Metode Seniorpraksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metode Seniorpraksis"

Transkript

1 Hvad kan en seniorpolitik indeholde? Fokusspørgsmål Hvordan organiseres arbejdet med udformning af en seniorpolitik og seniorpraksis? Foreligger plan for gennemførelse og måling? Kender alle første skridt i gennemførelsen? Værktøjer 1. Tjekliste for udarbejdelse af tids- og handlingsplan 2. Opmærksomhedspunkter 3. Drejebog 4. Fokusgruppe 5. Lederkursus 6. MUS med seniorperspektiv Side 1

2 1. Tjekliste for udarbejdelse af drejebog Sammensæt en arbejdsgruppe af de ledere og medarbejdergrupper, som bedst vil kunne påvirke eller mest bliver påvirket af en seniorpolitik. Det er vigtigt at inddrage evt. tillidsvalgte. Hvis virksomheden har SU, brug det. Lav en tids-/handlingsplan for arbejdet, jf. eksempel nedenfor. Skab et overblik over, hvilke udfordringer virksomheden står overfor i forhold til rekruttering, fastholdelse, opkvalificering og anvendelse af seniorer. Brug god tid til at præcisere mål og hensigt med en seniorpraksis. Aftal, hvordan I vil informere resten af arbejdspladsen. Planlæg, hvordan I vil starte processen i forhold til kolleger, fx et personalemøde, hvor kollegerne motiveres for og inddrages i processen. Beslut hvilke elementer, der skal indgå i jeres personalepolitik mhp. at bringe virksomheden tættere på målet. Aftal, hvem der er ansvarlig for at føre jeres beslutninger ud i livet. Planlæg, hvordan I vil følge op på jeres beslutninger, hvordan I vil måle effekten af dem, og hvordan I vil fortsætte processen. 2. Opmærksomhedspunkter i arbejdet med seniorpraksis 1) Grundig information med målet og hensigten med arbejdet 2) Ejerskab til processen og til produktet både blandt ledere og medarbejdere 3) Dialog med åbenhed og respekt for den enkelte og for processen 4) Inddragelse af SU og/eller andre fora i arbejdet 5) Realistiske mål både på kort og på lang sigt Side 2

3 3. Drejebog En tids-/handlingsplan kan fx have form af en drejebog Dato Aktivitet Resultat Ansvarlig Status Møde om behov for Formuleret ønske om ny seniorpolitik seniorpraksis (SU eller andet organ for at møde virksomhedens udfordring Efter et halvt år Undersøgelse ved udpeget ansvarlig Overblik over aldersfordeling og kompetenceudvikling i medarbejdergruppen Møde Resultat af undersøgelse diskuteres. Beslutning om at igangsætte revision af seniorpolitikken Invitation til dialog Artikel til personalebladet eller Fokusgruppe af seniorer Bearbejdning af resultat fra undersøgelse og fokusgruppe Ledermøde eller SU-møde Personalemøde Lederseminar Tiltrækning Opfølgningsmøde hjemmeside Udveksling af ønsker og ideer til seniorpraksis og seniorpolitik En realistisk oversigt over ønsker og behov samt indsatsområder. Formuleret personalepolitik og personalepraksis Dialog om holdning og elementer i seniorpolitikken. Beslutning om endelig udformning af seniorpolitik og seniorpraksis. Aftaler om effektmåling og opfølgning Præsentation af den nye seniorpolitik, tankerne bag og aftaler om opfølgning. Sikring af ledernes viden om seniorpolitikken og MUS med seniorperspektiv Artikel i personalebladet samt på virksomhedens hjemmeside så potentielle ansøgere kan se den nye seniorpolitik Konstatering af resultater Side 3

4 4. Fokusgruppe seniorpraksis Metode Med brug af redskaber fra seniorpraksis kan man med fordel spørge seniorerne selv om hvordan de ser på seniorpolitik og seniorpraksis. Her kan man anvende en fokusgruppe af seniorer. I det følgende gives eksempel på Drejebog for fokusgruppe Program for fokusgruppe Bearbejdet resultat til inspiration for det videre arbejde Eksempel på drejebog for fokusgruppe Målet med fokusgruppen er at styrke seniorpraksis - modernisere seniorpolitikken - give input fra seniorerne til indsatsområder - styrke fastholdelse af seniorer TIDSPLAN AKTIVITET PROCES Velkomst og motivation, præsentation Dagens program Velkomst, kendskab til hinanden Gennemgang af program med mål Person, job, virksomhed, samfund (PJVS model) Hvorfor fokus på senior? Dialog 1: Fastholdelse og holdninger Hvad er en senior? Dialog 2: Anbefalinger til seniorsamtaler Styret dialog om fastholdelse og holdninger til seniorer Oplæg om holdninger til seniorer, og hvordan virksomheden kan styrke fastholdelsen Skema med bidrag og svagheder samt nogle post-it til at fastholde kommentarer. Til sidst skabes et fælles billede Fælles debat om anbefalinger, der kan gøre seniorsamtaler så attraktive som muligt Dialog 3: Hvor kan vi sætte ind? Styret dialog om indsatsområder Skema med indsatsområder udfyldes og diskuteres. Til sidst fælles prioritering af indsatsområder Afrunding Side 4

5 Eksempel på program for fokusgruppe Metode F OKUSGRUPPE DEN GODE SENIORPRAKSIS Overordnet tema: Fastholdelse af seniorer. Mål: Inspirere SU s overvejelser om seniorpolitik og seniorpraksis. 3 dialoger: Dialog 1: Holdninger til seniorer og fastholdelse af seniorer. Dialog 2: Anbefalinger til seniorsamtaler. Dialog 3: Hvor kan vi sæ tte ind. Fokusgruppen Ole Petersen, Tage J ensen, Sheista Rana, Pernille J uhl, J an Clausen Facilitator: Bjørn Roloff Clausen, SBK Sca ndinavia A/S. GENERELT Seniorer skal ikke skilles ud som en speciel gruppe. Seniorer er en del af personalepolitikken. Man er senior ved 55 år. En senior er en med erfaring. Arbejdsglæden er det vigtigste for fastholdelsen. Både virksomheden og den enkelte skal finde seniorindsatsen meningsfuld. Eksempel på bearbejdet resultat til inspiration for det videre arbejde Side 5

6 Praksis I det år, medarbejderen fylder 55 år, tilbydes han / hun at få en første dialogsamtale med seniorperspektiv med sin arbejdsleder. Under den første dialogsamtale med seniorperspektiv gennemgår arbejdslederen seniorpolitikken med medarbejderen. Dialogsamtalen med seniorperspektiv omfatter bl.a. arbejdsglæde, fastholdelse, udvikling, orientering om seniorkursus. Resultatet indgår i dialogsamtalens almindelige medarbejderudviklingsplan. Alle medarbejdere over 57 år, samt evt. ægtefælle, vil blive tilbudt at deltage i seniorkursus. Seniorpolitik Seniorpolitikken er en integreret del af personalepolitikken. Seniorpolitikken omfatter medarbejdere fra 55 år. Der er de samme forventninger til seniorerne som til alle andre medarbejdere om bl.a. deltagelse i uddannelse, opgaveløsning og nye aktiviteter. Seniorpolitikken har til formål at: Fastholde seniormedarbejderens erfaring, viden og kompetencer. Fortsat udvikle job og medarbejder. Sikre overensstemmelse mellem medarbejderens og virksomhedens behov og interesser. Fastholdelse og udvikling aftales i praksis gennem dialogsamtalerne, suppleret med et seniorperspektiv. Der tages udgangspunkt i den enkelte medarbejders, afdelingens og virksomhedens behov og interesser. Side 6

7 5. Lederseminar Da ikke alle ledere har seniorerfaringer, vil det ofte være en fordel at gennemføre et lederseminar med fokus på seniorperspektivet. Der er en drejebog for et lederseminar. TIDSPLAN AKTIVITET PROCES Velkomst og motivation Dagens program Velkomst Gennemgang af program Oplæg samfundsniveau, virksomhedsniveau og Hvorfor fokus på senior? personniveau Konkret statistik over alders- og kompetencefordeling, gerne i forhold til branchen eller regionen Oplæg om fordomme og realiteter på Hvad er en senior? seniorområdet. Inddrag evt. resultat fra fokusgruppe Styret diskussion: Hvad bidrager seniorer med? Hvad kan styrke fastholdelse af seniorer? Seniorpolitik og dialogsamtaler med seniorperspektiv Gennemgang af seniorpolitik og MUS med seniorperspektiv Anbefalinger til MUS med seniorperspektiv Dialog i tomandsgrupper om anbefalinger, der kan gøre seniorsamtaler så attraktive som muligt Afrunding Det er vigtigt, at den seniorpolitik og -praksis, der iværksættes, er kendt af alle og gælder alle. Side 7

8 6. Dialogsamtaler (MUS) med seniorperspektiv Seniortiden følges ofte af følelsesmæssige og fordomsfulde reaktioner. For at skabe fælles tanker om udviklingen af opgaver og kompetencer er det en fordel at gennemføre dialogsamtaler (MUS) med seniorperspektiv. Her kommer et oplæg fra en fokusgruppe med tanker om seniorperspektivet i dialogsamtaler (MUS) og efterfølgende et eksempel på, hvorledes seniorperspektivet kan lægges til dialogsamtaler (MUS). Begge eksempler er fra mejeribranchen, hvor MUS kaldes dialogsamtale. Eksempel på oplæg fra fokusgruppe SENIORPERSPEKTIV DIALOGSAMTALE Mu ligh e de r Foru dsæ tn in g for su cce s Gennemgang af seniorpolitik ved 1. dialogsamtale med seniorperspektiv. Dine overvejelser om dit fremtidige arbejdsliv. Dine overvejelser om, hvornår du ønsker at gå på pension. Dit helbred set i forhold til de krav, som jobbet stiller. Udgangspunktet er dialogsamtalen som den er. Krav fra virksomheden til jobbet skal væ re kendt. Opfølgning fra dialogsamtalen skal ske. Seniorkursus og hvornår vil du gerne deltage i kurset. Side 8

9 Eksempel på dialogsamtale (MUS) med seniorperspektiv Dialogsamtalen med seniorperspektiv handler om fastholdelse af seniorens erfaring, viden og kompetencer. Stemningen i dialogen bør være positiv, tilgangen anerkendende og indholdet tilpasset den enkelte senior og driftstedets seniorpolitik. Resultatet af dialogsamtaler med seniorperspektiv indgår i dialogsamtalens almindelige dialogaftale. I dialogsamtalen med seniorperspektiv sætter senior og leder ord på forhold, som har indflydelse på, om senioren bliver længere i job. Vær opmærksom på, at for nogle seniorer vil det være første gang, seniorperspektivet tages op, og emnet kan være følsomt. Fokus er på, om arbejdet eller arbejdsforholdene for den enkelte skal ændre sig, efterhånden som medarbejderen bliver ældre. Generelt har følgende betydning for, at seniorer forbliver længere på arbejdsmarkedet: Arbejdsglæde Helbredet Seniorerne hører og mærker, at de gør en forskel for kolleger og virksomhed Privatøkonomien, herunder efterløn Indflydelse på tilrettelæggelse af arbejde og tid Inspiration til dialogsamtalen med seniorperspektiv: Hvad gør dig glad i forbindelse med dit arbejde? Hvad kunne afholde dig fra at stoppe (f.eks. undlade at gå tidligt på efterløn?) Hvad har du gjort dig af overvejelser vedr. planlægning af dit jobliv som senior? Hvilke af dine kompetencer ser du er nødvendige at dele med andre? Hvordan vil du foreslå, at delingen af dine kompetencer med andre kunne foregå? Hvilke overvejelser gør du om, hvornår du ønsker at gå på pension? Kender du seniorkurset? Vi kommer ingen vegne, før arbejdsgiverne inviterer seniorer til jobsamtale. Bjarne Hastrup Side 9

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne Klimamåling Udvikling gennem klimamåling Vejledning og inspiration til lederne Vejledningen er udviklet af: Henriette Leth Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kirsten Dreyer Skole- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering

Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering Indledning Da Skejby ønsker at være et attraktivt arbejds- og uddannelsessted, er udviklingen af MUS et vigtigt udviklings-

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Synlige kompetencer seniorkompetencer. Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden?

Synlige kompetencer seniorkompetencer. Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden? Synlige kompetencer seniorkompetencer 62 Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden? Synlige kompetencer seniorkompetencer Hvorfor dette hæfte?... 2 Er seniorer

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole.

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole. Domstolsstyrelsen Personalekontoret St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 KØBENHAVN K Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 MPK10788/Sagsbeh. MPK J.nr. 02.09.03.01.2003-3.2

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere