På HoS og HeS konverteres undersøgelsen ofte til CT-oversigt over abdomen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På HoS og HeS konverteres undersøgelsen ofte til CT-oversigt over abdomen."

Transkript

1 Bilagsfortegnelse 1: HoS & HeS: 4.5 oversigt over abdomen 2: Instruks CT OOA 3: Materiale CT & CT OOA fra FRD landskursus : Referencedosis OOA 2,6 msv 5: Akut abdomen. CT versus røntgenoversigt over abdomen 6: Protokol 6.2 CT OOA 7: Dosisberegning standard protokol 8: Protokol abdomen hernie 9: Protokol 6,2 CT OOA, Philips Brilliance MSCT 64 10: Fantomudmåling 11: Beregninger effektiv dosis & stråleinduceret cancer 12: Scoutbillede 13: Statistiske beregninger af normalfordeling og 2 sidet Anova 14: Eksempler på billedkvalitet 15: Beregninger T-test 16: Beregnet støjudvikling 5

2 Bilag Oversigt over abdomen Dato: Forfatter: På HoS og HeS konverteres undersøgelsen ofte til CT-oversigt over abdomen. Indikation Akut abdomen. Mistanke om tyndtarms- og colonileus, fri luft, volvulus, toksisk megacolon, fremmedlegemer i mave- tarmkanalen eller invagination (børn). Forberedelse Ingen. Ved mistanke om fri luft lejres patienten i venstre sideleje inden transporten til røntgenafdelingen. Kort om undersøgelsen Ved mistanke om fri luft indledes med undersøgelse i venstre sideleje med horisontal strålegang. Er der ikke fri luft fortsættes med abdomenoptagelser i liggende og stående stilling. Ved colonileus fortsættes med colonindhældning med bariumkontrast, efter aftale. Specialundersøgelser Invagination (børn). HeS Ved klinisk mistanke om invagination udføres - efter konferering med kirurgisk og pædiatrisk bagvagt - efterfølgende colonindhældning m.h.p. reponering af invaginationen. Diagnosen kan ofte verificeres ved ultralyd. Varighed ½ - 1½ time, afhængig af problemstilling og eventuel suppl. colonindhældning. A4395DC CDF004ABF7E?OpenDocument 6

3 Bilag Oversigt over abdomen (50) Generelt Undersøgelsen udføres kun efter konference med vagthavende læge på Billeddiagnostisk afdeling, personsøger 804, (hvis denne ikke er i huset kontaktes vedkommende via øvrigt vagtpersonale på personsøger 805), og bør være ordineret af læge fra afdeling D eller mellem- eller bagvagt fra afdeling F Udarbejdet team 3, november 07/im/krø/ih/psm/cso Indikation CT-ooa udføres på mistanke om ileus, perforeret hulorgan, uafklaret akut abdomen, toksisk megacolon, koprostase. Følgende indikationer kan afklares ved enkelt konventionel røntgenoptagelse: Kontrol af div. sonder eller katetre f. eks Sengstakensonde samt obs fremmedlegeme (afhænger dog af fremmedlegemets formodede dæmpning). Kontraindikation Oplagt perforeret hulorgan (ulcusperforation med udtalt défense). Patienten skal være hæmodynamisk stabil nok til at kunne undergå en CT skanning, dette vurderes af henvisende læge, ligeledes evt. behov for anæstesiledsagelse. Patientforberedelse Obs ileus patienter bør have ventrikelsonde inden undersøgelsen. Patienten informeres om undersøgelsen. Gonadebeskyttelse af drenge og mænd. Apparatur Phillips 64 slices Rum 50 Ved konventionel røntgen - CR/DR f.eks. rum 9, 11,12 eller 13 (evt. 10). Ca. 110 kv og mas efter lokal eksponeringsliste. Udførelse Patienten lægges først i venstre sideleje i 5 minutter, feet first, armene over hovedet. Da en enkelt protokol ikke kan indeholde 3 "surviews", foretages den første optagelse som et enkelt surviewscan i 90o fra diaphragma til throcanter minor. Derefter lægges patienten i rygleje, armene over hovedet og nu vælges først den egentlige protokol 6.2. Dual surview fra diaphragma til throcanter minor i 90 og 180o. (serie 1) herefter tomskan fra fra diaphragma til throcanter minor (serie 2) Kontrast Hvis der ønskes supplerende IV kontrast-serie - obs kreatinin. Ved mistanke om obstruktion kan der være indikation for indhældning pr rektum med vandig kontrast (fortyndet 1:10). Skanserier surviewscan til 6.2 (50) 6.2 serie 1 (50) 6.2 serie 2 (50) S U R V I E W S C A N T I L 6. 2 ( 5 0 ) 120 kv 30 ma 6. 2 S E R I E 1 ( 5 0 ) 120 kv 30 ma 6. 2 S E R I E 2 ( 5 0 ) kv 120 mas 100 pitch 1,172 rotationstid 0.75s snittykkelse Increment 2 mm 1 mm 7

4 Resolution Algoritme standard B matrix 512 kollimering 64 x 0,625 Efterbehandling Hos ptt med akut mekanisk colonileus vil man efterfølgende efter konference med kirurgisk afdeling foretage en colonindhældning med vandig kontrast for afklare stoppets lokalisation, se undersøgelsesvejledning:rtg. af colon, akut. Ved tyndtarmsileus vil man ligeledes efter konference med kirurgisk afdeling supplere med tyndtarmspassage, se undersøgelsesvejledning for tyndtarms-passage. Beskrivekriterie Diagnosen mekanisk ileus (tyndtarm eller colon) stilles på fundet af dilaterede tarmslynger oralt og normale eller sammenfaldne tarmslynger analt. Jo mere oralt i tyndtarmen stoppet sidder, jo færre dilaterede slynger ses. Da tarmen analt for stoppet vil kunne tømmes frit, vil man ved tyndtarmsileus se dilaterede tyndtarmsslynger med væskespejl, hyppigt i flere niveauer, og ingen eller eller kun lidt colonluft. Ved colonileus vil colon være dilateret oralt for stoppet og sammenfalden analt. Tyndtarmen kan i denne situation være både dilateret og sammenfalden. Ved paralytisk ileus ses en mere diffus dilatation med affektion af både tyndtarm og colon. Akut colonvolvulus er hyppigst lokaliseret til colon sigmoideum, sjældnere til coecum. Det torkverede colonafsnit er stærkt dilateret og giver ved sit udseende og lokalisation som regel en formodning om forandringens natur. Navnlig ved sigmoideumvolvulus kan man ved coloindhældning ofte se en karakteristisk næbformet tilspidsning af kontrasten mod torkveringen. Akut colit: ses oftest som luft i både tynd-og tyktarm. Man kan følge tilstanden radiologisk ved måling af det afficerede tarmafsnit. Cave indhældning ved akut colit. Ascites: små mængder påvises ikke ved o.o.abdomen. Større mængder ses som et gråslør og med et øget mellemrum mellem evt. luftfyldte tarmslynger. Psoasskyggerne ses slørede. En supplerende ultralydskanning vil hurtigt kunne afklare om der er ascites. Fri luft i peritoneum ses lettest i stående stilling, hvor luften samler sig under diaphragmakuplerne, eller langs flanken på en sideoptagelse med horisontal strålegang. Har man vanskeligt ved at afklare, om der er fri luft kan man supplere med en CT skanning over øvre abdomen, denne vil afsløre selv få ml fri luft. Mesenterialtrombose: kan ses som luft i tarmvæggen på oversigten. Imidlertid er CT med i.v. kontrast (for at se fyldning af mesenterialkarrene) en mere følsom undersøgelse. Ultralydskanning af flowet i a. mesenterica superior. kan i øvede hænder afsløre svære stenoser/okklusioner, skanningen er imidlertid ofte generet af store mængder luft i regionen. Andre fund : Forkalkninger lokaliseret til urin - eller galdeveje eller luft i galdeveje kan lede tanken hen på sygdom i disse organer. En samling af luftblærer uden for tarmvæggen hos en febril pt. kan give mistanke om absces. Akut pancreatitis kan ses som paralyse med dilatation af duodenum/jejunumslynger. Ultralyd eller CT skanning (hos adipøse ptt. eller ptt. med udtalt meteorisme) er begge et godt supplement til o.o.abdomen. De er begge overordentlig anvendelige både diagnostisk og for ultralyds vedkommende også terapeutisk. Scouts: Fri luft? Væskespejl? Dilaterede segmenter? Volvolus? Axiale snit: Fri luft? Fri væske? Luft/fæces-fordeling i colon? Dilatation af colon eller tyndtarm? Luft i tyndtarm? Tegn på obstruktion, præstenotisk dilatation, kan evt streng identificeres? Vægfortykkelse? Stranding? Øvrige abdominale organer. Arkivering Kun rekonstruktioner og patologiske fund overføres manuelt. SKS Kode UX CD00, CT-skanning af abdomen (konv. rtg. ooa: UX RD00) 8

5 Bilag 3 Uddrag fra materiale af Sydvestjysk Sygehus fra FRD landskursus 2008 Udvikling i CT-us (Esbjerg) Antal CT proc. (Kilde : Ribe Amts Ledelses Informations Sys tem ) Us. der er blevet konverteret til CT Urografi Akut abd. oversigt m.h.p fri luft/ileus Cervicalcolumna obs fract./luxation Orbita /ansigskelet Bihuler Nyreangiografier Hofteleds arthrografier med obs for løshed 9

6 Overvejelser 1. Forsøge at holde dosis nede (incl. AEC) 2. Standardprotokol til alle pt. 3. Mindre tidsmæssig belastning 4. Forberedelser skulle være lettere for pt. 5. Minimum af radiolog-involvering (venflon m.m.) 6. Produktet skal være brugbart for klinikerne. 7. Alle rekonstruktioner laves som standard af radiograf umiddelbart efter us. AEC CAREdose 4D fra Siemens Der indstilles en reference mas, som svarer til den billedkvalitet der ønskes. En dosisprofil i patientens længdeakse planlægges automatisk ud fra scout / topogram Under rotation moduleres ma omkring denne dosiskurve (baseret på forrige 180 grader data) Høj dosis LAT, lavere AP Forsøger at holde konstant støjniveau i billedet. Akut CT oversigt abdomen Laves m.h.p. problemstilling fri luft/ileus. Indført 2004 Har erstattet konv. o.o.a. 100 % Laves som lavdosis CT uden kontrast 10

7 Scanparametre 120 kv 70 mas pitch 1,5 Scantid ca. 7 sek. Billeder rekonstrueres 5 & 2 mm Der laves 1 serie coronal MPR 5 mm Evt. saggitale MPR og VRT ved behov Kun IV kontrast ved uventet fund (aneurisme, abscesser o.l.) CT o.o.a Patientlogistik Ingen forberedelse Us. varighed ca. 5 min. incl forflytning. Laves ofte uden involvering af radiolog, hvis ingen uventede fund Konv. o.o.a A nlæggelse af v-sonde Evt. lejring på ve side i 20 min før us. Liggende bill. (evt. med horisontal strålegang) Stående billeder. Us. varighed afhængig af pt. s mobilitetsgrad. Us. godkendtes altid af læge. Dosis Referencedosis for alm. o.o.a iflg. SIS = 1,6 msv + evt. suppl. billeder Dosis for CT o.o.a = 1,7 msv (se dosisberegning) Heri ikke medregnet effekt af AEC Derfor intet dosismæssigt argument for alm. o.o.a. 11

8 Eksempel på dosisberegning ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator version 0.99u, 12/12/2003 Scanner Model: Acquisition Parameters: Manufacturer: Siemens ma 120 ma Scanner: Siemens Sensation 16 Rotation time 0.5 s kv: 120 mas / Rotation 60 mas Scan Region: Body Collimation 12 mm Data Set MCSET16 Update Data Set Slice Width mm Current Data MCSET16 Pitch 1.5 Scan range Rel. CTDI Look up 1.21 at selected collimation Start Position 0.5 cm Get From Phantom CTDI (air) Look up 18.5 mgy/100mas End Position 43 cm Diagram CTDI (soft tissue) 19.8 mgy/100mas Patient Sex: nctdiw 8.3 mgy/100mas Zoom In Zoom Out Start: End: Organ wt HT wt.ht Remainder Organs HT Gonads Adrenals 3.5 Bone Marrow (red) Brain Colon Upper Large Intestine 4.4 Lung Small Intestine 4.3 Stomach Kidney 4.6 Bladder Pancreas 3.6 Breast Spleen 3.9 Liver Thymus Oesophagus (Thymus) Uterus 4.3 Thyroid Muscle 1.8 Skin Bone Surface CTDIw (mgy) 5.0 Kidneys CDTIvol (mgy) 3.3 Remainder DLP (mgy.cm) 141 Total Effective Dose (msv) Scan Description / Comments nk for ImPACT, Imaging Performance Assessment of CT Scanners, an MDA Evaluation centre -10 Ergonomi ved CT o.o.a. Ingen unødig mobilisering af pt. (Hvis ikke mobil flyttes pt. med Easy-slide) Ingen kassettehåndtering. Meget skånsom for både pt. og personale. Ingen problemer med bevægelse ved stående bill. Sjældent brug for personale i us.-rummet. Især fordel ved adipøse pt.!!!! Diagnostiske fordele Kan detektere meget små mængder fri luft. Rekonstruktioner giver godt overblik over luftfordeling Selvom det er en støjfyldt us. alligevel mange informationer om bløddele. Differentialdiagnoser med det samme. Kan spare evt. suppl. rtg. us (colonindhældning m.m.) og UL Igen mulighed for at give kontrast med det samme ved behov. 12

9 Bilag 4 Dokumentstyring - Strålehygiejne doser og risiko Røntgenhåndbogen > 2. Generelt > 4. Strålehygiejne doser og risiko 2.4 Strålehygiejne doser og risiko Afdelingens personale er bekendt med de strålehygiejniske principper og kan vejlede og besvare spørgsmål fra patienter, pårørende og personale. Vejledende strålebeskyttelse af patienter Ved enhver undersøgelse må der foretages en afvejning af den nytte, patienten har af undersøgelsen mod den risiko, den medfører. Af samme grund skal alle røntgenundersøgelser være velindicerede. Se evt. også Vejledninger vedr. radiologiske procedurer. Af sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 975 om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter fremgår: Den ansvarlige leder på røntgenafdelingen fastsætter retningslinier for henvisning til røntgenundersøgelser og afgør om en røntgenundersøgelse er berretiget og skal udføres. OBS! Den bedste strålebeskyttelse er at undgå røntgen, og derfor skal overflødige undersøgelser undgås. Mænd under 50 år Ved gonadenære optagelser, d.v.s. hvor røntgenfeltet er nærmere testes end 10 cm, benyttes testikelbeskytter. Kvinder i den fertile alder Ved røntgenundersøgelser, hvor et evt. foster vil kunne komme i den direkte stråling, bør følgende retningslinier følges: 1. Kvinden adspørges, om hun er gravid; medmindre der allerede foreligger fyldestgørende information om graviditetsforholdene. 2. Er kvinden usikker på, om hun er gravid, og dette ikke umiddelbart kan fastslås, bør hun betragtes som gravid. 3. Hvis kvinden betragtes som gravid, og undersøgelsen ikke kan opsættes, skal undersøgelsen udføres under særlig hensyntagen til forholdene. Undersøgelsesmetoder, der ikke omfatter røntgen, bør overvejes. 4. Der er forhøjet risiko for fosterskade fra uge. 5. Patienter der indtager P-piller eller bruger spiral betragtes som ikke gravide. De væsentligste stråleskader er den stråleinducerede cancer. Risikoen varierer med alderen, er størst hos børn. 13

10 I tabellen nedenfor findes oversigt over de effektive patientmiddeldoser indenfor en række røntgenundersøgelser samt risikoen for stråleinduceret dødelig cancer ved de enkelte undersøgelser: Tabel 1. Effektive patientdoser og risiko for en dødelig stråleinduceret cancer ved konventionelle røntgenundersøgelser. Undersøgelse Colon efter indhældning af kontraststof og luft Urografi, intravenøs, incl. forudgående oversigtsbilleder Bækken med begge hofteled, frontalt Myelografi, lumbal/lumbothorakal Oversigt over abdomen, stående og liggende Ventrikel med kontraststof og luft Tyndtarm med kontrast p.o. Oversigt over nyrer og urinveje Hystero-salpingografi (HSG) Antal målinger Middeldosis (msv) Risiko 322 5,7 1 af , ,3 43 2,4 31 2,6 1 af , ,6 24 1,2 Columna thoracalis 160 0,57 Columna lumbosacralis 373 0,86 Hofteled 212 0,85 1 af Oversigt over abdomen, 1 optaglese Oesofagus med kontrast 14 0,8 20 0,73 Columna cervicalis 80 0,21 14

11 Skulderled 97 0,15 1 af Femur 12 0,32 Flebografi af UE 32 0,18 Thorax, 2 projektioner 341 0,11 1 af Knæled, patella 167 0, af 3 mill. Albueled 23 0,0029 Crus 25 0, af 10 mill. Ankelled 45 0,0015 Calcaneus/fodrod 13 0,0016 Håndled 41 0, af 30 mill. Fod/tæer 54 0,00053 Hånd/fingre 75 0, af 100 mill. Tabel 2. Effektive patientdoser og risiko for en dødelig stråleinduceret cancer ved CT-undersøgelser. Indikationstype Abdomen, øvre og nedre Middeldosis (msv) Risiko Nedre abdomen 12 1 af Thorax, øvre og nedre abdomen Bækken 8 Thorax 9 1 af Øvre abdomen 10 Columna 4,4 Ansigtsskelet 1,3 1 af Cerebrum 2,3 FBFD?OpenDocument 15

12 Bilag 5 Abstract vedr. efteruddannelseskurset, Domus Medica. 8.,9. og 10. Januar 2007 Session: Tirsdag 9. januar 2007 kl Kl Akut abdomen. CT versus røntgenoversigt over abdomen Peter Sand Myschetzky Akut abdomen. Oversigt over abdomen versus CT-oversigt over abdomen. ovl. Peter Sand Myschetzky, Billeddiagnostisk afd., Gentofte Hospital De sidste to års udvikling med høj hastighedsskanning og høj opløslighed har gjort det muligt at se inflammatoriske forandringer uden brug af kontrast. Samtidig opnås såvel 2D som 3D fremstilling. Det betyder at man stadig kan få en fremstilling på konventionelle opt. som ligner billeder fra gamle dage! CT-oversigten har mange fordele, nemlig: Hurtig us. Flere oplysninger Lavere stråledosis Hurtigere diagnose Mere præcis diagnose Flere diagnoser( som er usynlige på konventionel ooa) Færre løft Færre transporter Færre us. Hurtigere operation Færre indlæggelsesdage Lavere total stråledosis Der vil kort blive redegjort for us. fremgangen, samt vist eksempler af CT-ooa med påvisning af pancreatit, appendicit og perisigmoidit. 27/ Peter Sand Myschetzky 16

13 Bilag 6 Protokol 6:2 Oversigt over abdomen Indikation: Oversigt over abdomen, pneumoperitoneum Kontraindikation: graviditet, kontraststofallergi, forhøjet se-creatinin. Pt. forberedelse: Pt. informeres om us. Gonadebeskyttelse Apparatur: Philips 16 slices, rum Udførelse: Pt. lægges først i venstre sideleje, feet first, armene op over hovedet, og man tager et surview mens han ligger slik. VIGTIGT: Vælg End study og find patienten igen i RIS Patienten ligges i rygleje, armene op over hovedet, og man scanner efter protokol 6.2. Protokolindhold:1.Surview scan i venstre sideleje (finnes under abdomen og surview scans) 2. End study 3. Vælg pt igen i RIS 4. Vælg så protokol 6.2; Dual surview fra diaphragma til trochanter minor. 5. Tom scan fra diaphragma til trochanter minor. Recon på tykkere snit til PACS Kontrast: Arkivering: Minus kontrast PACS, EOD, EWB1 Dokumentation i RIS ve sideleje 17

14 kv 120 mas 100 Pitch 0.9 rotationstid 0.75 snittykkelse 2 increment 1 resolution ultra fast Algoritme B Matrix 512 kollimering 16 x 1.5 KRØ/IM 29/

15 Bilag 7 ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator Version 0.99x 20/01/06 Scanner Model: Acquisition Parameters: Manufacturer: Philips Tube current 200 ma Scanner: Mx8000 IDT / Brilliance 16 (& Power) Rotation time 0,5 s kv: 120 mas / Rotation 100 mas Scan Region: Body Collimation 24 (16 x 1.5) mm Data Set MCSET16 Slice Width 2 mm Current Data MCSET16 Pitch 0,938 Scan range Rel. CTDI 0,90 at selected collimation Start Position 5 cm CTDI (air) 17,5 mgy/100mas End Position 44,5 cm CTDI (soft tissue) 18,7 mgy/100mas Patient Sex: nctdi w 7,1 mgy/100mas Organ w T H T w T.H T Remainder Organs H T Gonads 0,2 5,2 1 Adrenals 9,3 Bone Marrow (red) 0,12 4,4 0,52 Brain 0,002 Colon 0,12 7,4 0,89 Upper Large Intestine 11 Lung 0,12 1,9 0,23 Small Intestine 11 Stomach 0, ,3 Kidney 12 Bladder 0,05 9,6 0,48 Pancreas 9,4 Breast 0,05 0,45 0,022 Spleen 10 Liver 0, ,51 Thymus 0,34 Oesophagus (Thymus) 0,05 0,34 0,017 Uterus 10 Thyroid 0,05 0,036 0,0018 Muscle 4,1 Skin 0,01 3 0,03 Bone Surface 0,01 5,5 0,055 CTDI w (mgy) 7,1 Kidneys 0, ,29 CDTI vol (mgy) 7,6 Remainder 2 0,025 4,2 0,1 DLP (mgy.cm) 299 Total Effective Dose (msv) 5,5 Scan Description / Comments nk for ImPACT, Imaging Performance Assessment of CT Scanners, an MHRA Evaluation centre 19

16 Bilag 8 Indikation Patientforberedelse Udførelse Protokolindhold Kontrast Skanserier Arkivering Patientinformation VIP Portal Hernie C 6.5 Øvre + Nedre abdomen - Hernie Per oral kontrast efter skema Lejring: Rygleje med armene oppe og benene først Skanområde: Ud fra visitation Skan mode Centrering Kipning Thickness / Increament kv mas Resolution FOV Helical En håndsbredde over PX - Processus Xiphoideus Ingen 5 mm / 2.5 mm Recon 5 mm / 5 mm 120 kv 80 mas (Husk at gå op eller ned efter patientens størrelse) Standard Udmåles Center / Window C -20 / W 300 Algoritme Der gives ikke kontrast Arkiveres i isite Sundhed.dk CT VIP Portalen_CT B 20

17 Bilag 9 Protokol 6:2 Oversigt over abdomen Rum 50 Indikation: Oversigt over abdomen, pneumoperitoneum Kontraindikation: graviditet, kontraststofallergi, forhøjet se-creatinin. Pt. forberedelse: Pt. informeres om us. Gonadebeskyttelse Apparatur: Philips Brilliance 64 slices Udførelse: Pt. lægges først i venstre sideleje, feet first, armene op over hovedet, og man tager et surview mens han ligger sådan. VIGTIGT: Vælg End study og find patienten igen i RIS Patienten ligges i rygleje, armene op over hovedet, og man scanner efter protokol 6.2. Protokolindhold:1.Surview scan i venstre sideleje (finnes under abdomen og surview scans) 2. End study 3. Vælg pt. igen i RIS 4. Vælg så protokol 6.2; Dual surview fra diaphragma til trochanter minor. 5. Tom scan fra diaphragma til trochanter minor. Recon på tykkere snit til PACS Kontrast: Arkivering: Minus kontrast PACS, EOD Dokumentation i RIS ve sideleje 21

18 kv 120 mas 100 Pitch rotationstid 0.75 snittykkelse 2 increment 1 resolution standard Algoritme B Matrix 512 kollimering 64 x KRØ/IM 29/

19 Bilag Bilag 11 Protokol A B C D E F G msv 5,5 5,0 4,4 5,0 4,4 4,4 4,4 CTDI w 7,1 6,4 5,7 6,4 5,7 5,7 6,4 Risiko str. cancer pr Risiko for cancer er udregnet på baggrund af SIS s oplysninger om risikoen for stråleinduceret cancer 50 personer pr ved 1 msv i effektiv dosis. F.eks. protokol A 5,5 x 50 = 275. Dosisberegninger af protokol A, B, C, D, E, F og G følger: 23

20 Protokol A ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator Version 0.99x 20/01/06 Scanner Model: Acquisition Parameters: Manufacturer: Philips Tube current 200 ma Scanner: Mx8000 IDT / Brilliance 16 (& Power) Rotation time 0,5 s kv: 120 mas / Rotation 100 mas Scan Region: Body Collimation 24 (16 x 1.5) mm Data Set MCSET16 Slice Width 2 mm Current Data MCSET16 Pitch 0,938 Scan range Rel. CTDI 0,90 at selected collimation Start Position 5 cm CTDI (air) 17,5 mgy/100mas End Position 44,5 cm CTDI (soft tissue) 18,7 mgy/100mas Patient Sex: nctdi w 7,1 mgy/100mas Organ w T H T w T.H T Remainder Organs H T Gonads 0,2 5,2 1 Adrenals 9,3 Bone Marrow (red) 0,12 4,4 0,52 Brain 0,002 Colon 0,12 7,4 0,89 Upper Large Intestine 11 Lung 0,12 1,9 0,23 Small Intestine 11 Stomach 0, ,3 Kidney 12 Bladder 0,05 9,6 0,48 Pancreas 9,4 Breast 0,05 0,45 0,022 Spleen 10 Liver 0, ,51 Thymus 0,34 Oesophagus (Thymus) 0,05 0,34 0,017 Uterus 10 Thyroid 0,05 0,036 0,0018 Muscle 4,1 Skin 0,01 3 0,03 Bone Surface 0,01 5,5 0,055 CTDI w (mgy) 7,1 Kidneys 0, ,29 CDTI vol (mgy) 7,6 Remainder 2 0,025 4,2 0,1 DLP (mgy.cm) 299 Total Effective Dose (msv) 5,5 Scan Description / Comments nk for ImPACT, Imaging Performance Assessment of CT Scanners, an MHRA Evaluation centre 24

21 Protokol B ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator Version 0.99x 20/01/06 Scanner Model: Acquisition Parameters: Manufacturer: Philips Tube current 180 ma Scanner: Mx8000 IDT / Brilliance 16 (& Power) Rotation time 0,5 s kv: 120 mas / Rotation 90 mas Scan Region: Body Collimation 24 (16 x 1.5) mm Data Set MCSET16 Slice Width 2 mm Current Data MCSET16 Pitch 0,938 Scan range Rel. CTDI 0,90 at selected collimation Start Position 5 cm CTDI (air) 17,5 mgy/100mas End Position 44,5 cm CTDI (soft tissue) 18,7 mgy/100mas Patient Sex: nctdi w 7,1 mgy/100mas Organ w T H T w T.H T Remainder Organs H T Gonads 0,2 4,7 0,94 Adrenals 8,4 Bone Marrow (red) 0,12 3,9 0,47 Brain 0,0018 Colon 0,12 6,7 0,8 Upper Large Intestine 9,8 Lung 0,12 1,7 0,2 Small Intestine 9,6 Stomach 0,12 9,8 1,2 Kidney 11 Bladder 0,05 8,6 0,43 Pancreas 8,5 Breast 0,05 0,4 0,02 Spleen 9,2 Liver 0,05 9,2 0,46 Thymus 0,3 Oesophagus (Thymus) 0,05 0,3 0,015 Uterus 9,3 Thyroid 0,05 0,032 0,0016 Muscle 3,7 Skin 0,01 2,7 0,027 Bone Surface 0,01 4,9 0,049 CTDI w (mgy) 6,4 Kidneys 0, ,26 CDTI vol (mgy) 6,8 Remainder 2 0,025 3,7 0,094 DLP (mgy.cm) 269 Total Effective Dose (msv) 5 Scan Description / Comments nk for ImPACT, Imaging Performance Assessment of CT Scanners, an MHRA Evaluation centre 25

22 Protokol C ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator Version 0.99x 20/01/06 Scanner Model: Acquisition Parameters: Manufacturer: Philips Tube current 160 ma Scanner: Mx8000 IDT / Brilliance 16 (& Power) Rotation time 0,5 s kv: 120 mas / Rotation 80 mas Scan Region: Body Collimation 24 (16 x 1.5) mm Data Set MCSET16 Slice Width 2 mm Current Data MCSET16 Pitch 0,938 Scan range Rel. CTDI 0,90 at selected collimation Start Position 5 cm CTDI (air) 17,5 mgy/100mas End Position 44,5 cm CTDI (soft tissue) 18,7 mgy/100mas Patient Sex: nctdi w 7,1 mgy/100mas Organ w T H T w T.H T Remainder Organs H T Gonads 0,2 4,2 0,83 Adrenals 7,5 Bone Marrow (red) 0,12 3,5 0,42 Brain 0,0016 Colon 0,12 6 0,71 Upper Large Intestine 8,7 Lung 0,12 1,5 0,18 Small Intestine 8,5 Stomach 0,12 8,7 1 Kidney 9,4 Bladder 0,05 7,7 0,38 Pancreas 7,5 Breast 0,05 0,36 0,018 Spleen 8,2 Liver 0,05 8,1 0,41 Thymus 0,27 Oesophagus (Thymus) 0,05 0,27 0,013 Uterus 8,3 Thyroid 0,05 0,028 0,0014 Muscle 3,3 Skin 0,01 2,4 0,024 Bone Surface 0,01 4,4 0,044 CTDI w (mgy) 5,7 Kidneys 0,025 9,4 0,23 CDTI vol (mgy) 6,0 Remainder 2 0,025 3,3 0,083 DLP (mgy.cm) 239 Total Effective Dose (msv) 4,4 Scan Description / Comments nk for ImPACT, Imaging Performance Assessment of CT Scanners, an MHRA Evaluation centre 26

23 Protokol D ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator Version 0.99x 20/01/06 Scanner Model: Acquisition Parameters: Manufacturer: Philips Tube current 180 ma Scanner: Mx8000 IDT / Brilliance 16 (& Power) Rotation time 0,5 s kv: 120 mas / Rotation 90 mas Scan Region: Body Collimation 24 (16 x 1.5) mm Data Set MCSET16 Slice Width 2 mm Current Data MCSET16 Pitch 0,938 Scan range Rel. CTDI 0,90 at selected collimation Start Position 5 cm CTDI (air) 17,5 mgy/100mas End Position 44,5 cm CTDI (soft tissue) 18,7 mgy/100mas Patient Sex: nctdi w 7,1 mgy/100mas Organ w T H T w T.H T Remainder Organs H T Gonads 0,2 4,7 0,94 Adrenals 8,4 Bone Marrow (red) 0,12 3,9 0,47 Brain 0,0018 Colon 0,12 6,7 0,8 Upper Large Intestine 9,8 Lung 0,12 1,7 0,2 Small Intestine 9,6 Stomach 0,12 9,8 1,2 Kidney 11 Bladder 0,05 8,6 0,43 Pancreas 8,5 Breast 0,05 0,4 0,02 Spleen 9,2 Liver 0,05 9,2 0,46 Thymus 0,3 Oesophagus (Thymus) 0,05 0,3 0,015 Uterus 9,3 Thyroid 0,05 0,032 0,0016 Muscle 3,7 Skin 0,01 2,7 0,027 Bone Surface 0,01 4,9 0,049 CTDI w (mgy) 6,4 Kidneys 0, ,26 CDTI vol (mgy) 6,8 Remainder 2 0,025 3,7 0,094 DLP (mgy.cm) 269 Total Effective Dose (msv) 5 Scan Description / Comments nk for ImPACT, Imaging Performance Assessment of CT Scanners, an MHRA Evaluation centre 27

24 Protokol E ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator Version 0.99x 20/01/06 Scanner Model: Acquisition Parameters: Manufacturer: Philips Tube current 160 ma Scanner: Mx8000 IDT / Brilliance 16 (& Power) Rotation time 0,5 s kv: 120 mas / Rotation 80 mas Scan Region: Body Collimation 24 (16 x 1.5) mm Data Set MCSET16 Slice Width 2 mm Current Data MCSET16 Pitch 0,938 Scan range Rel. CTDI 0,90 at selected collimation Start Position 5 cm CTDI (air) 17,5 mgy/100mas End Position 44,5 cm CTDI (soft tissue) 18,7 mgy/100mas Patient Sex: nctdi w 7,1 mgy/100mas Organ w T H T w T.H T Remainder Organs H T Gonads 0,2 4,2 0,83 Adrenals 7,5 Bone Marrow (red) 0,12 3,5 0,42 Brain 0,0016 Colon 0,12 6 0,71 Upper Large Intestine 8,7 Lung 0,12 1,5 0,18 Small Intestine 8,5 Stomach 0,12 8,7 1 Kidney 9,4 Bladder 0,05 7,7 0,38 Pancreas 7,5 Breast 0,05 0,36 0,018 Spleen 8,2 Liver 0,05 8,1 0,41 Thymus 0,27 Oesophagus (Thymus) 0,05 0,27 0,013 Uterus 8,3 Thyroid 0,05 0,028 0,0014 Muscle 3,3 Skin 0,01 2,4 0,024 Bone Surface 0,01 4,4 0,044 CTDI w (mgy) 5,7 Kidneys 0,025 9,4 0,23 CDTI vol (mgy) 6,0 Remainder 2 0,025 3,3 0,083 DLP (mgy.cm) 239 Total Effective Dose (msv) 4,4 Scan Description / Comments nk for ImPACT, Imaging Performance Assessment of CT Scanners, an MHRA Evaluation centre 28

25 Protokol F ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator Version 0.99x 20/01/06 Scanner Model: Acquisition Parameters: Manufacturer: Philips Tube current 160 ma Scanner: Mx8000 IDT / Brilliance 16 (& Power) Rotation time 0,5 s kv: 120 mas / Rotation 80 mas Scan Region: Body Collimation 24 (16 x 1.5) mm Data Set MCSET16 Slice Width 5 mm Current Data MCSET16 Pitch 0,938 Scan range Rel. CTDI 0,90 at selected collimation Start Position 5 cm CTDI (air) 17,5 mgy/100mas End Position 44,5 cm CTDI (soft tissue) 18,7 mgy/100mas Patient Sex: nctdi w 7,1 mgy/100mas Organ w T H T w T.H T Remainder Organs H T Gonads 0,2 4,2 0,83 Adrenals 7,5 Bone Marrow (red) 0,12 3,5 0,42 Brain 0,0016 Colon 0,12 6 0,71 Upper Large Intestine 8,7 Lung 0,12 1,5 0,18 Small Intestine 8,5 Stomach 0,12 8,7 1 Kidney 9,4 Bladder 0,05 7,7 0,38 Pancreas 7,5 Breast 0,05 0,36 0,018 Spleen 8,2 Liver 0,05 8,1 0,41 Thymus 0,27 Oesophagus (Thymus) 0,05 0,27 0,013 Uterus 8,3 Thyroid 0,05 0,028 0,0014 Muscle 3,3 Skin 0,01 2,4 0,024 Bone Surface 0,01 4,4 0,044 CTDI w (mgy) 5,7 Kidneys 0,025 9,4 0,23 CDTI vol (mgy) 6,0 Remainder 2 0,025 3,3 0,083 DLP (mgy.cm) 239 Total Effective Dose (msv) 4,4 Scan Description / Comments nk for ImPACT, Imaging Performance Assessment of CT Scanners, an MHRA Evaluation centre 29

26 Protokol G ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator Version 0.99x 20/01/06 Scanner Model: Acquisition Parameters: Manufacturer: Philips Tube current 180 ma Scanner: Mx8000 IDT / Brilliance 16 (& Power) Rotation time 0,5 s kv: 120 mas / Rotation 90 mas Scan Region: Body Collimation 24 (16 x 1.5) mm Data Set MCSET16 Slice Width 5 mm Current Data MCSET16 Pitch 1,063 Scan range Rel. CTDI 0,90 at selected collimation Start Position 5 cm CTDI (air) 17,5 mgy/100mas End Position 44,5 cm CTDI (soft tissue) 18,7 mgy/100mas Patient Sex: nctdi w 7,1 mgy/100mas Organ w T H T w T.H T Remainder Organs H T Gonads 0,2 4,1 0,83 Adrenals 7,4 Bone Marrow (red) 0,12 3,5 0,41 Brain 0,0016 Colon 0,12 5,9 0,71 Upper Large Intestine 8,7 Lung 0,12 1,5 0,18 Small Intestine 8,4 Stomach 0,12 8,7 1 Kidney 9,3 Bladder 0,05 7,6 0,38 Pancreas 7,5 Breast 0,05 0,35 0,018 Spleen 8,1 Liver 0,05 8,1 0,4 Thymus 0,27 Oesophagus (Thymus) 0,05 0,27 0,013 Uterus 8,2 Thyroid 0,05 0,028 0,0014 Muscle 3,3 Skin 0,01 2,4 0,024 Bone Surface 0,01 4,3 0,043 CTDI w (mgy) 6,4 Kidneys 0,025 9,3 0,23 CDTI vol (mgy) 6,0 Remainder 2 0,025 3,3 0,083 DLP (mgy.cm) 237 Total Effective Dose (msv) 4,4 Scan Description / Comments nk for ImPACT, Imaging Performance Assessment of CT Scanners, an MHRA Evaluation centre 30

Hvorfor skal vi CT-skanne?

Hvorfor skal vi CT-skanne? A-kursus CT teknik asbjoern.seegert@rsyd.dk tlf: 7636 30 Agenda Hvorfor skal vi CT-skanne Historik Hvad er en CT-skanning egentlig Billedrekonstruktion Vigtige forhold CT-tal og windowsetting Antal snit

Læs mere

GRAVIDITET OG RØNTGENSTRÅLING

GRAVIDITET OG RØNTGENSTRÅLING GRAVIDITET OG RØNTGENSTRÅLING 2005 Graviditet og røntgenstråling Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm 7 2730 Herlev Emneord: røntgenundersøgelse, fertile, graviditet.

Læs mere

Individualisering af kontrastdosis og billedkvalitet ved MSCT af thorax-abdomen og thorax-øvre abdomen.

Individualisering af kontrastdosis og billedkvalitet ved MSCT af thorax-abdomen og thorax-øvre abdomen. Sundheds CVU Nordjylland Susie T. Mortensen Jørn Salte Håvard Jansen Radiograf-uddannelsen Hold R04V 8. juni 2007 7. semester Vejleder: Karen Johnsen Bachelor Individualisering af kontrastdosis og billedkvalitet

Læs mere

ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - MARTS 2013 MR SAFE, MR UNSAFE ELLER MR CONDITIONAL STENHÅRDE SKANNINGER

ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - MARTS 2013 MR SAFE, MR UNSAFE ELLER MR CONDITIONAL STENHÅRDE SKANNINGER ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - MARTS 2013 OKSIDE2013 3-7 16 I DETTE NUMMER: 10 MR SAFE, MR UNSAFE ELLER MR CONDITIONAL 14 FÆLLES BATTERED CHILD PROCEDURE I REGION SYDDANMARK 18 STENHÅRDE SKANNINGER

Læs mere

ADIOGRAFEN. en glædelig jul og et godt nytår. Vi ønsker alle JULENUMMER RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - DECEMBER 2012 MED 11 SPÆNDENDE ARTIKLER

ADIOGRAFEN. en glædelig jul og et godt nytår. Vi ønsker alle JULENUMMER RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - DECEMBER 2012 MED 11 SPÆNDENDE ARTIKLER ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - DECEMBER 2012 JULENUMMER MED 11 SPÆNDENDE ARTIKLER Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår 16 I DETTE NUMMER: EOS - ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL 10 (OUH)

Læs mere

Undersøgelse af synkeproblemer hos senhjerneskadede patienter

Undersøgelse af synkeproblemer hos senhjerneskadede patienter SATSPULJEPROJEKTET Undersøgelse af synkeproblemer hos senhjerneskadede patienter Projektrapporten er udarbejdet af: Projektperiode: Udviklingsergoterapeut 01.04.2001 til 31.12.2002 Annette Kjærsgaard,

Læs mere

Forbedring af billedkvalitet ved hjælp af optimering af processeringsparametre i digital radiografi

Forbedring af billedkvalitet ved hjælp af optimering af processeringsparametre i digital radiografi Forbedring af billedkvalitet ved hjælp af optimering af processeringsparametre i digital radiografi Af: Jane Kristine Rohde Hansen og Bo Rønne hold 59 Vejleder: Carsten A. Lauridsen Bachelor opgave Afleveret

Læs mere

Vi har nyrekræft. En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende

Vi har nyrekræft. En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende Vi har nyrekræft En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende FORORD DaRenCa Der diagnosticeres mellem 600 og 700 nye tilfælde af nyrekræft om året i Danmark. Der er sket markante fremskridt

Læs mere

Logbog Hoveduddannelsen. Diagnostisk Radiologi

Logbog Hoveduddannelsen. Diagnostisk Radiologi Logbog Hoveduddannelsen Diagnostisk Radiologi Dansk Radiologisk Selskab oktober 2009 1 Medicinsk ekspert 1. Fysik og teknik 1.1 Strålefysik: Røntgenstrålings frembringelse Kan redegøre for væsentlige begreber

Læs mere

KLINISK RÆSSONERING INDIVIDUEL RYGBEHANDLING

KLINISK RÆSSONERING INDIVIDUEL RYGBEHANDLING KLINISK RÆSSONERING I INDIVIDUEL RYGBEHANDLING ABSTRAKT BAGGRUND- I Danmark andrager de samlede udgifter til ryg behandling ca. 10 mia. kroner om året. Det har ført til stigende interesse for effekten

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP)

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) FREQENTLY ASKED QUISTIONS SPØRGSMÅL SVAR Inklusion af patienter med akut apopleksi Hvilke afdelinger skal indberette til Dansk Apopleksiregister? Skal de almen medicinske

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

ADIOGRAFEN FAGGRÆNSERNE FLYDER SIDE 6 BIOANALYTIKER OG RADIOGRAF. ISRRT i Toronto part 2. Kampen om partikelkanonen.

ADIOGRAFEN FAGGRÆNSERNE FLYDER SIDE 6 BIOANALYTIKER OG RADIOGRAF. ISRRT i Toronto part 2. Kampen om partikelkanonen. ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - SEPTEMBER 2012 BIOANALYTIKER OG RADIOGRAF FAGGRÆNSERNE FLYDER SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 Kampen om partikelkanonen 14 ISRRT i Toronto part 2 20 Krav til Ok 13

Læs mere

METODEBESKRIVELSE...5

METODEBESKRIVELSE...5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 1.1 PROBLEMSTILLINGER...2 1.2 PROBLEMAFGRÆNSNING...3 1.3 PROBLEMFORMULERING...5 1.4 NØGLEBEGREBER...5 2 METODEBESKRIVELSE...5 3 VALG OG KRITIK AF TEORI...7 4 VALG OG

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Borg 15 cykeltest til hjertepatienter

Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Et projekt om reliabiliteten af Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Bachelorprojekt Modul 14 2014 Vejleder Lektor, Jan Rafn Undertegnede bekræfter at besvarelse

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Behandling af tarmkræft. i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling

Behandling af tarmkræft. i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling Behandling af tarmkræft i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling August 2004 Indholdsfortegnelse 1 Faktiske forhold i Danmark 10 1.1 Baggrund 10 1.2 Patientforløb 10 1.2.1 Henvisning 11 1.2.2 Endoskopi

Læs mere

Bacheloropgave. Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x

Bacheloropgave. Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x Bacheloropgave Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x Opgave udarbejdet af: Radiografuddannelsen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland Hold: R10V, Modul:

Læs mere

ADIOGRAFEN TAKT & TONE SIDE 18 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - OKTOBER 2013 I DETTE NUMMER:

ADIOGRAFEN TAKT & TONE SIDE 18 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - OKTOBER 2013 I DETTE NUMMER: ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - OKTOBER 2013 TAKT & TONE SIDE 18 16 I DETTE NUMMER: 6 PATIENTOPLYSNING OM HYDRERING 12 LANDSKURSUS 2014 16 STUDIEOPHOLD I ISLAND EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR) 2014 Titel National klinisk retningslinje for behandling af distale radiusfrakturer Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen

Læs mere

Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi

Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi Dansk Pædodontisk Selskab maj 2006 1 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Behovet for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi...3

Læs mere

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik Gorm Gabrielsen Lektor i statistik Jens E. Overø Lektor i statistik Kom i gang med JMP Statistik og analyse for økonomistuderende Copyright 2011 SAS Institute A/S, Copenhagen Denmark ISBN 978-87-984612-1-0

Læs mere

Fase III studie om hypofraktioneret stråleterapi til patienter med prostatacancer i intermediær risikogruppe Hypo-RT-PC

Fase III studie om hypofraktioneret stråleterapi til patienter med prostatacancer i intermediær risikogruppe Hypo-RT-PC Fase III studie om hypofraktioneret stråleterapi til patienter med prostatacancer i intermediær risikogruppe Hypo-RT-PC Version 4.0 (engelsk version10. jan 2009; dansk oversættelse 20. oktober 2009) Studiekoordinatorer

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Forslag til Grundstruktur for udveksling af oplysninger i Elektronisk patientjournal. Version 0.2

Forslag til Grundstruktur for udveksling af oplysninger i Elektronisk patientjournal. Version 0.2 Forslag til Grundstruktur for udveksling af oplysninger i Elektronisk patientjournal Oktober 2000 Indholdsfortegnelse ÆNDRINGSLISTE...3 DEN FORLØBSORIENTEREDE JOURNAL...5 JOURNALENS EGENSKABER...5 Journaltyper...5

Læs mere

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - OKTOBER 2012 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE NEDLAGT SIDE 3 & 4 HVER TREDJE FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 ESTRO Klinik i mumitroldenes 14

Læs mere

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008.

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. 1.0 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. Rapporten er behandlet af DLCG s styregruppe og DLCR s forretningsudvalg. DLCG

Læs mere

Statistik: Historier og eksempler Helle Hvitved

Statistik: Historier og eksempler Helle Hvitved Statistik: Historier og eksempler Helle Hvitved Dette er et forsøg på at give en overordnet beskrivelse af statistik og statistiske begreber uden at gå for meget i matematiske detaljer. Derved vil der

Læs mere

MAGASINET. læs inde i bladet FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER. Dansk bidrag til ny lærebog af journalist (DJ) Charlotte Rafn

MAGASINET. læs inde i bladet FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER. Dansk bidrag til ny lærebog af journalist (DJ) Charlotte Rafn Nr. 5 oktober 2012 9. årgang MAGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S www.dyrlaegemagasinet.dk ISSN Nr. 1603-8002 læs inde i bladet Dansk bidrag til ny lærebog af journalist

Læs mere