På HoS og HeS konverteres undersøgelsen ofte til CT-oversigt over abdomen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På HoS og HeS konverteres undersøgelsen ofte til CT-oversigt over abdomen."

Transkript

1 Bilagsfortegnelse 1: HoS & HeS: 4.5 oversigt over abdomen 2: Instruks CT OOA 3: Materiale CT & CT OOA fra FRD landskursus : Referencedosis OOA 2,6 msv 5: Akut abdomen. CT versus røntgenoversigt over abdomen 6: Protokol 6.2 CT OOA 7: Dosisberegning standard protokol 8: Protokol abdomen hernie 9: Protokol 6,2 CT OOA, Philips Brilliance MSCT 64 10: Fantomudmåling 11: Beregninger effektiv dosis & stråleinduceret cancer 12: Scoutbillede 13: Statistiske beregninger af normalfordeling og 2 sidet Anova 14: Eksempler på billedkvalitet 15: Beregninger T-test 16: Beregnet støjudvikling 5

2 Bilag Oversigt over abdomen Dato: Forfatter: På HoS og HeS konverteres undersøgelsen ofte til CT-oversigt over abdomen. Indikation Akut abdomen. Mistanke om tyndtarms- og colonileus, fri luft, volvulus, toksisk megacolon, fremmedlegemer i mave- tarmkanalen eller invagination (børn). Forberedelse Ingen. Ved mistanke om fri luft lejres patienten i venstre sideleje inden transporten til røntgenafdelingen. Kort om undersøgelsen Ved mistanke om fri luft indledes med undersøgelse i venstre sideleje med horisontal strålegang. Er der ikke fri luft fortsættes med abdomenoptagelser i liggende og stående stilling. Ved colonileus fortsættes med colonindhældning med bariumkontrast, efter aftale. Specialundersøgelser Invagination (børn). HeS Ved klinisk mistanke om invagination udføres - efter konferering med kirurgisk og pædiatrisk bagvagt - efterfølgende colonindhældning m.h.p. reponering af invaginationen. Diagnosen kan ofte verificeres ved ultralyd. Varighed ½ - 1½ time, afhængig af problemstilling og eventuel suppl. colonindhældning. A4395DC CDF004ABF7E?OpenDocument 6

3 Bilag Oversigt over abdomen (50) Generelt Undersøgelsen udføres kun efter konference med vagthavende læge på Billeddiagnostisk afdeling, personsøger 804, (hvis denne ikke er i huset kontaktes vedkommende via øvrigt vagtpersonale på personsøger 805), og bør være ordineret af læge fra afdeling D eller mellem- eller bagvagt fra afdeling F Udarbejdet team 3, november 07/im/krø/ih/psm/cso Indikation CT-ooa udføres på mistanke om ileus, perforeret hulorgan, uafklaret akut abdomen, toksisk megacolon, koprostase. Følgende indikationer kan afklares ved enkelt konventionel røntgenoptagelse: Kontrol af div. sonder eller katetre f. eks Sengstakensonde samt obs fremmedlegeme (afhænger dog af fremmedlegemets formodede dæmpning). Kontraindikation Oplagt perforeret hulorgan (ulcusperforation med udtalt défense). Patienten skal være hæmodynamisk stabil nok til at kunne undergå en CT skanning, dette vurderes af henvisende læge, ligeledes evt. behov for anæstesiledsagelse. Patientforberedelse Obs ileus patienter bør have ventrikelsonde inden undersøgelsen. Patienten informeres om undersøgelsen. Gonadebeskyttelse af drenge og mænd. Apparatur Phillips 64 slices Rum 50 Ved konventionel røntgen - CR/DR f.eks. rum 9, 11,12 eller 13 (evt. 10). Ca. 110 kv og mas efter lokal eksponeringsliste. Udførelse Patienten lægges først i venstre sideleje i 5 minutter, feet first, armene over hovedet. Da en enkelt protokol ikke kan indeholde 3 "surviews", foretages den første optagelse som et enkelt surviewscan i 90o fra diaphragma til throcanter minor. Derefter lægges patienten i rygleje, armene over hovedet og nu vælges først den egentlige protokol 6.2. Dual surview fra diaphragma til throcanter minor i 90 og 180o. (serie 1) herefter tomskan fra fra diaphragma til throcanter minor (serie 2) Kontrast Hvis der ønskes supplerende IV kontrast-serie - obs kreatinin. Ved mistanke om obstruktion kan der være indikation for indhældning pr rektum med vandig kontrast (fortyndet 1:10). Skanserier surviewscan til 6.2 (50) 6.2 serie 1 (50) 6.2 serie 2 (50) S U R V I E W S C A N T I L 6. 2 ( 5 0 ) 120 kv 30 ma 6. 2 S E R I E 1 ( 5 0 ) 120 kv 30 ma 6. 2 S E R I E 2 ( 5 0 ) kv 120 mas 100 pitch 1,172 rotationstid 0.75s snittykkelse Increment 2 mm 1 mm 7

4 Resolution Algoritme standard B matrix 512 kollimering 64 x 0,625 Efterbehandling Hos ptt med akut mekanisk colonileus vil man efterfølgende efter konference med kirurgisk afdeling foretage en colonindhældning med vandig kontrast for afklare stoppets lokalisation, se undersøgelsesvejledning:rtg. af colon, akut. Ved tyndtarmsileus vil man ligeledes efter konference med kirurgisk afdeling supplere med tyndtarmspassage, se undersøgelsesvejledning for tyndtarms-passage. Beskrivekriterie Diagnosen mekanisk ileus (tyndtarm eller colon) stilles på fundet af dilaterede tarmslynger oralt og normale eller sammenfaldne tarmslynger analt. Jo mere oralt i tyndtarmen stoppet sidder, jo færre dilaterede slynger ses. Da tarmen analt for stoppet vil kunne tømmes frit, vil man ved tyndtarmsileus se dilaterede tyndtarmsslynger med væskespejl, hyppigt i flere niveauer, og ingen eller eller kun lidt colonluft. Ved colonileus vil colon være dilateret oralt for stoppet og sammenfalden analt. Tyndtarmen kan i denne situation være både dilateret og sammenfalden. Ved paralytisk ileus ses en mere diffus dilatation med affektion af både tyndtarm og colon. Akut colonvolvulus er hyppigst lokaliseret til colon sigmoideum, sjældnere til coecum. Det torkverede colonafsnit er stærkt dilateret og giver ved sit udseende og lokalisation som regel en formodning om forandringens natur. Navnlig ved sigmoideumvolvulus kan man ved coloindhældning ofte se en karakteristisk næbformet tilspidsning af kontrasten mod torkveringen. Akut colit: ses oftest som luft i både tynd-og tyktarm. Man kan følge tilstanden radiologisk ved måling af det afficerede tarmafsnit. Cave indhældning ved akut colit. Ascites: små mængder påvises ikke ved o.o.abdomen. Større mængder ses som et gråslør og med et øget mellemrum mellem evt. luftfyldte tarmslynger. Psoasskyggerne ses slørede. En supplerende ultralydskanning vil hurtigt kunne afklare om der er ascites. Fri luft i peritoneum ses lettest i stående stilling, hvor luften samler sig under diaphragmakuplerne, eller langs flanken på en sideoptagelse med horisontal strålegang. Har man vanskeligt ved at afklare, om der er fri luft kan man supplere med en CT skanning over øvre abdomen, denne vil afsløre selv få ml fri luft. Mesenterialtrombose: kan ses som luft i tarmvæggen på oversigten. Imidlertid er CT med i.v. kontrast (for at se fyldning af mesenterialkarrene) en mere følsom undersøgelse. Ultralydskanning af flowet i a. mesenterica superior. kan i øvede hænder afsløre svære stenoser/okklusioner, skanningen er imidlertid ofte generet af store mængder luft i regionen. Andre fund : Forkalkninger lokaliseret til urin - eller galdeveje eller luft i galdeveje kan lede tanken hen på sygdom i disse organer. En samling af luftblærer uden for tarmvæggen hos en febril pt. kan give mistanke om absces. Akut pancreatitis kan ses som paralyse med dilatation af duodenum/jejunumslynger. Ultralyd eller CT skanning (hos adipøse ptt. eller ptt. med udtalt meteorisme) er begge et godt supplement til o.o.abdomen. De er begge overordentlig anvendelige både diagnostisk og for ultralyds vedkommende også terapeutisk. Scouts: Fri luft? Væskespejl? Dilaterede segmenter? Volvolus? Axiale snit: Fri luft? Fri væske? Luft/fæces-fordeling i colon? Dilatation af colon eller tyndtarm? Luft i tyndtarm? Tegn på obstruktion, præstenotisk dilatation, kan evt streng identificeres? Vægfortykkelse? Stranding? Øvrige abdominale organer. Arkivering Kun rekonstruktioner og patologiske fund overføres manuelt. SKS Kode UX CD00, CT-skanning af abdomen (konv. rtg. ooa: UX RD00) 8

5 Bilag 3 Uddrag fra materiale af Sydvestjysk Sygehus fra FRD landskursus 2008 Udvikling i CT-us (Esbjerg) Antal CT proc. (Kilde : Ribe Amts Ledelses Informations Sys tem ) Us. der er blevet konverteret til CT Urografi Akut abd. oversigt m.h.p fri luft/ileus Cervicalcolumna obs fract./luxation Orbita /ansigskelet Bihuler Nyreangiografier Hofteleds arthrografier med obs for løshed 9

6 Overvejelser 1. Forsøge at holde dosis nede (incl. AEC) 2. Standardprotokol til alle pt. 3. Mindre tidsmæssig belastning 4. Forberedelser skulle være lettere for pt. 5. Minimum af radiolog-involvering (venflon m.m.) 6. Produktet skal være brugbart for klinikerne. 7. Alle rekonstruktioner laves som standard af radiograf umiddelbart efter us. AEC CAREdose 4D fra Siemens Der indstilles en reference mas, som svarer til den billedkvalitet der ønskes. En dosisprofil i patientens længdeakse planlægges automatisk ud fra scout / topogram Under rotation moduleres ma omkring denne dosiskurve (baseret på forrige 180 grader data) Høj dosis LAT, lavere AP Forsøger at holde konstant støjniveau i billedet. Akut CT oversigt abdomen Laves m.h.p. problemstilling fri luft/ileus. Indført 2004 Har erstattet konv. o.o.a. 100 % Laves som lavdosis CT uden kontrast 10

7 Scanparametre 120 kv 70 mas pitch 1,5 Scantid ca. 7 sek. Billeder rekonstrueres 5 & 2 mm Der laves 1 serie coronal MPR 5 mm Evt. saggitale MPR og VRT ved behov Kun IV kontrast ved uventet fund (aneurisme, abscesser o.l.) CT o.o.a Patientlogistik Ingen forberedelse Us. varighed ca. 5 min. incl forflytning. Laves ofte uden involvering af radiolog, hvis ingen uventede fund Konv. o.o.a A nlæggelse af v-sonde Evt. lejring på ve side i 20 min før us. Liggende bill. (evt. med horisontal strålegang) Stående billeder. Us. varighed afhængig af pt. s mobilitetsgrad. Us. godkendtes altid af læge. Dosis Referencedosis for alm. o.o.a iflg. SIS = 1,6 msv + evt. suppl. billeder Dosis for CT o.o.a = 1,7 msv (se dosisberegning) Heri ikke medregnet effekt af AEC Derfor intet dosismæssigt argument for alm. o.o.a. 11

8 Eksempel på dosisberegning ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator version 0.99u, 12/12/2003 Scanner Model: Acquisition Parameters: Manufacturer: Siemens ma 120 ma Scanner: Siemens Sensation 16 Rotation time 0.5 s kv: 120 mas / Rotation 60 mas Scan Region: Body Collimation 12 mm Data Set MCSET16 Update Data Set Slice Width mm Current Data MCSET16 Pitch 1.5 Scan range Rel. CTDI Look up 1.21 at selected collimation Start Position 0.5 cm Get From Phantom CTDI (air) Look up 18.5 mgy/100mas End Position 43 cm Diagram CTDI (soft tissue) 19.8 mgy/100mas Patient Sex: nctdiw 8.3 mgy/100mas Zoom In Zoom Out Start: End: Organ wt HT wt.ht Remainder Organs HT Gonads Adrenals 3.5 Bone Marrow (red) Brain Colon Upper Large Intestine 4.4 Lung Small Intestine 4.3 Stomach Kidney 4.6 Bladder Pancreas 3.6 Breast Spleen 3.9 Liver Thymus Oesophagus (Thymus) Uterus 4.3 Thyroid Muscle 1.8 Skin Bone Surface CTDIw (mgy) 5.0 Kidneys CDTIvol (mgy) 3.3 Remainder DLP (mgy.cm) 141 Total Effective Dose (msv) Scan Description / Comments nk for ImPACT, Imaging Performance Assessment of CT Scanners, an MDA Evaluation centre -10 Ergonomi ved CT o.o.a. Ingen unødig mobilisering af pt. (Hvis ikke mobil flyttes pt. med Easy-slide) Ingen kassettehåndtering. Meget skånsom for både pt. og personale. Ingen problemer med bevægelse ved stående bill. Sjældent brug for personale i us.-rummet. Især fordel ved adipøse pt.!!!! Diagnostiske fordele Kan detektere meget små mængder fri luft. Rekonstruktioner giver godt overblik over luftfordeling Selvom det er en støjfyldt us. alligevel mange informationer om bløddele. Differentialdiagnoser med det samme. Kan spare evt. suppl. rtg. us (colonindhældning m.m.) og UL Igen mulighed for at give kontrast med det samme ved behov. 12

9 Bilag 4 Dokumentstyring - Strålehygiejne doser og risiko Røntgenhåndbogen > 2. Generelt > 4. Strålehygiejne doser og risiko 2.4 Strålehygiejne doser og risiko Afdelingens personale er bekendt med de strålehygiejniske principper og kan vejlede og besvare spørgsmål fra patienter, pårørende og personale. Vejledende strålebeskyttelse af patienter Ved enhver undersøgelse må der foretages en afvejning af den nytte, patienten har af undersøgelsen mod den risiko, den medfører. Af samme grund skal alle røntgenundersøgelser være velindicerede. Se evt. også Vejledninger vedr. radiologiske procedurer. Af sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 975 om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter fremgår: Den ansvarlige leder på røntgenafdelingen fastsætter retningslinier for henvisning til røntgenundersøgelser og afgør om en røntgenundersøgelse er berretiget og skal udføres. OBS! Den bedste strålebeskyttelse er at undgå røntgen, og derfor skal overflødige undersøgelser undgås. Mænd under 50 år Ved gonadenære optagelser, d.v.s. hvor røntgenfeltet er nærmere testes end 10 cm, benyttes testikelbeskytter. Kvinder i den fertile alder Ved røntgenundersøgelser, hvor et evt. foster vil kunne komme i den direkte stråling, bør følgende retningslinier følges: 1. Kvinden adspørges, om hun er gravid; medmindre der allerede foreligger fyldestgørende information om graviditetsforholdene. 2. Er kvinden usikker på, om hun er gravid, og dette ikke umiddelbart kan fastslås, bør hun betragtes som gravid. 3. Hvis kvinden betragtes som gravid, og undersøgelsen ikke kan opsættes, skal undersøgelsen udføres under særlig hensyntagen til forholdene. Undersøgelsesmetoder, der ikke omfatter røntgen, bør overvejes. 4. Der er forhøjet risiko for fosterskade fra uge. 5. Patienter der indtager P-piller eller bruger spiral betragtes som ikke gravide. De væsentligste stråleskader er den stråleinducerede cancer. Risikoen varierer med alderen, er størst hos børn. 13

10 I tabellen nedenfor findes oversigt over de effektive patientmiddeldoser indenfor en række røntgenundersøgelser samt risikoen for stråleinduceret dødelig cancer ved de enkelte undersøgelser: Tabel 1. Effektive patientdoser og risiko for en dødelig stråleinduceret cancer ved konventionelle røntgenundersøgelser. Undersøgelse Colon efter indhældning af kontraststof og luft Urografi, intravenøs, incl. forudgående oversigtsbilleder Bækken med begge hofteled, frontalt Myelografi, lumbal/lumbothorakal Oversigt over abdomen, stående og liggende Ventrikel med kontraststof og luft Tyndtarm med kontrast p.o. Oversigt over nyrer og urinveje Hystero-salpingografi (HSG) Antal målinger Middeldosis (msv) Risiko 322 5,7 1 af , ,3 43 2,4 31 2,6 1 af , ,6 24 1,2 Columna thoracalis 160 0,57 Columna lumbosacralis 373 0,86 Hofteled 212 0,85 1 af Oversigt over abdomen, 1 optaglese Oesofagus med kontrast 14 0,8 20 0,73 Columna cervicalis 80 0,21 14

11 Skulderled 97 0,15 1 af Femur 12 0,32 Flebografi af UE 32 0,18 Thorax, 2 projektioner 341 0,11 1 af Knæled, patella 167 0, af 3 mill. Albueled 23 0,0029 Crus 25 0, af 10 mill. Ankelled 45 0,0015 Calcaneus/fodrod 13 0,0016 Håndled 41 0, af 30 mill. Fod/tæer 54 0,00053 Hånd/fingre 75 0, af 100 mill. Tabel 2. Effektive patientdoser og risiko for en dødelig stråleinduceret cancer ved CT-undersøgelser. Indikationstype Abdomen, øvre og nedre Middeldosis (msv) Risiko Nedre abdomen 12 1 af Thorax, øvre og nedre abdomen Bækken 8 Thorax 9 1 af Øvre abdomen 10 Columna 4,4 Ansigtsskelet 1,3 1 af Cerebrum 2,3 FBFD?OpenDocument 15

12 Bilag 5 Abstract vedr. efteruddannelseskurset, Domus Medica. 8.,9. og 10. Januar 2007 Session: Tirsdag 9. januar 2007 kl Kl Akut abdomen. CT versus røntgenoversigt over abdomen Peter Sand Myschetzky Akut abdomen. Oversigt over abdomen versus CT-oversigt over abdomen. ovl. Peter Sand Myschetzky, Billeddiagnostisk afd., Gentofte Hospital De sidste to års udvikling med høj hastighedsskanning og høj opløslighed har gjort det muligt at se inflammatoriske forandringer uden brug af kontrast. Samtidig opnås såvel 2D som 3D fremstilling. Det betyder at man stadig kan få en fremstilling på konventionelle opt. som ligner billeder fra gamle dage! CT-oversigten har mange fordele, nemlig: Hurtig us. Flere oplysninger Lavere stråledosis Hurtigere diagnose Mere præcis diagnose Flere diagnoser( som er usynlige på konventionel ooa) Færre løft Færre transporter Færre us. Hurtigere operation Færre indlæggelsesdage Lavere total stråledosis Der vil kort blive redegjort for us. fremgangen, samt vist eksempler af CT-ooa med påvisning af pancreatit, appendicit og perisigmoidit. 27/ Peter Sand Myschetzky 16

13 Bilag 6 Protokol 6:2 Oversigt over abdomen Indikation: Oversigt over abdomen, pneumoperitoneum Kontraindikation: graviditet, kontraststofallergi, forhøjet se-creatinin. Pt. forberedelse: Pt. informeres om us. Gonadebeskyttelse Apparatur: Philips 16 slices, rum Udførelse: Pt. lægges først i venstre sideleje, feet first, armene op over hovedet, og man tager et surview mens han ligger slik. VIGTIGT: Vælg End study og find patienten igen i RIS Patienten ligges i rygleje, armene op over hovedet, og man scanner efter protokol 6.2. Protokolindhold:1.Surview scan i venstre sideleje (finnes under abdomen og surview scans) 2. End study 3. Vælg pt igen i RIS 4. Vælg så protokol 6.2; Dual surview fra diaphragma til trochanter minor. 5. Tom scan fra diaphragma til trochanter minor. Recon på tykkere snit til PACS Kontrast: Arkivering: Minus kontrast PACS, EOD, EWB1 Dokumentation i RIS ve sideleje 17

14 kv 120 mas 100 Pitch 0.9 rotationstid 0.75 snittykkelse 2 increment 1 resolution ultra fast Algoritme B Matrix 512 kollimering 16 x 1.5 KRØ/IM 29/

15 Bilag 7 ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator Version 0.99x 20/01/06 Scanner Model: Acquisition Parameters: Manufacturer: Philips Tube current 200 ma Scanner: Mx8000 IDT / Brilliance 16 (& Power) Rotation time 0,5 s kv: 120 mas / Rotation 100 mas Scan Region: Body Collimation 24 (16 x 1.5) mm Data Set MCSET16 Slice Width 2 mm Current Data MCSET16 Pitch 0,938 Scan range Rel. CTDI 0,90 at selected collimation Start Position 5 cm CTDI (air) 17,5 mgy/100mas End Position 44,5 cm CTDI (soft tissue) 18,7 mgy/100mas Patient Sex: nctdi w 7,1 mgy/100mas Organ w T H T w T.H T Remainder Organs H T Gonads 0,2 5,2 1 Adrenals 9,3 Bone Marrow (red) 0,12 4,4 0,52 Brain 0,002 Colon 0,12 7,4 0,89 Upper Large Intestine 11 Lung 0,12 1,9 0,23 Small Intestine 11 Stomach 0, ,3 Kidney 12 Bladder 0,05 9,6 0,48 Pancreas 9,4 Breast 0,05 0,45 0,022 Spleen 10 Liver 0, ,51 Thymus 0,34 Oesophagus (Thymus) 0,05 0,34 0,017 Uterus 10 Thyroid 0,05 0,036 0,0018 Muscle 4,1 Skin 0,01 3 0,03 Bone Surface 0,01 5,5 0,055 CTDI w (mgy) 7,1 Kidneys 0, ,29 CDTI vol (mgy) 7,6 Remainder 2 0,025 4,2 0,1 DLP (mgy.cm) 299 Total Effective Dose (msv) 5,5 Scan Description / Comments nk for ImPACT, Imaging Performance Assessment of CT Scanners, an MHRA Evaluation centre 19

16 Bilag 8 Indikation Patientforberedelse Udførelse Protokolindhold Kontrast Skanserier Arkivering Patientinformation VIP Portal Hernie C 6.5 Øvre + Nedre abdomen - Hernie Per oral kontrast efter skema Lejring: Rygleje med armene oppe og benene først Skanområde: Ud fra visitation Skan mode Centrering Kipning Thickness / Increament kv mas Resolution FOV Helical En håndsbredde over PX - Processus Xiphoideus Ingen 5 mm / 2.5 mm Recon 5 mm / 5 mm 120 kv 80 mas (Husk at gå op eller ned efter patientens størrelse) Standard Udmåles Center / Window C -20 / W 300 Algoritme Der gives ikke kontrast Arkiveres i isite Sundhed.dk CT VIP Portalen_CT B 20

17 Bilag 9 Protokol 6:2 Oversigt over abdomen Rum 50 Indikation: Oversigt over abdomen, pneumoperitoneum Kontraindikation: graviditet, kontraststofallergi, forhøjet se-creatinin. Pt. forberedelse: Pt. informeres om us. Gonadebeskyttelse Apparatur: Philips Brilliance 64 slices Udførelse: Pt. lægges først i venstre sideleje, feet first, armene op over hovedet, og man tager et surview mens han ligger sådan. VIGTIGT: Vælg End study og find patienten igen i RIS Patienten ligges i rygleje, armene op over hovedet, og man scanner efter protokol 6.2. Protokolindhold:1.Surview scan i venstre sideleje (finnes under abdomen og surview scans) 2. End study 3. Vælg pt. igen i RIS 4. Vælg så protokol 6.2; Dual surview fra diaphragma til trochanter minor. 5. Tom scan fra diaphragma til trochanter minor. Recon på tykkere snit til PACS Kontrast: Arkivering: Minus kontrast PACS, EOD Dokumentation i RIS ve sideleje 21

18 kv 120 mas 100 Pitch rotationstid 0.75 snittykkelse 2 increment 1 resolution standard Algoritme B Matrix 512 kollimering 64 x KRØ/IM 29/

19 Bilag Bilag 11 Protokol A B C D E F G msv 5,5 5,0 4,4 5,0 4,4 4,4 4,4 CTDI w 7,1 6,4 5,7 6,4 5,7 5,7 6,4 Risiko str. cancer pr Risiko for cancer er udregnet på baggrund af SIS s oplysninger om risikoen for stråleinduceret cancer 50 personer pr ved 1 msv i effektiv dosis. F.eks. protokol A 5,5 x 50 = 275. Dosisberegninger af protokol A, B, C, D, E, F og G følger: 23

20 Protokol A ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator Version 0.99x 20/01/06 Scanner Model: Acquisition Parameters: Manufacturer: Philips Tube current 200 ma Scanner: Mx8000 IDT / Brilliance 16 (& Power) Rotation time 0,5 s kv: 120 mas / Rotation 100 mas Scan Region: Body Collimation 24 (16 x 1.5) mm Data Set MCSET16 Slice Width 2 mm Current Data MCSET16 Pitch 0,938 Scan range Rel. CTDI 0,90 at selected collimation Start Position 5 cm CTDI (air) 17,5 mgy/100mas End Position 44,5 cm CTDI (soft tissue) 18,7 mgy/100mas Patient Sex: nctdi w 7,1 mgy/100mas Organ w T H T w T.H T Remainder Organs H T Gonads 0,2 5,2 1 Adrenals 9,3 Bone Marrow (red) 0,12 4,4 0,52 Brain 0,002 Colon 0,12 7,4 0,89 Upper Large Intestine 11 Lung 0,12 1,9 0,23 Small Intestine 11 Stomach 0, ,3 Kidney 12 Bladder 0,05 9,6 0,48 Pancreas 9,4 Breast 0,05 0,45 0,022 Spleen 10 Liver 0, ,51 Thymus 0,34 Oesophagus (Thymus) 0,05 0,34 0,017 Uterus 10 Thyroid 0,05 0,036 0,0018 Muscle 4,1 Skin 0,01 3 0,03 Bone Surface 0,01 5,5 0,055 CTDI w (mgy) 7,1 Kidneys 0, ,29 CDTI vol (mgy) 7,6 Remainder 2 0,025 4,2 0,1 DLP (mgy.cm) 299 Total Effective Dose (msv) 5,5 Scan Description / Comments nk for ImPACT, Imaging Performance Assessment of CT Scanners, an MHRA Evaluation centre 24

21 Protokol B ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator Version 0.99x 20/01/06 Scanner Model: Acquisition Parameters: Manufacturer: Philips Tube current 180 ma Scanner: Mx8000 IDT / Brilliance 16 (& Power) Rotation time 0,5 s kv: 120 mas / Rotation 90 mas Scan Region: Body Collimation 24 (16 x 1.5) mm Data Set MCSET16 Slice Width 2 mm Current Data MCSET16 Pitch 0,938 Scan range Rel. CTDI 0,90 at selected collimation Start Position 5 cm CTDI (air) 17,5 mgy/100mas End Position 44,5 cm CTDI (soft tissue) 18,7 mgy/100mas Patient Sex: nctdi w 7,1 mgy/100mas Organ w T H T w T.H T Remainder Organs H T Gonads 0,2 4,7 0,94 Adrenals 8,4 Bone Marrow (red) 0,12 3,9 0,47 Brain 0,0018 Colon 0,12 6,7 0,8 Upper Large Intestine 9,8 Lung 0,12 1,7 0,2 Small Intestine 9,6 Stomach 0,12 9,8 1,2 Kidney 11 Bladder 0,05 8,6 0,43 Pancreas 8,5 Breast 0,05 0,4 0,02 Spleen 9,2 Liver 0,05 9,2 0,46 Thymus 0,3 Oesophagus (Thymus) 0,05 0,3 0,015 Uterus 9,3 Thyroid 0,05 0,032 0,0016 Muscle 3,7 Skin 0,01 2,7 0,027 Bone Surface 0,01 4,9 0,049 CTDI w (mgy) 6,4 Kidneys 0, ,26 CDTI vol (mgy) 6,8 Remainder 2 0,025 3,7 0,094 DLP (mgy.cm) 269 Total Effective Dose (msv) 5 Scan Description / Comments nk for ImPACT, Imaging Performance Assessment of CT Scanners, an MHRA Evaluation centre 25

22 Protokol C ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator Version 0.99x 20/01/06 Scanner Model: Acquisition Parameters: Manufacturer: Philips Tube current 160 ma Scanner: Mx8000 IDT / Brilliance 16 (& Power) Rotation time 0,5 s kv: 120 mas / Rotation 80 mas Scan Region: Body Collimation 24 (16 x 1.5) mm Data Set MCSET16 Slice Width 2 mm Current Data MCSET16 Pitch 0,938 Scan range Rel. CTDI 0,90 at selected collimation Start Position 5 cm CTDI (air) 17,5 mgy/100mas End Position 44,5 cm CTDI (soft tissue) 18,7 mgy/100mas Patient Sex: nctdi w 7,1 mgy/100mas Organ w T H T w T.H T Remainder Organs H T Gonads 0,2 4,2 0,83 Adrenals 7,5 Bone Marrow (red) 0,12 3,5 0,42 Brain 0,0016 Colon 0,12 6 0,71 Upper Large Intestine 8,7 Lung 0,12 1,5 0,18 Small Intestine 8,5 Stomach 0,12 8,7 1 Kidney 9,4 Bladder 0,05 7,7 0,38 Pancreas 7,5 Breast 0,05 0,36 0,018 Spleen 8,2 Liver 0,05 8,1 0,41 Thymus 0,27 Oesophagus (Thymus) 0,05 0,27 0,013 Uterus 8,3 Thyroid 0,05 0,028 0,0014 Muscle 3,3 Skin 0,01 2,4 0,024 Bone Surface 0,01 4,4 0,044 CTDI w (mgy) 5,7 Kidneys 0,025 9,4 0,23 CDTI vol (mgy) 6,0 Remainder 2 0,025 3,3 0,083 DLP (mgy.cm) 239 Total Effective Dose (msv) 4,4 Scan Description / Comments nk for ImPACT, Imaging Performance Assessment of CT Scanners, an MHRA Evaluation centre 26

23 Protokol D ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator Version 0.99x 20/01/06 Scanner Model: Acquisition Parameters: Manufacturer: Philips Tube current 180 ma Scanner: Mx8000 IDT / Brilliance 16 (& Power) Rotation time 0,5 s kv: 120 mas / Rotation 90 mas Scan Region: Body Collimation 24 (16 x 1.5) mm Data Set MCSET16 Slice Width 2 mm Current Data MCSET16 Pitch 0,938 Scan range Rel. CTDI 0,90 at selected collimation Start Position 5 cm CTDI (air) 17,5 mgy/100mas End Position 44,5 cm CTDI (soft tissue) 18,7 mgy/100mas Patient Sex: nctdi w 7,1 mgy/100mas Organ w T H T w T.H T Remainder Organs H T Gonads 0,2 4,7 0,94 Adrenals 8,4 Bone Marrow (red) 0,12 3,9 0,47 Brain 0,0018 Colon 0,12 6,7 0,8 Upper Large Intestine 9,8 Lung 0,12 1,7 0,2 Small Intestine 9,6 Stomach 0,12 9,8 1,2 Kidney 11 Bladder 0,05 8,6 0,43 Pancreas 8,5 Breast 0,05 0,4 0,02 Spleen 9,2 Liver 0,05 9,2 0,46 Thymus 0,3 Oesophagus (Thymus) 0,05 0,3 0,015 Uterus 9,3 Thyroid 0,05 0,032 0,0016 Muscle 3,7 Skin 0,01 2,7 0,027 Bone Surface 0,01 4,9 0,049 CTDI w (mgy) 6,4 Kidneys 0, ,26 CDTI vol (mgy) 6,8 Remainder 2 0,025 3,7 0,094 DLP (mgy.cm) 269 Total Effective Dose (msv) 5 Scan Description / Comments nk for ImPACT, Imaging Performance Assessment of CT Scanners, an MHRA Evaluation centre 27

24 Protokol E ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator Version 0.99x 20/01/06 Scanner Model: Acquisition Parameters: Manufacturer: Philips Tube current 160 ma Scanner: Mx8000 IDT / Brilliance 16 (& Power) Rotation time 0,5 s kv: 120 mas / Rotation 80 mas Scan Region: Body Collimation 24 (16 x 1.5) mm Data Set MCSET16 Slice Width 2 mm Current Data MCSET16 Pitch 0,938 Scan range Rel. CTDI 0,90 at selected collimation Start Position 5 cm CTDI (air) 17,5 mgy/100mas End Position 44,5 cm CTDI (soft tissue) 18,7 mgy/100mas Patient Sex: nctdi w 7,1 mgy/100mas Organ w T H T w T.H T Remainder Organs H T Gonads 0,2 4,2 0,83 Adrenals 7,5 Bone Marrow (red) 0,12 3,5 0,42 Brain 0,0016 Colon 0,12 6 0,71 Upper Large Intestine 8,7 Lung 0,12 1,5 0,18 Small Intestine 8,5 Stomach 0,12 8,7 1 Kidney 9,4 Bladder 0,05 7,7 0,38 Pancreas 7,5 Breast 0,05 0,36 0,018 Spleen 8,2 Liver 0,05 8,1 0,41 Thymus 0,27 Oesophagus (Thymus) 0,05 0,27 0,013 Uterus 8,3 Thyroid 0,05 0,028 0,0014 Muscle 3,3 Skin 0,01 2,4 0,024 Bone Surface 0,01 4,4 0,044 CTDI w (mgy) 5,7 Kidneys 0,025 9,4 0,23 CDTI vol (mgy) 6,0 Remainder 2 0,025 3,3 0,083 DLP (mgy.cm) 239 Total Effective Dose (msv) 4,4 Scan Description / Comments nk for ImPACT, Imaging Performance Assessment of CT Scanners, an MHRA Evaluation centre 28

25 Protokol F ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator Version 0.99x 20/01/06 Scanner Model: Acquisition Parameters: Manufacturer: Philips Tube current 160 ma Scanner: Mx8000 IDT / Brilliance 16 (& Power) Rotation time 0,5 s kv: 120 mas / Rotation 80 mas Scan Region: Body Collimation 24 (16 x 1.5) mm Data Set MCSET16 Slice Width 5 mm Current Data MCSET16 Pitch 0,938 Scan range Rel. CTDI 0,90 at selected collimation Start Position 5 cm CTDI (air) 17,5 mgy/100mas End Position 44,5 cm CTDI (soft tissue) 18,7 mgy/100mas Patient Sex: nctdi w 7,1 mgy/100mas Organ w T H T w T.H T Remainder Organs H T Gonads 0,2 4,2 0,83 Adrenals 7,5 Bone Marrow (red) 0,12 3,5 0,42 Brain 0,0016 Colon 0,12 6 0,71 Upper Large Intestine 8,7 Lung 0,12 1,5 0,18 Small Intestine 8,5 Stomach 0,12 8,7 1 Kidney 9,4 Bladder 0,05 7,7 0,38 Pancreas 7,5 Breast 0,05 0,36 0,018 Spleen 8,2 Liver 0,05 8,1 0,41 Thymus 0,27 Oesophagus (Thymus) 0,05 0,27 0,013 Uterus 8,3 Thyroid 0,05 0,028 0,0014 Muscle 3,3 Skin 0,01 2,4 0,024 Bone Surface 0,01 4,4 0,044 CTDI w (mgy) 5,7 Kidneys 0,025 9,4 0,23 CDTI vol (mgy) 6,0 Remainder 2 0,025 3,3 0,083 DLP (mgy.cm) 239 Total Effective Dose (msv) 4,4 Scan Description / Comments nk for ImPACT, Imaging Performance Assessment of CT Scanners, an MHRA Evaluation centre 29

26 Protokol G ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator Version 0.99x 20/01/06 Scanner Model: Acquisition Parameters: Manufacturer: Philips Tube current 180 ma Scanner: Mx8000 IDT / Brilliance 16 (& Power) Rotation time 0,5 s kv: 120 mas / Rotation 90 mas Scan Region: Body Collimation 24 (16 x 1.5) mm Data Set MCSET16 Slice Width 5 mm Current Data MCSET16 Pitch 1,063 Scan range Rel. CTDI 0,90 at selected collimation Start Position 5 cm CTDI (air) 17,5 mgy/100mas End Position 44,5 cm CTDI (soft tissue) 18,7 mgy/100mas Patient Sex: nctdi w 7,1 mgy/100mas Organ w T H T w T.H T Remainder Organs H T Gonads 0,2 4,1 0,83 Adrenals 7,4 Bone Marrow (red) 0,12 3,5 0,41 Brain 0,0016 Colon 0,12 5,9 0,71 Upper Large Intestine 8,7 Lung 0,12 1,5 0,18 Small Intestine 8,4 Stomach 0,12 8,7 1 Kidney 9,3 Bladder 0,05 7,6 0,38 Pancreas 7,5 Breast 0,05 0,35 0,018 Spleen 8,1 Liver 0,05 8,1 0,4 Thymus 0,27 Oesophagus (Thymus) 0,05 0,27 0,013 Uterus 8,2 Thyroid 0,05 0,028 0,0014 Muscle 3,3 Skin 0,01 2,4 0,024 Bone Surface 0,01 4,3 0,043 CTDI w (mgy) 6,4 Kidneys 0,025 9,3 0,23 CDTI vol (mgy) 6,0 Remainder 2 0,025 3,3 0,083 DLP (mgy.cm) 237 Total Effective Dose (msv) 4,4 Scan Description / Comments nk for ImPACT, Imaging Performance Assessment of CT Scanners, an MHRA Evaluation centre 30

1. Lav en passende arbejdstegning, der illustrerer samtlige enkeltobservationer.

1. Lav en passende arbejdstegning, der illustrerer samtlige enkeltobservationer. Vejledende besvarelse af hjemmeopgave Basal statistik, efterår 2008 En gruppe bestående af 45 patienter med reumatoid arthrit randomiseres til en af 6 mulige behandlinger, nemlig placebo, aspirin eller

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet Den Multitraumatiserede Patient Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet ATLS Advanced Trauma and Life Support Den Multitraumatiserede Patient Efter akut fysisk traume har : Umiddelbart livstruende

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

Hvorfor skal vi CT-skanne?

Hvorfor skal vi CT-skanne? A-kursus CT teknik asbjoern.seegert@rsyd.dk tlf: 7636 30 Agenda Hvorfor skal vi CT-skanne Historik Hvad er en CT-skanning egentlig Billedrekonstruktion Vigtige forhold CT-tal og windowsetting Antal snit

Læs mere

Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner

Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner I modsætning til envejs-anova kan flervejs-anova udføres selv om der er kun én

Læs mere

Retningslinjer for radiografer ved radiologiske børneundersøgelser

Retningslinjer for radiografer ved radiologiske børneundersøgelser Retningslinjer for radiografer ved radiologiske børneundersøgelser Rigshospitalet Radiologisk klinik Børnegruppen Februar 2012 4.udgave Indholdsfortegnelse: Introduktion og formål... 3 Retningslinjer...

Læs mere

Bilag 1. Udarbejdelse af den indledende spørgeskemaundersøgelse

Bilag 1. Udarbejdelse af den indledende spørgeskemaundersøgelse Bilag 1 Udarbejdelse af den indledende spørgeskemaundersøgelse Tanken bag dette spørgeskema var; at skabe belæg for at emnet i vores problemstilling var reelt eksisterende. Vi ønskede at spørgeskemaet

Læs mere

03-10-2012 side 1. Billeddannelsen. Anne Sofie Nielsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk

03-10-2012 side 1. Billeddannelsen. Anne Sofie Nielsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk 03-10-2012 side 1 Billeddannelsen Anne Sofie Nielsen 03-10-2012 side 2 Dataopsamling (Data acquisition) Slice by sice (sekventiel) Volumen (Helical eller spiral) 03-10-2012 side 3 Seeram 03-10-2012 side

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

CT lab funktion på OUH. CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012

CT lab funktion på OUH. CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012 CT lab funktion på OUH CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012 1 2 Ideen opstod under mine besøg i det store udland og ideen støttede min CT overlæge hele vejen igennem Tiden arbejder for

Læs mere

MASTER I MEDICINSK BILLEDDIAGNOSTIK SYDDANSK UNIVERSITET

MASTER I MEDICINSK BILLEDDIAGNOSTIK SYDDANSK UNIVERSITET MASTER I MEDICINSK BILLEDDIAGNOSTIK SYDDANSK UNIVERSITET Modulnummer: Masterprojekt Modultitel: Klinisk anvendelse af iterativ rekonstruktion og dosismodulation ved computer tomografi - retrospektivt studie

Læs mere

Logbog Hoveduddannelsen. Diagnostisk Radiologi

Logbog Hoveduddannelsen. Diagnostisk Radiologi Logbog Hoveduddannelsen Diagnostisk Radiologi Dansk Radiologisk Selskab oktober 2009 1 Medicinsk ekspert 1. Fysik og teknik 1.1 Strålefysik: Røntgenstrålings frembringelse Kan redegøre for væsentlige begreber

Læs mere

Plastisk Organiske Grupper

Plastisk Organiske Grupper Plastisk Organiske Grupper Udviklings- og kvalitetskoordinator, radiograf Annette Meyer Balle Diagnostisk Center, Universitetsklinik for innovative patientforløb annette.meyer.balle@midt.rm.dk Et redskab

Læs mere

Audit på henvisninger

Audit på henvisninger Audit på henvisninger Radiograf Pia Baasch Baggrund Røntgenbekendtgørelse nr. 975, 1998. Tværfaglig temadag i 2003 med fokus på kvalitetsudvikling. Brainstorm som problemidentifikation 3 arbejdsgrupper

Læs mere

Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25

Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25 Procedurevejledning Side 1 af 4 Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25 Formål Behandling af patienter med thyreotoksikose og struma 131 J-natrium optages overvejende i glandula thyreoidea. Isotopen henfalder

Læs mere

Medicinsk billeddannelse

Medicinsk billeddannelse Medicinsk billeddannelse Introduktion Billedtyper - Opgaver Billedegenskaber Billedbehandling Lars Møller Albrecht Lars.moeller.albrecht@mt.regionsyddanmark.dk Billedtyper Analog f.eks. billeder, malerier,

Læs mere

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data Faculty of Life Sciences Program t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Resumé og hængepartier fra sidst. Eksempel: effekt af foder på hormonkoncentration

Læs mere

VEJLEDNINGER VEDR. RADIOLOGISKE PROCEDURER

VEJLEDNINGER VEDR. RADIOLOGISKE PROCEDURER VEJLEDNINGER VEDR. RADIOLOGISKE PROCEDURER 3. udgave 3.udgave 2006 3.udgave 2006 Forord 2. udgave 2003. Disse vejledninger vedr. radiologiske procedurer er udarbejdet i regi af Dansk Radiologisk Selskab

Læs mere

GRAVIDITET OG RØNTGENSTRÅLING

GRAVIDITET OG RØNTGENSTRÅLING GRAVIDITET OG RØNTGENSTRÅLING 2005 Graviditet og røntgenstråling Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm 7 2730 Herlev Emneord: røntgenundersøgelse, fertile, graviditet.

Læs mere

Bacheloropgave: Sekventiel CT Cerebrum versus Helical CT Cerebrum -en sammenligning af billedkvalitet, stråledosis og skantid.

Bacheloropgave: Sekventiel CT Cerebrum versus Helical CT Cerebrum -en sammenligning af billedkvalitet, stråledosis og skantid. Bacheloropgave: Sekventiel CT Cerebrum versus Helical CT Cerebrum -en sammenligning af billedkvalitet, stråledosis og skantid. 3. Eksterne opgave, Bacheloropgave 7. semester. Af: Kasper Dalhoff Larsen,

Læs mere

Mette Fiedel & Eva Holst Hold 52

Mette Fiedel & Eva Holst Hold 52 Bachelorprojekt - 1 - Juni 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning....4 Læsevejledning...4 I....5 Problemfeltet og dets afgrænsning...5 Problemformulering....8 II...9 Metode....9 Generaliserbarhed...10 Reliabilitet...10

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik 90% af manglende og fejldiagnoser Klinisk og radiologisk diagnostik Diagnose Alder, køn Anamnese Henvisning Anatomisk lokalisation Anamnese Klinisk undersøgelse Klinisk undersøgelse Konklusion?? What to

Læs mere

Program. Logistisk regression. Eksempel: pesticider og møl. Odds og odds-ratios (igen)

Program. Logistisk regression. Eksempel: pesticider og møl. Odds og odds-ratios (igen) Faculty of Life Sciences Program Logistisk regression Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Odds og odds-ratios igen Logistisk regression Estimation og inferens Modelkontrol Slide 2 Statistisk Dataanalyse

Læs mere

PROTOKOL FOR MODTAGE- OG STATUSKONTROL AF CT-SKANNERE

PROTOKOL FOR MODTAGE- OG STATUSKONTROL AF CT-SKANNERE PROTOKOL FOR MODTAGE- OG STATUSKONTROL AF CT-SKANNERE 2012 Protokol for modtage- og statuskontrol af CT-skannere Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Cases 2.del Graziella Andersen Radiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital November 2014

Cases 2.del Graziella Andersen Radiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital November 2014 Cases 2.del Graziella Andersen Radiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital November 2014 NEC * NEC: alvorlig GI- tilstand, transmucosa nekrose, høj mortalitet! Høj morbiditet! * Ætiologi:? men:

Læs mere

Økonometri: Lektion 4. Multipel Lineær Regression: F -test, justeret R 2 og aymptotiske resultater

Økonometri: Lektion 4. Multipel Lineær Regression: F -test, justeret R 2 og aymptotiske resultater Økonometri: Lektion 4 Multipel Lineær Regression: F -test, justeret R 2 og aymptotiske resultater 1 / 35 Hypotesetest for én parameter Antag vi har model y = β 0 + β 1 x 2 + β 2 x 2 + + β k x k + u. Vi

Læs mere

Program. Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA. Case 3, del II: Fiskesmag i lammekød. Case 3, del I: A-vitamin i leveren

Program. Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA. Case 3, del II: Fiskesmag i lammekød. Case 3, del I: A-vitamin i leveren Faculty of Life Sciences Program Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Sammenligning af to grupper: tre eksempler Sammenligning af mere end to grupper: ensidet

Læs mere

BAVTA MEDICINSK INFORMATIK. - Digitale løsninger til sundheds sektoren.

BAVTA MEDICINSK INFORMATIK. - Digitale løsninger til sundheds sektoren. BAVTA MEDICINSK INFORMATIK - Digitale løsninger til sundheds sektoren. VELKOMMEN HOS BAVTA MEDICINSK INFORMATIK. Vores mission: At forbedre arbejdsvilkårene & lette dokumentation af procedurer for sundheds

Læs mere

Fald fra højde. Arbejdsulykker. Trafikulykker. Vold. Multitraume. Billeddiagnostisk udredning. Strategi for modtagelse af patienten

Fald fra højde. Arbejdsulykker. Trafikulykker. Vold. Multitraume. Billeddiagnostisk udredning. Strategi for modtagelse af patienten Multitraume 1 Hvorfor skal vi som radiologer beskæftige os med begrebet multitraume, - vi lærer i forvejen om alle de enkelte organsystemer, - er det ikke godt nok???? Billeddiagnostisk udredning Strategi

Læs mere

1 enote 1: Simple plots og deskriptive statistik. 2 enote2: Diskrete fordelinger. 3 enote 2: Kontinuerte fordelinger

1 enote 1: Simple plots og deskriptive statistik. 2 enote2: Diskrete fordelinger. 3 enote 2: Kontinuerte fordelinger Kursus 02402/02323 Introduktion til statistik Forelæsning 13: Et overblik over kursets indhold Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Building 324, Room 220 Danish Technical University

Læs mere

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE KNOGLEBILLEDER - EN BACHELOROPGAVE OM ANVENDELSE AF PACS TIL UDMÅLING AF CORTICALISTYKKELSEN I DEN PROXIMALE HUMERALE DIAFYSE HOS PATIENTER

Læs mere

Isotopkardiografi med volumenbestemmelse - Mediso

Isotopkardiografi med volumenbestemmelse - Mediso Instruks Side 1 af 6 Formål At beskrive den korrekte procedure for vurdering af hjertets pumpefunktion og volumen-forhold for højre og venstre ventrikel, samt bestemmelse af minutvolumen. Målgruppe og

Læs mere

Røntgenøvelser på SVS

Røntgenøvelser på SVS Røntgenøvelser på SVS Øvelsesvejledning Endelig vil du se hvordan radiograferne kan styre kvaliteten af billedet ved hjælp af mængden af stråling og energien af strålingen. Ved CT-scanneren vil du kunne

Læs mere

ANCR. PC-NORDCAN version 2.4

ANCR. PC-NORDCAN version 2.4 PC-NORDCAN version 2.4 Et PC baseret program til præsentation af regional og national cancer incidens og dødelighed i de nordiske lande. Nuværende faciliteter Sponsoreret af Iværksat af ANCR 1 Reference

Læs mere

Sygehistorie. Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases. 85 Sider

Sygehistorie. Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases. 85 Sider Sygehistorie Hvilke udsagn om udredning for knæartrose er korrekte? Ubelastet røntgenoptagelse viser graden af artrose. Artroskopi er en rutineundersøgelse. MR-scanning kan ligeledes overvejes. Stående

Læs mere

Bismuth-afdækning af orbita ved CT af cerebrum

Bismuth-afdækning af orbita ved CT af cerebrum Bismuth-afdækning af orbita ved CT af cerebrum Udarbejdet af: Lau Østberg Larsen og Janus Damm Radiografstuderende hold 55, 7. semester. Bachelorprojekt 3. eksterne opgave Anslag: 83975 Vejleder: Carsten

Læs mere

Isotopkardiografi Dato: 2009.12.01

Isotopkardiografi Dato: 2009.12.01 Instruks Side 1 af 5 Formål At vurdere hjertets pumpefunktion Målgruppe og anvendelsesområde Sygeplejersker, bioanalytikere og læger på afd. Z, som arbejder i rum 1 Undersøgelsesprincip Der injiceres 99M

Læs mere

MR-skanninger af højeste kvalitet. Center for Rygkirurgi tilbyder skanning af: Hovedet, ryggen, led og muskler samt de indre organer

MR-skanninger af højeste kvalitet. Center for Rygkirurgi tilbyder skanning af: Hovedet, ryggen, led og muskler samt de indre organer MR-skanninger af højeste kvalitet Center for Rygkirurgi tilbyder skanning af: Hovedet, ryggen, led og muskler samt de indre organer En hurtig og sikker vej til den rigtige diagnose Center for Rygkirurgi

Læs mere

Optimering af CT bihuleprotokoller

Optimering af CT bihuleprotokoller Optimering af CT bihuleprotokoller V e j l e d e r : C a r s t e n A. L a u r i d s e n 1 / 6-2 0 1 1 A n t a l a n s l a g : 8 1. 7 1 2 P r o f e s s i o n s h ø j s k o l e n M e t r o p o l R a d i

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger).

Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger). Medicoteknisk udstyr Medicoteknisk udstyr er en undergruppe af medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter alene aktivt medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Bachelor Opgave Modul 14. CT dosisstudie i forhold til brugen af gonadebeskyttelse

Bachelor Opgave Modul 14. CT dosisstudie i forhold til brugen af gonadebeskyttelse Modul 14 CT dosisstudie i forhold til brugen af gonadebeskyttelse Navne: Dato/år: 27/5 2013 Vejleder: Thomas Søndergaard Larsen Antal anslag: 93.775 1 CT Scanning af mænd med gonadebeskytter -dosisstudie

Læs mere

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Pancreascancer Pop: 5.500.000 750 patienter/år Region Syddanmark 160 Patienter/år

Læs mere

A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi DANNELSE AF RØNTGENSTRÅLING

A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi DANNELSE AF RØNTGENSTRÅLING A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi DANNELSE AF RØNTGENSTRÅLING Erik Andersen, ansvarlig fysiker CIMT Medico Herlev, Gentofte, Glostrup Hospital Røntgenstråling : Røntgenstråling

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Kvantitative forskningsmetoder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 14. december 2011 Eksamensnummer: 5 14. december 2011 Side 1 af 6 1) Af boxplottet kan man aflæse,

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

CT af bevægeapparatet. CT af bevægeapparatet. Teknik. CT af bevægeapparatet

CT af bevægeapparatet. CT af bevægeapparatet. Teknik. CT af bevægeapparatet CT af bevægeapparatet John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG CT af bevægeapparatet Undersøgelsesteknik Post-processing Hyppigste undersøgelser Intervention Specielle indikationer

Læs mere

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk Søren Kold Aalborg Sygehus Mål Breddeøget fodledsgaffel: hvorfor? Præ-operativ diagnostik Stabil vs. ustabil fraktur SE II eller SE IV Syndesmose-ruptur:

Læs mere

Nuklearmedicinsk Afdeling OUH. Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH

Nuklearmedicinsk Afdeling OUH. Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH PowerPoint har forhindret en automatisk overførsel af det eksterne billede for at beskytte dine personlige oplysninger. Klik på Indstillinger på meddelelseslinjen for at overføre og vise billedet, og klik

Læs mere

Tænk på a og b som to n 1 matricer. a 1 a 2 a n. For hvert i = 1,..., n har vi y i = x i β + u i.

Tænk på a og b som to n 1 matricer. a 1 a 2 a n. For hvert i = 1,..., n har vi y i = x i β + u i. Repetition af vektor-regning Økonometri: Lektion 3 Matrix-formulering Fordelingsantagelse Hypotesetest Antag vi har to n-dimensionelle (søjle)vektorer a 1 b 1 a 2 a =. og b = b 2. a n b n Tænk på a og

Læs mere

31-1-2011 A-kursus Århus 2011 3T

31-1-2011 A-kursus Århus 2011 3T Standard protocols University hospitals PACS Secondary health care PACS Primary health care Generic names as T1, PD and T2 weighted. Standard positioning Basic pulse sequences: Brain 0.2 Tesla 1.5 Tesla

Læs mere

Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00

Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00 Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00 Forskningsenheden for Statistik IMADA Syddansk Universitet Alle skriftlige hjælpemidler samt brug af lommeregner er tilladt.

Læs mere

Etablere tæt samarbejde med DR-firmaer og inddrage disse i Conrad s netværk.

Etablere tæt samarbejde med DR-firmaer og inddrage disse i Conrad s netværk. Projektskabelon i 2012 Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Sammenligning af syv optimerede DR systemer Comparison of seven optimized DR systems 2. Resumé Generelt er teknologien indenfor billeddiagnostiske

Læs mere

Testis cancer kort behandlingsvejledning

Testis cancer kort behandlingsvejledning Testis cancer kort behandlingsvejledning Baggrund Tumorer i testiklen udgår i 95% af tilfældene fra germinalcellerne. Germinalcelletumorer kan også opstå udenfor gonaderne specielt svarende til midtliniestrukturer

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Patientvejledning. MR-scanning

Patientvejledning. MR-scanning Patientvejledning MR-scanning MR-scanning er den mest nøjagtige billeddiagnostiske metode til at stille diagnoser, og næsten alle lidelser i hjerne, nakke, ryg, skuldre, arme, hænder, ben, hofter, knæ,

Læs mere

AP- kontra PA-projektion. Reduktion af ovariedosis ved røntgen af pelvis. 3. eksterne opgave Hold 56

AP- kontra PA-projektion. Reduktion af ovariedosis ved røntgen af pelvis. 3. eksterne opgave Hold 56 AP- kontra PA-projektion. Reduktion af ovariedosis ved røntgen af pelvis. Radiografuddannelsen Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning:...2 2.0 Problemfelt:...2 3.0 Afgrænsning:...8 4.0 Problemformulering:...9

Læs mere

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet Graviditetsrelateret Ikke graviditetsrelateret 30-10-2009 LH 2 Case 1 29-årig grav.1 Menostasi 9 uger + 6 dage Pletblødning Tiltagende

Læs mere

COSMIC PIXIBOG. Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen 2. UDGAVE. Sektion for Projekt og Udvikling

COSMIC PIXIBOG. Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen 2. UDGAVE. Sektion for Projekt og Udvikling COSMIC PIXIBOG 1 2. UDGAVE Klinikkens pixibog i forbindelse med COSMIC skifter til SQL databasen Sektion for Projekt og Udvikling 2 PIXIBOG Indhold Hvad skal gøres før nedlukning? Hvad skal gøres under

Læs mere

Oversigt. 1 Intro: Regneeksempel og TV-data fra B&O. 2 Model. 3 Beregning - variationsopspaltning og ANOVA tabellen. 4 Hypotesetest (F-test)

Oversigt. 1 Intro: Regneeksempel og TV-data fra B&O. 2 Model. 3 Beregning - variationsopspaltning og ANOVA tabellen. 4 Hypotesetest (F-test) Kursus 02402/02323 Introducerende Statistik Forelæsning 11: Tovejs variansanalyse, ANOVA Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet 2800

Læs mere

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik Mark Krasnik Lungekræft 5 års prognose efter kirugi stage IV stage IIIb stage IIIa stage IIb stage IIa stage Ib stage Ia 0 20 40 60 80 Udredningsmetoder Udredningsmetode:

Læs mere

Statistik II Lektion 3. Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable

Statistik II Lektion 3. Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable Statistik II Lektion 3 Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable Setup: To binære variable X og Y. Statistisk model: Konsekvens: Logistisk regression: 2 binære var. e e X Y P

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen Køge Roskilde Rigshospitalet

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen Køge Roskilde Rigshospitalet Side 1 af 14 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst For stillingen Køge Roskilde Rigshospitalet Hoveduddannelseslæge: Stillingsnummer: Ansættelsesperioder: Uddannelsesprogrammet

Læs mere

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakkeforløb Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakker Kirurgisk Afdeling Kræft i bugspytkirtlen Kræft i galdegang Kræft i spiserør,mavemund og mavesæk Primær leverkræft Kræft i tyk-og endetarm

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Brugerdialog med fokus på et tværorganisatorisk forløb - CT kolografi

Brugerdialog med fokus på et tværorganisatorisk forløb - CT kolografi Brugerdialog med fokus på et tværorganisatorisk forløb - CT kolografi Udviklings- og kvalitetskoordinator, radiograf Annette Meyer Balle Diagnostisk Center Universitetsklinik for innovative patientforløb

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Statistik (deskriptiv)

Statistik (deskriptiv) Statistik (deskriptiv) Ikke-grupperede data For at behandle ikke-grupperede data i TI, skal data tastes ind i en liste. Dette kan gøres ved brug af List, hvis ikon er nr. 5 fra venstre på værktøjsbjælken

Læs mere

Innovation bør være en kerneydelse i enhver klinisk afdeling,

Innovation bør være en kerneydelse i enhver klinisk afdeling, Innovation bør være kerneydelse i enhver klinisk afdeling Det skaber større værdi for patienterne og udvikler personalet, fastslår ledende overlæge på Radiologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

Læs mere

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo 2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland ikkert atientflo Styregruppe : Maj-Britt Skovdal & Jane Lerke Susanne L Friis Jens Tingleff Poul Mossin Søren M Madsen Jesper

Læs mere

Introduktion til GLIMMIX

Introduktion til GLIMMIX Introduktion til GLIMMIX Af Jens Dick-Nielsen jens.dick-nielsen@haxholdt-company.com 21.08.2008 Proc GLIMMIX GLIMMIX kan bruges til modeller, hvor de enkelte observationer ikke nødvendigvis er uafhængige.

Læs mere

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Valg af undersøgelsesmodalitet. Protokol for CT-skanning. Protokol for CT-skanning. Ledsagende læsioner. Årsager til ansigtsfrakturer

Valg af undersøgelsesmodalitet. Protokol for CT-skanning. Protokol for CT-skanning. Ledsagende læsioner. Årsager til ansigtsfrakturer Valg af undersøgelsesmodalitet Radiologisk udredning af ansigtsfrakturer CT den bedste undersøgelse til vurdering af frakturer i ansigt og kranium og kan samtidig vurdere bløddelene. Edith Nielsen Neuroradiologisk

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet Tips og tricks i thoraxradiologi Anna Kalhauge Rigshospitalet Hvordan fremkommer et thorax-billede Røntgenstrålerne passerer forskellige væv, strålerne svækkes i forskellig grad og billedet udgøres af

Læs mere

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) REMMANDATIN FR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) De enkelte anæstesiologiske afdelinger skal beskrive, hvorledes de opfylder denne standard med hensyn til anæstesiologiske

Læs mere

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed MR-skanning Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed S P E C I A L I S T E R I B E V Æ G E L S E MR-skanning giver en sikker og hurtig udredning af sygdomme i kroppen Privathospitalet

Læs mere

DISTALE RADIUSFRAKTURER

DISTALE RADIUSFRAKTURER DISTALE RADIUSFRAKTURER Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Morten Schultz Larsen FORMÅL Fraktur Klassifikation Diagnose Behandling NKR Funktionsniveau Operativ teknik Komplikationer og hvordan

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lektion Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Sandsynlighedsregningsrepetition Antag at Svar kan være Ja og Nej. Sandsynligheden for at Svar Ja skrives

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet

Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Udvalg nedsat af Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Medlemmer af udvalget Olfred Hansen

Læs mere

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Susanne Dalton Survivorship Danish Cancer Society Research Center Copenhagen, Denmark Baggrund 3

Læs mere

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643 Patientinformation Undersøgelse af børn med for tidlig pubertetsudvikling Børneambulatoriet 643 Hvad er pubertet? Puberteten er den periode, hvor piger udvikler sig til kvinder og drenge til mænd. Den

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Diagnostisk Radiologi

Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Diagnostisk Radiologi beskrivelse for introduktionsuddannelsen i Diagnostisk Radiologi Dansk Radiologisk Selskab Sundhedsstyrelsen Februar 2009 1 beskrivelse for introduktionsuddannelsen i diagnostisk radiologi Redaktion Sundhedsstyrelsen

Læs mere

OPLØSNINGSEVNE STØJ, MTF, DQE, ROC

OPLØSNINGSEVNE STØJ, MTF, DQE, ROC A KURSUS 204 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi BILLEDKVALITET OPLØSNINGSEVNE STØJ, MTF, DQE, ROC m.m. Erik Andersen, ansvarlig fysiker CIMT Medico Herlev, Gentofte, Glostrup Hospital Billedkvalitet

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere