FOLK AF RETTE STØBNING ANSÆTTELSE SOM FÆNGSELSBETJENT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLK AF RETTE STØBNING ANSÆTTELSE SOM FÆNGSELSBETJENT"

Transkript

1 KRIMINALFORSORGENS UDDANNELSESCENTER BISKOP SVANES VEJ BIRKERØD TELEFON: KRIMINALFORSORGEN.DK FOLK AF RETTE STØBNING ANSÆTTELSE SOM FÆNGSELSBETJENT

2 En uforudsigelig hverdag, hvor alt kan ske. Mulighed for at arbejde tæt sammen med kolleger, der altid er ved din side, uanset hvad der sker. Mulighed for at tage et aktivt ansvar og være med til at løse en meget vigtig og samfundsnyttig opgave. Under uddannelsen får du både løn og SU. Der udbetales løn i de perioder, hvor du er i praktik i fængslerne, og du vil modtage SU i de perioder, hvor du modtager undervisning. Tryghed i ansættelsen og ordnede arbejdsforhold med garanti for fastansættelse, hvis du består uddannelsen. SOM FÆNGSELSBETJENT FÅR DU: Mulighed for at involvere dig i et spændende og udfordrende job i et meget anderledes miljø, hvor der er plads til nytænkning. Ansættelse som tjenestemand med høj grad af sikkerhed i ansættelsen og en favorabel pensionsordning. UDVIKLINGS- OG KARRIEREMULIGHEDER I Kriminalforsorgen får du mange mulig heder for at udvikle dig fagligt og person ligt og gøre karriere indenfor flere forskellige arbejds- eller fag områder. Der er blandt andet mulighed for at blive instruktør i et af de ca. 50 forskellige trænings- og behandlingsprogrammer for de indsatte, på et af de mange kurser for personalet eller på grunduddannelsen for fængselsbetjente. Testledere og bedømmere ved optagelses prøverne er Hele Danmark som mulig arbejdsplads og ca dygtige og kompetente kolleger. Som fængselsbetjent kan du søge job i samtlige fængsler og arresthuse. ligeledes fængsels betjente, der er videre uddannet til netop de opgaver. Det er også muligt at uddanne sig til praktikvejleder og være med til at uddanne nyansatte. Efter nogle år i jobbet er der gode muligheder for at avancere til en lederstilling enten indenfor personaleledelse eller som leder af et fagligt område. 2 3

3 DU KAN VÆRE AF RETTE STØBNING, HVIS DU: Er mindst 21 år gammel. dansk niveau C, samfundsfag Ønsker du at opkvalificere dine studie- samt evnen til at kommunikere med niveau C, engelsk niveau C kompetencer for at kunne opfylde såvel ansatte som indsatte. Du må Er lovlydig det vil sige samt et valgfag på C niveau adgangs kravene, kan vi henvise til dit derfor have lyst og overskud til at bruge respekterer og overholder og mindst 3 års erhvervs- lokale VUC. Her kan du få en individuel dig selv og din viden, ligesom du er gældende love og regler erfaring eller kompetencevurdering, som er gratis, indstillet på at videreudvikle dine (Vi kontrollerer naturligvis og som kan give dig en oversigt over dit færdigheder i takt med udviklingen Kriminalregisteret for Handelsskolernes Grund- niveau af viden, færdigheder og kompe- i Kriminalforsorgen. væsentlige lovbrud). uddannelse (HG 2) og mindst tencer, som du har erhvervet igennem tre års erhvervserfaring eller studier eller erhvervsarbejde. Du kan I jobbet vil du skulle træffe indgribende Er i almindelig fysisk form finde yderligere information om dit beslutninger og det er derfor vigtigt, at og har et godt helbred. gymnasial uddannelse (STX, lokale VUC på du udstråler en vis myndighed, er HF, HHX eller HTX) eller ansvars bevidst og kan bevare roen og Du skal have studiekompetence, Herudover vil der blive lagt vægt på, at overblikket i konfliktsituationer. For at der kan være opnået på en af gymnasiale indslusnings- du har relevante personlige erfaringer du kan råde, vejlede og støtte de indsatte, følgende måder: forløb for flygtninge og og kvalifikationer. Det kan være høj- er det desuden væsentligt, at du har en indvandrere (GIF) eller skoleophold, frivilligt arbejde i eksempelvis god portion modenhed således, at du er Erhvervsuddannelse, hvor humanitære og sociale organisationer, både tålmodig og psykisk robust. fagene dansk, samfundsfag realkompetencebevis fra udenlandsrejser etc. og engelsk indgår eller VUC med opfyldelse af oven- Kriminalforsorgen ser mangfoldighed stående punkts faglige mål. Jobbet som fængselsbetjent kræver en som en styrke. Derfor modtager vi gerne anden sammenlignelig fordomsfri og medmenneskelig indstilling, ansøgninger fra alle uanset køn, religion uddannelse eller viljen til aktivt at indgå i et konstruktivt eller etnisk tilhørsforhold. samarbejde med andre faggrupper 4 5

4 OPTAGELSES- PROCEDURE ANSØGNING Du søger online på dk. Når vi har modtaget dit ansøgnings- over to dage. Prøverne består af en fysisk test og en optagelsesprøve. INTERVIEW Efter du har bestået den fysiske test, vil de ansøgere, der har bestået fysisk test, SAMTALE Den sidste samtale afholdes i det fængsel, som ansættelsen vil finde sted i. skema, vil vi på baggrund af dine egne blive vurderet, og de udvalgte vil blive Efter prøverne foretager vi en samlet oplysninger og eventuelle oplysninger FYSISK TEST indkaldt til et interview. Interviewet vil vurdering af din egnethed til optagelse om dig fra kriminalregisteret vurdere, Formålet er at teste din koordinations- hjælpe os med at få et billede af dine på uddannelsen. om du er egnet til at blive indkaldt til evne, kondition og styrke. Testen vurderes faglige og personlige kvalifikationer. vores optagelsesprøver. som bestået eller ikke bestået. For at sikre, at du er optimalt forberedt til OPTAGELSESPRØVER optagelsesprøven, anbefaler vi dig at Prøverne afvikles som regel lokalt ved se filmen om den fysiske test på de enkelte fængsler og strækker sig 6 7

5 UDDANNELSE Uddannelsen til fængselsbetjent tager tre år og veksler mellem praktisk op- på Kriminalforsorgens Uddannelsescenter i Birkerød på Sjælland. Under de teoretiske moduler undervises du i: For at gennemføre uddannelsen skal du bestå eksaminer og de praktiske forløb. læring i et fængsel og undervisning på vores uddannelsescenter. Den praktiske oplæring finder primært sted i det fængsel, hvor du bliver ansat, Inden du får selvstændige vagter, introduceres du i de første måneder til jobbet. I praktikperioderne følger en praktikvejleder dig, og du lærer arbejds- Det kriminalforsorgsfaglige område. Det juridiske fagområde. Det humanistiske fagområde. Dine kvalifikationer og kompetencer samt din generelle egnethed til jobbet vil løbende blive vurderet. men du vil også kunne få kortere praktik perioder i et andet fængsel eller et arresthus. Der er VFU (virksomhedsforlagt undervisning) på tjenestestedet. De teoretiske uddannelsesperioder er opgaverne og de love og regler, der gælder for arbejdet med indsatte at kende. Det samfundsvidenskabelige fagområde. Det idræts- og sundhedsfaglige område. 8 9

6 JOBBET Du vil komme til at opleve en dagligdag med mange forskellige opgaver og udfordringer, men overordnet har jobbet to vigtige sider. For det første skal du medvirke til at udføre den kontrol, der er nødvendig for at sikre ro og orden i fængslerne, og for det andet skal du støtte og motivere de indsatte til personlig og social udvikling, så de kan leve en kriminalitetsfri tilværelse efter afsoningen. De daglige kontrolopgaver kan fx bestå i undersøgelse af celler/opholdsrum eller de indsatte selv, overvågning af tekniske sikringsmidler, vagt under gårdtur og ledsagelse under transporter eller udgange til familien. En anden del af sikkerheden er den såkaldte dynamiske sikkerhed, som er den, der skabes gennem den personlige og troværdige kontakt mellem de indsatte og dig. Ved opgaver der har et støttende eller motiverende formål, skal du råde, vejlede og hjælpe de indsatte med at løse deres problemer. Det kan være gennem samtale eller ved at hjælpe med at skabe kontakt til andre myndigheder, udfylde forskellige blanketter, være ledsager ved møder hos fx en arbejdsgiver mv. Du vil derfor få en del sagsbehandling og administrative opgaver. De motiverende opgaver kan også være at få de indsatte til at deltage i sports- og idrætsaktiviteter, lære dem at udføre almindelige dagligdags gøremål som fx tøjvask, personlig hygiejne, rengøring eller madlavning

7 LØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLD Under uddannelsen får du både løn og Ud over den fulde løn optjener du også Fængselsbetjente ansættes i tjeneste- På en formiddagsvagt møder du typisk SU. Der udbetales løn i de perioder, tjenestemandspension svarende til ca. mandsstillinger, hvilket giver dig en række kl. 06 eller 07 og slutter kl. 13 eller 14. hvor du er i praktik i fængslerne, og du 15 % af din grundløn. Pensionen optje- fordele i forhold til det private arbejds- På eftermiddagsvagter møder du kl. 13 vil modtage SU i de perioder, hvor du nes fra du er 25 år. marked. Der er fx en højere grad af sik- eller 14 og slutter vagten kl. 21 eller 22, modtager undervisning. kerhed og tryghed i din ansættelse samt og en nattevagt begynder kl. 21 eller 22 Hvis du har overarbejde, kan du få det ordnede arbejds- og lønvilkår med bl.a. ret og slutter kl. 06 eller 07. Den faste basisløn er mellem ca. udbetalt, og uddanner du dig som fx til fuld løn under barsel, sygdom og ferie kr. og kr. pr. måned af- praktikvejleder eller ønsker at arbejde hængigt af hvor i landet, du ansættes. på en af vores særafdelinger, ydes der I jobbet som fængselsbetjent kan du Derudover optjener du et ekstra tillæg på ca kr. i gennemsnit om måneden i de perioder, du arbejder i skiftehold. også et ekstra tillæg for dette. Hvis du som led i din uddannelse bliver udstationeret til et fængsel i en anden del af i vid udstrækning selv være med til at planlægge dine vagter, så arbejdet bliver foreneligt med både familieliv og fritids- Lønnen stiger med ca kr., når du landet, dækker Kriminalforsorgen even- interesser. Jobbet er baseret på skifte- er færdiguddannet. tuelle ekstraudgifter efter statens regler. holdsarbejde, hvor der arbejdes både dag, aften, nat, weekend og helligdage

8 TAG DIT FØRSTE SKRIDT TIL EN NY KARRIERE Vi håber, at du har lyst til at søge uddannelsen og jobbet som fængselsbetjent. Hvis du vil have flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte uddannelsescentret på kriminalforsorgen.dk. SE OGSÅ MERE PÅ: Vi glæder os til at byde dig velkommen i Kriminalforsorgen! 14 15

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010 Fængselsfunktionæren 2 Fængselsforbundet Februar 2010 Nr. 2-2010 Fængselsfunktionæren 13 Leder 24 Multimedieskat rammer også fængselsbetjente 15 Sparerunde rammer lønbudgettet hårdt 26 Ringere sikkerhed

Læs mere

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR LILLE HJÆLPER Få hurtigt svar på, hvad overenskomsten og lovgiv ningen betyder for dig som lærling eller elev. HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 1 LILLE

Læs mere

Beretning. Anstaltssektoren i Grønland. Den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq, december 2009.

Beretning. Anstaltssektoren i Grønland. Den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq, december 2009. Beretning 2009 Anstaltssektoren i Grønland Den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq, december 2009. Forord Denne årsberetning er en overordnet beretning om Anstaltssektoren i Grønland. Beretningen fra

Læs mere

(Medarbejderhåndbog)

(Medarbejderhåndbog) (Medarbejderhåndbog) (start her) Velkommen Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos McDonald's. Medarbejderhåndbogen her skal være med til at give dig en god start i dit nye job. Du kan

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE Dette hæfte er udgivet af KarriereCentret på Syddansk Universitet. KarriereCentret er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet. Vi kan hjælpe dig med information og vejledning vedrørende

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY Finansøkonom Finansøkonom er en to-årig videregående uddannelse på IBA The International Business Academy i Kolding. Finansøkonomer er efterspurgte

Læs mere

Du ved aldrig, hvad der sker om 2 minutter. Men du ved, at du og din makker kommer til at gøre en forskel. Bliv politibetjent

Du ved aldrig, hvad der sker om 2 minutter. Men du ved, at du og din makker kommer til at gøre en forskel. Bliv politibetjent Du ved aldrig, hvad der sker om 2 minutter Men du ved, at du og din makker kommer til at gøre en forskel Bliv politibetjent Er du klar til at gøre en forskel med dit liv? Et af de mest uforudsigelige job

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

STUDIESTART SNART BACHELOR SNART KANDIDAT PH.D. STUDIESTART. A-kassen for højtuddannede 2012. ma-kasse.dk ma-kasse.dk/email

STUDIESTART SNART BACHELOR SNART KANDIDAT PH.D. STUDIESTART. A-kassen for højtuddannede 2012. ma-kasse.dk ma-kasse.dk/email MA - København MA - Aarhus STUDIESTART Mimersgade 47 Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 2200 København N 8000 Aarhus C 70 20 39 71 70 20 39 71 ma-kasse.dk Færdiguddannet 4 / 8 Færdiguddannet 5 / 8 MA - Odense

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere