Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder"

Transkript

1 DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune

2 DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune

3 DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune

4 Danmark-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri AABENRAA KOMMUNE Kongehøjskolen, Projektkonkurrence. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune sammenlægges Brundlundskolen og Rugkobbelskolen til en ny skole, Kongehøjskolen. Den nye skole etableres ved en om- og tilbygning af både Rugkobbelskolen og en nyerhvervet administrations- og lagerbygning (den tidligere Max Jenne ejendom på Dronning Margrethes Vej 60). CPV:

5 Danmark-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri AABENRAA KOMMUNE Aabenraa Kommune Lyreskovskolen i Bov. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Bov Skole, Kruså Skole og Frøslev-Padborg Skole blevet sammenlagt til den nye skole med navnet Lyreskovskolen. Projektkonkurrencen blev gennemført primo 203. CPV:

6 Danmark-Aabenraa: Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri AABENRAA KOMMUNE Kongehøjskole, Projektkonkurrence. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune sammenlægges Brundlundskolen og Rugkobbelskolen til en ny skole, Kongehøjskolen. Den nye skole etableres ved en om- og tilbygning af både Rugkobbelskolen og en nyerhvervet administrations- og lagerbygning (den tidligere Max Jenne ejendom på Dronning Margrethes Vej 60). CPV:

7 Danmark-Aalborg: Røntgenapparatur REGION NORDJYLLAND Røntgendiagnostikanlæg DR/RF-stue. Vedrører indkøb (nyanskaffelse) af komplet DR/RF løsning. CPV: 33000, Siemens A/S Healthcare Borupvang Ballerup Telefon:

8 Danmark-Aalborg: Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr AALBORG UNIVERSITET Offentlig udbud af Cellesorter. ønsker at anskaffe en Cellesorter til analyse og sortering af celler til forskningsbrug. CPV: Ramcon A/S Bregnerødvej Birkerød Mailadresse: Telefon:

9 Danmark-Aarhus: Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme AARHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Anlægsarbejder i forbindelse med renoveringer, brud og vedligeholdelse af fjernvarmeledninger, brud og vedligeholdelse af varmetransmissionsledninger samt hovedledningsforlængelser af fjernvarmeledninger i Aarhus Kommune Udbuddet omfatter anlægsarbejder for AffaldVarme Aarhus i forbindelse med renoveringer, brud og vedligeholdelse af fjernvarmeledninger i Aarhus by og opland samt anlægsarbejder for AffaldVarme Aarhus i forbindelse med brud og vedligeholdelse af varmetransmissionsledninger i Aarhus by og opland. Udbuddet omfatter desuden hovedledningsforlængelser af fjernvarmeledninger. Udbuddet omfatter ikke øvrige nyanlæg, herunder anlægsarbejder i forbindelse med nye stik med tilslutningspunkt på eksisterende ledningsnet. CPV: , , Dan Jord A/S Viengevej Risskov Telefon: Fax: Internetadresse: danjord.dk

10 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F2-2-0 DNU C-gangen Logistikbro. Nærværende kontrakt omfatter udførelsen af en logistikbro og et logistiktracé ovenpå eksisterende C-gangpå Aarhus Universitetshospital, Skejby i forbindelse med opførelsen af Det Nye Universitetshospital, Aarhus (DNU). Vareforsyning BYG projektet omfatter etablering af vareforsyningsbygninger, der skal understøtte denoverordnede varetransport og distribution på det samlede DNU. Som en del af Vareforsyningsbygningerne eroverbygning på C-gangen og Logistikbro. Herudover indeholder delprojektet byggeri af varemodtagelse ogaffaldscentral syd for hospitalet. Disse byggerier udbydes senere i eget udbud. Overbygning på eksisterende C-gang indeholder logistiktracé, der forbinder nordligt og sydligt nybyggeri.logistikbroen forbinder logistiktracéet med varemodtagelsen og affaldscentralen. En konceptmæssig fordring er placeringen af sygehusets funktioner i DNU, hvor teknik og logistik er placeretpå plan 4. Overbygningen på C-gangen skal forbinde logistiktracé for distribution af gods fra vareindleveringtil logistiktracé i interne strøg på udbygningsområderne i nord og syd, samt forsyne funktioner i eksisterendebygningsmasse. Dimensionsgivende forudsætninger for Logistiktracéets tværsnit er funktionsareal til truck ogvogntogskørsel. I sammenhæng med logistiktracéet, etableres 2 stk. kontorområder i hhv. afsnit C00 og C7. Kontorområderneer disponeret med udgangspunkt i kontorkonceptet der er udarbejdet for nybyggeriet. Kontorområderne erdisponeret med grupperumskontorer. Der etableres støtterums funktioner som møderum, stillerum m.v. Projektet udgør i alt m2 brutto heraf står C-gangen og logstikbro for 7300 m2 og kontorarealerne 800 m2. Logistiktracéet på C-gangen udføres som en let bygning i en bredde på ca. 6.0 meter, baseret på enkonstruktion af stålrammer i et modul, der svarer til den eksisterende bygnings bærende system. Stålrammerneopstilles på eksisterende betontagdæk, efter forudgående nedbrydning af eksisterende saddeltag. Stålrammerne beklædes med en facade af stålkassette sandwichpanelelementer. Facaden beklædes medperforerede, bukkede aluplader. I forbindelse med Logistiktracéet etableres rangerområder til Logistikvogne, og elevatorkerner med tilhørendetrapper. Områderne disponeres i forbindelse med de eksisterende elevatorkerner langs C-gangen. Derforlænges i alt 6 eksisterende elevatorer og trapper. Logistiktracéet udføres med et indskudt betondæk som ligger ca.,2 meter over eksisterende tagdæk. Dækketspænder mellem tværgående gitterbjælker, som ligger i et modul svarende til stålrammerne. Logistikbroen har en samlet længde på ca. 48 meter og udføres i samme bredde som Logistiktracéet med ensynlig stålgitter-konstruktion. Facaden udføres af stålkassette sandwichpanelelementer, der monteres indenforgitterkonstruktionen, således at logistikbroens facader viser broens bæresystem. Facadepanelerne brydes i enrytmisk takt af vindueselementer i facadehøjde. Broens understøtninger opbygges i beton og tegl der svarer tileksisterende teglvægge på det eksisterende Aarhus Universitetshospital, Skejby. De to kontorområder opbygges i princip som logistiktraceet med stålrammer,

11 og facade af stålkassettesandwichpanel elementer. Den generelle opbygning af tag er overalt ståltrapezplader lagt på stålkonstruktion, hvorpå der udføres entraditionel»varmtagskonstruktion«, med isolering og papmembran. Logistiktracéet på C-gangen udbydes i hovedentreprise og omfatter bl.a. følgende arbejder: Nedrivningsarbejder, Stål- og smedearbejder, Råhus- og betonarbejder, Lukningsarbejder, Apteringsarbejder, Installationsarbejder. CPV: , , , Hoffmann A/S Fabriksparken Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

12 Danmark-Aarhus: CT-scannere REGION MIDTJYLLAND, INDKØB OG MEDICOTEKNIK CT-scanner. CT-scanner til Regionshospitalet Viborg. CPV: Siemens A/S Healthcare Borupvang Ballerup

13 Danmark-Aarhus: Gammakameraer REGION MIDTJYLLAND, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Gammakamera. Anskaffelse af gammakamera. CPV: Philips Danmark A/S, Healthcare Frederikskaj København SV

14 Danmark-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support AARHUS UNIVERSITET Service Management System til AU o gau IT. Formålet med et Service Management System (SMS) til AU er at få et fælles system, som kan håndtere opgavestyring på tværs af funktioner primært opgaver som kommer ind via AUs Servicedeske og skal behandles i 2 3 level. Vi har i dag mange forskellige løsninger, som gør det svært at holde styr på opgaver, dele opgaver, samt designe tværgående processer. Systemet skal understøtte en række mål: Fastlagte og implementerede processer, som sikrer en professionel opgaveløsning. Proces for at fordele og prioritere opgaver mellem medarbejdere og afdelinger i AU IT, så opgaverne løses hurtigst muligt og med rette faglighed. Systemunderstøtte opgaveworkflows for derigennem at sikre bedre opgavehåndering i 2 3 level. Alle opgaver der kommer ind til AUs Servicedeske registreres. Der kan trækkes rapporter fra systemet, der dokumenterer opgavehåndtering på tid, kategori og organisatorisk enhed. Systemet skal som minimum understøtte følgende ITIL processer. Incident Management. Request Fulfilment. Change Management. Configuration Management System. CPV: , , , Infrasoft Aps Søren Frichs Vej Aarhus

15 Danmark-Aarhus: Massespektrometer AARHUS UNIVERSITET Indkøb af en Aerosol Chemical Speciation Monitor (ACSM). Aarhus Universitet har til hensigt, Aerodyne Research, Inc. om indkøb af en Aerosol Chemical Speciation Monitor (ACSM) samt et Aerosol Mass Spectrometer (AMS). Aarhus Universitet udsender derfor denne bekendtgørelse, da Aerosolmasskespektrometrene er de eneste på markedet, som kan opfylde de forskningsformål, der er lovet i den forskningsbevilling, hvori de er projekteret. Denne bekendtgørelse iværksætter en standstill-periode på 2 dage, som dermed udløber med udgangen af onsdag den vil tidligst indgå kontrakt med Aerodyne Research, Inc., når denne periode er udløbet. Baggrunden for indkøb af det valgte system uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse er som følgende: I henhold til den af Villum Fondens bevilgede ansøgning: Infrastructure Application, Villum Foundation Station Nord a strategic infrastructure for the high Arctic, skal der indkøbes to Aerosolmassespektrometre til forskning i atmosfæriske partikler i Arktisk, herunder analyse af sod, organisk kulstof og uorganiske salte differentieret efter partikelstørrelse. Der findes én producent i verden af sådanne Aerosolmassespektrometre, og en voksende skare af brugere der samarbejder omkring tolkning af data, forskning og videreudvikling. Teknikken omfatter termisk desorption af submikrone partikler og har udviklet sig hastigt gennem de seneste 0 år, samt er valideret i kraft af mange uafhængige forskningsgruppers bidrag. Netop en gennemafprøvet teknik har stor betydning i Arktis, hvor omfattende partikelkarakteriseringsstudier er sjældne. De 2 Aerosolmassespektrometre skal anvendes til: () monitorering og karakterisering af atmosfæriske partikler med lav detektionsgrænse, der stiller særlige krav til stabilitet og robusthed (ACSM) (2) kampagner, der stiller store krav til størrelsesdifferentieret kemisk speciering af atmosfæriske partikler, herunder sod, der har særlig klimarelevans i Arktisk (AMS). Apparaterne er bla. beskrevet i Canagaratna, M.R. et al., Mass Spectrometry Reviews 2007, 26, 85. Onasch et al., 202. Aerosol Science and Technology 46, 804. Takats et al., Science 306, 47. Zhang et al., 20. Analytical and Bioanalytical Chemistry 40, CPV: , Aerodyne Research, Inc. 45 Manning Road, Billerica Massachusetts USA Mailadresse: Internetadresse:

16 Danmark-Aarhus: Rengøring af lokaler AARHUS STATSGYMNASIUM Aarhus Statsgymnasium Udbud af rengøring 203 Ordretildeling. Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Aarhus Statsgymnasium. Opgaven omfatter rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og administrationslokaler m.m.) hos Aarhus Statsgymnasium i alt ca m² beliggende på følgende adresse: Fenrisvej 33, 820 Aarhus V Opgaven er ikke opdelt i delaftaler. CPV: Elite Miljø A/S Ormhøjgårdvej Horsens Mailadresse: Telefon: Fax:

17 Danmark-Aarhus: Udstyr til biblioteksautomation AARHUS KOMMUNE, SEKRETARIATET VEDRØRENDE URBAN MEDIA SPACE AARHUS Materialehåndteringssystem. Hovedbiblioteket i Aarhus Kommune skal have et nyt materialehåndteringssystem i forbindelse med flytningen til Dokk i 204. Det kommende materialehåndteringssystem skal fungere som selvafleveringsog sorteringsenhed for bibliotekets udlånsmaterialer. Materialehåndteringssystemet skal være forsynet med afkast både til vogne og kasser. Materialehåndteringssystemet skal skabe et optimalt arbejdsmiljø for bibliotekets ansatte, samtidig skal hovedbiblioteket tilbyde en effektiv og god serviceoplevelse for lånerne. Materialehåndteringssystemet skal placeres på niveau 0 i Dokk, hvor bibliotekets udlånsmaterialer sorteres. Rummet er hævet,2 m i forhold til det omgivende terræn udenfor bygningen. I dette niveau sker der døgnindkast udefra både i og udenfor hovedbibliotekets åbningstid (indkastet er reelt set beliggende ca. 40 cm under gulvniveauet, hvor materialehåndteringssystemet er placeret). På niveau, hvor hovedbiblioteket placeres med udlån og aflevering af bøger, skal der opsættes indkast til lånerne. Placeringen af hullet ned til materialehåndteringssystemet skal respektere bygningens konstruktioner. Dækket er lavet af TT-elementer, hvor bjælkerne ikke må gennembrydes. Fra lånerindkastene på niveau i Dokk skal materialet transporteres ned til niveau 0 i Dokk, hvor materialehåndteringssystemet placeres. Tilbudsgiver skal levere et komplet og fuldt funktionsdygtigt materialehåndteringssystem inklusiv montering og idriftsættelse i Dokk. Materialehåndteringssystemet skal være overdraget til Aarhus Kommune efter gennemført og godkendt test den CPV: P.V. Supa Oy. Muonamiehentie 4 FI Helsinki FINLAND

18 Danmark-Aars: Datalagring VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Digitalisering af Bygge- og Miljøsagsarkiv i Vesthimmerlands Kommune. Kontrakten vedrører digitialisering af Vesthimmerlands Kommunes Bygge- og Miljøsagsarkiv og omfatter: Klargøring, nedpakning, afhentning, transport og opbevaring af arkivet samt sortering og klargøring af arkivet til scanning. Scanning og opbevaring af metadata, scanning og kvalitetssikring. Drift og opbevaring af data, der består af: visning af data, geokodning via WFS samt års drift af systemet efter endt scanning. Opbevaring af arkivet indtil destruktion samt destruktion af arkivet. CPV: , , , , 72223, , , , Data Scanning A/S Bernstorffsgade 38, Postboks København Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

19 Danmark-Allerød: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed ALLERØD KOMMUNE Totalrådgivning i forbindelse med etablering af aktivitetshus og bibliotek. Allerød Kommune har besluttet at etablere et nyt aktivitets- og foreningshus. Det»nye«hus skal ligge i forbindelse med den nuværende biblioteksbygning. De tilstødende pavilloner, som i dag huser en del af byens pensionistforeninger, nedrives. Den tilbageværende eksisterende bygning tænkes istandsat og om- og tilbygget, så den i fremtiden kan rumme de aktiviteter, som i dag huses i pavillonerne og i den nuværende biblioteksbygning, samt en række nye funktioner og tiltag. Den planlagte ombygning og udvidelse af den eksisterende bygningen kan således medvirke til at skabe et socialt omdrejningspunkt for byens borgere og foreningslivet både i dag- og aftentimerne og understøtte mødet mellem byens borgere på tværs af alder og interesser. Der er indledningsvis i forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogrammet gennemført en brugerproces med repræsentanter fra pensionisthuset og biblioteket. Allerød Kommune har besluttet at igangsætte nærværende udbud, hvor man ønsker at indgå en aftale med en totalrådgiver, som skal bistå kommunen med at gennemføre ovenstående opgave med et budget på DKK. Med udgangspunkt i det af Bascon udarbejde byggeprogram skal om- og tilbygningen udbydes i hovedentreprise på grundlag af det af totalrådgiveren udarbejdede hovedprojekt. Efterfølgende skal totalrådgiveren varetage udbud og kontrahering af hovedentreprisen samt forestå byggeledelse, tilsyn og opfølgning. Allerød Kommune vil tage aktivt del i den fremadrettede proces og herunder involvere Bascon som bygherrerådgiver i forbindelse med bygherregranskning samt ad hoc rådgivning, hvis behov herfor opstår. CPV: , Rytter A/S Lyngbyvej Gentofte

20 Danmark-Ballerup: Efterretning, overvågning, målsøgning og rekognoscering DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZAION (DALO) CPV: Efterretning, overvågning, målsøgning og rekognoscering.

21 Danmark-Ballerup: Kikkertsigter FORSVARETS MATERIELTJENESTE (DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION) CPV: Kikkertsigter.

22 Danmark-Ballerup: Krigsskibe og dele til krigsskibe DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZAION (DALO) CPV: Krigsskibe og dele til krigsskibe.

23 Danmark-Ballerup: Transmissionsudstyr til radiotelefoni, radiotelegrafi, radiofoni og fjernsyn FORSVARETS MATERIELTJENESTE CPV: , , , Transmissionsudstyr til radiotelefoni, radiotelegrafi, radiofoni og fjernsyn. Uddannelse og simulering elektroniske systemer til militære formål. Reparation og vedligeholdelse af radiosendere. Vedligeholdelse af radiokommunikationsudstyr. Rohde & Schwarz Danmark A/S Ejby Industrivej Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

24 Danmark-Brøndby: Administrative tjenester på boligområdet BRØNDBY KOMMUNE Administration af pleje- og ældreboliger. Kontrakten vedrører administration, drift og vedligeholdelse af kommunens pleje- og ældreboliger med tilhørende servicearealer og udenomsarealer. Plejeboliger: 83 plejeboliger på Gildhøjhjemmet 70* plejeboliger på Nygårds plads 93 plejeboliger i Æblehaven. Ældreboliger: 3 ældreboliger på Nygårds Plads 74 ældreboliger i Glentemosen. Bofællesskabet Lundedammen med plads til 5 beboere. * Der er 3 boliger på Nygårdsplads som består af ældreboliger og plejeboliger. Der sker en løbende omkonvertering af ældreboliger til plejeboliger pr vil der være 76 plejeboliger og yderligere 5 ældreboliger vil bliver omkonverteret i løbet af 204. CPV: ,

25 Danmark-Brøndby: Elektricitet DANSKE SPIL A/S Indkøb af elektricitet. Leveringsaftalen indgås for at imødekomme ordregivers behov for indkøb af elektricitet. Leveringsaftalen indebærer at Leverandøren på vegne af kunden, men i eget navn (kommissionsforhold) indkøber el på Nord Pool Spot i overensstemmelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse omordregivende myndigheders køb af elektricitet af CPV: Dong Energi El og Gas Kraftværksvej Fredericia

26 Danmark-Brøndby: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support DANSKE SPIL A/S CPV: , , , , , It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support. Programmering af software og konsulentvirksomhed. Branchespecifik programmeludvikling. System- og supporttjenester. Datatjenester. Applikationsudbydere. Betware ehf. Holtasmari 20 Kopavogur ISLAND

27 Danmark-Brøndby: Reklamevirksomhed DANSKE SPIL A/S 203/S Udbud på Corporate Branding kommunikation. Danske Spil udbyder en kontrakt til varetagelse af Corporate branding-kommunikation. Kontrakten omfatter: Styrkelse af Danske Spils Corporate Brand og udfoldelse af sloganet Til glæde og til gavn. Tydeliggørelse af Danske Spils mandat og position efter liberaliseringen af spillemarkedet. En bred løsning der ikke alene lever, når en reklamefilm er aktuel i biografer eller på tv, men somkontinuerligt er synlig på forskellige platforme. Danske Spil gik for første gang i sin historie i 2008 til offentligheden med en kampagne, der havde corporatebrandet som sit omdrejningspunkt. Kampagnen bestod af en reklamefilm og en række printannoncer, der blevindrykket i flere omgange. Det sidste»burst«var i 200 i forbindelse med fodbold VM og finalen i Vild med Dans (på TV 2). De 4 KPIer, der er relateret til corporate omdømme-arbejdet i Danske Spil er: En respekteret virksomhed En sympatisk virksomhed En virksomhed man kan være stolt af og En virksomhed der er til glæde og til gavn. De løftede sig alle markant ved indrykning af den tidligere kampagne. Danske Spil har fortsat et godt omdømme og en stærk position blandt Danmarks berømte virksomheder, menønsker at styrke omdømmet og værdien af corporate brandet med ovenstående dimensioner og målepunktersom grundlag for strategien. CPV: , , Mensch A/S Sankt Petri Passage 5, 3. sal 65 Købehavn K

28 Danmark-Esbjerg: Bygge- og anlægsarbejder BOLIGFORENINGEN FREMAD Totalentreprise vedrørende renovering af afd. 4 Hedelundparken. Totalentreprise vedrørende projektering og udførelse af renovering af 99 almene boliger i Hedelundparken. Byggearbejderne omfatter nye facader, vinduer, udvendige skure og belægninger. Desuden tilbygning til ca. 50 boliger. CPV: , Jørgen Friis Poulsen A/S, JFP Mads Eg Damgaardsvej Herning Telefon:

29 Danmark-Esbjerg: Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med produktionsplatforme MAERSK OLIE OG GAS A/S CPV: Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med produktionsplatforme. Argo Flare Systems Ltd Buckinghamshire SL7 BA Marlow DET FORENEDE KONGERIGE Telefon: Fax:

30 Danmark-Esbjerg: Personbiler ESBJERG KOMMUNE, UDBUD OG INDKØB Levering af 56 nye biler. Levering af 6 delkontrakter på i alt 56 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til Esbjerg Kommune. Der er forskellige datoer for levering. Se udbudsmaterialet om detaljerne for de enkelte delaftaler: Delkontrakt Mikro personbiler (bilsegment A) Delkontrakt 2 Mini personbiler (bilsegment B) Delkontrakt 3 Mini personbiler (bilsegment B) Delkontrakt 4 Personbiler med 7-sæder Delkontrakt 5 Små varebiler på gule plader Delkontrakt 6 Kassevogne på gule plader. Se materialet om henholdsvis leje eller leasing. CPV: , , Louis Lund A/S Esbjerg Ø 675 Hededammen 2 Telefon: Bent Pedersen A/S Storegade Esbjerg Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Bent Pedersen A/S Storegade Esbjerg Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Villy Veirup A/S Industrivej 6760 Ribe Mailadresse: Telefon: Internetadresse: vw.vw-ribe.dk/ Bent Pedersen A/S Storegade Esbjerg Ø Mailadresse:

31 Telefon: Internetadresse: Bent Pedersen Storegade Esbjerg Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

32 Danmark-Farum: Seismisk datafangst FARUM FJERNVARME CPV: , Seismisk datafangst. Behandling af seismiske data. DMT GmbH & Co. KG Am Technologiepark Essen TYSKLAND Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse: DMT GmbH & Co. KG Am Technologiepark Essen TYSKLAND Telefon: Mailadresse: Fax:

33 Danmark-Fredericia: Elektricitet DONG ENERGY A/S Bortskaffelse af mineralprodukter II. Bortskaffelse af mineralprodukter II. CPV: Jørgen Rasmusen Gruppen A/S Hagensvej Støvring Telefon: Freiberg og Jespersen A/S Geestruplund Agerskov Telefon: HedeDanmark A/S Jens Juulsvej Viby J Telefon: NOAH AS P.O. Boks H N-308 Holmestrand NORGE Telefon:

34 Danmark-Fredericia: Maritim opmåling ENERGINET.DK CPV: Maritim opmåling. GEO 2800 Lyngby

35 Danmark-Fredericia: Tryksager og beslægtede produkter DONG ENERGY SALG OG DISTRIBUTION A/S Servicerammeaftale. Print og kuvertering af Kundebreve. CPV: KMD A/S Lautrupparken Ballerup Telefon:

36 Danmark-Frederiksberg: Arkitektrådgivning BOLIGSELSKABET NORDKYSTEN, AFD., SKOVPARKEN, C/O BOLIGKONTORET Boligselskabet Nordkysten, afd., Skovparken Renovering af klimaskærm m.v. Aftalen vedrører totalrådgivning i forbindelse med renovering af klimaskærm m.v. i Skovparken. Skovparken er en almen boligbebyggelse opført i årene bestående af 6 boligblokke med i alt 68 boliglejemål og 4 erhvervslejemål. Der er 9 garager til bebyggelsen. Boligblok er i 2 etager med udnyttede tagetager og høj kælder. Tagetagen rummer fælleslokaler og gæsteværelser. Boligblok 2, 3, 4 og 6 er i 3 etager med høj kælder og tagrum. Boligblok 5 er på 4 etager med uudnyttet tagrum og kælder. Stueetagen består af butikker mod et torv. Skovparken er en klassisk dansk parkbebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet og smukke boligblokke med røde teglfacader i grønne parkrum. Tegltagene er halvvalmede med integrerede gavltrekanter kaldet pagodetag. Alle boliger har relativt smalle altaner udformet med alle altaner liggende inde i huskroppen. Projektet omfatter følgende hoveddele: Udkiftning af tagbeklædning med nye tagtegl, udskiftning af gavltrekanters beklædning, renovering af altan-/karnapfacader, efterisolering af gavlvægge og renovering af ventilation med varmegenvinding. Med henblik på fremtidssikring af bebyggelsens boligmæssige kvalitet omfatter projektet desuden ændring af boliger i blok 5 til tilgængelige boliger samt ombygning af boliger på 3. sal i blok 5 til /2 etagers boliger med udnyttelse af tagrummet. Derforuden udvidelse af alle altaner med henblik på større funktionalitet. Som option i projektet indgår for nærværende indretning af private haver til stuelejlighederne i blok, 2 og 3, nyindretning af bebyggelsens legeplads samt udførelse af grønne bæredygtige elementer. CPV: Pålsson Arkitekter AS Svanevej København NV

37 Danmark-Frederiksberg: Arkitektrådgivning BOLIGSELSKABET NORDKYSTEN, AFD. 6, TIBBERUPPARKEN C/O BOLIGKONTORET Boligselskabet Nordkysten, afd. 6, Tibberupparken, Totalrådgivning ved renovering af klimaskærm m.v. og etablering af 2 nye tagboliger. Opgaven omfatter totalrådgivning bestående af arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitektydelser i forbindelse med en renovering af den væsentligste del af Tibberupparkens klimaskærm m.v. samt etablering af 2 nye tagboliger. Tibberupparken er en almen boligbebyggelse fra 968, som rummer i alt 264 lejemål fordelt på, 2, 3 og 4 værelsesboliger i 9 blokke. Afdelingen har 2 fællesbygninger samt 79 garager fordel i 2 bygninger. Bebyggelsen er en tidstypisk betonelementbebyggelse udformet som 3 etagers boligblokke beliggende i et grønt parkområde. Hovedparten af boligerne har en smal altan mod syd/vest. Tage er sadeltage med betontagsten, facader og gavle af isolerede betonelementer. Projektet omfatter projektering og udførelse af følgende hoveddele: Udbedring af byggeskader på afdelingens facader med en totalrenovering af klimeskærmen, herunder bl.a. efterisolering og ny facadebeklædning med skalmurværk på gavle og indgangsfacader. Altanerne renoveres, udvides med 40 cm i dybden og inddækkes med oplukkelige glaspartier. Der isættes nye døre og vinduer. Alle 36 etværelseslejligheder nedlægges og sammenlægges med de øvrige lejligheder. Der udføres tilgængelighed med nyt trapperum og elevator i 8 opgange, herunder ombygning af lejligheder med nye køkkener og baderum. Endvidere udføres ny tagbelægning med falsede metalplader, nye gavltrekanter, kælderydervægge renoveres og isoleres, og kældertrapper udskiftes. Desuden skal ventilatorer på lofter udskiftes og ventiler og kanaler renses og anlægget indreguleres. Udearealer og eksisterende legeplads skal ligeledes renoveres. Projektet omfatter desuden nybyggeri af 2 almene familieboliger som tagboliger på blok 4 og 9. Det samlede areal på nybyggeriet er ca. 0 m2 med et gennemsnitsareal på ca 92,5 m2 pr. bolig. Som optioner indgår i projektet for nærværende desuden solceller på tage, nye vinduespartier i gavle, nye entredøre til lejligheder, etablering af private haver til alle boliger i stueetagen, opholdsmuligheder i forbindelse med renovering af udearealer og legepladser samt udførelse af bæredygtige grønne elementer. Renoveringen og nybyggeriet af de 2 nye tagboliger sorterer hos Landsbyggefonden og Helsingør Kommune som to separate sager, som følgelig skal holdes økonomisk adskilt i processen. Renoveringen og nybyggeriet forventes dog udført af en og samme entreprenør i hovedentreprise. CPV: , NOVA 5 arkitekter A/S Skt. Annæ Passage G 262 København

38 Danmark-Frederiksberg: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer FREDERIKSBERG FORENEDE BOLIGSELSKABER V. AFD. SØNDERMARKEN (306) Rengøringsservice Frederiksberg Forenede Boligselskaber. Rengøringsservice af 5 trappeopgange fra stue 5. etage, 5 vaskerier med tilhørende toiletter, kontorer samt festlokale/kvarterhus tilhørende Frederiksberg Forenede Boligselskaber v. Afd. Søndermarken (306). Dele af opgaven udføres 3 x ugentligt. Opgaven udbydes i samlet kontrakt. CPV: Sontex A/S Skovlunde Byvej 3 Skovlunde 2740 Telefon: Internetadresse:

39 Danmark-Frederikshavn: Personbiler FREDERIKSHAVN KOMMUNE Køb og service af hjemmeplejebiler til Frederikshavn Kommune. Køb og service af hjemmeplejebiler til Frederikshavn Kommune. CPV: , Automester Palle Jensen Biler ApS Toftegårdsvej Frederikshavn Telefon: Fax:

40 Danmark-Frederikssund: Forsikringstjenester FREDERIKSSUND ANDELSBOLIGFORENING Forsikringsaftale. Forsikringskontrakter inden for områderne: Ejendomsforsikring, Løsøreforsikring, EDB- forsikring, Erhvervs- og produktansvar, Arbejdsskadeforsikring, Autoforsikring og Kollektiv Ulykke. CPV: Alka Forsikring Engelholm Allé 2630 Høje Taastrup Mailadresse: Telefon:

41 Danmark-Græsted: Programmering af software og konsulentvirksomhed GRIBVAND A/S Nyt sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH-system). Gribskov Kommune har udskilt sine aktiviteter indenfor spildevand og i den forbindelse etableret en selskabsstruktur bestående af 2 driftsselskaber Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S. Det var i dette regi, at leverance af et nyt ESDH-system til Gribvand blev bragt i udbud. Gribvand A/S er 00 % ejet af Gribskov Kommune. Gribvand Spildevand A/S er 00 % ejet af Gribvand A/S. CPV: Netcompany A/S Grønningen København K

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

Projektkonkurrence for Ny Anstalt i Nuuk i Grønland.

Projektkonkurrence for Ny Anstalt i Nuuk i Grønland. Projektkonkurrence for Ny Anstalt i Nuuk i Grønland. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/35892626.aspx Ekstern udbuds ID 234857-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Resultater

Læs mere

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER UDVALGTE REFERENCER Almene boliger EKJ har som rådgivende ingeniører samarbejdet med bygherrer og arkitekter i forbindelse med realiseringen af en række renoverings-, ombygnings- og nybygningsprojekter

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Løget By afdeling 41.

Løget By afdeling 41. Løget By afdeling 41. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/37972930.aspx Ekstern udbuds ID 12534-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Begrænset

Læs mere

Afdeling 7, Elkærparken - renovering af klimaskærm.

Afdeling 7, Elkærparken - renovering af klimaskærm. Afdeling 7, Elkærparken - renovering af klimaskærm. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/32474786.aspx Ekstern udbuds ID 389496-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg.

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38628826.aspx Ekstern udbuds ID 124585-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Appendiks A Cases 1 RenovActive Foto: Velux A/S. Billedet viser projektet før / efter renoveringen. Generelle oplysninger Navn RenovActive Bygningstype Tæt-lav to etageres rækkehus Oprindelig opført 1923

Læs mere

Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland.

Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland. Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/39550984.aspx Ekstern udbuds ID 350833-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt

Læs mere

Prækvalifikation: Udbud af renoveringsarbejder i hovedentreprise af Afdeling 5, Arbejdernes Andels-Boligforening i Silkeborg.

Prækvalifikation: Udbud af renoveringsarbejder i hovedentreprise af Afdeling 5, Arbejdernes Andels-Boligforening i Silkeborg. Prækvalifikation: Udbud af renoveringsarbejder i hovedentreprise af Afdeling 5, Arbejdernes Andels-Boligforening i Silkeborg. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/41957128.aspx Ekstern udbuds

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar.

Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar. Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/36221490.aspx Ekstern udbuds ID 273429-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området.

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/31344792.aspx Ekstern udbuds ID 224689-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Boligerne i den almene boligsektor 2016

Boligerne i den almene boligsektor 2016 TEMASTATISTIK 2016:3 Boligerne i den almene boligsektor 2016 I 2016 er en bolig i den almene boligsektor i gennemsnit 75,6 m 2, har 2,7 værelser og er ibrugtaget for 42 år siden. Familieboliger er den

Læs mere

Renovering af 40 lejligheder, opførelse af 11 lejligheder i en tagetage samt opførelse af 6 nye et-plans boliger.

Renovering af 40 lejligheder, opførelse af 11 lejligheder i en tagetage samt opførelse af 6 nye et-plans boliger. Renovering af 40 lejligheder, opførelse af 11 lejligheder i en tagetage samt opførelse af 6 nye et-plans boliger. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/28721556.aspx Ekstern udbuds ID 154594-2012

Læs mere

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag 4. Spørgsmål og diskussion 5. Beslutning om urafstemning.

Læs mere

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring.

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/29193411.aspx Ekstern udbuds ID 14561-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

BYGGE- & RENOVERINGSOPGAVER V/BIRGER DAUREHØJ DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S

BYGGE- & RENOVERINGSOPGAVER V/BIRGER DAUREHØJ DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S NETVÆRKSARRANGEMENT DEN 6. MAJ 2015 BYGGE- & RENOVERINGSOPGAVER V/BIRGER DAUREHØJ DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S 1 PRÆSENTATIONEN INDEHOLDER Baggrund og historie Kunder og forretningssegmenter Eksempler på nye

Læs mere

TIBBERUPPARKEN. April 2012 - HELHEDSPLAN TIBBERUPPARKEN 1

TIBBERUPPARKEN. April 2012 - HELHEDSPLAN TIBBERUPPARKEN 1 Helhedsplan for renovering af Afd. 6 TIBBERUPPARKEN April 2012 - HELHEDSPLAN TIBBERUPPARKEN 1 ADRESSER Boligorganisationen: Boligselskabet Nordkysten Vestermarken 16 3060 Espergærde Forretningsfører Peder

Læs mere

Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen.

Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen. Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43029030.aspx Ekstern udbuds ID 35155-2014 Udbudstype Udbud

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 2012-2014 FORDELT MÅNEDSVIS BYGGEPROJEKTER IGANGSAT 2012 OG 1. HALVÅR 2013 12.000 10.000 Alle tal er i millioner kroner Igangsat 2012 Igangsat 2013 (1. halvår) 8.000 6.000 4.000

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

BILAG 1 partnerskaber

BILAG 1 partnerskaber BILAG 1 partnerskaber indhold: Kort beskrivelse af fem konceptoplæg fra de almene boligorganisationer 1/ Generationernes Byhus KAB / 3B 2/ Småt og Smart - Almene Storbyboliger Lejerbo / fsb / AAB 3/ Blandede

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

TIBBERUPPARKEN. Aug 2012. August 2012 - HELHEDSPLAN TIBBERUPPARKEN 1

TIBBERUPPARKEN. Aug 2012. August 2012 - HELHEDSPLAN TIBBERUPPARKEN 1 Helhedsplan for renovering af Afd. 6 TIBBERUPPARKE Aug 2012 August 2012 - HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE 1 ADRESSER Boligorganisationen: Boligselskabet ordkysten Vestermarken 16 3060 Espergærde Forretningsfører

Læs mere

STRANDBYPARKEN 2, HVIDOVRE OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPBOLIGER - SKITSEFORSLAG

STRANDBYPARKEN 2, HVIDOVRE OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPBOLIGER - SKITSEFORSLAG STRANDBYPARKEN 2, HVIDOVRE OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPBOLIGER - SKITSEFORSLAG 25.08.2017 OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPBOLIGER - 25.08.2017 1 OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPVENLIGE

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Afdeling 3 Midtbyen 3

Afdeling 3 Midtbyen 3 Opdateret pr. 6. oktober Afdeling 3 Midtbyen 3 Notat omkring helhedsplanen: 1. et 2. lejemål 3. ny husleje for alle beboere ANDELSBOLIGFORENINGEN BERINGSGAARD HORSENS ANDELSBOLIGFORENING AF 1954 GL. JERNBANEGADE

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2017/S Udbudsbekendtgørelse

Danmark-Silkeborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2017/S Udbudsbekendtgørelse 1 / 17 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:487352-2017:text:da:html Danmark-Silkeborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab SVANEPUNKTET Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032 Teknik- og Miljøforvaltningen Støttet byggeri Bilag 1 til indstillingen vedrørende helhedplan omfattende lejlighedssammenlægning, tilgængelighed, energirenovering og miljøforbedring for HAB afdeling Husumvold

Læs mere

OPP UDBREDELSE OG STATUS. ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017

OPP UDBREDELSE OG STATUS. ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017 OPP UDBREDELSE OG STATUS ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017 Samarbejdsformer Drift Totalentreprise/partnering Driftspartnerskab Design Opførelse Vedligehold Finansiering Projektkonkurrence Entreprise

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Udearealer i almene boligafdelinger 2016

Udearealer i almene boligafdelinger 2016 TEMASTATISTIK 2016:8 Udearealer i almene boligafdelinger 2016 Det gennemsnitlige udeareal i de almene boligafdelinger er ca. 14.500 m 2 pr. afdeling eller ca. 182 m 2 pr. bolig i 2016. Der er stor variation

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

826.03 renovering, Melfarparken

826.03 renovering, Melfarparken 826.03 renovering, Melfarparken Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/31635867.aspx Ekstern udbuds ID 368277-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Genudbud af NemRefusion Kontrakt om drift, vedligehold, videreudvikling af NemRefusion.

Genudbud af NemRefusion Kontrakt om drift, vedligehold, videreudvikling af NemRefusion. Genudbud af NemRefusion Kontrakt om drift, vedligehold, videreudvikling af NemRefusion. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/46718794.aspx Ekstern udbuds ID 311579-2014 Udbudstype Tildeling

Læs mere

KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler.

KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler. KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/30194889.aspx Ekstern udbuds ID 14388-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Familie- og ungdomsboliger, Flintholm Allé 8-10, Frederiksberg.

Familie- og ungdomsboliger, Flintholm Allé 8-10, Frederiksberg. Familie- og ungdomsboliger, Flintholm Allé 8-10, Frederiksberg. Info Version 5 URL http://com.mercell.com/permalink/27733865.aspx Ekstern udbuds ID 402600-2011 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239414-2012:text:da:html DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Respirationstilbehør. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse 09-03-2013 04:11

Respirationstilbehør. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse 09-03-2013 04:11 Respirationstilbehør Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/34876722.aspx Ekstern udbuds ID 78901-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182965-2011:text:da:html DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING DISPOSITIONSFORSLAG 09.03.2015 - REV. 16.06.2016 BOLIGSTRUKTUR AFDELING 305 Renoveringen af afdeling 305 er omfattende. På boligetagerne

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger STRADLODSHUS 93 moderne familieboliger 2. revideret udgave 10. oktober 2013 Strandlodhus Beliggende Lergravsvej 50 og 51A /, 19 og 59, matr. nr. 177, Sundbyøster, København Der tages forbehold for fejl

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse :33

Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse :33 Rengøring og vinduespolering til Distriktspsykiatrisk Center Glostrup/OPUS og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup, Det Ambulante Hus i Region Hovedstadens Psykiatri. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/45080010.aspx

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger 4. revideret udgave 21. maj 2014 Strandlodhus Beliggende Lergravsvej 50 og 51A /Strandlodsvej 17, 19 og 59, matr. nr. 177, Sundbyøster, København Der tages forbehold

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 12. oktober 2015 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33

Læs mere

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab SVAEPUKTET Plejeboliger Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5 Situationsplan side 6 Materialer og udstyr side 7-8 Oversigt

Læs mere

Rengøringsservice Billund Kommune.

Rengøringsservice Billund Kommune. Rengøringsservice Billund Kommune. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/30164815.aspx Ekstern udbuds ID 30042-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88 På Langagervej i Aalborg har Færch & Co. været med til at opføre 130 ungdomsboliger, hvor der blandt andet blev lagt mere end 5000 m 2 trægulve, træbeton-lofte m.m. Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV

Læs mere

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser?

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Generel Information Jens Peter Nielsen Frem til 31. august 2015: Byggekonsulent med ansvar for energispareindsatsen og bæredygtighed ved Region Sjælland.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren.

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren. Holstebro, den 15. marts 2013 13.08/nca/kb Side 1 af 6 UDBUDSANNONCE Annoncering af totalrådgivning i forbindelse med Bovbjerg Fyr Tæller Fonden Bovbjerg Fyr Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens

Læs mere

Indkøb af De-Icer udstyr til Karup, Skrydstrup og Aalborg.

Indkøb af De-Icer udstyr til Karup, Skrydstrup og Aalborg. Indkøb af De-Icer udstyr til Karup, Skrydstrup og Aalborg. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/35020552.aspx Ekstern udbuds ID 361567-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Viuff Entreprenørfirma

Viuff Entreprenørfirma Hjortespringbadet Kloak i P-område, samt støbning af sidde-/liggemøbel. Byggeriets placering: Herlev Svømmehal Anlægssum: 1 mio. Bygherre: Underentreprenør for FJ Poulsen Ballerup Krematorie Beton og kloak

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

CPAP-behandling til søvnapnø i eget hjem.

CPAP-behandling til søvnapnø i eget hjem. CPAP-behandling til søvnapnø i eget hjem. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43486271.aspx Ekstern udbuds ID 67984-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere