FAXE SUNDHEDSCENTER FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG. Tilbygning PROJEKTFORSLAG FAXE SUNDHEDSCENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAXE SUNDHEDSCENTER FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG. Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG FAXE SUNDHEDSCENTER"

Transkript

1 PROJEKTFORSLAG Tilbygning PROJEKTFORSLAG PROJ EKTFORSLAG FOR TI LB Y GNI NG - ARKI TEKT DATO: B R U N S G A A R D + L A U R S E N Arkitektfirma ApS SITE A/S Nørrebrogade 184, 1 Sal 2200 København N T

2 Samlet overblik over kvalitetter og problemer. Hovedindgang som dynamisk midtpunkt for området - Ny indgang PROJ EKTFORSLAG FOR TI LB Y GNI NG - ARKI TEKT KONCEPT OPLÆG 01 DATO: DATO: BYGNING - EKSISTERENDE FORHOLD - OMRÅDET NOTER:

3 HC HC I ALT 86 P-pladser A k m t e kke r i er k a a r e e p ti e i a e P-pladser ved præstøvej forøges fra 52 pladser til 86 (+ 34) Hovedindgang som dynamisk midtpunkt for området - OMRÅDET Kvik afsætning i trafik i trafik a i apk r e e e i a m PROJ EKTFORSLAG FOR TI LB Y GNI NG - ARKI TEKT DATO: iki a e t e e

4 PULSEN Gårdplads med krydsende stier HC HC Pulstorvet P-pladser ved præstøvej forøges fra 52 pladser til 86 (+ 34) PULSEN PULSEN - SITUATIONSPLAN Situationsplan 1:1000 PROJ EKTFORSLAG FOR TI LB Y GNI NG - ARKI TEKT DATO:

5 - INDGANG PROJEKTFORSLAG FOR TILBYGNING - ARKITEKT DATO:

6 a a e m r t i i m - FACADER PROJ EKTFORSLAG FOR TI LB Y GNI NG - ARKI TEKT DATO: a a e m S t r e a amt i

7 - FACADER a a e m r e t i i m PROJ EKTFORSLAG FOR TI LB Y GNI NG - ARKI TEKT DATO:

8 i ra a e e i e em m tir m - SNIT PROJ EKTFORSLAG FOR TI LB Y GNI NG - ARKI TEKT DATO: Snit AA - 1:200 Bygning 5 samt tilbygning

9 - SNIT Snit BB - 1:200 Bygning 5 samt tilbygning PROJ EKTFORSLAG FOR TI LB Y GNI NG - ARKI TEKT DATO:

10 Snit CC - 1:200 Bygning 5 samt tilbygning - SNIT PROJ EKTFORSLAG FOR TI LB Y GNI NG - ARKI TEKT DATO: i ra a e m i a me a it rie p ti i

11 - CAFE/MULTIRUM PROJEKTFORSLAG FOR TILBYGNING - ARKITEKT DATO:

12 Personalekantine Interaktiv infotavle Anretter køkken og cafe Terasse Cafe Hovedindgang Toiletter D Forrum - NIVEAU 0 /INDGANG Toiletter H PROJEKTFORSLAG FOR TILBYGNING - ARKITEKT Ny tilbygning niveau 0-1:200 DATO:

13 e t t e t t Gangbro HC indgang - NIVEAU 1 PROJ EKTFORSLAG FOR TI LB Y GNI NG - ARKI TEKT Ny tilbygning niveau 1-1:200 DATO:

14 Ny tilbygning niveau 0-1:200 Multirum: a parti a e er rmet e e at et ka e tte ti t re arra eme ter e me a it rie p ti i m i t p te i e me m ti i r m k ert a a pladser. Der kan etableres stole depot mv. i bygning 01. e epti a e ka e e i ere e arra eme ter Infotavle Anretter køk. Cafe Hovedindgang - MULTI OMRÅDE PROJ EKTFORSLAG FOR TI LB Y GNI NG - ARKI TEKT DATO:

15 Forflytningsteknik Depot/Arkiv Eksisterende omklædning Depot: m² Depot: m² LUKKET Teknikrum Ventilationsanlæg Depot: m² Teknikrum Depot: m² Garderobe Depot Forflytningsteknik: m² Depot: m² Krybekælder Motorrum Depot Omkl.ædning toiletter M/K m² Eks Omklædning M/K m² Omklædning Lockers: m² Teknikrum FAXE OVERSIGT PLACERING Dato: SUNDHEDSCENTER MÅL: 1:500 KÆLDER

16 B3 Eksisterende Træningsafdeling: B4 Røntgen - Carsten Varney Laboratorie: m² B3 Træningsafdeling - Tina Nygaard Mødelokaler Hovedindgang/Venterum Reception B1 Cafe Fitness - Daniel Lademan B4 Eksisterende Røntgen Teknikrum Lab: m² Fitness B4 B2 B3 Aflastningspladser, Sygeplejerklinik, Sygeplejer kontorer Sundhedsfremme Hyllede Akupunktur - Jan Rasmussen Faxe Fodterapi - Mette Korndal-Hansen VISP & Familie Rådgiver B1 Distriktspsykiatri Personalekantine Tekøkken Mødelokale: m² Træningsafdeling Kontorer Mødelokale: Anretter køkken Cafe: m² Hovedindgang/ Venterum / Cafe NYT Eksisterende facade renoveres Nyt B2 Sundhedsfremme: ca. 85 m² Personalekantine Infotavle Renovering af eks. facade Terasse Serverrum/ Tlf.central Vagtstue Toiletter D Forrum Toiletter H B4 Aflastningspladser Sygeplejerklinik Sygeplejer kontorer m² Varmecentral Depot Reng. Evt. Mødelokaler: Affaldsrum Motorrum Hyllede Akupunktur: 28.6 m² Fodterapi 45.5 m² Distriktspsykiatri: 45.7 m² VISP & Familie Rådgiver: 47.2 m² FAXE OVERSIGT PLACERING Dato: SUNDHEDSCENTER MÅL: 1:500 STUEPLAN

17 Praktiserende Læge: m² Mødelokaler Hospice: m². B5 Sundhedspleje, Jordemoder, B & U, Familie & PPR, Familie Amb Dagpleje Sprogtræning, Støttekorps Hospice: m² Prak. Læge: m² B2 B3 B4 Eksisterende Øjenlæge - udvider Psykoterapi & Coaching - Tanya Vorm Diætist B. A. Stressfri.com - Heidi Jørgensen 2 Dele lokaler (til små aktorer x gang/u) Diætist - Jane Bergman Psykolog - Maj-Britt Holm Klinisk Ernæring - Michael Nørgaard Alfa Living - Britta Andersen Tandlæge Firouz Nielsen Tekøkken Eksisterende facade renoveres Nyt Fælles venteområde Tandlæge Firouz Nielsen Mødelokaler Psykoterapi: m² B2 Inkl prak. læger Mavetarmklinikken Sundhedsplejen Jordemoder B&U Sagsbehandlere Familie Ambulatorium Familie & PPR Dagpleje Sprogtræning Støttekorps 1 flyverplads Renovering facade Stresscoach: m² z Mødelokale: m² Diætist B.A m² B5 Dele lok. 15 m² Dele lok. 15 m² Alfa Living: 30 m² B3 Øjenlæge Øjenlæge Evt. Mødelokaler Øjenlæge udvider B2 FAXE OVERSIGT PLACERING Dato: SUNDHEDSCENTER MÅL: 1:500 1 SAL

18 Tandpleje: m² Omklædning Tekøkken Eksisterende facade renoveres Nyt Tandpleje: m² Tagrum Eks omkl.: m² Tagrum FAXE OVERSIGT PLACERING Dato: SUNDHEDSCENTER MÅL: 1:500 2 SAL

19 ILT CENTRAL GARDEROBE LOCKERS FÆLLES 35.4 m² OMKLÆDNING FÆLLES OMKLÆDNING FÆLLES OMKLÆDNING OMKLÆDNING RENGØRING HOVEDLAGER 15.2 m² RENG. RENGØRING. 9 m² TEKNIKRUM BYGNING 02 - Et.01 DEPOT DEPOT DEPOT DEPOT DEPOT DEPOT DEPOT DEPOT DEPOT MOTOR- RUM DEPOT. GARD BYGNING 03 - Et.01 BYGNING 05 - Et.01 FORFLYTNING- STEKNIK ca. 68 m² UDSNIT 01 BYGNING 06 - Et.01 DEPOT DEPOT 33.2 m² DEPOT 33.2 m² DEPOT FORFLYTNINGSTEKNIK KRYBEKÆLDER FÆLLES OMKLÆDNING DEPOT RENGØRINGSRUM TEKØKKEN FAXE PLACERING AKTØRER Dato: SUNDHEDSCENTER MÅL: 1:200 KÆLDER_01

20 RENG m² 34.3 m² 21.8 m² GARD. SYGEPLEJERSKER AFL.PLADSER SENGESTUE 2p m² VAGT VÆRELSE DEPOT AFL.PLADSER SENGESTUE 2p m² SYGEPL. LEDER SYGEPL. Morgen&Aften SYGEPL.KLINIK 21.8 m² 21.8 m² SUNDHEDS- FREMME 36.4 m² DEP. 2 m² DEPOT 8.8 m² SUNDHEDS- FREMME 34.4 m² 49.6 m² MODE LOKALE 12.8 m² TRÆN.AFD m² RØNTGEN 17.1 m² MODTAGELSE RØNTGEN ca. 24 m² STUEPLAN_02 RØNTGEN BYGNING 02 - Et.02 DEPOT SYGEPL. SYGEPL. RENT RUM TEL. STILLERUM 13.4 m² 12.5 m² 13.1 m² SYGEPL. TEL m² DEPOT Sengelinned MEDICIN- VENTERUM RUM SYGEPLEJERKLINIK 8 m² ca. 24 m² 13.1 m² GARD. 7.2 m² KOPI RUM 10.1 m² RENG. 6.1 m² VENTEOMRÅDE 66.1 m² TRÆNINGSAFD. 22 m² LEDER TRÆNINGS AFD. 16.7m² FROKOSTUE RØNTGEN & LAB m² LAB. BYGNING 03 - Et.02 BYGNING 04 - Et.02 BYGNING 05 - Et.02 PERSONALE KANTINE ca. 70 m² UDSNIT 01 HYLLEDE AKUPUNKTUR BYGNING 06 - Et.02 ca. 28 m² FAXE FODTERAPI 30.7 m² Interaktiv Infotavle FITNESS CENTER SUNDHEDSFREMME DISTRIKTS PSYKIATRI 31.1 m² ANRETTER KØKKEN CAFE 35.4 m² HYLLEDE AKUPUNKTUR TRÆNINGSAFDELING RØNTGEN LABORATORIUM DISTRIKTSPSYKIATRI VISP & FAM. RÅDGIVER FITNESS CENTER PERSONALEKANTINE DISTRIKTS PSYKIATRI 14.6 m² BYGNING 02- Et.02 TERASSE HOVEDINDGANG FÆLLES VENTEOMRÅDE/OPHOLD FÆLLES KOPIRUM RENGØRINGSRUM TEKØKKEN VISP 17.3 m² BYGNING 01 - Et.01 MULTIRUM FAXE PLACERING AKTØRER Dato: SUNDHEDSCENTER MÅL: 1:200 STUEPLAN_01

21 FAMILIE & PPR FAMILIE & PPR 34.3 m² 34.6 m² FAM. & PPR LEDER SAMTALERUM m² 21.8 m² SAMTALERUM 2 SAMTALERUM 3 ca. 22 m² ca. 22 m² SAMTALERUM m² PENDLER PLADSER Sundhedp., jord., B&U, støtteped.) JORDEMODER SUNDHEDSPLEJEN FAM. AMB. KONSULTATION VENTERUM JORDEMODER & SUNDHEDSPLEJEN MØDERUM JORDEMODER SAMTALERUM 5 FAM & PPR 21.8 m² 34.4 m² 34.4 m² ca. 50 m² RENG. (GV) GARD. FAM&PPR GARD. Toilet m. JORD. & puslepl. SUNDHP. DEP. (HV) RENG. SAMTALE MODTAGELSE SAMTALE SAMTALE SAMTALE SAMTALE RUM PENDL. VENTERUM RUM 6 RUM 7 RUM 8 RUM 9 8 m² PL. FAMILIE & PPR 13.4 m² 12.5 m² 13.1m² 13.1 m² 13.1 m² 7.1 m² KOPI RUM 10.1 m² RENG. 6.1 m² VENTEOMRÅDE 66.1 m² PRAKTISERENDE LÆGE HOSPICE BYGNING 02 - Et.03 BYGNING 03 - Et.03 BYGNING 04 - Et.03 Evt m² BYGNING 05 - Et.03 TANDLÆGE FIROUZ N. PERSONALE 14.3 m² TANDLÆGE TEKNIK 14.2 m² UDSNIT 01 Evt m² TANDLÆGE KLINIK 14.2 m² TANDLÆGE KLINIK 21.8 m² BYGNING 06 - Tag Evt m² TANDLÆGE KLINIK 14.9 m² Evt m² ØJENLÆGE udvider 14.6 m² ØJENLÆGE udvider 30.9 m² 14.2 m² 9.4 m² 14.2 m² JORDEMODER, SUNDHEDSPLEJEN FAMILIE & PPR TANDLÆGE FIROUZ NIELSEN PRAKTISERENDE LÆGE HOSPICE FÆLLES VENTEOMRÅDE/OPHOLD FÆLLES KOPIRUM RENGØRINGSRUM TEKØKKEN ØJENLÆGE BYGNING 01 - Et.02 FAXE PLACERING AKTØRER Dato: SUNDHEDSCENTER MÅL: 1:200 1 SAL_01

22 PERSONALE KANTINE ca. 70 m² HYLLEDE AKUPUNKTUR ca. 28 m² FAXE FODTERAPI 45.5 m² Interaktiv Infotavle FITNESS CENTER DISTRIKTS PSYKIATRI 31.1 m² ANRETTER KØKKEN CAFE 35.4 m² DISTRIKTS PSYKIATRI 14.6 m² VISP 17.3 m² BYGNING 02- Et.02 TERASSE HOVEDINDGANG MULTIRUM UDSNIT 02 VISP & FAMILIE RÅDGIVER (2Gang/mdr) 29.9 m² VENTERUM GARD. Evt. MØDE LOKALE 15.7 m² MOTOR- RUM Evt. MØDE LOKALE 13.2 m² Evt. MØDE LOKALE 17.8 m² AFFALD- SRUM Evt. MØDE LOKALE 12.1 m² RENGØRING VARMECENTRAL DEPOT TOILETTER H DEPOT CAFE FORRUM TLF-CENTRAL SERVERRUM TOILETTER D CAFE/ANRETTER KØKKEN HOVEDINDGANG/MULTIRUM HYLLEDE AKUPUNKTUR VISP & FAMILIE RÅDGIVER (2gang mdr) DISTRIKTSPSYKIATRI FAXE FODTERAPI FITNESS CENTER PERSONALEKANTINE FÆLLES VENTEOMRÅDE/OPHOLD FÆLLES KOPIRUM RENGØRINGSRUM TEKØKKEN BYGNING 01 - Et.01 FAXE PLACERING AKTØRER Dato: SUNDHEDSCENTER MÅL: 1:200 STUEPLAN_02

23 Evt. Evt m² TANDLÆGE FIROUZ N. PERSONALE 14.3 m² TANDLÆGE TEKNIK 14.2 m² TANDLÆGE KLINIK 14.2 m² udv trappe TANDLÆGE KLINIK 21.8 m² Evt m² TANDLÆGE KLINIK 14.9 m² Evt m² ØJENLÆGE udvider 14.6 m² 14.2 m² 9.4 m² 14.2 m² ØJENLÆGE udvider 30.9 m² BYGNING 02- Et.03 ØJENLÆGE udv trappe UDSNIT 02 ØJENLÆGE DELE LOKALE DELE LOKALE 15 m² 15 m² Diætist/ Klinisk Psykolog Ernæring 36.5 m² KOPIRUM STRESS- COACH 16.4 m² DIÆTIST B.A. PSYKOTERAPI STRESSCOACH DIÆTIST/PSYKOLOG KLINISK ERNÆRING ALFA LIVING TANDLÆGE FIROUZ NIELSEN ØJENLÆGE ALFA LIVING 30 m² DIÆTIST B.A m² PSYKOTERAPI 26.5 m² FÆLLES KOPIRUM RENGØRINGSRUM BYGNING 01 - Et.02 FAXE PLACERING AKTØRER Dato: TEKØKKEN SUNDHEDSCENTER MÅL: 1:200 1 SAL_02

24 MØDE LOKALE 12.8 m² TRÆN.AFD m² RØNTGEN 17.1 m² MODTAGELSE RØNTGEN ca. 24 m² RØNTGEN TRÆNINGSSAL MED REDSKABER + TOM TRÆNINGSSAL ca. 170 m² BRIKSRUM 1 22 m² ERGOTERA- PEUT 24.3 m² TRÆNINGSKØKKEN ca. 45 m² TRÆNINGSAFD. 22 m² LEDER TRÆNINGS AFD. 16.7m² FROKOSTUE RØNTGEN & LAB m² LAB. DEPOT TRÆNING- SAFD. TEKNIKRUM TRÆN.AFD. ca m² BRIKSRUM 4 ca. 11 m² BRIKSRUM BRIKSRUM (HV) 3 HC DEPOT 2 ca. 17 m² ca. 21 m² TOILET 7.2 m² BYGNING 03 - Et.02 BYGNING 04 - Et.02 UDSNIT 03 BYGNING 06 - Et.02 FITNESS CENTER TRÆNINGSAFDELING RØNTGEN LABORATORIUM FITNESS CENTER FÆLLES VENTEOMRÅDE/OPHOLD FÆLLES KOPIRUM RENGØRINGSRUM TEKØKKEN FAXE PLACERING AKTØRER Dato: SUNDHEDSCENTER MÅL: 1:200 STUEPLAN_03

25

1. Administrative arealer 1187. 2. Normalklasser 2715. 3. Praksisrum 2075. 4. Fællesfaciliteter 1980. Total 7957

1. Administrative arealer 1187. 2. Normalklasser 2715. 3. Praksisrum 2075. 4. Fællesfaciliteter 1980. Total 7957 AREALOVERSIGT, NETTOAEALER Område/funktion hovednr. Afdeling/funktion 1. Administrative arealer 1187 2. Normalklasser 2715 3. Praksisrum 2075 4. Fællesfaciliteter 1980 Total 7957 ADMINISTRATIVE AREALER

Læs mere

Fremtidens sundhedsarkitektur Wilhelm Berner-Nielsen

Fremtidens sundhedsarkitektur Wilhelm Berner-Nielsen Fremtidens sundhedsarkitektur Wilhelm Berner-Nielsen People in architecture Historik Generalplan Fremtidens fysiske rammer for patienter i Region Hovedstaden 01 - SYGEHUSET/ OVERVEJELSER - REGION HOVEDSTADENS

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf. 3373 0800 www.freja.biz HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C,

Læs mere

Mikado House. be part of the network

Mikado House. be part of the network Mikado House be part of the network 02 Mikado House er opført ved Mikado Plads i Universitetskvarteret, tæt på Københavns centrum og DR-byen Skræddersyede kontorlokaler med ventilation og køl. fra 391-14.000

Læs mere

Rolighedsvej 1, 9990 SKAGEN. Rolighedsvej. Ejendomsanalyse LBB3

Rolighedsvej 1, 9990 SKAGEN. Rolighedsvej. Ejendomsanalyse LBB3 Ejendomsanalyse Rolighedsvej Rolighedsvej 1, 9990 SKAGEN Freja ejendomme A/S Nørregade 40, 2. Postboks 1163 1010 København K +45 3373 0800 www.freja.biz Forsidefoto: Jan Oscarsson Øvrige fotos i mappen:

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

NAKSKOV SVØMMEHAL Dispositionsforslag. 21. november 2011

NAKSKOV SVØMMEHAL Dispositionsforslag. 21. november 2011 NAKSKOV SVØMMEHAL Dispositionsforslag 21. november 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Visualisering 3 Diagrammer 4 Diagrammer 5 Plan 6 Snit 10 Kælderplan 11 Opstalter 12 Referencer 14 Arealskema

Læs mere

kalundborg lægecenter - projektforslag RH ARKITEKTER AS

kalundborg lægecenter - projektforslag RH ARKITEKTER AS august 2009 side 2 facader Resume Region Sjælland har besluttet, at der skal etableres et moderne lægecenter i den tidligere administrationsbygning på Kalundborg Sygehus. Bygningen, der er en af sygehusets

Læs mere

behov muligheder prioritering WORKSHOP: BIBLIOTEKS- OG MEDBORGERHUS I THEM samarbejde proces ildsjæle strategi

behov muligheder prioritering WORKSHOP: BIBLIOTEKS- OG MEDBORGERHUS I THEM samarbejde proces ildsjæle strategi behov muligheder prioritering WORKSHOP: BIBLIOTEKS- OG MEDBORGERHUS I THEM samarbejde proces ildsjæle strategi motivation koncept planlægning ideer visioner 1 Biblioteks- og medborgerhus i Them, den 14.4.2015

Læs mere

Platangårdens Ungdomscenter

Platangårdens Ungdomscenter LEJLIGHED LEJLIGHED Bryggers Rengøring Entre Sove Sove Rådigh. Personale Vaskeri Entre Ophold Medicin Ophold HAVE TERRASSE NORDHUSET 1:100 REGION SJÆLLAND - PLATANGÅRDEN FORSLAG TIL NY INDRETNING WHITE

Læs mere

KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG

KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG P-hus Hovedindgang Forplads Indgang Børn Indgang Lægevagt ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING 2011 ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL

Læs mere

SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN

SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN KOLOFON Udgivet af: Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Ejendomme Tekst og redigering: Arkitema k/s Alectia a/s Københavns Kommune

Læs mere

SPIDSEN - Ny Ellebjerg

SPIDSEN - Ny Ellebjerg SPIDSEN - Ny Ellebjerg 10.2014 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Oversigtsplan 4 Udbygningspotentiale 5 Før-situation Under-situation Efter-situation Volumenstudier 6 Spidsen Stangen Stængerne Eksempel

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt April 2007 1 Stenstuegade Løvegade Jernbanegade Nygade Casinotorvet Gl.Torv Klingeberg Nielsensminde Gørtlergade Anlægsstien Cityarkaden udvides, moderniseres og

Læs mere

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden.

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. 65783 PULSEN DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. Pulsen : INDHOLD bæredygtig : INDLEDNING bæredygtig : HOVEDGREB bæredygtig : PLANLÆGNING bæredygtighed : SOCIALT

Læs mere

Her er dit nye rådhus og sundhedscenter

Her er dit nye rådhus og sundhedscenter Her er dit nye rådhus og sundhedscenter Borgmester Willy Eliasen fotograferet på 4. sal i Egedal Rådhus, hvor der er masser af lys og luft. Velkommen indenfor i vores nye rådhus og sundhedscenter! Jeg

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

F a c i l i t i e s M a n a g e m e n t. Michael Estimo Case: Relokering af Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S

F a c i l i t i e s M a n a g e m e n t. Michael Estimo Case: Relokering af Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S F a c i l i t i e s M a n a g e m e n t Michael Estimo Case: Relokering af Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S 1 I n d h o l d : D e l 1 - I n i t i e r i n g Virksomhedsprofil SWOT- Analyse Alternative

Læs mere

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012 KRAFTCENTER KORSHØJ JUNI 2012 Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet Det handler om at skabe VISIONER og transformationsoplevelser... REEHOLM & BREDAHL

Læs mere

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 2 etager 1 etage Bæredyg ghed Arkitektonisk formsprog: Program Minimering af areal på facader Skrå tagflade N Ø V S Skår - dagslys ind i bygningskrop Skæres for at

Læs mere

NY STATIONSFORPLADS I KØGE SKITSEFORSLAG TIL NYINDRETNING AF OMRÅDET OMKRING KØGE STATION

NY STATIONSFORPLADS I KØGE SKITSEFORSLAG TIL NYINDRETNING AF OMRÅDET OMKRING KØGE STATION NY STATIONSFORPLADS I KØGE SKITSEFORSLAG TIL NYINDRETNING AF OMRÅDET OMKRING KØGE STATION udarbejdet af: tegnestuen vandkunsten A/S grontmij A/S og LeanDesign Aps for DSB og Køge Kyst 1 luftfoto med modelfoto

Læs mere

håndarb. pers. rum billedkunst gårdhave sundheds. SFOpers. møderum dep. hjemkundskab bogdepot DK2 garderobe kontor pædagogisk service center SFO

håndarb. pers. rum billedkunst gårdhave sundheds. SFOpers. møderum dep. hjemkundskab bogdepot DK2 garderobe kontor pædagogisk service center SFO og 2 0.07.08/ LJ legtek leg og sprog distriks kælderplan og teknik multi indgang i aftentimerne UngdomsC. tumle / lærerarb.pl. R. DK2 d. hjemkundskab cafe teater værkst. b.h. ungdomscentret/ ungdomsskolen

Læs mere

Ny daginstitution ved Arena Nord. Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn

Ny daginstitution ved Arena Nord. Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn Ny daginstitution ved Arena Nord Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn Proces A B C D E F A. 4 enheder (3 børnegrupper og 1 personaleafsnit) + fælles aktiviter i midten. B. Optimering af formen og generere

Læs mere

INDFLYTNING I AKUTCENTER - FAM

INDFLYTNING I AKUTCENTER - FAM SYGEH SØNDERJYLLAND INDFLYTNING I AKUTENTER - FAM Feltstudier Brugermøder Testforløb juli 2014 Juli 2014 Rapporten er udarbejdet af: Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) Forskerparken 10G 5230 Odense M Randi

Læs mere

Etablering af Sundhedshus i Toftlund

Etablering af Sundhedshus i Toftlund Projektbeskrivelse - Overordnet Byggeprogram Etablering af Sundhedshus i Toftlund Januar 2015 Senest ajourført den 28. januar 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENEREL BESKRIVELSE... 3 1.1 Baggrund...

Læs mere

PRÆSENTATION. Curriculum Vitæ I 2012 I 01 ANNE KRISTINE WESSELHOFF I ARKITEKT MAA

PRÆSENTATION. Curriculum Vitæ I 2012 I 01 ANNE KRISTINE WESSELHOFF I ARKITEKT MAA PRÆSENTATION Curriculum Vitæ I 2012 I 01 ANSÆTTELSER Curriculum Vitæ I 2012 I 02 2010 - Statens Byggeforskningsinstitut Dr Neergårdsvej 15, 2970 Hørsholm _ Videnskablig assistent - By, bolig og ejendom.

Læs mere

1 Ellebro - Ellebjergvej 50-52, 2450 København SV

1 Ellebro - Ellebjergvej 50-52, 2450 København SV 1 llebro - llebjergvej 50-52, 2450 København SV llebro en ejendom med omtanke Det arkitektonike udtryk og udvikling af ejendommen ydre arealer er løftet af Henning Laren Architect, ålede at ejendommen

Læs mere