Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber"

Transkript

1 Udvidet gennemgang Et alternativ til revision af årsregnskaber

2 Udvidet gennemgang - en lempelse for mindre selskaber Lovgivningen om revision er blevet ændret, og mindre og mellemstore virksomheder (Regnskabsklasse B) har nu mulighed for at vælge en erklæring fra revisor om Udvidet gennemgang i stedet for den traditionelle revision. Regnskabsklasse B omfatter Virksomheder, der i to på hinanden følgende år ikke overskrider to af følgende størrelser: Balancesum 36 mio. kroner Nettoomsætning 72 mio. kroner Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 50. Forskellen på Revision og Udvidet gennemgang Forskellen på de to erklæringer er omfanget af sikkerhed for revisors konklusioner om årsregnskabet. De, der stiller høje krav til sikkerheden for revisors konklusioner, er typisk pengeinstitutter, virksomhedens nære interessenter som aktionærer og bestyrelsesmedlemmer, udbydere af licitationer/prækvalifikationer, samhandelspartnere i udlandet og ofte også leverandører. Ved revision opnås den højeste sikkerhed, men også ved Udvidet gennemgang vil der være troværdighed omkring virksomhedens regnskab, og revisors erklæringer vil imødekomme ønsker fra regnskabsbrugere som f.eks. skattemyndigheder m.fl. om, at virksomhedens regnskab kan vurderes på et korrekt grundlag. 2

3 Ved Udvidet gennemgang udvides den helt enkle ydelse Gennemgang med supplerende handlinger. Ved Revision tilføjes revisors arbejde flere arbejdshandlinger, herunder efterprøvelse af en række forhold, og sikkerheden for revisors konklusioner øges. Forskellene er illustreret her: Revision Høj grad af sikkerhed baseret på Analyse Forespørgsel Efterprøvelse Efterprøvelse af interne kontroller og transaktioner Udvidet gennemgang Suplerende handlinger med efterprøvelse af udvalgte dele af regnskabet Gennemgang ved primært analyse og forespørgsel + Obligatoriske suplerende handlinger Gennemgang Begrænset sikkerhed baseret på primært Analyse Forespørgsel Fælles Krav til revisors uafhængighed, vurdering af væsentlighed og vurdering af risici m.v. Forskel i ydelse Arten af arbejdshandlinger og dermed sikkerhed for revisors konklusion om årsregnskab, idet arbejdshandlingernes værdi som bevis er forskellige. Fravalg af handlinger ved valg af Udvidet gennemgang En række af de handlinger, som revisor kan undlade at udføre, hvis virksomheden vælger Udvidet gennemgang frem for Revision, er vist her: Mulige fravalg i forhold til Revision Uanmeldt beholdningseftersyn Kontrol af varelageroptælling Udsendelse af saldomeddelelser til debitorer Vurdering og efterprøvelse af forretningsgange og intern kontrol Efterprøvelse af bogføringens korrekthed og fuldstændighed til underliggende dokumentation Udarbejdelse af revisionsprotokollat eller anden fast, årlig ledelsesrapportering. 3

4 Supplerende handlinger i forhold til Gennemgang Ved valg af Udvidet gennemgang er der en række handlinger, som skal udføres som supplement til den helt enkle Gennemgang. De supplerende handlinger skal udføres, hvor de relevante aktiver og forhold findes i årsregnskabet. Der skal således udsendes en engagementsopgørelse til et pengeinstitut, hvor virksomheden har en konto uanset risiko og væsentlighed af saldo og transaktioner. De supplerende handlinger vil typisk være handlinger, som revisor hidtil har udført. Supplerende handlinger i forhold til Gennemgang Indhentelse af engagementsopgørelser fra pengeinstitutter Indhentelse af udskrifter fra offentlige registre, herunder tingbog, personbog og bilbog Afstemning til myndighederne af indberettet løn, afgifter, moms og A-skat Indhentelse af advokatbrev ved retssager Gennemlæsning af evt. ledelsesberetning. 4

5 Hvilken form skal du vælge? Først og fremmest vil vi i Beierholm anbefale, at du sammen med din revisor drøfter og vurderer behovene for din virksomhed, både de aktuelle behov og ikke mindst vurderer valget i forhold til fremtiden, hvor eventuelle planer om ekspansion, vækst, opstart af udenlandske samhandelsrelationer m.v. taler for at bevare den højeste grad af sikkerhed ved revision. Valg af Udvidet gennemgang sker på den ordinære generalforsamling og dokumenteres som en del af generalforsamlingsreferatet. Beslutningen er fremadrettet og betyder, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår kan forsynes med en Erklæring om Udvidet gennemgang. For nystiftede selskaber kan Udvidet gennemgang anvendes på selskabets første årsregnskab, hvis valget af Udvidet gennemgang fremgår af stiftelsesdokumentet. Der er ikke yderligere formkrav til valg af Udvidet gennemgang. Revisor skal f.eks. ikke frameldes hos Erhvervsstyrelsen, ligesom der ikke skal ske omtale i årsregnskabet af beslutningen. Der er heller ikke krav om ændring af vedtægter, selv om de indeholder krav om revision, idet Udvidet gennemgang lovgivningsmæssigt er sidestillet med revision. 5

6 Fortrydelsesmulighed Virksomheden kan fortryde valget af Udvidet gennemgang f.eks. som følge af drøftelse med pengeinstitut, og så kan ledelsen ændre aftalen med revisor om Udvidet gennemgang til den traditionelle Revision. Af hensyn til tilrettelæggelsen af revisionen bør et ændret valg aftales så tidligt som muligt. Eksempel på tekst til referat af ordinær generalforsamling Det blev [enstemmigt] besluttet, at der skal udføres gennemgang af selskabets årsregnskab for det kommende regnskabsår efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder i stedet for revision efter internationale standarder om revision. Selskabet indgår i regnskabsklasse B og overholder i øvrigt betingelserne herfor i årsregnskabslovens 135. Få overblik over dine behov Revision giver høj grad af sikkerhed for regnskabet og giver derfor f.eks. pengeinstituttet det bedste grundlag at yde kredit på. Ligeledes kan det for en bredere ejerkreds og for bestyrelsesmedlemmer være en tryghedsparameter. Kunder og leverandører bruger også dit regnskab til at vurdere din virksomheds økonomi. Hvis regnskabet ikke giver den nødvendige sikkerhed for deres beslutninger, kan der opstå situationer med krav om forudbetaling, pant eller anden sikkerhed for betalinger. Vi vil derfor opfordre til, at du drøfter dine behov med din revisor, så I sammen kan vurdere, hvor afhængig du er af regnskabet som beslutningsgrundlag. Mindst lige så vigtigt er det at vurdere, om graden af sikkerhed ved valg af Udvidet gennemgang er tilstrækkelig til at imødekomme omverdenens behov for dokumentation af din virksomheds økonomi. 6

7 7

8 Hjørring Tel Frederikshavn Tel Dronninglund Tel Farsø Tel Hobro Tel Hadsund Tel Kolding Esbjergvej 20 Tel Essen 27 D Tel Haderslev Tel Haslev Tel Næstved Tel Slagelse Tel Aalborg Tel Viborg Tel Vojens Tel Nykøbing Falster Tel Aars Tel Aarhus Tel København Tel et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 2 10 myter om revisorbranchen Forord Den mest sejlivede myte om revisorbranchen er nok, at revisorer er tørre og kedelige talnørder, som har verdens kedeligste

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget kan stille Appendiks I Overvåge om virk somhedens interne kontrolsystem, even tuelle interne revision og risikostyringssystemer

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere