DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208"

Transkript

1 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45)

2

3 Indholdsfortegnelse: 1. Sikkerhed og miljø 4 2. Grundlæggende introduktion 4 3. Tekniske specifikationer 4 4. Generel beskrivelse 5 5. Standart funktioner 5 6. Digital og nøgle programvælger 6 7. Sikkerhed 7 8. Procedure i tilfælde af strømsvigt 8 9. Udvendig nøgle (option) Døre med Break out system (option) Vedligeholdelse og rengøring Garanti Fejlfinding Teknisk assistance og service Tilbehør Godkendelse og ibrugtagen Egne noter 15

4 1. Sikkerhed og miljø 1.1 Sikkerhed Det er vigtigt at følge de anvisninger og råd, der gives i denne manual for at forebygge skader. Brug af personlige værnemidler kan være nødvendigt for at udføre alt arbejde i forbindelse med vedligeholdelse af enheden. Enheden indeholder elektriske komponenter med 230 Volt strøm, der kan forårsage elektrisk stød, og bevægelige dele, der kan forårsage at man kommer i klemme og kommer til skade. Nordisk Dørautomatik ApS og ERREKA er ikke ansvarlig for eventuelle skader som følge af de ændringer af installationen i forhold til den oprindelige installation eller produkt, eller misbrug af samme. 1.2 Miljøet Enheden indeholder elementer, der kan forurene miljøet. Ved bortskaffelse, bør du finde ud af, om den gældende lovgivning påbyder genbrug af enheden eller andre krav. 2. Grundlæggende introduktion 2.1 Indhold Denne manual indeholder den nødvendige rådgivning og vejledning for korrekt håndtering og anvendelse af enheden. For eventuelle ændringer eller spørgsmål, som ikke er indeholdt i denne manual, kontakt da venligst Nordisk Dørautomatk / ERREKA. 2.2 Modeller Oplysningerne i denne vejledning henviser til modellerne Ertain (E2), Global (G2) og Teleskop (T2). 2.3 Levetid ERREKA enheder er designet til kontinuerlig, intensiv brug og garanterer maksimal sikkerhed og en lang levetid. 3. Tekniske specifikationer Specifikationer Ertain Global / Teleskop Anbefalet max vægt pr. dørblad (2 dørblade) kg kg Anbefalet max vægt pr. dørblad (1 dørblad) 120 kg 160 kg Åbnings hastighed pr. dørblad 0,4 0,7 m/s 0,4 0,9 m/s Åbnings hastighed ved 2 dørblade 0,8 1,4 m/s 0,8 1,8 m/s Lukke hastighed pr. dørblad 0,2 0,5 m/s 0,2 0,5 m/s Lukke hastighed ved 2 dørblade 0,4 1,0 m/s 0,4 1,0 m/s Max lukkekraft 150 N 150 N Funktions temperatur C / C C / C Strøm 230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz 230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Forbrug 100W 200W Batterier V V 4

5 4. Generel beskrivelse 1. Operatør / Automatik 2a. Indvendig bevægelsessensor 2b. Udvendig bevægelsessensor 3. Sikkerhedssensor (option) 4. Internt udløserhåndtag (option) 5. Bevægelige dørblade 6. Faset dørblade (option) 7. Infrarød sensore (option) 8. Digital programvælger (option) 9. Nøgle programvælger (standard) 10. Udvendig nøgle (option) 11. Gulvstyr 5. Standart funktioner 5.1 Automatisk åbning / lukning I automatisk tilstand, åbner døren, når den modtager et signal fra en bevægelsessensor. Når den er helt åben, stopper den i denne stilling i et par sekunder (tiden er justerbar) og derefter lukker døren automatisk. 5.2 Sikkerhedssensor (3) / Bevægelsessensor med indbygget sikkerhedssensor (2a) Døren forbliver i åben position, når bevægelsessensorer (2a og 2b) registrerer bevægelse i deres sensorområde eller når sikkerhed fotoceller registrerer en person eller genstand i dørbladets forskydningsområdet. Bevægelsessensor (2a) kan have indbygget sikkerhedssensor. 5.3 Hindringer ved lukning Hvis døren støder på en hindring under lukning, stopper den og åbner igen ved lav hastighed, indtil den er helt åben. Derefter lukker den igen efter 5 sekunder. 5.4 Hindringer ved åbning Hvis døren møder en forhindring under åbning, stopper den og venter i 1 sekund og fortsætter derefter med at åbne i langsom hastighed, indtil den er helt åben. Derefter lukker døren igen ved normal hastighed. 5.5 Udvendig nøgle Hvis den udvendige nøgle er aktiveret (låst), går døren til lukket position og forbliver i denne position, indtil den slås over på deaktiveret (åben). 5.6 Reset funktion Hvis programvælgeren med nøgle sættes på reset, åbner og lukker døren ved lav hastighed og udsender samtidig en advarsels biip-tone. Når denne manøvre er færdig, går døren til lukket position. Denne manøvre forbereder døren til korrekt funktion i tilfælde af svigt. 5

6 6. Digital og nøgle programvælger 6.1 Digital programvælger funktioner Program Beskrivelse Display 4 Åben dør 6 Lukket dør 5 Automatisk 2 vejs trafik 2 Automatisk delvis åben 1 Envejstrafik Kun udgang 8 Reset Døren åbnes og forbliver fuldt åben Døren lukker og forbliver i lukket indtil andet program vælges. Hvis der er installeret en elektronisk lås, lukker døren og låser automatisk så ingen kan komme ind. Standart program valg. Dette valg giver mulighed for ind- og udgang med automatisk åbning fra begge sider. Samme som valg 5, bortset fra at døren ikke åbnes helt, men kun delvist. Dette forhindrer varmetab eller udslip af kold luft i rum med aircondition. Dette kan kun anbefales til døre med en åbning på over 1,2 m. Døren tillader kun udgang. Når programmet er valgt, blokeres der også for at manuel åbning udefra. Den eksterne radar er deaktiveret. Dette er den almindelige reset funktion. Den anvendes bl.a. når anti-knuse-alarmen er blevet udløst, eller hvis døren ikke fungerer korrekt. 6.2 Nøgle programvælger funktioner Symbol Beskrivelse LUKKET DØR Døren lukker og forbliver i lukket i denne position, indtil andet program vælges. Hvis en elektronisk lås er installeret, låser døren, således at ingen kan komme ind. ÅBEN DØR Døren åbner og forbliver fuldt åben i denne position. AUTOMATISK 2 VEJS FUNKTION Døren åbner og lukker automatisk og tillader ud- og indgang fra begge veje. RESET Dette er den almindelige reset funktion. Den anvendes bl.a. når antiknuse-alarmen er blevet udløst, eller hvis døren ikke fungerer korrekt. For at aktivere Reset-funktionen, skal du dreje nøglen til "Reset" og derefter dreje den til "Automatisk 2 vejs funktion" positionen. 6

7 7. Sikkerhed 7.1 Elektronisk sikkerhed En automatisk dør fra ERREKA indeholder et anti-klemme-system, der overvåger om den bevægelige dør påvirkes eller berøres når den bevæger sig. Såfremt noget sidder i klemme under åbning eller lukning, standser døren, og efter kort tid, åbner den langsomt, hvorefter den påbegynder det valgte program igen. 7.2 Sikkerheds sensor Din ERREKA automatiske dør bliver leveret med ét af følgende sikkerhedssystemer: Fotocelle system Hvis fotocellens stråle er brudt fordi der står nogen eller noget i døråbningen, forbliver døren åben indtil strålen igen er ubrudt. Fotocelle systemet skal være fri for forhindringer, der kan bryde strålen, og systemet skal holdes helt rent Radar med sikkerhed system Også kaldet tilstedeværelse detektor system. Hvis der er bevægelse i dækninsområdet, vil døren forblive åben som en sikkerhedsforanstaltning. Undgå elementer i dækningsområdet, såsom planter eller lign., der kan hindre forstyrre sensoren. 7.3 Sikkerhed ved strømsvigt ERREKA enheder er udstyret med et nødåbningssystem, der sætter døren i åben position i tilfælde af strømsvigt og tomt eller ødelagt batteri. På enheder, hvor der er monteret en digital programvælger, vil et slidt, ødelagt og tomt sikkerhedsbatteri blive indikeret i displayet i den digitale programvælger. Hvis displayet viser batteri low (lav batteristand), skal du straks underrette Nordisk Dørautomatik ApS på tel. (+45) Dette sikkerhedssystem er påbudt ved lov (DS/EN 16005) For at opretholde lovkravet til den automatiske dør, skal der inden 90 dage fra montagen, tegnes en serviceaftale hos en dertil autoriseret teknikker. En serviceaftale forebygger ulykker i tilfælde af en nødsituation. Hvis systemet ikke fungerer korrekt, kan folk være fanget inde i dine lokaler i tilfælde af en nødsituation. Kontakt Nordisk Dørautomatik ApS for at høre mere om vores serviceaftaler. 7

8 8. Procedure i tilfælde af strømsvigt 8.1 Panic dør tilstand Hvis strømmen svigter eller et nødtryk eller andet nødsystem aktiveres, vil døren åben og forbliver åben. Hvis døren er sat i Lukket position på din nøgle programvælger eller digitale programvælger, vil den forblive i lukket position. 8.2 Nødåbning af elektronisk lås / batteri Hvis strømmen svigter, vil døren fortsætte med at fungere normalt, indtil nødbatteriet er afladt (ca. 50 åbninger). Hvis der ikke er strøm fra enten stikkontakten eller nødbatteriet, kan døren åbnes eller lukkes manuelt, både inden fra og ude fra (option). Hvis døren har en elektronisk lås (option), kan døren i tilfælde af strømsvigt åbnes ved at trække i det interne udløserhåndtag (4). Der kan efter ønske monteres et eksternt udløserhåndtag (option) Træk i udløserhåndtaget og åben de bevægelige døre manuelt ved at trække dem fra hinanden 9. Udvendig nøgle (option) Den udvendige nøgle er en låsefunktion der aktiveres udefra og skal bestilles hos hos Nordisk Dørautomatik ApS, såfremt der er behov for denne funktion. Når nøglen drejes til "Closed" (lukket) lukker skydedøren og den elektroniske lås låser døren (låsen er option) Når nøglen drejes tilbage til "Open" (åben), går døren tilbage til den sidste valgte funktion på den interne programvælger. Den funktion som døren var i, før den udvendige nøgle blev aktiveret. Hvis den interne programvælger var på "Lukket dør" status, vil skydedøren altid foretage én åbning for at give aktiverings-personen mulighed for at komme ind. 10. Døre med Break out system (option) Døre med Break out system muliggør at både de bevægelige dørblade og de faste blade kan åbnes udad i tilfælde af en nødsituation. Dette gøres ved at trykke / presse på dørbladene indtil de springer op. På den måde gøres hele døråbningen til en nødudgang. De monterede låsebeslag kan bruges til at blokere døren, når butikken lukker. Når beslagene er slået til, er nødudgangen blokeret. - Håndtag oppe = nødudgang mulig - Håndtag nede = nødudgang ikke mulig butik kan låses. Håndtagene bør altid være oppe når butikken er åben for kunder. Ellers virker de ikke som nødudgang. Kan være et lovkrav i din butik. 8

9 11. Vedligeholdelse og rengøring 11.1 Vedligeholdelse af enheden Vedligeholdelse skal altid udføres af autoriseret teknisk personale og alle relevante instruktioner skal følges. Forhør dig om service og vedligeholdelsesaftaler hos Nordisk Dørautomatik ApS på tel. (+45) Nordisk Dørautomatik ApS anbefaler mindst 2 årlige servicebesøg for at forlænge levetiden for enheden. Jf. DS/EN skal enheden serviceres mindst 1 gang om året. For at overholde garantien på den automatiske enhed, skal nedenstående serviceeftersyn overholdes. Enhed Antal åbningscyklusser Krævende miljø pr. år pr. år pr. år Efterspænding Nødstrømsbatteri Gulvstyr Køre hjul Antiafsporingshjul Tandrem Tandrems hjul Fejelister Filtlister Gummilister Efterspænd Rengøring Fedt / smøring Forventet udskiftningstid i måneder / minimumskrav 11.2 Rengøring af enheden Brug ikke vandstråle / vandslange under rengøring. Brug ikke slibende produkter. Udsæt ikke nogen del af enheden for baser (ammoniak eller lignende). Rengør glasruderne jævnligt med alm. glas rengøringsmidler, som ikke vil skade aluminium. Rengør resten af døren med en klud opvredet i vand med en neutral sæbeopløsning. Åben ikke til automatikken med henblik på rengøring. Af hensyn til garanti og reklamationsret, må automatikken KUN åbnes af autoriseret teknisk personale. Forhør dig om service og vedligeholdelsesaftaler hos Nordisk Dørautomatik ApS på tel. (+45) Rengøring og vedligehold af aluminium Almindelig smuds kan fjernes med vand tilsat et mildt rengøringsmiddel. Dette gælder både for eloxerede og lakerede profiler og plader. Rengøringsremedier som stålsvampe, der kan ridse overfladen, bør ikke anvendes. Lakerede profiler må aldrig rengøres med opløsningsmidler. Lakerede overflader bør principielt behandles som lakken på en bil, og poleres 1 gang årligt. Hvis aluminiumkarmen er tilsmudset, kan anvendes metal-polérmiddel eller et autopoleringsmiddel. Støv og tilsmudsning fra det indvendige rum mellem tætninger og karm, fjernes med støvsuger. Evt. med børstehoved. Tilstoppede drænåbninger rengøres med en lille træ- eller plastikpind Rengøring og vedligeholdelse af glas Rengøring af glas må kun udføres ved anvendelse af rent vand (evt. med mildt rengøringsmiddel specielt beregnet for rengøring af glas) og forsigtig mekanisk rengøring med egnet blød børste eller svamp og efterfølgende aftørring med gummiskraber og/eller vaskeskind. Anvendelse af skurende, skærende og slibende midler er ikke tilladt. 9

10 11.5 Rengøring og vedligeholdelse af fuger Almindelig rengøring, herunder fjernelse af støv, alger, mos, jord og nedfaldne blade skal foretages, da der ellers kan dannes grobund for mikroorganismer med misfarvning til følge. Rengøring foretages med blød børste. Som rengøringsmiddel foreslås rent vand evt. med lidt brun sæbe tilsat. 12. Garanti ERREKA / Nordisk Dørautomatik ApS garanterer, at produktet er frit for fejl i materialer og forarbejdning i forbindelse med tiltænkt anvendelse og service i en garantiperiode på 12 måneder startende fra leveringstidspunktet. Denne garanti omfatter kun den oprindelige køber af udstyret og KUN såfremt de under punkt 11 anviste serviceintervaller overholdes. ERREKA / Nordisk Dørautomatik ApS garanti dækker ikke: At softwaren er fejlfri eller fungerer uden afbrydelser. Almindeligt slid og ælde på systemet. Sikring, ikke-genopladelige batterier og glasskade. Systemafvigelser, der kan tilskrives andre installatører end Nordisk Dørautomatik ApS. Misbrug, ændring eller beskadigelse af systemet forårsaget ved hærværk eller misbrug. Systemer, der efterfølgende er blevet udstyret med uoriginale dele og/eller reservedele, der ikke er godkendt af ERREKA / Nordisk Dørautomatik ApS. Unødvendige besøg grundet dårlig kundekommunikation (betjening af døren ved vores teknikers ankomst, nulstilling, strømafbrydelse). Justeringer (åbnings- og lukkehastighed og justeringer af radar) foretaget efter kundeanmodninger. Vandskade. Ugunstige vejrforhold. Enhver form for skade, der direkte eller indirekte skyldes forhold, der ligger uden for normalen. 10

11 13. Fejlfinding 13.1 Døren forbliver åben og vil ikke lukke Sørg for, at døren er i automatiske to-vejs tilstand. Kontrollér, at der ikke er noget som blokerer fotocelle feltet. (se punkt 7.2 i denne manual) 13.2 Funktionen vælgeren viser ERROR5 Dette indikerer et strømsvigt til dørautomatikken. Kontrollér at der er 230V til automatikken. En sikring kan være sprunget i bygningens el-tavle eller et HFI-relæ (overbelastningsrelæ) kan være slået fra Funktionen vælgeren viser ERROR6 Døren går til åben position. Dette indikerer, at et nødtryk eller et signal fra en brandalarm er modtaget. Tjek om nødtrykket er aktiveret (skal være ude). Kontakt evt. bygningsadministrator for at høre om en brandalarm er aktiveret (såfremt dørautomatikken er tilkoblet systemet) 13.4 Digital programvælger deaktiveret - røde prikker mellem bogstaverne på display Indtast frigivelse kode (hvis koden ikke er ændret, er standardkoden "1111") Den digitale programvælger vil derefter blive åben og kan igen benyttes Skrabelyde Kontroller visuelt for eventuelle elementer, der kan skrabe mod de bevægelige dørblade. Såfremt skrabelyde fortsætter eller kommer indvendig fra døren, kontakt straks Nordisk Dørautomatik ApS på tel. (+45) Den digitale programvælger blinker med BATT Døren går normalt til åben position. Dette indikerer at batterierne er beskadiget eller nedslidt eller bliver ikke opladet korrekt. Batterierne skal muligvis udskiftes. Kontakt STRAKS Nordisk Dørautomatik ApS på tel. (+45) RESET / Andre fejl Hvis fejl ikke løses ved ovenstående vejledninger, bør du lave en RESET af din automatik. Dette gøres enten på din digitale programvælger (6.1) eller på din nøgle programvælger (6.2) I tilfælde af andre fejl, forsøg via RESET eller kontakt venligst Nordisk Dørautomatik ApS på tel. (+45) Teknisk assistance og service 14.1 Teknisk assistance Har du spørgsmål som ikke er beskrevet i denne manual, kontakt venligst Nordisk Dørautomatik ApS på tel. (+45) eller pr. mail Service Ønskes længere holdbarhed, pålidelighed og sikkerhed på din automatiske dør, anbefaler vi at enheden med jævne mellemrum serviceres (mindst 1 gange om året er lovkrav jf. DS/EN 16005) OBS: Vær opmærksom på, at det er et lovkrav at alle nødudgange eller flugtveje serviceres mindst én gang pr. år jf. DS/EN Professionel uddannelse Nordisk Dørautomatik ApS yder service af autoriseret personale, der har gennemgået omfattende uddannelse inden for automatiske døre. Det frarådes at få udført service af ikke-autoriseret personale eller personale, der ikke dokumenterbart har gennemgået uddannelse i ERREKA dørautomatik. 11

12 15. Tilbehør FJERNBETJENING Mulighed for at vælge mellem 3 drifts-indstillinger: - Automatisk - Åben dør - Lukket dør DIGITAL PROGRAMVÆLGER Mulighed for at vælge forskellige drifts-indstillinger: - Automatiks - Åben dør - Lukket dør - Kun udgang - Delvis åbning - Manual - Mfl. Mulighed for at justere automatikkens indstillinger: - Åbnings- og luknings hastighed - Åbnings holde tid - Acceleration - Mfl. Mulighed for aflæsning af fejlkoder. NØGLE PROGRAMVÆLGER Mulighed for at vælge mellem 3 drifts-indstillinger: - Automatiks - Åben dør - Lukket dør - RESET BERØRINGSFRIT PANEL Mulighed for at åbne en svingdør eller skydedør uden berøring. Er yderst velegnet til hospitaler, laboratorier og lign. steder hvor høj hygiejne er påkrævet. FINGERAFTRYKSLÆSER Adgangskontrol med fingeraftrykslæser, der KUN tillader adgang for autoriserede personer. Ud over fingeraftryk læsning, gør enheden det muligt inkludere et dobbelt sikkerhedssystem ved hjælp af numeriske koder. KODETRYKPANEL Adgangskontrol, der begrænser brugernes adgang ved hjælp af numeriske koder.

13 KORTLÆSER Kortlæser, der giver adgang til medarbejdere, der har udstedt kodet kort Senderen / kortet er fremstillet i et nøglering format. HANDICAPVENLIG TRYKPANEL Trykknap i rustfrit stål med rullestol-logo. JUSTERBAR RADAR Justerbar radar, der åbner døren når en person nærmer sig. Enheden kan justeres så den KUN åbner når man har helt tæt på døren hvorved man undgår at den åbner hver gang en person går forbi på gaden / fortovet. Den kan kombineres med et klistermærke til døren som beder kunden om at trykke. Når kunden retter hånden tæt mod døren, påbegyndes åbning. ELEKTRONISK LÅS Elektronisk lås med monostabil elektromagnet. En pal låser de bevægelige dørblade. Leveres med indvendigt udløserhåndtag (4) så den kan udløses i tilfælde af totalt strømsvigt. UDVENDIG NØGLELÅS Giver mulighed for at skydedøren kan låses udefra. ERREKA ADMINISTRATIONS SYSTEM Management system der gør det muligt at styre op til 100 automatiske døre fra én pc. Er særligt velegnet til indkøbscentre, hospitaler, store hoteller mv. 13

14 16. Godkendelse og ibrugtagen 16.1 Godkendelse Det automatiske anlæg fra ERREKA er gennemgået og godkendt af en autoriseret teknikker fra Nordisk Dørautomatik ApS. Teknikkeren og den nye ejer af anlægget har gennemgået anlægget sammen og begge parter bekræfter hermed at anlægget fungerer korrekt ved overdragelsen. Dato / år Teknikker Ejer 16.2 Ibrugtagen Ovenstående teknikker fra Nordisk Dørautomatik ApS har gennemgået omfattende uddannelse hos ERREKA og har installeret det automatiske anlæg i henhold til producentens anvisninger og det danske maskindirektiv. Nordisk Dørautomatik ApS står inde for, at anlægget fungerer korrekt ved overdragelse og at relevante personer har fået nøje instrukser omkring anlæggets funktioner, drift og vedligehold. 14

15 NOTER 15

16 Nordisk Dørautomatik ApS Østerbro Odense C Tel. (+45) Web.

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

CS 80 MAGNEO. Innovativ skydedørsåbner. med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed. Glass

CS 80 MAGNEO. Innovativ skydedørsåbner. med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed. Glass CS 80 MAGNEO Innovativ skydedørsåbner Glass med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Innovation Kontormiljø Kontormiljøer Behandlingslokaler CS 80 MAGNEO Innovativ teknik

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Automatiske svingdøre

Automatiske svingdøre Automatiske svingdøre Kvaliteten er vores drivkraft I samarbejde med vor pålidelige partnere producerer TORMAX verden over automatiske døråbnere til mange forskellige anvendelsesområder. Døranlæggets

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

D K. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U

D K. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U D K b r u G e r m a n u a l w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. sikkerhed..........................................................

Læs mere

RapidRoll 392. Datablad Hurtiggående rulleport. -Så bliver vinden udenfor. Robust industriport som giver god værdi for pengene.

RapidRoll 392. Datablad Hurtiggående rulleport. -Så bliver vinden udenfor. Robust industriport som giver god værdi for pengene. Datablad Hurtiggående rulleport RapidRoll 392 -Så bliver vinden udenfor Robust industriport som giver god værdi for pengene. Nødåbning gennem integreret balancesystem. Kan leveres med Crash-beslag. Næste

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere