Oversigt over virksomhedscenteraftaler for match 4. Januar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over virksomhedscenteraftaler for match 4. Januar 2010"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Oversigt over virksomhedscenteraftaler for match 4 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Januar

2 Afdækning af virksomhedscenteraftaler - sammenfatning Beskæftigelsesregion Hovedstaden Sjælland har bedt DISCUS afdække, hvilke former for virksomhedscenterkontrakter der aktuelt er indgået, hvad de koster, og hvad jobcentrene får for pengene. Formålet med undersøgelsen er: at skabe overblik og gennemsigtighed i prisaftalerne at undgå mytedannelse at give inspiration på tværs af jobcentre til at fastsætte priser for betaling at åbne mulighed for, at jobcentre af egen drift kan lave aftaler om fælles prisniveauer. DISCUS har forsøgt at kontakte alle 44 jobcentre i regionen, og det er lykkedes at gennemføre telefoninterviews med 38 jobcentre fra ultimo december 2009 til ultimo januar I interviews med jobcentrene har vi spurgt, hvor mange centeraftaler jobcentret har etableret, hvilke virksomheder der er tale om, hvilken form virksomhedscentrene har, hvad målgruppen er, hvad økonomien er og endelig, hvad indholdet af aftalen er. Resultatet kan ses i Oversigt over virksomhedscenteraftaler for match 4. Sammenfatning Der er etableret i alt 56 virksomhedscentre med i alt 240 pladser i de 38 jobcentre i BRHS, hvis man medregner de 7 virksomhedscenterlignende aftaler, der er indgået med Dansk Supermarked og ISS. 17 jobcentre har etableret virksomhedscenteraftaler, heraf har 14 jobcentre etableret mere end én aftale 17 har endnu ikke etableret virksomhedscenteraftaler, men er i skrivende stund i en opstartsfase 3 jobcentre har pt. ikke valgt at etablere virksomhedscenteraftaler 5 jobcentre har ikke svaret på DISCUS henvendelser

3 Økonomi Tilskuddene fra jobcentrene til virksomhederne ligger fra til kr. pr. plads pr. måned. Tilskuddene betales i form af frikøb af mentor. 2 jobcentre betaler kr. pr. plads pr. måned 6 jobcentre betaler ca kr. pr. plads pr. måned 3 jobcentre betaler fra kr. pr plads pr. måned 1 jobcenter betaler kr. pr. plads måned 5 jobcentre betaler 250 kr. pr. kandidat pr. dag (Dansk Supermarked). I nogle jobcentre betales derudover et startgebyr på kr. pr. kandidat. Jobcenter Tårnby / Dragør betaler udover den faste pris kr. i bonus, hvis en kandidat efterfølgende kommer i ustøttet beskæftigelse. Enkelte jobcentre betaler for arbejdstøj. Derudover betaler enkelte jobcentre for sikkerhedssko. Men i langt de fleste tilfælde er arbejdstøj inkluderet i den faste plads/uge/månedspris. Form Flere jobcentre er ved at konvertere partnerskabsaftaler med åbne pladser til virksomhedscenteraftaler med faste pladser. Der er tale om virksomhedscentre med, sådan som det er beskrevet på Aftalerne med Dansk Supermarked og ISS afviger herfra. De 6 aftaler med Dansk Supermarked er næsten ens. Her er der tale om, at jobcentrene visiterer kandidaterne til en HR koordinator i Dansk Supermarked, som så videreformidler kandidaterne til individuel praktik i en af koncernens forretninger. Her tilknyttes kandidaterne en mentor. I aftalerne med Dansk Supermarked er der ikke tale om et fast, som skal benyttes, men et antal åbne pladser. Jobcentret har garanti for at kunne benytte et minimum. Der betales ikke for en uge- eller månedsplads, men pr. dag. Den ene aftale med ISS afviger også fra de klassiske virksomhedscenteraftaler. Der er tale om et undervisningsforløb med opkvalificering, vejledning og jobsøgning, hvorfra kandidaterne kan komme i individuel praktik i en af virksomhedens arbejdsfunktioner. en hos ISS deltager i forsamtaler, hvorfra ISS kan vælge hvilke kandidater, der skal i et forløb hos ISS. Der er yderligere to aftaler med ISS under forhandling. Målgruppe Målgruppen for de virksomhedscenteraftaler, der optræder i oversigten er fortrinsvis match 4, med undtagelse af de 6 aftaler med Dansk Supermarked, hvor målgruppen er alle ledige og sygedagpengemodtagere

4 Hvad indeholder aftalerne? Ifølge alle aftaler skal mentor have daglig kontakt med kandidaten, håndtere sygefravær og foretage mundtlig tilbagemelding til jobkonsulenten. I stort set alle aftalerne skal mentor foretage fraværsregistrering. I 4 jobcentre udfylder virksomhedsne et kompetenceskema sammen med hver kandidat. I 8 jobcentre skal mentor også melde skriftligt tilbage på den enkelte kandidat, fx i form af max 10 linjer i en mail. Der er i BRHS ikke fundet eksempler på virksomheder, som melder tilbage i en skriftlig form, der kan anvendes direkte i ressourceprofilen. Et enkelt virksomhedscenter tilbyder afhentning af kandidater (Lolland). Et enkelt virksomhedscenter udarbejder ved start individuelle træningsplaner for kandidaterne (Tårnby / Dragør) De fleste udarbejder udtalelser til kandidaterne. Flere af jobcentrene har ikke erfaringer med dette, da deres aftaler netop er indgået. Arbejdstøj indgår som en naturlig del af aftalen (enten som en del af virksomhedscenterkontrakten eller som en mundtlig aftale) de fleste steder, hvis det ikke er hensigtsmæssigt, at kandidater har deres eget tøj på. Det er i langt de fleste tilfælde inkluderet i tilskuddet. Dog betaler 3 jobcentre et startgebyr som bl.a. går til arbejdstøj. 6 virksomhedscentre tilbyder gratis madordning til kandidaterne, hvilket er inkluderet i tilskuddet. DISCUS 21.januar

5 Jobcentre som har aftaler for 1000 kr. pr. Fredensborg (47 pladser) Benediktehjemmet (4) Børnehusene Niverød (8) Dalgaard Supermarked (5) Humlebæk boligselskab (6) Service firmaet Renell A/S (4) Øresundshjemmet (4) Børnehusene Kokkedal (8) Fredensborg Slot (8) Match 3-5 Fortrinsvis match 4 10 mentortimer pr. måned pr. virksomhedscenter med 4-8 pladser. Tilskud: 1000 kr. pr. (for enkelte borgere) - Udfyldelse af kompetenceskema (2 virksomhedscentre). Donald Macintyre Vordingborg (4 pladser) Sydsjællands Museer (2) skal op på 4 pladser. Målet er i første omgang 4 virksomhedscentre med i alt 16 pladser Match kr. for fire pladser om ugen Tilskud: kr. pr. - Daglig kontakt med borgeren - Udfyldelse af kompetenceskema - Mundtlig tilbagemelding ifbm. opfølgning Erik Nielsen

6 Jobcentre som har aftaler for 2000 kr. pr. Kalundborg (22 pladser) Kvickly (4) Hvidebæk Slagteri (4) Ældrecenter Vesterlunden (4) Kalundborg Tømmerhandel (4) Skipperkroen Virksomhedscenter (4) Renida Kulby (2) NKT Flexibles (4) Kun match 4 4 kandidater max 10 timer pr. uge af kr. 175 ugepris kr = årsmentorafregning max kr Tilskud: kr. pr. Max kr. (for alle) - Udfyldelse af kompetenceskema (3 VC ere) - Mundtlig tilbagemelding ifbm. opfølgning (Alle virksomhedscentre) Per Høgsberg, Brøndby (24 pladser) BAUHAUS (5) Glostrup Hospital (5) Kvickly (5) Stila A/S (3) --- Bo-Vest Brøndby Strand (3) --- Ældrecenter Nygårds Plads (3) Match 3-5 Fortrinsvis match 4 Tilskud: 2000 kr. pr. plads/måned Bo-Vest: O kr. Ældrecenter: Tilskud: 500 kr. pr. plads/måned Betaler for arbejdstøj - Mundtlig tilbagemelding ifbm. opfølgning - Enkelte skriftlige fleksjobafklaringer (Glostrup Hospital) (3 virksomhedscentre) Mille Behar Claus Vester

7 Jobcentre som har aftaler for 2000 kr. pr. Vallensbæk (26 pladser) Lolland (5 pladser) BAUHAUS Ishøj (5) Kvickly Xtra (5) Skandinavisk Logistik A/S (6) Forenede HR (5) Boligselskabet AAB Ishøj (5) Rustfri DK Design (5-10 pladser) Virksomhedscenter. Starter op med 5 faste pladser. Match 3-5 Fortrinsvis match 4 Primært match 4. Derudover match 5 og SDP Tilskud: 2000 kr. pr. plads/måned Max kr. 250 kr. pr time 500 kr. pr uge pr. plads Tilskud: 2000 kr. pr. - Mundtlig tilbagemelding ifbm. opfølgning (4 virksomhedscentre) - Madordning hos Skandinavisk Logistik A/S - Skriftlig opfølgning til sagsbehandlere - Afhentning på kandidaters bopæl + sko - Formiddagsmad Emil Nissen Torben Hansen ansvarlig mentor Lyngby-Taarbæk (4 pladser) Vidar Skole, Gentofte (4) Ambition: 5 kontrakter 1 ansvarlig mentor Match kr. for 4 pladser om måneden Tilskud: 2000 kr. pr.. - Ugentlige tilbagemeldinger Arnaud Quere

8 Jobcentre som har aftaler for kr. pr. Ringsted (16 pladser) Rødovre (16 pladser) Gribskov (16 pladser) Er ved at genforhandle aftaler 4 virksomhedscenter med 16 pladser i marts. Virksomhederne er fundet. Alt det formelle skal nu på plads og godkendes. 2 ældrecentre med hver 8 pladser Linimatic (4) Udsigten (4) Sankt Helene Centeret (4) Dansk Supermarked (4). På det ene ældrecenter 1 ansvarlig mentor. På det andet 6 (1 pr. afd.) Match 4 10 mentortimer for 4 pladser pr. uge Der betales ud fra mentorens løn Match 3-4 Forsøger sig også med sygedagpengemodtagere samt afprøvning til fleksjob. Match 3-4 Tilskud: Ca pr. 2,5 time pr. kandidat pr. uge (230 kr. pr time) pr. virksomhed Tilskud: 2492 pr.. Økonomisk ramme fremover: Max 12 mentor timer pr. kandidat pr. måned. Max 250 kr. pr time. Tilskud: Max 3000 kr. pr. (for enkelte borgere) - Udfyldelse af kompetenceskema - Skriftlige fleksjobafklaringer - Mad på plejehjem - Mundtlig opfølgning Lone Djelert, Vigga Pedersen Christian Langvad

9 Jobcentre som har aftaler fra 3500 kr. pr. Gladsaxe (16 pladser) Gladsaxe Sportscenter (4) Herlev Sygehus (4) Buddinge Skole (4) I/S Rostadion (4) Er ved at genforhandle aftaler og etablere nye aftaler Match 3-4 Aftale pr : 850 kr. pr. kandidat pr. uge Tilskud: 3683 kr. pr. - Mundtlige tilbagemeldinger ugentligt - Madordning (Herlev Sygehus) Niels Petersen Tårnby/ Dragør (10 pladser) Shell (10) Flere virksomhedscentre etableres Match kr. pr uge Tilskud: 4440 kr. pr kr. til uniform pr. kandidat - Udarbejder individuelle træningsplaner for alle kandidater - Udarbejdelse af kompetencekort (uge 10) - Tilbagemelding via mail /telefon Martin Berglund Møller Bonus kr., hvis ustøttet beskæftigelse - 9 -

10 Jobcentre som har aftaler for 250 kr. pr arbejdsdag pr. kandidat Ballerup (16,4 pladser) Albertslund (19 pladser) Dansk Supermarked A/S (op til 40 deltagere, minimum 16,4 personer) Det forventes at 3-5 virksomhedscentre etableres inden sommer Kokken og Jomfruen (4) Materialegården (5) Dansk Supermarked (10) ISS (8) (under etablering) 1 kontaktperson i Dansk Supermarked. 1 mentor pr. deltager. Tilskud: 250 kr. pr arbejdsdag pr. kandidat Dansk Supermarked: 1 kontaktperson i DS, 1 mentor pr. deltager Alle ledige, sygedagpengemodtagere, ledige fleksjobberettigede og førtidspensionister. Fortrinsvis kontanthjælp match 3-4 Fortrinsvis match 4 Tilskud: 250 kr. pr arbejdsdag pr. kandidat Betaler sikkerhedssko til Kokken og Jomfruen - Ugentlige tilbagemeldinger (via mail (ca. 10 linjer) eller telefon) - Udfylde kompetencekort - Daglig kontakt med borgen - Mundtlig tilbagemelding ifbm. opfølgning. Løbende redegørelser (ikke til ressourceprofil) - Madordning (Kokken og Jomfruen) Thomas Spang Olsen Palle Andersen Ulla Lorentzen d.dk

11 Jobcentre som har aftaler for 250 kr. pr arbejdsdag pr. kandidat samt 1850 kr. pr. kandidat/ uge Hvidovre (4 pladser) Solrød Er ved at konvertere partnerskabsaftaler til virksomhedscenteraftaler Dansk Supermarked (op til 10 pladser, der garanteres 4) Dansk Supermarked (5 faste, op til 15 løbende) ISS (10 åbne) 6 Shell stationer (ikke lagt sig fast på ) 1 kontaktperson i Dansk Supermarked. 1 mentor pr. deltager. DS: 1 kontaktperson i DS 1 mentor pr. deltager. ISS: En kontaktperson i undervisningsforløb Shell: 1 mentor pr. deltager Bred målgruppe Ca. 50 % modtager kontanthjælp DS: bred målgruppe ISS: Match 1-4 (fortrinsvis match 4) Shell: Sygedagpenge, match 1-4 Tilskud: 250 kr. pr arbejdsdag pr. kandidat Startgebyr 1000 kr. DS: Tilskud: 250 kr. pr arbejdsdag pr. kandidat Startgebyr 1000 kr ISS: Tilskud: 1850 kr. pr. kandidat/ uge Startgebyr: 1500 kr. (arbejdstøj, undervisningsmateriale) Shell: Forskellig fra forløb til forløb. Fra 0 til 200 kr. i timer, max 6 timer om ugen. - Ugentlige tilbagemeldinger (via mail (ca. 10 linjer) eller telefon) DS: - Ugentlige tilbagemeldinger (via mail eller telefon) ISS: - Gennemførelse af forsamtaler (visitering/ sortering) - Undervisning (opkvalificering, vejledning, jobsøgning) - Individuel praktik - Mundtlige tilbagemeldinger - Evt. udarbejdelse af uddannelsesplan - Udtalelser Hanne Mørup Bettina Svane Kraul

12 Jobcentre som har aftaler, der endnu ikke er færdigforhandlet Roskilde (15 pladser) Dansk Supermarked (15) Mål: 12 virksomhedscentre Er i gang med forhandlinger om at lave 4 af 7 partnerskabsaftaler om til virksomhedscenteraftaler. Arbejder mod virksomhedscenter med fast. Alle, men arbejder særligt med match 4 Endnu ikke færdigforhandlet Palle Olsen

13 Jobcentre som er i gang med at etablere virksomhedscentre, og som har fastlagt en økonomisk ramme Stevns Er i gang med at etablere Faxe Er ved at etablerer centre. Har fastsat en økonomisk ramme Frederikssund 2 aftaler er under forhandling Målet er 4 centre med 15 pladser Økonomisk ramme er fastsat Tilskud: 1500 kr. pr. Økonomisk ramme: Tilskud: Max 2000 kr. pr. Økonomisk ramme: Konkret vurdering for her enkelt kandidat timer pr. md. pr. kandidat Ulf Christensen Kristen Olesen Thomas Jacobsen Lejre Arbejder på at etablere virksomhedscenter aftaler Vil arbejde for virksomhedscentre Har en forventning om, at match 4 bliver målgruppe Økonomi endnu ikke fastlagt, men har en forventning om, at udgangspunktet bliver 10 mentortimer pr. md. pr. virksomhed med 4 pladser Jørgen Terkelsen

14 Følgende jobcentre er i opstartsfasen og har ikke fastlagt en økonomisk ramme Jobcenter Glostrup Laver aftaler i løbet af januar/februar. Er meget tæt på at have første aftale i hus med ISS (15 pladser) Køge Er i gang med at etablere virksomhedscentre Næstved Regner med at etablere 2 virksomhedscentre i 1. kvartal Furesø Arbejder på at etablere 8-12 pladser i januar og februar Hørsholm Har to virksomheder i støbeskeen med i alt 4-8 pladser Frederiksberg Er ved at gå i gang med de første forhandlinger med virksomheder Gentofte Er i opstartsfase og er ved at afdække målgruppen og kommende virksomheder Rudersdal Har netop ansat en medarbejder til at komme i gang Høje-Tåstrup Der er etableret kontakt til en del virksomheder og er i gang med at forhandle Bornholm Har endnu ikke etableret aftaler. Pr. 1/2 er der ansat en medarbejder, der primært skal beskæftige sig med VC Herlev Skal til i gang og modtager særlig rådgivning i ultimo januar/ primo februar Guldborgsund Skal til i gang med at lave aftaler Halsnæs Er ved at tilrettelægge indsatsen. Når ansættelsesstop i kommunen ophører, ansættes en koordinator. Lene Iwersen Gorm Andersen, Flemming Kurt Larsen Rene Kjærsgaard , Peter Kryger , Hanne Paustian, Janne Villefrance, Nikolas Rainer Annette Wilhjelm , John Seet Karin Schubert, , Laila Bülow, Susan Sjelborg, Bente Ryborg, ,

15 Følgende jobcentre er ikke i gang med at etablere virksomhedscentre Helsingør Har ikke etableret nogen aftaler, men vil gerne i gang Allerød Ingen formaliserede aftaler Hillerød Har valgt at anvende individuelle praktikaftaler Jan Henriksen , Per Møller Tine Bulow Hansen ,

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

virksomhedscenter? afsæt til arbejdsmarkedet

virksomhedscenter? afsæt til arbejdsmarkedet Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er karakteriseret ved, at det oprettes og drives af en lokal, offentlig eller privat virksomhed efter aftale med jobcentret. Virksomhedscentret består

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 4 1.1 Lokal status for ministermålene og de hermed

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Serviceassistenten i fokus

Serviceassistenten i fokus F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenten i fokus 2 Forord side 5 Et arbejdsliv med udfordringer, tak side 6 Trepartsaftalens uddannelseselementer side 8 Serviceassistentuddannelsen side 10 TR-guide

Læs mere

Mentorer til udsatte ledige

Mentorer til udsatte ledige Mentorer til udsatte ledige - En guide til Jobcentre 20% ledige i ordinær beskæftigelse for 788 kr. pr. måned Forord: Denne guide henvender sig til jobcentre og kommuner i Danmark. Guiden giver idéer til,

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune.

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Notat: Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Nærværende notat redegør for Viborg Kommunes indsats overfor sygemeldte i perioden 2011-2012. Redegørelsen tager sit udgangspunkt

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Juni 2008 Flemming Jakobsen, Jonas Markus Lindstad Marianne Malmgren og Finn Kenneth Hansen CASA Stofmisbrugsområdet i

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere