På HoS og HeS konverteres undersøgelsen ofte til CT-oversigt over abdomen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På HoS og HeS konverteres undersøgelsen ofte til CT-oversigt over abdomen."

Transkript

1 Bilagsfortegnelse 1: HoS & HeS: 4.5 oversigt over abdomen 2: Instruks CT OOA 3: Materiale CT & CT OOA fra FRD landskursus : Referencedosis OOA 2,6 msv 5: Akut abdomen. CT versus røntgenoversigt over abdomen 6: Protokol 6.2 CT OOA 7: Dosisberegning standard protokol 8: Protokol abdomen hernie 9: Protokol 6,2 CT OOA, Philips Brilliance MSCT 64 10: Fantomudmåling 11: Beregninger effektiv dosis & stråleinduceret cancer 12: Scoutbillede 13: Statistiske beregninger af normalfordeling og 2 sidet Anova 14: Eksempler på billedkvalitet 15: Beregninger T-test 16: Beregnet støjudvikling 5

2 Bilag Oversigt over abdomen Dato: Forfatter: På HoS og HeS konverteres undersøgelsen ofte til CT-oversigt over abdomen. Indikation Akut abdomen. Mistanke om tyndtarms- og colonileus, fri luft, volvulus, toksisk megacolon, fremmedlegemer i mave- tarmkanalen eller invagination (børn). Forberedelse Ingen. Ved mistanke om fri luft lejres patienten i venstre sideleje inden transporten til røntgenafdelingen. Kort om undersøgelsen Ved mistanke om fri luft indledes med undersøgelse i venstre sideleje med horisontal strålegang. Er der ikke fri luft fortsættes med abdomenoptagelser i liggende og stående stilling. Ved colonileus fortsættes med colonindhældning med bariumkontrast, efter aftale. Specialundersøgelser Invagination (børn). HeS Ved klinisk mistanke om invagination udføres - efter konferering med kirurgisk og pædiatrisk bagvagt - efterfølgende colonindhældning m.h.p. reponering af invaginationen. Diagnosen kan ofte verificeres ved ultralyd. Varighed ½ - 1½ time, afhængig af problemstilling og eventuel suppl. colonindhældning. A4395DC CDF004ABF7E?OpenDocument 6

3 Bilag Oversigt over abdomen (50) Generelt Undersøgelsen udføres kun efter konference med vagthavende læge på Billeddiagnostisk afdeling, personsøger 804, (hvis denne ikke er i huset kontaktes vedkommende via øvrigt vagtpersonale på personsøger 805), og bør være ordineret af læge fra afdeling D eller mellem- eller bagvagt fra afdeling F Udarbejdet team 3, november 07/im/krø/ih/psm/cso Indikation CT-ooa udføres på mistanke om ileus, perforeret hulorgan, uafklaret akut abdomen, toksisk megacolon, koprostase. Følgende indikationer kan afklares ved enkelt konventionel røntgenoptagelse: Kontrol af div. sonder eller katetre f. eks Sengstakensonde samt obs fremmedlegeme (afhænger dog af fremmedlegemets formodede dæmpning). Kontraindikation Oplagt perforeret hulorgan (ulcusperforation med udtalt défense). Patienten skal være hæmodynamisk stabil nok til at kunne undergå en CT skanning, dette vurderes af henvisende læge, ligeledes evt. behov for anæstesiledsagelse. Patientforberedelse Obs ileus patienter bør have ventrikelsonde inden undersøgelsen. Patienten informeres om undersøgelsen. Gonadebeskyttelse af drenge og mænd. Apparatur Phillips 64 slices Rum 50 Ved konventionel røntgen - CR/DR f.eks. rum 9, 11,12 eller 13 (evt. 10). Ca. 110 kv og mas efter lokal eksponeringsliste. Udførelse Patienten lægges først i venstre sideleje i 5 minutter, feet first, armene over hovedet. Da en enkelt protokol ikke kan indeholde 3 "surviews", foretages den første optagelse som et enkelt surviewscan i 90o fra diaphragma til throcanter minor. Derefter lægges patienten i rygleje, armene over hovedet og nu vælges først den egentlige protokol 6.2. Dual surview fra diaphragma til throcanter minor i 90 og 180o. (serie 1) herefter tomskan fra fra diaphragma til throcanter minor (serie 2) Kontrast Hvis der ønskes supplerende IV kontrast-serie - obs kreatinin. Ved mistanke om obstruktion kan der være indikation for indhældning pr rektum med vandig kontrast (fortyndet 1:10). Skanserier surviewscan til 6.2 (50) 6.2 serie 1 (50) 6.2 serie 2 (50) S U R V I E W S C A N T I L 6. 2 ( 5 0 ) 120 kv 30 ma 6. 2 S E R I E 1 ( 5 0 ) 120 kv 30 ma 6. 2 S E R I E 2 ( 5 0 ) kv 120 mas 100 pitch 1,172 rotationstid 0.75s snittykkelse Increment 2 mm 1 mm 7

4 Resolution Algoritme standard B matrix 512 kollimering 64 x 0,625 Efterbehandling Hos ptt med akut mekanisk colonileus vil man efterfølgende efter konference med kirurgisk afdeling foretage en colonindhældning med vandig kontrast for afklare stoppets lokalisation, se undersøgelsesvejledning:rtg. af colon, akut. Ved tyndtarmsileus vil man ligeledes efter konference med kirurgisk afdeling supplere med tyndtarmspassage, se undersøgelsesvejledning for tyndtarms-passage. Beskrivekriterie Diagnosen mekanisk ileus (tyndtarm eller colon) stilles på fundet af dilaterede tarmslynger oralt og normale eller sammenfaldne tarmslynger analt. Jo mere oralt i tyndtarmen stoppet sidder, jo færre dilaterede slynger ses. Da tarmen analt for stoppet vil kunne tømmes frit, vil man ved tyndtarmsileus se dilaterede tyndtarmsslynger med væskespejl, hyppigt i flere niveauer, og ingen eller eller kun lidt colonluft. Ved colonileus vil colon være dilateret oralt for stoppet og sammenfalden analt. Tyndtarmen kan i denne situation være både dilateret og sammenfalden. Ved paralytisk ileus ses en mere diffus dilatation med affektion af både tyndtarm og colon. Akut colonvolvulus er hyppigst lokaliseret til colon sigmoideum, sjældnere til coecum. Det torkverede colonafsnit er stærkt dilateret og giver ved sit udseende og lokalisation som regel en formodning om forandringens natur. Navnlig ved sigmoideumvolvulus kan man ved coloindhældning ofte se en karakteristisk næbformet tilspidsning af kontrasten mod torkveringen. Akut colit: ses oftest som luft i både tynd-og tyktarm. Man kan følge tilstanden radiologisk ved måling af det afficerede tarmafsnit. Cave indhældning ved akut colit. Ascites: små mængder påvises ikke ved o.o.abdomen. Større mængder ses som et gråslør og med et øget mellemrum mellem evt. luftfyldte tarmslynger. Psoasskyggerne ses slørede. En supplerende ultralydskanning vil hurtigt kunne afklare om der er ascites. Fri luft i peritoneum ses lettest i stående stilling, hvor luften samler sig under diaphragmakuplerne, eller langs flanken på en sideoptagelse med horisontal strålegang. Har man vanskeligt ved at afklare, om der er fri luft kan man supplere med en CT skanning over øvre abdomen, denne vil afsløre selv få ml fri luft. Mesenterialtrombose: kan ses som luft i tarmvæggen på oversigten. Imidlertid er CT med i.v. kontrast (for at se fyldning af mesenterialkarrene) en mere følsom undersøgelse. Ultralydskanning af flowet i a. mesenterica superior. kan i øvede hænder afsløre svære stenoser/okklusioner, skanningen er imidlertid ofte generet af store mængder luft i regionen. Andre fund : Forkalkninger lokaliseret til urin - eller galdeveje eller luft i galdeveje kan lede tanken hen på sygdom i disse organer. En samling af luftblærer uden for tarmvæggen hos en febril pt. kan give mistanke om absces. Akut pancreatitis kan ses som paralyse med dilatation af duodenum/jejunumslynger. Ultralyd eller CT skanning (hos adipøse ptt. eller ptt. med udtalt meteorisme) er begge et godt supplement til o.o.abdomen. De er begge overordentlig anvendelige både diagnostisk og for ultralyds vedkommende også terapeutisk. Scouts: Fri luft? Væskespejl? Dilaterede segmenter? Volvolus? Axiale snit: Fri luft? Fri væske? Luft/fæces-fordeling i colon? Dilatation af colon eller tyndtarm? Luft i tyndtarm? Tegn på obstruktion, præstenotisk dilatation, kan evt streng identificeres? Vægfortykkelse? Stranding? Øvrige abdominale organer. Arkivering Kun rekonstruktioner og patologiske fund overføres manuelt. SKS Kode UX CD00, CT-skanning af abdomen (konv. rtg. ooa: UX RD00) 8

5 Bilag 3 Uddrag fra materiale af Sydvestjysk Sygehus fra FRD landskursus 2008 Udvikling i CT-us (Esbjerg) Antal CT proc. (Kilde : Ribe Amts Ledelses Informations Sys tem ) Us. der er blevet konverteret til CT Urografi Akut abd. oversigt m.h.p fri luft/ileus Cervicalcolumna obs fract./luxation Orbita /ansigskelet Bihuler Nyreangiografier Hofteleds arthrografier med obs for løshed 9

6 Overvejelser 1. Forsøge at holde dosis nede (incl. AEC) 2. Standardprotokol til alle pt. 3. Mindre tidsmæssig belastning 4. Forberedelser skulle være lettere for pt. 5. Minimum af radiolog-involvering (venflon m.m.) 6. Produktet skal være brugbart for klinikerne. 7. Alle rekonstruktioner laves som standard af radiograf umiddelbart efter us. AEC CAREdose 4D fra Siemens Der indstilles en reference mas, som svarer til den billedkvalitet der ønskes. En dosisprofil i patientens længdeakse planlægges automatisk ud fra scout / topogram Under rotation moduleres ma omkring denne dosiskurve (baseret på forrige 180 grader data) Høj dosis LAT, lavere AP Forsøger at holde konstant støjniveau i billedet. Akut CT oversigt abdomen Laves m.h.p. problemstilling fri luft/ileus. Indført 2004 Har erstattet konv. o.o.a. 100 % Laves som lavdosis CT uden kontrast 10

7 Scanparametre 120 kv 70 mas pitch 1,5 Scantid ca. 7 sek. Billeder rekonstrueres 5 & 2 mm Der laves 1 serie coronal MPR 5 mm Evt. saggitale MPR og VRT ved behov Kun IV kontrast ved uventet fund (aneurisme, abscesser o.l.) CT o.o.a Patientlogistik Ingen forberedelse Us. varighed ca. 5 min. incl forflytning. Laves ofte uden involvering af radiolog, hvis ingen uventede fund Konv. o.o.a A nlæggelse af v-sonde Evt. lejring på ve side i 20 min før us. Liggende bill. (evt. med horisontal strålegang) Stående billeder. Us. varighed afhængig af pt. s mobilitetsgrad. Us. godkendtes altid af læge. Dosis Referencedosis for alm. o.o.a iflg. SIS = 1,6 msv + evt. suppl. billeder Dosis for CT o.o.a = 1,7 msv (se dosisberegning) Heri ikke medregnet effekt af AEC Derfor intet dosismæssigt argument for alm. o.o.a. 11

8 Eksempel på dosisberegning ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator version 0.99u, 12/12/2003 Scanner Model: Acquisition Parameters: Manufacturer: Siemens ma 120 ma Scanner: Siemens Sensation 16 Rotation time 0.5 s kv: 120 mas / Rotation 60 mas Scan Region: Body Collimation 12 mm Data Set MCSET16 Update Data Set Slice Width mm Current Data MCSET16 Pitch 1.5 Scan range Rel. CTDI Look up 1.21 at selected collimation Start Position 0.5 cm Get From Phantom CTDI (air) Look up 18.5 mgy/100mas End Position 43 cm Diagram CTDI (soft tissue) 19.8 mgy/100mas Patient Sex: nctdiw 8.3 mgy/100mas Zoom In Zoom Out Start: End: Organ wt HT wt.ht Remainder Organs HT Gonads Adrenals 3.5 Bone Marrow (red) Brain Colon Upper Large Intestine 4.4 Lung Small Intestine 4.3 Stomach Kidney 4.6 Bladder Pancreas 3.6 Breast Spleen 3.9 Liver Thymus Oesophagus (Thymus) Uterus 4.3 Thyroid Muscle 1.8 Skin Bone Surface CTDIw (mgy) 5.0 Kidneys CDTIvol (mgy) 3.3 Remainder DLP (mgy.cm) 141 Total Effective Dose (msv) Scan Description / Comments nk for ImPACT, Imaging Performance Assessment of CT Scanners, an MDA Evaluation centre -10 Ergonomi ved CT o.o.a. Ingen unødig mobilisering af pt. (Hvis ikke mobil flyttes pt. med Easy-slide) Ingen kassettehåndtering. Meget skånsom for både pt. og personale. Ingen problemer med bevægelse ved stående bill. Sjældent brug for personale i us.-rummet. Især fordel ved adipøse pt.!!!! Diagnostiske fordele Kan detektere meget små mængder fri luft. Rekonstruktioner giver godt overblik over luftfordeling Selvom det er en støjfyldt us. alligevel mange informationer om bløddele. Differentialdiagnoser med det samme. Kan spare evt. suppl. rtg. us (colonindhældning m.m.) og UL Igen mulighed for at give kontrast med det samme ved behov. 12

9 Bilag 4 Dokumentstyring - Strålehygiejne doser og risiko Røntgenhåndbogen > 2. Generelt > 4. Strålehygiejne doser og risiko 2.4 Strålehygiejne doser og risiko Afdelingens personale er bekendt med de strålehygiejniske principper og kan vejlede og besvare spørgsmål fra patienter, pårørende og personale. Vejledende strålebeskyttelse af patienter Ved enhver undersøgelse må der foretages en afvejning af den nytte, patienten har af undersøgelsen mod den risiko, den medfører. Af samme grund skal alle røntgenundersøgelser være velindicerede. Se evt. også Vejledninger vedr. radiologiske procedurer. Af sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 975 om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter fremgår: Den ansvarlige leder på røntgenafdelingen fastsætter retningslinier for henvisning til røntgenundersøgelser og afgør om en røntgenundersøgelse er berretiget og skal udføres. OBS! Den bedste strålebeskyttelse er at undgå røntgen, og derfor skal overflødige undersøgelser undgås. Mænd under 50 år Ved gonadenære optagelser, d.v.s. hvor røntgenfeltet er nærmere testes end 10 cm, benyttes testikelbeskytter. Kvinder i den fertile alder Ved røntgenundersøgelser, hvor et evt. foster vil kunne komme i den direkte stråling, bør følgende retningslinier følges: 1. Kvinden adspørges, om hun er gravid; medmindre der allerede foreligger fyldestgørende information om graviditetsforholdene. 2. Er kvinden usikker på, om hun er gravid, og dette ikke umiddelbart kan fastslås, bør hun betragtes som gravid. 3. Hvis kvinden betragtes som gravid, og undersøgelsen ikke kan opsættes, skal undersøgelsen udføres under særlig hensyntagen til forholdene. Undersøgelsesmetoder, der ikke omfatter røntgen, bør overvejes. 4. Der er forhøjet risiko for fosterskade fra uge. 5. Patienter der indtager P-piller eller bruger spiral betragtes som ikke gravide. De væsentligste stråleskader er den stråleinducerede cancer. Risikoen varierer med alderen, er størst hos børn. 13

10 I tabellen nedenfor findes oversigt over de effektive patientmiddeldoser indenfor en række røntgenundersøgelser samt risikoen for stråleinduceret dødelig cancer ved de enkelte undersøgelser: Tabel 1. Effektive patientdoser og risiko for en dødelig stråleinduceret cancer ved konventionelle røntgenundersøgelser. Undersøgelse Colon efter indhældning af kontraststof og luft Urografi, intravenøs, incl. forudgående oversigtsbilleder Bækken med begge hofteled, frontalt Myelografi, lumbal/lumbothorakal Oversigt over abdomen, stående og liggende Ventrikel med kontraststof og luft Tyndtarm med kontrast p.o. Oversigt over nyrer og urinveje Hystero-salpingografi (HSG) Antal målinger Middeldosis (msv) Risiko 322 5,7 1 af , ,3 43 2,4 31 2,6 1 af , ,6 24 1,2 Columna thoracalis 160 0,57 Columna lumbosacralis 373 0,86 Hofteled 212 0,85 1 af Oversigt over abdomen, 1 optaglese Oesofagus med kontrast 14 0,8 20 0,73 Columna cervicalis 80 0,21 14

11 Skulderled 97 0,15 1 af Femur 12 0,32 Flebografi af UE 32 0,18 Thorax, 2 projektioner 341 0,11 1 af Knæled, patella 167 0, af 3 mill. Albueled 23 0,0029 Crus 25 0, af 10 mill. Ankelled 45 0,0015 Calcaneus/fodrod 13 0,0016 Håndled 41 0, af 30 mill. Fod/tæer 54 0,00053 Hånd/fingre 75 0, af 100 mill. Tabel 2. Effektive patientdoser og risiko for en dødelig stråleinduceret cancer ved CT-undersøgelser. Indikationstype Abdomen, øvre og nedre Middeldosis (msv) Risiko Nedre abdomen 12 1 af Thorax, øvre og nedre abdomen Bækken 8 Thorax 9 1 af Øvre abdomen 10 Columna 4,4 Ansigtsskelet 1,3 1 af Cerebrum 2,3 FBFD?OpenDocument 15

12 Bilag 5 Abstract vedr. efteruddannelseskurset, Domus Medica. 8.,9. og 10. Januar 2007 Session: Tirsdag 9. januar 2007 kl Kl Akut abdomen. CT versus røntgenoversigt over abdomen Peter Sand Myschetzky Akut abdomen. Oversigt over abdomen versus CT-oversigt over abdomen. ovl. Peter Sand Myschetzky, Billeddiagnostisk afd., Gentofte Hospital De sidste to års udvikling med høj hastighedsskanning og høj opløslighed har gjort det muligt at se inflammatoriske forandringer uden brug af kontrast. Samtidig opnås såvel 2D som 3D fremstilling. Det betyder at man stadig kan få en fremstilling på konventionelle opt. som ligner billeder fra gamle dage! CT-oversigten har mange fordele, nemlig: Hurtig us. Flere oplysninger Lavere stråledosis Hurtigere diagnose Mere præcis diagnose Flere diagnoser( som er usynlige på konventionel ooa) Færre løft Færre transporter Færre us. Hurtigere operation Færre indlæggelsesdage Lavere total stråledosis Der vil kort blive redegjort for us. fremgangen, samt vist eksempler af CT-ooa med påvisning af pancreatit, appendicit og perisigmoidit. 27/ Peter Sand Myschetzky 16

13 Bilag 6 Protokol 6:2 Oversigt over abdomen Indikation: Oversigt over abdomen, pneumoperitoneum Kontraindikation: graviditet, kontraststofallergi, forhøjet se-creatinin. Pt. forberedelse: Pt. informeres om us. Gonadebeskyttelse Apparatur: Philips 16 slices, rum Udførelse: Pt. lægges først i venstre sideleje, feet first, armene op over hovedet, og man tager et surview mens han ligger slik. VIGTIGT: Vælg End study og find patienten igen i RIS Patienten ligges i rygleje, armene op over hovedet, og man scanner efter protokol 6.2. Protokolindhold:1.Surview scan i venstre sideleje (finnes under abdomen og surview scans) 2. End study 3. Vælg pt igen i RIS 4. Vælg så protokol 6.2; Dual surview fra diaphragma til trochanter minor. 5. Tom scan fra diaphragma til trochanter minor. Recon på tykkere snit til PACS Kontrast: Arkivering: Minus kontrast PACS, EOD, EWB1 Dokumentation i RIS ve sideleje 17

14 kv 120 mas 100 Pitch 0.9 rotationstid 0.75 snittykkelse 2 increment 1 resolution ultra fast Algoritme B Matrix 512 kollimering 16 x 1.5 KRØ/IM 29/

15 Bilag 7 ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator Version 0.99x 20/01/06 Scanner Model: Acquisition Parameters: Manufacturer: Philips Tube current 200 ma Scanner: Mx8000 IDT / Brilliance 16 (& Power) Rotation time 0,5 s kv: 120 mas / Rotation 100 mas Scan Region: Body Collimation 24 (16 x 1.5) mm Data Set MCSET16 Slice Width 2 mm Current Data MCSET16 Pitch 0,938 Scan range Rel. CTDI 0,90 at selected collimation Start Position 5 cm CTDI (air) 17,5 mgy/100mas End Position 44,5 cm CTDI (soft tissue) 18,7 mgy/100mas Patient Sex: nctdi w 7,1 mgy/100mas Organ w T H T w T.H T Remainder Organs H T Gonads 0,2 5,2 1 Adrenals 9,3 Bone Marrow (red) 0,12 4,4 0,52 Brain 0,002 Colon 0,12 7,4 0,89 Upper Large Intestine 11 Lung 0,12 1,9 0,23 Small Intestine 11 Stomach 0, ,3 Kidney 12 Bladder 0,05 9,6 0,48 Pancreas 9,4 Breast 0,05 0,45 0,022 Spleen 10 Liver 0, ,51 Thymus 0,34 Oesophagus (Thymus) 0,05 0,34 0,017 Uterus 10 Thyroid 0,05 0,036 0,0018 Muscle 4,1 Skin 0,01 3 0,03 Bone Surface 0,01 5,5 0,055 CTDI w (mgy) 7,1 Kidneys 0, ,29 CDTI vol (mgy) 7,6 Remainder 2 0,025 4,2 0,1 DLP (mgy.cm) 299 Total Effective Dose (msv) 5,5 Scan Description / Comments nk for ImPACT, Imaging Performance Assessment of CT Scanners, an MHRA Evaluation centre 19

16 Bilag 8 Indikation Patientforberedelse Udførelse Protokolindhold Kontrast Skanserier Arkivering Patientinformation VIP Portal Hernie C 6.5 Øvre + Nedre abdomen - Hernie Per oral kontrast efter skema Lejring: Rygleje med armene oppe og benene først Skanområde: Ud fra visitation Skan mode Centrering Kipning Thickness / Increament kv mas Resolution FOV Helical En håndsbredde over PX - Processus Xiphoideus Ingen 5 mm / 2.5 mm Recon 5 mm / 5 mm 120 kv 80 mas (Husk at gå op eller ned efter patientens størrelse) Standard Udmåles Center / Window C -20 / W 300 Algoritme Der gives ikke kontrast Arkiveres i isite Sundhed.dk CT VIP Portalen_CT B 20

17 Bilag 9 Protokol 6:2 Oversigt over abdomen Rum 50 Indikation: Oversigt over abdomen, pneumoperitoneum Kontraindikation: graviditet, kontraststofallergi, forhøjet se-creatinin. Pt. forberedelse: Pt. informeres om us. Gonadebeskyttelse Apparatur: Philips Brilliance 64 slices Udførelse: Pt. lægges først i venstre sideleje, feet first, armene op over hovedet, og man tager et surview mens han ligger sådan. VIGTIGT: Vælg End study og find patienten igen i RIS Patienten ligges i rygleje, armene op over hovedet, og man scanner efter protokol 6.2. Protokolindhold:1.Surview scan i venstre sideleje (finnes under abdomen og surview scans) 2. End study 3. Vælg pt. igen i RIS 4. Vælg så protokol 6.2; Dual surview fra diaphragma til trochanter minor. 5. Tom scan fra diaphragma til trochanter minor. Recon på tykkere snit til PACS Kontrast: Arkivering: Minus kontrast PACS, EOD Dokumentation i RIS ve sideleje 21

18 kv 120 mas 100 Pitch rotationstid 0.75 snittykkelse 2 increment 1 resolution standard Algoritme B Matrix 512 kollimering 64 x KRØ/IM 29/

19 Bilag Bilag 11 Protokol A B C D E F G msv 5,5 5,0 4,4 5,0 4,4 4,4 4,4 CTDI w 7,1 6,4 5,7 6,4 5,7 5,7 6,4 Risiko str. cancer pr Risiko for cancer er udregnet på baggrund af SIS s oplysninger om risikoen for stråleinduceret cancer 50 personer pr ved 1 msv i effektiv dosis. F.eks. protokol A 5,5 x 50 = 275. Dosisberegninger af protokol A, B, C, D, E, F og G følger: 23

20 Protokol A ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator Version 0.99x 20/01/06 Scanner Model: Acquisition Parameters: Manufacturer: Philips Tube current 200 ma Scanner: Mx8000 IDT / Brilliance 16 (& Power) Rotation time 0,5 s kv: 120 mas / Rotation 100 mas Scan Region: Body Collimation 24 (16 x 1.5) mm Data Set MCSET16 Slice Width 2 mm Current Data MCSET16 Pitch 0,938 Scan range Rel. CTDI 0,90 at selected collimation Start Position 5 cm CTDI (air) 17,5 mgy/100mas End Position 44,5 cm CTDI (soft tissue) 18,7 mgy/100mas Patient Sex: nctdi w 7,1 mgy/100mas Organ w T H T w T.H T Remainder Organs H T Gonads 0,2 5,2 1 Adrenals 9,3 Bone Marrow (red) 0,12 4,4 0,52 Brain 0,002 Colon 0,12 7,4 0,89 Upper Large Intestine 11 Lung 0,12 1,9 0,23 Small Intestine 11 Stomach 0, ,3 Kidney 12 Bladder 0,05 9,6 0,48 Pancreas 9,4 Breast 0,05 0,45 0,022 Spleen 10 Liver 0, ,51 Thymus 0,34 Oesophagus (Thymus) 0,05 0,34 0,017 Uterus 10 Thyroid 0,05 0,036 0,0018 Muscle 4,1 Skin 0,01 3 0,03 Bone Surface 0,01 5,5 0,055 CTDI w (mgy) 7,1 Kidneys 0, ,29 CDTI vol (mgy) 7,6 Remainder 2 0,025 4,2 0,1 DLP (mgy.cm) 299 Total Effective Dose (msv) 5,5 Scan Description / Comments nk for ImPACT, Imaging Performance Assessment of CT Scanners, an MHRA Evaluation centre 24

21 Protokol B ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator Version 0.99x 20/01/06 Scanner Model: Acquisition Parameters: Manufacturer: Philips Tube current 180 ma Scanner: Mx8000 IDT / Brilliance 16 (& Power) Rotation time 0,5 s kv: 120 mas / Rotation 90 mas Scan Region: Body Collimation 24 (16 x 1.5) mm Data Set MCSET16 Slice Width 2 mm Current Data MCSET16 Pitch 0,938 Scan range Rel. CTDI 0,90 at selected collimation Start Position 5 cm CTDI (air) 17,5 mgy/100mas End Position 44,5 cm CTDI (soft tissue) 18,7 mgy/100mas Patient Sex: nctdi w 7,1 mgy/100mas Organ w T H T w T.H T Remainder Organs H T Gonads 0,2 4,7 0,94 Adrenals 8,4 Bone Marrow (red) 0,12 3,9 0,47 Brain 0,0018 Colon 0,12 6,7 0,8 Upper Large Intestine 9,8 Lung 0,12 1,7 0,2 Small Intestine 9,6 Stomach 0,12 9,8 1,2 Kidney 11 Bladder 0,05 8,6 0,43 Pancreas 8,5 Breast 0,05 0,4 0,02 Spleen 9,2 Liver 0,05 9,2 0,46 Thymus 0,3 Oesophagus (Thymus) 0,05 0,3 0,015 Uterus 9,3 Thyroid 0,05 0,032 0,0016 Muscle 3,7 Skin 0,01 2,7 0,027 Bone Surface 0,01 4,9 0,049 CTDI w (mgy) 6,4 Kidneys 0, ,26 CDTI vol (mgy) 6,8 Remainder 2 0,025 3,7 0,094 DLP (mgy.cm) 269 Total Effective Dose (msv) 5 Scan Description / Comments nk for ImPACT, Imaging Performance Assessment of CT Scanners, an MHRA Evaluation centre 25

22 Protokol C ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator Version 0.99x 20/01/06 Scanner Model: Acquisition Parameters: Manufacturer: Philips Tube current 160 ma Scanner: Mx8000 IDT / Brilliance 16 (& Power) Rotation time 0,5 s kv: 120 mas / Rotation 80 mas Scan Region: Body Collimation 24 (16 x 1.5) mm Data Set MCSET16 Slice Width 2 mm Current Data MCSET16 Pitch 0,938 Scan range Rel. CTDI 0,90 at selected collimation Start Position 5 cm CTDI (air) 17,5 mgy/100mas End Position 44,5 cm CTDI (soft tissue) 18,7 mgy/100mas Patient Sex: nctdi w 7,1 mgy/100mas Organ w T H T w T.H T Remainder Organs H T Gonads 0,2 4,2 0,83 Adrenals 7,5 Bone Marrow (red) 0,12 3,5 0,42 Brain 0,0016 Colon 0,12 6 0,71 Upper Large Intestine 8,7 Lung 0,12 1,5 0,18 Small Intestine 8,5 Stomach 0,12 8,7 1 Kidney 9,4 Bladder 0,05 7,7 0,38 Pancreas 7,5 Breast 0,05 0,36 0,018 Spleen 8,2 Liver 0,05 8,1 0,41 Thymus 0,27 Oesophagus (Thymus) 0,05 0,27 0,013 Uterus 8,3 Thyroid 0,05 0,028 0,0014 Muscle 3,3 Skin 0,01 2,4 0,024 Bone Surface 0,01 4,4 0,044 CTDI w (mgy) 5,7 Kidneys 0,025 9,4 0,23 CDTI vol (mgy) 6,0 Remainder 2 0,025 3,3 0,083 DLP (mgy.cm) 239 Total Effective Dose (msv) 4,4 Scan Description / Comments nk for ImPACT, Imaging Performance Assessment of CT Scanners, an MHRA Evaluation centre 26

23 Protokol D ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator Version 0.99x 20/01/06 Scanner Model: Acquisition Parameters: Manufacturer: Philips Tube current 180 ma Scanner: Mx8000 IDT / Brilliance 16 (& Power) Rotation time 0,5 s kv: 120 mas / Rotation 90 mas Scan Region: Body Collimation 24 (16 x 1.5) mm Data Set MCSET16 Slice Width 2 mm Current Data MCSET16 Pitch 0,938 Scan range Rel. CTDI 0,90 at selected collimation Start Position 5 cm CTDI (air) 17,5 mgy/100mas End Position 44,5 cm CTDI (soft tissue) 18,7 mgy/100mas Patient Sex: nctdi w 7,1 mgy/100mas Organ w T H T w T.H T Remainder Organs H T Gonads 0,2 4,7 0,94 Adrenals 8,4 Bone Marrow (red) 0,12 3,9 0,47 Brain 0,0018 Colon 0,12 6,7 0,8 Upper Large Intestine 9,8 Lung 0,12 1,7 0,2 Small Intestine 9,6 Stomach 0,12 9,8 1,2 Kidney 11 Bladder 0,05 8,6 0,43 Pancreas 8,5 Breast 0,05 0,4 0,02 Spleen 9,2 Liver 0,05 9,2 0,46 Thymus 0,3 Oesophagus (Thymus) 0,05 0,3 0,015 Uterus 9,3 Thyroid 0,05 0,032 0,0016 Muscle 3,7 Skin 0,01 2,7 0,027 Bone Surface 0,01 4,9 0,049 CTDI w (mgy) 6,4 Kidneys 0, ,26 CDTI vol (mgy) 6,8 Remainder 2 0,025 3,7 0,094 DLP (mgy.cm) 269 Total Effective Dose (msv) 5 Scan Description / Comments nk for ImPACT, Imaging Performance Assessment of CT Scanners, an MHRA Evaluation centre 27

24 Protokol E ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator Version 0.99x 20/01/06 Scanner Model: Acquisition Parameters: Manufacturer: Philips Tube current 160 ma Scanner: Mx8000 IDT / Brilliance 16 (& Power) Rotation time 0,5 s kv: 120 mas / Rotation 80 mas Scan Region: Body Collimation 24 (16 x 1.5) mm Data Set MCSET16 Slice Width 2 mm Current Data MCSET16 Pitch 0,938 Scan range Rel. CTDI 0,90 at selected collimation Start Position 5 cm CTDI (air) 17,5 mgy/100mas End Position 44,5 cm CTDI (soft tissue) 18,7 mgy/100mas Patient Sex: nctdi w 7,1 mgy/100mas Organ w T H T w T.H T Remainder Organs H T Gonads 0,2 4,2 0,83 Adrenals 7,5 Bone Marrow (red) 0,12 3,5 0,42 Brain 0,0016 Colon 0,12 6 0,71 Upper Large Intestine 8,7 Lung 0,12 1,5 0,18 Small Intestine 8,5 Stomach 0,12 8,7 1 Kidney 9,4 Bladder 0,05 7,7 0,38 Pancreas 7,5 Breast 0,05 0,36 0,018 Spleen 8,2 Liver 0,05 8,1 0,41 Thymus 0,27 Oesophagus (Thymus) 0,05 0,27 0,013 Uterus 8,3 Thyroid 0,05 0,028 0,0014 Muscle 3,3 Skin 0,01 2,4 0,024 Bone Surface 0,01 4,4 0,044 CTDI w (mgy) 5,7 Kidneys 0,025 9,4 0,23 CDTI vol (mgy) 6,0 Remainder 2 0,025 3,3 0,083 DLP (mgy.cm) 239 Total Effective Dose (msv) 4,4 Scan Description / Comments nk for ImPACT, Imaging Performance Assessment of CT Scanners, an MHRA Evaluation centre 28

25 Protokol F ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator Version 0.99x 20/01/06 Scanner Model: Acquisition Parameters: Manufacturer: Philips Tube current 160 ma Scanner: Mx8000 IDT / Brilliance 16 (& Power) Rotation time 0,5 s kv: 120 mas / Rotation 80 mas Scan Region: Body Collimation 24 (16 x 1.5) mm Data Set MCSET16 Slice Width 5 mm Current Data MCSET16 Pitch 0,938 Scan range Rel. CTDI 0,90 at selected collimation Start Position 5 cm CTDI (air) 17,5 mgy/100mas End Position 44,5 cm CTDI (soft tissue) 18,7 mgy/100mas Patient Sex: nctdi w 7,1 mgy/100mas Organ w T H T w T.H T Remainder Organs H T Gonads 0,2 4,2 0,83 Adrenals 7,5 Bone Marrow (red) 0,12 3,5 0,42 Brain 0,0016 Colon 0,12 6 0,71 Upper Large Intestine 8,7 Lung 0,12 1,5 0,18 Small Intestine 8,5 Stomach 0,12 8,7 1 Kidney 9,4 Bladder 0,05 7,7 0,38 Pancreas 7,5 Breast 0,05 0,36 0,018 Spleen 8,2 Liver 0,05 8,1 0,41 Thymus 0,27 Oesophagus (Thymus) 0,05 0,27 0,013 Uterus 8,3 Thyroid 0,05 0,028 0,0014 Muscle 3,3 Skin 0,01 2,4 0,024 Bone Surface 0,01 4,4 0,044 CTDI w (mgy) 5,7 Kidneys 0,025 9,4 0,23 CDTI vol (mgy) 6,0 Remainder 2 0,025 3,3 0,083 DLP (mgy.cm) 239 Total Effective Dose (msv) 4,4 Scan Description / Comments nk for ImPACT, Imaging Performance Assessment of CT Scanners, an MHRA Evaluation centre 29

26 Protokol G ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator Version 0.99x 20/01/06 Scanner Model: Acquisition Parameters: Manufacturer: Philips Tube current 180 ma Scanner: Mx8000 IDT / Brilliance 16 (& Power) Rotation time 0,5 s kv: 120 mas / Rotation 90 mas Scan Region: Body Collimation 24 (16 x 1.5) mm Data Set MCSET16 Slice Width 5 mm Current Data MCSET16 Pitch 1,063 Scan range Rel. CTDI 0,90 at selected collimation Start Position 5 cm CTDI (air) 17,5 mgy/100mas End Position 44,5 cm CTDI (soft tissue) 18,7 mgy/100mas Patient Sex: nctdi w 7,1 mgy/100mas Organ w T H T w T.H T Remainder Organs H T Gonads 0,2 4,1 0,83 Adrenals 7,4 Bone Marrow (red) 0,12 3,5 0,41 Brain 0,0016 Colon 0,12 5,9 0,71 Upper Large Intestine 8,7 Lung 0,12 1,5 0,18 Small Intestine 8,4 Stomach 0,12 8,7 1 Kidney 9,3 Bladder 0,05 7,6 0,38 Pancreas 7,5 Breast 0,05 0,35 0,018 Spleen 8,1 Liver 0,05 8,1 0,4 Thymus 0,27 Oesophagus (Thymus) 0,05 0,27 0,013 Uterus 8,2 Thyroid 0,05 0,028 0,0014 Muscle 3,3 Skin 0,01 2,4 0,024 Bone Surface 0,01 4,3 0,043 CTDI w (mgy) 6,4 Kidneys 0,025 9,3 0,23 CDTI vol (mgy) 6,0 Remainder 2 0,025 3,3 0,083 DLP (mgy.cm) 237 Total Effective Dose (msv) 4,4 Scan Description / Comments nk for ImPACT, Imaging Performance Assessment of CT Scanners, an MHRA Evaluation centre 30

1. Lav en passende arbejdstegning, der illustrerer samtlige enkeltobservationer.

1. Lav en passende arbejdstegning, der illustrerer samtlige enkeltobservationer. Vejledende besvarelse af hjemmeopgave Basal statistik, efterår 2008 En gruppe bestående af 45 patienter med reumatoid arthrit randomiseres til en af 6 mulige behandlinger, nemlig placebo, aspirin eller

Læs mere

II PATIENTDOSER OG RISIKO VED RØNTGENUNDERSØGELSER Røntgentilsynet, Statens Institut for Strålehygiejne

II PATIENTDOSER OG RISIKO VED RØNTGENUNDERSØGELSER Røntgentilsynet, Statens Institut for Strålehygiejne Uddrag fra De samlede vejledninger kan ses på www.drs.dk Forord VEJLEDNINGER VEDR. RADIOLOGISKE PROCEDURER 2. udgave Marts 2003 Disse vejledninger vedr. radiologiske procedurer er udarbejdet i regi af

Læs mere

Kommentarer til opg. 1 og 3 ved øvelser i basalkursus, 3. uge

Kommentarer til opg. 1 og 3 ved øvelser i basalkursus, 3. uge Kommentarer til opg. 1 og 3 ved øvelser i basalkursus, 3. uge Opgave 1. Data indlæses i 3 kolonner, som f.eks. kaldessalt,pre ogpost. Der er således i alt tale om 26 observationer, idet de to grupper lægges

Læs mere

VEJLEDNING OM MÅLING AF PATIENTDOSER TIL CT-UNDERSØGELSER

VEJLEDNING OM MÅLING AF PATIENTDOSER TIL CT-UNDERSØGELSER VEJLEDNING OM MÅLING AF PATIENTDOSER TIL CT-UNDERSØGELSER 2012 Vejledning om måling af patientdoser til CT-undersøgelser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Læs mere

Disposition. 30 min. Spørgsmål / Debat?

Disposition. 30 min. Spørgsmål / Debat? Multi - etnisk CT Disposition 30 min Spørgsmål / Debat? 2003 SVS 16 slice CT 2003 RIS.PACS jan. 2004 Radiologi - Nuclear med. Undersøgelsesprofil i CT CT oversigt i stedet for Rtg. CT urografi CT ansigtsskelet

Læs mere

Introduktionsuddannelsen

Introduktionsuddannelsen Logbog Introduktionsuddannelsen Diagnostisk Radiologi Printervenlig udgave udarbejdet af Elisabeth Albrecht-Beste Formand for DRS Koordinerende Uddannelsesråd eab@dadlnet.dk yderligere oplysninger om logbogen

Læs mere

Udredningsstrategier. A-kursus i muskuloskeletal radiologi Arne Lücke Røntgen og Skanning NBG Århus

Udredningsstrategier. A-kursus i muskuloskeletal radiologi Arne Lücke Røntgen og Skanning NBG Århus A-kursus i muskuloskeletal radiologi 2016 Arne Lücke Røntgen og Skanning NBG Århus 1 Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægelsesapparatet. Modalitet Visitation Økonomi Strålehygiejne

Læs mere

Røntgenhenvisningen Morten Kindt, Røntgenafdelingen, Vejle

Røntgenhenvisningen Morten Kindt, Røntgenafdelingen, Vejle Røntgenhenvisningen 1 Røntgenhenvisningen Hvilke hensyn skal man tage, når man bestiller en billeddiagnostisk undersøgelse? 2 Fire vigtige hensyn Strålebeskyttelse Godt samarbejde med røntgenafdelingen

Læs mere

03-10-2012 side 1. Billedkvalitet. May-Lin Martinsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk

03-10-2012 side 1. Billedkvalitet. May-Lin Martinsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk 03-10-2012 side 1 Billedkvalitet May-Lin Martinsen 03-10-2012 side 2 Billedkvalitet Kontrast opløsning Rumlig opløsning Signal- Støj forhold (S/N) DOSIS Artefakter 03-10-2012 side 3 Billedkvalitet Den

Læs mere

CT og oversigt over abdomen. Lektion 2. CT af abdomen

CT og oversigt over abdomen. Lektion 2. CT af abdomen CT og oversigt over abdomen. Lektion 2 CT af abdomen Systematisk gennemgang CT af abdomen ved akutte abdominale smerter CT scanningen består af 2-300 axiale billeder 2 Systematisk gennemgang CT af abdomen

Læs mere

CT og oversigt over abdomen

CT og oversigt over abdomen CT og oversigt over abdomen Akut abdomen Akutte abdominale smerter Billeddiagnostiske muligheder Oversigt over abdomen Akut i. v. urografi Ultralydsundersøgelse af abdomen CT af abdomen 2 Billeddiagnostiske

Læs mere

Eksamen i Statistik for biokemikere. Blok

Eksamen i Statistik for biokemikere. Blok Københavns Universitet Det Naturvidenskabelige Fakultet Eksamen i Statistik for biokemikere. Blok 2 2007. 3 timers skriftlig prøve. Alle hjælpemidler - også blyant - er tilladt. Opgavesættet er på 8 sider.

Læs mere

CT og oversigt over abdomen

CT og oversigt over abdomen CT og oversigt over abdomen Akut abdomen Akutte abdominale smerter 1 Billeddiagnostiske muligheder Oversigt over abdomen Akut i. v. urografi Ultralydsundersøgelse af abdomen CT af abdomen 2 Billeddiagnostiske

Læs mere

CT og oversigt over abdomen

CT og oversigt over abdomen CT og oversigt over abdomen Billeddiagnostiske muligheder Oversigt over abdomen Akut abdomen Akutte abdominale smerter Akut i. v. urografi Ultralydsundersøgelse af abdomen CT af abdomen 1 2 Billeddiagnostiske

Læs mere

Billedkvalitet fortsat

Billedkvalitet fortsat 03-10-2012 side 1 Billedkvalitet fortsat 03-10-2012 side 2 Billedkvalitet Parameterhåndtering FOV ma Scantid kv Pitch Snittykkelse Patientlejring Kernel 03-10-2012 side 3 FOV Placering af pt. 03-10-2012

Læs mere

MTV og 3 D Lise Ludvigsen. Trine Agertoft Lene Tarp. Radiologisk afdeling Odense Universitetshospital

MTV og 3 D Lise Ludvigsen. Trine Agertoft Lene Tarp. Radiologisk afdeling Odense Universitetshospital MTV og 3 D Lise Ludvigsen Janni Jensen Trine Agertoft Lene Tarp Medicinsk Teknologi Vurdering En alsidig systematisk vurdering af forudsætningerne for og konsekvenserne af at anvende en medicinsk teknologi.

Læs mere

Multipel regression. M variable En afhængig (Y) M-1 m uafhængige / forklarende / prædikterende (X 1 til X m ) Model

Multipel regression. M variable En afhængig (Y) M-1 m uafhængige / forklarende / prædikterende (X 1 til X m ) Model Multipel regression M variable En afhængig (Y) M-1 m uafhængige / forklarende / prædikterende (X 1 til X m ) Model Y j 1 X 1j 2 X 2j... m X mj j eller m Y j 0 i 1 i X ij j BEMÆRK! j svarer til individ

Læs mere

UDVIKLINGEN I BRUG AF RØNTGENUNDERSØGELSER I DANMARK

UDVIKLINGEN I BRUG AF RØNTGENUNDERSØGELSER I DANMARK DECEMBER 215 UDVIKLINGEN I BRUG AF RØNTGENUNDERSØGELSER I DANMARK - med fokus på CT 23-214 UDVIKLINGEN I BRUG AF RØNTGENUNDERSØGELSER I DANMARK 23-214 Sundhedsstyrelsen, 215 Du kan frit referere teksten

Læs mere

Testeksempel CT thorax

Testeksempel CT thorax CT og oversigt over abdomen. Lektion 2 CT af abdomen ved akutte abdominale smerter CT af abdomen CT scanningen består af 2-300 axiale billeder 2 CT af abdomen ved akutte abdominale smerter Testeksempel

Læs mere

Basal statistik. 30. januar 2007

Basal statistik. 30. januar 2007 Basal statistik 30. januar 2007 Deskriptiv statistik Typer af data Tabeller Grafik Summary statistics Lene Theil Skovgaard, Biostatistisk Afdeling Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Læs mere

En Introduktion til SAS. Kapitel 5.

En Introduktion til SAS. Kapitel 5. En Introduktion til SAS. Kapitel 5. Inge Henningsen Afdeling for Statistik og Operationsanalyse Københavns Universitet Marts 2005 6. udgave Kapitel 5 T-test og PROC UNIVARIATE 5.1 Indledning Dette kapitel

Læs mere

Opgaver til ZAR II. Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik Michael Sørensen Oktober Opgave 1

Opgaver til ZAR II. Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik Michael Sørensen Oktober Opgave 1 Københavns Universitet Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik Statistik for biokemikere Inge Henningsen Michael Sørensen Oktober 2003 Opgaver til ZAR II Opgave 1 Et datasæt består af 20 observationer.

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Variansanalyse i SAS 1. Institut for Matematiske Fag December 2007

Variansanalyse i SAS 1. Institut for Matematiske Fag December 2007 Københavns Universitet Statistik for Biokemikere Det naturvidenskabelige fakultet Institut for Matematiske Fag December 2007 Variansanalyse i SAS 1 Ensidet variansanalyse Bartlett s test Tukey s test PROC

Læs mere

Lineær regression. Simpel regression. Model. ofte bruges følgende notation:

Lineær regression. Simpel regression. Model. ofte bruges følgende notation: Lineær regression Simpel regression Model Y i X i i ofte bruges følgende notation: Y i 0 1 X 1i i n i 1 i 0 Findes der en linie, der passer bedst? Metode - Generel! least squares (mindste kvadrater) til

Læs mere

Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009

Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009 Københavns Universitet Det Naturvidenskabelige Fakultet Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009 Alle hjælpemidler er tilladt, og besvarelsen må gerne skrives med blyant. Opgavesættet er på

Læs mere

Variansanalyse i SAS. Institut for Matematiske Fag December 2007

Variansanalyse i SAS. Institut for Matematiske Fag December 2007 Københavns Universitet Statistik for Biokemikere Det naturvidenskabelige fakultet Institut for Matematiske Fag December 2007 Variansanalyse i SAS 2 Tosidet variansanalyse Residualplot Tosidet variansanalyse

Læs mere

Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse Forår 2006 Matematisk Modellering 1 Side 1

Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse Forår 2006 Matematisk Modellering 1 Side 1 Matematisk Modellering 1 Side 1 I nærværende opgavesæt er der 16 spørgsmål fordelt på 4 opgaver. Ved bedømmelsen af besvarelsen vægtes alle spørgsmål lige. Endvidere lægges der vægt på, at det af besvarelsen

Læs mere

Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient. Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH

Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient. Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH Formålet med en billeddiagnostisk strategi Sikre en hurtig og fuldstændig

Læs mere

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet Den Multitraumatiserede Patient Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet ATLS Advanced Trauma and Life Support Den Multitraumatiserede Patient Efter akut fysisk traume har : Umiddelbart livstruende

Læs mere

Røntgenstråling - er der en risiko?

Røntgenstråling - er der en risiko? Mange mennesker er utrygge ved røntgenstråling Denne patientinformation fortæller dig om, hvad risikoen er ved den røntgenstråling, som anvendes hér på røntgenafdelingen. Risiko Vi udsættes daglig for

Læs mere

Hypoteser om mere end to stikprøver ANOVA. k stikprøver: (ikke ordinale eller højere) gælder også for k 2! : i j

Hypoteser om mere end to stikprøver ANOVA. k stikprøver: (ikke ordinale eller højere) gælder også for k 2! : i j Hypoteser om mere end to stikprøver ANOVA k stikprøver: (ikke ordinale eller højere) H 0 : 1 2... k gælder også for k 2! H 0ij : i j H 0ij : i j simpelt forslag: k k 1 2 t-tests: i j DUER IKKE! Bonferroni!!

Læs mere

Vejledning om patientdoser og referencedoser for røntgenundersøgelser Konventionelle røntgenundersøgelser af børn

Vejledning om patientdoser og referencedoser for røntgenundersøgelser Konventionelle røntgenundersøgelser af børn J.nr.: 3715-13-006 December 006 Vejledning om patientdoser og referencedoser for røntgenundersøgelser Konventionelle røntgenundersøgelser af børn I henhold til 96 i bekendtgørelse nr. 975/1998 1 skal røntgenafdelinger

Læs mere

Konfidensintervaller og Hypotesetest

Konfidensintervaller og Hypotesetest Konfidensintervaller og Hypotesetest Konfidensinterval for andele χ -fordelingen og konfidensinterval for variansen Hypoteseteori Hypotesetest af middelværdi, varians og andele Repetition fra sidst: Konfidensintervaller

Læs mere

CLASS temp medie; MODEL rate=temp medie/solution; RUN;

CLASS temp medie; MODEL rate=temp medie/solution; RUN; Ugeopgave 2.1 Bakterieprøver fra patienter transporteres ofte til laboratoriet ved stuetemperatur samt mere eller mindre udsat for luftens ilt. Dette er især uheldigt for prøver som indeholder anaerobe

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Øvelser til basalkursus, 5. uge. Opgavebesvarelse: Knogledensitet hos unge piger

Øvelser til basalkursus, 5. uge. Opgavebesvarelse: Knogledensitet hos unge piger Øvelser til basalkursus, 5. uge Opgavebesvarelse: Knogledensitet hos unge piger I alt 112 piger har fået målt knogledensitet (bone mineral density, bmd) i 11-års alderen (baseline værdi). Pigerne er herefter

Læs mere

Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner

Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner I modsætning til envejs-anova kan flervejs-anova udføres selv om der er kun én

Læs mere

Dosisoptimering af CT oversigt over abdomen

Dosisoptimering af CT oversigt over abdomen Dosisoptimering af CT oversigt over abdomen Radiografuddannelsen 7. semester Bachelorprojekt 4. eksterne prøve Udarbejdet af: Vejleder: Skole: Christian Engsbro Hold 59 Rikke Vinterberg Professionshøjskolen

Læs mere

A KURSUS 2014 KVALITETSSIKRING & KVALITETSKONTROL. Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi

A KURSUS 2014 KVALITETSSIKRING & KVALITETSKONTROL. Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi KVALITETSSIKRING & KVALITETSKONTROL Erik Andersen, ansvarlig fysiker CIMT Medico Herlev, Gentofte, Glostrup Hospital Bekendtgørelse nr. 975 af

Læs mere

Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient. Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH

Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient. Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH Formålet med en billeddiagnostisk strategi Sikre en hurtig og fuldstændig

Læs mere

Kursus i varians- og regressionsanalyse Data med detektionsgrænse. Birthe Lykke Thomsen H. Lundbeck A/S

Kursus i varians- og regressionsanalyse Data med detektionsgrænse. Birthe Lykke Thomsen H. Lundbeck A/S Kursus i varians- og regressionsanalyse Data med detektionsgrænse Birthe Lykke Thomsen H. Lundbeck A/S 1 Data med detektionsgrænse Venstrecensurering: Baggrundsstøj eller begrænsning i måleudstyrets følsomhed

Læs mere

Vejledende besvarelse af hjemmeopgave i Basal statistik for lægevidenskabelige forskere, forår 2013

Vejledende besvarelse af hjemmeopgave i Basal statistik for lægevidenskabelige forskere, forår 2013 Vejledende besvarelse af hjemmeopgave i Basal statistik for lægevidenskabelige forskere, forår 2013 I forbindelse med reagensglasbehandling blev 100 par randomiseret til to forskellige former for hormonstimulation.

Læs mere

A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi GRUNDLÆGGENDE DOSIMETRI

A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi GRUNDLÆGGENDE DOSIMETRI A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi GRUNDLÆGGENDE DOSIMETRI Erik Andersen, ansvarlig fysiker CIMT Medico, Herlev, Gentofte, Glostrup Hospital Fysiske størrelser og enheder : Fysisk

Læs mere

03-10-2012 side 1. Dosis. May-Lin Martinsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk

03-10-2012 side 1. Dosis. May-Lin Martinsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk 03-10-2012 side 1 Dosis May-Lin Martinsen 03-10-2012 side 2 Fordeling af undersøgelser 03-10-2012 side 3 Andel af dosis 03-10-2012 side 4 CT i Norden 50/80% af den totale stråling til befolkingen Markant

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

k normalfordelte observationsrækker (ensidet variansanalyse)

k normalfordelte observationsrækker (ensidet variansanalyse) k normalfordelte observationsrækker (ensidet variansanalyse) Lad x ij, i = 1,...,k, j = 1,..., n i, være udfald af stokastiske variable X ij og betragt modellen M 1 : X ij N(µ i, σ 2 ). Estimaterne er

Læs mere

JANUAR 2015 CT REFERENCEDOSER. Indsamling og vurdering af patientdoser ved CT

JANUAR 2015 CT REFERENCEDOSER. Indsamling og vurdering af patientdoser ved CT JANUAR 2015 CT REFERENCEDOSER Indsamling og vurdering af patientdoser ved CT CT REFERENCEDOSER Indsamling og vurdering af patientdoser ved CT Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 5. Sammenligning af to grupper * Sammenligning af middelværdier * Sammenligning af andele

Anvendt Statistik Lektion 5. Sammenligning af to grupper * Sammenligning af middelværdier * Sammenligning af andele Anvendt Statistik Lektion 5 Sammenligning af to grupper * Sammenligning af middelværdier * Sammenligning af andele Motiverende eksempel Antal minutter brugt på rengøring/madlavning: Rengøring/Madlavning

Læs mere

Eksamen i Statistik for biokemikere. Blok

Eksamen i Statistik for biokemikere. Blok Københavns Universitet Det Naturvidenskabelige Fakultet Eksamen i Statistik for biokemikere. Blok 2 2006. 3 timers skriftlig prøve. Alle hjælpemidler - også blyant - er tilladt. Opgavesættet er på 6 sider.

Læs mere

Logistisk Regression - fortsat

Logistisk Regression - fortsat Logistisk Regression - fortsat Likelihood Ratio test Generel hypotese test Modelanalyse Indtil nu har vi set på to slags modeller: 1) Generelle Lineære Modeller Kvantitav afhængig variabel. Kvantitative

Læs mere

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009 DTU Informatik 02402 Introduktion til Statistik 200-2-0 LFF/lff Løsning til eksaminen d. 4. december 2009 Referencer til Probability and Statistics for Engineers er angivet i rækkefølgen [8th edition,

Læs mere

Oversigt over undersøgelser på røntgenafdelingerne ved Sygehus Lillebælt: Kolding, Fredericia, Vejle, Give og Middelfart

Oversigt over undersøgelser på røntgenafdelingerne ved Sygehus Lillebælt: Kolding, Fredericia, Vejle, Give og Middelfart Side 1 af 5 Sygehus Lillebælt - Røntgen, VGMFS - 2.00 Kerneprocesser - 2.04 Forberedelse og efterbehandling af patienter til radiologi Røntgen, VGMFS Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Oversigt

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 5. Sammenligning af to grupper * Sammenligning af middelværdier * Sammenligning af andele

Anvendt Statistik Lektion 5. Sammenligning af to grupper * Sammenligning af middelværdier * Sammenligning af andele Anvendt Statistik Lektion 5 Sammenligning af to grupper * Sammenligning af middelværdier * Sammenligning af andele Motiverende eksempel Antal minutter brugt på rengøring/madlavning: Rengøring/Madlavning

Læs mere

Normalfordelingen. Statistik og Sandsynlighedsregning 2

Normalfordelingen. Statistik og Sandsynlighedsregning 2 Normalfordelingen Statistik og Sandsynlighedsregning 2 Repetition og eksamen Erfaringsmæssigt er normalfordelingen velegnet til at beskrive variationen i mange variable, blandt andet tilfældige fejl på

Læs mere

Radiologi - FT 1. Den radiologiske henvisning. Introduktion til fraktur og luxation

Radiologi - FT 1. Den radiologiske henvisning. Introduktion til fraktur og luxation - FT 1 Den radiologiske henvisning Introduktion til fraktur og luxation Ole Graumann 1. Reservelæge & PhD studerende Tak til overlæge Morten Kindt FT 1 1) Radiologiske modaliteter - rtg., CT, UL og MR

Læs mere

Patientinformation. Tarmslyng. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling

Patientinformation. Tarmslyng. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling Patientinformation Tarmslyng Kvalitet døgnet rundt Kirurgisk Afdeling Tarmslyng Tarmslyng er en fællesbetegnelse for en akut tilstand med ophævet passage af luft og afføring gennem tarmsystemet. I tyndtarmen

Læs mere

Løsning til opgave i logistisk regression

Løsning til opgave i logistisk regression Løsning til øvelser i logistisk regression, november 2008 1 Løsning til opgave i logistisk regression 1. Først indlæses data, og vi kan lige sørge for at danne en dummy-variable for cml, som indikator

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

Bilag 1. Udarbejdelse af den indledende spørgeskemaundersøgelse

Bilag 1. Udarbejdelse af den indledende spørgeskemaundersøgelse Bilag 1 Udarbejdelse af den indledende spørgeskemaundersøgelse Tanken bag dette spørgeskema var; at skabe belæg for at emnet i vores problemstilling var reelt eksisterende. Vi ønskede at spørgeskemaet

Læs mere

17-08-2014. Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. Sarkomer. Sarkomcentret multidisciplinært. En multidisciplinær opgave

17-08-2014. Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. Sarkomer. Sarkomcentret multidisciplinært. En multidisciplinær opgave Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. En multidisciplinær opgave Bjarne Hauge Hansen, Ortopædkirurgisk afd. E, Århus Sygehus. Sarkomer Maligne bindevævstumorer. Mange undertyper. Mange

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Thyreoideaskintigrafi - Mediso

Thyreoideaskintigrafi - Mediso Instruks Side 1 af 5 Formål At afbilde lokalisation, størrelse og fordeling af fungerende thyreoideavæv. Målgruppe og anvendelsesområde Sygeplejersker, bioanalytikere og læger på afd. Z, som arbejder i

Læs mere

03-10-2012 side 1. Billeddannelsen. Anne Sofie Nielsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk

03-10-2012 side 1. Billeddannelsen. Anne Sofie Nielsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk 03-10-2012 side 1 Billeddannelsen Anne Sofie Nielsen 03-10-2012 side 2 Dataopsamling (Data acquisition) Slice by sice (sekventiel) Volumen (Helical eller spiral) 03-10-2012 side 3 Seeram 03-10-2012 side

Læs mere

β = SDD xt SSD t σ 2 s 2 02 = SSD 02 f 02 i=1

β = SDD xt SSD t σ 2 s 2 02 = SSD 02 f 02 i=1 Lineær regression Lad x 1,..., x n være udfald af stokastiske variable X 1,..., X n og betragt modellen M 2 : X i N(α + βt i, σ 2 ) hvor t i, i = 1,..., n, er kendte tal. Konkret analyseres (en del af)

Læs mere

CT Urografi protokoller

CT Urografi protokoller Bachelorprojekt på Radiografuddannelsen i Herlev, afleveret d. 7. januar 2005. CT Urografi protokoller på Sjælland Figur 1 Udarbejdet af Radiografstuderende Kasper Damsbo og Signe Olsen - hold 51 på sygepleje-

Læs mere

Hvorfor skal vi CT-skanne?

Hvorfor skal vi CT-skanne? A-kursus CT teknik asbjoern.seegert@rsyd.dk tlf: 7636 30 Agenda Hvorfor skal vi CT-skanne Historik Hvad er en CT-skanning egentlig Billedrekonstruktion Vigtige forhold CT-tal og windowsetting Antal snit

Læs mere

Abnorme fund i nyrer og urinveje ved prænatal misdannelsesscreening plan, art og hyppighed

Abnorme fund i nyrer og urinveje ved prænatal misdannelsesscreening plan, art og hyppighed Abnorme fund i nyrer og urinveje ved prænatal misdannelsesscreening plan, art og hyppighed 25. januar 2012 Børneafdelingen, Hvidovre Hospital September 2004, fosterdiagnostik Alle gravide skal have tilbud

Læs mere

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for perioden 2008-09 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Antallet af kræfttilfælde var

Læs mere

Abdomen 2. Michel Bach Hellfritzsch

Abdomen 2. Michel Bach Hellfritzsch Abdomen 2 Michel Bach Hellfritzsch 2 3 4 1 5 Intestinum crassum Caecum med appendix vermiformis Colon Rectum med canalis analis Taeniae coli Haustrae coli (Appendices epiploicae) Plicae semilunares coli

Læs mere

Klasseøvelser dag 2 Opgave 1

Klasseøvelser dag 2 Opgave 1 Klasseøvelser dag 2 Opgave 1 1.1. Vi sætter først working directory og data indlæses: library( foreign ) d

Læs mere

VIGTIGT - Korrektion vedr. medicinsk udstyr Brilliance CT-systemer og Gemini- og Precedence-systemer, der anvender Brilliance CT

VIGTIGT - Korrektion vedr. medicinsk udstyr Brilliance CT-systemer og Gemini- og Precedence-systemer, der anvender Brilliance CT CT/AMI -1/2- FSN 72800599_88200461 15. maj 2013 Problemer med CTDI vol -faktorer på Philips CT-systemer Kære kunde, Der er konstateret et problem på Philips Gemini- og Precedence-systemer, der anvender

Læs mere

Ydelse: Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: E-mail konsultation 0105 62,94 69,30

Ydelse: Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: E-mail konsultation 0105 62,94 69,30 Takstkort 40A Reguleringsprocent: Overenskomstens specielle del, kapitel 5 12,3% København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner -, Sikringsgruppe 1 + 2 E-mail konsultation 0105 62,94 69,30 Røntgenundersøgelser

Læs mere

Opgavebesvarelse, Basalkursus, uge 3

Opgavebesvarelse, Basalkursus, uge 3 Opgavebesvarelse, Basalkursus, uge 3 Opgave 1: Udskrivning af astma patienter (DGA s. 273) I en randomiseret undersøgelse foretaget af Storr et. al. (Lancet, i, 1987) sammenlignes effekten af en enkelt

Læs mere

Det kunne godt se ud til at ikke-rygere er ældre. Spredningen ser ud til at være nogenlunde ens i de to grupper.

Det kunne godt se ud til at ikke-rygere er ældre. Spredningen ser ud til at være nogenlunde ens i de to grupper. 1. Indlæs data. * HUSK at angive din egen placering af filen; data framing; infile '/home/sro00/mph2016/framing.txt' firstobs=2; input id sex age frw sbp sbp10 dbp chol cig chd yrschd death yrsdth cause;

Læs mere

To-sidet varians analyse

To-sidet varians analyse To-sidet varians analyse Repetition En-sidet ANOVA Parvise sammenligninger, Tukey s test Model begrebet To-sidet ANOVA Tre-sidet ANOVA Blok design SPSS ANOVA - definition ANOVA (ANalysis Of VAriance),

Læs mere

CT skanning Basal teknik

CT skanning Basal teknik CT skanning Basal teknik Billeddiagnostisk kursus i Pædiatrisk Pulmonologi Onsdag den 14. april 2010 Gratien Andersen, overlæge Billeddiagnostisk Afdeling Århus Universitetshospital, Skejby Introduktion

Læs mere

Opgave 1 Betragt to diskrete stokastiske variable X og Y. Antag at sandsynlighedsfunktionen p X for X er givet ved

Opgave 1 Betragt to diskrete stokastiske variable X og Y. Antag at sandsynlighedsfunktionen p X for X er givet ved Matematisk Modellering 1 (reeksamen) Side 1 Opgave 1 Betragt to diskrete stokastiske variable X og Y. Antag at sandsynlighedsfunktionen p X for X er givet ved { 1 hvis x {1, 2, 3}, p X (x) = 3 0 ellers,

Læs mere

Retningslinjer for radiografer ved radiologiske børneundersøgelser

Retningslinjer for radiografer ved radiologiske børneundersøgelser Retningslinjer for radiografer ved radiologiske børneundersøgelser Rigshospitalet Radiologisk klinik Børnegruppen Februar 2012 4.udgave Indholdsfortegnelse: Introduktion og formål... 3 Retningslinjer...

Læs mere

Løsning eksamen d. 15. december 2008

Løsning eksamen d. 15. december 2008 Informatik - DTU 02402 Introduktion til Statistik 2010-2-01 LFF/lff Løsning eksamen d. 15. december 2008 Referencer til Probability and Statistics for Engineers er angivet i rækkefølgen [8th edition, 7th

Læs mere

Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003.

Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003. Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003 Problemstilling Foreningen af Radiografer i Danmark tillader sig at henvende

Læs mere

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg December 2011 Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg Almindelige bestemmelser Enhver anvendelse af ioniserende stråling fra røntgenkilder eller

Læs mere

Reeksamen i Statistik for biokemikere. Blok 3 2007.

Reeksamen i Statistik for biokemikere. Blok 3 2007. Københavns Universitet Det Naturvidenskabelige Fakultet Reeksamen i Statistik for biokemikere. Blok 3 2007. Opgave 1. 3 timers skriftlig prøve. Alle hjælpemidler - også blyant - er tilladt. Opgavesættet

Læs mere

Billeddiagnostik af patienter med makroskopisk hæmaturi

Billeddiagnostik af patienter med makroskopisk hæmaturi Billeddiagnostik af patienter med makroskopisk hæmaturi L Æ G E, P H. D. S T U D E R E N D E K A R E N L I N D R A M S K O V R A D I O L O G I S K A F D E L I N G, H E R L E V H O S P I T A L Projektets

Læs mere

OR stiger eksponentielt med forskellen i BMI komplicet model svær at forstå og analysere simpel model

OR stiger eksponentielt med forskellen i BMI komplicet model svær at forstå og analysere simpel model Epidemiologi og biostatistik. Uge 5, torsdag. marts 1 Morten Frydenberg, Institut for Biostatistik. 1 Analyse af overlevelsesdata (ventetidsdata) Censurering (højre + andet) Kaplan-Meyer kurver Det statistiske

Læs mere

Kursus 02402 Introduktion til Statistik. Forelæsning 7: Kapitel 7 og 8: Statistik for to gennemsnit, (7.7-7.8,8.1-8.5) Per Bruun Brockhoff

Kursus 02402 Introduktion til Statistik. Forelæsning 7: Kapitel 7 og 8: Statistik for to gennemsnit, (7.7-7.8,8.1-8.5) Per Bruun Brockhoff Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 7: Kapitel 7 og 8: Statistik for to gennemsnit, (7.7-7.8,8.1-8.5) Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks

Læs mere

Radiologiske procedurer. Januar 2010 side 1 DOKU/anh

Radiologiske procedurer. Januar 2010 side 1 DOKU/anh Obligatorisk tillægskodning Der er krav om obligatorisk tillægskodning (sideangivelse og/el. anvendelse af kontrast) for en del af de radiologiske procedurer. Disse krav er vist i tabellen. Radiologiske

Læs mere

Cases A-kursus 2014. Cases mærket med *: Hele billedserien tilgængelig i Dropbox

Cases A-kursus 2014. Cases mærket med *: Hele billedserien tilgængelig i Dropbox Cases A-kursus 2014 Cases mærket med *: Hele billedserien tilgængelig i Dropbox Case 1 67-årig mand Sigmoideum-opereret for 1½ måned siden Oplæg til CT: Kvalme, opkastninger og stomistop gennem 2 døgn

Læs mere

PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006

PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006 PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006 I dag: To stikprøver fra en normalfordeling, ikke-parametriske metoder og beregning af stikprøvestørrelse Eksempel: Fiskeolie

Læs mere

Basal statistik. 2. september 2008

Basal statistik. 2. september 2008 Basal statistik 2. september 2008 Deskriptiv statistik Grafik Summary statistics Normalfordelingen Typer af data Esben Budtz-Jørgensen, Biostatistisk Afdeling Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns

Læs mere

Afsnit E1 Konfidensinterval for middelværdi i normalfordeling med kendt standardafvigelse

Afsnit E1 Konfidensinterval for middelværdi i normalfordeling med kendt standardafvigelse Afsnit 8.3 - E1 Konfidensinterval for middelværdi i normalfordeling med kendt standardafvigelse Først skal normalfordelingen lige defineres i Maple, så vi kan benytte den i vores udregninger. Dette gøres

Læs mere

Multipel Linear Regression. Repetition Partiel F-test Modelsøgning Logistisk Regression

Multipel Linear Regression. Repetition Partiel F-test Modelsøgning Logistisk Regression Multipel Linear Regression Repetition Partiel F-test Modelsøgning Logistisk Regression Test for en eller alle parametre I jagten på en god statistisk model har vi set på følgende to hypoteser og tilhørende

Læs mere

Postoperative komplikationer

Postoperative komplikationer Løsninger til øvelser i kategoriske data, oktober 2008 1 Postoperative komplikationer Udgangspunktet for vurdering af den ny metode må være en nulhypotese om at der er samme komplikationshyppighed, 20%.

Læs mere

Billeddiagnostisk afdeling. Velkommen

Billeddiagnostisk afdeling. Velkommen Billeddiagnostisk afdeling Velkommen Røntgen- og skanningsafdeling Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Røntgen Opgang 4A, stuen & 1. sal Telefon 3977 3705 Nuklearmedicin Opgang 4, 1.

Læs mere

Patient med akutte abdominalsmerter

Patient med akutte abdominalsmerter Akutte tilstande Patient med akutte abdominalsmerter Af Svend Schulze, Flemming Bendtsen og Merete Friis Hvorledes håndteres patienten med akutte abdominalsmerter? En ud af ti vil have tegn på en akut

Læs mere

Logistisk regression. Basal Statistik for medicinske PhD-studerende November 2008

Logistisk regression. Basal Statistik for medicinske PhD-studerende November 2008 Logistisk regression Basal Statistik for medicinske PhD-studerende November 2008 Bendix Carstensen Steno Diabetes Center, Gentofte & Biostatististisk afdeling, Københavns Universitet bxc@steno.dk www.biostat.ku.dk/~bxc

Læs mere

CT lab funktion på OUH. CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012

CT lab funktion på OUH. CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012 CT lab funktion på OUH CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012 1 2 Ideen opstod under mine besøg i det store udland og ideen støttede min CT overlæge hele vejen igennem Tiden arbejder for

Læs mere