DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208"

Transkript

1 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45)

2

3 Indholdsfortegnelse: 1. Sikkerhed og miljø 4 2. Grundlæggende introduktion 4 3. Tekniske specifikationer 4 4. Generel beskrivelse 5 5. Standart funktioner 5 6. Digital og nøgle programvælger 6 7. Sikkerhed 7 8. Procedure i tilfælde af strømsvigt 8 9. Udvendig nøgle (option) Døre med Break out system (option) Vedligeholdelse og rengøring Garanti Fejlfinding Teknisk assistance og service Tilbehør Godkendelse og ibrugtagen Egne noter 15

4 1. Sikkerhed og miljø 1.1 Sikkerhed Det er vigtigt at følge de anvisninger og råd, der gives i denne manual for at forebygge skader. Brug af personlige værnemidler kan være nødvendigt for at udføre alt arbejde i forbindelse med vedligeholdelse af enheden. Enheden indeholder elektriske komponenter med 230 Volt strøm, der kan forårsage elektrisk stød, og bevægelige dele, der kan forårsage at man kommer i klemme og kommer til skade. Nordisk Dørautomatik ApS og ERREKA er ikke ansvarlig for eventuelle skader som følge af de ændringer af installationen i forhold til den oprindelige installation eller produkt, eller misbrug af samme. 1.2 Miljøet Enheden indeholder elementer, der kan forurene miljøet. Ved bortskaffelse, bør du finde ud af, om den gældende lovgivning påbyder genbrug af enheden eller andre krav. 2. Grundlæggende introduktion 2.1 Indhold Denne manual indeholder den nødvendige rådgivning og vejledning for korrekt håndtering og anvendelse af enheden. For eventuelle ændringer eller spørgsmål, som ikke er indeholdt i denne manual, kontakt da venligst Nordisk Dørautomatk / ERREKA. 2.2 Modeller Oplysningerne i denne vejledning henviser til modellerne Ertain (E2), Global (G2) og Teleskop (T2). 2.3 Levetid ERREKA enheder er designet til kontinuerlig, intensiv brug og garanterer maksimal sikkerhed og en lang levetid. 3. Tekniske specifikationer Specifikationer Ertain Global / Teleskop Anbefalet max vægt pr. dørblad (2 dørblade) kg kg Anbefalet max vægt pr. dørblad (1 dørblad) 120 kg 160 kg Åbnings hastighed pr. dørblad 0,4 0,7 m/s 0,4 0,9 m/s Åbnings hastighed ved 2 dørblade 0,8 1,4 m/s 0,8 1,8 m/s Lukke hastighed pr. dørblad 0,2 0,5 m/s 0,2 0,5 m/s Lukke hastighed ved 2 dørblade 0,4 1,0 m/s 0,4 1,0 m/s Max lukkekraft 150 N 150 N Funktions temperatur C / C C / C Strøm 230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz 230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Forbrug 100W 200W Batterier V V 4

5 4. Generel beskrivelse 1. Operatør / Automatik 2a. Indvendig bevægelsessensor 2b. Udvendig bevægelsessensor 3. Sikkerhedssensor (option) 4. Internt udløserhåndtag (option) 5. Bevægelige dørblade 6. Faset dørblade (option) 7. Infrarød sensore (option) 8. Digital programvælger (option) 9. Nøgle programvælger (standard) 10. Udvendig nøgle (option) 11. Gulvstyr 5. Standart funktioner 5.1 Automatisk åbning / lukning I automatisk tilstand, åbner døren, når den modtager et signal fra en bevægelsessensor. Når den er helt åben, stopper den i denne stilling i et par sekunder (tiden er justerbar) og derefter lukker døren automatisk. 5.2 Sikkerhedssensor (3) / Bevægelsessensor med indbygget sikkerhedssensor (2a) Døren forbliver i åben position, når bevægelsessensorer (2a og 2b) registrerer bevægelse i deres sensorområde eller når sikkerhed fotoceller registrerer en person eller genstand i dørbladets forskydningsområdet. Bevægelsessensor (2a) kan have indbygget sikkerhedssensor. 5.3 Hindringer ved lukning Hvis døren støder på en hindring under lukning, stopper den og åbner igen ved lav hastighed, indtil den er helt åben. Derefter lukker den igen efter 5 sekunder. 5.4 Hindringer ved åbning Hvis døren møder en forhindring under åbning, stopper den og venter i 1 sekund og fortsætter derefter med at åbne i langsom hastighed, indtil den er helt åben. Derefter lukker døren igen ved normal hastighed. 5.5 Udvendig nøgle Hvis den udvendige nøgle er aktiveret (låst), går døren til lukket position og forbliver i denne position, indtil den slås over på deaktiveret (åben). 5.6 Reset funktion Hvis programvælgeren med nøgle sættes på reset, åbner og lukker døren ved lav hastighed og udsender samtidig en advarsels biip-tone. Når denne manøvre er færdig, går døren til lukket position. Denne manøvre forbereder døren til korrekt funktion i tilfælde af svigt. 5

6 6. Digital og nøgle programvælger 6.1 Digital programvælger funktioner Program Beskrivelse Display 4 Åben dør 6 Lukket dør 5 Automatisk 2 vejs trafik 2 Automatisk delvis åben 1 Envejstrafik Kun udgang 8 Reset Døren åbnes og forbliver fuldt åben Døren lukker og forbliver i lukket indtil andet program vælges. Hvis der er installeret en elektronisk lås, lukker døren og låser automatisk så ingen kan komme ind. Standart program valg. Dette valg giver mulighed for ind- og udgang med automatisk åbning fra begge sider. Samme som valg 5, bortset fra at døren ikke åbnes helt, men kun delvist. Dette forhindrer varmetab eller udslip af kold luft i rum med aircondition. Dette kan kun anbefales til døre med en åbning på over 1,2 m. Døren tillader kun udgang. Når programmet er valgt, blokeres der også for at manuel åbning udefra. Den eksterne radar er deaktiveret. Dette er den almindelige reset funktion. Den anvendes bl.a. når anti-knuse-alarmen er blevet udløst, eller hvis døren ikke fungerer korrekt. 6.2 Nøgle programvælger funktioner Symbol Beskrivelse LUKKET DØR Døren lukker og forbliver i lukket i denne position, indtil andet program vælges. Hvis en elektronisk lås er installeret, låser døren, således at ingen kan komme ind. ÅBEN DØR Døren åbner og forbliver fuldt åben i denne position. AUTOMATISK 2 VEJS FUNKTION Døren åbner og lukker automatisk og tillader ud- og indgang fra begge veje. RESET Dette er den almindelige reset funktion. Den anvendes bl.a. når antiknuse-alarmen er blevet udløst, eller hvis døren ikke fungerer korrekt. For at aktivere Reset-funktionen, skal du dreje nøglen til "Reset" og derefter dreje den til "Automatisk 2 vejs funktion" positionen. 6

7 7. Sikkerhed 7.1 Elektronisk sikkerhed En automatisk dør fra ERREKA indeholder et anti-klemme-system, der overvåger om den bevægelige dør påvirkes eller berøres når den bevæger sig. Såfremt noget sidder i klemme under åbning eller lukning, standser døren, og efter kort tid, åbner den langsomt, hvorefter den påbegynder det valgte program igen. 7.2 Sikkerheds sensor Din ERREKA automatiske dør bliver leveret med ét af følgende sikkerhedssystemer: Fotocelle system Hvis fotocellens stråle er brudt fordi der står nogen eller noget i døråbningen, forbliver døren åben indtil strålen igen er ubrudt. Fotocelle systemet skal være fri for forhindringer, der kan bryde strålen, og systemet skal holdes helt rent Radar med sikkerhed system Også kaldet tilstedeværelse detektor system. Hvis der er bevægelse i dækninsområdet, vil døren forblive åben som en sikkerhedsforanstaltning. Undgå elementer i dækningsområdet, såsom planter eller lign., der kan hindre forstyrre sensoren. 7.3 Sikkerhed ved strømsvigt ERREKA enheder er udstyret med et nødåbningssystem, der sætter døren i åben position i tilfælde af strømsvigt og tomt eller ødelagt batteri. På enheder, hvor der er monteret en digital programvælger, vil et slidt, ødelagt og tomt sikkerhedsbatteri blive indikeret i displayet i den digitale programvælger. Hvis displayet viser batteri low (lav batteristand), skal du straks underrette Nordisk Dørautomatik ApS på tel. (+45) Dette sikkerhedssystem er påbudt ved lov (DS/EN 16005) For at opretholde lovkravet til den automatiske dør, skal der inden 90 dage fra montagen, tegnes en serviceaftale hos en dertil autoriseret teknikker. En serviceaftale forebygger ulykker i tilfælde af en nødsituation. Hvis systemet ikke fungerer korrekt, kan folk være fanget inde i dine lokaler i tilfælde af en nødsituation. Kontakt Nordisk Dørautomatik ApS for at høre mere om vores serviceaftaler. 7

8 8. Procedure i tilfælde af strømsvigt 8.1 Panic dør tilstand Hvis strømmen svigter eller et nødtryk eller andet nødsystem aktiveres, vil døren åben og forbliver åben. Hvis døren er sat i Lukket position på din nøgle programvælger eller digitale programvælger, vil den forblive i lukket position. 8.2 Nødåbning af elektronisk lås / batteri Hvis strømmen svigter, vil døren fortsætte med at fungere normalt, indtil nødbatteriet er afladt (ca. 50 åbninger). Hvis der ikke er strøm fra enten stikkontakten eller nødbatteriet, kan døren åbnes eller lukkes manuelt, både inden fra og ude fra (option). Hvis døren har en elektronisk lås (option), kan døren i tilfælde af strømsvigt åbnes ved at trække i det interne udløserhåndtag (4). Der kan efter ønske monteres et eksternt udløserhåndtag (option) Træk i udløserhåndtaget og åben de bevægelige døre manuelt ved at trække dem fra hinanden 9. Udvendig nøgle (option) Den udvendige nøgle er en låsefunktion der aktiveres udefra og skal bestilles hos hos Nordisk Dørautomatik ApS, såfremt der er behov for denne funktion. Når nøglen drejes til "Closed" (lukket) lukker skydedøren og den elektroniske lås låser døren (låsen er option) Når nøglen drejes tilbage til "Open" (åben), går døren tilbage til den sidste valgte funktion på den interne programvælger. Den funktion som døren var i, før den udvendige nøgle blev aktiveret. Hvis den interne programvælger var på "Lukket dør" status, vil skydedøren altid foretage én åbning for at give aktiverings-personen mulighed for at komme ind. 10. Døre med Break out system (option) Døre med Break out system muliggør at både de bevægelige dørblade og de faste blade kan åbnes udad i tilfælde af en nødsituation. Dette gøres ved at trykke / presse på dørbladene indtil de springer op. På den måde gøres hele døråbningen til en nødudgang. De monterede låsebeslag kan bruges til at blokere døren, når butikken lukker. Når beslagene er slået til, er nødudgangen blokeret. - Håndtag oppe = nødudgang mulig - Håndtag nede = nødudgang ikke mulig butik kan låses. Håndtagene bør altid være oppe når butikken er åben for kunder. Ellers virker de ikke som nødudgang. Kan være et lovkrav i din butik. 8

9 11. Vedligeholdelse og rengøring 11.1 Vedligeholdelse af enheden Vedligeholdelse skal altid udføres af autoriseret teknisk personale og alle relevante instruktioner skal følges. Forhør dig om service og vedligeholdelsesaftaler hos Nordisk Dørautomatik ApS på tel. (+45) Nordisk Dørautomatik ApS anbefaler mindst 2 årlige servicebesøg for at forlænge levetiden for enheden. Jf. DS/EN skal enheden serviceres mindst 1 gang om året. For at overholde garantien på den automatiske enhed, skal nedenstående serviceeftersyn overholdes. Enhed Antal åbningscyklusser Krævende miljø pr. år pr. år pr. år Efterspænding Nødstrømsbatteri Gulvstyr Køre hjul Antiafsporingshjul Tandrem Tandrems hjul Fejelister Filtlister Gummilister Efterspænd Rengøring Fedt / smøring Forventet udskiftningstid i måneder / minimumskrav 11.2 Rengøring af enheden Brug ikke vandstråle / vandslange under rengøring. Brug ikke slibende produkter. Udsæt ikke nogen del af enheden for baser (ammoniak eller lignende). Rengør glasruderne jævnligt med alm. glas rengøringsmidler, som ikke vil skade aluminium. Rengør resten af døren med en klud opvredet i vand med en neutral sæbeopløsning. Åben ikke til automatikken med henblik på rengøring. Af hensyn til garanti og reklamationsret, må automatikken KUN åbnes af autoriseret teknisk personale. Forhør dig om service og vedligeholdelsesaftaler hos Nordisk Dørautomatik ApS på tel. (+45) Rengøring og vedligehold af aluminium Almindelig smuds kan fjernes med vand tilsat et mildt rengøringsmiddel. Dette gælder både for eloxerede og lakerede profiler og plader. Rengøringsremedier som stålsvampe, der kan ridse overfladen, bør ikke anvendes. Lakerede profiler må aldrig rengøres med opløsningsmidler. Lakerede overflader bør principielt behandles som lakken på en bil, og poleres 1 gang årligt. Hvis aluminiumkarmen er tilsmudset, kan anvendes metal-polérmiddel eller et autopoleringsmiddel. Støv og tilsmudsning fra det indvendige rum mellem tætninger og karm, fjernes med støvsuger. Evt. med børstehoved. Tilstoppede drænåbninger rengøres med en lille træ- eller plastikpind Rengøring og vedligeholdelse af glas Rengøring af glas må kun udføres ved anvendelse af rent vand (evt. med mildt rengøringsmiddel specielt beregnet for rengøring af glas) og forsigtig mekanisk rengøring med egnet blød børste eller svamp og efterfølgende aftørring med gummiskraber og/eller vaskeskind. Anvendelse af skurende, skærende og slibende midler er ikke tilladt. 9

10 11.5 Rengøring og vedligeholdelse af fuger Almindelig rengøring, herunder fjernelse af støv, alger, mos, jord og nedfaldne blade skal foretages, da der ellers kan dannes grobund for mikroorganismer med misfarvning til følge. Rengøring foretages med blød børste. Som rengøringsmiddel foreslås rent vand evt. med lidt brun sæbe tilsat. 12. Garanti ERREKA / Nordisk Dørautomatik ApS garanterer, at produktet er frit for fejl i materialer og forarbejdning i forbindelse med tiltænkt anvendelse og service i en garantiperiode på 12 måneder startende fra leveringstidspunktet. Denne garanti omfatter kun den oprindelige køber af udstyret og KUN såfremt de under punkt 11 anviste serviceintervaller overholdes. ERREKA / Nordisk Dørautomatik ApS garanti dækker ikke: At softwaren er fejlfri eller fungerer uden afbrydelser. Almindeligt slid og ælde på systemet. Sikring, ikke-genopladelige batterier og glasskade. Systemafvigelser, der kan tilskrives andre installatører end Nordisk Dørautomatik ApS. Misbrug, ændring eller beskadigelse af systemet forårsaget ved hærværk eller misbrug. Systemer, der efterfølgende er blevet udstyret med uoriginale dele og/eller reservedele, der ikke er godkendt af ERREKA / Nordisk Dørautomatik ApS. Unødvendige besøg grundet dårlig kundekommunikation (betjening af døren ved vores teknikers ankomst, nulstilling, strømafbrydelse). Justeringer (åbnings- og lukkehastighed og justeringer af radar) foretaget efter kundeanmodninger. Vandskade. Ugunstige vejrforhold. Enhver form for skade, der direkte eller indirekte skyldes forhold, der ligger uden for normalen. 10

11 13. Fejlfinding 13.1 Døren forbliver åben og vil ikke lukke Sørg for, at døren er i automatiske to-vejs tilstand. Kontrollér, at der ikke er noget som blokerer fotocelle feltet. (se punkt 7.2 i denne manual) 13.2 Funktionen vælgeren viser ERROR5 Dette indikerer et strømsvigt til dørautomatikken. Kontrollér at der er 230V til automatikken. En sikring kan være sprunget i bygningens el-tavle eller et HFI-relæ (overbelastningsrelæ) kan være slået fra Funktionen vælgeren viser ERROR6 Døren går til åben position. Dette indikerer, at et nødtryk eller et signal fra en brandalarm er modtaget. Tjek om nødtrykket er aktiveret (skal være ude). Kontakt evt. bygningsadministrator for at høre om en brandalarm er aktiveret (såfremt dørautomatikken er tilkoblet systemet) 13.4 Digital programvælger deaktiveret - røde prikker mellem bogstaverne på display Indtast frigivelse kode (hvis koden ikke er ændret, er standardkoden "1111") Den digitale programvælger vil derefter blive åben og kan igen benyttes Skrabelyde Kontroller visuelt for eventuelle elementer, der kan skrabe mod de bevægelige dørblade. Såfremt skrabelyde fortsætter eller kommer indvendig fra døren, kontakt straks Nordisk Dørautomatik ApS på tel. (+45) Den digitale programvælger blinker med BATT Døren går normalt til åben position. Dette indikerer at batterierne er beskadiget eller nedslidt eller bliver ikke opladet korrekt. Batterierne skal muligvis udskiftes. Kontakt STRAKS Nordisk Dørautomatik ApS på tel. (+45) RESET / Andre fejl Hvis fejl ikke løses ved ovenstående vejledninger, bør du lave en RESET af din automatik. Dette gøres enten på din digitale programvælger (6.1) eller på din nøgle programvælger (6.2) I tilfælde af andre fejl, forsøg via RESET eller kontakt venligst Nordisk Dørautomatik ApS på tel. (+45) Teknisk assistance og service 14.1 Teknisk assistance Har du spørgsmål som ikke er beskrevet i denne manual, kontakt venligst Nordisk Dørautomatik ApS på tel. (+45) eller pr. mail Service Ønskes længere holdbarhed, pålidelighed og sikkerhed på din automatiske dør, anbefaler vi at enheden med jævne mellemrum serviceres (mindst 1 gange om året er lovkrav jf. DS/EN 16005) OBS: Vær opmærksom på, at det er et lovkrav at alle nødudgange eller flugtveje serviceres mindst én gang pr. år jf. DS/EN Professionel uddannelse Nordisk Dørautomatik ApS yder service af autoriseret personale, der har gennemgået omfattende uddannelse inden for automatiske døre. Det frarådes at få udført service af ikke-autoriseret personale eller personale, der ikke dokumenterbart har gennemgået uddannelse i ERREKA dørautomatik. 11

12 15. Tilbehør FJERNBETJENING Mulighed for at vælge mellem 3 drifts-indstillinger: - Automatisk - Åben dør - Lukket dør DIGITAL PROGRAMVÆLGER Mulighed for at vælge forskellige drifts-indstillinger: - Automatiks - Åben dør - Lukket dør - Kun udgang - Delvis åbning - Manual - Mfl. Mulighed for at justere automatikkens indstillinger: - Åbnings- og luknings hastighed - Åbnings holde tid - Acceleration - Mfl. Mulighed for aflæsning af fejlkoder. NØGLE PROGRAMVÆLGER Mulighed for at vælge mellem 3 drifts-indstillinger: - Automatiks - Åben dør - Lukket dør - RESET BERØRINGSFRIT PANEL Mulighed for at åbne en svingdør eller skydedør uden berøring. Er yderst velegnet til hospitaler, laboratorier og lign. steder hvor høj hygiejne er påkrævet. FINGERAFTRYKSLÆSER Adgangskontrol med fingeraftrykslæser, der KUN tillader adgang for autoriserede personer. Ud over fingeraftryk læsning, gør enheden det muligt inkludere et dobbelt sikkerhedssystem ved hjælp af numeriske koder. KODETRYKPANEL Adgangskontrol, der begrænser brugernes adgang ved hjælp af numeriske koder.

13 KORTLÆSER Kortlæser, der giver adgang til medarbejdere, der har udstedt kodet kort Senderen / kortet er fremstillet i et nøglering format. HANDICAPVENLIG TRYKPANEL Trykknap i rustfrit stål med rullestol-logo. JUSTERBAR RADAR Justerbar radar, der åbner døren når en person nærmer sig. Enheden kan justeres så den KUN åbner når man har helt tæt på døren hvorved man undgår at den åbner hver gang en person går forbi på gaden / fortovet. Den kan kombineres med et klistermærke til døren som beder kunden om at trykke. Når kunden retter hånden tæt mod døren, påbegyndes åbning. ELEKTRONISK LÅS Elektronisk lås med monostabil elektromagnet. En pal låser de bevægelige dørblade. Leveres med indvendigt udløserhåndtag (4) så den kan udløses i tilfælde af totalt strømsvigt. UDVENDIG NØGLELÅS Giver mulighed for at skydedøren kan låses udefra. ERREKA ADMINISTRATIONS SYSTEM Management system der gør det muligt at styre op til 100 automatiske døre fra én pc. Er særligt velegnet til indkøbscentre, hospitaler, store hoteller mv. 13

14 16. Godkendelse og ibrugtagen 16.1 Godkendelse Det automatiske anlæg fra ERREKA er gennemgået og godkendt af en autoriseret teknikker fra Nordisk Dørautomatik ApS. Teknikkeren og den nye ejer af anlægget har gennemgået anlægget sammen og begge parter bekræfter hermed at anlægget fungerer korrekt ved overdragelsen. Dato / år Teknikker Ejer 16.2 Ibrugtagen Ovenstående teknikker fra Nordisk Dørautomatik ApS har gennemgået omfattende uddannelse hos ERREKA og har installeret det automatiske anlæg i henhold til producentens anvisninger og det danske maskindirektiv. Nordisk Dørautomatik ApS står inde for, at anlægget fungerer korrekt ved overdragelse og at relevante personer har fået nøje instrukser omkring anlæggets funktioner, drift og vedligehold. 14

15 NOTER 15

16 Nordisk Dørautomatik ApS Østerbro Odense C Tel. (+45) Web.

SKYDEDØRE BRUGERMANUAL ERTAIN GLOBAL TELESKOP

SKYDEDØRE BRUGERMANUAL ERTAIN GLOBAL TELESKOP SKYDEDØRE BRUGERMANUAL ERTAIN GLOBAL TELESKOP 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sikkerhed og miljø 3 2. Grundlæggende introduktion 3 3. Tekniske specifikationer 3 4. Generel beskrivelse 4 5. Standart funktioner

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Aktiveringsenheder i Besam-serien

Aktiveringsenheder i Besam-serien Aktiveringsenheder i esam-serien Gør døråbningen lettere Hver automatisk døråbner skal forsynes med impulsenheder, der giver dørautomatikken signal om at åbne døren. Forskellige døre og situationer kræver

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Indhold: Side. Sikkerhedsinformation... 2 2. Funktionsbeskrivelse.... Tekniske specifikationer... 4 4. Planlægning før installation... 4 5. Opbygning...

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

G5800 G7800 DK v1.10.2

G5800 G7800 DK v1.10.2 A. General advarselsbeskrivelse til installatøren ALMINDELIGE Sikkerhedsmæssige forpligtelser Inden du installerer automatikken, bør Torsion fjederen være afbalanceret med vægten af porten. Porten skal

Læs mere

Brugervejledning, drift og vedligehold

Brugervejledning, drift og vedligehold Brugervejledning, drift og vedligehold Triplan fuldglasvægge (TP Lite, TP Lite Twin, TP Acoustic) MATERIALER OG OVERFLADER Vægtype: Glas: Fuldglasvæg. Glas monteret i aluminiumsprofiler fuget eller samlet

Læs mere

CS 80 MAGNEO. Innovativ skydedørsåbner. med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed. Glass

CS 80 MAGNEO. Innovativ skydedørsåbner. med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed. Glass CS 80 MAGNEO Innovativ skydedørsåbner Glass med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Innovation Kontormiljø Kontormiljøer Behandlingslokaler CS 80 MAGNEO Innovativ teknik

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

SIKRING. KC KeySafe. Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg...

SIKRING. KC KeySafe. Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg... SIKRING KC KeySafe Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg... ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Brugervejledning, drift og vedligehold

Brugervejledning, drift og vedligehold Brugervejledning, drift og vedligehold Triplan systemvægge (FLEXICA, FLEXICA LINE, VENTURA/OPEN) MATERIALER OG OVERFLADER Vægtype: Systemvæg. Stolpekonstruktion bestående af galvaniserede stålprofiler

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Indhold. DRVE-MP-01-D-DA.doc 1

Indhold. DRVE-MP-01-D-DA.doc 1 Indhold Generelle sikkerhedsforanstaltninger... 2 Generel information... 2 Advarsler... 2 Anvendelse af svingdøre... 2 Begrænset brug... 2 Udpakning... 3 Montage af svingdøre... 3 Bortskaffelse... 3 Generelt

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Udgave 1 August 2011 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens

Læs mere

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op.

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op. ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG OG TIL NØDSITUATIONER (V.02), MED TIDSFORSINKELSE (V.03), TIL INDGANGSDØRE

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

RUKO PANIK- OG NØDUDGANGSBESLAG MED JPM TEKNOLOGI

RUKO PANIK- OG NØDUDGANGSBESLAG MED JPM TEKNOLOGI RUKO PANIK- OG NØDUDGANGSBESLAG MED JPM TEKNOLOGI Ruko Panik- og nødudgangsbeslag er velegnet til døre ved flugtveje og nødudgange i lokaler, hvor mange mennesker opholder sig og hvor dørene er aflåste

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Parkeringsskive. Brugervejledning

Parkeringsskive. Brugervejledning Parkeringsskive Brugervejledning 2 - DK Indhold Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Deluxe 11 Hvordan virker Park Deluxe? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden 14 Vedligeholdelse

Læs mere

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Brugermanual. Scanomat snegleautomat. 2000/15. SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Introduktion: Denne brugermanual forklarer brugen af snegleautomat

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

BRUGERMANUAL. VELA Samba 100/110/120/130/150 VARIANT: Manual. nr VELA Samba 100 VELA Samba 110. VELA Samba 150

BRUGERMANUAL. VELA Samba 100/110/120/130/150 VARIANT: Manual. nr VELA Samba 100 VELA Samba 110. VELA Samba 150 BRUGERMANUAL VELA Samba DK VARIANT: 100/110/120/130/150 Manual. nr. 105580 VELA Samba 100 VELA Samba 110 VELA Samba 130 VELA Samba 120 VELA Samba 150 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning

POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning DANSK Polar CS hastighedssensoren W.I.N.D er beregnet til at måle hastighed og afstand under cykling. Ingen andre former for anvendelse er tilsigtet. Den

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

ProSecure OPTI SAFE OPTI COMBI OPTI SCAN SAFETY EASY MOTION MONO EASY MOTION STEREO OPTI MOTION MONO OPTI MOTION STEREO

ProSecure OPTI SAFE OPTI COMBI OPTI SCAN SAFETY EASY MOTION MONO EASY MOTION STEREO OPTI MOTION MONO OPTI MOTION STEREO OPTI SAFE OPTI COMBI OPTI SCAN SAFETY EASY MOTION EASY MOTION OPTI MOTION OPTI MOTION LøsNinger som opfylder EN 16005 impulsgivere og sikkerhedssensorer, til automatik på hængslede- og Opfylder kravene

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean. 8000UP+ og 8000AP+

Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean. 8000UP+ og 8000AP+ Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean 8000UP+ og 8000AP+ Indholdsfortegnelse: Beskrivelse af AquaClean Side 3 Fjernbetjening Side 4 Programmering Side 5 Åbne Service låge Side 6 Skift aktiv kulfilter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal BETJENINGSVEJLEDNING system inverter klimaanlæg FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

SVING- OG SKYDEDØRE. Tilbehør

SVING- OG SKYDEDØRE. Tilbehør SVING- OG SKYDEDØRE Tilbehør Sikker og pålidelig adgang Dette tilbehør gør det sikkert at anvende alle former for automatiske døre i en lang række forskellige miljøer. De kan bruges i indkøbscentre og

Læs mere

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning LYSSENSOR PAM42-3 HN 1406 og HN 3300 Brugervejledning PIR (Bevægelsessensor) PIR linse INTRODUKTION Denne bevægelsessensor kontrollerer automatisk sikkerheds-/behagelighedslys med en effekt på op til 1000W.

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold KING-METER Bruger manual J-LCD Indhold 1. Forord 2. Udseende og størrelse 2.1. Materiale og farve 2.2. Display størrelse og installation 3. Funktionsoversigt og knap funktion 3.1. Kort introduktion til

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Sikkerhedsanvisning:

Sikkerhedsanvisning: Denne anvisning omhandler drifts-, vedligeholdelses- samt sikkerhedsanvisninger og bør læses grundigt før ibrugtagning af produktet. Anvisningen er udarbejdet til såvel professionel installatør, som til

Læs mere

Brugermanual Platformslift LP15

Brugermanual Platformslift LP15 Brugermanual Platformslift LP15 Formål og anvendelse Generelt... 3 Distributør.... 3 Producent... 3 Brug af platformsliften.... 3 Sikkerhed og mærkater... 4 Advarselstekster... 4 Mærkater.... 5 Sikkerhed....

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Drift- og vedligeholdelsesmanual

Drift- og vedligeholdelsesmanual Drift- og vedligeholdelsesmanual Automatiske og manuelle hængslede døre DRVE-MH-01-D-DA 1 Indhold Generelle sikkerhedsforanstaltninger... 3 Generel information... 3 Advarsler... 3 Anvendelse af hængslet

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Dørlukkere. bekvemt og sikkert

Dørlukkere. bekvemt og sikkert Dørlukkere bekvemt og sikkert R U K O D Ø R L U K K E R E Uovertrufne egenskaber og driftsikkerhed Ruko's program af dørlukkere bygger på mere end 80 års erfaring med produktion og produktudvikling af

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Automatiske svingdøre

Automatiske svingdøre Automatiske svingdøre Kvaliteten er vores drivkraft I samarbejde med vor pålidelige partnere producerer TORMAX verden over automatiske døråbnere til mange forskellige anvendelsesområder. Døranlæggets

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK PooL-Lift Brugervejledning fra POOLLIFT.DK 1. Sikkerhedsanvisninger Før du bruger Pool lift, skal du sørge for at: brugeren / pårørende har fået passende instruktion og oplæring. denne brugsanvisning er

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere