DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208"

Transkript

1 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45)

2

3 Indholdsfortegnelse: 1. Sikkerhed og miljø 4 2. Grundlæggende introduktion 4 3. Tekniske specifikationer 4 4. Generel beskrivelse 5 5. Standart funktioner 5 6. Digital og nøgle programvælger 6 7. Sikkerhed 7 8. Procedure i tilfælde af strømsvigt 8 9. Udvendig nøgle (option) Døre med Break out system (option) Vedligeholdelse og rengøring Garanti Fejlfinding Teknisk assistance og service Tilbehør Godkendelse og ibrugtagen Egne noter 15

4 1. Sikkerhed og miljø 1.1 Sikkerhed Det er vigtigt at følge de anvisninger og råd, der gives i denne manual for at forebygge skader. Brug af personlige værnemidler kan være nødvendigt for at udføre alt arbejde i forbindelse med vedligeholdelse af enheden. Enheden indeholder elektriske komponenter med 230 Volt strøm, der kan forårsage elektrisk stød, og bevægelige dele, der kan forårsage at man kommer i klemme og kommer til skade. Nordisk Dørautomatik ApS og ERREKA er ikke ansvarlig for eventuelle skader som følge af de ændringer af installationen i forhold til den oprindelige installation eller produkt, eller misbrug af samme. 1.2 Miljøet Enheden indeholder elementer, der kan forurene miljøet. Ved bortskaffelse, bør du finde ud af, om den gældende lovgivning påbyder genbrug af enheden eller andre krav. 2. Grundlæggende introduktion 2.1 Indhold Denne manual indeholder den nødvendige rådgivning og vejledning for korrekt håndtering og anvendelse af enheden. For eventuelle ændringer eller spørgsmål, som ikke er indeholdt i denne manual, kontakt da venligst Nordisk Dørautomatk / ERREKA. 2.2 Modeller Oplysningerne i denne vejledning henviser til modellerne Ertain (E2), Global (G2) og Teleskop (T2). 2.3 Levetid ERREKA enheder er designet til kontinuerlig, intensiv brug og garanterer maksimal sikkerhed og en lang levetid. 3. Tekniske specifikationer Specifikationer Ertain Global / Teleskop Anbefalet max vægt pr. dørblad (2 dørblade) kg kg Anbefalet max vægt pr. dørblad (1 dørblad) 120 kg 160 kg Åbnings hastighed pr. dørblad 0,4 0,7 m/s 0,4 0,9 m/s Åbnings hastighed ved 2 dørblade 0,8 1,4 m/s 0,8 1,8 m/s Lukke hastighed pr. dørblad 0,2 0,5 m/s 0,2 0,5 m/s Lukke hastighed ved 2 dørblade 0,4 1,0 m/s 0,4 1,0 m/s Max lukkekraft 150 N 150 N Funktions temperatur C / C C / C Strøm 230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz 230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Forbrug 100W 200W Batterier V V 4

5 4. Generel beskrivelse 1. Operatør / Automatik 2a. Indvendig bevægelsessensor 2b. Udvendig bevægelsessensor 3. Sikkerhedssensor (option) 4. Internt udløserhåndtag (option) 5. Bevægelige dørblade 6. Faset dørblade (option) 7. Infrarød sensore (option) 8. Digital programvælger (option) 9. Nøgle programvælger (standard) 10. Udvendig nøgle (option) 11. Gulvstyr 5. Standart funktioner 5.1 Automatisk åbning / lukning I automatisk tilstand, åbner døren, når den modtager et signal fra en bevægelsessensor. Når den er helt åben, stopper den i denne stilling i et par sekunder (tiden er justerbar) og derefter lukker døren automatisk. 5.2 Sikkerhedssensor (3) / Bevægelsessensor med indbygget sikkerhedssensor (2a) Døren forbliver i åben position, når bevægelsessensorer (2a og 2b) registrerer bevægelse i deres sensorområde eller når sikkerhed fotoceller registrerer en person eller genstand i dørbladets forskydningsområdet. Bevægelsessensor (2a) kan have indbygget sikkerhedssensor. 5.3 Hindringer ved lukning Hvis døren støder på en hindring under lukning, stopper den og åbner igen ved lav hastighed, indtil den er helt åben. Derefter lukker den igen efter 5 sekunder. 5.4 Hindringer ved åbning Hvis døren møder en forhindring under åbning, stopper den og venter i 1 sekund og fortsætter derefter med at åbne i langsom hastighed, indtil den er helt åben. Derefter lukker døren igen ved normal hastighed. 5.5 Udvendig nøgle Hvis den udvendige nøgle er aktiveret (låst), går døren til lukket position og forbliver i denne position, indtil den slås over på deaktiveret (åben). 5.6 Reset funktion Hvis programvælgeren med nøgle sættes på reset, åbner og lukker døren ved lav hastighed og udsender samtidig en advarsels biip-tone. Når denne manøvre er færdig, går døren til lukket position. Denne manøvre forbereder døren til korrekt funktion i tilfælde af svigt. 5

6 6. Digital og nøgle programvælger 6.1 Digital programvælger funktioner Program Beskrivelse Display 4 Åben dør 6 Lukket dør 5 Automatisk 2 vejs trafik 2 Automatisk delvis åben 1 Envejstrafik Kun udgang 8 Reset Døren åbnes og forbliver fuldt åben Døren lukker og forbliver i lukket indtil andet program vælges. Hvis der er installeret en elektronisk lås, lukker døren og låser automatisk så ingen kan komme ind. Standart program valg. Dette valg giver mulighed for ind- og udgang med automatisk åbning fra begge sider. Samme som valg 5, bortset fra at døren ikke åbnes helt, men kun delvist. Dette forhindrer varmetab eller udslip af kold luft i rum med aircondition. Dette kan kun anbefales til døre med en åbning på over 1,2 m. Døren tillader kun udgang. Når programmet er valgt, blokeres der også for at manuel åbning udefra. Den eksterne radar er deaktiveret. Dette er den almindelige reset funktion. Den anvendes bl.a. når anti-knuse-alarmen er blevet udløst, eller hvis døren ikke fungerer korrekt. 6.2 Nøgle programvælger funktioner Symbol Beskrivelse LUKKET DØR Døren lukker og forbliver i lukket i denne position, indtil andet program vælges. Hvis en elektronisk lås er installeret, låser døren, således at ingen kan komme ind. ÅBEN DØR Døren åbner og forbliver fuldt åben i denne position. AUTOMATISK 2 VEJS FUNKTION Døren åbner og lukker automatisk og tillader ud- og indgang fra begge veje. RESET Dette er den almindelige reset funktion. Den anvendes bl.a. når antiknuse-alarmen er blevet udløst, eller hvis døren ikke fungerer korrekt. For at aktivere Reset-funktionen, skal du dreje nøglen til "Reset" og derefter dreje den til "Automatisk 2 vejs funktion" positionen. 6

7 7. Sikkerhed 7.1 Elektronisk sikkerhed En automatisk dør fra ERREKA indeholder et anti-klemme-system, der overvåger om den bevægelige dør påvirkes eller berøres når den bevæger sig. Såfremt noget sidder i klemme under åbning eller lukning, standser døren, og efter kort tid, åbner den langsomt, hvorefter den påbegynder det valgte program igen. 7.2 Sikkerheds sensor Din ERREKA automatiske dør bliver leveret med ét af følgende sikkerhedssystemer: Fotocelle system Hvis fotocellens stråle er brudt fordi der står nogen eller noget i døråbningen, forbliver døren åben indtil strålen igen er ubrudt. Fotocelle systemet skal være fri for forhindringer, der kan bryde strålen, og systemet skal holdes helt rent Radar med sikkerhed system Også kaldet tilstedeværelse detektor system. Hvis der er bevægelse i dækninsområdet, vil døren forblive åben som en sikkerhedsforanstaltning. Undgå elementer i dækningsområdet, såsom planter eller lign., der kan hindre forstyrre sensoren. 7.3 Sikkerhed ved strømsvigt ERREKA enheder er udstyret med et nødåbningssystem, der sætter døren i åben position i tilfælde af strømsvigt og tomt eller ødelagt batteri. På enheder, hvor der er monteret en digital programvælger, vil et slidt, ødelagt og tomt sikkerhedsbatteri blive indikeret i displayet i den digitale programvælger. Hvis displayet viser batteri low (lav batteristand), skal du straks underrette Nordisk Dørautomatik ApS på tel. (+45) Dette sikkerhedssystem er påbudt ved lov (DS/EN 16005) For at opretholde lovkravet til den automatiske dør, skal der inden 90 dage fra montagen, tegnes en serviceaftale hos en dertil autoriseret teknikker. En serviceaftale forebygger ulykker i tilfælde af en nødsituation. Hvis systemet ikke fungerer korrekt, kan folk være fanget inde i dine lokaler i tilfælde af en nødsituation. Kontakt Nordisk Dørautomatik ApS for at høre mere om vores serviceaftaler. 7

8 8. Procedure i tilfælde af strømsvigt 8.1 Panic dør tilstand Hvis strømmen svigter eller et nødtryk eller andet nødsystem aktiveres, vil døren åben og forbliver åben. Hvis døren er sat i Lukket position på din nøgle programvælger eller digitale programvælger, vil den forblive i lukket position. 8.2 Nødåbning af elektronisk lås / batteri Hvis strømmen svigter, vil døren fortsætte med at fungere normalt, indtil nødbatteriet er afladt (ca. 50 åbninger). Hvis der ikke er strøm fra enten stikkontakten eller nødbatteriet, kan døren åbnes eller lukkes manuelt, både inden fra og ude fra (option). Hvis døren har en elektronisk lås (option), kan døren i tilfælde af strømsvigt åbnes ved at trække i det interne udløserhåndtag (4). Der kan efter ønske monteres et eksternt udløserhåndtag (option) Træk i udløserhåndtaget og åben de bevægelige døre manuelt ved at trække dem fra hinanden 9. Udvendig nøgle (option) Den udvendige nøgle er en låsefunktion der aktiveres udefra og skal bestilles hos hos Nordisk Dørautomatik ApS, såfremt der er behov for denne funktion. Når nøglen drejes til "Closed" (lukket) lukker skydedøren og den elektroniske lås låser døren (låsen er option) Når nøglen drejes tilbage til "Open" (åben), går døren tilbage til den sidste valgte funktion på den interne programvælger. Den funktion som døren var i, før den udvendige nøgle blev aktiveret. Hvis den interne programvælger var på "Lukket dør" status, vil skydedøren altid foretage én åbning for at give aktiverings-personen mulighed for at komme ind. 10. Døre med Break out system (option) Døre med Break out system muliggør at både de bevægelige dørblade og de faste blade kan åbnes udad i tilfælde af en nødsituation. Dette gøres ved at trykke / presse på dørbladene indtil de springer op. På den måde gøres hele døråbningen til en nødudgang. De monterede låsebeslag kan bruges til at blokere døren, når butikken lukker. Når beslagene er slået til, er nødudgangen blokeret. - Håndtag oppe = nødudgang mulig - Håndtag nede = nødudgang ikke mulig butik kan låses. Håndtagene bør altid være oppe når butikken er åben for kunder. Ellers virker de ikke som nødudgang. Kan være et lovkrav i din butik. 8

9 11. Vedligeholdelse og rengøring 11.1 Vedligeholdelse af enheden Vedligeholdelse skal altid udføres af autoriseret teknisk personale og alle relevante instruktioner skal følges. Forhør dig om service og vedligeholdelsesaftaler hos Nordisk Dørautomatik ApS på tel. (+45) Nordisk Dørautomatik ApS anbefaler mindst 2 årlige servicebesøg for at forlænge levetiden for enheden. Jf. DS/EN skal enheden serviceres mindst 1 gang om året. For at overholde garantien på den automatiske enhed, skal nedenstående serviceeftersyn overholdes. Enhed Antal åbningscyklusser Krævende miljø pr. år pr. år pr. år Efterspænding Nødstrømsbatteri Gulvstyr Køre hjul Antiafsporingshjul Tandrem Tandrems hjul Fejelister Filtlister Gummilister Efterspænd Rengøring Fedt / smøring Forventet udskiftningstid i måneder / minimumskrav 11.2 Rengøring af enheden Brug ikke vandstråle / vandslange under rengøring. Brug ikke slibende produkter. Udsæt ikke nogen del af enheden for baser (ammoniak eller lignende). Rengør glasruderne jævnligt med alm. glas rengøringsmidler, som ikke vil skade aluminium. Rengør resten af døren med en klud opvredet i vand med en neutral sæbeopløsning. Åben ikke til automatikken med henblik på rengøring. Af hensyn til garanti og reklamationsret, må automatikken KUN åbnes af autoriseret teknisk personale. Forhør dig om service og vedligeholdelsesaftaler hos Nordisk Dørautomatik ApS på tel. (+45) Rengøring og vedligehold af aluminium Almindelig smuds kan fjernes med vand tilsat et mildt rengøringsmiddel. Dette gælder både for eloxerede og lakerede profiler og plader. Rengøringsremedier som stålsvampe, der kan ridse overfladen, bør ikke anvendes. Lakerede profiler må aldrig rengøres med opløsningsmidler. Lakerede overflader bør principielt behandles som lakken på en bil, og poleres 1 gang årligt. Hvis aluminiumkarmen er tilsmudset, kan anvendes metal-polérmiddel eller et autopoleringsmiddel. Støv og tilsmudsning fra det indvendige rum mellem tætninger og karm, fjernes med støvsuger. Evt. med børstehoved. Tilstoppede drænåbninger rengøres med en lille træ- eller plastikpind Rengøring og vedligeholdelse af glas Rengøring af glas må kun udføres ved anvendelse af rent vand (evt. med mildt rengøringsmiddel specielt beregnet for rengøring af glas) og forsigtig mekanisk rengøring med egnet blød børste eller svamp og efterfølgende aftørring med gummiskraber og/eller vaskeskind. Anvendelse af skurende, skærende og slibende midler er ikke tilladt. 9

10 11.5 Rengøring og vedligeholdelse af fuger Almindelig rengøring, herunder fjernelse af støv, alger, mos, jord og nedfaldne blade skal foretages, da der ellers kan dannes grobund for mikroorganismer med misfarvning til følge. Rengøring foretages med blød børste. Som rengøringsmiddel foreslås rent vand evt. med lidt brun sæbe tilsat. 12. Garanti ERREKA / Nordisk Dørautomatik ApS garanterer, at produktet er frit for fejl i materialer og forarbejdning i forbindelse med tiltænkt anvendelse og service i en garantiperiode på 12 måneder startende fra leveringstidspunktet. Denne garanti omfatter kun den oprindelige køber af udstyret og KUN såfremt de under punkt 11 anviste serviceintervaller overholdes. ERREKA / Nordisk Dørautomatik ApS garanti dækker ikke: At softwaren er fejlfri eller fungerer uden afbrydelser. Almindeligt slid og ælde på systemet. Sikring, ikke-genopladelige batterier og glasskade. Systemafvigelser, der kan tilskrives andre installatører end Nordisk Dørautomatik ApS. Misbrug, ændring eller beskadigelse af systemet forårsaget ved hærværk eller misbrug. Systemer, der efterfølgende er blevet udstyret med uoriginale dele og/eller reservedele, der ikke er godkendt af ERREKA / Nordisk Dørautomatik ApS. Unødvendige besøg grundet dårlig kundekommunikation (betjening af døren ved vores teknikers ankomst, nulstilling, strømafbrydelse). Justeringer (åbnings- og lukkehastighed og justeringer af radar) foretaget efter kundeanmodninger. Vandskade. Ugunstige vejrforhold. Enhver form for skade, der direkte eller indirekte skyldes forhold, der ligger uden for normalen. 10

11 13. Fejlfinding 13.1 Døren forbliver åben og vil ikke lukke Sørg for, at døren er i automatiske to-vejs tilstand. Kontrollér, at der ikke er noget som blokerer fotocelle feltet. (se punkt 7.2 i denne manual) 13.2 Funktionen vælgeren viser ERROR5 Dette indikerer et strømsvigt til dørautomatikken. Kontrollér at der er 230V til automatikken. En sikring kan være sprunget i bygningens el-tavle eller et HFI-relæ (overbelastningsrelæ) kan være slået fra Funktionen vælgeren viser ERROR6 Døren går til åben position. Dette indikerer, at et nødtryk eller et signal fra en brandalarm er modtaget. Tjek om nødtrykket er aktiveret (skal være ude). Kontakt evt. bygningsadministrator for at høre om en brandalarm er aktiveret (såfremt dørautomatikken er tilkoblet systemet) 13.4 Digital programvælger deaktiveret - røde prikker mellem bogstaverne på display Indtast frigivelse kode (hvis koden ikke er ændret, er standardkoden "1111") Den digitale programvælger vil derefter blive åben og kan igen benyttes Skrabelyde Kontroller visuelt for eventuelle elementer, der kan skrabe mod de bevægelige dørblade. Såfremt skrabelyde fortsætter eller kommer indvendig fra døren, kontakt straks Nordisk Dørautomatik ApS på tel. (+45) Den digitale programvælger blinker med BATT Døren går normalt til åben position. Dette indikerer at batterierne er beskadiget eller nedslidt eller bliver ikke opladet korrekt. Batterierne skal muligvis udskiftes. Kontakt STRAKS Nordisk Dørautomatik ApS på tel. (+45) RESET / Andre fejl Hvis fejl ikke løses ved ovenstående vejledninger, bør du lave en RESET af din automatik. Dette gøres enten på din digitale programvælger (6.1) eller på din nøgle programvælger (6.2) I tilfælde af andre fejl, forsøg via RESET eller kontakt venligst Nordisk Dørautomatik ApS på tel. (+45) Teknisk assistance og service 14.1 Teknisk assistance Har du spørgsmål som ikke er beskrevet i denne manual, kontakt venligst Nordisk Dørautomatik ApS på tel. (+45) eller pr. mail Service Ønskes længere holdbarhed, pålidelighed og sikkerhed på din automatiske dør, anbefaler vi at enheden med jævne mellemrum serviceres (mindst 1 gange om året er lovkrav jf. DS/EN 16005) OBS: Vær opmærksom på, at det er et lovkrav at alle nødudgange eller flugtveje serviceres mindst én gang pr. år jf. DS/EN Professionel uddannelse Nordisk Dørautomatik ApS yder service af autoriseret personale, der har gennemgået omfattende uddannelse inden for automatiske døre. Det frarådes at få udført service af ikke-autoriseret personale eller personale, der ikke dokumenterbart har gennemgået uddannelse i ERREKA dørautomatik. 11

12 15. Tilbehør FJERNBETJENING Mulighed for at vælge mellem 3 drifts-indstillinger: - Automatisk - Åben dør - Lukket dør DIGITAL PROGRAMVÆLGER Mulighed for at vælge forskellige drifts-indstillinger: - Automatiks - Åben dør - Lukket dør - Kun udgang - Delvis åbning - Manual - Mfl. Mulighed for at justere automatikkens indstillinger: - Åbnings- og luknings hastighed - Åbnings holde tid - Acceleration - Mfl. Mulighed for aflæsning af fejlkoder. NØGLE PROGRAMVÆLGER Mulighed for at vælge mellem 3 drifts-indstillinger: - Automatiks - Åben dør - Lukket dør - RESET BERØRINGSFRIT PANEL Mulighed for at åbne en svingdør eller skydedør uden berøring. Er yderst velegnet til hospitaler, laboratorier og lign. steder hvor høj hygiejne er påkrævet. FINGERAFTRYKSLÆSER Adgangskontrol med fingeraftrykslæser, der KUN tillader adgang for autoriserede personer. Ud over fingeraftryk læsning, gør enheden det muligt inkludere et dobbelt sikkerhedssystem ved hjælp af numeriske koder. KODETRYKPANEL Adgangskontrol, der begrænser brugernes adgang ved hjælp af numeriske koder.

13 KORTLÆSER Kortlæser, der giver adgang til medarbejdere, der har udstedt kodet kort Senderen / kortet er fremstillet i et nøglering format. HANDICAPVENLIG TRYKPANEL Trykknap i rustfrit stål med rullestol-logo. JUSTERBAR RADAR Justerbar radar, der åbner døren når en person nærmer sig. Enheden kan justeres så den KUN åbner når man har helt tæt på døren hvorved man undgår at den åbner hver gang en person går forbi på gaden / fortovet. Den kan kombineres med et klistermærke til døren som beder kunden om at trykke. Når kunden retter hånden tæt mod døren, påbegyndes åbning. ELEKTRONISK LÅS Elektronisk lås med monostabil elektromagnet. En pal låser de bevægelige dørblade. Leveres med indvendigt udløserhåndtag (4) så den kan udløses i tilfælde af totalt strømsvigt. UDVENDIG NØGLELÅS Giver mulighed for at skydedøren kan låses udefra. ERREKA ADMINISTRATIONS SYSTEM Management system der gør det muligt at styre op til 100 automatiske døre fra én pc. Er særligt velegnet til indkøbscentre, hospitaler, store hoteller mv. 13

14 16. Godkendelse og ibrugtagen 16.1 Godkendelse Det automatiske anlæg fra ERREKA er gennemgået og godkendt af en autoriseret teknikker fra Nordisk Dørautomatik ApS. Teknikkeren og den nye ejer af anlægget har gennemgået anlægget sammen og begge parter bekræfter hermed at anlægget fungerer korrekt ved overdragelsen. Dato / år Teknikker Ejer 16.2 Ibrugtagen Ovenstående teknikker fra Nordisk Dørautomatik ApS har gennemgået omfattende uddannelse hos ERREKA og har installeret det automatiske anlæg i henhold til producentens anvisninger og det danske maskindirektiv. Nordisk Dørautomatik ApS står inde for, at anlægget fungerer korrekt ved overdragelse og at relevante personer har fået nøje instrukser omkring anlæggets funktioner, drift og vedligehold. 14

15 NOTER 15

16 Nordisk Dørautomatik ApS Østerbro Odense C Tel. (+45) Web.

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet Brugsanvisning Scan QR koden og læs mere om produktet XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269 Side 1 Indhold Introduktion...... 3 2 Formål, Anvendelsesområde... 3 3 Generelle

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Kære bruger. Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på, og alarmsystemet

Læs mere

lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte 1439.03

lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte 1439.03 lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte 439.03 Montagevejledning April 05 INDHOLDSFORTEGNELSE afsnit side. GENERELLE SIKKERHEDSBESTEMMELSER 3. TEKNSIKE SPECIFIKATIONER 3 3. MEKANISK SEKTION

Læs mere

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02.

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Kære bruger. Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på,

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator OASIS MASTER manual Til systemadministrator Programsekvenser begynder med tast 1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten) 2 Tilkobler område A (svarer til A tasten) 1 ) 3 Tilkobler område A og B,

Læs mere

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Microchip User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Please read this entire guide before installation. Läs hela den här handboken före installation. Lue tämä opas kokonaan

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere