde tæt sammen med kollegaer i andre funktioner og andre lande såvel som med kunder og andre interessenter. TEAMWORK kræver respekt, tillid, ydmyghed og åbenhed. 3

4 Kundens udnyttelse af gas Gas er en vigtig bestanddel i en lang række produktionsprocesser i en bred vifte af industrier. Og inden for næsten samtlige industrier gør AGA sin tilstedeværelse gældende finder nye veje til forbedring af vores kunders kvalitet, produktivitet og resultater. Dette sker gennem udvikling af nye og innovative gasrelaterede processer, løsninger og serviceydelser, som kan imødekomme de udfordringer, der dagligt møder kunden. Løsninger, som i mange tilfælde overstiger vores kunders forventninger. KEMI Produktkvalitet og lukkede produktionsprocesser er centrale kriterier i den petrokemiske industri, i plastindustrien og den farmaceutiske industri. Ved at anvende gas i processerne kan disse industrier opnå forøget proceseffektivitet, -driftsikkerhed og -kvalitet. LEVNEDSMIDLER Håndtering, frysning og pakning af levnedsmidler er en videnskab i sig selv. Hos AGA véd vi hvilke gasblandinger, hver enkelt produkt og proces kræver, og vi har ekspertisen og erfaringen til at støtte denne industri i udviklingen af innovative og helt kundespecifikke løsninger med henblik på forbedring af levnedsmiddelproduktet og -processen. TRÆ OG PAPIR Dette er en industri præget af intensiv konkurrence, men hvor fokus på produktivitet altid afvejes over for hensynet til miljøet. Derfor lægger AGA specielt vægt på udvikling af miljøvenlige processer. SERVICEYDELSER AGA er kundens partner i ordets bogstaveligste forstand. Vores Internetbaserede serviceydelser letter administrationen af gasserne, produktiviteten og omkostningseffektiviteten forøges og sikrer det bedst mulige udbytte på markedet for kunden. AGA tilbyder ligeledes færdige koncepter til direkte gasforsyning samt serviceaftaler, som garanterer at kundens gasinstallation altid er i bedste orden. SPECIALGAS AGA s specialgasser anvendes blandt andet til analyse af produkter og validering af analyseresultater som garant for optimal kvalitet. Vores gasser udmærker sig i et antal processer, hvor der er brug for meget rene gasser eller blandinger af gasser, hvor der stilles store krav til nøjagtighed og kvalitet. JERN- OG MASKININDUSTRIEN Gas benyttes i en lang række skære- og svejseprocesser inden for jern- og maskinindustrien, og igennem årene har AGA spillet en betydelig rolle i mange af industriens banebrydende udviklingstiltag og -gennembrud. METALLURGI Produktion af metal med fokus på styrke og kvalitet baseres på processer, i hvilke anvendelse af gas vinder stadigt mere frem. Herved forbedres såvel ovnens effektivitet som kvalitetskontrollen. Alt imens mængden af sundhedsskadelige affaldsstoffer reduceres, og kvaliteten af arbejdsmiljøet forøges. 4

5 Hovedprocesser i AGA s Quality Management System KUNDENS FORVENTNINGER Operationelle processer Salg til Kontrakt INTERNE FORVENTNINGER Interne Processer Strategisk Ledelse Business Planlægning Præstationsledelse Interne Støtteprocesser Ordre til Levering (Flydende gas) Ordre til Levering (Gasflasker) Ordre til Levering (Installationer) Ordre til Levering (Teknisk Service) INTERN TILFREDSHED Salgsopfølgning KUNDETILFREDSHED AGA s Quality Management System omfatter kvalitetskontrol og auditering. Systemet er udviklet med henblik på at kunne håndtere alt fra korrigerende handlinger til forebyggelse af problemer og dokumentation heraf. Herudover dækker vores system for kvalitetssikring samtlige processer i vores produktions- og leveringskæde fra den første analyse af kundens behov til reel produktion, produktkontrol og levering. SALG TIL KONTRAKT Fra den første kundekontakt til kontrakten er underskrevet. (Kundeforventninger ændres til specifikke krav.) ORDRE TIL LEVERING Fra kundeordre til levering. (Opfylder de specifikke krav fra kunden.) SALGSOPFØLGNING Fra levering til total kundetilfredshed. (Opsamling af feedback fra kunden, afklaring af ønsker, krav og reklamationer etc.) STRATEGISK LEDELSE Fra interessenters forventninger til veldefinerede mål. BUSINESS PLANLÆGNING Alt der er nødvendigt for at opnå mål. (Aktivitetsplaner, budgetter og ressourcer.) PRÆSTATIONSLEDELSE Måler i hvor høj grad virksomheden når de fastsatte mål. INTERNE STØTTEPROCESSER Intern service til resten af organisationen. 5

6 Ansvarlighed og profitabilitet går hånd i hånd AGA er forpligtet til at beskytte medarbejdernes helbred, samtidig med at man bevarer et godt miljø og undgår skade på omgivelserne. AGA s Politik for Sikkerhed, Miljø og Kvalitet sikrer, at disse mål nås. Herudover er denne politik grundlaget for, at vores produkter og serviceydelser imødekommer kundernes krav, og alle medarbejdere i virksomheden stræber efter at overgå kundernes forventninger. Vores Quality Management System omfatter ligeledes Sikkerheds-, Sundheds- og Miljøledelse. AGA udvikler og markedsfører gas, gasteknologi, udstyr og relaterede serviceydelser, der hjælper kunderne til at øge effektiviteten og kvaliteten samt bidrager til en forbedring af sikkerhed, sundhed og miljø. Produkter og serviceydelser udvikles under hensyntagen til sikkerhed, sundhed og miljømæssige aspekter samt kundernes forventninger. AGA s ledende medarbejdere accepterer overholdelsen af denne politik og den nationale lovgivning som et nøgleansvar. De forpligter sig til at forbedre sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen for alle medarbejdere, og beskytte offentligheden, miljøet og omgivelserne fra enhver uønsket effekt fra driften. Desuden viser de vejen og involverer deres medarbejdere til løbende at forbedre produkternes og serviceydelsernes kvalitet og opretholde en ekspertise i kundefokusering. AGA s medarbejdere er bevidste om deres aktiviteters indvirkning på sikkerhed, sundhed, miljø og kvalitet og påtager sig et personligt ansvar for at opnå målene i denne politik. Arbejdsbetingelserne for alle AGA s medarbejdere er på et højt sikkerhedsmæssigt niveau og bliver løbende forbedret med det ultimative mål, at alle aktiviteter udføres uden ulykker og andre risici for sundhed og tab. AGA s anlæg er designet og drives under hensyntagen til at minimere enhver uønsket effekt. AGA meddeler åbent medarbejdere, kunder, myndigheder og naboer om driftens påvirkninger. Leverandører er udvalgt ved anvendelse af evalueringskriterier som omfatter deres sikkerhed, miljø- og kvalitetspræstationer, og deres drift skal være på linie med denne politik. AGA s kunder modtager omfattende information om transport, håndtering og brug af produkterne. 6

7 7

8 FORBEDRING AF DINE RESULTATER AGA udvikler og markedsfører gas, gasrelateret teknik og serviceydelser. Som en del af Linde Group kan vi tilbyde en kombination af lokal ekspertise og global erfaring, som garanterer, at alt hvad vi gør fra innovative løsninger til pålidelige leverancer er tilpasset vores kunders virksomhed og bidrager til deres produktivitet, sikkerhed og konkurrenceevne. Ved at fokusere på miljøvenlige produkter og løsninger sørger vi for, at lønsomhed og omsorg for miljøet går hånd i hånd. Denmark AGA A/S Phone Fax Iceland ISAGA ehf. Phone Fax Latvia AGA SIA Phone Fax Norway AGA AS Phone Fax Estonia AS Eesti AGA Phone Fax Finland Oy AGA Ab Phone +358 (0) Fax +358 (0) Lithuania AGA UAB Phone Fax Sweden AGA Gas AB Phone +46 (0) Fax +46 (0) AGA A/S Vermlandsgade København S Telefon: HR

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates)

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 IMPEL Ledelseshåndbog for

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

CSR Politik. CWT Danmark. Ørestads Boulevard 35. 2300 København S / Danmark. Tel +45 3363 7878 / Fax +45 3271 4875.

CSR Politik. CWT Danmark. Ørestads Boulevard 35. 2300 København S / Danmark. Tel +45 3363 7878 / Fax +45 3271 4875. CSR Politik CWT Danmark Ørestads Boulevard 35 2300 København S / Danmark Tel +45 3363 7878 / Fax +45 3271 4875 København / 2011 Please consider the environment before printing. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Vores bæredygtighedsarbejde

Vores bæredygtighedsarbejde Vores bæredygtighedsarbejde Bæredygtighed har stor betydning for PostNords fortsatte udvikling Som en af Nordens største virksomheder spiller vi en vigtig rolle for regionens erhvervsliv og samfund. Takket

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Integreret miljø- og energiledelse

Integreret miljø- og energiledelse Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan 2006-2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan 2006-2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Rammeplan 2006-2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, faglig profil, vision, værdier og strategier... 5 DJF s planlægnings-,

Læs mere

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Nuuk, februar 2014. Navnet på strategien Sassarta (lad os træde frem) symboliserer en naturlig fortsættelse af Sassarit (træd frem), den kompetenceudvikling

Læs mere

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner, Søren Nellemann, Photopop Layout Kastrup &Grafisk design Tryk CS Grafisk A/S STRATEGIPLAN 2013-2016 Side 2 Midttrafik strategiplan

Læs mere