Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave"

Transkript

1 Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) udgave

2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen Copyright 2004 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. NOKIA KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE ELLER NOGEN SOM HELST FORM FOR SPECIELLE, TILFÆLDIGE, BETINGEDE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT. OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ÆNDRE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

3 Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler. I nogle lande kan der være begrænsninger i brugen af Bluetooth-enheder. Kontakt de lokale myndigheder. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

4 Indhold 1. Introduktion... 5 Trådløs Bluetooth-teknologi Sådan kommer du i gang... 7 Oversigt... 7 Installation og brug af batterier... 9 Installation af hukommelseskortet på en kompatibel telefon Åbning af tastaturet Sådan tændes og slukkes tastaturet Oprettelse af en binding mellem tastaturet og en kompatibel telefon Fejlfinding Brug af tastaturet Placering af telefonen i holderen Skrivning af tekst Brug af tastaturet sammen med flere forbundne kompatible telefoner Gendannelse af tastaturets oprindelige indstillinger Batterioplysninger Brug af batterier Vedligeholdelse

5 1. Introduktion Det sammenklappelige Nokia Trådløst tastatur gør det muligt at indtaste tekst på en behagelig måde. Brug det komplette QWERTY-tastatur sammen med en Bluetooth-forbindelse til at få fuldt udbytte af beskedprogrammerne i din kompatible mobiltelefon. Skriv SMS-beskeder og s, eller rediger dine kalenderposter kombiner produktivitet og stil. Tastaturet leveres med to AAA-batterier og et MMC-hukommelseskort (MultiMediaCard), der indeholder programmet Trådløst tastatur. Dette program er nødvendigt for at kunne bruge tastaturet sammen med den kompatible telefon. Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager tastaturet i brug. Læs også brugervejledningen til telefonen, da den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed og vedligeholdelse. Enheden kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn. Trådløs Bluetooth-teknologi Trådløst tastatur SU-8W er specielt udviklet til kompatible Nokia-telefoner med Series 60-brugergrænsefladen, der understøtter trådløs Bluetooth-teknologi. Tastaturet understøtter profilen Human Interface Device 1.0. En profil er et sæt Bluetooth-kommandoer, som anvendes af telefonen til at styre tastaturet. En Bluetooth-forbindelse kræver ikke, at der er en fri luftlinje mellem den kompatible telefon og tastaturet, men den indbyrdes afstand mellem enhederne 5

6 må højst være ti meter. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre elektroniske enheder. Trådløst tastatur SU-8W opfylder de krav, der er angivet i Bluetoothspecifikationen 1.1. Der gives dog ingen garanti for, at tastaturet og andre Bluetooth-produkter fungerer sammen, da det afhænger af deres kompatibilitet. Kontakt din forhandler for at få oplysninger om kompatibiliteten mellem tastaturet og andre Bluetooth-produkter. 6

7 2. Sådan kommer du i gang Der kan være begrænsninger i brugen af Bluetooth-teknologi i nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din tjenesteudbyder. Oversigt Tastaturet indeholder de dele, som er vist i figur 1: Udløserknappen (1) åbner tastaturet. Udtrækkelig holder (2) Dæksel til batterirum (3) 7

8 Indikatorlys (4). Den grønne -indikator er tændt, når du kan skrive tegn, der står med grønt på tasterne. Den blå -indikator viser status for Bluetoothforbindelsen. Indikatoren blinker rødt, når batteriet er ved at løbe tør for strøm, og grønt, når tastaturet er tændt. Tænd/sluk-tasten (5) tænder og slukker tastaturet. Fn-tast (6). Se Skrivning af tekst på side 17. Skift-taster (7). Se Skrivning af tekst på side 17. Caps lock-tasten (8) skifter mellem små og store bogstaver. Tabulator-/Esc-tast (9). Se vejledningen til tekstredigeringsprogrammet. Tilbage-tasten (10) sletter et tegn til venstre for markøren. Enter-tasten (11) tilføjer en ny linje (når der skrives tekst) eller vælger en funktion i visse menuer. Del-tasten (12) sletter et tegn til højre for markøren. Ctrl- og Alt-tast (13). Se vejledningen til tekstredigeringsprogrammet. Hvis du vil åbne profilmenuen på den kompatible telefon, skal du trykke på Del-tasten, mens du trykker på og holder Ctrl- og Alt-tasten nede. Alt Gr-tasten (14) åbner en liste over specialtegn. Mellemrumstasten (15) indsætter et mellemrum. Valgtasterne (16) har de samme funktioner som valgtasterne på den kompatible telefon. Piletasterne (17) har de samme funktioner som pilene på navigeringstasten på den kompatible telefon. 8

9 Menutasten (18) åbner hovedmenuen på den kompatible telefon. Besked-tasten (19) åbner beskedprogrammet på den kompatible telefon. Inden du tager tastaturet i brug, skal du: Installere batterierne. Se side 9. Isætte hukommelseskortet. Se side 10. Installere programmet Trådløst tastatur fra hukommelseskortet og oprette en binding mellem tastaturet og den kompatible telefon. Se side 11. Sætte telefonen i holderen, hvis du vil. Se side 15. Installation og brug af batterier Trådløst tastatur SU-8W skal have strøm fra AAA-standardbatterier. Åbn tastaturets batterirum ved at skyde rummets dæksel væk fra tastaturet. Sæt de to batterier i rummet. Det er angivet i rummet, hvordan batterierne placeres korrekt. Luk rummet ved at skubbe dækslet ind mod tastaturet. Batterilevetid Levetiden for de leverede batterier er på op til 50 timer. Levetiden for andre batterier varierer afhængig af batteritypen. Tastaturet slukkes automatisk, når det klappes sammen (eller når det ikke er blevet brugt i ti minutter, hvis det er åbent). 9

10 Batteriindikator Når batterierne er ved at løbe tør for strøm, blinker den røde -indikator hvert 3. sekund. Når batterierne er afladt, blinker den røde -indikator hvert sekund. I så fald skal du skifte batterierne. Installation af hukommelseskortet på en kompatibel telefon Det hukommelseskort, der blev leveret sammen med tastaturet, kan sættes i en slids til hukommelseskort, der understøtter MMC-kort i fuld størrelse eller reduceret størrelse. Kontrollér hukommelseskortslidsens type i brugervejledningen til den kompatible telefon. Hvis telefonen har en slids til hukommelseskort, der understøtter MMC-kort i reduceret størrelse, skal du fjerne adapteren fra hukommelseskortet ved at trykke på pilen på adapteren og trække adapteren væk fra kortet som vist i figur 2. Oplysninger om isættelse af hukommelseskortet finder du i brugervejledningen til den kompatible telefon. 10

11 Åbning af tastaturet Åbn tastaturet ved at trykke udløserknappen mod teksten Nokia (figur 3), og fold tastaturet ud. Sådan tændes og slukkes tastaturet Tænd tastaturet ved at trykke på tænd/sluk-tasten og holde den nede i to sekunder. Den grønne -indikator vises i et sekund. Denne indikator og den blå -indikator blinker hurtigt, indtil tastaturet er forbundet med den kompatible telefon (det tager maks. fem minutter). Når enhederne er forbundet, blinker den grønne -indikator langsommere. Hvis du ikke bruger tastaturet inden for ti minutter, slukkes det automatisk. Sluk tastaturet ved at lukke det eller trykke på tænd/sluk-tasten og holde den nede i to sekunder. Den røde -indikator blinker i et sekund, og tastaturet slukkes. Oprettelse af en binding mellem tastaturet og en kompatibel telefon 1. Sluk om nødvendigt telefonen, og sæt hukommelseskortet (leveres sammen med tastaturet) i slidsen til hukommelseskort på telefonen. Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til telefonen. 2. Tænd telefonen, hvis den er slukket. 11

12 3. Installer programmet Trådløst tastatur ved at åbne programmet Installer Tast. i hovedmenuen på telefonen. 4. Når installationsprogrammet spørger, hvor programmet Trådløst tastatur skal installeres, skal du vælge telefonens hukommelse eller et hukommelseskort. Hvis du bruger flere hukommelseskort til telefonen, skal du vælge telefonhukommelsen. Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til den kompatible telefon. 5. Åbn menuen Bluetooth på telefonen, og kontrollér, at Bluetooth-funktionen er aktiveret. 6. Tænd tastaturet. 7. Start programmet Trådløst tastatur, tryk på Valg, og vælg Søg efter tastatur for at angive, at telefonen skal søge efter Bluetooth-enheder. 8. Vælg tastaturet på listen. 9. Du opretter en binding mellem tastaturet og telefonen (forbinder tastaturet med telefonen) ved at indtaste en valgfri Bluetooth-adgangskode (1 til 9 cifre) på telefonen, indtaste den samme adgangskode på tastaturet inden for 30 sekunder og trykke på Enter-tasten på tastaturet. Du behøver ikke skrive adgangskoden ned, for du kan bruge en anden adgangskode, hvis du får brug for at forbinde tastaturet med telefonen igen. Bemærk, at du ikke behøver at trykke på Fn-tasten først for at indtaste cifrene i Bluetooth-adgangskoden. 10.Hvis du bliver bedt om at angive et tastaturlayout, skal du vælge det på en liste på telefonen. 12

13 11.Vent, indtil navnet på tastaturet (SU-8W) vises. Tastaturets status skifter til Forbindelse oprettet, og den grønne -indikator på tastaturet blinker langsomt. Hvis det er tilfældet, er tastaturet forbundet med telefonen og klar til brug. Yderligere oplysninger finder i afsnittet Brug af tastaturet på side 15. Bemærk, at du skal lade programmet Trådløst tastatur køre, hvis du vil bruge tastaturet sammen med den kompatible telefon. Hvis du vil starte et andet program uden at lukke programmet Trådløst tastatur, skal du trykke på menutasten på telefonen og vælge det ønskede program. Oplysninger om brug af programmet Trådløst tastatur finder du i hjælpefunktionen til programmet. I dette program kan du f.eks. angive programmet Trådløst tastatur til automatisk at starte, når du tænder telefonen. Afbrydelse af forbindelsen til tastaturet Du kan afbryde forbindelsen mellem tastaturet og den kompatible telefon, hvis du f.eks. vil bruge en anden Bluetooth-enhed sammen med telefonen. Forbindelsen til tastaturet kan afbrydes på følgende måder: Sluk for tastaturet, lad det stå ubrugt hen i ti minutter, eller klap det sammen. Sådan afbryder du forbindelsen til tastaturet i programmet Trådløst tastatur: Tryk på Valg, og vælg Deaktiver Bluetooth. Sådan lukker du programmet Trådløst tastatur: Tryk på Valg, og vælg Exit. Anbring tastaturet mere end ti meter væk fra den kompatible telefon. Forbindelsen til tastaturet afbrydes også, hvis batterierne aflades. 13

14 Bemærk, at det ikke er nødvendigt at slette bindingen med tastaturet for at afbryde forbindelsen til det. Når der oprettes forbindelse til et forbundet tastatur igen, vil du ikke blive bedt om at indtaste adgangskoden. Oprettelse af forbindelse mellem telefonen og det forbundne tastatur Hvis du vil oprette forbindelse mellem tastaturet og den kompatible telefon, mens Bluetooth-funktionen er aktiveret, og programmet Trådløst tastatur kører, skal du tænde tastaturet og begynde at skrive eller oprette forbindelsen i programmet Trådløst tastatur. Bemærk, at forbindelsen kun oprettes automatisk, hvis du har indstillet den forbundne telefon til at acceptere forespørgsler om Bluetooth-forbindelser uden din bekræftelse. Du kan gøre dette i programmet Trådløst tastatur. Fejlfinding Hvis du ikke kan oprette forbindelse mellem tastaturet og den kompatible telefon, skal du gøre følgende: Kontrollér, at tastaturet er tændt og forbundet med telefonen. Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på telefonen. Kontrollér, at programmet Trådløst tastatur kører på telefonen. Kontrollér, at der ikke er oprettet forbindelse mellem andre enheder og telefonen via Bluetooth. 14

15 3. Brug af tastaturet Placering af telefonen i holderen Tastaturet er udstyret med en udtrækkelig holder, som du kan sætte din kompatible telefon i, mens du bruger tastaturet. I figur 4 kan du se, hvordan holderen trækkes ud fra tastaturet. 15

16 Du kan bruge holderen, mens den sidder på tastaturet, eller sætte den ved siden af. Sæt telefonen i holderen, og stil telefonen i en position, hvor du nemt kan se skærmen. Når du er færdig med at bruge tastaturet, skal du løfte telefonen ud af holderen og skubbe holderen ind i tastaturet i den samme position, som du da trak holderen ud. Skrivning af tekst Sæt tastaturet på en jævn flade, når du skal bruge det. Hvis du vil skrive tekst med tastaturet, skal du trykke på -tasten på tastaturet eller på menutasten på den kompatible telefon for at lade programmet Trådløst tastatur køre og starte det program (f.eks. -programmet), du vil bruge. Tryk på -tasten på tastaturet for at starte beskedprogrammet på telefonen. Bemærk, at du skal lade programmet Trådløst tastatur køre, hvis du vil bruge tastaturet sammen med den kompatible telefon. Skrivning af tegn, der står med sort på tasterne Du kan skrive et lille bogstav eller et specialtegn, der står på den nederste del af en tast, ved at trykke på en tast med et bogstav eller et tegn. Du kan skrive et stort bogstav eller et specialtegn, der står på den øverste del af en tast, ved at trykke på og holde Skift-tasten nede og trykke på en tast med et bogstav eller et tegn. Hvis du vil skrive flere store bogstaver, skal du trykke på Caps lock-tasten og de ønskede bogstavtaster. 16

17 Hvis der er to tegn ved siden af hinanden på en tast, kan du skrive det højre tegn på følgende måde: Tryk på AltGr-tasten, og hold den nede, og tryk på en tast med et bogstav eller et tegn. Skrivning af tegn, der står med grønt på tasterne Du kan skrive et tal eller et andet tegn, der er på den venstre del af en tast, ved at trykke på Fn-tasten (indikatoren lyser) og trykke på tasten med tallet eller tegnet. Du kan skrive et tegn, der er på højre del af en tast, ved at trykke på Fn-tasten, trykke på og holde Skift-tasten nede og trykke på tasten med tallet eller tegnet. Du kan skrive bogstaver eller andre tegn, der står med sort på taster, hvor der også er tegn, der står med grønt, ved at kontrollere, at indikatoren er slukket og trykke på de ønskede taster. Skrivning af bogstaver med accenttegn Du kan skrive et bogstav med et accenttegn ved at trykke på tasten med accenttegnet (accenten vises ikke) og derefter trykke på den ønskede bogstavtast. Åbning af en liste over specialtegn Du kan åbne en liste over specialtegn ved at trykke på AltGr-tasten. Listen vises, når du slipper tasten. Vælg et tegn på listen. 17

18 Brug af tastaturet sammen med flere forbundne kompatible telefoner Tastaturet kan være forbundet med op til fem kompatible telefoner, men der kan kun være oprettet forbindelse til én telefon ad gangen. Den telefon, som sidst blev forbundet med tastaturet kaldes for "den sidst forbundne telefon". Hvis tastaturet tændes, hvor der er mindre end ti meter til flere forbundne telefoner, forsøger tastaturet inden for et sekund at oprette forbindelse til den sidst forbundne telefon, derefter til den af de andre fire telefoner, der senest er blevet forbundet med tastaturet. Hvis der ikke oprettes forbindelse inden for dette tidsrum, kan du trykke på en vilkårlig tast på tastaturet (dog ikke tænd/sluktasten) inden for de næste fem minutter for at oprette forbindelse til den forbundne telefon. Hvis du vil bruge tastaturet sammen med en kompatibel telefon, der ikke er en af de fem senest forbundne telefoner, skal du oprette forbindelsen i programmet Trådløst tastatur. Gendannelse af tastaturets oprindelige indstillinger Du kan gendanne tastaturets oprindelige indstillinger for f.eks. at slette alle bindingsoplysninger. Gendan tastaturets oprindelige indstillinger ved at trykke på og holde tasterne og nede i ti sekunder. Når de oprindelige indstillinger er gendannet, lyser indikatoren og de grønne -indikatorer skiftevis i tre sekunder. 18

19 4. Batterioplysninger Enheden får strøm fra to udskiftelige AAA-batterier. Brug af batterier Denne enhed skal have strøm fra LR03-batterier. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Sluk altid enheden, inden du fjerner batterierne. Udskift altid begge batterier ved batteriskift. Undlad at blande batterier af forskellige typer og mærker samt nye og gamle batterier. Sørg for, at batteriernes poler vender rigtigt, når du isætter batterierne. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden. Brug kun batterierne til de formål, de er beregnet til. Brug aldrig batterier, der er beskadiget. Beskadigede batterier kan lække eller eksplodere og derved forårsage personskade. Batterierne skal opbevares utilgængeligt for små børn. Batterierne må ikke sluges. Søg læge, hvis dette skulle ske. Batterierne må kun genoplades, hvis de er godkendt til dette formål af producenten. Undgå at kortslutte batteriet. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand som f.eks. en mønt, clips eller kuglepen forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. (De ser ud som metalstrimler på batteriet). Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade. Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0 C. 19

20 Brænd ikke batterier! Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet. 20

21 Vedligeholdelse Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning. Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du fjerne batteriet og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet isættes igen. Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget. Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig. Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb. Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde, end det er angivet i denne vejledning. Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken. Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler. Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt. 21

22 Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede servicevirksomhed til service. 22

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Brugervejledning Nokia 130

Brugervejledning Nokia 130 Brugervejledning Nokia 130 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 130 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM- og hukommelseskortet og batteriet 4

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave Nokia Internet Stick CS-19 3 1 4 2 5 6 7 2.0. udgave 8 9 10 11 12 13 14 15 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-14-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 206

Brugervejledning til Nokia 206 Brugervejledning til Nokia 06.. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...8 Indsætning af et hukommelseskort...9 Opladning af batteriet...9 Lås tasterne...0

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6820 9310960 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Nokia USB-modem. 1.0. udgave

Nokia USB-modem. 1.0. udgave Nokia USB-modem 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om dit USB-modem 3 Kom i gang 3 Dele 3 Indsætning af SIM-kort 4 Indsætning af et hukommelseskort 4 Installation af forbindelsesstyring 6 Afinstallation

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator

Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator 9230568 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RA-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. udgave DA Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic 9200494 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-230 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM 9201774 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-249 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave Brugervejledning til Nokia E72 5.1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-530 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6700 classic

Brugervejledning til Nokia 6700 classic Brugervejledning til Nokia 6700 classic 9214676 1. udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-470 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 303

Brugervejledning til Nokia 303 Brugervejledning til Nokia 303 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Sådan skriver du med tastaturet 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugervejledning Nokia 311

Brugervejledning Nokia 311 Brugervejledning Nokia 311 1. 3. udgave DA Indholdsfortegnelse Kom godt i gang...7 Taster og dele...7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet...9 Indsætning af et hukommelseskort...10 Sådan tænder du...11

Læs mere

Brugervejledning til Nokia N8 00

Brugervejledning til Nokia N8 00 Brugervejledning til Nokia N8 00 2.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video 8 Låsning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia N95 8GB. 4. udgave

Brugervejledning til Nokia N95 8GB. 4. udgave Brugervejledning til Nokia N95 8GB 4. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-320 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C7 00

Brugervejledning til Nokia C7 00 Brugervejledning til Nokia C7 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Kom godt i gang 8 Taster og dele 8 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E6 00

Brugervejledning til Nokia E6 00 Brugervejledning til Nokia E6 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere