Indkøbspolitik for SOPU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøbspolitik for SOPU"

Transkript

1 Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse af indkøbere 9. Miljøhensyn 10. Forventninger til indkøbspolitikken 11. Evaluering af indkøbspolitikken 12. Ikrafttræden af indkøbspolitikken Bilag 1: Behandling af tilbud Forventninger til leverandører 1

2 1. Indledning Indkøbspolitikken understøtter SOPU s vision, mission og værdier, ligesom indkøbspolitikken understøtter de strategier, der er vedtaget af SOPU s bestyrelse. 2. Baggrund for indkøbspolitikken I SOPU bruges ca mill. kr. årligt på varekøb og tjenesteydelser. 1 Det skal derfor til stadighed sikres, at de økonomiske midler anvendes til at få den bedste kvalitet til den billigste pris. En måde at gøre dette på, er at få systematiseret indkøbene i SOPU. Hidtil har indkøb i SOPU foregået relativt ustruktureret med mange leverandører, mange indkøbere, mangel på faste procedurer etc. - med heraf manglende mulighed for effektiviseringer. For at styrke og systematisere indkøb på SOPU er indført en ny indkøbsprocedure, som trådte i kraft pr. 1. januar Lovkrav SOPU er som statslig selvejende institution underlagt regler for offentlige indkøb. Principperne bag Statens indkøbsprogram er at opnå effektiviseringer ved Standardisering (færre produkter) Koordinering (færre leverandører) Forpligtelse (benytte indgåede indkøbsaftaler) 4. Formål og mål Det skal generelt ved alle indkøb sikres, at gældende lovgivning overholdes og efterleves. Endvidere vil SOPU have fokus på miljøet i.f.m. indkøb. På SOPU skal der handles billigst muligt, til den bedste kvalitet og de mest fordelagtige betingelser ved at effektivisere indkøb opnå stordriftsfordele sikre et enkelt administrativt flow Målet er at effektivisere og systematisere de samlede indkøb, således at SOPU fremover kan få mere for de samme penge eller på sigt det samme for færre penge. 1 Baseret på regnskab

3 5. Organisering af indkøbsområdet Det overordnede ansvar for indkøbsområdet på SOPU er placeret hos sekretariatschefen og økonomichefen. For at planlægge indkøb mere hensigtsmæssigt og udvise større ressourcebevidsthed, er indkøbsområdet fra 2012 i det daglige organiseret i 4 hovedområder (1.: It, telefoni og AV, 2.: Kontorartikler, dagligvarer, førstehjælp og undervisningsmidler, 3.: Inventar og hårde hvidevarer, 4.: PR og marketing) med hver sin indkøbsansvarlige. Den indkøbsansvarlige forestår indkøb inden for eget sagsområde på tværs af SOPU. 2 Endvidere er udpeget en indkøbskoordinator for hele indkøbsområdet, der står for den tværgående koordination i SOPU-regi. De indkøbsansvarlige fra de 4 områder, indkøbskoordinatoren og sekretariatschefen udgør SOPU s indkøbsgruppe, der står for afklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål, erfaringsudveksling, justering af forretningsgange etc. De indkøbsansvarlige skal sørge for, at foretagne indkøb følger indkøbspolitikkens retningslinier. 6. Leverandørforhold SOPU skal - som selvejende institution i de tilfælde, hvor det er fordelagtigt, anvende aftaler under Statens Indkøb (SI) og Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI). Alle både nuværende og kommende leverandører - skal mødes med ensartede krav, således at relationerne mellem SOPU og de enkelte leverandører bærer præg af seriøsitet og professionalisme. Leverandørerne forventes at tilføre SOPU relevant viden omkring markedsforhold, produktudvikling, miljøforhold etc. Det skal til stadighed sikres, at der opnås de bedst mulige priser, leveringsbetingelser, -garantier og -service ligesom antallet af leverandører søges begrænset og antallet af fakturaer minimeret. Med udgangspunkt i de leverandører som SOPU anvender i dag, samt leverandøroversigt fra Statens Indkøb og Statens og Kommunernes Indkøbsservice udarbejdes oversigt over leverandører, der kan anvendes i SOPU-regi. Oversigten skal indeholde grundoplysninger om det enkelte firma. Når det besluttes at bruge nye leverandører skal det sikres, at den enkelte leverandør ikke videregiver informationer om SOPU s indkøbsforhold el.lign. SOPU har udarbejdet forventninger til leverandørerne, som nye leverandører gøres bekendt med bl.a. via indkøbspolitikkens offentliggørelse på SOPU s hjemmeside. 3 Det overvejes, om SOPU i 2012 skal tilslutte sig et indkøbsfællesskab. SOPU s ansatte må ikke modtage gaver fra leverandører som direkte modydelse. 2 Se behandling af tilbud i bilag 1 3 Se forventninger til leverandører i bilag 1 3

4 7. Indkøbsstrategi I SOPU s indkøbsstrategi indgår opstilling af særskilt indkøbsbudget og løbende budgetkontrol med foretagne indkøb koordinering af samlede indkøb i SOPU til sikring af unødigt ressourcespild løbende kvalitetskontrol af leverede vare(grupper) iværksættelse af div. tiltag og undersøgelser kontakt til leverandører m.h.p. udfærdigelse af givtige indkøbsaftaler (i de tilfælde, hvor leverandøren ikke i forvejen er under SKI-ordningen) løbende kontakt til andre SOSU-skoler/erhvervsskoler m.h.p. erfaringsudveksling synliggørelse af SOPU s indkøbsmønstre/-vaner til brug for eksempelvis o den fremadrettede budgetlægning o den gode historie i SOPU News, SOPU s årsrapport m.v. o at bevidstgøre medarbejderne om vigtigheden af at købe bedst og billigst ind løbende udarbejdelse af vejledninger/forretningsgange/procedurebeskrivelser 8. Uddannelse af indkøbere Som led i den stadige effektivisering af indkøb herunder opnåelse af besparelser vil SOPU løbende sørge for den nødvendige (efter)uddannelse af medarbejdere, der arbejder med indkøbsområdet. SOPU har i den anledning indmeldt sig i Foreningen for offentlige indkøbere (IKA), der bl.a. udbyder særlige uddannelsesforløb for indkøbere. 9. Miljøhensyn SOPU tilstræber at tage miljø- og energimæssige hensyn i sine indkøb ved at lægge vægt på produkter og tjenesteydelser, der er fremstillet og distribueres på den mest miljøvenlige måde belaster miljøet mindst muligt under brug kan bortskaffes på den mest miljøvenlige måde 10. Forventninger til indkøbspolitikken Som resultat af den implementerede indkøbspolitik forventes det bl.a. at indkøbene optimeres i form af forbedrede indkøbspriser forenkling og standardisering af indkøbsrutiner, der bruges i.f.m. indkøb 4

5 færre leverandører bedre rabatter forbedrede betalingsbetingelser bedre leveringssikkerhed mindre miljøbelastning 11: Evaluering af indkøbspolitikken Indkøbspolitikken evalueres af SU første gang inden udgangen af Efterfølgende evalueres politikken hvert 2. år. 12: Ikrafttræden af indkøbspolitikken Denne politik er behandlet på møde i SOPU-SU den 27. juni 2012 og træder i kraft fra denne dato. Indkøbspolitikken ligger på SOPU s hjemmeside. 5

6 Bilag 1 Behandling af tilbud Ved indhentelse af tilbud/bestilling af varer, skal de indkøbsansvarlige altid forholde sig som følger ved indkøb under kr. (varen bestilles) indkøb mellem kr. (tilbud skal indhentes hos leverandøren) indkøb over kr. (2 tilbud skal indhentes inden bestilling) Forventninger til leverandører Leverandører til SOPU forventes at overholde alle til enhver tid gældende love, regler og retningslinier indgå i et konstruktivt samarbejde med SOPU om overholdelse af aftaler om priser, leveringsfrister/-steder, miljøkrav etc. garantere, at bestilte varer er i overensstemmelse med opgivne specifikationer samt uden fejl og mangler medsende følgesedler ved alle bestillinger anvende elektronisk fakturering tage bestilte varer, der er blevet beskadiget under transport, eller under udpakning viser sig at være behæftet med fejl/mangler, retur m.h.p. enten udbedring af skaden, levering af ny fejlfri varer eller udfærdige kreditnota til SOPU overholde fornøden diskretion overfor andre leverandører om forhold, man bliver bekendt med på og om SOPU indhente fornøden tilladelse hos SOPU i.f.m. eventuelt påtænkt brug af SOPU i reklame-/prøjemed sikre, at alle kunderelaterede medarbejdere hos den enkelte leverandør er bekendt med disse forventninger SOPU forbeholder sig ret til at annullere en bestilt vare/ydelse, såfremt en leverandør misligholder aftaler med SOPU, eller hvis leverandøren går konkurs. I sidstnævnte tilfælde vil det ske i form af en skriftlig annullering. 6

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Indkøbspolitik Februar 2013

Indkøbspolitik  Februar 2013 Indkøbspolitik Februar 2013 1. Grundlag for indkøbspolitikken Indkøbspolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for kommunens indkøbsfunktioner.

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

Indkøbspolitik. for. Integrationsministeriet

Indkøbspolitik. for. Integrationsministeriet Indkøbspolitik for Integrationsministeriet Indhold 1. Baggrund og sammenfatning... 3 2. Generelle retningslinier... 4 2.1 Regelgrundlag... 4 2.1.1 Udbudsreglerne... 4 2.1.2 Indkøbscirkulæret... 4 2.1.3

Læs mere

Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne EUC SJÆLLAND Jagtvej 2 4700 Næstved Forord Direktør: Astrid Dahl S03 Indkøbspolitik for EUC Sjælland S05 EU s udbudsregler S06 Reglerne

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel

Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel Bilag 1. Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel - udarbejdet på baggrund af de hidtidige erfaringer siden vedtagelsen af indstillingerne vedr. indførelse af e-handel i Århus

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til HANSENBERG En vejledning til leverandørerne HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding tlf.: +45 7932 0100 mail: hansenberg@hansenberg.dk Forord Forord v/direktør Birger Hørning S03 af Birger

Læs mere

Erfaringer med organisering og indkøbspolitikker

Erfaringer med organisering og indkøbspolitikker UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet for Generel Administration Projekt Effektivt Indkøb Baseret på oplægget Fælles træk, forskelle og forslag til indsatser på indkøbsområdet udsendt til workshoppen

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere