Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV. Retningslinierne på Mulernes Legatskole:... 2 Dansk/historie-opgave på Mulernes Legatskole... 2 Evalueringer og opgaver i 2.g... 3 Studieretningsopgaven i 2.g. Mulernes Legatskole... 3 AT efter 2.g. Mulernes Legatskole... 4 Evalueringer og opgaver i 3.g... 5 Studieretningsprojektet på Mulernes Legatskole... 5 Prøve i slutningen af 3.g i almen studieforberedelse... 7 AT efter 3.g. Mulernes Legatskole... 7 Side 1 af 8

2 Evalueringer og opgaver i 1.g AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole Prøven afholdes som en elektronisk test, i klasseværelset i to lektioner som ikke er en del af de tildelte timer. Prøven afholdes i flexperioden før juleferien (torsdag d.17/12 kl ) Den elektroniske test er den som systime har udgivet og som skolen abonnerer på. Karakteren indskrives på karakterbladet. Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb: NV. Retningslinierne på Mulernes Legatskole: På Mulernes Legatskole udarbejder eleverne i det sidste forløb en individuel del af en grupperapport. Rapporten kan dog også være individuel. Således kan eleven aflevere en rapport til lærerne og samtidig selv have et eksemplar. Lærerne retter rapporten og danner sig et foreløbigt billede af den karakter, eleven skal have. Under årsprøvelignende former afholdes derefter en mundtlig prøve (samtale). Ved samtalen stiller lærerne de spørgsmål, der har meldt sig ved retningen af rapporten. Både rapporten og samtalen har betydning for den karakter, eleven får. Timerne til den afsluttende samtale kommer ud over timerne til NV. Der samtales med 5 elever pr time. Holdets to lærere er til stede ved den afsluttende samtale. Der er dog mere tale om tilstedeværelse af to eksaminatorer, end om at den ene agerer censor Karakteren indskrives på karakterbladet. NV-lærerne beder P-vagten rydde en dag til prøven. NV-forløbet og prøven afholdes senest i uge 44 Dansk/historie-opgave på Mulernes Legatskole På Mulernes Legatskole har vi fastlagt følgende i forhold til opgaven i dansk og/eller historie: On 6/4. Tredje lektion. Fælles introduktionsmøde til opgaven. MN og LR tilrettelægger. Alle 1g-elever mødes i salen. Introduktionen fokuserer på det åndværksmæssige, noteangivelse, det taxonomiske etc (se vejledningen). Undervisningen omlægges. Side 2 af 8

3 to 7/4- to 21/4 Ma 25/4 Uge 17 Uge On 18/5 I maj/juni Dansk- og historielærerne orienterer om valgmulighederne. Eleven vælger fag. Teamet registrerer dette og afleverer en oversigt til JH. I samråd med vejleder/vejlederne vælges område. Elev og vejleder/vejledere indkredser i fællesskab en opgaveformulering. Der oprettes (Su ansvarlig) to afleveringer under dansklærerens opgaver i lectio. Den første er til opgaveformuleringen, som læreren skal godkende. Den anden er til selve opgaven. Opgaverne afleveres hos dansklæreren uafhængigt af om det er en dansk eller historieopgave. I perioden kan der efter lærernes ønske planlægges timeblokke til vejledning, hvor skemaet tømmes. Alt vejledning foregår udenfor undervisningstiden. Senest denne dag godkendes opgaveformuleringen af vejlederen/vejlederne Tre dage til at skrive opgave. På 4.dagen Alle klasser afleverer elektronisk senest kl 10. Omfanget af opgaven er ca 8 sider á 2100 tegn (med mellemrum). Evalueringer og opgaver i 2.g Studieretningsopgaven i 2.g. Mulernes Legatskole Senest uge 3 On 27/1 Lærerne udarbejder tre opgaveformuleringer, som involverer to studieretningsfag. Eleverne præsenteres for de opgaveformuleringer de kan vælge imellem. Lærerne orienterer om skriveprocessen og kravene til opgaven. Dette foregår i undervisningstiden. Senest denne dato skal den enkelte elev foretage et valg af opgaveformulering. Op fordelingen meddeles JH. I forbindelse med arbejdet med opgaven tilbydes alle elever individuel/gruppe vejledning. Vejledningen foregår primært udenfor undervisningstiden eller som omlagt skriftlighed. Alle elever tilbydes gruppevejledning mindst to gange. Side 3 af 8

4 To 11/2 og Fr 12/2 ma 22/2 Undervisningen omlægges, så eleverne får to undervisningsfrie dage Opgaven afleveres elektronisk senest kl.8.00 i en opgave som Su har oprettet. Omfanget af opgaven er ca 8 sider á 2100 tegn (med mellemrum). Manglende opgaver meldes til JH. AT efter 2.g. Mulernes Legatskole På Mulernes Legatskole har vi fastlagt følgende i forhold til denne prøve i AT: Ons 6/ : Emnet udmeldes. MN og LR forestår udmeldingen i samlingssalen. 20 En tidsplan præsenteres. Emnet uddybes ved klassedrøftelser. Eleverne opfordres til at danne grupper, der arbejder med enslydende/ tilsvarende synopser 1. vejledningsrunde Tirsdag d. 12/ lektion: Cafe vejledning i samlingssalen. Et antal lærere udpeges til denne vejledning Elevernes valg af fag Tirsdag d. 12/4 kl får alle elever et fagvalg på deres forside i Lectio. Fagvalget udfyldes senest torsdag d.15/4 kl.10. I denne periode kan faglærerne orientere om emnemuligheder. Besvarelsen af fagvalget skal indeholde følgende oplysninger: De to fag eleven har valgt. Emnet eleven ønsker at beskæftige dig med. Desuden skal eleven oplyse hvem hun ønsker at være i gruppe med. Her oplyses navn og klasse på gruppens medlemmer. Der må maksimalt være 6 personer i en gruppe MN og Su sammensætter alle 2g elever i grupper på op til 6 personer. MN og Su tildeler 2 vejledere til hver gruppe, en for hver af de to fag. Hvis en elev ikke har noteret sig som deltager af en 6- personers gruppe, dvs enten står alene eller grupperet med færre, forsøges denne grupperet med andre med tilsvarende fagkombination. 2. vejledningsrunde MN og Su lægger en tidsplan for gruppernes konsultation hos deres to tildelte vejledere. Første gruppevejledning er af en halv times varighed og planlægges til onsdag d. 27/4, hvor undervisningen omlægges.vejledningen oprettes som en anden aktivitet i lectio med titlen AT vejl 2g. Gruppen sidder sammen med begge vejledere på en gang. Mødet afsluttes med en aftale om ny Side 4 af 8

5 vejledningsdato som indskrives i lectio. Den kan finde sted i tidsrummet fra mandag d.2/5 til fredag d.27/5. Eleverne får efter eget valg individuel eller gruppevejledning en halv time hos vejlederne. D.23/5 til d.27/5 er undervisningsfri. Aflevering Mandag d.30/5 kl.8.00 afleveres synopsen elektronisk, (omfang 3-5 sider / A4-størrelse).Synopsen skal forsynes med et sidehoved, der skal indeholde navn, klasse samt fag med niveauer. Der afleveres én fil. Su opretter en opgave i dansk til formålet. Synopsen er individuel, men flere elever kan godt have enslydende synopsis. Administrationen kontrollerer, at alle elever har afleveret. Den mundtlige årsprøve Der afsættes 30 min pr elev. 5 min går til elevskift og lærernes votering. 5 min går til en mundtlig tilbagemelding/evaluering til eleven efter prøven. De sidste 20 min skævdeles med mindst (ca 7 min) til elevens mundtlige oplæg og mest (ca 13 min) til dialog. Efter eksamen afleverer eksaminator de underskrevne karakterlister til JH Evalueringer og opgaver i 3.g Studieretningsprojektet på Mulernes Legatskole Vi har fastlagt følgende i forhold til studieretningsprojektet: Ma 7/9 kl 9.55-ca LR og MN orienterer om de formelle rammer i salen for alle 3.g-elever Side 5 af 8

6 Uge 37 Uge 38 Uge 39 Ti 29/9 Studievejlederne orienterer om rammerne for Studieretningsprojektet Faglærerne orienterer i deres egne timer Rejseuge kl 10. Elever udfylder fagvalg i Lectio med valg af fag og område. Som hovedregel er holdets faglærere vejledere. Dog kan der i tilfælde med mange opgaver (15 eller derover) udpeges en anden vejleder. On 7/10 Uge 42 On 25/11 On 2/12 To 3/12 Fr 4/12 Første vejledning, hvor begge vejledere er tilstede. Tiderne planlægges centralt og udmeldes i slutningen af uge 40. På vejledningsmødet aftales tidspunktet for næste vejledning Efterårsferie KL Første sparringsmøde for vejledere, hvor der er mulighed for at arbejde med opgaveformuleringerne. Kl Andet sparringsmøde for vejledere hvor der er mulighed for at arbejde med opgaveformuleringerne kl Den ene vejleder udfylder en skabelon til opgaveformulering fra Lectio og uploader den efterfølgende i Lectio. Kort eksamensorientering ved MN og Su i forbindelse med samling. Kl 11 kan eleverne se deres opgaveformulering på Lectio Ved den sidste vejledning før opgaven udleveres, skal det aftales hvordan eleven kan komme i kontakt med vejlederne i forbindelse med opgaveudlevereingen. Ma 7/12 Første dag til udarbejdelse af studieretningsprojektet Orientering om struktur og formidling vedrørende opgaveskrivning ved MN. Ma 2/12- To 1712 SRP skrivecamp i biblioteket og i nr. 6 Fr 18/12 Senest kl 11:Eleverne afleverer deres projekter elektronisk i Lectio. Opgaven skal forsynes med et sidehoved, der skal indeholde navn, klasse samt fag med niveauer. Der afleveres én fil. Side 6 af 8

7 Prøve i slutningen af 3.g i almen studieforberedelse AT efter 3.g. Mulernes Legatskole På Mulernes Legatskole har vi fastsat følgende retningslinier for denne prøve: Ma 25/1 On 27/1 To 28/1 On 3/2 To 4/2 Offentliggørelse af årets emne og ressourcerum Kl i samlingssalen : TJ introducerer årets emne. Undervisningen i 5. time omlægges. Alle elever orienteres i salen om de formelle krav til AT eksamen. Emnet uddybes ved klassedrøftelser. Eleverne opfordres til at danne læsegrupper, der arbejder med enslydende/ tilsvarende synopser. Alle elever får et fagvalg på deres forside i Lectio heldagsarrangement på SDU MN&Su udpeger 30 lærere så de (stort set) dækker de fag, der kan blive brug for. Nogle fag vil være repræsenteret ved flere lærere, andre fag vil deltage med én lærer. Undervisningen i 3g flyttes fra denne dag. Lærerne sidder til rådighed 2 timer på SDU. Valg af fag Senest kl denne dag udfyldes fagvalget på Lectio. Besvarelsen af fagvalg skal indeholde følgende oplysninger: De to fag eleven har valgt. Emnet eleven ønsker at beskæftige sig med. Endelig skal eleven oplyse hvem hun ønsker at være i gruppe med. Her oplyses fulde navn og klasse på gruppens medlemmer. Der må maksimalt være 6 personer i en gruppe. Tildeling af vejledere MN & Su opdeler eleverne i studiegrupper á 4-6 elever. En studiegruppe består af elever med samme valg af fag. Desuden tildeler de hver gruppe to vejledere (evt én, hvis denne har begge fag). En vejleder kan normalt højst knyttes til 5 grupper. Fr 12/2 Fr 4/3 Vejledning af grupper. Undervisningen i 3g flyttes fra denne dag. MN og Su tildeler hver af grupperne et tidspunkt for 25 min vejledning hos deres to vejledere. Individuel vejledning Undervisningen i 3g flyttes fra denne dag. Lærer og elev aftaler selv mødetidspunkt. Vejledningen foregår på Sciencetorvet. Side 7 af 8

8 Fra ma 7/3 til fr 1/4 Individuel vejledning Hver elev kan få individuel vejledning hos hver af de to vejledere i 50 minutter. Denne vejledning aftales mellem lærer og elever og vil normalt være fordelt med en række kortere vejledningssekvenser. Elev og lærer aftaler selv mødetidspunkt. On 16/3 kl Undervisningen flyttes fra disse lektioner. Individuel vejledning. Lærer og elev aftaler selv mødetidspunkt. Ma 4/4 Synopsis afleveres senest kl 8.00 Synopsis skal fylde 3-5 sider (a 2100 tegn) og afleveres elektronisk i Lectio. Synopsen skal forsynes med et sidehoved, der skal indeholde navn, klasse samt fag med niveauer. Der afleveres én fil. Side 8 af 8

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Guidelines til god vejledning

Guidelines til god vejledning Guidelines til god vejledning Præmis for alle vejledningssituationer og opgaveprocesser: a) Vejledning er undervisning, men under andre former og forhold og på andre præmisser (se folder om Vejledning).

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16

Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16 Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16 Nærværende principper ligger til grund for ledelsens fordeling af opgaver for alle lærere på Vesthimmerlands Gymnasium og HF for skoleåret

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning 1 Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning Formalia Om undervisning i Almen Studieforberedelse, AT, se læreplan via https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152507 (vælg

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER.

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. UNDERVISNINGSMINISTERIET OG FINANSMINISTERIET, JUNI 2007 Indledning 1. INDLEDNING...

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere