Meeqqat atuarfiani peqqussut 2002-meersup pillugu naliliigallarneq Midtvejsevaluering af Atuarfitsialak Ilulissat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meeqqat atuarfiani peqqussut 2002-meersup pillugu naliliigallarneq Midtvejsevaluering af Atuarfitsialak Ilulissat 10. 13."

Transkript

1 Pingasunngorneq 10/11 0. klassemik / Børnehaveklassemik pilersitsineq, ukiut 10-t atuartitaanerup saniatigut 11. klassep utertinnissaa Trinfordeling-it 2-nut avinneqarnissaa, 3-junnarsillugit Læringsmål / Fagmål årgang-ikkaarlugit, trin-ikkaarunnaarlugit Atuarfimmi tamakkiisumik siunnersortimik/aqqutissiuisussamik (uddannelses vejleder) atorfinitsitsineq, ilinniartitsisuusariaqanngilaq. Meeqqat atuarfianniit Piareersarfimmut ikaarsaannginnermi putorujussuaq matussusigassaq. Periarfissiisoqassasoq 15-17llu akornanni ukiulinnut Ukiumut aalajangersimasumik sinaakkuteqarneq faginut tiiminik minnerpaaffeqartitsineq. Suliffeqarfinnik inuussutissarsiutinik ilitsersuinermik suleqateqarneq tassanilu ilaatillugu nukarlerni ilitsersuinermi. Nalileeriaatsinik naliliineq. Sisamanngorneq 11/11 Ilikkagassatut anguniakkat tulluarsarnerat, taamaalilluni uuttoruminarnerussammata fagit tamarmik tiimii annikinnerpaaffissalerlugit Lok. Valgip taaguutaa taarserlugu Mernguernartut Lok. Valgimi ilikkagassatut anguniagassat ersarissut uuttorneqarsinnaasut pigineqalernissaat Atuartitsissutini Kinaassuseq kulturilu ersarinnerusumik sammisassatut allaqqalernissaa Effektiv pædagogik periutsit atornerusariaqarput annertunermik. Atuarfimmi social rådgiver-eqalernissaa Læringsmål-nut ilanngutissasoq karakteriliisarneq atuartut minnerminniit ilisimaarilersimassagaat Kalaallisut Qallunaatullu oqaatsit atuartitsitsinermi atorneqartartut taamaaginnassappat? Timersornerup aaliangersimasumik obligatorisk-imik 1. klassemiit 10. klassemut ilaatinneqassasoq Oqaatsit pillugit politikke ersarinnerusoq pisariaqarpoq, ullumikkut oqaatait arlariit atuuffianni. Atualertartut atualinnginneranni siusissukkut inuttut aporfigisartagaasa suliarineqartarnissaat Oqaatsit atorneqartut naliliiffineqassasut, soorlu Matematik-kimi oqaatsit atorneqartut Tallimanngorneq 12/11 Pisortat ersarinnerusumik Atuarfimmi ineriartuutaasumik sammisaqarnissaat 1

2 Pikkorsissaatissanik toqqaatinnani atuisut tusarniaaffigineqaqqaartarnissaat Ilinniarsimasut liniefagimik immikkut atuaqqissinnaanissaat periarfissaasariaqarpoq Pisortat pisussaaffigaat pikkorsissarnissat ingerlateqqissallugit Fond-imik pilersitsisoqassasoq ilinniartitsisut pikkorsissartarnissaannut atorneqartartussamik, pikkorissarnissamut aningaasaliissutaasartut Ilisimatusarfiup avataaliilersillugit Skolebestyrelset nutaat qinigaaqqaaraangata pikkorissartuaannarnissaat Kommunit tamarmik miljøarbejderiqalernissaat Angajoqqaat/skolebestyrelset kattuffeqalernissaat, qanorlu aqqutissiuisoqarsinnaanera piareersarneqassasoq Pædagogisk universitet-eqalernissaat, ilimmarfiup iluani Kommunal bestyrelse pinngitsoorani pikkorissarnissamut politikkeqarnissaa Ilinniaqqissimasut SU-mit ersarissumik funktionsbeskrivelseqarnissaat sineriak tamakkerlugu Ilinniaqqissimasut opgaveliaat katersuiffimmik peqalernissaa, tamanit atorneqarsinnaalersillugit Ilinniartitseqqittarneq Finanslov-imi ersarissumik inissisimalernissaa Skolebestyrelsep akisussaaffii peqqussummi nutaamik nunatsinnut naleqquttumik imaqartinneqalissasut. Massakkut peqqussummi imarisai taarserlugit Pikkorissarsimasut atuarfimminnut uteraangamik atorluarnissaat suleqatinullu tunniussisarnissaat Ilisimatusaatitut misissorsimasat katesuiffissaannik pilersitsisoqassasoq. Ilinniarfissuaq, Inerisaaviullu akornanni Ungasissumiit siunnersuineq ilitsersuinerlu Rejselærer ordn. Pilersinneqarnissaa nunaqarfinnut isorliunerusunulu ikorfartuutaasussat Meeqqat ukiumut ullut 200-t atuartarnerat millisillugu 180nut taamaalilluni ilinn. Pikkorissartarnissaat meeqqanik eqquissanngillat Fleksibel planlægning atuartitsinerlu qanoq aaqqissuunneqarsinnaanersoq pikkorissaavigineqassasoq Arbejdstidsaftalep peqqussummut naleqqussarnissaa pisariaqarpoq(kipparippallaarmat) Pisortat ilinniaqqittariaqarput Angajoqqaat atuartuuteqalerlaat pikkorissartittarnissaat Angajoqqaat kalaallisuinnaq oqaasillit atuartuuteqarneq pillugu pitsaanerusumik taperser5sorneqarnissaannut periarfissarsiuussinissaq Timelærer-it piginnaasaatigut qaffassaqqinneqarnissaanik ilinniarsinnaanissaanik periarfissiinissaq Angajoqqaat aningaasatigut/suliffimminni tiiminik annaasaqaratik atuarfimmut ataatsimiigiarsinnaanissaat Siunnersortit Fagvejleder-it pikkorissartarnissaat pisariaqarpoq sakkussaannik tuniorarneqarniassammata Ilinniartitsisunngorniartarnerup atuarfimmut peqqussummut naleqqussarnissaa Decentral læ. udd. Ukiut tamaasa aallartittoqartalernissaa Ilinniartitsisungorniarnerup qaffanneqarnerunissaa masterudd. itut 2

3 Ilinniarfissuarmi ilinniartut praktikkertarnerat sinerissamut siammaannissaa. Soorlu sivisunermik praktikkerfimmi Spec. Læ.udd. ip aallartinneqarnissaa Atorniartarfiup ilinniarfeqarfiit atuarfiillu ersarinnersumik suleqatigiinnissaat. Internet atorlugu qupperarneqarsinnaasariaqarpoq. Arfininngorneq Trintest-it inerneri pillugit pisortat ilinniartitsisullu akornnani ingerlariaqqinnissamut pilersaarusioqatigiittalernissat Holddannelses tiimit qitiusumit najoqqutassiorneqassasut tiimillu minnerpaaffilerneqassasut Meeqqat nunanit allanit tikittartut atuarfimmut tikeqqaarneranni tigusiffimmik klassiliuunneqartassasut, nunatsinni atuarfimmi pissutsinut pitsaasumik peqataalersinnaatilerlugit (modtaget klasse-tut) Kommunerujussuit tamarmik nunaqarfinnut atuarfeqarfinnullu ineriartortitsiffissaminnik attaveqaqatigiiffissamillu (netværk) peqartariaqartut ( Inerisaaveeqqamik) EP atorneqarnerulissappat atortussanik sanaartortoqassasoq Savaateqarfinni/nunaqarfeeqqani atuartitsisarnerup peqqussummi sinaakkusernissaa Nunaqarfinnik pitsaassutsimillu qulakkeerinninnissaq anguniarlugu nakkutilliivimmik pilersitsisoqassasoq Fjernuv. ingerlanneqarnissaanut piareersaatinik pilersitsisoqassasoq, atortussallu sakkussallu akimikkut naleqquttut kiisalu aallakaatitsisneq aaliangersimasumik akilik. IKT-mut pikkorissaanernik ingerlatsisoqartariaqartoq Nunaqarfinni atuarfiit ingerlalluartut paasiniaaffiginissaat aammalu pikkoriffitik saqqummiunnerusinnaagaat AKT-imik nunatsinni pilersissinnaasariaqarpoq 1905 ajoqiitissanut peqqussutaasup ullumikkumut suli atuartitsinermi sunniuteqartarnera unitsittariaqartoq. VSP-ertut pisinnaasatik aallaavigalugit assassornikkut soraarummeersinnannissaat anguniaqquneqarpoq. Immikkut pisariaqartitsisut nalunaarsoqqasut atuarfimmit aninerminnit handleplaniliuunnissaat aammalu ingerlariaqqinnissaannut aqqutissiuussisoqarnissaa Specialskolet amerlanerusut pilersinneqarnissaat inatsisitigut tunngavissinneqarnissaat. Ullumikkut Ado Lyngep Atuarfia nunatsinni kisimi taamatut isigineqarmat. Ilinniarfissuaq-mi ilinniartunut VSP-mi atuartitsissutit soorlu Piktogram-it, ordblindit, assigisaasalu sakkussaliisoqarnissaa ingerlanneqalissasoq VSP-mi atuartut atuarfimmit aninissaannut handleplan-imik piareersaateqarnissaat siusinaartumik (8. klassemi) Immikkut atuartitsinermut Nalunaarut 1998-meersoq nalilersornissaa /naleqqussarlugu Afledte tiimit atorunnaarsinnissaat Multiværksted-inik pilersitsisoqarnissaa 3

4 Efterskolenik pilersitsisoqassasoq innarluutilinnut Nunaqarfinni tamani meeqqeriveqarnissaq Cirkulær 7/82 nutarteqneqassasoq Alm. Spc. Uv. Atuutileqqissasoq PPR hjemmeside-qalissasoq sinerissami isumassarsiorfittut atorsinnaasumik Ilinniartitaaneq ataqatigiinnerusumik aaqqissuunnissaa, taamaalilluni atuartut atuagarsornikkut piginnaasaminnik anguniakkanut naleqqunnerusunngorlugit. Inuussutissarsiutit piumasaqaataat eqqarsaatigalugit Immikkut ilinniartitsinermik ilinniaqqiffiusinnaasoq pilersinneqassasoq. Onsdag 10.11: Oprettelse af en 0. Klasse efterfulgt af 10 års skolegang Genoprettelse af 11. klasse Ændring af trinfordeling fra 3 til 2trin. ÅrgangsLæringsmål og ikke kun for trinnene. Skolevejledere heltidsansættelse. Det behøver ikke at være læreruddannede. hullet mellem folkeskole og Piereersarfik stoppes. Tilbud til de årige Torsdag 11.11: Præcisering af flere af læringsmålene så de bliver mere målbare. Minimumstimetal for alle fagene. Navnet Lokale Valg ændres til Kreative Fag Centrale læringsmål for de lokale valg. Kultur og identitet inddrages i alle fagene. Effektiv pædagogiks metoder anvendes i højere grad end i dag. Ansættelse af socialrådgivere i folkeskolen. Karakterskalaen skal inddrages i forordningen, således at eleverne får kendskab til den på et tidligere tidspunkt. Afklaring om dansk og grønlandsk stadig skal være ligestillede i forordningen. Obligatorisk idræt i hele skoleforløbet. Den sproglige politik skal blive entydig og klar. Erkendelse af et flersproget samfund. Den sociale dimension. Helhedspræget indsats og tidlig indsats (før skole indsatsen) Afklaring af om fagudtryk skal være på grønlandsk? I f.eks. matematik Fredag 12.11: Skolelederen skal have mere tid til det pædagogiske arbejde. Alle brugere skal høres før kursusplan laves. SB, SU, Pædagogisk råd. Lærerne skal have mulighed for at specialisere sig udover deres nuværende liniefag. Skolelederen har et pædagogisk ansvar for at sikre viderebringelse af kursusviden. 4

5 Der oprettes en kursusfond for at sikre at afsatte ressourcer går til de formål de er afsat til. Kursus for nye skolebestyrelsesmedlemmer. Alle kommuner skal have miljøarbejdere (tager sig af eleverne udenfor skolen.) Oprettelse af landsdækkende organisation for skolebestyrelser / forældre Oprettelse af Pædagogisk universitetet. Kommunen bør have en klar kursuspolitik (forpligtigelse) Funktionsbeskrivelser via SU for AD og andre videreuddannede lærere. Oversigt over AD, MA opgaver. Midler til efter- og videreudddannelser medtages i finansloven Bekendtgørelsen for skolebestyrelser skal revideres. Bedre udnyttelse af den viden lærere får på kurser. Tilbagemelding til øvrig lærergruppe Etablering af videnskredsløb ansvar Iliniarfissuaq, Inerisaavik og evt. Lokale uddannelsesråd. Fjerncoaching, anvendelse af IKT Oprettelse af rejselærerordninger (lovgivende) Undervisningsdage reduceres til 180, så det det giver mulighed for kursusvirksomhed for lærerne og på den måde berører elevernes undervisning mindre. Kursus i hvordan man laver mere fleksibel planlægning af undervisning Arbejdstidsaftalen skal være mere fleksibel. Den er for firkantet Efteruddannelse af skoleledere. Forældrekursus for 1. gangsforældre. De 1.sprogede elever skal have støtte derhjemme i at lærer flere sprog. Videreuddannelse af timelærere (kompetencegivende) Forældremøder kan lægges om eftermiddagen uden tab af arbejdstimer. Kurser for fagvejledere. Læreruddannelsen skal i endnu højere grad tilpasses Atuarfitsialak. Den decentrale læreruddannelse opstartes hvert år. Læreruddannelsens fag-faglige niveau højnes evt. Gøres til en masteruddannelse. Praktik fra Iliniarfissuaq skal i højere grad placeres på kysten. Evt. længerevarende praktik. Uddannelse af speciallærere. Større synlighed af udlånsafdelingen på Inerisaavik i samarbejde med skolebibliotekarerne og Iliniarfissuaq og også via internettet. Lørdag 13.11: Systematisk gennemgang af trintest med skoleleder og lærere. Centralt fastsatte retningslinier for holddeling samt et minimumstimetal til holddeling. Udenlandske børn samles i modtagerklasser ved påbegyndelsen af deres skolegang. 5

6 Storkommunerne skal sørge for lokale netværk til støtte for bygderne (Etablering af små Inerisaavik-er så der samles viden til gavn for alle skolerne) Udgive materialer/bøger til gennemførelse af principper og metoder i effektiv pædagogik Lovgivning om de meget små undervisningssteder (eks. fåreholdersteder, små fangststeder og bygder) Sikring af kvaliteten af undervisningen i de små bygder (tilsyn) IKT skal implementeres i bygderne. IKT udstyr / fjernundervisning til bygderne. Centralt fastlagte rammer. Bygdeskoler der fungerer godt fremlægger/ publicerer deres succeser som det gode eksempel. AKT ordning oprettes. Opgør med 1905-loven ( kateketer underviser, ellers de bedst egnede ) rammerne påvirker os den dag i dag. Eleven skal sikres at blive undervist af uddannede lærere. Der skal gives særlige muligheder for afgangsprøver for VSP-elever. Der skal laves handleplaner og tilbud til børn med særlige behov når de forlader folkeskolen. Oprettelse af flere godkendte specialskoler. De lærerstuderende får kendskab til f.eks. tegn til tale og piktogrammer, ordblindhed mv. (specialundervisning). Der skal laves handleplaner for VSP elevers udskoling allerede fra 8.klasse. Bekendtgørelsen fra 1998 revideres. (Specialundervisning) Modellen med afledte timetal skal afskaffes. Der skal oprettes multiværksteder. Efterskole for handicappede. Daginstitutioner i bygderne. Cirkulære 7/82 skal revideres. Genindførelse af almindelig specialundervisning. PPR skal have en informativ hjemmeside med oplysninger og vejledninger til lærere/ forældre m.v. Uddannelsessystemet skal bindes sammen så eleverne opnår fag-faglige kompetencer svarende til læringsmålene. Erhvervslivets krav taget i betragtning. Særskilt uddannelse for specialundervisningslærere 6

7 Onsdag 10.11: Oprettelse af en 0. Klasse efterfulgt af 10 års skolegang Genoprettelse af 11. klasse Ændring af trinfordeling fra 3 til 2trin. ÅrgangsLæringsmål og ikke kun for trinnene. Skolevejledere heltidsansættelse. Det behøver ikke at være læreruddannede. hullet mellem folkeskole og Piereersarfik stoppes. Tilbud til de årige. Modenhedstest. Årsnorm fagtildeling med minimumstimetal. Aftale med lokale og centrale næringsdrivende om praktik og erhvervsvejledning af elever også af elever i yngstetrinnet. Vurdering af evalueringsformer i folkeskolen. Torsdag 11.11: Præcisering af flere af læringsmålene så de bliver mere målbare. Minimumstimetal for alle fagene. Navnet Lokale Valg ændres til Kreative Fag Centrale læringsmål for de lokale valg. Kultur og identitet inddrages i alle fagene. Effektiv pædagogiks metoder anvendes i højere grad end i dag. Ansættelse af socialrådgivere i folkeskolen. Karakterskalaen skal inddrages i forordningen, således at eleverne får kendskab til den på et tidligere tidspunkt. Afklaring om dansk og grønlandsk stadig skal være ligestillede i forordningen. Obligatorisk idræt i hele skoleforløbet. Den sproglige politik skal blive entydig og klar. Erkendelse af et flersproget samfund. Den sociale dimension. Helhedspræget indsats og tidlig indsats (før skole indsatsen) Afklaring af om fagudtryk skal være på grønlandsk? I f.eks. matematik Fredag 12.11: Skolelederen skal have mere tid til det pædagogiske arbejde. Alle brugere skal høres før kursusplan laves. SB, SU, Pædagogisk råd. Lærerne skal have mulighed for at specialisere sig udover deres nuværende liniefag. Skolelederen har et pædagogisk ansvar for at sikre viderebringelse af kursusviden. Der oprettes en kursusfond for at sikre at afsatte ressourcer går til de formål de er afsat til, som sættes udenfor Ilisimatusarfiks regi. Kursus for nye skolebestyrelsesmedlemmer. Alle kommuner skal have miljøarbejdere (tager sig af eleverne udenfor skolen.) 7

8 Oprettelse af landsdækkende organisation for skolebestyrelser / forældre Oprettelse af Pædagogisk universitetet. Kommunen bør have en klar kursuspolitik (forpligtigelse) Funktionsbeskrivelser via SU for AD og andre videreuddannede lærere. Oversigt over AD, MA opgaver. Midler til efter- og videreudddannelser medtages i finansloven Ansvarsområderne for skolebestyrelser revideres i forordningen, så den tilpasses grønlandske forhold. Nuværende indhold udskiftes Bedre udnyttelse af den viden lærere får på kurser. Tilbagemelding til øvrig lærergruppe Etablering af videnskredsløb ansvar Iliniarfissuaq, Inerisaavik og evt. Lokale uddannelsesråd. Fjerncoaching, anvendelse af IKT Oprettelse af rejselærerordninger (lovgivende) Undervisningsdage reduceres til 180, så det det giver mulighed for kursusvirksomhed for lærerne og på den måde berører elevernes undervisning mindre. Kursus i hvordan man laver mere fleksibel planlægning af undervisning Arbejdstidsaftalen skal være mere fleksibel. Den er for firkantet Efteruddannelse af skoleledere. Forældrekursus for 1. gangsforældre. De 1.sprogede hjem skal have støtte derhjemme om skolegangen. Videreuddannelse af timelærere (kompetencegivende) Forældremøder kan lægges om eftermiddagen uden tab af arbejdstimer. Kurser for fagvejledere. Læreruddannelsen skal i endnu højere grad tilpasses Atuarfitsialak. Den decentrale læreruddannelse opstartes hvert år. Læreruddannelsens fag-faglige niveau højnes evt. Gøres til en masteruddannelse. Praktik fra Iliniarfissuaq skal i højere grad placeres på kysten. Evt. længerevarende praktik. Uddannelse af speciallærere. Større synlighed af udlånsafdelingen på Inerisaavik i samarbejde med skolebibliotekarerne og Iliniarfissuaq og også via internettet. Lørdag 13.11: Systematisk gennemgang af trintest med skoleleder og lærere. Centralt fastsatte retningslinier for holddeling samt et minimumstimetal til holddeling. Der etableres modtagerklasser for netop ankomne udenlandske børn, således at de efterhånden integreres bedre i deres kommende klasser. Storkommunerne skal sørge for lokale netværk til støtte for bygderne (Etablering af små Inerisaavik-er så der samles viden til gavn for alle skolerne) Udgive materialer/bøger til gennemførelse af principper og metoder i effektiv pædagogik 8

9 Lovgivning om de meget små undervisningssteder (eks. fåreholdersteder, små fangststeder og bygder) Sikring af kvaliteten af undervisningen i de små bygder (tilsyn) IKT skal implementeres i bygderne. IKT udstyr / fjernundervisning til bygderne. Centralt fastlagte rammer. Bygdeskoler der fungerer godt fremlægger/ publicerer deres succeser som det gode eksempel. AKT ordning oprettes. Opgør med 1905-loven ( kateketer underviser, ellers de bedst egnede ) rammerne påvirker os den dag i dag. Eleven skal sikres at blive undervist af uddannede lærere. Der skal gives særlige muligheder for afgangsprøver for VSP-elever. Der skal laves handleplaner og tilbud til børn med særlige behov når de forlader folkeskolen. At lovgivningen hjemler for oprettelse af flere godkendte specialskoler. De lærerstuderende får kendskab til f.eks. tegn til tale og piktogrammer, ordblindhed mv. (specialundervisning). Der skal laves handleplaner for VSP elevers udskoling allerede fra 8.klasse. Bekendtgørelsen fra 1998 revideres. (Specialundervisning) Modellen med afledte timetal skal afskaffes. Der skal oprettes multiværksteder. Efterskole for handicappede. Daginstitutioner i bygderne. Cirkulære 7/82 skal revideres. Genindførelse af almindelig specialundervisning. PPR skal have en informativ hjemmeside med oplysninger og vejledninger til lærere/ forældre m.v. Uddannelsessystemet skal bindes sammen så eleverne opnår fag-faglige kompetencer svarende til læringsmålene. Erhvervslivets krav taget i betragtning. Særskilt uddannelse for specialundervisningslærere 9

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Oktober 13

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Oktober 13 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening Oktober 13 Ilinniartitsisoq Oktober 13 Ilaasortaaneq Atorfi ttaanni aatsaat aallartikkuit nutaamilluunniit suliffi ttaarsimaguit, taava eqqaamassavat ilinnut

Læs mere

Udgives af: Redaktion:

Udgives af: Redaktion: 2 2012 PI - Paasissutissat/ Information Saqqummersitsisoq: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq Kalaallit Nunaanni atuartitsisunut. Ilanngutassianik

Læs mere

Imai. Indhold. PI-mit nutaarsiassat Kalaallit Nunaanni atuarfeqarfimmi ilinniartitsisunut/atuartitsisunut tamanut tusaatitut saqqummertassaaq.

Imai. Indhold. PI-mit nutaarsiassat Kalaallit Nunaanni atuarfeqarfimmi ilinniartitsisunut/atuartitsisunut tamanut tusaatitut saqqummertassaaq. Naqiterisitsisoq: Pilersuiffik aamma Inerisaavik. Pilersuiffik tassaavoq Kalaallit Nunaanni atuartitsinermi atortussanik pilersuiffik, Inerisaavik pamersaanermut tunngasunik ilinniartitsisullu ilinniaqqittarnerannik

Læs mere

Naluttarfimmi Malimmi ullut eqqumiitsuliorfiit. Kunstdage i svømmehallen Malik. Naliliisarnermi professori ukioq ataaseq atorfeqartussaq

Naluttarfimmi Malimmi ullut eqqumiitsuliorfiit. Kunstdage i svømmehallen Malik. Naliliisarnermi professori ukioq ataaseq atorfeqartussaq Naluttarfimmi Malimmi ullut eqqumiitsuliorfiit Kunstdage i svømmehallen Malik Naliliisarnermi professori ukioq ataaseq atorfeqartussaq Ny gæsteprofessor i evaluering Nunat Avannarliit KappAbel-imi ajugaaniutivinnerat

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. December 14. Qeqertarsuup Atuarfia 2013

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. December 14. Qeqertarsuup Atuarfia 2013 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening Qeqertarsuup Atuarfia 2013 December 14 Ilinniartitsisoq December 14 3 Atuarfik piorsartuartigu nunarput pillugu 4 Lad os udvikle folkeskolen for landets

Læs mere

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion :

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion : 1 PI Paasissutissat / Information Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterisoq / Tryk : Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq

Læs mere

Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014. Uddannelsesplan II

Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014. Uddannelsesplan II Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 Uddannelsesplan II Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Førskoleområdet... 4 2.1 Indledning...

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion :

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion : PI 1 2015 1 PI Paasissutissat / Information Imai Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterisoq / Tryk : Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Ilinniartitsisoq. Skab Fremtid - Siunissaq Pilersiguk. IMAK - Grønlands lærerforening MARTS 11

Ilinniartitsisoq. Skab Fremtid - Siunissaq Pilersiguk. IMAK - Grønlands lærerforening MARTS 11 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening MARTS 11 Skab Fremtid - Siunissaq Pilersiguk Ilinniartitsisoq 3 Atuarfitsialaap siunniussai angujuminaappallaarput 5 Dæmp ambitionsniveauet i Atuarfitsialak

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Oktober 14. Ilulissani atuarfik nutaaq. Ny skole i Ilulissat

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Oktober 14. Ilulissani atuarfik nutaaq. Ny skole i Ilulissat Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening Ilulissani atuarfik nutaaq Ny skole i Ilulissat Oktober 14 Ilinniartitsisoq Oktober 14 Ilinniartitsisoq Udgivet af IMAK Oktober 14 Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Imai. Indhold. Saqqummersitsisoq / Udgives af: Naqiterivik / Trykkes af: Aaqqisuisut / Redaktion: Ilusilersuisoq / Grafisk tilrettelæggelse:

Imai. Indhold. Saqqummersitsisoq / Udgives af: Naqiterivik / Trykkes af: Aaqqisuisut / Redaktion: Ilusilersuisoq / Grafisk tilrettelæggelse: 2 * 2013 1 PI - Paasissutissat / Information Imai Saqqummersitsisoq / Udgives af: Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterivik / Trykkes af: Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu

Læs mere

om ATUARFITSIALAK pillugu

om ATUARFITSIALAK pillugu om ATUARFITSIALAK pillugu - angajoqqaanut ujarlerfissiaq - håndbog til forældre Inerisaavik 2004 OM SKOLEN 1 Siulequt Forord Atuarfik pillugu peqqussut 1. august 2003-mi atuutilersoq pilersinniarneqarnermi

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion :

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion : PI. 2 2015 PI Paasissutissat / Information Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterisoq / Tryk : Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Skriftlig beretning 2007

Skriftlig beretning 2007 Skriftlig beretning 2007 1 Skriftlig beretning Repræsentantskabet holder sit årlige møde i år i Katuaq i Nuuk. Dette er det andet ordinære repræsentantskabsmøde, siden bestyrelsen blev valgt i 2005. Repræsentantskabet

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere